Delårsrapport for 1. halvår 2010/11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport for 1. halvår 2010/11"

Transkript

1 Delårsrapport for 1. halvår 2010/11 Selskabsmeddelelse nr. 17/2010, 29. september 2010, TK Development A/S, CVR Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 TK Development i hovedtræk 5 Første halvår 2010/11 5 Afleverede projekter 5 Fremdrift i koncernens projekter 5 Markedsforhold 6 Yderligere projektmuligheder 6 Forhøjelse af kapitalgrundlag styrkelse af det finansielle beredskab 7 Incentiveprogrammer 7 Begivenheder efter regnskabsperiodens udløb 7 Forventninger til 2010/11 7 Projektporteføljen i koncernen 8 TKD Nordeuropa 9 Euro Mall Holding 12 Investeringsejendomme 15 Regnskabsberetning 16 Øvrige forhold 18 Ledelsespåtegning 19 Koncernregnskab 20 Selskabsoplysninger 27 2/27 TK Development A/S Delårsrapport for 1. halvår 2010/11 Indholdsfortegnelse

3 Resume TK Development realiserede et resultat på DKK 6,2 mio. efter skat mod DKK 68,2 mio. for samme periode året før. Koncernens egenkapital udgør pr. 31. juli 2010 DKK 1.610,3 mio., svarende til en soliditet på 35,1 %. Koncernens m² retailpark i Uppsala, Sverige, er færdigopført og åbnede fuldt udlejet i marts Retailparken er solgt, baseret på forward funding, og i april 2010 afleveret til investor, den institutionelle afdeling af tyske IVG Funds. Koncernens shoppingcenter Sillebroen i Frederikssund, Danmark, er færdigopført og åbnede som planlagt den 25. marts Centret har en aktuel udlejningsgrad på 92 %, og der pågår forhandlinger med lejere til de resterende lejemål. Centret har oplevet en god åbning og en tilfredsstillende kundetilstrømning. Koncernens samlede projektportefølje udgør pr. 31. juli 2010 DKK mio. Heraf udgør de færdigopførte projekter DKK mio. som dermed er cashflowgenererende. Den årlige nettoleje ved aktuel udlejning udgør DKK 148,3 mio. svarende til en forrentning af den investerede kapital på ca. 7,2 %. Koncernen har i august 2010 overtaget færdigudviklingen af et ejendomsprojekt på ca m² på Trøjborgvej i Århus, Danmark. Der foreligger byggetilladelse, og projektet er fuldt finansieret. Projektet gennemføres i samarbejde med Nordica Real Estate A/S via et fælles projektselskab hvoraf koncernens ejerandel udgør 20 %. I forbindelse med overtagelsen af projektet på Trøjborgvej i Århus, Danmark, er der solgt to af koncernens færdigopførte retailparker til det fælles projektselskab. På baggrund af en tilfredsstillende forhåndsudlejning har TK Development i april 2010 påbegyndt byggeriet af fase II af Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet, på ca m². Byggeriet forløber planmæssigt, og åbning forventes i oktober Koncernens projektportefølje udgør pr. 31. juli m² (31. januar 2010: m²). Siden begyndelsen af 2010 har markedsforholdene ændret sig i positiv retning. På investorsiden er markederne generelt præget af en forsigtig optimisme og øget investeringslyst. Der opleves en stigende efterspørgsel efter fast ejendom hvor kvalitet og beliggenhed fortsat er afgørende elementer for investorerne. Det er ledelsens vurdering at der er fundet et nyt niveau for priser på jord, entrepriser og leje og for prissætningen på fast ejendom. De nye prisniveauer underbygger at der også fremadrettet er god rentabilitet i udvikling af fast ejendom, og på nye projekter i projektporteføljen forventes dermed en normal avance. Der blev den 1. juli 2010 afholdt ekstraordinær generalforsamling hvor generalforsamlingen besluttede at gennemføre en kapitalforhøjelse som fortegningsemission med et bruttoprovenu på DKK 210,3 mio. Kapitalforhøjelsen er gennemført i august TK Development står efter den gennemførte kapitalforhøjelse styrket i forhold til at udnytte projektmulighederne i det nuværende marked. Koncernen forventer for 2010/11 fortsat et resultat efter skat i niveauet DKK 100 mio. Spørgsmål til denne meddelelse kan rettes til adm. direktør Frede Clausen på telefon De forventninger til fremtiden der er omtalt i denne meddelelse, herunder forventninger til indtjeningen, er i sagens natur forbundet med risici og usikkerheder og kan påvirkes af faktorer som f.eks. globale økonomiske forhold og øvrige væsentlige forhold, herunder kreditmarkeds-, rente- og valutakursudviklingen. Der henvises i øvrigt til afsnittet Risikoforhold i koncernens årsrapport for 2009/10. Resume TK Development A/S Delårsrapport for 1. halvår 2010/11 3/27

4 Hoved- og nøgletal for koncernen DKK mio. 1. halvår 2010/11 1. halvår 2009/10 Hele året 2009/10 Hovedtal: Nettoomsætning 206, , ,9 Værdiregulering investeringsejendomme, netto 1,1 2,1-10,9 Bruttoresultat 106,0 161,4 200,5 Resultat før finansiering 40,4 84,7 57,5 Finansiering m.v. -32,9-4,6-17,9 Resultat før skat 8,4 80,6 39,4 Periodens resultat 6,2 68,2 25,4 Aktionærernes andel af periodens resultat 6,2 68,2 25,4 Samlet balance 4.586, , ,3 Materielle anlægsaktiver 364,9 380,5 364,3 heraf investeringsejendomme 356,6 368,3 355,1 Projektportefølje 3.439, , ,5 heraf projektbeholdning 3.439, , ,5 heraf modtagne forudbetalinger fra kunder -0,3-3,3-4,0 Tilgodeh. vedr. igangværende arbejder for fremmed regning 10,7 0,0 17,8 Egenkapital 1.610, , ,4 Pengestrøm fra driften -181,8-270,5-582,8 Netto rentebærende gæld, ultimo 2.369, , ,9 Nøgletal: Egenkapitalforrentning (ROE) * ) 0,8 % 8,8 % 1,6 % Overskudsgrad (EBIT margin) 19,5 % 7,2 % 4,2 % Soliditetsgrad (egenkapital) 35,1 % 38,3 % 36,4 % Indre værdi (nom. DKK 20) 57,4 57,3 56,8 Kurs/indre værdi (P/BV) 0,4 0,4 0,5 Resultat pr. aktie (EPS) a nom. DKK 20 0,2 2,4 0,9 Udbytte (i DKK pr. aktie) 0,0 0,0 0,0 Børskurs (nom. DKK 20) Nøgletal korrigeret for warrants: Egenkapitalforrentning (ROE) * ) 0,8 % 8,8 % 1,6 % Soliditetsgrad (egenkapital) 35,1 % 38,3 % 36,4 % Indre værdi (nom. DKK 20) 57,4 57,3 56,8 Resultat pr. aktie (EPS-D) a nom. DKK 20 0,2 2,4 0,9 Ved beregning af nøgletal er Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning anvendt. Anvendt beregning for soliditetsgrad er egenkapital ultimo / passiver ultimo. *) Omregnet til helårsbasis. 4/27 TK Development A/S Delårsrapport for 1. halvår 2010/11 Hoved- og nøgletal for koncernen

5 TK Development i hovedtræk Første halvår 2010/11 TK Development realiserede i første halvår 2010/11 et resultat på DKK 6,2 mio. efter skat mod DKK 68,2 mio. for tilsvarende periode året før. Resultat efter skat for TKD Nordeuropa udgør DKK 1,3 mio. mod DKK 63,9 mio. for tilsvarende periode året før. For Euro Mall Holding udgør periodens resultat efter skat DKK 1,2 mio. mod DKK 2,4 mio. for samme periode året før. Periodens resultat efter skat i den resterende del af koncernen udgør DKK 3,7 mio. efter skat mod DKK 1,9 mio. for samme periode året før. Balancen udgør pr. 31. juli 2010 DKK 4.586,9 mio. mod DKK 4.377,3 mio. pr. 31. januar Koncernens egenkapital udgør DKK 1.610,3 mio., svarende til en soliditet på 35,1 %. Afleverede projekter Der er i første kvartal 2010/11 afleveret projekter på ca m². Der er ikke afleveret projekter i andet kvartal 2010/11. Retailpark, Uppsala, Sverige I Uppsala, Sverige, har TKD Nordeuropa udviklet og opført en ca m² retailpark. Retailparken er solgt, baseret på forward funding, til den institutionelle afdeling af tyske IVG Funds. Retailparken åbnede fuldt udlejet i marts 2010 og er i april 2010 overdraget til investor. Tivoli Residential Park, Targówek, Warszawa, Polen Koncernen har i efteråret 2008 afsluttet byggeriet af koncernens første boligprojekt i Polen. Projektet består af 280 lejligheder der sælges som ejerlejligheder. Størstedelen heraf er overdraget til nye ejere i tidligere regnskabsår. De resterende fire boligenheder er overdraget til køberne i første kvartal 2010/11. Fremdrift i koncernens projekter TK Development har fortsat fokus på gennemførelse af de eksisterende projekter i porteføljen, herunder sikring af en stærk forhåndsudlejning eller salg inden påbegyndelse af byggeri. Dette fokus har løbende sikret en god fremdrift på og yderligere optimering af de enkelte projekter. Som følge af den økonomiske afmatning og det deraf følgende skifte i markedsforholdene er en del af koncernens projektbeholdning indtjeningsmæssigt under pres. Dette er dog delvist kompenseret ved lavere byggepriser. Koncernens shoppingcenter Sillebroen i Frederikssund, Danmark, er færdigopført og åbnede som planlagt den 25. marts Centret har en aktuel udlejningsgrad på 92 %, og der pågår forhandlinger med lejere til de resterende lejemål. Centret har oplevet en god åbning og har en tilfredsstillende kundetilstrømning. I koncernens shoppingcenter Galeria Sandecja i Nowy Sącz, Polen, som åbnede i oktober 2009 er både driften og kundetilstrømningen fortsat tilfredsstillende. Centret er fuldt udlejet idet der dog sker udskiftning af enkelte lejere. Koncernens shoppingcenter Galeria Tarnovia i Tarnów, Polen, som åbnede i november 2009 er fuldt udlejet idet der dog sker udskiftning af enkelte lejere. Centret oplever fortsat både en tilfredsstillende drift og kundetilstrømning. Koncernens samlede projektportefølje udgør pr. 31. juli 2010 DKK mio. Heraf udgør de færdigopførte projekter DKK mio. som dermed er cashflow-genererende. Driften af disse færdigopførte projekter, primært shoppingcentre, forløber tilfredsstillende. Den årlige nettoleje ved aktuel udlejning udgør DKK 148,3 mio. svarende til en forrentning af den investerede kapital på ca. 7,2 %. På koncernens øvrige retailprojekter med igangværende byggeri eller nært forestående byggestart oplever koncernen fortsat en pæn lejerinteresse, og der er i perioden indgået flere lejeaftaler på disse projekter som derfor forløber planmæssigt. På Trøjborgvej i Århus, Danmark, har koncernen i august 2010 overtaget færdigudviklingen af et ejendomsprojekt på ca m². Projektet omfatter en dagligvareenhed på ca m² udlejet til REMA 1000, et erhvervslejemål på knap 900 m² og lejeboliger på ca m². Der foreligger byggetilladelse, og projektet er fuldt finansieret. Projektet forventes færdigopført i efteråret Projektet gennemføres i samarbejde med Nordica Real Estate A/S via et fælles projektselskab hvoraf koncernens ejerandel udgør 20 %. TK Development modtager honorarbetaling for de ydelser koncernen stiller til rådighed for det fællesejede projektselskab. I forbindelse med overtagelse af projektet på Trøjborgvej i Århus er der samtidig solgt to af koncernens færdigopførte retailparker på i alt m² til det fælles projektselskab. I Polen er byggeriet af ca m² kontorbyggeri i Tivoli Residential Park, Warszawa, påbegyndt i foråret 2010, og byggeriet forløber planmæssigt. Af det samlede projekt er ca m² solgt til en bruger, og aftalen er baseret på forward funding. På baggrund af en tilfredsstillende forhåndsudlejning har TK Development i april 2010 påbegyndt byggeriet af fase II af Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet, på ca m². Ledelsesberetning TK Development A/S Delårsrapport for 1. halvår 2010/11 5/27

6 Byggeriet forløber planmæssigt, og åbning forventes i oktober Markedsforhold Den økonomiske krise har bevirket at markedssituationen for koncernen gennem de seneste år har været vanskelig. De finansielle markeder har været præget af usikkerhed hvor kreditinstitutterne har været yderst tilbageholdende med at yde lån til finansiering af fast ejendom eller har stillet høje krav til egenkapitalindskud i de enkelte projekter hos såvel projektudviklere som investorer. Den økonomiske afmatning har bevirket at priserne på byggeri og jord over de seneste år løbende er faldet, dog med stor variation fra projekt til projekt og fra land til land. På udlejningssiden har koncernen i de seneste år oplevet en mere træg efterspørgsel og en længere beslutningsproces hos de enkelte lejere. Et lavere privatforbrug og den afledte effekt heraf har betydet at lejepriserne i en periode har været under pres. På investorsiden har der i de seneste år været usikkerhed om prissætningen på fast ejendom idet der kun er gennemført få handler med fast ejendom på koncernens markeder. Dette har medført en generel afventende holdning hos investorerne. Siden begyndelsen af 2010 har markedsforholdene ændret sig i positiv retning. På udlejningssiden er lejernes fokus på den rette beliggenhed skærpet, og projekternes beliggenhed er nu endnu mere afgørende end tidligere. Inden for butikssegmentet vurderes lejepriserne fremadrettet at være stabile. Koncernen oplever fortsat en pæn lejerinteresse, primært på retailprojekter med igangværende byggeri eller nært forestående byggestart, og har i perioden indgået flere lejeaftaler på disse projekter. På investorsiden er markederne nu generelt præget af en forsigtig optimisme og øget investeringslyst. Der opleves en stigende efterspørgsel efter fast ejendom hvor kvalitet og beliggenhed fortsat er afgørende elementer for investorerne. Det er ledelsens vurdering at der fortsat vil være stor differentiering i jordpriser, afhængigt af beliggenhed og anvendelsesformål. Prisniveauet for entrepriser vurderes at være nogenlunde stabilt, med nogen variation fra land til land. Alt i alt er det ledelsens vurdering at der er fundet et nyt niveau for priser på jord, entrepriser og leje og for prissætningen på fast ejendom. De nye prisniveauer underbygger at der også fremadrettet er god rentabilitet i udvikling af fast ejendom, og på nye projekter i projektporteføljen forventes dermed en normal avance. Økonomiske nøgletal i form af BNP, privatforbrug og arbejdsløshed på koncernens markeder fremgår nedenfor. Nøgletallene giver forventning om vækst på alle koncernens markeder. Økonomiske nøgletal: e 2011e 2012e BNP (% å/å) Danmark -4,7 1,4 1,8 2,0 Sverige -5,1 4,2 2,8 3,1 Finland -8,0 3,5 3,0 3,5 Letland -18,0-1,8 3,0 4,3 Litauen -14,9 0,9 3,2 4,0 Polen 1,8 3,4 3,0 3,7 Tjekkiet -4,0 2,2 3,0 3,5 Slovakiet *) -4,7 3,6 3,9 N/A Privatforbrug (% å/å) Danmark -4,6 3,2 2,2 1,7 Sverige -0,8 3,0 2,5 2,5 Finland -1,9 2,4 2,6 3,0 Letland -22,2-3,6 3,8 4,8 Litauen -16,8-3,5 4,0 5,0 Polen 2,3 1,8 1,8 2,1 Tjekkiet -0,1 1,5 2,4 3,0 Slovakiet *) -0,7 1,5 3,1 N/A Arbejdsløshed (%) Danmark 3,4 4,4 4,7 4,5 Sverige 8,3 8,4 7,7 7,1 Finland 8,2 8,5 8,1 7,7 Letland 17,1 21,5 20,0 18,2 Litauen 13,7 17,0 16,0 14,8 Polen 11,0 12,2 11,4 10,8 Tjekkiet 8,1 9,0 8,0 7,5 Slovakiet *) 12,1 14,0 13,4 N/A Kilde: Nordea Bank, Økonomisk perspektiv, september 2010 *) OECD Economic Outlook No. 87, maj 2010 Yderligere projektmuligheder Markedsforholdene de seneste år har åbnet for nye projektmuligheder. Ledelsen vurderer aktuelt en række konkrete nye projektmuligheder, og koncernen forventer at indgå aftaler om flere af disse projekter. TK Development oplever herudover flere muligheder end tidligere for opnåelse af langsigtede optionsaftaler på jord på favorable vilkår. For at sikre det langsigtede indtjeningspotentiale i koncernen arbejder TK Development med sikring af fremtidige projektmuligheder, bl.a. via indgåelse af langsigtede optionsaftaler på jord. Langsigtede optionsaftaler vedrører projekter med forventet byggestart inden for en pe- 6/27 TK Development A/S Delårsrapport for 1. halvår 2010/11 Ledelsesberetning

7 riode på 1-3 år og sikrer at koncernen i en længere periode får mulighed for at arbejde med det påtænkte projekt, herunder bl.a. myndighedsforhold, udlejning og investorer. Dette for at muliggøre en optimal forberedelse af projektet inden igangsætning, herunder at sikre en høj udlejningsgrad. Markedsforholdene de seneste år har tillige åbnet for alternative indtjeningsmuligheder, bl.a. i form af overtagelse af konkurrerende udviklingsprojekter eller ved at stille koncernens kernekompetencer til rådighed for kreditinstitutter med nødlidende projekter som endnu ikke er færdiggjorte, men som kan gennemføres inden for en relativt kort tidshorisont. Forhøjelse af kapitalgrundlag styrkelse af det finansielle beredskab Med henblik på at styrke det finansielle beredskab så koncernen aktivt kan udnytte det indtjeningsmæssige potentiale i såvel eksisterende som nye projektmuligheder blev der den 1. juli 2010 afholdt ekstraordinær generalforsamling hvor generalforsamlingen besluttede at gennemføre en kapitalforhøjelse som fortegningsemission med et bruttoprovenu på DKK 210,3 mio. Kapitalforhøjelsen blev fuldtegnet og er gennemført i august Af tekniske årsager er der umiddelbart forud for kapitalforhøjelsen gennemført en kapitalnedsættelse hvorved stykstørrelsen af alle aktier er nedsat fra DKK 20 til DKK 15. Kapitalnedsættelsen udgør DKK 140,2 mio. som er overført til en særlig fond under egenkapitalen. Denne særlige fond kan efterfølgende kun anvendes efter beslutning fra generalforsamlingen. Kapitalforhøjelsen er gennemført ved udstedelse af stk. nye aktier a nom. DKK 15 til kurs 15 og dermed et bruttoprovenu på DKK 210,3 mio. Der henvises i øvrigt til selskabsmeddelelse nr. 12/2010. TK Development står dermed styrket i forhold til at udnytte projektmulighederne i det nuværende marked. TK Development vurderer aktuelt en række konkrete projekter som koncernen ønsker at sikre sig retten til på det nuværende prisniveau. Det er ledelsens forventning at dette kan bidrage til at koncernen hurtigere end ellers vil få adgang til projekter med en forventet højere avance end den forventede avance på flertallet af de igangværende projekter i projektporteføljen. ledende medarbejdere stk. warrants. Dermed er der i alt tildelt stk. warrants. Formålet med tildelingen er at skabe sammenhæng mellem den enkelte medarbejders indsats og den langsigtede værdiskabelse i koncernen. Der henvises i øvrigt til selskabsmeddelelse nr. 7/2010. Som følge af den i august 2010 gennemførte kapitalnedsættelse og kapitalforhøjelse, jf. omtale foran har bestyrelsen i overensstemmelse med selskabets vedtægter besluttet at regulere det antal warrants der er tildelt selskabets direktion og ledende medarbejdere og tegningskursen for udnyttelse af optionerne. Reguleringen foretages for at sikre at værdien for medarbejderne af de tildelte warrants bevares efter gennemførelsen af de nævnte ændringer i TK Developments kapitalforhold. Reguleringen medfører at medarbejderne tildeles et yderligere antal warrants, og at tegningskursen ved udnyttelse nedsættes. Der henvises i øvrigt til selskabsmeddelelsen nr. 14/2010. Begivenheder efter regnskabsperiodens udløb Der er ikke indtrådt andre væsentlige selskabsspecifikke begivenheder efter regnskabsperiodens udløb end de i ledelsesberetningen nævnte. Forventninger til 2010/11 På basis af forventninger til markedsforholdene i indeværende regnskabsår, de allerede foretagne salg og perspektiverne i den bestående projektportefølje, hvor flere færdigopførte projekter er klar til salg, forventer ledelsen for 2010/11 fortsat et resultat efter skat i niveauet DKK 100 mio. De forventninger til fremtiden der er omtalt i denne meddelelse, herunder forventninger til indtjeningen, er i sagens natur forbundet med risici og usikkerheder og kan påvirkes af faktorer som f.eks. globale økonomiske forhold og øvrige væsentlige forhold, herunder kreditmarkeds-, rente- og valutakursudviklingen. Der henvises i øvrigt til afsnittet Risikoforhold i koncernens årsrapport for 2009/10. Incentiveprogrammer Bestyrelsen i TK Development blev på generalforsamlingen den 25. maj 2010 bemyndiget til at udstede warrants for i alt op til nom. DKK ( stk. a DKK 20) til direktion og ledende medarbejdere. Bestyrelsen har den 4. juni 2010 besluttet at udnytte denne bemyndigelse, og der er derfor til direktionen tildelt stk. warrants og til 26 øvrige Ledelsesberetning TK Development A/S Delårsrapport for 1. halvår 2010/11 7/27

8 Projektporteføljen i koncernen Status på projektporteføljen Koncernens projektportefølje udgør m² pr. 31. juli Projektporteføljen består af m² solgte projekter og m² øvrige projekter. Koncernens projektportefølje udgjorde pr. 31. januar m². Udviklingen i koncernens projektportefølje kan skitseres således: DKK mio Solgte Færdigopførte Under opførelse Ikke påbegyndte Total Øvrige Færdigopførte Under opførelse Ikke påbegyndte Total Projektportefølje, netto Forward funding Projektportefølje, brutto Forward funding i % af bogført værdi af solgte projekter, brutto 95,4 % 96,2 % 94,2 % Tabel 1 Ved anvendelse af forward funding reducerer koncernen pengebindingen i den solgte projektportefølje. Reduktionen i forward funding i forhold til 31. januar 2010 er en kombination af en reduktion som følge af aflevering af koncernens m² retailpark i Uppsala, Sverige, hvor salgsaftalen var baseret på forward funding, og opbygning af forward funding på igangværende solgte projekter. Som det fremgår ovenfor, er der i perioden sket en væsentlig forøgelse af bogført værdi af øvrige færdigopførte projekter. Denne stigning kan henføres til koncernens nyligt åbnede shoppingcenter Sillebroen i Frederikssund, Danmark. Udviklingen i koncernens projektportefølje i kvadratmeter fremgår nedenfor: ( 000) m² Solgte Færdigopførte Under opførelse Ikke påbegyndte Total Øvrige Færdigopførte Under opførelse Ikke påbegyndte Total Projektportefølje Antal projekter Tabel 2 I nedenstående tabel fremgår fordelingen af den regnskabsmæssige værdi af projekterne i projektporteføljen pr. 31. juli 2010 opdelt på de to forretningsenheder. Projekter pr. 31. juli 2010 (DKK mio.) TKD Nordeuropa Euro Mall Holding Koncern i alt *) Procent af total Solgte Færdigopførte ,0 % Under opførelse ,3 % Ikke påbegyndte ,3 % Total ,6 % Øvrige Færdigopførte ,1 % Under opførelse ,1 % Ikke påbegyndte ,2 % Total ,4 % Projektportefølje ,0 % *) ekskl. TK Development, moderselskab, i alt DKK 71 mio. Tabel 3 8/27 TK Development A/S Delårsrapport for 1. halvår 2010/11 Ledelsesberetning

9 I nedenstående tabel fremgår projektporteføljens kvadratmeter opdelt på de to forretningsenheder. Der er ikke udviklingsprojekter i den resterende del af koncernen. Projekter pr. 31. juli 2010 ( 000) m² TKD Nordeuropa Euro Mall Holding Koncern i alt *) Procent af total Solgte Færdigopførte ,0 % Under opførelse ,5 % Ikke påbegyndte ,2 % Total ,7 % Øvrige Færdigopførte ,7 % Under opførelse ,2 % Ikke påbegyndte ,4 % Total ,3 % Projektportefølje ,0 % *) ekskl. TK Development, moderselskab. Tabel 4 En nærmere beskrivelse af alle væsentlige projekter fremgår af afsnittet om projektporteføljen under de respektive forretningsenheder. TKD Nordeuropa Koncernens aktiviteter i Nordeuropa er placeret i den 100 % ejede delkoncern TKD Nordeuropa. TKD Nordeuropa opererer primært inden for projektsegmenterne butiksejendomme (shoppingcentre og retailparker), kontorejendomme og projekter med segmentmix. Projektportefølje Udviklingspotentialet i projektporteføljen udgør pr. 31. juli m² fordelt med m² solgte projekter og m² øvrige projekter. Det samlede udviklingspotentiale udgjorde pr. 31. januar m². Færdigopførte projekter Sillebroen, shoppingcenter, Frederikssund, Danmark TKD Nordeuropa har i Frederikssund opført et center på i alt ca m². Centret består af ca m² dagligvareenheder og ca m² specialbutikker og restauranter. Herudover omfatter projektet ca m² boliger. Udlejningsgraden udgør aktuelt 92 %, og lejerne er bl.a. Kvickly, Fakta, Hennes & Mauritz, Synoptik, Matas, Skoringen, Deichmann og Vero Moda. Centret åbnede i marts I tilknytning til centret er der etableret et parkeringshus med ca. 800 parkeringspladser. Der er indgået aftale om salg af boligbyggeretterne til en privat investor. Sillebroen, shoppingcenter, Frederikssund, Danmark Ledelsesberetning TK Development A/S Delårsrapport for 1. halvår 2010/11 9/27

10 Projektoverblik Oversigten nedenfor viser de væsentligste projekter i projektporteføljen for TKD Nordeuropa. Den bogførte værdi af nedenstående projekter udgør mere end 95 % af den samlede bogførte værdi af projektbeholdningen pr. 31. juli Målt i forhold til bogført værdi har de fem største projekter i TKD Nordeuropa i alt en bogført værdi på DKK 1.112,6 mio. pr. 31. juli Projektnavn By Land Segment Areal (m²) TKD s ejerandel Byggestart/ forventet byggestart Åbning/ forventet åbning Færdigopførte Sillebroen, shoppingcenter Frederikssund DK Butik/bolig % Medio 2008 Marts 2010 Premier Outlets Center Ringsted DK Butik % Efterår 2006 Marts 2008 Retailpark, Aabenraa Aabenraa DK Butik % Efterår 2008 Medio 2009/ primo 2010 Retailpark, Anelystparken Århus DK Butik % Primo 2008 Medio/efterår 2008 Retailpark, Østergade Brønderslev DK Butik % Efterår 2008 Medio 2009 Vasevej Birkerød DK Mix % - - Retailpark, Kofoten, Kristianstad Kristianstad SE Butik % Medio 2008 Medio 2011 Under opførelse Retailpark, Enebyängen, Danderyd Danderyd SE Butik % Efterår 2009 Efterår 2010/ forår 2012 Amerika Plads, p-kælder København DK P-kælder % 2004 Løbende Ikke påbegyndte Østre Teglgade København DK Kontor/bolig ) 100 % Løbende Løbende Amerika Plads, felt C København DK Mix % Amerika Plads, felt A København DK Kontor % Shoppingcenter, Esbjerg Esbjerg DK Butik % 2010/ /13 Århus Syd, etape II Århus DK Butik % Ejby Industrivej København DK Kontor % Hadsundvej Aalborg DK Mix % Løbende Løbende Østre Havn/Stuhrs Brygge Aalborg DK Mix ) 50 % Løbende Løbende Retailpark, Mejlstedgade Brønderslev DK Butik % - - Trøjborgvej Århus DK Mix ) Ultimo 2010 Efterår 2011 Handelskvarteret Kulan Gøteborg SE Mix % Retailpark, Karlstad Karlstad SE Butik % Ultimo 2011 Ultimo 2012 Retailpark, Söderhamn Söderhamn SE Butik % Medio 2011 Medio 2012 Pirkkala Retail Park, etape II Tammerfors FI Butik % Kaarina Retail Park Turku FI Butik % DomusPro Retail Park Vilnius LT Butik % - - Milgravja Street Riga LV Bolig % - - Ulmana Retail Park Riga LV Butik % - - TKD Nordeuropa totalt areal ca ) TKD Nordeuropas avanceandel på udvikling udgør 70 %. 2) Baseret på honorarindtægter. 10/27 TK Development A/S Delårsrapport for 1. halvår 2010/11 Ledelsesberetning

11 Premier Outlets Center, Ringsted, Danmark Projektet er udviklet i et 50/50-ejet joint venture med skotske Miller Developments. Projektet omfatter et factory outlet center og tilhørende restaurationsfaciliteter, i alt m², samt ca p-pladser. Der er tale om det første betydende factory outlet center i Danmark. Centret åbnede i marts 2008, og udlejningsgraden udgør aktuelt 60 %. Senest har G-Star og Diesel åbnet i Premier Outlets Center. Der forhandles med flere potentielle danske og internationale lejere. Efter indkøring og modning forventes centret solgt. Retailpark, Anelystparken Århus, Danmark Projektet omfatter en retailpark på ca m² som er fuldt udlejet. Byggeriet er færdigt og afleveret til lejerne. Projektet er efter regnskabsperiodens udløb solgt til et projektselskab ejet af Nordica Real Estate A/S og TKD Nordeuropa i forholdet 80/20. Retailpark, Østergade, Brønderslev, Danmark Efter aflevering af en Føtex til Dansk Supermarked og en benzinstation til OK Benzin omfatter dette projekt ca m² butikker der er lejet ud til Punkt 1 og en spillehal. Projektet er efter regnskabsperiodens udløb solgt til et projektselskab ejet af Nordica Real Estate A/S og TKD Nordeuropa i forholdet 80/20. Vasevej, Birkerød, Danmark TKD Nordeuropa ejer en ejendom på knap m² på Vasevej i Birkerød med SuperBest som lejer. Der arbejdes med en tilbygning på ca m². Kofoten, Kristianstad, Sverige TKD Nordeuropa ejer en ejendom i Kristianstad. Efter en tilbygning vil projektet omfatte en retailpark på ca m². Den eksisterende bygning på ca m² er fuldt udlejet. Det samlede projekt forventes færdigt medio Projekter under opførelse Retailpark, Enebyängen, Danderyd, Sverige I Danderyd kommune nær Stockholm opfører TKD Nordeuropa en retailpark på ca m². Der er bl.a. indgået lejeaftale med dagligvareoperatøren Coop Extra på m², en møbelbutik på ca m² og Plantagen. Projektet er solgt til den tyske investeringsfond Commerz Real. Den samlede salgssum forventes at udgøre ca. SEK 280 mio. og er baseret på forward funding. Projektet er fuldt udlejet, og byggeriet er påbegyndt i november Projektet opføres i to etaper, hvor første etape består af elleve butikker, der åbner i oktober Anden etape består af Plantagen og forventes at åbne i foråret Amerika Plads, p-kælder, København, Danmark Kommanditaktieselskabet Danlink Udvikling (DLU) som ejes ligeligt af Udviklingsselskabet By og Havn I/S og TKD Nordeuropa, ejer tre projekter på Amerika Plads: felt A, felt C og en parkeringskælder. Parkeringskælderen på Amerika Plads-området er delvist opført, og efter færdiggørelse af det samlede parkeringsanlæg forventes dette solgt. Ikke påbegyndte projekter Østre Teglgade, København, Danmark TKD Nordeuropa ejer et m² projektareal med en attraktiv beliggenhed på Teglholmen. Grunden er velegnet til enten et bolig- eller kontorprojekt. Projektet kan opføres etapevis i takt med udlejning og/eller salg. Lokalplan for området er under udarbejdelse. Amerika Plads, felt A og C, København, Danmark Kommanditaktieselskabet Danlink Udvikling (DLU) som ejes ligeligt af Udviklingsselskabet By og Havn I/S og TKD Nordeuropa, ejer tre projekter på Amerika Plads: felt A, felt C og en parkeringskælder. På felt A planlægges opført et bygningskompleks indeholdende ca m² kontorer, og på felt C planlægges opført et bygningskompleks indeholdende ca m² erhverv og boliger. Opførelse sker i takt med udlejningen. Shoppingcenter, Esbjerg, Danmark Koncernen og DSB Ejendomsudvikling A/S er langt med udviklingen af et nyt centerbyggeri på banearealerne ved Esbjerg station, Danmark. Der planlægges opført et shoppingcenter på ca m². Lokalplansarbejdet er igangsat, og den endelige lokalplan forventes primo Århus Syd, etape II, Danmark I Århus ejer koncernen et areal med henblik på udvikling af et projekt på ca m² butikker. Projektet omfatter to etaper hvor første etape på ca m² i tidligere regnskabsår er afleveret til investorerne, et ejendomsselskab og en bruger. Byggeriet af anden etape på ca m² igangsættes når udlejning og myndighedsforhold er på plads. Østre Havn/Stuhrs Brygge, Aalborg, Danmark På de tidligere Aalborg Værft-arealer på Stuhrs Brygge udvikler TKD Nordeuropa gennem et fællesejet selskab (50/50) med Frederikshavn Maritime Erhvervspark en business- og boligpark på ca m². Arealet er erhvervet af det fælles selskab hvor der sker løbende betaling for de erhvervede byggeretter i takt med at der udvikles og gennemføres konkrete projekter. Lokalplanen for en del af området giver bl.a. mulighed for opførelse af ca m² boliger. Der pågår forhandlinger med en investor herom. Retailpark, Mejlstedgade, Brønderslev, Danmark I forbindelse med aflevering af Føtex-delen til Dansk Supermarked i koncernens ovennævnte projekt på Østergade Ledelsesberetning TK Development A/S Delårsrapport for 1. halvår 2010/11 11/27

12 i Brønderslev har koncernen overtaget den tidligere Føtexejendom på ca m². Projektet udvikles til butikker. Trøjborgvej, Århus, Danmark TKD Nordeuropa har overtaget færdigudviklingen af et ejendomsprojekt på ca m² på Trøjborgvej i Århus, Danmark. Projektet omfatter en dagligvareenhed på ca m² udlejet til REMA 1000, et erhvervslejemål på knap 900 m² og lejeboliger på ca m². Der foreligger byggetilladelse, og projektet er fuldt finansieret. Projektet forventes færdigopført i efteråret Projektet gennemføres i samarbejde med Nordica Real Estate A/S via et fælles projektselskab hvoraf TKD Nordeuropas ejerandel udgør 20 %. TKD Nordeuropa modtager honorarbetaling for de ydelser koncernen stiller til rådighed for det fællesejede projektselskab. Handelskvarteret Kulan, shoppingcenter og service/erhverv, Gøteborg, Sverige TKD Nordeuropa har sammen med den svenske boligudvikler JM AB indgået samarbejdsaftale med SKF Sverige AB om udvikling af SKF s fabriksområde i Gamla Staden i Gøteborg. Det påtænkte projekt omfatter i alt ca m² fordelt med m² shoppingcenter, m² service/ erhverv samt m² boliger. TK Development skal stå for de m² shoppingcenter og service/erhverv, og JM AB for de resterende m² boliger. Det endelige køb af arealet til projektet finder sted når der foreligger en godkendt lokalplan hvilket forventes i Kaarina Retail Park, Turku, Finland I den finske by Turku ejer TKD Nordeuropa et areal hvorpå der kan opføres en retailpark på ca m². Der arbejdes med en udvidelse af projektet til ca m², og der pågår forhandlinger med brugere/lejere hertil. DomusPro Retail Park, Vilnius, Litauen I Vilnius ejer TKD Nordeuropa et areal med henblik på opførelse af en retailpark på i alt m². Opstart af byggeriet er udskudt indtil der foreligger et salg eller en tilfredsstillende forhåndsudlejning set i forhold til markedssituationen i landet. Euro Mall Holding TK Developments aktiviteter i Centraleuropa udøves primært gennem Euro Mall Holding der fokuserer sine aktiviteter på projektsegmenterne butikker (shoppingcentre og retailparker), projekter med segmentmix, samt i Polen tillige boligsegmentet. Projektportefølje Udviklingspotentialet i projektporteføljen udgør pr. 31. juli m² fordelt med m² solgte projekter og m² øvrige projekter. Det samlede udviklingspotentiale udgjorde pr. 31. januar m². Færdigopførte projekter Shoppingcenter, Galeria Tarnovia, Tarnów, Polen I den polske by Tarnów har Euro Mall Holding opført et m² shoppingcenter hvoraf ca m² udgør supermarked og ca m² specialbutikker. Centret åbnede fuldt udlejet i november Shoppingcenter, Galeria Sandecja, Nowy Sącz, Polen Euro Mall Holding har i den polske by Nowy Sącz opført et shoppingcenter på ca m² bestående af ca m² hypermarked og ca m² specialbutikker. Centret åbnede fuldt udlejet i oktober Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet I Prag udvikler koncernen et m² factory outlet center. Projektet udvikles i et joint venture med en international samarbejdspartner. Første etape på ca m² åbnede den 15. november 2007 og har en aktuel udlejningsgrad på 96 %. I projektets anden fase på ca m² er der opnået en tilfredsstillende forhåndsudlejning, og byggeriet er igangsat i foråret Aktuel udlejningsgrad udgør 47 % på fase II og dermed 82 % på det samlede outlet center Åbning af anden etape forventes i oktober Der pågår forhandlinger med flere potentielle tjekkiske og internationale lejere til de resterende lejemål. Most Retail Park, Tjekkiet Euro Mall Holding udvikler i den tjekkiske by Most en retailpark på ca m². Projektet opføres i etaper. Første etape på ca m² åbnede i april 2009, og den aktuelle udlejningsgrad på første etape udgør 87 %. Byggeriet af anden etape forventes igangsat så åbning kan ske i efteråret Projekter under opførelse Tivoli Residential Park, service/kontor, Targówek, Warszawa, Polen På Euro Mall Holdings jordarealer i Targówek-området, Warszawa, udvikles ca m² kontor/serviceerhverv. Der er med en bruger indgået aftale om salg af ca m² heraf. 12/27 TK Development A/S Delårsrapport for 1. halvår 2010/11 Ledelsesberetning

13 Projektoverblik Oversigten nedenfor viser de væsentligste projekter i projektporteføljen for Euro Mall Holding. Den bogførte værdi af nedenstående projekter udgør mere end 95 % af den samlede bogførte værdi af projektbeholdningen pr. 31. juli Målt i forhold til bogført værdi har de fem største projekter i Euro Mall Holding en bogført værdi på i alt DKK 1.420,5 mio. pr. 31. juli Projektnavn By Land Segment Areal (m²) TKD s ejerandel Byggestart/ forventet byggestart Åbning/ forventet åbning Færdigopførte Galeria Tarnovia Tarnów PL Butik % Efterår 2008 November 2009 Galeria Sandecja Nowy Sącz PL Butik % Medio 2008 Oktober 2009 Fashion Arena Outlet Center, fase I Prag CZ Butik % Forår 2007 November 2007 Most Retail Park, etape 1 Most CZ Butik % Efterår 2008 Forår 2009 Under opførelse Tivoli Residential Park, Targówek Warszawa PL Service/ kontor % Forår 2010 Medio 2011 Fashion Arena Outlet Center, fase II Prag CZ Butik % Forår 2010 Oktober 2010 Ikke påbegyndte Stocznia, multifunktionelt center Young City Gdansk PL Mix ) 76 % Residential Park, Bielany Warszawa PL Boliger/ service % Forår 2011 Løbende Poznan Warta Poznan PL Butik/ boliger % - - Shoppingcenter, Jastrzębie Jastrzębie PL Butik ) Bytom Retail Park Bytom PL Butik % Løbende Løbende Prague Airport Ruzyne II Prag CZ Mix % Sterboholy Retail Park Prag CZ Butik % Liberec Retail Park, II Liberec CZ Butik % Primo 2011 Efterår 2011 Futurum Hradec Králové, udvidelse Hradec Králové CZ Butik ) 20 % Efterår 2010 Forår 2012 Retailpark, Teplice Teplice CZ Butik % Forår 2012 Efterår 2012 Shoppingcenter, Frýdek Místek Frýdek Místek CZ Butik % Efterår 2012 Efterår 2013 Most Retail Park, etape 2 Most CZ Butik % Forår 2012 Efterår 2012 Retailpark, Prešov Prešov SK Butik % Forår 2012 Efterår 2012 Euro Mall Holding totalt areal ca ) Baseret på honorarindtægter. 2) Euro Mall Holdings avanceandel udgør 50 %. Ledelsesberetning TK Development A/S Delårsrapport for 1. halvår 2010/11 13/27

14 Salgsaftalen er baseret på forward funding. Byggeriet er påbegyndt i foråret 2010 og forventes færdigopført medio Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet For nærmere beskrivelse af projektets anden fase henvises til foranstående beskrivelse under færdigopførte projekter. Ikke påbegyndte projekter Stocznia, multifunktionelt center, Young City, Gdansk, Polen Projektet omfatter p.t. ca m² multifunktionelt center i Gdansk, Polen, og udvikles i et joint venture med Atrium European Real Estate. Centret vil indeholde retail-, restaurant- og leisurefaciliteter. Atrium European Real Estate har påtaget sig den samlede finansiering af projektet og bliver den langsigtede investor på retail-, restaurant- og leisurearealerne. Der pågår drøftelser med adskillige lejere der alle viser stor interesse for at etablere sig i centret. TK Development vil i udviklingsperioden generere indtjening via honorarbetalinger samt en overskudsandel baseret på den opnåede lejeindtægt ved centrets åbning. Byggetilladelsen forventes udstedt ultimo Når infrastrukturarbejdet igangsættes, vil der blive taget stilling til tidspunktet for byggestart af projektet. Residential Park, Bielany, Warszawa, Polen Euro Mall Holding ejer et areal i Warszawa hvor der er mulighed for at opføre et boligbyggeri bestående af enheder. Projektet planlægges opført i fire etaper. Byggeriet af første etape igangsættes når myndighedsforholdene er på plads, og der er opnået et tilfredsstillende forhåndssalg, forventeligt i foråret 2011 med aflevering i De øvrige etaper forventes afleveret løbende herefter. Boligerne forventes solgt som ejerlejligheder til private brugere. ca m² åbnede den 17. september 2008 og er solgt og overdraget til investor. Åbning af anden etape på ca m² forventes i efteråret Projektet er solgt til GE Real Estate Central Europe baseret på forward funding. Futurum Hradec Králové, udvidelse, Tjekkiet I tilknytning til shoppingcentret Futurum Hradec Králové der ejes i et joint venture af GE Capital, Heitman og TK Development, hvor TK Developments ejerandel udgør 20 %, er der planlagt en udvidelse af centret på knap m². Aktuel udlejningsgrad udgør 77 %. Byggeriet forventes påbegyndt i efteråret 2010 med åbning i foråret Retailpark, Teplice, Tjekkiet Euro Mall Holding ejer arealer i Teplice med henblik på opførelse af en retailpark på ca m². Der foreligger byggetilladelse til projektet. Udlejningen er påbegyndt, og byggeriet forventes igangsat i foråret 2012 med åbning i efteråret Shoppingcenter, Frýdek Místek, Tjekkiet I den tjekkiske by Frýdek Místek har Euro Mall Holding opnået en langvarig option på et areal med henblik på opførelse af et shoppingcenter på ca m². Byggestart forventes i løbet af efteråret 2012 med aflevering i efteråret Retailpark, Prešov, Slovakiet Euro Mall Holding ejer arealer i Prešov med henblik på opførelse af en retailpark på ca m². Der foreligger byggetilladelse til projektet. Udlejningen er påbegyndt, og byggeriet forventes igangsat i foråret 2012 med åbning i efteråret Shoppingcenter, Jastrzębie, Polen Projektet der omfatter ca m² shoppingcenter, gennemføres af Atrium European Real Estate med Euro Mall Holding som projektudvikler. Euro Mall Holding har indgået udviklings- og honoraraftale med Atrium European Real Estate om Euro Mall Holdings assistance vedrørende udvikling, udlejning og byggestyring af projektet. Den videre fremdrift i projektet og tidspunktet for opstart af byggeri er endnu ikke fastlagt. Bytom Retail Park, Bytom, Polen På Euro Mall Holdings grund ved shoppingcentret Plejada i Bytom der har en central placering i Katowice-regionen, forventes udviklet en retailpark med et samlet udlejningsareal på ca m². Projektet opføres etapevis i takt med udlejningen. Udlejningsbestræbelser pågår, og byggeriet igangsættes i takt med udlejning. Liberec Retail Park, etape II, Tjekkiet Projektet omfatter ca m² retailpark. Første etape på 14/27 TK Development A/S Delårsrapport for 1. halvår 2010/11 Ledelsesberetning

15 Investeringsejendomme Koncernens investeringsejendomme Projektnavn By Segment Areal *) (m²) Ejerandel Åbning Futurum Hradec Králové, Tjekkiet Hradec Králové Detail % Nov Tyskland Lüdenscheid / Berlin Boliger / mix % Investeringsejendomme i alt *) inkl. fællesarealer Koncernens investeringsejendomme indregnes i balancen under materielle aktiver. Værdien heraf måles til dagsværdi og udgør pr. 31. juli 2010 DKK 356,6 mio. mod DKK 355,1 mio. pr. 31. januar Centraleuropa Euro Mall Holdings investeringsejendom Futurum Hradec Králové er pr. 31. juli 2010 bogført til DKK 160,5 mio. baseret på et afkastkrav på 7,0 % p.a. beregnet ud fra en discounted cashflow-model over en 5-årig periode. Afkastkravet er vurderet uændret i forhold til 31. januar Investeringsejendommen ejes i et joint venture med GE Capital og Heitman. TK Development har adgang til en performance-bestemt andel af værdireguleringerne på en del af ejendommen hvilket er indregnet i den bogførte værdi. Der har i perioden været en tilfredsstillende udlejningssituation. I tilknytning til shoppingcentret Futurum Hradec Králové er der planlagt en udvidelse af centret på knap m². Byggeriet forventes påbegyndt i efteråret 2010 med åbning i foråret Tyskland Koncernen har fem investeringsejendomme i Tyskland hvoraf en kombineret erhvervs- og boligudlejningsejendom er beliggende i Lüdenscheid i det vestlige Tyskland, og de fire resterende ejendomme er boligudlejningsejendomme i randområdet af Berlin. Ejendommene er pr. 31. juli 2010 bogført til DKK 196,1 mio., baseret på et afkastkrav på 6,5 % p.a. beregnet ud fra en discounted cashflow-model over en 10-årig periode. Afkastkravet er vurderet uændret i forhold til 31. januar Futurum Hradec Králové, Tjekkiet Ledelsesberetning TK Development A/S Delårsrapport for 1. halvår 2010/11 15/27

16 Regnskabsberetning Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU og i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Delårsrapporten for perioden 1. februar juli 2010 er aflagt i overensstemmelse med de standarder (IFRS/IAS) og fortolkningsbidrag (IFRIC) der gælder for regnskabsår der begynder 1. februar Implementeringen af nye og ændrede standarder samt fortolkningsbidrag har ikke påvirket indregning og måling. De nye standarder og fortolkningsbidrag har således ingen effekt på resultat pr. aktie og udvandet resultat pr. aktie. Bortset fra ovenstående er anvendt regnskabspraksis i delårsrapporten uændret i forhold til årsrapporten for 2009/10. Der henvises til koncernens årsrapport for 2009/10 for en fuldstændig beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis. Der er ikke udarbejdet delårsregnskab for moderselskabet. Delårsrapporten aflægges i DKK der er moderselskabets funktionelle valuta. Delårsrapporten er ikke revideret. Regnskabsmæssige skøn og vurderinger De væsentligste regnskabsmæssige skøn og vurderinger som ledelsen har foretaget i forbindelse med anvendelse af koncernens regnskabspraksis og den væsentlige skønsmæssige usikkerhed forbundet hermed, er de samme som ved udarbejdelse af årsrapporten for 2009/10. For en nærmere beskrivelse henvises derfor til koncernens årsrapport 2009/10. Resultatopgørelsen Omsætning Omsætningen er i første halvår 2010/11 realiseret med DKK 206,9 mio. mod DKK 1.177,7 mio. i samme periode året før. En væsentlig del af omsætningen i første halvår 2009/10 vedrører koncernens multifunktionelle center Entré, Malmø, Sverige, der i juni 2009 blev afleveret til investor. Bruttoresultat Bruttoresultatet udgør DKK 106,0 mio. mod DKK 161,4 mio. i første halvår 2009/10. I bruttoresultatet indgår primært avancer fra afleverede projekter, drift af koncernens færdigopførte projekter samt drift og værdiregulering af koncernens investeringsejendomme. Værdireguleringen af koncernens investeringsejendomme udgør DKK 1,1 mio. mod DKK 2,1 mio. i første halvår 2009/10 og vedrører koncernens tjekkiske investeringsejendom. Der er i første halvår 2010/11 indregnet acontoavance efter produktionsmetoden på et enkelt projekt med DKK 2,4 mio. som indgår i bruttoresultatet. For samme periode 2009/10 udgjorde beløbet DKK 0,0 mio. Personaleomkostninger og andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger og andre eksterne omkostninger udgør DKK 64,0 mio. hvilket i forhold til første halvår 2009/10 er et fald på 13,7 %. Personaleomkostninger udgør DKK 45,6 mio. og er dermed faldet med 16,8 % i forhold til samme periode året før. Faldet er udtryk for at der nu er opnået fuld effekt af den tidligere foretagne tilpasning af organisationen. Antallet af medarbejdere i koncernen udgør 133 pr. 31. juli 2010 mod 136 pr. 31. januar Andre eksterne omkostninger er realiseret med DKK 18,4 mio. og er et fald på 5,2 % i forhold til første halvår 2009/10. Finansiering Der er i perioden realiseret en nettofinansieringsudgift på DKK 32,9 mio. og dermed en stigning i forhold til samme periode året før på DKK 28,3 mio. Stigningen er bl.a. en naturlig konsekvens af at koncernen i forhold til 31. juli 2009 har færdigopført og åbnet tre shoppingcentre som efter åbning oppebærer både lejeindtægter der indregnes i bruttoresultatet, og finansieringsomkostninger der begge påvirker resultatet. Balancen Koncernens samlede balance pr. 31. juli 2010 udgør DKK 4.586,9 mio. hvilket i forhold til 31. januar 2010 er en stigning på DKK 209,6 mio., svarende til 4,8 %. Goodwill Goodwill udgør pr. 31. juli 2010 DKK 33,3 mio. og vedrører forretningsenheden Euro Mall Holding A/S. Der er ikke indikationer på at der skal foretages nedskrivning af værdien. Investeringsejendomme Værdiansættelsen af koncernens investeringsejendomme finder sted ud fra en discounted cashflow-model hvor de fremtidige betalingsstrømme tilbagediskonteres til nutidsværdi ud fra et givet afkastkrav. Værdiansættelsen er pr. 31. juli 2010 baseret på uændrede afkastkrav i forhold til 31. januar 2010 og udgør 6,5 % for de tyske investeringsejendomme og 7,0 % for den tjekkiske investeringsejendom. Den samlede værdi af koncernens investeringsejendomme udgør pr. 31. juli 2010 DKK 356,6 mio. mod DKK 355,1 mio. pr. 31. januar Af værdien pr. 31. juli 2010 vedrører 16/27 TK Development A/S Delårsrapport for 1. halvår 2010/11 Regnskabsberetning

17 DKK 196,1 mio. koncernens tyske investeringsejendomme, og DKK 160,5 mio. vedrører koncernens tjekkiske investeringsejendom. Udskudte skatteaktiver Udskudte skatteaktiver andrager i balancen pr. 31. juli 2010 DKK 292,7 mio. mod DKK 284,9 mio. pr. 31. januar Værdiansættelsen af skatteaktiverne er foretaget på baggrund af foreliggende budgetter og resultatfremskrivninger for en fem-årig periode. De første tre år er budgetteret ud fra en vurdering af konkrete projekter i koncernens projektportefølje. De efterfølgende to år er baseret på resultatfremskrivninger, som er underbygget af dels konkrete projekter i projektporteføljen med en længere tidshorisont end tre år, dels en række projektmuligheder. Projektbeholdning Den samlede projektbeholdning er i forhold til 31. januar 2010 forøget med DKK 186,4 mio. og udgør pr. 31. juli 2010 DKK 3.439,9 mio. Stigningen kan henføres til bl.a. færdiggørelsen af byggeriet af koncernens shoppingcenter Sillebroen i Frederikssund, Danmark samt det igangværende byggeri af fase II af Fashion Arena Outlet Center i Prag, Tjekkiet. De samlede forudbetalinger baseret på forward funding-aftaler udgør pr. 31. juli 2010 DKK 344,0 mio. mod DKK 350,7 mio. pr. 31. januar Faldet skal ses i sammenhæng med at der i første kvartal 2010/11 er sket aflevering af koncernens m² retailpark i Uppsala, Sverige, hvor salgsaftalen var baseret på forward funding. Pr. 31. juli 2010 udgør forward funding ca. 94 % af den bogførte værdi af solgte projekter, brutto. Tilgodehavender De samlede tilgodehavender udgør DKK 276,5 mio. og er på niveau med 31. januar Likvide beholdninger Likvide beholdninger udgør pr. 31. juli 2010 DKK 85,7 mio. og er en stigning i forhold til 31. januar 2010 på DKK 8,2 mio. Stigningen er en kombination af frigørelse af likviditet ved aflevering af projekter og indgåelse af enkelte forbedrede finansieringsaftaler samt at der er anvendt likviditet til bl.a. drift og investering i projekter. Egenkapital Koncernens egenkapital udgør pr. 31. juli 2010 DKK 1.610,3 mio. mod DKK 1.593,4 mio. pr. 31. januar Forøgelsen af egenkapitalen siden 31. januar 2010 kan primært henføres til periodens resultat og positive kursreguleringer efter skat på DKK 8,9 mio. Soliditeten udgør 35,1 %. Langfristede forpligtelser Koncernens langfristede forpligtelser udgør pr. 31. juli 2010 DKK 223,1 mio. hvilket i forhold til 31. januar 2010 er en stigning på DKK 119,3 mio. som primært vedrører en langfristet bankfinansiering. Kortfristede forpligtelser De kortfristede forpligtelser udgør pr. 31. juli 2010 DKK 2.753,5 mio. hvilket er en stigning i forhold til 31. januar 2010 på DKK 73,4 mio. Der foretages sædvanlig modregning af finansielle gældsforpligtelser i tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser samt bundne likvider i det omfang selskabet har modregningsret, og samtidig har til hensigt eller er aftalemæssigt forpligtet til at realisere aktiver og forpligtelser samtidigt. Pr. 31. juli 2010 er der ikke foretaget modregninger i hverken tilgodehavender eller bundne likvider. Koncernens kortfristede gæld til kreditinstitutter består både af en drifts- og projektfinansiering. TK Development har indgået en overordnet aftale med koncernens hovedbankforbindelse om såvel drifts- som projektfinansiering. Engagementet og betingelserne genforhandles årligt. Koncernen har herudover aftaler om projektfinansiering i forskellige banker i Danmark og udlandet. Projektkreditterne bevilges sædvanligvis med forskellige løbetider, afhængigt af det konkrete projekt. Af den samlede projektfinansiering pr. 31. januar 2010 havde DKK 298,3 mio. udløb i 2010/11. En væsentlig del af kreditterne er blevet forlænget, og der udestår alene forlængelse af en projektkredit på DKK 176 mio. som har udløb ultimo regnskabsåret. Ledelsen forventer at denne projektkredit vil blive forlænget. Pengestrømsopgørelse Koncernens pengestrømme fra driftsaktivitet er negative med DKK 181,8 mio. og relaterer sig i vid udstrækning til investering i projekter. Der er i perioden bl.a. sket investering i koncernens shoppingcenter Sillebroen, Frederikssund, Danmark, i forbindelse med færdiggørelsen af byggeriet og investering i fase II af Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet, som følge af det igangværende byggeri. Der har ikke været væsentlig investeringsaktivitet i perioden hvor pengestrømme fra investeringsaktivitet er negative med DKK 1,4 mio. Den væsentligste del af koncernens finansieringsaktivitet vedrører optagelse og nedbringelse af projektfinansiering. Periodens pengestrømme fra finansieringsaktivitet er positive med DKK 188,3 mio. og er udtryk for at investeringen i projekter i vid udstrækning er finansieret med bankgæld. Regnskabsberetning TK Development A/S Delårsrapport for 1. halvår 2010/11 17/27

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12. Tivoli Residential Park Warszawa

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12. Tivoli Residential Park Warszawa TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12 Tivoli Residential Park Warszawa Indhold H1 2011/12 Tal Projektnyheder Markedsforhold Fornyet uro Tidsmæssig usikkerhed Projektporteføljen Bogførte værdier

Læs mere

TK Development. Halvårsrapport 2009/10 5. oktober 2009

TK Development. Halvårsrapport 2009/10 5. oktober 2009 TK Development Halvårsrapport 2009/10 5. oktober 2009 1 TKD IDÉGRUNDLAG Det er TK Developments overordnede idégrundlag at skabe værditilvækst gennem udvikling af fast ejendom. Indhold Halvåret 2009/10:

Læs mere

Aktionærinformation i forbindelse med halvårsrapport 2008/09

Aktionærinformation i forbindelse med halvårsrapport 2008/09 Shoppingcenter, Frederikssund, Danmark Aktionærinformation i forbindelse med halvårsrapport 2008/09 Tivoli Residential Park, Targówek, Warszawa, Polen Entré, Malmø, Sverige Kolı n Shopping Centre, Kolı

Læs mere

TK Development. Halvårsrapport 2008/09

TK Development. Halvårsrapport 2008/09 TK Development Halvårsrapport 2008/09 1 TKD IDÉGRUNDLAG Det er TK Developments overordnede idégrundlag at skabe værditilvækst gennem udvikling af fast ejendom. Dagens program Første halvår 2008/09 Halvårets

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2010/11

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2010/11 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2010/11 Selskabsmeddelelse nr. 21/2010, 22. december 2010, TK Development A/S, CVR 24256782 Sillebroen, Frederikssund, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Halvårsrapport 2009/10

Halvårsrapport 2009/10 Halvårsrapport 2009/10 Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2009, TK Development A/S, CVR 24256782 Sillebroen, Frederikssund, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger 5 Hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2009 TK Development A/S, CVR 24256782, periodemeddelelse 1. kvartal 2009/10

Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2009 TK Development A/S, CVR 24256782, periodemeddelelse 1. kvartal 2009/10 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2009 TK Development A/S, CVR 24256782, periodemeddelelse 1. kvartal 2009/10 Sillebroen, shoppingcenter, Frederikssund, SELSKABSOPLYSNINGER Fondskode: 0010258995 Hjemstedskommune:

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2011/12

Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 Selskabsmeddelelse nr. 12/2011, 28. juni 2011, TK Development A/S, CVR-nr. 24256782 Boligbyggeri, Residential Park, Bielany, Warszawa, Polen INDHOLDSFORTEGNELSE Resume

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2011/12

Delårsrapport for 1. halvår 2011/12 Delårsrapport for 1. halvår 2011/12 Selskabsmeddelelse nr. 16/2011, 29. september 2011, TK Development A/S, CVR-nr. 24256782 Tivoli Residential Park, Targówek, Warszawa, Polen INDHOLDSFORTEGNELSE Resume

Læs mere

Sillebroen, Frederikssund, Danmark. Aktionærinformation - halvårsrapport 2009/10

Sillebroen, Frederikssund, Danmark. Aktionærinformation - halvårsrapport 2009/10 Sillebroen, Frederikssund, Danmark Aktionærinformation - halvårsrapport 2009/10 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN (DKK mio.) Hovedtal: 1. halvår Hele året 1. halvår 2008/09 2008/09 2009/10 Nettoomsætning

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2009/10. Selskabsmeddelelse nr. 2/2010, TK Development A/S, CVR 24256782

Årsregnskabsmeddelelse 2009/10. Selskabsmeddelelse nr. 2/2010, TK Development A/S, CVR 24256782 Årsregnskabsmeddelelse 2009/10 Selskabsmeddelelse nr. 2/2010, TK Development A/S, CVR 24256782 Sillebroen, Frederikssund, Danmark 22. april 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger 5 Hoved-

Læs mere

Sillebroen, Frederikssund, Danmark. Aktionærinformation - årsrapport 2009/10

Sillebroen, Frederikssund, Danmark. Aktionærinformation - årsrapport 2009/10 Sillebroen, Frederikssund, Danmark Aktionærinformation - årsrapport 2009/10 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN DKK mio. 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 Hovedtal: Nettoomsætning 1.623,3 2.719,1 2.586,8

Læs mere

TK Development virksomhedspræsentation, 30/11 2011. Fashion Arena Prag, Tjekkiet 25.000 m2

TK Development virksomhedspræsentation, 30/11 2011. Fashion Arena Prag, Tjekkiet 25.000 m2 TK Development virksomhedspræsentation, 30/11 2011 Fashion Arena Prag, Tjekkiet 25.000 m2 Indhold 1. Rundt om TK Forretningsmodel Kunder, markeder, segmenter 2. Udvikling i TK 3. H1 2011/12 Resultat Begivenheder

Læs mere

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2012/13. Jelenia Góra, Polen m2

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2012/13. Jelenia Góra, Polen m2 TK Development delårsrapport for 1. halvår 2012/13 Jelenia Góra, Góra Polen 24.000 m2 Indhold 1. H1 2012/13 Hovedtal Begivenheder 2. Fokus på salg af færdigopførte projekter 3. Markedsforhold 4. Projektporteføljen

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2009/10

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2009/10 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2009/10 Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2009, TK Development A/S, CVR 24256782 Galeria Tarnovia, Tarnów, Polen. Åbnet den 25. november 2009. INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger

Læs mere

TK Development A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 22/2008 CVR 24256782. Shoppingcenter, Frederikssund, Danmark

TK Development A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 22/2008 CVR 24256782. Shoppingcenter, Frederikssund, Danmark Shoppingcenter, Frederikssund, Danmark Multifunktionelt center Stocznia, Young City, Gdansk, Polen TK Development A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 22/2008 CVR 24256782 Most Retail Park, Tjekkiet Bazaar, Gøteborg,

Læs mere

TK Development ny strategi og eksekvering heraf. Barkarby Gate, Sverige 20.000 m 2

TK Development ny strategi og eksekvering heraf. Barkarby Gate, Sverige 20.000 m 2 TK Development ny strategi og eksekvering heraf Barkarby Gate, Sverige 20.000 m 2 Indhold 1. Forretningsmæssig platform Idégrundlag og forretningsmodel Markeder og segmenter Relationer til lejere og investorer

Læs mere

DEVELOPMENT. Egenkapitalafkastet fra dette område forventes at udgøre 15-20 % p.a. før skat fra og med regnskabsåret 2017/18.

DEVELOPMENT. Egenkapitalafkastet fra dette område forventes at udgøre 15-20 % p.a. før skat fra og med regnskabsåret 2017/18. Koncernens primære forretningsområde er udvikling af fast ejendom, benævnt development. Det strategiske fokus for koncernen er development i Danmark, Sverige og Polen. 126,1 mio. Byggeriet blev afsluttet

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2010/11

Årsregnskabsmeddelelse 2010/11 Årsregnskabsmeddelelse 2010/11 Selskabsmeddelelse nr. 3/2011, 28. april 2011, TK Development A/S, CVR-nr. 24256782 Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger

Læs mere

TK Development A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2008 CVR 24256782. Shoppingcenter, Frederikssund, Danmark. Bazaar, Gøteborg, Sverige

TK Development A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2008 CVR 24256782. Shoppingcenter, Frederikssund, Danmark. Bazaar, Gøteborg, Sverige Shoppingcenter, Frederikssund, Danmark Bazaar, Gøteborg, Sverige TK Development A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2008 CVR 24256782 Kolin Shopping Centre, Kolin, Tjekkiet Tivoli Residential Park, Warsaw,

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2012/13

Delårsrapport 1. kvartal 2012/13 Delårsrapport 1. kvartal 2012/13 Selskabsmeddelelse nr. 11/2012, 25. juni 2012, TK Development A/S, CVR-nr. 24256782 Boligbyggeri, Residential Park, Bielany, Warszawa, Polen INDHOLDSFORTEGNELSE Resume

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2010/11

Delårsrapport 1. kvartal 2010/11 Delårsrapport 1. kvartal 2010/11 Selskabsmeddelelse nr. 8/2010, TK Development A/S, CVR 24256782 Galeria Tarnovia, Tarnów, Polen. Åbnet den 25. november 2009. 30. juni 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3

Læs mere

Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet. Aktionærinformation - halvårsrapport 2010/11 (1.februar juli 2010)

Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet. Aktionærinformation - halvårsrapport 2010/11 (1.februar juli 2010) Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet Aktionærinformation - halvårsrapport 2010/11 (1.februar 2010-31. juli 2010) HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN DKK mio. Hovedtal: 1. halvår 1. halvår Hele året

Læs mere

Halvårsrapport 2007/08 TK Development A/S

Halvårsrapport 2007/08 TK Development A/S Butikscenter, Frederikssund, Danmark Halvårsrapport 2007/08 TK Development A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 CVR 24256782 Prague Outlet Center, Tjekkiet Shoppingcenter, Nowy Sacz, Polen Ringsted factory

Læs mere

Aktionærinformation i forbindelse med årsrapport 2007/08

Aktionærinformation i forbindelse med årsrapport 2007/08 Bazaar, Gøteborg, Sverige Aktionærinformation i forbindelse med årsrapport 2007/08 Shoppingcenter, Frederikssund, Danmark Multifunktionelt center Stocznia, Young City, Gdansk, Polen Fashion Arena Outlet

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13. Jelenia Góra, Polen 24.000 m 2

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13. Jelenia Góra, Polen 24.000 m 2 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Jelenia Góra, Polen 24.000 m 2 Indhold 1. Regnskabsåret 2012/13 Hovedtal 2012/13 i korte træk Revurdering af salgsstrategi, herunder foretagne nedskrivninger 2. Justering

Læs mere

Delårsrapport, 1. halvår 2014/15. Illustration: Shoppingcenter, Jelenia Góra, Polen

Delårsrapport, 1. halvår 2014/15. Illustration: Shoppingcenter, Jelenia Góra, Polen Delårsrapport, 1. halvår 2014/15 Illustration: Shoppingcenter, Jelenia Góra, Polen Indhold 1. Koncernens resultater Hoved- og nøgletal H1 2014/15 i korte træk 2. Eksekvering af udmeldt strategi Strategiske

Læs mere

1. halvår 2004/05. TK Development A/S

1. halvår 2004/05. TK Development A/S 1. halvår 2004/05 TK Development A/S Hovedtendenser Resultat i 1. halvår DKK -12,4 mio. efter skat. Hjemtagelse af obligationslån på nom. DKK 220 mio. i juli 2004. Omfattende kapacitetstilpasning. Samlet

Læs mere

Årsrapport 2008/09 TK Development A/S, CVR 24256782

Årsrapport 2008/09 TK Development A/S, CVR 24256782 Årsrapport 2008/09 TK Development A/S, CVR 24256782 Entré, Malmø, Sverige INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger 5 Hoved- og nøgletal for koncernen 6 TK Development i hovedtræk 7 Regnskabsberetning

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2012/13

Delårsrapport for 1. halvår 2012/13 Delårsrapport for 1. halvår 2012/13 Selskabsmeddelelse nr. 15/2012, 25. september 2012, TK Development A/S, CVR-nr. 24256782 Shoppingcenter, Jelenia Góra, Polen INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2013/14. Illustration: Alfa Laval, kontorejendom, Aalborg, Danmark

Årsregnskabsmeddelelse 2013/14. Illustration: Alfa Laval, kontorejendom, Aalborg, Danmark Årsregnskabsmeddelelse 2013/14 Illustration: Alfa Laval, kontorejendom, Aalborg, Danmark Indhold 1. Koncernens resultater Hoved- og nøgletal 2013/14 i korte træk 2. Eksekvering af udmeldt strategi Strategiske

Læs mere

Årsregnskabspræsentation 2004/05

Årsregnskabspræsentation 2004/05 Årsregnskabspræsentation 2004/05 Årsregnskab 2004/05 TK Development realiserede i regnskabsåret 2004/05 En bruttoavance på Et resultat efter skat på mod forventet et resultat i størrelsesordenen DKK 0

Læs mere

ASSET MANAGEMENT. Center og Futurum Hradec Králové, i regnskabsåret 2014/15.

ASSET MANAGEMENT. Center og Futurum Hradec Králové, i regnskabsåret 2014/15. Koncernens asset management-aktiviteter omfatter drift af koncernens færdigopførte ejendomme samt grunde og udviklingsprojekter på de markeder hvor koncernen på sigt ikke ønsker at være aktiv. Asset management

Læs mere

Frederikssund, Danmark. TK Development A/S CVR-nr. 24256782 ÅRSRAPPORT 2012/13. Årsrapport 2012/13 Tk Development A/S 1 /124

Frederikssund, Danmark. TK Development A/S CVR-nr. 24256782 ÅRSRAPPORT 2012/13. Årsrapport 2012/13 Tk Development A/S 1 /124 FOTO: SILLEBROEN, shoppingcenter Frederikssund, Danmark TK Development A/S CVR-nr. 24256782 ÅRSRAPPORT 2012/13 Årsrapport 2012/13 Tk Development A/S 1 /124 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Resume 6 Hoved- og

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2012/13

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2012/13 FOTO: SILLEBROEN, SHOPPINGCENTER Frederikssund, Danmark TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 9/2013 25. APRIL 2013 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2012/13 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2012/13 TK

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport, 1. halvår 2016/17. Illustration: Amerika Have, boliger København, Danmark

Delårsrapport, 1. halvår 2016/17. Illustration: Amerika Have, boliger København, Danmark Delårsrapport, 1. halvår 2016/17 Illustration: Amerika Have, boliger København, Danmark Indhold 1. Koncernens resultater i 1. halvår 2016/17 Hoved- og nøgletal Segmentresultater Afleverede projekter Væsentlige

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2013/14

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2013/14 ILLUSTRATION: ALFA LAVAL, KONTOREJENDOM, AALBORG DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 4/2014 2. APRIL 2014 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2013/14 (1.2.2013-31.1.2014) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Danmark. Polen. Tjekkiet. Koncernens ejendomme i forretningsområdet asset management omfatter pr. 31. juli 2014 følgende otte ejendomme:

Danmark. Polen. Tjekkiet. Koncernens ejendomme i forretningsområdet asset management omfatter pr. 31. juli 2014 følgende otte ejendomme: Koncernens sekundære forretningsområde er asset management og omfatter ejerskab, drift, indkøring og modning samt optimering af færdigopførte projekter i en mellemlang driftsperiode hvor denne periode

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2014/15

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2014/15 ILLUSTRATION: BIELANY RESIDENTIAL PARK WARSZAWA, POLEN TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2014 13. JUNI 2014 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2014/15 (1.2.2014-30.4.2014) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2014/15. Illustration: Strædet, Køge, Danmark

Årsregnskabsmeddelelse 2014/15. Illustration: Strædet, Køge, Danmark Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 Illustration: Strædet, Køge, Danmark Indhold 1. Koncernens resultater Hoved- og nøgletal 2014/15 i korte træk 2. Eksekvering på strategiske mål 3. Markedsforhold 4. Projektportefølje

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014/15

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014/15 ILLUSTRATION: SHOPPINGCENTER JELENIA GÓRA, POLEN TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 16/2014 12. SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014/15 (1.2.2014-31.7.2014) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2002/03

Årsregnskabsmeddelelse 2002/03 Årsregnskabsmeddelelse 2002/03 1 Ændrede markedsforhold - Stor investorinteresse - Svagere investorinteresse - Forværret - Stor lejerinteresse - Opbremsning hos lejere markedssituation (lejere / investorer)

Læs mere

2015/16 (1.2.2015-31.10.2015)

2015/16 (1.2.2015-31.10.2015) FOTO: SHOPPINGCENTER GALERIA NOWY RYNEK JELENIA GÓRA, POLEN TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 VESTRE HAVNEPROMENADE 7 9000 AALBORG DANMARK SELSKABSMEDDELELSE NR. 21/2015 17. DECEMBER 2015 D E L Å R S

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

2015/16 (1.2.2015-31.7.2015) TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 12/2015 11. SEPTEMBER 2015

2015/16 (1.2.2015-31.7.2015) TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 12/2015 11. SEPTEMBER 2015 ILLUSTRATION: STRÆDET, KØGE, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 12/2015 11. SEPTEMBER 2015 D E L Å R S R A P P O R T 1. H A LVÅ R 2015/16 (1.2.2015-31.7.2015) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport 2011/12. TK Development A/S, CVR-nr. 24256782. Sillebroen, shoppingcenter, Frederikssund, Danmark

Årsrapport 2011/12. TK Development A/S, CVR-nr. 24256782. Sillebroen, shoppingcenter, Frederikssund, Danmark Årsrapport 2011/12 TK Development A/S, CVR-nr. 24256782 Sillebroen, shoppingcenter, Frederikssund, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger 5 Hoved- og nøgletal for koncernen 6 TK Development

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Velkommen til generalforsamling

Velkommen til generalforsamling Velkommen til generalforsamling Dirigent Morten Jensen Advokat (H) Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed for det forløbne år. 2. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2011/12

Årsregnskabsmeddelelse 2011/12 Årsregnskabsmeddelelse 2011/12 Selskabsmeddelelse nr. 4/2012, 26. april 2012, TK Development A/S, CVR-nr. 24256782 Sillebroen, shoppingcenter, Frederikssund, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Halvårsrapport 2006/07 TKD Nordeuropa A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2006 CVR 26681006

Halvårsrapport 2006/07 TKD Nordeuropa A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2006 CVR 26681006 Halvårsrapport 2006/07 TKD Nordeuropa A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2006 CVR 26681006 Indholdsfortegnelse Resume 3 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsesberetning 6 Halvåret 2006/07 6 Forventninger

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2007/08 TK Development A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2007/08 TK Development A/S Bazaar, Gøteborg, Sverige Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet Årsregnskabsmeddelelse 2007/08 TK Development A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 CVR 24256782 Multifunktionelt Center Stocznia, Young

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

ILLUSTRATION: ALFA LAVAL, KONTOREJENDOM, AALBORG DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2013/14 (1.2.2013-31.1.

ILLUSTRATION: ALFA LAVAL, KONTOREJENDOM, AALBORG DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2013/14 (1.2.2013-31.1. ILLUSTRATION: ALFA LAVAL, KONTOREJENDOM, AALBORG DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2013/14 (1.2.2013-31.1.2014) INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Resume 6 Hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

2015/16 (1.2.2015-30.4.2015) TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 10/2015 17. JUNI 2015

2015/16 (1.2.2015-30.4.2015) TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 10/2015 17. JUNI 2015 ILLUSTRATION: CITYCENTER BROEN ESBJERG, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 10/2015 17. JUNI 2015 D E L Å R S R A P P O R T 1. K VA R TA L 2015/16 (1.2.2015-30.4.2015) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Årsrapport 2016/17. Illustration: Amerika Have, boliger København, Danmark

Årsrapport 2016/17. Illustration: Amerika Have, boliger København, Danmark Årsrapport 2016/17 Illustration: Amerika Have, boliger København, Danmark Indhold 1. Koncernens resultater i 2016/17 Hoved- og nøgletal Segmentresultater Afleverede projekter Væsentlig aktivitet i development

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Årsrapport 2015/16. Illustration: BROEN Shopping, shoppingcenter Esbjerg, Danmark

Årsrapport 2015/16. Illustration: BROEN Shopping, shoppingcenter Esbjerg, Danmark Årsrapport 2015/16 Illustration: BROEN Shopping, shoppingcenter Esbjerg, Danmark Indhold 1. Hoved- og nøgletal 2. Strategisk fokus 2018 3. 2015/16 i korte træk Segmentresultater Afleverede projekter Igangsatte

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S NOTAT 29. april Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Kvartalsrapport for 1. kvartal 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning... 3 Resultatopgørelse... 8 Balance... 9 Pengestrømsopgørelse...

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007 Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere