Årsregnskabsmeddelelse 2012/13. Jelenia Góra, Polen m 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsregnskabsmeddelelse 2012/13. Jelenia Góra, Polen 24.000 m 2"

Transkript

1 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Jelenia Góra, Polen m 2

2 Indhold 1. Regnskabsåret 2012/13 Hovedtal 2012/13 i korte træk Revurdering af salgsstrategi, herunder foretagne nedskrivninger 2. Justering af strategi og markedsmæssigt fokus Forretningsområder Value drivers mod en bæredygtig forretningsmodel Ændret intern og ekstern rapportering Organisatorisk fokus på segmenter og risici Hvor er koncernen om 2 år? 3. Forretningsområde: Development 4. Forretningsområde: Asset management 5. Finansielle forhold 6. Forventninger til 2013/14 2

3 1. Regnskabsåret 2012/13 Futurum Hradec Králové, Tjekkiet m² 3

4 Hovedtal 2012/13 Resultat før skat på DKK -326,0 mio. Heraf udgør værdireguleringer af investeringsejendomme og nedskrivninger af projekter DKK -341,3 mio. Nedskrivningerne har i sig selv ingen likviditetsmæssig effekt. Resultat efter skat på DKK -493,3 mio. Egenkapital på DKK 1.389,7 mio. Soliditetsgrad på 34,7 %, på en samlet balance på DKK 4.009,3 mio ,5 % 40,4 % 40,4 % 36,4 % 34,7 % % 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Egenkapital Soliditet 4

5 2012/13 i korte træk Betinget aftale med Heitman effektueret i december 2012 omfatter salg af to polske projekter. Aflevering af anden etape af retailpark i Kristianstad, Sverige. Aflevering af m² retailpark i Gävle, Sverige. Udvidelsen af Futurum Hradec Králové, Tjekkiet, åbnede 10. maj Honorar for udlejning og byggestyring fra joint venture. Revurdering af salgsstrategi. Accept af udvalgte projektsalg til reducerede priser. Værdireguleringer og nedskrivninger på DKK -341,3 mio. 5

6 DKK mio. 2012/13 i korte træk Omkostningstilpasning Omkostningsreduktion i 2012/13 på 22 % i forhold 2011/12. Yderligere omkostningsbeparelser på 20 % Udvikling i omkostninger 100% 50% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Nedskrivning af udskudte skatteaktiver med DKK 200,5 mio. Primært vedrørende Danmark hvor lovændring har medført nye regler for underskudsfremførsel. Længere tidshorisont og øget usikkerhed dermed nedskrivningsbehov. 6

7 Revurdering af salgsstrategi Ledelsen besluttede i december 2012 at revurdere salgsstrategien i koncernen med baggrund i: Træghed i investorernes beslutningsprocesser. Betydelig kapitalbinding i færdigopførte projekter hvilket har vanskeliggjort allokering af nødvendig kapital til sikring af fremdrift i nye projekter. Salgsstrategi revurderet for at muliggøre en hurtigere realisering af salg. Den ændrede salgsstrategi indebærer samlede nedskrivninger på projekter, investeringsejendomme og grunde på DKK 341,3 mio. 7

8 Revurdering af salgsstrategi Den ændrede salgsstrategi er: At gennemføre salg af udvalgte færdigopførte projekter og investeringsejendomme, også selv om det sker til reducerede priser. At gennemføre en nedbringelse af grundbeholdningen ved salg af udvalgte grunde. At der ved salg frigøres likviditet som vil sikre en vigtig styrkelse af koncernens finansielle beredskab. At der ved salg tilvejebringes finansielle ressourcer til fornyet fremdrift og dermed synliggørelse af det betydelige udviklingspotentiale som et antal af koncernens projekter indeholder. 8

9 Hoved-og nøgletal (DKK mio.) 2008/ / / / /13 Hovedtal: Nettoomsætning 1.073, ,9 602,4 359,8 632,3 Bruttoresultat 375,0 200,5 256,0 195,8-139,5 Resultat af primær drift (EBIT) 201,7 57,5 127,2 65,5-241,1 Finansiering, m.v. -33,4-17,9-53,2-83,6-87,4 Resultat før skat 168,0 39,4 74,2 14,3-326,0 Aktionærernes andel af resultat 155,2 25,4 73,6 27,0-493,3 Samlet balance 3.816, , , , ,3 Projektportefølje 2.541, , , , ,9 Egenkapital 1.506, , , , ,7 Pengestrøm fra driften -331,7-582,8-182,7-78,8 45,6 Netto rentebærende gæld, ultimo 1.509, , , , ,1 Nøgletal: Egenkapitalforrentning (ROE) 10,5 % 1,6 % 4,3 % 1,4 % -30,2 % Overskudsgrad (EBIT margin) 18,8 % 4,2 % 21,1 % 18,2 % -38,1 % Soliditetsgrad (egenkapital) 39,5 % 36,4 % 40,4 % 40,4 % 34,7 % Kurs / indre værdi 0,4 0,5 0,5 0,3 0,4 9

10 NAV pr. aktie pr. 31. januar 2013 DKK pr. aktie AKTIVER PASSIVER NAV (26,4) (5,8) (1,8) (91,5) (3,8) (95,3) (-54,5) 60 (11,8) (5,1) 40 (40,6) (-7,8) (33,0)

11 2. Justering af strategi og markedsmæssigt fokus Sillebroen Frederikssund, Danmark m² 11

12 Justering af strategi og markedsmæssigt fokus TK Development oplyste i december 2012 at ledelsen ville igangsætte en gennemgang af koncernens forretningsområder med henblik på at vurdere den fremtidige markedsplatform og muligheden for yderligere omkostningsbesparelser. Bestyrelsen har i marts 2013 vedtaget en justeret strategi og forretningsmodel. Koncernens idégrundlag fastholdes. Primært forretningsområde: Udvikling af fast ejendom (Development). Sekundært forretningsområde: Asset Management. Kan til tider være betydeligt i balanceomfang og resultateffekt. 12

13 Justering af strategi og markedsmæssigt fokus Primært forretningsområde: Udvikling af fast ejendom (Development). Udvikling af projekter fra idéfase til færdigopført projekt. Projekterne kan gennemføres efter en af flere modeller: a) Solgte projekter Forward funding Forward purchase b) Projekter med partner c) I eget regi med høj grad af tillid til udlejning og salgbarhed d) Serviceydelser for tredjemand. Sekundært forretningsområde: Asset Management. Ejerskab, drift, modning og optimering af færdigopførte projekter i en mellemlang driftsperiode hvor perioden relaterer sig til mulighederne for at kunne tilføre tilstrækkelig merværdi. Asset management kan udføres i eget regi og for tredjemand. 13

14 Value drivers mod en bæredygtig forretningsmodel Markedsmæssig fokusering på de lande der forventes at kunne bidrage med en langsigtet, profitabel drift: Danmark, Sverige, Polen og Tjekkiet/Slovakiet. Udfasning af aktiviteterne i Tyskland, Baltikum, Finland og Rusland. Nedbringelse af jordbank fra DKK 1,1 mia. til ca. DKK 0,5 mia. over 2 år. Omkostningstilpasning: Reduktion af de faste omkostninger med ca. 20 % hvoraf halvdelen kommer som følge af nedlukning af aktiviteterne i Tyskland, Baltikum og Finland. Målsætning om at øge soliditeten fra 34,7 % pr. 31. januar 2013 til i niveauet 40 % og at opnå en billigere finansiering for koncernen. 14

15 Ændring i intern og ekstern rapportering Den interne og eksterne rapportering ændres med henblik på i højere grad end hidtil at skabe overblik og synliggøre værdier og værdiskabelsen i koncernens forretningsområder. De bærende og fremadrettede forretningsområder, der rapporteres på omfatter: Development-aktiviteter Asset management-aktiviteter Aktiviteterne i lande under afvikling vil blive benævnt afviklingsaktiviteter og der vil således blive rapporteret særskilt herpå. 15

16 Organisatorisk fokus på segmenter og risici Tilrettelæggelse af organisationen så den bedst muligt understøtter de to forretningsområder. Ledelsesmæssig fokusering på de to forretningsområder, herunder ansvarsdeling i direktionen. Øget fokus på asset management, herunder at udnytte koncernens kompetencer og erfarne medarbejdere for at sikre fortsat fremdrift i modningen af færdigopførte ejendomme. Koncernens risikostyring styrkes med fokus på: forventet indtjening i forhold til kompleksitet, gennemløbstid, kapitalbinding, ressourceindsats porteføljesammensætning og størrelsen af enkeltprojekter i forhold til samlet balance og selskabets egenkapital. 16

17 Hvor er koncernen om 2 år? Transformationsprocessen forventes at vare 2 år hvorefter TK Development forventes at have opnået følgende: Klar segmentering mellem Development og Asset management. Aktiviteter beror alene i Danmark, Sverige, Polen og Tjekkiet. Porteføljen af ikke-igangsatte projekter er nedbragt til i niveauet DKK 500 mio. Balancen er tilpasset, og soliditeten udgør ca. 40 %. Finansieringsomkostninger er normaliseret som følge af gennemførte tiltag. Den ændrede rapportering har skabt bedre overblik over TK Developments aktiviteter, værdier, værdiskabelse og forventet udvikling. Der er skabt grundlag for en normaliseret indtjening. 17

18 3. Development Citycenter BROEN Esbjerg, Danmark m² BROENshopping.dk Facebook.com/BROENshopping.dk 18

19 Forretningsområde: Development Omfatter følgende markeder: Danmark, Sverige, Polen og Tjekkiet. Udviklingspotentiale på m². Samlet værdi af porteføljen udgør DKK mio. Udviklingspotentiale i m² Danmark Sverige Polen Tjekkiet 19

20 Færdigopførte/under opførelse = DKKm 268 Færdigopført Residential Park, Bielany, etape I Warszawa, Polen Under opførelse Amerika Plads København, Danmark Enebyängen, Danderyd, Sverige Boliger m 2 P-kælder m 2 Retailpark m 2 20

21 Ikke påbegyndte = DKKm 907 Udvalgte Citycenter BROEN, Esbjerg, Danmark Amerika Plads (felt A og C) København, Danmark Stuhrs Brygge Aalborg, Danmark Østre Teglgade København, Danmark Handelskvarteret Kulan Gøteborg, Sverige Shoppingcenter Kontor/boliger Mix Kontor/boliger Shoppingcenter/service m m m m m 2 Udvalgte, fortsat Barkarby Gate Stockholm, Sverige Residential Park, Bielany Warszawa, Polen Bytom Retail Park Bytom, Polen Jelenia Góra Jelenia Góra, Polen Frýdek Místek Frýdek Místek, Tjekkiet Retailpark m 2 Boliger/service Retailpark m m 2 Shoppingcenter m 2 Shoppingcenter m 2 21

22 4. Asset Management Galeria Tarnovia Tarnów, Polen m² 22

23 Forretningsområde: Asset Management Strategi for forretningsområdet: Ejerskab, drift, modning og optimering af færdigopførte projekter i en mellemlang driftsperiode hvor perioden relaterer sig til mulighederne for at kunne tilføre merværdi. Asset management kan udføres i eget regi og for tredjemand. Omfatter følgende markeder: Danmark, Sverige, Polen og Tjekkiet. Samlet værdi af porteføljen udgør DKK mio. Fokus på salg af færdigopførte projekter frigøre likviditet genskabe det finansielle beredskab kapital til opstart af nye projekter. DKK mio. Danmark Polen Tjekkiet 23

24 Asset management = DKKm F P T Futurum Hradec Králové Tjekkiet Indeks-tal (2010=100) (Udvidelse åbnet i maj 2012) Galeria Tarnovia Tarnów Polen Indeks-tal (2010=100) m², 20 % ejerandel m², 30 % ejerandel Sillebroen Frederikssund Danmark m², 100 % ejerandel Indeks-tal (2010=100) (Centret åbnede i marts 2010) Ejendommene forrentes med 6,7 % i forhold til bogført værdi - forventet 7,9 % ved fuld udlejning. 24

25 Asset management = DKKm Fashion Arena Prag Tjekkiet Indeks-tal (2010=100) (Etape 2 åbnede i oktober 2010) Galeria Sandecja Nowy Sącz Polen Indeks-tal (2010=100) m², 75 % ejerandel m², 100 % ejerandel Retail Park, Most, Tjekkiet Retailpark, Aabenraa, Danmark Strøgejendom, Brønderslev, Danmark Ringsted Outlet, Danmark Uddrag af større lejere: H&M, New Yorker, Reserved, Adidas, Intersport, Tommy Hilfiger, Euro RTV AGD, Deichmann, Douglas, Rossman, Stradivarius, Hugo Boss, Nike, Puma, Diesel, Gina Tricot, Levi Strauss & Co. m.fl. 25

26 Udlejningsgrader Futurum Hradec Králové, SC, Tjekkiet 84 % *) 97 % *) 100 % Galeria Tarnovia, SC, m 2, Polen 98 % 96 % 96 % Sillebroen, SC, m 2, Danmark 93 % 89 % 91 % Fashion Arena Outlet Center, OC, m 2, Tjekkiet 85 % 90 % 97 % Galeria Sandecja, SC, m 2, Polen 98 % 95 % 96 % Ringsted Outlet, OC, m 2, Danmark 61 % 59 % 61 % Most, RP, m 2, Tjekkiet 84 % 84 % 91 % Aabenraa, RP, m 2, Danmark 82 % 100 % 100 % Brønderslev, Strøgejendom, m 2, Danmark 43 % 43 % 93 % *) alene for udvidelsen 26

27 Projekter med cashflow Projektportefølje og gæld DKK mio Projektportefølje, investeringsejendomme og netto rentebærende gæld Ikke påbegyndte Under opførelse Investeringsejendomme Færdigopførte

28 5. Finansielle forhold Fashion Arena Outlet Center, Prag, Tjekkiet m² 28

29 Kapitaludvidelse På den ordinære generalforsamling i maj 2013 søges en bemyndigelse til en kapitaludvidelse som fortegningsretsemission. Fakta omkring emissionen: Antal aktier, aktuelt : stk. Aktuel markedsværdi : DKK 534,2 mio. (baseret på kurs 12,7 den ). Bruttoprovenu : DKK mio. Antal nye aktier og kurs : Endnu ikke fastlagt. Tegnings- og garantitilsagn : Den samlede kapitaludvidelse er garanteret af større aktionærer og en række institutionelle investorer. Effektuering : August

30 Kapitaludvidelse Baggrund for emissionen: Styrke det finansielle beredskab for at kunne agere effektivt i det aktuelle marked. Styrke soliditet. Nedbringe gæld, herunder aktionærlån og bankgæld. Muliggøre fremdrift i nye projekter. Finansiering på mere attraktive vilkår. Udvalgte projekter Citycenter BROEN Esbjerg, Danmark Barkarby Gate Barkarby, Sverige Strædet Køge, Danmark Jelenia Gora Jelenia Gora, Polen Esbjerg Shoppingcenter Retail Retail/kontor/boliger Shoppingcenter m m m m 2 30

31 Finansielle forhold Koncernens hovedbankforbindelse har tilkendegivet at ville forlænge sit engagement med TK Development. Af den samlede projektfinansiering pr. 31. januar 2013 har DKK 1,5 mia. udløb i 2013/14. DKK 0,2 mia. forlænget efter regnskabsåret udløb. Tilkendegivelser om forlængelser på DKK 0,9 mia. Forventning om refinansiering af øvrige projektkreditter i det omfang de ikke afdrages eller indfries i forbindelse med salg. 31

32 6. Forventninger til 2013/14 Udvikling af centrum Køge, Danmark m² 32

33 Forventninger til 2013/14 Ledelsen forventer for 2013/14 et positivt resultat før skat af de fortsættende aktiviteter. Timing og forløb for udfasning af afviklingsaktiviteterne er forbundet med større usikkerhed, og resultatet heraf indgår dermed ikke i forventningerne. Ledelsen har ændret salgsstrategien for koncernens projekter og valgt at acceptere udvalgte projektsalg til reducerede priser. Ledelsen tillægger det således betydning at der foretages salg af flere færdigopførte projekter og grunde i 2013/14. 33

34 Disclaimer De forventninger der er omtalt i denne præsentation, herunder forventninger til indtjeningen, er i sagens natur forbundet med risici og usikkerheder hvilket kan medføre afvigelser i forhold til det forventede. Forventningerne påvirkes bl.a. af faktorer som nævnt i afsnittet Risikoforhold i koncernens årsregnskabsmeddelelse 2012/13, herunder kan fremhæves vurderingen af værdiansættelsen af koncernens projektportefølje. 34

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2014/15

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2014/15 ILLUSTRATION: BIELANY RESIDENTIAL PARK WARSZAWA, POLEN TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2014 13. JUNI 2014 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2014/15 (1.2.2014-30.4.2014) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12. Tivoli Residential Park Warszawa

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12. Tivoli Residential Park Warszawa TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12 Tivoli Residential Park Warszawa Indhold H1 2011/12 Tal Projektnyheder Markedsforhold Fornyet uro Tidsmæssig usikkerhed Projektporteføljen Bogførte værdier

Læs mere

ILLUSTRATION: ALFA LAVAL, KONTOREJENDOM, AALBORG DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2013/14 (1.2.2013-31.1.

ILLUSTRATION: ALFA LAVAL, KONTOREJENDOM, AALBORG DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2013/14 (1.2.2013-31.1. ILLUSTRATION: ALFA LAVAL, KONTOREJENDOM, AALBORG DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2013/14 (1.2.2013-31.1.2014) INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Resume 6 Hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

TK Development virksomhedspræsentation, 30/11 2011. Fashion Arena Prag, Tjekkiet 25.000 m2

TK Development virksomhedspræsentation, 30/11 2011. Fashion Arena Prag, Tjekkiet 25.000 m2 TK Development virksomhedspræsentation, 30/11 2011 Fashion Arena Prag, Tjekkiet 25.000 m2 Indhold 1. Rundt om TK Forretningsmodel Kunder, markeder, segmenter 2. Udvikling i TK 3. H1 2011/12 Resultat Begivenheder

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15 ILLUSTRATION: STRÆDET, KØGE, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 6/2015 27. MARTS 2015 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15 (1.2.2014-31.01.2015) INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Resumé

Læs mere

ILLUSTRATION: STRÆDET, KØGE, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2014/15 (1.2.2014-31.01.2015)

ILLUSTRATION: STRÆDET, KØGE, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2014/15 (1.2.2014-31.01.2015) ILLUSTRATION: STRÆDET, KØGE, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 ÅRSRAPPORT 2014/15 (1.2.2014-31.01.2015) INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Resumé 7 Hoved- og nøgletal for koncernen 8 Resultater i 2014/15

Læs mere

Årsrapport 2011/12. TK Development A/S, CVR-nr. 24256782. Sillebroen, shoppingcenter, Frederikssund, Danmark

Årsrapport 2011/12. TK Development A/S, CVR-nr. 24256782. Sillebroen, shoppingcenter, Frederikssund, Danmark Årsrapport 2011/12 TK Development A/S, CVR-nr. 24256782 Sillebroen, shoppingcenter, Frederikssund, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger 5 Hoved- og nøgletal for koncernen 6 TK Development

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2009/10

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2009/10 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2009/10 Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2009, TK Development A/S, CVR 24256782 Galeria Tarnovia, Tarnów, Polen. Åbnet den 25. november 2009. INDHOLDSFORTEGNELSE Resume 3 Selskabsoplysninger

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2009 TK Development A/S, CVR 24256782, periodemeddelelse 1. kvartal 2009/10

Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2009 TK Development A/S, CVR 24256782, periodemeddelelse 1. kvartal 2009/10 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2009 TK Development A/S, CVR 24256782, periodemeddelelse 1. kvartal 2009/10 Sillebroen, shoppingcenter, Frederikssund, SELSKABSOPLYSNINGER Fondskode: 0010258995 Hjemstedskommune:

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 TK Development A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 TK Development A/S Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 TK Development A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2006 CVR 24256782 Årsregnskabsmeddelelse 2005/06 for TK Development A/S /91 / TK Development A/S ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004/05

Årsregnskabsmeddelelse 2004/05 Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2005 29. april 2005 TKD Nordeuropa A/S CVR nr. 26681006 Årsregnskabsmeddelelse 2004/05 Vestre Havnepromenade 7 DK-9000 Aalborg Tel. (+45) 88 96 10 10 Fax (+45) 88 96 10 11 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE

Læs mere

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010

Victoria Properties A/S Tuborg Havnevej 19 DK-2900 Hellerup www.victoriaproperties.dk Årsra Årsr pport 2010 Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. s. Victoria Properties Årsrapport 2010 INDHOLD LEDELSESBERETNING Til vores aktionærer Regnskabsåret kort Koncernens

Læs mere

Vedlagt følger TK Development A/S s årsrapport 2001 / 02. For god ordens skyld skal vi oplyse at rapporten fylder 5,77 mb

Vedlagt følger TK Development A/S s årsrapport 2001 / 02. For god ordens skyld skal vi oplyse at rapporten fylder 5,77 mb 7 juni 2002 CVR. nr.24256782 Fondsbørsmeddelelse nr..12 / 2002 side 1 af 1 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 KØBENHAVN K Årsrapport 2001 / 02 Vedlagt følger TK Development A/S s årsrapport 2001

Læs mere

Om DSV global transport og logistik

Om DSV global transport og logistik Årsrapport 2007 indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne

Læs mere

FORTEGNINGSEMISSION 2005

FORTEGNINGSEMISSION 2005 FORTEGNINGSEMISSION 2005 Prospekt dateret 18. marts 2005 Dette prospekt er udgivet alene på dansk. Udbud af 26.858.601 nye aktier á nom. DKK 1,25 til kurs DKK 3 pr. aktie i Columbus IT Partner A/S Dette

Læs mere

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Børsprospekt 2010 Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Telefon: +45 33 33 93 03 Telefax: +45 33 33 83 03 Internet: www.nordicom.dk

Læs mere

JEUDAN A/S CVR-nr. 14 24 60 45

JEUDAN A/S CVR-nr. 14 24 60 45 JEUDAN A/S CVR-nr. 14 24 60 45 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING 5 Til aktionærerne 6 Hoved- og nøgletal 8 Jeudan i 2014 12 Regnskabsberetning 20 Risikofaktorer VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE

Læs mere

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Årsrapport // 2012 Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Telefon: +45 33 33 93 03 Telefax: +45 33 33 83 03 Internet: www.nordicom.dk

Læs mere

INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING. 9 Til aktionærerne. 10 Hoved- og nøgletal. 12 Jeudan i 2013. 16 Regnskabsberetning.

INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING. 9 Til aktionærerne. 10 Hoved- og nøgletal. 12 Jeudan i 2013. 16 Regnskabsberetning. INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING 9 Til aktionærerne 10 Hoved- og nøgletal 12 Jeudan i 2013 16 Regnskabsberetning 24 Risikofaktorer VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE M. M. 38 Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn

Læs mere

Resumé for 1. halvår 2015

Resumé for 1. halvår 2015 27. AUGUST 2015 1. HALVÅR 2015 Svanevej 12 2400 København NV CVR-nr.: 12 93 25 02 Telefon: + 45 33 33 93 03 Kontaktperson: Ole Steensbro, administrerende direktør E-mail: nordicom@nordicom.dk Telefon:

Læs mere

ESBJERG. Køge kyst i udvikling. Markedsforhold. Strædet går til Citycon. Citycenter BROEN klar til byggestart

ESBJERG. Køge kyst i udvikling. Markedsforhold. Strædet går til Citycon. Citycenter BROEN klar til byggestart TKD NEWS1 2015 Markedsforhold Ejendomsmarkederne er præget af optimisme ESBJERG Citycenter BROEN klar til byggestart Køge kyst i udvikling Strædet går til Citycon 1-2015 TKD NEWS 1 VIND I SEJLENE FOR NYE

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2013

Å r s r a p p o r t 2013 Årsrapport 2013 I NDE X Indhold ledelsesberetning 04 Hoved- og nøgletal 05 Interview med ledelsen 07 Strategi 08 Væsentlige begivenheder 09 Overblik 2013 09 Forventninger til 2014 10 HVAC 12 Telecom 14

Læs mere

22. august 2014 Copenhagen Capital A/S Adm. direktør Allan Jacobsen 15

22. august 2014 Copenhagen Capital A/S Adm. direktør Allan Jacobsen 15 Copenhagen Capital A/S Diplomvej 381 2800 Kongens Lyngby CVR-nr.: 30 73 17 35 www.copenhagencapital.dk Nasdaq OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider 22. august 2014

Læs mere

Nordicom A/S. Delårsrapport for koncernen 1. halvår 2009

Nordicom A/S. Delårsrapport for koncernen 1. halvår 2009 Nordicom A/S CVR. nr. 12 93 25 02 Delårsrapport for koncernen 1. halvår 2009 (perioden 1. januar til 30. juni 2009) Side 1 af 40 Indholdsfortegnelse Resumé for 1. halvår 2009... 3 Selskabsoplysninger...

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/2014 CVR NR. 42 57 81 18

ÅRSRAPPORT 2013/2014 CVR NR. 42 57 81 18 ÅRSRAPPORT 2013/2014 CVR NR. 42 57 81 18 INTERMAIL InterMail skaber stærke løsninger inden for digital og postbaseret markedskommunikation. Vi hjælper vores kunder med at bygge stærkere relationer til

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Årsrapport // 2010 Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Telefon: +45 33 33 93 03 Telefax: +45 33 33 83 03 Internet: www.nordicom.dk

Læs mere

Prospekt af 17. december 2008

Prospekt af 17. december 2008 Prospekt af 17. december 2008 RESUME Indholdsfortegnelse: Resume... 1 Baggrund for udstedelse af aktier... 1 Olicom A/S... 2 Bestyrelse og direktion... 6 Risikofaktorer... 6 Kapital og aktionærforhold...

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2008

Årsregnskabsmeddelelse 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 93 1 af 22 Årsregnskabsmeddelelse 2008 Resume I overensstemmelse med selskabets forventninger som angivet i delårsrapporten for 3. kvartal 2008 blev årets resultat før skat samt

Læs mere

Jeudans2010. årsrapport

Jeudans2010. årsrapport Jeudans2010 årsrapport Jeudans årsrapport 2010 Indhold Til aktionærerne 9 Hoved- og nøgletal 10 Jeudan i 2010 12 Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn 18 Mål og strategi 26 Ejendomsporteføljen 38 Aktionærforhold

Læs mere