INVITATION TIL TEGNING AF AKTIER I ENIRO AB (publ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INVITATION TIL TEGNING AF AKTIER I ENIRO AB (publ)"

Transkript

1 INVITATION TIL TEGNING AF AKTIER I ENIRO AB (publ) Information til investorerne: I forbindelse med fortegningsemission og optagelse til handel af nye aktier på NASDAQ OMX Stockholm har Eniro AB (publ) udarbejdet et prospekt. Vedlagt findes en oversættelse til dansk af prospektresumeet. Originalversionen af resumeet er det svenske. Ved eventuelle sproglige uoverensstemmelser har det svenske resumé forrang.

2 Resume Det følgende resume har ikke til hensigt at være udtømmende og skal læses som en introduktion til dette prospekt, i sammenhæng med og er egnet til i sin helhed ved de mere detaljerede oplysninger, som findes andetsteds i dette prospekt, herunder de konsoliderede, finansielle udsagn fra Eniro og andre finansielle oplysninger indeholdt andetsteds i eller indføjet med reference til dette prospekt. Enhver beslutning om at investere i tegningsrettighederne, BTA er eller de nye aktier bør være baseret på overvejelser om dette prospekt som helhed. Visse vendinger anvendt i dette resume er defineret andetsteds i dette prospekt. Ifølge implementeringen af prospektdirektivet i hver af Eo/ S-medlemslande, vil intet civilretsligt ansvar tillægges Eniro i noget Eo/ S-medlemsland alene på baggrund af resumeet, herunder nogen oversættelse heraf, medmindre det er vildledende, ukorrekt eller inkonsekvent, når det læses sammen med andre dele af dette prospekt. Hvor der fremsættes krav til en domstol i et Eo/ S-medlemsland vedrørende oplysninger indeholdt i dette prospekt, vil sagsøger, under den nationale lovgivning i det Eo/ S-medlemsland, hvor kravet fremsættes, kunne afkræves at afholde omkostningerne til oversættelse af prospektet, før de lovlige procedurer igangsættes. Overblik Eniro er en førende opslags- og lokalsøgningsvirksomhed på de nordiske markeder med virksomheder i Sverige, Norge, Danmark, Finland og Polen. Ved at bruge Eniros tjenester kan både virksomheder og forbrugere nemt finde salgssteder, som yder de relevante produkter og tjenester på internettet, i trykte produkter, via mobil eller telefon. Annoncører kan aktivt markedsføre sig selv over for forbrugere og virksomheder, som er tilbøjelige til at købe og derved skaffe nye kunder og øge salget. Virksomhederne er opdelt i tre forretningsområder: Directories Scandinavia, Voice Scandinavia og Finland/Polen. Directories Scandinavia omfatter alle tjenester i online-distributionskanalerne, trykte produkter og mobiltjenester i Sverige, Norge og Danmark. Voice Scandinavia omfatter voice- og SMS-beskedtjenester i Sverige og Norge, og Finland/Polen omfatter Eniros samlede aktiviteter i Finland og Polen. Eniro anslår, at der i 2009 er gennemført omkring fire milliarder websøgninger (beregninger baseret på sidevisninger), uddelt cirka 24 millioner lokale og regionale vejvisere og besvaret mere end 70 millioner opkald til virksomhedens voicetjenester. Eniro markedsfører sine produkter og tjenester under velkendte brands, herunder Gula Sidorna, Din Del, Eniro 118 og eniro.se i Sverige, Gule Sider, gulesider.no, kvasir.no og Gule Sider 1880 i Norge, krak.dk og eniro.dk i Danmark og pf.pl i Polen. Ifølge en undersøgelse foretaget af TNS SIFO i november 2009, kender 74 procent af den svenske befolkning Eniro-brandet (umiddelbart brandkendskab). Eniro markedsfører og sælger annoncer til ca kunder gennem en salgsstyrke på mere end sælgere. Ifølge Eniros overslag indleder deres sælgere årligt omkring 2,5 millioner kontakter med eksisterende og potentielle nye annonceringskunder. Små og mellemstore virksomheder når ud til kunder med tilbøjelighed til at foretage køb gennem Eniro, og Eniro opfatter derfor sine produkter som en omkostningseffektiv annonceringskanal til at generere yderligere salg. Ifølge TNS SIFO gjorde Eniro sine annonceringskunder i stand til at generere, hvad der svarer til cirka 300 millioner svenske kroner i handelsværdi i Sverige og Norge i Kernestyrker Eniro mener, at deres position som førende opslags- og lokalsøgningsvirksomhed på de nordiske markeder er baseret på følgende kernestyrker: Omfattende databaser med konstant opdateret og udvidet lokalvejviserindhold; Stor salgsstyrke med tætte relationer til lokale kunder; Stort og brancheoverskridende kundegrundlag; Produktudvikling og tilpasning; Den nye produktsøgningstjeneste Eniro 2.0; 1

3 Stærke brands på tværs af Eniros markeder og førende transaktionsgenererende marketingskanal for lokale små og mellemstore virksomheder. Forretningsstrategi Eniros vision er at være alles første valg inden for lokal søgning. Eniro sigter efter at fastholde sin stærke markedsposition samtidig med at forestå overgangen fra trykte produkter til online søgetjeneste. Som svar på denne ændrede søgeadfærd har Eniro udviklet deres databaser og tjenester mod øget relevans for brugerne og udvidet målretning for deres kunder. Det er Eniros mål at øge lønsomheden gennem løbende at udvikle sit værdiskabende tilbud og sin indtægtsmodel fra udbud af værdifuld information til at generere transaktioner. Hovedelementerne for at opnå disse mål er: Den nye produktsøgningstjeneste Eniro 2.0; Bredere produkttilbud; Udvikling af nye salgskanaler; Mere hyppig kundekontaktmodel; Styrket gruppekoordinering og øget driftseffektivitet; og Administration af overgangen fra trykte produkter til online. Baggrund og årsager til rettighedstilbuddet 2010 har været et udfordrende år for Eniro. Det konjunkturmæssige pres og påvirkningerne af interne strukturændringer og effektueringsudfordringer har resulteret i en nedgang i salget. Integrationen af tidligere separate print- og onlinesalgteams til en kombineret salgsstyrke i begyndelsen af året har haft en stor negativ effekt på salgseffektiviteten, ordreindtaget og prospektsalget. Eniro mener, at disse salgsrelaterede effektueringsproblemer er blevet afhjulpet men bemærker, at på grund af tidsforskydningen mellem ordreindtag og indtægtsoverførsel, vil disse negative effekter fortsat ses i For tiden forbedres makroindikatorerne med en anslået vækst i BNP på 4,7 procent i Sverige 1, annoncemarkedsvækst i Sverige på 5 procent for og vækst på det svenske marked for De Gule Sider og søgning på 4,3 procent i Med lanceringen af det nye produktsøgetjeneste Eniro 2.0 i september 2010, en ny produktpakke, som udnytter den unikke database, Eniro har udviklet, optimalt, har Eniro nu et meget konkurrencedygtigt tilbud. Salget af nye annonceformater udviklet fra den nye produktsøgning (under paraplybetegnelsen Eniro 2.0) begynder i Sverige og Norge i januar 2011 og i Danmark i tredje kvartal af Gennem udvidelse af produktudbud og øget salgsstyrkeeffektivitet har Eniro i sinde at erobre en større del af annoncemarkedet og vende omsætningstendensen til vækst i Eniro agter at forbedre effektiviteten af forretningerne yderligere ved primært at fokusere på øget effektivitet i produktudvikling, forbedrede salgsprocesser, tjenestelevering og udgiftskontrol. Udgiftsreduceringen for hele år 2010 på 250 millioner svenske kroner er allerede opnået, og de samlede driftsomkostninger inklusiv restruktureringsomkostninger for hele 2010 forventes reduceret med ca netto 350 millioner svenske kroner foruden effekten af kurspåvirkninger og sammenlignelige enheder dvs eksklusiv de frasolgte online- og printaktiviteterne i Finland. Eniro vil fortsat omlægge sit omkostningsgrundlag, så det passer til forretningsstrukturen også i Eniros mål er at opnå yderligere nettoomkostningsbesparelser på cirka 200 millioner svenske kroner i 2011 sammenlignet med samlede driftsomkostninger i 2010 og yderligere 200 millioner svenske kroner i 2012 sammenlignet med 2011 eksklusiv valutaeffekter men inklusive mulige omstruktureringsomkostninger og sammenlignelige enheder, dvs bortset fra i 2010 afhændede online og printoperationer i Finland. De overskydende gearingsniveauer har mindsket ledelsens mulighed fra at fokusere på operationelle emner for at håndtere omstillingen i selskabet under de nuværende markedsforhold. 1 Kilde: SEB Economic Research 2 Kilde: irm (Institutet för reklam- och mediestatistik) 3 Kilde: irm (Institutet för reklam- och mediestatistik) 2

4 For at sikre en langsigtet bæredygtig kapitalstruktur, mindske den finansielle risiko og øge den finansielle og operationel fleksibilitet, har bestyrelsen for at implementere strategien, besluttet at påtage sig en udstedelse af nye aktier med fortrinsret for Eniros aktionærer på cirka 2,5 milliarder svenske kroner. Den ekstraordinære generalforsamling tiltrådte bestyrelsens beslutning den 26. november Under formodning af at alle nye aktier i rettighedstilbuddet er tegnet, vil bruttoavancen som Eniro modtager fra rettighedstilbuddet udgøre cirka 2,5 milliarder svenske kroner. Eniro forventes at betale cirka 125 millioner svenske kroner i kommission, honorarer og andre udgifter forbundet med rettighedstilbuddet. Nettoprovenuet fra rettighedstilbuddet vil blive brugt til at tilbagebetale lån under den eksisterende låneaftale. En ny låneaftale på cirka 5 milliarder svenske kroner for Eniros længerevarende finansiering er blevet indgået med de långivende banker i henhold til hvilken, der sikres en forlængelse af udløbsdatoen fra 2012 til slutningen af Endvidere er låntagerens særlige finansielle forpligtelser (financial covenants) sat til et niveau, der muliggør finansiel og operationel råderum for selskabet under hensyntagen til, at de oplysninger selskabet har på datoen for dette prospekts udstedelse, blandt andet, covenants der relaterer sig til den konsoliderede EBITDA i relation til de konsoliderede netto rente og konsoliderede nettogæld i relation til den konsoliderede EBITDA. Den nye låneaftale er betinget af gennemførslen af rettighedstilbuddet. Låntagerne under låneaftalen skal ligeledes agere som Joint Lead Managers. I tilfælde af at tilbuddet om rettigheder ikke bliver fuldført, selvom det er fuldt underskrevet, vil Eniro overtræde den eksisterende kreditmulighedsaftale, såvel som forpligtelser i den nye kreditmulighedsaftale ikke vil blive opfyldt. Hvad angår den eksisterende kreditmulighedsaftale, vil denne give de udlånende banker en ret til at kræve omgående tilbagebetaling af den udestående gæld under den eksisterende kreditmulighedsaftale. Således er rettighedstilbuddet nødvendigt for at reducere nettogælden og afgørende for at opfylde forpligtelser (covenants) overfor den långivende bank. Dette betyder igen, at Eniro bliver nødt til at genforhandle aftalen med de udlånende banker eller om muligt søge ny finansiering, se afsnittet Drifts- og finansieringsredegørelse og prospekter Driftskapitalerklæring. Eniros bestyrelse, topledelse, auditører og udnævnelseskomite I øjeblikket består Eniros bestyrelse af Lars Berg (formand), Tomas Axén, Barbara Donoghue, Karin Forseke, Mattias Miksche, Harald Strømme og Simon Waldman og med Lina Alm, Bengt Sandin og Jonas Svensson som medarbejderrepræsentanter. Pr. 26. november 2010 havde medlemmerne af bestyrelsen samlet set aktier. Lars Berg har informeret Eniros udnævnelseskomite om, at han ikke vil være tilgængelig for genvalg ved den kommende årlige generalforsamling, som er planlagt til den 20. april I september 2010 annoncerede Eniros bestyrelse udnævnelsen af Johan Lindgren til posten som direktør og CEO for selskabet. I denne forbindelse er en gennemgang af den organisationsstruktur, som blev fremlagt af selskabet i oktober 2009, igangsat med den ambition at øge gruppens effektivitet og at nedbringe omkostningerne. Denne gennemgang har resulteret i visse ændringer med hensyn til roller og poster i topledelsen, hvilket betyder, at visse øverste ledere er blevet tildelt et ændret ansvar, såvel som at særlige poster er blevet oprettet, og visse poster er ikke længere en del af topledelsen. Efter disse ændringer, som blev offentliggjort den 16. november 2010, er den øverste ledelse sammensat af følgende poster: President og CEO, Vice President, Senior Vice President Group Products and Services, CFO, Senior Vice President for Service Delivery, Group Controlling and Transformation and Group Sales Development, kommunikations directør, HR Direktør, CEO for Eniro Danmark og Eniro Polen samt Eniro Norway. Eniros uafhængige auditører er PricewaterhouseCoopers AB med Bo Hjalmarsson som ansvarshavende auditør. Eniros udnævnelseskomite består i øjeblikket af Maria Wikstróm (Länsförsäkringar Funds), Peter Rudman (Nordea Funds), Hans Ek (SEB Funds), Carina Lundberg Markow (Folksamgruppen) og Lars Berg, bestyrelsesformand. Udnævnelseskomiteen har udpeget Peter Rudman til at fungere som formand. 3

5 Resume af risikofaktorer En investering i tegningsrettigheder, BTA er eller nye aktier indeholder risici. Sådanne risici omfatter, men er ikke begrænset til, de risikofaktorer, som er beskrevet andetsteds i dette prospekt og er sammenfattet herunder. Kommende investorer bør nøje tage oplysningerne i dette prospekt til efterretning før realiseringen af en investering i tegningsrettigheder, BTA er eller nye aktier. De risici, som er beskrevet i dette prospekt, er ikke de eneste, som Eniro står over for i sine forretninger. Eniro står over for mange iboende risici i den branche, man arbejder i, og yderligere risici, som ikke er kendt på nuværende tidspunkt, eller hidtil ukendt materiale kan også have indflydelse på forretningen, finansiel position og resultaterne af Eniros forretninger. Markedsprisen på tegningsrettigheder, BTA erne og de nye aktier kan gå ned på grund af realiseringen af disse risici, og investorerne kan miste dele af eller hele deres investering. Risikofaktorerne herunder er udelukkende en opsummering af de risici, som er beskrevet mere detaljeret i afsnittet Risikofaktorer. Rækkefølgen af de oplistede risici er ikke en indikation af sandsynligheden for deres opståen eller størrelsen af deres potentielle effekt. Eniro er emne for risici relateret til de generelle økonomiske omstændigheder. Ydermere relaterer risici sig til deres forretninger, herunder, blandt andet, følgende risici: Klausuler i kreditmulighedsaftalen risikerer at begrænse Eniros finansielle og forretningsmæssige fleksibilitet, og brud på klausulerne kan have en væsentlig negativ effekt; Fejlslagen fuldførelse af rettighedstilbuddet kan føre til håndhævelse af pantgivne formuer, og Eniro kan risikere at blive erklæret konkurs; Eniro vil muligvis ikke være i stand til at konkurrere med succes på de konkurrenceprægede for online og trykte produkter; Den mindskede brug af trykte produkter kan have en væsentlig negativ effekt på Eniros virksomhed, finansielle tilstand og forretningsresultater; Eniros forretning afhænger af virksomhedens evne til succesfuldt at ændre forretningsområde fra trykte produkter til online; Eniro er muligvis ikke i stand til at tilpasse deres nuværende produkter og tjenester eller udvikle nye produkter som svar på annonceringskunde- eller slutbrugerbehov; Eniro er muligvis ikke i stand til succesfuldt at implementere udbredelsen af sine produktydelser og salgskanaler såvel som øge sit salg effektivt; Eniro er muligvis ikke i stand til at tiltrække nye annonceringskunder eller fastholde sine eksisterende annonceringskunder; Eniro sætter sin lid til effektiv og uafbrudt drift af virksomhedens it- og kommunikationssystemer; Eniro beror på tredjepartsleverandører af virksomhedens it-struktur, visse websøgetjenester og print- og distributionstjenester; Eniros succes afhænger af visse centrale ledelsespersoner og af at ansætte, udvælge og fastholde kvalificeret salgspersonale og it-medarbejdere; Tabet af et større antal sælgere kan berøre Eniros relationer til annonceringskunderne; Eniros nuværende eller fremtidige opkøb og frasalg kan influere på Eniros forretninger, finansielle tilstand og forretningsresultater; Eniros kvartalsmæssige driftsresultater varierer og er muligvis ikke sigende for virksomhedens resultater for hele året eller for fremtidige perioder; Eniros udgiftsreduktionsmål er muligvis ikke succesfulde; Enhver afbrydelse, fejl eller anden ineffektivitet i Eniros interne kontroller kan have en væsentlig negativ effekt på Eniros virksomhed, finansielle tilstand og forretningsresultater; Enhver overtrædelse af Eniros immaterielle rettigheder kan have en væsentlig negativ effekt på Eniros virksomhed, finansielle tilstand eller forretningsresultater og skade Eniros omdømme; 4

6 Eniro er genstand for et antal forskellige skattesystemer, og ændringer i Eniros skattesituation kan indvirke på Eniros virksomhed, finansielle situation og forretningsresultater; Nye love og regler eller nye fortolkninger af eksisterende love og regler kan have en væsentlig negativ effekt på Eniros virksomhed, finansielle situation og forretningsresultater; Eniro kan holdes ansvarlig for fejlbehæftet databehandling; Eniro kan blive påvirket af lovgivningsmæssige foranstaltninger og andre politiske initiativer rettet mod at begrænse eller stramme distributionen af trykte produkter; Eniro kan holdes ansvarlig for indhold, som vises på virksomhedens websteder, og indhold, som vises på websteder, som tilhører Eniros partnere; Hvis Eniros certifikat for offentliggørelse i henhold til hjemmesider blev tilbagekaldt, vil det kunne have en væsentlig negativ effekt på Eniros forretninger, finansielle tilstand og forretningsresultater; Lovmæssige og administrative foranstaltninger kan have en væsentlig negativ effekt på Eniros forretninger, finansielle situation og forretningsresultater; Eniros tillid til små og mellemstore virksomheder udsætter virksomheden for øget kreditrisici; Yderligere nedskrivninger af goodwill og andre immaterielle aktiver har negativ indflydelse på Eniros finansielle stilling; og Eniro er udsat for valuta- og interesserisici. Risici relateret til rettighedstilbuddet omfatter blandt andet følgende risici: Fremtidige emner eller salg af større antal aktier kan have en negativ effekt på aktiernes markedspris; Markedsprisen på de nye aktier, BTA erne og tegningsrettighederne kan svinge betydeligt; Der er ingen sikkerhed for, at et likvidt marked for omsætning i tegningsrettighederne vil udvikle sig; Aktionærer, som ikke udnytter eller sælger deres tegningsrettigheder kan pådrage sig tab og vil opleve alvorlig afkastsudhulning af deres aktier i Eniro; Visse ikke-svenske aktionærer kan muligvis ikke udnytte deres fortrinsret; Aktieudbyttet for virksomheden kan muligvis ikke oplyses fuldt eller delvist; og Garantiaftalen er genstand for almindelige gældende betingelser og afviklingshensættelser, og forpligtelserne i henhold til garantiaftalen er ikke sikret. 5

7 Resume over rettighedstilbuddet Rettighedstilbud... Nuværende Eniro-aktionærer, som har aktier på registreringsdatoen, bliver inviteret til at tegne nye aktier med fortrinsret. Eniro vil udstede et maksimum på nye aktier i rettighedstilbuddet. Tegningskurs... 0,52 SEK pr. ny aktie. Tegningsrettigheder... Underlagt den frist, som er anført i dette prospekt, vil aktionærer, som er registreret i Eniros aktionærregister på registreringsdatoen, blive bevilliget en (1) tegningsrettighed for hver aktie, de besidder. Hver tegningsret giver ret til tegning af tredive (30) nye aktier. Tegning... Den 27. oktober 2010 indgik Eniro en tegningsaftale med de ledende meddirektører i forbindelse med rettighedstilbuddet (den såkaldte tegningsaftale ). I henhold til garantiaftalen har de Joint Lead Managers indvilget i, under hensyn til visse sædvanlige vilkår og betingelser, at tegne i alt 100 procent af rettighedstilbuddet, op til et maksimalt tegningsbeløb på cirka 2,5 milliarder SEK. De Joint Lead Managers foretagende er ikke solidarisk. Under hensyn til de Joint Lead Managers tegning af rettighedstilbuddet som anført i garantiaftalen, har Eniro indvilliget i at betale en tegningskommission på ca. 80 millioner SEK, af hvilke ca. 22 millioner SEK tilskrives kommissioner til under-garanterne. Eniro har også indvilliget i at yde godtgørelse til de Joint Lead Managers for deres juridiske og kontante udlæg, som er påløbet med henblik på eller i forbindelse med rettighedstilbuddet. De Joint Lead Managers indgik separate under-garantiaftaler med den Fjärde AP-fonden, Skandia Liv, Zenit Asset Management AB, Bo Larsson, Case Investment AB, Ponderus Invest AB, Prior & Nilsson Fond och Kapitalförvaltning og DLG Aktiefond (tilsammen under-garanter ) den 27. oktober 2010 ( under-garantiaftalerne ), i henhold til hvilken under-garanterne har indvilget i, underlagt særlige almindelige vilkår og betingelser, separat og ikke i fællesskab på anmodning fra de Joint Lead Managers at erhverve Nye Aktier der svarer til ca 22 % af rettighedstilbuddet, eller svarer maksimalt til 560 millioner svenske kroner. Under hensyntagen til undergaranternes forpligtelser vil garanterne få udbetalt kommissioner på cirka 22 millioner SEK i alt. Tegning og tildeling af nye aktier uden Tegningsrettigheder... Tegning af nye aktier i tegningstilbuddet kan også udføres uden brug af tegningsgarantier (tegning uden fortrinsret). Nye aktier, som tegnes uden brug af tegningsrettigheder, vil blive tildelt på linje med en beslutning fra bestyrelsen. Tildeling vil foregå i følgende prioritetsrækkefølge: For det første skal tildeling ske til dem, som har ansøgt om tegning og har tegnet aktier i kraft af tegningsrettighederne, uanset om tegneren var aktionær på tegningsdatoen eller ej, og, i tilfælde af overtegning, pr. andel i forhold til antallet af tegningsrettigheder anvendt af sådanne personer til tegning af aktier, og, hvor dette ikke er muligt, ved lodtrækning. 6

8 Registreringsdato... 1.december For det andet skal tildeling ske til andre, som har ansøgt om tegning uden fortrinsret og, i tilfælde af overtegning, pr. andel i forhold til antallet af aktier angivet i hver tegningsansøgning, og, hvor dette ikke er muligt, ved lodtrækning. For det tredje skal tildeling af alle resterende aktier ske til personer, som har tegnet rettighedsudstedelse i henhold til aftaler med virksomheden, hvorved tildeling skal ske i forhold til tegningsforpligtelserne. Tegningsperiode... Fra 3. december 2010 til kl CET, 17. december Overdragelse af og handel med Tegningsrettigheder... Tegningsrettighederne kan frit overdrages og forventes handlet på NASDAQ OMX Stockholm fra og med 3. december 2010 til og med 14. december Levering af nye aktier m.m.... Når betaling og tegning af nye aktier ved anvendelse af tegningsrettighederne er gennemført, vil Euroclear Sverige AB ( Euroclear Sweden ), det svenske centralsikkerhedsdepot, udsende en sikkerhedsmeddelelse, som bekræfter, at BTA er er blevet registreret på tegnerens VP-konto. BTA erne vil blive konverteret til nye aktier efter, at det svenske virksomhedsregistreringskontor ( SCRO ) har registreret de nye aktier. Der vil ikke blive udstedt nogen meddelelser i forbindelse med denne konvertering. Registrering af de nye aktier tegnet ved anvendelse af tegningsrettighederne forventes at ske hos SCRO på eller omkring den 27. december Nye aktier tegnet uden tegningsrettigheder forventes registreret hos SCRO omkring 3. januar Aktieudbytte... Stemmerettigheder... Fastlåsning... De nye aktier skal have retten til aktieudbytte for første gang på den første registreringsdato for aktieudbytter, som finder sted efter registreringen af de nye aktier hos SCRO. De nye aktier vil have samme stemmerettigheder som Eniros nuværende aktier. Eniro er blevet enige med de Joint Lead Managers om, at virksomheden ikke, under hensyn til visse undtagelser, vil udstede eller kontrahere om at udstede, sælge eller på anden måde overdrage aktier fra datoen for garantiaftalen indtil 180 dage efter datoen, hvor det endelige resultat af rettighedstilbuddet offentliggøres, uden de Joint Lead Managers forudgående skriftlige samtykke. Ligeledes har medlemmerne af Eniros bestyrelse (med undtagelse af medarbejderrepræsentanterne) og øverste ledelse (betegnelsen øverste ledelse betegner de personer, som nævnes i afsnittet Bestyrelse, øverste ledelse og øverste ledelse af Auditører ), som var aktionærer i selskabet på datoen for garantiaftalen, er blevet enige med de Joint Lead Managers om, at de ikke, under hensyn til visse undtagelser, vil sælge eller på anden vis overføre aktier i en periode på 180 dage, ikrafttrædende ved børsnoteringen af de nye aktier på NASDAQ OMX Stockholm. Efter udgangen af den begrænsede periode kan Eniro frit udstede eller sælge eller på anden måde overføre aktier, og medlemmer af virksomhedens bestyrelse kan frit sælge eller på anden måde overføre eller afsætte aktier. 7

9 Børsnotering af og handel i BTA er og nye aktier... BTA erne vil blive handlet på NASDAQ OMX Stockholm, og Eniro vil søge om børsnotering af og adgang til handel med de nye aktier på NASDAQ OMX Stockholm i forbindelse med afslutningen af rettighedstilbuddet. Restriktioner for salg og overførsel... Visse restriktioner er pålagt salg og overførsel af tegningsrettigheder, BTA erne og de nye aktier. Se afsnittet Restriktioner for salg og overførsel af tegningsrettigheder, BTA er og nye aktier. Tikker... Aktier og nye aktier: ENRO Tegningsrettigheder: ENRO TR BTA er: ENRO BTA ISIN... Aktier og nye aktier: SE Tegningsrettigheder: SE BTA er: SE Resume over konsoliderede finansielle og operationelle data De konsoliderede finansielle oplysninger og operationelle data fra for Eniro, som ved og i de ni måneder sluttede henhodsvis 30. september 2010 og 30. september 2009, og for de finansielle år, som sluttede 31. december 2009, 2008 og 2007,fremlægges nedenfor. Resumeet af de finansielle oplysninger, som gives heri, skal læses sammen med oplysningerne i afsnittet Drifts- og finansieringsredegørelse og prospekter, som findes andetsteds i dette prospekt. Eniros reviderede konsoliderede finansielle erklæringer, som ved slutningen af regnskabsårene 31. december 2009, 2008 og 2007 og gennemgåede (uauditerede) konsoliderede halvårsberetninger, som for de sidste ni måneder sluttede 30. september 2010 og 2009, er blevet udarbejdet i overensstemmelse med IFRS. Eniros auditerede konsoliderede finansielle erklæringer for de finansielle år, som sluttede 31. december 2009, 2008 og 2007, er indarbejdet i dette prospekt som reference. Se venligst afsnittet Lovmæssige betragtninger og supplerende informationsdokumenter tilgængelige for gennemsyn. Alle Eniros finansielle rapporter, der er medtaget som reference i dette prospekt, er tilgængelige på Eniros website, Pr. 1. januar 2009 vedtog Eniro IFRS 8 (udførende enhed), som kræver, at enhedsoplysninger skal rapporteres i overensstemmelse med, hvordan de finansielle oplysninger rapporteres internt. Med virkning fra 1. januar 2010 pålægger Eniro en ny enhedsrapportering, som afspejler den organisation, der blev præsenteret i oktober 2009, og som er baseret på segmenterne Directories Scandinavia, Voice Scandinavia og Finland/Polen. Eniro har forberedt virksomhedens gennemgåede uauditerede konsoliderede halvårsrapport for de ni måneder med slutning 30. september 2010, baseret på de nye enheder ifølge den nye rapporteringsstruktur, som er baseret på forretningsområder. For de finansielle år, som sluttede 31. december 2009, 2008 og 2007, og den konsoliderede perioderapport for de ni måneder, som sluttede 30. september 2009, har Eniro primært rapporteret driftsindtægter baseret på geografiske enheder men også på den tidligere segmentopdeling i online, offline media og voice i de finansielle år 2009 og 2008 såvel som i den konsoliderede perioderapport for de ni måneder, som sluttede 30. september For at danne basis for sammenligning af fremtidige perioder, omfatter tabellerne herunder også driftsindtægt, EBITDA og EBITDA-margen baseret på den nye rapporteringsstruktur, som er baseret på forretningsområder for de finansielle år med slutning 31. december 2009, 2008 og 2007 såvel som for den konsoliderede perioderapport for de ni måneder, som sluttede 30. september

10 Directories Scandinavia svarer i stor udstrækning til de tidligere online og offline media segment i Sverige, Norge og Danmark. Voice Scandinavia svarer til det tidligere voice segment i Sverige og Norge. Finland/Polen svarer til alle aktiviteter i Finland og Polen for alle de tidligere segment. Indtægterne i Directories Scandinavia fordeles også mellem udskydelsesmetoden, offentliggørelsesmetoden, medieprodukter og andre produkter. Indtægter ifølge udskydelsesmetoden stammer primært fra onlinetjenester og produkter og er påløbet over dens tjenestetid, normalt 12 måneder. Indtægter ifølge offentliggørelsesmetoden henviser primært til indtægterne for trykte produkter og vil blive redegjort for, når der bliver udgivet en vejviser. Indtægter stammende fra Medieprodukter henviser til andre typer af online-tjenester såsom sponsorerede links, bannere, applikationer til mobiltelefoner, videoer og hjemmesider. Indtægter fra andre produkter refererer primært til andre trykte produkter såsom udgivne produkter og kort såvel som visse mindre online-produkter. Se Drifts- og finansieringsredegørelse og prospekter Seneste udvikling Enhedsrapportering. For de ni måneder med afslutning 30. september, For det finansielle år med afslutning 31. december, (uauditeret) (auditeret) (millioner SEK hvis ikke andet er angivet) DRIFTSREGNSKABSDATA Bruttodriftsindtægter Annonceskat... (24) (34) (52) (44) (65) Driftsindtægter Produktionsomkostninger... (1.160) (1.395) (2.084) (1.935) (1.883) Salgsomkostninger... (1.230) (1.351) (1.872) (1.738) (1.560) Marketingomkostninger... (4.725) (987) (1.222) (1.842) (614) Hvoraf nedskrivning af uhåndgribelige aktiver... (4.261) (533) (560) (1.194) 0 Administrationsomkostninger... (446) (486) (606) (607) (547) Produktudviklingsomkostninger... (184) (165) (232) (178) (177) Andre indtægter/omkostninger... (554) Driftsindtægt før andele og skatter... (4.455) ,855 Finansielle poster, netto... (219) (359) (460) (686) (454) Indtjening før skat... (4.674) (8) 232 (276) Indkomstskat... (94) (42) (278) Nettoindkomst for perioden fra fortsatte aktiviteter... (4.768) (318) Indkomst fra ophørte aktiviteter Nettoindkomst... (4.768) (318) STATUSOPGØRELSES- DATA Aktiver Ikke-nuværende aktiver i alt Nuværende aktiver i alt Aktionærers egenkapital Aktiekapital Anden egenkapital Egenkapital i alt som kan tilskrives aktionærer i moderselskabet Minoritetsandel Egenkapital i alt Passiver Ikke-nuværende aktiver i alt Nuværende aktiver i alt Aktiver i alt Aktionærers egenkapital og passiver i alt CASH FLOW STATEMENT DATA Likviditetsbidrag fra de nuværende aktiviteter før ændringerne i aktiekapitalen Likviditetsbidrag fra de nuværende aktiviteter Likviditetsbidrag fra investeringsaktiviteter... (126) (170) (299) (293) (540) Likviditetsbidrag fra finansieringsaktiviteter... (250) (558) (1.083) (1.329) (2.119) Likviditetsbidrag fra ophørte aktiviteter Likviditetsbidrag for perioden (9) 20 (291) 90 Likvide beholdninger og likvide aktier i slutningen af perioden

11 For de ni måneder med afslutning 30. september, For det finansielle år med afslutning 31. december, (uauditeret) (auditeret) (millioner SEK hvis ikke andet er angivet) ANDRE FINANSIELLE DATA Gruppe Driftsindtægter EBITDA (1) EBITDA-margen (procent) (2) Justeret EBITDA (3) Justeret EBITDA-margen (procent) Aktiebærende nettogæld (4) Aktiebærende nettogæld /EBITDA (X) (5)... 4,7 3,8 3,9 5,0 4,8 Soliditet (procent) (6) Fuldtidsansatte (slutningen af perioden) Directories Scandinavia (7) Driftsindtægter EBITDA (1) EBITDA-margen (procent) (2) Voice Scandinavia Driftsindtægter EBITDA (1) EBITDA-margen (procent) (2) Finland/Polen (6) Driftsindtægter EBITDA (1)... (579) EBITDA-margen (procent) (2)... (90) Indtægt pr. kategori Udskydelsesmetode n/a n/a Publikationsmetode n/a n/a Vejviserdatabasetjenester i alt n/a n/a Medieprodukter n/a n/a Andre produkter n/a n/a Directories Scandinavia i alt Sverige (7) Driftsindtægter EBITDA (1)... n/a n/a n/a EBITDA-margen (procent) (2)... n/a n/a n/a Norge Driftsindtægter EBITDA (1)... n/a n/a n/a EBITDA-margen (procent) (2)... n/a n/a n/a Danmark Driftsindtægter EBITDA (1)... n/a n/a n/a EBITDA-margen (procent) (2)... n/a n/a n/a 14 7 Finland Driftsindtægter EBITDA (1)... n/a n/a n/a EBITDA-margen (procent) (2)... n/a n/a n/a Polen Driftsindtægter EBITDA (1)... n/a n/a n/a EBITDA-margen (procent) (2)... n/a n/a n/a Hovedrationer pr. aktie før afkastudhulning Antal aktier i alt i slutningen af perioden (eksklusive egne aktier), tusinder Nettoindkomst pr. andel, SEK (8)... (29,55) 5,19 5,99 (1,95) 7,27 Aktieudbytte pr. andel, SEK

12 For de ni måneder med afslutning 30. september, For det finansielle år med afslutning 31. december, (uauditeret) (auditeret) (millioner SEK hvis ikke andet er angivet) ANDRE UAUDITEREDE FORRETNINGSMÆSSIGE OPLYSNINGER Directories Scandinavia Antal kunder (tusinder) (9) ,3 493,9 467,8 n/a n/a Gennemsnitlig indkomst pr. kunde (tusinder SEK) (10)... 9,6 9,7 9,8 n/a n/a Månedlige besøgende (tusinder) (11) Fuldtidsansatte (slutningen af perioden) n/a Heraf salgspersoner (slutningen af perioden) n/a Voice Scandinavia Fuldtidsansatte (slutningen af perioden) n/a Polen/Finland Fuldtidsansatte (slutningen af perioden) Heraf salgspersoner (slutningen af perioden) n/a (1) Driftsindtægt før afskrivning, amortisering og værditab. (2) EBITDA ganget med 100, divideret med driftsindtægter for perioden. (3) Driftsindtægter før afskrivninger, nedskrivninger og eksklusiv omstruktureringsomkostninger samt øvrige sammenligningsforstyrrende poster. (4) Andelsbærende passive samt andelsbærende provisioner minus andelsbærende aktiver, fraset markedsværdi af andelsbytte. (5) Andelsbærende nettogæld divideret med EBITDA for de seneste 12 måneder, justeret for andre poster, som påvirker sammenligneligheden (primært kursgevinster). EBITDA anvendt til beregning af EBITDA/aktiebærende nettogæld er millioner SEK i de ni måneder, som sluttede 30. september 2010, millioner SEK for de ni måneder, som sluttede 30. september 2009, millioner SEK for det finansielle år 2009, millioner SEK for det finansielle år 2008 og millioner SEK for det finansielle år (6) egenværdi ganget med 100 divideret med balancesummen i alt. (7) Eniros enhedsrapporteringsstruktur blev ændret pr. januar Som resultat heraf er alle oplysninger fremlagt pr. enhed i tabellerne ikke tilgængelige for alle fremlagte perioder. (8) Nettoindkomsten for perioden divideret med gennemsnitsantallet af andele i perioden. Data med hensyn til 2007 og 2008 er ikke justeret for den omvendte aktieopdeling 4:1 i juli (9) Antal af kunder i perioden. (10) Driftsindkomster for perioden divideret med antallet af kunder i perioden. (11) En statistisk beskrivelse af den gennemsnitlige ugentlige trafik på Eniros websteder, regnende hver besøgende kun en gang inden for en defineret periode ved hjælp af den unikke IP-adresse eller såkaldte cookies. 11

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission ALM. BRAND Direktionssekretariatet Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 Telefax 35 26 62 38 www.almbrand.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Ref SLB/hdg Selskabsmeddelelse

Læs mere

BANG & OLUFSEN A/S MEDDELELSE NR. 08.22 16. APRIL 2009

BANG & OLUFSEN A/S MEDDELELSE NR. 08.22 16. APRIL 2009 Bang & Olufsen a/s offentliggør i dag et prospekt i forbindelse med en garanteret fortegningsemission i forholdet 1 : 2 til kurs 19 DKK pr. B-aktie á nominelt 10 DKK med et bruttoprovenu på i alt cirka

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 21/2012 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA,

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 20.04.2010 Nikolaj Plads 6 1067 København K Nr. 07/10 Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier Topsil Semiconductor Materials A/S ( Topsil ) udbyder 103.890.151 stk.

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia.

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia. Ikke til offentliggørelse eller distribution i Australien, Canada, Japan eller USA Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Jeudan A/S ( Værdipapirer ) i Australien, Canada,

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

Novo Nordisk A/S forhøjer det indikative udbudskursinterval for børsnoteringen af NNIT A/S

Novo Nordisk A/S forhøjer det indikative udbudskursinterval for børsnoteringen af NNIT A/S MÅ IKKE UDLEVERES, DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGØRES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGØRELSE ER ULOVLIG

Læs mere

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet:

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet: FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 142 1 af 7 Prospektmeddelelse Victoria Properties A/S offentliggør i dag prospekt vedrørende en delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier samt et

Læs mere

Fusion mellem Posten og Post Danmark

Fusion mellem Posten og Post Danmark Pressemeddelse Fusion mellem Posten og Post Danmark Näringsdepartementet i Sverige, Transportministeriet i Danmark og CVC Capital Partners ( CVC ) har underskrevet en hensigtserklæring vedrørende en fusion

Læs mere

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012 PostNord januar-juni 212 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.8.212 Fastholdt omsætning og underliggende lønsomhed i første halvår 212 Finansiel oversigt jan

Læs mere

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 First North Meddelelse 31. august 2011 København den 31. august 2011 Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode i 2010. Guava A/S perioderegnskab

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014 Til Nasdaq Copenhagen 5. februar 2015 offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni offentliggør tillæg 3 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Skælskør Bank udbyder nye aktier for at styrke bankens solvens

Skælskør Bank udbyder nye aktier for at styrke bankens solvens Denne meddelelse eller kopi heraf må, hverken direkte eller indirekte, medtages, sendes eller distribueres til eller i USA, Canada, Australien, eller Japan eller i nogen jurisdiktion, hvori en sådan fremsendelse

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

1. Sammendrag A.1. Advarsel. A.2 Finansielle mellemmænd

1. Sammendrag A.1. Advarsel. A.2 Finansielle mellemmænd 1. Sammendrag Sammendraget består af informationskrav, der redegøres for i et antal punkter. Punkterne er nummererede i afsnit A-E (A.1-E.7). Dette sammendrag indeholder alle de punkter, der kræves i et

Læs mere

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * *

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * * Årsregnskabsmeddelelse 2009 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Resumé Gyldendal-koncernen realiserede i 2009 en omsætning på 906 mio. kr., som i forhold til forventningerne til året og den generelle

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S

Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S Tilbudsannonce Alm. Brand Bank A/S, CVR nr. 81753512, Midtermolen 7, 2100 København Ø ( Alm. Brand Bank eller Banken ), fremsætter herved

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

DENNE MEDDELELSE OG INFORMATIONERNE HERI ER IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE ELLER VIDEREGIVELSE, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL ELLER I USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R Som en konsekvens af de seneste års ændringer til Prospektdirektivet 1 ( Ændringsdirektivet ) og Prospektforordningen 2 ( Ændringsforordningen

Læs mere

First North Meddelelse 31. august 2012

First North Meddelelse 31. august 2012 First North Meddelelse 31. august 2012 København den 31. august 2012 NetBooster Holding A/S (Tidligere Guava A/S) Halvårsrapport for regnskabsåret 2012 Negativ EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 26. august 2014. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 1 til basisprospekt af 17. juni 2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 26. august 2014. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 1 til basisprospekt af 17. juni 2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 26. august offentliggør tillæg 1 til basisprospekt af 17. juni offentliggør tillæg 1 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier Side 1 af 5 24. november 2015 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier i Auriga Industries A/S (cvr. nr. 34629218) Finlandsgade 14 8200 Aarhus N Danmark Dette Tilbagekøbstilbud er ikke rettet

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 21. august 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt af 13. maj 2015

Til Nasdaq Copenhagen. 21. august 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt af 13. maj 2015 Til Nasdaq Copenhagen 21. august 2015 offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt af 13. maj 2015 offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) Nr. 176 14. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Regler om udarbejdelse og

Læs mere

KVARTALSREGNSKAB 3. KVARTAL 2007. Tilfredsstillende udvikling i vækst og indtjening. 43,3 % organisk vækst i omsætningen

KVARTALSREGNSKAB 3. KVARTAL 2007. Tilfredsstillende udvikling i vækst og indtjening. 43,3 % organisk vækst i omsætningen First North Meddelelse nr. 11, 28. november 2007 3. KVARTAL 2007 KVARTALSREGNSKAB Tilfredsstillende udvikling i vækst og indtjening 43,3 % organisk vækst i omsætningen Resume Enalyzer A/S ureviderede perioderegnskab

Læs mere

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION Nasdaq Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K 4. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 48 MÅ IKKE UDLEVERES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for første halvår 2000: Overskud på 85 millioner kr. på grund af betydelige engangsindtægter

Regnskabsmeddelelse for første halvår 2000: Overskud på 85 millioner kr. på grund af betydelige engangsindtægter Regnskabsmeddelelse for første halvår 2000: Overskud på 85 millioner kr. på grund af betydelige engangsindtægter København, 24. august 2000 Olicom A/S, hvis aktier er noteret på Københavns Fondsbørs og

Læs mere

Finansudvalget Aktstk. 103 - Offentligt

Finansudvalget Aktstk. 103 - Offentligt Finansudvalget Aktstk. 103 - Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 1240 København K a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til: - at Finansministeriet bemyndiges

Læs mere

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 3. KVT. 2014 / Resumé / 1 af 5 19. november 2014 Uddrag PÅ DANSK Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova Delårsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Delårsrapport januar juni 2011

Delårsrapport januar juni 2011 Delårsrapport januar juni 2011 30. august 2011 Udfordrende marked øger behovet for omstillinger Resultat i sammendrag April-juni 2011 Nettoomsætningen udgjorde SEK 9.711 mio. (10.231 mio.). Renset for

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 256/4 Den Europæiske Unions Tidende 22.9.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 862/2012 af 4. juni 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår oplysninger

Læs mere

Offentliggørelse af prospekt og tilbud til aktionærerne i KF

Offentliggørelse af prospekt og tilbud til aktionærerne i KF Pressemeddelelse, 16. december 2004 Offentliggørelse af prospekt og tilbud til aktionærerne i KF Den 15. november 2004 meddelte OMX AB (publ) ( OMX ) og Københavns Fondsbørs A/S ( KF ), at de planlagde

Læs mere

Udbud af aktier i Danske Bank A/S

Udbud af aktier i Danske Bank A/S Må ikke offentliggøres, publiceres eller distribueres i Australien, Canada, Hong Kong, Japan, Sydafrika eller USA. Dette materiale er ikke et tilbud om salg af værdipapirer i USA. Værdipapirer må ikke

Læs mere

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S Bilag 1 Vilkårene for udstedelsen af tegningsoptionerne, nominelt DKK 320.575, jf. vedtægternes 6.4, er følgende: AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007 for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Tegn aktier i morgendagens investering

Tegn aktier i morgendagens investering Tegn aktier i morgendagens investering Ny europæisk emission af Cumula-aktier Cumula er et svensk selskab, der udvikler smarte computerbaserede handelsmodeller, såkaldte Black box-algoritmer. Selskabet

Læs mere

Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Juli 2011

Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Juli 2011 Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S Juli 2011 1. Introduktion EFT ere (Exchange Traded Funds) kan optages til handel, hvis instrumentet og udstederen opfylder betingelserne beskrevet

Læs mere

PostNord januar-marts 2012 Store omstillinger på et fortsat udfordrende marked

PostNord januar-marts 2012 Store omstillinger på et fortsat udfordrende marked PostNord januar-marts 212 Store omstillinger på et fortsat udfordrende marked 1-5-212 Finansiel oversigt Finansiel oversigt, jan-mar SEK mio. Q1 212 Q1 211 Ændring Nettoomsætning* 1.51 1.7-19 ±% Driftsomkostninger*

Læs mere

Endelige retningslinjer

Endelige retningslinjer RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AF AKTIONÆRER EBA/GL/2017/04 11/07/2017 Endelige retningslinjer for behandling af aktionærer ved bail-in eller nedskrivning og konvertering af kapitalinstrumenter 1. Compliance-

Læs mere

Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S

Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S De eksisterende overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S, som vedtaget på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

Konvertibel obligation FirstFarms A/S

Konvertibel obligation FirstFarms A/S Løbenr. [ ] Konvertibel obligation FirstFarms A/S og [ ] Indholdsfortegnelse: 1 Baggrund... 3 2 Definitioner... 3 3 Lånebeløb... 4 4 Rente... 4 5 Tilbagebetaling... 4 6 Konvertering... 4 7 Justering af

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission

Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Tegningsforhold på 5:1 (en ny aktie for hver fem eksisterende aktier) Udbud på op til 1.155.014 stk. nye aktier af nominelt DKK 100

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management

Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management Limited Købestilbuddet fremsættes i form af et tilbudsdokument

Læs mere

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011 X GET IN THE GUAVA GEAR Y Z First North Meddelelse 31. marts 2011 København den 31. marts 2011 Guava A/S offentliggør årsrapport for 2009/10 (18 måneder) Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med årsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer Capinordic A/S Strandvejen 58 Box 69 DK-2900 Hellerup Tlf +45 8816 3000 Fax +45 8816 3003 CVR nr. 13255342 nr. 13/2007 info@capinordic.com www.capinordic.com Den 7. maj 2007 Capinordic A/S erhverver Nordisk

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer.

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Meddelelse nr. 25-2010 17. august 2010 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Amagerbanken offentliggør i dag prospekt i forbindelse

Læs mere

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008.

Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Landic Property Bonds I A/S Indberettet til OMX The Nordic Stock Exchange via Company news Service den 29. august 2008. Resume: Tilfredsstillende halvårsresultat

Læs mere

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby tel:

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby  tel: RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR 2015 Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby www.rtx.dk info@rtx.dk tel: +45 9632 2300 1 Bestyrelsen har udpeget AdvokatMaleneKrogsgaard, Advokatfirmaet Vingaardshus, til dirigent

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1069 af 4. september 2007 Bekendtgørelse om betingelserne for officiel af værdipapirer 1) I medfør af 22, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Aktionærerne godkender de foreslåede bestyrelseshonorarer på den årlige ordinære generalforsamling.

Aktionærerne godkender de foreslåede bestyrelseshonorarer på den årlige ordinære generalforsamling. Nilfisk Holding A/S' vederlagspolitik for bestyrelse og direktion Denne politik indeholder de overordnede retningslinjer for aflønning af bestyrelsen og direktionen i Nilfisk Holding A/S ("Nilfisk Holding"

Læs mere

Vurdering fra Columbus IT Partner A/S bestyrelse af købstilbud af 28. juli 2010 fra EG Holding A/S

Vurdering fra Columbus IT Partner A/S bestyrelse af købstilbud af 28. juli 2010 fra EG Holding A/S Meddelelse nr. 18/2010 Vurdering fra Columbus IT Partner A/S bestyrelse af Denne børsmeddelelse udgør vurderingen fra Columbus IT Partner A/S' bestyrelse i henhold til 14 i bekendtgørelse nr. 221 af 10.

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Retningslinjerne gælder for incitamentsaflønning for bestyrelsen og direktionen i Bang & Olufsen a/s. Incitamentsaflønningen vil afhænge af individuelle

Læs mere

Brødrene Hartmann A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en 1:1 fortegningsemission

Brødrene Hartmann A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en 1:1 fortegningsemission Prospekt i forbindelse med en 1:1 fortegningsemission på DKK 273,6 mio., side 1 af 5 Head Office Til OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 10/2008 Kontaktperson: Administrerende direktør Peter

Læs mere

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Finanstilsynet Nasdaq Copenhagen A/S Vestjysk Bank A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 31. juli 2017 Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Vestjysk Bank har truffet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. 26. november 2012

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. 26. november 2012 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 26. november 2012 Safe harbor statement Denne meddelelse kan indeholde fremadrettede udsagn, herunder udsagn om Topotarget A/S forventninger til udviklingen af Topotarget

Læs mere

D044554/01 BILAG. Investeringsvirksomheder: Anvendelse af konsolideringsfritagelsen. (Ændringer til IFRS 10, IFRS 12 og IAS 28)

D044554/01 BILAG. Investeringsvirksomheder: Anvendelse af konsolideringsfritagelsen. (Ændringer til IFRS 10, IFRS 12 og IAS 28) DA D044554/01 BILAG Investeringsvirksomheder: Anvendelse af konsolideringsfritagelsen (Ændringer til IFRS 10, IFRS 12 og IAS 28) Ændringer til IFRS 10 Koncernregnskaber Afsnit 4 og 32 ændres, og afsnit

Læs mere

Jesper Brandgaard, bestyrelsesformand for NNIT og CFO i Novo Nordisk A/S, udtaler:

Jesper Brandgaard, bestyrelsesformand for NNIT og CFO i Novo Nordisk A/S, udtaler: Selskabsmeddelelse 1/2015 Søborg, den 23. februar 2015 MÅ IKKE UDLEVERES, DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGØRES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. kvartal 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2006/9 Aalborg den 28. april 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2006: - Resultatet før skat (EBT) for Aalborg Boldspilklub

Læs mere

PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018)

PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018) PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018) Dette prospekttillæg nr. 1 ( Tillæg 1 ) skal læses og fortolkes i sammenhæng med Victoria Properties

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Generalforsamling 22. april 2014 kl. 16:00

Generalforsamling 22. april 2014 kl. 16:00 Generalforsamling 22. april 2014 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CEO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København 26.03.2009 side 1 af 7 Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Aktstykke nr. 107 Folketinget 2009-10. Afgjort den 24. marts 2010. Finansministeriet. København, den 8. marts 2010.

Aktstykke nr. 107 Folketinget 2009-10. Afgjort den 24. marts 2010. Finansministeriet. København, den 8. marts 2010. Aktstykke nr. 107 Folketinget 2009-10 Afgjort den 24. marts 2010 107 Finansministeriet. København, den 8. marts 2010. a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at Finansministeriet:

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN

EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN PENGESTRØMSOPGØRELSE DET ORDINÆRE REGNSKAB viser: Balance: Resultatopgørelse: Øjeblikkelig økonomisk position Periodens ændring i egenkapitalen Basis: Periodisering

Læs mere

CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012

CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 2 http://www.trygghansa.se/privat/varaapparhttp://www.trygghansa.se/privat/anmal-en-skada/typ-avskada/pages/default.aspxhttp://www.trygghansa.se/privat/forsakringar/pages/default.aspxaflønningsrapp

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 13. september 2007. Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007

OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 13. september 2007. Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007 OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1 DK 2730 Herlev Tel: + 45 33 36 42 02 Fax: + 45 33 36 42 01 www.greentech.dk Herlev d. 13.

Læs mere

Dette resumé bør betragtes som en indledning til Prospektet.

Dette resumé bør betragtes som en indledning til Prospektet. RESUMÉ Prospektresuméer består af elementer, som skal indeholde visse oplysninger. Disse elementer er nummereret som afsnit A E (A.1 E.7). Dette resumé omfatter alle de elementer, der skal være indeholdt

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 PANDORA A/S, CVR-nr. 28505116 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INTRODUKTION I henhold til selskabslovens 139 skal det øverste

Læs mere

CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012

CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 2 AFLØNNINGSRAPPORT 2012 Regler for aflønning Med virkning fra 1. januar 2011 trådte der nye regler i kraft vedrørende finansielle virksomheders forpligtelse til at fastlægge

Læs mere

Stabiliseringsperiode begynder

Stabiliseringsperiode begynder Selskabsmeddelelse Nr. 7/2016 Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup www.nets.eu CVR-nr. 37427497 23. september 2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE,

Læs mere

F I N A N S T I L S Y N E T S N O T A T F O R H I S T O R I S K E R E G N S K A B S O P L Y S N I N - G E R I A K T I E P R O S P E K T E R

F I N A N S T I L S Y N E T S N O T A T F O R H I S T O R I S K E R E G N S K A B S O P L Y S N I N - G E R I A K T I E P R O S P E K T E R 14. august 2014 F I N A N S T I L S Y N E T S N O T A T F O R H I S T O R I S K E R E G N S K A B S O P L Y S N I N - G E R I A K T I E P R O S P E K T E R Finanstilsynet har i et notat af 6. august 2014

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere