Arbejdsmiljø 1. Forebyggelse er bedre end helbredelse. unges arbejdsmiljø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmiljø 1. Forebyggelse er bedre end helbredelse. unges arbejdsmiljø"

Transkript

1 Arbejdsmiljø 1 Forebyggelse er bedre end helbredelse unges arbejdsmiljø - unges arbejde (13-25 år) juli 2011

2 unges arbejdsmiljø - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S ønsker et højt niveau af sikkerhed og sundhed for alle ansatte, herunder også vore unge medarbejdere. Unge under 25 år er særlig udsatte, da de savner erfaring, oplæring og bevidsthed om risici. De har derfor brug for god rådgivning, information og opsyn. Arbejdstilsynet har opsat særlige regler for denne gruppe, som alle i Nisgaard + Christoffersen A/S som minimum skal overholde. Nogle af disse findes i denne folder. Folder henvender sig både til den unge medarbejder selv og dennes arbejdsleder og skal fungere som et supplement til NC ARBEJDSMILJØHÅNDBOG. Hvis der er ting, du er i tvivl om vedrørende unges arbejdsmiljø, kan du altid få hjælp og vejledning hos din arbejdsmiljørepræsentant. God læsning

3 Arbejdsmiljø 3 Regler 4 Intro 2 Arbejdsmiljø 8 Arbejdstid 10 Før arbejdet opstartes 6 Ulykker 12

4 regler unges arbejde Børn under 13 år må som udgangspunkt ikke udføre arbejde for en arbejdsgiver, men kan i nogle tilfælde få tilladelse af politiet til erhvervsmæssigt at optræde, deltage eller medvirke kulturelle aktiviteter. Unge, som er år eller ikke har afsluttet 9. klasse, må udelukkende beskæftiges med lettere arbejde (jf. AT-vejledning UNGE E.0.1. eller listen på modsatte side) Arbejdsgiveren skal give den unges forældre besked om hvad den unge skal arbejde med, hvilke risici arbejdet kan indebære og hvordan man undgår skader/ulykker. Unge, som er år og som har afsluttet 9. klasse, må være beskæftiget med alle former for arbejde, som ikke er farligt. (jf. AT-vejledning UNGE E.0.2.) Unge, som er år hører også ind under kategorien særligt udsatte, da de kan savne erfaring, oplæring og bevidsthed om risiciene. De har derfor brug for god rådgivning, information og opsyn. De kan derfor også have glæde at man bruger principperne i denne folder.

5 Arbejdsmiljø 5 lettere arbejde - som unge mellem år må udføre Lettere arbejde inden for landbrug, gartneri, rideskoler med fodring, udmugning, pasning af mindre husdyr samt heste, lugning, bær- og frugt plukning, plantning, grønsagsopsamling samt lignende opgaver. Lettere arbejde med modtagelse, sortering, optælling, prismærkning samt pakning af varer og emballage i butikker, supermarkeder og varehuse. Lettere ekspedition i mindre forretninger, såsom kiosker, bagerbutikker og grøntforretninger. Lettere rengøring, oprydning og borddækning. Lettere manuel montering, dog ikke lodning og svejsning. Lettere malearbejde, dog ikke sprøjtemaling. Lettere manuelt arbejde, såsom ilægning i poser, kuverter og æsker, kon trol og pudsning af færdige produkter samt håndtering af rent vasketøj. Lettere budtjeneste, herunder internt piccoloarbejde, og udbringning af aviser og reklamer samt salg af aviser og lignende. Lettere arbejde med bogopsætning på biblioteker. Lettere arbejde med desinfektion af ko-yvere og lignende med desinfekti onsmidler og andre midler, der er godkendt til dette formål af Fødevaredi rektoratet. Midlerne må ikke være faremærkede eller indeholde organiske opløsningsmidler. HUSK! Hvis du udfører arbejde, der ikke er på ovenstående liste, er det sikkert ulovligt. Hvis du er i tvivl skal du kontakte din nærmeste fortsatte eller ringe til din arbejdsmiljørepræsentant.

6 Før arbejdet opstartes Før arbejdet opstartes skal arbejdslederen bl.a. sørge for at den unge får: 1. Grundig oplæring / instruktion i arbejdet, herunder informere om: specifikke risici, der er forbundet med deres job risici, der er generelle for arbejdspladsen / byggepladsen hvordan man beskytter sig selv hvad den unge skal gøre, hvis noget er eller virker usikkert hvem den unge skal kontakte for at få råd / hjælp hvad den unge skal gøre i en nødsituation, hvis den unge kommer ud for en ulykke, eller har brug for førstehjælp hvilket ansvar den unge har for at samarbejde om sikkerhed Sikkerhedsfodtøj, hvis der arbejdes med ting, som kan skade fødderne eller hvis der er påbud herom. Handsker, hvis du arbejder, hvor du kan skære dig eller få splinter eller lignende i fingrene Arbejdstøj, hvis dit arbejde er beskidt, vådt eller lignende Knæbeskyttere, hvis du skal kravle. Hjelm, hvor det er påkrævet

7 Arbejdsmiljø 7 gode eksempler - Arbejdsledere og kollegaer skal være gode eksempler Det er vigtigt: at du viser, at du tager arbejdsmiljøet alvorlig at du fastlægger procedurer og forholdsregler og holder dem ajour at du gør det klart, at usikker praksis er uacceptabel at du griber ind med det samme, hvis der opstår problemer i forbindelse med sikkerhed og sundhed

8 Arbejdsmiljø - Regler i forbindelse med unges arbejde Arbejde alene Unge under 18 år må ikke arbejde alene: mellem kl og kl på hverdage mellem kl og kl på lørdage og søn- og helligdage I ovennævnte tidsintervaller SKAL der være en voksen kollega over 18 år til stede. Ved arbejde på steder, der er isoleret beliggende i områder uden almindelig færdsel eller hvor der vurderes at være særlig risiko for vold, gælder forbuddet på alle dage og alle tidspunkter. HUSK: Der skal udpeges voksen person over 18 år, der jævnligt fører tilsyn med den unges arbejde, og som kan vejlede og instruere, hvis den unge er i tvivl om noget. Farlige maskiner Der er mange tekniske hjælpemidler og maskiner, som du ifølge loven ikke må arbejde med, når du er under 18 år, blandt andet: Maskiner med hurtigtgående, skærende værktøj Maskiner med stempellignende bevægelser Maskiner med åbne valser og snegle Blande-, hakke-, male- og knusemaskiner, afskæringsmaskiner, rivemaskiner og centrifuger. Hvis du er fyldt 15 år og har afsluttet 9. klasse, må du dog arbejde med disse ovennævnte maskiner, hvis de er fuldt afskærmede, så du ikke kan komme i kontakt med de bevægelige dele, når maskinen er tændt. (jf. i øvrigt AT-vejledning UNGE E.0.2 Bilag 1 og Bilag 2) Derudover er det, når du er under 18 år, forbudt at arbejde med: Motorrydningssave og el-hækkeklippere Slående værktøj som fx nittehamre Vibrerende håndværktøj med et vibrationsniveau over 130 db (HA), hvilket svarer til 3 m/s². Dog er det tilladt at bruge slagboremaskine og rystepudser op til 30 minutter på en arbejdsdag. Apparater med et tryk på over 70 bar

9 Arbejdsmiljø 9 Psykisk arbejdsmiljø Det er vigtigt, at det psykiske arbejdsmiljø er i orden, og at børn og unge ikke udsættes for stress, chikane, mobning eller andre psykiske belastninger fra arbejdsgivere eller kolleger. Så hvis du føler dig belastet af et dårligt psykisk arbejdsmiljø, skal du tale med din arbejdsleder eller arbejdsmiljørepræsentant om det, så du får hjælp til at ændre det. Løft, skub og træk Når du er under 18 år og løfter over hoftehøjde, må du kun løfte op til 12 kg. Det betyder, at du ikke må løfte noget, der er tungere end en kasse med tomme flasker. Hvis løfteforholdene er i orden, og du ikke løfter under hoftehøjde eller over skulderhøjde, må du løfte op til 25 kg. Det svarer rundt regnet til en kasse med fulde flasker. Husk: Når du løfter, skal du altid gå ned i knæ og løfte tæt til kroppen. Så mindsker du risikoen for overbelastning. Spørg dog altid efter egnede hjælpemidler, så som sækkevogn, trækvogn eller andet som kan lette byrden. Unge under 18 år må dog kun trække med lille belastning og max. 250 kg. Er underlaget ikke godt, skal trækket sænkes. Kemikalier og opløsningsmidler Pas generelt på alle steder, hvor der er støv, røg, os, dampe, opløsnings-midler, sprøjtemidler m.m. Hvis du er under 18 år, må du ikke arbejde med produkter, der er til fare for din sundhed. Du må heller ikke arbejde i rum, hvor andre bruger disse produkter. Hvis et produkt indeholder mere end 1% opløsningsmidler, er det forbudt for dig at arbejde med det. Kig altid efter faremærker på emballagen, INDEN du åbner noget med kemikalier. Hvis det ikke står direkte på emballagen, hvad der er i, så spørg din arbejdsgiver, en arbejdskammerat eller din arbejdsmiljørepræsentant. Husk! Du skal altid have instruktion i anvendelsen inden du opstarter arbejdet. NB! Der indføres i denne tid nye typer faremærker, som vil komme til at erstatte de gamle orange mærker. Du kan læse mere om de nye faremærker i NC ARBEJDSMILJØHÅNDBOG)

10 Arbejdstid, hviletid og fridøgn Der er særlige regler for unges arbejdstid, hviletid og fridøgn (se skemaer nedenfor)

11 * Man er omfattet af undervisningspligten indtil man har gennemført og afsluttet folkeskolens 9. klasse. Arbejdsmiljø 11 Arbejdstid, hviletid og fridøgn

12 Hvis du kommer til skade... skal du straks få fat i den nærmeste voksne over 18 år og ringe til din kontaktperson hos Nisgaard + Christoffersen A/S. Din arbejdsgiver skal inden 9 dage anmelde skaden til Arbejdstilsynet og Arbejds-skadestyrelsen. Det gælder også, hvis du får en langvarig sygdom (fx eksem, rygproblemer eller høreskader) på grund af dit arbejde. Håndtering af alvorlige ulykker: 1. Straks Stands ulykken. Hjælp den tilskadekomne. Ring alarm Oplys: Dit navn og telefonnummer, Adressen på ulykkesstedet, Hvad der er sket, Hvor det er sket, Aftal mødested, Sørg for at nogen tager imod den tilkaldte hjælp. Afspær ulykkesstedet - Så andre ikke kan komme til skade. Kontakt straks Nisgaard + Christoffersen A/S på og informer om ulykken. Hold medarbejderne informeret om årsagen til ulykken og om den tilskadekomnes tilstand. Underret de pårørende - lngen bør kontakte de pårørende, før der er sket en officiel kontakt fra politiet eller hospitalet. 2. På kort sigt (1. dag) Pressen - Giv udelukkende faktuelle oplysninger til pressen og undlad at omtale den tilskadekomnes personlige forhold. Anmeldelse - lnden ni dage skal ulykken anmeldes hos Arbejdstilsynet (tlf ). Ved dødsulykker skal Arbejdsskadestyrelsen desuden underrettes inden 48 timer (tlf ). 3. På mellemkort sigt ( dag) Hold medarbejderne løbende informeret om den tilskadekomnes tilstand og årsagen til ulykken. Hold løbende kontakt med de pårørende, informer dem om fx forsikring og løn. Sikkerhedsorganisation - Sikkerhedsudvalget skal sørge for, at årsagerne til ulykken bliver undersøgt og gennemføre foranstaltninger, der hindrer en gentagelse af ulykken. Sikkerhedsmøder - På byggepladser med sikkerhedsorganisation skal der holdes et ekstraordinært sikkerhedsmøde ved alvorlige arbejdsulykker. 4. På lang sigt (5 dage og frem) 1. Når den skadelidte kommer tilbage - Vær opmærksom på, at han/hun måske íkke kan klare den samme type eller mængde af opgaver, som før ulykken. Tag en dialog med den tilskadekomne, så I sammen kan finde ud af, hvordan arbejdet skal forløbe fremover. Nisgaard + Christoffersen A/S Ladegårdsvej Vejle

Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob

Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob Gode råd om Ansættelse af unge under 18 år i fritidsjob Læs i denne pjece om: Arbejdsgiverens pligter Arbejdsopgaver Arbejdstid Alene-arbejde Maskiner og tekniske hjælpemidler Tunge løft Farlige stoffer

Læs mere

Fleksjob. Gode råd om

Fleksjob. Gode råd om Gode råd om Fleksjob Fleksjob kan hjælpe din virksomhed til at få kvalificeret arbejdskraft og samtidig være med til at styrke virksomhedens sociale profil! Udgivet af Dansk Handel & Service Fleksjob 2005

Læs mere

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen

Branchevejledning om. unge under 18 år. i hotel- og restaurationsbranchen Branchevejledning om unge under 18 år i hotel- og restaurationsbranchen 1 Indledning Hotel- og restaurationsbranchen er en af de brancher, hvor mange unge under 18 år har fritidsjob. Når der er unge ansatte,

Læs mere

20 1 4-1 5 GUIDE TIL FRITIDSJOB

20 1 4-1 5 GUIDE TIL FRITIDSJOB 20 1 4-1 5 GUIDE TIL FRITIDSJOB 1 GUIDE TIL FRITIDSJOB 5 GODE RÅD Guide til Fritidsjob udgivet af Jobpatruljen, juni 2014 Grafisk Design: Kristian Emil Petersen, kepdesign.dk Oplag: 120.000 REDAKTION 3F

Læs mere

Redaktion. Guide til Fritidsjob udgivet af Jobpatruljen, juni 2012 Grafisk Produktion: Tabula Rasa Oplag: 100.000

Redaktion. Guide til Fritidsjob udgivet af Jobpatruljen, juni 2012 Grafisk Produktion: Tabula Rasa Oplag: 100.000 2012/13 Guide til fritidsjob Guide til Fritidsjob udgivet af Jobpatruljen, juni 2012 Grafisk Produktion: Tabula Rasa Oplag: 100.000 Redaktion 3F Fælles Fagligt Forbund, Tim Callesen Dansk Artist Forbund,

Læs mere

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN GODT ARBEJDSMILJØ FRA A-Å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Hvordan løfter I, uden at få ondt i ryggen? Hvordan forebygger

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Håndbog for bygningsmalere Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Telefonliste Alarm 112 Politi 114 Arbejdstilsynet 70 12 12 88 ARBEJDSMILJØHUSET 44 85 02 20 Indholdet i denne

Læs mere

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Indholdsfortegnelse Forord... 3 Velkomst... 4 Oplæring, instruktion og uddannelse... 6 Rengøringsmetoder... 10 Rengøringsprodukter...

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER 2012 Indholdsfortegenlse Forord 1 Indledning 2 Få overblik og et godt samarbejde om arbejdsmiljøet 3 Arbejdspladsvurderingen

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3. Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3. Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3 Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer Juli 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Børn og unge. Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien

Børn og unge. Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Børn og unge Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Vejledningen er udarbejdet af Træets Arbejdsgivere, Dansk Byggeri, 3F Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

Sikkerhed & Samarbejde

Sikkerhed & Samarbejde Sikkerhed & Samarbejde Krav til samarbejdspartnere, leverandører og underentreprenører Denne folder er et værktøj til at følge VAM A/S regler for sikkerhed og samarbejde indenfor: Miljø og Arbejdsmiljø

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

At arbejde i brugernes hjem

At arbejde i brugernes hjem At arbejde i brugernes hjem Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Brugerens hjem - en arbejdsplads Formål Regler for arbejde i brugernes hjem... 5 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet?... 6 Arbejdsgiveren

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord

Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for Skovbruget Branchearbejdsmiljørådet jord til bord Sikkerhedshåndbog for skovbruget Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets

Læs mere

Arbejds- miljø- håndbog

Arbejds- miljø- håndbog Fællessekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77 33 77 Fax 33 77 33 70 www.bar-service.dk Arbejdsgiversekretariatet H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 33 77

Læs mere

6. Særlige forhold ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 6.1 Psykisk arbejdsmiljø 6.1.1 Gennemgang af hjemmeopgave

Læs mere

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER

HÅNDBOGEN JUNI 2013 ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG HÅNDBOGEN ARBEJDSMILJØ I BYGGE OG ANLÆG ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER ARBEJDSMILJØLOVEN OG SIKKERHEDSARBEJDE ARBEJDSPÅVIRKNINGER TEKNIK BYGGEPLADSINDRETNING ARBEJDSPROCESSER VÆRNEMIDLER Håndbogen udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg og kan bestilles via

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER. og hvad man kan gøre ved det

EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER. og hvad man kan gøre ved det EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER og hvad man kan gøre ved det Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne vejledning støtte virksomheden

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1 Gribvand Spildevand A/S Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand Version 1.1 Februar 2014 1. Indledning... 3 Side 2 2. Spildevand og slam... 4 3. Redningsplan...

Læs mere

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE

ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE ARBEJDSMILJØHÅNDBOG FOR DYREPASSERE Forord 1 Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne arbejdsmiljøhåndbog give et redskab til sikkerhedsorganisationen i zoologiske haver,

Læs mere

At arbejde i borgernes hjem

At arbejde i borgernes hjem At arbejde i borgernes hjem AT ARBEJDE I BORGERNES HJEM 1 BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed Studiestræde 3, 3. 1455 København K. Juni 2015 ISBN: 978-87-92364-88-3 Projektledelse: Marianne Storm,

Læs mere