TEST-skjal til at vísa stødd, snið v.m.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEST-skjal til at vísa stødd, snið v.m."

Transkript

1 TEST-skjal til at vísa stødd, snið v.m. Vejledning i projektskrivning Vejledning i rapportskrivning En hjælp til et lettere liv for studerende og undervisere Heini Havreki Verkætlanarfrágreiðing Skeið KT-verkætlan, Útbúgving KT-verkfrøði, 3. hálva Náttúruvísindadeildin Mai

2 Forord Denne vejledning er udarbejdet for at hjælpe først og fremmest biologistuderende,men eventuelt også andre studerende indenfor naturvidenskab, med råd om god praksis og regler for udarbejdelse af faglige rapporter. Anbefalingerne kan desuden bruges til udarbejdelse af videnskabelige artikler senere i studiet. Afslutningsvist har jeg som bilag givet et par korte anbefalinger til udarbejdelse af postere og afholdelse af foredrag. Baggrunden for vejledningen er, at skriftlig formidling er svært ikke bare for studerende men for alle. Arbejdet kan imidlertid lettes, hvis man følger en række simple anbefalinger. Mange studerende har tydeligvis langt sværere ved at formidle på skrift end i tale selv ved den afsluttende specialerapport. Det er besynderligt, at skriftlig formidling forekommer så meget sværere end den mundtlige. I begge tilfælde handler det jo om at fortælle en historie så kort, overskueligt og logisk som muligt, men både logik og struktur går ofte fløjten i den skriftlige formidling. Resultatet er, at den studerende bruger uforholdsmæssigt meget tid på rapportudarbejdelse, og hvad der er mindst lige så slemt at læreren skal kæmpe sig igennem den ene elendige rapport efter den anden. Skriftlig formidling er et fantastisk vigtigt redskab, næsten uanset hvad man kommer til at beskæftige sig med arbejdsmæssigt. Den studerende skal derfor betragte redskabet som lige så væsentligt som de faglige redskaber, studiet udbyder. Hvad hjælper det at være genial, hvis man ikke kan formidle sine tanker til andre mennesker? Skriftlig formidling skal derfor opøves med omhu og tålmodighed. Brug enhver lejlighed, hvor rapporter indgår i undervisningen, som en mulighed for træning. Den ekstra tid, der indledningsvist anvendes, vil tjene sig rigeligt ind senere, og de ubehagelige oplevelser med speciale-depressioner forårsaget af skriveproblemer eller med arrige chefer, der kaster skriftlige arbejder tilbage i hovedet på én, vil kunne reduceres ganske betragteligt. Vejledningen er ikke særligt detaljeret. Den er måske endda heller ikke særligt velskrevet. Hvis man virkelig vil have professionel vejledning, findes der en lang række bøger om emnet. Bare søg under guides to scientific writing på nettet. Der er masser at vælge imellem. Indtil da håber jeg, at denne vejledning kan være til gavn og fornøj- 1

3 else trods det indrømmet galoperende kedelige emne. Tak til Kaj Sand-Jensen (Ferskvandsbiologisk Laboratorium) og Morten Foldager Pedersen (Roskilde Universitetscenter) for kommentarer og forslag til rettelser. Vi har ofte siddet sammen og delt vores frustration over, at selv gode og kvikke studerende leverer en omgang hø af en rapport, og vi har været enige om, at vi burde lave en vejledning. Her er den så. Også tak til stud. scient. Claus Møller, som har givet sin kritik set ud fra den studerendes behov. Derudover vil jeg sige tak til alle de studerende, der igennem tiden har givet pædagogiske eksempler på, hvordan en rapport skal og især ikke skal laves. Indholdsfortegnelse Rapportudarbejdelsens 10 bud... 1 Rapportvejledning den korte udgave... 2 Rapportens form... 3 Rapportens mål... 3 Fastlæg budskaberne... 3 Fastlæg målgruppen... 3 Brug et enkelt sprog... 4 Inddel teksten i afsnit... 4 Læs korrektur... 5 Rapporten skal have et passende omfang... 5 Rapportens opbygning... 5 Titel... 6 Resumé... 7 Indledning... 7 Materialer og metoder... 9 Resultater Diskussion Konklusion Referencer Taksigelser Bilag 1. Posteren Bilag 2. Foredraget

4 Rapportudarbejdelsens 10 bud 1. Følg den videnskabelige artikels struktur 2. Gør rapporten dækkende, men kort 3. Skriv klart og entydigt 4. Anvend et direkte og enkelt sprog 5. Identificer og afgræns problemstilling og budskaber 6. Lav indledningen først og helst før undersøgelsen påbegyndes 7. Fortæl historien med støtte fra figurer, tabeller og litteraturen 8. Præsenter resultater og konklusioner i en logisk rækkefølge 9. Vægt omtalen af resultater og konklusioner efter deres vigtighed 10. Læs korrektur før aflevering Rapportvejledning den korte udgave Rapporten bør ikke fylde mere end 10 sider inklusive figurer og tabeller. Rapporten opbygges som en videnskabelig artikel og skal så vidt muligt formuleres kort og præcist men samtidigt dækkende. Rapportens opbygning: Titel Resumé Indledning Materialer og metoder Resultater Diskussion Referencer Titel Skal være kort, dækkende og gerne tillokkende. Resumé - maksimalt en halv side En kortfattet beskrivelse af formål, metoder (hvad gjorde vi), de væsentligste resultater og konklusioner. Indledning (1-2 sider) En kort beskrivelse af hvad man ved om emnet, der leder frem til, hvad undersøgelsens formål og hypoteser var. Indledningens mål er at give læseren den nødvendige 3

5 baggrundsviden til at forstå de spørgsmål og hypoteser, man behandler i rapporten. En klar og velstruktureret indledning fungerer samtidigt som disposition for diskussionen. Materialer og metoder (1-2 sider) Kort og præcis beskrivelse, der skal give læseren et overblik over, hvor prøverne er taget, hvilke prøver der er taget, hvordan de er taget, hvordan de er behandlet i laboratoriet, hvordan data er beregnet samt hvilken statistik, der er anvendt. Resultater (3-4 sider) Præsentation af resultater. De væsentligste data og forløb skal beskrives. Rådata og beregninger skal ikke præsenteres men kan vedlægges som bilag. Teksten er det primære, mens tabeller og figurer tjener til at støtte teksten og hjælpe læseren med overblikket. Resultater kan ofte med fordel vises på en figur, fordi læseren lettere kan overskue en figur end en tabel. Resultatafsnittet må ikke indeholde elementer af diskussion. Diskussion (2-4 sider) I diskussionen skal resultaterne tolkes, og konklusioner skal drages. Resultaterne må ikke gentages. Resultaterne vurderes overfor den eksisterende viden (husk referencer) og i forhold til alle de forventninger/hypoteser, der er opstillet i introduktionen. Diskussionen afsluttes med, at konklusionerne sættes ind i en generel sammenhæng og kan pege på mulige, fremtidige undersøgelser. Referencer Liste over den litteratur, der henvises til i teksten. Rapportens form Udarbejdelse af rapporter indgår i stigende omfang i undervisningen på biologistudiet. Rapporterne varierer fra summariske forsøgsprotokoller over korte øvelsesrapporter til den lange og afsluttende specialerapport. Forsøgsprotokollen er en skematisk fremstilling af procedurer og resultater uden vurderinger af betydning. Specialerapporten er den lange og udførlige rapport, hvor alle aspekter analyseres og vurderes grundigt. Denne vejledning lægger hovedvægt på den korte øvelsesrapport, der 4

6 i sit mål og sin form ligger tæt op ad den videnskabelige artikel. Anbefalingerne kan derfor også bruges ved udarbejdelse af artikler senere i studiet eller efter studiets ophør. Rapportens mål Rapporter og artikler tjener til at formidle resultatet af faglige undersøgelser og ikke mindst de udledte konklusioner og budskaber så kort, klart og entydigt som muligt. Den videnskabelige artikel har en meget stram struktur med ufravigelige krav til dokumentation og detaljeringsgrad, mens rapportens struktur kan variere. Rapportens krav til detaljerigdom, dokumentation og emnemæssig afgrænsning er mindre stringente og kan bøjes alt afhængig af rapportens målgruppe. For begge publikationstyper gælder imidlertid, at hensynet til læsbarhed og overskuelighed skal prioriteres højt, og at publikationen så vidt muligt skal være fornøjelig og inspirerende læsning. Forskeres tidlige udfarvning til gråt hår, og deres relativt lave levealder, kan givet forklares ved de uendeligt mange dræbende kedelige artikler (egne inklusive), som de har været tvunget til at læse, samt ved de lige så talrige håbløse rapporter, som studerende har belastet deres liv med. Fastlæg budskaberne Første opgave i forbindelse med udarbejdelsen af en faglig publikation er klart og entydigt at fastlægge, hvilke budskaber man ønsker at formidle. Hvis der ikke er klare budskaber at sende, så skån din omverden for ulejligheden uanset tidens pres for at publicere. Hvis denne simple første lov blev fulgt, ville skønsmæssigt 80% af alle faglige rapporter og artikler være endt som tidlige aborter i stedet for svære sædefødsler. Denne regel gælder dog naturligvis ikke for rapporter, der pligtmæssigt skal udarbejdes som led i studiet. Hvis man er omhyggelig med klart at formulere og vægte sine budskaber samt fastlægge deres logiske rækkefølge, så har man på én gang afgrænset og opstillet en disposition for rapporten, hvilket er en enorm hjælp for det videre skrivearbejde. Fastlæg målgruppen Næste opgave er nøje at fastlægge, hvem publikationens målgruppe er. Form og indhold er helt afhængigt af hvem, man ønsker at formidle sine budskaber til. Hvis der er tale om fagligt ligesindede, skal publikationen indeholde samme dokumentation og 5

7 detaljeringsgrad, som man selv har anvendt for at nå frem til sine konklusioner, fordi man kan antage, at læseren har et vist fagligt niveau, så basale termer og sammenhænge kan forudsættes bekendt. Hvis målgruppen derimod består af rigtige mennesker uden faglige forudsætninger (man kan f.eks. vælge sin mor som type-modtager), skal publikationen renses for tekniske finurligheder og kedsommelig dokumentation. Forord Denne vejledning er udarbejdet for at hjælpe først og fremmest biologistuderende,men eventuelt også andre studerende indenfor naturvidenskab, med råd om god praksis og regler for udarbejdelse af faglige rapporter. Anbefalingerne kan desuden bruges til udarbejdelse af videnskabelige artikler senere i studiet. Afslutningsvist har jeg som bilag givet et par korte anbefalinger til udarbejdelse af postere og afholdelse af foredrag. Baggrunden for vejledningen er, at skriftlig formidling er svært ikke bare for studerende men for alle. Arbejdet kan imidlertid lettes, hvis man følger en række simple anbefalinger. Mange studerende har tydeligvis langt sværere ved at formidle på skrift end i tale selv ved den afsluttende specialerapport. Det er besynderligt, at skriftlig formidling forekommer så meget sværere end den mundtlige. I begge tilfælde handler det jo om at fortælle en historie så kort, overskueligt og logisk som muligt, men både logik og struktur går ofte fløjten i den skriftlige formidling. Resultatet er, at den studerende bruger uforholdsmæssigt meget tid på rapportudarbejdelse, og hvad der er mindst lige så slemt at læreren skal kæmpe sig igennem den ene elendige rapport efter den anden. Skriftlig formidling er et fantastisk vigtigt redskab, næsten uanset hvad man kommer til at beskæftige sig med arbejdsmæssigt. Den studerende skal derfor betragte redskabet som lige så væsentligt som de faglige redskaber, studiet udbyder. Hvad hjælper det at være genial, hvis man ikke kan formidle sine tanker til andre mennesker? Skriftlig formidling skal derfor opøves med omhu og tålmodighed. Brug enhver lejlighed, hvor rapporter indgår i undervisningen, som en mulighed for træning. Den ekstra tid, der indledningsvist anvendes, vil tjene sig rigeligt ind senere, og de ubehagelige oplevelser med speciale-depressioner forårsaget af skriveproblemer eller med arrige chefer, der kaster skriftlige arbejder tilbage i hovedet på én, vil kunne reduceres ganske betragteligt. 6

8 Vejledningen er ikke særligt detaljeret. Den er måske endda heller ikke særligt velskrevet. Hvis man virkelig vil have professionel vejledning, findes der en lang række bøger om emnet. Bare søg under guides to scientific writing på nettet. Der er masser at vælge imellem. Indtil da håber jeg, at denne vejledning kan være til gavn og fornøjelse trods det indrømmet galoperende kedelige emne. Tak til Kaj Sand-Jensen (Ferskvandsbiologisk Laboratorium) og Morten Foldager Pedersen (Roskilde Universitetscenter) for kommentarer og forslag til rettelser. Vi har ofte siddet sammen og delt vores frustration over, at selv gode og kvikke studerende leverer en omgang hø af en rapport, og vi har været enige om, at vi burde lave en vejledning. Her er den så. Også tak til stud. scient. Claus Møller, som har givet sin kritik set ud fra den studerendes behov. Derudover vil jeg sige tak til alle de studerende, der igennem tiden har givet pædagogiske eksempler på, hvordan en rapport skal og især ikke skal laves. Indholdsfortegnelse Rapportudarbejdelsens 10 bud... 1 Rapportvejledning den korte udgave... 2 Rapportens form... 3 Rapportens mål... 3 Fastlæg budskaberne... 3 Fastlæg målgruppen... 3 Brug et enkelt sprog... 4 Inddel teksten i afsnit... 4 Læs korrektur... 5 Rapporten skal have et passende omfang... 5 Rapportens opbygning... 5 Titel... 6 Resumé... 7 Indledning... 7 Materialer og metoder... 9 Resultater Diskussion Konklusion Referencer Taksigelser

9 Bilag 1. Posteren Bilag 2. Foredraget Rapportudarbejdelsens 10 bud 1. Følg den videnskabelige artikels struktur 2. Gør rapporten dækkende, men kort 3. Skriv klart og entydigt 4. Anvend et direkte og enkelt sprog 5. Identificer og afgræns problemstilling og budskaber 6. Lav indledningen først og helst før undersøgelsen påbegyndes 7. Fortæl historien med støtte fra figurer, tabeller og litteraturen 8. Præsenter resultater og konklusioner i en logisk rækkefølge 9. Vægt omtalen af resultater og konklusioner efter deres vigtighed 10. Læs korrektur før aflevering 1 Rapportvejledning den korte udgave Rapporten bør ikke fylde mere end 10 sider inklusive figurer og tabeller. Rapporten opbygges som en videnskabelig artikel og skal så vidt muligt formuleres kort og præcist men samtidigt dækkende. Rapportens opbygning: Titel Resumé Indledning Materialer og metoder Resultater Diskussion Referencer Titel Skal være kort, dækkende og gerne tillokkende. Resumé - maksimalt en halv side En kortfattet beskrivelse af formål, metoder (hvad gjorde vi), de væsentligste resultater og konklusioner. Indledning (1-2 sider) 8

10 En kort beskrivelse af hvad man ved om emnet, der leder frem til, hvad undersøgelsens formål og hypoteser var. Indledningens mål er at give læseren den nødvendige baggrundsviden til at forstå de spørgsmål og hypoteser, man behandler i rapporten. En klar og velstruktureret indledning fungerer samtidigt som disposition for diskussionen. Materialer og metoder (1-2 sider) Kort og præcis beskrivelse, der skal give læseren et overblik over, hvor prøverne er taget, hvilke prøver der er taget, hvordan de er taget, hvordan de er behandlet i laboratoriet, hvordan data er beregnet samt hvilken statistik, der er anvendt. Resultater (3-4 sider) Præsentation af resultater. De væsentligste data og forløb skal beskrives. Rådata og beregninger skal ikke præsenteres men kan vedlægges som bilag. Teksten er det primære, mens tabeller og figurer tjener til at støtte teksten og hjælpe læseren med overblikket. Resultater kan ofte med fordel vises på en figur, fordi læseren lettere kan overskue en figur end en tabel. Resultatafsnittet må ikke indeholde elementer af diskussion. Diskussion (2-4 sider) I diskussionen skal resultaterne tolkes, og konklusioner skal drages. Resultaterne må ikke gentages. Resultaterne vurderes overfor den eksisterende viden (husk referencer) og i forhold til alle de forventninger/hypoteser, der er opstillet i introduktionen. Diskussionen afsluttes med, at konklusionerne sættes ind i en generel sammenhæng og kan pege på mulige, fremtidige undersøgelser. Referencer Liste over den litteratur, der henvises til i teksten. Rapportens form Udarbejdelse af rapporter indgår i stigende omfang i undervisningen på biologistudiet. Rapporterne varierer fra summariske forsøgsprotokoller over korte øvelsesrapporter til den lange og afsluttende specialerapport. Forsøgsprotokollen er en skematisk fremstilling af procedurer og resultater uden vurderinger af betydning. Specialerapporten er den lange og udførlige rapport, hvor alle aspekter analyseres og vurderes grundigt. Denne vejledning lægger hovedvægt på den korte øvelsesrapport, der i sit mål og sin form ligger tæt op ad den videnskabelige artikel. Anbefalingerne kan derfor også bruges ved udarbejdelse af artikler senere i studiet eller efter studiets ophør. 9

11 Rapportens mål Rapporter og artikler tjener til at formidle resultatet af faglige undersøgelser og ikke mindst de udledte konklusioner og budskaber så kort, klart og entydigt som muligt. Den videnskabelige artikel har en meget stram struktur med ufravigelige krav til dokumentation og detaljeringsgrad, mens rapportens struktur kan variere. Rapportens krav til detaljerigdom, dokumentation og emnemæssig afgrænsning er mindre stringente og kan bøjes alt afhængig af rapportens målgruppe. For begge publikationstyper gælder imidlertid, at hensynet til læsbarhed og overskuelighed skal prioriteres højt, og at publikationen så vidt muligt skal være fornøjelig og inspirerende læsning. Forskeres tidlige udfarvning til gråt hår, og deres relativt lave levealder, kan givet forklares ved de uendeligt mange dræbende kedelige artikler (egne inklusive), som de har været tvunget til at læse, samt ved de lige så talrige håbløse rapporter, som studerende har belastet deres liv med. Fastlæg budskaberne Første opgave i forbindelse med udarbejdelsen af en faglig publikation er klart og entydigt at fastlægge, hvilke budskaber man ønsker at formidle. Hvis der ikke er klare budskaber at sende, så skån din omverden for ulejligheden uanset tidens pres for at publicere. Hvis denne simple første lov blev fulgt, ville skønsmæssigt 80% af alle faglige rapporter og artikler være endt som tidlige aborter i stedet for svære sædefødsler. Denne regel gælder dog naturligvis ikke for rapporter, der pligtmæssigt skal udarbejdes som led i studiet. Hvis man er omhyggelig med klart at formulere og vægte sine budskaber samt fastlægge deres logiske rækkefølge, så har man på én gang afgrænset og opstillet en disposition for rapporten, hvilket er en enorm hjælp for det videre skrivearbejde. Fastlæg målgruppen Næste opgave er nøje at fastlægge, hvem publikationens målgruppe er. Form og indhold er helt afhængigt af hvem, man ønsker at formidle sine budskaber til. Hvis der er tale om fagligt ligesindede, skal publikationen indeholde samme dokumentation og detaljeringsgrad, som man selv har anvendt for at nå frem til sine konklusioner, fordi man kan antage, at læseren har et vist fagligt niveau, så basale termer og sammenhænge kan forudsættes bekendt. Hvis målgruppen derimod består af rigtige mennesker uden 10

12 faglige forudsætninger (man kan f.eks. vælge sin mor som type-modtager), skal publikationen renses for tekniske finurligheder og kedsommelig dokumentation. Forord Denne vejledning er udarbejdet for at hjælpe først og fremmest biologistuderende,men eventuelt også andre studerende indenfor naturvidenskab, med råd om god praksis og regler for udarbejdelse af faglige rapporter. Anbefalingerne kan desuden bruges til udarbejdelse af videnskabelige artikler senere i studiet. Afslutningsvist har jeg som bilag givet et par korte anbefalinger til udarbejdelse af postere og afholdelse af foredrag. Baggrunden for vejledningen er, at skriftlig formidling er svært ikke bare for studerende men for alle. Arbejdet kan imidlertid lettes, hvis man følger en række simple anbefalinger. Mange studerende har tydeligvis langt sværere ved at formidle på skrift end i tale selv ved den afsluttende specialerapport. Det er besynderligt, at skriftlig formidling forekommer så meget sværere end den mundtlige. I begge tilfælde handler det jo om at fortælle en historie så kort, overskueligt og logisk som muligt, men både logik og struktur går ofte fløjten i den skriftlige formidling. Resultatet er, at den studerende bruger uforholdsmæssigt meget tid på rapportudarbejdelse, og hvad der er mindst lige så slemt at læreren skal kæmpe sig igennem den ene elendige rapport efter den anden. Skriftlig formidling er et fantastisk vigtigt redskab, næsten uanset hvad man kommer til at beskæftige sig med arbejdsmæssigt. Den studerende skal derfor betragte redskabet som lige så væsentligt som de faglige redskaber, studiet udbyder. Hvad hjælper det at være genial, hvis man ikke kan formidle sine tanker til andre mennesker? Skriftlig formidling skal derfor opøves med omhu og tålmodighed. Brug enhver lejlighed, hvor rapporter indgår i undervisningen, som en mulighed for træning. Den ekstra tid, der indledningsvist anvendes, vil tjene sig rigeligt ind senere, og de ubehagelige oplevelser med speciale-depressioner forårsaget af skriveproblemer eller med arrige chefer, der kaster skriftlige arbejder tilbage i hovedet på én, vil kunne reduceres ganske betragteligt. Vejledningen er ikke særligt detaljeret. Den er måske endda heller ikke særligt velskrevet. Hvis man virkelig vil have professionel vejledning, findes der en lang række 11

13 bøger om emnet. Bare søg under guides to scientific writing på nettet. Der er masser at vælge imellem. Indtil da håber jeg, at denne vejledning kan være til gavn og fornøjelse trods det indrømmet galoperende kedelige emne. Tak til Kaj Sand-Jensen (Ferskvandsbiologisk Laboratorium) og Morten Foldager Pedersen (Roskilde Universitetscenter) for kommentarer og forslag til rettelser. Vi har ofte siddet sammen og delt vores frustration over, at selv gode og kvikke studerende leverer en omgang hø af en rapport, og vi har været enige om, at vi burde lave en vejledning. Her er den så. Også tak til stud. scient. Claus Møller, som har givet sin kritik set ud fra den studerendes behov. Derudover vil jeg sige tak til alle de studerende, der igennem tiden har givet pædagogiske eksempler på, hvordan en rapport skal og især ikke skal laves. Indholdsfortegnelse Rapportudarbejdelsens 10 bud... 1 Rapportudarbejdelsens 10 bud 1. Følg den videnskabelige artikels struktur 2. Gør rapporten dækkende, men kort 3. Skriv klart og entydigt 4. Anvend et direkte og enkelt sprog 5. Identificer og afgræns problemstilling og budskaber 6. Lav indledningen først og helst før undersøgelsen påbegyndes 7. Fortæl historien med støtte fra figurer, tabeller og litteraturen 8. Præsenter resultater og konklusioner i en logisk rækkefølge 9. Vægt omtalen af resultater og konklusioner efter deres vigtighed 10. Læs korrektur før aflevering Rapportvejledning den korte udgave Rapporten bør ikke fylde mere end 10 sider inklusive figurer og tabeller. Rapporten opbygges som en videnskabelig artikel og skal så vidt muligt formuleres kort og præcist men samtidigt dækkende. Rapportens opbygning: Titel Resumé Indledning Materialer og metoder Resultater Diskussion Referencer Titel Skal være kort, dækkende og gerne tillokkende. Resumé - maksimalt en halv side En kortfattet beskrivelse af formål, metoder (hvad gjorde vi), de væsentligste resultater og konklusioner. 12

14 Indledning (1-2 sider) En kort beskrivelse af hvad man ved om emnet, der leder frem til, hvad undersøgelsens formål og hypoteser var. Indledningens mål er at give læseren den nødvendige baggrundsviden til at forstå de spørgsmål og hypoteser, man behandler i rapporten. En klar og velstruktureret indledning fungerer samtidigt som disposition for diskussionen. Materialer og metoder (1-2 sider) Kort og præcis beskrivelse, der skal give læseren et overblik over, hvor prøverne er taget, hvilke prøver der er taget, hvordan de er taget, hvordan de er behandlet i laboratoriet, hvordan data er beregnet samt hvilken statistik, der er anvendt. Resultater (3-4 sider) Præsentation af resultater. De væsentligste data og forløb skal beskrives. Rådata og beregninger skal ikke præsenteres men kan vedlægges som bilag. Teksten er det primære, mens tabeller og figurer tjener til at støtte teksten og hjælpe læseren med overblikket. Resultater kan ofte med fordel vises på en figur, fordi læseren lettere kan overskue en figur end en tabel. Resultatafsnittet må ikke indeholde elementer af diskussion. Diskussion (2-4 sider) I diskussionen skal resultaterne tolkes, og konklusioner skal drages. Resultaterne må ikke gentages. Resultaterne vurderes overfor den eksisterende viden (husk referencer) og i forhold til alle de forventninger/hypoteser, der er opstillet i introduktionen. Diskussionen afsluttes med, at konklusionerne sættes ind i en generel sammenhæng og kan pege på mulige, fremtidige undersøgelser. Referencer Liste over den litteratur, der henvises til i teksten. Rapportens form Udarbejdelse af rapporter indgår i stigende omfang i undervisningen på biologistudiet. Rapporterne varierer fra summariske forsøgsprotokoller over korte øvelsesrapporter til den lange og afsluttende specialerapport. Forsøgsprotokollen er en skematisk fremstilling af procedurer og resultater uden vurderinger af betydning. Specialerapporten er den lange og udførlige rapport, hvor alle aspekter analyseres og vurderes grundigt. Denne vejledning lægger hovedvægt på den korte øvelsesrapport, der 13

15 i sit mål og sin form ligger tæt op ad den videnskabelige artikel. Anbefalingerne kan derfor også bruges ved udarbejdelse af artikler senere i studiet eller efter studiets ophør. Rapportens mål Rapporter og artikler tjener til at formidle resultatet af faglige undersøgelser og ikke mindst de udledte konklusioner og budskaber så kort, klart og entydigt som muligt. Den videnskabelige artikel har en meget stram struktur med ufravigelige krav til dokumentation og detaljeringsgrad, mens rapportens struktur kan variere. Rapportens krav til detaljerigdom, dokumentation og emnemæssig afgrænsning er mindre stringente og kan bøjes alt afhængig af rapportens målgruppe. For begge publikationstyper gælder imidlertid, at hensynet til læsbarhed og overskuelighed skal prioriteres højt, og at publikationen så vidt muligt skal være fornøjelig og inspirerende læsning. Forskeres tidlige udfarvning til gråt hår, og deres relativt lave levealder, kan givet forklares ved de uendeligt mange dræbende kedelige artikler (egne inklusive), som de har været tvunget til at læse, samt ved de lige så talrige håbløse rapporter, som studerende har belastet deres liv med. Fastlæg budskaberne Første opgave i forbindelse med udarbejdelsen af en faglig publikation er klart og entydigt at fastlægge, hvilke budskaber man ønsker at formidle. Hvis der ikke er klare budskaber at sende, så skån din omverden for ulejligheden uanset tidens pres for at publicere. Hvis denne simple første lov blev fulgt, ville skønsmæssigt 80% af alle faglige rapporter og artikler være endt som tidlige aborter i stedet for svære sædefødsler. Denne regel gælder dog naturligvis ikke for rapporter, der pligtmæssigt skal udarbejdes som led i studiet. Hvis man er omhyggelig med klart at formulere og vægte sine budskaber samt fastlægge deres logiske rækkefølge, så har man på én gang afgrænset og opstillet en disposition for rapporten, hvilket er en enorm hjælp for det videre skrivearbejde. Fastlæg målgruppen Næste opgave er nøje at fastlægge, hvem publikationens målgruppe er. Form og indhold er helt afhængigt af hvem, man ønsker at formidle sine budskaber til. Hvis der er tale om fagligt ligesindede, skal publikationen indeholde samme dokumentation og 14

16 detaljeringsgrad, som man selv har anvendt for at nå frem til sine konklusioner, fordi man kan antage, at læseren har et vist fagligt niveau, så basale termer og sammenhænge kan forudsættes bekendt. Hvis målgruppen derimod består af rigtige mennesker uden faglige forudsætninger (man kan f.eks. vælge sin mor som type-modtager), skal publikationen renses for tekniske finurligheder og kedsommelig dokumentation 15

Vejledning i rapportskrivning En hjælp til et lettere liv for studerende og undervisere

Vejledning i rapportskrivning En hjælp til et lettere liv for studerende og undervisere Vejledning i rapportskrivning En hjælp til et lettere liv for studerende og undervisere Jens Borum Ferskvandsbiologisk Laboratorium Biologisk Institut, Københavns Universitet Vejledning i rapportskrivning

Læs mere

Akademisk tænkning en introduktion

Akademisk tænkning en introduktion Akademisk tænkning en introduktion v. Pia Borlund Agenda: Hvad er akademisk tænkning? Skriftlig formidling og formelle krav (jf. Studieordningen) De kritiske spørgsmål Gode råd m.m. 1 Hvad er akademisk

Læs mere

Om EBM opgave og om andre oplæg

Om EBM opgave og om andre oplæg Om EBM opgave og om andre oplæg Om at holde oplæg.... 2 Om EBM opgaven.... 2 Valg af emne til EBM-opgaven.... 2 Præsentation af EBM opgaven.... 3 Generelle råd om at holde oplæg... 3 Emnevalg... 3 Dine

Læs mere

At skrive en artikel

At skrive en artikel At skrive en artikel 1. Du kan vælge mellem 3 artikeltyper o Portrætartikel, som beskriver en person, der er interessant i forhold til et bestemt emne. o Baggrundsartikel, der vil informere om et emne.

Læs mere

AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE. Nordjyllands Erhvervsakademi

AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE. Nordjyllands Erhvervsakademi AkademiMerkonom VEJLEDNING I PROJEKTARBEJDE Forord For at kunne indstille sig til eksamen i de enkelte fagmoduler på 1. del og det obligatoriske fagmodul på 2. del på AkademiMerkonom skal den studerende

Læs mere

Rapportens udformning Der henvises til»vejledning i udarbejdelse af projektrapport«, som udleveres særskilt.

Rapportens udformning Der henvises til»vejledning i udarbejdelse af projektrapport«, som udleveres særskilt. Til de studerende i store specialefag med projektarbejde. Vedr. Projektarbejde Projektarbejdet gennemføres som et gruppearbejde. De studerende er selv ansvarlige for ved fremmøde til undervisningen at

Læs mere

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen AT Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen Indhold: 1. Den tredelte eksamen s. 2 2. Den selvstændige arbejdsproces med synopsen s. 2 3. Skolen anbefaler, at du udarbejder synopsen

Læs mere

Studieguide Med forbehold for ændringer. Kandidatuddannelsen i Ergoterapi (Cand. scient. i ergoterapi) Individuelle studieplaner

Studieguide Med forbehold for ændringer. Kandidatuddannelsen i Ergoterapi (Cand. scient. i ergoterapi) Individuelle studieplaner Studieguide Med forbehold for ændringer. Kandidatuddannelsen i Ergoterapi (Cand. scient. i ergoterapi) Individuelle studieplaner Årgang 2014 (efterår 2014 til efterår 2015) ( med forbehold for ændringer)

Læs mere

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden www.praktikvejledning.dk

Læs mere

Cand. Scient. San. Projektfysioterapeut Ph.d stud Morten Quist UCSF

Cand. Scient. San. Projektfysioterapeut Ph.d stud Morten Quist UCSF Cand. Scient. San. Projektfysioterapeut Ph.d stud Morten Quist UCSF LUFT November 2011 UCSF Forskerkursus Afsluttende skriftlig rapport Rapporten Kursisternes individuelle arbejde med selvvalgt klinisk

Læs mere

Evaluering Arbejdsmiljøledelse, F14

Evaluering Arbejdsmiljøledelse, F14 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

Skriftlige genrer i fagligt samspil. Fagligt samspil November 2007 Bjørn Grøn og René Bühlmann

Skriftlige genrer i fagligt samspil. Fagligt samspil November 2007 Bjørn Grøn og René Bühlmann Skriftlige genrer i fagligt samspil Fagligt samspil November 2007 Bjørn Grøn og René Bühlmann Skriftlige genrer i fagligt samspil Skrivning som redskab og kommunikation Afsenderen Modtageren Meddelelsen

Læs mere

PROJEKTFORMIDLING. 6 mm i SLP Lars Peter Jensen. efter forlag af Jette Egelund Holgaard. (I bedes sætte jer gruppevis) Dagsorden for i dag

PROJEKTFORMIDLING. 6 mm i SLP Lars Peter Jensen. efter forlag af Jette Egelund Holgaard. (I bedes sætte jer gruppevis) Dagsorden for i dag PROJEKTFORMIDLING 6 mm i SLP Lars Peter Jensen efter forlag af Jette Egelund Holgaard (I bedes sætte jer gruppevis) 1 Dagsorden for i dag Forelæsnings- og øvelsestema: Hvad er god skriftlig formidling

Læs mere

Generelle bemærkninger om statusrapporter

Generelle bemærkninger om statusrapporter Generelle bemærkninger om statusrapporter Opdateret den 19. december 2011 Indhold Alle grenspecialer... 2 Diverse:... 2 Litteratur:... 2 Praksis /Klinisk:... 3 Specielt for Onkologi... 4 Specielt for Radiologi...

Læs mere

Notat vedrørende prøveformer

Notat vedrørende prøveformer Notat vedrørende prøveformer Til brug for diskussion om prøveformer på studienævnsmøde den 1. oktober 2012 har jeg udarbejdet nedenstående liste af de prøveformer, som jeg er bekendt med. Listen og kommentarerne

Læs mere

Poster design. Meningen med en poster

Poster design. Meningen med en poster Poster design At præsentere et naturvidenskabelig emne er ikke altid lige nemt. Derfor bruges ofte plakater, såkaldte posters, til at fremvise forskning på fx messer eller konferencer. Her kan du finde

Læs mere

Dagsorden for i dag PROJEKTFORMIDLING. Øvelse 1. Typer af formidling. Hvad siger erfaringerne (1) Hvad siger erfaringerne (2)

Dagsorden for i dag PROJEKTFORMIDLING. Øvelse 1. Typer af formidling. Hvad siger erfaringerne (1) Hvad siger erfaringerne (2) PROJEKTFORMIDLING 7mm i SLP Lars Peter Jensen Dagsorden for i dag Forelæsnings- og øvelsestema: Hvad er god skriftlig formidling af projektarbejdet. Forelæsnings- og øvelsestema: Kritiske punkter i rapportskrivning.

Læs mere

Kursus i formidling for ph.d studerende

Kursus i formidling for ph.d studerende Kursus i formidling for ph.d studerende BESKRIVELSE AF KURSUSFORLØBET Dette kursusforløb retter sig specifikt mod naturvidenskabelige og tekniske ph.d.-studerende. Kurset kombinerer faste kursusdage med

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

Introduktion til bachelorprojekt - skrivning. BA Jura

Introduktion til bachelorprojekt - skrivning. BA Jura Introduktion til bachelorprojekt - skrivning BA Jura Vigtige datoer 2. fredag i december inden kl. 12.00 Valg af emne og evt. forslag til vejleder afleveres på Studiekontakten Benyt skemaet Emne og forslag

Læs mere

Eksamensprojekt

Eksamensprojekt Eksamensprojekt 2017 1 Eksamensprojekt 2016-2017 Om eksamensprojektet Som en del af en fuld HF-eksamen skal du udarbejde et eksamensprojekt. Eksamensprojektet er en del af den samlede eksamen, og karakteren

Læs mere

Fra protokol til fondsansøgning

Fra protokol til fondsansøgning Fra protokol til fondsansøgning En protokol adskiller sig på mange områder fra en ansøgning om eksternt finansierede forskningsmidler. En protokol er som regel meget omfangsrig, detaljeret og anderledes

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Projektpræsentation. Formidling og statusseminar. Hvad siger erfaringerne (1) Hvad siger erfaringerne (2) Kropssprog (1) Hvad siger erfaringerne (3)

Projektpræsentation. Formidling og statusseminar. Hvad siger erfaringerne (1) Hvad siger erfaringerne (2) Kropssprog (1) Hvad siger erfaringerne (3) Formidling og statusseminar Projektpræsentation SLP 3 foråret 2011 MedIS og Medicin Lars Peter Jensen Indhold: Projektpræsentation Projektskrivning Statusseminar For projektdeltagere For bevillingshavere

Læs mere

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1 Ingeniør- og naturvidenskabelig metodelære Dette kursusmateriale er udviklet af: Jesper H. Larsen Institut for Produktion Aalborg Universitet Kursusholder: Lars Peter Jensen Formål & Mål Formål: At støtte

Læs mere

Manuskriptvejledning for Juristen

Manuskriptvejledning for Juristen Manuskriptvejledning for Juristen Forfattervejledning til udarbejdelse af manuskript til tidsskriftartikler Indsendelse af manuskripter Juristen modtager bidrag inden for alle retsområder. Tidsskriftet

Læs mere

Det er vigtigt at være en god formidler og taler

Det er vigtigt at være en god formidler og taler Formidlingsartikel Det er vigtigt at være en god formidler og taler Sprog er et af de mest centrale redskaber i vores liv og dagligdag. Sprog gør det muligt for os at kommunikere med hinanden og påvirke

Læs mere

TIPS OG TRICKS I PROJEKTSKRIVNING

TIPS OG TRICKS I PROJEKTSKRIVNING TIPS OG TRICKS I PROJEKTSKRIVNING FORMELLE KRAV TIL RAPPORTEN Længde: Bilag: 5-10 sider (med font str. svarende til Times New Roman 12) Hvis det ønskes kan evt. ekstra figurer, specifikke udregninger,

Læs mere

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået i det annoncerede tidsrum, kan deltage i konkurrencen om De Studerendes Pris. Det er kun muligt at

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Indholdsfortegnelse 1. Formål og fag... 2 2. Praktisk information... 3 2.1 Opgavens opbygning... 3 2.2 Bedømmelsen... 3 2.3 Litteratursøgning...

Læs mere

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C omfatter sammenhængen mellem teknologiske løsninger og samfundsmæssige problemstillinger. Faget belyser samspillet mellem teknologiudviklingen og

Læs mere

Byrådsindstillinger i Aarhus Kommune - Nulpunktsmåling 2012

Byrådsindstillinger i Aarhus Kommune - Nulpunktsmåling 2012 Byrådsindstillinger i - Nulpunktsmåling 1 Formål med nulpunktsmålingen er at vurdere, hvor læsevenlige indstillinger til byrådsmøderne i er. Målingen er gennemført af Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Læs mere

Posterpræsentation et middel til formidling. Landskursus for dermatologiske sygeplejersker i Fredericia 10. Marts 2006

Posterpræsentation et middel til formidling. Landskursus for dermatologiske sygeplejersker i Fredericia 10. Marts 2006 Posterpræsentation et middel til formidling Landskursus for dermatologiske sygeplejersker i Fredericia 10. Marts 2006 Hvorfor en posterpræsentation? Vigtigt at formidle sit arbejde/projekt Formidle viden

Læs mere

Hvordan laver jeg en poster/plakat og handout

Hvordan laver jeg en poster/plakat og handout Hvordan laver jeg en poster/plakat og handout Poster Indhold Keep it simple! Undlad hellere noget forklarende tekst eller nogle resultater idet en overfyldt poster let bliver kedelig og triviel at kigge

Læs mere

Salgsuddannelse. Om eksamen i salg og projektrapport

Salgsuddannelse. Om eksamen i salg og projektrapport Salgsuddannelse Om eksamen i salg og projektrapport Formål med projektopgaven: Beskrive og bruge teorien fra pensum Anvende det i dit arbejde beskriver hvordan I opgaven skal du vise at du kan: Anvende

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

SKABELON TIL UDFORMNING AF EVIDENSBASEREDE KLINISKE RETNINGSLINJER

SKABELON TIL UDFORMNING AF EVIDENSBASEREDE KLINISKE RETNINGSLINJER SKABELON TIL UDFORMNING AF EVIDENSBASEREDE KLINISKE RETNINGSLINJER Skabelonen er udarbejdet af: Center for Kliniske retningslinjer april 2009 Anbefalet af centrets Videnskabelige Råd, den: 5. maj 2009

Læs mere

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk

Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring. praktikvejledning.dk Til medarbejdere på virksomhederne med opgaver og ansvar i forhold til elever og deres læring Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden praktikvejledning.dk

Læs mere

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside

Opgavekriterier. O p g a v e k r i t e r i e r. Eksempel på forside Eksempel på forside Bilag 1 Opgavekriterier - for afsluttende skriftlig opgave ved Specialuddannelse for sygeplejersker i intensiv sygepleje......... O p g a v e k r i t e r i e r Udarbejdet af censorformandskabet

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2016/2017 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2016/2017 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2016/2017 SRP Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG FAG... 2 2. PRAKTISK INFORMATION... 3 2.1 OPGAVENS OPBYGNING... 3 2.2 BEDØMMELSEN... 3 2.3 LITTERATURSØGNING...

Læs mere

Radiologisk studieretning

Radiologisk studieretning 11. Modulbeskrivelse Radiologisk studieretning Gældende pr. 1. februar 2013 MAGO 19. november 2012 1 Forord Modulbeskrivelse er primært tænkt som et opslagsværk for radiografstuderende, kliniske og teoretiske

Læs mere

FAGBESKRIVELSE FOR BACHELORPROJEKT 2003 HHC FOR PROFESSIONSBACHELOR I ØKONOMI OG IT

FAGBESKRIVELSE FOR BACHELORPROJEKT 2003 HHC FOR PROFESSIONSBACHELOR I ØKONOMI OG IT FAG SEMESTER : BACHELORPROJEKT : 3. SEMESTER Formål: Som et led i uddannelsen skal de studerende på studiets 3. semester skrive et bachelorprojekt i samarbejde med en virksomhed eller organisation. Formålet

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Forudsætningskrav. Udvikling af klinisk sygepleje 6. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Forudsætningskrav. Udvikling af klinisk sygepleje 6. semester VIA Sygeplejerskeuddannelsen Forudsætningskrav Udvikling af klinisk sygepleje 6. semester Læringsudbytte Læringsudbyttet viser fokus for forudsætningskravet. Du bedømmes ud fra kriterierne Forudsætningskravet

Læs mere

Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF AT 2 ligger lige i foråret i 1.g. AT 2 er det første AT-forløb, hvor du arbejder med et skriftligt produkt. Formål Omfang Produktkrav Produktbedømmelse Opgavens

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

Progressionskursus - Faglig formidling - bachelorstuderende i Kommunikation (6. semester)

Progressionskursus - Faglig formidling - bachelorstuderende i Kommunikation (6. semester) Progressionskursus - Faglig formidling - bachelorstuderende i Kommunikation (6. semester) Om kurset vær opmærksom på at en del af de bachelorstuderende i kommunikation skal have progressionskurset i faglig

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Skabelon til KOSMOS projektansøgninger 2011

Skabelon til KOSMOS projektansøgninger 2011 Navn på ansøger: VIA University College, Ernæring- og Sundhedsuddannelsen, Sundhedsfaglig Højskole og Pædagoguddannelsen, Pædagogisk-Socialfaglig Højskole KOSMOS tema (skriv bogstav A, B, C eller D) C

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Meritgivende eksamen i salg. baseret på Nøglen til det gode salg

Meritgivende eksamen i salg. baseret på Nøglen til det gode salg Meritgivende eksamen i salg baseret på Nøglen til det gode salg Uddannelsesmatrix Webdag 1 + læse Webdag 2 + læse Webdag 3 + læse Webdag 4 + læse Kursusdag 1 Kursusdag 2 Kursusdag 3 Kursusdag 4 Eksamen

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven

Studieretningsopgave (SRO) i 2g Elevmanual til studieretningsopgaven Elevmanual til studieretningsopgaven 2g, 2014 Indholdsfortegnelse: I. Studieretningsopgaven - Hvad og hvorfor? s. 3 II. Opgaveprocessen s. 3 III. Oversigt over fag til studieretningsopgaven s. 4 IV. Studieretningsopgavens

Læs mere

kompetencer Grundforløbet Processkrivning Progressionsplan for de store skriftlige opgaver Munkensdam Gymnasium 2011 Skrivekursus

kompetencer Grundforløbet Processkrivning Progressionsplan for de store skriftlige opgaver Munkensdam Gymnasium 2011 Skrivekursus Progressionsplan for de store skriftlige opgaver Munkensdam Gymnasium 2011 Opgavetype Skrivekursus 4 moduler i grundforløbet Introduktion til grundlæggende begreber og metoder af betydning for skriveprocessen

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Præsentationsteknik og overbevisende budskaber

Præsentationsteknik og overbevisende budskaber Præsentationsteknik og overbevisende budskaber Underviser: Undervisningen varetages af konsulenter fra kursus- og konsulenthuset Rhetorica. Alle kursusledere og rådgivere har en cand.mag. i retorik og

Læs mere

Dansk-historie-opgave 1.g

Dansk-historie-opgave 1.g Dansk-historie-opgave 1.g Vejledning CG 2012 Opgaven i historie eller dansk skal træne dig i at udarbejde en faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression. I 2.g skal du

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra januar 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk/kommunom 12-01-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet...

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling Den videnskabelige artikel

Forskningsprojekt og akademisk formidling Den videnskabelige artikel + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 18 Den videnskabelige artikel + Læringsmål Definere en videnskabelig artikel Redegøre for de vigtigste indholdselementer i en videnskabelig artikel Vurdere

Læs mere

5 måder at reducere dine Powerpoint tekster

5 måder at reducere dine Powerpoint tekster 1 Slides og præsentationer med alt for meget tekst er kedelige og kan ikke holde dit publikum fanget. Hvordan reducerer du mængden af tekst på dine slides? Hvordan får du gjort dem simple? // www.facebook.com/slidemarkting

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2012 ZBC Ringsted

Læs mere

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER Indstilling vedrørende forskningstræningsmodulet i Intern Medicin: Geriatri. Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 20. maj 2006 Marianne Metz Mørch Ovl13mmm@as.aaa.dk mmorch@stofanet.dk 89491925

Læs mere

Kurset: Elektriske og magnetiske felter i nanostrukturer

Kurset: Elektriske og magnetiske felter i nanostrukturer Kurset: Elektriske og magnetiske felter i nanostrukturer Gruppe: Nano 3 Grp. 64 OK Bogen: Ganske udemærket, den virker dog lidt tør. Et andet forslag til en bog er: "Introduction to Elctrodynamics, af

Læs mere

Formidlingsartikel 1/5

Formidlingsartikel 1/5 Formidlingsartikel I det følgende klargøres hvilke overvejelser vi har haft i forhold til valg af målgruppe, sted for publikation samt genre og sproglige virkemidler. Målgruppe Receptionsanalyse af Pocket

Læs mere

Køreplan og vejledning i forbindelse med Bachelorprojekt (BAprojekt)

Køreplan og vejledning i forbindelse med Bachelorprojekt (BAprojekt) Køreplan og vejledning i forbindelse med Bachelorprojekt (BAprojekt) I denne køreplan og vejledning finder du information om BA-projektet ved Idræt og Sundhed. Det drejer sig om følgende: Tilmelding til

Læs mere

Fagsyn i folkeskolens naturfag og i PISA

Fagsyn i folkeskolens naturfag og i PISA Fagsyn i folkeskolens naturfag og i PISA Hvad er forholdet mellem Naturfaghæfternes fagsyn og PISA s fagsyn? Hvad er det, der testes i PISA s naturfagsprøver? Følgeforskning til PISA-København 2008 (LEKS

Læs mere

Kontakter, kontrakter og kodeks. Forskningssamarbejde mellem universiteter og virksomheder

Kontakter, kontrakter og kodeks. Forskningssamarbejde mellem universiteter og virksomheder Kontakter, kontrakter og kodeks Forskningssamarbejde mellem universiteter og virksomheder September 2004 Udgivet af Dansk Industri og Rektorkollegiet Redaktion: Nikolaj Burmeister, Rektorkollegiet og Morten

Læs mere

Slutevalueringen dokumenterer desuden, at evalueringen er foretaget

Slutevalueringen dokumenterer desuden, at evalueringen er foretaget Retningslinjer for evaluering af undervisning 3. udgave. Formål Evaluering af undervisningen består af to typer med hver sit formål. Midtvejsevaluering Evalueringen har til formål: Slutevaluering at sikre

Læs mere

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda Skriftlige eksamener: I teori og praksis Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi Agenda 1. Hvad fortæller kursusbeskrivelsen os? Øvelse i at læse kursusbeskrivelse 2. Hvordan

Læs mere

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Fra antologien Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Den indledende artikel fra antologien Mål, evaluering og læremidler v/bodil Nielsen, lektor, ph.d., professionsinstituttet for didaktik

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i?

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 3: Hvis du har deltaget i mindre end halvdelen af kursusgangene bedes du venligst begrunde hvorfor har deltaget

Læs mere

præsenterer En Begynders Guide til Forskning

præsenterer En Begynders Guide til Forskning præsenterer En Begynders Guide til Forskning Hvad vi dækker i dag? Hvorfor skal man forske? De første skridt af idé processen Kort oversigt af den fortsatte forksningsproces Hvad PUFF kan hjælpe med Stil

Læs mere

Forebyggelse af hjertekarsygdomme

Forebyggelse af hjertekarsygdomme Sammenfatning af publikation fra : Forebyggelse af hjertekarsygdomme Hvilke interventioner er omkostningseffektive, og hvor får man mest sundhed for pengene? Notat til Hjerteforeningen Jannie Kilsmark

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14?

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Målet er, at du efter modulet kan: - Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens relevans.

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

PBL-forløb Rad. Patientologi

PBL-forløb Rad. Patientologi RADIOGRAFUDDANNELSEN, UCL PBL-forløb Rad. Patientologi 1. semester August, 2017 Indhold 1. Baggrund i læringsudbytter... 3 2. Forløbets opbygning... 3 3. Problembaseret læring... 3 3.1 Trinvis Problembaseret

Læs mere

Evaluering af Industriøkonomi forelæsninger, forår 2003. Underviser: Christian Schulz

Evaluering af Industriøkonomi forelæsninger, forår 2003. Underviser: Christian Schulz Evaluering af Industriøkonomi forelæsninger, forår 2003 Underviser: Christian Schulz Er dine generelle forudsætninger for at følge faget tilstrækkelige? Meget gode 9 11,3% Gode 53 66,3% Middel 17 21,3%

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område Elevbrochure 2013 Studieområdet 3. del Det Internationale Område Indholdsfortegnelse Studieområdet 3. del... 1 Det Internationale Område... 1 Studieområdet 3. del Det Internationale Område... 3 Oversigt

Læs mere

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling, og der stilles stigende krav til sygeplejerskers

Læs mere

Afrapportering projekt Regn og Design

Afrapportering projekt Regn og Design DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET 27.SEPTEMBER 2013 Afrapportering projekt Regn og Design SCIENCE KOMMUNIKATION BÜLOWSVEJ 17 1870 FREDERIKSBERG C TLF 353 34042 DIR 353 32387

Læs mere

Seminaropgave: Præsentation af idé

Seminaropgave: Præsentation af idé Seminaropgave: Præsentation af idé Erik Gahner Larsen Kausalanalyse i offentlig politik Dagsorden Opsamling på kausalmodeller Seminaropgaven: Praktisk info Præsentation Seminaropgaven: Ideer og råd Kausalmodeller

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

REBECCA HANSSON BABYTEGN. Forlaget BabySigning 3

REBECCA HANSSON BABYTEGN. Forlaget BabySigning 3 REBECCA HANSSON BABYTEGN Forlaget BabySigning 3 FORORD Da jeg i 2009 blev mor for første gang, blev jeg introduceret til babytegn. Vi brugte det flittigt med vores datter, og da hun var et 1 år, brugte

Læs mere

Sundhedskampagne. Skadelig brug af teknologi 27-04-2016. Jakob Hannibal

Sundhedskampagne. Skadelig brug af teknologi 27-04-2016. Jakob Hannibal Sundhedskampagne Skadelig brug af teknologi 27-04-2016 Jakob Hannibal Indhold Opgavebeskrivelse:... 2 Markedsbeskrivelse:... 3 Problemstillingen... 4 Præcisering af målgruppen... 4 Brugerundersøgelse /

Læs mere

Præsentation ved Inspirationsseminar 10. januar 2013. v. Cita Nørgård E-læringskonsulent

Præsentation ved Inspirationsseminar 10. januar 2013. v. Cita Nørgård E-læringskonsulent Præsentation ved Inspirationsseminar 10. januar 2013 v. Cita Nørgård E-læringskonsulent Pilotprojektet er gennemført med midler fra fakultetet, Klinisk Institut og e- læringspuljen. Optagelser er lavet

Læs mere

- Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens

- Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens Modul 14 FN2010v-A+B svarprocent 24% Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Målet er, at du efter modulet kan: - Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde

Læs mere

Boost din kommunikation

Boost din kommunikation v Boost din kommunikation Tag magten over din virksomheds kommunikation med et kursus hos JJ Kommunikation. Undervisningen er målrettet alle typer virksomheder, der vil være mere aktive i den eksterne

Læs mere

Informationskompetence

Informationskompetence Informationskompetence Vi har igennem flere år arbejdet professionelt med begrebet informationskompetence. Både i relation til private virksomheder i Det Digitale Nordjylland, men også i offentlige organisationer

Læs mere

Skrive-/fototeam. SKRIVE & FOTO // KLF, Kirke & Medier

Skrive-/fototeam. SKRIVE & FOTO // KLF, Kirke & Medier Skrive-/fototeam Fortæl hele KLF, Kirke & Medier, hvad vi laver. Tag med til arrangementer eller følg med i debatter, og lav en artikel til hjemmesiden og nyhedsbrevet. Hvorfor har KLF et skrive/foto-team

Læs mere

Rapportskrivning. Henrik Kerstens. Århus Maskinmesterskole

Rapportskrivning. Henrik Kerstens. Århus Maskinmesterskole Henrik Kerstens Århus Maskinmesterskole Århus Maskinmesterskole Rapportskrivning En vejledning Henrik Kerstens Maj 2006 Antal normalsider: 5,1 2 Indhold 1. Indledning... 4 2. Formålet med rapporter...

Læs mere

Evaluering af Kandidaten i Politik og Administration F2013

Evaluering af Kandidaten i Politik og Administration F2013 1) Hvordan vurderer du uddannelsens faglige niveau? 1a) Er der områder, hvor du kunne have ønsket et højere fagligt niveau? Nej nej Nej Jeg synes generelt, at måden vi lærte på, ikke var særlig god. Det

Læs mere

SIV Spansk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester?

SIV Spansk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Navn: SIV Spansk kursus F2012 Dato: 2012-05-30 09:50:34 SIV Spansk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? SIV Spansk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering,

Læs mere

Løsning af simple Ligninger

Løsning af simple Ligninger Løsning af simple Ligninger Frank Nasser 19. april 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk:

Læs mere

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Jane Andersen IT-Universitetet i København, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S, jane@itu.dk 31. januar 2005 1. Indledning IT-Universitetets

Læs mere

Vejledning til formidling af ledelsesinformation

Vejledning til formidling af ledelsesinformation Vejledning til formidling af ledelsesinformation Formidlingen betyder meget for at opnå en god og hensigtsmæssig anvendelse af ledelsesinformation. Derfor anbefales det, at formidlingen tilrettelægges

Læs mere

Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven

Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven Dansk og/eller Samtidshistorieopgaven I skal i løbet af 2. år på HH skrive en større opgave i Dansk og /eller Samtidshistorie. Opgaven skal i år afleveres den 7/12-09 kl. 12.00 i administrationen. I bekendtgørelsen

Læs mere