Beretning. bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed. Beretning nr. 6 Folketinget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning. bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed. Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12"

Transkript

1 Beretning nr. 6 Folketinget Beretning afgivet af By- og Boligudvalget den 7. juni 2012 Beretning om bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed 1. Indledning Folketingets By- og Boligudvalg er gennem deputationer, skriftlige henvendelser og avisartikler blevet gjort opmærksom på, at en række interessenter finder, at der er en del uhensigtsmæssigheder i den nuværende huseftersynsordning og mere specifikt i forhold til bestillingen af byggesagkyndige og dermed tilstandsrapporter. Udvalget besluttede derfor at holde et lukket ekspertmøde med 8 interessenter, organisationer og uvildige eksperter den 19. april 2012 for at få belyst sagen nærmere. På ekspertmødet blev det af kritikerne af ordningen fremført, at en stor del af tilstandsrapporterne bestilles igennem faste aftaler mellem de store ejendomsmæglerkæder og de store forsikringsselskaber. Sidstnævnte rekvirerer de byggesagkyndige ud fra faste eksklusivaftaler med særligt udvalgte ofte større firmaer. Dette medfører ifølge kritikkerne en del utilsigtede uhensigtsmæssigheder i ordningen: Sælgeren af ejendommen får ikke mulighed for selv at vælge den byggesagkyndige ud fra parametre som pris eller kvalitet, mindre og uafhængige byggesagkyndige får sjældent tilbudt opgaver, da de ikke er omfattet af aftalerne med forsikringsselskaberne, og forsikringsselskaberne får en direkte adgang til forbrugerne med henblik på mersalg af f.eks. ejerskifteforsikringer. Kritikerne af den nuværende ordning mener på den baggrund, at der er risiko for, at tilstandsrapporternes kvalitet bliver udhulet, da forsikringsselskaberne har en interesse i at holde udgifter til skadesudbetalinger nede og de eksklusivt udvalgte byggesagkyndige har en interesse i fremadrettet at modtage bestillinger på tilstandsrapporter fra forsikringsselskaberne. På ekspertmødet blev det omvendt af flere af de fremmødte eksperter fremført, at systemet fungerer hensigtsmæssigt. Særlig blev der lagt vægt på, at omtrent halvdelen af alle tilstandsrapporter i dag udarbejdes af byggesagkyndige, som den pågældende hussælger selv har fundet. Endvidere blev det understreget, at det ikke vil forbedre konkurrencevilkårene eller højne kvaliteten af tilstandsrapporterne at ændre ved bestillerreglerne ved f.eks. at indføre et statsligt it-baseret bestillingssystem, der tilfældigt udvælger de byggesagkyndige, og at priserne faktisk allerede er konkurrencedygtige. På ekspertmødet blev udvalget ligeledes bekendt med, at i hvert fald ét større forsikringsselskab opererer med egne vurderingsrapporter såkaldte skyggerapporter som de byggesagkyndige skal udfylde ud over tilstandsrapporten. Dette sætter væsentlig tvivl ved forsikringsselskabernes interessevaretagelse og stiller spørgsmålstegn ved tilstandsrapporternes kvalitet. Udvalget blev endvidere gjort bekendt med, at i hvert fald ét forsikringsselskab lægger 10 procent på prisen af ejerskifteforsikringen, hvis tilstandsrapporten ikke er udført af de byggesagkyndige, som forsikringsselskabet har aftaler med. 2. Udvalgsarbejdet Møder Udvalget har behandlet beretningen i 4 møder. Skriftlige henvendelser Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget skriftlige henvendelser fra: ABR Arkitekt-, Bygge- og Rådgivningsfirma, Gert Lund Christensen, Advokatfirmaet Børge Nielsen, Arkitektfirmaet G. Munk-Petersen ApS, Brancheforeningen for Bygningssagkyndige og Energikonsulenter, Forsikring & Pension, Frie Uafhængige Bygningssagkyndige og Energikonsulenter, Heiner Bygningsrådgivning ApS, OH Rådgivning ApS, Ole Hansen AX014295

2 2 SagkyndigKonsulent.dk ApS og TEKNIQ. Deputationer I forbindelse med udvalgsarbejdet har følgende mundtligt redegjort for deres holdning: Arkitektfirmaet G. Munk-Petersen ApS, Arkitekt Hans Erik Bønnelykke, Frie Uafhængige Bygningssagkyndige og Energikonsulenter, og Direktør Kurt Sørensen, SagkyndigKonsulent.dk. En samlet oversigt over bilag m.v. på By- og Boligudvalgets alm. del, som har relevans for beretningen, er optrykt som bilag til beretningen. Ekspertmøde I forbindelse med udvalgsarbejdet har udvalget afholdt et ekspertmøde den 19. april 2012 med i alt 8 interessenter, organisationer og uvildige eksperter. 3. Politiske bemærkninger Udvalget noterer sig, at samtlige partier i Folketinget vedtog en revision af huseftersynsordningen ved lov nr. 609 af 14. juni Udvalget noterer sig i den forbindelse, at der i tilknytning til lovændringen er udstedt en række nye bekendtgørelser, der trådte i kraft den 1. maj Udvalget er indstillet på at se, om de gennemførte ændringer får den ønskede effekt, og noterer sig, at Justitsministeriet i første halvår af 2017 vil afgive en redegørelse om, hvorvidt dette er tilfældet. Udvalget noterer sig dog samtidig, at ændringerne ikke berørte bestillerreglerne, som blev indført med bekendtgørelse nr. 695 af 22. juni 2006 (formidlingsbekendtgørelsen). Udvalget pålægger justitsministeren løbende at overvåge, om reglerne i forbindelse med bestilling af tilstandsrapporter bliver overholdt, og inden den 30. oktober 2012 give en samlet rapportering til udvalget om dette. P.u.v. Mette Reissmann formand at udarbejde statistik over bestillinger af tilstandsrapporter og udviklingen i bestillingerne og inden den 30. oktober 2012 give en samlet rapportering til udvalget om dette, herunder hvem der bestiller tilstandsrapporterne, hvordan de bliver bestilt, og hos hvem de bliver bestilt. Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af Liberal Alliance) pålægger erhvervs- og vækstministeren at indskærpe over for forsikringsbranchen, at forsikringsselskabernes praksis med skyggerapporter og ekstra omkostninger for forbrugerne er i strid med lovens intentioner og bør stoppes. Erhvervs- og vækstministeren pålægges en gang årligt i april at give en tilbagemelding til udvalget om forsikringsselskabernes praksis med skyggerapporter eller anden interessekonflikt i formidlingen af tilstandsrapporter. at udarbejde statistik over, hvor mange tilstandsrapporter der er behæftet med fejl, og inden den 30. oktober 2012 give en samlet rapportering til udvalget om dette. at udarbejde statistik over prisudviklingen for tilstandsrapporterne efter den 1. maj 2012, hvor bekendtgørelse nr. 19 af 16. januar 2012 om elinstallationsrapporter som led i huseftersynsordningen trådte i kraft, og inden den 30. oktober 2012 give en samlet rapportering til udvalget om dette. Udvalget pålægger erhvervs- og vækstministeren at udarbejde en oversigt over prisudviklingen på ejerskifteforsikringer, som følge af at fugtskader og skimmelsvamp som en følgeskade af fugt ifølge bekendtgørelse nr. 13 af 12. januar 2012 om dækningsomfanget for ejerskifteforsikringer er dækket af ejerskifteforsikringen. Oversigten skal dække udviklingen månedsvis fra den 1. maj 2012 til den 1. oktober 2012 og oversendes til udvalget herefter og inden den 30. oktober 2012.

3 3 Oversigt over bilag på By- og Boligudvalgets alm. del, som har relevans for beretningen Bilagsnr. Titel Henvendelse af 31/1-12 fra Frie Uafhængige Bygningssagkyndige og Energikonsulenter vedrørende brev til ministre og medlemmere om 39 huseftersynsordningen Internt dokument: Henvendelse af 13/3-12 fra Arkitektfirmaet G. Munk-Petersen ApS vedrørende foretræde for By- og Boligudvalget Internt dokument: Henvendelse af 13/3-12 fra SagkyndigKonsulent.dk ApS vedrørende foretræde for By- og Boligudvalget Henvendelse af 15/3-12 fra Arkitektfirmaet G. Munk-Petersen ApS vedrørende lov nr. 609 om ændring af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. Henvendelse af 19/3-12 fra SagkyndigKonsulent.dk ApS vedrørende informationer om SagkyndigKonsulent.dk ApS Internt dokument: Udkast til oplægsholdere og program for ekspertmøde om huseftersynsordningen Internt dokument: Henvendelse af 26/3-12 fra Advokatfirmaet Børge Nielsen vedrørende notat om huseftersynordning Internt dokument: Tilmelding til lukket ekspertmøde om huseftersynsordningen torsdag den 19. april 2012 kl Henvendelse af 26/3-12 fra Frie Uafhængige Bygningssagkyndige og Energikonsulenter vedrørende huseftersynsordningen Henvendelse af 17/4-12 fra Forsikring & Pension vedrørende eksperthøring i udvalget 19/4-12 Program for ekspertmødet om huseftersynsordningen i By- og Boligudvalget Materiale fra Heiner Bygningsrådgivning ApS (huseftersynsordningen) i forbindelse med lukket ekspertmøde i By- og Boligudvalget 19/4-12 Fremsendelse af statistik vedrørende huseftersynsordningen, fra ministeren for by, bolig og landdistrikter Materiale fra Frie Uafhængige Bygningssagkyndige og Energikonsulenter (huseftersynsordningen) i forbindelse med lukket ekspertmøde i By- og Boligudvalget 19/4-12 Bilag 1

4 Materiale fra Brancheforeningen for Bygningssagkyndige og Energikonsulenter (huseftersynsordningen) i forbindelse med lukket ekspertmøde i By- og Boligudvalget 19/4-12 Materiale fra TEKNIQ (huseftersynsordningen) i forbindelse med lukket ekspertmøde i By- og Boligudvalget 19/4-12 Henvendelse af 20/4-12 fra ABR Arkitekt-, Bygge- og Rådgivningsfirma, Gert Lund Christensen, vedrørende huseftersynsordningens tilstand Materiale fra Forsikring & Pension (huseftersynsordningen) i forbindelse med lukket ekspertmøde i By- og Boligudvalget 19/4-12 Internt dokument: Henvendelse af 10/4-12 fra OH Rådgivning ApS, Ole Hansen, vedrørende forholdene i huseftersynsordningen Henvendelse af 27/4-12 fra Frie Uafhængige Bygningssagkyndige og Energikonsulenter vedrørende priserne for huseftersyn Henvendelse af 15/5-12 fra Frie Uafhængige Bygningssagkyndige og Energikonsulenter vedrørende opfølgning på ekspertmødet om huseftersynsordningen Oversigt over spørgsmål og svar på By- og Boligudvalgets alm. del, som har relevans for beretningen Spm. nr. Titel Spm. om kommentar til henvendelse af 31/1-12 og 26/3-12 fra Frie Uafhængige Bygningssagkyndige og Energikonsulenter vedrørende 43 huseftersynsordning, til justitsministeren, Spm. om kommentar til henvendelse af 19/3-12 fra SagkyndigKonsulent.dk ApS vedrørende huseftersynsordning, til erhvervs- og vækstministeren, Spm. om kommentar til henvendelse af 20/4-12 fra ABR Arkitekt-, Bygge- og Rådgivningsfirma, Gert Lund Christensen, vedrørende huseftersynsordningens tilstand, til ministeren for by, bolig og landdistrikter, Internt dokument: Spm. om kommentar til henvendelse af 10/4-12 fra OH Rådgivning ApS, Ole Hansen, vedrørende forholdene i huseftersynsordningen, herunder karteldannelse, til erhvervs- og vækstministeren, Spm. om kommentar til henvendelse af 17/4-12 og 24/4-12 fra Forsikring & Pension vedrørende huseftersynsordning, til erhvervs- og vækstministeren, Spm. om kommentar til henvendelse af 18/4-12 fra Heiner Bygningsrådgivning ApS vedrørende huseftersynsordningen, til ministeren for by, bolig og landdistrikter og erhvervs- og vækstministeren, og ministrenes svar herpå

5 Spm. om kommentar til henvendelse af 23/4-12 fra Frie Uafhængige Bygningssagkyndige og Energikonsulenter vedrørende huseftersynsordningen, til erhvervs- og vækstministeren og justitsministeren, og ministrenes svar herpå Spm. om kommentar til henvendelse af 23/4-12 fra Brancheforeningen for Bygningssagkyndige og Energikonsulenter vedrørende huseftersynsordningen, til erhvervs- og vækstministeren og ministeren for by, bolig og landdistrikter, og ministrenes svar herpå Oversigt over deputationer på By- og Boligudvalgets alm. del, som har relevans for beretningen Bilagsnr. Titel Arkitekfirmaet G. Munk-Petersen ApS om huseftersynsordningen, 20/ Arkitekt Hans-Erik Bønnelykke, Frie Uafhængige Bygningssagkyndige og Energikonsulenter, 27/3-12 Direktør Kurt Sørensen, sagkyndigkonsulent.dk, 27/3-12

1/03. Bedre information til køber og sælger. Indhold

1/03. Bedre information til køber og sælger. Indhold Indhold Aktuelt 2 Obligatorisk 3 Obligatorisk 4 Aktuelt 5 Spørgsmål og svar 6 Publikationer og udgivelser 6 Kurser og konferencer 7 Statistik 8 H U S E F T E R S Y N N Y T 1/03 Bedre information til køber

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1)

Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1) Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1) I medfør af 2 a, stk. 2, og 4, stk. 1 og 2, i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 148 af 15.

Læs mere

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008 Forord Vejledning i brug af håndbogen Dette kapitel er gældende fra 26. maj 2008 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede

Læs mere

Høring - Spørgsmål om bestilling af tilstandsrapporten

Høring - Spørgsmål om bestilling af tilstandsrapporten Følgegruppen for huseftersynsordningen Dato: 17. marts 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2015-805 Sagsbehandler: eta Dok id: 581581 Høring - Spørgsmål om bestilling af tilstandsrapporten Ministeriet

Læs mere

Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og. andre love

Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og. andre love Side 1 af 20 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 BTL 199 Den fulde tekst Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 3. udkast. Betænkning. over

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 3. udkast. Betænkning. over Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 22 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007 3. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Betænkning fra et udvalg under Justitsministeriet BETÆNKNING NR. 1276 KØBENHAVN 1994 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice

Læs mere

Den reviderede huseftersynslov og ændringer i ejerskifteforsikringen

Den reviderede huseftersynslov og ændringer i ejerskifteforsikringen Den reviderede huseftersynslov og ændringer i ejerskifteforsikringen AIDA den 23. februar 2012 Direktør Henning Jønsson, Ankenævnet for Forsikring, Advokat, Forsikring & Pension Disposition Nye regler

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl. Til lovforslag nr. L 211 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Lovafdelingen REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYSNINGSPLIGTER UDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FEBRUAR 2009 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400

Læs mere

Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 29. marts 2006. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 29. marts 2006. Betænkning. over Arbejdsmarkedsudvalget L 153 - Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 29. marts 2006 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering August 2013 BERETNING OM DEN OFFENTLIGE EJENDOMSVURDERING Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A.

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Æ n d r i n g s f o r s l a g

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Æ n d r i n g s f o r s l a g Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 7. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Forkortelse

Læs mere

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune).

Forsidefotografi: Tulipantræ i Egedal Kommune (Foto: Egedal Kommune). Borgerrådgiverens beretning for 2012 Den 4. marts 2013. Sagsnr.: 13/7402. Dok.nr.: 3. Sagsbehandler: Michael Thomsen. Direkte tlf.: 72596226 E-mail: Borgerraadgiveren@egekom.dk Borgerrådgiverens beretning

Læs mere

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen Februar 2008 Indholdsfortegnelse FORORD 1. INTRODUKTION... 3 2. RESUMÉ...

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven NOTAT 1. december 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 89 Bilag 2 Offentligt NOTAT Dato: 9.12 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbehandler: pel Dok id: Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Den almene boligsektors egenkontrol Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014 Titel: Den almene boligsektors egenkontrol

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3 Byrådet Bind 3 Byrådet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 10 2620 Albertslund

Læs mere

Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven 25. november 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere