Aktuelle emner INFORMATIONSMØDE FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktuelle emner INFORMATIONSMØDE FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE"

Transkript

1 Aktuelle emner INFORMATIONSMØDE FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE

2 AKTUELLE EMNER Ændringer af bekendtgørelse om HE Orientering om SBi s Projekt om måling af fugt i danske boliger Opfølgning på nye regler Opfølgning på BYB beretning nr. 6 af 7. juni 2012

3 OVERVEJELSER OM ÆNDRING AF BEKENDTGØRELSE OM HE Præcisering af bestemmelsen om gæld til det offentlige Indføring af underretningspligt Ansøgning om genbeskikkelse Indeksregulering af vederlaget

4 PRÆCISERING AF BESTEMMELSEN OM GÆLD TIL DET OFFENTLIGE 4. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter beskikker et antal bygningssagkyndige. Beskikkelse meddeles til personer. For at kunne beskikkes som bygningssagkyndig skal den pågældende opfylde følgende betingelser:... 6) Ikke have ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, der overstiger kr. Det hindrer ikke beskikkelse, at gælden til det offentlige overstiger kr., såfremt den pågældende, for den del af gælden, der overstiger kr., har indgået og overholdt afdragsordning med inddrivelsesmyndigheden eller har stillet sikkerhed.

5 INDFØRING AF UNDERRETNINGSPLIGT Kapitel 4 Virksomheden som bygningssagkyndig 11. Den bygningssagkyndige skal 6) Underrette Sekretariatet for huseftersyn om ændringer i sine forhold af betydning for beskikkelsen, herunder momsregistrering, ansvarsforsikring og ubetalt, forfalden gæld til det offentlige.

6 ANSØGNING OM GENBESKIKKELSE 8. Beskikkelsen udløber efter 3 år, men kan fornyes. Stk. 6. Ansøgning om genbeskikkelse skal være kommet frem til sekretariatet senest 4 3 måneder inden beskikkelsens udløb. Ansøgninger, der først modtages efter ansøgningsfristens udløb, vil blive behandlet i den rækkefølge, de er modtaget.

7 INDEKSREGULERING AF VEDERLAGET Fra den 1. januar hvert år efter Danmarks Statistiks nettoprisindeks. Reguleringen sker på grundlag af den årlige procentvise ændring i nettoprisindekset, beregnet ud fra indekset i september måned. 1,9 pct.

8 PROJEKTET FUGT I DANSKE BOLIGER I Forslag til lov om ændring af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., lov om omsætning af fast ejendom og lov om autorisation af elinstallatører m.v. (Revision af huseftersynsordningen m.v.) (Lovforslag nr. L 89): Med hensyn til de supplerende undersøgelser, som i tilknytning til den foreslåede særlige fugtskadedækning skal foretages af den bygningssagkyndige i relation til fugt, vil omfang og metode samt den nærmere beskrivelse og karaktergivning af det konstaterede fugtniveau, herunder den nærmere fastlæggelse af grænseværdier for fugt, blive fastsat på administrativt på grundlag af en forudgående teknisk udredning af problemstillingen i regi af Erhvervs- og Byggestyrelsen. Den tekniske udredning i regi af Erhvervs- og Byggestyrelsen, som er en forudsætning for en forsvarlig gennemførelse af udvalgets forslag på dette punkt, vil ifølge styrelsen være tidskrævende, idet navnlig opstilling af grænseværdier for fugt nødvendiggør forskning i, hvor meget fugt de mange forskellige byggematerialer, som indgår i en bygningskonstruktion, kan tåle. Herudover skal også målemetoder og -omfang nærmere fastlægges. På den anførte baggrund kan fugtforslaget først forventes gennemført ca. 2 år efter lovens vedtagelse. (Vedtaget ved lov nr. 609 af 14. juni 2011)

9 PROJEKTET FUGT I DANSKE BOLIGER II Statens Byggeforskningsinstitut Projektperiode: september 2011 september 2013 Mål: Fastlæggelse af fugtskala for bygningsdele Udvikling af ikke-destruktiv fugtmålemetode Referencegruppe Den forventede ikrafttræden: 1. januar 2014

10 OPFØLGNING PÅ NYE REGLER Generelle hustypebeskrivelser Restlevetid for bygningens tag Sælgeroplysning om bestillingsmåde

11 GENERELLE HUSTYPEBESKRIVELSER Valgt hustype Ingen hustype Valg af hustypebeskrivelser

12 Bindingsværkshus Landhus Byhus Patriciervilla Murermesterhus/Bedre Byggeskik Funkisvilla Bungalow Statslånshus 1950 er-villa/1½ plan Den modernistiske villa Typehus Typehus Typehus Typehus Individuelt hus 1970/1½ plan (arkitekttegnet hus) Individuelt hus (arkitekttegnet hus) Lavenergihus Helårshus af træ Tilbygning/fladt tag Tilbygning med taghældning Tilbygning med høj taghældning Tilbygning/1. sal Sommerhus af træ/uden dampspærre (fugtbeskyttende lag i Fritidshus af træ/med dampspærre (fugtbeskyttende lag) i Rækkehus 1 etage/med terrændæk og fladt tagpaptag Rækkehus 1 etage/med krybekælder og eternitbølgetag Rækkehus 2 etager/muret og med træetagedæk Rækkehus 2 etager/med betondæk, skalmur/lette facader Dobbelthus og enderækkehus Kædehus Stuehus Kan ikke beskrives generelt Serie

13 RESTLEVETID FOR BYGNINGENS TAG I Uoplyst Oplyst Tilstandsrapporter med oplyst/uoplyst restelevetid for bygningens tag

14 RESTLEVETID FOR BYGNINGENS TAG II Ifølge huseftersynsordningens tabel for restlevetider, kan taget forventes at holde 10 år eller længere. Ifølge huseftersynsordningens tabel for restlevetider, kan taget forventes at holde mellem 5 og 10 år. Ifølge huseftersynsordningens tabel for restlevetider, kan taget forventes at holde højest 5 år. Fordelingen af restlevetider for taget angivet i tilstandsrapporter

15 RESTLEVETID FOR BYGNINGENS TAG III Tabelopslag for tagets restlevetid er baseret på inddækningerne Tabelopslag for tagets restlevetid er baseret på undertaget Serie1 Tabelopslag for tagets restlevetid er baseret på tagbelægningen Fordelingen på konstruktionsdele

16 SÆLGEROPLYSNINGER OM BESTILLING AF TR Svarmulighed Pct. i perioden Vi forsikringsselskab ca. 40 Sælger/andre ca. 43 Ikke angivet ca. 17

17 OPFØLGNING PÅ BYB BERETNING AF 7. JUNI 2012 (BYB, ALM. DEL BILAG 8) Overholdelse af reglerne om bestilling af TR Statistik om bestilling af TR Anvendelse af skyggerapporter Fejlbehæftede tilstandsrapporter Prisudvikling for TR og elinstallationsrapporter Prisudvikling for ejerskifteforsikring på grund af fugt og skimmelsvampedækning

18 OVERHOLDELSE AF REGLERNE OM BESTILLING AF TR Erhvervsstyrelsen Stikprøvekontrol 12 tilfældige ejendomsmæglerforretninger (10 på kædeplan og 2 uden for kæderne) I 1 ud af 12 forretningssteder var overvejende sandsynlighed for direkte bestilling eller konkret forslag til sælger

19 STATISTIK OM BESTILLING AF TR I Svarmulighed Pct. i perioden Vi forsikringsselskab ca. 40 Sælger/andre ca. 43 Ikke angivet ca. 17

20 STATISTIK OM BESTILLING AF TR II Hvem udarbejder tilstandsrapporter (januarseptember 2012): Kilde: HEWEB Oversigt 1 enkelt BS 2-9 BS 10 eller flere BS Antal firmaer BS i antal Antal TR Markedsandel 34 pct. 9 pct. 57 pct.

21 ANVENDELSE AF SKYGGERAPPORTER Forsikring og Pension: Ingen benytter sig af at få udarbejdet supplerende rapporter til TR. Derimod et selskab anvender et skema, som svarer til punkterne i TR s almindelige afsnit eller det afsnit, som er rettet til forsikringsselskaberne. BS udfylder skemaet i et it-system, som oversætter evt. skader til brug for forsikringstilbuddet, der herefter fremsættes på vegne af forsikringsselskabet.

22 FEJLBEHÆFTEDE TILSTANDSRAPPORTER Siden 1. januar 2011 har ansvaret for den tekniske revision været disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Teknisk revision i 2011: 277 TR med et sanktionsniveau på godt 15 pct. 2012: ganske få sanktioner, idet de fleste af sagerne er under behandling

23 PRISUDVIKLING FOR TR OG ELINSTALLATIONSRAPPORTER MBBL fastsætter det maksimale vederlag for en TR Erhvervs- og Vækstministeriet /SIK fastsætter det maksimale vederlag for en elinstallationsrapport Ej kendskab til de konkrete priser

24 PRISUDVIKLING FOR EJERSKIFTEFORSIKRING PÅ GRUND AF FUGT OG SKIMMELSVAMPEDÆKNING Justitsministeriet: at det efter Justitsministeriets opfattelse må antages, at opretholdelsen af det nuværende generelle skadesbegreb med hensyn til skimmelsvampeskader ved siden af gennemførelsen af den særlige fugtskadedækning vil kunne få præmiemæssige konsekvenser, herunder at der er risiko for en præmiestigning, der overstiger den i lovforslaget forventede præmisstigning på 0-50 pct.

25 HVIS DU VIL VIDE MERE BYB, Alm. del. Bilag 8 Notat udarbejdet af af Erhvervs- og Vækstministeriet, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og Justitsministeriet, som opfølgning på BYBs beretning af 7. juni 2012 om bestilling af tilstandsrapporter og bygningssagkyndiges uvildighed g/8/ /index.htm?/samling/20121/almdel/ BYB/bilag/8/ /index.htm

Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1)

Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1) BEK nr 1262 af 14/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-4381 Senere

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 35 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 35 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 35 Offentligt NOTAT Dato: 5. januar 2015 Kontor: Boliglovgivningen Sagsnr.: 2014-2004 Sagsbeh.: eta Dok id: 464033 Status for projektet Fugt i danske boliger

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 10 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 10 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 10 Offentligt NOTAT Dato: 29. oktober 2014 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2014-3053 Sagsbehandler: eta Dok id: 477371 Notat om statistik over rekvisition

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt NOTAT Dato: 6. maj 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2015-1207 Sagsbehandler: eta Dok id: 578839 Notat om statistik over rekvisition af

Læs mere

Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Boligudvalget 2010-11 L 89, endeligt svar på spørgsmål 17 Offentligt Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 12. maj 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-7005-0036

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

JUSTITSMIN1STE Lovafdelingen

JUSTITSMIN1STE Lovafdelingen Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 92 Offentligt Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K JUSTITSMIN1STE Lovafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: ET Formueretskontoret

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1)

Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1) Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1) medfør af 2 a, stk. 2, og 4, stk. 1 og 2, i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1142 af 28.

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1)

Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1) Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1) I medfør af 2 a, stk. 2, og 4, stk. 1 og 2, i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 148 af 15.

Læs mere

Det er naturligvis frivilligt, om du vil deltage, men fordelen for dig er, at du får et gratis ekstra eftersyn af din ejendom.

Det er naturligvis frivilligt, om du vil deltage, men fordelen for dig er, at du får et gratis ekstra eftersyn af din ejendom. Dato: 11. juli 2013 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-620 Sagsbehandler: eta Dok id: notat Notat om ændringer af Håndbogen og HEWEB Dette notat indeholder en beskrivelse af ændringer, som foretages

Læs mere

By- og Boligudvalget 2012-13 BYB Alm.del Bilag 75 Offentligt

By- og Boligudvalget 2012-13 BYB Alm.del Bilag 75 Offentligt By- og Boligudvalget 2012-13 BYB Alm.del Bilag 75 Offentligt NOTAT 3. maj 2013 Opfølgning på Folketingets By- og Boligudvalgs beretning af 19. december 2012 om opfølgning på beretning om bestilling af

Læs mere

Dette notat indeholder en beskrivelse af ændringer, som foretages i HEWEB, Tilstandsrapporten og Håndbogen med virkning fra den 1. oktober 2013.

Dette notat indeholder en beskrivelse af ændringer, som foretages i HEWEB, Tilstandsrapporten og Håndbogen med virkning fra den 1. oktober 2013. Dato: 16. september 2013 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2013-620 Sagsbehandler: eta Dok id: notat Ændringer af HEWEB, Tilstandsrapporten og Håndbogen Dette notat indeholder en beskrivelse af ændringer,

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 332 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 332 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 332 Offentligt NOTAT 4. juli 2016 Statistik over rekvisition af tilstandsrapporter i perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 Indledning Der

Læs mere

Beretning. bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed. Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12

Beretning. bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed. Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12 Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12 Beretning afgivet af By- og Boligudvalget den 7. juni 2012 Beretning om bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed 1. Indledning Folketingets By-

Læs mere

Bekendtgørelse om elinstallationsrapporter som led i huseftersynsordningen

Bekendtgørelse om elinstallationsrapporter som led i huseftersynsordningen BEK nr 19 af 16/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 334-11-00017 Senere ændringer

Læs mere

Tak for det fremsendte høringsmateriale vedr. betænkning nr. 1520 om huseftersynsordningen.

Tak for det fremsendte høringsmateriale vedr. betænkning nr. 1520 om huseftersynsordningen. Justitsministeriet 20. august 2010 Høring af betænkning om huseftersynsordningen Tak for det fremsendte høringsmateriale vedr. betænkning nr. 1520 om huseftersynsordningen. BfBE har været medlem af Justitsministeriets

Læs mere

Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige

Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige Justitsministeriet Sendt på mail jm@jm.dk og tcm@jm.dk 14. august 2015 Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige Tak for muligheden

Læs mere

Høring - Spørgsmål om bestilling af tilstandsrapporten

Høring - Spørgsmål om bestilling af tilstandsrapporten Følgegruppen for huseftersynsordningen Dato: 17. marts 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2015-805 Sagsbehandler: eta Dok id: 581581 Høring - Spørgsmål om bestilling af tilstandsrapporten Ministeriet

Læs mere

Høring vedrørende håndbog for beskikkede bygningssagkyndige

Høring vedrørende håndbog for beskikkede bygningssagkyndige Til parterne på høringslisten Dato: 9. februar 2012 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2012-399 Sagsbehandler: Lovsekretariatet Peter Møller Høring vedrørende håndbog for beskikkede bygningssagkyndige Vedlagt

Læs mere

2010/1 LSF 89 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Fremsat den 2. december 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag.

2010/1 LSF 89 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Fremsat den 2. december 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. 2010/1 LSF 89 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., 2010-7005-0036 Fremsat den 2. december 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 150-2011 Ejendomsmæglervirksomheden RR indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 18. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 151-2011 Ejendomsmæglervirksomheden BB indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 21. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Justitsministeriet. Sendt pr. til og Sagsnr Forsikringsbranchens erfaringer med Huseftersynsordningen

Justitsministeriet. Sendt pr.  til og Sagsnr Forsikringsbranchens erfaringer med Huseftersynsordningen Justitsministeriet Sendt pr. e-mail til jm@jm.dk og plj@jm.dk Sagsnr. 2012-7005-0020 Forsikringsbranchens erfaringer med Huseftersynsordningen 02.02.2017 er blevet anmodet om at komme med bemærkninger

Læs mere

Nordisk försäkringstidskrift 3/2012. Større forbrugerbeskyttelse ved hushandel

Nordisk försäkringstidskrift 3/2012. Større forbrugerbeskyttelse ved hushandel Større forbrugerbeskyttelse ved hushandel Danmark har fået en ny og forbedret huseftersynsordning. Ordningen anvendes af forbrugerne ved hushandler. Forsikringsbranchen (Forsikring & Pension) har været

Læs mere

Ankenævnet for Huseftersyn

Ankenævnet for Huseftersyn Ankenævnet for Huseftersyn Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Formandens beretning 1. Generelt om Ankenævnet for Huseftersyn 1.1. Ankenævnets historiske baggrund 1.2. Ankenævnets nedlæggelse 1.3. Ankenævnets

Læs mere

HE-INFOMØDER 2016 Glostrup, Aalborg, Aarhus og Odense Dagsorden:

HE-INFOMØDER 2016 Glostrup, Aalborg, Aarhus og Odense Dagsorden: HE-INFOMØDER 2016 Glostrup, Aalborg, Aarhus og Odense Dagsorden: 9.00 9.10 / 13.30 13.40 Velkomst (Tommy Glindvad, SIK) Status udflytning af HE-sekretariatet og Disciplinær og Klagenævnet for Beskikkede

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del Bilag 37 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del Bilag 37 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del Bilag 37 Offentligt Fornyet høring om mulige interessekonflikter i forholdet mellem forsikringsselskabet og den bygningssagkyndige

Læs mere

Nedenstående må gerne omdeles til alle folketingsmedlemmer, relevante udvalg og ministerier.

Nedenstående må gerne omdeles til alle folketingsmedlemmer, relevante udvalg og ministerier. By- og Boligudvalget 2011-12 BYB alm. del Bilag 84 Offentligt Fra: ABR / Gert Lund Christensen [mailto:info@abr.dk] Sendt: 20. april 2012 23:36 Til: folketinget@folketinget.dk Cc: 'ABR / Gert Lund Christensen';

Læs mere

1. Forord: En omskiftelig tid

1. Forord: En omskiftelig tid Årsberetning 2010 1 2 1. Forord: En omskiftelig tid Energistyrelsen valgte at etablere et nyt sekretariat til driften af styrelsens mærkningsog eftersynsordninger, som trådte i funktion den 1. maj 2010.

Læs mere

Bekendtgørelse om gebyrer og honorarer for ydelser efter lov om fremme af energibesparelser i bygninger

Bekendtgørelse om gebyrer og honorarer for ydelser efter lov om fremme af energibesparelser i bygninger BEK nr 60 af 27/01/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 3201/1315-0010 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om 5 sider 28. september 2007 forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

Bekendtgørelse af lov om 5 sider 28. september 2007 forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. 2. Lovgrundlag Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008 Bekendtgørelse af lov om 5 sider 28. september 2007 forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. LBK nr 148 af 15/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-7005-0028 Senere ændringer til forskriften LOV nr 401 af 28/04/2014

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. LBK nr 1123 af 22/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-709-0379 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Den reviderede huseftersynslov og ændringer i ejerskifteforsikringen

Den reviderede huseftersynslov og ændringer i ejerskifteforsikringen Den reviderede huseftersynslov og ændringer i ejerskifteforsikringen AIDA den 23. februar 2012 Direktør Henning Jønsson, Ankenævnet for Forsikring, Advokat, Forsikring & Pension Disposition Nye regler

Læs mere

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.)

SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) SKØNSERKLÆRING: Besigtigelse d. 10.01.2012 Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring

Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring Bevissikringsaftalen - ejerskifteforsikring Aftale om bevissikring og regresfrafald mellem ejerskifteforsikringsselskaber og de bygningssagkyndiges ansvarsforsikringsselskaber (bevissikringsaftalen) af

Læs mere

Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige

Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del Bilag 33 Offentligt NOVEMBER 2013 MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige ENDELIG

Læs mere

Justitsministeriet. til og Sagsnr

Justitsministeriet.  til og Sagsnr Justitsministeriet E-mail til jm@jm.dk og plj@jm.dk Sagsnr. 2012-7005-0020 Forsikringsbranchens erfaringer med huseftersynsordningen Justitsministeriets supplerende høring er blevet anmodet om at komme

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 1. Huseftersynsordningens formål, aktører og regelgrundlag

Indholdsfortegnelse. Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 1. Huseftersynsordningens formål, aktører og regelgrundlag 1. Huseftersynsordningens formål, aktører og regelgrundlag Indholdsfortegnelse 1. Huseftersynsordningens formål, aktører og regelgrundlag... 4 1.01 Huseftersynsordningens formål... 4 1.02 Institutioner

Læs mere

Tilstandsrapport, elinstallationsrapport home SundhedsAttest og energimærke

Tilstandsrapport, elinstallationsrapport home SundhedsAttest og energimærke Tilstandsrapport, elinstallationsrapport home SundhedsAttest og energimærke Sådan er loven om forbrugerbeskyttelse ved en bolighandel Hvis der efter en bolighandel bliver opdag et alvorlige fejl eller

Læs mere

Aktuelle problemer med Huseftersynsordningen:

Aktuelle problemer med Huseftersynsordningen: By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del Bilag 35 Offentligt 1 Justitsministeriet Cc: Folketingets Boligudvalget Slagelse den 18. december 2013 Vedr.: Bemærkninger til høring om mulige interessekonflikter

Læs mere

Forsikring & Pension. L 35 - Delautorisationer. Huseftersynsordningen

Forsikring & Pension. L 35 - Delautorisationer. Huseftersynsordningen Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 35 Bilag 5 Offentligt Forsikring & Pension L 35 - Delautorisationer Huseftersynsordningen Konsekvenser for forbrugere og forsikringsselskaber Høring i Folketinget

Læs mere

Boligudvalget 2010-11 L 89 Bilag 12 Offentligt

Boligudvalget 2010-11 L 89 Bilag 12 Offentligt Boligudvalget 2010-11 L 89 Bilag 12 Offentligt Huseftersynsordningen til revision Debatindlæg ved: Ing. Sven Heiner Beskikket bygningssagkyndig HE nr. 9 Beskikket energikonsulent EK nr. 9 Teknisk revisor

Læs mere

Energimærke (EM) separat** Opvarmede etageareal. Energimærke (EM) separat** Opvarmede etageareal. Energimærke (EM) separat** Opvarmede etageareal

Energimærke (EM) separat** Opvarmede etageareal. Energimærke (EM) separat** Opvarmede etageareal. Energimærke (EM) separat** Opvarmede etageareal Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del Bilag 37 Offentligt Honorartakster for tilstandsrapport, energimærkning & eleftersyn Gyldighedsperiode: 4. februar 2013 31. december

Læs mere

Beretning. opfølgning på beretning om bestilling af tilstandsrapporter og bygningssagkyndiges uvildighed

Beretning. opfølgning på beretning om bestilling af tilstandsrapporter og bygningssagkyndiges uvildighed 2014/1 BR 11 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beretning afgivet af By- og Boligudvalget den 30. april 2015 Beretning om opfølgning på beretning om bestilling

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Marianne Mose Hansen og Gert Hansen. By Vejby. Udløbsdato 02-03-2016. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Marianne Mose Hansen og Gert Hansen. By Vejby. Udløbsdato 02-03-2016. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Marianne Mose Hansen og Gert Hansen dresse Kystvej 43 Postnr. 3210 Dato 02-09-2015 By Vejby Udløbsdato 02-03-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-21772 Matrikel/Ejerlav: 6G Holløse By,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 1. Huseftersynsordningens formål, aktører og regelgrundlag

Indholdsfortegnelse. Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 1. Huseftersynsordningens formål, aktører og regelgrundlag 1. Huseftersynsordningens formål, aktører og regelgrundlag Indholdsfortegnelse 1. Huseftersynsordningens formål, aktører og regelgrundlag... 4 1.01 Huseftersynsordningens formål... 4 1.02 Institutioner

Læs mere

HUSEFTERSYNSORDNINGEN Ifølge lov nr. 391 af 14. juni 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

HUSEFTERSYNSORDNINGEN Ifølge lov nr. 391 af 14. juni 1995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom 423 HUSEFTERSYNSORDNINGEN Ifølge lov nr. 39 af 4. juni 995 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Tilstandsrapport for ejendommen: Lb.nr.: Sælger: Vej: Post nr.: By: Kommunenr./Ejendomsnr.:

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Sikkerhedsstyrelsen. Sendt pr. e-mail til sik@sik.dk. Forsikring & Pensions svar på høring af håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder,

Sikkerhedsstyrelsen. Sendt pr. e-mail til sik@sik.dk. Forsikring & Pensions svar på høring af håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, Sikkerhedsstyrelsen Sendt pr. e-mail til sik@sik.dk s svar på høring af håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter Hermed følger s bemærkninger til "Håndbog

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Charlotte Eldstrøm Sommer. By Ølsted. Udløbsdato 04-02-2016. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Charlotte Eldstrøm Sommer. By Ølsted. Udløbsdato 04-02-2016. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Charlotte Eldstrøm Sommer dresse Blåhatvej 9 Postnr. 3310 Dato 04-08-2015 By Ølsted Udløbsdato 04-02-2016 H-15-0-0159 Kommunenr./Ejendomsnr. 260-12195 Matrikel/Ejerlav: 12U Ølsted

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sven Jensen & Kirsten Jensen. By Ebeltoft. Udløbsdato 24-03-2016. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sven Jensen & Kirsten Jensen. By Ebeltoft. Udløbsdato 24-03-2016. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Sven Jensen & Kirsten Jensen Adresse Dådyrvej 3 Postnr. 8400 Dato 24-09-2015 By Ebeltoft Udløbsdato 24-03-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 706-1699 Matrikel/Ejerlav: 8T Egsmark By, Dråby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Benny Amstrup Bak Jensen. By Grenaa. Udløbsdato 18-05-2016. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Benny Amstrup Bak Jensen. By Grenaa. Udløbsdato 18-05-2016. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Benny mstrup Bak Jensen dresse skevej 18 Postnr. 8500 Dato 18-11-2015 By Grenaa Udløbsdato 18-05-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 707-9055 Matrikel/Ejerlav: 64SR Grenaa Markjorder Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løgstrup. Udløbsdato 05-02-2016. Lb. nr. H-15-02372-0190. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løgstrup. Udløbsdato 05-02-2016. Lb. nr. H-15-02372-0190. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Kirsten Pedersen dresse Gormendal 11 Postnr. 8831 Dato 05-08-2015 By Løgstrup Udløbsdato 05-02-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 791-127769 Matrikel/Ejerlav: 9O Vorde By, Vorde Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 07-07-2015. Lb. nr. H-15-02889-0003. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 07-07-2015. Lb. nr. H-15-02889-0003. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Pia Merete Skaarup dresse Oktobervej 12 Postnr. 9480 Dato 07-01-2015 By Løkken Udløbsdato 07-07-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 860-28769 Matrikel/Ejerlav: 6bh ÅSENDRUP BY, VRENSTED

Læs mere

Påtale for fejl i en tilstandsrapport

Påtale for fejl i en tilstandsrapport Scan-jour xxxxxxx Påtale for fejl i en tilstandsrapport Afgørelse Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig ----------------------------- en påtale for fejl i tilstandsrapporten H 08-xxxxx-0026 af

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lis & Svend Erik Tillebeck Christiansen. By Løkken. Udløbsdato 02-04-2014

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lis & Svend Erik Tillebeck Christiansen. By Løkken. Udløbsdato 02-04-2014 for ejendommen Sælger: Lis & Svend Erik Tillebeck Christiansen dresse Dagmarvej 20 Postnr. 9480 Dato 02-10-2013 By Løkken Udløbsdato 02-04-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 849-73934 Matrikel/Ejerlav: 2LH Klitterne,

Læs mere

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn for ejendommen Sælger: Knud rne Pedersen dresse Engtoften 5 Postnr. 4281 Dato 13-08-2015 By Gørlev Udløbsdato 13-02-2016 H-15-0-0166 Kommunenr./Ejendomsnr. 326-7141 Matrikel/Ejerlav: 12CF Dalby By, Kirke

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Knebel. Udløbsdato 08-12-2015. Lb. nr. H-15-00386-0142. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Knebel. Udløbsdato 08-12-2015. Lb. nr. H-15-00386-0142. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Kim Olsen Adresse Egevej 14 Postnr. 8420 Dato 08-06-2015 By Knebel Udløbsdato 08-12-2015 H-15-00-0142 Kommunenr./Ejendomsnr. 706-5569 Matrikel/Ejerlav: 14AK Dejret By, Tved Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Knebel. Udløbsdato 20-01-2016. Lb. nr. H-15-02334-0031. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Knebel. Udløbsdato 20-01-2016. Lb. nr. H-15-02334-0031. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Egon Sloth Adresse Gl. Kirkebjerg 29 Postnr. 8420 Dato 20-07-2015 By Knebel Udløbsdato 20-01-2016 H-15-0-0031 Kommunenr./Ejendomsnr. 706-3326 Matrikel/Ejerlav: 7AC Stødov By, Helgenæs

Læs mere

Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige

Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige Håndbog Kapitel 0 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige Forord 1. Huseftersynsordningens formål, aktører og regelgrundlag 1.00 Huseftersynsordningens formål 1.01 Institutioner i huseftersynsordningen

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Inge Gade Christensen. By Asnæs. Udløbsdato 30-03-2016. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Inge Gade Christensen. By Asnæs. Udløbsdato 30-03-2016. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Inge Gade Christensen dresse Ringbakken 3 Postnr. 4550 Dato 30-09-2015 By snæs Udløbsdato 30-03-2016 H-15-0-0427 Kommunenr./Ejendomsnr. 306-5393 Matrikel/Ejerlav: 10D Veddinge By,

Læs mere

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008 Forord Vejledning i brug af håndbogen Dette kapitel er gældende fra 26. maj 2008 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Mohammad Rafieh Nourani & Nina Nourani. By Sæby. Udløbsdato 20-05-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Mohammad Rafieh Nourani & Nina Nourani. By Sæby. Udløbsdato 20-05-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Mohammad Rafieh Nourani & Nina Nourani Adresse Hattemagervej 41 Postnr. 9300 Dato 20-11-2014 By Sæby Udløbsdato 20-05-2015 H-14-0-0431 Kommunenr./Ejendomsnr. 813-189569 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ advokat Steen Lundbye Nørre Voldgade 19 1358 København K Nævnet har modtaget klagen den 28. januar

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Aase Elisabeth Nielsen. By Knebel. Udløbsdato 29-03-2016. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Aase Elisabeth Nielsen. By Knebel. Udløbsdato 29-03-2016. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Aase Elisabeth Nielsen Adresse Capellavej 36 Postnr. 8420 Dato 29-09-2015 By Knebel Udløbsdato 29-03-2016 H-15-0-0189 Kommunenr./Ejendomsnr. 706-3478 Matrikel/Ejerlav: 8K Ørby By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bjert. Udløbsdato 14-11-2015. Lb. nr. H-15-01699-0177. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Bjert. Udløbsdato 14-11-2015. Lb. nr. H-15-01699-0177. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Kim Søren Møller dresse Buskvej 3 Postnr. 6091 Dato 14-05-2015 By Bjert Udløbsdato 14-11-2015 H-15-0-0177 Kommunenr./Ejendomsnr. 621-228684 Matrikel/Ejerlav: 8H Binderup By, Sdr.

Læs mere

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008 Forord Vejledning i brug af håndbogen Dette kapitel er gældende fra 26. maj 2008 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14082

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14082 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14082 Besigtigelsesdato: Den 15.10.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Huseftersyn Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige

Huseftersyn Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige Huseftersyn Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 1. Generelt Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige Forord Vejledning i brug af håndbogen Dette kapitel er gældende fra 1. maj 2004 Dog er revisioner

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Marie Birgitte Thurah Nielsen. By Rørvig. Udløbsdato 17-08-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Marie Birgitte Thurah Nielsen. By Rørvig. Udløbsdato 17-08-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Marie Birgitte Thurah Nielsen dresse Nørrevangsparken 19 Postnr. 4581 Dato 17-02-2015 By Rørvig Udløbsdato 17-08-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 306-18551 Matrikel/Ejerlav: 21CH Rørvig

Læs mere

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn for ejendommen Sælger: nni Rønn-Poulsen dresse Rosenbergvej 21 Postnr. 3360 Dato 05-05-2015 By Liseleje Udløbsdato 05-11-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 260-8345 Matrikel/Ejerlav: 11EI Melby By, Melby Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kolding. Udløbsdato 13-09-2015. Lb. nr. H-15-00886-0027. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kolding. Udløbsdato 13-09-2015. Lb. nr. H-15-00886-0027. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tove Petersen Adresse Grøndalsvej 8 Postnr. 6000 Dato 13-03-2015 By Kolding Udløbsdato 13-09-2015 H-15-00-0027 Kommunenr./Ejendomsnr. 621-53167 Matrikel/Ejerlav: 6DL Seest By, Seest

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 20-02-2016. Lb. nr. H-15-01699-0330. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haderslev. Udløbsdato 20-02-2016. Lb. nr. H-15-01699-0330. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ulla Birgitte Lehmann dresse Vikærparken 7 Postnr. 6100 Dato 20-08-2015 By Haderslev Udløbsdato 20-02-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 510-12378 Matrikel/Ejerlav: 219 Diernæs, Hoptrup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Preben Sørensen og Kim Deden Bjerring. By Nykøbing Sj. Udløbsdato 29-11-2015

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Preben Sørensen og Kim Deden Bjerring. By Nykøbing Sj. Udløbsdato 29-11-2015 for ejendommen Sælger: Preben Sørensen og Kim Deden Bjerring Adresse Poppelvænget 9 Postnr. 4500 Dato 29-05-2015 By Nykøbing Sj Udløbsdato 29-11-2015 H-15-0-0147 Kommunenr./Ejendomsnr. 306-29516 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn for ejendommen Sælger: Niels Kristian Holm Søholm dresse Skovbrynet 19 Postnr. 7323 Dato 28-09-2015 By Give Udløbsdato 28-03-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 630-39184 Matrikel/Ejerlav: 6R Lindet By, Vester

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ølsted. Udløbsdato 23-03-2016. Lb. nr. H-15-01437-0159. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Ølsted. Udløbsdato 23-03-2016. Lb. nr. H-15-01437-0159. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: ne Marie Culmsee dresse Lille Havelsevej 98 Postnr. 3310 Dato 23-09-2015 By Ølsted Udløbsdato 23-03-2016 H-15-0-0159 Kommunenr./Ejendomsnr. 260-5969 Matrikel/Ejerlav: 15 Ll. Havelse

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Højby. Udløbsdato 01-03-2016. Lb. nr. H-15-02174-0197. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Højby. Udløbsdato 01-03-2016. Lb. nr. H-15-02174-0197. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tine og Hanny Krantz Adresse Lynggærdevej 15 Postnr. 4573 Dato 01-09-2015 By Højby Udløbsdato 01-03-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 306-26669 Matrikel/Ejerlav: 6BH Stenstrup By, Højby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Erna Margit Abild Jørgensen. By Knebel. Udløbsdato 19-02-2016. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Erna Margit Abild Jørgensen. By Knebel. Udløbsdato 19-02-2016. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Erna Margit Abild Jørgensen Adresse Manhøjvej 35 Postnr. 8420 Dato 19-08-2015 By Knebel Udløbsdato 19-02-2016 H-15-0-0228 Kommunenr./Ejendomsnr. 706-5396 Matrikel/Ejerlav: 4v DEJRET

Læs mere

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige Forord. Vejledning i brug af håndbogen

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige Forord. Vejledning i brug af håndbogen 1. Generelt Side 1 af 1 Forord Vejledning i brug af håndbogen Dette kapitel er gældende fra 26. maj 2008 1. Generelt Side 1 af 1 Generelt Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige er udarbejdet af Erhvervs-

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Christina Hjortshøj Nielsen. By Jægerspris. Udløbsdato 07-08-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Christina Hjortshøj Nielsen. By Jægerspris. Udløbsdato 07-08-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Christina Hjortshøj Nielsen dresse Hyldedal 8 Postnr. 3630 Dato 07-02-2015 By Jægerspris Udløbsdato 07-08-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 250-7943 Matrikel/Ejerlav: 8BS Over Dråby By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Holmegaard. Udløbsdato 07-09-2011. Lb. nr. H-11-03445-0064. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Holmegaard. Udløbsdato 07-09-2011. Lb. nr. H-11-03445-0064. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Allan Meier Ørting Adresse Kalkerupvej 35B Postnr. 4684 Dato 07-03-2011 By Holmegaard Udløbsdato 07-09-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-9159 Matrikel/Ejerlav: 2FG Kalkerup By, Fensmark

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Ken Stokbæk Andersen. By Tinglev. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Ken Stokbæk Andersen. By Tinglev. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Gitte & Ken Stokbæk ndersen dresse Muskatvænget 1 Postnr. 6360 Dato 30-03-2015 By Tinglev Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0061 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-15934 Matrikel/Ejerlav: 1304

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Adresse Myntevej 18, Skødshoved Strand. By Knebel. Udløbsdato 20-03-2016. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Adresse Myntevej 18, Skødshoved Strand. By Knebel. Udløbsdato 20-03-2016. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Egon Nørager Bay dresse Myntevej 18, Skødshoved Strand Postnr. 8420 ato 20-09-2015 By Knebel Udløbsdato 20-03-2016 H-15-0-0251 Kommunenr./Ejendomsnr. 706-8518 Matrikel/Ejerlav: 3BX

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Roskilde. Udløbsdato 30-03-2016. Lb. nr. H-15-01867-0041. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Roskilde. Udløbsdato 30-03-2016. Lb. nr. H-15-01867-0041. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Lisbeth Jess Adresse Engholmvej 33 Postnr. 4000 Dato 30-09-2015 By Roskilde Udløbsdato 30-03-2016 H-15-0-0041 Kommunenr./Ejendomsnr. 265-21832 Matrikel/Ejerlav: 7EÆ Himmelev By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vejby. Udløbsdato 02-03-2016. Lb. nr. H-15-01440-0296. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vejby. Udløbsdato 02-03-2016. Lb. nr. H-15-01440-0296. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Thomas Boisen dresse Markvænget 1 Postnr. 3210 Dato 02-09-2015 By Vejby Udløbsdato 02-03-2016 H-15-0-0296 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-022638 Matrikel/Ejerlav: 15BH Vejby By, Vejby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Heidi og Michael Juul Gøtze. By Albertslund. Udløbsdato 15-12-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Heidi og Michael Juul Gøtze. By Albertslund. Udløbsdato 15-12-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Heidi og Michael Juul Gøtze dresse Glentehusene 61 Postnr. 2620 Dato 15-06-2015 By lbertslund Udløbsdato 15-12-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 165-15169 Matrikel/Ejerlav: 11bf Herstedøster

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars Bo Schou Jørgensen. By Martofte. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars Bo Schou Jørgensen. By Martofte. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Lars o Schou Jørgensen dresse Fynshovedvej 604 Postnr. 5390 Dato y Martofte Udløbsdato Kommunenr./Ejendomsnr. 440-1154 Matrikel/Ejerlav: 18 Martofte y, Stubberup Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By København S. Udløbsdato 26-03-2016. Lb. nr. H-15-02536-0049. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By København S. Udløbsdato 26-03-2016. Lb. nr. H-15-02536-0049. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Lars Rye Jeppesen dresse Nordre Digevej 18 Postnr. 2300 Dato 26-09-2015 By København S Udløbsdato 26-03-2016 H-15-0-0049 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-478190 Matrikel/Ejerlav: 229 Eksercerpladsen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 Sag 108/2011 (2. afdeling) Bettina Anderson Houlberg Lauritzen og Anders Houlberg Lauritzen (advokat Palle Møller Jørgensen for begge, beskikket) mod Annette

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Majbritt og Martin Nexø Kristiansen. By Langeskov. Udløbsdato 22-05-2015

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Majbritt og Martin Nexø Kristiansen. By Langeskov. Udløbsdato 22-05-2015 for ejendommen Sælger: Majbritt og Martin Nexø Kristiansen dresse Dalstrøget 3 Postnr. 5550 Dato 22-11-2014 By Langeskov Udløbsdato 22-05-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 440-8089 Matrikel/Ejerlav: 4U Røjerup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Fårvang. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. H-14-02683-0017. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Fårvang. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. H-14-02683-0017. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Dorthe Lysdahl dresse Teglgårdsparken 144 Postnr. 8882 Dato 03-04-2014 By Fårvang Udløbsdato 03-10-2014 H-14-0-0017 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-717 Matrikel/Ejerlav: 11FM Truust By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hørsholm. Udløbsdato 30-04-2016. Lb. nr. H-15-01463-0074. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hørsholm. Udløbsdato 30-04-2016. Lb. nr. H-15-01463-0074. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Niels Peter Munk dresse xel Heides Vej 87 Postnr. 2970 Dato 30-10-2015 By Hørsholm Udløbsdato 30-04-2016 H-15-0-0074 Kommunenr./Ejendomsnr. 223-498 Matrikel/Ejerlav: 3TQ Vallerød

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 12028 Besigtigelsesdato: Torsdag, den 31 maj 2012 kl. 09:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kalundborg. Udløbsdato 15-11-2014. Lb. nr. H-14-02204-0062. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kalundborg. Udløbsdato 15-11-2014. Lb. nr. H-14-02204-0062. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Bente Søeberg dresse Nyrupvej 125 Postnr. 4400 Dato 15-05-2014 By Kalundborg Udløbsdato 15-11-2014 H-14-0-0062 Kommunenr./Ejendomsnr. 326-19106 Matrikel/Ejerlav: 2q Nyrup By, Raklev

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Irving Ehrenfeldt Madsen. By Hårlev. Udløbsdato 19-02-2016. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Irving Ehrenfeldt Madsen. By Hårlev. Udløbsdato 19-02-2016. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Boet efter Irving Ehrenfeldt Madsen Adresse Nordmarken 14 Postnr. 4652 Dato 19-08-2015 By Hårlev Udløbsdato 19-02-2016 H-15-00-0333 Kommunenr./Ejendomsnr. 336-5052 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12049. Besigtigelsesdato: 04-06-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12049. Besigtigelsesdato: 04-06-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Besigtigelsesdato: 04-06-2012 SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12049 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Saltum. Udløbsdato 27-08-2014. Lb. nr. H-14-00911-0023. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Saltum. Udløbsdato 27-08-2014. Lb. nr. H-14-00911-0023. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Rene Bjerregaard Adresse Ørnebjergvej 12 Postnr. 9493 Dato 27-02-2014 By Saltum Udløbsdato 27-08-2014 H-14-00-0023 Kommunenr./Ejendomsnr. 849-85364 Matrikel/Ejerlav: 5AE Jonstrup

Læs mere