JUSTITSMIN1STE Lovafdelingen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JUSTITSMIN1STE Lovafdelingen"

Transkript

1 Boligudvalget BOU alm. del Bilag 92 Offentligt Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K JUSTITSMIN1STE Lovafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: ET Formueretskontoret Joachim Kromann JOK bilag Til Boligudvalgets orientering fremsendes vedlagt 35 eksemplarer af betænkning nr. 1520/2010 om huseftersynsordningen fra Justitsministeriets udvalg om huseftersynsordningen. n-^ Slotsholmsgade København K. Telefon Telefax

2 JUSTITSMINISTERIET Betænkning om huseftersynsordningen Betænkning nr. 1520

3 Betænkning om huseftersynsordningen nr Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.justitsministeriet.dk) eller hos Rosendahls-Schultz Distribution Herstedvang Albertslund Telefon: Fax: ISBN: ISBN: (internet) Tryk: Rosendahls-Schultz Grafisk a/s Pris: 150 kr. pr. stk. inkl. moms

4 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Indledning 1.1. Udvalgets kommissorium 1.2. Udvalgets sammensætning 1.3. Sammenfatning af betænkningen Oversigt over betænkningens indhold Sammenfatning af udvalgets overvejelser og forslag Kapitel 2. Lovgrundlaget i hovedtræk Indledning Lovgrundlaget i historisk perspektiv Baggrunden forordningens indførelse Lovændringer 2.3. Gældende ret i hovedtræk LFFE Bekendtgørelse om huseftersynsordningen Bekendtgørelse om ejerskifteforsikringens dækningsomfang Klage over en bygningssagkyndig - Ankenævnet for huseftersyn." Klage over et ejerskifteforsikringsselskab Kapitel Statistiske oplysninger om huseftersynsordningen mv Indledning Statistiske oplysninger Huseftersynsordningens udbredelse Klager over tilstandsrapporter Klager over helt eller delvist afslag på forsikringsdækning Erstatningsudbetalinger og værdien af indtrufne forsikringsbegivenheder Sager ved domstolene om mangler ved fast ejendom 3.3. Realdanias rapport fra 2006 om huseftersynsordningen Indledning Rapportensfiovedkonklusioner Rapportens anbefalinger-tre udviklingsmodeller 3.4. COWFs rapport fra 2005 om kvaliteten af tilstandsrapporter

5 Indledning Rapportens hovedkonklusioner 65 Kapitel 4. Udvalgets overvejelser 4.1. Indledning Udvalgets generelle overvejelser om huseftersynsordningen Huseftersynsordningens anvendelsesområde Gældenderet Udvalgets overvejelser Frivillig eller obligatorisk ordning Gældenderet Udvalgets overvejelser Skadesbegrebet Gældenderet Indledning Bygningsgennemgangen skal afdække skader Forholdet mellem mangelsbegrebet og huseftersynsordningens definition af skader Udvalgets overvejelser Ejerskifteforsikringen Gældenderet Udvalgets overvejelser Indledning El-dækning Forsikring & Pensions forslag Gældenderet Udvalgets overvejelser Vvs-dækning Forsikring & Pensions forslag Gældenderet Udvalgets overvejelser Fugtskadedækning Forsikring & Pensions forslag Gældenderet Udvalgets overvejelser Dækning af forøgede byggeudgifter Forsikring & Pensions forslag Gældenderet Udvalgets overvejelser 142

6 Dækning af udgifter til teknisk bistand og genhusning Forsikring & Pensions forslag Gældenderet Udvalgets overvejelser »Fysiske forhold, der nedsætter bygningens værdi nævneværdigt« Forsikring & Pensions forslag Gældenderet Udvalgets overvejelser Erstatningsopgørelsen og anvendelse af afskrivningstabeller for udvalgte bygningsdele Forsikring & Pensions forslag Gældenderet Udvalgets overvejelser Ændring af reglerne om selvrisiko Forsikring & Pensions forslag Gældenderet Udvalgets overvejelser Forlængelse af forsikringstiden fra 5 til 10 år Forsikring & Pensions forslag Gældenderet Udvalgets overvejelser Kommunikationsmæssige forbedringer (forsikringsvilkårene) Forsikring & Pensions forslag Udvalgets overvejelser Udvalgets overvejelser i øvrigt om ændring af ejerskifteforsikringens dækningsomfang Stikledninger uden for bygningen, herunder kloakker ; Forhold afdækket ved teknisk revision før overtagelsesdagen Forsikringstiden - ejerskifteforsikringens begyndelsestidspunkt Ejerskifteforsikringens sammenligningsgrundlag Udvalgets overvejelser om ændring af ejerskifteforsikringens dækningsomfang - den»samlede pakke« Udvalgets overvejelser om forsikringspræmiens betaling 210

7 4.7. Bygningsgennemgangen Indledning Gældenderet Udvalgets overvejelser Destruktive indgreb Stikprøvekontrol Udvidet bygningsgennemgang Radonundersøgelser Indledning Radon i boliger Gældenderet Udvalgets overvejelser Tilstandsrapporten Indledning Gældenderet Udvalgets overvejelser Karaktersystemet og angivelse af udbedringsudgifter Overslag over udbedringsomkostninger Nedslidning af bygningsdele, herunder forventede restlevetider Generelle beskrivelser af forskellige hustyper Overvejelserom øvrige forhold Tilstandsrapport eller skadesrapport Resumé af huseftersynet Brugen af noter Tilstandsrapportens opbygning Oplysninger til brug for ejerskifteforsikringsselskabet Løbende justeringer af tilstandsrapporten Tilstandsrapportens gyldighedsperiode Tilstandsrapportens betydning for prisfastsættelsen Tilstandsrapportens fremskaffelse Offentlighedens adgang til tilstandsrapporter 293

8 Adgang til at tale med den bygningssagkyndige Virksomhed som beskikket bygningssagkyndig Indledning Gældenderet Tilsynet med de bygningssagkyndige Statistik om den tekniske revision og disciplinære sanktioner Udvalgets overvejelser Tilsynet med tilstandsrapporternes kvalitet Uddannelse og efteruddannelse Ansvarsforsikring Beskikkelse eller certificering Indledning Den gældende certificeringsordning for energikonsulenter Certificeringsordning for bygningssagkyndige eller mere fleksibel adgang til beskikkelse som bygningssagkyndig Udvalgets overvejelser om certificeringsordning for bygningssagkyndige mv Disciplinærsystem Indledning Etablering af et samlet klagesystem Udvalgets overvejelser »Tillæg«til tilstandsrapporten Indledning Gældenderet Udvalgets overvejelser Behandling af klager over tilstandsrapporter Gældenderet Udvalgets overvejelser Sælgers ansvar Gældenderet Udvalgets overvejelser Købers forhold Gældenderet Udvalgets overvejelser Information til huseftersynsordningens brugere 361

9 Kapitel 5. Udvalgets udkast til nye regler 5.1. Lovudkast.' Bemærkninger til lovudkastets enkelte bestemmelser 369 Bilag: Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Bilag 7: Bilag 8: Bilag 9: Bilag 10 Bilag 11 Bilag 12 Bilag 13 Bilag 14 Bilag 15 Bilag 16 Bilag 17 Bilag 18 Bilag 19 LFFE 394 Bekendtgørelse nr af 14. december 2009 om huseftersynsordningen 398 Bekendtgørelse nr. 705 af 18. juli 2000 om dækningsomfanget for ejerskifteforsikringer i henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv 401 Sikkerhedsstyrelsens brev af 11. november 2008 om el-tjek 412 Forsikring & Pensions notat af 11. september 2009 om grænseværdier mv. (fugtskadedækning) 423 Dansk Byggeris brev af 8. maj 2007 om udvidelse af huseftersynsordningen 426 Erhvervs- og Byggestyrelsens notat af 21. januar 2010 om radon 428 Tilstandsrapportskema 433 Notat af 3. december 2007 om forbedringer af karaktersystemet i tilstandsrapporter 453 Notat af 1. juni 2006 om prisoplysninger i tilstandsrapporter 463 Eksempel på hustypebeskrivelse udarbejdet af BOLIUS 465 BOLIUS' notat af 11. september 2008 om hustypebeskrivelser 468 Eksempler på hustypebeskrivelser udarbejdet af BfBE 474 Resumé af SBi's rapport»gyldighedsperiode for huseftersynsrapporter«481 Erhvervs- og Byggestyrelsens notat af 26. september 2008 om udvidelse af tilstandsrapporters gyldighedsperiode 485 Notat af 12. september 2007 om de bygningssagkyndiges ansvarsforsikringer Erhvervs- og Byggestyrelsens notat af 9. juni 2009 om et samlet nævn for huseftersynsordningen 494 home SundhedsAttest 505 Notat af28. november 2007 om ankenævnsbehandling af tillæg 515

Den reviderede huseftersynslov og ændringer i ejerskifteforsikringen

Den reviderede huseftersynslov og ændringer i ejerskifteforsikringen Den reviderede huseftersynslov og ændringer i ejerskifteforsikringen AIDA den 23. februar 2012 Direktør Henning Jønsson, Ankenævnet for Forsikring, Advokat, Forsikring & Pension Disposition Nye regler

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

Aktuelle emner INFORMATIONSMØDE FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE

Aktuelle emner INFORMATIONSMØDE FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Aktuelle emner INFORMATIONSMØDE FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE AKTUELLE EMNER Ændringer af bekendtgørelse om HE Orientering om SBi s Projekt om måling af fugt i danske boliger Opfølgning på nye regler

Læs mere

Nordisk försäkringstidskrift 3/2012. Større forbrugerbeskyttelse ved hushandel

Nordisk försäkringstidskrift 3/2012. Større forbrugerbeskyttelse ved hushandel Større forbrugerbeskyttelse ved hushandel Danmark har fået en ny og forbedret huseftersynsordning. Ordningen anvendes af forbrugerne ved hushandler. Forsikringsbranchen (Forsikring & Pension) har været

Læs mere

Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Boligudvalget 2010-11 L 89, endeligt svar på spørgsmål 17 Offentligt Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 12. maj 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-7005-0036

Læs mere

Tak for det fremsendte høringsmateriale vedr. betænkning nr. 1520 om huseftersynsordningen.

Tak for det fremsendte høringsmateriale vedr. betænkning nr. 1520 om huseftersynsordningen. Justitsministeriet 20. august 2010 Høring af betænkning om huseftersynsordningen Tak for det fremsendte høringsmateriale vedr. betænkning nr. 1520 om huseftersynsordningen. BfBE har været medlem af Justitsministeriets

Læs mere

Ændringer i huseftersynsordningen

Ændringer i huseftersynsordningen KANDIDATAFHANDLING, JURA, AALBORG UNIVERSITET Ændringer i huseftersynsordningen Betydningen heraf, samt eventuelle problemstillinger Udarbejdet af: Lise Møller Andersen, 2007-2245 og Camilla Vinther Hansen,

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1)

Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1) Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1) medfør af 2 a, stk. 2, og 4, stk. 1 og 2, i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1142 af 28.

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1)

Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1) Udkast til Bekendtgørelse om huseftersynsordningen 1) I medfør af 2 a, stk. 2, og 4, stk. 1 og 2, i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 148 af 15.

Læs mere

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008 Forord Vejledning i brug af håndbogen Dette kapitel er gældende fra 26. maj 2008 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede

Læs mere

Huseftersyn Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige

Huseftersyn Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige Huseftersyn Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 1. Generelt Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige Forord Vejledning i brug af håndbogen Dette kapitel er gældende fra 1. maj 2004 Dog er revisioner

Læs mere

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen

1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008. Forord. Vejledning i brug af håndbogen 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 26.05.2008 Forord Vejledning i brug af håndbogen Dette kapitel er gældende fra 26. maj 2008 1. Generelt Side 1 af 1 Håndbog for beskikkede

Læs mere

Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige

Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige By- og Boligudvalget 2013-14 BYB Alm.del Bilag 33 Offentligt NOVEMBER 2013 MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Evaluering af Disciplinærog Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige ENDELIG

Læs mere

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk December 2000 Vilkår for Ejerskifteforsikring Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk Ejerskifteforsikring Forsikringen har kun gyldighed for ejendomme, der er

Læs mere

Hvad er sammenhængen mellem tilstandsrapportens øgede dækningsomfang og ejerskifteforsikringens prissætning/præmie?

Hvad er sammenhængen mellem tilstandsrapportens øgede dækningsomfang og ejerskifteforsikringens prissætning/præmie? Hvad er sammenhængen mellem tilstandsrapportens øgede dækningsomfang og ejerskifteforsikringens prissætning/præmie? Bachelorprojekt 17. december 2012 Allan Hansen Finansbacheloruddannelsen Speciale i ejendomshandel

Læs mere

Tilstandsrapport, home SundhedsAttest & energimærke

Tilstandsrapport, home SundhedsAttest & energimærke Tilstandsrapport, home SundhedsAttest & energimærke Sådan er loven om erstatning ved en bolighandel Hvis der efter en bolighandel bliver opdag et alvorlige fejl eller mangler ved boligen, kan køber rejse

Læs mere

Tilstandsrapport, elinstallationsrapport home SundhedsAttest og energimærke

Tilstandsrapport, elinstallationsrapport home SundhedsAttest og energimærke Tilstandsrapport, elinstallationsrapport home SundhedsAttest og energimærke Sådan er loven om forbrugerbeskyttelse ved en bolighandel Hvis der efter en bolighandel bliver opdag et alvorlige fejl eller

Læs mere

mellem parterne i ejendomshandler er til en vis grad blevet afløst af købernes tvister med ejerskifteforsikringsselskaberne om dækningsomfanget.

mellem parterne i ejendomshandler er til en vis grad blevet afløst af købernes tvister med ejerskifteforsikringsselskaberne om dækningsomfanget. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 8 1.1 Specialets opbygning... 9 2. Afgrænsning af emne... 10 3. Metode... 11 4. Gældende ret... 12 4.1 Fast ejendom regelsæt og begrebsafklaring... 12 4.1.1 Aftalen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 1. Huseftersynsordningens formål, aktører og regelgrundlag

Indholdsfortegnelse. Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige 1. Huseftersynsordningens formål, aktører og regelgrundlag 1. Huseftersynsordningens formål, aktører og regelgrundlag Indholdsfortegnelse 1. Huseftersynsordningens formål, aktører og regelgrundlag... 4 1.01 Huseftersynsordningens formål... 4 1.02 Institutioner

Læs mere

Beretning. bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed. Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12

Beretning. bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed. Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12 Beretning nr. 6 Folketinget 2011-12 Beretning afgivet af By- og Boligudvalget den 7. juni 2012 Beretning om bestilling af tilstandsrapporter og byggesagkyndiges uvildighed 1. Indledning Folketingets By-

Læs mere

Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige

Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige Håndbog Kapitel 0 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige Forord 1. Huseftersynsordningens formål, aktører og regelgrundlag 1.00 Huseftersynsordningens formål 1.01 Institutioner i huseftersynsordningen

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING

EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING - Betydning for købers retstilling ved mangler Kandidatafhandling udarbejdet af: Lene Braad, studie nr. 2008-3549 Afleveringsdato: 2. december 2013 Vejleder: Karina Hedegaard Hansen

Læs mere

Betænkning om offentlige myndigheders offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser mv.

Betænkning om offentlige myndigheders offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser mv. Betænkning om offentlige myndigheders offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser mv. Betænkning nr. 1516 Betænkning om offentlige myndigheders offentliggørelse af kontrolresultater, afgørelser

Læs mere

Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012

Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012 Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 1 10. APRIL 2012 Side 1 af 48 Kapitel 1 Indledning og anvendelsesområde... 4 1.1 Indledning... 4 1.2

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice 03-04-2014 Birketinget 8, 8000 Århus C Ejendomsmægleren har

Læs mere

Solgte ejendomme Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Jan. Okt. Apr. Apr. Juli. Juli. Ankenævnet for Huseftersyn

Solgte ejendomme Solgte rapporter Modtagne rapporter. Antal tusinde rappporter. Jan. Okt. Apr. Apr. Juli. Juli. Ankenævnet for Huseftersyn huseftersyn nyt 3/ fra Sekretariatet for Huseftersynsordningen til de beskikkede bygningssagkyndige meddelelser fra sekretariatet Statusopgørelse I løbet af september udsender Sekretariatet en ny statusopgørelse

Læs mere

Version 2 07.03.13. Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013.

Version 2 07.03.13. Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013. Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 2 7. MARTS 2013 Side 1 af 63 Kapitel 1 Indledning og anvendelsesområde... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

27-11-2014. Østerbro 31, 5985 Søby Ærø. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig

27-11-2014. Østerbro 31, 5985 Søby Ærø. Ejendomsmægleren har jf. reglerne herom ingen indflydelse på valget af bygningssagkyndig K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med ARNE BIRK v/ Søren Thomsen 27-11-2014 Østerbro

Læs mere

Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 3 2. JUNI 2014

Håndbog. til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 3 2. JUNI 2014 Håndbog til autoriserede elinstallatørvirksomheder, der udarbejder elinstallationsrapporter VERSION 3 2. JUNI 2014 Indhold Kapitel 1 Indledning og anvendelsesområde... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING OG HUSFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring, GF Forsikring og Willis Forsikringsservice 15-01-2015 Valdemar Holmers Gade 45, 2100 København Ø Ejendomsmægleren

Læs mere