MÅLEBLADET NR2/2013 MÅLEBLADET NR.1 FEBRUAR Morten Sølvsten, Geodatastyrelsen, om Rigsfællesskabets kontinental-sokkelprojekt,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MÅLEBLADET NR2/2013 MÅLEBLADET NR.1 FEBRUAR 2012. Morten Sølvsten, Geodatastyrelsen, om Rigsfællesskabets kontinental-sokkelprojekt,"

Transkript

1 Bo Overgaard fra det nystartede Jeg har også et brevkort, der er benyttet Morten Sølvsten, Geodatastyrelsen, om Rigsfællesskabets kontinental-sokkelprojekt, med fokus på dybdedataopsamling i det Arktiske Ocean. firma Septima sprang til og lavede en præsentation med kortest mulig varsel. som adressekort til en rulle, der er sendt til Hr. Landinspektør Sørensen, Hillerød. MÅLEBLADET NR2/2013 MÅLEBLADET NR.1 FEBRUAR

2 Målebladet udgives af Kort- og Landmålingsteknikernes Forening Anelystparken 37D, 8381 Tilst. Hovedbestyrelse: Thomas Wester-Andersen, formand Henrik Pangel, næstformand Tlf: Jens Chr. Madsen, kasserer Tlf: Karsten Vognsen, sekretær Tlf: Sektion offentlig: Jimmy Petersen Tlf: Dijana Ivanisivic Tlf: Sektion privat: Knud Meller Nielsen Tlf: Ditte Nielsen Tlf: cybercity.dk Charlotte Gosvig Nielsen Tlf: Martin Aspelund Tlf: OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Ny adresse til Målebladet: Redaktion: Jan Slot-Carlsen, Houvej 187, 9370 Hals Tlf: Mob: Jens Erik Bundgård, Sanatorievej 55, 6710 Esbjerg V. Tlf: JohnnyHumlebæk, Violvej 38, 8680 Ry Tlf: Knud Meller Nielsen, Roarvej 25, 8230 Åbyhøj. Tlf: Layout: Jan Slot-Carlsen, Tryk: ChronoGrafisk A/S, Aarhus Annoncepriser: Kontakt sekretariatet! Deadlines i 2013: Nr. deadline: udkommer: 1 6/2 6/3 2 10/5 1/6 3 1/8 1/9 4 1/11 1/12 Link til KLF med QR kode til Smartphone, Android eller I-phone. Sekretariatets kontortid Mandag - onsdag Torsdag: Fredag: lukket Telefon: Telefax: Hjemmeside: ISSN: X 2

3 Fynsk forår Banen i Middelfart var klar og travhestene lukket ud af staldene. Men som man siger i Tivoli, altid som aldrig før, var der nye deltagere i feltet. Vi har aldrig haft så mange udstillere før, så det kneb med pladsen på udstillingslokalerne, da alle skulle se de nye tiltag fra firmaerne. Det vil vi arbejde med at løse til næste gang. Desværre aflyste Google dagen før årsmødet deres deltagelse på grund af sygdom. Heldigvis kunne Geoforum formidle en løsning. Herfra skal der lyde en stor tak til Bo Overgaard fra Septima, for med så kort varsel, at kunne træde til og give et spændende foredrag om anvendelse af geografisk it og kreativ udnyttelse af de frie grunddata. Igen i år var det en stor fornøjelse, at være sammen med så mange videbegærlige og feststemte medlemmer - nye som gamle. Jeg ser frem til næste årsmøde. Tak for det store fremmøde og opbakning. Må jeg på hovedbestyrelsens og egne vegne, sige tak for genvalget. Vi vil prøve at leve op til jeres forventninger. Vi ses ude i Regionerne. Thomas Wester-Andersen Formand 3

4 INDHOLD Formanden har ordet... side 3 Rolig generalforsamling... side 6 Møde i sektion Privat... side 8 Møde i sektion Offentlig... side 10 Kontinentalsokkel...side 11 Grunddata-Geodata-Googledata... side 12 Septima- Growth... side 13 Kursus i laserscanning... side 14 Instrumentudstilling... side 16 CarPark... side 18 GPS styring - nok engang... side 20 Opmåling og Arkiver II... side 21 MTM- uddannelsen... side 22 Endnu et postkort... side 23 Det gamle postkorts placering... side 24 Vasehus... side 25 Ko Ledig stilling... side 26 Kort Nyt... side 28 Tegneserie... side 30 4

5 Leica ScanStations - løser alle typer scanningsopgaver C5 C10 P20 Du får en Leica Scanstation som: passer til dine opgaver og til dit budget. er enkel at bruge og har enkel databehandling som dækker dit behov i dag - men også i morgen. som scanner i alt slags vejr som inkluderer Leica Geosystems unikke service og support fra eksperterne selv. Fælles for ScanStations fra Leica Geosystems er brugervenlighed, funktionalitet og nøjagtighed. Men vores mangeårige erfaring følger know-how, service & support samt eksperter på området, der står klar til at rådgive og vejlede om alle mulighederne. Om du vælger ScanStation C5 til de grundlæggende opgaver, ScanStation C10 til både indendørs og udendørs applikationer eller branchens bedste og ultra-hurtige laser scanner, ScanStation P20 - så får du et kvalitetsprodukt med høj nøjagtighed og en sjældent set brugervenlighed, som åbner op for alle muligheder indenfor scanning. Kontakt Leica Geosystems på tlf eller scan QR-koden for mere info. 5 HR-Design.dk

6 Rolig generalforsamling Der var glædeligvis 111 medlemmer tilmeldt foreningens 11. ordinære generalforsamling, der blev holdt på Park Hotel i Middelfart. af Kirsten Sørensen og Jens-Erik Bundgaard KLF formand,thomas Wester- Andersen, bød velkommen til generalforsamlingen. Peter Bromark blev valgt til dirigent. Han takkede for valget og gennemgik formalia iht. generalforsamlingens lovlige gennemførelse. Ifølge vedtægterne skal generalforsamlingen afholdes et centralt sted i landet i marts eller april måned i ulige år. formandens beretning Thomas Wester-Andersen beklagede, at formandsberetningen pga. tidspres og en misforståelse ikke var udsendt rettidigt. Beretningen blev uddelt på generalforsamlingen. Thomas berettede om flytning til nye og gode kontor- og mødefaciliteter i Tilst, samt om en god og stabil personalesituation. De sidste par år har KLF arbejdet på at markedsføre og synliggøre sig både internt og eksternt, via bl.a. samarbejdsrelationer med Geoforum, FTF-A og uddannelsesinstitutionerne, samt via afholdelse af regionsmøder og kurser. Desuden har KLF med stor succes deltaget i samarbejde med uddannelsesstederne VIA og KEA omkring en stand på Kortdagene Der foregår i foråret 2013 overenskomstforhandlinger med både offentlige og private arbejdsgivere. Beskæftigelsessituationen er for tiden opadgående, dog brancherelateret og med lokale udsving. Formandsberetningen blev godkendt. regnskab Kasserer Jens Chr. Madsen gennemgik regnskabet for Der er gjort en ihærdig indsats for at rette op på regnskaberne fra 2009 og Det er lykkedes pga. god styring af indtægter og udgifter. Regnskabet for 2011 blev godkendt. Herefter gennemgik Jens Chr. Madsen regnskabet for Der er tilført midler til kompetencekontoen. Det giver et godt grundlag til at efteruddanne og tilføre medlemmerne flere kompetencer. Stigning af udgifter til HB er begrundet i KLF s deltagelse i Kortdage Det bemærkedes, at Jens Chr. Madsen kører en stram styring af økonomien, hvilket resulterede i et tilfredsstillende resultat for Et medlem spurgte til, hvorfor hjemmesiden giver overskud. Jens Chr. Madsen oplyste, at det er begrundet i annonceindtægter. Lis Kristensen ville gerne vide, hvorfor KLF har midlerne stående hvad skal de bruges til? Jens Chr. Madsen forklarede, at der skal sættes midler af, således at der er kapital til rådighed i en evt. strejke eller lock-out situation. Regnskabet for 2012 blev godkendt. 6

7 budget og kontingent Jens Chr. Madsen gennemgik budget for 2013 og 2014, og sagde hertil, at der i budgettet er oprettet en ny konto vedrørende Kortdage, hvilket giver et bedre overblik over forbruget på HBkontoen. Lis Kristensen spurgte til antallet af aktive medlemmer. Jens Chr. Madsen oplyste, at der p.t. er ca. 700 medlemmer i alt i KLF. Der er mange modne medlemmer i de kommende år, og HB er opmærksomme på at være progressive i forhold til optaget af nye medlemmer. Andersen og Lis Kristensen, Sektion Privat: Ditte Dahm Nielsen, Charlotte Gosvig-Nielsen, Knud Meller-Nielsen og Martin Aspelund. Lars Gotfredsen og Lennart Lindberg blev nyvalgte som suppleanter. Sektion Offentlig: Dijana Ivanisevic og Jimmy Petersen. Suppleant Michael Iversen blev ligeledes genvalgt. Thomas Wester-Andersen takkede for medlemmernes deltagelse i GF2013 og takkede Peter Bromark som dirigent. valg Der var genvalg til alle: Formand: Thomas Wester-Andersen, Næstformand: Henrik Pangel, Kasserer: Jens Chr. Madsen, Sekretær: Karsten Vognsen, 2 revisorer: Kim Kallerup og Poul Færk Magnusson, 2 revisorsuppleanter: Flemming Thomas Wester-Andersen bød velkommen til generalforsamlingen. 7

8 Møde i Sektion Privat af Knud Meller Nielsen Der var mødt ca. 65 medlemmer op til generalforsamling og valg i sektionen. I anledning af valget, blev der indledningsvis valgt en dirigent, Willy Jensen, fra Bonefeldt & Bystrup, Horsens. Nye tiltag Det blev nævnt, at KLF havde en stand ved Kortdagene i Herning sammen med skolerne for at få større SYNLIGHED især overfor potentielle nye arbejdsgivere - kommunerne og de nye studerende gymnasieelever. I samme tråd og formål er fremstillet nye opdaterede brochurer, der blev udleveret på standen. Læs nærmere beskrivelse af dette i Målebladet nr. 4/2012. Sekretariatet Det blev orienteret om sekretariatet arbejde og, at de er til rådighed, hvis man har brug for det. Ledige medlemmer/arbejdsløshedstal Orientering om de aktuelle ledighedstal: 5,3% og 34 personer der er berørt af ledighed pr. 12/4. Personsager De emner personsagerne har drejet sig om i det forløbne år har været. - Ferie, Feriefridage, Barsel, Sygdagpenge - 2 bortvisninger - Ansættelses-kontrakter til gennemsyn - Job ved udenlandske entreprenørfirmaer: Problemer med løn og pensionsudbetaling efter kontrakten. Lønforhandlinger - Sikkerhedsrepræsentant - Fyringer og betingelser omkring brug af kursusmidler i forbindelse med fyring. Vi forsøger at besvare henvendelser fra medlemmerne bedst muligt. Her gør vi brug af f.eks. FTF s og andres ekspertise indenfor de forskellige områder. Regionale klubber I de forgangne år har der været følgende arrangementer i de regionale klubber: - Tur til Danmarks højeste punkter: Ejer Bjerge, august Foredrag ved Michael Hammel, Dansk cyklistforbund: Hvordan du slipper for dyre kort og i stedet kan lave sjove ting. Afholdt forår og efterår Virksomhedsbesøg hos Deltafix, Juelsminde efterår Besøg hos Kystdirektoratet, Lemvig, januar D Laserscanning Middelfart/ Høje Tåstrup forår 2013 Alle er velkomne til at deltage og komme med forslag til arrangementer, til vores arrangementsdatabase. Der kom i den forbindelse mange gode forslag fra salen. Bl.a. blev det foreslået, at man laver en klub, eller ERFA-gruppe, for de privatansatte medlemmer, som arbejder uden for overenskomsten. Der findes en tilsvarende klub i Vejdirektoratets regi, som fungerer fint. Det betinger dog at visse regler overholdes, og at der er en tovholder/bestyrelse, som kan lede klubben og sørge for, at lave de ønskede arrangementer. KLF laver de Regionale klubber i håbet om, at disse kan rumme alle i den enkelte region. Alle medlemmer kan til enhver tid kan komme med forslag til arrangementer for at få emner eller fokuspunkter belyst i de regionale klubber. Uddannelse Praktikpladser: Der er god grund til at takke til medlemmerne og deres firmaer for hjælp til at finde gode praktikpladser. Næsten samtlige nyuddannede fik job ved deres praktiksted. Derfor skal igen lyde en opfordring til at gentage den succes: Skaf praktikplads til en studerende, og få en ny dygtig kolllega senere! 8

9 Uddannelsesudvalgene i Horsens og København arbejder stadig. De er etableret for at sikre dialog mellem lære, elever, erhvervslivet og interessegrupper bl.a. KLF. KLF besøger skolerne for at fortælle om vores aktiviteter en fra sekretariatet og en fra hovedbestyrelsen. Kurser Følgende kurser er afholdt siden sidste årsmøde: - Fejlteori og kontrol af landmålingsinstrumenter - GIS SQL Søg og du skal finde - Ejerlejlighedsopdeling - GPS maskinstyring - Terrestrisk laserscanning, afholdt to gange Flere under planlægning ud fra medlemmernes ønsker... Overenskomstforhandlinger: KLF og PLF-Praktiserende Landinspektørers Forening Der blev givet en kort orientering om forløbet hidtil. Der er indtil dette tidspunkt udvekslet krav og holdt første møde med PLF. Næste forhandlingsmøde er fastsat til den 6 maj. Nærmere orientering følger, når overenskomstforhandlingerne er afsluttet. Charlotte Gosvig Nielsen Valg til KLF Sektion Privat Alle genopstillede blev genvalgt, og indgår den næste to-årige periode i Kort- og landmålingsteknikernes hovedbestyrelse: Martin Aspelund, Tvilum Landinspektører, Kastrup, Charlotte Gosvig Nielsen, TRE- FOR, Kolding, Ditte Dahm Nielsen, Landmålergården, Maribo og Knud Meller Nielsen, GEO, Brabrand. Derudover blev valgt to suppleanter: Lars Goddiksen og Lennart Lind. Suppleanterne bliver inviteret til hovedbestyrelsesmødet i sekretariatets lokaler, Tilst den 6/9. Livlig diskussion undervejs i mødet Formand Thomas Wester Andersen deltog i mødet og diskussionen. Og der blev diskuteret livligt undervejs. Det hotteste emne var de medlemmer, som arbejder i den private sektor udenfor PLFregi i entrepreønørfirmaer og private landmålingsfirmaer. Disse medlemmer arbejder i mange tilfælde udenfor overenskomst og har derfor ikke den samme sikkerhed for ordnede arbejdsforhold. Det blev foreslået at sektionen gør en fornyet indsats for disse medlemmer, og at man søger at lave aftaler med arbejdsgiverne. Sektionen har taget forlagene til efterretning, og arbejder videre med sagerne. Som noget af det første vil der blive indkaldt til regionsmøde på Sjælland, hvor dette skal være i fokus. Afrunding Sektionens bestyrelse gjorde opmærksom på, at sekretariatet aldrig er mere end et opkald eller en mail væk, når der er brug for hjælp. Mødet blev afviklet i god ro og orden takket være en sikker dirigent Willy Jensen. Sektionsbestyrelsen takker for god opbakning og genvalg. 9

10 Møde i sektion offentlig 45 offentlige ansatte mødte frem til sektionsmødet, der blev holdt i forlængelse af årsmødet og generalforsamlingen på Park Hotel i Middelfart. Af Henrik Pangel og Jens-Erik Bundgaard Dijana Ivanisevic fra udvalget lagde ud med at fortælle om den kommunale overenskomst som på mødetidspunktet ikke var 100% på plads, grundet lærerlockouten. Dijana nævnte herudover, at KLF på de generelle lønstigninger i KTO-forliget har indgået aftale med KL om, at kommunalt ansatte på løntrin 22 stiger fra til , altså 1000 kr. om året. Af de få penge, der var til vores rådighed virkede dette fornuftigt. Det skal bemærkes, at skulle beløbet have været ligeligt fordelt, ville det have udløst 320 kr. pr. medlem. Vi kan bl.a. takke Maskinmesterforeningen for dette, idet de 1000 kr. ikke kunne opnås med de midler, der var tiltænkt os. Dijana fortalt yderligere om en ny kompetencefond, der træder i kraft til januar Den kan man snart læse mere om på vores hjemmeside. Er man kommunalt ansat, er der en mulighed for, at kunne få en pose penge til efteruddannelse. Henrik Pangel fortalte om de statslige overenskomster. Disse var heller ikke færdige på grund af ovennævnte lockout, men stod på standby. Med hensyn til generelle lønstigninger står det sløjt til. De statsansatte kan dog se frem til en beskeden stigning til april Vi får ikke noget lokalt, da alle midler er gået til generelle lønstigninger. Det eneste lokale (Organisationsaftalen) er en omskrivning i form af konsekvensrettelser. Sammenligner man stat og Dijana Ivanisivic kommune vil man se, at forligene er temmelig ens, dog udtrykt på forskellige måder. Vi har sagt farvel til en del kolleger i KMS og andre offentlige steder. Indenfor det statslige område har man fået mulighed for at få midler til efteruddannelse. I KMS har man brugt et firma der hedder AS3 til at vejlede afskedigede kolleger, ligeledes er man blevet opmærksom på, at der findes nogle midler (FUSA) der kan ansøges om til videreuddannelse mm. I løbet af året har der været lokale lønforhandlinger, der er kommet en del til gode. Men der vil også være nogen der bliver skuffede. I KMS brugte man ca. 1,1% af lønsummen til lokal løndannelse. Af disse skulle halvdelen uddeles som engangstillæg. I staten har vi også haft forhandlinger med andre myndigheder om lokalløn og fået lidt. På den kommunale side har vi bemærket, at de kommunalt ansatte KLT ere er de ansatte i forhandlingskartellets områder, der har fået allermest. Dette ses tydeligt af statestikkerne. Andre grupper får rent faktisk baghjul. Der har selvfølgelig også været kedelige sager som en forening må tage hånd om. Men vi er godt rustet, vi bruger FTFs eksperter flittigt. Vi i bestyrelsen, er jo også kun almindeligt ansatte og kan ikke vide alt, så vi har et rigtigt godt samarbejde med FTF, som altid er behjælpelige. Ud over dette var der en del snak, bl.a. om lærerlockouten, og om hvad vi kan forvente af overenskomsten i Jimmy Petersen var herefter inde på de meget succesfulde regionsmøder og nævnte også de kommende regionsmøder. Bl.a. vil der blive en tur til den gamle og nye Lillebæltsbro, med mulighed for at komme op i en af pylonerne på den nye bro. Der var genvalg til hele udvalget. 10

11 Fra årsmødet: Kontinentalsokkel-projektet ved Grønland Skal Nordpolen tilhøre Danmark? Af Jens-Erik Bundgaard Morten Sølvsten Det var tidligere opmåler ved Farvandsvæsenet, Morten Sølvsten, Geodatastyrelsen, der fortalte om Rigsfællesskabets kontinentalsokkel-projekt, med fokus på dybdedataopsamling i det Arktiske Ocean. Det danske projekt er blevet udført i 3 etaper. I 2007 gik undersøgelserne mod Nordgrønland. Projektet hed Lomrog I og var assisteret af en total lydløs russisk atomisbryder. Lomrog II, i 2009 gik til Svalbard og Nordpolen og Lomrog III kom til i Det var her Morten Sølvsten var med. Togtet foregik i samarbejde med det svenske polarforskningssekretariat og med en svensk isbryder Oden. Området var denne gang havet nord for Grønland og skulle supplere de to første togter. Togternes hovedopgaver var at indsamle de forskellige datatyper, der er nødvendige for at dokumentere Rigsfællesskabets krav i forbindelse med udvidelse af retten til havbunden ved Grønland ud over den eksisterende 200 sømil økonomiske zone. Typen af datafangster bestod bl.a. af opsamlingsstedets position, dybde og tid (på grund af tidevandet). Der blev også trukket med trawl, for at få noget af grundfjeldet med op. Herudover blev der foretaget boringer og seismiske målinger for at styrke beviserne ved den fremtidige grænse dragning. Morten Sølvsten fortalte om de meget vanskelige forhold der blev målt under - med isskruninger, strøm og vind, samt istykkelser der skulle tages højde for ved målingerne. Op til 2000 m høje seamountains (bjerge på havbunden) kunne registreres ved de seismiske målinger. Når beviserne for udvidelse af kontinentalsokkelgrænsen ud over de 200 sømil er klar, tager FN stilling til om det danske krav holder vand. En juridisk fordeling af området er der ingen aftale om. Men det kan i heldigste fald ende med, at Nordpolen bliver grønlandsk/dansk. Hele det spændende foredrag blev ledsaget af meget flotte billeder fra området. 11

12 Seminar på Park Hotel i Middelfart Grunddata - Geodata - Googledata af Johnny Humlebæk Mogens Skov Det var overskriften på dette års tema i Middelfart, og som det næsten er blevet kutyme, havde det trukket mange folk af huse. 87 deltagere indfandt sig i til formiddagens foredrag. Mogens Skov fra Geodatastyrelsen lagde ud med Vil du se, hvad du har liggende i vores kælder der tog afsæt i den fælles offentlige digitaliseringssstrategi og hvilke frie data, der er med i pakken. Her drejer det sig selvfølgelig om, hvilke data der er med i Pakken og videre, hvordan hentes de, og hvordan bruges de? Mogens Skov, der i øvrigt har en uddannelse som topograf i det tidligere Geodætisk Institut fra , lagde ud med præsentation af sine slides. Den første havde overskriften Velkommen til de frie data, og så var porten dermed åben til detaljerne, hvor overblik over projekterne med vigtige diagrammer, tidslinjer over frigivelse og færdiggørelse af projekterne blev præsenteret. På økonomisiden går det på, hvem der får mest ud af det og efter grafen er svaret: De private brugere. Her er det igen det aktuelle om, hvilke kort og geodata, der er indeholdt i Frie Data, og hvordan de hentes. Endelig er der den særlige adgang for de oprindelige aftalepartnere Stat og Kommune. Det er virkelige et stort tag selv bord, og mulighederne er blevet mangfoldige. Efter at Mogens skov havde gennemgået forskellige demomodeller, sluttede han af med at opfordre til, at man besøgte Geodatastyrelsens stand på eftermiddagens udstilling, ikke mindst hvis man brændte inde med eventuelle. spørgsmål. Mogens Skov har sendt sit materiale til KLF, hvor det kan hentes via hjemmesiden for dem, der måtte have brug og lyst til det. Første foredrag var løbet af stablen på den næsten fastsatte tid. 12

13 Seminar på Park Hotel i Middelfart Septima Labs af Knud Meller Nielsen Afbud fra Google Via vores gode kontakter i Geoforums sekretariat, Jesper Høi Skovdal, lykkedes det at finde en afløser for Googles Rune Bertien, som på uheldig vis var blev syg og måtte melde fra i sidste øjeblik. Det blev Bo Overgaard fra det nystartede firma Septima, der sprang til og lavede en præsentation med kortest mulig varsel. Det vil vi gerne takke ham for endnu en gang! Bo havde den fordel, at han kunne lægge sit oplæg til rette efter de andre oplægsholdere. Ulempen var, at han næsten ingen tid havde til forberedelsen. Men opgaven blev klaret til UG. Nystartet firma Septima Sammen med 6 kolleger fra Grontmij dannede Bo firmaet SEPTIMA (www.septima.dk), netop på grund af de muligheder der ligger i de frie grunddata. De frie grunddata har givet begejstring hele vejen rundt. Enkelte, der havde det som levebrød at levere data, har selvfølgelig brokket sig noget. Digitaliseringsstyrelsen har lavet nogle meget optimistiske beregninger, som forudser, at samfundet vil spare en halv mia. om året. De beregninger kan man jo altid anfægte. Men ser man på de offentlige data som infrastruktur, har de langt større værdi en den pris, det har kostet at lave dem. Og bliver man i tankegangen om infrastruktur er det sikkert, at de frie data ikke bliver ringere af at blive brugt. Data vil blive bedre med tiden, fordi de fejl, som altid findes, vil blive indmeldt og rettet løbende. Der ligger dog en formidlingsopgave med hensyn til finde ud af, hvad vi har brug for. Og hvad kan data bruges til? Det vigtigste er, at data er frie og kan bruges af alle. Eksempler til alle: Septima - Labs Herefter gav Bo en række eksempler på, hvad hans firma har lavet siden nytår, da data blev frie. Septima har lavet et laboratorium, hvor de lægger deres ideer ud i bedste open source -ånd. Bo Overgaard Her kan alle gå ind og afprøve tingene, kigge og kommentere: Eksemplerne er ruteplanlægning, anvendelse af Danmarks Højdemodel, søgninger og Quantum GIS plugins. Gå ind og kig på det og bliv overrasket over f.eks. den hurtighed der arbejdes med her. Det var et meget inspirerende oplæg, som ramte plet i feltet omkring de frie data. 13

14 Kursus i laserscanning Støvet havde knapt lagt sig i Middelfart efter årets første kursus i maskinstyring, før Kort- og Landmålingsteknikernes Forening den april 2013 endnu en gang slog dørene op til et spændende og visionært kursus på Hotel Park i Middelfart for vores medlemmer - denne gang om terrestrisk laserscanning med Lars F. Matthiesen fra VIA University College som underviser. 19 Kortog landmålingsteknikere var til start. Terrestrisk laserscanning. Ja, det lyder grangiveligt som noget fra en Alien-film, men der er tale om en 3D-laserscanning og en hurtig og effektiv metode til indsamling af detaljerede og meget præcise 3D-data. Scanningerne giver en punktsky, der beskriver de scannede objekter i 3D. Ud fra punktskyen kan der dannes en vektorbaseret 3D-model, der kan anvendes i CAD-programmer. Kurset var skræddersyet til kortog landmålingsteknikere, der arbejder med opmåling og gerne vil lære at anvende statisk terrestrisk laserscanning. Teknologien Lars F. Matthiesen vil blive mere udbredt i branchen de kommende år, og formålet med kurset var at give deltagerne teoretisk viden om stationær terrestrisk laserscanning og praktiske færdigheder i indsamling, bearbejdning og modellering af data, så vi er klædt optimalt på til at møde fremtiden som forhåbentlig bliver uden Sigourneys nattemonstre. Mere detaljeret fokuserede kurset på planlægning og udførelse scanninger og bearbejdning af data fra scanninger, så deltagerne efter kurset kunne: Forstå principperne ved statisk terrestrisk laserscanning Forstå teknologiens muligheder og begrænsninger Planlægge og udføre 3D-scanninger Indsamle og bearbejde punktskyer fra flere stationer Georeferere punktskyer Konstruere simple geometriske figurer ud fra punktskyer og overføre disse til CAD-programmer Under kurset arbejdede vi med emnet gennem forelæsninger, praktiske øvelser og workshops, som demonstrerede, hvad statisk terrestrisk laserscanning kan an- Koncentrerede kursister 14

15 vendes til, hvordan opmålinger planlægges og gennemføres, hvordan vektorer dannes ud fra en punktsky, og hvordan data fra scanninger kan præsenteres. Herudover gennemgik vi teorien bag laserscanning, hvordan kvaliteten kontrolleres og tolkningen af kvalitetsudtryk. Under øvelserne og workshoppen gennemførte vi en opmåling med en Trimble TX5-laserscanner, hvor ingen kunne føle sig sikre, og både trappeopgange, reposområder og gangarealer blev gennemanalyseret. Efterfølgende behandlede vi punktskyen i programmet Trimble Scene. Ja, der skulle spidses øren for at følge med men lokalet emmede af koncentration, for jo bedre vi mestrer værktøjerne, desto mere er vi med til at sætte dagsordenen for, hvordan de bliver brugt. Programmet løb over to dage og indeholdt bl.a.: Første kursusdag Teori om laserscanning, laserscanningers anvendelse, nøjagtigheder, muligheder og begrænsninger. Gennemgang af teorien bag statisk terrestrisk laserscanning og principperne ved udførelse af statisk terrestrisk laserscanning. Opgave: Undersøgelse af scanner-specifikationer. Planlægning af scanninger, placering af stationer, placering af targets og udarbejdelse af dokumentation ved en scanning. Instruktion i betjening af Trimble TX5-scanneren, installation af Trimble Scene og overførsel af data til Trimble Scene. Introduktion til workshop (installation af programmet Trimble Scene, planlægning af en scanning, scanning i praksis, udarbejdelse af skitse med stationer og targets samt indmåling af stationer og targets med totalstation) Anden kursusdag Databehandling i Trimble Scene. Import af data, preprocessing og de forskellige views i Scene. Registrering af targets og sammensætning af flere scans til en punktsky ved transformation. Kvalitetsudtryk og kvalitetskontrol fra transformationen. Tilføjelse af fotos til punktskyen. Måling af afstande og vinkler i punktskyen. Modellering i Trimble Scene. Anvendelse af funktionen som Clipping box med mere. Automatisk genkendelse af objekter i Scene. Eksport af punktsky og eksport af model til CAD og andre programmer. Kvalitetskontrol af modellen. Pyha! RAM-klodserne sydede, kaffeproduktionen var på sit højeste og udbyttet stort under kurset. Endnu en gang stor tak til Lars F. Matthiesen for et velfunderet, informativt og spændende kursus, som er med til at klæde os godt på til fremtidens mange hjørner og discipliner. Tak til jer for at deltage og gøre det sjovt og givtigt at absorbere ny viden med gode kolleger og til Kate og resten af personalet på Hotel Park for dejlig mad og forrygende rammer for vores kurser. Martin Aspelund, kursusleder 15

16 16

17 INSTRUMENTUDSTILLING De 8 udstillere fik hver fik 5 minutter til at præsentere deres firmaer og nyheder. Udstillingen var konstant godt besøgt af de hen ved 200 fremmødte medlemmer. LIFA PFA HEDEDANMARK GEODATA- GEOTEAM LEICA LANDCAD SITECH STYRELSEN 17

18 Et udvalg af de fremmødte firmabiler. Ikke den store variation, hvad angår bilmærke; men nogle var mere terrængående end andre! 18

19 19

20 GPS maskinstyring - nok engang Et par uger før jul sidste år afholdt vi for første gang kursus i KLF i GPS-maskinstyring man kunne næsten have troet, der var tale om billetsalget til en Bruce Springsteen-koncert, så hurtigt som det kursus blev overtegnet, så vi måtte love de håbefulde medlemmer, der ikke fik en plads, at vi ville gentage succesen. I KLF holder vi jo, hvad vi lover, så marts 2013 rystede SF-stenene ved Hotel Park i Middelfart endnu en gang lidt i fundamentet ved tanken om det, der skulle ske, når vi slog dørene op for en ny omgang GPS-maskinstyring. Kurset henvendte sig som første gang til kort- og landmålingsteknikere, der arbejder med GPS-maskinstyring eller ønsker at arbejde med GPS-maskinstyring for jordentreprenører. 19 friske folk var mødt op til kurset, som var sammensat, så det gav et generelt indblik i de forhold, vi skal være opmærksomme på, når vi beskæftiger os med maskinstyring, gennem relevante foredrag og hands-on øvelser og med det mål, at deltagerne forlod kurset med en grundlæggende viden om konvertering af data til tre af de førende maskinstyringssystemer i branchen. Vi havde justeret lidt på kursusformen i forhold til første kursusforløb, og denne gang stod ikke mindre end fire undervisere klar i kulissen med hver deres indspark til den spændende disciplin, nemlig Knud Rolskov Rasmussen fra SITECH Danmark A/S, Egil Søbye fra Scanlaser, Jacob Bay Frantzen fra ToppTopo og Rie Rohde fra Spotland Surveyors. Eleverne har hands-0ff Inden kursusdagene havde alle deltagere artigt downloadet og installeret et simulationsprogram, som vi skulle bruge i undervisningen. Programmet var både bredt og udfordrende og så ud som følger: Generel introduktion til GPSmaskinstyring Hvordan er GPS-maskinstyringssystemet bygget op Forskel på forskellige løsninger: 2D, 3D og ATS GPS-systemtilpasning Øvelse i GPS-systemtilpas ning Data Konvertering af data til CAT Accugrade/Trimble-maskiner Konvertering af data til XC16/ CB16 Scanlaser-maskiner Konvertering af data til Top- Con-maskiner Best practice Udfordringer i forbindelse med produktion af 3D-data/ DTM-modeller Udfordringer i marken Hands-on øvelser Dataflow, udarbejdelse af data i kontorsoftware og afvikling af resultatet i GPSgravemaskiner udenfor. Der blev lyttet grundigt i undervisningslokalet, skriblet flittigt på blokkene, tastet på computerne og kløet et par gange bag øret med en pen eller to, mens underviserne tegnede og fortalte. Emnet var spændende og teknikken ny for mange af deltagerne, så det var så som så med fnis og papirkugler til gengæld var vi alle som små børn, da kursets klimaks skulle løbe af stablen, og vores ihærdige arbejde afvikles i hands-on øvelser på gravemaskinerne ude på parkeringspladsen. Vi håber ikke, at meditationsworkshoppen hos hotellets øvrige kursusgæster måtte gå om men sjovt var det i hvert fald at stå og give den gas i vaskeægte sandkassestil med maskinerne og se teorien blive afviklet i praksis. Endnu en gang siger vi tak for et spændende og ikke mindst hyggeligt kursus i Middelfart. Det er en fornøjelse at blive klogere og dygtigere sammen med så gode folk. Og skønt i så velfungerende rammer som på Hotel Park, der virkelig ved, hvordan man forkæler forkælede kursister. Vel mødt næste gang! Og tak til Scanlaser, ToppTopo, SITECH og Spotland Surveyors for udstyr, materiel, personale og ikke mindst instruktion og formidling. Martin Aspelund / kursusleder 20

NR.3/10. September. Målebladet NR3/10 1

NR.3/10. September. Målebladet NR3/10 1 NR.3/10 September Målebladet NR3/10 1 Målebladet udgives af: Kort- og Landmålingsteknikernes Forening Sekretariatet: Tinglevgade 1 kld 8000 Århus C. Kontortid: Mandag: 10-14 30 Tirsdag og onsdag: 9-14

Læs mere

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI Hjemmesiden: www.foa-psykiatri.dk NUMMER 1- JANUAR 2006 FOA PSYKIATRI Psykiatriklubben arrangerede besøg på Ceres Bryggerierne - eller som det hedder i dag: ROYAL UNIBREW.

Læs mere

Indhold. Family Tree Maker. Generalforsamlingen 1998. Brothers Keeper. Læsekredsen. Nogle kirkebogserfaringer. GedComp i praksis

Indhold. Family Tree Maker. Generalforsamlingen 1998. Brothers Keeper. Læsekredsen. Nogle kirkebogserfaringer. GedComp i praksis Slægt & Data Indhold Udgives af DIS-Danmark (Databehandling i Slægtsforskning) E-mail: DIS@vip.cybercity.dk Web-side: users.cybercity.dk/~dko6959 Slægt & Data udkommer 4 gange årl. i månederne: Marts,

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information

geoforum.dk mødestedet for geografisk information 62 Januar 200 Januar 2005 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Hvorfor mon de flager på borgen? Har de endelig hørt om geodata? Er det valget eller noget helt 3.die? Læs præsidentens Nytårshilsen

Læs mere

RUNE MALER 30 ERNE FREM I KORSBÆK MALEREN . 15. Maleruddannelserne får mere kvalitet. Mike og Marco knokler forud for WorldSkills

RUNE MALER 30 ERNE FREM I KORSBÆK MALEREN . 15. Maleruddannelserne får mere kvalitet. Mike og Marco knokler forud for WorldSkills . 15 MALEREN Maleruddannelserne får mere kvalitet SIDE 16 Mike og Marco knokler forud for WorldSkills SIDE 12 OG 30 03 MEDLEMSBLAD FOR MALERFORBUNDET I DANMARK JUNI RUNE MALER 30 ERNE FREM I KORSBÆK Bygningsmalere

Læs mere

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV:

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV: NR.3 JUNI 2013 ÅRGANG 63 s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE GÆSTERNE VAR IMPONEREDE STU-ANALYSE ER POSITIV: GODT TILBUD TIL UNGE MED CP

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

bladet Tag et gratis kursus fra sofarækken læs side 4 nr 4 august 2012

bladet Tag et gratis kursus fra sofarækken læs side 4 nr 4 august 2012 hk midt bladet nr 4 august 2012 Tag et gratis kursus fra sofarækken læs side 4 af afdelingsformand Martin Rasmussen leder Det skal i højere grad være op til det enkelte medlem selv at fastsætte sit kontingent

Læs mere

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 22. januar 2014 I 105. årgang 1 bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 Far og søn klar til generationsskifte 32 Mikrolån til

Læs mere

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 28 5. december 2011 Malaria ombord s. 8 Første udmønstring s. 15 Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Lederne Jesper Bernhardt Direktør SPECIALIST

Læs mere

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV Nr. 2 - juni 2015 I dette nummer: Når fleksjob bliver en forretning s. 4-5 Respect for cleaners s. 8 Skab et trygt dagpengesystem s. 17 Brancheårsmøde i 3F København s. 18-19 Medlemsblad for 3F København

Læs mere

FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010. Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG

FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010. Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010 Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG INDHOLD RADIOGRAFEN Radiografen udkommer 10 gange årligt. Oplag:

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Januar 2007 Hvad byder det nye år os? Lederen side 3

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Januar 2007 Hvad byder det nye år os? Lederen side 3 81 Januar 2007 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Hvad byder det nye år os? Lederen side 3 Geodata spiller en central rolle i fremtidens beredskab side 4 Nye stærke initiativer omkring Landinspektøruddannelsen

Læs mere

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til Nr. 1 - Januar 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring» Tema // Mangfoldighed Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver

Læs mere

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / september 2009 Over 1.000 fyringer siden krisens start/3 Provinsen midt i københavn/4 Som menneske vokser man/8 Ny skat på arbejdsredskaber/12

Læs mere

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / juni 2013 Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte

Læs mere

Det bliver. samme igen. Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt

Det bliver. samme igen. Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt Det bliver aldrig det samme igen Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt 3 University College Sjælland University College Sjælland er professionshøjskolen

Læs mere

s astikeren FESTLIG INDVIELSE AF HUSET VÆR MED VÆRDIDEBAT VELKOMMEN SE DETALJERNE I INDRETNINGEN I DET NYE BISIDDERKORPS EFTERLYSES

s astikeren FESTLIG INDVIELSE AF HUSET VÆR MED VÆRDIDEBAT VELKOMMEN SE DETALJERNE I INDRETNINGEN I DET NYE BISIDDERKORPS EFTERLYSES NR.1 FEBRUAR 2013 ÅRGANG 63 s astikeren FESTLIG INDVIELSE AF HUSET SE DETALJERNE I INDRETNINGEN VÆR MED I DET NYE BISIDDERKORPS VÆRDIDEBAT EFTERLYSES VELKOMMEN TIL ET NYT KURSUSÅR www.spastikerforeningen.dk

Læs mere

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16 s.2 Fra byggeplads til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på Syddansk Erhvervsskole s.14 Tidligere Lindø-folk med nyt svendebrev s.16 Krisen har næsten forbigået nogle brancher s.2 MINISTER MED FAGLIG

Læs mere

ADIOGRAFEN HVER TREDJE NEDLAGT FRYGTER EN FYRESEDDEL SIDE 6 UDDANNELSEN TIL BETJENINGSPERSONALE. Klinik i mumitroldenes ESTRO

ADIOGRAFEN HVER TREDJE NEDLAGT FRYGTER EN FYRESEDDEL SIDE 6 UDDANNELSEN TIL BETJENINGSPERSONALE. Klinik i mumitroldenes ESTRO ADIOGRAFEN RADIOGRAF RÅDET 40. ÅRGANG - OKTOBER 2012 UDDANNELSEN TIL BETJENINGSPERSONALE NEDLAGT SIDE 3 & 4 HVER TREDJE FRYGTER EN FYRESEDDEL SIDE 6 16 I DETTE NUMMER: 10 ESTRO Klinik i mumitroldenes 14

Læs mere

IT og Telekommunikation

IT og Telekommunikation FORMANDSBLADET 6 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 6 december 2014 DFF som en del af AJOUR Ny teknologi brug også hovedet Teknik og sunde værdier giver overskud TEMA: IT og Telekommunikation

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

FORSIKRING. Lønninger. Bliver du lykkeligere, hvis du får mere? Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12]

FORSIKRING. Lønninger. Bliver du lykkeligere, hvis du får mere? Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12] Nr. 1 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12] Onlineskolen: Bliv en haj til bl.a. Excel [Side 18] Lønninger

Læs mere

Årsberetning 2010. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2010. Polyteknisk Forening Årsberetning 2010 Polyteknisk Forening 5. april 2011 Indhold 1 Forord 9 2 Organisationen 10 2.1 Bestyrelsen............................. 10 2.1.1 Formand.......................... 10 2.1.2 Næstformand........................

Læs mere

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN Tidsskrift for bæredygtig økonomi 82. årgang Nummer 4 oktober 2012 Bladet JaK medlemsbank sverige side 4 Hvad er JaK? side 8 syntesetanken 2012 side 12 JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN 1931

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

KIRKE GÅRDEN Oktober 2012 32. årgang 5

KIRKE GÅRDEN Oktober 2012 32. årgang 5 KIRKEGÅRDEN Oktober 2012 32. årgang 5 DENMARK HTF finder altid en løsning Vores store produktprogram sikrer altid den rigtige løsning til den rigtige pris. Ring til Danmarks største leverandør af køretøjer

Læs mere

Sys Bjerre: Det kræver mod at tage sig selv seriøst. magasinet. side 3. Side 26. Flere veje til nyt job - ledige på spring! Side 8

Sys Bjerre: Det kræver mod at tage sig selv seriøst. magasinet. side 3. Side 26. Flere veje til nyt job - ledige på spring! Side 8 Nr. 5. 2010 magasinet Flere veje til nyt job - ledige på spring! Side 8 Yes! min første lønseddel Side 12 1,50 kr. til en bedre verden Side 14 Sys Bjerre: Det kræver mod at tage sig selv seriøst Mønsterbrydere

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere