MÅLEBLADET NR2/2013 MÅLEBLADET NR.1 FEBRUAR Morten Sølvsten, Geodatastyrelsen, om Rigsfællesskabets kontinental-sokkelprojekt,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MÅLEBLADET NR2/2013 MÅLEBLADET NR.1 FEBRUAR 2012. Morten Sølvsten, Geodatastyrelsen, om Rigsfællesskabets kontinental-sokkelprojekt,"

Transkript

1 Bo Overgaard fra det nystartede Jeg har også et brevkort, der er benyttet Morten Sølvsten, Geodatastyrelsen, om Rigsfællesskabets kontinental-sokkelprojekt, med fokus på dybdedataopsamling i det Arktiske Ocean. firma Septima sprang til og lavede en præsentation med kortest mulig varsel. som adressekort til en rulle, der er sendt til Hr. Landinspektør Sørensen, Hillerød. MÅLEBLADET NR2/2013 MÅLEBLADET NR.1 FEBRUAR

2 Målebladet udgives af Kort- og Landmålingsteknikernes Forening Anelystparken 37D, 8381 Tilst. Hovedbestyrelse: Thomas Wester-Andersen, formand Henrik Pangel, næstformand Tlf: Jens Chr. Madsen, kasserer Tlf: Karsten Vognsen, sekretær Tlf: Sektion offentlig: Jimmy Petersen Tlf: Dijana Ivanisivic Tlf: Sektion privat: Knud Meller Nielsen Tlf: Ditte Nielsen Tlf: cybercity.dk Charlotte Gosvig Nielsen Tlf: Martin Aspelund Tlf: OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Ny adresse til Målebladet: Redaktion: Jan Slot-Carlsen, Houvej 187, 9370 Hals Tlf: Mob: Jens Erik Bundgård, Sanatorievej 55, 6710 Esbjerg V. Tlf: JohnnyHumlebæk, Violvej 38, 8680 Ry Tlf: Knud Meller Nielsen, Roarvej 25, 8230 Åbyhøj. Tlf: Layout: Jan Slot-Carlsen, Tryk: ChronoGrafisk A/S, Aarhus Annoncepriser: Kontakt sekretariatet! Deadlines i 2013: Nr. deadline: udkommer: 1 6/2 6/3 2 10/5 1/6 3 1/8 1/9 4 1/11 1/12 Link til KLF med QR kode til Smartphone, Android eller I-phone. Sekretariatets kontortid Mandag - onsdag Torsdag: Fredag: lukket Telefon: Telefax: Hjemmeside: ISSN: X 2

3 Fynsk forår Banen i Middelfart var klar og travhestene lukket ud af staldene. Men som man siger i Tivoli, altid som aldrig før, var der nye deltagere i feltet. Vi har aldrig haft så mange udstillere før, så det kneb med pladsen på udstillingslokalerne, da alle skulle se de nye tiltag fra firmaerne. Det vil vi arbejde med at løse til næste gang. Desværre aflyste Google dagen før årsmødet deres deltagelse på grund af sygdom. Heldigvis kunne Geoforum formidle en løsning. Herfra skal der lyde en stor tak til Bo Overgaard fra Septima, for med så kort varsel, at kunne træde til og give et spændende foredrag om anvendelse af geografisk it og kreativ udnyttelse af de frie grunddata. Igen i år var det en stor fornøjelse, at være sammen med så mange videbegærlige og feststemte medlemmer - nye som gamle. Jeg ser frem til næste årsmøde. Tak for det store fremmøde og opbakning. Må jeg på hovedbestyrelsens og egne vegne, sige tak for genvalget. Vi vil prøve at leve op til jeres forventninger. Vi ses ude i Regionerne. Thomas Wester-Andersen Formand 3

4 INDHOLD Formanden har ordet... side 3 Rolig generalforsamling... side 6 Møde i sektion Privat... side 8 Møde i sektion Offentlig... side 10 Kontinentalsokkel...side 11 Grunddata-Geodata-Googledata... side 12 Septima- Growth... side 13 Kursus i laserscanning... side 14 Instrumentudstilling... side 16 CarPark... side 18 GPS styring - nok engang... side 20 Opmåling og Arkiver II... side 21 MTM- uddannelsen... side 22 Endnu et postkort... side 23 Det gamle postkorts placering... side 24 Vasehus... side 25 Ko Ledig stilling... side 26 Kort Nyt... side 28 Tegneserie... side 30 4

5 Leica ScanStations - løser alle typer scanningsopgaver C5 C10 P20 Du får en Leica Scanstation som: passer til dine opgaver og til dit budget. er enkel at bruge og har enkel databehandling som dækker dit behov i dag - men også i morgen. som scanner i alt slags vejr som inkluderer Leica Geosystems unikke service og support fra eksperterne selv. Fælles for ScanStations fra Leica Geosystems er brugervenlighed, funktionalitet og nøjagtighed. Men vores mangeårige erfaring følger know-how, service & support samt eksperter på området, der står klar til at rådgive og vejlede om alle mulighederne. Om du vælger ScanStation C5 til de grundlæggende opgaver, ScanStation C10 til både indendørs og udendørs applikationer eller branchens bedste og ultra-hurtige laser scanner, ScanStation P20 - så får du et kvalitetsprodukt med høj nøjagtighed og en sjældent set brugervenlighed, som åbner op for alle muligheder indenfor scanning. Kontakt Leica Geosystems på tlf eller scan QR-koden for mere info. 5 HR-Design.dk

6 Rolig generalforsamling Der var glædeligvis 111 medlemmer tilmeldt foreningens 11. ordinære generalforsamling, der blev holdt på Park Hotel i Middelfart. af Kirsten Sørensen og Jens-Erik Bundgaard KLF formand,thomas Wester- Andersen, bød velkommen til generalforsamlingen. Peter Bromark blev valgt til dirigent. Han takkede for valget og gennemgik formalia iht. generalforsamlingens lovlige gennemførelse. Ifølge vedtægterne skal generalforsamlingen afholdes et centralt sted i landet i marts eller april måned i ulige år. formandens beretning Thomas Wester-Andersen beklagede, at formandsberetningen pga. tidspres og en misforståelse ikke var udsendt rettidigt. Beretningen blev uddelt på generalforsamlingen. Thomas berettede om flytning til nye og gode kontor- og mødefaciliteter i Tilst, samt om en god og stabil personalesituation. De sidste par år har KLF arbejdet på at markedsføre og synliggøre sig både internt og eksternt, via bl.a. samarbejdsrelationer med Geoforum, FTF-A og uddannelsesinstitutionerne, samt via afholdelse af regionsmøder og kurser. Desuden har KLF med stor succes deltaget i samarbejde med uddannelsesstederne VIA og KEA omkring en stand på Kortdagene Der foregår i foråret 2013 overenskomstforhandlinger med både offentlige og private arbejdsgivere. Beskæftigelsessituationen er for tiden opadgående, dog brancherelateret og med lokale udsving. Formandsberetningen blev godkendt. regnskab Kasserer Jens Chr. Madsen gennemgik regnskabet for Der er gjort en ihærdig indsats for at rette op på regnskaberne fra 2009 og Det er lykkedes pga. god styring af indtægter og udgifter. Regnskabet for 2011 blev godkendt. Herefter gennemgik Jens Chr. Madsen regnskabet for Der er tilført midler til kompetencekontoen. Det giver et godt grundlag til at efteruddanne og tilføre medlemmerne flere kompetencer. Stigning af udgifter til HB er begrundet i KLF s deltagelse i Kortdage Det bemærkedes, at Jens Chr. Madsen kører en stram styring af økonomien, hvilket resulterede i et tilfredsstillende resultat for Et medlem spurgte til, hvorfor hjemmesiden giver overskud. Jens Chr. Madsen oplyste, at det er begrundet i annonceindtægter. Lis Kristensen ville gerne vide, hvorfor KLF har midlerne stående hvad skal de bruges til? Jens Chr. Madsen forklarede, at der skal sættes midler af, således at der er kapital til rådighed i en evt. strejke eller lock-out situation. Regnskabet for 2012 blev godkendt. 6

7 budget og kontingent Jens Chr. Madsen gennemgik budget for 2013 og 2014, og sagde hertil, at der i budgettet er oprettet en ny konto vedrørende Kortdage, hvilket giver et bedre overblik over forbruget på HBkontoen. Lis Kristensen spurgte til antallet af aktive medlemmer. Jens Chr. Madsen oplyste, at der p.t. er ca. 700 medlemmer i alt i KLF. Der er mange modne medlemmer i de kommende år, og HB er opmærksomme på at være progressive i forhold til optaget af nye medlemmer. Andersen og Lis Kristensen, Sektion Privat: Ditte Dahm Nielsen, Charlotte Gosvig-Nielsen, Knud Meller-Nielsen og Martin Aspelund. Lars Gotfredsen og Lennart Lindberg blev nyvalgte som suppleanter. Sektion Offentlig: Dijana Ivanisevic og Jimmy Petersen. Suppleant Michael Iversen blev ligeledes genvalgt. Thomas Wester-Andersen takkede for medlemmernes deltagelse i GF2013 og takkede Peter Bromark som dirigent. valg Der var genvalg til alle: Formand: Thomas Wester-Andersen, Næstformand: Henrik Pangel, Kasserer: Jens Chr. Madsen, Sekretær: Karsten Vognsen, 2 revisorer: Kim Kallerup og Poul Færk Magnusson, 2 revisorsuppleanter: Flemming Thomas Wester-Andersen bød velkommen til generalforsamlingen. 7

8 Møde i Sektion Privat af Knud Meller Nielsen Der var mødt ca. 65 medlemmer op til generalforsamling og valg i sektionen. I anledning af valget, blev der indledningsvis valgt en dirigent, Willy Jensen, fra Bonefeldt & Bystrup, Horsens. Nye tiltag Det blev nævnt, at KLF havde en stand ved Kortdagene i Herning sammen med skolerne for at få større SYNLIGHED især overfor potentielle nye arbejdsgivere - kommunerne og de nye studerende gymnasieelever. I samme tråd og formål er fremstillet nye opdaterede brochurer, der blev udleveret på standen. Læs nærmere beskrivelse af dette i Målebladet nr. 4/2012. Sekretariatet Det blev orienteret om sekretariatet arbejde og, at de er til rådighed, hvis man har brug for det. Ledige medlemmer/arbejdsløshedstal Orientering om de aktuelle ledighedstal: 5,3% og 34 personer der er berørt af ledighed pr. 12/4. Personsager De emner personsagerne har drejet sig om i det forløbne år har været. - Ferie, Feriefridage, Barsel, Sygdagpenge - 2 bortvisninger - Ansættelses-kontrakter til gennemsyn - Job ved udenlandske entreprenørfirmaer: Problemer med løn og pensionsudbetaling efter kontrakten. Lønforhandlinger - Sikkerhedsrepræsentant - Fyringer og betingelser omkring brug af kursusmidler i forbindelse med fyring. Vi forsøger at besvare henvendelser fra medlemmerne bedst muligt. Her gør vi brug af f.eks. FTF s og andres ekspertise indenfor de forskellige områder. Regionale klubber I de forgangne år har der været følgende arrangementer i de regionale klubber: - Tur til Danmarks højeste punkter: Ejer Bjerge, august Foredrag ved Michael Hammel, Dansk cyklistforbund: Hvordan du slipper for dyre kort og i stedet kan lave sjove ting. Afholdt forår og efterår Virksomhedsbesøg hos Deltafix, Juelsminde efterår Besøg hos Kystdirektoratet, Lemvig, januar D Laserscanning Middelfart/ Høje Tåstrup forår 2013 Alle er velkomne til at deltage og komme med forslag til arrangementer, til vores arrangementsdatabase. Der kom i den forbindelse mange gode forslag fra salen. Bl.a. blev det foreslået, at man laver en klub, eller ERFA-gruppe, for de privatansatte medlemmer, som arbejder uden for overenskomsten. Der findes en tilsvarende klub i Vejdirektoratets regi, som fungerer fint. Det betinger dog at visse regler overholdes, og at der er en tovholder/bestyrelse, som kan lede klubben og sørge for, at lave de ønskede arrangementer. KLF laver de Regionale klubber i håbet om, at disse kan rumme alle i den enkelte region. Alle medlemmer kan til enhver tid kan komme med forslag til arrangementer for at få emner eller fokuspunkter belyst i de regionale klubber. Uddannelse Praktikpladser: Der er god grund til at takke til medlemmerne og deres firmaer for hjælp til at finde gode praktikpladser. Næsten samtlige nyuddannede fik job ved deres praktiksted. Derfor skal igen lyde en opfordring til at gentage den succes: Skaf praktikplads til en studerende, og få en ny dygtig kolllega senere! 8

9 Uddannelsesudvalgene i Horsens og København arbejder stadig. De er etableret for at sikre dialog mellem lære, elever, erhvervslivet og interessegrupper bl.a. KLF. KLF besøger skolerne for at fortælle om vores aktiviteter en fra sekretariatet og en fra hovedbestyrelsen. Kurser Følgende kurser er afholdt siden sidste årsmøde: - Fejlteori og kontrol af landmålingsinstrumenter - GIS SQL Søg og du skal finde - Ejerlejlighedsopdeling - GPS maskinstyring - Terrestrisk laserscanning, afholdt to gange Flere under planlægning ud fra medlemmernes ønsker... Overenskomstforhandlinger: KLF og PLF-Praktiserende Landinspektørers Forening Der blev givet en kort orientering om forløbet hidtil. Der er indtil dette tidspunkt udvekslet krav og holdt første møde med PLF. Næste forhandlingsmøde er fastsat til den 6 maj. Nærmere orientering følger, når overenskomstforhandlingerne er afsluttet. Charlotte Gosvig Nielsen Valg til KLF Sektion Privat Alle genopstillede blev genvalgt, og indgår den næste to-årige periode i Kort- og landmålingsteknikernes hovedbestyrelse: Martin Aspelund, Tvilum Landinspektører, Kastrup, Charlotte Gosvig Nielsen, TRE- FOR, Kolding, Ditte Dahm Nielsen, Landmålergården, Maribo og Knud Meller Nielsen, GEO, Brabrand. Derudover blev valgt to suppleanter: Lars Goddiksen og Lennart Lind. Suppleanterne bliver inviteret til hovedbestyrelsesmødet i sekretariatets lokaler, Tilst den 6/9. Livlig diskussion undervejs i mødet Formand Thomas Wester Andersen deltog i mødet og diskussionen. Og der blev diskuteret livligt undervejs. Det hotteste emne var de medlemmer, som arbejder i den private sektor udenfor PLFregi i entrepreønørfirmaer og private landmålingsfirmaer. Disse medlemmer arbejder i mange tilfælde udenfor overenskomst og har derfor ikke den samme sikkerhed for ordnede arbejdsforhold. Det blev foreslået at sektionen gør en fornyet indsats for disse medlemmer, og at man søger at lave aftaler med arbejdsgiverne. Sektionen har taget forlagene til efterretning, og arbejder videre med sagerne. Som noget af det første vil der blive indkaldt til regionsmøde på Sjælland, hvor dette skal være i fokus. Afrunding Sektionens bestyrelse gjorde opmærksom på, at sekretariatet aldrig er mere end et opkald eller en mail væk, når der er brug for hjælp. Mødet blev afviklet i god ro og orden takket være en sikker dirigent Willy Jensen. Sektionsbestyrelsen takker for god opbakning og genvalg. 9

10 Møde i sektion offentlig 45 offentlige ansatte mødte frem til sektionsmødet, der blev holdt i forlængelse af årsmødet og generalforsamlingen på Park Hotel i Middelfart. Af Henrik Pangel og Jens-Erik Bundgaard Dijana Ivanisevic fra udvalget lagde ud med at fortælle om den kommunale overenskomst som på mødetidspunktet ikke var 100% på plads, grundet lærerlockouten. Dijana nævnte herudover, at KLF på de generelle lønstigninger i KTO-forliget har indgået aftale med KL om, at kommunalt ansatte på løntrin 22 stiger fra til , altså 1000 kr. om året. Af de få penge, der var til vores rådighed virkede dette fornuftigt. Det skal bemærkes, at skulle beløbet have været ligeligt fordelt, ville det have udløst 320 kr. pr. medlem. Vi kan bl.a. takke Maskinmesterforeningen for dette, idet de 1000 kr. ikke kunne opnås med de midler, der var tiltænkt os. Dijana fortalt yderligere om en ny kompetencefond, der træder i kraft til januar Den kan man snart læse mere om på vores hjemmeside. Er man kommunalt ansat, er der en mulighed for, at kunne få en pose penge til efteruddannelse. Henrik Pangel fortalte om de statslige overenskomster. Disse var heller ikke færdige på grund af ovennævnte lockout, men stod på standby. Med hensyn til generelle lønstigninger står det sløjt til. De statsansatte kan dog se frem til en beskeden stigning til april Vi får ikke noget lokalt, da alle midler er gået til generelle lønstigninger. Det eneste lokale (Organisationsaftalen) er en omskrivning i form af konsekvensrettelser. Sammenligner man stat og Dijana Ivanisivic kommune vil man se, at forligene er temmelig ens, dog udtrykt på forskellige måder. Vi har sagt farvel til en del kolleger i KMS og andre offentlige steder. Indenfor det statslige område har man fået mulighed for at få midler til efteruddannelse. I KMS har man brugt et firma der hedder AS3 til at vejlede afskedigede kolleger, ligeledes er man blevet opmærksom på, at der findes nogle midler (FUSA) der kan ansøges om til videreuddannelse mm. I løbet af året har der været lokale lønforhandlinger, der er kommet en del til gode. Men der vil også være nogen der bliver skuffede. I KMS brugte man ca. 1,1% af lønsummen til lokal løndannelse. Af disse skulle halvdelen uddeles som engangstillæg. I staten har vi også haft forhandlinger med andre myndigheder om lokalløn og fået lidt. På den kommunale side har vi bemærket, at de kommunalt ansatte KLT ere er de ansatte i forhandlingskartellets områder, der har fået allermest. Dette ses tydeligt af statestikkerne. Andre grupper får rent faktisk baghjul. Der har selvfølgelig også været kedelige sager som en forening må tage hånd om. Men vi er godt rustet, vi bruger FTFs eksperter flittigt. Vi i bestyrelsen, er jo også kun almindeligt ansatte og kan ikke vide alt, så vi har et rigtigt godt samarbejde med FTF, som altid er behjælpelige. Ud over dette var der en del snak, bl.a. om lærerlockouten, og om hvad vi kan forvente af overenskomsten i Jimmy Petersen var herefter inde på de meget succesfulde regionsmøder og nævnte også de kommende regionsmøder. Bl.a. vil der blive en tur til den gamle og nye Lillebæltsbro, med mulighed for at komme op i en af pylonerne på den nye bro. Der var genvalg til hele udvalget. 10

11 Fra årsmødet: Kontinentalsokkel-projektet ved Grønland Skal Nordpolen tilhøre Danmark? Af Jens-Erik Bundgaard Morten Sølvsten Det var tidligere opmåler ved Farvandsvæsenet, Morten Sølvsten, Geodatastyrelsen, der fortalte om Rigsfællesskabets kontinentalsokkel-projekt, med fokus på dybdedataopsamling i det Arktiske Ocean. Det danske projekt er blevet udført i 3 etaper. I 2007 gik undersøgelserne mod Nordgrønland. Projektet hed Lomrog I og var assisteret af en total lydløs russisk atomisbryder. Lomrog II, i 2009 gik til Svalbard og Nordpolen og Lomrog III kom til i Det var her Morten Sølvsten var med. Togtet foregik i samarbejde med det svenske polarforskningssekretariat og med en svensk isbryder Oden. Området var denne gang havet nord for Grønland og skulle supplere de to første togter. Togternes hovedopgaver var at indsamle de forskellige datatyper, der er nødvendige for at dokumentere Rigsfællesskabets krav i forbindelse med udvidelse af retten til havbunden ved Grønland ud over den eksisterende 200 sømil økonomiske zone. Typen af datafangster bestod bl.a. af opsamlingsstedets position, dybde og tid (på grund af tidevandet). Der blev også trukket med trawl, for at få noget af grundfjeldet med op. Herudover blev der foretaget boringer og seismiske målinger for at styrke beviserne ved den fremtidige grænse dragning. Morten Sølvsten fortalte om de meget vanskelige forhold der blev målt under - med isskruninger, strøm og vind, samt istykkelser der skulle tages højde for ved målingerne. Op til 2000 m høje seamountains (bjerge på havbunden) kunne registreres ved de seismiske målinger. Når beviserne for udvidelse af kontinentalsokkelgrænsen ud over de 200 sømil er klar, tager FN stilling til om det danske krav holder vand. En juridisk fordeling af området er der ingen aftale om. Men det kan i heldigste fald ende med, at Nordpolen bliver grønlandsk/dansk. Hele det spændende foredrag blev ledsaget af meget flotte billeder fra området. 11

12 Seminar på Park Hotel i Middelfart Grunddata - Geodata - Googledata af Johnny Humlebæk Mogens Skov Det var overskriften på dette års tema i Middelfart, og som det næsten er blevet kutyme, havde det trukket mange folk af huse. 87 deltagere indfandt sig i til formiddagens foredrag. Mogens Skov fra Geodatastyrelsen lagde ud med Vil du se, hvad du har liggende i vores kælder der tog afsæt i den fælles offentlige digitaliseringssstrategi og hvilke frie data, der er med i pakken. Her drejer det sig selvfølgelig om, hvilke data der er med i Pakken og videre, hvordan hentes de, og hvordan bruges de? Mogens Skov, der i øvrigt har en uddannelse som topograf i det tidligere Geodætisk Institut fra , lagde ud med præsentation af sine slides. Den første havde overskriften Velkommen til de frie data, og så var porten dermed åben til detaljerne, hvor overblik over projekterne med vigtige diagrammer, tidslinjer over frigivelse og færdiggørelse af projekterne blev præsenteret. På økonomisiden går det på, hvem der får mest ud af det og efter grafen er svaret: De private brugere. Her er det igen det aktuelle om, hvilke kort og geodata, der er indeholdt i Frie Data, og hvordan de hentes. Endelig er der den særlige adgang for de oprindelige aftalepartnere Stat og Kommune. Det er virkelige et stort tag selv bord, og mulighederne er blevet mangfoldige. Efter at Mogens skov havde gennemgået forskellige demomodeller, sluttede han af med at opfordre til, at man besøgte Geodatastyrelsens stand på eftermiddagens udstilling, ikke mindst hvis man brændte inde med eventuelle. spørgsmål. Mogens Skov har sendt sit materiale til KLF, hvor det kan hentes via hjemmesiden for dem, der måtte have brug og lyst til det. Første foredrag var løbet af stablen på den næsten fastsatte tid. 12

13 Seminar på Park Hotel i Middelfart Septima Labs af Knud Meller Nielsen Afbud fra Google Via vores gode kontakter i Geoforums sekretariat, Jesper Høi Skovdal, lykkedes det at finde en afløser for Googles Rune Bertien, som på uheldig vis var blev syg og måtte melde fra i sidste øjeblik. Det blev Bo Overgaard fra det nystartede firma Septima, der sprang til og lavede en præsentation med kortest mulig varsel. Det vil vi gerne takke ham for endnu en gang! Bo havde den fordel, at han kunne lægge sit oplæg til rette efter de andre oplægsholdere. Ulempen var, at han næsten ingen tid havde til forberedelsen. Men opgaven blev klaret til UG. Nystartet firma Septima Sammen med 6 kolleger fra Grontmij dannede Bo firmaet SEPTIMA (www.septima.dk), netop på grund af de muligheder der ligger i de frie grunddata. De frie grunddata har givet begejstring hele vejen rundt. Enkelte, der havde det som levebrød at levere data, har selvfølgelig brokket sig noget. Digitaliseringsstyrelsen har lavet nogle meget optimistiske beregninger, som forudser, at samfundet vil spare en halv mia. om året. De beregninger kan man jo altid anfægte. Men ser man på de offentlige data som infrastruktur, har de langt større værdi en den pris, det har kostet at lave dem. Og bliver man i tankegangen om infrastruktur er det sikkert, at de frie data ikke bliver ringere af at blive brugt. Data vil blive bedre med tiden, fordi de fejl, som altid findes, vil blive indmeldt og rettet løbende. Der ligger dog en formidlingsopgave med hensyn til finde ud af, hvad vi har brug for. Og hvad kan data bruges til? Det vigtigste er, at data er frie og kan bruges af alle. Eksempler til alle: Septima - Labs Herefter gav Bo en række eksempler på, hvad hans firma har lavet siden nytår, da data blev frie. Septima har lavet et laboratorium, hvor de lægger deres ideer ud i bedste open source -ånd. Bo Overgaard Her kan alle gå ind og afprøve tingene, kigge og kommentere: Eksemplerne er ruteplanlægning, anvendelse af Danmarks Højdemodel, søgninger og Quantum GIS plugins. Gå ind og kig på det og bliv overrasket over f.eks. den hurtighed der arbejdes med her. Det var et meget inspirerende oplæg, som ramte plet i feltet omkring de frie data. 13

14 Kursus i laserscanning Støvet havde knapt lagt sig i Middelfart efter årets første kursus i maskinstyring, før Kort- og Landmålingsteknikernes Forening den april 2013 endnu en gang slog dørene op til et spændende og visionært kursus på Hotel Park i Middelfart for vores medlemmer - denne gang om terrestrisk laserscanning med Lars F. Matthiesen fra VIA University College som underviser. 19 Kortog landmålingsteknikere var til start. Terrestrisk laserscanning. Ja, det lyder grangiveligt som noget fra en Alien-film, men der er tale om en 3D-laserscanning og en hurtig og effektiv metode til indsamling af detaljerede og meget præcise 3D-data. Scanningerne giver en punktsky, der beskriver de scannede objekter i 3D. Ud fra punktskyen kan der dannes en vektorbaseret 3D-model, der kan anvendes i CAD-programmer. Kurset var skræddersyet til kortog landmålingsteknikere, der arbejder med opmåling og gerne vil lære at anvende statisk terrestrisk laserscanning. Teknologien Lars F. Matthiesen vil blive mere udbredt i branchen de kommende år, og formålet med kurset var at give deltagerne teoretisk viden om stationær terrestrisk laserscanning og praktiske færdigheder i indsamling, bearbejdning og modellering af data, så vi er klædt optimalt på til at møde fremtiden som forhåbentlig bliver uden Sigourneys nattemonstre. Mere detaljeret fokuserede kurset på planlægning og udførelse scanninger og bearbejdning af data fra scanninger, så deltagerne efter kurset kunne: Forstå principperne ved statisk terrestrisk laserscanning Forstå teknologiens muligheder og begrænsninger Planlægge og udføre 3D-scanninger Indsamle og bearbejde punktskyer fra flere stationer Georeferere punktskyer Konstruere simple geometriske figurer ud fra punktskyer og overføre disse til CAD-programmer Under kurset arbejdede vi med emnet gennem forelæsninger, praktiske øvelser og workshops, som demonstrerede, hvad statisk terrestrisk laserscanning kan an- Koncentrerede kursister 14

15 vendes til, hvordan opmålinger planlægges og gennemføres, hvordan vektorer dannes ud fra en punktsky, og hvordan data fra scanninger kan præsenteres. Herudover gennemgik vi teorien bag laserscanning, hvordan kvaliteten kontrolleres og tolkningen af kvalitetsudtryk. Under øvelserne og workshoppen gennemførte vi en opmåling med en Trimble TX5-laserscanner, hvor ingen kunne føle sig sikre, og både trappeopgange, reposområder og gangarealer blev gennemanalyseret. Efterfølgende behandlede vi punktskyen i programmet Trimble Scene. Ja, der skulle spidses øren for at følge med men lokalet emmede af koncentration, for jo bedre vi mestrer værktøjerne, desto mere er vi med til at sætte dagsordenen for, hvordan de bliver brugt. Programmet løb over to dage og indeholdt bl.a.: Første kursusdag Teori om laserscanning, laserscanningers anvendelse, nøjagtigheder, muligheder og begrænsninger. Gennemgang af teorien bag statisk terrestrisk laserscanning og principperne ved udførelse af statisk terrestrisk laserscanning. Opgave: Undersøgelse af scanner-specifikationer. Planlægning af scanninger, placering af stationer, placering af targets og udarbejdelse af dokumentation ved en scanning. Instruktion i betjening af Trimble TX5-scanneren, installation af Trimble Scene og overførsel af data til Trimble Scene. Introduktion til workshop (installation af programmet Trimble Scene, planlægning af en scanning, scanning i praksis, udarbejdelse af skitse med stationer og targets samt indmåling af stationer og targets med totalstation) Anden kursusdag Databehandling i Trimble Scene. Import af data, preprocessing og de forskellige views i Scene. Registrering af targets og sammensætning af flere scans til en punktsky ved transformation. Kvalitetsudtryk og kvalitetskontrol fra transformationen. Tilføjelse af fotos til punktskyen. Måling af afstande og vinkler i punktskyen. Modellering i Trimble Scene. Anvendelse af funktionen som Clipping box med mere. Automatisk genkendelse af objekter i Scene. Eksport af punktsky og eksport af model til CAD og andre programmer. Kvalitetskontrol af modellen. Pyha! RAM-klodserne sydede, kaffeproduktionen var på sit højeste og udbyttet stort under kurset. Endnu en gang stor tak til Lars F. Matthiesen for et velfunderet, informativt og spændende kursus, som er med til at klæde os godt på til fremtidens mange hjørner og discipliner. Tak til jer for at deltage og gøre det sjovt og givtigt at absorbere ny viden med gode kolleger og til Kate og resten af personalet på Hotel Park for dejlig mad og forrygende rammer for vores kurser. Martin Aspelund, kursusleder 15

16 16

17 INSTRUMENTUDSTILLING De 8 udstillere fik hver fik 5 minutter til at præsentere deres firmaer og nyheder. Udstillingen var konstant godt besøgt af de hen ved 200 fremmødte medlemmer. LIFA PFA HEDEDANMARK GEODATA- GEOTEAM LEICA LANDCAD SITECH STYRELSEN 17

18 Et udvalg af de fremmødte firmabiler. Ikke den store variation, hvad angår bilmærke; men nogle var mere terrængående end andre! 18

19 19

20 GPS maskinstyring - nok engang Et par uger før jul sidste år afholdt vi for første gang kursus i KLF i GPS-maskinstyring man kunne næsten have troet, der var tale om billetsalget til en Bruce Springsteen-koncert, så hurtigt som det kursus blev overtegnet, så vi måtte love de håbefulde medlemmer, der ikke fik en plads, at vi ville gentage succesen. I KLF holder vi jo, hvad vi lover, så marts 2013 rystede SF-stenene ved Hotel Park i Middelfart endnu en gang lidt i fundamentet ved tanken om det, der skulle ske, når vi slog dørene op for en ny omgang GPS-maskinstyring. Kurset henvendte sig som første gang til kort- og landmålingsteknikere, der arbejder med GPS-maskinstyring eller ønsker at arbejde med GPS-maskinstyring for jordentreprenører. 19 friske folk var mødt op til kurset, som var sammensat, så det gav et generelt indblik i de forhold, vi skal være opmærksomme på, når vi beskæftiger os med maskinstyring, gennem relevante foredrag og hands-on øvelser og med det mål, at deltagerne forlod kurset med en grundlæggende viden om konvertering af data til tre af de førende maskinstyringssystemer i branchen. Vi havde justeret lidt på kursusformen i forhold til første kursusforløb, og denne gang stod ikke mindre end fire undervisere klar i kulissen med hver deres indspark til den spændende disciplin, nemlig Knud Rolskov Rasmussen fra SITECH Danmark A/S, Egil Søbye fra Scanlaser, Jacob Bay Frantzen fra ToppTopo og Rie Rohde fra Spotland Surveyors. Eleverne har hands-0ff Inden kursusdagene havde alle deltagere artigt downloadet og installeret et simulationsprogram, som vi skulle bruge i undervisningen. Programmet var både bredt og udfordrende og så ud som følger: Generel introduktion til GPSmaskinstyring Hvordan er GPS-maskinstyringssystemet bygget op Forskel på forskellige løsninger: 2D, 3D og ATS GPS-systemtilpasning Øvelse i GPS-systemtilpas ning Data Konvertering af data til CAT Accugrade/Trimble-maskiner Konvertering af data til XC16/ CB16 Scanlaser-maskiner Konvertering af data til Top- Con-maskiner Best practice Udfordringer i forbindelse med produktion af 3D-data/ DTM-modeller Udfordringer i marken Hands-on øvelser Dataflow, udarbejdelse af data i kontorsoftware og afvikling af resultatet i GPSgravemaskiner udenfor. Der blev lyttet grundigt i undervisningslokalet, skriblet flittigt på blokkene, tastet på computerne og kløet et par gange bag øret med en pen eller to, mens underviserne tegnede og fortalte. Emnet var spændende og teknikken ny for mange af deltagerne, så det var så som så med fnis og papirkugler til gengæld var vi alle som små børn, da kursets klimaks skulle løbe af stablen, og vores ihærdige arbejde afvikles i hands-on øvelser på gravemaskinerne ude på parkeringspladsen. Vi håber ikke, at meditationsworkshoppen hos hotellets øvrige kursusgæster måtte gå om men sjovt var det i hvert fald at stå og give den gas i vaskeægte sandkassestil med maskinerne og se teorien blive afviklet i praksis. Endnu en gang siger vi tak for et spændende og ikke mindst hyggeligt kursus i Middelfart. Det er en fornøjelse at blive klogere og dygtigere sammen med så gode folk. Og skønt i så velfungerende rammer som på Hotel Park, der virkelig ved, hvordan man forkæler forkælede kursister. Vel mødt næste gang! Og tak til Scanlaser, ToppTopo, SITECH og Spotland Surveyors for udstyr, materiel, personale og ikke mindst instruktion og formidling. Martin Aspelund / kursusleder 20

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND Sekretariatet. Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017

FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND Sekretariatet. Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 24.01.2017 Sekretariatet Hovedbestyrelsesmøde nr. 1/2017 torsdag 24. januar 2017 kl. 12.00 15.00 REFERAT I mødet deltog: Formand Lars Bonde Eriksen,

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA.

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Kære medlem Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Til grund for beslutningen ligger en meget grundig gennemgang

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at Generalforsamlingen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat. Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl , ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte.

Referat. Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl , ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte. Referat Danske Insolvensadvokater holdt den 8. maj 2012, kl. 17.00, ordinær generalforsamling på Bernstorffs Slot i Gentofte. Dagsordenen var som følger: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3.

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Referat af Kommunal Vejteknisk Forenings generalforsamling den 12.maj 2011, kl. 11.00, hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, København S. 24 deltagere.

Referat af Kommunal Vejteknisk Forenings generalforsamling den 12.maj 2011, kl. 11.00, hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, København S. 24 deltagere. Referat af s generalforsamling den 12.maj 2011, kl. 11.00, hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, København S. 24 deltagere. 18-05 - 2011 Pkt. 1. Valg af dirigent. Pkt. 2. ens beretning. Niels Chr. Mikkelsen,

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

beggeveje Læringen går

beggeveje Læringen går VAGN ERIK ANDERSEN, journalist, SØREN WEILE, fotograf Læringen går beggeveje Tandlægestuderende er glade for praktikperioden i den kommunale tandpleje, men også overtandlægerne synes de lærer noget. Samtidig

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 4. semester, E11 og hele uddannelsen. Antal respondenter: 7

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 4. semester, E11 og hele uddannelsen. Antal respondenter: 7 Det Samfundsvidenskabelig Fakultet Evalueringsskema MPA10, 4. semester, E11 og hele uddannelsen Antal respondenter: 7 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af 4. semester: - Hvordan vurderer du

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013

Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Nyhedsbrev nummer 3 fra Silkeborg fodbolddommerklub, december2013 Turneringer udenfor er nu slut, og den kolde og mørke tid er over os, og jeg vil se lidt tilbage på 2013 i Silkeborg fodbold dommerklub.

Læs mere

Evaluering, Strategisk ledelse, F15

Evaluering, Strategisk ledelse, F15 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Medlemsbrev & program efterår 2015. Medlemsbrev som mail Slægtshistorisk Forening Sønderjyllands medlemsbrev udsendes denne gang ikke som normalt med post sammen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF 31. maj 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i AIF Torsdag den 28. maj 2015, kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdtes i AIF klubhus. Deltagende foreninger: Badminton, Cricket, Fodbold, Gymnastik,

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Formandens beretning 2016 Kære alle fremmødte, forældre, medarbejdere og skoleledelse Skoleåret 2015/2016 har budt på en lang række forandringer. Forandringer der er kommet til med det mål, at gøre tingene

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastsættelse af

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

PF Formandens Årsfesttale 2017

PF Formandens Årsfesttale 2017 PF Formandens Årsfesttale 2017 Deres Kongelige Højhed, excellencer, ministre, kære undervisere, ansatte og medstuderende. Mine damer og herrer. Rigtig hjertelig velkommen til DTU og Polyteknisk Forenings

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.30 Antenneforeningen Rønege Dagsorden: 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006.

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Sted: Skovlund Kro Deltagere: 11 personer inkl. bestyrelse og varmemester. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

Referat af 1. Årsmøde i Industrigruppen bag Mejeriingeniøruddannelsen Den 4. september 2014 hos GEA Process Engineering A/S i Skanderborg

Referat af 1. Årsmøde i Industrigruppen bag Mejeriingeniøruddannelsen Den 4. september 2014 hos GEA Process Engineering A/S i Skanderborg Referat af 1. Årsmøde i Industrigruppen bag Mejeriingeniøruddannelsen Den 4. september 2014 hos GEA Process Engineering A/S i Skanderborg Referat den 9. september 2014 Formand Jens Termansen bød velkommen

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter

Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og referent) 2. Bestyrelsens beretning og forelæggelse af planer

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat af uddannelsesudvalgsmøde, Finansøkonom

Referat af uddannelsesudvalgsmøde, Finansøkonom Referat af uddannelsesudvalgsmøde, Finansøkonom Mødedato 26. oktober 2016 Mødested Erhvervsakademi MidtVest Gl. Landevej 2, 7400 Herning Mødedeltagere Berit Nørskou Pedersen - Formand Jacob Møllgaard Richard

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? det handler om det jeg laver! og jeg kan sætte teorierne på min dagligdag Jeg har kun deltaget på 2 af modulets 6 gange, derfor kan jeg ikke vurdere det i

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt fredag den 17. januar 2014 i Kolding

Læs mere

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben Elevarbejdet profil 2000 Velkommen i klubben Velkommen i klubben er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Folderen retter sig mod eleverne på social- og sundhedsskolerne, så de kan få et indblik

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent.

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Referat for generalforsamling den 31. Marts 2016 Der var mødt 75 medlemmer op. 1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Morten

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 5. marts 2011 kl. 9.00 11.00 Sted: Hotel Opus, Horsens Deltagere: Jesper Holm (formand), Birger Kyhl, Joy Nordkvist, Peter Hansen,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013

Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013 Notat Dato 6. marts 2013 CH Side 1 af 5 Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning v/ellen Hansen 3. Debat om vigtige

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

Erhvervsakademi MidtVest, Vald. Poulsens Vej 4, 7500 Holstebro Lokale s12

Erhvervsakademi MidtVest, Vald. Poulsens Vej 4, 7500 Holstebro Lokale s12 Mødedato 23.04.2016 Mødested Erhvervsakademi MidtVest, Vald. Poulsens Vej 4, 7500 Holstebro Lokale s12 Mødedeltagere Kristian Hedegaard Charlotte Laurberg Michael Park Nielsen Lotte Møller Larsen Katrine

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Trappelauget Orehøjgård v/ Niels-Erik Pedersen, Kaplevej 84, 2830 Virum, tlf.: 45850407/20421971, e-mail: ddnep@email.dk

Trappelauget Orehøjgård v/ Niels-Erik Pedersen, Kaplevej 84, 2830 Virum, tlf.: 45850407/20421971, e-mail: ddnep@email.dk Referat Emne: Ordinær generalforsamling Dato/tid: 26. maj 2013 kl. 10-11 Sted: Eventyrkroen, Melby Dagsorden: 1. Valg af dirigent 1.1. Bestyrelsen foreslår Lennart Ricard, Rosenstien 10 2. Valg af referent

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde.

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde. Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Generalforsamling 29.4.2014 Formanden, Anita Barfod, bød velkomme og konstaterede, at ud over de tilmeldte årsmødedeltagere var der én deltager i generalforsamlingen,

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt tirsdag den 10. juni 2014, kl. 15:00-15:30 hos Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K. Dagsorden i

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere