MÅLEBLADET NR2/2013 MÅLEBLADET NR.1 FEBRUAR Morten Sølvsten, Geodatastyrelsen, om Rigsfællesskabets kontinental-sokkelprojekt,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MÅLEBLADET NR2/2013 MÅLEBLADET NR.1 FEBRUAR 2012. Morten Sølvsten, Geodatastyrelsen, om Rigsfællesskabets kontinental-sokkelprojekt,"

Transkript

1 Bo Overgaard fra det nystartede Jeg har også et brevkort, der er benyttet Morten Sølvsten, Geodatastyrelsen, om Rigsfællesskabets kontinental-sokkelprojekt, med fokus på dybdedataopsamling i det Arktiske Ocean. firma Septima sprang til og lavede en præsentation med kortest mulig varsel. som adressekort til en rulle, der er sendt til Hr. Landinspektør Sørensen, Hillerød. MÅLEBLADET NR2/2013 MÅLEBLADET NR.1 FEBRUAR

2 Målebladet udgives af Kort- og Landmålingsteknikernes Forening Anelystparken 37D, 8381 Tilst. Hovedbestyrelse: Thomas Wester-Andersen, formand Henrik Pangel, næstformand Tlf: Jens Chr. Madsen, kasserer Tlf: Karsten Vognsen, sekretær Tlf: Sektion offentlig: Jimmy Petersen Tlf: Dijana Ivanisivic Tlf: Sektion privat: Knud Meller Nielsen Tlf: Ditte Nielsen Tlf: cybercity.dk Charlotte Gosvig Nielsen Tlf: Martin Aspelund Tlf: OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Ny adresse til Målebladet: Redaktion: Jan Slot-Carlsen, Houvej 187, 9370 Hals Tlf: Mob: Jens Erik Bundgård, Sanatorievej 55, 6710 Esbjerg V. Tlf: JohnnyHumlebæk, Violvej 38, 8680 Ry Tlf: Knud Meller Nielsen, Roarvej 25, 8230 Åbyhøj. Tlf: Layout: Jan Slot-Carlsen, Tryk: ChronoGrafisk A/S, Aarhus Annoncepriser: Kontakt sekretariatet! Deadlines i 2013: Nr. deadline: udkommer: 1 6/2 6/3 2 10/5 1/6 3 1/8 1/9 4 1/11 1/12 Link til KLF med QR kode til Smartphone, Android eller I-phone. Sekretariatets kontortid Mandag - onsdag Torsdag: Fredag: lukket Telefon: Telefax: Hjemmeside: ISSN: X 2

3 Fynsk forår Banen i Middelfart var klar og travhestene lukket ud af staldene. Men som man siger i Tivoli, altid som aldrig før, var der nye deltagere i feltet. Vi har aldrig haft så mange udstillere før, så det kneb med pladsen på udstillingslokalerne, da alle skulle se de nye tiltag fra firmaerne. Det vil vi arbejde med at løse til næste gang. Desværre aflyste Google dagen før årsmødet deres deltagelse på grund af sygdom. Heldigvis kunne Geoforum formidle en løsning. Herfra skal der lyde en stor tak til Bo Overgaard fra Septima, for med så kort varsel, at kunne træde til og give et spændende foredrag om anvendelse af geografisk it og kreativ udnyttelse af de frie grunddata. Igen i år var det en stor fornøjelse, at være sammen med så mange videbegærlige og feststemte medlemmer - nye som gamle. Jeg ser frem til næste årsmøde. Tak for det store fremmøde og opbakning. Må jeg på hovedbestyrelsens og egne vegne, sige tak for genvalget. Vi vil prøve at leve op til jeres forventninger. Vi ses ude i Regionerne. Thomas Wester-Andersen Formand 3

4 INDHOLD Formanden har ordet... side 3 Rolig generalforsamling... side 6 Møde i sektion Privat... side 8 Møde i sektion Offentlig... side 10 Kontinentalsokkel...side 11 Grunddata-Geodata-Googledata... side 12 Septima- Growth... side 13 Kursus i laserscanning... side 14 Instrumentudstilling... side 16 CarPark... side 18 GPS styring - nok engang... side 20 Opmåling og Arkiver II... side 21 MTM- uddannelsen... side 22 Endnu et postkort... side 23 Det gamle postkorts placering... side 24 Vasehus... side 25 Ko Ledig stilling... side 26 Kort Nyt... side 28 Tegneserie... side 30 4

5 Leica ScanStations - løser alle typer scanningsopgaver C5 C10 P20 Du får en Leica Scanstation som: passer til dine opgaver og til dit budget. er enkel at bruge og har enkel databehandling som dækker dit behov i dag - men også i morgen. som scanner i alt slags vejr som inkluderer Leica Geosystems unikke service og support fra eksperterne selv. Fælles for ScanStations fra Leica Geosystems er brugervenlighed, funktionalitet og nøjagtighed. Men vores mangeårige erfaring følger know-how, service & support samt eksperter på området, der står klar til at rådgive og vejlede om alle mulighederne. Om du vælger ScanStation C5 til de grundlæggende opgaver, ScanStation C10 til både indendørs og udendørs applikationer eller branchens bedste og ultra-hurtige laser scanner, ScanStation P20 - så får du et kvalitetsprodukt med høj nøjagtighed og en sjældent set brugervenlighed, som åbner op for alle muligheder indenfor scanning. Kontakt Leica Geosystems på tlf eller scan QR-koden for mere info. 5 HR-Design.dk

6 Rolig generalforsamling Der var glædeligvis 111 medlemmer tilmeldt foreningens 11. ordinære generalforsamling, der blev holdt på Park Hotel i Middelfart. af Kirsten Sørensen og Jens-Erik Bundgaard KLF formand,thomas Wester- Andersen, bød velkommen til generalforsamlingen. Peter Bromark blev valgt til dirigent. Han takkede for valget og gennemgik formalia iht. generalforsamlingens lovlige gennemførelse. Ifølge vedtægterne skal generalforsamlingen afholdes et centralt sted i landet i marts eller april måned i ulige år. formandens beretning Thomas Wester-Andersen beklagede, at formandsberetningen pga. tidspres og en misforståelse ikke var udsendt rettidigt. Beretningen blev uddelt på generalforsamlingen. Thomas berettede om flytning til nye og gode kontor- og mødefaciliteter i Tilst, samt om en god og stabil personalesituation. De sidste par år har KLF arbejdet på at markedsføre og synliggøre sig både internt og eksternt, via bl.a. samarbejdsrelationer med Geoforum, FTF-A og uddannelsesinstitutionerne, samt via afholdelse af regionsmøder og kurser. Desuden har KLF med stor succes deltaget i samarbejde med uddannelsesstederne VIA og KEA omkring en stand på Kortdagene Der foregår i foråret 2013 overenskomstforhandlinger med både offentlige og private arbejdsgivere. Beskæftigelsessituationen er for tiden opadgående, dog brancherelateret og med lokale udsving. Formandsberetningen blev godkendt. regnskab Kasserer Jens Chr. Madsen gennemgik regnskabet for Der er gjort en ihærdig indsats for at rette op på regnskaberne fra 2009 og Det er lykkedes pga. god styring af indtægter og udgifter. Regnskabet for 2011 blev godkendt. Herefter gennemgik Jens Chr. Madsen regnskabet for Der er tilført midler til kompetencekontoen. Det giver et godt grundlag til at efteruddanne og tilføre medlemmerne flere kompetencer. Stigning af udgifter til HB er begrundet i KLF s deltagelse i Kortdage Det bemærkedes, at Jens Chr. Madsen kører en stram styring af økonomien, hvilket resulterede i et tilfredsstillende resultat for Et medlem spurgte til, hvorfor hjemmesiden giver overskud. Jens Chr. Madsen oplyste, at det er begrundet i annonceindtægter. Lis Kristensen ville gerne vide, hvorfor KLF har midlerne stående hvad skal de bruges til? Jens Chr. Madsen forklarede, at der skal sættes midler af, således at der er kapital til rådighed i en evt. strejke eller lock-out situation. Regnskabet for 2012 blev godkendt. 6

7 budget og kontingent Jens Chr. Madsen gennemgik budget for 2013 og 2014, og sagde hertil, at der i budgettet er oprettet en ny konto vedrørende Kortdage, hvilket giver et bedre overblik over forbruget på HBkontoen. Lis Kristensen spurgte til antallet af aktive medlemmer. Jens Chr. Madsen oplyste, at der p.t. er ca. 700 medlemmer i alt i KLF. Der er mange modne medlemmer i de kommende år, og HB er opmærksomme på at være progressive i forhold til optaget af nye medlemmer. Andersen og Lis Kristensen, Sektion Privat: Ditte Dahm Nielsen, Charlotte Gosvig-Nielsen, Knud Meller-Nielsen og Martin Aspelund. Lars Gotfredsen og Lennart Lindberg blev nyvalgte som suppleanter. Sektion Offentlig: Dijana Ivanisevic og Jimmy Petersen. Suppleant Michael Iversen blev ligeledes genvalgt. Thomas Wester-Andersen takkede for medlemmernes deltagelse i GF2013 og takkede Peter Bromark som dirigent. valg Der var genvalg til alle: Formand: Thomas Wester-Andersen, Næstformand: Henrik Pangel, Kasserer: Jens Chr. Madsen, Sekretær: Karsten Vognsen, 2 revisorer: Kim Kallerup og Poul Færk Magnusson, 2 revisorsuppleanter: Flemming Thomas Wester-Andersen bød velkommen til generalforsamlingen. 7

8 Møde i Sektion Privat af Knud Meller Nielsen Der var mødt ca. 65 medlemmer op til generalforsamling og valg i sektionen. I anledning af valget, blev der indledningsvis valgt en dirigent, Willy Jensen, fra Bonefeldt & Bystrup, Horsens. Nye tiltag Det blev nævnt, at KLF havde en stand ved Kortdagene i Herning sammen med skolerne for at få større SYNLIGHED især overfor potentielle nye arbejdsgivere - kommunerne og de nye studerende gymnasieelever. I samme tråd og formål er fremstillet nye opdaterede brochurer, der blev udleveret på standen. Læs nærmere beskrivelse af dette i Målebladet nr. 4/2012. Sekretariatet Det blev orienteret om sekretariatet arbejde og, at de er til rådighed, hvis man har brug for det. Ledige medlemmer/arbejdsløshedstal Orientering om de aktuelle ledighedstal: 5,3% og 34 personer der er berørt af ledighed pr. 12/4. Personsager De emner personsagerne har drejet sig om i det forløbne år har været. - Ferie, Feriefridage, Barsel, Sygdagpenge - 2 bortvisninger - Ansættelses-kontrakter til gennemsyn - Job ved udenlandske entreprenørfirmaer: Problemer med løn og pensionsudbetaling efter kontrakten. Lønforhandlinger - Sikkerhedsrepræsentant - Fyringer og betingelser omkring brug af kursusmidler i forbindelse med fyring. Vi forsøger at besvare henvendelser fra medlemmerne bedst muligt. Her gør vi brug af f.eks. FTF s og andres ekspertise indenfor de forskellige områder. Regionale klubber I de forgangne år har der været følgende arrangementer i de regionale klubber: - Tur til Danmarks højeste punkter: Ejer Bjerge, august Foredrag ved Michael Hammel, Dansk cyklistforbund: Hvordan du slipper for dyre kort og i stedet kan lave sjove ting. Afholdt forår og efterår Virksomhedsbesøg hos Deltafix, Juelsminde efterår Besøg hos Kystdirektoratet, Lemvig, januar D Laserscanning Middelfart/ Høje Tåstrup forår 2013 Alle er velkomne til at deltage og komme med forslag til arrangementer, til vores arrangementsdatabase. Der kom i den forbindelse mange gode forslag fra salen. Bl.a. blev det foreslået, at man laver en klub, eller ERFA-gruppe, for de privatansatte medlemmer, som arbejder uden for overenskomsten. Der findes en tilsvarende klub i Vejdirektoratets regi, som fungerer fint. Det betinger dog at visse regler overholdes, og at der er en tovholder/bestyrelse, som kan lede klubben og sørge for, at lave de ønskede arrangementer. KLF laver de Regionale klubber i håbet om, at disse kan rumme alle i den enkelte region. Alle medlemmer kan til enhver tid kan komme med forslag til arrangementer for at få emner eller fokuspunkter belyst i de regionale klubber. Uddannelse Praktikpladser: Der er god grund til at takke til medlemmerne og deres firmaer for hjælp til at finde gode praktikpladser. Næsten samtlige nyuddannede fik job ved deres praktiksted. Derfor skal igen lyde en opfordring til at gentage den succes: Skaf praktikplads til en studerende, og få en ny dygtig kolllega senere! 8

9 Uddannelsesudvalgene i Horsens og København arbejder stadig. De er etableret for at sikre dialog mellem lære, elever, erhvervslivet og interessegrupper bl.a. KLF. KLF besøger skolerne for at fortælle om vores aktiviteter en fra sekretariatet og en fra hovedbestyrelsen. Kurser Følgende kurser er afholdt siden sidste årsmøde: - Fejlteori og kontrol af landmålingsinstrumenter - GIS SQL Søg og du skal finde - Ejerlejlighedsopdeling - GPS maskinstyring - Terrestrisk laserscanning, afholdt to gange Flere under planlægning ud fra medlemmernes ønsker... Overenskomstforhandlinger: KLF og PLF-Praktiserende Landinspektørers Forening Der blev givet en kort orientering om forløbet hidtil. Der er indtil dette tidspunkt udvekslet krav og holdt første møde med PLF. Næste forhandlingsmøde er fastsat til den 6 maj. Nærmere orientering følger, når overenskomstforhandlingerne er afsluttet. Charlotte Gosvig Nielsen Valg til KLF Sektion Privat Alle genopstillede blev genvalgt, og indgår den næste to-årige periode i Kort- og landmålingsteknikernes hovedbestyrelse: Martin Aspelund, Tvilum Landinspektører, Kastrup, Charlotte Gosvig Nielsen, TRE- FOR, Kolding, Ditte Dahm Nielsen, Landmålergården, Maribo og Knud Meller Nielsen, GEO, Brabrand. Derudover blev valgt to suppleanter: Lars Goddiksen og Lennart Lind. Suppleanterne bliver inviteret til hovedbestyrelsesmødet i sekretariatets lokaler, Tilst den 6/9. Livlig diskussion undervejs i mødet Formand Thomas Wester Andersen deltog i mødet og diskussionen. Og der blev diskuteret livligt undervejs. Det hotteste emne var de medlemmer, som arbejder i den private sektor udenfor PLFregi i entrepreønørfirmaer og private landmålingsfirmaer. Disse medlemmer arbejder i mange tilfælde udenfor overenskomst og har derfor ikke den samme sikkerhed for ordnede arbejdsforhold. Det blev foreslået at sektionen gør en fornyet indsats for disse medlemmer, og at man søger at lave aftaler med arbejdsgiverne. Sektionen har taget forlagene til efterretning, og arbejder videre med sagerne. Som noget af det første vil der blive indkaldt til regionsmøde på Sjælland, hvor dette skal være i fokus. Afrunding Sektionens bestyrelse gjorde opmærksom på, at sekretariatet aldrig er mere end et opkald eller en mail væk, når der er brug for hjælp. Mødet blev afviklet i god ro og orden takket være en sikker dirigent Willy Jensen. Sektionsbestyrelsen takker for god opbakning og genvalg. 9

10 Møde i sektion offentlig 45 offentlige ansatte mødte frem til sektionsmødet, der blev holdt i forlængelse af årsmødet og generalforsamlingen på Park Hotel i Middelfart. Af Henrik Pangel og Jens-Erik Bundgaard Dijana Ivanisevic fra udvalget lagde ud med at fortælle om den kommunale overenskomst som på mødetidspunktet ikke var 100% på plads, grundet lærerlockouten. Dijana nævnte herudover, at KLF på de generelle lønstigninger i KTO-forliget har indgået aftale med KL om, at kommunalt ansatte på løntrin 22 stiger fra til , altså 1000 kr. om året. Af de få penge, der var til vores rådighed virkede dette fornuftigt. Det skal bemærkes, at skulle beløbet have været ligeligt fordelt, ville det have udløst 320 kr. pr. medlem. Vi kan bl.a. takke Maskinmesterforeningen for dette, idet de 1000 kr. ikke kunne opnås med de midler, der var tiltænkt os. Dijana fortalt yderligere om en ny kompetencefond, der træder i kraft til januar Den kan man snart læse mere om på vores hjemmeside. Er man kommunalt ansat, er der en mulighed for, at kunne få en pose penge til efteruddannelse. Henrik Pangel fortalte om de statslige overenskomster. Disse var heller ikke færdige på grund af ovennævnte lockout, men stod på standby. Med hensyn til generelle lønstigninger står det sløjt til. De statsansatte kan dog se frem til en beskeden stigning til april Vi får ikke noget lokalt, da alle midler er gået til generelle lønstigninger. Det eneste lokale (Organisationsaftalen) er en omskrivning i form af konsekvensrettelser. Sammenligner man stat og Dijana Ivanisivic kommune vil man se, at forligene er temmelig ens, dog udtrykt på forskellige måder. Vi har sagt farvel til en del kolleger i KMS og andre offentlige steder. Indenfor det statslige område har man fået mulighed for at få midler til efteruddannelse. I KMS har man brugt et firma der hedder AS3 til at vejlede afskedigede kolleger, ligeledes er man blevet opmærksom på, at der findes nogle midler (FUSA) der kan ansøges om til videreuddannelse mm. I løbet af året har der været lokale lønforhandlinger, der er kommet en del til gode. Men der vil også være nogen der bliver skuffede. I KMS brugte man ca. 1,1% af lønsummen til lokal løndannelse. Af disse skulle halvdelen uddeles som engangstillæg. I staten har vi også haft forhandlinger med andre myndigheder om lokalløn og fået lidt. På den kommunale side har vi bemærket, at de kommunalt ansatte KLT ere er de ansatte i forhandlingskartellets områder, der har fået allermest. Dette ses tydeligt af statestikkerne. Andre grupper får rent faktisk baghjul. Der har selvfølgelig også været kedelige sager som en forening må tage hånd om. Men vi er godt rustet, vi bruger FTFs eksperter flittigt. Vi i bestyrelsen, er jo også kun almindeligt ansatte og kan ikke vide alt, så vi har et rigtigt godt samarbejde med FTF, som altid er behjælpelige. Ud over dette var der en del snak, bl.a. om lærerlockouten, og om hvad vi kan forvente af overenskomsten i Jimmy Petersen var herefter inde på de meget succesfulde regionsmøder og nævnte også de kommende regionsmøder. Bl.a. vil der blive en tur til den gamle og nye Lillebæltsbro, med mulighed for at komme op i en af pylonerne på den nye bro. Der var genvalg til hele udvalget. 10

11 Fra årsmødet: Kontinentalsokkel-projektet ved Grønland Skal Nordpolen tilhøre Danmark? Af Jens-Erik Bundgaard Morten Sølvsten Det var tidligere opmåler ved Farvandsvæsenet, Morten Sølvsten, Geodatastyrelsen, der fortalte om Rigsfællesskabets kontinentalsokkel-projekt, med fokus på dybdedataopsamling i det Arktiske Ocean. Det danske projekt er blevet udført i 3 etaper. I 2007 gik undersøgelserne mod Nordgrønland. Projektet hed Lomrog I og var assisteret af en total lydløs russisk atomisbryder. Lomrog II, i 2009 gik til Svalbard og Nordpolen og Lomrog III kom til i Det var her Morten Sølvsten var med. Togtet foregik i samarbejde med det svenske polarforskningssekretariat og med en svensk isbryder Oden. Området var denne gang havet nord for Grønland og skulle supplere de to første togter. Togternes hovedopgaver var at indsamle de forskellige datatyper, der er nødvendige for at dokumentere Rigsfællesskabets krav i forbindelse med udvidelse af retten til havbunden ved Grønland ud over den eksisterende 200 sømil økonomiske zone. Typen af datafangster bestod bl.a. af opsamlingsstedets position, dybde og tid (på grund af tidevandet). Der blev også trukket med trawl, for at få noget af grundfjeldet med op. Herudover blev der foretaget boringer og seismiske målinger for at styrke beviserne ved den fremtidige grænse dragning. Morten Sølvsten fortalte om de meget vanskelige forhold der blev målt under - med isskruninger, strøm og vind, samt istykkelser der skulle tages højde for ved målingerne. Op til 2000 m høje seamountains (bjerge på havbunden) kunne registreres ved de seismiske målinger. Når beviserne for udvidelse af kontinentalsokkelgrænsen ud over de 200 sømil er klar, tager FN stilling til om det danske krav holder vand. En juridisk fordeling af området er der ingen aftale om. Men det kan i heldigste fald ende med, at Nordpolen bliver grønlandsk/dansk. Hele det spændende foredrag blev ledsaget af meget flotte billeder fra området. 11

12 Seminar på Park Hotel i Middelfart Grunddata - Geodata - Googledata af Johnny Humlebæk Mogens Skov Det var overskriften på dette års tema i Middelfart, og som det næsten er blevet kutyme, havde det trukket mange folk af huse. 87 deltagere indfandt sig i til formiddagens foredrag. Mogens Skov fra Geodatastyrelsen lagde ud med Vil du se, hvad du har liggende i vores kælder der tog afsæt i den fælles offentlige digitaliseringssstrategi og hvilke frie data, der er med i pakken. Her drejer det sig selvfølgelig om, hvilke data der er med i Pakken og videre, hvordan hentes de, og hvordan bruges de? Mogens Skov, der i øvrigt har en uddannelse som topograf i det tidligere Geodætisk Institut fra , lagde ud med præsentation af sine slides. Den første havde overskriften Velkommen til de frie data, og så var porten dermed åben til detaljerne, hvor overblik over projekterne med vigtige diagrammer, tidslinjer over frigivelse og færdiggørelse af projekterne blev præsenteret. På økonomisiden går det på, hvem der får mest ud af det og efter grafen er svaret: De private brugere. Her er det igen det aktuelle om, hvilke kort og geodata, der er indeholdt i Frie Data, og hvordan de hentes. Endelig er der den særlige adgang for de oprindelige aftalepartnere Stat og Kommune. Det er virkelige et stort tag selv bord, og mulighederne er blevet mangfoldige. Efter at Mogens skov havde gennemgået forskellige demomodeller, sluttede han af med at opfordre til, at man besøgte Geodatastyrelsens stand på eftermiddagens udstilling, ikke mindst hvis man brændte inde med eventuelle. spørgsmål. Mogens Skov har sendt sit materiale til KLF, hvor det kan hentes via hjemmesiden for dem, der måtte have brug og lyst til det. Første foredrag var løbet af stablen på den næsten fastsatte tid. 12

13 Seminar på Park Hotel i Middelfart Septima Labs af Knud Meller Nielsen Afbud fra Google Via vores gode kontakter i Geoforums sekretariat, Jesper Høi Skovdal, lykkedes det at finde en afløser for Googles Rune Bertien, som på uheldig vis var blev syg og måtte melde fra i sidste øjeblik. Det blev Bo Overgaard fra det nystartede firma Septima, der sprang til og lavede en præsentation med kortest mulig varsel. Det vil vi gerne takke ham for endnu en gang! Bo havde den fordel, at han kunne lægge sit oplæg til rette efter de andre oplægsholdere. Ulempen var, at han næsten ingen tid havde til forberedelsen. Men opgaven blev klaret til UG. Nystartet firma Septima Sammen med 6 kolleger fra Grontmij dannede Bo firmaet SEPTIMA (www.septima.dk), netop på grund af de muligheder der ligger i de frie grunddata. De frie grunddata har givet begejstring hele vejen rundt. Enkelte, der havde det som levebrød at levere data, har selvfølgelig brokket sig noget. Digitaliseringsstyrelsen har lavet nogle meget optimistiske beregninger, som forudser, at samfundet vil spare en halv mia. om året. De beregninger kan man jo altid anfægte. Men ser man på de offentlige data som infrastruktur, har de langt større værdi en den pris, det har kostet at lave dem. Og bliver man i tankegangen om infrastruktur er det sikkert, at de frie data ikke bliver ringere af at blive brugt. Data vil blive bedre med tiden, fordi de fejl, som altid findes, vil blive indmeldt og rettet løbende. Der ligger dog en formidlingsopgave med hensyn til finde ud af, hvad vi har brug for. Og hvad kan data bruges til? Det vigtigste er, at data er frie og kan bruges af alle. Eksempler til alle: Septima - Labs Herefter gav Bo en række eksempler på, hvad hans firma har lavet siden nytår, da data blev frie. Septima har lavet et laboratorium, hvor de lægger deres ideer ud i bedste open source -ånd. Bo Overgaard Her kan alle gå ind og afprøve tingene, kigge og kommentere: Eksemplerne er ruteplanlægning, anvendelse af Danmarks Højdemodel, søgninger og Quantum GIS plugins. Gå ind og kig på det og bliv overrasket over f.eks. den hurtighed der arbejdes med her. Det var et meget inspirerende oplæg, som ramte plet i feltet omkring de frie data. 13

14 Kursus i laserscanning Støvet havde knapt lagt sig i Middelfart efter årets første kursus i maskinstyring, før Kort- og Landmålingsteknikernes Forening den april 2013 endnu en gang slog dørene op til et spændende og visionært kursus på Hotel Park i Middelfart for vores medlemmer - denne gang om terrestrisk laserscanning med Lars F. Matthiesen fra VIA University College som underviser. 19 Kortog landmålingsteknikere var til start. Terrestrisk laserscanning. Ja, det lyder grangiveligt som noget fra en Alien-film, men der er tale om en 3D-laserscanning og en hurtig og effektiv metode til indsamling af detaljerede og meget præcise 3D-data. Scanningerne giver en punktsky, der beskriver de scannede objekter i 3D. Ud fra punktskyen kan der dannes en vektorbaseret 3D-model, der kan anvendes i CAD-programmer. Kurset var skræddersyet til kortog landmålingsteknikere, der arbejder med opmåling og gerne vil lære at anvende statisk terrestrisk laserscanning. Teknologien Lars F. Matthiesen vil blive mere udbredt i branchen de kommende år, og formålet med kurset var at give deltagerne teoretisk viden om stationær terrestrisk laserscanning og praktiske færdigheder i indsamling, bearbejdning og modellering af data, så vi er klædt optimalt på til at møde fremtiden som forhåbentlig bliver uden Sigourneys nattemonstre. Mere detaljeret fokuserede kurset på planlægning og udførelse scanninger og bearbejdning af data fra scanninger, så deltagerne efter kurset kunne: Forstå principperne ved statisk terrestrisk laserscanning Forstå teknologiens muligheder og begrænsninger Planlægge og udføre 3D-scanninger Indsamle og bearbejde punktskyer fra flere stationer Georeferere punktskyer Konstruere simple geometriske figurer ud fra punktskyer og overføre disse til CAD-programmer Under kurset arbejdede vi med emnet gennem forelæsninger, praktiske øvelser og workshops, som demonstrerede, hvad statisk terrestrisk laserscanning kan an- Koncentrerede kursister 14

15 vendes til, hvordan opmålinger planlægges og gennemføres, hvordan vektorer dannes ud fra en punktsky, og hvordan data fra scanninger kan præsenteres. Herudover gennemgik vi teorien bag laserscanning, hvordan kvaliteten kontrolleres og tolkningen af kvalitetsudtryk. Under øvelserne og workshoppen gennemførte vi en opmåling med en Trimble TX5-laserscanner, hvor ingen kunne føle sig sikre, og både trappeopgange, reposområder og gangarealer blev gennemanalyseret. Efterfølgende behandlede vi punktskyen i programmet Trimble Scene. Ja, der skulle spidses øren for at følge med men lokalet emmede af koncentration, for jo bedre vi mestrer værktøjerne, desto mere er vi med til at sætte dagsordenen for, hvordan de bliver brugt. Programmet løb over to dage og indeholdt bl.a.: Første kursusdag Teori om laserscanning, laserscanningers anvendelse, nøjagtigheder, muligheder og begrænsninger. Gennemgang af teorien bag statisk terrestrisk laserscanning og principperne ved udførelse af statisk terrestrisk laserscanning. Opgave: Undersøgelse af scanner-specifikationer. Planlægning af scanninger, placering af stationer, placering af targets og udarbejdelse af dokumentation ved en scanning. Instruktion i betjening af Trimble TX5-scanneren, installation af Trimble Scene og overførsel af data til Trimble Scene. Introduktion til workshop (installation af programmet Trimble Scene, planlægning af en scanning, scanning i praksis, udarbejdelse af skitse med stationer og targets samt indmåling af stationer og targets med totalstation) Anden kursusdag Databehandling i Trimble Scene. Import af data, preprocessing og de forskellige views i Scene. Registrering af targets og sammensætning af flere scans til en punktsky ved transformation. Kvalitetsudtryk og kvalitetskontrol fra transformationen. Tilføjelse af fotos til punktskyen. Måling af afstande og vinkler i punktskyen. Modellering i Trimble Scene. Anvendelse af funktionen som Clipping box med mere. Automatisk genkendelse af objekter i Scene. Eksport af punktsky og eksport af model til CAD og andre programmer. Kvalitetskontrol af modellen. Pyha! RAM-klodserne sydede, kaffeproduktionen var på sit højeste og udbyttet stort under kurset. Endnu en gang stor tak til Lars F. Matthiesen for et velfunderet, informativt og spændende kursus, som er med til at klæde os godt på til fremtidens mange hjørner og discipliner. Tak til jer for at deltage og gøre det sjovt og givtigt at absorbere ny viden med gode kolleger og til Kate og resten af personalet på Hotel Park for dejlig mad og forrygende rammer for vores kurser. Martin Aspelund, kursusleder 15

16 16

17 INSTRUMENTUDSTILLING De 8 udstillere fik hver fik 5 minutter til at præsentere deres firmaer og nyheder. Udstillingen var konstant godt besøgt af de hen ved 200 fremmødte medlemmer. LIFA PFA HEDEDANMARK GEODATA- GEOTEAM LEICA LANDCAD SITECH STYRELSEN 17

18 Et udvalg af de fremmødte firmabiler. Ikke den store variation, hvad angår bilmærke; men nogle var mere terrængående end andre! 18

19 19

20 GPS maskinstyring - nok engang Et par uger før jul sidste år afholdt vi for første gang kursus i KLF i GPS-maskinstyring man kunne næsten have troet, der var tale om billetsalget til en Bruce Springsteen-koncert, så hurtigt som det kursus blev overtegnet, så vi måtte love de håbefulde medlemmer, der ikke fik en plads, at vi ville gentage succesen. I KLF holder vi jo, hvad vi lover, så marts 2013 rystede SF-stenene ved Hotel Park i Middelfart endnu en gang lidt i fundamentet ved tanken om det, der skulle ske, når vi slog dørene op for en ny omgang GPS-maskinstyring. Kurset henvendte sig som første gang til kort- og landmålingsteknikere, der arbejder med GPS-maskinstyring eller ønsker at arbejde med GPS-maskinstyring for jordentreprenører. 19 friske folk var mødt op til kurset, som var sammensat, så det gav et generelt indblik i de forhold, vi skal være opmærksomme på, når vi beskæftiger os med maskinstyring, gennem relevante foredrag og hands-on øvelser og med det mål, at deltagerne forlod kurset med en grundlæggende viden om konvertering af data til tre af de førende maskinstyringssystemer i branchen. Vi havde justeret lidt på kursusformen i forhold til første kursusforløb, og denne gang stod ikke mindre end fire undervisere klar i kulissen med hver deres indspark til den spændende disciplin, nemlig Knud Rolskov Rasmussen fra SITECH Danmark A/S, Egil Søbye fra Scanlaser, Jacob Bay Frantzen fra ToppTopo og Rie Rohde fra Spotland Surveyors. Eleverne har hands-0ff Inden kursusdagene havde alle deltagere artigt downloadet og installeret et simulationsprogram, som vi skulle bruge i undervisningen. Programmet var både bredt og udfordrende og så ud som følger: Generel introduktion til GPSmaskinstyring Hvordan er GPS-maskinstyringssystemet bygget op Forskel på forskellige løsninger: 2D, 3D og ATS GPS-systemtilpasning Øvelse i GPS-systemtilpas ning Data Konvertering af data til CAT Accugrade/Trimble-maskiner Konvertering af data til XC16/ CB16 Scanlaser-maskiner Konvertering af data til Top- Con-maskiner Best practice Udfordringer i forbindelse med produktion af 3D-data/ DTM-modeller Udfordringer i marken Hands-on øvelser Dataflow, udarbejdelse af data i kontorsoftware og afvikling af resultatet i GPSgravemaskiner udenfor. Der blev lyttet grundigt i undervisningslokalet, skriblet flittigt på blokkene, tastet på computerne og kløet et par gange bag øret med en pen eller to, mens underviserne tegnede og fortalte. Emnet var spændende og teknikken ny for mange af deltagerne, så det var så som så med fnis og papirkugler til gengæld var vi alle som små børn, da kursets klimaks skulle løbe af stablen, og vores ihærdige arbejde afvikles i hands-on øvelser på gravemaskinerne ude på parkeringspladsen. Vi håber ikke, at meditationsworkshoppen hos hotellets øvrige kursusgæster måtte gå om men sjovt var det i hvert fald at stå og give den gas i vaskeægte sandkassestil med maskinerne og se teorien blive afviklet i praksis. Endnu en gang siger vi tak for et spændende og ikke mindst hyggeligt kursus i Middelfart. Det er en fornøjelse at blive klogere og dygtigere sammen med så gode folk. Og skønt i så velfungerende rammer som på Hotel Park, der virkelig ved, hvordan man forkæler forkælede kursister. Vel mødt næste gang! Og tak til Scanlaser, ToppTopo, SITECH og Spotland Surveyors for udstyr, materiel, personale og ikke mindst instruktion og formidling. Martin Aspelund / kursusleder 20

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

MÅLEBLADET NR1/2013 MÅLEBLADET NR.1 FEBRUAR 2012

MÅLEBLADET NR1/2013 MÅLEBLADET NR.1 FEBRUAR 2012 Et indblik i de dokumenter, kort og måleoplysninger og det personale, der i For at promovere kort- og landmålingsteknikeruddannelsen og de to uddannelsessteder i henholdsvis Horsens og Sognefoged. Regningen

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen: Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej 40-246, 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00, afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA.

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Kære medlem Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Til grund for beslutningen ligger en meget grundig gennemgang

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

Uddannelse og viden gør hele forskellen!

Uddannelse og viden gør hele forskellen! 5190 www.sharkreklame.dk Uddannelse og viden gør hele forskellen! K WWW.SITECH.DK Med SITECH s uddannelses program sikres du fuldt udbytte af din investering. Teknologi til entreprenørerne SITECH Academy

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden

DDS Storstrømmen pr. Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS Storstrømmen tirsdag den 29. oktober 2013. Dagsorden y1 1?SrRØK Referat fra ekstra ordinært årsmøde i DDS tirsdag den 29. oktober 2013 Dagsorden Ad 1: Velkomst. Jimmy G. Roed bød velkommen. Ad 2: Valg at dirigent. Steen F. Andersen valgt. Ad 3: Godkendelse

Læs mere

Mundtlig beretning 2009

Mundtlig beretning 2009 Mundtlig beretning 2009 Denne beretning skal naturligvis kun omhandle det, som er sket siden årsskiftet, fordi det, der vedrører kalenderåret 2009, findes i den skriftlige beretning. Indeværende år var

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011.

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011. Referat fra KFD s ordinære generalforsamling 2012 i Frederiksberg Hallens restaurant kl. 19.00 tirsdag den 31. januar 2012. Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

13-05 - 2012. N.C.Mikkelsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. velkommen og konstaterede, at årsmødet var foreningens 12.

13-05 - 2012. N.C.Mikkelsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. velkommen og konstaterede, at årsmødet var foreningens 12. Referat af s generalforsamling den 10.maj 2012, kl. 11.00, på Horsens rådhus. 28 deltagere. 17 kommuner var repræsenteret. 13-05 - 2012 Pkt. 1. Valg af dirigent. Pkt. 2. ens beretning. Niels Chr. Mikkelsen,

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede er mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundhedsvidenskab.

Læs mere

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro.

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dansk Neurokirur Dansk Neurokirurgisk Selskab Marts 2015 Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse

Læs mere

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland.

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland. Referat af ordinær generalforsamling i Greve Brandmandsforening den 5. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen til den ordinære generalforsamling, særlig velkommen til foreningens æresmedlem

Læs mere

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Kommunikation og ledelse, MPG-uddannelsen, E10 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Modulet rettede sig i for høj grad imod ledere, der kommunikerede

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg Mejerifagets FællesUdvalg R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 5. september 2012 i Dansk Industri Til stede var: Lars Gram Poul Erik Faarkrog Thomas Johansen Lars Kaae Jens Ingvardsen

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014.

Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014. Næstved, den 24. februar 2014. Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014. Brugerforeningen Stofa Næstved er

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING 2013

SKRIFTLIG BERETNING 2013 SKRIFTLIG BERETNING 2013 Til Det Offentlige Beredskabs Landsforbunds 44. ordinære generalforsamling, onsdag den 21. august 2013 på Hotel Hvide Hus, skal jeg på bestyrelsens vegne, i henhold til DOBL s

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006.

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Sted: Skovlund Kro Deltagere: 11 personer inkl. bestyrelse og varmemester. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt tirsdag den 10. juni 2014, kl. 15:00-15:30 hos Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K. Dagsorden i

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Mødested: Referent: Brobyværk Kro, Marsk Billesvej 15, Brobyværk, 5672 Broby Jens Møller Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

Referat af møde i Frivilligudvalget

Referat af møde i Frivilligudvalget Referat af møde i Frivilligudvalget Dato: 13. november 2013 Tid: 16.00 18.30 Sted: Borgergade 10, 1300 København K, mødelokale 5. sal Mødeleder: IF Referent: HMJ Deltagere: Frivilligudvalget Afbud: Dagsorden

Læs mere

Det er et fuldtidsjob at være studerende

Det er et fuldtidsjob at være studerende Studieaktivitetsmodellen Det er et fuldtidsjob at være studerende Din arbejdsuge er på 40 timer og rummer mange forskellige studieaktiviteter Din vej til viden, færdigheder og kompetencer Mange forskellige

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013

Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningen mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Titel på projektet PRINT YOUR LIFE - 3D-printer festival 2013 Beløb, der ansøges om i Ud-over-KANten-puljen

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

FLSmidth temamøde 14. maj 2013

FLSmidth temamøde 14. maj 2013 FLSmidth temamøde 14. maj 2013 Finanshuset i Fredensborg A/S Aftale med FLS Erfaring med FLS-ansatte fra hjælp af afskedigede/andet Uvildig økonomisk og finansiel rådgivning Prisreduktion på første faktura

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 3. årgang nr. 3 16. marts 2004 Genra Referat fra generalforsamling Beretning Regnskab budget Tilmeldinger til elektroniske medier Generalforsamling

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Trappelauget Orehøjgård v/ Niels-Erik Pedersen, Kaplevej 84, 2830 Virum, tlf.: 45850407/20421971, e-mail: ddnep@email.dk

Trappelauget Orehøjgård v/ Niels-Erik Pedersen, Kaplevej 84, 2830 Virum, tlf.: 45850407/20421971, e-mail: ddnep@email.dk Referat Emne: Ordinær generalforsamling Dato/tid: 26. maj 2013 kl. 10-11 Sted: Eventyrkroen, Melby Dagsorden: 1. Valg af dirigent 1.1. Bestyrelsen foreslår Lennart Ricard, Rosenstien 10 2. Valg af referent

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 FRD s kongres lørdag den 27. september På FRD s kongres den 27. september 2008 blev følgende kontingentsatser for de kommende 3 år vedtaget: Medlemstype 2009 2010 2011 Uddannede,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt fredag den 17. januar 2014 i Kolding

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter

Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter Ordinær generalforsamling i Vejen Svømmeklub torsdag, den 25. februar 2010 kl. 19.00 i Vejen Idrætscenter Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og referent) 2. Bestyrelsens beretning og forelæggelse af planer

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Landmaling. en introduktion. Landmåling en introduktion. Landmåling en introduktion. Nyt Teknisk Forlag. Jørgen Ullvit og Lars Fredensborg Matthiesen

Landmaling. en introduktion. Landmåling en introduktion. Landmåling en introduktion. Nyt Teknisk Forlag. Jørgen Ullvit og Lars Fredensborg Matthiesen Er en indføring i landmåling, og er primært tiltænkt studerende på uddannelserne til bygningskonstruktør, byggetekniker og kort- og landmålingstekniker. Den vil uden tvivl også kunne finde anvendelse på

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013)

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) 1 Navn og hjemsted Sektionens navn er Dansk Byggeri Stilladssektionen, med hjemsted hos Dansk Byggeri i København. 2 Formål Sektionen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen Deltagere: 61 Andelshavere 4 Medarbejdere Rådgivende ingeniør, Jørgen Halle

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012

Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Referat fra generalforsamling 2012 13. marts 2012 Helgenæs 15. marts 2012 Referatet er udarbejdet efter notater og bestyrelsens præsentation på generalforsamlingen. Undertegnet blev udpeget på generalforsamlingen

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere