Vi er specialister i intranet til små og store virksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi er specialister i intranet til små og store virksomheder"

Transkript

1 Intranet IntraNote Portal Server 1

2 Vi er specialister i intranet til små og store virksomheder Intranettet er en webbaseret medarbejderportal, som giver organisationen en strategisk kommunikationskanal, der når ud til alle på tværs af tid og sted. Samtidig er løsningen så brugervenlig, at alle medarbejdere på alle niveauer kan indgå som både afsendere og modtagere af information og viden. Intranettet gør det nemt oprette, dele og finde relevant information og viden. Konkrete eksempler kan være: nyheder, telefonlister, debatter, blogs, billeddatabase, elektroniske blanketter til fx tidsregistrering, kørselsregnskab og bestillinger, manualer, workflows, kompetencesøgning, projektrum og CRM med videre. Se et video-uddrag af vores intranet-løsning på: /intranet Eksempel på forside 2

3 Vi er med jer hele vejen Der kan være store forskelle på medarbejdernes erfaring med it. Derfor har vi lavet et intuitivt system, IntraNote Portal Server (IPS), der er logisk i sin opbygning. Vi har med specialisterfaring fra over 400 løsninger udviklet et standardintranet og, via de medfølgende skabeloner, videregivet den værdifulde erfaring, så det er nemt og hurtigt at komme i gang uden forudgående systemudvikling. Og uanset hvilke it-systemer, I har i forvejen, sørger vi for en nem, overskuelig og funktionel integration. I er aldrig alene; Vi hjælper jer med at strukturere og komme i gang med intranettet. Vi uddanner jer samtidig til hurtigt at blive selvkørende. Værktøjerne til at ændre og opsætte siderne, formularerne m.v. følger med, når vi installerer løsningen. Efter installationen står vi klar med opdateringer, support og ERFAgrupper. Hurtige fakta om vores intranet-løsning Over daglige // over 400 kunder // 30 sprog Standardsystem - løbende opdateringer Opbygning i faser (tænk stort - start småt) ERFA-grupper i intranet Minimalt ressourceforbrug påkrævet Køreklare intranetskabeloner Mindst mulig belastning for it-afdelingen Intranetdesign i tråd med jeres ønsker Effektiv support, som hjælper jer under og efter implementeringen er ikke kun en leverandør, men også jeres samarbejdspartner. 3

4 Udvalgte funktioner i basispakken til IntraNote Portal Server (IPS) tilbyder en basispakke til intranet med en række grundlæggende moduler. Vælg dertil mellem 25 tillægsmoduler, der giver dig mulighed for at sammensætte præcis den løsning, der passer til din organisations behov. Læs mere om modulerne: Abonnement Personalisering advisering Alerts IPS understøtter nyhedspublicering gennem abonnement, der kan målrettes helt ned til den enkelte bruger (personalisering), som selv får mulighed for at tilvælge informationskanaler. Der kan også opsættes et Tvunget abonnement, hvor brugerne får tvunget informationer fra bestemte områder ud i deres personlige abonnement. Abonnementet kan også være på basis af metadata og der kan opsættes automatisk e- mail advisering, når ny information bliver lagt ud. Adressebog Adressekartotek Leverandøroversigt Adressebogen er et kartotek, hvor du kan oprette og vedligeholde fx kunder, leverandører, kreditorer m.v. Der kan oprettes et ubegrænset antal kontaktpersoner på et firma. På kontaktpersonerne kan der indsættes notater og kontaktoplysninger. Tillægsmodulet CRM er datamæssigt baseret på adressebogen, så hvis CRM tilkøbes udvides mulighederne i adressebogen, fx med kampagnestyring, brevfletning m.v. 4 Afdeling- / gruppestyring Målrettet information Rettigheder Afdelinger, grupper, teams, projektgrupper, firma (koncern) m.v. oprettes i den indbyggede afdelings-/gruppestyring og kan, udover en præsentation af afdelingen/gruppen, anvendes til at målrette informationerne til de respektive afdelinger/grupper. Afdelinger og grupper kan vedligeholdes manuelt og/eller via de grupper, der allerede er oprettet på netværket (kræver modulet AD-integration). Aktivitetskalender Firmaarrangementer Firmakalender I aktivitetskalenderen kan organisationens fællesaktiviteter vises både de, der er for hele organisationen og de, der er afdelings- /gruppespecifikke. En aktivitet kan valgfrit tilknyttes elektronisk tilmelding, så brugere kan se, hvem der er meldt til og fra.

5 Billeddatabase Mediedatabase Billedarkiv Billeddatabasen er et fælles billedarkiv, som giver adgang til billeder på tværs af hele intranettet. De understøttede formater er jpeg, gif og png. Billederne i databasen kan rettighedsstyres og tagges med metadata, hvilket gør det nemt at fremsøge billederne og identificere, hvordan de relaterer sig (fx afdeling, produkt, arrangement, personer osv). Blog Sociale netværk Web 2.0 Blog med medarbejderne med den indbyggede blogfunktion. Sideskabelonerne hjælper til med at gøre oprettelsen nemt og hurtig. Brugerdatabase Medarbejderdatabase Personaleliste Telefonliste Telefonbog Kompetencekort Kompetencestyring Alle brugere af intranettet får eget stamkort med navn og kontaktinformationer samt yderligere ønskede felter (titel, geografisk placering mv). Brugerstamkortet er desuden rettighedsstyret, så brugerne selv kan vedligeholde enkelte felter (fx uddannelse, interesser, kompetenceområder) Ved tilkøb af AD-integration kan brugerstamkortet vedligeholdes direkte fra det eksisterende AD. Medarbejderdatabasen er søgbar og kan anvendes som en telefonbog, men tillader også udtræk af telefon- og maillister til en given side i intranettet. 5 Dataudtræk SQL-udtræk Udtræk Via SQL Views kan du trække data ud i Excelark til videre behandling. Det kan eksempelvis være en kundeliste, en tilfredshedsundersøgelse (poll) eller andet. Debat/forum Notatfunktion Dokumentnotater Diskussionsfora Intranettet kan rumme et ubegrænset antal debatter, og dertil kan man åbne for, at brugere kan kommentere på enkelt indlæg. Det er også muligt at føre en trådet debat på de enkelte dokumenter, og ikke kun på et generelt diskussionsemne.

6 Dokumentarkiv: Infobase Dokumenter Dokumentarkiv Dokumentstyring Stifinder Navigationstræ Foldere FAQ Håndbøger Infobase Intranettet understøtter tekst, billeder, lyd, video, s og scannede dokumenter. I den fælles dokumentstruktur (med navigationstræ) samles og gemmes alle dokumenter centralt, men dokumenterne er naturligvis kun synlige for de medarbejder, der har rettigheder til at se dem. Vi kalder dokumentarkivet Infobasen. Ved oprettelse af indlæg kan du bruge IntraNote Editoren (inkl. vedhæftede filer), filupload og links (interne såvel som eksterne). Der kan vedhæftes alle typer dokumenter, og ved installation på MS SQL Server kan IPS søge ned i indholdet af de vedhæftede filer af typen: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, HTML, tekst, PDF. Ved tilkøb af MS Office modulet kan WS Word og andre Office programmer bruges som redigeringsværktøj (editor). Du kan oprette et ubegrænset antal foldere og niveauer. Folderne kan indeholde dokumenter, referencer til dokumenter i andre foldere og referencer til andre sager, som ligger helt andre steder i træstrukturen. Herved kan der oprettes logiske samlinger på tværs af træet. Oprettelse og redigering af dokumenter kan ske direkte i navigationstræet, men også front-end det vil sige direkte fra forsiden (brugerinterfacet) af intranettet. 6 Dokumentrevision Opgavesystem Oversigt over mine dokumenter Ajourføring Personalisering Dokumentrevisionen giver overblik over de dokumenter, der skal ajourføres. Intervallerne opsættes individuelt, men kan også påføres automatisk ud fra dokumenttype. En smart funktion, der hjælper til at alle dokumenter løbende opdateres. Editor Redigeringsværktøj Writer Værktøj til dokumentoprettelse Editoren er en mini-word - et redigeringsværktøj til at oprette indlæg (dokumenter) direkte i IPS. Resultatet gemmes i HTML-format. Editoren indeholder funktioner som stavekontrol (på flere sprog), understøttelse af det design, I har valgt (stylesheet), indsættelse af tekst fra Word, tabeller, hævet/sænket skrift, billeder, tekstadskillere (vandret), symboler (fx copyright), farver, skriftstørrelse, afsnitsformatering, punktopstilling, talopstilling, bogmærker, ur, dato, hyperlinks, interne links, arkiveringsfunktion, resumetekst, resumebilleder, vedhæftede filer m.v.

7 Google Gadgets Google Gadgets er små online-programmer fra Google, der nemt indsættes på hvilken som helst side i intranettet. Google Gadgets er fx: Valutaomregner Vejrudsigter YouTube Video søgning Wikipedia-søgning Verdensur Lommeregner Facebook Notifications World Webcams Citater Flickr billeder Live TV Image Map Editor Billedlink Image Mapping gør det muligt at sætte flere links på samme billede. Det bruges fx i forbindelse med visualisering af arbejdsgange, hvor hver proces i arbejdsgangen skal pege på hvert sit dokument. 7

8 Index Indholdsfortegnelse Alfabestisk oversigt Index giver alfabetisk indeksering af Infobase-dokumenterne. Hvert resultat optræder som et link, der sender brugeren direkte frem til emnet, uden omfattende navigation. Jubilæer og fødselsdage Mærkedage Jubilæer og fødselsdage kan vises for alle eller for udvalgte brugere. Funktionen trækker data fra felterne Fødselsdato og Ansættelsesdato på brugerstamkortet. Kalender Multikalender Der kan oprettes et ubegrænset antal kalendere med hver sine undergrupperinger. I praksis er kalenderen en folder i Infobasen, som er markeret som typen Kalender og som vises i en webpart til formålet. Derfor er det utrolig enkelt at oprette flere kalendere til hvert sit formål. Oprettelsen af en aktivitet sker på samme måde som oprettelsen af et indlæg - dog er aktivitetsoprettelsen forsynet med ekstra felter så som Dato fra, Dato til, Starttidspunkt, Sluttidspunkt og Sted. Kompetenceliste Kompetencekort CV-database Med kompetencestyringen på medarbejderen er det nemt at finde den rigtige medarbejder til en opgave, sammensætte en projektgruppe ud fra bestemte kriterier m.v. Kompetencelisten indeholder typisk: CV samt oplysninger om ansvarsområder, projekttilknytning, erfaring, uddannelse, efteruddannelse, kursus, tillidshverv og fagniveau (fx it). Kompetencelisten baserer sig på brugerdatabasen. 8 Kontorplan Oversigtskort Medarbejdsplacering Med kontorplan, som en del af medarbejderdatabasen, kan du i IPS få vist en skitsetegning over det kontor, brugeren er tilknyttet via et symbol på det kontor, hvor brugeren sidder. Kryptering Sikkerhed Sikker adgang ude fra IPS krypterer som standard sine URL er. Det betyder, at sikkerheden er i top, og at særlige følsomme dokumenter ikke kommer i forkerte hænder. Det er vigtigt på intranettet ligesom det er på extranettet, som kan kobles til intranetløsningen og åbnes for eksterne parter, fx leverandører, kunder og andre samarbejdsrelationer

9 Layout og design Grafisk udtryk Corporate identity Stylesheet Temaer Navigation Menuer Dashboards Webparts CSS Der følger med IPS en række færdige stylesheets (temaer, layout og navigationer), ligesom du selv kan oprette et ubegrænset antal nye. Dashboards er selve præsentationsfladerne i intranettet, og alle dashboards kan tage udgangspunkt i et master dashboard, som derved bliver en underliggende skabelon, der styrer baggrunds- og topgrafik, global linkmenu og placering af fx søgefeltet, så alle nye dashboards automatisk bliver født med et fast defineret layout, som man naturligvis kan afvige fra, hvis man finder det nødvendigt. Via webparts kan informationer fra intranettet vises på forskellige måder. Administratoren opretter Webparttemaer (dvs. farver, rammer m.v.) og Webpartlayouts (dvs. visninger) som lokale redaktører af dashboards kan anvende. Linksamling Links Linkbibliotek Intranettet understøtter linksamlinger, som vedligeholdes på indlægsniveau. Links kan både oprettes internt (dvs. til andre indlæg, andre dashboards, forskellige medarbejdere) og eksternt til fx. hjemmesider. 9 Logning Logbog Recordsmanagement Logning giver en hurtig og effektiv måde til at sikre sig dokumentation for, hvad der er sket med sager og dokumenter, hvad der er udført ned i mindste detalje og af hvem.

10 Metadata Nøgleord Emneliste Emnesystem Taksonomi Arkivskabsnøgle Metadata er populært sagt information om information et emneregister. I IPS gør det sig gældende ved oplysninger på et indlæg, der defineres som primære metadata. Det er fx oplysninger så som redaktør, oprettelsesdato osv. Via sekundære metadata kan I mærke jeres informationer med specifikke emneord. Der kan oprettes forskellige typer af metadata, som kan anvendes der, hvor det er relevant. Metadata oprettes i kategorier, som gør resultatet af en søgning mere specifik. Der kan vælges mellem følgende metadata kategorityper: Liste: Her kan man oprette en værdiliste, hvorfra brugeren kan vælge én ud af mange foruddefinerede valgmuligheder. Fritekst: Her kan man oprette et tekstfelt, hvori brugeren senere kan indtaste valgfri tekst. Nøgleord: Her kan man oprette en værdi-liste, hvorfra brugeren senere kan vælge en eller flere af mange foruddefinerede valgmuligheder Numerisk: Her kan man oprette et talfelt, hvori brugeren senere kan indtaste heltal eller decimaltal. Dato: Her kan man oprette et datofelt, hvori brugeren senere kan indtaste en valgfri dato. 10 Ved anvendelse af Metadata bliver det muligt at lave specifikke søgninger samt at opsætte metadatafiltre, som fremhæver den ønskede information. Nyhedskanaler Abonnement Personalisering Nyhedskanaler er defineret som en række grupper i intranettet, som brugeren kan tilmelde sig. Nyheder oprettes i én eller flere Infobasefoldere som indlæg og grupperne tildeles læserettigheder hertil. Det er intranetadministratorens opgave at bestemme, om brugere skal have mulighed for at tilmelde sig mere end én gruppe. Nyheder vil blive præsenteret på den side, som er bestemt af administratoren og kan læses af de valgte grupper, der har læserettigheder hertil.

11 Organisationsdiagram Nærmeste chef Organisationstræ Organisationstilknytning Få vist et simpelt organisationsdiagram i en træstruktur (2 niveauer). Organisationsdiagrammet dannes ved at sætte afdelinger og grupper i relation til hinanden og herfra linke direkte til afdeling/gruppelister og Personaledatabasen. Det samme kan lade sig gøre for nærmeste chef. Med MS Word er det endvidere muligt at forfine denne med et grafisk klikbart organisationsdiagram. Printfunktion Udskrifter Alle informationer kan udskrives i et printvenligt format. Projektrum Projektstyring Childwebs Websider med skabelon Websteder Projektrum (childwebs) er et modul, du kan bruge som arbejdsrum. Skabelonerne, du opbygger, kan genanvendes et ubegrænset antal gange til at oprette nye intranetsider med. Der kan ligeledes oprettes et ubegrænset antal childweb-skabeloner. Dokumenteksempler i et projektrum: Projektbeskrivelser Leverandørtilbud Risikoanalyser Bevillingsanmodninger Konsulentkontrakter Korrespondance Relaterede s Ordrer Tidsplaner Projektmødereferater Opfølgningsrapporter Projektorganisationsdiagrammer Konstruktionstegninger og layout/designplaner 11 Nogle dokumenter kopieres med ud til hvert projektrum, mens andre peger på en fælles samling af projektdokumenter, som vedligeholdes på tværs af projektrummene. Med Projektrum bevares overblikket og giver en nemmere tilgang til projekter samtidig med at viden forankres. Den indbyggede søgemotor kan søge lokalt i det enkelte projektrum eller på tværs af alle projektrum.

12 Rettighedsstyring Målgrupper Personalisering AD-integration Netværksintegration Authentication Intranettet rummer rettighedsstyring på gruppeniveau. Rettighedsgrupperne kan vedligeholdes manuelt eller automatisk ved tilkøb af AD-integration. Rettigheder er opdelt i: Opret, Rediger, Slet, Læs, Redaktør. Redaktør-rettigheden giver de overordnede administratorer mulighed for at uddelegere lokale administratoropgaver. Sitemap Automatisk sitemap Indholdsoversigt IPS Sitemap linker til alle sider/informationer på IPS på de første tre niveauer. Et sitemap er en god måde at sikre brugerne overblik og lettere navigation i et omfattende indhold. Skabeloner Websteder Childwebs Undersider Skabeloner (childwebs) giver dig tomme sider, som på forhånd er opbygget med informationsstruktur og opsætning af indholdsvinduer (webparts). Skabelonerne kan genanvendes et ubegrænset antal gange, som en genvej til at oprette nye intranetsider. Ligeledes kan du selv oprette et ubegrænset antal skabeloner (childweb). 12 Dokumentskabeloner: ved tilkøb af modulet MS Office integration kan du også oprette dokumentskabeloner. Statistik Samtlige indlæg og dokumenter i IPSs Infobase er tilknyttet en statistikfunktion, så du på det enkelte indlæg kan se, hvor mange, der har læst et givent indlæg. Du kan også se en udvidet visning, der oplyser hvem og hvornår et indlæg er læst. Generelt: onlinestatistik (dage, uger, måneder, browsertyper m.v.). Søgning Søgemotor Fremfinde dokumenter Søgemotoren i IPS gør det nemt at finde relevante dokumenter. I intranettet er der to søgefunktioner: en standardsøgning og en udvidet søgning. Derudover kan du vælge at søge på et eller flere ord i hhv. vilkårlig eller bunden rækkefølge.

13 Søgning på netværk LAN-søgning Søgemotor IPSs søgefunktion lader brugerne fritekstsøge på filer, der ikke kun ligger i IPS, men også på netværksdrev og foldere. Det fordrer adgangen til information, som af den ene eller anden grund endnu ikke har fundet vej til intranettet. Tidsstyret publisering Automatisk arkivering Et dokument kaldes i intranettet for et indlæg. Til et indlæg kan der vedhæftes dokumenter af forskellig karakter. Når der oprettes et indlæg, et billede eller andet, påsættes det en dato for oprettelse og en dato for udløb samt eventuel arkivering. I kan bestemme udløbsdatoen på den enkelte folder, så det bliver ens for alle medarbejdere. Indlægget mærkes også med redaktører, ligesom det angives, hvem der sidst har rettet i indlægget. Ved at lave links til et indlæg kan det optræde flere steder i strukturen. Video Film Windows Stifinder Drag & Drop Gem direkte fra programmer Jeres egne film eller film fra kilder som fx YouTube kan vises direkte i IPS. Med installationen af IPS følger et virtuelt drev, hvor I kan uploade jeres egne filer. IPS er direkte integreret med Windows Stifinder. Det betyder, at intranettets dokumenter er tilgængelige fra den almindelige Windows Stifinder, og dermed kan dokumenter opdateres med Drag & Drop. 13 Teknologi og hardware Kravene er: Server Windows 2003 eller nyere MS IIS 6.0 eller nyere MS MSDE/Express eller MS SQL Database 2000 eller nyere Klient MS IE Explorer 6.0 eller nyere (læs/redigér) Firefox i forbindelse med læsning MS Office 2000 eller nyere (hvis Word skal bruges som editor) Se et video-uddrag af vores intranet-løsning på: /intranet

14 Mest købte tillægsmoduler ud af 25 tillægsmoduler AD integration Brugerstyring Netværksintegration AD-integration sikrer single sign-on, hvilket betyder at brugeren automatisk valideres og logges ind i IPS med det samme login, som anvendes på det eksisterende AD-netværk. Det betyder at oprettelser eller rettelser på brugerne i AD, såvel som NT, automatisk slår igennem i IPS. Derved undgås manuelle arbejdsgange og dobbeltoprettelser, når brugerlisten automatisk holdes opdateret med stamdata fra respektive AD. Brugere der ikke findes i AD (netværk) oprettes manuelt. DataManager Dataudveksling Data integration Med DataManager kan du importere, eksportere og synkronisere data fra forskellige kilder og i forskellige formater, fx CSV, XML, Webservices, FTP mv. Det hele foregår via et brugervenlig Windows interface, hvorfra du kan udpege de data, du gerne vil udveksle mellem et eksternt program og IPS. Med DataManager får du et leverandøruafhængigt og let tilgængeligt integrationsværktøj, der forbinder de bagvedliggende systemer gennem en åben, serviceorienteret arkitektur og som gør det nemt at udpege, konvertere og overføre data mellem forskellige it-systemer arkivering MS Outlook integration Arkivér indkomne og udgående s nemt og hurtigt. -arkivering er en integration, der håndterer såvel ens tekstindhold og eventuelle vedhæftninger direkte fra Outlook med et add-in til intranettet. Outlook integrationen giver også medarbejderne adgang til alle deres Outlookfunktioner, såsom indbakke, kalender, opgaveoversigt og kontaktpersoner, på deres personlige forside i intranettet. Derved kan alle de informationer, som de dagligt tilgår, samles på en side i en personaliseret løsning. IntelliForms Elektroniske formularer Blanketter IntelliForms er et databasemodul, der er udviklet til at afløse papirbaserede formularer. Med IntelliForms elektroniske formularer har organisationen et reelt elektronisk alternativ til det, som mange i dag gør: at benytte formularer i Word og Excel til fx kørselsafregning, ferieønsker, udlægsformularer mv.

15 Kalenderintegration MS Exchange Lotus Notes Kalenderintegration er et værktøj til central styring og planlægning i organisationen. Kalenderintegrationen viser informationer fra det eksisterende kalendersystem på intranettet. Her kan medarbejderne vælge at se, ikke bare deres egen, men også alle kollegaers kalendere, fx afdelings- eller gruppevist. KPI BI Business Intelligens (mini) Nøgletal Grafisk visning af tal Med KPI-funktionen kan I grafisk visualisere tal i intranettet. Tallene kan tastes direkte ind i intranettet eller komme fra Excel, Navision, Axapta, XAL, en tekstfil, XML ODBC eller andre kilder. Den grafiske visning kan være søjler, speedometre, termometre, lagkagediagrammer og meget andet. MS Office integration MS Word Editor I intranettet kan du med Office integration anvende MS Word til at oprette og redigere dokumenter direkte. Åbn skriv gem; det hele foregår via browseren med fuldt funktionsdygtige dokumentrettigheder og -skabeloner. Publicering DataManager Med modulet Publicering kan dokumenter publiceres fra intranettet til andre systemer, fx jeres extranet. På denne måde undgår I dobbeltarbejde og at dokumenter skal vedligeholdes flere steder. Publiseringen er baseret på tillægsmodulet DataManager. 15 Bestil en online demonstration her:

IntraNote Portal Server

IntraNote Portal Server Portal Server Intranet og medarbejderportal Indhold Portal Server... 3 VI ER SPECIALISTER I INTRANET TIL SMÅ OG STORE VIRKSOMHEDER... 3 Erfaringer tilvejebragt fra 400 løsninger... 3 Vi er med jer hele

Læs mere

Documenthåndtering / ESDH

Documenthåndtering / ESDH Documenthåndtering / ESDH DocuNote 1 Dokumenthåndtering - enkel styring af sager, dokumenter og e-mails IntraNotes dokumenthåndteringssystem, DocuNote, samler og håndterer organisationens sager, e-mails,

Læs mere

DocuNote. Dokumenthåndtering / ESDH

DocuNote. Dokumenthåndtering / ESDH DocuNote Dokumenthåndtering / ESDH Indhold DOCUNOTE... 3 ENKEL STYRING AF SAGER, DOKUMENTER OG E-MAILS... 3 Mange års erfaring med ESDH løsninger... 3 Vi er med jer hele vejen... 3 Hurtige fakta om DocuNote...

Læs mere

Tips & Tricks IntraNote Portal Server

Tips & Tricks IntraNote Portal Server The Magic Duo Møller & Mortensen Tips & Tricks IntraNote Portal Server #idag14 Giv jeres videndeling handle kraft TIPS & TRICKS KATALOGET I-DAG 2014 GOODIES & OLDIES (Husker du?) SMARTESTE FUNKTIONER (

Læs mere

ODEUM ASP prisliste. De listede moduler er de moduler der er tilgængelige under ODEUM ASP licensen. Prisen er 40% af modulets listepris pr. år.

ODEUM ASP prisliste. De listede moduler er de moduler der er tilgængelige under ODEUM ASP licensen. Prisen er 40% af modulets listepris pr. år. ODEUM ASP prisliste De listede moduler er de moduler der er tilgængelige under ODEUM ASP licensen. Prisen er 40% af modulets listepris pr. år. PRODUKT PRIS ODEUM Basis Forfatter modul til opbygning af

Læs mere

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Kompatible browsere... 3 2 Log ind i Umbraco... 3 3 Content-delen... 4 3.1 Indholdstræet... 4 3.2 Ændring af indhold... 5 3.3 Tilføjelse af en side/sektion... 6 3.4. At arbejde

Læs mere

VIA Studienet FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS. Vejledning for FYS STUDERENDE

VIA Studienet FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS. Vejledning for FYS STUDERENDE VIA Studienet FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS Vejledning for FYS STUDERENDE Pæd. it-vejleder Heine Krogh hkro@viauc.dk ver. 3.0 januar 2011 1. Indledning VIA Studienet bygger på Microsoft SharePoint.

Læs mere

GetOrganized for SharePoint

GetOrganized for SharePoint GetOrganized for SharePoint Case: Forsikring & Pension, Effektive sagsgange og smidig formidling af information på én platform Michael Ekegren Manager mek@netcompany.com Søhuset, Hørsholm 11.11.2008 Version

Læs mere

Patient Database - Manual

Patient Database - Manual Patient Database - Manual Side 1 af 36 Adgang til systemet... 4 Glemt brugernavn og kode... 4 Opret projekt (kun System Administrator)... 6 Klik på NYT PROJEKT -knappen øverst til venstre.... 6 Udfyld

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Internet. Komplet featureliste. Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet

Internet. Komplet featureliste. Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet Internet Komplet featureliste Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet Aesiras Internet gør det let at komme i gang med en professionel hjemmeside og webshop. Som standard medfølger et grafisk

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Det kan du med HostedShop Design Manager... 3 1.2 Feature list... 3 2. Design... 4 3. Filer og CSS... 4 3.1

Læs mere

WebtopONE for SharePoint

WebtopONE for SharePoint WebtopONE for SharePoint Professionelt Intranet med Microsoft Office SharePoint Server 2007 (MOSS 2007) og Windows SharePoint Services WebtopONE for SharePoint WebtopONE for SharePoint er en suite af moduler

Læs mere

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual Skyfillers Hosted SharePoint Kundemanual Kundemanual Indhold Generelt... 2 Online adgang SharePoint side... 2 Skift brugeradgangskode... 2 Adgang & opsætning... 3 Windows... 3 Tilføj SharePoint som intranet

Læs mere

Bilag 1A. Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole. Indledning. Struktur

Bilag 1A. Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole. Indledning. Struktur Bilag 1A Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole Indledning Det bemærkes indledningsvis, at tilbudsgiveren skal tilbyde at opfylde samtlige af de nævnte krav, der er angivet at være mindstekrav,

Læs mere

Content Management System. Content Management System

Content Management System. Content Management System CMS Content Management System Content Management System ADventure/SequelSite: det mest optimale til etablering, vedligeholdelse og fornyelse af professionelle web-sites Slut med eksperter og dyre opdateringer,

Læs mere

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med KlubCMS Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lidt generelt om KlubCMS... 3 Sideopbygning:... 4 Brugere/Brugergrupper...

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Brugervejledning MT Højgaards Projektweb

Brugervejledning MT Højgaards Projektweb Brugervejledning MT Højgaards Projektweb Indhold Generelt om Projektweb 3 Oprette og få adgang til en projektwebplads 3 Finde rundt på projektwebpladsen 4 Tilføje filer til projektwebpladsen 5 Arbejde

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

MANUAL TIL FS PÅ NETTET

MANUAL TIL FS PÅ NETTET MANUAL TIL FS PÅ NETTET Sådan opretter du nyheder og artikler (side 4) Sådan laver du links (side 14) Om tjek ind/ud og publicer (side 20) Sådan uploader du billeder og dokumenter (side 25) Sådan redigerer

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

Sitecore manual Institutionshjemmesider 2013. Kom godt i gang med at bygge din nye hjemmeside

Sitecore manual Institutionshjemmesider 2013. Kom godt i gang med at bygge din nye hjemmeside Sitecore manual Institutionshjemmesider 2013 Kom godt i gang med at bygge din nye hjemmeside 1 Log- ind så kommer du ind i Sitecore Gå til: institutionsnavn.gentoftesites.dk/sitecore ( f.eks.jaegersborgfc.gentoftesites.dk/sitecore)

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

Succes med intranet til Office 365. Den 13. august 2014 Webtop A/S s. 1

Succes med intranet til Office 365. Den 13. august 2014 Webtop A/S s. 1 Succes med intranet til Office 365 Webtop A/S s. 1 Hvem er jeg https://twitter.com/jeslas http://www.linkedin.com/in/jesslassen Webtop A/S s. 2 Hvad er Office 365 Office pakken (Word, Excel..) Skyudgaver

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i

Læs mere

Integration med ectrl En oversigt over muligheder

Integration med ectrl En oversigt over muligheder Integration med ectrl En oversigt over muligheder Indholdsfortegnelse Indledning 4 1. Data ind 5 1.1. Konverteringsværktøjer 5 1.1.1. Datakonvertering 5 1.1.2. Skabelonkonvertering 5 1.2. Dataeksport/-import

Læs mere

Udbud. Nyt intranet i Roskilde Kommune

Udbud. Nyt intranet i Roskilde Kommune Udbud Nyt intranet i Roskilde Kommune 1 Roskilde Kommune ønsker at anskaffe et nyt intranet. Intranettet skal understøtte kommunens ambition om at være førende inden for IT og fastholde Roskilde Kommunes

Læs mere

Luvit mini-manual. Kom i gang med Luvit

Luvit mini-manual. Kom i gang med Luvit Luvit mini-manual Januar 2009, Jane Andersen Kom i gang med Luvit Hvad er Luvit? Luvit er et web-baseret it-system, som indeholder et kursus undervisningsmaterialer, øvelser og elektroniske konferencer,

Læs mere

Hjælpeguide til Digitalisér.dk

Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hvad er Digitalisér.dk Digitalisér.dk er et socialt netværk og værktøj som du kan anvende på flere forskellige måder. Har du viden som du ønsker at dele og debattere med

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller

Læs mere

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 ITS inviterer til informationsdag 29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 Over det seneste år, har ITS sat en række nye it-ydelser i søen. Informationsmødet er en mulighed for at få et samlet overblik over de nye

Læs mere

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7 2014 Release Notes WorkZone Content Server 2014 Indhold 1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3 2. Ny og ændret funktionalitet 4 3. Rettet i denne version 7 4. Kendte

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Nedenstående finder du en komplet funktionsliste, på samtlige de features vi tilbyder i vores shop.

Nedenstående finder du en komplet funktionsliste, på samtlige de features vi tilbyder i vores shop. Funktionsliste webshop Nedenstående finder du en komplet funktionsliste, på samtlige de features vi tilbyder i vores shop. Vil du gerne se funktionerne an, er du mere end velkommen til at bestille en demo

Læs mere

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for IT Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for Boulevarden 19D DK - 7100 Vejle tel: +45 7216 2830 www.campusvejle.dk GRUNDLÆGGENDE KURSER ER DU NYBEGYNDER, BØR DU OVERVEJE

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Øget handlekraft, højere arbejdseffektivitet og mindre spildtid Case: Pressalit intranet. Peter Gøtterup - løsningsarkitekt

Øget handlekraft, højere arbejdseffektivitet og mindre spildtid Case: Pressalit intranet. Peter Gøtterup - løsningsarkitekt Øget handlekraft, højere arbejdseffektivitet og mindre spildtid Case: Pressalit intranet Peter Gøtterup - løsningsarkitekt Webtop Hvem er vi Sharepoint kompetencehus 35 personer i hhv. Herlev og Vejle

Læs mere

Velkommen til MODx kursus

Velkommen til MODx kursus Velkommen til MODx kursus Dette er en gennemgang af den mest basale funktionalitet i vores nye hjemmeside redigerings værktøj. MODx er et meget simpelt CMS (Content Management System), der gør det muligt

Læs mere

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Krav Beskrivelse Prioritet Krav opfyldt -krav til integration med fagsystemer 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 Ejendoms- og Miljødatabasen,

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Siteloom manual for Comwells webredaktører

Siteloom manual for Comwells webredaktører Siteloom manual for Comwells webredaktører Generelt Hvad er SL: SiteLoom er redigeringsprogrammet bag comwell.com websitet, som gør det muligt for folk uden programmeringskundskaber, at redigere og tilføje

Læs mere

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 Brugervejledning for aftenskoler - oprettelse af stamdata, aftenskolehold og undervisningssteder MANUAL 1 3 2 4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 intro! Hjemmesiden aftenskole.nu giver borgerne

Læs mere

Dette dokument beskriver SUMOshop Backend v3, med fokus på ændringer ift. v2.

Dette dokument beskriver SUMOshop Backend v3, med fokus på ændringer ift. v2. 1 SUMOshop Backend v3 Dette dokument beskriver SUMOshop Backend v3, med fokus på ændringer ift. v2. Backend v3 er primært en visuel opdatering i et mere rent og moderne design. Hertil er der en række helt

Læs mere

Funktionsliste til Flexintra

Funktionsliste til Flexintra Funktionsliste til Flexintra Funktionsliste til flexintra systemet. Nedenfor er kort beskrevet funktionalitet i flexintras websystem. Det er en kort beskrivelse af hver funktionalitet, og vi er klar over

Læs mere

Afsnitstyper Susanne V. Andersen

Afsnitstyper Susanne V. Andersen Webbyggeren som videndelingsværktøj Afsnitstyper Susanne V. Andersen Webbyggeren som videndelingsværktøj 2005 Programdatateket 1. oplag, november 2005 ISBN 87-984429-5-3 Forfatter: Susanne V. Andersen

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Marts 2012 Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ Mobilside: Der er lavet en

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

T a r g e t G r u p p e n Microsoft SharePoint

T a r g e t G r u p p e n  Microsoft SharePoint T a r g e t G r u p p e n Microsoft SharePoint I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Microsoft SharePoint...1 Versioner...1 SharePoints opbygning... 3 Site...3 Indholdselementer...4 Sider...4 Biblioteker...4

Læs mere

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 Adobe Acrobat Professional 11 ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Hvad er Adobe Acrobat?... 1 Elektroniske dokumenter... 2 PDF... 2 Acrobat-programmer... 3 Hvor kommer dokumenterne

Læs mere

Hvad er Input Management?

Hvad er Input Management? XP Input Management 2 Hvad er Input Management? På jævnt dansk betyder Input Management indsamling, håndtering og lagring af papirdokumenter. Det omfatter alle typer dokumenter, som f.eks. breve fra kunder

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Manual til Sitecore Institutions- og projekthjemmesider Silkeborg Kommune, 16. september 2013

Manual til Sitecore Institutions- og projekthjemmesider Silkeborg Kommune, 16. september 2013 Manual til Sitecore 1 VELKOMMEN Silkeborg Kommune bruger systemet Sitecore til at opbygge hjemmesider i. Institutions- og projekthjemmesider er bygget op over en fast skabelon med et fast design. Der er

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

My Event. Funktioner, en oversigt: Kom i gang: Online tilmeldings system.

My Event. Funktioner, en oversigt: Kom i gang: Online tilmeldings system. My Event Online tilmeldings system. Infusion name: My_Event Ajax baseret, online event system Filename: my_event_readme.html Vejledning til installation og brug Author: Egon Jessen, webmaster@ungsejl.dk

Læs mere

Wordpress 2.7. Manual for redaktør/blogger Webwoman.dk. Denne version er fra 9. marts 2009. Må frit kopieres og distribueres i original version

Wordpress 2.7. Manual for redaktør/blogger Webwoman.dk. Denne version er fra 9. marts 2009. Må frit kopieres og distribueres i original version Wordpress 2.7 Manual for redaktør/blogger Webwoman.dk Denne version er fra Må frit kopieres og distribueres i original version 2 Indhold Gennemgående udtryk, du bør kende... 4 Log ind på din hjemmeside/blog...

Læs mere

Vejledning til udbyder. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til udbyder. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til udbyder Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

TigerCMS Moduler. Oversigt. CMS modul. Nyhedsmodul. Brugermodul. Billede redigering. Billedsøgning. Hjemmeside Helbredstjek. Brugerdefinerede felter

TigerCMS Moduler. Oversigt. CMS modul. Nyhedsmodul. Brugermodul. Billede redigering. Billedsøgning. Hjemmeside Helbredstjek. Brugerdefinerede felter Oversigt CMS modul Nyhedsmodul Brugermodul Billede redigering Billedsøgning Hjemmeside Helbredstjek Brugerdefinerede felter Nyhedsbrev 49,- / mdr. Adgangsbegrænsning Søgning 49,- / mdr. 29,- / mdr. Tip

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

GeoEnviron Web-løsninger

GeoEnviron Web-løsninger 2012 Troels Kreipke 01-01-2012 Indhold Generelt... 3 Web-løsninger... 3 XML-firewall... 4 GeoEnviron_WebService... 4 Installation af web-løsninger uden brug af GeoEnviron_WebService... 5 GeoEnviron_WebService...

Læs mere

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0 Dokumenter Dokumenter er stedet, hvor du opretter og vedligeholder dit indhold på hjemmesiden. Der kan uploades filer og billeder til brug på hjemmesiden, samt oprettes sider hvis indhold du redigerer

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Typo3 Manual TDC Landsklub Kommunikations setup version 2010.03.21

Typo3 Manual TDC Landsklub Kommunikations setup version 2010.03.21 Typo3 Manual TDC Landsklub Kommunikations setup version 2010.03.21 Der findes yderligere hjælp på www.typo3support.com Copyright Vision Team ApS 1 www.visionteam.dk Content Page 1 Log ind på intranettet...

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1

Dan Rolsted PIT. Side 1 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad) og Android (HTC One). Derudover vil der også være vejledning til Windows

Læs mere

Velkommen. I gang med Ondisplay

Velkommen. I gang med Ondisplay Velkommen I gang med Ondisplay Log ind på Ondisplay Tast den URL du har fået af Ondisplay. Det kan være: http://admin.ondisplay.dk eller http://ditfirmanavn.ondisplay.dk (Bemærk: ingen www) På logon-siden

Læs mere

RCS WTM Time Manager. RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer

RCS WTM Time Manager. RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer RCS WTM Time Manager RCS WTM Time Manager 100 % webbaseret og integreret til forskellige økonomisystemer RCS WTM Time Manager er et enkelt og effektivt system til at registrere time- og ressourceforbruget

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Om denne brugermanual... 3 Registrering af bruger... Error!

Læs mere

Grundpakke. ediva.dk. ediva er med til at rykke grænserne for hvad man troede muligt med elektronisk dokumenthåndtering!

Grundpakke. ediva.dk. ediva er med til at rykke grænserne for hvad man troede muligt med elektronisk dokumenthåndtering! ediva er med til at rykke grænserne for hvad man troede muligt med elektronisk dokumenthåndtering! Med ediva er der mange flere muligheder, end bare at scanne jeres fakturaer ind. Allerede i standard systemet

Læs mere

Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk

Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk Version 1.2 30. september 2012 http://www.modelflyveklubber.dk/data/vejledning-klubweb.pdf Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk, version 1.2 1/15

Læs mere

Undervisningsmateriale til ProjectFlow. ProjectFlow version 10.02.06

Undervisningsmateriale til ProjectFlow. ProjectFlow version 10.02.06 Undervisningsmateriale til ProjectFlow ProjectFlow version 10.02.06 Elementer i ProjectFlow Projektprocesserne i ProjectFlow er bygget op omkring en række elementer, som bringes i spil med hinanden. Dokumenter

Læs mere

Quickguide til kredscms. Login

Quickguide til kredscms. Login Quickguide til kredscms Dette er en quickguide, der vil præsentere dig for de mest basale funktioner i kredscms. Finder du ikke svar her, så prøv at spørge andre webmastere via debatforummet på leder.fdf.dk:

Læs mere

ACUBIZ A/S Opret rejseafregning

ACUBIZ A/S Opret rejseafregning ACUBIZ A/S Opret rejseafregning Guide INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...2 Hvad er Acubiz...3 Hvad er en rejseafregning... 3 Afregning af dine omkostninger...4 ❶ Kontér... 4 ❷ Dokumentér... 4 ❸

Læs mere

Umbraco. Brugerdokumentation

Umbraco. Brugerdokumentation 2 Umbraco Brugerdokumentation Indholdsfortegnelse Generel dokumentation... 3 Hvordan logger jeg ind i CMS et?... 3 Sidertyper... 3 Content... 3 Forside... 3 Sektionsforside... 3 Artikel... 3 Servicemappe...

Læs mere

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO ExtraNet Sider beskyttet med kodeord i OLO Side 1 af 16 For brugeren af din hjemmeside Fra forsiden kan du indsætte en knap, som henviser til en side, som kræver en kode. Side 2 af 16 Login er nødvendigt

Læs mere

Vejledning i brug af GMAIL (Google)

Vejledning i brug af GMAIL (Google) Vejledning i brug af GMAIL (Google) Send meddelelser Har du ikke prøvet Gmail før? Her har du en trinvis vejledning i, hvordan du skriver og sender meddelelser: Klik på knappen Skriv i venstre side i Gmail.

Læs mere

EasyIQ app brugermanual ios devices (ipad, iphone og ipod)

EasyIQ app brugermanual ios devices (ipad, iphone og ipod) EasyIQ app brugermanual ios devices (ipad, iphone og ipod) ios-brugermanual til EasyIQ app Indhold Funktioner i EasyIQ App en... 2 Download EasyIQ app en i App Store... 2 Start og log på EasyIQ app en...

Læs mere

xweb brugervejledning

xweb brugervejledning Systemcenter Randers A/S xweb brugervejledning 2.1 rev. 1 Udarbejdet af CNNO og BEHO 03-08-2012 Indhold Oprettelse og vedligeholdelse af varer... 3 xweb menuen i C5... 3 Dagligt... 3 Kartotek... 3 Periodisk...

Læs mere

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til projekterende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Log på... 5 Opret din bruger... 5 Personlige informationer... 5 Gem login... 6 Glemt password... 6 Brugerfladen

Læs mere

Start Deadline Bemærkning -> Grundfunktionalitet: 16.06.2009 25.06.2009 Installation af ny KTC server. -> Design:

Start Deadline Bemærkning -> Grundfunktionalitet: 16.06.2009 25.06.2009 Installation af ny KTC server. -> Design: 11180 TYPO3 løsning til del 1 -> Grundfunktionalitet: 16.06.2009 25.06.2009 Installation af ny server -> Design: 16.06.2009 24.06.2009 Udarbejdelse af design (4 skabeloner) 25.06.2009 25.06.2009 Godkendelse

Læs mere

Lyngby Svømmeklub Hjemmeside Guide. Indholdsfortegnelse

Lyngby Svømmeklub Hjemmeside Guide. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hjemmeside struktur... 3 Rettigheder... 4 Opret Nyhed... 6 Opret Kalender Event... 7 Opret Arrangement... 9 Fast side... 10 Forside... 11 Tekst... 11 Billeder... 11

Læs mere

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for SOIF www.soif.dk Senest opdateret: 03-07-2009 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 2 Lidt generelt om KlubCMS 3 Brugere/Brugergrupper 3 Sideopbygning:

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE

GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE 2 REDESIGN AF FUTURECOM BUSINESS SOLUTIONS HJEMMESIDE OPGAVEN Den gamle hjemmeside skulles redesignes da den daværende hjemmeside var forældet (indhold og udseende)

Læs mere

Succes med intranet til Office 365

Succes med intranet til Office 365 Succes med intranet til Office 365 Agenda 8.30 9.00 Morgenmad og registrering 9.00 9.10 Præsentation af Webtop 9.10 9.45 Hvad er Office 365? 9.45 10.15 Hvad skal et moderne intranet kunne? 10.15 10.30

Læs mere

Alle vil have apps. En løsning til alle

Alle vil have apps. En løsning til alle Alle vil have apps Der er flere mobiltelefoner end indbyggere i Danmark 86 % af alle nye telefoner er en smartphone 20 % af alle søgninger på nettet er via mobiltelefon Over 80 % af alle køb indledes på

Læs mere

Fronter for elever - Første undervisning

Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning 1 Kom godt i gang 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 0) Nulstille unilogin i UMS - (Elev) 4 1) Logge på Fronter

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

WTM Tidsregistrering. Fordele i WTM Tidsregistrering: Nem og hurtig tidsregistrering. Øget faktureringsgrundlag og højere udfaktureringsgrad

WTM Tidsregistrering. Fordele i WTM Tidsregistrering: Nem og hurtig tidsregistrering. Øget faktureringsgrundlag og højere udfaktureringsgrad WTM Tidsregistrering Tid og udfaktureringsgrad er alfa og omega for en konsulentvirksomhed, der lever af at sælge sine ydelser på timebasis. Det gælder om at udnytte sine ressourcer fuldt ud og få betaling

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Version 1.1 10/08/2008 Indhold Indledning...1 Åbningsside...2 Login...5 Leder Info...5 Oprettelse af indhold...5 Oprettelse af artikel...5 Gem artikel...11 Hvem

Læs mere

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS ITSprint Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk Denne vejledning beskriver hvordan du kan printe vha. print.supportcenter.dk fra computere og mobile enheder såsom tablets (fx ipads) og smartphones

Læs mere