Vi er specialister i intranet til små og store virksomheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi er specialister i intranet til små og store virksomheder"

Transkript

1 Intranet IntraNote Portal Server 1

2 Vi er specialister i intranet til små og store virksomheder Intranettet er en webbaseret medarbejderportal, som giver organisationen en strategisk kommunikationskanal, der når ud til alle på tværs af tid og sted. Samtidig er løsningen så brugervenlig, at alle medarbejdere på alle niveauer kan indgå som både afsendere og modtagere af information og viden. Intranettet gør det nemt oprette, dele og finde relevant information og viden. Konkrete eksempler kan være: nyheder, telefonlister, debatter, blogs, billeddatabase, elektroniske blanketter til fx tidsregistrering, kørselsregnskab og bestillinger, manualer, workflows, kompetencesøgning, projektrum og CRM med videre. Se et video-uddrag af vores intranet-løsning på: /intranet Eksempel på forside 2

3 Vi er med jer hele vejen Der kan være store forskelle på medarbejdernes erfaring med it. Derfor har vi lavet et intuitivt system, IntraNote Portal Server (IPS), der er logisk i sin opbygning. Vi har med specialisterfaring fra over 400 løsninger udviklet et standardintranet og, via de medfølgende skabeloner, videregivet den værdifulde erfaring, så det er nemt og hurtigt at komme i gang uden forudgående systemudvikling. Og uanset hvilke it-systemer, I har i forvejen, sørger vi for en nem, overskuelig og funktionel integration. I er aldrig alene; Vi hjælper jer med at strukturere og komme i gang med intranettet. Vi uddanner jer samtidig til hurtigt at blive selvkørende. Værktøjerne til at ændre og opsætte siderne, formularerne m.v. følger med, når vi installerer løsningen. Efter installationen står vi klar med opdateringer, support og ERFAgrupper. Hurtige fakta om vores intranet-løsning Over daglige // over 400 kunder // 30 sprog Standardsystem - løbende opdateringer Opbygning i faser (tænk stort - start småt) ERFA-grupper i intranet Minimalt ressourceforbrug påkrævet Køreklare intranetskabeloner Mindst mulig belastning for it-afdelingen Intranetdesign i tråd med jeres ønsker Effektiv support, som hjælper jer under og efter implementeringen er ikke kun en leverandør, men også jeres samarbejdspartner. 3

4 Udvalgte funktioner i basispakken til IntraNote Portal Server (IPS) tilbyder en basispakke til intranet med en række grundlæggende moduler. Vælg dertil mellem 25 tillægsmoduler, der giver dig mulighed for at sammensætte præcis den løsning, der passer til din organisations behov. Læs mere om modulerne: Abonnement Personalisering advisering Alerts IPS understøtter nyhedspublicering gennem abonnement, der kan målrettes helt ned til den enkelte bruger (personalisering), som selv får mulighed for at tilvælge informationskanaler. Der kan også opsættes et Tvunget abonnement, hvor brugerne får tvunget informationer fra bestemte områder ud i deres personlige abonnement. Abonnementet kan også være på basis af metadata og der kan opsættes automatisk e- mail advisering, når ny information bliver lagt ud. Adressebog Adressekartotek Leverandøroversigt Adressebogen er et kartotek, hvor du kan oprette og vedligeholde fx kunder, leverandører, kreditorer m.v. Der kan oprettes et ubegrænset antal kontaktpersoner på et firma. På kontaktpersonerne kan der indsættes notater og kontaktoplysninger. Tillægsmodulet CRM er datamæssigt baseret på adressebogen, så hvis CRM tilkøbes udvides mulighederne i adressebogen, fx med kampagnestyring, brevfletning m.v. 4 Afdeling- / gruppestyring Målrettet information Rettigheder Afdelinger, grupper, teams, projektgrupper, firma (koncern) m.v. oprettes i den indbyggede afdelings-/gruppestyring og kan, udover en præsentation af afdelingen/gruppen, anvendes til at målrette informationerne til de respektive afdelinger/grupper. Afdelinger og grupper kan vedligeholdes manuelt og/eller via de grupper, der allerede er oprettet på netværket (kræver modulet AD-integration). Aktivitetskalender Firmaarrangementer Firmakalender I aktivitetskalenderen kan organisationens fællesaktiviteter vises både de, der er for hele organisationen og de, der er afdelings- /gruppespecifikke. En aktivitet kan valgfrit tilknyttes elektronisk tilmelding, så brugere kan se, hvem der er meldt til og fra.

5 Billeddatabase Mediedatabase Billedarkiv Billeddatabasen er et fælles billedarkiv, som giver adgang til billeder på tværs af hele intranettet. De understøttede formater er jpeg, gif og png. Billederne i databasen kan rettighedsstyres og tagges med metadata, hvilket gør det nemt at fremsøge billederne og identificere, hvordan de relaterer sig (fx afdeling, produkt, arrangement, personer osv). Blog Sociale netværk Web 2.0 Blog med medarbejderne med den indbyggede blogfunktion. Sideskabelonerne hjælper til med at gøre oprettelsen nemt og hurtig. Brugerdatabase Medarbejderdatabase Personaleliste Telefonliste Telefonbog Kompetencekort Kompetencestyring Alle brugere af intranettet får eget stamkort med navn og kontaktinformationer samt yderligere ønskede felter (titel, geografisk placering mv). Brugerstamkortet er desuden rettighedsstyret, så brugerne selv kan vedligeholde enkelte felter (fx uddannelse, interesser, kompetenceområder) Ved tilkøb af AD-integration kan brugerstamkortet vedligeholdes direkte fra det eksisterende AD. Medarbejderdatabasen er søgbar og kan anvendes som en telefonbog, men tillader også udtræk af telefon- og maillister til en given side i intranettet. 5 Dataudtræk SQL-udtræk Udtræk Via SQL Views kan du trække data ud i Excelark til videre behandling. Det kan eksempelvis være en kundeliste, en tilfredshedsundersøgelse (poll) eller andet. Debat/forum Notatfunktion Dokumentnotater Diskussionsfora Intranettet kan rumme et ubegrænset antal debatter, og dertil kan man åbne for, at brugere kan kommentere på enkelt indlæg. Det er også muligt at føre en trådet debat på de enkelte dokumenter, og ikke kun på et generelt diskussionsemne.

6 Dokumentarkiv: Infobase Dokumenter Dokumentarkiv Dokumentstyring Stifinder Navigationstræ Foldere FAQ Håndbøger Infobase Intranettet understøtter tekst, billeder, lyd, video, s og scannede dokumenter. I den fælles dokumentstruktur (med navigationstræ) samles og gemmes alle dokumenter centralt, men dokumenterne er naturligvis kun synlige for de medarbejder, der har rettigheder til at se dem. Vi kalder dokumentarkivet Infobasen. Ved oprettelse af indlæg kan du bruge IntraNote Editoren (inkl. vedhæftede filer), filupload og links (interne såvel som eksterne). Der kan vedhæftes alle typer dokumenter, og ved installation på MS SQL Server kan IPS søge ned i indholdet af de vedhæftede filer af typen: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, HTML, tekst, PDF. Ved tilkøb af MS Office modulet kan WS Word og andre Office programmer bruges som redigeringsværktøj (editor). Du kan oprette et ubegrænset antal foldere og niveauer. Folderne kan indeholde dokumenter, referencer til dokumenter i andre foldere og referencer til andre sager, som ligger helt andre steder i træstrukturen. Herved kan der oprettes logiske samlinger på tværs af træet. Oprettelse og redigering af dokumenter kan ske direkte i navigationstræet, men også front-end det vil sige direkte fra forsiden (brugerinterfacet) af intranettet. 6 Dokumentrevision Opgavesystem Oversigt over mine dokumenter Ajourføring Personalisering Dokumentrevisionen giver overblik over de dokumenter, der skal ajourføres. Intervallerne opsættes individuelt, men kan også påføres automatisk ud fra dokumenttype. En smart funktion, der hjælper til at alle dokumenter løbende opdateres. Editor Redigeringsværktøj Writer Værktøj til dokumentoprettelse Editoren er en mini-word - et redigeringsværktøj til at oprette indlæg (dokumenter) direkte i IPS. Resultatet gemmes i HTML-format. Editoren indeholder funktioner som stavekontrol (på flere sprog), understøttelse af det design, I har valgt (stylesheet), indsættelse af tekst fra Word, tabeller, hævet/sænket skrift, billeder, tekstadskillere (vandret), symboler (fx copyright), farver, skriftstørrelse, afsnitsformatering, punktopstilling, talopstilling, bogmærker, ur, dato, hyperlinks, interne links, arkiveringsfunktion, resumetekst, resumebilleder, vedhæftede filer m.v.

7 Google Gadgets Google Gadgets er små online-programmer fra Google, der nemt indsættes på hvilken som helst side i intranettet. Google Gadgets er fx: Valutaomregner Vejrudsigter YouTube Video søgning Wikipedia-søgning Verdensur Lommeregner Facebook Notifications World Webcams Citater Flickr billeder Live TV Image Map Editor Billedlink Image Mapping gør det muligt at sætte flere links på samme billede. Det bruges fx i forbindelse med visualisering af arbejdsgange, hvor hver proces i arbejdsgangen skal pege på hvert sit dokument. 7

8 Index Indholdsfortegnelse Alfabestisk oversigt Index giver alfabetisk indeksering af Infobase-dokumenterne. Hvert resultat optræder som et link, der sender brugeren direkte frem til emnet, uden omfattende navigation. Jubilæer og fødselsdage Mærkedage Jubilæer og fødselsdage kan vises for alle eller for udvalgte brugere. Funktionen trækker data fra felterne Fødselsdato og Ansættelsesdato på brugerstamkortet. Kalender Multikalender Der kan oprettes et ubegrænset antal kalendere med hver sine undergrupperinger. I praksis er kalenderen en folder i Infobasen, som er markeret som typen Kalender og som vises i en webpart til formålet. Derfor er det utrolig enkelt at oprette flere kalendere til hvert sit formål. Oprettelsen af en aktivitet sker på samme måde som oprettelsen af et indlæg - dog er aktivitetsoprettelsen forsynet med ekstra felter så som Dato fra, Dato til, Starttidspunkt, Sluttidspunkt og Sted. Kompetenceliste Kompetencekort CV-database Med kompetencestyringen på medarbejderen er det nemt at finde den rigtige medarbejder til en opgave, sammensætte en projektgruppe ud fra bestemte kriterier m.v. Kompetencelisten indeholder typisk: CV samt oplysninger om ansvarsområder, projekttilknytning, erfaring, uddannelse, efteruddannelse, kursus, tillidshverv og fagniveau (fx it). Kompetencelisten baserer sig på brugerdatabasen. 8 Kontorplan Oversigtskort Medarbejdsplacering Med kontorplan, som en del af medarbejderdatabasen, kan du i IPS få vist en skitsetegning over det kontor, brugeren er tilknyttet via et symbol på det kontor, hvor brugeren sidder. Kryptering Sikkerhed Sikker adgang ude fra IPS krypterer som standard sine URL er. Det betyder, at sikkerheden er i top, og at særlige følsomme dokumenter ikke kommer i forkerte hænder. Det er vigtigt på intranettet ligesom det er på extranettet, som kan kobles til intranetløsningen og åbnes for eksterne parter, fx leverandører, kunder og andre samarbejdsrelationer

9 Layout og design Grafisk udtryk Corporate identity Stylesheet Temaer Navigation Menuer Dashboards Webparts CSS Der følger med IPS en række færdige stylesheets (temaer, layout og navigationer), ligesom du selv kan oprette et ubegrænset antal nye. Dashboards er selve præsentationsfladerne i intranettet, og alle dashboards kan tage udgangspunkt i et master dashboard, som derved bliver en underliggende skabelon, der styrer baggrunds- og topgrafik, global linkmenu og placering af fx søgefeltet, så alle nye dashboards automatisk bliver født med et fast defineret layout, som man naturligvis kan afvige fra, hvis man finder det nødvendigt. Via webparts kan informationer fra intranettet vises på forskellige måder. Administratoren opretter Webparttemaer (dvs. farver, rammer m.v.) og Webpartlayouts (dvs. visninger) som lokale redaktører af dashboards kan anvende. Linksamling Links Linkbibliotek Intranettet understøtter linksamlinger, som vedligeholdes på indlægsniveau. Links kan både oprettes internt (dvs. til andre indlæg, andre dashboards, forskellige medarbejdere) og eksternt til fx. hjemmesider. 9 Logning Logbog Recordsmanagement Logning giver en hurtig og effektiv måde til at sikre sig dokumentation for, hvad der er sket med sager og dokumenter, hvad der er udført ned i mindste detalje og af hvem.

10 Metadata Nøgleord Emneliste Emnesystem Taksonomi Arkivskabsnøgle Metadata er populært sagt information om information et emneregister. I IPS gør det sig gældende ved oplysninger på et indlæg, der defineres som primære metadata. Det er fx oplysninger så som redaktør, oprettelsesdato osv. Via sekundære metadata kan I mærke jeres informationer med specifikke emneord. Der kan oprettes forskellige typer af metadata, som kan anvendes der, hvor det er relevant. Metadata oprettes i kategorier, som gør resultatet af en søgning mere specifik. Der kan vælges mellem følgende metadata kategorityper: Liste: Her kan man oprette en værdiliste, hvorfra brugeren kan vælge én ud af mange foruddefinerede valgmuligheder. Fritekst: Her kan man oprette et tekstfelt, hvori brugeren senere kan indtaste valgfri tekst. Nøgleord: Her kan man oprette en værdi-liste, hvorfra brugeren senere kan vælge en eller flere af mange foruddefinerede valgmuligheder Numerisk: Her kan man oprette et talfelt, hvori brugeren senere kan indtaste heltal eller decimaltal. Dato: Her kan man oprette et datofelt, hvori brugeren senere kan indtaste en valgfri dato. 10 Ved anvendelse af Metadata bliver det muligt at lave specifikke søgninger samt at opsætte metadatafiltre, som fremhæver den ønskede information. Nyhedskanaler Abonnement Personalisering Nyhedskanaler er defineret som en række grupper i intranettet, som brugeren kan tilmelde sig. Nyheder oprettes i én eller flere Infobasefoldere som indlæg og grupperne tildeles læserettigheder hertil. Det er intranetadministratorens opgave at bestemme, om brugere skal have mulighed for at tilmelde sig mere end én gruppe. Nyheder vil blive præsenteret på den side, som er bestemt af administratoren og kan læses af de valgte grupper, der har læserettigheder hertil.

11 Organisationsdiagram Nærmeste chef Organisationstræ Organisationstilknytning Få vist et simpelt organisationsdiagram i en træstruktur (2 niveauer). Organisationsdiagrammet dannes ved at sætte afdelinger og grupper i relation til hinanden og herfra linke direkte til afdeling/gruppelister og Personaledatabasen. Det samme kan lade sig gøre for nærmeste chef. Med MS Word er det endvidere muligt at forfine denne med et grafisk klikbart organisationsdiagram. Printfunktion Udskrifter Alle informationer kan udskrives i et printvenligt format. Projektrum Projektstyring Childwebs Websider med skabelon Websteder Projektrum (childwebs) er et modul, du kan bruge som arbejdsrum. Skabelonerne, du opbygger, kan genanvendes et ubegrænset antal gange til at oprette nye intranetsider med. Der kan ligeledes oprettes et ubegrænset antal childweb-skabeloner. Dokumenteksempler i et projektrum: Projektbeskrivelser Leverandørtilbud Risikoanalyser Bevillingsanmodninger Konsulentkontrakter Korrespondance Relaterede s Ordrer Tidsplaner Projektmødereferater Opfølgningsrapporter Projektorganisationsdiagrammer Konstruktionstegninger og layout/designplaner 11 Nogle dokumenter kopieres med ud til hvert projektrum, mens andre peger på en fælles samling af projektdokumenter, som vedligeholdes på tværs af projektrummene. Med Projektrum bevares overblikket og giver en nemmere tilgang til projekter samtidig med at viden forankres. Den indbyggede søgemotor kan søge lokalt i det enkelte projektrum eller på tværs af alle projektrum.

12 Rettighedsstyring Målgrupper Personalisering AD-integration Netværksintegration Authentication Intranettet rummer rettighedsstyring på gruppeniveau. Rettighedsgrupperne kan vedligeholdes manuelt eller automatisk ved tilkøb af AD-integration. Rettigheder er opdelt i: Opret, Rediger, Slet, Læs, Redaktør. Redaktør-rettigheden giver de overordnede administratorer mulighed for at uddelegere lokale administratoropgaver. Sitemap Automatisk sitemap Indholdsoversigt IPS Sitemap linker til alle sider/informationer på IPS på de første tre niveauer. Et sitemap er en god måde at sikre brugerne overblik og lettere navigation i et omfattende indhold. Skabeloner Websteder Childwebs Undersider Skabeloner (childwebs) giver dig tomme sider, som på forhånd er opbygget med informationsstruktur og opsætning af indholdsvinduer (webparts). Skabelonerne kan genanvendes et ubegrænset antal gange, som en genvej til at oprette nye intranetsider. Ligeledes kan du selv oprette et ubegrænset antal skabeloner (childweb). 12 Dokumentskabeloner: ved tilkøb af modulet MS Office integration kan du også oprette dokumentskabeloner. Statistik Samtlige indlæg og dokumenter i IPSs Infobase er tilknyttet en statistikfunktion, så du på det enkelte indlæg kan se, hvor mange, der har læst et givent indlæg. Du kan også se en udvidet visning, der oplyser hvem og hvornår et indlæg er læst. Generelt: onlinestatistik (dage, uger, måneder, browsertyper m.v.). Søgning Søgemotor Fremfinde dokumenter Søgemotoren i IPS gør det nemt at finde relevante dokumenter. I intranettet er der to søgefunktioner: en standardsøgning og en udvidet søgning. Derudover kan du vælge at søge på et eller flere ord i hhv. vilkårlig eller bunden rækkefølge.

13 Søgning på netværk LAN-søgning Søgemotor IPSs søgefunktion lader brugerne fritekstsøge på filer, der ikke kun ligger i IPS, men også på netværksdrev og foldere. Det fordrer adgangen til information, som af den ene eller anden grund endnu ikke har fundet vej til intranettet. Tidsstyret publisering Automatisk arkivering Et dokument kaldes i intranettet for et indlæg. Til et indlæg kan der vedhæftes dokumenter af forskellig karakter. Når der oprettes et indlæg, et billede eller andet, påsættes det en dato for oprettelse og en dato for udløb samt eventuel arkivering. I kan bestemme udløbsdatoen på den enkelte folder, så det bliver ens for alle medarbejdere. Indlægget mærkes også med redaktører, ligesom det angives, hvem der sidst har rettet i indlægget. Ved at lave links til et indlæg kan det optræde flere steder i strukturen. Video Film Windows Stifinder Drag & Drop Gem direkte fra programmer Jeres egne film eller film fra kilder som fx YouTube kan vises direkte i IPS. Med installationen af IPS følger et virtuelt drev, hvor I kan uploade jeres egne filer. IPS er direkte integreret med Windows Stifinder. Det betyder, at intranettets dokumenter er tilgængelige fra den almindelige Windows Stifinder, og dermed kan dokumenter opdateres med Drag & Drop. 13 Teknologi og hardware Kravene er: Server Windows 2003 eller nyere MS IIS 6.0 eller nyere MS MSDE/Express eller MS SQL Database 2000 eller nyere Klient MS IE Explorer 6.0 eller nyere (læs/redigér) Firefox i forbindelse med læsning MS Office 2000 eller nyere (hvis Word skal bruges som editor) Se et video-uddrag af vores intranet-løsning på: /intranet

14 Mest købte tillægsmoduler ud af 25 tillægsmoduler AD integration Brugerstyring Netværksintegration AD-integration sikrer single sign-on, hvilket betyder at brugeren automatisk valideres og logges ind i IPS med det samme login, som anvendes på det eksisterende AD-netværk. Det betyder at oprettelser eller rettelser på brugerne i AD, såvel som NT, automatisk slår igennem i IPS. Derved undgås manuelle arbejdsgange og dobbeltoprettelser, når brugerlisten automatisk holdes opdateret med stamdata fra respektive AD. Brugere der ikke findes i AD (netværk) oprettes manuelt. DataManager Dataudveksling Data integration Med DataManager kan du importere, eksportere og synkronisere data fra forskellige kilder og i forskellige formater, fx CSV, XML, Webservices, FTP mv. Det hele foregår via et brugervenlig Windows interface, hvorfra du kan udpege de data, du gerne vil udveksle mellem et eksternt program og IPS. Med DataManager får du et leverandøruafhængigt og let tilgængeligt integrationsværktøj, der forbinder de bagvedliggende systemer gennem en åben, serviceorienteret arkitektur og som gør det nemt at udpege, konvertere og overføre data mellem forskellige it-systemer arkivering MS Outlook integration Arkivér indkomne og udgående s nemt og hurtigt. -arkivering er en integration, der håndterer såvel ens tekstindhold og eventuelle vedhæftninger direkte fra Outlook med et add-in til intranettet. Outlook integrationen giver også medarbejderne adgang til alle deres Outlookfunktioner, såsom indbakke, kalender, opgaveoversigt og kontaktpersoner, på deres personlige forside i intranettet. Derved kan alle de informationer, som de dagligt tilgår, samles på en side i en personaliseret løsning. IntelliForms Elektroniske formularer Blanketter IntelliForms er et databasemodul, der er udviklet til at afløse papirbaserede formularer. Med IntelliForms elektroniske formularer har organisationen et reelt elektronisk alternativ til det, som mange i dag gør: at benytte formularer i Word og Excel til fx kørselsafregning, ferieønsker, udlægsformularer mv.

15 Kalenderintegration MS Exchange Lotus Notes Kalenderintegration er et værktøj til central styring og planlægning i organisationen. Kalenderintegrationen viser informationer fra det eksisterende kalendersystem på intranettet. Her kan medarbejderne vælge at se, ikke bare deres egen, men også alle kollegaers kalendere, fx afdelings- eller gruppevist. KPI BI Business Intelligens (mini) Nøgletal Grafisk visning af tal Med KPI-funktionen kan I grafisk visualisere tal i intranettet. Tallene kan tastes direkte ind i intranettet eller komme fra Excel, Navision, Axapta, XAL, en tekstfil, XML ODBC eller andre kilder. Den grafiske visning kan være søjler, speedometre, termometre, lagkagediagrammer og meget andet. MS Office integration MS Word Editor I intranettet kan du med Office integration anvende MS Word til at oprette og redigere dokumenter direkte. Åbn skriv gem; det hele foregår via browseren med fuldt funktionsdygtige dokumentrettigheder og -skabeloner. Publicering DataManager Med modulet Publicering kan dokumenter publiceres fra intranettet til andre systemer, fx jeres extranet. På denne måde undgår I dobbeltarbejde og at dokumenter skal vedligeholdes flere steder. Publiseringen er baseret på tillægsmodulet DataManager. 15 Bestil en online demonstration her:

IntraNote Portal Server

IntraNote Portal Server Portal Server Intranet og medarbejderportal Indhold Portal Server... 3 VI ER SPECIALISTER I INTRANET TIL SMÅ OG STORE VIRKSOMHEDER... 3 Erfaringer tilvejebragt fra 400 løsninger... 3 Vi er med jer hele

Læs mere

Documenthåndtering / ESDH

Documenthåndtering / ESDH Documenthåndtering / ESDH DocuNote 1 Dokumenthåndtering - enkel styring af sager, dokumenter og e-mails IntraNotes dokumenthåndteringssystem, DocuNote, samler og håndterer organisationens sager, e-mails,

Læs mere

DocuNote. Dokumenthåndtering / ESDH

DocuNote. Dokumenthåndtering / ESDH DocuNote Dokumenthåndtering / ESDH Indhold DOCUNOTE... 3 ENKEL STYRING AF SAGER, DOKUMENTER OG E-MAILS... 3 Mange års erfaring med ESDH løsninger... 3 Vi er med jer hele vejen... 3 Hurtige fakta om DocuNote...

Læs mere

Tips & Tricks IntraNote Portal Server

Tips & Tricks IntraNote Portal Server The Magic Duo Møller & Mortensen Tips & Tricks IntraNote Portal Server #idag14 Giv jeres videndeling handle kraft TIPS & TRICKS KATALOGET I-DAG 2014 GOODIES & OLDIES (Husker du?) SMARTESTE FUNKTIONER (

Læs mere

Mdoc - dit fremtidige ESDH system

Mdoc - dit fremtidige ESDH system Mdoc - dit fremtidige ESDH system Dokumenthåndteringssystemet Mdoc samler alle organisationens dokumenter i ét system. Mdoc håndtere alle typer af dokumenter, e-mails, kontrakter, referater m.v. Samtidig

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

ODEUM ASP prisliste. De listede moduler er de moduler der er tilgængelige under ODEUM ASP licensen. Prisen er 40% af modulets listepris pr. år.

ODEUM ASP prisliste. De listede moduler er de moduler der er tilgængelige under ODEUM ASP licensen. Prisen er 40% af modulets listepris pr. år. ODEUM ASP prisliste De listede moduler er de moduler der er tilgængelige under ODEUM ASP licensen. Prisen er 40% af modulets listepris pr. år. PRODUKT PRIS ODEUM Basis Forfatter modul til opbygning af

Læs mere

Videndeling og samarbejde baseret på moderne IT-værktøjer i en moderne organisation

Videndeling og samarbejde baseret på moderne IT-værktøjer i en moderne organisation Fredericia Kommune Videndeling og samarbejde baseret på moderne IT-værktøjer i en moderne organisation København den 26. oktober 2005 Peter Møller Projektchef Fredericia Kommune Tlf.: 7210 7730 sfpt@fredericiakom.dk

Læs mere

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare version 2.1.292 Denne version af TeamShare har fået mange nye funktioner, samt forbedringer på eksisterende. Hver ny feature er gennemgået i hvert sit

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

TeamShare 3.0 Forbedringer til TeamShare Outlook

TeamShare 3.0 Forbedringer til TeamShare Outlook TeamShare 3.0 Forbedringer til TeamShare Outlook Kære TeamShare bruger, I min løbende orientering om alle de nye ting der kommer i TeamShare 3.0, vil jeg her give en beskrivelse af de forbedringer vi laver

Læs mere

Internet. Komplet featureliste. Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet

Internet. Komplet featureliste. Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet Internet Komplet featureliste Aesiras - integreret Regnskab, Handel og Internet Aesiras Internet gør det let at komme i gang med en professionel hjemmeside og webshop. Som standard medfølger et grafisk

Læs mere

Bilag 1A. Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole. Indledning. Struktur

Bilag 1A. Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole. Indledning. Struktur Bilag 1A Kravspecifikation: Intranet til Danmarks Domstole Indledning Det bemærkes indledningsvis, at tilbudsgiveren skal tilbyde at opfylde samtlige af de nævnte krav, der er angivet at være mindstekrav,

Læs mere

VIA Studienet FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS. Vejledning for FYS STUDERENDE

VIA Studienet FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS. Vejledning for FYS STUDERENDE VIA Studienet FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS Vejledning for FYS STUDERENDE Pæd. it-vejleder Heine Krogh hkro@viauc.dk ver. 3.0 januar 2011 1. Indledning VIA Studienet bygger på Microsoft SharePoint.

Læs mere

Globale links Som administrator kan man redigere i de globale links, som brugerne ser i toppen af alle sider på portalen

Globale links Som administrator kan man redigere i de globale links, som brugerne ser i toppen af alle sider på portalen Indhold Indhold... 2 Administratorvejledning version 1.0... 3 Indledning... 3 Globale links... 3 Titel og logo... 5 Brugerroller... 6 Administrator... 6 Forsideredaktør... 7 Rumoprettere... 9 Aarshjul_oprettere...

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Nye features i Notes 9.0 Social Edition:

Nye features i Notes 9.0 Social Edition: Nye features i Notes 9.0 Social Edition: Ny Udforsk-side 1. Erstatter Hjem og Kom i gang vinduerne. 2. Giver lettere adgang til IBM s online ressourcer. 3. Gør det lettere at forstå og finde de værdifulde

Læs mere

GetOrganized for SharePoint

GetOrganized for SharePoint GetOrganized for SharePoint Case: Forsikring & Pension, Effektive sagsgange og smidig formidling af information på én platform Michael Ekegren Manager mek@netcompany.com Søhuset, Hørsholm 11.11.2008 Version

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

ERGOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS

ERGOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS Introduktion til VIA Studienet ERGOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS Vejledning for ERGO STUDERENDE Pæd. it-vejleder Heine Krogh hkro@viauc.dk ver. 3.0 marts 2011 1. Indledning VIA Studienet bygger på Microsoft

Læs mere

APPS People leverer, implementerer og supporterer Google Apps kommunikationsløsninger

APPS People leverer, implementerer og supporterer Google Apps kommunikationsløsninger APPS People leverer, implementerer og supporterer Google Apps kommunikationsløsninger TRENDS PÅ MARKEDET LOKALT ALENE GLOBALT SAMMEN STØRRELSE FART LOKALT bliver GLOBALT ALENE bliver til SAMMEN Fra STØRRELSE

Læs mere

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual Skyfillers Hosted SharePoint Kundemanual Kundemanual Indhold Generelt... 2 Online adgang SharePoint side... 2 Skift brugeradgangskode... 2 Adgang & opsætning... 3 Windows... 3 Tilføj SharePoint som intranet

Læs mere

Studienet. Vejledning til det nye Studienet

Studienet. Vejledning til det nye Studienet Studienet Vejledning til det nye Studienet Denne vejledning henvender sig til medarbejdere og studerende og forklarer de vigtigste funktioner på Studienet VIA IT 20-05-2013 Studienet Vejledning til det

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

ACTIVESIGNATURE Signature Software

ACTIVESIGNATURE  Signature Software E-mail Signature Software OM Få ensrettede og professionelle signaturer der altid overholder corporate guidelines og indeholder de korrekte kontaktinformationer. Har alle e-mails fra din organisation det

Læs mere

Brugervejledning MT Højgaards Projektweb

Brugervejledning MT Højgaards Projektweb Brugervejledning MT Højgaards Projektweb Indhold Generelt om Projektweb 3 Oprette og få adgang til en projektwebplads 3 Finde rundt på projektwebpladsen 4 Tilføje filer til projektwebpladsen 5 Arbejde

Læs mere

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Kompatible browsere... 3 2 Log ind i Umbraco... 3 3 Content-delen... 4 3.1 Indholdstræet... 4 3.2 Ændring af indhold... 5 3.3 Tilføjelse af en side/sektion... 6 3.4. At arbejde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

Patient Database - Manual

Patient Database - Manual Patient Database - Manual Side 1 af 36 Adgang til systemet... 4 Glemt brugernavn og kode... 4 Opret projekt (kun System Administrator)... 6 Klik på NYT PROJEKT -knappen øverst til venstre.... 6 Udfyld

Læs mere

Du kan først gemme artiklen, når du har udfyldt de obligatoriske felter, som er markeret med *.

Du kan først gemme artiklen, når du har udfyldt de obligatoriske felter, som er markeret med *. Opret en Artikel Multisite + kk.dk: Artikel Version: 1 Artiklen er en primær indholdstype, som bruges til indhold med lang holdbarhed. Altså indhold som ikke skal skiftes ud særligt ofte. Artiklen bruges

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere

Content Management System. Content Management System

Content Management System. Content Management System CMS Content Management System Content Management System ADventure/SequelSite: det mest optimale til etablering, vedligeholdelse og fornyelse af professionelle web-sites Slut med eksperter og dyre opdateringer,

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner

Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje Tabulex Læreplaner Indhold IST Individuelle pædagogiske handleplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 3 Menupunkt Skabeloner... 4 Beskrivelse

Læs mere

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Det kan du med HostedShop Design Manager... 3 1.2 Feature list... 3 2. Design... 4 3. Filer og CSS... 4 3.1

Læs mere

Alle dokumenter der oprettes på en sag i GE på fanen Dokument gemmes i mappen for den pågældende sagstype.

Alle dokumenter der oprettes på en sag i GE på fanen Dokument gemmes i mappen for den pågældende sagstype. Integration mellem edoc og GeoEnviron - version 1 Med GeoEnviron 6.4.1 frigives integrationen mellem ESDH-systemet edoc, som er udviklet af Fujitsu, og GeoEnviron Miljø og Byggesag. I det følgende kaldes

Læs mere

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 Brugervejledning for aftenskoler - oprettelse af stamdata, aftenskolehold og undervisningssteder MANUAL 1 3 2 4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 intro! Hjemmesiden aftenskole.nu giver borgerne

Læs mere

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Af Inger Hindhede Kjær (28.02.2013) Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til platformen... 2 2 Login processen... 3 2.1 Login på siden... 3 2.2 Sådan logger

Læs mere

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med KlubCMS Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lidt generelt om KlubCMS... 3 Sideopbygning:... 4 Brugere/Brugergrupper...

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Marts 2012 Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ Mobilside: Der er lavet en

Læs mere

Vejledning til NIS CMS

Vejledning til NIS CMS Vejledning til NIS CMS Med tillægsmodulet NIS CMS er det mulig at oprette og gemme dokumenter direkte i NIS (fx håndbøger, regningsliner, kvalitetsstyringsguider mv.) og binde disse tæt sammen med den

Læs mere

WebtopONE for SharePoint

WebtopONE for SharePoint WebtopONE for SharePoint Professionelt Intranet med Microsoft Office SharePoint Server 2007 (MOSS 2007) og Windows SharePoint Services WebtopONE for SharePoint WebtopONE for SharePoint er en suite af moduler

Læs mere

Kravspecifikation. for. Indholdskanalen 2.0

Kravspecifikation. for. Indholdskanalen 2.0 Kravspecifikation for Indholdskanalen 2.0 August 2011 2 Indhold 1. Kort projektbeskrivelse... 3 2. Erfaringer fra Indholdskanalen... 3 Konsekvenser... 3 3. Tekniske krav... 4 Redaktionsværktøjet og indholdsproduktion...

Læs mere

Introduktion til redigeringsfaciliteterne

Introduktion til redigeringsfaciliteterne Sitecore Foundry 3.0 Introduktion til redigeringsfaciliteterne 25. april 2012 - Version 1.2 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.9. Sidst ændret den 25 05 2015. Adgang til at redigere elevplaner for elever med sekundær klassetilknytning

Nyt i SkoleIntra 5.9. Sidst ændret den 25 05 2015. Adgang til at redigere elevplaner for elever med sekundær klassetilknytning Nyt i SkoleIntra 5.9 Sidst ændret den 25 05 2015 Adgang til at redigere elevplaner for elever med sekundær klassetilknytning I SkoleIntra kan man tilknytte en elev til en anden klasse end normalklassen.

Læs mere

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30

29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 ITS inviterer til informationsdag 29. januar 2014 kl. 9.00 15.30 Over det seneste år, har ITS sat en række nye it-ydelser i søen. Informationsmødet er en mulighed for at få et samlet overblik over de nye

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Afsnitstyper Susanne V. Andersen

Afsnitstyper Susanne V. Andersen Webbyggeren som videndelingsværktøj Afsnitstyper Susanne V. Andersen Webbyggeren som videndelingsværktøj 2005 Programdatateket 1. oplag, november 2005 ISBN 87-984429-5-3 Forfatter: Susanne V. Andersen

Læs mere

Microsoft Project 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Microsoft Project 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft Project 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Værktøjslinjen Hurtig adgang Tilpasse dette område så dine

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Solrød Kommune Guide til Umbraco

Solrød Kommune Guide til Umbraco Solrød Kommune Guide til Umbraco februar 2015 I GANG MED UMBRACO 4 LOGIN 4 LÆR UMBRACO AT KENDE 5 SÅDAN REDIGERER DU SIDER 6 VÆRKTØJSLINJEN 6 RET I TEKSTEN 7 RET ELLER INDSÆT LINK I TEKSTEN 8 RET ELLER

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

Sitecore manual Institutionshjemmesider 2013. Kom godt i gang med at bygge din nye hjemmeside

Sitecore manual Institutionshjemmesider 2013. Kom godt i gang med at bygge din nye hjemmeside Sitecore manual Institutionshjemmesider 2013 Kom godt i gang med at bygge din nye hjemmeside 1 Log- ind så kommer du ind i Sitecore Gå til: institutionsnavn.gentoftesites.dk/sitecore ( f.eks.jaegersborgfc.gentoftesites.dk/sitecore)

Læs mere

Google Apps til Office 365 til virksomheder

Google Apps til Office 365 til virksomheder Google Apps til Office 365 til virksomheder Skift nu Office 365 til virksomheder ser anderledes ud end Google Apps, så når du logger på, vil du få vist denne skærm for hjælpe dig med at komme i gang. Efter

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

Velkommen til MODx kursus

Velkommen til MODx kursus Velkommen til MODx kursus Dette er en gennemgang af den mest basale funktionalitet i vores nye hjemmeside redigerings værktøj. MODx er et meget simpelt CMS (Content Management System), der gør det muligt

Læs mere

Succes med intranet til Office 365. Den 13. august 2014 Webtop A/S s. 1

Succes med intranet til Office 365. Den 13. august 2014 Webtop A/S s. 1 Succes med intranet til Office 365 Webtop A/S s. 1 Hvem er jeg https://twitter.com/jeslas http://www.linkedin.com/in/jesslassen Webtop A/S s. 2 Hvad er Office 365 Office pakken (Word, Excel..) Skyudgaver

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 13 10 2015 Ny loginside Med SkoleIntra 5.10 introduceres et nyt fælles login, som giver single sign on mellem det nye SkoleIntra, det klassiske SkoleIntra og itslearnings

Læs mere

Luvit mini-manual. Kom i gang med Luvit

Luvit mini-manual. Kom i gang med Luvit Luvit mini-manual Januar 2009, Jane Andersen Kom i gang med Luvit Hvad er Luvit? Luvit er et web-baseret it-system, som indeholder et kursus undervisningsmaterialer, øvelser og elektroniske konferencer,

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Dit budskab i centrum

Dit budskab i centrum Dit budskab i centrum Websites hurtigt og nemt Wizi er et standard Content Management System udviklet "in-house" af Vizion Factory NewMedia. Vi har implementeret skræddersyede CMS løsninger for vores kunder

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE

GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE 2 REDESIGN AF FUTURECOM BUSINESS SOLUTIONS HJEMMESIDE OPGAVEN Den gamle hjemmeside skulles redesignes da den daværende hjemmeside var forældet (indhold og udseende)

Læs mere

Hjælpeguide til Digitalisér.dk

Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hvad er Digitalisér.dk Digitalisér.dk er et socialt netværk og værktøj som du kan anvende på flere forskellige måder. Har du viden som du ønsker at dele og debattere med

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

MANUAL TIL FS PÅ NETTET

MANUAL TIL FS PÅ NETTET MANUAL TIL FS PÅ NETTET Sådan opretter du nyheder og artikler (side 4) Sådan laver du links (side 14) Om tjek ind/ud og publicer (side 20) Sådan uploader du billeder og dokumenter (side 25) Sådan redigerer

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt.

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt. Indhold Administrator modul 2 Administrator modul Facebook opsætning 3 Administrator modul SMS/E-mail søgning adresse søgning 4 SMS 2 WEB 5 SMS på hjemmeside 6 Administrator modul Rapport 7 Administrator

Læs mere

Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2

Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2 Redaktørmanual TYPO3 Version 6.2 www.t3cms.dk TYPO3 Manual Version 6.2 Side 1 af 20 T3CMS Tlf: 70 25 00 22 Indholdsfortegnelse Generel info om TYPO3 3 Rediger din side 4-6 Indsættelse af links 7 Indsæt

Læs mere

TigerCMS Moduler. Oversigt. CMS modul. Nyhedsmodul. Brugermodul. Billede redigering. Billedsøgning. Hjemmeside Helbredstjek. Brugerdefinerede felter

TigerCMS Moduler. Oversigt. CMS modul. Nyhedsmodul. Brugermodul. Billede redigering. Billedsøgning. Hjemmeside Helbredstjek. Brugerdefinerede felter Oversigt CMS modul Nyhedsmodul Brugermodul Billede redigering Billedsøgning Hjemmeside Helbredstjek Brugerdefinerede felter Nyhedsbrev 49,- / mdr. Adgangsbegrænsning Søgning 49,- / mdr. 29,- / mdr. Tip

Læs mere

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for SOIF www.soif.dk Senest opdateret: 03-07-2009 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 2 Lidt generelt om KlubCMS 3 Brugere/Brugergrupper 3 Sideopbygning:

Læs mere

DDElibra H Å N D B O G

DDElibra H Å N D B O G H Å N D B O G Axiell Danmark A/S 2016-10-12 Version 9.11.60 GUI Copyright 2016 2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Introduktion... 3 3 Søgning i dokumentationen... 3 4 Åbning af ""...

Læs mere

WTM Tidsregistrering. Fordele i WTM Tidsregistrering: Nem og hurtig tidsregistrering. Øget faktureringsgrundlag og højere udfaktureringsgrad

WTM Tidsregistrering. Fordele i WTM Tidsregistrering: Nem og hurtig tidsregistrering. Øget faktureringsgrundlag og højere udfaktureringsgrad WTM Tidsregistrering Tid og udfaktureringsgrad er alfa og omega for en konsulentvirksomhed, der lever af at sælge sine ydelser på timebasis. Det gælder om at udnytte sine ressourcer fuldt ud og få betaling

Læs mere

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7 2014 Release Notes WorkZone Content Server 2014 Indhold 1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3 2. Ny og ændret funktionalitet 4 3. Rettet i denne version 7 4. Kendte

Læs mere

Håndbogen kan distribueres frit i sin helhed, digitalt eller i trykt format til alle brugere af EPiServer CMS..

Håndbogen kan distribueres frit i sin helhed, digitalt eller i trykt format til alle brugere af EPiServer CMS.. Copyright Denne håndbog er beskyttet af ophavsretlige love. Ændringer af indholdet eller delvis kopiering af indhold må ikke finde sted uden tilladelse fra ophavsretshaveren. Håndbogen kan distribueres

Læs mere

IDAP manual Emission

IDAP manual Emission IDAP manual Emission Dato: 08-06-2005 16:32:35 Indhold INDHOLD... 1 1 EMISSION... 2 1.1 KURVER... 2 1.2 RAPPORTER... 5 1.3 DATA REDIGERING... 6 1.3.1 Masse redigering... 7 1.3.2 Enkelt redigering... 10

Læs mere

SDBF EN GUIDE TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGERE -

SDBF EN GUIDE TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGERE - SDBF EN GUIDE TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGERE - INTRODUKTION TIL DET DIGITALE BLANKET FLOW På nuværende tidspunkt består systemet af 26 blanketter, der er placeret i 7 kategorier - se nedenfor.

Læs mere

Quickguide til kredscms. Login

Quickguide til kredscms. Login Quickguide til kredscms Dette er en quickguide, der vil præsentere dig for de mest basale funktioner i kredscms. Finder du ikke svar her, så prøv at spørge andre webmastere via debatforummet på leder.fdf.dk:

Læs mere

Oprettelse af en e-mail skabelon

Oprettelse af en e-mail skabelon Dynamics CRM 4.0 Bredana Systemudvikling A/S - How to Oprettelse af en e-mail skabelon En af de smarte funktioner i Dynamics CRM er muligheden for at oprette e-mail skabeloner. E-mail skabeloner kan anvendes

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

InfoPro 2i. Profil Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. Vi udvikler og markedsfører dokumenthåndteringssystemet InfoPro.

InfoPro 2i. Profil Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. Vi udvikler og markedsfører dokumenthåndteringssystemet InfoPro. InfoPro 2i Profil Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. Vi udvikler og markedsfører dokumenthåndteringssystemet InfoPro. Mission MaCom's mission er at sikre og skabe struktur i vores kunders

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i

Læs mere

hjemmeside rediger selv din med få klik Professionel e-mail, som du kan se overalt Hvor mange besøger din side og hvem er de?

hjemmeside rediger selv din med få klik Professionel e-mail, som du kan se overalt Hvor mange besøger din side og hvem er de? Rediger selv din hjemmeside med få klik Hvor mange besøger din side og hvem er de? Professionel e-mail, som du kan se overalt rediger selv din hjemmeside med få klik + + Få en hjemmeside i et CMS system,

Læs mere

Moltrup-sogn.dk - Vejledning i redigering af undersider, og oprettelse af nye sider.

Moltrup-sogn.dk - Vejledning i redigering af undersider, og oprettelse af nye sider. Indholdsfortegnelse Moltrup-sogn.dk - Vejledning i redigering af undersider, og oprettelse af nye sider.... 2 Brugernavn og kodeord.... 2 Selve tekstbehandleren... 3 Indsættelse af billeder... 4 Metadata...

Læs mere

Standard funktionerne i Webshop.io Content Management System (CMS) er mange, i skemaet nedenfor kan du se funktioner beskrevet kort.

Standard funktionerne i Webshop.io Content Management System (CMS) er mange, i skemaet nedenfor kan du se funktioner beskrevet kort. Webshop.io Standard funktioner Standard funktionerne i Webshop.io Content Management System (CMS) er mange, i skemaet nedenfor kan du se funktioner beskrevet kort. Produkter og dokumenter Menu-dokumenter

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Brugerguide til FlexCMS

Brugerguide til FlexCMS Brugerguide til FlexCMS Kom i gang med at bruge din hjemmeside 1 VELKOMMEN TIL FLEXCMS... 3 1. LOGIN... 5 2. HJEMMESIDENS TERMINOLOGI... 6 3. LAYOUT... 7 4. OPRET OG TILPAS FORSIDEN... 8 4.1 OPRETTE SIDEEGENSKABER...

Læs mere

Bruger v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej Aabenraa /

Bruger v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej Aabenraa / Bruger v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@greenglass.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang fra et behov

Læs mere

IDAP manual Analog modul

IDAP manual Analog modul IDAP manual Analog modul Dato: 15-06-2005 11:01:06 Indledning Til at arbejde med opsamlede og lagrede analoge data i IDAP portalen, findes en række funktions områder som brugeren kan anvende. Disse områder

Læs mere

Redigering af Nyheder

Redigering af Nyheder Redigering af Nyheder Her er først klikket på Liste i venstre kolonne, derefter på Nyheder i næste kolonne: (Husk at man klikker på ordet og ikke på ikonet!) For at tilføje, redigere og slette nyheder

Læs mere

Brugermanual 2015-01-01. ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund

Brugermanual 2015-01-01. ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund Brugermanual 2015-01-01 ProcessManager ApS Hovmarksvej 68 DK-2920 Charlottenlund T +45 40 84 44 41 Mail: info@process-manager.dk Web: www.process-manager.dk Web: www.easy-mapping.dk CVR 28 69 77 67 Side

Læs mere

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for IT Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for Boulevarden 19D DK - 7100 Vejle tel: +45 7216 2830 www.campusvejle.dk GRUNDLÆGGENDE KURSER ER DU NYBEGYNDER, BØR DU OVERVEJE

Læs mere

CRM Partner quick guide 2013

CRM Partner quick guide 2013 CRM Partner quick guide 2013 Dette er en quick guide til Partners brug af CRM version 2013 via webinterface. Outlook klienten er fejlfyldt og kan derfor ikke anbefales. Arbejdsgang fra salgsmulighed til

Læs mere