Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "01.12.2012 01.12.2015 13.11.2012"

Transkript

1 Telemedicinsk konsultation - sårbehandlingsforløb Udarbejdet af: Sårsygeplejerske Wilja Yvonne Dam Eskildsen, Sårsygeplejerske Camilla Pia Bak Nielsen, Overlæge Karsten Fogh, Sårcenteret på Dermatologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital. Sårsygeplejerske Jeanett Brændstrup, Center for Den Diabetiske Fod, Aarhus Universitetshospital Sårsygeplejerske Mette Riis, Sundhedsenheden, Lokalområde Syd. Sårsygeplejerske Ulla Pedersen, Sundhedsenheden, Lokalområde Midtbyen. Sygeplejefaglig konsulent Ingrid Lysholdt, Social- og sundhedsfaglig stab, MSO Godkendt af: Center for Den Diabetiske Fod (CDDF) og/eller Sårcenteret på Dermatologisk Afdeling (SC), Aarhus Universitetshospital. MSO, Aarhus kommune. Ansvarlig for revidering: Social- og sundhedsfaglig stab i samarbejde med Center for Den Diabetiske Fod (CDDF) og Sårcenteret på Dermatologisk Afdeling (SC), Aarhus Universitet Hospital Ikrafttrædelse dato: Dato for næste revision: Seneste revisionsdato: Formål At sikre optimal sårbehandling for borgere/patienter med sår som er i behandling af speciallæge fra AUH gennem Telemedicinske konsultationer ved at: At give sundhedspersonalet anbefalinger for gennemførelsen af et telemedicinsk behandlingsforløb omkring borgere/patienter med sår At beskrive, hvilke ansvarsområder de to sektorer besidder i forhold til et telemedicinsk sårbehandlingsforløb Borgergruppe/Borgerforløb/Andet Borgere/patienter i telemedicinske sårbehandlingsforløb med Aarhus Kommunes sårsygeplejersker og behandlere fra Center for Den Diabetiske Fod (CDDF) og/eller Sårcenteret på Dermatologisk Afdeling (SC), Aarhus Universitetshospital. Definitioner CDDF: Center For Den Diabetiske Fod, Aarhus Universitetshospital SC: Sårcenteret på Dermatologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital 1

2 Sårbehandling: Omfatter diagnostik, lokal sårbehandling og sårprofylakse. Telemedicin: Betyder, at en sundhedsperson med brug af video, billeder, lyd og måleresultater inddrager en specialist, som ikke er til stede dér, hvor patienten befinder sig, i diagnostik og behandling ( SST) Webbaseret sårjournal, hvortil borgeren/patienten og behandlere fra primærog sekundærsektoren kan få adgang. Alle med adgang kan lægge billeder og andre data ind. Kommunale sårsygeplejerske: Sygeplejerske med efteruddannelse indenfor sårbehandling med et særlig funktionsområde indenfor sårpleje og behandling. Fremgangsmåde: Borgeren/patienten henvises på normal vis via praktiserende læge til SC eller CDDF. Ved første konsultation (fremmøde) SC/CDDF diagnosticerer og lægger undersøgelses- og behandlingsplan Borgeren/patienten oprettes i Hvert sår oprettes enkeltvist og med præcis angivelse af lokalisation. Billede(r), behandlingsplan (evt. kopi af journalnotat) og dato for næste telemedicinske konsultation angives i Den kommunale sårsygeplejerske adviseres pr. telefon via sundhedsenheden. Find borgerens lokalområde på: Andre sårsygeplejersker i borgerens/patients lokalområde gives adgang til Borgeren/patienten informeres mundtligt og skriftligt om det telemedicinske sårbehandlingstilbud og skal give skriftligt samtykke. Adgangskode til udleveres til borger/patient, hvis denne er interesseret. Der sendes link med adgangskode til praktiserende læge (via Ved næste konsultation (telemedicinsk) Den kommunale sårsygeplejerske behandler borgeren/patienten i dennes hjem eller i sygeplejeklinikken. Behandlingen sker ud fra ordinationen af den sundhedsfaglige person i SC/CDDF, og skal tillige bygge på borgerens/patientens ønsker, behov og velbefindende. Der tages billede(r) af såret ud fra Pjecen Den gode Telemedicinske konsultation. Billede(r), en uddybende vurdering af såret, bandage og andre relevante data beskrives i 2

3 Nyt notat (se senere), og sendes til Samtidig sendes (via en sms/ til SC eller CDDF. Den sundhedsfaglige person (læge/sårsygeplejerske) på SC eller CDDF ser de indkomne data indenfor max. 3 hverdage og melder den fortsatte behandlingsplan og dato for næste telemedicinske konsultation tilbage til i sårjournalen. SC/CDDF foretager såropmålinger på baggrund af de indsendte billeder (for at sikre ensartethed i målingerne) Begge parter har ansvar for at kontakte hinanden telefonisk ved eventuelle tvivlstilfælde. Ved tvivlstilfælde og/eller ved akut forværring skal den kommunale sårsygeplejerske tage direkte telefonisk kontakt til SC/CDDF. Her kan en ekstra konsultation med fremmøde på SC/CDDF være nødvendig. Også stagnation i sårhelingen kan give anledning til en ekstra konsultation (med fremmøde eller telemedicinsk/telefonisk). Ved generelle spørgsmål til sårbehandlingen laves et nyt notat i Notatet sendes ved, at man før, man taster gem notat, vinger af med et flueben under de(n) relevante behandler(e) i SC/CDDF. Det markeres om opringning ønskes. Fotovejledning til telemedicinsk sårjournal: Vejledning: billeder af det enkelte sår skal optages med samme afstand, med samme vinkel og belysning fra gang til gang jvf. pjecen Den gode Telemedicinske konsultation. Der gøres i journal-teksten notat om dette ved optagelse af det første billede. Lineal eller 5 cm post it anbringes ved siden af sår med anførelse af dato og lokalisation af sår (tag evt. et oversigtsbillede) Kamera: mindst 2 megapixel Baggrund: neutral (evt. med et stykke neutralt stykke stof eller lignende) Afstand: cm Vinkel: Billede optages vinkelret på sår o Et fif: hvis der kommer refleksion fra sårbunden, kan kameraet vinkles en smule væk fra at være vinkelret på såret Fokus: Kameraet skal fokusere og dette gøres automatisk Blitz: Der skal tages to billeder, et med blitz og et uden o Et fif: hvis der kommer refleksion fra sårbunden, kan sårbunden aftørres umiddelbart før fotografering, undgå stærkt lampelys direkte på sår/hud Overføre billede til telemedicin efter lokal vejledning OBS -I tilfælde med meget store og ikke-plane sår, skal der tages billeder OG foretages optegning af sår på plastik pose og der tages billede af dette på hvid baggrund MED lineal. 3

4 Vejledning til klinisk beskrivelse af sår Status: Beskriv: status quo, fremgang, stagnation eller forværring. Beskriv aktuelle behandling, skiftefrekvens, evt. problemstillinger og patientens almentilstand. Smerter: Smertescoring (VAS) og ændring i smerte intensitet. Omgivende hud: Normal, rødme, skælsætning, kløe. Væskende hud samt maceration (rød, hvid). Infektionstegn: Rødme og varme af hud fra sårkant og i huden omkring såret. Tiltagende ødem, smerte og sekretion. Feber. Sårbund: Granulationsvæv (rød), fibrin (gul), nekrose (gul/sort). Er belægningen blød/ løs eller mere fastsiddende. Problemer med at oprense/debridere sårbunden. Sekretion: Farve og mængde (let, moderat, meget). Sårkanter: Farve, maceration (rød/hvid) Ødem: Ingen, let, moderat, svær. Overordnet ansvar og kompetencekrav Generelt ansvar for alle behandlere: er en patientjournal, og må ikke benyttes til personlige meddelelser behandlerne imellem. Ændres borger/patients adresse og dermed lokalområde, skal sårsygeplejersken give besked til SC/CDDF. SC/CDDF retter i så de rette kommunale sårsygeplejersker har adgang. Ved fravær blandt behandlere har den enkelte ansvar for at SMS og indkomne billeder i besvares. Ved længere fravær markeres det i (under profil/kalender). Den kommunale sårsygeplejerske kan evt. give gæstekoder til sine kollegaer. Den praktiserende læge: Den praktiserende læge henviser borgeren/patienten til SC/CDDF og har ansvaret for sårbehandlingen indtil borgeren/patienten kan modtages på SC/CDDF. Ansvar og opgaver i SC og CDDF: Læge og sårsygeplejersker i SC og CDDF opretter patienten i den telemedicinske journal Udlevere Patientinformation om telemedicin og indhente accept fra patienten til at indgå i telemedicinsk journal. Dette dokumenteres i den telemedicinske journal og patientens underskrift i brev Informeret samtykke som vedlægges patientjournal i SC og CDDF. 4

5 Ansvar for at sende journalnotat via telemedicin med en sårbehandlingsplan samt billeder til kommunen samt tidspunkt for en ny opgave og telekommunikation til SC og CDDF. Desuden kontakter den respektive sårsygeplejerske i kommunen telefonisk. Ud fra lokale aftaler i SC og CDDF ansvar for at besvare SMS og indkomne billeder/notater i pleje.net indenfor 3 hverdage. Desuden opmåles sårene fra de indkomne fotos. Sårsygeplejerskerne har ansvar for at kontakte læge ved behov samt evt. at indkalde p til konsultation i SC og CDDF Ansvar for at undervise og vejlede sårsygeplejersken i behandling af sår samt hjælp til at tage gode billeder og sende relevante notater Ansvar i kommunen: Planlægge patientforløbene ud fra de Social- og sundhedsfaglige procedurer i PPS Varetage de telemedicinske opgaver og konsultationer (klinisk vurdering og fotos til SC/ CDDF) til aftalt tid. Fungere som kontaktperson for de telemedicinske patienter og være ansvarlig for at kontakte SC/CDDF ved stagnation eller forværring i sårtilstanden. Sårsygeplejersken fungerer som supervisor for de hjemmesygeplejersker, der varetager den daglige behandling af sårene. Den daglige sårbehandler/hjemmesygeplejerske har ansvar for at kontakte sårsygeplejersken ved stagnation eller forværring. Sårsygeplejersker foretager derefter en telemedicinsk konsultation med foto og ny note og kontakter SC/CDDF. Sårsygeplejersken skal anvende kalendersystem ved fraværd pga. ferie eller lignende. Sårsygeplejersken skal give kollega besked samt evt. gæstekode hvis der skal foretages en Telemedicinsk konsultation mens han/hun er fraværende Dokumentation og kvalitetsovervågning: Der anvendes fælles dokumentation i sårjournalen Se under fremgangsmåde, hvad der skal dokumenteres. Samtidig skal der dokumenteres i henholdsvis EPJ (Sygehusets Elektroniske Patient Journal) og i EOJ (kommunen elektroniske journal). Der kan laves copy/paste. I EOJ oprettes et fokusområde med beskrivelse af problemet, handlingen jf. proceduren i PPS samt mål. Referencer Sundhedsstyrelsen (SST) Sårjournalen 5

6 Vejledning til Den gode telesår-konsultation Telemedicinsk kommunikation i sårbehandlingen, udgivet af MedCom. Vejledning til billedbehandling via PDA Vejledning til Borger omkring Pleje.net Vejledning til Praktiserende læge omkring Pleje.net Patientinformation om Telemedicinsk konsultation fra Center for den diabetiske fod, Aarhus Universitetshospital. Vejledninger kan downloades fra Aarhus kommunes hjemmeside omkring velfærdsteknologi Telemedicinsk-saarbehandling.aspx?sc_lang=da Funktionsbeskrivelse for Sårsygeplejerske i Aarhus kommune MSO 6

7 Bilag 1. Lommeformat Fotovejledning til telemedicinsk sårjournal Vejledning: billeder af det enkelte sår skal optages med samme afstand, med samme vinkel og belysning fra gang til gang. Der gøres i journal-teksten notat om dette ved optagelse af det første billede. Lineal eller 5 cm post it anbringes ved siden af sår med anførelse af dato og lokalisation af sår (tag evt. et oversigtsbillede) Kamera: mindst 2 megapixel Baggrund: neutral (evt. med et stykke neutralt stykke stof eller lignende) Afstand: cm Vinkel: Billede optages vinkelret på sår o Et fif: hvis der kommer refleksion fra sårbunden, kan kameraet vinkles en smule væk fra at være vinkelret på såret Fokus: Kameraet skal fokusere og dette gøres automatisk Blitz: Der skal tages to billeder, et med blitz og et uden o Et fif: hvis der kommer refleksion fra sårbunden, kan sårbunden aftørres umiddelbart før fotografering, undgå stærkt lampelys direkte på sår/hud Overføre billede til telemedicin efter lokal vejledning OBS- I tilfælde med meget store og ikke-plane sår, skal der tages billeder OG foretages optegning af sår på plastik pose og der tages billede af dette på hvid baggrund MED lineal Vejledning til klinisk beskrivelse af sår under nyt notat i sårjournalen Status: Smerter: intensitet. Omgivende hud: Infektionstegn: Sårbund: Sekretion: Sårkanter: Ødem: Beskriv: status quo, fremgang, stagnation eller forværring. Beskriv aktuelle behandling, skiftefrekvens, evt. problemstillinger og patientens almentilstand. Smertescoring (VAS) og ændring i smerte Normal, rødme, skælsætning, kløe. Væskende hud samt maceration (rød, hvid). Rødme og varme af hud fra sårkant og i huden omkring såret. Tiltagende ødem, smerte og sekretion. Feber. Granulationsvæv (rød), fibrin (gul), nekrose (gul/sort). Er belægningen blød/løs eller mere fastsiddende. Problemer med at oprense/debridere sårbunden. Farve og mængde (let, moderat, meget). Farve, maceration (rød/hvid) Ingen, let, moderat, svær. Detaljeret vejledning: Se pjecen Den gode Telemedicinske konsultation. 7

8 Bilag 2 INFORMATON OM TELEMEDICIN. Hvad er telemedicin? Telemedicin anvendes som et kommunikationsredskab mellem Sårcentret, Dermatologisk afdeling Aarhus Universitetshospital og Aarhus Kommune. Dette sikrer en hurtig overførelse af informationer mellem de forskellige sårbehandlere. Sårbehandlerne kan være sårsygeplejerker i kommunen, egen læge, sårambulatoriet på sygehuset eller andre faggrupper, der er involverede i sårbehandlingen. Ved starten af behandlingen vil der blive oprettet en såkaldt sårjournal, som indeholder oplysninger om såret og om de sygdomme, der kan have indflydelse på sårets udvikling og heling. Ved starten af behandlingen og med jævne mellemrum vil der blive taget billeder af såret med en mobiltelefon og disse billeder overføres sammen med oplysninger om sårets status til en computer, som samtidig sikrer, at billederne tilknyttes patientens journaloplysninger. Herved undgår man unødig ventetid og parterne, der er involverede i behandlingen, kan hurtigt kommunikere med hinanden. I forbindelse med overførelse af billeder og oplysninger om såret vil der blive sendt en SMS-besked til dem, der er involverede i sårbehandlingen. Datasikkerhed. Alle informationer samles i en såkaldt database, dvs. elektronisk på en såkaldt server. Der er tale om lægelige og behandlingsmæssige oplysninger og disse oplysninger vil naturligvis blive behandlet helt fortrolig uden adgang for andre og dermed uvedkommende. Samtykkeerklæring. Ifølge dansk lov (Lov om patientrettigheder) skal pt. give skriftligt samtykke til, at der overføres oplysninger mellem de sårbehandlere, der er involverede i den enkelte patients behandling. Derfor anmoder vi patienten om at underskrive en samtykkeerklæring. Samtidig anmoder vi om tilladelse til evt. at bruge billederne i anonymiseret form i forbindelse med undervisning. Samtykkeerklæringen skal underskrives på det tidspunkt, hvor patienten oprettes i det telemedicinske system og erklæringen vil blive opbevaret i patientens hospitalsjournal. Kan patienten se sin egen journal? Ja, patienten kan via hjemmesiden se egne data med et brugernavn, der er patientens cpr.nr. og en kode, der oplyses af den personalegruppe, der opretter patienten. Patienten kan skrive oplysninger til behandlerne ved at vælge: klinisk data, derefter nyt notat (øverst til højre). Ved afsendelse af beskeden skal man klikke helt nede i bunden på gem ændringer. Med venlig hilsen Dato og underskrift Sårcentret, Dermatologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital 8

9 INFORMATON OM TELEMEDICIN. Hvad er telemedicin? Telemedicin anvendes som et kommunikationsredskab mellem Center for den Diabetiske Fod, Aarhus Universitetshospital og Aarhus Kommune. Dette sikrer en hurtig overførelse af informationer mellem de forskellige sårbehandlere. Sårbehandlerne kan være sårsygeplejerker i kommunen, egen læge, sårambulatoriet på sygehuset eller andre faggrupper, der er involverede i sårbehandlingen. Ved starten af behandlingen vil der blive oprettet en såkaldt sårjournal, som indeholder oplysninger om såret og om de sygdomme, der kan have indflydelse på sårets udvikling og heling. Ved starten af behandlingen og med jævne mellemrum vil der blive taget billeder af såret med en mobiltelefon og disse billeder overføres sammen med oplysninger om sårets status til en computer, som samtidig sikrer, at billederne tilknyttes patientens journaloplysninger. Herved undgår man unødig ventetid og parterne, der er involverede i behandlingen, kan hurtigt kommunikere med hinanden. I forbindelse med overførelse af billeder og oplysninger om såret vil der blive sendt en SMS-besked til dem, der er involverede i sårbehandlingen. patients behandling. Derfor anmoder vi patienten om at underskrive en samtykkeerklæring. Samtidig anmoder vi om tilladelse til evt. at bruge billederne i anonymiseret form i forbindelse med undervisning. Samtykkeerklæringen skal underskrives på det tidspunkt, hvor patienten oprettes i det telemedicinske system og erklæringen vil blive opbevaret i patientens hospitalsjournal. Kan patienten se sin egen journal? Ja, patienten kan via hjemmesiden se egne data med et brugernavn, der er patientens cpr.nr. og en kode, der oplyses af den personalegruppe, der opretter patienten. Patienten kan skrive oplysninger til behandlerne ved at vælge: klinisk data, derefter nyt notat (øverst til højre). Ved afsendelse af beskeden skal man klikke helt nede i bunden på gem ændringer. Med venlig hilsen Dato og underskrift Datasikkerhed. Alle informationer samles i en såkaldt database, dvs. elektronisk på en såkaldt server. Der er tale om lægelige og behandlingsmæssige oplysninger og disse oplysninger vil naturligvis blive behandlet helt fortrolig uden adgang for andre og dermed uvedkommende. Center For Den Diabetiske Fod, Aarhus Universitetshospital Samtykkeerklæring. Ifølge dansk lov (Lov om patientrettigheder) skal pt. give skriftligt samtykke til, at der overføres oplysninger mellem de sårbehandlere, der er involverede i den enkelte 9

10 INFORMERET SAMTYKKE anvendelse af telemedicin som kommunikation mellem Aarhus Kommune og Aarhus Universitetshospital. Undertegnede er mundtligt og skriftligt informeret om at der anvendes telemedicin i korrespondance mellem Aarhus Kommune og Aarhus Universitetshospital. Billeder og kliniske data udveksles mellem kommunen og hospitalet for at kunne følge og justere min behandling. Jeg er indforstået med dette og accepterer at kliniske data og billeder af min hud/sår overføres til den telemedicinske journal og at oplysninger om min tilstand håndteres via telemedicin. Samtidigt giver jeg tilladelse til at billeder af min hud/mine sår i anonymiseret form må anvendes til undervisning. Undertegnede giver tilladelse til: At kliniske data og billeder af min hud/sår overføres til den telemedicinske journal og at oplysninger om min tilstand håndteres via telemedicin. ja nej At billederne i anonymiseret form anvendes til undervisningsbrug ja nej Patient navn og pr: Behandler Dato og underskrift 10

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Samarbejdsaftale om brug af telemedicinsk sårvurdering mellem Regionshospitalet Randers, Favrskov, Norddjurs, Syddjurs og Randers Kommuner og praktiserende læger 03.06.14 1 Indholdsfortegnelse: 1. Aftalens

Læs mere

Samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering i Horsensklyngen, Region Midtjylland.

Samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering i Horsensklyngen, Region Midtjylland. Samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering i Horsensklyngen, Region Midtjylland. Et samarbejde mellem Hedensted, Horsens, Skanderborg, Odder Kommuner samt almen praksis og Hospitalsenheden Horsens.

Læs mere

MC S225 Udgivet af: MedCom, marts 2011 Tryk: One2One, Odense Oplag: 200 ISBN: 9788791600203

MC S225 Udgivet af: MedCom, marts 2011 Tryk: One2One, Odense Oplag: 200 ISBN: 9788791600203 MC S225 Udgivet af: MedCom, marts 2011 Tryk: One2One, Odense Oplag: 200 ISBN: 9788791600203 Den gode telesår konsultation Telemedicinsk kommunikation i sårbehandling Sundhedsfaglige anbefalinger Marts,

Læs mere

Samarbejdsaftale på telemedicinsk sårbehandling version 1.1

Samarbejdsaftale på telemedicinsk sårbehandling version 1.1 Samarbejdsaftale på telemedicinsk sårbehandling version 1.1 Samarbejdsaftale på telemedicinsk sårbehandling mellem Sårcentret, Hospitalsenheden Vest og Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune,

Læs mere

Henvisning til TMS RH RM RN RSJ RSD Tidspunkt i sårforløb for henvisning til TMS

Henvisning til TMS RH RM RN RSJ RSD Tidspunkt i sårforløb for henvisning til TMS TVÆRSEKTORIEL DOKUMENTATIONSPRAKSIS HENVISNING TIL TeleMedicinskSårvurdering (TMS)/OPRETTELSE AF NYE SÅR Henvisning til TMS RH RM RN RSJ RSD Tidspunkt i sårforløb for henvisning til TMS Henvisning - hvem

Læs mere

Information til nye kunder

Information til nye kunder Indhold I denne mini- guide finder du svarene på de spørgsmål, vi oftest bliver stillet, når pleje.net skal implementeres. Guiden er inddelt i seks afsnit, som indeholder: 1. Oprettelse af brugere og brugergrupper

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering Indsatsområde: Sundheds-IT Samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering Region Nordjylland og Kommuner i Region

Læs mere

H E N V I S N I N G S F O R L Ø B

H E N V I S N I N G S F O R L Ø B H E N V I S N I N G S F O R L Ø B Telemedicinsk sårvurdering Anbefaling Hver region og samarbejdskommuner skal aftale, hvorledes henvisning og visitation for sår (specielt diabetiske og venøse sår) i forbindelse

Læs mere

Fælles samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering. For Region Midtjylland og tilhørende kommuner

Fælles samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering. For Region Midtjylland og tilhørende kommuner Fælles samarbejdsaftale om telemedicinsk sårvurdering For Region Midtjylland og tilhørende kommuner Godkendt af Sundhedsstyregruppen den 4. november 2015 med ikrafttræden 1. december 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Implementering af telemedicin i sårbehandlingen: - et pilotprojekt mellem sygehus Thy-Mors og Thisted kommune

Implementering af telemedicin i sårbehandlingen: - et pilotprojekt mellem sygehus Thy-Mors og Thisted kommune Implementering af telemedicin i sårbehandlingen: - et pilotprojekt mellem sygehus Thy-Mors og Thisted kommune Agenda Del 1: Baggrund Introduktion Formål Forventede gevinster Del 2: Implementerings proces

Læs mere

Dokumentation i sårbehandlingen. Rolf Jelnes Overlæge, dr. med. Sår-i-Syd

Dokumentation i sårbehandlingen. Rolf Jelnes Overlæge, dr. med. Sår-i-Syd Dokumentation i sårbehandlingen Rolf Jelnes Overlæge, dr. med. Sår-i-Syd Hvad gjorde vi? Spørgeskemaundersøgelse til praktiserende læger Audit på amputationer over en 2 års periode (2002-2004) Spørgeskema

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Kliniske anbefalinger

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Kliniske anbefalinger National implementering af telemedicinsk sårvurdering Kliniske anbefalinger MedCom Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon 6543 2030 www.medcom.dk Dato: 08.10.13 1 Indhold 1 Forord... 3 2 Indledning...

Læs mere

Telemedicin. - Behandling over afstand.

Telemedicin. - Behandling over afstand. Telemedicin - Behandling over afstand www.regionmidtjylland.dk Hvad er telemedicin? Grundlæggende handler telemedicin om to ting: at sundhedsydelser ved hjælp af teknologi kan overføres over afstande.

Læs mere

Deltagerinformation. Et videnskabeligt forsøg med to forskellige doseringer af strålebehandling til patienter opereret for brystkræft

Deltagerinformation. Et videnskabeligt forsøg med to forskellige doseringer af strålebehandling til patienter opereret for brystkræft Deltagerinformation Et videnskabeligt forsøg med to forskellige doseringer af strålebehandling til patienter opereret for brystkræft Protokoltitel: Hypofraktioneret versus normofraktioneret helbrystbestråling

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

Deltagerinformation. Dansk udgave. DBCG s radioterapiudvalg/ version 10.3.2009

Deltagerinformation. Dansk udgave. DBCG s radioterapiudvalg/ version 10.3.2009 Deltagerinformation Et videnskabeligt forsøg til sammenligning af delbrystbestråling og helbryst-bestråling efter brystbevarende operation for tidlig brystkræft Protokoltitel: Delbrystbestråling versus

Læs mere

PROCEDURE. Hospice Sønderjylland. Procedure Klinisk vejledning i sårbehandling.

PROCEDURE. Hospice Sønderjylland. Procedure Klinisk vejledning i sårbehandling. Hospice Sønderjylland Oprettet d. 18-1-2012 af: KIG 5 Sidst revideret d. 28-01-2013 af: KIG 5 Procedure Klinisk vejledning i sårbehandling. Godkendt d. 14.06.2013 af: HLE/IAB Skal revideres d. 14.06.2015

Læs mere

Principper for sårbehandling og sårtyper

Principper for sårbehandling og sårtyper Principper for sårbehandling og sårtyper Mia Lund Produktspecialist/sygeplejerske Mölnlycke Health Care Wound Care Division Principper for sårbehandling Find årsagen til såret diagnose Primær behandling

Læs mere

Forbedring af sårbehandlings indsatser i hjemmesygeplejen: Audit af praksis - oktober 2014

Forbedring af sårbehandlings indsatser i hjemmesygeplejen: Audit af praksis - oktober 2014 Forbedring af sårbehandlings indsatser i hjemmesygeplejen: Audit af praksis - oktober 2014 1. Indledning En audit af sårbehandling i Område Halse-Åbyhøj i juni 2012 viste at 23 % af ATA (ansigt til ansigt)

Læs mere

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæring for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæringen udstedes til eleven og til skolen. Gemmes evt. i Elevplan. Praktikområde (sæt kryds) Somatisk

Læs mere

Vejledning om ansvarsforholdene mv. ved lægers brug af telemedicin

Vejledning om ansvarsforholdene mv. ved lægers brug af telemedicin Vejledning om ansvarsforholdene mv. ved lægers brug af telemedicin 1 Indledning og baggrund Ved telemedicin forstås i denne vejledning, at en læge ved hjælp af video, billeder, lyd og måleresultater inddrager

Læs mere

Vi har en plan. Det nationale initiativ. MedCom. Telesårsstyregruppe. Telesårsklinikergruppe. Telesårsprojektledergruppe. Telesårsteknikergruppe

Vi har en plan. Det nationale initiativ. MedCom. Telesårsstyregruppe. Telesårsklinikergruppe. Telesårsprojektledergruppe. Telesårsteknikergruppe Implementering af telemedicinsk sårvurdering i Region Midtjylland -et fælles anliggende mellem kommuner, region og almen praksis Vores mål med indsatsen 1 Vi har en plan. Det nationale initiativ MedCom

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering. kort introduktion

National implementering af telemedicinsk sårvurdering. kort introduktion 1 Marts 2013 National implementering af telemedicinsk sårvurdering kort introduktion Indhold National implementering af telemedicinsk sårvurdering... 2 kort introduktion... 2 Projekt telemedicinsk sårvurdering...

Læs mere

Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen W

Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen W Sårkursus Maj 2007 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev T 74227722 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk Kursets relevans Udviklingen

Læs mere

Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med

Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Forslag til Forløbsbeskrivelse for stationært behandlingsforløb Afgrænsning Retningslinjerne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Akutte og planlagte indlæggelsesforløb, Borgere, såvel

Læs mere

Sundheds-hotspottet betyder en fælles elektronisk platform til deling af information som borger, kommune, egen læge, hospital og apotek kan anvende.

Sundheds-hotspottet betyder en fælles elektronisk platform til deling af information som borger, kommune, egen læge, hospital og apotek kan anvende. BORGERINFORMATION Horsens på Forkant med sundhed er et tværsektorielt udviklings- og forskningsprojekt i Horsens Kommune. I projektet er der både fokus på behandlingen af borgeren og på kommunikationen

Læs mere

PlejeNet på Android telefoner. Vejledning til PlejeNet på Androidtelefoner

PlejeNet på Android telefoner. Vejledning til PlejeNet på Androidtelefoner Vejledning til PlejeNet på Androidtelefoner Indhold 1. Installation... 3 1.1 Installation på telefon...3 1.2 Valg af koder... 5 2. Anvendelse...6 3. Fejlsøgning...9 4. Oprettelse af Google konto... 10

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Patientrettigheder Dine rettigheder som patient Denne vejledning orienterer om dine rettigheder som patient på Steno Diabetes Center. Du kan søge information om love og vejledninger, som sikrer dig disse

Læs mere

Arbejdsgangene og ansvar er markeret med farver for de forskellige parter: Generelt Region/sårambulatorium/sygehus afd. Kommune OUH (MTV afdeling)

Arbejdsgangene og ansvar er markeret med farver for de forskellige parter: Generelt Region/sårambulatorium/sygehus afd. Kommune OUH (MTV afdeling) Vejledning for dataindsamlingsprocedurer på ikke-klinisk områder i forbindelse med evalueringen af projekt Regional implementering af telemedicinsk sårbehandling af diabetiske fodsårspatienter Evalueringen

Læs mere

Deltagerinformation. Forebyggelse af sårinfektioner efter kejsersnit

Deltagerinformation. Forebyggelse af sårinfektioner efter kejsersnit Deltagerinformation Forebyggelse af sårinfektioner efter kejsersnit Kære kommende forældre Vi vil gerne invitere dig til at deltage i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt, hvor vi vil undersøge,

Læs mere

En særlig indsats i sårbehandling gør det en forskel?

En særlig indsats i sårbehandling gør det en forskel? En særlig indsats i sårbehandling gør det en forskel? 1. Indledning Denne rapport er en opfølgningsaudit på en særlig sårbehandlingsindsats i Område Hasle-Åbyhøj gennemført i perioden september 2012 til

Læs mere

Henvisningsforløb & henvisninger

Henvisningsforløb & henvisninger 5. Møde i Klinikergruppen vedr. National implementering af telemedicinsk Sårvurdering 18.06.2013 Henvisningsforløb & henvisninger Eskild W. Henneberg 1 Organisationen: Det telemedicinske netværk skal ikke

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen er at kvalificere den studerende

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA Elev navn: midtvejsevaluering slutevaluering Fødselsdato: Hold: SSA Praktik 3: d. Praktik 4: d. Praktik 5: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udarbejdet for at understøtte evalueringen. De

Læs mere

Efter log ind: ex print screen:

Efter log ind: ex print screen: Hvilken information og kommunikation tilbyder Personlig Online patientbog? Det giver siderne her svar på vha. eksempler på print screen skærmbilleder. Personlig Online patientbog via Log Ind Personlige

Læs mere

Deltagerinformation. Forebyggelse af sårinfektioner efter kejsersnit

Deltagerinformation. Forebyggelse af sårinfektioner efter kejsersnit Deltagerinformation Forebyggelse af sårinfektioner efter kejsersnit Kære kommende forældre Vi vil gerne invitere dig til at deltage i et sundhedsvidenskabeligt forskningsprojekt, hvor vi vil undersøge,

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsen Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Revideret 30. august 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Informeret samtykke 3

Læs mere

NOTAT. Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter. Sygeplejerskeuddannelsen, VIA Sundhed Side 1 af 9

NOTAT. Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter. Sygeplejerskeuddannelsen, VIA Sundhed Side 1 af 9 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med sygeplejerskeuddannelsen er at kvalificere den studerende til selvstændigt at kunne udføre

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger

Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i Region Hovedstaden om indlæggelser og udskrivninger September 2012 31. august 2012 Aftale om tværsektoriel kommunikation

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

Den ambulante Diabetes konsultation

Den ambulante Diabetes konsultation EBJ-observatoriets årskonference 11. Oktober 2007 Den ambulante Diabetes konsultation Specialeansvarlig overlæge, ph.d. Jørgen Hangaard medicinsk afdeling, SHF Den ambulante Diabetes konsultation FDDB,

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Juridiske retningslinjer for prøver Indhold Retningslinjer for deltagelse eller inddragelse af patienter i interne kliniske prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen Odense... 3 Retningslinjer

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

Sårbehandling Denne folder omhandler retningslinier for behandling af kroniske sår

Sårbehandling Denne folder omhandler retningslinier for behandling af kroniske sår Medarbejder information Sår i Syd Sårbehandling Denne folder omhandler retningslinier for behandling af kroniske sår Kvalitet Døgnet Rundt Ortopædkirurgisk Afdeling Sårbehandling Et sår betragter vi som

Læs mere

Retningslinjer for sygeplejestuderendes indsamling af patientdata til brug i interne opgaver og udviklingsprojekter

Retningslinjer for sygeplejestuderendes indsamling af patientdata til brug i interne opgaver og udviklingsprojekter Sygeplejerskeuddannelsen Retningslinjer for sygeplejestuderendes indsamling af patientdata til brug i interne opgaver og udviklingsprojekter Februar 2018 Disse retningslinjer gælder interne opgaver og

Læs mere

Fravalg af livsforlængende behandling og genoplivningsforsøg - Instruks

Fravalg af livsforlængende behandling og genoplivningsforsøg - Instruks Fravalg af livsforlængende behandling og genoplivningsforsøg - Instruks Formål: Gældende for: Borgermålgruppe- Hvornår kan der ske fravalg af livsforlængende behandling og genoplivning Ansvar og kompetencer:

Læs mere

NETVÆRK. Kort kommandovej Tilfredshed. Kvalitet Samarbejde. Kontinuitet. Overblik. Tillid. Randers klyngen

NETVÆRK. Kort kommandovej Tilfredshed. Kvalitet Samarbejde. Kontinuitet. Overblik. Tillid. Randers klyngen NETVÆRK Tillid Kort kommandovej Tilfredshed Kontinuitet Kvalitet Samarbejde Overblik Randers klyngen 1 Samarbejdet i Randers klyngen Erfa møde 2 gange årligt med sårsygeplejersker / sårnøglepersoner Nyt

Læs mere

Dokumentation i EPJ - Clinical Suite

Dokumentation i EPJ - Clinical Suite Dokumentation i EPJ - Clinical Suite Formål TeleCare Nord Sikre at dokumentationen ved patienter i TeleCare Nord er ensartet, samlet og lettes muligt kan genfindes på tværs af involverede hospitaler. Vigtigt

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16 FMK arbejdsgange 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 FMK arbejdsgange Varde Kommune... 3 Kommunikation og samarbejde med praktiserende læger om borgernes medicin... 3 Begreber:... 4 Opstart...

Læs mere

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud

Kom godt i gang. Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud Kom godt i gang Indførelse af elektronisk kommunikation ved henvisning til kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud 2 Få fuldt udbytte af de elektroniske muligheder Mange kommuner er i gang med at indføre

Læs mere

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland

Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Rammeaftale om anvendelse af korrespondancebrevet mellem hospitaler og kommuner i Region Midtjylland (Godkendt Sundhedsstyregruppen,

Læs mere

Analyse af det akutte og ambulante område

Analyse af det akutte og ambulante område Analyse af det akutte og ambulante område 19. Januar 2017 Jeanette Jensen, jej@medcom.dk Kirsten Ravn Christiansen, krc@medcom.dk Indhold Kort om baggrund for analysen Præsentation af analysens indhold

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren?

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) Rejsen pris (kr.): Er der modtaget refusion fra rejsearrangøren? SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING AFBESTILLING AF REJSE Policenummer: Skadenummer (Udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SYGDOMSRAMTE

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

S T A T U S O G A N B E F A L I N G E R

S T A T U S O G A N B E F A L I N G E R S T A T U S O G A N B E F A L I N G E R 1.1 Generelt Der er nu afholdt 4 møder i klinikergruppen. Der afholdes i juni det femte og sidste møde i gruppen, hvor praktiserende læge/praksiskoordinatorer inviteres

Læs mere

KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og

KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og KOMMUNIKATIONSAFTALE Aftale om tværsektoriel kommunikation og arbejdsgange mellem kommunerne og hospitalerne i forbindelse med indlæggelser og udskrivninger i Region Hovedstaden Godkendt i den administrative

Læs mere

Informationssikkerhed - Krav om informeret samtykke - Chefkonsulent Elisabeth Hersby Sundhedsstyrelsen

Informationssikkerhed - Krav om informeret samtykke - Chefkonsulent Elisabeth Hersby Sundhedsstyrelsen Informationssikkerhed - Krav om informeret samtykke - Chefkonsulent Elisabeth Hersby Sundhedsstyrelsen Ny lovgivning om videregivelse af helbredsoplysninger mv. uden samtykke Sygehuslovens 15a indberetning

Læs mere

Tabulex Daginstitution Børn

Tabulex Daginstitution Børn Tabulex Daginstitution Børn Vejledning til medarbejdere 4. september 2015 Side 1 af 23 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Børn?... 3 Hvordan logger man på?... 3 1. Check-in... 4 2. Her og nu... 5

Læs mere

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse 1. Policenummer Skadenummer (udfyldes af If) For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf. arbejde Mobil 2. Skadelidte For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf.

Læs mere

Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011

Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011 Blanketdokumentation LÆ 121 & 125 v1.0 Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Blanketternes anvendelse... 4 1.3 Den papirbaserede arbejdsgang... 5 1.4 Den fremtidige

Læs mere

24. maj 2011 ABT-PROJEKT 238

24. maj 2011 ABT-PROJEKT 238 24. maj ABT-PROJEKT 238 1 24. maj ABT-PROJEKT 238 BILLAG 1. ENDELIG ANSØGNING [238-111]... 7 BILAG 2 SAMLET BUDGET FOR PROJEKTET... 18 BILAG 3.A. KVALITATIVE DATA FRA FORLØBSDIAGRAMMERNE FOR DEN TELEMEDICINSKE

Læs mere

Tilsyn og Sundheds-it. Overlæge Lena Graversen Sundhedsstyrelsen Nordisk Tilsynskonference, Tromsø 2011

Tilsyn og Sundheds-it. Overlæge Lena Graversen Sundhedsstyrelsen Nordisk Tilsynskonference, Tromsø 2011 Tilsyn og Sundheds-it Overlæge Lena Graversen Sundhedsstyrelsen Nordisk Tilsynskonference, Tromsø 2011 Sundheds-it Medicineringssystemer fx EPM FMK- fælles medicinkort EPJ-elektronisk patientjournal Prøve-svarssystemer,

Læs mere

Sårbehandling i almen praksis Store Praksisdag 2016

Sårbehandling i almen praksis Store Praksisdag 2016 Sårbehandling i almen praksis Store Praksisdag 2016 Maria Plaschke, Sårkonsulent, sårsygeplejerske Maria Plaschke 3.2.2016 1 TIME sårvurdering Indhold for dagen Hvordan vurderes om der er infektion i såret

Læs mere

System introduktion, e-learningskurser og kursus i sårkompetence

System introduktion, e-learningskurser og kursus i sårkompetence Beskrivelse af kurser indenfor både system introduktion, e-learningskurser og regionale kurser, samt allokering af midler i national implementering af telemedicinsk sårvurdering. System introduktion, e-learningskurser

Læs mere

Oversigt - adgang til Region Midtjyllands elektroniske patientjournaler, herunder e-journal

Oversigt - adgang til Region Midtjyllands elektroniske patientjournaler, herunder e-journal 11. november 2013 TL/PC/NS Oversigt - adgang til Region Midtjyllands elektroniske patientjournaler, herunder e-journal Udgangspunktet for denne foreløbige oversigt om mulighederne for adgang til elektroniske

Læs mere

Information om RETTIGHEDER. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

Information om RETTIGHEDER. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om RETTIGHEDER for patienter i voksenpsykiatrien Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 04 Kontaktperson 04 Samarbejde med dine pårørende 04 Ret til information om din sygdom og behandling

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien

Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Dine rettigheder som patient i Retspsykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et

Læs mere

Afprøvning af nye arbejdsgange med Telemedicinske konsultationer og fælles dokumentationssystem i behandling af venøse- og blandingssår

Afprøvning af nye arbejdsgange med Telemedicinske konsultationer og fælles dokumentationssystem i behandling af venøse- og blandingssår Afprøvning af nye arbejdsgange med Telemedicinske konsultationer og fælles dokumentationssystem i behandling af venøse- og blandingssår Evalueringsrapport Rapporten er udarbejdet af: Sundhed og Velfærd,

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

OPGAVE- OG ANSVARSFORDELING

OPGAVE- OG ANSVARSFORDELING TELECARE NORD KOL OPGAVE- OG ANSVARSFORDELING Indhold Telemedicin til patienter med KOL 2 Formålet med telemedicin 2 Opgave og ansvarsfordeling 2 Identifikation og henvisning 3 Inklusionskriterier 3 Opfølgning

Læs mere

SKADEANMELDELSE Afbestillingsforsikring

SKADEANMELDELSE Afbestillingsforsikring Skadeanmeldelse sendes til: Osvald Helmuths Vej 4 DK-2000 Frederiksberg Tlf +45 91 37 53 00 Fax +45 33 11 33 40 www.aig.dk SKADEANMELDELSE Afbestillingsforsikring Når De udfylder denne anmeldelse, beder

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Rettigheder og muligheder I Region Sjælland lægger vi vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt sprog. Hvis du har spørgsmål,

Læs mere

ANMELDELSE AF SYGDOM/LIDELSE

ANMELDELSE AF SYGDOM/LIDELSE ANMELDELSE AF SYGDOM/LIDELSE SUNDHEDSSIKRING Danica Pension Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Danmark Telefon 70 25 02 03 Forsikringsnr. Navn CPR-nr. Adresse Telefonnr. Mobilnr. Udfyldes af forsikrede. Alle

Læs mere

Psykiatri. VELKOMMEN i distriktspsykiatrien

Psykiatri. VELKOMMEN i distriktspsykiatrien Psykiatri VELKOMMEN i distriktspsykiatrien 2 Navn: Kontaktlæge: Kontaktperson(er): Telefon: VELKOMMEN I distriktspsykiatrien tilbyder vi ambulant behandling af psykiske sygdomme. Ambulant betyder, at man

Læs mere

Patientinformation. Velkommen til Medicinsk. Gastroenterologisk Ambulatorium

Patientinformation. Velkommen til Medicinsk. Gastroenterologisk Ambulatorium Medicinsk Afdeling Amager Hospital Amager Hospital Medicinsk Gastroenterologisk Ambulatorium Patientinformation Velkommen til Medicinsk Gastroenterologisk Ambulatorium og Skopienheden Velkommen Velkommen

Læs mere

Patientinformation. Information til ambulante patienter og pårørende

Patientinformation. Information til ambulante patienter og pårørende Medicinsk Afdeling Amager Hospital Amager Hospital Medicinsk Afdeling Geriatrisk Ambulatorium Patientinformation Information til ambulante patienter og pårørende Information til ambulante patienter og

Læs mere

Journal. Indholdsfortegnelse. Godkendelse

Journal. Indholdsfortegnelse. Godkendelse Journal Indholdsfortegnelse 1 FORMÅL... 2 2 REFERENCER... 2 3 TERMER OG DEFINITIONER... 2 4 GYLDIGHEDSOMRÅDE... 3 5 ANSVAR... 3 6 PROCES... 3 6.1 JOURNAL... 3 6.1.1 Patientjournal - skabelon... 3 6.1.2

Læs mere

Hvis helbredserklæringen ikke er fuldstændig udfyldt vil den blive sendt retur så du kan tilføje de oplysninger der mangler.

Hvis helbredserklæringen ikke er fuldstændig udfyldt vil den blive sendt retur så du kan tilføje de oplysninger der mangler. Tak fordi I har valgt en Børneforsikring/Børneforsikring Super hos If! På de næste sider finder du helbredserklæringen som skal udfyldes i forbindelse med børneforsikringen du har købt hos os. Ved udfyldning

Læs mere

Introduktion til den almen medicinske portefølje

Introduktion til den almen medicinske portefølje Introduktion til den almen medicinske portefølje Kære kollega. Den nye almen medicinske speciallæge uddannelse er i lighed med alle andre nye speciallæge uddannelser er målstyret dvs. en række mål eller

Læs mere

MTV om diabetiske fodsår set med kommunale briller

MTV om diabetiske fodsår set med kommunale briller MTV om diabetiske fodsår set med kommunale briller Præsentation på SST-seminar 10. marts 2011 på Panum i København Chefkonsulent Lars Engberg Sundhedsstaben www.kk.dk Side 2 / Overordnet om kommunernes

Læs mere

4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer

4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer 4. Kommunikation og samarbejde vedr. behandlingsforløb over 48 timer Afgrænsning Retningslinierne fastlægger kommunikation og samarbejde i forbindelse med Akutte og planlagte indlæggelsesforløb, Indlæggelsesforløb

Læs mere

Målgruppe: Retningslinjen henvender sig til medarbejdere i Pleje & Omsorg Skive Kommune

Målgruppe: Retningslinjen henvender sig til medarbejdere i Pleje & Omsorg Skive Kommune Instruks om fravalg af Livsforlængende behandling og hjertestops behandling Formål: At beslutninger om fravalg af behandling og genoplivning sker efter gældende retningslinjer, og at borgerens ønsker i

Læs mere

Hjertesvigt TeleCare Nord. Opfølgning på data i kommune Formål. Aktør. Kompetencer. Data. Farvekoder. Kommunen følger op på borgerens data.

Hjertesvigt TeleCare Nord. Opfølgning på data i kommune Formål. Aktør. Kompetencer. Data. Farvekoder. Kommunen følger op på borgerens data. Opfølgning på data i kommune Formål Kommunen følger op på borgerens data. Aktør Kommune Hjertesvigt TeleCare Nord Kompetencer Sygeplejefaglige kompetencer som beskrevet i Opgave- og ansvarsfordeling. Data

Læs mere

Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL

Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL KOL-patienter har fået diagnosticeret en Kronisk Inflammatorisk Lungesygdom med en systemisk komponent. Sygdommen medfører vedvarende

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering i Region Midtjylland - resultater fra casebaseret audit

Telemedicinsk sårvurdering i Region Midtjylland - resultater fra casebaseret audit Telemedicinsk sårvurdering i Region Midtjylland - resultater fra casebaseret audit Titel: Telemedicinsk sårvurdering i Region Midtjylland - resultater fra casebaseret audit CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling,

Læs mere

Tværsektoriel Audit Henvisninger og Epikriser

Tværsektoriel Audit Henvisninger og Epikriser Hospitalsenheden Vest Regionshospitalet Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Tværsektoriel Audit Henvisninger og Epikriser Hospitalsenheden Vest og almen

Læs mere

Kort eller lang reagensglasbehandling?

Kort eller lang reagensglasbehandling? Officiel titel: Kort versus lang reagensglasbehandling. En prospektiv, konsekutiv og randomiseret sammenlignende undersøgelse. Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg vedrørende reagensglasbehandling

Læs mere

TIDLIG INDSATS PÅ TVÆRS For ældre borgere med risiko for dårligt helbred

TIDLIG INDSATS PÅ TVÆRS For ældre borgere med risiko for dårligt helbred TIDLIG INDSATS PÅ TVÆRS For ældre borgere med risiko for dårligt helbred Projektbeskrivelse for projekt Tidlig Indsats på Tværs i klynge midt I dette dokument skabes overblik og indblik i projekt Tidlig

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering V/ Rikke Viggers, Konsulent MedCom National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Regeringen/KL/Danske Regioner,

Læs mere

VELKOMMEN til Ortopædkirurgisk afsnit A150

VELKOMMEN til Ortopædkirurgisk afsnit A150 Patientinformation VELKOMMEN til Ortopædkirurgisk afsnit A150 Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 1 Velkommen til Ortopædkirurgisk afsnit A150 Med denne pjece vil vi byde dig velkommen

Læs mere

ANSØGNING OM INVALIDEPENSION

ANSØGNING OM INVALIDEPENSION ANSØGNING OM INVALIDEPENSION Navn: Telefonnr.: Adresse: Postnr. og by: Cpr.nr.: E-mail: Stilling: Beskriv dit arbejde: Antal børn under 24 år: Børns cpr.nr.: Egen læges adresse: 1 Hvad er årsagen til din

Læs mere

15/06/14. Journaler i praksis? Autorisationsloven. Hvor står det?

15/06/14. Journaler i praksis? Autorisationsloven. Hvor står det? Journaler i praksis? Tandlæge Ole Marker, MPA København 23.06.2014 Autorisationsloven Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed 1. januar 2009 Gælder alle

Læs mere

Introduktion til den almen medicinske portefølje

Introduktion til den almen medicinske portefølje Introduktion til den almen medicinske portefølje Kære kollega. Alle nye speciallægeuddannelser er målstyret dvs. en række mål eller kompetencer skal opfyldes undervejs gennem uddannelsen. Til det formål

Læs mere

PATIENTINFORMATION TELECARE NORD ET PROJEKT DER UNDERSØGER OM TELEMEDICIN KAN GØRE EN FORSKEL FOR DIG MED HJERTESVIGT

PATIENTINFORMATION TELECARE NORD ET PROJEKT DER UNDERSØGER OM TELEMEDICIN KAN GØRE EN FORSKEL FOR DIG MED HJERTESVIGT PATIENTINFORMATION TELECARE NORD ET PROJEKT DER UNDERSØGER OM TELEMEDICIN KAN GØRE EN FORSKEL FOR DIG MED HJERTESVIGT LÆS OM PROJEKTET OG DINE MULIGHEDER FOR DELTAGELSE PATIENTINFORMATION TELECARE NORD

Læs mere

O P S A M L I N G F RA D E T O F Ø R S T E M Ø D E R

O P S A M L I N G F RA D E T O F Ø R S T E M Ø D E R O P S A M L I N G F RA D E T O F Ø R S T E M Ø D E R Generelt Der er afholdt to møder i klinikergruppen. Gruppen er præget af stort engagement og stor vilje til at løse gruppens opgave. Der er stor forskel

Læs mere