Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2014"

Transkript

1 Kvartalsstatistik for 4. kvartal 214 Rødovre Jobcenter

2 KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 4. KVARTAL 214 Indhold Indledning... 2 Resume Udviklingen på arbejdsmarkedet... 5 Udvikling i antal kontaktforløb fordelt på de enkelte målgrupper... 6 Forsikrede ledige... 6 Ydelser der erstatter a-dagpenge Ledige fordelt på A-kasser Kontanthjælp og uddannelseshjælp, samt ressourceforløb Revalidering Sygedagpenge og jobafklaringsforløb Fleksjobberettigede Selvforsørgere og ingen ydelse...14 Rotationsvikar, voksenelev og seniorjob...14 Øvrige ingen ydelse, selvforsørgende...15 LAB 2.12 og 2.13 Uddannelseshjælp Integrationsloven Udvikling i mål i beskæftigelsesplan Mål: Flere unge i uddannelse Mål: Begrænsning af tilgangen af personer til førtidspension Mål: Begrænsning af antal langtidsledige personer Mål: Tættere kontakt og styrket dialog med lokale virksomheder Virksomhedskontakt...19 Kommunalbestyrelsens mål: Antallet af kontanthjælpsmodtagere over 3 år begrænses mest muligt

3 KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 4. KVARTAL 214 Indledning Rødovre Jobcenter fremlægger hermed kvartalsstatistik for 4. kvartal 214. Kvartalsstatistikken indeholder de nyeste opgørelser fra Jobindsats.dk, Danmarks Statistik, Statistikbanken samt Jobcentrets egne data for ledighedsudviklingen og udviklingen på sygedagpengeområdet m.fl., i Rødovre Kommune. Udviklingen i Rødovre er sammenlignet med udviklingen i kommuner på Vestegnen. Desuden sammenlignes med udviklingen i Region Hovedstaden og på landsplan. I resumeet vises hovedtrækket i udviklingen i de enkelte data. Kvartalsstatistik 4. kvartal viser den samlede udvikling blandt borgere på offentlig forsørgelse i Jobcentret i 214, og udgør samtidigt det statistiske grundlag for den resultatrevision, der skal indgå i overvejelserne bag Beskæftigelsesplan 216. Opgørelsen af besparelsespotentialet i forhold til rammevilkårene i Rødovre kommune sammenlignet med klyngerne er desværre ikke tilgængeligt i Statens Jobindsats.dk. Dette forelægges ved næste kvartalsstatistik. 2

4 KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 4. KVARTAL 214 Resume. S. 5. Udviklingen på arbejdsmarkedet. Rødovre ligger næstlavest i ledighed på Vestegnen og en anelse over Region Hovedstaden i december 214. Der har dog, som i 4 andre vestegnskommuner, været en marginal stigning i ledigheden blandt arbejdsmarkedsparate ledige i 4. kvartal. Antallet af borgere med kontaktforløb i Rødovre Jobcenter , er 2 % højere end Stigningen har været særlig høj i 4. kvartal, idet tallet var relativt lavt pr. 1. oktober. S. 6. Besparelsespotentialet. Udgår i dette kvartal, da der ikke foreligger data. S.7. Ledighed blandt de forsikrede ledige. Der har været en samlet stigning på 7 personer eller 1 % det seneste år. Efter et fald henover sommeren, er der sket en stigning i 4. kvartal på 5 ledige. S. 7. Ydelser, der erstatter a-dagpenge. Antal personer med ydelser, der erstatter a-dagpenge faldt med 48 fra primo 214 til primo 215. Faldet i 4. kvartal var på 16. S. 9. Kontanthjælp og uddannelseshjælp. Antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere er steget med 13 eller 5 % i årets løb men har været næsten uændret i 4. kvartal. Antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er faldet med godt 1 eller 14 % i årets løb og med 23 i 4. kvartal. Faldet skyldes delvis, at en del borgere fra LAB 2.3, aktivitetsparate, er sat i et ressourceforløb (LAB 2.11). S. 1. Ressourceforløb. Der er nu er godt 7 personer i Ressourceforløb, en stigning på 2 i 4.kvartal. S. 11. Revalidering. Antallet i revalidering har ligget under 8 det seneste år og er faldet med 16 i årets løb. S. 11. Sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Det samlede antal af sygedagpenge og jobafklaringsforløb er steget i året løb med 35 eller 8 %, heraf har stigningen været på 26 i de sidste 3 måneder. Der har været store udsving i årets løb. Jobafklaringsforløbene, der startede i andet halvår udgør nu 12,5 % eller 1 /8 af det samlede antal. Tilsvarende er antallet af forløb med varighed af sygedagpenge på over 22 uger faldet med 8 i 4.kvartal. Efter en stigning først på året er andelen af arbejdsstyrken, der er modtager af sygedagpenge faldet i 4. kvartal i Rødovre. Andelen ligger under gennemsnittet i Vestegnen og er på landsgennemsnittet. S. 13. Fleksjobberettigede. Antallet af fleksjobberettigede er steget i årets løb med 28 eller 7 %. Stigningen har været særlig markant i 4. kvartal. Ledighedsprocenten målt ved ledighedsydelse i forhold til det samlede antal fleksjobberettiget er faldet fra 33 % til 3 % Samlet er der en stigning i antal borgere i fleksjob på 35 i årets løb, hvoraf 13 flere er kommet i fleksjob i 4. kvartal. 3

5 KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 4. KVARTAL 214 S. 14. Selvforsørgere og ingen ydelse. Antallet har varieret en del i årets løb men er faldet det seneste år, fra til med 19. Heraf er faldet i 4. kvartal på 13. Antallet af seniorjob har været svagt stigende i årets løb og har været stagnerende i 4.kvartal. Der har været store udsving på rotationsvikarer fordi der i perioder er igangsæt større projekter, som fx rotationsprojekter hos Rødovre Kommunes hjemmepleje og Rødovre Kommunale rengøring. Ved afslutning heraf er antallet faldet i 4. kvartal. Antallet af voksenelever er fordoblet, især med stigning i 3.kvartal men stigningen er dog fortsat i mindre omfang i 4.kvartal. S. 16. Unge på uddannelseshjælp. Antallet af unge på uddannelseshjælp er faldet med 48 i årets løb svarende til 15 %. Faldet var kraftigst midt på året, idet de unge uddannelsesparate, som er optaget på SU berettigede uddannelser, blev afsluttet i Jobcentret d.3. juni. Der er dog sket et fald på 13 i 4. kvartal. Ses i forhold til antal pr. 28. februar, hvor en foretagen omvisitation var tilendebragt, har antal aktivitetsparate været næsten uændret, mens der er sket et stort (37 %) fald i antallet af uddannelsesparate. S. 17. Omfattet af integrationsloven. Antallet er steget fra andet kvartal, idet borgere, som er omfattet af integrationsloven og indgår i et integrationsforløb er registrerede. Disse omfatter udenlandsk arbejdskraft. Her har stigningen været særligt stor i 4.kvartal. Der er dog også en stigning i borgere med fuldt integrationsprogram fra ca. maj frem til oktober og en mindre stigning i 4.kvartal. S. 18. Opfyldelse af mål. Mål: Flere unge skal gennemføre uddannelse Der er endnu ikke tilgængelige oplysninger omkring det første ministermål omkring flere unge i uddannelse. I stedet vises det samlede antal unge (LAB 2.1, 2.12 og 2.13), der er faldet fra til december med ca. 1 %. Faldet er især sket i 3. kvartal. Det skyldes at unge uddannelsesparate, der er optaget på SUberettiget uddannelse, blev afsluttet i jobcentret 3. juni. I 4. kvartal har der været et svagt fald. Mål: Begrænsning af tilgangen af personer til førtidspension. I Beskæftigelsesplanen for 214 er målet at nedbringe antallet af tildelte førtidspensioner med 35 til i alt 65. Antallet er nedbragt med 74 til i alt 26 tildelinger af førtidspension, til gengæld er antallet af ressourceforløb steget til 72 ved årets udgang, heraf en stigning på 21 i 4.kvartal. Mål: Begrænsning af antal langtidsledige personer. Antallet af ledige langtidspersoner lå i december % under målet for 214. Rødovre er den kommune på Vestegnen, hvor lavest andel af de ledige er langtidsledige. Mål: Tættere kontakt og styrket dialog med lokale virksomheder En opgørelse viser, at Rødovre Jobcenter i høj grad benytter sig af private virksomheder beliggende udenfor kommunegrænsen. Kommunalbestyrelsens mål: Antallet af kontanthjælpsmodtagere over 3 år begrænses mest muligt. Antallet ligger i december over målet for december 214. Faldet har kun været på 3, hvor målet var 79. Målsætningen for antallet af aktivitetsparate er nået, blandt andet fordi flere overgår til ressourceforløb og fleksjob. Målsætningen blandt jobparate har været for optimistisk, da der ikke er sket den forventede udvikling på arbejdsmarkedet. 4

6 februar marts april maj juni juli august september oktober november december KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 4. KVARTAL 214 Udviklingen på arbejdsmarkedet. Udvikling i ledighed i 214 opgøres som den officielle ledighedsprocent her i Rødovre sammenlignet med kommuner på Vestegnen, Region Hovedstaden og på landsplan. Tabel 1. Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken Område december marts juni september december Rødovre 5,4 5,3 4,9 5,1 5,3 Albertslund 8 7,3 7,1 6,9 7,2 Brøndby 7,6 7 6,6 6,4 6,5 Glostrup 5,9 6,1 5,6 5,4 5,3 Herlev 6,4 6,1 5,7 5,4 5,4 Hvidovre 5,1 5,3 4,8 4,6 4,6 Høje-Taastrup 7,5 7,3 6,8 6,8 7 Ishøj 1,9 1,3 9,8 9,5 9,6 Region Hovedstaden 5,8 5,7 5,3 5,1 5,2 Hele landet 5,4 5,5 4,8 4,6 4,8 Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. fuldtidsledige. Job-og uddannelsesparate (LAB 2.1, 2.2 og 2.12) Rødovre ligger med 5,3 % i december 214 næstlavest i ledighed på Vestegnen, hvilket samlet set er 1,2 % under gennemsnittet for de andre 7 vestegnskommuner.(svarende til godt 2 borgere) Ledigheden er en anelse højere end gennemsnittet i Region Hovedstaden i december 214, men som de øvrige vestegnskommuner(bortset fra en) lidt højere end landsgennemsnittet. Der er som i 4 af de øvrige vestegnskommuner sket en marginal stigning i Rødovre fra september til december. Det samme er tilfældet for Region Hovedstaden og hele landet. Udvikling i antal kontaktforløb i jobcentret. Jobcentret opgør det samlede antal kontaktforløb, vist som borgere med aktuel tilknytning til beskæftigelsesindsatsen, sygedagpengeloven, samt integrationsloven. Figur 1. Udvikling fra Samlet antal kontaktforløb 1. i måneden Kilde: Opera, Opus-Lis. Alle tal fra den første i måneden. 5

7 februar marts april maj juni juli august september oktober november december KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 4. KVARTAL 214 Antallet er steget fra til med 2 % med en variation på op til 3 procent i årets løb. Antallet er steget fra 1. oktober til 1. med knapt 3 %. Ud over nettoændringer har der også i 214 været stor tilgang og afgang, som det også var tilfældet i 212 og 213. Se figur 2. Figur 2. Tilgang og afgang af kontaktforløb, Til og afgang i kontaktforløb i antal tilgang afgang Antal i Kilde: Opus Lis. Standardstatistik. Besparelsespotentiale Dette afsnit, der ellers er et naturligt led i kvartalsstatistikken, udgår i denne kvartalsstatistik, da Jobindsats.dk først leverer data for de to sidste kvartaler af 214 i slutningen af marts. Udvikling i antal kontaktforløb fordelt på de enkelte målgrupper. Forsikrede ledige. Figur 3. Udvikling fra primo 214 til primo 215 i antal af forsikrede ledige. Særlig uddannelsesydelse og arbejdsmarkedsydelse undtaget LAB 2.1 Forsikrede ledige 214 primo måneden Kilde: Opera. Opus Lis standardstatistik. 6

8 februar marts april maj juni juli august september oktober november december KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 4. KVARTAL 214 Der har været en samlet stigning 7 personer eller 1 % det seneste år. Stigningen i 4.kvartal har været på 5, en lidt stor efterårsstigning år. Udover dette har der været et fald i de ydelser, der i en overgangsperiode erstatter a-dagpenge. Se figur 4. Ydelser der erstatter a-dagpenge. Figur 4. Udvikling fra primo 214 primo 215 i de ydelser, der erstatter a-dagpenge; særlig uddannelsesydelse og arbejdsmarkedsydelse Erstatningsydelser for A-dagpenge primo måneden LAB 2.1 Forsikrede ledige, arbejdsmarkedsydelse LAB 2.2 Kontanthjælp særlig uddannelsesydelse Erstatningsydelser i alt Kilde: Opera. Opus Lis, standardstatistik Fra starten af 213 steg antallet af ydelser der erstatter a-dagpenge til ca. 14 ved starten af 214. Antallet er faldet til ca. 9 ved starten af 215, idet faldet i sidste kvartal af 214 var på ca

9 KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 4. KVARTAL 214 Ledige fordelt på A-kasser. Ledigheden blandt forsikrede ledige opgøres som antal og ledighedsprocent indenfor de eksisterende 26 A- kasser: Tabel 3. Ledigheden i a-kasser december 213 og december 214. A-kasse december Procent dec-14 HK ,7 3F ,5 Kristelig a-kasse ,7 FOA ,4 Det Faglige Hus ,4 Akademikernes ,8 Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE) ,6 Funktionærer og Tjenestemænd (FTF- A) ,6 Min a-kasse ,2 Metalarbejdere ,8 Økonomer (CA) ,8 BUPL ,4 Magistre (MA) ,2 Selvstændige (DANA) ,5 Funktionærer og Servicefag ,1 Ledere ,1 Byggefagenes a-kasse ,5 Journalistik, Kommunikation og Sprog ,3 Frie Funktionærer (FFA) 8 1 4,5 Teknikere 6 8 5,7 El-faget 6 7 3,4 Socialpædagoger (SLA) 5 7 4,6 Lærere (DLF-A) 7 6 1,6 Danske Sundhedsorganisationer (DSA) 4 3,5 Business 4 2 1,6 Fødevareforbundet (NNF) I alt ,9 Kilde Danmarks Statistik. Bruttoledige. Der er et fald på i alt 32 fra december 213 til december 214. Faldet er særligt sket i A-kasser for ufaglærte herunder især 3F og i ASE for de selvstændige og stigning i HK og FTF, men ellers mindre ændringer i de fleste A-kasser. 8

10 februar marts april maj juni juli august september oktober november december februar marts april maj juni juli august september oktober november december KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 4. KVARTAL 214 Kontanthjælp og uddannelseshjælp, samt ressourceforløb. Figur 5. Udvikling fra i kontanthjælp. 743 LAB 2.2 og 2.3 Kontanthjælp LAB 2.2 Kontanthjælp, jobparate LAB 2.3 Kontanthjælp aktivitetsparate Kilde: Opus Lis. Standartstatistik. Alle over 3 år bortset fra ca. 3 unge der har en kompetencegivende uddannelse og derfor ikke får uddannelseshjælp. Den første i måneden. Antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere er steget med 13 eller 5 % i årets løb men har været næsten uændret i det sidste kvartal af året. Antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere er faldet med godt 1 eller 14 % i årets løb og det med 23 i det sidste kvartal. Faldet skyldes delvis, at en del borgere fra LAB 2.3 er sat i et ressourceforløb (LAB 2.11). Figur 6. Udvikling i kontanthjælp og uddannelseshjælp i alt Kontanthjælp og uddannelseshjælp Kontanthjælp i alt Uddannelseshjælp i alt Kontanthjælp i alt Kilde: Opera. Opus Lis. Den første i måneden Samlet er det tidligere kontanthjælpsområde faldet med 14 i årets løb svarende til 11 %. Faldet har været 29 de sidste 3 måneder. En del af faldet i antal modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp, er begrundet i en stigning i antallet af ressourceforløb, ligesom overgangen fra uddannelseshjælp til ordinær uddannelse i midten af året har spillet en rolle. 9

11 dec-åå jan-åå feb-åå mar-åå apr-åå maj-åå jun-åå jul-åå aug-åå sep-åå okt-åå nov-åå dec-åå jan-åå feb-åå mar-åå apr-åå maj-åå jun-åå jul-åå aug-åå sep-åå okt-åå nov-åå dec-åå KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 4. KVARTAL 214 Figur 7 viser, at der nu er godt 7 personer i Ressourceforløb, en stigning på 2 i de sidste 3 måneder. Figur 7. Opgørelse over tildeling af ressourceforløb. 8 Ressourceforløb Kilde: Opus lis Ressourceforløb Det samlede antal førtidspensionister er faldet med 8 personer i årets løb, men der har kun været et fald på 8 i det 4. kvartal jf. figur 8. Figur 8. Udvikling i antal førtidspensionister. 14, 135, Antal førtidspensionister december 212-december , 125, 12, 115, 1316, 121, 122, 11, Kilde jobindsats.dk. (personer og fuldtidspersoner er identisk). 1

12 februar marts april maj juni juli august september oktober november december februar marts april maj juni juli august september oktober november december KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 4. KVARTAL 214 Revalidering. Figur 9. Udvikling fra i revalidering. LAB 2.4 Revalidering Kilde. Opus Lis. Den første i måneden de Antallet i revalidering har ligget under 8 det seneste år og er i 4. kvartal faldet fra 68 til 6. Antallet er faldet 16 fra samme tidspunkt sidste år. Sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Figur 1. Udvikling fra i sygedagpenge og jobafklaringsforløb LAB 2.5 Sygedagpenge og LAB 2.14 Jobafklaringsforløb LAB 2.5 Sygedagpenge LAB 2.14 Jobafklaringsforløb I alt Kilde: Opus Lis Standardstatistik den 5. i måneden således at ikke forlængede, er ophørte. 11

13 KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 4. KVARTAL 214 Der har været store udsving i årets løb. Det samlede antal af sygedagpenge og jobafklaringsforløb er steget i året løb med 35 eller 8 %, heraf har stigningen været på 26 i 4. kvartal. Jobafklaringsforløbene, der startede i andet halvår udgør nu 12,5 % eller 1 /8 af det samlede antal. Figur 11. Udvikling fra august i sygedagpenge på varighed. Sygedagpenge over 22 uger Kilde: opus lis Der vises det ny varighedskriterium på over 22 uger. Antallet vil blive angivet mere systematisk i kommende opgørelser, men det kan konstateres, at antallet er faldet med ca. 8 i 4.kvartal. Dette modsvares delvist af stigningen i jobafklaringsforløb til ca. 6 jævnfør figur 1. Yderligere vises udviklingen i Rødovre sammenlignet med Vestegnen og hele landet. Tabel 4. Sygedagpenge i andel af arbejdsstyrken, Rødovre, Vestegnen og hele landet. Område dec-13 mar- 14 jun- 14 sep-14 dec-14 Rødovre 2.9 3,4 3,1 2,8 2,6 Albertslund 3,2 3,1 3 2,9 3,2 Brøndby 3,3 3,3 3,2 3 3 Glostrup 2,8 2,8 2,6 2,5 2,5 Herlev 2,9 2,6 2,3 2,1 2,1 Hvidovre 3,2 3,1 2,8 3 2,9 Høje-Tåstrup 2,3 2,3 2,1 2 2,3 Ishøj 2,9 2,8 2,8 2,7 2,8 Hele Landet 2,9 2,9 2,8 2,6 2,6 Kilde jobindsats Efter en stigning først på året er andelen af arbejdsstyrken, der er modtager af sygedagpenge faldet i 4. kvartal i Rødovre. Andelen ligger under gennemsnittet i Vestegnen og på landsgennemsnittet. 12

14 februar marts april maj juni juli august september oktober november december KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 4. KVARTAL 214 Fleksjobberettigede. Figur 12. Udvikling fra i fleksjobberettigede LAB 2.7 Fleksjobberettigede LAB 2.7 i Fleksjob LAB 2.7 Ledighedsydelse Fleksjobberettiget i alt Kilde: Opera. Opus Lis. Ledighedsydelse omfatter både borgere på ledighedsydelsesniveau og borgere på kontanthjælpsniveau. 1. i måneden. Antallet af fleksjobberettigede er steget i årets løb md 28 eller 7 %. Stigningen har været særlig markant i 4. kvartal. Sammenlignet med for et år siden er der færre på ledighedsydelse og flere i fleksjob. Ledighedsprocenten målt ved ledighedsydelse i forhold til det samlede antal fleksjobberettiget er faldet fra 33 % til 3 % Samlet er der en stigning på 33 personer i fleksjob i årets løb, hvoraf 13 flere er kommet i fleksjob i 4. kvartal. 13

15 februar marts april maj juni juli august september oktober november december KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 4. KVARTAL 214 Selvforsørgere og ingen ydelse Figur 13. Udvikling fra i LAB 2.1 selvforsørgere og ingen ydelse. Ingen ydelse, selvforsørgere Januar Kilde: Opus Lis. Standardrapporter. Inkluderer voksenelev, seniorjob og rotationsvikar, der vises særskilt i figur 14. Antallet har varieret en del i årets løb men er faldet det seneste år, fra til med 19. Heraf er faldet i 4. kvartal på 13. Opgørelsen inkluderer voksenelever, rotationsvikarer og seniorjob. Se fordeling nedenfor. Rotationsvikar, voksenelev og seniorjob Figur 14. Udvikling fra Ingen ydelse, rotationsvikar og voksenelev og seniorjob. Seniorjob, rotationsvikar og voksenelev april juli oktober Seniorjob Rotationsvikar Voksenelev Kilde. Opus Lis. 1. i måneden. Antallet af seniorjob har været svagt stigende i årets løb og har været stagnerende i 4.kvartal. De store udsving på rotationsvikarer, er et udtryk for, at der i perioder er igangsæt større projekter, som fx rotationsprojekter hos Rødovre Kommunes hjemmepleje og Rødovre Kommunale rengøring. Ved afslutning heraf er 14

16 KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 4. KVARTAL 214 antallet faldet i 4.kvartal. Antallet af voksenelever er fordoblet, især med stigning i 3.kvartal men stigningen er dog fortsat i mindre omfang i 4.kvartal. Øvrige ingen ydelse, selvforsørgende Et antal borgere er ikke berettiget til ydelser men til beskæftigelsesindsats. Disse opgøres som selvforsørgende eller uden ydelse. Nedenfor er angivet de borgere, der ikke har en ydelse og ikke er enten rotationsvikar, voksenelever eller i seniorjob. Figur 15. Udvikling fra Øvrige ingen ydelse og selvforsørgende Øvrig ingen ydelse/selvforsørgere april juli oktober Kilde Opera. Opus Lis LAB 2.12 og 2.13 Uddannelseshjælp. Figur 16. Udvikling fra LAB 2.12 og 2.13 Uddannelseshjælp Uddannelseshjælp Kilde: Opera. Opus Lis uddannelsesparat 2.12 aktivitetsparat 2.13 I alt 15

17 februar marts april maj juni juli august september oktober november december KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 4. KVARTAL 214 Antallet af unge på uddannelseshjælp er faldet med 48 i årets løb svarende til 15 %. Faldet var kraftigst midt på året, idet de unge uddannelsesparate, som er optaget på SU berettigede uddannelser, blev afsluttet i Jobcentret d.3. juni. Der er dog sket et fald på 13 i det samlede antal i 4. kvartal. Ændringen i februar i fordelingen mellem de aktivitetsparate og de uddannelsesparate skyldes en ændret visitation som følge af ny ministeriel visitationsvejledning. Set i forhold til antal pr. 28. februar, hvor omvisitationen var tilendebragt, har antal aktivitetsparate været næsten uændret, mens der er sket et stort (37 %) fald i antallet af uddannelsesparate resten af året. Integrationsloven. Figur 17. Udvikling fra Integrationsloven. Omfattet af integrationsloven Kilde: Opus Lis. Standardrapport Fuldt integrationsprogram Integrationsforløb i alt Antallet er steget fra andet kvartal, idet borgere, som er omfattet af integrationsloven og indgår i et integrationsforløb er registrerede. Disse omfatter udenlandsk arbejdskraft. Her har stigningen været særligt stor i 4.kvartal. Der er dog også en stigning i borgere med fuldt integrationsprogram fra ca. maj frem til oktober og en mindre stigning i 4.kvartal. 16

18 KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 4. KVARTAL 214 Udvikling i mål i beskæftigelsesplan 214. Mål: Flere unge i uddannelse. Der er endnu ikke tilgængelige oplysninger omkring det første ministermål omkring uddannelsesgrad. I stedet vises udviklingen i antal unge forsikrede ledige og modtagere af uddannelseshjælp. Figur 18. Unge under 3, forsikrede ledige og uddannelseshjælp Under 3 årige fuldtidsledige LAB 2.1 forsikrede ledige LAB 2.2 jobparat og 2.12 uddannelsesparat LAB 2.3 og 2.13 aktivitetsparat I alt Kilde Jobindsats. Fuldtidspersoner månedligt. Uddannelsesparat omfatter LAB 2.12, aktivitetsparat omfatter LAB Det samlede antal unge (LAB 2.1, 21.2 og 2.13) er faldet fra til december med ca. 1 %. Faldet er især sket i 3. kvartal. Det skyldes at unge uddannelsesparate, der er optaget på SU-berettiget uddannelse, blev afsluttet i jobcentret 3. juni. I 4 kvartal har der været et svagt fald. 17

19 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 dec-14 Mål december 214 KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 4. KVARTAL 214 Mål: Begrænsning af tilgangen af personer til førtidspension. I Beskæftigelsesplanen for 214 er målet at nedbringe antallet af tildelte førtidspensioner med 35 til i alt 65. Det fremgår af figur 19, at antallet er nedbragt med 74 til i alt 26 tildelinger af førtidspension. Figur 19. Begrænsning af tilgang af personer til førtidspension Udvikling i tilgang til førtidspension Kilde, Jobindsats. Der vises tilgangen det sidste år fra den angivne måned Mål: Begrænsning af antal langtidsledige personer. Figur 21. Begrænsning af antallet af langtidsledige personer. Begrænsning i antal langtidsledige dec-12 dec-14 mål dec-14 Forsikrede ledige Kontanthjælp I alt Kilde, jobindsats Anmærkning.: Antal langtidsledige personer opgør antal a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, som inden for de seneste 52 uger har været ledige/i aktivt tilbud i 8 pct. af tiden. Perioder med særlig uddannelsesydelse (fra 213) hhv. perioder med uddannelseshjælp og arbejdsmarkedsydelse (fra 214) indgår i opgørelsen af antal og andel langtidsledige under kontanthjælp. I opgørelsen indgår alene ydelsesmodtagere, som i den valgte periode har været visiteret som "Jobparate" hhv. "Åbenlyst uddannelsesparate" (uddannelseshjælpsmodtagere) 18

20 KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 4. KVARTAL 214 Antallet af langtidsledige lå i december 1 % under målet for 214. Borgere, der modtager erstatningsydelserne for a-dagpenge(arbejdsmarkedsydelse og særlig uddannelsesydelse) er ikke medtaget i denne opgørelse hvilket retteligt skal tillægges antallet af langtidsledige i kommunerne. Rødovre er den kommune på Vestegnen, hvor langtidsledigheden udgør den mindste andel af ledigheden i december 214. Figur 22. Andel langtidsledige i procent af bruttoledigheden i Vestegnskommunerne. December 214. Langtidsledige i andel af ledigheden december ,6 34,2 32,4 31,2 3,7 3,6 36,6 4,5 26,6 Kilde, jobindsats Anmærkning.: Antal langtidsledige personer opgør antal a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, som inden for de seneste 52 uger har været ledige/i aktivt tilbud i 8 pct. af tiden. Perioder med særlig uddannelsesydelse (fra 213) hhv. perioder med uddannelseshjælp og arbejdsmarkedsydelse (fra 214) indgår i opgørelsen af antal og andel langtidsledige under kontanthjælp. I opgørelsen indgår alene ydelsesmodtagere, som i den valgte periode har været visiteret som "Jobparate" hhv. "Åbenlyst uddannelsesparate" (uddannelseshjælpsmodtagere) Mål: Tættere kontakt og styrket dialog med lokale virksomheder. Jobindsats her endnu ikke foretaget en opdatering af tal for udviklingen. Virksomhedskontakt I stedet anføres nedenstående oversigt over det antal virksomheder hvor jobcentret har haft en eller flere borgere i en aktivitet (virksomhedspraktik, løntilskud, fleksjob, nyttejob, rotationsvikar, voksenelev.) 19

21 KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 4. KVARTAL 214 Figur 23. Antal virksomhedskontakter i 214. Virksomhedskontakt i Privat virksomhed offentlig virksomhed I alt Rødovre ikke Rødovre I alt Kilde Opus Lis antal = P - numre Samlet viser opgørelsen, at Rødovre Jobcenter i høj grad benytter sig af private virksomheder beliggende udenfor kommunegrænsen, (figur 23) Kommunalbestyrelsens mål: Antallet af kontanthjælpsmodtagere over 3 år begrænses mest muligt. Figur 24. Antallet af kontanthjælpsmodtagere over 3 år begrænses mest muligt. Begrænsning af antal kontanthjælpsmodtagere over dec-12 dec-14 mål dec-14 Jobparate Aktivitetsparat I alt Kilde, Opera. Opus Lis Antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere ligger i december over målet for december 214. Målsætningen synes fastsat for optimistisk, da de bedre konjunkturer på arbejdsmarkedet ikke er sket som forventet. Målsætningen for antallet af aktivitetsparate er nået, blandt andet fordi flere overgår til ressourceforløb og fleksjob. Faldet i det samlede antal har kun været på 3, hvor målet var 79. 2

Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2015

Kvartalsstatistik for 2. kvartal 2015 Kvartalsstatistik for 2. kvartal Rødovre Jobcenter 27-8- KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 2. KVARTAL Indhold Indledning... 2 Resume.... 3 Udgifter til forsørgelse... 6 Udviklingen på arbejdsmarkedet...

Læs mere

Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2015

Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2015 Kvartalsstatistik for 1. kvartal Rødovre Jobcenter 18-5- KVARTALSSTATISTIK FOR RØDOVRE JOBCENTER. 1. KVARTAL Indhold Indledning... 2 Resume.... 3 Udviklingen på arbejdsmarkedet... 6 Udvikling i antal kontaktforløb

Læs mere

Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2015

Kvartalsstatistik for 3. kvartal 2015 Kvartalsstatistik for 3. kvartal Rødovre Jobcenter 19-11- KVARTALSSTATISTIK 3. KVARTAL FOR RØDOVRE JOBCENTER Indhold Indledning... 2 Resume.... 3 Udgifter til forsørgelse... 6 Udviklingen i kontaktforløb

Læs mere

1. Øget beskæftigelse og flere ledige jobs skal udnyttes til, at begrænse ledigheden i Rødovre.

1. Øget beskæftigelse og flere ledige jobs skal udnyttes til, at begrænse ledigheden i Rødovre. Bilag til beskæftigelsesplan 2016 Hermed fremlægges det statistiske udgangspunkt (juli 2015) for beskæftigelsesplanen 2016, der opgør ledighedsprocenten, antal forsørgede samt de beskæftigelsesrettede

Læs mere

Kvartalsredegørelse. For 1. kvartal Rødovre Jobcenter

Kvartalsredegørelse. For 1. kvartal Rødovre Jobcenter Kvartalsredegørelse For 1. kvartal 2016 - Rødovre Jobcenter 17-05-2016 Indholdsfortegnelse Kvartalsredegørelse for 1. kvartal 2016... 2 Økonomi & nøgletal 2015... 3 Det samlede antal kontaktforløb... 5

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune November 2013 Resultatoversigt Ballerup Kommune November 20 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere, match 2 og 3

Læs mere

Kvartalsredegørelse. For 3. kvartal 2016 Rødovre Jobcenter

Kvartalsredegørelse. For 3. kvartal 2016 Rødovre Jobcenter Kvartalsredegørelse For 3. kvartal 2016 Rødovre Jobcenter 14-11-2016 Indhold Kvartalsredegørelse for 3. kvartal 2016... 2 Metode... 2 Konklusion... 2 Nøgletal og kontaktforløb 2016... 3 Udviklingen blandt

Læs mere

Kvartalsredegørelse. For 2. kvartal 2017 Rødovre Jobcenter

Kvartalsredegørelse. For 2. kvartal 2017 Rødovre Jobcenter Kvartalsredegørelse For 2. kvartal 2017 Rødovre Jobcenter 29-08-2017 Indhold Indledning... 2 Metode... 3 Konklusion... 3 Nøgletal og kontaktforløb i 2. kvartal 2017... 4 Udvikling blandt arbejdsmarkedsparate

Læs mere

Kvartalsredegørelse. For 3. kvartal 2017 Rødovre jobcenter

Kvartalsredegørelse. For 3. kvartal 2017 Rødovre jobcenter Kvartalsredegørelse For 3. kvartal 2017 Rødovre jobcenter 20-11-2017 Indhold Indledning... 2 Metode... 3 Konklusion... 3 Nøgletal og kontaktforløb i 3. kvartal 2017... 4 Udvikling blandt arbejdsmarkedsparate

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Kvartalsredegørelse. For 2. kvartal 2016 Rødovre Jobcenter

Kvartalsredegørelse. For 2. kvartal 2016 Rødovre Jobcenter Kvartalsredegørelse For 2. kvartal 2016 Rødovre Jobcenter 02-09-2016 Indhold Kvartalsredegørelse for 2. kvartal 2016... 2 Metode... 2 Økonomi og nøgletal 2016... 3 Det samlede antal kontaktforløb... 4

Læs mere

Nøgletalspakken Maj 2014

Nøgletalspakken Maj 2014 BilagARU_11_pkt.9.1 Nøgletalspakken Maj 1 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Bornholm. 4. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Bornholm 4. status 2010 Oktober 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Bornholm - 4. status 2010 Notatet

Læs mere

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Indhold: Udvikling i borgere på offentlig forsørgelse Ledighedsprocent Ledige fordelt på A-kasser Opfølgning på Beskæftigelsesplan 20 Konkrete mål Supplerende

Læs mere

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Indhold: Udvikling i borgere på offentlig forsørgelse Ledighedsprocent Ledige fordelt på A-kasser Opfølgning på Beskæftigelsesplan 2018 Konkrete mål Supplerende

Læs mere

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015

Glostrup, den 17. marts Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2013 december 2015 Glostrup, den 17. marts 215 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 213 december 215 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

Nøgletalspakken September 2014

Nøgletalspakken September 2014 Nøgletalspakken September 4 Oversigt over udviklingen i de største ydelsesgrupper i Hvidovre Kommune Antal personer - Ledighed og aktivering (bruttoledighed) A-dagpenge Kontanthjælp Uddannelseshjælp Sygedagpenge

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014)

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014) NOTAT Orientering om ledigheden (pr. december 2014) Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal

Læs mere

Udvikling og resultater i tal

Udvikling og resultater i tal Udvikling og resultater i tal Ledigheden i Solrød Kommune var 3,3 % i juni 2014, svarende til 310 jobklare ledige. Hertil kommer, at Solrød Kommune havde 149 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i september 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan

Læs mere

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken)

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken) Kvartalsstatistik Den 12. august 2015 Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 07/05/14 med data til og med april måned Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2013

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2013 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 1. kvartal 2013 Opdateret d. 4. juni 2013 Kvartalsafrapportering 1. kvartal 2013 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Jobcenter Furesø Overblik

Jobcenter Furesø Overblik Offentlig forsørgelse Fuldtidspersoner Jobcenter Overblik Udarbejdet december 2014 aug-13 aug-14 Ændring i pct. Andel af befolkningen i alderen 16-66 år aug-14 Klynge (gnsnit) Ydelsesgrupper i alt 3.118

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Høje-Taastrup. 2. status 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Høje-Taastrup 2. status 2010 November 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Høje-Taastrup - 4. status 2010

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i juni 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan findes

Læs mere

Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra december december 2017

Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra december december 2017 Ledighed og beskæftigelse - december 217 1 Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra december 215 - december 217 2. 1.75 1.5 1.42 1.373 1.481 1.25 1.36 1. 1.59 1.135 75 5 314 346 25 114 dec

Læs mere

Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra august august

Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra august august Ledighed og beskæftigelse - august 217 1 Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra august 215 - august 217 2. 1.75 1.5 1.324 1.25 1.149 1.21 1. 75 1.43 91 968 5 356 25 16 12 aug sep okt nov

Læs mere

Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra november november

Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra november november Ledighed og beskæftigelse - november 217 1 Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra november 215 - november 217 2. 1.75 1.5 1.25 1.33 1.216 1.412 1.196 1.47 75 5 365 25 17 216 nov dec jan

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2017, data fra jobindsats.dk I forbindelse med udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2017 blev det besluttet, at måltallene i beskæftigelsesplanen skulle opstilles

Læs mere

Resultatrevision 2014

Resultatrevision 2014 Resultatrevision Beskæftigelsesplan indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og fire mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune. Tallene er som udgangspunkt hentet i jobindsats.dk,

Læs mere

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet 3. kvartal 20 Indhold: Udvikling i borgere på offentlig forsørgelse Ledighedsprocent Ledige fordelt på A-kasser Opfølgning på Beskæftigelsesplan 20 Konkrete

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs andel

Læs mere

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Målopfølgning. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 10.02.2016/SIMJAC Gladsaxe Kommune Målopfølgning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 4. Kvartal 2015 Rapporten giver en status på udmøntningen af ministermålene i

Læs mere

Resultatrevision Samt kvartalsstatistik for 4. kvartal For Rødovre Jobcenter

Resultatrevision Samt kvartalsstatistik for 4. kvartal For Rødovre Jobcenter Resultatrevision 2015 Samt kvartalsstatistik for 4. kvartal 2015. For Rødovre Jobcenter 24-02-2016 Indholdsfortegnelse Resultatrevision for beskæftigelsesindsatsen 2015.... 2 Metode... 3 Udviklingen på

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Roskilde. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Roskilde Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Region Hovedstaden. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Region Hovedstaden Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Januar 2016

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Januar 2016 1 Indikatorer Ballerup Kommune Januar 216 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Bornholm. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 26. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Sagsnr.: 2015/ Dato: 6. september 2016

Sagsnr.: 2015/ Dato: 6. september 2016 Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 6. september Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Den kvartalsvise statusopfølgning består af to dele:

Læs mere

Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra januar januar

Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra januar januar Ledighed og beskæftigelse - januar 218 1 Månedsvis udvikling i ledigheden i Hjørring kommune fra januar 216 - januar 218 2. 1.75 1.692 1.637 1.624 1.5 1.575 1.25 1. 1.279 1.288 75 5 358 336 25 117 jan

Læs mere

Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i 2014

Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i 2014 Bilag 2: Prognoser og analyse af beskæftigelsesindsatsen i Konjunkturerne på arbejdsmarkedet -2016 Prognose for hele landet 3 gange om året udarbejder Økonomi- og Indenrigsministeriet en prognose for udviklingen

Læs mere

Målopfølgning Beskæftigelsesplan

Målopfølgning Beskæftigelsesplan Målopfølgning Beskæftigelsesplan 2019 Indhold Introduktion 4 Highlights efter 3. kvartal 2018 5 1. Virksomhedsservice- og samarbejde 9 2. Jobparate og A-dagpengemodtagere 10 3. Integration 13 4. Unge 15

Læs mere

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup % Kvartalsstatistik Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne trækker på

Læs mere

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup % Kvartalsstatistik Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne trækker på

Læs mere

Borgere på offentlig forsørgelse

Borgere på offentlig forsørgelse Borgere på offentlig forsørgelse Fig. 1: Andel af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse (eksklusiv folkepension og SU), juni Fig. 2. Udvikling i antal personer i befolkningen (16-66 år) på offentlig

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre Kommune.

Læs mere

Glostrup, den 23. februar Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2012 december 2015

Glostrup, den 23. februar Ledighedsudviklingen i Glostrup december 2012 december 2015 Glostrup, den 23. februar 215 Ledighedsudviklingen i Glostrup december 212 december 215 Indeværende notat opstiller ledighedsudviklingen i fire grafer. De fire grafer baserer sig på de senest tilgængelige

Læs mere

Ledighedstal for juli 2012

Ledighedstal for juli 2012 Ledighedstal for juli 212 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, a-dagpenge Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune September 2014

10 Indikatorer. Ballerup Kommune September 2014 1 Indikatorer Ballerup Kommune September 214 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Jobcenter Roskilde. 2. statusnotat 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Roskilde 2. statusnotat 2010 September 2010 Resultaterne af indsatsen i Jobcenter Roskilde - 2. statusnotat 2010

Læs mere

1 of 11. Kommunenotat. Syddjurs Kommune

1 of 11. Kommunenotat. Syddjurs Kommune 1 of 11 Kommunenotat Kommune 215 2 of 11 Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord. 215 Befolkning og arbejdsmarked Arbejdsmarkedet i kendetegnes af faldende ledighed og lav ledighed for mange faggrupper samtidig

Læs mere

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Dato: 23. maj Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele: Notat Dato: 23. maj 2017 Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Karsten Guldbæk Denne kvartalsvise statusopfølgning er den første status på beskæftigelsesplanen for 2017 og består af fire dele:

Læs mere

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal

Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan kvartal Afrapportering på Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2015 3. kvartal Beskæftigelsesplan 2015 indeholder fire mål, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeren og tre mål, der er specifikke for Hvidovre

Læs mere

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013

Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 Status på beskæftigelsesindsatsen 2013 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på Jobcentrets arbejde i forhold til de fastsatte mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Antal personer Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (jul.'14) 1.514 1.545 Ledige under 25 år 8 (maj. '14) 777 Aktiverede forsikrede ledige 2 247 445 Arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp,

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, GLADSAXE KOMMUNE Økonomi og Styring 05.10.2017/ANNORS Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 2. kvartal 2017 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpenge,

Læs mere

Orientering om udvikling i bruttoledigheden (pr. januar/februar 2016)

Orientering om udvikling i bruttoledigheden (pr. januar/februar 2016) NOTAT Orientering om udvikling i bruttoledigheden (pr. januar/februar 2016) Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2011 NR. 7 juni 2011

LEDIGHED OG INDSATS 2011 NR. 7 juni 2011 Ledighed og indsats indeholder information om: Udviklingen i ledigheden i Randers frem til Langtidsledigheden i Randers Antallet af arbejdsfordelinger i 2 Efterspørgselen på arbejdskraft (der er ikke nye

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

Halvårsstatus på Beskæftigelsesindsatsen 2017

Halvårsstatus på Beskæftigelsesindsatsen 2017 Halvårsstatus på 18-08- Beskæftigelsesindsatsen En opfølgning på de mål som er beskrevet i Beskæftigelsesplanen Dennis Mølgaard Hansen Nærværende halvårsstatus er en pixie udgave af den mere omfattende

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal juli Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

Resultatrevision for 2014

Resultatrevision for 2014 1 of 15 1. Indledning Formålet med Resultatrevision 2014 er, at give et samlet overblik over de beskæftigelsespolitiske resultater i jobcenteret i Syddjurs Kommune. Resultatrevisionen giver en status over

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 23.136-4.548-16,4%

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 26.175-4.239-13,9%

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Bornholm. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Bornholm Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 25.404-4.952-16,3%

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2017, data fra jobindsats.dk Målene i beskæftigelsesplanen for 2017 er opstillet ud fra budgettallene fra økonomisystemet for derved at koble beskæftigelsesplanens

Læs mere

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014

Figurer og tabeller STATUSOVERBLIK. Jobcenter Ballerup. Juli Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. 24. september 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 24. september 214 Figurer og tabeller Jobcenter Ballerup Juli 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf.

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Antal personer Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (dec.'14) 1.650 1.571 Ledige under 25 år 8 (dec. '14) 753 Aktiverede forsikrede ledige 2 318 658 Arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. 1 Indledning. Resultatrevision Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen - Budget og Styring Resultatrevision 2013 NOTAT Dato: 24. marts 2014 Af: Simon Jensen 1 Indledning Ifølge Bekendtgørelsen om ansvaret for og styringen

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Antal personer Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (sep.'14) 1.563 1.474 Ledige under 25 år 8 (jul. '14) 784 Aktiverede forsikrede ledige 2 303 667 Arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Ledelsesinformation, maj 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, maj 2015 Jobcenter Vejen Ledelsesinformation, maj 2015 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, april 2015... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, april 2015... 3 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 3. kvartal 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014

STATUSOVERBLIK. Figurer og tabeller. Jobcenter Sorø. April 2014 STATUSOVERBLIK Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 3. juni 214 Figurer og tabeller Jobcenter Sorø April 214 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ny Østergade 7, 4 Roskilde Tlf. 7222 34 -

Læs mere

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Juli 2015

10 Indikatorer. Ballerup Kommune Juli 2015 1 Indikatorer Ballerup Kommune Juli 215 1. Ministermål 2. Ledighed 3. Udvikling i antal fuldtidspersoner 4. Forsørgerbyrden 5. Den gennemsnitlige sagsvarighed 6. Rettidighed 7. Aktiveringsgrad (aktiveringsberørte)

Læs mere

Frederikssund Kommune Beskæftigelsesplan 2017 mål og resultatkrav

Frederikssund Kommune Beskæftigelsesplan 2017 mål og resultatkrav Frederikssund Kommune Beskæftigelsesplan 217 mål og resultatkrav Vækstudvalget i Frederikssund Kommune har prioriteret de fire beskæftigelses-politiske mål, der er udmeldt af Beskæftigelsesministeren samt

Læs mere

Jobcenterstatus Frederikssund. (August 2018)

Jobcenterstatus Frederikssund. (August 2018) Jobcenterstatus Frederikssund (August 218) Vækstudvalget den 6. september 218 Andel af befolkningen i pct. Antal fuldtidspersoner Resultatmål 1 i Beskæftigelsesplan 218 Antal og andel af befolkningen,

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Antal personer Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (okt.'14) 1.580 1.623 Ledige under 25 år 8 (okt. '14) 729 Aktiverede forsikrede ledige 2 331 686 Arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup

Kvartalsstatistik for Jobcenter Glostrup % Kvartalsstatistik Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne trækker på

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet Faxe Kommune - 4. kvartal 2011 2.februar 2012 Kvartalsafrapportering 4. kvartal 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af nøgletal

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal august Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6 Aktiveret

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal september Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp...

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Marts Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12

Arbejdsmarkedet i tal Marts Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 Arbejdsmarkedet i tal Marts 2018 Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 3. Udviklingen i Næstved i forhold

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18

Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 Arbejdsmarkedet i tal Juli Kilde: jobindsats.dk, rar-bm.dk og egne data Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 Fordeling af unge ledige... 5 2. Udviklingen

Læs mere

Ledelsesinformation, oktober 2015 Jobcenter Vejen

Ledelsesinformation, oktober 2015 Jobcenter Vejen 1.1 Antal kontaktforløb i, Jobindsats, september... 2 2.1 Uddannelseshjælpsmodtagere i pct. af befolkningen, september... 4 2.2 Uddannelseshjælpsmodtagere i forhold til klynge, januar 2014 er lig indeks

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Februar 2019 Indhold Refusionsprocenter... 4 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 4 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned i Ledigheds maj 2013 i % Ledighed i alt

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. kvartal 2012 CL/MKL 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Denne rapport for medlemsudvikling til og med 4. kvartal 2012 adskiller sig fra de

Læs mere

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken)

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken) Den 01. december Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne trækker på oplysninger

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal november Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere... 5 3. Uddannelseshjælp... 6

Læs mere

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Kvartalsstatistik. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget GLADSAXE KOMMUNE Budget og Styring 14.1.214/SIMJAC Gladsaxe Kommune Kvartalsstatistik Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 3. Kvartal 214 Kvartalsstatistikken vedrører målgrupperne: a-dagpengemodtagere,

Læs mere

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne

Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Antallet af afholdte CV-samtaler i a-kasserne Reglerne om afholdelse af samtaler for forsikrede ledige Alle ledige både forsikrede og ikke-forsikrede skal, indenfor 3 uger efter at have meldt sig ledig til jobcentret, deltage i en CV-samtale med fokus

Læs mere

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune

Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet. Lemvig Kommune Ledelsesinformation Beskæftigelsesområdet Lemvig Kommune Januar 2019 Indhold Refusionsprocenter... 5 Fig. 1 Gennemsnitlige refusionsprocenter på ydelser... 5 Offentligt forsørgede og ledige i Lemvig Kommune...

Læs mere

Jobcenterstatus Frederikssund. (November 2018)

Jobcenterstatus Frederikssund. (November 2018) Jobcenterstatus Frederikssund (November 28) Vækstudvalget den 6. december 28 Andel af befolkningen i pct. Antal fuldtidspersoner Resultatmål i Beskæftigelsesplan 28 Antal og andel af befolkningen, der

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14

Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 Arbejdsmarkedet i tal December Kilde: jobindsats.dk og rar-bm.dk Side 1 af 14 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 1. Bruttoledigheden i Østdanmark... 4 2. A-dagpengemodtagere... 5 Aktiveret A-dagpengemodtagere...

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds oktober 20 20 i 20 i % Ledighed

Læs mere