Kurertjeneste ved Nationalmuseet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kurertjeneste ved Nationalmuseet"

Transkript

1 Kapitel 13 Kurertjeneste ved Nationalmuseet Kapitlet indeholder en praktisk og faglig vejledning for kurerer på Nationalmuseet samt en kvikvejledning/checkliste for kurerer (Kurerens 3 Bud). Kurerens 3 Bud findes også til hurtig download på intranettet/fagområder/blanketter.

2 Vejledning for kurerer ved udlån fra Nationalmuseet Tegnet af Ida Lilja Jensen

3 Disse retningslinjer er baseret på ICOMs etiske regler, anbefalinger fra Lending to Europe. Recomandations on collection mobility for European museums. Amsterdam 2005, samt The UK Registrars Group Courier Guidelines Endvidere henvises til Nationalmuseets betingelser vedrørende udlån samt Intern vejledning om udlån fra Nationalmuseet samt til Kurerens 3 bud, som er en praktisk guide, når du er afsted som kurer for Nationalmuseet. GENERELLE PRINCIPPER: Alle udlån fra Nationalmuseet skal ledsages af en eller flere kurerer. Enhver ny kurer er forpligtet til at modtage personlig instruktion til kurertjeneste inden første kurerrejse med Nationalmuseets genstande indledes, dette gælder alle ansatte på museet uanset anciennitet, uddannelse eller øvrige forkundskaber udi kurertjeneste. Introduktionen foretages af et medlem af lånegruppen i Bevaring & Naturvidenskab Sekretariat. Kurerens rolle er at repræsentere Nationalmuseet og sikre forsvarlig håndtering af genstande under rejse, udpakning, montering og pakning, ved aflevering og hjemtagning af genstande. Kureren har ansvar for tilstandskontrol ved aflevering og hjemtagning. Kureren skal være til stede ved al håndtering af genstandene. Hvis genstande ikke kan blive monteret eller placeret i en montre umiddelbart efter udpakning, er det kurerens ansvar at sørge for, at genstandene opbevares på et sikkert og aflåst sted, indtil montering eller afhentning kan finde sted. Bevaring & Naturvidenskab - Sekretariat (lånegruppen) har ansvar for at alle aftaler med udlånsstedet og transportøren/speditøren er aftalt inden påbegyndelse af transporten, samt at kureren modtager: Instruktion om rejsemål og rejsedato med navne og telefonnummer på kontaktpersoner Kopi af lånekontrakten Tilstandsrapport Tavshedspligt - alle informationer om rejsemål og de transporterede genstande er fortrolige. INDEN AFREJSEN: Lånekontrakt og gyldigt forsikringscertifikat er modtaget Typisk forekommende dokumenter ved udenlandsrejser: Airway Bill (AWB), proforma invoice, CITES certifikater, eksport tilladelser. Dokumenterne er på forhånd fremskaffet. Det er transportøren (se nedenfor), som sørger for aflevering af dokumenterne til relevant myndighed, kureren har kopier til orientering. Pakning pakning udføres i samarbejde med kureren. Transport Bevaring & Naturvidenskab - Sekretariat (lånegruppen) og transportøren, forbereder og bestiller rejsen. Udgifter Nationalmuseet dækker i forbindelse med kurerrejser alene kurerens lønomkostninger og forsikringer. Alle andre omkostninger forbundet med kurerrejsen (transport, hotel og diæter, jf. statens satser herfor) dækkes af låner. Nationalmuseets kreditkort må i forbindelse med kurerrejser kun anvendes i nødstilfælde. Hotel kureren har krav på et hotel af rimelig standard i nærheden af udstillingsstedet. REJSEN Biltransport

4 Store transporter og transporter til udlandet foregår ved ekstern transportør (speditionsfirma, der har særlig godkendelse som regulated agent ). Det er chaufføren, der har ansvaret for bil og kørsel inkl. ruten. Kureren har ansvaret for genstandene. Ved uforudsete hændelser, som for eksempel hvis toldkontrollen forlanger åbning af kasser med genstande, er det kureren som overtager ansvaret. Flytransport Ved afgang - speditøren er den direkte forhandler med lufthavnsmyndigheder og lufthavnspersonale. Kureren tilser i det omfang det er muligt håndtering af genstande, men på et tidligt tidspunkt er kureren nødt til at overlade sin cargo (kassen med genstande) til speditøren. Speditøren forbliver i lufthavnen indtil flyet er i luften. Kureren skal rejse med samme fly som genstande kureren skal sikre sig, at genstandene er lastet på flyet inden ombordstigning, dette gøres normalt ved at stå i stadig telefonisk kontakt til speditøren. Flybillet - business class eller economy. Business class når kureren rejser med genstande. Den giver bedre mulighed for ved aflysning at skifte fly og anden særbehandling. Economy når kureren rejser uden genstande. Genstandene som håndbagage skal være i en transportkuffert, som har de tilladte mål. Kufferten med genstand må ikke placeres i kabinens bagagerum over sæderne; den aflåste kuffert kan eventuelt deponeres hos kabinepersonalet. Ved landing skal udlånsstedets repræsentant (speditøren) møde kureren ved udgangen fra flyet. Kurerens forsikring Nationalmuseets kurerer er omfattet af statens rejseforsikring. Kureren skal medbringe personforsikringskort udstedt af Nationalmuseet. Ankomst til lufthavn med mindre de transporterede genstande er håndbagage, er kureren skilt fra sin cargo og ser den først, når han/hun bliver ledsaget af speditøren til cargohallen. Kureren kan kontakte speditøren via mobiltelefon. Sikkerhedskontrol/told især uden for Europa kan man blive udsat for, at man skal åbne kassen eller sin håndbagage med genstande. Kureren kan kræve at kassen/ håndbagagen bliver åbnet i et diskret rum og med speditøren som vidne. Man kan evt. forlange tilstedeværelse af en repræsentant fra udstillingsstedet. Hotel. Hvis kureren skal overnatte, uanset om det er i Danmark eller udlandet, er hotellet på forhånd booket og betalt af låneren. Efter at genstandene er placeret på et sikkert sted hos låneren, skal denne sørge for kurerens transport til hotellet. UDPAKNING OG MONTERING Udpakning - som regel må genstande, af hensyn til akklimatiseringen, ikke pakkes ud umiddelbart efter ankomsten, tidligst 24 timer efter. Kureren skal være til stede ved udpakning og håndtering. Tilstandskontrol foregår umiddelbart efter udpakning. Kureren kontrollerer sammen med en repræsentant fra låneren genstandene og tilstandsrapporten. Tilstandsrapporten skal underskrives af begge parter. Installering og montering kan være meget enkel, f.eks. placering af en enkelt genstand i en montre, eller kompliceret hvor kureren skal overvære/godkende montering af en eller flere genstande. Kureren skal kende genstandene og de specielle krav, som stilles til håndtering og montering, samt krav til udstilling (klima/lys) og sikring.

5 Kvittering for modtagelse tilstandsrapporten er også kvittering for, at genstandene er afleveret på udstillingsstedet. Afprøvning af alarmer kureren skal konstatere, at alarmerne er tilkoblet. Kurerens pligter Kureren skal kende genstandene og de specifikke krav, der stilles til håndtering, udstilling og sikring. Kureren skal vide hvordan genstande er pakket, på forhånd have læst lånekontrakten og tilstandsrapporten. Er man ny kurer skal man have modtaget personlig instruktion. Kurertjeneste omfatter kun rejse med genstande, andre aftaler må foretages efter at kurertjenesten er afsluttet. Kureren er Nationalmuseets repræsentant og dennes primære opgave er at sikre genstandenes håndtering og sikkerhed. Men uanset alle forberedelser og aftaler, er der situationer, som ikke forløber efter planen. Det er netop i de situationer, kureren skal agere samtidigt med at være løsningsorienteret. Ved tvivl eller uplanlagte hændelser skal kureren omgående kontakte lånegruppen i Bevaring & Naturvidenskab Sekretariat. Telefonen er åben 24/7. Evaluering/tilbagemelding Tilstandsrapporten og en kort tilbagemelding om forløbet skal afleveres til lånegruppen i Bevaring & Naturvidenskab Sekretariat umiddelbart efter kurertjenesten. Ved uheld eller uventede hændelser Skader på kassen eller genstande skal registreres hurtigst muligt, gerne med foto. Hvis der er muligt en kort rapport skal underskrives af kureren og lånernes repræsentant (f.eks. speditøren). Kureren skal afholde sig fra at placere skyld genstandene er dækket af søm-til-søm og all risks forsikring. Skader skal hurtigst muligst (læs: omgående, hvis det er muligt) rapporteres til Bevaring & Naturvidenskab - Sekretariat (lånegruppen)og låneren. Det kan være en fordel, at kureren informerer lånegruppen i Bevaring & Naturvidenskab Sekretariat om hvem, der skal kontaktes ved nødstilfælde (f.eks. personskade). Praktiske råd Kureren skal medbringe mobiltelefon helst med kamerafunktion Personforsikringskort udstedt af Nationalmuseet Fremmed valuta efter behov

6 Kurerens 3 bud 1. Jeg er genstandens ambassadør - Jeg er altid til stede: ved udpakning, montering, tilstandskontrol, under transport - Jeg vurderer (men tester ikke), om montrer og sikring lever op til aftalerne. Min vurdering gælder. - Jeg laver en tilstandskontrol sammen med indlåners repræsentant umiddelbart ved udpakning, og sikrer mig underskriften fra indlåner på tilstandsrapporten - Jeg er ikke bange for at stille spørgsmål eller tage affære, hvis transport, opbevaring eller udstilling ikke lever op til aftalerne 2. Jeg er velforberedt - Jeg har medbragt kopier af alle lånekontrakter og tilstandsrapporter - Jeg har medbragt kopier af andre relevante dokumenter som CITES-certifikater, Airway Bills og eksporttilladelser - Jeg har medbragt mit personforsikringskort udstedt af museet - Jeg har læst og medbragt en kopi af Kurervejledningen - Jeg har medbragt/indkodet alle relevante telefonnumre til: udlånssekretariatet, indlåner/kontaktpersoner, speditør - Jeg har en telefon med kamerafunktion, eller medbringer et digitalkamera - Jeg har underrettet lånegruppen om min kontaktperson ved nødstilfælde/personskade 3. Jeg er nøgtern og praktisk ved uheld og uforudsete situationer - Jeg registrerer skader på kasser eller genstande med foto hurtigst muligt. Hvis det er muligt udarbejder jeg en kort og beskrivende rapport sammen med indlåners repræsentant eller speditør. - Jeg indrapporterer skader hurtigst muligt til lånegruppen og indlåner via telefon/mail, gerne med foto. - Jeg er i telefonisk kontakt med lånegruppen ved uforudsete hændelser eller tvivlstilfælde under transport eller under udstillingsmontering de er mine erfarne sparringspartnere. - Jeg er løsningsorienteret, men agerer ud fra min rolle som genstandens ambassadør.

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Formål... 1 1. Anvendelsesområde... 2 2. Firmahæftelse og privathæftelse... 2 3. Udstedelse af betalingskort... 3

Læs mere

Autoriseret agent. Bagage. bagage. Bagagekupon. Billet. Bagagekvittering. også hvor. Flyselskabet. truffet.

Autoriseret agent. Bagage. bagage. Bagagekupon. Billet. Bagagekvittering. også hvor. Flyselskabet. truffet. GENERELLE VILKÅR FOR BEFORDR RING PÅ FLYVNINGER OPERERET AF DANISH AIR TRANSPORT A/S Artikel 1. Definitioner Autoriseret agent En agent, som er godkendt af flyselskabet til at sælge billetter til passagerer

Læs mere

MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013

MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013 MasterCard Platinum Forsikringsbetingelser juli 2013 Betingelserne gælder for MasterCard Platinum og MasterCard Platinum Debit Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer Sektion C Forlænget

Læs mere

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg 1 HVIS DU OVERVEJER AT DELTAGE I FORSØG For at få ny viden om sygdomme og blive bedre til at behandle dem, er det vigtigt

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN BETINGELSER NR. 825 TILLÆG TIL INDBOFORSIKRING KÆRE GOUDA-KUNDE Betingelser består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring.

Læs mere

AT ARBEJDE I UDLANDET

AT ARBEJDE I UDLANDET AT ARBEJDE I UDLANDET 24-03-2011 Medlemsinformation vedr. ansættelse i udlandet Når man søger ansættelse i udlandet er der mange spørgsmål og mindst ligeså mange forudsætninger, der skal afklares før der

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

Rigsarkivets betingelser for udlån af arkivmateriale til udstillingsformål

Rigsarkivets betingelser for udlån af arkivmateriale til udstillingsformål Rigsarkivets betingelser for udlån af arkivmateriale til udstillingsformål 1. Generelt: Rigsarkivet udlåner gerne materiale til udstillingsformål til kulturinstitutioner (herefter: lånerinstitutionen),

Læs mere

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg.

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg. Information om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Hvem kan vælges til bestyrelse, og hvad er formålet med medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer? Hvad går arbejdet som bestyrelsesmedlem ud på? Hvad

Læs mere

Velkommen som fagmentor

Velkommen som fagmentor Velkommen som fagmentor Indhold Hvad er fagmentorer? Rammer for det frivillige arbejde Aftale om frivilligt arbejde som fagmentor Børneattest Hvad er det, du er i gang med at lave? Har du løst en lignende

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Midlertidige ansættelser

Midlertidige ansættelser Midlertidige ansættelser Dansk Magisterforening Magistrenes Hus Lyngbyvej 32 F 2100 København Ø Telefon: 39 15 30 45 Telefax: 39 15 30 55 dm@magister.dk www.magister.dk Redaktion: Arkæolog Hanne Dahlerup

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND

NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND A/B Rungstedlund Lundtoftegade 24, gården 2200 København N www.ab-rungstedlund.dk NÅR DU SÆLGER DIN BOLIG I ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND Version 1.1 oktober 2014 FARVEL Vi håber, at du har været

Læs mere

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING FORORD Med tildelingen af en hjælpeordning til overvågning af den respirator eller maske, der støtter din vejrtrækning, forandrer

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Du vil blive forsynet med et køretøj, enten direkte fra os eller fra os som agent, afhængig af vores samarbejde med udlejer.

Du vil blive forsynet med et køretøj, enten direkte fra os eller fra os som agent, afhængig af vores samarbejde med udlejer. Vær opmærksom på at du bestiller direkte hos rentalcars.com og ikke hos Flybillet.dk rentalcars.com har fysisk kontor i St George House, 56 Peter Street, Manchester M2 3NQ, England og vores virksomhedsnummer

Læs mere

Du vil blive forsynet med et køretøj, enten direkte fra os eller fra os som agent, afhængig af vores samarbejde med udlejer.

Du vil blive forsynet med et køretøj, enten direkte fra os eller fra os som agent, afhængig af vores samarbejde med udlejer. Vær opmærksom på at du bestiller direkte hos rentalcars.com og ikke hos Budjet.dk rentalcars.com har fysisk kontor i St George House, 56 Peter Street, Manchester M2 3NQ, England og vores virksomhedsnummer

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011)

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) 1 Advokatens stilling i samfundet Advokaten indtager i et retssamfund en særlig stilling. Advokatens opgave er at fremme

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Temahæfte 7 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005. Revisorskifte. det er ikke så svært

Temahæfte 7 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005. Revisorskifte. det er ikke så svært Temahæfte 7 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005 Revisorskifte det er ikke så svært Indhold Nye øjne på virksomheden Nye øjne på virksomheden 3 Revisorskifte en tjekliste 4 Hvad

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Rettens arbejde DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETTENS ARBEJDE Du får nok selv brug for at aflægge besøg i en byret på et tidspunkt i dit liv, og det kan der være mange grunde

Læs mere

Butikstyveri. - branchevejledning til arbejdsgiver, ledelse og arbejdsmiljøorganisationen

Butikstyveri. - branchevejledning til arbejdsgiver, ledelse og arbejdsmiljøorganisationen Butikstyveri - branchevejledning til arbejdsgiver, ledelse og arbejdsmiljøorganisationen Indholdsfortegnelse Sådan griber I det an... 2 Forebyggelse af butikstyveri... 2 Plan og instruktion af medarbejderne...

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Nordsjællands Hospital

Nordsjællands Hospital Marts 2015 Nordsjællands Hospital Montebello Genoptræningshospital Montebello Læs denne håndbog inden du rejser Indholdsfortegnelse Velkommen til Montebello Montebellos adresser Lidt om Montebello På Montebello

Læs mere

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Før du beslutter dig Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Den Nationale Videnskabsetiske Komité * Finsensvej 15 * 2000 Frederiksberg * Tlf.: +45 72 26 93 70 * E Mail: dnvk@dvvk.dk *

Læs mere