Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale"

Transkript

1 Bilag 2 Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale Indgået mellem Dansk Dekommissionering Frederiksborgvej Roskilde CVR nr (Herefter benævnt Kunden) og... CVR nr. (herefter benævnt tjenesteyderen) Dansk Dekomissionering: Kontrakt Bygge & Anlæg 1

2

3 Indhold 1. Opgaven 3 2. Aftalegrundlaget 3 3. Rådgivers ydelser 3 4. Kundens ydelser 3 5. Tidsfrister 3 6. Honorar 4 7. Betaling af honorar 4 8. Forsinkelse 4 9. Ansvar for fejl og forsømmelser Tjenesteyderens habilitet Ophavsret Tavshedspligt Forsikring Tvister Underskrifter Bilag 6 Dansk Dekommissionering: Aftale Volumenreduktion af lavaktivt affald

4

5 Aftale 1. Opgaven Aftalen vedrører volumenreduktion af lavaktivt affald. Opgaven er nærmere beskrevet i Udbudsbetingelser, dateret april Opgaven skal løses i perioden september 2013 til 1. marts Kunden har option på volumenreduktion af yderligere mængder affald i perioden fra 2015 til Aftalegrundlaget For aftalen gælder følgende skriftlige bilag i nævnte rækkefølge: Nærværende aftale Rettelsesblade Udbudsbetingelser, dateret april 2013, med bilag Tilbud fra, dateret Rådgivers ydelser Følgende hovedydelser skal overordnet leveres af tjenesteyderen: Afhentning af affaldet hos Dansk Dekommissionering Transport til tjenesteyderens behandlingsfaciliteter Minimering af affaldet ved smeltning eller forbrænding Returnering af den radioaktive del af affaldet (slaggen) til Dansk Dekommissionering Returnering af beholdere Dokumentation. er projektleder for opgaven hos tjenesteyderen, og er bemyndiget til at disponere på tjenesteyderens vegne i forhold til kunden. 4. Kundens ydelser Følgende ydelser skal leveres af kunden: Kunden skal stå til rådighed for besvarelse af rådgiverens spørgsmål vedrørende opgaven. Kunden skal fremskaffe evt. dokumenter og materiale, som kun kunden kan fremskaffe. Kunden skal sikre den overordnede tilladelse hos de danske myndigheder til udførelse af affaldet 5. Tidsfrister Den overordnede tidsplan for opgaveløsningen er beskrevet i Udbudsbetingelserne. Der henvises desuden til tidsplanen i tjenesteyderens tilbud Dansk Dekommissionering: Aftale Volumenreduktion af lavaktivt affald 3

6 6. Honorar Tjenesteyderens honorar er aftalt afregnet efter de tilbudte priser efter opmåling. Disse priser omfatter alle ydelser, herunder den krævede dokumentation Honoraret dækker desuden opgavens forsvarlige gennemførsel og en fyldestgørende varetagelse af kundens interesser. I honoraret er indregnet udgifter til forsikring. 7. Betaling af honorar 25% af den samlede forventede pris betales efter affaldets afhentning hos Dansk Dekommissionering, når affaldet er dokumenteret at være ankommet til tjenesteyderens behandlingsfaciliteter. 50% af den samlede pris efter opmåling betales, når det volumenreducerede affald er returneret til Dansk Dekommissionering. Hvis affaldet returneres i partier betales de 50% forholdsmæssigt efter opmålt vægt. 25% af den samlede, faste pris betales når alt affald og alle transportbeholdere/paller er afleveret og al krævet dokumentation er udarbejdet, fremsendt til og godkendt af Dansk Dekommissionering. Optionen (og evt. deloptioner) afregnes på samme måde. Faktureringsadresse: Dansk Dekommissionering Postboks 320 Frederiksborgvej Roskilde Att.: Heidi Sjølin Thomsen Fakturaen skal sendes elektronisk til DD s EAN lokationsnummer: De tilbudte priser gælder frem til 1. marts Herefter reguleres priserne med et tillæg på 3,0% frem til 1. marts 2016, et tillæg på 6,0% frem til 1. marts 2017, og et tillæg på 9,0% fra den 1. marts Såfremt tjenesteyderen kan dokumentere, at ændrede myndighedsregler medfører omkostningsforøgelser på over 5,0% vil disse blive honoreret med hele omkostningsforøgelsen. 8. Forsinkelse Tjenesteyder eller kunden skal ufortøvet skriftligt meddele den anden, når kunden/tjenesteyderen anser sig berettiget til forlængelse af tidsfrister, og på forlangende godtgøre, at forsinkelsen skyldes et forhold, der berettiger til fristforlængelse. Såfremt tjenesteyder overtræder aftalte tidsfrister uden at have krav på tidsfristforlængelse ydes en dagbod på 0,1 % pr. påbegyndt uge af den 4 Dansk Dekommissionering: Aftale Volumenreduktion af lavaktivt affald

7 forventede samlede betaling, dog minimum kr. Der kan i alt maksimalt betales kr. i dagbod. Såfremt kunden ønsker at gøre dagbod gældende er kunden pligtig skriftligt at fremsætte krav om betaling af bod med angivelse af bodens størrelse inden 30 dage efter det tidspunk, hvor fristen er konstateret overskredet. Parterne er erstatningspligtige efter dansk rets almindelige regler. For forhold, der udløser betaling af bod, kan erstatning kun kræves i det omfang kunden dokumenterer et tab ud over bodsbeløbet. Overskrider kunden tidsfrister uden at have krav på fristforlængelse er kunden pligtig at erstatte rådgiveren det lidte tab efter dansk rets almindelige regler. 9. Ansvar for fejl og forsømmelser Tjenesteyderen er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for fejl og forsømmelser ved opgavens løsning. Tjenesteyderen har tegnet en professionel rådgiveransvarsforsikring. Rådgivers ansvar kan maksimalt beløbe sig til 12,5 mio. kr. for personskade og 25 mio. kr. for tingskade. Tjenesteyderens ansvar ophører 5 år efter afslutning af opgaven, som fejlen eller forsømmelsen vedrører. Kunden skal skriftligt reklamere over for rådgiver, så snart kunden er eller burde være blevet opmærksom på tilstedeværelsen af tjenesteyderens mulige erstatningsansvar. 10. Tjenesteyderens habilitet Tjenesteyderen garanterer, at firmaet ikke har påtaget sig eller vil påtage sig nogen opgave, som medfører, at der kan rejses rimelig tvivl om firmaets evne til fuldt ud at varetage kundens interesser. 11. Ophavsret Kunden er berettiget til at anvende det af tjenesteyderen udarbejdede materiale fx dokumentationsmateriale - som er udarbejdet for opgavens løsning. 12. Tavshedspligt Tjenesteyderen må ikke videregive oplysninger om kunden eller materiale udleveret af kunden uden kundens skriftlige accept. Rådgiveren skal respektere kundens eventuelle bestemmelser om udleverede og udarbejdede materialers fortrolighed. 13. Forsikring Tjenesteyderen er pligtig at dokumentere at have tegnet og betalt ikraftværende erhvervsansvarsforsikring uden begrænsninger i forhold til Dansk Dekommissionering: Aftale Volumenreduktion af lavaktivt affald 5

8 sædvanligt dækningsomfang m.v. Forsikringen skal være gældende i 5 år efter rådgiverens ydelse er afleveret. Rådgiveren har tegnet forsikring i.. med policenummer 14. Tvister I henhold til Almindelige bestemmelse for teknisk rådgivning og bistand, ABR Underskrifter Nærværende kontrakt er udfærdiget i 2 enslydende eksemplarer, som underskrives af begge parter. Kunden og tjenesteyderen opbevarer hvert deres eksemplar af kontrakten. 16. Bilag Bilag A Bilag B Bilag C Rettelsesblade Udbudsbetingelser med Bilag Tjenesteyderens tilbud For kunden Dato underskrift Stempel For tjenesteyder Dato underskrift Stempel 6 Dansk Dekommissionering: Aftale Volumenreduktion af lavaktivt affald

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

GBI 14 GENERELLE BETINGELSER FOR INDUSTRIRÅDGIVNING

GBI 14 GENERELLE BETINGELSER FOR INDUSTRIRÅDGIVNING GBI 14 GENERELLE BETINGELSER FOR INDUSTRIRÅDGIVNING 2014 Generelle Betingelser for Industrirådgivning, GBI 14 Forord Generelle Betingelser for Industrirådgivning (GBI 14) er udarbejdet af Foreningen af

Læs mere

Mellem. Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK )

Mellem. Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK ) Advokatpartnerselskab J.nr. 295584-AEJ BILAG 7 - KONTRAKTUDKAST AFSÆTNING AF SLAGGE (UDKAST AF 19. JUNI 2015) Mellem Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK ) og [Leverandørens

Læs mere

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Mellem A/S Storebælt Storebæltsvej 70, 4220 Korsør v./kontaktperson René Bøge Jensen, mobil: +45 61 15 48 41, mail: rbj@sbf.dk CVR nr.: 15 80 78 30 (herefter kaldet ordregiver)

Læs mere

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Bilag 9 Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Levering af Lovinformationssystem med tilhørende CMS til egne regler, vedligeholdelse og driftsafvikling Mellem Frederikshavn Kommune og xx Frederikshavn Kommune Xx

Læs mere

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ]

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ] AFTALE Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 1. Parterne Undertegnede [ Indsæt navn og adresse ] Vælg et element. i det følgende kaldet Bygherren, ved ansvarlig kontaktperson: [ * ] og medundertegnede

Læs mere

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning.

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning. AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING (Paradigme - totalrådgiverudbud) Mellem Ringkøbing Skjern Kommune og XXXX CVR nr. vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma)

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Miniudbud og konkretiseres i den konkrete Totalentrepriseaftalekontrakt. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr.

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse.

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse. FMI Standardbetingelser med bod Tjenesteydelser 1. Indledning Betingelserne regulerer Sælgers levering til Køber af de Tjenesteydelser og Reservedele, der fremgår af Indkøbsordren. Sælgers eventuelle betingelser,

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

Kontrakt Vedr. Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på området udsatte børn og unge

Kontrakt Vedr. Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på området udsatte børn og unge Kontrakt Vedr. Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på området udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 1.1. Kontrakten indgås mellem... 3 2. Opgaven... 4 3. Projektperiode...

Læs mere

Kontraktudkast Bilag 5

Kontraktudkast Bilag 5 Kontraktudkast Bilag 5 vedrørende levering af Madudbringning indgået mellem Leverandøren Navn, adresse, CVR-nr. og Københavns Kommune v/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben Sjællandsgade 40

Læs mere

Tjek ydelsen på dit solcelleanlæg der kan være penge at spare

Tjek ydelsen på dit solcelleanlæg der kan være penge at spare Energi og Klima Specialtilbud til boligejere med solcelleanlæg Tjek ydelsen på dit solcelleanlæg der kan være penge at spare Juni-september 2013 Specialtilbud til boligejere med solcelleanlæg juni-september

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS Salgs- og leveringsbetingelser for ApS ApS forkortes herefter Dynamics DK 1. Ordre DYNAMICS DK tilbud er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 30 dage, medmindre en kortere periode er

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Adecco A/S Forretningsbetingelser

Adecco A/S Forretningsbetingelser Adecco A/S Forretningsbetingelser Gældende fra august 2014 1. Generelt 1.1 Adecco A/S Generelle Forretningsbetingelser finder, medmindre andet er skriftligt aftalt, direkte anvendelse på alle aftaler mellem

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support.

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. Indledning. Nedestående almindelige betingelser for levering af hjemmesidesystem og/eller webshopsystem og hosting finder

Læs mere