Beskæftigelsen i IT-erhvervene i Region Aalborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsen i IT-erhvervene i Region Aalborg"

Transkript

1 Beskæftigelsen i IT-erhvervene i

2

3 Baggrund og formål IT-erhvervene er blandt de erhvervsområder, der har været størst fokus på de seneste år. Forventninger til og ønske om fortsat vækst og udvikling inden for dette område har skærpet den erhvervspolitiske interesse for IT-erhvervene. Udviklingen i og udbredelsen af informationsteknologi har været meget dynamisk de seneste år og én af effekterne heraf er en øget efterspørgsel efter arbejdskraft med IT-kompetence. Befolkningens kompetencer og kvalifikationer på IT-området er derfor en vigtig indikator på samfundets IT-parathed og udviklingspotentiale. Til IT-kompetencer hører de formelle kvalifikationer i form af IT relateret uddannelse og efteruddannelse såvel som de kvalifikationer og kompetencer, som er erhvervet gennem learning by doing, og som sætter den pågældende i stand til at varetage en IT-stilling. Dette notat belyser for det første nogle grundlæggende træk ved IT-erhvervene deres struktur, geografisk spredning, antal arbejdspladser, beskæftigelse og lønsum - i perioden først i 2000 erne. For det andet belyser notatet befolkningens IT-kompetencer i form af IT-stillinger og IT-uddannelser. Notatet fokuserer især på IT-erhvervene samt arbejdsstyrken i. Sammenfatning IT-erhvervene har stadig stor betydning både beskæftigelsesmæssigt og lønmæssigt i Region. Til trods for en periode med tilbagegang i beskæftigelsen og i antal arbejdssteder i den private sektor i har IT-erhvervene været robust nok til at klare sig fornuftigt igennem de senere års krise i branchen. Forinden havde sektoren op gennem halvfemserne haft en kraftigere vækst end øvrige områder af landet. IT erhvervene IT-erhvervenes arbejdssteder Der findes 342 arbejdssteder inden for IT-erhvervene i ultimo Det er lidt over 4 pct. af de ca arbejdssteder i den private sektor. Fra 2002 til 2003 er der netto etableret et nyt arbejdssted inden for IT-erhvervene. IT-erhvervene har således ikke oplevet tilbagegang i antallet af arbejdssteder som det er tilfældet i hele den private sektor. Der er en kraftig koncentration af arbejdsstederne inden for IT-erhvervene i Kommune. Knap 80 pct. af IT-arbejdsstederne i findes i Kommune ultimo Som det er illustreret på figur 1 udgør arbejdsstederne inden for IT-erhvervene også en større andel af de private arbejdssteder i Kommune end det er tilfældet i de resterende kommuner i Region samarbejdet. I Kommune findes 5,7 pct. af arbejdsstederne i den private sektor inden for IT-erhvervene mod 2,3 pct. i de resterende kommuner. I hele landet findes 4,4 pct. af de private arbejdssteder inden for IT-erhvervene. Beskæftigelsen i IT-erhvervene i Side 1

4 Figur 1 IT-erhvervenes andel af arbejdssteder i den private sektor, ultimo 2003 Kommune ex. 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 Arbejdsstederne inden for IT-erhvervene udgør en større andel af de private arbejdssteder i Region set i forhold til Odense-området, mens ligger på niveau med Trekantområdet. Set i forhold til Århus-området har som helhed en mindre andel arbejdssteder inden for IT-erhvervene. Kommune ligger dog på niveau med Århus-området, men noget lavere end Århus Kommune, hvor 6,6 pct. af de private arbejdssteder er ITarbejdssteder. Derudover er det er kun hovedstadsområdet, der har en højere andel arbejdssteder inden for IT-erhvervene end Kommune. Figur 2 IT-erhvervenes andel af arbejdssteder i den private sektor, ultimo 2003 sammenligning med 3 jysk/fynske erhvervssamarbejder Århus Kommune Kommune Århus-området Odense Kommune Trekantområdet Odense-området 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 I Århus-området og Odense-området ses der også en betydelige koncentration af arbejdsstederne inden for IT-erhvervene i storkommunen. I Århus Kommune findes alene 82 pct. af ITarbejdsstederne i Århus-området, mens knap 85 pct. af IT-arbejdsstederne i Odense-området ligger i Odense Kommune. Kommune, Økonomikontoret Side 2

5 Lidt over halvdelen af arbejdsstederne inden for IT-erhvervene i findes inden for ITkonsulentvirksomhed, hvilket er under landsgennemsnittet på 63 pct. De 3 jysk/fynske erhvervssamarbejder, som sammenlignes med, ligger alle under landsgennemsnittet. I Århus-området er 62 pct. af arbejdsstederne inden for IT erhvervene ITkonsulentvirksomhed, Odense-området er på niveau med, mens Trekantområdet har den laveste andel IT-konsulentvirksomheder på 54 pct. Figur 3 Arbejdssteder inden for IT-erhvervene fordelt på hovedbrancher ultimo Kommune excl IT-industri IT-engroshandel Telekommunikation IT-konsulentvirksomhed Kommune har en noget større andel arbejdssteder inden for IT-konsulentvirksomhed (59 pct.) end de øvrige kommuner i Samarbejdet, hvor under halvdelen af arbejdsstederne findes inden for IT-konsulentvirksomhed. Til gengæld er de øvrige kommuner i Samarbejdet specialiseret inden for IT-industri. Hver fjerde IT-arbejdssted i disse kommuner findes nemlig inden for denne branche hvilket er den højeste koncentration af arbejdssteder inden for IT-industri i hele landet. Beskæftigelsen Ultimo 2003 er personer beskæftiget inden for IT-erhvervene i. Sammenlignet med året før, hvor der var beskæftigede personer, er det et fald på omkring 7 pct. Beskæftigelsen inden for IT-erhvervene i svarer til 8 pct. af den samlede private beskæftigelse i 2003, hvilket er et stykke over landsgennemsnittet på lidt over 6 pct. Som det ses af figur 4 har Kommune en lidt større andel IT-beskæftigelse nemlig 8,5 pct. - end de øvrige kommuner i Samarbejdet, hvor 7 pct. af beskæftigelsen i den private sektor findes inden for IT-erhvervene. Beskæftigelsen i IT-erhvervene i Side 3

6 Figur 4 Beskæftigelsen inden for IT-erhvervene som andel af den samlede beskæftigelse i den private sektor, Kommune ex. 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 Kilde: Danmarks Statistik, Erhvervsbeskæftigelsen (særkørsel). Som det ses af figur 5 har Århus Kommune den største andel IT-beskæftigelse nemlig 10,7 pct., mens Trekantområdet som den laveste - kun har en andel på 3,8 pct., hvilket er betydeligt lavere end landsgennemsnittet på lidt over 6 pct. Odense-området ligger ligeledes under landsgennemsnittet. Figur 5 Beskæftigelsen inden for IT-erhvervene som andel af den samlede beskæftigelse i den private sektor, sammenligning med 3 jysk/fynske erhvervssamarbejder Århus Kommune Århus-området Kommune Odense Kommune Odense-området Trekantområdet 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 De personer, der i 2003 er beskæftigede inden for IT-erhvervene i, har en samlet arbejdsmængde, der svarer til at person er fuldtidsbeskæftigede. Til trods for faldet i antal beskæftigede personer fra 2002 til 2003, er den samlede arbejdsmængde inden for ITerhvervene stort set på samme niveau i 2003 som i Kommune, Økonomikontoret Side 4

7 De 191 arbejdssteder inden for IT-konsulentvirksomhed beskæftiger flest personer i i 2003 nemlig personer. I gennemsnit er der 12 ansatte pr. arbejdssted inden for ITkonsulentvirksomhed. IT-industri beskæftiger næsten lige så mange personer på 33 arbejdssteder. Arbejdsstederne inden for IT-industri har i gennemsnit 60 ansatte og er dermed betydeligt større end arbejdsstederne i de øvrige hovedbrancher. Arbejdsstederne inden for ITengroshandel beskæftiger i gennemsnit 18 personer, mens Telekommunikation gennemsnitlig 34 personer. Figur 6 Beskæftigelsen inden for IT-erhvervene fordelt på hovedbrancher ultimo excl Kommune IT-industri IT-engroshandel Telekommunikation IT-konsulentvirksomhed Kommune har en større andel af beskæftigelsen inden for IT-konsulentvirksomhed (42 pct.) end de øvrige kommuner i Samarbejdet, hvor kun 11 pct. af de beskæftigede har job inden for IT-konsulentvirksomhed. Til gengæld er de øvrige kommuner i Samarbejdet meget specialiseret inden for IT-industri 3 ud af 4 job i IT-erhvervene findes inden for denne branche. Til sammenligning er der kun 17 pct. af jobbene inden for IT-erhvervene i hele landet, der er job i IT-industrien. IT-erhvervenes lønsum IT-erhvervenes samlede lønsum udgør i 2003 knap 2.4 mio. kr. i, svarende til en stigning på lidt over 1 pct. i forhold til året før. I den private sektor i alt har væksten i lønsummen været en smule mindre. IT-engroshandel har haft vækst i lønsummen fra 2002 til 2003 på lidt over 13 pct., mens Telekommunikation har haft tilbagegang på ca. 6 pct. Lønsummer i de øvrige hovedbrancher inden for IT-erhvervene er stort set uændret fra 2002 til Beskæftigelsen i IT-erhvervene i Side 5

8 Figur 7 Årlig lønsum inden for IT-erhvervene som andel af den samlede lønsum i den private sektor, IT-industri Telekommunikation IT-engroshandel IT-konsulentvirksomhed I 2003 udgør IT-erhvervenes samlede lønsum 12,5 pct. af den samlede lønsum i den private sektor i, hvilket er en større andel end landsgennemsnittet på 9,5 pct. Både Trekantområdet og Odense-området ligger et godt stykke under landsgennemsnittet (jf. figur 9). Figur 8 Årlig lønsum inden for IT-erhvervene som andel af den samlede lønsum i den private sektor, excl. 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 IT-erhvervenes samlede lønsum udgør en lidt større andel samlede lønsum i den private sektor i Kommune end i de øvrige kommuner i Samarbejdet (jf. figur 8). Kommune ligger dog stadig en godt stykke bag Århus-området og Århus Kommune, der har den højeste andel af lønsummen inden for IT-erhvervene i hele landet. Kommune, Økonomikontoret Side 6

9 Figur 9 Årlig lønsum inden for IT-erhvervene som andel af den samlede lønsum i den private sektor, sammenligning med 3 jysk/fynske erhvervssamarbejder Århus Kommune Århus-området Kommune Odense Kommune Odense-området Trekantområdet 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 Til trods for en periode med tilbagegang i beskæftigelsen og i antal arbejdssteder i den private sektor i har IT-erhvervene været robust nok til at klare sig fornuftigt igennem de senere års krise i branchen. Forinden havde sektoren op gennem halvfemserne haft en kraftigere vækst end øvrige områder af landet. IT-erhvervene har således stadig stor betydning både beskæftigelsesmæssigt og lønmæssigt i. Arbejdsstyrkens IT-stillinger og -kompetencer Mange mennesker arbejder med IT dvs. er ansat i en IT-stilling - uden nødvendigvis at have en formel IT-uddannelse. Generelt set er personer ansat i IT-stillinger beskæftiget med udvikling eller vedligeholdelse af IT-programmer, -netværk og/eller udstyr. Der skelnes mellem primære og sekundære IT-stillinger. De primære IT-stillinger har IT som hovedområde f.eks. datachef, edbdriftsplanlægger, teletekniker, datamatiker, edb-assistent, programmør. Sekundære IT-stillinger inddrager i varierende omfang IT som arbejdsområde eller redskab, herunder eksempelvis stærkstrømsingeniør, alarmtekniker, teknisk assistent, AV-assistent, filmtekniker. Det skal bemærkes, at IT-stillingerne ikke inkluderer almindeligt kontorarbejde, selvom der i stadigt større omfang anvendes pc er og softwareprogrammer inden for tekstbehandling, regneark, databaser mv. Parallelt med definitionen på IT-stillinger er IT-uddannelser generelt karakteriseret ved at kvalificere til at udvikle/vedligeholde IT-programmer, netværk og/eller IT-udstyr. Der skelne også her mellem primære og sekundære IT-uddannelser. Primære IT-uddannelser omfatter specifikt IT relaterede studier. Herudover er der en række danske uddannelser, der i større eller mindre omfang inddrager Beskæftigelsen i IT-erhvervene i Side 7

10 IT-aspektet sekundære IT-uddannelser f.eks. elektronikmekaniker, medieteknik-mekaniker, elektrotekniker. IT-stillinger I er personer ansat i en IT-stilling pr. 1. januar 2003, heraf er ansat i en primær IT-stilling og ansat i en sekundær IT-stilling. Som det er tilfældet i er der flere primære end sekundære IT-stillinger i de 3 jysk/fynske erhvervssamarbejder (jf. figur 11). Figur 10 IT-stillinger som andel af samtlige stillinger i den private og offentlige sektor 1. januar 2004 excl. 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 Primær IT-stillinger Sekundær IT-stillinger I udgør primære IT-stillinger 1,8 pct. og sekundære IT-stillinger 1,1 pct. af samtlige stillinger pr. 1. januar Dermed er knap 3 pct. af de beskæftigede i er ansat i en IT-stilling, hvilket er lidt under landsgennemsnittet. Sammenlignet med de 3 jysk/fynske erhvervssamarbejder har en højere andel ITstillinger end Trekantområdet og Odense-området, hvilket er illustreret på figur 11. Århus Kommune og Århus-området har den højeste andel IT-stillinger. Her er lidt over 4 pct. af samtlige beskæftigede ansat i en IT-stilling, heraf er tre-fjerdedele ansat i en primær IT stilling. I hele landet er det kun hovedstadsområdet, der har en større andel IT-stillinger. Kommune, Økonomikontoret Side 8

11 Figur 11 IT-stillinger som andel af samtlige stillinger i den private og offentlige sektor 1. januar 2004 sammenligning med 3 jysk/fynske erhvervssamarbejder Århus Århus-området Trekantområdet Odense Odense-området 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 Primær IT-stillinger Sekundær IT-stillinger IT-uddannelser I havde personer gennemført en IT-uddannelse pr. 1. januar Heraf har personer en primær IT-uddannelse, hvilket svarer til ca. 42 pct. Trods vækst i antallet af personer, der har afsluttet en IT-uddannelse, udgør disse personer som det ses på figur 10 stadig en lille andel af samtlige personer med en kompetencegivende erhvervsuddannelse i hele landet har 4 pct. af samtlige personer med kompetencegivende erhvervsuddannelse en IT-uddannelse. ligger lidt højere på 4,4 pct. end landsgennemsnittet. I Kommune har 5 pct. af samtlige personer med en kompetencegivende erhvervsuddannelse en IT-uddannelse, mens det kun er tilfældet for 3,4 pct. i de resterende kommuner i Samarbejdet. Beskæftigelsen i IT-erhvervene i Side 9

12 Figur 12 Personer med IT-uddannelse som andel af samtlige personer med en kompetencegivende erhvervsuddannelse, 1. januar excl. 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 Primær IT-uddannelser Sekundær IT-uddannelser Personer med en IT-uddannelse udgør en mindre andel af samtlige personer med kompetencegivende erhvervsuddannelse i set i forhold til Århus-området (5,4 pct.) og Århus Kommune (5,8 pct.), der har den største andel med en IT-uddannelse i hele landet. Trekantområdet og Odense-området ligger lige under landsgennemsnittet. (jf. figur #). Figur 13 Personer med IT-uddannelse som andel af samtlige personer med en kompetencegivende erhvervsuddannelse, 1. januar 2004 sammenligning med 3 jysk/fynske erhvervssamarbejder Århus Århus-området Odense Odense-området Trekantområdet 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 Primær IT-uddannelser Sekundær IT-uddannelser Kommune, Økonomikontoret Side 10

13 Bilag A. Tabeller Tabel A.1. Antal arbejdssteder fordelt efter udvalgte kommuner Ultimo november 2003 IT-industri IT-konsulentvirksomhed IT-engroshandel Telekommunikation IT-erhverv Den private sektor i alt Kommune excl Århus-området Århus Kommune Århus-området excl. Århus Trekantområdet Odense-området Odense Kommune Odense-området excl. Odense Kilde: Danmarks Statistik, Erhvervsbeskæftigelsen (særkørsel). Tabel A.2. Antal jobs fordelt efter udvalgte kommuner Ultimo november 2003 IT-industri IT-konsulentvirksomhed IT-engroshandel Telekommunikation IT-erhverv Den private sektor i alt excl Århus-området Århus Århus-området excl. Århus Trekantområdet Odense-området Odense Odense-området excl. Odense Kilde: Danmarks Statistik, Erhvervsbeskæftigelsen (særkørsel). Beskæftigelsen i IT-erhvervene i Side 11

14 Tabel A.3. Antal fuldtidsbeskæftigede personer fordelt efter udvalgte kommuner Ultimo november 2003 IT-industri IT-engroshandel Telekommunikation IT-konsulentvirksomhed IT-erhverv Den private sektor i alt excl Århus-området Århus Århus-området excl. Århus Trekantområdet Odense-området Odense Odense-området excl. Odense Kilde: Danmarks Statistik, Erhvervsbeskæftigelsen (særkørsel). Tabel A.4. Årlig lønsum (1.000kr) fordelt efter udvalgte kommuner 2003 IT-industri IT-engroshandel Telekommunikation IT-konsulentvirksomhed IT-erhverv Den private sektor i alt excl Århus-området Århus Århus-området excl. Århus Trekantområdet Odense-området Odense Odense-området excl. Odense Kilde: Danmarks Statistik, Erhvervsbeskæftigelsen (særkørsel). Kommune, Økonomikontoret Side 12

15 Tabel A.5. Personer med IT-stilling fordelt efter udvalgte kommuner Pr. 1. januar 2004 IT-stilling Primær IT-stilling Sekundær ITstilling Beskæftigede personer i alt Arbejdsstyrken i alt excl Århus-området Århus Århus-området excl. Århus Trekantområdet Odense-området Odense Odense-området excl. Odense Kilde: Danmarks Statistik, Befolkningens uddannelse og erhverv, BUE (særkørsel). Tabel A.6. Personer med IT-uddannelse fordelt efter udvalgte kommuner Pr. 1. januar 2004 IT-uddannelse Primær ITuddannelse Sekundær ITuddannelse årige i alt årige med erhvervsuddannelse excl Århus-området Århus Århus-området excl. Århus Trekantområdet Odense-området Odense Odense-området excl. Odense Kilde: Danmarks Statistik, Befolkningens uddannelse og erhverv, BUE (særkørsel). Beskæftigelsen i IT-erhvervene i Side 13

16 Bilag B. Definitioner Definition af IT-erhvervene Betegnelse IT-erhvervene dækker en række brancher, hvis produkter og serviceydelser er mere eller mindre direkte relateret til informationsteknologiens udbredelse og anvendelse. Definitionen opdeler IT-erhvervene i: IT-industri IT-serviceerhverv, der opdeles i tre undergrupper: o IT-engroshandel o Telekommunikation o IT-konsulentvirksomhed De underliggende principper for definition af IT-erhvervene er følgende: For IT-industriens vedkommende skal produkterne: være beregnet til behandling og kommunikation af information, herunder også transmission og fremvisning. gøre brug af elektronisk behandling til at opfange, måle og/eller lagre information om fysiske fænomener eller kontrollere fysiske processer. For IT-serviceerhvervenes vedkommende skal produkterne/serviceydelserne: være beregnet til at muliggøre informationsbehandling og kommunikation via elektroniske medier. Definition af IT-stilling Mange mennesker arbejder med IT dvs. er ansat i en IT-stilling - uden nødvendigvis at have en formel IT-uddannelse. Selve begrebet IT-stilling er ikke dækket af en international harmoniseret definition. Der tages udgangspunkt i en afgrænsning af IT relaterede stillinger som stammer fra USA tillempet danske forhold, i det den amerikanske definition er suppleret med Edb-fagets fagforening PROSA s fortegnelse over stillingsbetegnelser og funktionsbeskrivelser for edb-faget. Generelt set er personer ansat i IT-stillinger beskæftiget med udvikling eller vedligeholdelse af ITprogrammer, -netværk og/eller udstyr. Der skelnes mellem primære og sekundære IT-stillinger. De primære IT-stillinger har IT som hovedområde f.eks. datachef, edb-driftsplanlægger, teletekniker, datamatiker, edb-assistent, programmør. Sekundære IT-stillinger inddrager i varierende omfang IT som arbejdsområde eller redskab, herunder eksempelvis stærkstrømsingeniør, alarmtekniker, teknisk assistent, AV-assistent, filmtekniker. Kommune, Økonomikontoret Side 14

17 Den valgte afgrænsning inkluderer ikke almindeligt kontorarbejde, selvom der i stadigt større omfang anvendes pc er og softwareprogrammer inden for tekstbehandling, regneark, databaser mv. Definition af IT-uddannelse Afgrænsningen af IT-uddannelse tager udgangspunkt i den internationale uddannelsesnomenklatur International Standard Classification of Education (ISCED), der inddeler uddannelser i 9 hovedgrupper, hvor IT-uddannelserne er i gruppen Videnskab, Matematik og Databehandling. Databehandling opdeles yderligere i to undergrupper: Videnskab om databehandling, der blandt andet omfatter uddannelser inde for computerprogrammering, systemanalyse, system design, informatik mv. Brug af databehandling, som omfatter brug af computere, software til databehandling, desk top publishing og tekstbehandling samt brug af Internet. OECD s definition afgrænser IT-uddannelser til snævert til at omfatte specifikt IT relaterede studier som her karakteriseres primære IT-uddannelser. Derudover er der en række danske uddannelser, der i større eller mindre omfang inddrager IT-aspektet sekundære IT-uddannelser f.eks. elektronikmekaniker, medieteknik-mekaniker, elektrotekniker. Parallelt med definitionen på IT-stillinger er IT-uddannelser generelt karakteriseret ved at kvalificere til at udvikle/vedligeholde IT-programmer, netværk. Beskæftigelsen i IT-erhvervene i Side 15

18 ØKONOMIKONTORET Boulevarden Tlf

IKT i Nordjylland. Allan Næs Gjerding. NIF Bestyrelsesmøde 31. maj 2005

IKT i Nordjylland. Allan Næs Gjerding. NIF Bestyrelsesmøde 31. maj 2005 IKT i Nordjylland Allan Næs Gjerding NIF Bestyrelsesmøde 31. maj 2005 IKT i Status på IKT Arbejdssteder, jobs og lønsum inden for IKT Arbejdsstyrkens IT kompetencer IT-stillinger IT-uddannelser Hvordan

Læs mere

6. Arbejdsstyrkens IT-stillinger og -kompetencer

6. Arbejdsstyrkens IT-stillinger og -kompetencer IT-stillinger og -kompetencer 87 6. Arbejdsstyrkens IT-stillinger og -kompetencer 6.1 Indledning IT-kvalifikationer: en indikator på IT-parathed og -udviklingspotentiale IT-kompetencer kan erhverves på

Læs mere

IT-BESKÆFTIGELSEN REDUCERET MED 7 PCT. DET SENESTE ÅR

IT-BESKÆFTIGELSEN REDUCERET MED 7 PCT. DET SENESTE ÅR \\1651-FS-0\VOL2\BRUGERE\GS\jan-feb-2003\ae-hk-mw.doc 1 Af Martin Windelin, direkte tlf.: 33557720 16.01.2003 Resumé: IT-BESKÆFTIGELSEN REDUCERET MED 7 PCT. DET SENESTE ÅR Ifølge de mest aktuelle beskæftigelsestal

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

5. Beskæftigelsen i IT-erhvervene

5. Beskæftigelsen i IT-erhvervene Beskæftigelsen i IT-erhvervene 67 5. Beskæftigelsen i IT-erhvervene 5.1 Indledning IT-erhvervenes voksende økonomiske betydning medfører også en stigende beskæftigelse inden for erhvervene, især inden

Læs mere

IT-erhvervene i tal 2009

IT-erhvervene i tal 2009 IT-erhvervene i tal 2009 BrainsBusiness - ICT North Denmark kort fortalt... IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks

Læs mere

IT-branchen har vokseværk it-konsulenter og iværksættere trækker væksten

IT-branchen har vokseværk it-konsulenter og iværksættere trækker væksten IT-branchen har vokseværk it-konsulenter og iværksættere trækker væksten Særligt it-konsulenter og iværksættere skal tilskrives æren for, at hele it-sektorens fuldtidsbeskæftigelse er i fremgang ovenpå

Læs mere

IT-BRANCHEN UNDER FORVANDLING: REKORDMANGE IT-KONSULENTER, MENS IT-INDUSTRI OG HANDEL ER I KRAFTIG TILBAGEGANG

IT-BRANCHEN UNDER FORVANDLING: REKORDMANGE IT-KONSULENTER, MENS IT-INDUSTRI OG HANDEL ER I KRAFTIG TILBAGEGANG Oktober 2006 af Martin Windelin tlf. 3355 7720 og Bjarne T. Hansen IT-BRANCHEN UNDER FORVANDLING: REKORDMANGE IT-KONSULENTER, MENS IT-INDUSTRI OG HANDEL ER I KRAFTIG TILBAGEGANG Selvom antallet af beskæftigede

Læs mere

7. It-erhvervene. Figur 7.1 Virksomheder i it-erhvervene

7. It-erhvervene. Figur 7.1 Virksomheder i it-erhvervene It-erhvervene 69 7. It-erhvervene Figur 7.1 Virksomheder i it-erhvervene. 2-24 1. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Anta 588 596 576 597 169 177 1641 1639 198 23 232 244 6565 663 6623 6445 584 1515 279 771 2

Læs mere

Procent

Procent It-kompetencer 37 6. It-kompetencer Figur 6.1 Andel af skoler med adgang til bredbånd. 2006 95 90 89 92 81 Ungarn Østrig 77 75 75 74 73 71 69 68 63 28 13 0 20 40 60 80 100 udvalgt blandt de 15 største

Læs mere

1,2 5,4 2,9 1,4 0,1 0,6 2,3 3,7 5,0 4,3. Østrig. Finland. Kabelmodem mv.

1,2 5,4 2,9 1,4 0,1 0,6 2,3 3,7 5,0 4,3. Østrig. Finland. Kabelmodem mv. Figur 1.1 Udbredelse af hurtige adgangsveje oktober 2003 30 Pr. 0 indbyggere 25 20,3 15 5 0 14,9 7,5 9,7 7,6 6,5 1,,5 3,4 4,4 7, 6,7 5,6 3,4 4,5 5,7 5,1 4,4 2,9 3,0 1,2 5,4 2,9 1,4 0,1 0,6 2,3 3,7 5,0

Læs mere

Bygge- og anlægsbranchen i område Østjylland

Bygge- og anlægsbranchen i område Østjylland Bygge- og anlægsbranchen i område Østjylland Indledning Dansk Byggeris områdebestyrelser skal varetage bygge- og anlægssektorens interesser regionalt. I den forbindelse kan områdebestyrelserne få brug

Læs mere

2.2 Strukturudviklingen i IT-erhvervene

2.2 Strukturudviklingen i IT-erhvervene IT-erhvervene 27 2. IT-erhvervene 2.1 Indledning IT-erhvervene er blandt de erhvervsområder, der har oplevet den største vækst i de senere år, og forventningerne til - og ønsker om - fortsat vækst og udvikling

Læs mere

1. Introduktion... 2 2. Metode... 2 3. Udviklingen i antal beskæftigede med journalistuddannelse... 3

1. Introduktion... 2 2. Metode... 2 3. Udviklingen i antal beskæftigede med journalistuddannelse... 3 MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 BRANCHEANALYSE ANSÆTTELSESSTATISTIK H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jobskabelsen i Business Regions

Jobskabelsen i Business Regions Jobskabelsen i Business Regions AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Med det mål at skabe øget vækst har landets kommuner fundet sammen i såkaldte business regions, der for nogles vedkommende

Læs mere

Bygge- og anlægsbranchen i område Fyn

Bygge- og anlægsbranchen i område Fyn Bygge- og anlægsbranchen i område Fyn Indledning Dansk Byggeris områdebestyrelser skal varetage bygge- og anlægssektorens interesser regionalt. I den forbindelse kan områdebestyrelserne få brug for at

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Faxe Kommune. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og

Læs mere

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling Arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune Nedenfor er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune, der er en sammenlægning af Græsted-Gilleleje og Helsinge kommuner. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes

Læs mere

Seneste nøgletal: Industri i Aalborg. BEDRE Overblik sætter denne gang fokus på industri i Aalborg. Industrien har stor betydning. i Aalborg.

Seneste nøgletal: Industri i Aalborg. BEDRE Overblik sætter denne gang fokus på industri i Aalborg. Industrien har stor betydning. i Aalborg. BEDRE Overblik sætter denne gang fokus på industri i Aalborg Seneste nøgletal: Industri i Aalborg 537 arbejdssteder med 23 i gennemsnit Vi ser nærmere på industri i Aalborg. Hvor mange job findes der i

Læs mere

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv AF ØKONOM JONAS MEYER & STUDENT TOBIAS ALVIN ANDERSEN Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv De kreative erhverv har traditionelt set udgjort et dansk kraftcenter,

Læs mere

Efterspørgslen efter ITsikkerhedsmedarbejdere. i Hovedstadsområdet. Udarbejdet af Højbjerre Brauer Schultz for KEA

Efterspørgslen efter ITsikkerhedsmedarbejdere. i Hovedstadsområdet. Udarbejdet af Højbjerre Brauer Schultz for KEA Efterspørgslen efter ITsikkerhedsmedarbejdere i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Højbjerre Brauer Schultz for KEA Januar 2017 Efterspørgslen efter IT-sikkerhedsmedarbejdere i Hovedstadsområdet 2017 Højbjerre

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Næstved Kommune (Fladså, Holmegaard, Suså, Fuglebjerg og Næstved kommuner). Ny Næstved Kommune betegnes efterfølgende

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

8. It-erhvervene. 8.1 Introduktion

8. It-erhvervene. 8.1 Introduktion It-erhvervene 133 8. It-erhvervene 8.1 Introduktion It-erhvervene vigtig i informationssamfundet 8.2 It-erhvervenes struktur 8.3 Økonomisk udvikling 8.4 Beskæftigelse 8.5 Forskning og udvikling It-erhvervene

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

FØRSTE FALD I IT-BESKÆFTIGELSEN SIDEN 2005

FØRSTE FALD I IT-BESKÆFTIGELSEN SIDEN 2005 28. juli 2008 af Jakob Mølgaard tlf. 33557729 og Louise A. Hansen Resumé: FØRSTE FALD I IT-BESKÆFTIGELSEN SIDEN 2005 Beskæftigelsen i IT-sektoren er fra 4. kvartal 2007 til 1. kvartal 2008 faldet for første

Læs mere

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Identifikation af socialøkonomiske virksomheder 3 Forskellige typer af socialøkonomiske

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2013 Pr. 1. januar 2013 var der 176.109 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Status på København januar

Status på København januar 1 Status på København Status på København er en opdatering af relevante nøgletal, som fortæller en samlet historie om Københavns styrker og udfordringer. Status på København opdateres to gange årligt.

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 23-01-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

40 procent flere ældre per ansat på ældreområdet i 2025

40 procent flere ældre per ansat på ældreområdet i 2025 40 procent flere ældre per ansat på ældreområdet i 2025 Der kommer markant flere ældre over 80 år i de kommende år. Samtidig er der udsigt til, at beskæftigelsen i den offentlige sektor vil blive reduceret

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

4. IT-serviceydelser og -handel

4. IT-serviceydelser og -handel IT-serviceydelser og -handel 61 4. IT-serviceydelser og -handel 4.1 Indledning Dette kapitel omhandler en afgrænset del af IT-erhvervene, nemlig IT-konsulentvirksomhederne og detailhandel med IT-produkter.

Læs mere

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm Juni 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2016 Siden 1. kvartal

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2011 December 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSE, LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Erhvervsturisme Befolkning nr. 2 2015 Nye virksomheder

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆKST BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2016 Flere og flere borgere flytter til Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 Forsidefoto : oplever en pæn vækst i antallet af nye virksomheder. En af de helt nye virksomheder

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 21-03-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn marts 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Forslag til analysedesign: De private serviceerhvervs fremtidige arbejdskraft behov i region Hovedstaden og region Sjælland

Forslag til analysedesign: De private serviceerhvervs fremtidige arbejdskraft behov i region Hovedstaden og region Sjælland NOTAT 8. august 2016 Forslag til analysedesign: De private serviceerhvervs fremtidige arbejdskraft behov i region Hovedstaden og region Sjælland J.nr. AMK Øst Baggrund Fremskrivningen af beskæftigelsen

Læs mere

Opfølgningsnotat på Fynsanalyse

Opfølgningsnotat på Fynsanalyse Opfølgningsnotat på sanalyse Indledning Rådet og Beskæftigelsesregion Syddanmark fik i november 2012 udarbejdet en strukturanalyse af arbejdsmarkedet på. Dette notat er en opdatering på nogle af de udviklingstendenser,

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 21-06-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn juni 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en vifte

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 12-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

IT-BESKÆFTIGELSEN STEG I 1. KVARTAL AF 2006

IT-BESKÆFTIGELSEN STEG I 1. KVARTAL AF 2006 20. juli 2006 af Martin Windelin tlf. 3355 7720 og Bjarne T. Hansen tlf. 3355 7729 IT-BESKÆFTIGELSEN STEG I 1. KVARTAL AF 2006 Den sæsonkorrigerede IT-beskæftigelse steg i 1. kvartal af 2006 med ca. 1.400

Læs mere

Flere arbejdspladser i København Andel blandt årige med kun grundskole og som ikke er under uddannelse. København, 1. januar 2005.

Flere arbejdspladser i København Andel blandt årige med kun grundskole og som ikke er under uddannelse. København, 1. januar 2005. 2006:5 Orientering Statistisk Kontor 13. juni 2006 Flere arbejdspladser i København Københavns arbejdsmarked er i fremdrift. Efter nedgangsår i 2002 og 2003 viser nye tal, at der i 2004 blev skabt 3.000

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Vejle oplever den største vækst i jobs Læs side 33 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Vejle oplever den største vækst i jobs Læs side 33 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2016 Vejle oplever den største vækst i jobs Læs side 33 VEJLE KOMMUNE 1 Forsidefoto : Ny analyse fra Akademikernes A-kasse viser da også, at Vejle er den bedste

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg August 2015 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2. færre beskæftigede indenfor bygge og anlæg Lidt færre beskæftigede

Læs mere

Pendling flytter skattekroner rundt i Danmark

Pendling flytter skattekroner rundt i Danmark 15. november 2017 2017:16 Pendling flytter skattekroner rundt i Danmark Af Søren Dalbro og Laust Hvas Mortensen 1 Mange beskæftigede pendler ud af deres bopælskommune til en arbejdsplads i en anden kommune.

Læs mere

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater

BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater BAGGRUNDSNOTAT PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Marts Vejle fortsat i top som højindkomst - kommune Læs side 10 VEJLE KOMMUNE 1

BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Marts Vejle fortsat i top som højindkomst - kommune Læs side 10 VEJLE KOMMUNE 1 VÆ K S T BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Marts 2017 fortsat i top som højindkomst - kommune Læs side 10 VEJLE KOMMUNE 1 2 VÆKSTBAROMETER MARTS 2017 INDLEDNING En kommune, der vokser 2017 er nu for alvor kommet

Læs mere

Job for personer over 60 år

Job for personer over 60 år Job for personer over 60 år Af Niels Henning Bjørn, NIHB @kl.dk Seniorerne over 60 år fortsætter i stigende grad på arbejdsmarkedet, men hvilke job er de beskæftiget i, og i hvor høj grad er seniorerne

Læs mere

ANALYSENOTAT Middelfart sætter beskæftigelsesrekord

ANALYSENOTAT Middelfart sætter beskæftigelsesrekord ANALYSENOTAT Middelfart sætter beskæftigelsesrekord AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT ØKONOM JENS UHRSKOV HJARSBECH, CAND. POLIT Fremgang på arbejdsmarkedet Det går langsomt fremad i dansk økonomi,

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2012 Pr. 1. januar 2012 var der 175.528 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Indhold Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Efterspørgslen efter ufaglærte Efterspørgslen efter arbejdskraft

Læs mere

1. Indledning. 1.1 Status over informationssamfundet

1. Indledning. 1.1 Status over informationssamfundet Indledning 9 1. Indledning Danmark er blevet et informationssamfund Status over udviklingen Publikationens indhold Danmark kan i dag med god ret betegnes som et informationssamfund. Digital behandling

Læs mere

FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 2016

FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 2016 Finland Storbritannien EU-28 FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 216 31. maj 216 har et godt digitalt udgangspunkt har et godt digitalt udgangspunkt. Vi har en veludbygget digital infrastruktur (mobilnetværk,

Læs mere

estatistik, Juni 2015

estatistik, Juni 2015 Indledning I 2013 kortlagde Erhvervsstyrelsen it-arbejdsmarkedet i Danmark i publikationen Beskæftigelsesmønstre inden for IKT (ERST 2013). Analysen blev udarbejdet til brug for det af regeringen nedsatte

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Befolkningens uddannelsesprofil 2014. Over en tredjedel har en uddannelse over folkeskolen

Befolkningens uddannelsesprofil 2014. Over en tredjedel har en uddannelse over folkeskolen Uddannelse Befolkningens uddannelsesprofil 2014 Henover de sidste ti år er der sket en positiv udvikling i befolkningens uddannelsesniveau. I 2014 havde 36,2 pct. af befolkningen over 16 år en uddannelse

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Akademikere beskæftiget i den private sektor

Akademikere beskæftiget i den private sektor Uddannelses- og Forskningsudvalget 2016-17 UFU Alm.del Bilag 86 t TIL FOLKETINGETS UDVALG FOR FORSKNING OG UDDANNELSE 20. april 2017 MZ Akademikere beskæftiget i den private sektor Indledning Der er udsigt

Læs mere

8 It, produktivitet og udvikling

8 It, produktivitet og udvikling It, produktivitet og udvikling 47 8 It, produktivitet og udvikling Figur 8.1 Andel it-fou af landenes BNP. 2002 1,27 Korea 0,97 1,02 0,71 Irland 0,51 0,51 0,40 0,39 0,35 0,34 0,33 Tyskalnd 0,25 0,24 0,19

Læs mere

Figur 1. Arbejdspladser fordelt på erhverv i procent af alle arbejdspladser i 1997. Kilde: Statistikbanken. Erhvervsbeskæftigelsen.

Figur 1. Arbejdspladser fordelt på erhverv i procent af alle arbejdspladser i 1997. Kilde: Statistikbanken. Erhvervsbeskæftigelsen. 2 2 1 1 Hele landet København Odense Århus Figur 1. Arbejdspladser fordelt på erhverv i procent af alle arbejdspladser i 1997. Kilde: Statistikbanken. Erhvervsbeskæftigelsen. 4 4 3 3 2 2 1 1 København

Læs mere

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel Bilag: Arbejdsstyrken i I dette bilag opsummeres de væsentligste resultater fra arbejdsstyrkeanalysen for arbejdskraftområde. 1. Udvikling i arbejdsstyrken i har 93.800 personer i arbejdsstyrken i 2011,

Læs mere

Sygeplejerskers bijob

Sygeplejerskers bijob Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath Oktober 2009 Sygeplejerskers bijob 13 % af sygeplejersker har et bijob. Det viser de nyeste tal fra 2007. Denne andel har været svagt faldende de seneste år.

Læs mere

Nøgletal om informationssamfundet Danmark Internationale tal

Nøgletal om informationssamfundet Danmark Internationale tal Nøgletal om informationssamfundet Danmark 2007 Internationale tal Nøgletal om informationssamfundet Danmark - 2007 Internationale tal Udgivet af: Danmarks Statistik Ministeriet for Videnskab Teknologi

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-01- 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Faktaark: Iværksættere og jobvækst

Faktaark: Iværksættere og jobvækst December 2014 Faktaark: Iværksættere og jobvækst Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvor mange jobs der er

Læs mere

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d 2 0 2 0 RAR Hovedstaden og RAR Sjælland Dato: 23. maj 2017 COWI A/S har udarbejdet en analyse af den private servicesektor

Læs mere

12. Oversigt over tabeller og figurer i publikationen

12. Oversigt over tabeller og figurer i publikationen Tabel- og figuroversigt 205 12. Oversigt over tabeller og figurer i publikationen 1. Indledning Figur 1.1 Den indholdsmæssige ramme for statistik om informationssamfundet 2. It-infrastruktur Tabel 2.1

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på:

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på: BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Beskæftigelse Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Erhvervsturisme Befolkning Færre nye virksomheder Nye

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-04-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland April 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Beskæftigelsen inden for bygge og anlæg faldt fra 2008 til 2011, hvorefter byggebeskæftigelsen i Aalborg siden har været stigende. Udvikling i

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Industri i Aalborg

BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: Industri i Aalborg BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg Tema: Industri i Aalborg nr. 3 2017 Nye virksomheder 7% færre nye CVR-numre i 2. kvartal 2017 sammenlignet med 2. kvartal 2016 Iværksættere

Læs mere

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

AMK-Syd Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd 15-03-2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland Marts 2017 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn

AMK-Syd 20-08-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn AMK-Syd 20-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Fyn September 2015 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er

Læs mere

Notat. Sammenfatning.

Notat. Sammenfatning. Notat Emne: Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst Til: Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Kopi: til: Byrådets medlemmer, Styregruppen for integrationspolitikken og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK September 212 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle

Læs mere

Etnisk ligestilling i amterne Bilag

Etnisk ligestilling i amterne Bilag Etnisk ligestilling i amterne Bilag En undersøgelse af muligheder og barrierer for etnisk ligestilling på de amtslige arbejdspladser December 2001 Arbejdsliv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Hele

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8

AUGUST MÅNED. LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 8 AUGUST MÅNED Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen (ikke opdateret) Efterspørgselen på arbejdskraft (ikke opdateret) Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål (ikke opdateret)

Læs mere

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang ANALYSENOTAT i fremgang AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG KONSULENT MALENE JÆPELT Efter en række stagnationsår har rengøringsbranchen oplevet fremgang i 2014, 2015, og i første halvår af 2016. Der er dog

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland AMK-Syd 11-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sydjylland september 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

Udfordringer på arbejdsmarkedet. Region Hovedstaden. 10. Maj Tre udfordringer

Udfordringer på arbejdsmarkedet. Region Hovedstaden. 10. Maj Tre udfordringer Udfordringer på arbejdsmarkedet Region Hovedstaden 10. Maj 2016 Tre udfordringer Den klassiske: Ledighed på linie A og B Den nye: Mangel! Den store: På kanten af arbejdsmarkedet Og et nyt vilkår: Udenlandsk

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Halvdelen af den danske jobfremgang

Halvdelen af den danske jobfremgang Halvdelen af den danske jobfremgang er deltidsjob Fra starten af 13 har der været fremgang på det danske arbejdsmarked. Målt i hoveder er lønmodtagerbeskæftigelsen steget markant mere end opgjort i fuldtidspersoner.

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

Klyngeanalyse af langvarige kontanthjælpsmodtagere

Klyngeanalyse af langvarige kontanthjælpsmodtagere Notat Klyngeanalyse af langvarige kontanthjælpsmodtagere Sammenfatning 4. april 2017 Viden og Analyse / APK 0. Baggrund Til brug for satspuljeinitiativet for langvarige kontanthjælpsmodtagere ( Flere skal

Læs mere

NOTAT. Huskeliste Oplæg ved B2B erhvervsdage d. 22. september 2015

NOTAT. Huskeliste Oplæg ved B2B erhvervsdage d. 22. september 2015 NOTAT 11. september 2015 Huskeliste Oplæg ved B2B erhvervsdage d. 22. september 2015 Indledning Jeg er rigtig glad for at være med her i dag, og glæder mig til at høre, hvor I ser mulighederne for at styrke

Læs mere