Flere arbejdspladser i København Andel blandt årige med kun grundskole og som ikke er under uddannelse. København, 1. januar 2005.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flere arbejdspladser i København Andel blandt årige med kun grundskole og som ikke er under uddannelse. København, 1. januar 2005."

Transkript

1 2006:5 Orientering Statistisk Kontor 13. juni 2006 Flere arbejdspladser i København Københavns arbejdsmarked er i fremdrift. Efter nedgangsår i 2002 og 2003 viser nye tal, at der i 2004 blev skabt flere arbejdspladser, og flere københavnere kom i arbejde. Siden starten af 2005 er beskæftigelsen steget yderligere, mens arbejdsløsheden har fortsat sit fald. Flere og flere ældre forbliver i beskæftigelse. I 2005 var 31 pct. af de årige københavnere i beskæftigelse mod 25 pct. i Også indvandrere og efterkommere oplevede en svagt faldende beskæftigelse i løbet af , men beskæftigelsen er på vej op igen. Blandt efterkommere er mænds og kvinders beskæftigelsesomfang ens, men lavere end i den øvrige befolkning. Blandt indvandrere er beskæftigelsesomfanget endnu lavere og især blandt kvinderne af ikke-vestlig herkomst. Både pendlingen ind til og ud fra København er efter nogle års tilbagegang atter i svag vækst. Hver 5. unge københavner har kun en grundskolebaggrund og er ikke under uddannelse. Værst er det blandt indvandrere, hvor det drejer sig om mere end hver anden. Denne situation er for alle grupper uændret de senere år. Andel blandt årige med kun grundskole og som ikke er under uddannelse. København, 1. januar Pct Mænd Kvinder Dansk herkomst Efterkommere Indvandrere Københavns Kommune Statistisk Kontor Vester Voldgade København V Tlf.:

2 Københavns arbejdsmarked og københavnernes uddannelse Peter Krygell Tlf.: Indholdsfortegnelse 1. Konjunkturtilbageslaget afløst af fremgang. 2. Arbejdspladser i vækst. 3. De årige forbliver i beskæftigelse. 4. Indvandrere og efterkommeres beskæftigelse atter i stigning. 5. Stor forskel i mænds og kvinders beskæftigelse blandt ikke-vestlige indvandrere. 6. Jobskabelsen det seneste år er mest sket i den private sektor. 7. Atter svagt øget pendling til og fra København. 8. Mange unge indvandrere mangler erhvervskompetencer. 9. Kilde og opgørelsesmetode. 1. Konjunkturtilbageslaget afløst af fremgang Konjunkturerne er vendt København blev i forhold til landsgennemsnittet, Hovedstadsregionen og landets andre store byer relativt hårdt ramt af konjunktunkturtilbageslaget i , men siden starten af 2004 er arbejdsmarkedssituationen blevet bedre. Antallet af arbejdspladser i København, antallet af beskæftigede københavnere samt ind- og udpendlingen er stigende. Nye tal fra Danmarks Statistik fastslår den positive udvikling i beskæftigelsen frem til starten af Siden er den gode udvikling fortsat. Andelen af beskæftigede københavnere er som gennemsnit for 2004 til 2005 steget med 2,6 procentpoint 1. I løbet af 2005 og frem til nu er det sæsonkorrigerede antal ledige faldet med næsten til godt , hvilket er historisk lavt. Denne rapport belyser kort udviklingen i Danmarks Statistiks tal for arbejdsmarked og uddannelse frem til Danmarks Statistik foretog for 2003 en mindre nedjustering af beskæftigelsestallene, se afsnit 9. 1 Stikprøvebaseret årsopgørelse af beskæftigelsesfrekvensen (glidende gennemsnit), Danmarks Statistik, AKU (Arbejdskraftundersøgelserne). Orientering 13. juni

3 2. Arbejdspladser i vækst Atter flere arbejdspladser Antallet af arbejdspladser er atter stigende i København, der i løbet af 2004 fik næsten flere arbejdspladser (tabel 1 og figur 1). Tabel 1. Antal arbejdspladser i København og udvalgte byer mv., 1. januar. Antal arbejdspladser Indeks 2002= København ,6 95,6 96,5 Frederiksberg ,1 93,1 91,0 Københavns Amt ,2 97,3 97,2 Frederiksborg Amt ,8 96,8 97,2 Roskilde Amt ,3 100,3 100,9 Hovedstadsregionen ,9 96,8 97,1 Odense ,0 97,5 97,7 Århus ,5 99,2 99,1 Aalborg ,2 97,6 96,4 Hele landet ,1 97,0 97,2 Figur 1. Antal arbejdspladser i København, Hovedstadsregionen og hele landet, 1. januar. Indeks 2002 = København 96 Hovedstadsregionen Hele landet Orientering 13. juni

4 Hotel- og restaurationsbranchen mest frem Hotel og restaurationsbranchen har klaret tilbagegangsperioden bedst og beskæftiger flere end i starten af Også sundheds- og socialområdet har nogen fremgang. Endelig har forretningsservice og detailhandel haft et par tilbagegangsår i 2002 og 2003, men er nu atter i fremgang. Den samlede industri mister fortsat årligt op til arbejdspladser (tabel 2). Tabel 2. Antal arbejdspladser i København efter brancher, 1. januar. Antal arbejdspladser Indeks 2002= Industri mv ,7 92,2 88,5 Bygge og anlæg ,9 80,4 78,9 Autohandel, service, tankstationer ,6 100,2 90,1 Engroshandel undtagen med biler ,1 81,6 78,7 Detailh. og reparationsvirks. undt. biler ,0 97,0 99,3 Hoteller og restauranter ,6 102,0 108,5 Transport ,4 93,1 90,6 Post og tele ,0 90,0 92,4 Finansiering og forsikring ,1 96,8 94,2 Udlejning, ejendomsformidling ,4 101,6 103,0 Forretningsservice ,7 94,1 98,0 Offentlig administration ,5 95,9 96,9 Undervisning ,6 98,1 98,6 Sundhedsvæsen ,8 103,4 106,5 Sociale institutioner ,0 101,6 103,2 Foreninger, kultur, renovation ,5 98,9 100,1 Uoplyst aktivitet ,4 65,9 55,0 I alt ,6 95,6 96,5 Orientering 13. juni

5 3. De årige forbliver i beskæftigelse Flere ældre i beskæftigelse Beskæftigelsesfrekvensen er nu atter svagt stigende, og den er synligt stigende for de ældre. Flere og flere ældre forbliver i beskæftigelse. I 2005 var 31 pct. af de årige i beskæftigelse mod 25 pct. i Den omvendte tendens blandt de unge, hvor beskæftigelsen er faldet lidt (tabel 3). Beskæftigelsen blandt de unge skal ses i relation til, at mange unge københavnere er studerende. En opgørelse på lidt ældre data viser, at det f.eks. gælder godt halvdelen af de unge årige. Blandt unge årige der studerer, har 3/4 samtidig et job. Den faldende beskæftigelse blandt de unge gælder, hvad enten de er under uddannelse eller ej. Der er til gengæld blevet flere unge, som hverken er beskæftigede eller under uddannelse. Tabel 3. Beskæftigede københavnere efter alder, 1. januar. Antal beskæftigede Beskæftigelsefrekvens år (pct. beskæftigede blandt befolkningen i hver alder) år år ,7 55,8 53,4 50,8 51, år ,3 74,6 71,6 70,7 71, år ,5 78,7 75,2 74,8 75, år ,3 78,8 76,7 76,0 76, år ,7 77,5 75,5 74,7 74, år ,4 76,1 74,2 73,4 73, år ,9 74,4 72,9 72,3 72, år ,3 72,6 71,2 70,3 70, år ,6 63,8 64,1 64,8 65, år ,7 26,5 28,4 29,6 31,2 67+ år I alt heraf år ,5 71,9 69,8 69,1 69,6 Orientering 13. juni

6 4. Indvandrere og efterkommeres beskæftigelse atter i stigning Atter flere ikke-vestlige efterkommere i job Beskæftigelsesfrekvensen for ikke-vestlige efterkommere faldt ret markant fra begyndelsen af 2002 til 2004 og er stadig en del lavere primo 2005, hvor der var 59 pct. i beskæftigelse. Man skal huske, at efterkommerne stadig overvejende er under 30 år, og at en del derfor er i gang med uddannelse uden nødvendigvis at være i beskæftigelse (tabel 4). Tabel 4. Beskæftigelsesfrekvens for københavnere som er efterkommere fra ikke-vestlige lande, 1. januar. Beskæftigelsefrekvens (pct. beskæftigede blandt befolkningen i hver alder) år... 53,8 53,0 47,7 44,3 47, år... 68,3 67,4 64,4 61,4 64, år... 64,3 67,6 65,1 63,4 64,9 I alt år... 62,8 63,2 59,8 57,2 58,8 Atter flere ikke-vestlige indvandrere i job - især unge Beskæftigelsesfrekvensen for ikke-vestlige indvandrere faldt fra begyndelsen af 2002 til 2004, men er dog siden atter steget noget - især for de unge årige - frem til starten af I 2005 var 45 pct. af de årige i beskæftigelse. Beskæftigelsen er nogenlunde ens for alle aldre, og den når ikke for nogen aldersgrupper over 50 pct. (tabel 5). Tabel 5. Beskæftigelsesfrekvens for københavnere som er indvandrere fra ikke-vestlige lande, 1. januar. Beskæftigelsefrekvens (pct. beskæftigede blandt befolkningen i hver alder) år... 40,3 40,4 40,4 37,4 38, år... 47,0 48,3 46,1 46,9 49, år... 41,5 45,1 45,7 46,5 48, år... 44,5 48,1 46,0 45,5 47, år... 48,3 50,1 49,3 48,7 48, år... 49,8 52,1 49,6 49,5 49, år... 49,3 50,4 47,7 48,6 48, år... 44,7 47,8 47,3 45,2 45, år... 31,9 33,9 34,3 36,4 37, år... 9,5 11,1 12,5 12,4 13,4 I alt år... 43,8 46,1 44,9 44,7 45,5 Orientering 13. juni

7 5. Stor forskel i mænds og kvinders beskæftigelse blandt ikke-vestlige indvandrere Ikke-vestlige kvinder langt mindre i job end mændene Mens 52 pct. af alle mandlige ikke-vestlige indvandrere nu er beskæftigede, gælder det kun 39 pct. af kvinderne. Selv om kvindernes beskæftigelsesfrekvens er langt efter mændenes, så steg kvindernes erhvervsfrekvens fra 2001 til 2005 lidt hurtigere end mændenes (tabel 6). Tabel 6. Beskæftigelsesfrekvens for københavnere som er indvandrere fra ikke-vestlige lande, 1. januar. Beskæftigelsefrekvens (pct. beskæftigede blandt befolkningen i hver alder) Mænd år... 41,6 43,3 41,7 39,6 40, år... 60,8 60,5 56,1 54,5 56, år... 54,9 60,3 59,2 59,4 61, år... 53,7 58,2 56,2 55,9 58, år... 53,9 56,3 54,9 53,8 53, år... 52,4 55,5 52,9 52,8 52, år... 53,3 53,2 49,9 50,4 50, år... 50,9 54,4 53,0 50,2 50, år... 36,5 38,8 39,9 42,4 43, år... 10,8 13,0 14,7 14,7 15,3 I alt år... 50,8 53,5 51,5 50,8 51,7 Kvinder år... 39,0 37,4 39,0 35,0 36, år... 36,8 39,1 38,5 40,5 42, år... 30,1 33,0 34,9 36,3 38, år... 34,1 37,2 35,5 35,5 36, år... 39,7 41,3 41,8 42,0 41, år... 45,9 47,0 44,4 44,4 44, år... 44,8 47,0 44,9 46,3 44, år... 36,7 39,7 40,7 39,5 38, år... 24,0 25,7 25,2 27,5 28, år... 7,7 8,4 9,4 9,0 10,5 I alt år... 35,6 37,7 37,5 37,9 38,6 Orientering 13. juni

8 Herkomst betyder stor forskel i beskæftigelse Forskellen i beskæftigelsesfrekvens efter herkomst er stor allerede i års alderen og bevares i det videre liv. Størst forskel er der for indvandrere generelt og for kvinder i særlig grad. For efterkommere ligner kvindernes beskæftigelsesfrekvens mændenes indtil 30 års alderen (tabel 7). Tabel 7. Beskæftigelse blandt københavnere af dansk eller ikke-vestlig herkomst 2005, 1. januar. Befolkning Beskæftigelsefrekvens (pct. beskæftigede blandt befolkningen i hver alder) med dansk oprindelse med dansk oprindelse fra ikke-vestlige lande efterkommere indvandrere fra ikke-vestlige lande efterkommere indvandrere I alt år ,5 47,0 38, år ,7 64,0 49, år ,0 64,9 48, år ,3 62,6 47, år ,9.. 48, år ,3.. 49, år ,0.. 48, år ,2.. 45, år ,6.. 37, år ,6.. 13,4 I alt år ,1 58,8 45,5 Heraf kvinder år ,7 47,6 36, år ,8 64,6 42, år ,8 62,2 38, år ,8 55,8 36, år ,1.. 41, år ,1.. 44, år ,2.. 44, år ,8.. 38, år ,1.. 28, år ,0.. 10,5 I alt år ,9 57,8 38,6 Orientering 13. juni

9 6. Jobskabelsen det seneste år er mest sket i den private sektor Atter svag jobvækst for lønmodtagere Siden starten af 2002 har København mistet lønmodtagerjobs. Mens den kommunale sektor fik flere jobs, mistede den øvrige offentlige sektor næsten jobs og den private sektor næsten jobs. I forhold til hele landet har København især mistet statslige og private arbejdspladser. Jobskabelsen det seneste år er dog mest sket i den private sektor (tabel 8). Tabel 8. Lønmodtagerarbejdspladser i København og hele landet, 1. januar. Antal arbejdspladser Udvikling antal pct. København Privat ,1 Stat ,3 Kommune/Amt ,2 Offentlige selskaber mv ,2 I alt ,9 Hele landet Privat ,9 Stat ,3 Kommune/Amt ,2 Offentlige selskaber mv ,2 I alt ,8 1 Bl.a. Post Danmark og DSB. Orientering 13. juni

10 7. Atter svagt øget pendling til og fra København Pendlingen stiger svagt Konjunkturafmatningen fra begyndelsen af 2002 betød en vis tilbagegang i arbejdspladser og bosatte beskæftigelse, som også smittede af på pendlingen til og fra København. Fra starten af 2005 spores dog atter en vækst også i pendlingstallene, om end omfanget stadig er lavere end i Udpendlingen var i begyndelsen af 2005 på ca eller 1 pct. færre end i 2002, og indpendlingen var 4 pct. lavere (tabel 9 og figur 2). Tabel 9. Arbejdspladser, bosatte beskæftigede og pendlere ind til og ud fra København, 1. januar. Arbejdspladser Bosatte beskæftigede Indpendlere Udpendlere Figur 2. Arbejdsmarked og pendling til og fra København , 1. januar. Indeks 2002 = Arbejdspladser Bosatte beskæftigede Indpendling Udpendling Orientering 13. juni

11 8. Mange unge indvandrere mangler erhvervskompetencer Hver anden årig indvandrer mangler erhvervskompetencer Hver 5. unge københavner har kun en grundskolebaggrund og er ikke under uddannelse. Blandt efterkommere alene gælder det næsten hver tredje, mens det blandt indvandrere drejer sig om mere end hver anden. Tallene viser, at situationen for alle grupper er uændret de senere år (tabel 10). Tabel 10. Unge københavnere år efter uddannelsessituation, 1. januar. Fuldført Grundskole eller uoplyst uddannelse Under uddannelse Ej under uddannelse Mere end grundskole Under uddannelse Ej under uddannelse I alt Unge kun med grundskole og ej under uddannelse I alt Dansk herkomst Efterkommere Indvandrere Procent af alle i gruppen I alt... 19,0 18,3 19,1 18,8 19,5 Dansk herkomst... 13,1 12,9 12,8 12,7 12,8 Efterkommere... 29,8 30,1 30,2 29,8 29,0 Indvandrere... 53,8 48,1 53,6 50,8 54,4 Orientering 13. juni

12 Blandt efterkommerne er mændene væsentligt dårligere stillede end kvinderne Mens herkomst er altafgørende for ens uddannelsessituation, er forskellen mellem kønnene forholdsvis lille. Efterkommerkvinderne nærmer sig dog i højere grad uddannelsessituationen blandt de unge kvinder med dansk herkomst, mens mandlige efterkommere faktisk er væsentligt dårligere stillet. Det illustreres for de årige i figur 3 (tabel 11 og figur 3). Tabel 11. Unge der kun har fuldført grundskole (inkl. uoplyst uddannelse), og som heller ikke er i gang med en uddannelse, 1. januar. Antal Pct. af alle i gruppen Mænd og kvinder år: Dansk herkomst ,7 18,2 18,5 Efterkommere ,4 19,0 18,6 Indvandrere ,1 34,5 36, år: Dansk herkomst ,6 14,9 14,8 Efterkommere ,2 38,0 37,3 Indvandrere ,0 57,7 60, år: Dansk herkomst ,6 10,2 10,1 Efterkommere ,0 34,4 34,2 Indvandrere ,5 50,7 54,5 I alt ,1 18,8 19,5 Mænd år: Dansk herkomst ,7 19,6 18,9 Efterkommere ,1 22,5 20,9 Indvandrere ,1 34,7 37, år: Dansk herkomst ,3 17,7 17,4 Efterkommere ,8 46,2 44,8 Indvandrere ,7 60,5 62, år: Dansk herkomst ,7 12,4 12,4 Efterkommere ,4 40,2 41,4 Indvandrere ,0 53,8 58,1 I alt ,0 20,9 21,5 Kvinder år: Dansk herkomst ,7 16,9 18,1 Efterkommere ,7 15,4 16,1 Indvandrere ,0 34,4 35, år: Dansk herkomst ,4 12,6 12,7 Efterkommere ,9 30,2 29,9 Indvandrere ,0 55,7 59, år: Dansk herkomst ,4 8,1 7,8 Efterkommere ,1 28,3 26,8 Indvandrere ,5 48,2 51,5 I alt ,4 16,9 17,7 Figur 3. Andel blandt årige med kun grundskole og som ikke er under uddannelse. København 2005, 1. januar. Pct Mænd Kvinder Dansk herkomst Efterkommere Indvandrere Orientering 13. juni

13 Der starter et udskillelsesforløb lige efter grundskolen De unge københavneres uddannelsesmønster er markant forskelligt afhængigt af de unges herkomst. I års alderen er stort set alle i gang med en uddannelse. Fra 18 års alderen kommer de unge indvandrere ud af uddannelsessystemet, og halvdelen har hverken mere end grundskole eller er i gang med en uddannelse. Mellem halvdelen og 2/3 af de unge indvandrere i 20'erne har meget ringe uddannelsesforudsætninger. Efterkommerne skiller sig først ud lidt senere, og andelen i 20'erne med meget ringe uddannelsesforudsætninger når op på godt 1/3. København er en uddannelsesby, og københavnere med en dansk herkomst er i høj grad domineret af studerende, der i starten af 20'erne er flyttet til byen for at studere. Andelen af unge med dansk herkomst, der kun har grundskole og ikke er i gang med en uddannelse, falder derfor markant efter 19 års alderen helt ned til 10 pct. (tabel 12 og figur 4). Blandt københavnere af dansk herkomst, der ikke er tilflyttet, ser billedet noget anderledes ud. En opgørelse (2004) af unge danske ærkekøbenhavnere år dvs. unge københavnere, der har gået i 8. klasse i en københavnsk folkeskole, viser, at hver 4. af disse unge kun har fuldført en grundskole og ikke er i gang med en uddannelse. Det svarer til ca. 300 unge pr. årgang. Figur 4. Andel personer uden uddannelse og ej under uddannelse. København 2005, 1. januar. Pct Dansk herkomst "Ærkekøbenhavnere" (dansk herkomst) Efterkommere Indvandrere 15 år 16 år 17 år 18 år 19 år 20 år 21 år 22 år 23 år 24 år 25 år 26 år 27 år 28 år 29 år Orientering 13. juni

14 Tabel 12. Unge der kun har fuldført grundskole (inkl. uoplyst uddannelse), og som heller ikke er i gang med en uddannelse 2005, 1. januar. Antal Pct. af alle i gruppen dansk herkomst efterkommere indvandrere i alt dansk herkomst efter- indkommervandrere i alt 15 år ,0 5,4 15,9 6,2 16 år ,5 9,1 17,4 11,2 17 år ,3 23,9 31,9 23,2 18 år ,5 29,3 46,8 30,2 19 år ,2 32,7 56,4 32,4 20 år ,8 34,5 63,6 28,7 21 år ,9 37,8 64,4 25,5 22 år ,0 38,3 64,0 23,2 23 år ,0 38,9 57,6 20,7 24 år ,2 36,9 57,0 19,5 25 år ,2 36,4 58,0 18,3 26 år ,8 33,3 57,5 17,2 27 år ,8 30,2 52,6 16,7 28 år ,8 35,6 54,0 16,5 29 år ,9 35,0 50,6 16,0 I alt ,8 29,0 54,4 19,5 Orientering 13. juni

15 9. Kilde og opgørelsesmetode Datakilden er Danmarks Statistik (RAS-Registerbaseret Arbejdsstyrkestatistik), Danmarks Statistikbank Det skal bemærkes, at Danmarks Statistik i 2003 forbedrede opgørelsen af arbejdspladser og antal beskæftigede. Det betød en generel nedjustering for hele landet på og for København på arbejdspladser og bosatte beskæftigede. Herkomst og oprindelse Definitionen af indvandrere og efterkommere er fastsat af Danmarks Statistik. Statistikkerne benytter en klassificering i oprindelse efter landegrupper. Klassificeringen kan for hvert emne være lidt forskellig afhængig af kilde og formål. Indvandrere er personer født i udlandet af forældre, der begge (eller kun den ene, hvis den anden er ukendt) er udenlandske statsborgere eller født i udlandet. Hvis der ikke findes oplysninger om forældrene, og personen er født i udlandet, opfattes personen også som indvandrer. Efterkommere er personer født i Danmark af forældre, hvoraf ingen er danske statsborgere født i Danmark. Hvis der ikke findes oplysninger om forældrene, og personen er udenlandsk statsborger, opfattes personen som efterkommer. Såvel indvandrere som efterkommere omfatter personer med dansk og udenlandsk statsborgerskab. Danskere omfatter personer, hvor mindst én af forældrene er dansk statsborger og født i Danmark uanset personens eget fødeland og statsborgerskab. Hvis der ikke findes oplysninger om nogen af forældrene, tilhører personen gruppen danskere, hvis personen er dansk statsborger født i Danmark. Vestlige lande omfatter EU-lande inkl. de lande, der blev optaget i EU pr samt Norge, Island, Schweiz mv., Nordamerika, Australien og New Zealand. Ikke-vestlige lande omfatter alle andre lande. Opdeling ifølge Danmarks Statistik. Orientering 13. juni

16 Orientering og andre af Statistisk Kontors publikationer kan ses på internettet. Herfra kan artiklen udskrives magen til papirudgaven (PDF-format), eller tabellerne kan hentes som regneark (Excel) til viderebearbejdning. Ekspedition og abonnement: Københavns Statistiske Kontor Vester Voldgade København V. ISSN Telefon: Telefax:

Orientering. Kvindelige efterkommeres beskæftigelse og uddannelsesforhold

Orientering. Kvindelige efterkommeres beskæftigelse og uddannelsesforhold 2006 Orientering Statistisk Kontor 8. maj 2006 Kvindelige s beskæftigelse og uddannelsesforhold 73 pct. af de enlige kvindelige fra ikke-e lande i alderen 18-35 år er enten i beskæftigelse eller under

Læs mere

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2002

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2002 Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2002 Nr. 7. 22. februar 2002 Befolkning 1. januar 2002 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Datagrundlag og definitioner

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i København 1. januar 2005 Nr. 4. 29. april 2005 Befolkning 1. januar 2005 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Indhold Datagrundlag og

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Nr. 21. 24. september 2003 Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Martha Kristiansen

Læs mere

Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland.

Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland. Beskæftigelsen pr. 1. januar 2005 i de nye kommuner i Nordjylland. Den nye kommunestruktur gælder først fra den 1. januar 2007. Det er dog muligt at beregne kommunernes beskæftigelsestal ud fra de opgørelser,

Læs mere

Statistik om arbejdsmarkedet Slagelse Kommune

Statistik om arbejdsmarkedet Slagelse Kommune Statistik om arbejdsmarkedet Slagelse Kommune Arbejdsmarkedsbalance Offentlig forsørgelse Aldersstruktur Etnisk struktur Uddannelsesstruktur Erhvervs- og beskæftigelsesstruktur og pendling September 2009

Læs mere

Statistik om arbejdsmarkedet Helsingør Kommune

Statistik om arbejdsmarkedet Helsingør Kommune Helsingør Region Hovedstaden Statistik om arbejdsmarkedet Helsingør Kommune Arbejdsmarkedsbalance Offentlig forsørgelse Aldersstruktur Etnisk struktur Uddannelsesstruktur Erhvervs- og beskæftigelsesstruktur

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Statistik om arbejdsmarkedet Greve Kommune

Statistik om arbejdsmarkedet Greve Kommune Statistik om arbejdsmarkedet Greve Kommune Arbejdsmarkedsbalance Offentlig forsørgelse Aldersstruktur Etnisk struktur Uddannelsesstruktur Erhvervs- og beskæftigelsesstruktur og pendling September 2009

Læs mere

Statistik om unge i alderen år i København. Københavns Kommune Statistisk Kontor

Statistik om unge i alderen år i København. Københavns Kommune Statistisk Kontor Statistik om unge i alderen 18-29 år i København Københavns Kommune Statistisk Kontor September 24 Statistik om unge i København København er en by med mange unge. Der er 126. unge 18-29 årige i København,

Læs mere

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling Arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune Nedenfor er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune, der er en sammenlægning af Græsted-Gilleleje og Helsinge kommuner. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes

Læs mere

Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor

Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor 29.11.2006 Notat 14571 Poul Lønudviklingen næsten uændret i den private sektor Danmarks Statistik har netop udsendt tallene for lønudviklingen for den private sektor for 3. kvartal 2006. Den 12. december

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Procent af befolkningen Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Arbejdsstyrke og erhvervsfrekvenser i Aarhus Kommune, 2013 Andelen af personer i arbejdsstyrken af hele befolkningen er i Aarhus

Læs mere

Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune

Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune Arbejdsmarkedet i tal Odsherred Kommune Erhvervsfrekvens Offentlig forsørgelse Aldersstruktur Etnisk struktur Uddannelsesstruktur Erhvervs- og beskæftigelsesstruktur og pendling Oktober 2010 Beskæftigelsesregion

Læs mere

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse?

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse? Teknisk note nr. 10 20-39-årige kvinder i Danmark fordelt efter herkomst, højeste fuldførte danske og beskæftigelsesfrekvens 1. januar 2003 Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012

Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Arbejdsstyrkestatistik i Aalborg Kommune pr. 1. januar 2012 Resumé Dato 18.03.2013 Arbejdsstyrken for 16-64 årige i Aalborg Kommune var pr. 1. januar 2012 på 96.194 personer. I løbet af 2011 har det været

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 April 2002 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 1. januar 2001 var der 170.014 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

Orientering. Befolkning i København 1. januar 2006. Statistisk Kontor. Netpublikation: 7. april 2006

Orientering. Befolkning i København 1. januar 2006. Statistisk Kontor. Netpublikation: 7. april 2006 2006 Orientering Statistisk Kontor Netpublikation: 7. april 2006 Befolkning i København 1. januar 2006 Den 1. januar 2006 boede der 501.158 personer i København. I løbet af 2005 faldt folketallet med 1.204

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juni 2006 Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Århus, 2005 Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem 15-69

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 Marts 2003 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 1. januar 2002 var der 171.716 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

Notat. Sammenfatning.

Notat. Sammenfatning. Notat Emne: Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst Til: Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Kopi: til: Byrådets medlemmer, Styregruppen for integrationspolitikken og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Levendefødte børn efter statsborgerskab i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Levendefødte børn efter statsborgerskab i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Levendefødte børn efter i København 1992-1998 Nr. 27. 1. september 2 Levendefødte efter Levendefødte børn opgjort efter moderens nationalitet. København

Læs mere

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR

BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7.000 FLERE JOB PÅ ET ÅR BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND Marts 2008 BESKÆFTIGELSEN I NORDJYLLAND 2007 7000 FLERE JOB PÅ ET ÅR Godt 7.000 flere job er der skabt i Nordjylland

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2005 Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Århus, 2004 Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem 15-69

Læs mere

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 Århus Kommune Økonomisk Afdeling, Statistisk Kontor Oktober 2003 Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 -------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Ansatte med ikke-vestlig oprindelse i kommunerne

Ansatte med ikke-vestlig oprindelse i kommunerne Ansatte med ikke-vestlig oprindelse i kommunerne Af Lasse Vej Toft, Analyse- og makroenheden, Økonomisk Sekretariat, LVT@kl.dk Formålet med dette analysenotat er, at beskrive udviklingen i andelen af fuldtidsbeskæftigede

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og ledighed fordelt på oprindelseslande 2008-2014 Dette notat beskriver udviklingen på udvalgte beskæftigelses- og ledighedsparametre i Aarhus

Læs mere

Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2011 samt udviklingen i. perioden 1. januar 2006 til 1.

Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2011 samt udviklingen i. perioden 1. januar 2006 til 1. Den 5. juni 2012 Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2011 samt udviklingen i Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Sammenfatning. I løbet af 2010 har der været

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune

Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Arbejdsmarkedet i Faxe Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Faxe Kommune. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og

Læs mere

Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher

Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher 25. februar 2009 af Specialkonsulent Erik Bjørsted Direkte tlf.: 33 55 77 15 Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Direkte tlf.: 33 55 77 12 Voldsomt beskæftigelsesfald: Krisen kradser i alle brancher Dagens

Læs mere

Udviklingen i antallet af arbejdspladser i Odense Kommune, 1995-1999.

Udviklingen i antallet af arbejdspladser i Odense Kommune, 1995-1999. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforaltningen Økonomi- og Planlægningsafdelingen Nr. 8 maj 2000 Resumé Udiklingen i antallet af arbejdspladser i Odense Kommune, 5-9. Antallet af arbejdspladser steg

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Sammenhængende socialstatistik 2001

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Sammenhængende socialstatistik 2001 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Sammenhængende socialstatistik 2001 Nr. 2. 25. februar 2004 Sammenhængende socialstatistik 2001 Christine Halckendorff Tlf.: 33 66 28 36 Pia Kjærulff

Læs mere

Nøgletal for region Syddanmark

Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark - - Forord Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark er udarbejdet i et samarbejde mellem AF-regionerne Fyn, Ribe, Sønderjylland og Vejle. Baggrunden

Læs mere

Befolkningen i København, Region Hovedstaden og hele landet, 1. januar 2015

Befolkningen i København, Region Hovedstaden og hele landet, 1. januar 2015 20. august 2015 Befolkningen i København, Region Hovedstaden og hele landet, 1. januar 2015 Den 1. januar 2015 boede der 580.184 personer i København. I løbet af 2014 steg folketallet med 10.627 personer

Læs mere

Arbejdsmarkedet i VALLENSBÆK KOMMUNE

Arbejdsmarkedet i VALLENSBÆK KOMMUNE Arbejdsmarkedet i VALLENSBÆK KOMMUNE September 2006 Forord AF-regionerne på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm har i et samarbejde forestået udarbejdelse af en strukturbeskrivelse for hver af de nye

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2013 Pr. 1. januar 2013 var der 176.109 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune

Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Arbejdsmarkedet i Næstved Kommune Neden for er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ny Næstved Kommune (Fladså, Holmegaard, Suså, Fuglebjerg og Næstved kommuner). Ny Næstved Kommune betegnes efterfølgende

Læs mere

Lønudviklingen 4. kvartal 2007

Lønudviklingen 4. kvartal 2007 07-0347 - poul - 28.02.2008 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønudviklingen 4. kvartal 2007 Lønudviklingen i den private sektor er stigende. For 4. kvartal 2007 viser Danmarks Statistik

Læs mere

Opfølgningsnotat på Fynsanalyse

Opfølgningsnotat på Fynsanalyse Opfølgningsnotat på sanalyse Indledning Rådet og Beskæftigelsesregion Syddanmark fik i november 2012 udarbejdet en strukturanalyse af arbejdsmarkedet på. Dette notat er en opdatering på nogle af de udviklingstendenser,

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer Maj 2007 www.aarhus.dk/statistik - Beskæftigelse og arbejdsløshed i Århus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2005 I løbet af året 2004 er der kommet 342 flere personer fra

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.08 Juni 2002 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København

Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Stigende arbejdsstyrke, men færre faglærte i København Hvem er københavnerne? I denne analyse er der udarbejdet en karakteristik af københavnerne, hvor der bl.a. er set på befolkningsudvikling, familietyper,

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen, bydele i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen, bydele i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen, bydele i København Netpublikation 23. september 2005 Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i

Læs mere

Kapitel 2: Befolkning.

Kapitel 2: Befolkning. 7 Kapitel 2: Befolkning. 2.1 Indledning. De danske kommuner har forskellige grundvilkår at arbejde ud fra. Ud fra befolkningens demografiske og socioøkonomiske sammensætning har kommunerne i forskellig

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.13 Okt. 2001 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Ny kortlægningen af de 15-29-årige i Danmark Knap. unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Denne nye kortlægning af de unge i Danmark viser, at ud af de næsten 1. mio. unge imellem 15

Læs mere

Til Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune

Til Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Til Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Kopi til: Byrådets medlemmer, Styregruppen for integrationspolitikken og Beskæftigelsesforvaltningen Side 1 af 22 Udkast! Beskæftigelse og arbejdsløshed

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2012 Pr. 1. januar 2012 var der 175.528 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Statistik over udviklingen i Silkeborg Kommune 2008

Statistik over udviklingen i Silkeborg Kommune 2008 Statistik over udviklingen i Silkeborg Kommune 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Sammenfatning 2 1. Indledning 5 2. Folketal 5 2.1 Indbyggertal 5 2.2 Aldersfordeling 6 3. Uddannelsesniveau 8 4. Indkomstfordeling

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2003

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Juni 2004 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2003 x 1. januar 2003 var der 170.910 arbejdspladser i Århus Kommune. x Antallet af arbejdspladser i Århus

Læs mere

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Antallet af konkurser var 4.049 i 2014. Dermed faldt konkurstallet for fjerde år i træk og ligger 2.412 under konkurstallet i 2010. De traditionelle

Læs mere

TAL OM: Læsø Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Læsø Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Læsø Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give et hurtigt

Læs mere

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Brønderslev Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

TAL OM: Morsø Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Morsø Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Morsø Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på vores hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner samt om Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

Mange unge mænd mistede deres job under krisen

Mange unge mænd mistede deres job under krisen Tabte arbejdspladser:. unge har mistet deres job under krisen Mange unge mænd mistede deres job under krisen Siden sommeren, hvor arbejdsløsheden begyndte at stige, er beskæftigelsen blandt de unge 1--årige

Læs mere

TAL OM: Mariagerfjord Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Mariagerfjord Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Mariagerfjord Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på vores hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner samt om Nordjylland. Hensigten med oversigten er

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2008 Pendlingen til/fra Århus Kommune 2007 1. januar 2007 pendlede 50.438 personer til Århus Kommune, mens 26.899 pendlede ud af kommunen. Der var

Læs mere

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS

BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.06 April 2003 BEFOLKNINGENS UDDANNELSESMÆSSIGE BAGGRUND I ÅRHUS x Befolkningens uddannelsesmæssige status opgøres for den bosatte befolkning mellem

Læs mere

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE.

INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. INDVANDRERE OG EFTERKOMMERE I ÅRHUS KOMMUNE. Nærværende rapport om Indvandrere og efterkommere i Århus Kommune (ÅK) - udvalgte Århustal er en opfølgning på rapporten Indvandrere i Danmark fra Danmarks

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik maj 2005 Pendlingen til/fra Århus Kommune 2004 1. januar 2004 pendlede 45.587 personer til Århus Kommune, mens 23.706 pendlede ud af kommunen. Der var

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK Udviklingen af konkurser blandt danske virksomheder, januar 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger

Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen falder dobbelt så meget som arbejdsløsheden stiger Beskæftigelsen er faldet med 122.000 fuldtidspersoner siden toppunktet i 1. kvartal 2008. Faldet er mere end over dobbelt så stort som

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008 AMU aktiviteter i Region Midtjylland Resume 2004-2008 Formålet med dette notat er at undersøge baggrunden for udviklingen i AMU aktiviteten i Region Midtjylland i perioden 2004-2008, hvor der generelt

Læs mere

Voksne hjemmeboende børn i perioden Københavns Kommune Statistisk Kontor

Voksne hjemmeboende børn i perioden Københavns Kommune Statistisk Kontor Voksne i perioden 1997-21 Københavns Kommune Statistisk Kontor April 23 Voksne i perioden 1997-21 Baggrund I ierne er det blevet drøftet, om ene i Danmark i stigende grad bliver boende hjemme hos forældrene

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Forbruget af sundhedsydelser København 1998-2000 Nr. 17. 30. juli 2003 Forbruget af sundhedsydelser i København Martha Kristiansen Tlf.: 33 66 28 93

Læs mere

Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 1999

Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 1999 Århus Kommune Økonomisk Afdeling April 2000 Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst i Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 1999 Statistisk Kontor Telefon 89 40 20 00 Rådhuset Telefax 89

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

Kommunenotat. Randers Kommune

Kommunenotat. Randers Kommune Kommunenotat Randers Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Randers Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Socialforskningsinstituttet, Notat til Integrationsministeriets tænketank.

Socialforskningsinstituttet, Notat til Integrationsministeriets tænketank. Socialforskningsinstituttet, 1.12.03. Notat til Integrationsministeriets tænketank. Notatet er disponeret på følgende måde: 1. Befolkningssammensætning på fødeland og statsborgerskab for Sverige, Tyskland,

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til og fra Aarhus Kommune - status pr. 1. januar 2014 1. januar 2014 (ultimo 2013) pendlede 54.988 personer til Aarhus Kommune, mens 31.587

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED 56 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED ARBEJDSMARKEDET ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED ARBEJDSMARKEDET Sammenfatning Den økonomiske krise, der startede i 2008, er i aftagende og afløst

Læs mere

ANALYSERAPPORT 2010 ARBEJDSSTYRKE, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESFRE- KVENSER SAMT BESKÆFTIGELSE I ØSTDANMARK

ANALYSERAPPORT 2010 ARBEJDSSTYRKE, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESFRE- KVENSER SAMT BESKÆFTIGELSE I ØSTDANMARK ANALYSERAPPORT 2010 ARBEJDSSTYRKE, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESFRE- KVENSER SAMT BESKÆFTIGELSE I ØSTDANMARK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune

Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune Arbejdsmarkedet i Ringsted kommune Neden for en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ringsted Kommune. I beskrivelsen sammenlignes arbejdsmarkedet i kommunen med arbejdsmarkedet i hele landet og i det arbejdskraftopland,

Læs mere

INDVANDRERES OG EFTERKOMMERES BESKÆFTIGELSE I NORDJYLLAND

INDVANDRERES OG EFTERKOMMERES BESKÆFTIGELSE I NORDJYLLAND INDVANDRERES OG EFTERKOMMERES BESKÆFTIGELSE I NORDJYLLAND BESKÆFTIGELSENREGION NORDJYLLAND Juni 29 INDVANDRERES OG EFTERKOMME- RES BESKÆFTIGELSE I NORDJYL- LAND SAMMENFATNING Stor stigning (34,6%) i fuldtidsbeskæftigede

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og ledighed fordelt på oprindelseslande 2009-2015 Dette notat beskriver udviklingen på udvalgte beskæftigelses- og ledighedsparametre i Aarhus

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED OPDELT PÅ HERKOMST 1. JAN. 2001

BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED OPDELT PÅ HERKOMST 1. JAN. 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.05 Maj 2002 BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSLØSHED OPDELT PÅ HERKOMST 1. JAN. 2001 Beskæftigelsesprocenten i Århus Kommune for den samlede gruppe af 3. lande

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Pendlingen til/fra Aarhus Kommune, 2013 1. januar 2013 (ultimo 2012) pendlede 54.009 personer til Aarhus Kommune, mens 31.011 pendlede ud af kommunen.

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Danmark er en lille åben økonomi, og vi profiterer i høj grad af den frie bevægelighed af varer, tjenester

Læs mere

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE Beskæftigelsesregion Nordjylland, november 2010 BRUG FOR FLERE FAG- LÆRTE Der skal uddannes mange flere faglærte for at fylde pladserne ud efter dem, der forlader

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

Kommunenotat. Herning Kommune

Kommunenotat. Herning Kommune Kommunenotat Herning Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Herning Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2011

Befolkning i København 1. januar 2011 31. marts 2011 Befolkning i København 1. januar 2011 Den 1. januar 2011 boede der 539.542 personer i København. I løbet af 2010 steg folketallet med 11.334 personer. I 2010 steg antallet af indvandrere

Læs mere

STIGNING I BÅDE BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSTID

STIGNING I BÅDE BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSTID 12. april 2007 af Signe Hansen dir. tlf. 33557714 og Frederik I. Pedersen dir. tlf. 33557712 Resumé: STIGNING I BÅDE BESKÆFTIGELSE OG ARBEJDSTID Den samlede præsterede arbejdstid steg med hele 2,6 pct.

Læs mere

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Vestjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Udvikling i Beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Finanskrisen resulterede i et væsentligt fald i beskæftigelsen fra 2008 til

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i marts 13 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 7 ud af 1 arbejdspladser har under 5 ansatte

Læs mere