Tilstandsrapport. Afdeling 123-0, Havevang/ Agervang, Holbæk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilstandsrapport. Afdeling 123-0, Havevang/ Agervang, Holbæk"

Transkript

1 Afdeling 123-0, Havevang/ Agervang, Holbæk Nærværende tilstandsrapport er et tillæg til den 10-årige vedligeholdelsesplan og er en opsummering af de ting, der er angivet i 10-års-planen samt de akutte ting, som ikke kan dækkes af de henlagte midler i afdelingen. Rapporten er udarbejdet efter 'markvandring' den 20. august 2013 i afdelingen med deltagelse af følgende: Jesper Rolland, Lejerbo Rasmus Johansen, Lejerbo, Lejerbo Henrik Larsen, Afdelingsbestyrelsen

2 Bygningsoplysninger Principper for vurdering I nedenstående tilstandsrapport er bygningsdelenes vedligeholdelsestand vurderet efter følgende definition. God: Middel: Dårlig: Kritisk: Bygningsdelen er intakt og i god og forventet stand i forhold til bygningsdelens alder. Bygningsdelen er i middelgod stand, men der kan være enkelte bygningsdele, som har mindre svigt og, som skal Bygningsdelen oprettes/udbedres. er i middelgod stand, men der kan være enkelte bygningsdele, som har mindre svigt og, so Bygningsdelen har svigt, som med tiden kan give skader på andre bygningsdele. Bygningsdelen er i en stand, hvor udskiftning er nødvendig. I tilstandsrapporten er der vurderet følgende antal områder med den viste fordeling. Vurdering Antal 1 God 0 2 Middel 41 3 Dårlig 1 4 Kritisk 1 I alt 43

3 11.t.0 Rådgiver Tilstandsbeskrivelse God I lyset af de mange presserende opgaver der ligger og venter, er det besluttet at Middel arbejde på en samlet renoveringsopgave. i den forbindelse aftaltes det at få udført en fremtidssikringsrapport, der sammen med Øllgaard rapport over de tekniske Dårlig installationer, eventuelt kan danne grundlag for ansøgning om Kritisk landsbyggefondsmidler. Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 11.tk.bel.0Vejbelægning Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Afsat til løbende vedligehold. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 11.tk.bel.1P-pladsbelægning Tilstandsbeskrivelse God Afsat til ny asfalt belægning. Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 11.tk.bel.2Stibelægning Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Løbende vedligehold af stibelægninger asfalt/grus. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år.

4 11.tk.bel.3Belægninger Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Afsat til løbende vedligehold. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 11.tk.heg.0 Hegn/mure Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Afsat til løbende vedligehold. 15/16 Afsat til sikring af gl. varmecentral ved miljø tkr Middel gården mht. trapper mv. Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 11.tk.heg.1 Grafitti fjernelse. Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Afsat til løbende grafitti bekæmpelse. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 12.tt.afl.sam.0 Kloakanlæg Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Afsat til rep. og vedligehold. i 12/13 er afsat til fotoregistrering af kloaksystem. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år.

5 12.tt.bly.sam.0 Belysning Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Afsat til løbende rep. og vedligehold. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 13.ti.0 Garager Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Afsat til løbende vedligehold af garageporte. overdækning af materialeplads. tkr Middel projekt udarbejdet og der er givet byggetilladelse. anslået til fordelt Dårlig mellem 3 afdelinger Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 13.ti.bor.1Havebænke/-borde Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Afsat til vedligeholdelse. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 13.ti.leg.0Legepladsudstyr Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Afsat til nyindkøb og vedligeholdelse. 4 nye sandkasser 14/15 + nye tage på tkr Middel legehuse Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år.

6 14.tb.bus.0 Buske Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Afsat til diverse beplantninger tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 14.tb.trae.0 Træer Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Til løbende efterplantninger. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 22.bk.vaeg.0 Teglfacader Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Afsatte midler til løbende rep. af div. skader. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 22.bk.vaeg.1 Facadebeklædning Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Afsat til fastgørelse af løse gavle, ca. 3 stk. pa. Der er udført en gavl og undersøgt tkr Middel 2. Begge de undersøgte gavle er fastgjort på samme måde som løs gavl. Hvis Dårlig alle gavle skal fastgøres skal der anvendes omkring 1 mio kr.det undersøges om Kritisk Byggeskadefond kan dække hvis samtlige gavle skal fastgøres. Der pågår dialog med MT Højgaard. Foreløbig afsættes til fastgørelse af 3 gavle. Der er ikke opnået resultat med MT Højgaard. derfor afsættes der kr. p.a. til videre Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år.

7 23.bk.tad.0 Tagbelægning Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Afsat til løbende reparationer. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 24.bk.alt.0Altaner Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Afsat til løbende vedligehold af nye altanlukninger. det blev på markvandringen tkr Middel besluttet at afsætte ekstra pr. år p.g.a. utætte tætningslister. Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 26.bk.vin.0 Døre i facader Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Afsat til løbende udskiftning af vinduer og døre mod nye lukkede altaner. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 26.bk.vin.1 Malerplan Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Midler afsat i henhold til eksisterende malerplan. der udarbejdes ny malerplan ved tkr Middel ekstern rådgiver. Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år.

8 31.bk.0 Toiletrumsudstyr Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Afsat til løbende udskiftning af toiletter og håndvaske. Der afsættes ekstra midler tkr Middel grundet stort vandspild 14/17 Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 31.bk.doer.0 Døre i indervægge Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Afsat til løbende udskiftning af mellem-hoved og kælderdøre. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 31.bk.gul.0 Gulvbelægning ialt Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Afsat til løbende udskiftning af parketgulve. Gulvene kan snart ikke slibes mere, tkr Middel hvilket medfører væsentligt øgede udgifter til udskiftninger i forbindelse med Dårlig fraflytninger. det er afdelingen der skal udrede dette, og det skal derfor tages med Kritisk i planlægningen. det forentes at der inden for en kort årrække er bydende nødvendigt at anvende ca kr. p.a. til gulvudskiftninger. Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 31.bk.vaeg.0 Indervægsbeklædning Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Afsat til løbende reparation af badeværelser, løse fliser m.v. Badeværelser er tkr Middel udtjente. der skal arbejdes på en løsning for renovering af disse. Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år.

9 32.bi.hvi.0Komfurer Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Afsat til løbende udskiftninger. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 41.bi.0 Udstyr i adgangsveje Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Afsat til postkasser og vedligehold. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 41.bi.koek.0 Køkkeninventar Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Afsat til løbende rep. og vedligehold. Bestyrelsen opfordres til at stille forslag om tkr Middel kollektiv råderet på fraflytningskøkkener - hvor det ikke er hensigtsmæssigt at Dårlig vedligeholde. Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 41.bk.ovf.0 Kældergange Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Afsat til maling af kældergange. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år.

10 51.Bt.afl.ops.0 Afløbssystemer Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Midler afsat til rensning af tagrender, skal foregå fra lifte. der er regnet med en tkr Middel halvdel af afdelingen pr. år. skiftevis Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 51.bt.afl.roer.0 Faldstamme Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Afsat til løbende vedligeholdelse tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 52.bt.bel.sam.0 Belysningsanlæg Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Afsat til løbende vedligehold, i 11/12 og 12/13 er afsat til nye installationer i tkr Middel forbindelse med råderetssag ang. køkkenudskiftninger. Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 52.bt.elf.sam.0 El centraler Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Afsat til løbende rep. og vedligehold. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år.

11 53.bt.gas.sam.0 Gasinstallation Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Afsat til løbende vedligehold. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 54.bt.van.sam.0 Vandinstallation Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Der udskiftes stigestrenge svarende til en blok i 15/16. Kr Herefter tkr Middel afsættes kr årligt i syv år til udskiftning af øvrige stigestrenge i Dårlig resterende seks blokke. Der henvises til Øllegårds rapport med hensyn til Kritisk projektet. samlede omkostning forventes at ligge mellem 6-8 mio. Beslutning om finansering af omkostningen fremover bør overvejes. Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 54.bt.van.sam.1 Varmeanlæg Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Afsat til rør, pumper, vvb, armaturer m.v. Besparelse grundet ansættelse af tkr Middel vvs/gårdmand Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 55.bt.var.sam.0 Skorstene Tilstandsbeskrivelse God Afsat til nedrivning af skorsten, samt rep. af blivende. Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år.

12 55.bt.var.sam.1 Varmeanlæg Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Afsat til løbende vedligehold, rør, pumper, styringsanlæg m.m. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 55.bt.var.maal.0 varmemålere Tilstandsbeskrivelse God Afsat til udskiftning af varmemålere. Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 55.bt.var.pro.0 Fyringsanlæg Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Midler afsat til udskiftning af gasfyr.i 15/16 skal påregnes gasfyr i børnehave. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 56.bt.0 Vaskeri Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Afsat til løbende udskiftning. besparelse grundet ansættelse af vvs/gårdmand tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år.

13 57.bt.ven.sam.0 Ventilationsanlæg Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Afsat til løbende rensning og servicering. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 58.bt.0 Affaldsanlæg Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Afsat til rep. og vedligehold, bl.a. indkøb af nye sække tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år. 61.mk.tra.0 Traktorer Tilstandsbeskrivelse Evt. anslået beløb God Afsat til vedligehold og nyindkøb. tkr Middel Dårlig Kritisk Bygningsdelens forventede levetid år. Restlevetid max år.

Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård

Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård Forslag til vedligeholdelsesbudget for E/F Boholtegård Ejd. nr. 889 december 2014 Indhold Indledning:... 3 Stamdata:... 3 Sammenfatning:... 4 Vurdering:... 4 Økonomi... 5 Fremgangsmåde... 5 Bemærkninger

Læs mere

Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport

Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport Boligbebyggelsen E/F LODSGÅRDEN Tilstandsrapport August 2006 Sags nr. 06024 Emne: Tilstandsrapport Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 1.1. Forord 3 1.2. Formål 3 1.3. Det videre forløb 3 2.

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening Adresse By E/F Brøndbyvestervej 60A-68C Brøndbyvestervej 60A-68C 2605 Brøndby November 2009 Udført af: Christian Funch Jensen Klaus Mortensen

Læs mere

Fremtidssikringsanalyse

Fremtidssikringsanalyse Nærumvænge Fremtidssikringsanalyse Del 2 - idekatalog og værktøjer til den videre proces Boligkontoret Danmark Søllerød Almene Boligselskab - marts 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Idekatalog

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 63 den 19. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Lauritz A. Munch Sarah Bloch Fra Kollegiekontoret

Læs mere

Titusparken. Undersøgelse af klimaskærm

Titusparken. Undersøgelse af klimaskærm Titusparken Undersøgelse af klimaskærm DOMINIA AS Studiestræde 50 Den 04.01.2010 1554 København V Tlf.: 3343 4500 / fax: 3343 4501 Sag nr. 3442 01 E-mail: dominia@dominia.dk Rapport udført af: Søren Elo

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 Dokument nr. 69848-TR2 Revision

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: SIDE 1 AF 11 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Willemoesgade 46 6700 Esbjerg 561-064687-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

AB Nymindegaard 2013. Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

AB Nymindegaard 2013. Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling AB Nymindegaard 2013 Tirsdag d. 19. marts 2013 kl. 19.00 Sted: Krypten, Ved Kildevældskirken 2, 2100 København Ø Nymindegaard den 4. marts 2013 Indkaldelse til

Læs mere

fsb Afdeling 1.21 Kantorparken Budget 2015

fsb Afdeling 1.21 Kantorparken Budget 2015 fsb Budget 2015 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1939-40 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/4 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 540,0 540,0 37.821,3 Lejligheder i alt 540,0

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling 25. april 2012 i Ved Classens Have

Ekstraordinær generalforsamling 25. april 2012 i Ved Classens Have Side 1 af 8 Ekstraordinær generalforsamling 25. april 2012 i Ved Classens Have A. Valg af dirigent. Formanden, Marie-Louise Kauman (MLK), bød velkommen, og gik til dagsordenens første punkt, og foreslog

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Muligheder og udfordringer d i den eksisterende bygningsmasse

Muligheder og udfordringer d i den eksisterende bygningsmasse Muligheder og udfordringer d i den eksisterende bygningsmasse Haslev - 22. oktober 2012 John Sommer, salgsdirektør 1 mth.com 20. november 2012 Indhold 1 MT Højgaard A/S 2 Den Danske bygningsmasse fordelt

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter.

Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter. Til: Boligtagerne. 23. juni 2010 JR Afdeling 7 Elkærparken. Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter. Referat. 1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent. Kim

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Merete og Peter Verner Krogh dresse Egevej 14 Postnr. 3650 Dato 24-10-2012 By Ølstykke Udløbsdato 24-04-2013 H-12-0-0210 Kommunenr./Ejendomsnr. 240-9715 Matrikel/Ejerlav: 7TD Udlejre

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søborg. Udløbsdato 29-07-2014. Lb. nr. H-14-00445-0019. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søborg. Udløbsdato 29-07-2014. Lb. nr. H-14-00445-0019. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Svend Erik Jensen dresse Dickens lle 21B Postnr. 2860 Dato 29-01-2014 By Søborg Udløbsdato 29-07-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 159-34062 Matrikel/Ejerlav: 21 iø Buddinge Internt sagsnummer

Læs mere

Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen. Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 3. juni 2015, som omhandler 360 graders eftersynet.

Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen. Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet d. 3. juni 2015, som omhandler 360 graders eftersynet. Side 1/5 Afd. 08. Deltagere: Afd. Bestyrelsen Flemming Amdisen Ulla Burskov Henning L. Larsen Adm. Allan Kirch (ref.) Dato: 28. april 2015 Sted: Lindholm Søpark 4 Møde ang.: Formøde til afdelingsmødet

Læs mere

Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. LBF Jnr. 375

Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. LBF Jnr. 375 Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Avedøre Boligselskab 3504-2/0011 Avedøre Stationsby Nord Helhedsplan Renovering af badeværelser, lejlighedssammenlægning, ombygning

Læs mere

Råderetsregler 2010. Afd. 7. Ringgade

Råderetsregler 2010. Afd. 7. Ringgade Råderetsregler 2010 Afd. 7 Ringgade Arbejder inde i boligen Inde i boligen må du udføre enhver form for forbedringer og forandringer. Arbejderne skal være rimelige og hensigtsmæssige og de må ikke fratage

Læs mere

Generel beskrivelse af kloaksystemer

Generel beskrivelse af kloaksystemer HUSEFTERSYN HUSTYPEBESKRIVELSE C Generel beskrivelse af kloaksystemer Denne beskrivelse indeholder information om det oprindelige kloaksystem for de angivne perioder, herunder hvordan kloakken må formodes

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: KØBENHVNS KOMMUNE dresse Ove Billes Vej 12 Postnr. 2300 Dato 06-01-2015 By København S Udløbsdato 06-07-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-423034 Matrikel/Ejerlav: 928 Sundbyvester,

Læs mere

Orientering om køkkenmodernisering

Orientering om køkkenmodernisering Orientering om køkkenmodernisering Afdelingsbestyrelsen og 3B ønsker med denne orientering at beskrive mulighederne for individuel køkkenmodernisering i Måløv Parks boliger. Vi vil ligeledes redegøre for

Læs mere

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Hvem - Hvad - Hvornår HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Beboermappe ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE 2009 HVEM - HVAD - HVORNÅR Indeks 1.1 1.1 Indeks Indeks 1.1-1.4 Når du flytter ind 2.1-2.5 Du har

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Theodor Antonius Nyholm Ommen. By Kruså. Udløbsdato 01-06-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Theodor Antonius Nyholm Ommen. By Kruså. Udløbsdato 01-06-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Theodor ntonius Nyholm Ommen dresse Fjordvejen 95 Postnr. 6340 Dato 01-12-2014 By Kruså Udløbsdato 01-06-2015 H-14-0-0334 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-395 Matrikel/Ejerlav: 314 Hokkerup,

Læs mere