Прва економска школа Београд, Цетињска 5-7 ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ОД ДО ГОДИНЕ НАШ МОТО: «ЗА КОРАК ИСПРЕД»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Прва економска школа Београд, Цетињска 5-7 ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ОД ДО ГОДИНЕ НАШ МОТО: «ЗА КОРАК ИСПРЕД»"

Transkript

1 Прва економска школа Београд, Цетињска 5-7 ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ОД ДО ГОДИНЕ НАШ МОТО: «ЗА КОРАК ИСПРЕД» 1

2 САДРЖАЈ 1. УВОДНА РЕЧ ШКОЛА НЕКАД И САД РЕСУРСИ Материјално-технички ресурси Наставна средства Кадровски услови Квалификациона структура кадрова Структура према годинама радног искуства Број ученика и број одељења у школској 2014/14. години Финансирање Ресурси средине Објекти друштвене средине који ће се користити за остваривање програмских садржаја школе МИСИЈА ВИЗИЈА РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ ПРИОРИТЕТИ У ОСТВАРИВАЊУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ПЛАН И НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ КРИТЕРИЈУМИ И МЕРИЛА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ МEРЕ УНАПРЕЂИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГРАДА НА ОСНОВУ АНАЛИЗЕ РЕЗУЛТАТА УЧЕНИКА НА МАТУРСКОМ И ЗАВРШНОМ ИСПИТУ МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ДОСТУПНОСТИ ОДГОВАРАЈУЋИХ ОБЛИКА ПОДРШКЕ И РАЗУМНИХ ПРИЛАГОЂАВАЊА И МЕРЕ УНАПРЕЂИВАЊА КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА ПОДРШКА ПЛАН РАДА СА ТАЛЕНТОВАНИМ И НАДАРЕНИМ УЧЕНИЦИМА ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА И ЗАНЕМАРИВАЊА, КАО И ПОВЕЋАЊА САРАДЊЕ МЕЂУ УЧЕНИЦИМА И РОДИТЕЉИМА, ЗАПОСЛЕНИМА И УЧЕНИЦИМА И ЗАПОСЛЕНИМА МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ ОСИПАЊА БРОЈА УЧЕНИКА ДРУГЕ МЕРЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЦИЉЕВА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА КОЈЕ ПРЕВАЗИЛАЗЕ САДРЖАЈЕ ПОЈЕДИНИХ ПРЕДМЕТА ПЛАН ПРИПРЕМЕ ЗА МАТУРСКЕ ИСПИТЕ ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА, ДИРЕКТОРА, СТРУЧНИХ САРАДНИКА И ДРУГИХ ЗАПОСЛЕНИХ УШКОЛИ ПЛАН НАПРЕДОВАЊА И СТИЦАЊА ЗВАЊА НАСТАВНИКА, ДИРЕКТОРА, СТРУЧНИХ САРАДНИКА ПЛАН УКЉУЧИВАЊА РОДИТЕЉА, СТАРАТЕЉА У РАД ШКОЛЕ ПЛАН САРАДЊЕ СА ДРУГИМ ШКОЛАМА И ПРИВРЕДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАД ШКОЛЕ ДРУГА ПИТАЊА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛЕ НАЧИН ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ И ЕВАЛУАЦИЈАШКОЛСКОГРАЗВОЈНОГ ПЛАНА

3 НАЗИВ Прва економска школа МЕСТО Београд АДРЕСА Цетињска 5-7 ТЕЛЕФОН ДИРЕКТОР ТЕЛЕФОН СЕКРЕТАРИЈАТ ФАКС Адреса сајта Електронска адреса ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ МАТИЧНИ БРОЈ ПИБ ДИРЕКТОР МИЛИБОР САКОВИЋ 3

4 1. УВОДНА РЕЧ Запослени у Првој економској школи планирају свој развој, вреднују свој рад и доносе мере које унапређују квалитет рада. Законом о основама система образовања и васпитања Републике Србије и Законом о средњем образовањудефинисани су неопходни елементи развојног плана средње школе, начин израде, као и начин његове примене. Развојни план који је израдио Актив за школско развојно је документ који је сачињен с намером да задовољи захтеве наведених Закона и да допринесе унапређењу квалитета рада, а истовремено задовољи потребе настaвника, ученика, родитеља и локалне заједнице. Развојни план садржи које ће Школа предузети у циљу отклањања слабости и које ће довести до унапређења квалитета рада. Школа ће наставити са самовредновањем свога рада и по потреби мењати делове Развојног плана. Слабости су идентификоване током самовредновања рада Школе. Испитаници ових истраживања били су актери школског живота: ученици, њихови родитељи и запослени у Школи. Чланови Актива за развојно су прикупили неопходне информације на основу рада Тима за самовредновање и педагошко-психолошке службе школе у предходном периоду до септембра Чланови Актива за развојно су били: 1. Милибор Саковић, директор 2. Оливера Недељковић, наставник (вођа тима) 3. Сандра Кнежевић, педагог 4. Ана Петровић, наставник 5. Душанка Прошић, наставник 6. Небојша Поповић, наставник 7. Ивана Авжнер, представник Савет родитеља (3-6) 8. Симонида Шејат (2-2), представник Ученичког парламента 4

5 2. ШКОЛА НЕКАД И САД Ранији називи школе: Трговачко-жељезничка школа ( ) Вишекова трговачка школа ( ) Државна трговачка школа ( ) Српска краљевска државна трговачка академија ( ) Српска виша трговачка школа у Ексу у Прованси ( ) Општинска трговачка академија у Београду (1918) Државна трговачка академија ( ) Прва државна трговачка академија ( ) Први економски техникум ( ) Прва економска средња школа ( ) Прва економска школа Владимир Перић Валтер ( ) Прва економска школа (1992. и данас) 5

6 Школа некад Године Чех Фрањо Вишек, по одобрењу министра финансија, отвара Трговачко-железничку школу. У школи раде 32 наставника, од којих су тројица доктори наука. Поред општеобразовних предмета, изучавају се: банкарска и трговачка рачуница, књиговодство, познавање робе и стенографија. Током осамдесетих година XIX века, када српска привреда доживљава снажан развој, расте потреба за стручним кадровима: благајницима, рачуновођама, порезницима, цариницима. Због тога се Вишекова трговачка школа претвара у Државну трговачку школу. Директор школе остаје Радован (Фрањо) Вишек. На крају школовања ученици су полагали испит спремности из 12 предмета. Школовање је трајало три. Предавања су обухватала 21 предмет. Поред осталих и политичку рачуницу, науку о трговини, кореспонденцију, трговачко и менично право финансије, цариништво. Године Државна трговачка школа постаје Српска краљевска државна трговачка академија. Циљ и задатак Школе остају углавном исти. Ипак, уводи се једна новина - по први пут у Академију нису примани само ученици, већ и ученице. У току балканских ратова, и Школа ради нередовно. У војску су позвани неки професори и известан број ученика. Боре се храбро, добијају највиша одликовања, многи су тешко рањени, а знатан број гине. Када је почео Први светски рат, Државна трговачка академија је престала са радом. Многи њени наставници и ученици поново одлазе у рат и јуначки се боре за слободу своје земље. Ипак, француске власти одобравају и помажу оснивање Српске више трговачке школе у Ексу у Прованси за ученике и ученице који су прешли Албанију и које су бродови западних савезника пребацили у Француску. Школу смештају у некадашњи стари запуштени манастир на крају града. Похађа је око 150 ученика. Настава у Школи тече редовно. Наставни план обухвата: српски језик, француски језик, трговачку кореспонденцију, француску кореспонденцију, књиговодство, контоарске радове, трговачку и политичку рачуницу, трговачко и стечајно право, менично право, науку о трговини, политичку економију, познавање робе, цариништво, стенографију и краснопис. Године по одобрењу окупационих власти, у Београду се оснива Општинска трговачка академија која почиње са радом 1. марта, а завршава се 15. августа исте. Српска виша трговачка школа напушта Екс и враћа се у Београд. Уџбеника нема. Ученици праве белешке на часу, а наставници значајне делове својих излагања диктирају. 6

7 И поред отежаних услова, Школа жели да обезбеди квалитет рада, па примењује и дисциплинске мере. Секретар Школе правда изостанке ученика. Закашњења се не правдају. Предметни наставници не смеју да пуштају ученике са часова. Уколико ученик има више од 20 неоправданих изостанака искључује се на годину дана. Године почиње да се примењује Правилник о раду, реду и настави у државним трговачким академијама којим се све трговачке академије претварају у четворогодишње школе. Такође, овим Правилником ученицима је забрањено: посећивање јавних локала, пушење у Школи и на јавним местима, чланство у било којој политичкој партији. У току школске 1929/1930. Државна трговачка академија се уселила у своју нову зграду на углу улица Цетињске и Булевара деспота Стефана, коју је за њу подигла Управа задужбине Васе и Николе Радојковића. Браћа Васа и Никола Радојковић били су чувени београдски трговци, који су се доселили у Београд из Шапца у првој половини XIX века. Вредни, штедљиви и сналажљиви врло брзо су напредовали. Пошто нису имали деце, они су своју имовину оставили,,на корист српске трговине. Својим тестаментом Никола је одредио да се може подићи савремена зграда за Српску академију трговине. У току подигнута је данашња зграда Прве економске школе. Она је свечано отворена на дан 22. септембра и предата је,,српском народу и држави на бесплатно уживање и слободно располагање за потребе Државне трговачке академије у Београду. Београдска државна трговачка академија ће се поделити на Прву и Другу. Повећаће се број ученика што ће неповољно утицати на дисциплину у Школи. Први пут после Првог светског рата чуће се жалбе професора на: нехат, неуредност, нерад, неваспитање појединих ученика који у различитим приликама ометају ред и рад у Школи. После бомбардовања Београда, 6. априла 1941., Трговачка академија постаће Државни економски техникум у коме се стиче и средње-економско образовање. Даље промене у образовном систему претвориће, 1949., нашу Школу у Економску средњу школу. И тако је време пролазило. Мењали су се планови и програми, ученици, професори, директори, правилници, дисциплинске мере Ипак, удео наше Школе у унапређивању наставе у стручним школама ове врсте остао је непроцењив од њеног постанка до данас. У 7

8 изради свих планова и програма за ову врсту школа од до данас учествовали су професори ове школе. Они су утврђивали профил кадра који Школа даје и осавремењивали наставу. Такође, Школа са поносом може да се похвали да је у њој радило и ради 120 писаца и много рецензената уџбеника за економску школу. Међутим, ваљаном раду професора и ученика у многоме доприносе и радници који раде на техничком одржавању Школе и у администрацији. Директор, професори и остали радници Школе поносни су на своје ученике, који показују веома добре резултате у савлађивању градива и успешно представљају Школу освајајући прва места и награде на многобројним такмичењима чиме се наставља, на најбољи начин, традиција ове Школе. Школа данас Школа има традицију дугу више од 130 година и једна је од елитних школа, уживајући заслужени углед, на шта су поносни ученици, родитељи и професори. Висок рејтинг школе је стицан годинама добром организацијом и квалитетом наставе, уз неговање свих традиционалних вредности које ова реномирана школа има, али и праћењем савремених токова у настави, применом активних метода, учешћем у реформи економске струке итд. Налази се у самом центру Београда. Отворена је за сарадњу са другим институцијама. Значајна и дугорочна сарадња остварена је са свим факултетом, Економским институтом, Савезом рачуновођа и ревизора Србије, Привредним саветником, банкама, предузећима, Народим позориштем и другим културним институцијама, Црвеним крстом Београда, Општином Стари град и др. 8

9 У школи је добра, радна атмосфера. Ученици уживају сва законом гарантована права, у чему им се пружа несебична подршка. Професори имају добар приступ раду са ученицима. Односи међу колегама су коректни уз међусобно уважавање и поштовање. Негује се солидарност, толеранција међу ученицима, правичност и такмичарски дух уз поштовање личности и уважавање свих различитости. Настава у Школи је добро организована, уз могућност коришћења нових технологија и поступну примену савремених метода рада. Критеријуми рада и евалуације су веома високи. Ученицима се пружају квалитетна знања, како стручна, тако и општеобразовна. Уз велико ангажовање ученика и професора, ученици се оспособљавају за квалитетан самостални и тимски рад. Осим редовне наставе, богата је и ваннаставна активност. Остварена је сарадња са привредним и ванпривредним организацијама у функцији наставе. Ученици учествују у раду великог броја секција где задовољавају своје спортске, образовне и културне потребе и навике. Редовно се организују економске трибине. Ученици заједно са својим професорима уређују школске новине Трезор и Годишњак за матуранте. Такође, школа је увела и виртуелну банку где ученици симулирају рад у банци. Можемо истаћи изузетно успешну сарадњу са родитељима. Савет родитеља има значајну улогу у развоју школе. Уз финансијску подршку родитеља уведено је обезбеђење ученика, видео надзор, разгласна станица, штампани материјал за наставу и други видови инвестиција у циљу остваривања што квалитетнијих услова за рад. 9

10 Ученици наше школе показују значајан успех на бројним такмичењима општинског, градског и републичког нивоа. Области такимчења: економија, српски језик и књижевност, математика, спортске дисциплине (рукомет, кошарка, крос). Једнако добар успех ученици остварују и приликом уписа на више школе и факултете. У школи раде компетентни професори, од којих су неки и аутори или рецензенти уџбеника. Професори наше школе су и аутори програма - курикулума за нови огледни образовни профил - банкарски службеник. Много пажње посвећује се уредности и чистоћи школског простора. Ученици, родитељи и професори истичу да се много води рачуна о одржавању школе, њеној уредности и чистоћи и оплемењивању школског простора. Значајан напор и средства се издвајају како би школа била уредна и чиста. Школски простор је реновиран током последњихпет година. Рад помоћно-техничког особља је на високом нивоу. Школа је на задовољавајући начин опремљена модерним наставним средствима која су на располагању професорима и ученицима, како у учионицама, тако и у кабинетима, фискултурној сали итд. Сваке улажу се напори да се школа одржава, опрема и реновира. Безбедност ученика је на високом нивоу. Као што је већ наведено, родитељи финансирају професионално обезбеђење ученика. Уведен је и видео надзор тако да ангажовано особље на високо професионалном ниву обавља обезбеђења уз континуирану сарадњу са запосленима. Уведене су и обавезне идентификационе картице за ученике. Руководство школе је, по процени свих интересних група за њен развој, на веома високом професионалном нивоу. Развија се поверење, уважавање различитих мишљења. Постављају се јасни и прецизни захтеви који доприносе ефективности рада школе. Истиче се добра организација наставе и других, рада професора, подстицање ученика и запослених на професионалан однос према раду. Усмерава се и усклађује веома успешно рад стручних органа школе, промовише и подстиче тимски рад. Такође се много ради на даљој афирмацији и угледу школе. Директор школе 29. септембар Милибор Саковић 10

11 3. РЕСУРСИ Материјално-технички ресурси Материјални услови у Првој економској школи су солидни. Чине се напори да се материјална основа Школе побољша, тако да се сваке школске материјални и технички услови поправљају у циљу што успешнијег извођења васпитно-образовног рада. Последњих година учињен је велики напредак и у капитално опремање Школе и у њено осавремењивање. У току школске 2013/14. наставили смо са уређењем школског простора. Укупна површина објекта Школе са кабинетима је 4532 м 2. Школа располаже школским двориштем. Простор Школе и његова намена дати су у следећој табели. Школски простор Ред. број Назив просторије С П Свега 1 Класична учионица Кабинет Мини кабинет Свечана сала са галеријом Фискултурна сала Читаоница Библиотека Амфитеатар Архива Зборница Канцеларија Зубарска ординација Просторија Синдиката Школе Радионица Просторија за помоћно-техничко особље Помоћне просторије Тавански простор Подстаница за грејање Мокри чворови Терасе Простор у припреми 3 3 СВЕГА Простор у припреми подразумева формирање једног кабинета страних језика, једног кабинета за предмете статистика и рачуноводство и једног мини кабинета за предмет физичко васпитање. С обзиром да је зграда Школе проглашена објектом под заштитом Завода за заштиту споменика културе, обавеза је радника Школе, као и друштвене средине, да воде бригу о њеном очувању. 11

12 У самој згради постоји више просторија које се уз извесна улагања могу претворити у мање кабинете и користан простор за ваннаставне ученика, а за сада стоје неискоришћене, те ће њихово преуређење бити брига у наредном периоду. Наставна средства Наставна средства су смештена у кабинетима, учионицама и другим просторијама Школе. Њихова употреба је планирана у глобалним и оперативним плановима рада професора. Евиденцију употребе наставних средстава смештених у кабинетима воде руководиоци кабинета. Кабинети су у потпуности опремљени у складу са нормативима, а према материјалним могућностима Школе. Нормативи о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма за стицање средњег образовања у четворогодишњем трајању за подручје рада економија, право и администрација - област економија објављени су у Службеном гласнику РС - Просветном гласнику. Овим Нормативима одређују се наставна средства за стручне предмете по новим наставним плановима и програмима. Доношење нових Норматива изискује набавку и израду нових наставних средстава у наредној школској години (како нови планови и програми почињу да се реализују). Стручна већа су имала обавезу да сачине планове набавке и израде нових наставних средстава, а Школа, да у складу са својим могућностима, изврши набавку планираних средстава. На седницама стручних већа, Педагошком колегијуму се врши анализа опремљености Школе наставним средствима и приступа набавци и изради нових неопходних наставних средстава. Нова анализа је предвиђена за септембар ове школске, а предлози Педагошког колегијума и Наставничког већа постаће саставни део овог плана. Школа располаже са 18 класичних учионица. Четири учионице су нешто мање и у њих се распоређују одељења са мањим бројем ученика. Учионице су класично опремљене, а у њима се налазе актуелне схеме које су израдили ученици. Фискултурна сала, са свлачионицама, се налази у полусутерену и омогућава извођење наставе овог предмета. Сала је опремљена кошевима, мрежама за одбојку, и справама за гимнастику. Један мини кабинет је опремљен столовима за стони тенис а други је намењен за фитнес. Сваке школске се врши набавка лопти за кошарку, одбојку и рукомет, као и другог потрошног материјала. Кабинети информатике и савремене пословне коренсподенције који се стално допуњују изискују улагања. У функцији наставе је шест кабинета. Четири кабинета су у приземљу и два су на трећем спрату. Велики број рачунара је конфигурације пентијум 4, сем у кабинету К1 где рачунаре треба заменити новим са бољом конфигурацијом. Укупан број рачунара за наставу је 87. Професори економске групе предмета имају кабинет на другом спрату у коме се налазе различита наставна средства. У кабинету је могуће одржавање часова са мањим бројем ученика - додатна и допунска настава, секције и слично. 12

13 Професори српског језика имају кабинет у приземљу. Професори већа математике и природних наука имају кабинет на трећем спрату у коме је могуће одржавање часова са мањим бројем ученика - додатна и допунска настава, секције и слично. Привремено је у том кабинету у и веће страних језика. На првом спрату налазе се библиотека и читаоница. Овај простор се користи и као својеврсна медијатека (за гледање филмова из различитих предмета на видеу, слушање музике, па и као изложбени простор). Од пре три Школа је почела са набавком ЦД-а за рачунар (Правопис с рпског језика, Монографија о Хиландару), што представља зачетак цедетеке као још једног сегмента медијатеке. За потребе библиотеке (набавку лектире, белетристике и часописа) сваке се издвајају значајна материјална средства, као и из средстава Донације родитеља за побољшање безбедности ученика и материјалних услова рада Школе које финансирају родитељи. У акцији Поклон књига за библиотеку (која је планирана и за ову школску годину), значајно се обогаћује књижевни фонд библиотеке. Школа располаже и завидним бројем наставних филмова за видео. Свечана сала - изузетан простор за различите Школе и организовање семинара, предавања, свечаности, позоришних представа. Амфитеатар Школе је једна од најлепших просторија у Школи и користи се, пре свега, за различита предавања, семинаре и слично. Кабинет рачуноводства, на трећем спрату, опремљен је радним столовима за сваког ученика, схемама и одговарајућом опремом. Просторија је изузетно функционална, са дневним светлом које потиче од стакленог плафона. Кабинет за Обуку у банци је формиран за потребе огледног одељења банкарског службеника. Опремљен је по стандардима праве банке и има 14 радних места. Набавка нових и савремених наставних средстава је стална брига органа управљања и стручних актива Школе. Школа, перманентно, води бригу о набавци нових наставних средстава, на основу анализе опремљености Школе наставним средствима, коју на почетку сваке школске обављају стручна већа, Педагошки колегијум и Наставничко веће. Материјална ситуација доводи до потребе стварања приоритета (чији је основни критеријум Норматив опремљености наставним средствима). Припремљене су 3 просторије, једна ће бити кабинет за стране језике, једна кабинет за рачуноводство и статистику и једна мини кабинет за потребе физичког васпитања. У току ће бити опремљене одговарајућим опремом. Такође се планира набавка нових наставних средстава (поштујући критеријум приоритета), пре свега замена постојећих дотрајалих рачунара. 13

14 Савремена наставна средства Наставна средства Количина Кадровски услови Компјутер 106 Лаптоп 3 Штампач 15 Видеопројектор 2 Пројекционаплатна 2 Фотокопирапарати 3 Плазмателевизор 0 Ледтелевизор 0 Телевизор 3 Музичкалинија 5 Фотоапарат 0 Камера 0 Двд Скенер 2 2 Видеонадзор 2 Камере 22 Звучници, миксета и микрофони Разглас 0 Квалификациона структура кадрова Структура запослених у Школи дата је у следећој табели, а њихов рад планиран је у наредним поглављима. И овде се може констатовати правилна попуњеност радних места, мада би боље било да се број извршилаца помоћно-техничког особља обрачунава по броју ученика, а не квадратури Школе. Кадрови (активни) према радном месту и степену стручне спреме Ред. Број Назив радног места мр пед. сав. пед. сав. спец. спец VII VI V IV III I Свега 1 Директор Помоћник директора Наставници 5 (1) Стручни сарадници Секретар Шеф рачуноводства Административни службеник Благајник Домар Помоћни службеник Свега 6 (1) Напомена: У загради је означен број радника који се који се понавља у другом опису. 14

15 Структура према годинама радног искуства Списак запослених по стажу који почињу школску 2014/15. годину Ред. бр. ПРЕЗИМЕ И ИМЕ Рад на пословима 15 Број година 1. САКОВИЋ МИЛИБОР директор мр ЖИВКОВИЋ МАРИЈАНА 83,00 помоћник директора 16 4 Број месеци 3. мр МАРИЧИЋ МАРИНА наставник 26 9 наставник 4. (Бабић Драгана) 66,67+33,33 библиотекар 5. МИЛИЋЕВИЋ ВИОЛЕТА наставник БРДАРЕВИЋ ВЕСНА наставник СТЕВАНОВИЋ МЛАДЕН наставник (Бајић Бранко) наставник 9. САВИНШЕК МИЛИЦА наставник мр ДЕСПОТОВИЋ ВЕСНА наставник РАДОВАНОВИЋ МАРИНА наставник МИКАШИНОВИЋ ОЛИВЕРА наставник (Новаковић Ана) наставник 14. НЕДЕЉКОВИЋ ОЛИВЕРА наставник МИЛАДИНОВИЋ ДАНИЈЕЛА наставник ПОПОВИЋ КАТАРИНА наставник РАКОЧЕВИЋ БОРИСЛАВ 44,44 наставник (Ђурђевић Дарко) 80,00 наставник 19. СИМИКИЋ ЈЕЛИЦА наставник МРАОВИЋ ВЛАДИМИР 60,00 наставник МИТРЕВСКИ ИВАНА наставник ЈОВАНОВИЋ ДРАГАНА 83,33+20,00 наставник (Тарана Соња) 83,33+20,00 наставник 24. МИЛЕТИЋ ГОРАН наставник РИСТИВОЈЕВИЋ ИРЕНА наставник ЖМАВЦ ГОРДАНА наставник ВУРДЕЉА ДЕЈАН наставник УРОШЕВИЋ БИЉАНА 70,00+10,00 наставник КНЕЖЕВИЋ ЈАСМИНКА наставник ПЕТРОВА ЈОВАНКА 20,00 наставник ПОПОВИЋ НЕБОЈША наставник БОЈОВИЋ ОЛИВЕРА наставник ПЕТРОВИЋ АНА наставник 6 5

16 34. (Јанковић Милена) 70,00 наставник ШКРБИНА БОШКО наставник БОДИРОГА ГАВРИЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА наставник ТУНИЋ ГОРДАНА наставник ПЕРИШИЋ БИСЕРКА наставник мр ЖИВКОВИЋ ДРАГИЦА наставник ТАПУШКОВИЋ ЈАСНА наставник РАДОИЧИЋ ДРАГОСЛАВА наставник ПАВЛОВИЋ МИРА наставник ЈАНАЋКОВИЋ НЕШИЋ НИНА наставник АНЂЕЛКОВИЋ ОЛИВЕРА наставник РАТКОВ ВЕСНА наставник МАРКОВИЋ ТАМАРА наставник ПАВЛОВИЋ ПУШИЦА ИВА наставник ЦВЕТКОВИЋ ПАВЛОВИЋ ДАНИЈЕЛА наставник (Павић Ивана) наставник 50. МАРКОВИЋ МИЛКА наставник ЗЛАТКОВ ЦВЕТКОВИЋ МАРИНА наставник (Лазаревић Маријана) 75,00 наставник 53. (Прошић Душанка) наставник (Баљак Бранка) наставник РАДОСАВЉЕВИЋ ДРАГИЦА наставник ЈАМАНДИЛОВИЋ ЦВЕТАН наставник ДВОРНИЋ АНДРЕЈАНА наставник МАКСИМОВИЋ ДАВОРКА наставник (Диклић Нина) наставник 60. мр ЋОРИЋ БИЉАНА наставник ВУЧУРОВИЋ СЛАЂАНА наставник (Пурић Тамара) 45,00 наставник 63. мр ВЕЉАНОВИЋ МОРАЧА ВУКИЦА наставник ЂУКИЋ ДАЛИБОРКА наставник МАРЈАНОВИЋ ЛЕЛА 75,00 наставник ИЛИЋ ДУЊА наставник МИЛАДИНОВИЋ ЗОРАН наставник ЈЕЛИСАВАЦ МИЛИЦА наставник ДАМЈАНОВИЋ РАДОВАН наставник СИНЂИЋ ЗОРАН наставник КУЗМАНОВ ЈОВАНА 55,00 + 5,00 наставник (Мирковић Милан) наставник

17 73. (Бошковић Бојан) 55,00 наставник ДРАШКОВИЋ ИВАНОВИЋ НЕВЕНКА психолог КНЕЖЕВИЋ САНДРА педагог БОДРОЖИЋ МИРЕЛА библиотекар БРАЈКОВИЋ МИЛЕНА секретар ВАСИЛИЋ ДАНИЈЕЛА административни радник (Миловић Горан) шеф рачуноводства 80. ЛОВРИЋ МИРА благајник ЗЛАТАНОВИЋ ГОРАН домар АНТИЋ КАТИЦА спремачица (Радан Антонела) спремачица 84. ДЕХЕЉАН ЉУБИЦА спремачица КРСТИЋ СЛАЂАНА спремачица ЉУБИЋ ВЕСНА спремачица МАРИЋ НАДА спремачица ПЕЈИНОВИЋ СЛАЂАНА спремачица СТАНИСАВЉЕВИЋ ЉИЉАНА спремачица СТАНКОВИЋ СЛАЂАНА спремачица СТОЈИЛКОВИЋ ДИКИЦА спремачица ЦАРАН РАДМИЛА спремачица ФИЛИПОВИЋ НЕВЕНА наставник 94. ЦВИЈОВИЋ ИВАНА наставник 95. ПЕШУТ САНДРА наставник 96. ПОПОВИЋ ЉИЉАНА наставник Сва радна места попуњена су одговарајућим профилом кадрова (према Нормативу о стручној спреми). Већина запослених ради на неодређено време. Радници запослени на одређено време налазе се на замени професора на дужем боловању. Проценат радног времена директно зависи од расположивог фонда часова. При томе се поштује критеријум по коме се као технолошки вишак пријављују професори ако је мањак часова преко пет. Критеријум оптерећења професора је Норматив по коме професор са пуним радним временом има 20 часова редовне наставе (ако је предмет са писменим 18). Правилно вођење кадровске политике је од изузетног значаја за функционисање Школе и колектив у целини. Колектив је, по структури млад, па се посебна пажња посвећује стручном усавршавању и раду са млађим професорима. 17

18 Број ученика и број одељења у школској 2014/14. години Разред Број одељења Број ученика I II III IV Укупно у школи Финансирање Школа се финансира из буџета Републике Србије и из буџета СО Стари град, донација, спонзорства, ванредних ученика, административних услуга и проширене делатности. Ресурси средине Прва економска школа се налази у самом центру града. Ова локација је значајна јер се све важније институције налазе у непосредном окружењу: значајне финансијске институције, привредне организације, културне институције (позоришта, музеји...), историјске, хуманитарне и др. Прва економска школа, у свом редовном раду, сарађује са великим бројем наведених институција, које самим тим представљају и значајне ресурсе средине. Објекти друштвене средине који ће се користити за остваривање програмских садржаја школе Објекти друштвене средине Предузећа Институције културе (музеји, позоришта, биоскопи, спортски објекти) Факултети Дом здравља Стари град Банке Сајам Програмски садржаји који се остварују Блок настава Ваннаставне Професионално информисање, студенти на пракси Систематски прегледи ученика Стручна предавања за ученике Садржаји из програма рада Секција 18

19 4. МИСИЈА Са традицијом дугом 134 година, Прва економска школа је једна од значајних карика у систему средњег образовања у подручју економије. Мисија Школе је да ученицима: пружи трајна, функционална и по садржају актуелна знања; да развија и подстиче иницијативност, тимски рад и позитивну комуникацију. 5. ВИЗИЈА Школа ће наставити са укључивањем у савремене реформске процесе у складу са Стратегијом образовања у Србији. Стварање профила ученика који се одликује значајно високим нивоом одговорности, стручне, социјалне и културне компетенције, а које ће успешно имплементирати у савремном окружењу. Велику пажњу Школа ће посветити усавршавању наставника, њиховом личном развоју, напредовању и неговању добре атмосфере у колективу. Едуковани, информатички писмени наставници имаће прилику да испоље своја лична интересовања и креативност. Школа ће постати место где ће све интересне групе моћи потпуно да задовоље своје потребе. 19

20 6. РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ Развојни план Школе израђен је ускладу са Законом о средњем образовању и васпитању ( Службени гласник РС бр.55/2013), на основу Извештаја о самовредновању у целини, Извештаја о остварености стандарда постигнућа и других индикатора квалитета рада Школе. РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ САДРЖИ: 1. ПРИОРИТЕТИ РАЗВОЈА ШКОЛЕ 2. ПЛАН И НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 3. КРИТЕРИЈИЈУМИ И МЕРИЛА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ 4. МEРЕ УНАПРЕЂИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА НА ОСНОВУ АНАЛИЗЕ РЕЗУЛТАТА УЧЕНИКА НА МАТУРСКОМ И ЗАВРШНОМ ИСПИТУ 5. ПЛАН РАДА СА ТАЛЕНТОВАНИМ И НАДАРЕНИМ УЧЕНИЦИМА 6. МЕРЕ ЗАУНАПРЕЂИВАЊЕ ДОСТУПНОСТИ ОДГОВАРАЈУЋИХ ОБЛИКА ПОДРШКЕ И РАЗУМНИХ ПРИЛАГОЂАВАЊА И МЕРЕ УНАПРЕЂИВАЊА КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ДОДАТНА ПОДРШКА 7. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА И ЗАНЕМАРИВАЊА У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ 8. МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ ОСИПАЊА БРОЈА УЧЕНИКА 9. ДРУГЕ МЕРЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЦИЉЕВА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА КОЈЕ ПРЕВАЗИЛАЗЕ САДРЖАЈЕ ПОЈЕДИНИХ ПРЕДМЕТА 10. ПЛАН ПРИПРЕМЕ ЗАЗАВРШНЕ И МАТУРСКЕ ИСПИТЕ 11. ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА, ДИРЕКТОРА, СТРУЧНИХ САРАДНИКА И ДРУГИХ ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛИ 12. ПЛАН НАПРЕДОВАЊА И СТИЦАЊА ЗВАЊА НАСТАВНИКА, ДИРЕКТОРА, СТРУЧНИХ САРАДНИКА 13. ПЛАН УКЉУЧИВАЊА РОДИТЕЉА, СТАРАТЕЉА У РАД ШКОЛЕ 14. ПЛАН САРАДЊЕ СА ДРУГИМ ШКОЛАМА И ПРИВРЕДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ДРУГИМ ИНСТИТУЦИЈАМА 20

21 6.1. ПРИОРИТЕТИ У ОСТВАРИВАЊУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 1. ЦИЉ: УВОЂЕЊЕ ДВОЈЕЗИЧНЕ НАСТАВЕ НА ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ НОСИОЦИ ЖЕЉЕНО СТАЊЕ Анализа прикупљање новембар директор, прикупљени неопходних података децембар заменик подаци законских и сарадња са директора услова за надлежним секретар увођење институцијама обављени двојезичне разговори наставе на упознавање са енглеском колектива и запосленима језику сагледавање постојећег нивоа компетенције писање елабората наставника израда елабората према утврђеним критеријумима јануар / март директор, израђен заменик елаборат директора психолошкопедагошка служба ЕВАЛУАЦИЈА Тим за ШРП Тим за ШРП предаја елабората и добијање одобрења сарадња са Министарством просвете на добијању одобрења прављење плана едукације наставника април / мај директор директор, заменик, психолошкопедаг. служба добијено одобрење направљен план едукације Тим за ШРП 21

22 6.2. ПЛАН И НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ НАСТАВА И УЧЕЊЕ ЦИЉЕВИ Унапређивање квалитета наставе кроз примену одговарајућих методичких решења и индивидуализацију наставе. Унапређивање сарадње стручних већа ради побољшања могућности интеграције знања и уједначавања критеријума у оцењивању. ЗАДАЦИ Одржавање угледних и огледних часова редовне наставе применом различитих облика, метода и техника рада Одржавање угледних и огледних часова редовне наставе са акцентом на индивидуализацију наставе Унапређивање планирања и реализације редовне, допунске и додатне наставе уз што бољу повезаност свих видова наставе Унапређивање оцењивања кроз праћење остварености утврђених стандарда на нивоу стручних већа РАЗВОЈНИ ЦИЉ 1. Унапређивање квалитета наставе кроз примену одговарајућих методичких решења и индивидуализацију наставе. Задатак 1. Одржавање угледних и огледних часова редовне наставе применом различитих облика, метода и техника рада Септембар Стручни активи 1.Утврдити план одржавања угледних и огледних часова укључујући различите облике рада, индивидуално и на нивоу актива 2.Обрада теме на нивоу стручних већа: Индивидуализација и диференцијација у настави 3.Извођење угледних и огледних часова на основу утврђеног плана 4.Анализа одржаних часова, сугестије, оцене, препоруке, евалуација у усменом и писаном облику Октобар 2016 Током јуни Психолог, педагог Предмтени наставници 22 Предметни наставници Критеријуми успешности Израђен план Одржана презентација Одржани часови Урађена анализа Евалуација Тим за развојно Тим за развојно Тим за развојно Тим за развојно

23 Задатак 2. Одржавање угледних и огледних часова редовне наставе са акцентом на индивидуализацију наставе Септембар Стручни активи 1.Утврдити план одржавања угледних и огледних часова са акцентом на индивидуализацију наставе 2.Обрада теме на нивоу стручних већа: Индивидуализација и диференцијација у настави 3.Извођење угледних и огледних часова на основу утврђеног плана 4.Анализа одржаних часова, сугестије, оцене, препоруке, евалуација у усменом и писаном облику Октобар Током јуни Психолог, педагог Предмтени наставници Предметни наставници Критеријуми успешности Израђен план Одржана презентација Одржани часови Урађена анализа Евалуација Тим за развојно Тим за развојно Тим за развојно Тим за развојно Задатак 3. Унапређивање планирања и реализације редовне, допунске и додатне наставе уз што бољу повезаност свих видова наставе На почетку - предметни сваке наставници школске 1. Планирати редовну наставу на годишњем нивоу уз јасно дефинисање циљева и исхода, примену савремених наставних метода у корелацији са другим предметима 2.Планирати додатну наставу на годишњем нивоу на основу календара такмичења, годишњих планова стручних већа и секција 3.Планирати допунску наставу као обавезан На почетку сваке школске На почетку сваке - предметни наставници - предметни наставници 23 Критеријуми успешности Планирани часови у складу са постављеним критеријумима Планирани часови у складу са постављеним критеријумима Планирани часови у складу са Евалуација Стручна већа и Тим за развојно Стручна већа Стручна већа

24 облик рада са ученицима и ускладити програм према реалним потребама ученика 4.Извршити самовредновање сопственог рада кроз упитник 5.Извештај о реализацији редовне, допунске и додатне наставе на основу евиденције одржаних часова школске На крају сваке школске На крају сваке школске - предметни наставници и ученици - предметни наставници постављеним критеријумима Извршено самовредновање, извештај на стручном већу Извештај и мере за побољшање Стручна већа и Тим за развојно Стручна већа и Тим за развојно РАЗВОЈНИ ЦИЉ 2. Унапређивање сарадње стручних већа ради побољшања могућности интеграције знања и уједначавања критеријума у оцењивању Задатак 1. Унапређивање оцењивања кроз праћење остварености утврђених стандарда на нивоу стручних већа 1.Израда тестова објективног типа на нивоу стручних већа 2.Посета часова на којима се врши провера знања и анализа тих часова 3.Функције, принципи и врсте оцењивања (посебно значај формативног ицењивања)презентација 4. Праћење рада и постигнућа ученика кроз израду адекватне педагошке евиденције Критеријуми успешности Током наставници Анализа тестова и мере унапређења Током Наставници, педагог, психолог, помоћник директора Примена тестова уз анализу и мере унапређења Евалуација Стручна већа Стручна већа Током психолог Тим за развојно На крају класификација Одељењска већа Стручна већа 24

25 ETОС РАЗВОЈНИ ЦИЉ 1. Повећати углед школе и стицањем њених основних и посебних обележја Задатак 1. Ажурирати личну карту школе сваке пете и истакнути је на видном месту у школи - Директор Током Професори српског jезика, рачунарства и информатике Израдити идејну скицу Обавити стручне консултације Набавити потребни материјал Израда Критеријуми успешности Израђена је лична карта и постављена на видно место Увид Евалуација Задатак 2. Презентовати школу путем интернета, превести веб-сајт на енглески језик и редовно га ажурурати Формирање тима - На крају сваког за одржавање тромесечја сајта Договор о садржају Израда Задатак 3. Наставити вођење летописа школе - Тим: професор информатике, српског и енглеског језика и ученици одговарајућих секција Критеријуми успешности - Интернет презентација је преведена на енглески језик и редовно се ажурира, - Број посетилаца сајта је повећан Евалуација - Увид у сајт - Посматрање Прикупљање Континуирано Библиотекар, података професор историје Израда летописа Критеријум успешности Летопис школе се ажурно води Евалуација Увид у летопис школе 25

26 РАЗВОЈНИ ЦИЉ 2. Изграђивање партнерских односа на релацијама наставник наставник, ученик наставник и ученик - ученик Задатак 1. Применити стечена знања из комуникације на часовима одељенске заједнице Континуирано сваке школске Избор теме радионице Припрема материјала за радионицу Реализација радионице Размена искуства на одељенским већима Наставници грађанског васпитања, одељењске старешине, педагог Критеријум успешности Број конфликтних ситуација је смањен Смањен број изостанака Евалуација Увид у извештај Задатак 2. Подизати еколошку свест ученика Континуирано Наставници сваке школске екологије, хемије, Осмишљавање еколошке акције Дефинисање начина реализације и подела задужења Реализација еколошке акције Ученички парламент Критеријум успешности У току школске реализована је еколошка акција Евалуација Увид у извештај Задатак 3 Одржати једном годишње трибину ( панел дискусију) Критеријум успешности Евалуација 26

27 Анализа прикупљених предлога, сугестија, проблеми из кутије Желим да кажем..., која се налази у холу школе и на други начин прикупљених тема Дефинисање теме за панел дискусију Континуирано сваке школске Педагог, психолог, професори грађанског васпитања верске наставе, директор, Ученички парламент, Предавачи из других установа У току одржане су две до три трибине и осећа се побољшање опште атмосфере у школи Евиденција о одржаним трибинама Реализација трибине Задатак 4. Креирање фолдера за размену нових идеја Током школске Одредити рачунар на коме ће се налазити фолдер за уношење нових идеја Креирати фолдер Обавестити и мотивисати запослене да нове идеје размењују са колегама Помоћник директора, педагог Критеријум успешности Фплдер је формиран и наставници учествују у размени идеја Евалуација Увид у фолдер РАЗВОЈНИ ЦИЉ 3. Подизање квалитета комуникације и развијање и неговање позитивне радне атмосфере и међуљудских односа Задатак 1. Побољшање мотивације запослених Учесталије Током Директор, организовање запослени излета и дружења за све запослене Организовати спортска друзења Критеријум успешности Организовано и реализовано дружење уз присуство великог број запослених Евалуација Извештаји, фотографије 27

28 Задатак 2. Семинари за наставнике До краја првог полугодишта Прикупљање предлога за избор семинара Реализација семинара До краја школске Директор, психолог, педагог Реализатори семинара Критеријум успешноости Одабрани реализатори семинара Одржан семинар Евалуација Извештај о плану стручног усавршавања запослених Извештаји Задатак 3. Израдити правилник о награђивању наставника Именовање Школска Комисија за чланова комисије 2014/2015 израду на наставничком правилника већу Израда нацрта правилника Јавна расправа на наставничком већу, Школском одбору, Савету родитеља и Ученичком парламенту Усвајање од стране Школског одбора Критеријум успешности Израђен је правилник о награђивању наставника Евалуација - Увид у правилник - Евиденција о награђеним наставницима 28

29 РЕСУРСИ 1. ЦИЉ: Стварaње услова за квалитетнији рад ученика и запослених Жељено стање Побољшање материјално-техничких услова за рад, проширење/изградња употребног простора школе, опремање потребном опремом за рад новим наставним средствима и замена дотрајалих Широк избор књига и лектире за ученике Перманентно усавршавање запослених квалитетним садржајима Производња и уштеда енергије ЗАДАЦИ 1. Замена једног дела школског намештаја (зборница, библиотека, читаоница, све канцеларије) 2. Подизање техничког нивоа опремљености учионица и кабинета 3. Уређење таванског простора за дружење и одмор ученика 4. Раздвајање мушких и женских тоалета 5. Отварање још једних улазних врата за време одмора 6. Уређење летње учионице у дворишту школе 7. Поправка, односно враћање разгласа у функцију 8. Повећање броја књига школске лектире у школској библиотеци 9. Подизање нивоа стручних компетенција наставника кроз стручна усавршавања 10. Постављање соларних плоча на крову школе 2. ЦИЉ: Реализација из проширене делатности школе Жељено стање Повећана мотивација запослених могућношћу да остваре додатни приход ЗАДАЦИ Конкурисање на различите пројекте, иностране и домаће Образовање трећих лица у нашој установи 3. ЦИЉ: Развијање сарадње са партнерима у земљи и иностранству Жељено стање Континуирана и квалитетна сарадња са релевантним иституцијама из окружења Афирмација рада наставника ЗАДАЦИ Учешће у пројекту Партнерство на делу Учешће на Економијади Учешће у раду Заједнице економских школа Аплицирати пројектима на домаће и међународне конкурсе Развојни циљ 1: Стварање услова за квалитетнији рад ученика и запослених Задатак 1: Заменити један део школског намештаја (зборница, библиотека, читаоница, канцеларије) Критеријуми Евалуација 29

30 1.Реализација тендера од стране општине Стари град Током Директор школе, секретар школе, представници општине успешности Школски простор опремљен новим намештајем Задатак 2: Подизање техничког нивоа опремљености учионица и кабинета Критеријуми Евалуација успешности 1.Реализација тендера од стране општине Стари град Током Директор школе, секретар школе, представници општине Учионице и кабинети опремљени новом опремом Задатак 3: Уређење таванског простора за дружење и одмор ученика Критеријуми успешности 1.Реализација Током Директор школе, Школски тендера од стране секретар школе, простор општине Стари представници опремљен и у град општине функцији Евалуација Задатак 4: Раздвајање мушких и женских тоалета 1.Анкетирање ученика и запослених о потреби одвајања и опремања тоалета свим неопходним средствима 2.Реализација тендера од стране општине Стари град Током Током Директор школе, Директор школе, секретар школе, представници општине Критеријуми успешности Обрађена и презентована анкета (Н.веће и Уч.парламент) Реновирани тоалети Евалуација Задатак 5: Отварање још једних улазних врата за време одмора Критеријуми успешности 1.Отварање двоја Током Помоћно особље и Бољи проток врата на главном обезбеђење школе ученика и улазу у школу запослених на улазу у школу Евалуација и обезбеђење школе Задатак 6: Уређење летње учионице у дворишту школе Критеријуми Евалуација 30

31 1.Реализација тендера од стране општине Стари град Током Директор школе, секретар школе, представници општине успешности Летња учионица у функцији Задатак 7: Поправка, односно враћање разгласа у функцију Критеријуми успешности 1.Реализација Током Директор школе, Разглас у тендера од стране секретар школе, функцији општине Стари представници град општине, Ученички парламент Евалуација Задатак 8: Повећање броја књига школске лектире у школској библиотеци Критеријуми Евалуација успешности 1.Одређивање потребних финансијских средстава и извора финансирања Септембар Директор школе, бибиотечка секција Прикупљена финансијска средства 2.Избор и набавка потребне лектире Октобар Бибиотечка секција Набављена нова лектира за ученике 31 и библиотекари Задатак 9: Подизање нивоа стручних компетенција наставника кроз стручна усавршавања Критеријуми Евалуација успешности 1.Одређивање потребних финансијских средстава и извора финансирања Током Директор школе, представници локалне самоуправе Прикупљена финансијска средства 2.Избор програма стручних усавршавања 3.Реализација семинара 4.Примена наученог у настави јулсептембар Током Током Директор, стручне службе и стручна већа Директор, стручне службе и стручна већа Едуковани наставници и стручна служба Одабрани семинари Реализовани семинари Посета часова редовних и огледних/угледних Директор, стручна већа и стручна служба 5.Размена Током Едуковани Посета часова и Директор,

32 искуства у стручним већима и Наставничком већу наставници и стручна служба прикази стручних усавршавања стручна већа и стручна служба Задатак 10: Постављање соларних плоча на крову школе Критеријуми успешности 1. Прибављање јануар директор школе прикупљени предлога 2015 предлози пројекта 2. Обезбеђивање новчаних средстава 3. Расписивање јавне набавке 4. Реализација пројекта током током током директор школе, локална самоуправа, градски секретаријат и донатори секретар школе Извођачи радова прикупљена средства Расписана јавна набавка Прикупљена финансијска средства Евалуација Развојни циљ 2: Реализација из проширене делатности школе Задатак 1: Образовање трећих лица у нашој установи Критеријуми успешности 1. Образовање Током Директор школе, Повећан број трећих лица помоћник полазника директора, заинтересовани запослени Евалуација 32

33 Развојни циљ 3: Развијање сарадње са партнерима у земљи и иностранству Задатак 1: Учешће у пројекту «Партнерство на делу» и «Економијада» Критеријуми Евалуација успешности 1.Наставак реализације пројеката Током Директор школе, заинтересовани запослени Задатак 2: Учешће у раду Заједнице школа 1. Рад по плану Заједнице Током Директор школе, педагог Критеријуми успешности Евалуација Задатак 3: Конкурисање на различите пројекте, иностране и домаће Критеријуми Евалуација успешности 1.Праћење информација и конкурса Током Директор школе, секретар школе, сви заинтересовани Прикупљене информације и презентоване 2.Конкурисање на пројекте 3.Реализација пројекта Током Током запослени Директор школе, секретар школе, заинтересовани запослени Директор школе, секретар школе, заинтересовани запослени запосленима Конкурисање на пројекте Учешће у пројектима РУКОВОЂЕЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Унапређивање ефективности и ефикасности организације рада школе Задатак 1: Унапредити начин формирања стручних тимова 1. Давање предлога о појединачном учешћу у Наставници стручним тимовима на нивоу стручних већа У току 2. Одређивање критеријума, за учешће у стручним по Руководиоци тимовима узимајући у потреби стручних већа 33 Критеријум успешности Предлог усвојен од стране директора и од стране стручних већа Евалуација

34 обзир способности, знања и остала задужења 3. Обавештавање директора о датим предлозима од стране председника стручних већа на педагошком колегијуму Руководиоци стручних већа, директор Задатак 2: Развијање система информисања о свим важним питањима из живота и рада школе Критеијум успешности Евалуација 1. Прослеђивање информација на e- mail свих запослених Континуирано, током Директор, помоћник директора, секретар, сви запослени Доступност свих релевантних информација свим запосленима Задатак 3: Подизање квалитета комуникације и међусобних односа 1. Организовање излета за запослене 2. Организовање неформалних дружења Током Током Директор, синдикат Директор, синдикат Критеријум успешности Реализовани излети Посећеност организованих прослава Евалуација 34

35 6.3. КРИТЕРИЈУМИ И МЕРИЛА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ Полазне основе развојног планирања У креирању Развојног плана Школе пошло се од концепта школског развојног планирања, као континуираног и стваралачког процеса који се заснива на сталном истраживању и препознавању аутентичних потреба школе и осмишљавању начина да се те потребе задовоље. Развојни план конципиран је као резултат испитаних и утврђених потреба и жеља свих актера развојног планирања, односно учесника живота и рада школе. Представља основу и оквир за доношење свих осталих планова и програма у школи у периоду од септембра до септембра У изради Развојног плана школе за период од до пошло се од: - захтева дефинисаним у Закону о средњем образовању и васпитању - резултата остварених у оквиру Развојног плана за период од до резултата самовредновања рада школе - резултата истраживања образовно-васпитне праксе - остварених резултата у реализацији образовно-васпитног рада школе - уочених проблема у реализацији образовно-васпитног рада - исказаних потреба родитеља ученика - предлога чланова Стручних већа Резултати самовредновања: Препоручене мере Подручје вредновања: Наставни процес Показатељи: Комуникација и сарадња; Корелација и примена знања Препоручене мере Рад на унапређењу комуникације и сарадње између наставника и ученика наше школе Мењати постојећи начин рада наставника. Ова промена треба да иде у правцу стварања атмосфере за рад која је мање стереотипна и формална а више подстицајна уз уважавање интересовања, мишљења и запажања ученика. Радити на корелацији међу темама и садржајима у оквиру различитих предмета У већој мери него до сада радити на оспособљавању ученика да стечена знања у школи примењују у свакодневном животу. У оквиру наставног процеса нешто више пажње требало би посветити ваннаставним ма (заједничком осмишљавању програма и садржаја). Ово би се могло постићи кроз заједнички, тимски рад наставника. Подручје вредновања: Ресурси 1. Можемо да будемо задовољни наставним кадром наше школе и да наставимо политику избора кадрова која ће одржати постигнути однос млађе и старије структуре који је дао добре резултате. 35

36 2. Област промене - Опремање школе функционалним и савременијим намештајем, наставним средствима и опремом - Проширење медијатеке - Обезбеђивање простора за ђачки клуб Кључна област: Постигнућа ученика Подручје вредновања: Квалитет школских постигнућа Показатељи: Квалитет знања; Мотивисаност ученика У наставној пракси више радити на примени и транферу школских знања, како би се постигло јачање осамостаљивања и иницијативности ученика. Радити на подизању мотивације ученика кроз континуирано праћење рада и напредовања ученика (оцењивање) и разноврсност у методском смислу и начину рада. Кључна област: Етос Подручја вредновања: 1. Углед и промоција школе 2. Атмосфера и међуљудски односи 3. Партнерство са родитељима, Школским одбором и локалном заједницом У циљу постизања још бољих резултата у промоцији школе, за следећу школску годину могу се планирати одређене којима би присуствовали личности из друштвeног и јавног живота (промоција књига, представе, књижевне вечери и сл) како би школа имала своје место у културним дешавањима у својој средини. Радити на међусобном уважавању, како наставника према ученицима, тако и на уважавању и међусобном поштовању између наставника. Радити на неговању слободе изражавања и критичког мишљења ученика. Подстицати ученике да брину о другима и изграђивати међусобно поверење. На нивоу школе радити на подстицању толеранције, узајамног уважавања, поштовања, сарадње и бриге о другима. Посветити више пажње обезбеђивању једнакости и правичности у односима са ученицима и посебно радити на отвореном разговору са ученицима о свим проблемима и пружању помоћи ученицима који имају проблем. Планирати веће учешће ученика у уређењу и одржавању школског простора. Кључна област: Подршка ученицима Полазећи од резултата вредновања који су дали наставници и ученици, као и анализе документације може се закључити да подручје вредновања «подршка учењу» има просечну оцену (2.72) што одговара новоу остварености (3) што значи да се реализује у одређеној мери али да треба доста радити на унапређивању овог подручја рада. Потребно је радити на прилагођавању наставе могућностима ученика (индивидуализације наставе, прилагођавање задатака различитим ученицима, појачати додатни рад са талентованим ученицима) ; учити ученике како да уче (заједно са презентацијом нових садржаја, предметни наставници треба да уче ученике како да уче сваки предмет, организују формирање група на нивоу одељења у циљу пружања помоћи бољих ученика слабијима, реализовати више часова одељенске заједнице које се баве тешкоћама у учењу и техникама учења; мотивисати слабије ученике за учење ( у сарадњи са психолошко-педагошком службом и родитељима ученика који имају тешкоћа у савладавању градива и 36

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ТЕХНИЧКА ШКОЛА УЖИЦЕ ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2010/2011. ГОДИНУ Ужице, септембар 2010. Техничка школа Трг Светог Саве 34 Ужице интернет адреса: www.tehnickaue.edu.rs e-mail: tehnickaue@nadlanu.com

Læs mere

УЏБЕНИЦИ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ од 1. до 8. разреда основне школе. Eнглески Француски Немачки Руски Шпански

УЏБЕНИЦИ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ од 1. до 8. разреда основне школе. Eнглески Француски Немачки Руски Шпански УЏБЕНИЦИ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ од 1. до 8. разреда основне школе Eнглески Француски Немачки Руски Шпански Поштовани наставници и професори, С великим задовољством представљамо вам акредитоване уџбеничке комплете

Læs mere

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Републике Србије, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда број 01-30/57, од 27.012017. године, директор Београдске

Læs mere

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА ГСП БЕОГРАД ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ БЕОГРАД Септембар, 2016. године 2 Увод Техничка школа ГСП основана је 3. октобра 1933. године. Тада је Дирекција трамваја и осветљења

Læs mere

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања, 18. октобар 2017. године П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1 ДРУШТВА ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Мр Маријe М. Јовановић - "Карактеристике описног оцењивања и квалитет педагошке комуникације у основношколској настави"

Læs mere

ПРЕДЛОГ УЏБЕНИЧКИХ КОМПЛЕТА ЗА МЛАЂЕ РАЗРЕДЕ

ПРЕДЛОГ УЏБЕНИЧКИХ КОМПЛЕТА ЗА МЛАЂЕ РАЗРЕДЕ ПРЕДЛОГ УЏБЕНИЧКИХ КОМПЛЕТА ЗА МЛАЂЕ РАЗРЕДЕ 1. разред Српски језик 1. Нова школа (срп1срп00290) 2. БИГЗ (срп1срп00146) 3. Креативни центар (срп1срп00905) Математика 1. Нова школа (срп1мат00302) 2. БИГЗ

Læs mere

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017 Предмет: КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне наставе (2

Læs mere

РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ. Александар Тадић НАСТАВНИЧКИ МОДЕЛИ И СТРАТЕГИЈЕ РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ. Александар Тадић ЕДИЦИЈА МОНОГРАФИЈЕ

РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ. Александар Тадић НАСТАВНИЧКИ МОДЕЛИ И СТРАТЕГИЈЕ РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ. Александар Тадић ЕДИЦИЈА МОНОГРАФИЈЕ Александар Тадић НАСТАВНИЧКИ МОДЕЛИ И СТРАТЕГИЈЕ РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ ЕДИЦИЈА МОНОГРАФИЈЕ Александар Тадић НАСТАВНИЧКИ МОДЕЛИ И СТРАТЕГИЈЕ РАЗРЕДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ АЛЕКСАНДАР (СВЕТОМИР) ТАДИЋ је рођен 1981.

Læs mere

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине Број: 4-703/2-5 Дана: 08.05.2015. ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Института за онкологију Војводине Page 1 of 40 САДРЖАЈ Одељак Назив одељка Страна I Предмет уређивања 3 II Основне

Læs mere

Подаци катастра непокретности 1. Подаци о парцели :38:32 Није службена исправа

Подаци катастра непокретности 1. Подаци о парцели :38:32 Није службена исправа www.rgz.gov.rs/knweb 26.12.2016 19:38:32 Није службена исправа Подаци катастра непокретности Подаци о непокретности 6945e16c c7cc 48bb b24b 460ce0b9ab03 Матични број општине: 70157 Општина: Матични број

Læs mere

Тема: Предшколски програм у Републици Српској као чинилац учења и развоја дјеце Кандидат: Мр Наташа Цвијановић

Тема: Предшколски програм у Републици Српској као чинилац учења и развоја дјеце Кандидат: Мр Наташа Цвијановић УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 10 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Тема: Предшколски програм у Републици Српској као чинилац

Læs mere

Летопис 2016/ Секција за спорт орагнизовала је већ традиционални турнир у малом фудбалу.

Летопис 2016/ Секција за спорт орагнизовала је већ традиционални турнир у малом фудбалу. Летопис 2016/ 2017. Током јунског и августовског уписног рока у Дом је уписан 341 ученик. У Дому бораве ученици сва четири разреда свих средњих школа у Крагујевцу. Септембар- Септембар је месец интензивне

Læs mere

ИНФОРМАТОР О РАДУ АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ИНФОРМАТОР О РАДУ АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ИНФОРМАТОР О РАДУ АГРОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Информатор о раду Агрономског факултета у Чачку ажуриран у априлу 2017. год. 1. САДРЖАЈ 1. САДРЖАЈ... 1 2. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ФАКУЛТЕТУ

Læs mere

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 11 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Тема: МОГУЋНОСТИ И ОГРАНИЧЕЊА РАЗВОЈА АУТОНОМИЈЕ УЧЕНИКА У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ ПРОЦЕСУ

Læs mere

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр

П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1. Број решења НБС о одузимању дозволе. Г. бр НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања, 28. март 2018. године П Р Е Г Л Е Д ОДУЗЕТИХ ДОЗВОЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ОСИГУРАЊА 1 ДРУШТВА ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ У ОСИГУРАЊУ

Læs mere

ТРГОВАЧКА ШКОЛА. Хиландарска бр.1. Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Бр.

ТРГОВАЧКА ШКОЛА. Хиландарска бр.1. Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Бр. ТРГОВАЧКА ШКОЛА Хиландарска бр.1 Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Бр. 1/2016 Београд, јануар 2016. године Page 1 of 46 На основу чл. 39.

Læs mere

НАЗИВ УЏБЕНИКА СРПСКИ ЈЕЗИК 5 8. РАЗРЕДА ШКОЛСКA 2018/19. ГОДИНA ВАЖИ ДО КОМПЛЕТ 1 КОМПЛЕТ 2

НАЗИВ УЏБЕНИКА СРПСКИ ЈЕЗИК 5 8. РАЗРЕДА ШКОЛСКA 2018/19. ГОДИНA ВАЖИ ДО КОМПЛЕТ 1 КОМПЛЕТ 2 НАРУЏБЕНИЦА 5 8. А ШКОЛСКA 2018/19. ГОДИНA ВАЖИ ДО 1.7.2018. СРПСКИ ЈЕЗИК Уџбенички комплет за разред по новом плану и програму је у припреми. КОМПЛЕТ 1 Читанка Корак Зорица Несторовић, Златко Грушановић

Læs mere

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске,, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

Læs mere

РЕДАКЦИЈА МУДРИЦЕ НАЛАЗИ СЕ У КАБИНЕТУ 76!!!

РЕДАКЦИЈА МУДРИЦЕ НАЛАЗИ СЕ У КАБИНЕТУ 76!!! Из садржаја: Ближи циљу 3 Интервју 6 Такмичења 8 Ученик генерације 18 Председник парламента 19 Екскурзије 24 Живот школе 26 Мала матура велико срце 28 Посете, излети 30 Забава 32 Спорт 33 Страна страна

Læs mere

СТАТУТ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ

СТАТУТ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ ФУДОКАН САВЕЗА СРБИЈЕ Краљево, 2017 Садржај I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 5 Члан 1. Статут... 5 Члан 2. Фудокан... 5 Члан 3. Фудокан савез Србије... 6 II. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 6 Члан 4. Назив и седиште... 6 Члан 5. Подручје

Læs mere

НАЗИВ УЏБЕНИКА СРПСКИ ЈЕЗИК 5 8. РАЗРЕДА ШКОЛСКA 2016/17. ГОДИНA КОМПЛЕТ 1 КОМПЛЕТ 2. Уџбеници од 5. до 8. разреда

НАЗИВ УЏБЕНИКА СРПСКИ ЈЕЗИК 5 8. РАЗРЕДА ШКОЛСКA 2016/17. ГОДИНA КОМПЛЕТ 1 КОМПЛЕТ 2. Уџбеници од 5. до 8. разреда НАРУЏБЕНИЦА 5 8. А ШКОЛСКA 2016/17. ГОДИНA СРПСКИ ЈЕЗИК Читанка Мост Зорица Несторовић, Златко Грушановић 840.00 Радна свеска Весна Ломпар, Зорица Несторовић 530.00 *Наставни листови уз граматику српског

Læs mere

Р Е Г И С Т А Р П Р О П И С А

Р Е Г И С Т А Р П Р О П И С А РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ГРАДИШКА СКУПШТИНА ОПШТИНЕ -Стручна служба Скупштине- Р Е Г И С Т А Р П Р О П И С А о б ј а в љ е н и х у СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ ОПШТИНЕ ГРАДИШКА у 2016. години Р Е Г И С Т А Р П Р

Læs mere

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр

Социолошки преглед, vol. XLII (2008), no. 3, стр ПРИКАЗИ Ратко Божовић ЛИЈЕПО СОЦИОЛОШКО ПРИПОВИЈЕДАЊЕ Драгољуб Б. Ђорђевић, Узорници и пријани (Скица за портрет YU социолога религије), Чигоја штампа, Београд, 2008. Драгољуб Б. Ђорђевић нас је тако рећи

Læs mere

ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ

ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ ПРОПИСИ СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ КЊ. V УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ У ИЗДАЊИМА САНУ Уредник академик МАРКО АНЂЕЛКОВИЋ БЕОГРАД 2017 Издаје и штампа Спжрка акадгмжја наска ж смгенореж

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ ПРОЦЕСА УПРАВЉАЊА ИНФЕКТИВНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОТПАДОМ У МРЕЖИ ДРЖАВНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА 2013. ГОДИНУ

Læs mere

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. Септембар Број 16.

ЛИСТ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД. Паркинг. Септембар Број 16. Септембар 2013. Број 16 интервју интервју РЕЧ УРЕДНИКА РЕЧ УРЕДНИКА Овај, шеснаести, број НС-а отварамо интервјуом са нашим директором Миланом Костићем, који нам у разговору износи тренутно стање у Предузећу

Læs mere

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ОДЛУКУ ОДЛУКУ. Језик српског народа. Уторак, 18. новембар 2014.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ОДЛУКУ ОДЛУКУ.  Језик српског народа. Уторак, 18. новембар 2014. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, Вељка Млађеновића бб Телефон/факс: (051) 456-331, 456-341 E-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org sgrs.oglasi@slglasnik.org sgrs.finansije@slglasnik.org

Læs mere

Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу

Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу Аутор: Ена Мирковић (1986), 2. разред Пожаревачке гимназије, Пожаревац Млин Игњат Бајлони и синови у Малом Црнићу Апстракт: У раду се говори о првом парном млину Игњат Бајлони и синови, од његове изградње

Læs mere

"О должном почитанију к наукам"

О должном почитанију к наукам 2011. новембар "О должном почитанију к наукам" Возљубљени ученици, Бог преблаги и многомилостиви избавља земљу нашу и љубимо отечество од сужањства турскога, а ми ваља да се старамо да избавимо душу нашу

Læs mere

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА НАТА ВЕЉКОВИЋ КРУШЕВАЦ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА 2013/14. ГОДИНУ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА НАТА ВЕЉКОВИЋ КРУШЕВАЦ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА 2013/14. ГОДИНУ ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА НАТА ВЕЉКОВИЋ КРУШЕВАЦ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА 2013/14. ГОДИНУ На основу члана 62. став 3. тачка 15. Закона о основама система образовања и васпитања и члана

Læs mere

НАЗИВ УЏБЕНИКА СРПСКИ ЈЕЗИК 5 8. РАЗРЕДА ШКОЛСКA 2017/18. ГОДИНA ВАЖИ ДО КОМПЛЕТ 1 КОМПЛЕТ 2. Уџбеници од 5. до 8.

НАЗИВ УЏБЕНИКА СРПСКИ ЈЕЗИК 5 8. РАЗРЕДА ШКОЛСКA 2017/18. ГОДИНA ВАЖИ ДО КОМПЛЕТ 1 КОМПЛЕТ 2. Уџбеници од 5. до 8. НАРУЏБЕНИЦА 5 8. А ШКОЛСКA 2017/18. ГОДИНA ВАЖИ ДО 15.06.2017. СРПСКИ ЈЕЗИК Читанка Мост Зорица Несторовић, Златко Грушановић 840.00 Радна свеска Весна Ломпар, Зорица Несторовић 530.00 *Наставни листови

Læs mere

МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ И СИСТЕМА УПРАВЉАЊА У ОПШТИНСКОЈ И ГРАДСКОЈ УПРАВИ

МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ И СИСТЕМА УПРАВЉАЊА У ОПШТИНСКОЈ И ГРАДСКОЈ УПРАВИ Програм подршке општинама IPA 2007 www.msp-ipa2007.org Добра управа, планирање и пружање услуга Република Србија МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Програм подршке општинама IPA 2007

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Страна 1 од 26 Београд, Чика Љубина 18-20 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку пића, кафе и сродних производа у поступку јавне набавке мале вредности број 2/2016 Београд, март 2016. године Страна 2

Læs mere

Специјална болница за рехабилитацију. Бања Ковиљача. Парк број 4. Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017

Специјална болница за рехабилитацију. Бања Ковиљача. Парк број 4. Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017 Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача Парк број 4 К О Н К У Р С Н А Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А Јавна набавка у отвореном поступку број: 24/2017 Набавка прехрамбених производа Партија 9 Набавка

Læs mere

ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ЗА 2015.

ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ЗА 2015. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ ГОДИНА XIII БРОЈ 2 ЛЕПОСАВИЋ 14. ЈУН 2016. 1. На основу члана 77. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник РС",бр.54/09,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013, 63/2013

Læs mere

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА)

Листа индикација за коришћење продужене рехабилитације у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) Листа индикација за коришћење у стационарним здравственим установама за рехабилитацију (ЛИСТА ИНДИКАЦИЈА) 1.НЕУРОЛОШКА ОБОЉЕЊА Обнова 1.1. Encephalomyelitis disseminata acuta (EDSS скор од 4 до 8) G04.4

Læs mere

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА

JАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНИМ АУКЦИЈАМА Теразије 23, 11000 Београд, Република Србија тел: 011/3020-842,011/3020-803 факс: 011/3020-881 Основни подаци о аукцијској продаји На основу члана 38. Закона o приватизацији ( Службени гласник РС, бр.

Læs mere

ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ

ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЛАДЕНОВАЦ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016.- 30.06.2016.ГОДИНЕ Младеновац, август 2016. 1 На основу члана

Læs mere

Драги суграђани, сваког тренутка.

Драги суграђани, сваког тренутка. Број 121 www.palilula.org.rs ИНФОРМАТОР БЕОГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА Октобар 2016. Палилулска јесен у знаку најмлађих и најстаријих 2 Скупштина Октобар, 2016. речпредседника Палилула је велика кућа свих

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број:03-12428 Датум: 26.10.2016. године КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ДОБАРА КОЖНЕ ТУБЕ ЗА ДИПЛОМЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА ЈАВНА НАБАВКА бр. 19-2016 Објављено

Læs mere

година VI * број 5 * мај године Лист ученика и наставника Основне школе ''Милорад Мића Марковић'' Мала Иванча

година VI * број 5 * мај године Лист ученика и наставника Основне школе ''Милорад Мића Марковић'' Мала Иванча година VI * број 5 * мај 2010. године ЧАРОЛИЈЕ Лист ученика и наставника Основне школе ''Милорад Мића Марковић'' Мала Иванча Чаролије, лист Основне школе ''Милорад Мића Марковић'' Мала Иванча Уређивачки

Læs mere

Петак, 2. март БЕОГРАД

Петак, 2. март БЕОГРАД СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ" излази у издању на српскохрватски односно хрватскосрпски словеначком. макелонском. албанском и мађарском језику Огласи по тарифи Жиро- -рачун код Службе друштвеног књиговодства 60802-603-1125

Læs mere

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ДЕТИЊСТВО ЖАБАЉ ЗА 2016. ГОДИНУ Број: 400-271-3/2017-04

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Број ЈН 03_ЈНМВД_2015. ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. Број ЈН 03_ЈНМВД_2015. ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Јавна набавка добара: НАБАВКА ФОТОАПАРАТА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Број ЈН 03_ЈНМВД_2015 ОБЈАВЉЕНО на ПОРТАЛУ УЈН и ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ НАРУЧИОЦА 05.06.2015. године Рок за достављање

Læs mere

Проналазак балона на топли ваздух

Проналазак балона на топли ваздух Проналазак балона на топли ваздух Поред брзине и једноставног функционисања без мотора, дакле и без буке, балони типа монголфје фасцинирају и својом мистеријом, јер намеће се питање како се чун окачен

Læs mere

ДРУГИ РАЗРЕД БРОЈЕВИ до 100 1. Упиши бројеве који недостају. 1 2 5 7 8 12 15 18 20 5 10 25 40 65 90 100 90 60 30 2. Упиши знак или = 7...3 19...17 14...9 27...28 19...16 12...14 50...50 71...75 49...50

Læs mere

НАСЛИКАЈТЕ СВОЈЕ СНОВЕ ХРАБРО КРЕЋУЋИ У ЊИХОВО ОСВАЈАЊЕ

НАСЛИКАЈТЕ СВОЈЕ СНОВЕ ХРАБРО КРЕЋУЋИ У ЊИХОВО ОСВАЈАЊЕ Поводом обиљежавања 15 година рада и постојања ХО Партнер, наше дугогодишње чланове и активисте питали смо шта за њих значи ХО Партнер и на који начин је утицала на њихов живот, а они су нам одговорили:

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ Образац 3 УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Кнеза Вишеслава 1, Београд ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ ДИПЛОМСКОГ (MASTER) РАДА ЗА ОДБРАНУ I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ 1. Датум именовања (избора) комисије: 30.03.2017.г

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка добара Набавка књига за библиотеку бр /13 УКУПНО СТРАНА: 60

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка добара Набавка књига за библиотеку бр /13 УКУПНО СТРАНА: 60 БИБЛИОТЕКА МАТИЦЕ СРПСКЕ НОВИ САД, Матице српске 1 Тел: 021/6613-457 Факс: 021/528-574 Web: www.bms.rs E-mail: marijana@bms.ns.ac.rs КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА у поступку јавне набавке мале вредности набавка

Læs mere

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ЗА ГОДИНУ ДЕЦЕМБАР ГОДИНА

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ЗА ГОДИНУ ДЕЦЕМБАР ГОДИНА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА АГЕНЦИЈЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ЗА 2015. ГОДИНУ ДЕЦЕМБАР 2014. ГОДИНА Нa oснoву члaнa 15. и 45. Зaкoнa o jaвним агенцијама ("Сл. глaсник РС", бр.18/05 i бр.81/05) и члaнa 12. и 13.

Læs mere

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА ГОДИНУ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА 06. ГОДИНУ пословно име: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД седиште: НОВИ САД, Филипа Вишњића 4 претежна делатност: 5 матични број: 08849

Læs mere

ИНФОРМАТОР 2008/2009.

ИНФОРМАТОР 2008/2009. УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ ИНФОРМАТОР 2008/2009. Крагујевац, 2008. ИЗДАВАЧ Правни факултет Јована Цвијића 1 Крагујевац тел. 034/306 505, 306 500 www.jura.kg.ac.yu wap.jura.kg.ac.yu faculty@jura.kg.ac.yu

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА. Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству Атлетски савез Србије Страхињића Бана 73а, Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Агенцијске услуге резервације хотела у земљи и иностранству ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН ОП 13/2018

Læs mere

К Њ И Г А. У сремским општинама нема много прекобројних. Ко су најбољи војвођански винари. Фармери са сертификатом

К Њ И Г А. У сремским општинама нема много прекобројних. Ко су најбољи војвођански винари. Фармери са сертификатом Година XLIX Сремска Митровица Среда 1. април 2009. Број 2510 Цена 40 динара у овом броју: У сремским општинама нема много прекобројних К Њ И Г А страна 3. Ко су најбољи војвођански винари страна 3. Фармери

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Атлетски савез Србије Страхињића Бана 73а, Београд КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК Агенцијске услуге резервације авио карата ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН ОП 14/2018 Април 2018 Page 1

Læs mere

Веће научних области правно-економских наука (Назив већа научних области коме се захтев упућује)

Веће научних области правно-економских наука (Назив већа научних области коме се захтев упућује) Образац 1 ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ Број захтева: Датум: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Веће научних области правно-економских наука (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА (члан

Læs mere

Лепота жене у девет сцена» страна 12 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА ПУНО (КО) ОКО

Лепота жене у девет сцена» страна 12 У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА ПУНО (КО) ОКО Васпитно-образовна установа за пример» страна 7 Лепота жене у девет сцена» страна 12 Број 4647, година CXLVI У ПАНЧЕВУ, У ПЕТАК, 5. ФЕБРУАРА 2016. цена 40 динара ПУНО (КО) ОКО Страначке активности Побољшати

Læs mere

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. Теорија одлучивања. Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа

Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање. Теорија одлучивања. Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа Факултет организационих наука Центар за пословно одлучивање Теорија одлучивања Вишеатрибутивно одлучивање и Вишекритеријумска анализа 1 Садржај Методе Вишеатрибутивног одлучивања (ВАО) и вишекритеријумске

Læs mere

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11000 Београд, Мике Аласа 14, ПП: 34, ПАК: 105 305 телефон: (011) 32-82-736, телефакс: (011) 21-81-668 На основу члана 192. став

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр.13/2014 Март 2014. године Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр.13

Læs mere

СИСТЕМ И ОРГАНИЗАЦИЈА СПОРТА

СИСТЕМ И ОРГАНИЗАЦИЈА СПОРТА АКАДЕМИЈА ФУДБАЛА БЕОГРАД др Владислав Илић СИСТЕМ И ОРГАНИЗАЦИЈА СПОРТА Београд, 2012. СИСТЕМ И ОРГАНИЗАЦИЈА СПОРТА др Владислав Илић, проф. (ДРУГО ИЗДАЊЕ) Издавачи: ДТА Београд Висока школа струковних

Læs mere

САДРЖАЈ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА. ИЗ ЕПС-А Председник Надзорног одбора проф. др Бранко Ковачевић До брже реформе ЕПС-а 4. Поузданост у првом плану 5

САДРЖАЈ ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА. ИЗ ЕПС-А Председник Надзорног одбора проф. др Бранко Ковачевић До брже реформе ЕПС-а 4. Поузданост у првом плану 5 Оснивач Привредног друштва ЈП Електропривреда Србије САДРЖАЈ Генерални директор мр Александар Обрадовић Издавач Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије Електровојводина д.о.о. Нови Сад Директор

Læs mere

AТРАКЦИЈА. Чудесна животиња балкански магарац. Срећни првомајски празници

AТРАКЦИЈА. Чудесна животиња балкански магарац. Срећни првомајски празници Година XLIX Сремска Митровица Среда 29. април 2009. Број 2514 Цена 40 динара у овом броју: Почетак сарадње Сименса и Општине Инђија: Енергетска ефикасност и заштита животне средине страна 2. AТРАКЦИЈА

Læs mere

Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА. Центар за либерално-демократске студије

Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА. Центар за либерално-демократске студије Борис Беговић Милица Бисић Бошко Мијатовић НЕКА ПИТАЊА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА Центар за либерално-демократске студије Садржај Порез на имовину 3 Самодоприноси 22 Локалне таксе 34 Накнаде за коришћење добара

Læs mere

АНАЛИЗА ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ У ГОДИНИ I ИНЦИДЕНЦИЈА И МОРТАЛИТЕТ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ

АНАЛИЗА ЕПИДЕМИОЛОШКЕ СИТУАЦИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У ОПШТИНИ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ У ГОДИНИ I ИНЦИДЕНЦИЈА И МОРТАЛИТЕТ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ Република Србија Аутономна Покрајина Војводина ИНСТИТУТ ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА НОВИ САД Футошка 121, 21000 Нови Сад Централа: (021) 422-255 Директор: (021) 6622-784 Факс: (021) 6613-989 E-mail: izzz@eunet.yu

Læs mere

Inštitut za novejšo zgodovino, SISTORY Zgodovina Slovenije, <http://www.sistory.si/index.php> (5. XII 2010).

Inštitut za novejšo zgodovino, SISTORY Zgodovina Slovenije, <http://www.sistory.si/index.php> (5. XII 2010). Слободан Мандић, историчар Историјски архив Београда Прикази сајтова (Web адресар) X Inštitut za novejšo zgodovino, SISTORY Zgodovina Slovenije, (5. XII 2010). Портал

Læs mere

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА ГОДИНУ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ пословно име: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД седиште: НОВИ САД, Филипа Вишњића 47 претежна делатност: 5221 матични број:

Læs mere

САВЕСНИ УЧЕНИЦИ: УСПЕШНИЈИ У ШКОЛИ, АЛИ НЕ И СРЕЋНИЈИ ЗБОГ ТОГА *

САВЕСНИ УЧЕНИЦИ: УСПЕШНИЈИ У ШКОЛИ, АЛИ НЕ И СРЕЋНИЈИ ЗБОГ ТОГА * Зборник Института за педагошка истраживања Година 44 Број 1 Јун 2012 59-73 УДК 159.923.072-057.874(497.113) 2011 ; 371.263-057.874(497.113) 2011 ISSN 0579-6431 Оригинални научни чланак DOI: 10.2298/ZIPI1201059J

Læs mere

ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО

ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО ЗАКОН О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2016. ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО Члан 1. Овим законом уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета Републике Србије за 2016. годину, његово извршавање, обим задуживања

Læs mere

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГОДИНУ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2016. ГОДИНУ пословно име: ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС НОВИ САД седиште: НОВИ САД, Филипа Вишњића 47 претежна делатност: 5221 матични број: 08831149 ПИБ: 103635323 ЈББК: 81887 Надлежни

Læs mere

На основу члана 142. Статута Правног факултета у Нишу, Наставно-научно веће на деветој седници од године, донело је

На основу члана 142. Статута Правног факултета у Нишу, Наставно-научно веће на деветој седници од године, донело је Република Србија Универзитет у Нишу ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ Број:01-2174/4-2009 18.06.2009. године На основу члана 142. Статута Правног факултета у Нишу, Наставно-научно веће на деветој седници од 18.06.2009.

Læs mere

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ. И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар Београд, март 2012.

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ. И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар Београд, март 2012. НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ И З В Е Ш Т А Ј О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Децембар 211. Београд, март 2. Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне

Læs mere

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ

ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ ИЗВЕШТАЈ О ДИНАРИЗАЦИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Септембар 216. године Децембар 216. Уводна напомена Већа употреба динара у финансијском систему Србије и боља усклађеност валутне структуре прихода и

Læs mere

ЛОКАЦИЈА. Српска кућа фудбала у Старој Пазови

ЛОКАЦИЈА. Српска кућа фудбала у Старој Пазови Година XLIX Сремска Митровица Среда 4. март 2009. Број 2506 Цена 40 динара у овом броју: Дебели Сремци не треба да брину за вишак килограма страна 2. ЛОКАЦИЈА Платичево: Сремци праве роботе страна 3. За

Læs mere

В о д а. Дунав баш уме да изненади, поготову у време великих. Од сремских спортиста најпријатније изненађење на управо. Бронза Андријани Ћирић

В о д а. Дунав баш уме да изненади, поготову у време великих. Од сремских спортиста најпријатније изненађење на управо. Бронза Андријани Ћирић Година XLIX Сремска Митровица Среда 15. јул 2009. Број 2525 Цена 40 динара у овом броју: У Старој Пазови сахрањен војник Милан Улемек В о д а странa 2. Шта је показала вечера за инвеститоре у Крчедину:

Læs mere

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/2014

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр. 11/2014 Page 1 of 55 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ЗАВРШЕТКУ ИЗГРАДЊЕ I ФАЗЕ НАЦИОНАЛНЕ ВЕЛЕТРЖНИЦЕ-објекат за продају воћа и поврћа Привредно друштво ВЕЛЕТРЖНИЦА

Læs mere

Шотра у Черевићу. Редитељ Здравко Шотра, после. Лаћарци чисте депонију од кубика

Шотра у Черевићу. Редитељ Здравко Шотра, после. Лаћарци чисте депонију од кубика Година XLIX Сремска Митровица Среда 29. јул 2009. Број 2527 Цена 40 динара у овом броју: Лаћарци чисте депонију од 30.000 кубика Скица за портрет: Драган Дроњак власник Атељеа Антре из Старе Пазове странa

Læs mere

МЕТОДОЛОГИЈУ НАЧИНA ИЗРАЧУНАВАЊА КАМАТНИХ СТОПА НА КРЕДИТЕ И ДЕПОЗИТЕ БАНАКА

МЕТОДОЛОГИЈУ НАЧИНA ИЗРАЧУНАВАЊА КАМАТНИХ СТОПА НА КРЕДИТЕ И ДЕПОЗИТЕ БАНАКА На основу тачке 2. Упутства о достављању Народној банци Србије података о каматним стопама на кредите и депозите банака ( Службени гласник РС, бр. 42/200 и 2/202), гувернер Народне банке Србије доноси

Læs mere

WindVision Windfarm A d.o.o. КРАГУЈЕВАЦ, март 2014.

WindVision Windfarm A d.o.o. КРАГУЈЕВАЦ, март 2014. СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ ЕНЕРГЕТСКОГ ОБЈЕКТА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ АЛИБУНАР 1 У БАНАТУ КРАГУЈЕВАЦ, март 2014.. НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА. Ул. Жарка

Læs mere

Република Србија АНАЛИЗА ТЕКУЋИХ ФИСКАЛНИХ КРЕТАЊА И ОЧЕКИВАНО ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У ГОДИНИ. 5. септембар године

Република Србија АНАЛИЗА ТЕКУЋИХ ФИСКАЛНИХ КРЕТАЊА И ОЧЕКИВАНО ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У ГОДИНИ. 5. септембар године Република Србија ФИСКАЛНИ САВЕТ МЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ АНАЛИЗА ТЕКУЋИХ ФИСКАЛНИХ КРЕТАЊА И ОЧЕКИВАНО ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА У 2016. ГОДИНИ 5. септембар 2016. године Садржај: РЕЗИМЕ... 3 1. ДЕФИЦИТ ОПШТЕ ДРЖАВЕ И ОПШТА

Læs mere

НАЦИОНАЛНА АСОЦИЈАЦИЈА ГРАДОВА И ОПШТИНА У СРБИЈИ

НАЦИОНАЛНА АСОЦИЈАЦИЈА ГРАДОВА И ОПШТИНА У СРБИЈИ НАЦИОНАЛНА АСОЦИЈАЦИЈА ГРАДОВА И ОПШТИНА У СРБИЈИ ШТА ЈЕ СТАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА ГРАДОВА И ОПШТИНА (СКГО) је национална асоцијација локалних власти у Србији, основана у Београду, априла 1953. године. У Асоцијацију

Læs mere

ПРИКАЗ ТОКА ЧАСА Назив школе: Наставник: Наставни предмет: Разред: Наставна тема: Редни број теме: Наставна јединица:

ПРИКАЗ ТОКА ЧАСА Назив школе: Наставник: Наставни предмет: Разред: Наставна тема: Редни број теме: Наставна јединица: ПРИКАЗ ТОКА ЧАСА Назив школе: ОШ Вук Караџић Наставник: Мирјана Сандић и Биљана Јововић Наставни предмет: Географија Разред: Шести Наставна тема: Средња Европа Редни број теме: 5.7. Наставна јединица:

Læs mere

О Д Л У К У. Израђена докторска дисертација дипл.инж. Тијане Вулевић под насловом:

О Д Л У К У. Израђена докторска дисертација дипл.инж. Тијане Вулевић под насловом: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ Број:03-1022/3 Датум:21.04.2017. На основу члана 130. Статута Шумарског факултета а у вези члана 30. и члана 21.Правилника о докторским студијама, Декан Шумарског

Læs mere

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности ОСНОВНА ШКОЛА ДУШАН АДОВИЋ БО ул.краља Петра Првог 10,ПИБ 100627605, мат.бр. 07308906, тел: 030 432 469, 456 440, факс: 432 469 osdusanradovicbor@gmail.com КОНКУСНА ДОКУМНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности

Læs mere

Лист Основне школе Свети Сава Београд. година II * број 7 * новембар Пејзажи. Књиге су у моди. Дани европске баштине.

Лист Основне школе Свети Сава Београд. година II * број 7 * новембар Пејзажи. Књиге су у моди. Дани европске баштине. Лист Основне школе Свети Сава Београд година II * број 7 * новембар 2017. Пејзажи Књиге су у моди Дани европске баштине Маштарије 1 Час на Врачарском платоу 19. септембар 2017. Час у Народној библиотеци

Læs mere

НАБАВКА ЛЕКОВА обликована у 6 партијa

НАБАВКА ЛЕКОВА обликована у 6 партијa Булевар деспота Стефана 119, 11060 Београд тел: 011/276-4366 факс: 011/329770 ел.пошта: jkp@veterinabeograd.rs Број: 02-1117/1 Датум: 17.03.2017. ГРАД БЕОГРАД ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВЕТЕРИНА БЕОГРАД

Læs mere

ВЕЛИКО ГРАДИЛИШТЕ. Министар за инфраструктуру у Влади Републике Србије. Наша тема: Срем у светлу светске економске кризе

ВЕЛИКО ГРАДИЛИШТЕ. Министар за инфраструктуру у Влади Републике Србије. Наша тема: Срем у светлу светске економске кризе Година XLIX Сремска Митровица Среда 28. јануар 2009. Број 2501 Цена 30 динара у овом броју: Наша тема: Срем у светлу светске економске кризе стране 16-20. ВЕЛИКО ГРАДИЛИШТЕ Муке Сремаца са аутобуским превозом

Læs mere

Светозар Марковиh ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА I-XVH

Светозар Марковиh ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА I-XVH Светозар Марковиh ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА I-XVH ОДБОР ОДЕЉЕЊА ДРУШТВЕНИХ НАУКА СРПСКЕ АКАДЕМИЈЕ НАУКА И УМЕТНОСТИ ЗА ПРИПРЕМУ ЦЕЛОКУПНИХ ДЕЛА СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА Преgсеgнuк лан САНУ ДУШАН НЕДЕЉКОВИЋI члан САНУ

Læs mere

ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА

ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА ИНСТИТУТ ЗА РАТAРСТВО И ПОВРТАРСТВО ул.максима Горког 30 ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА ГУМЕ ЗА ТЕШКА И ЛАКА ВОЗИЛА ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. ЈН 27/207 април 207. године На основу чл. 39. и 6. Закона

Læs mere

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД ОГРАНАК РБ Колубара 110601-10 година КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за подношење понуда у oтвореном поступку за јавну набавку добара бр. ЈН/4000/0215/2/2016 КУЋИШТА

Læs mere

ИДЕJА ДОБРА, АЛИ ТЕШКО ОСТВАРЉИВА

ИДЕJА ДОБРА, АЛИ ТЕШКО ОСТВАРЉИВА Могућа велика улагања» страна 5 Стварност Рома из Малог Лондона» страна 13 Број 4636, година CXLVI У ПАНЧЕВУ, У ЧЕТВРТАК, 19. НОВЕМБРА 2015. цена 40 динара ПОВОДОМ ПЕТИЦИЈЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПАСАРЕЛЕ КОД АВИВ

Læs mere

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС

KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС ДОМ ЗДРАВЉА БРУС КРАЉА ПЕТРА I БР.9 Б Р У С KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БРУС ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА- КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА бр. 35/3 Септембар 2016. Конкурсна

Læs mere

ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР ТЕСТ 8 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 9 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 16 ИСПИТНИ РОК ЈУН ТЕСТ 24

ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР ТЕСТ 8 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 9 ИСПИТНИ РОК АПРИЛ ТЕСТ 16 ИСПИТНИ РОК ЈУН ТЕСТ 24 ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР - ТЕСТ ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР

Læs mere

ИНФО број 36 Издавач: Јавно урбанистичко предузеће Урбанистички завод Београда. Година X број 36. јул - дец ISSN

ИНФО број 36 Издавач: Јавно урбанистичко предузеће Урбанистички завод Београда. Година X број 36. јул - дец ISSN 36 10 Година X број 36. јул - дец 2013. ISSN 1451-5393 Издаје : Јавно урбанистичко предузеће Урбанистички завод Београда Палмотићева 30 Телефон : 333 1 502 www.urbel.com За издавача и главни и одговорни

Læs mere

УСПЕХ, ЗАЈЕДНИЧКИ ИМЕНИТЕЉ ПУТ КА ВРХУ... 9 ПОШТА ЗА СТУДЕНТЕ МИНУТ КОЈИ ЖИВОТ ЗНАЧИ И ЛЕЧЕЊЕ И УЖИВАЊЕ...

УСПЕХ, ЗАЈЕДНИЧКИ ИМЕНИТЕЉ ПУТ КА ВРХУ... 9 ПОШТА ЗА СТУДЕНТЕ МИНУТ КОЈИ ЖИВОТ ЗНАЧИ И ЛЕЧЕЊЕ И УЖИВАЊЕ... САДРЖАЈ ДРУГА СЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА ПРЕДУЗЕЋА УСПЕХ, ЗАЈЕДНИЧКИ ИМЕНИТЕЉ................................ 5-6 ПОШТА СРБИЈЕ И НЕДЕЉНИК НИН ПОДРШКА НАЈПРЕСТИЖНИЈЕМ КЊИЖЕВНОМ ПРИЗНАЊУ.......... 7 ЛАУРЕАТИ

Læs mere

ТИ ПО ЛО ГИЈА ВЛА СНИ КА ПРИ ВАТ НИХ ШУ МА У СР БИ ЈИ

ТИ ПО ЛО ГИЈА ВЛА СНИ КА ПРИ ВАТ НИХ ШУ МА У СР БИ ЈИ UDK 630*682+630*923(497.11) Оригинални научни рад ТИ ПО ЛО ГИЈА ВЛА СНИ КА ПРИ ВАТ НИХ ШУ МА У СР БИ ЈИ ДРА ГАН НО НИЋ 1 НЕ НАД РАН КО ВИЋ 1 ПРЕ ДРАГ ГЛА ВО ЊИЋ 1 ЈЕ ЛЕ НА НЕ ДЕЉ КО ВИЋ 1 Извод: Током

Læs mere

Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда

Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда Предмет: Примена Споразума о слободној трговини са државама ЕФТА у трговинским односима између Републике Србије и Исланда Чланом 44. Споразума о слободној трговини између Републике Србије и држава ЕФТА

Læs mere

НАДЕЖДА ТОМИЋЕВА 1 ( )

НАДЕЖДА ТОМИЋЕВА 1 ( ) Пир од дјеце илити пир Сима Бацате 141 УДК 929 Tomić N. НАДЕЖДА ТОМИЋЕВА 1 (1896 1922) На Новом гробљу у Београду, када се пође широком стазом, лево од цркве Св. Николе а према споменику рањеницима из

Læs mere