LØS efterårsseminar. Hjortshøj den november Hvad sker aktuelt i økosamfundene? Afrapportering v. Ditlev Nissen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LØS efterårsseminar. Hjortshøj den 16.- 17. november 2014. Hvad sker aktuelt i økosamfundene? Afrapportering v. Ditlev Nissen"

Transkript

1 LØS efterårsseminar Hjortshøj den november 2014 Afrapportering v. Ditlev Nissen Program Lørdag Søndag Hvad sker der i økosamfundene og hvad arbejder bestyrelsen med? Uddannelse og internationalt arbejde Til stede lørdag og søndag: Allan- Hertha, Thorkild- Samsø/B, Jørgen- Friland, Klaus og Henrik- Hesbjerg/B, Steen- Birkegården, Matawan og Vianna/B- Dyssekilde (stud. i Århus), Niels Aagaard- Hjortshøj/B og Ditlev- Involvering.Nu/B (B=bestyrelsen). Kun lørdag: Inger- Friland, Louise- Toustrup Mark og Aske- Louises søn. Hvad sker aktuelt i økosamfundene? Vi startede lørdag formiddag med en runde. Derefter lavede vi en walk and talk ud fra spørgsmålet Hvad sker der i økosamfundene i denne periode? ud fra følgende ledende spørgsmål: Hvad begejstrer dig (giver energi) og hvad er barriererne (tager energi) i dit fællesskab? Hvad giver jeres fællesskab til omverdenen og hvad har I brug for at modtage? Nedenstående er en afskrift af opsamlingens vægaviserne, krydret med Ditlevs notater fra første runde. Erhvervsudvikling Socialøkonomisk virksomheder aktiviteter på Hertha o Regnskab med flere (fire) bundlinjer o Udviklingshæmmede laver mad til 60 børn o Først i det nye år kommer der en bog, der samler erfaringerne fra socialøkonomiske virksomheder 1

2 Økonomisk udvikling Økonomi er en udfordring i mange økosamfund. Fond til at løfte presserende opgaver, f.eks. tagrenovering på Toustrup Mark Hvordan akkumulerer vi kapital, der kan sikre penge til energiløsninger, tagrenoveringer, generationsskifte m.m. o Fx et fælles forsikringsselskab, hvor fx 100 huse går sammen og laver en gensidig forsikring. Efter en årrække uden store skader vil der være en sum penge der giver nye muligheder. Timebanker hvordan værdisættes / synliggøres ydelser, der udføres til glæde for fællesskabet? Har vi kun det frivillige arbejde eller er der nye modeller for lokaløkonomi? Kommunerne viser interesse for økosamfundene Liv i hendøende landsbyer By-, bolig og landdistriktsminister Carsten Hansen har været på besøg i Hertha for at få indblik i den ressource, et økosamfund kan bibringe. Halsnæs og Syddjurs har vist interesse for, at hhv. Dyssekilde og Friland udvider. I Rønde arbejdes der på at etablere Grobund, som et naboøkosamfund til Friland Odsherred har etableret Bosætning i Odsherred for at få grønne fællesskaber til kommunen. Det er den første kommune, der har meldt sig ind i LØS. Flere kommuner er engageret i at etablere bæredygtige bosættelser. Udvikle ideen fra Vores Omstilling om Et økosamfund i hver kommune i Vi skal vise, at ressourcestærke mennesker har lyst til at bosætte sig på landet. Der bør blive forsket i økosamfundenes resultater Skal LØS have et Kommunalt udvalg? Identificere konkrete projekter Synliggøre det der er godt og arbejde på det løsningsorienteret. Integrere nye teknologiske løsninger og skabe nye muligheder. Der er brug for sociale entreprenører. Hampebyg - fx hønsehuse som forsøgsbyggeri, evt. i samspil med Ringsted Produktionsskole (Steen Nørhede) 2

3 Starte en løsningsbevægelse, der kan være et svar på klimaets og miljøets katastrofale tilstand Der er brug for en større bevægelse. At vi samler kræfterne på tværs af økosamfundene og på tværs af de grønne foreninger. o Både dem vi laver årsmøde 2014 med, men også 350.org, Klimabevægelsen, Omstilling.Nu, Zeitgeist, NOAH, Greenpeace, Danmarks Naturfredningsforening m.fl. o Finde slogans der brænder igennem: ONLY ONE PLANET, PLANET AID eller Der er brug for billeder / omridset af fremtidens samfund. Vi skal vise alternativet til vækst. Hvordan får vi verdensbillede dimensionen til at fylde mere, så den kan være med til at løfte forandringerne? Tretrins raket i ny forandringsbevægelse: o Årsmøde 2014 o Sommercamp på tværs af organisationer! hvordan samarbejde/se ud over egen næse! samle de gode kræfter! platform for samarbejde sætte ego til side. o Omstillingsbølge 2015! festival! be the change you want to see in the world. Frilandsmesse sidst i juni LØS er velkommen Vi skal gøre mere ud af at besøge og inspirere hinanden. At samles på tværs af økosamfund i DK og Europe skal have mere opmærksomhed, da det er energigivende at mødes på tværs. o Bytte huse i weekender og ferier, både i Danmark og Europa kunne være en måde. Vi skal være bedre til at skaffe ressourcer o være mere professionelle o søge ildsjælepuljen o Hvad er det LØS ikke gør ordenligt? Det bliver vi nødt til at se på hvis vi skal have flere med! I forbindelse med bestyrelsesmøderne skal bestyrelsen og det beværtende fællesskab arrangere møder med beboerne /lokalsamfundet. 3

4 Hvad arbejder bestyrelsen med? Ditlev indledte med at fortælle om de to grundlæggende opgaver, som bestyrelsen arbejder med:! Styrke LØS og livet i fællesskaberne Bygge meningsfulde broer til/fra LØS og på tværs af fællesskaberne! Sprede omstillingens frø Det strategiske samarbejde Være den forandring du ønsker skal ske i verden Ditlevs oplæg er vedhæftet som bilag: Bestyrelsesarbejds- efterårsseminar i LØS nov 13.pdf De andre i bestyrelsen supplerede med følgende: Henrik, Hesbjerg: Bladet har fået ny redaktion med Helle, Fri og Fro, og undertegnede. Næste nummer har tema om økonomi og erhverv. Deadline 15. januar. Ideer til tema for efteråret 2014 efterlyses. Niels, Hjortshøj: Lære af hinandens projekter og kopiere det, der giver mening. Fx som Hjortshøj er blevet inspireret af og lært af Herthas levefællesskab. Arbejdet med uddannelser skal bredes ud til højskoler og det formelle uddannelsessystem. Vianna/kasserer, Dyssekilde: Arbejder på at få sponsorer til LØS, blandt virksomheder (fødevarer, advokater, byggeri m.m.), der har kunder i økosamfundene. Fx Solhjulet, som leverer fødevarer til butikker og fødevarekooperativer i fællesskaberne. Thorkild/Samsø: Thorkild fortalte om arbejdet med Økologisk Samsø. Det hører vi mere om til årsmødet. Respons: Send bladet og nyhedsmail til kollektiver og fællesskaber, der er potentielle medlemmer af LØS. Giv nyhedsbrevet et løft. 4

5 Søndag: Uddannelse og uddannelsesudvalget i LØS Ud over dem der deltog lørdag deltog: Cathrine Dolleris /Friland, Camilla /Hallingelille, Johs /Toustrup Mark, Niels Bandholm /Hjorthøj, Pia Duus /Den Selvforsynende Landsby og Insa /Djursland. Camilla Nielsen- Englyst fra Hallingelille orienterede om, hvad det er for tanker og potentialer, som det nye uddannelsesudvalg arbejder med. Der arrangeres fire uddannelsesweekender hvert år under titlen 4 Dimensioner, 4 Weekender, 4 Økosamfund. Disse suppleres med mindst to weekendkurser årligt (sociokrati, permakultur el. lign.) arrangeret gennem værter i økosamfundene. Afholdelsen af alle aktiviteterne, men særligt de sidste to uddannelsesweekender, er afhængige af engagementet i økosamfundene. De kurser er realistisk, som udvalget ser ud nu. Men ambitionerne er langt større og når uddannelsesudvalget holder sit første møde i 2014, vil strategien blive lagt og mulighederne kortlægges. F.eks. EU støttede kurser. Landsforeningen for Økosamfund Sekretariatet Hareskovvej 19C, 4400 Kalundborg Tlf.: E- mail: Web: 5

6 ØKONOMI: Udvalget skal på budgettet i Deltagerbetalt 50,- eller 100,- per deltager skal gå til LØS i administration. Der er pt. oparbejdet ca ,- kr. i overskud på kursusaktiviteter, som forventes at skulle bruges til dækning af annoncering, transport mm. Uddannelsesudvalget (og internationalt udvalg) vil have mulighed for at tilvejebringe midler til at finansiere det at være aktiv (få dækket udgifter til f.eks. møder). Det foreslås at differentiere kursusprisen, så f.eks. unge har råd til at deltage, medlemmer får tilbudt en særlig medlemspris og dem der har råd, betaler mere. Det kunne være fint at undersøge, hvad det kræver at få tilskud/udbyde kurser i forhold til folkeoplysningsfonde og lignende. DIVERSE OM UDDANNELSE: - Troels har færdiggjort arbejdet med oversættelsen af EDE- kompendiet. Der er ved at blive læst korrektur. - Alan Bjerre har skrevet en god rapport fra EDE i Damanhur Sekretariatet indhenter tilbud fra Visue på flytning til dedikeret platform, dankort- opsætning og event- tilmelding, så sekretariatet kan stå for tilmelding og økonomistyring af kurser. Tilbuddet kan evt. anvendes i en ansøgning til ildsjælepuljen (tilbuddet fremsendes snarest). KOMMENTARER: Niels Bandholm: Det var noget af det vil ville, da vi startede LØS for 20 år siden. Økosamfundene er billeder på en ny kultur, billeder på hvordan vi skal leve i fremtiden. Vianna foreslår at tænke kommuner (i forhold til Odsherred kommune vil Helle gerne kobles på) og folkeskoler ind i arbejdet med uddannelse. Henrik: Hesbjerg vil gerne være vært for permakulturkursus med undervisere ude fra. Cathrine: Fortalte om Land Projektet, hvor man samler permakultur steder som læringssteder. Fra ildsjæle til undervisere, et bidrag til fremtidens græsrodsuniversitet. Ditlev opremsede markedsføringsmuligheder: Landdistrikternes hjemmeside, årsmøde, facebook, Vores Omstilling, osv. 6

7 Spørgsmål, der skal afklares: Uddannelsesudvalget vil gerne udarbejde en oversigt over ressourcepersoner inden for uddannelse, altså en ressource pool (evt. efterspørges i bladet). Et internt og eksternt overblik over vores kompetencer. Den skal gerne forefindes på hjemmesiden, så andre kan booke undervisere fra LØS, direkte. Samarbejds- konkurrence: Grænsen mellem frivilligt og professionelt arbejde og brug af undervisningsmaterialer skal afklares. Teaser i forhold til LØS og folder om uddannelsesaktiviteter. Det vil være fint, hvis der er en gennemgående designmæssig tråd i LØS s materialer. Skal afklares med Linda og Henrik. EU- midler / Grundtvigkurser er en mulighed for at få støtte til at komme på kurser i Europa og få støtte til at lave kurser, som EU- borgere kan komme på i Danmark. Programmet er netop blevet omstruktureret, LØS skal måske komme med en samlet plan for kursusbehov, evt. sammen med GEN Europe. Store EDE evalueringen fra Hallingelille 2012 lægges på hjemmesiden. Det anbefales, at en fremtidig EDE hopper rundt mellem de forskellige økosamfund. Ideen er, at det er nemmere at få flere økosamfund med, hvis de kun skal stå for en uge i stedet for en hel måned, samtidig med at det vil være et samlet kursus, der netop viser det særlige ved Danmark: vores mange økosamfund, der ligger forholdsvis tæt på hinanden. Organisationen Ananda Marga vil gerne tilbyde et 4- ugers EDE- kursus i De har et stort internationalt netværk. De kan evt. købe fagligheden blandt erfarne undervisere i LØS. John Croft (dragon- dreaming- metode) er blevet inviteret til DK, i september Forslag om at afholde et introkursus først, med en anden underviser, og så et videregående kursus med John Croft. Evt. med svenskerne, også. Retningslinjer for uddannelsesudvalget og for kursusrækken 4 Dimensioner, 4 Weekender, 4 Økosamfund er ved at blive udarbejdet. Her første udkast: VÆRTEN for kurser gennem LØS, altså økosamfundene selv: - Skal arrangere overnatning og forplejning - Kan have et antal lokale aktivister gratis på kurset 7

8 - Skal gerne indtænke et åbent arrangement for hele økosamfundet - Skal lave regnskab for og evaluering af kurset og indsendes til LØS - Kan inkludere 1000 kr. for en weekend, til kok/køkkenhjælp/praktiske ting - Værtssamfundet får 1000 kr. for afholdelse (kan være værtsgave til fælleshus og/eller tilskud til fremtidig deltagelse i kursusaktiviteter) - Kan honorere facilitatorer med gaver (+ transport til udefrakommende facilitatorer). - Skal tilbyde transportrefusion på 300 kr. - Skal betale 1000 kr. til LØS for administration. LØS: - Sekretariatet kan stå for PR/annoncering for den fælles kursusrække (fælles layout og annoncering) samt - Sekretariatet kan stå for tilmelding/betaling. - LØS skal være synlig: Der skal være LØS materialer på hvert kursus. - Det tilstræbes, at en fra uddannelsesudvalget deltager med oplæg om LØS og uddannelse. - LØS udarbejder evalueringsskema til deltagere + værtssamfundet. - LØS leverer regnskabsskema, så der er et fælles format. Målgruppe for kurserne: Folk fra økosamfund + interesserede udefra. Halvdelen af eventuelt overskud skal gå 50/50 til LØS og økosamfundet. Der skal tages stilling til en form for underskudsgaranti. Som arrangør kan man deltage gratis i et andet kursus. DELTAGERPRIS - svingende priser 600 kr. (stud./arbejdsløse) 800 kr. (grundpris, LØS medlemmer) 1000 kr. (folk udefra, ikke- medlemmer) Donationer til videre uddannelsesaktiviteter er velkomne. Mulighed for at købe hele pakken til reduceret pris. Hvis man tager flere kurser, kan prisen falde. 8

9 Kurserne skal gerne indeholde en kampagne for at få flere medlemmer. Alle skal kunne være med men der skal være kvalitet. Forskellige værter: Skal annonceres gennem nyhedsbreve, bladet og hjemmesiden. Deadline for indmelding uddannelsesvalget prioriterer sammensætning af værter. Foreløbig organisering: Camilla (tovholder) og Ditlev (bestyrelsens repræsentant). Derudover har Alan Bjerre tilkendegivet, at han gerne vil være med i arbejdet. Udvalgets dokumenter lægges på hjemmesiden, under udvalg. Søndag: Internationalt Udvalg Camilla Nielsen- Englyst fra Hallingelille orienterede om, hvad det er for tanker og potentialer, som internationalt udvalg vil arbejde med. Det handler primært om at kvalificere LØS internationale arbejde gennem GEN Europe, BEN og mere internationalt, gennem f.eks. udviklingsprojekter i syd. Camilla deltager i en GEN Europe fundraisinggruppe, for LØS. SAMARBEJDE MED GHANA: LØS har indsendt en ansøgning til CISU om støtte til et partnerskabsprojekt med GEN Ghana. To repræsentanter herfor var med Danida støtte deltagere på Hallingelille EDE i 2012, var derefter på rundtur til danske økosamfund. Det er den kontakt, der nu arbejdes videre med. Desuden vil GEN Europe prioritere opbygningen af de nationale netværk i GEN Africa. Danmark har så valgt Ghana. Hvis ansøgningen går igennem, skal der dannes en arbejdsgruppe for projektet. Indebærer bl.a. samarbejde omkring end EDE i Ghana i november Baltic Ecovillage Network (BEN): Kort beretning fra BEN mødet i Litauen. LØS er nu fuldgyldigt medlem og kan deltage i de næste EU ansøgninger og projekter, hvis vi vil. Foreløbig organisering: Camilla (tovholder) og Thorkild (bestyrelsens repræsentant). Derudover har Alan Bjerre tilkendegivet, at han gerne vil være med i arbejdet. 9

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig,

Læs mere

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 08-04-2015 21:30:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser KOLOFON Tekst Socialt Udviklingscenter SUS Layout ArtRebels Foto Das Büro Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne

Fra ide til færdigt projekt. Guide til projektudvikling i landdistrikterne Fra ide til færdigt projekt Guide til projektudvikling i landdistrikterne Projektudvikling Denne guide er en hjælp til projektudvikling. Hæftet hjælper dig med at komme godt fra start og helt i mål. Ved

Læs mere

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Dette notat samler de erfaringer, kommunerne fra Carbon 20-projektet har gjort sig med at drive netværk for virksomheder. Baggrund Notatet afløser

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet.

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet. Notatark Sagsnr. 04.21.00-G01-2-14 Sagsbehandler Susanne Ernst 14.3.2014 Ansøgningsskema Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne Branding og bosætning i Hornsyld og Bråskov Formål Projektet skal

Læs mere

Kom godt i gang. Inspiration til lokal forankring

Kom godt i gang. Inspiration til lokal forankring Kom godt i gang Inspiration til lokal forankring 0 BedreBolig BedreBolig 3 Indhold Enkel energirådgivning for boligejere...4 BedreBolig i din kommune...7 En landsdækkende indsats...8 Sekretariat og rejsehold

Læs mere

Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer. Bilag til Workshops

Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer. Bilag til Workshops Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer Indholdsfortegnelse: Bilag til Workshops Workshop 2 - Materiale fra SK 2013: Interesse for servicearbejde... 2 Workshop 3 - Rekruttering

Læs mere

Fællesskab genererer social kapital

Fællesskab genererer social kapital Fællesskab genererer social kapital Af Ditlev Nissen, Formand for LØS. Artiklen har været bragt i Økosamfund i Danmark #72, december 2012. Uanset forskellighed i værdier, struktur og historie, er fællesskabet

Læs mere

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER BORGERE FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE UDVIKLINGSTILTAG Grontmij A/S i samarbejde med Ekstrakt

Læs mere

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Håndbogen er produceret af arbejdsgruppen: Ruta Aukspole, Dainis Naburgs, Karl-Erik Olsson, Sven Norén, Jørgen Ole Erichsen, Grete

Læs mere

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Folkehjælp April 2009 nr. 87 Udgives af SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Vi har brug for dig! Indhold: Leder: Finanskrisen og de fattigste 3 En tydelig

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Danske Skoleelevers tilbud. til elever og elevråd

Danske Skoleelevers tilbud. til elever og elevråd Danske Skoleelevers tilbud til elever og elevråd 1 DANSKE SKOLEELEVER Hvem er vi? Danske Skoleelever, DSE, er en organisation for dig! DSE har fokus på elever, skole og uddannelse. Vi kæmper for at sikre

Læs mere

FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse

FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse En ny generation af faglige politikere, der kan og vil vise lederskab, skabe værdi for medlemmerne, udvikle fagbevægelsen

Læs mere

Notat vedrørende stillingen som projektleder INSERO SCIENCE ACADEMY

Notat vedrørende stillingen som projektleder INSERO SCIENCE ACADEMY Notat vedrørende stillingen som projektleder i INSERO SCIENCE ACADEMY Innovation og iværksætteri i uddannelsessystemet Insero Science Academy A/S udvikler og tilbyder uddannelsestilbud inden for energi

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING

BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING 01 INTET BIBLIOTEK UDEN PARTNERSKABER SIDE 5 Partnerskabelse i Aarhus og Roskilde 5 Hvad består Byg Partnerskaber af? 5 03 HVORFOR ER PARTNERSKABER

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere: Rikke Lindskov

Læs mere

Refleks2011. kompetencer der rykker

Refleks2011. kompetencer der rykker Refleks2011 kompetencer der rykker Et kvalitetstilbud til dig der ønsker kompetencer der rykker! Refleks2011 lørdag den 10. september til søndag den 11. september 2011 Refleks2011 Refleks2011 velkommen

Læs mere

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 1 of 32 Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 Statusbeskrivelse udgangen af 2014 afsluttede projekter Indsatsområder Projekter Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 De mange aldre Syddjurs X X Kultur på

Læs mere