Hvis du har astma Hvis du har eksem eller har haft det DIT JOB DIT VALG DINE MULIGHEDER. Ideer til valg af erhverv og uddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvis du har astma Hvis du har eksem eller har haft det DIT JOB DIT VALG DINE MULIGHEDER. Ideer til valg af erhverv og uddannelse"

Transkript

1 Hvis du har astma Hvis du har eksem eller har haft det DIT JOB DIT VALG DINE MULIGHEDER Ideer til valg af erhverv og uddannelse

2

3 Vælg erhverv med omtanke Nogle erhverv gør astma eller eksem værre. Måske ikke altid lige i begyndelsen, men først efter nogle år i jobbet. Det er ærgerligt, hvis du skal afbryde en uddannelse eller gå ud af et godt job, fordi du ikke kan tåle det. Denne pjece kan hjælpe dig i dit erhvervsvalg, så du undgår at få problemer med din astma eller eksem. Astma eller eksem kan blusse op igen, hvis du vælger et job, du ikke kan tåle. Spørg dine forældre, om du havde astma eller eksem som lille eller spørg sundhedsplejersken/skolens læge om der står noget i din helbredsjournal om astma eller eksem, da du begyndte at gå i skole. Når det gælder astma og eksem er skolen et bedre sted at være end mange arbejdspladser derfor kan astma eller eksem godt forsvinde i skoleårene, og måske først dukke op igen i 20-års alderen. Hvis én eller begge dine forældre har astma eller eksem, er din risiko øget for at få sygdommene. Tal med din læge om det. Erhvervene er delt op i røde, gule og grønne erhverv. De røde erhverv skal du undgå, de gule kan du vælge, men husk nøje at følge beskyttelsesanvisningerne. De grønne erhverv er eksempler på erhverv, du frit kan vælge. Derudover er pjecen opdelt i to sygdomsgrupper: Astma og eksem. Du skal være opmærksom på, at de røde erhverv ikke nødvendigvis er røde ved både astma og eksem. Det samme gælder for de gule og grønne erhverv. Derfor skal du læse under både astma og eksem, hvis du har begge dele.

4 DIG SELV Pjecen henvender sig specielt til dig, der har eller har haft astma eller eksem. Check om du er i rød, gul eller grøn risikogruppe. DU HAR ASTMA ELLER EKSEM Du har astma eller eksem og må regne med, at det er en del af dit liv hele livet. Du kan behandle og forebygge meget. DU HAR TIDLIGERE HAFT ASTMA ELLER EKSEM Du har tidligere haft astma eller eksem, men i perioder af dit liv mærker du ikke noget til det. DU HAR ALDRIG HAFT ASTMA ELLER EKSEM Du har aldrig haft astma eller eksem, men du bør alligevel følge de beskyttelsesanvisninger, der findes.

5 ERHVERV RØDE ERHVERV LAD VÆRE Hvis du vælger et rødt erhverv, kan du ikke undgå, at din astma eller eksem bliver forværret, ligegyldigt hvor godt du passer på. Du skal ikke vælge et rødt erhverv, hvis du er i rød eller gul risikogruppe. Check dig selv GULE ERHVERV GRØNNE ERHVERV TÆNK DIG OM Du skal ikke vælge det gule erhverv, hvis du er i rød eller gul risikogruppe uden at snakke med nogen, der har forstand på det. De gule erhverv kan forværre din astma eller eksem, og du skal være omhyggelig med at bruge de beskyttelsesanvisninger, der findes. Du kan få vejledning om, hvordan du bedst beskytter dig hos: Skolens læge, din egen læge/speciallæge, sundhedsplejersken, Astma-Allergi Forbundet eller andre der har erfaring med erhvervet. OK Dette erhverv kan godt vælges, selv om du har eller har haft astma eller eksem, men pas alligevel på dig selv og brug beskyttelsesanvisninger.

6 BØRNEEKSEM Der er meget, du selv kan gøre, når du har/har haft børneeksem: Børneeksem (atopisk eksem, atopisk dermatitis) er en arvelig hudsygdom, hvor huden ofte er kløende, tør, rød og skællende. Hos helt små børn sidder eksemet oftest i ansigtet og spredt på kroppen, senere i barnealderen mest i albuebøjninger og knæhaser og hos voksne ses eksemet på hænderne og i ansigtet. Omkring 2/3 af tilfældene af børneeksem forsvinder i løbet af barndommen. Hvis du har eller har haft børneeksem, er der en stor risiko for, at du som voksen kan få problemer med din hud igen, oftest på hænderne som håndeksem. Dette gælder især, hvis du bliver ansat i erhverv, hvor du ofte vasker hænder eller har kontakt med stoffer, der irriterer huden. Sådanne erhverv kaldes hudbelastende erhverv. Håndeksem viser sig ved rødme, tørhed, kløe og afskalning af huden. Nogle gange kan der også være små vandblærer og revner i huden. Vær omhyggelig med at bruge handsker, når du har vådt arbejde eller arbejder med madvarer, sæbestoffer, rengøringsmidler, skæreolier, køle-smøremidler, kemikalier, opløsningsmidler eller andre hudirriterende stoffer. Pas også på dine hænder i fritiden: Brug handsker ved vådt arbejde i hjemmet (rengøring, opvask, tøjvask). Brug altid vanter/handsker udendørs om vinteren. Brug handsker (lærred, læder eller vinyl) når du arbejder i haven eller reparerer bil eller cykel. Fortæl uddannelsesvejledere og arbejdsgivere, at du har eksem eller tendens til at udvikle eksem, så I kan tale om alternative muligheder indenfor det, du interesserer dig for at arbejde med.

7 Erhverv med risiko, når du har eller har haft børneeksem Det er erhverv med hyppig håndvask og kontakt med hudirriterende stoffer, som er et problem, hvis du har eller har haft børneeksem. Udvikling af allergier kan være et problem, men ses ikke så ofte. De røde erhverv indebærer størst risiko, mens de gule erhverv indebærer en mindre risiko og de grønne erhverv er eksempler på erhverv uden risiko. RØDE ERHVERV Frisør, kosmetolog Kok, bager, konditor Køkkenassistent, smørrebrødsjomfru Rengøring Social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent, sygeplejerske Mekaniker, maskinarbejder Kirurg, tandlæge Maler, murer Slagter Eksem GULE ERHVERV Farmaceut Laborant Landmand Gartner GRØNNE ERHVERV Mange boglige uddannelser,»tørre erhverv«, som fx: Bibliotekar, advokat, skolelærer, tolk, korrespondent, meteorolog, psykolog, revisor, flyveleder, datanom, datalog, kontorassistent og mange flere.

8 ASTMA Der er meget, du selv kan gøre, når du har eller har haft astma: Lad være med at ryge. Rygning forstærker mange skadelige påvirkninger og irriterer dine lunger. Astma er en lungesygdom, der giver anfaldsvis pibende eller hvæsende vejrtrækning, hoste og åndenød. Astma kan i perioder være helt væk. Den kan komme igen, hvis du udsættes for noget, der irriterer dine luftveje, eller hvis du indånder noget, du er allergisk over for fx: Irritativt Tobaksrøg Svejserøg Støv Parfume Tåge Forkølelse Fysisk anstrengelse Kulde Stegeos Allergisk Mel Pollen Skimmelsvampesporer Dyr Husstøvmider Æggehvidestoffer (også kaldet proteiner) Vær omhyggelig med at bruge beskyttelsesmidler fx udluftning, udsugning og åndedrætsværn. Fortæl uddannelsesvejledere og arbejdsgivere, at du har astma, så I kan tale om alternative muligheder indenfor det, du interesserer dig for at arbejde med. Du bør blive undersøgt for allergi, hvis du stadig har astma. Tal med din læge om at få foretaget en allergitest. På den måde ved du, om der er noget, du er allergisk over for og skal undgå, inden du vælger erhverv og uddannelse.

9 Erhverv med risiko, når du har eller har haft astma Hvis du har astma, kan du udvikle allergi over for de stoffer, du indånder på arbejdspladsen eller få astma af noget, der irriterer fx kulde og støv. De røde erhverv indebærer størst risiko, mens de gule erhverv indebærer en mindre risiko og de grønne erhverv er eksempler på erhverv uden risiko. RØDE ERHVERV Bager, møller, korn- og foderstofindustri Dyrepasser, dyrlæge, arbejde i forsøgslaboratorium og dyrestald GULE ERHVERV Fjerkræslagterier, fx støv i forbindelse med arbejde med fugle Landbrug Træindustri Tekstilindustri Gartneri Fiskeindustri Jern- og metalindustri Farve- og lakindustri, maler Astma Frisør Medicinalindustri, fx støv i forbindelse med arbejde i produktionen Plastindustri, fx dampe og afgasninger i forbindelse med arbejde i produktionen GRØNNE ERHVERV De fleste boglige uddannelser, som fx: Chauffør, pædagog, dagplejer, kontorassistent, receptionist, arkitekt, togfører, styrmand, skolelærer og mange flere.

10 Forfattere: Astma-Allergi Forbundet Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin Overlæge David Sherson Læge Vivi Schlünssen Afdelingslæge Niels Ebbehøj Læge Lars Skadhauge Dansk Dermatologisk Selskab Klinisk assistent, læge Elisabeth Held Læge Eva Benfeldt Dansk Selskab for Børnesundhed Kommunallæge Per Saval Tak for hjælpen til: Dansk Selskab for Børnesundhed Kommunallæge Lise Høst Kommunallæge Karen Jeppesen Dansk Lungemedicinsk Selskab Overlæge Niels-Christian G. Hansen Overlæge Hans Chr. Siersted Litteratur: Astma: 1) Malo J-L, Cartier A. Occupational asthma. In: Harber P, Schenker MB, Balmes JR, eds. Occupational and Environmental Respiratory Disease, 1 ed. St. Louis: Mosby, 1996: ) Chan-Yeung M, Malo J-L. Aetiological agents in occupational asthma. Eur Respir J, 1994;7: ) Bernstein L, Chan-Yeung M, Malo J-L, Bernstein DI, eds. Asthma in the workplace, 1 ed. New York: Marcel Dekker Inc., ) Taudorf E, et al. Erhvervsastma. Retningslinier for diagnostisering. En konsensusrapport. Nationalforeningen til bekæmpelse af lungesygdomme ) Friedman-Jiménez G, Beckett WS, Szeinuk J, Petsonk EL. Clinical evaluation, management and prevention of work related asthma. American Journal of Industrial Medicine 2000;34: Eksem: 1) Sundhedsstyrelsen Forebyggelse af kontakteksemer Forebyggelse og sundhedsfremme 1998/12 2) Torkil Menné, Howard O. Maibach Hand Eczema, 2nd ed. Dermatology: Clinical& basic science series 3) Lars Halkier-Sørensen og Kristian Thestrup-Pedersen, Hudafd. Marselisborg hospital, Århus C Birte Haugaard Petersen, Direktoratet for Arbejdstilsyn, Landskronagade, København Anmeldte og anerkendte arbejdsbetingede hudsygdomme i Danmark

11 INFORMATION Læs mere Følg med i nyhederne og få rådgivning på Astma-Allergi Forbundet har bl.a. materiale om børneeksem, kontakteksem og astma. Materialet kan bestilles ved henvendelse pr. telefon til Astma-Allergi Forbundet eller på Få hjælp Speciallæger i lunge- og hudsygdomme Arbejds- og miljømedicinske afdelinger Kommunallægen Praktiserende læge Skolesundhedsplejersken Erhvervsvejlederen Brancheforeninger Rådgivning Astma-Allergi Forbundets Rådgivning i Glostrup Hovedvejen 9 C 2600 Glostrup Tlf Mandag - fredag kl og Astma-Allergi Forbundets Rådgivning i Københavns Kommune Tlf Mandag - fredag kl og Telefonrådgivning i Københavns Amt Tlf Mandag - fredag kl og Astma-Allergi Forbundets Rådgivningscenter i Fyns Amt Falen Odense C Tlf Telefonisk rådgivning: Tirsdag og onsdag kl Personlig rådgivning: Torsdag kl Hjælp

12 Astma-Allergi Forbundet er en sundhedsfremmende organisation, der arbejder for at styrke forebyggelse og behandling af overfølsomhedssygdomme som fx astma, eksem og høfeber. Et nøglebegreb i Forbundets arbejde er opsamling og formidling af viden. Mindst 1,3 millioner mennesker i Danmark har en eller flere overfølsomhedssygdomme og antallet er steget eksplosivt de seneste år. Overfølsomhedssygdomme er blevet folkesygdomme. Der er flere årsager til, at nogle mennesker udvikler en overfølsomhedssygdom. Arv spiller en rolle. Børn, hvor en af forældrene eller en søskende har allergi, har øget risiko for selv at udvikle allergi. Udsættelse for allergifremkaldende stoffer i det nære miljø spiller også en rolle for udviklingen af allergi, især hvis det sker tidligt i livet. Har du spørgsmål, eller ønsker du at blive medlem af Astma-Allergi Forbundet, kan du ringe til Astma-Allergi Forbundets Rådgivning eller besøge hjemmesiden Astma-Allergi Forbundets Rådgivning i Glostrup Tlf Mandag - fredag kl og Pjecen er finansieret af Sundhedsministeriet og Undervisningsministeriet Design: Brandenborg a/s Tryk: Scanprint as Astma-Allergi Forbundet Hovedvejen 9 C 2600 Glostrup Tlf

Dit job dit valg dine muligheder

Dit job dit valg dine muligheder Dit job dit valg dine muligheder Hvis du har astma Hvis du har høfeber Hvis du har eksem eller har haft 1 Dit job dit valg dine muligheder Sundhedsstyrelsen, 2011 1. udgave, 1. oplag, 2011 ISBN: 978-87-7676-861-4

Læs mere

Overfølsomhed over for mad symptomer og diagnose

Overfølsomhed over for mad symptomer og diagnose Overfølsomhed over for mad symptomer og diagnose 2 SYMPTOMER OG DIAGNOSE Hvad er overfølsomhed over for mad? 4 Hvor mange er overfølsomme? 6 Kan fødevareallergi forebygges? 7 Symptomer 8 Hvilke fødevarer

Læs mere

SKIMMELSVAMPE. i boligen

SKIMMELSVAMPE. i boligen SKIMMELSVAMPE i boligen FORORD Denne pjece handler om skimmelsvampe. Du kan læse om, hvor de lever, hvordan du fjerner dem, og hvordan du undgår skimmelsvampevækst i boligen. Pjecen henvender sig både

Læs mere

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL MINDRE DRUK. MERE FEST En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage

Læs mere

Hvad er symptomerne på kræft i struben?

Hvad er symptomerne på kræft i struben? Kræft i struben Indhold 2 Indledning 3 Hvad er symptomerne på strubekræft? 4 Hvilke undersøgelser skal der til? 6 Hvor syg er jeg? 8 Hvilken behandling findes der? 12 Hvordan lever jeg som strubeløs (total

Læs mere

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden, og den henvender sig til dig, der er leder. I pjecen finder

Læs mere

BØRNESYGDOMME. - en håndbog

BØRNESYGDOMME. - en håndbog BØRNESYGDOMME - en håndbog Tekst: Hill & Knowlton A/S Redaktion: Ansvarshavende redaktør Henrik Schrøder, dr.med., speciallæge i pædiatri, overlæge ved Børneafdelingen, Århus Universitetshospital, Skejby.

Læs mere

Værd at vide om hudpriktest

Værd at vide om hudpriktest 3 Hvad er allergi? Allergi er den hurtigst voksende folkesygdom. Omkring 20 % af befolkningen i Danmark lider af allergisk høfeber. De mest almindelige symptomer på høfeber er gener fra øjne og luftveje

Læs mere

HIV, liv & behandling. Rejser, forsikringer, love og regler

HIV, liv & behandling. Rejser, forsikringer, love og regler HIV, liv & behandling Rejser, forsikringer, love og regler Denne folder er beregnet til hiv-smittede, som ønsker information om nogle af de praktiske og juridiske problemer, der kan være i forbindelse

Læs mere

Maling skyld i voldsom allergistigning

Maling skyld i voldsom allergistigning Af Stine Ramlyng FOTO: David Askholm Tema Maling skyld i voldsom allergistigning Konserveringsmidlet med det knap så mundrette navn methylisothiazolinone, er skyld i så voldsom en stigning af allergiske

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Værd at vide om allergi POLLEN HUSSTØVMIDER PELSDYR INSEKTGIFT

Værd at vide om allergi POLLEN HUSSTØVMIDER PELSDYR INSEKTGIFT Værd at vide om allergi POLLEN HUSSTØVMIDER PELSDYR INSEKTGIFT Værd at vide om allergi 3 Hvad er allergi? Allergi er en af de hurtigst voksende folkesygdomme, og i Danmark lider omkring 20 % af befolkningen

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Praktiserende læge. Den praktiserende læge 1. Hvad passer på praktiserende læge? bestille tid. ringe om natten. alvorlig ulykke.

Praktiserende læge. Den praktiserende læge 1. Hvad passer på praktiserende læge? bestille tid. ringe om natten. alvorlig ulykke. Den praktiserende læge 1 Hvad passer på praktiserende læge? Hvad passer på en praktiserende læge? Hvorfor passer det? Hvorfor passer det ikke? Eksempel: bestille tid passer, fordi du normalt skal bestille

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Et bedre liv med KOL. En håndbog til dig, som vil holde fast i din livskvalitet på trods af KOL

Et bedre liv med KOL. En håndbog til dig, som vil holde fast i din livskvalitet på trods af KOL Et bedre liv med KOL En håndbog til dig, som vil holde fast i din livskvalitet på trods af KOL indholdsfortegnelse Et bedre liv med KOL Om KOL side Din egen KOL-bog... 5 Flere og flere får KOL... 6 KOL

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Tuberkulose. En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening. www.lunge.dk. Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1

Tuberkulose. En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening. www.lunge.dk. Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1 Tuberkulose En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1 Tuberkulose - en patientvejledning Indhold: Overlæge Niels Seersholm Redaktør: Birgitte

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om tatoveringer

Forundersøgelse til kampagne om tatoveringer Forundersøgelse til kampagne om tatoveringer Kvalitativ interviewguide til personer der overvejer at få en tatovering ENDELIG Alexander [Introspeak] [Baggrundsspørgsmål] A. Hvad er din alder? 31 B. Køn

Læs mere

Saml brikkerne - forebyg trusler og vold

Saml brikkerne - forebyg trusler og vold Saml brikkerne - forebyg trusler og vold Til dig, der arbejder alene i borgerens hjem Vold og trusler kan forebygges Medarbejdere, der arbejder i borgerens hjem, skal ikke udsættes for trusler og vold.

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

Brug creme og handsker undgå hudproblemer ved vådt arbejde

Brug creme og handsker undgå hudproblemer ved vådt arbejde Brug creme og handsker undgå hudproblemer ved vådt arbejde Sund hud Brug creme og handsker undgå hudproblemer ved vådt arbejde Mari-Ann Flyvholm og Gitte Lindhard, 2005 Redaktion: Signe Bonnén Layout:

Læs mere

Dagplejerens arbejdsmiljø

Dagplejerens arbejdsmiljø Branchevejledning for dagplejere 37 TEMA Branchevejledning Dagplejerens arbejdsmiljø Branchevejledning for dagplejere Branchevejledning for dagplejere Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3, 2. sal 1455

Læs mere

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre?

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre? Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse Jeg har fået kræft hvad kan jeg selv gøre? Tekst og redaktion: Nanna Kathrine Riiber Heidi Friis Sisse Bang Kilder: Cand. scient., ph.d. Nina Føns Johnsen Socialrådgiver

Læs mere

SUNDE BØRN Til forældre med børn i alderen 0-3 år

SUNDE BØRN Til forældre med børn i alderen 0-3 år SUNDE BØRN Til forældre med børn i alderen 0-3 år 2015 SUNDE BØRN Til forældre med børn i alderen 0-3 år 2015 SUNDE BØRN Til forældre med børn i alderen 0-3 år Sundhedsstyrelsen, 2015 Du kan frit referere

Læs mere

Er du også en Alfa? Børnenes guide til alfa-1 antitrypsin mangel

Er du også en Alfa? Børnenes guide til alfa-1 antitrypsin mangel Er du også en Alfa? Børnenes guide til alfa-1 antitrypsin mangel Mød Sofie og Lukas Vi vil gerne have at du møder Sofie og Lukas (og Tiger). De har også en lillebror som hedder Rasmus. De skal hjælpe dig

Læs mere

EN LILLE ÉN OM ALKOHOL

EN LILLE ÉN OM ALKOHOL EN LILLE ÉN OM ALKOHOL Guide til sundere alkoholvaner Det kan du læse om Test dig selv: Hvordan er dine alkoholvaner? Ä 1 Alkohols betydning for dit helbred Ä 2 Find dine alkoholgrænser Ä 4 Alkohol og

Læs mere