Eksportudsigten august 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksportudsigten august 2017"

Transkript

1 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten august 2017 Basisvareeksporten, som er vareeksporten eksklusiv brændsler, skibe og fly, forventes at stige 5,2 pct. i 2017 og 4,5 pct. i I forhold til forrige skøn fra maj 2017 er dette en opjustering på 0,9 procentpoient i 2017 og 0,2 procentpoint i Vækst i BNP (realvækst) og vækst i basisvareeksport (årets priser), Pct. og mia.kr. Skøn august Real BNP vækst Vækst i basisvareeksport, pct. Basisvækst mia.kr. Tyskland 1,5% 1,8% 2,3% 2,0% 2,3% -7,7% 4,9% 7,2% -8,2 4,9 7,4 Sverige 3,8% 3,0% 3,5% 2,5% -1,3% 3,7% 4,4% 8,7% 2,2 2,7 5,6 USA 2,9% 1,5% 2,1% 2,4% 27,2% -2,2% 5,5% 2,3% -1,2 2,8 1,3 Storbritannien 2,2% 1,8% 1,7% 1,5% -5,9% 6,2% 6,1% -2,1% 2,3 2,3-0,9 Nederlandene 2,3% 2,1% 2,2% 1,9% 12,7% 21,4% -5,0% 18,3% 4,9-1,4 4,9 Frankrig 1,0% 1,1% 1,8% 1,8% -2,9% 5,5% 4,8% 6,4% 1,1 1,0 1,4 Norge 1,6% 1,0% 1,1% 1,4% -0,1% -1,0% 7,4% 6,7% -0,4 2,8 2,7 Kina (ex Hongkong) 6,9% 6,7% 6,8% 6,2% 23,2% 5,4% 7,5% 9,1% 1,4 2,1 2,8 Rusland -2,8% -0,3% 1,3% 1,3% -35,0% -2,0% 4,2% 4,1% -0,1 0,2 0,2 Australasien Verden 2,8% 2,3% 2,8% 3,0% 5,1% 1,5% 5,2% 4,5% 8,7 31,6 28,6 Basisvareeksporten er vareeksporten eksklusiv energi, skibe og fly. For forskellen mellem den samlede vareeksport og basisvareeksporten, se Økonomisk Redegørelse maj 2017,boks 3.5. Danmarks samlede vare- og tjenesteeksport forventes i følge Økonomisk Redegørelse, august 2017, at øges med 6,3 pct. i 2017 og 5,2 pct. i 2018 i løbende priser, hvilket er en mindre opjustering i forhold til skønnet i maj. Det er især tjenesteeksporten, som trækker væksten, men det sker på baggrund af relativ lav indtjening på søtransport i I forhold til maj-skønnet er realvæksten i verdensøkonomien løftet i 2017 med 0,1 procentpoint til 2,8 pct. og fastholdt i 2018 på 3,0 pct. Samtidig er forventningen til importvæksten i 2017 på Danmarks eksportmarkeder løftet til 9,5 pct. i 2017 og fastholdt i 2018 på 4,5 pct. målt i danske kroner i årets priser. På de fleste af de store eksportmarkeder er der forventninger til stigende økonomisk vækst. I 2017 forventes realvæksten at blive 2,3 pct. i Tyskland, 3,5 pct. i Sverige, 2,1 pct. i USA og 6,8 pct. i Kina, hvilket er opjusteringer i forhold til maj-vurderingen. Også for Norge og Frankrig er vækstskønnene opjusteret. For Storbritannien er skønnet dog endnu engang nedjusteret, nu til til 1,7 pct. i 2017, hvor der i maj blev forventet 1,8 pct. og i december en vækst på 2,1 pct. i Brexit giver usikkerhed omkring eksporten til Storbritannien. Den lavere økonomiske vækst, sammen med det betydelige fald i britiske pund, er en hovedårsag til forventningen om et fald i dansk eksport til Storbritannien på 2,1 pct. i 2018, men faldet kan blive større, hvis den politiske usikkerhed omkring Brexit slår hårdere igennem på væksten i Storbritannien og/eller det britiske pund falder yderligere. På de øvrige markeder uden for Euro-området hæmmes dansk eksport af den styrkede euro/danske krone, men dog ikke i en grad som forventes at ophæve det positive træk fra stigende økonomiske vækst og efterspørgsel på eksportmarkederne. Kontakt: Talredaktion afsluttet:

2 1. Eksportudsigten for 2017 og 2018 Den relativt svage vækst i basisvareeksporten i 2016 på kun 1,5 pct. skyldtes blandt andet en halvering af eksporten af minkskind, da priserne faldt omtrent 1/3 og mængderne faldt omtrent 10 pct. I 2017 har priserne rettet sig noget, men er dog stadig ca. 25 pct. lavere end i 2015, mens mængderne er på niveau med I 2017 kan væksten især henføres til øget eksport af lægemidler, maskiner og levnedsmidler, herunder blandt andet mejeriprodukter og kødvarer, som har haft god vækst i de første fem måneder af året. Til gengæld har der været et betydeligt fald i eksporten af kraftmaskiner (dele til vindmøller) og metalvarer. For resten af 2017 og for hele året 2018 forventes væksten fra første halvdela f 2017 at fortsætte i nogenlunde samme tempo, jf. hosstående figur Eksportudsigten for 2017 og 2018 Vareeksporten, eksklusiv skibe, fly og energivarer, sæsonkorrigeret, mill.kr. pr. måned. Årets priser. Realiseret Skøn aug. Årssnit pr # Dansk eksport, eksklusiv skibe, fly og energi. Mia.kr. og pct Est 2018 Est Samlet vare- og tjenesteeksport 1.021, , , , , ,9 Samlet tjensteeksport 401,6 412,1 429,2 400,5 419,3 440,7 # Samlet vareeksport inkl. fly, skibe og energi 620,3 617,9 636,4 635,2 668,2 702,3 # Vareeksport ekskl. energi, fly og skibe 557,1 567,3 596,2 604,9 636,5 665,1 # Vækst ekskl. energi, fly og skibe, mia.kr. 10,1 10,2 28,9 8,7 31,6 28,6 # Vækst ekskl. energi, fly og skibe, pct. 1,8% 1,8% 5,1% 1,5% 5,2% 4,5% Centrale baggrundsvariable Global BNP realvækst 2,5% 2,9% 2,8% 2,3% 2,8% 3,0% Dollarkurs 5,62 5,61 6,72 6,73 6,69 6,50 Vejet efterspørgsel på Danmarks eksportmarkeder Dansk eksport, mia.kr. og pct Nominel BNP-vækst i DKK -0,4% 2,6% 13,2% 1,6% 5,3% 4,1% Nominel privatforbrug i DKK -0,7% 2,2% 13,2% 1,9% 5,3% 3,9% Importvækst i DKK -1,5% 0,7% 5,2% -2,8% 9,2% 4,5% Seneste faktiske eksporttal dækker juni 2017 Databank: Oxford_2017_08_09 Eksportudsigten bygger på skøn fra Oxford Economics (OE) om den globale og landespecifikke økonomiske udvikling. OE skønner, at det globale reale BNP vil vokse 2,8 pct. i 2017 og 3,0 pct. i 2018, hvilket er en mindre opjustering i 2017 i forhold til skønnet i maj. Modsat forventes dog en svækkelse af USD overfor Euro, og dermed danske kroner. Målt i danske kroner og løbende priser indebærer dette, at BNP-væksten på Danmarks eksportmarkeder kan forventes at øges 5,3 pct. i 2017 og 4,1 pct. i 2018, hvilke er nogenlunde det samme som forventet i maj. Bortset fra en kort periode primo 2016 har verdensmarkedsprisen på olie (Brent) de seneste to år stort set ligget mellem 40 og 50 USD pr. tønde. Dette er markant lavere end i perioden og understøtter alt andet lige den økonomiske vækst på de fleste af Danmarks eksportmarkeder Brent Oil. USD/bl. pr. uge. 1. jan maj (EIA) 2

3 2013M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M03 Composite Leading Indicators. OECD Composite Leading Indicators. OECD 102,0 101,5 101,0 100,5 100,0 99,5 99,0 98,5 98, Euroområde USA Kina 102,0 101,5 101,0 100,5 100,0 99,5 99,0 98,5 98, Tyskland Sverige Norge I følge OECD's ledende indikatorer (CLI), som sigter på at indenficere økonomiers vendepunkter 6-9 måneder fremadrettet, er der udsigt til stabil fremgang i Euroområdet og Kina. Indikatoren peger dog på risiko for, at væksten i den amerikanske økonomi kan stagnere i løbet af det kommende halve år, men det er endnu for tidligt at sige, om det sker. På de store danske eksportmarkeder, Tyskland, Sverige og Norge peger indikatoren dog på en fortsat god økonomisk vækst. På valutasiden er de fleste valutaer svækket i forhold til euro og dermed til danske kroner. I det seneste halve år er amerikanske dollar faldet omkring 8 pct., japanske yen knap 6 pct., norske kroner omkring 4 pct., kinesiske RMB omkring 4 pct., britiske pund omkring 3 pct. og svenske kroner omkring 1 pct. Værst har udviklngen været for britiske pund, som er omkring 20 pct. lavere end for to år siden. Forbedringen af industriens eksportordrebeholdning er fortsat i en stærkt opadgående trend og er nu ved at nå op på et niveau, som af virksomhederne betegnes som acceptabelt. Selv om beholdningerne fortsat vurderes at være "for lave", er de dog de mest gunstige i de seneste tre år Udvalgte valutakurser, Index: Januar 2013=100 USD GBP SEK NOK Industrien eksportordrebeholdning (nettotal) (juli). Samlet tegner både de udenlandske konjunkturer, olieprisen samt udviklingen i de danske eksportordrer positivt for eksporten i 2017 og Der kan dog forventes modvind på valutasiden, især i Storbritannien, Sverige og Norge, men især væksten i Euroområdet trækker dog i retning af, at valutamodvinden biver begrænset

4 2. Aktuelle trends i dansk vareeksport Tyskland Tysk økonomi er i god fremgang med over 2 pct. årlig vækst. Den seneste IFO-rapport om virksomhedernes vurdering af erhvervsklimaet fra august er på 115,9, hvilket er er et historisk højt niveau. Den tyske vækst giver store muligheder for dansk eksport. I 2016 skuffede vareeksporten til Tyskland dog med med et fald på ca. 7½ pct. og også i første halvår 2017 er vareeksporten faldet knap 1 pct. Hovedårsagen er dog store udsving i eksporten af vindmølledele, som faldt i 2016 og første halvår I 2017 forventes fornyet vækst til Tyskland knap 5 pct. i 2017 og yderligere 7 pct. i 2018, hvilket dog formentlig forudsætter, at eksporten af vindmølledele igen kommer op på et lidt højere niveau. Nøgletal: Tyskland 3 Tyskland Tysk BNP-vækst 1,8% 2,3% 2,0% Dansk basisvareeksport -7,7% 4,9% 7,2% Sverige Svensk økonomi har vokset kraftigt i en årrække, blandt andet understøttet af en faldende valuta og en ekspansiv finanspolitik. Væksten i basisvareeksporten i 2016 blev 3,7 pct., især trukket af medicinal, metalaffald og mejeriprodukter, mens vindmøller trak ned. I 2017 forventes en svensk BNP-vækst på 3,5 pct. og i 2018 på 2,5 pct. I første halvår 2017 er basisvareeksporten øget 4,1 pct. og selv med en fortsat sivende svensk krone forventes basisvareeksporten at vokse 4½ pct. i Med udgangpsunkt i en mindre styrkelse af den svenske krone i 2018 forventes basisvareeksporten at vokse 8,7 pct. i Nøgletal: Sverige Sverige Svensk BNP-vækst 3,0% 3,5% 2,5% Dansk basisvareeksport 3,7% 4,4% 8,7% Storbritannien På trods af Brexit og det svage britiske pund er dansk basisvareeksport til Storbritannien øget ca. 20 pct. i de første seks måneder af Væksten skyldes helt overvejende en øget afsætning af dele til vindmøller, men også afsætningen af andre varekategorier er øget, blandt andet metalvarer, maskiner, medicin og mejeriprodukter. For hele 2017 forventes derfor god vækst på omkring 6 pct. i vareeksporten til Storbritannien, men som følge af de historisk dårlige eksportpræstationer i , usikkerheden omkring Brexit, den faldende vækst i britisk økonomi og det svage britiske pund, forventes væksten at afløses af et fald på 2 pct. i Meget afhænger dog af eksporten af dele til vindmøller, som flukturerer voldsomt fra år til år og fra måned til måned. Nøgletal: Storbritannien Storbritannien Britisk BNP-vækst 1,8% 1,7% 1,5% Dansk basisvareeksport 6,2% 6,1% -2,1% Vareeksport til Tyskland Vareeksport til Sverige Vareeksport til Storbritannien 4

5 USA I 2015 steg dansk vareeksport til USA næsten 30 pct. blandt andet hjulpet af en stærk dollarstigning. Året efter, i 2016, blev det høje niveau næsten fastholdt, idet vareeksporten kun faldt 2 pct. I første halvår 2017 er basisvareeksporten øget 1,3 pct. i forhold til samme periode i 2016, hvilket i realiteren er en pæn vækst, da den amerikanske dollar er faldet betydeligt. I de kommende år forventes en fortsat robust økonomisk vækst i USA på 2,0-2,5 pct. Selv om der også forventes en vis svækkelse af den amerikanske dollar skønnes vareeksporten til USA at øges 5½ pct. i 2017 og 2½ pct. i Nøgletal: USA USA Real BNP-vækst i USA 1,5% 2,1% 2,4% Dansk basisvareeksport -2,2% 5,5% 2,3% Norge Norsk økonomi var underdrejet i 2016 som følge af de lave oliepriser og dermed den svækkede aktivitet i olie/gassektoren. Samtidig er svækkelsen af den norske krone fortsat. Afmatningen i Norge har ført til, at dansk basisvareeksport, efter en række år med gode stigninger, faldt --1,0 pct. i Svækkelsen forventes afløst af stærk dansk eksport de kommende år på baggrund af en stigende norsk vækst og en vækst i første halvår 2017 på 5,9 pct. I 2017 forventes væksten i basisvareeksporten at blive 7½ pct. og i 2018 at blive 6½ pct. Nøgletal: Norge Norge Norsk BNP-vækst 1,0% 1,1% 1,4% Dansk basisvareeksport -1,0% 7,4% 6,7% Kina og Hong Kong Den kinesiske økonomi har haft høje vækstrater igennem en lang periode, og prognosen for væksten er fortsat meget positiv. Men udfordringerne med overkapacitet og øget gældsætning vokser sig også stadig større. Indtil videre ser det dog ud til, at væksten vil fortsætte omkring 6-7 pct. årligt og valutaen være nogenlunde stabil. I 2015 steg vareeksporten til Kina (mainland) 22,3 pct. og i 2016 voksede den 5,7 pct., især trukket af kødvarer og lægemidler. Eksporten til Kina inklusive Hongkong faldt dog 10 pct., som følge af et fald i eksporten af minkskind på næsten 60 pct. På baggrund af de positive konjunkturer i Kina og i den globale økonomi, samt den historiske danske eksportudvikling, forventes eksporten til Kina (mainland) at fortsætte sin kraftige vækst med 7½ pct. i 2017 og 9 pct. i Nøgletal: Kina eksklusive Hong Kong Kina (ex Hongkong) Real BNP-vækst i Kina 6,7% 6,8% 6,2% Dansk basisvareeksport 5,4% 7,5% 9,1% Vareeksport til USA Vareeksport til Norge Vareeksport til Kina 5

6 3. Nøgletal og eksportudsigt for udvalgte eksportmarkeder Basisvareeksporten fordelt på lande. Mill.kr. og pct. Seneste observation maj Bemærk: Nedenstånde skøn afviger fra landeafsnit ovenfor, da de bygger på ikke-sæsonkorrigerede opgørelser fra UHV-statistikken og de ikke indeholder tal for eksporten i juni BNP-vækst Basisvareeksport Skøn kun angivet hvis over 1 mia.kr. og afrundet til halv mia.kr. Vækst i basisvareeksport * Alle lande (vægtet) 2,8% 3,0% 604,9 636,5 665,1 1,5% 5,2% 4,5% Belgien 1,2% 1,7% 9,7 10,2 10,7 12,1% 5,3% 5,3% Estland 1,7% 3,1% 1,6 1,7 1,9 4,8% 5,4% 6,9% Finland 1,9% 2,5% 14,3 15,3 16,4 2,0% 6,6% 6,9% Frankrig og Monaco 1,1% 1,8% 21,4 22,8 23,7 5,8% 6,4% 4,0% Grækenland 0,0% 0,9% 2,9 3,2 3,3 11,7% 9,4% 5,0% Irland 5,1% 4,6% 5,8 5,4 6,6 33,7% -8,1% 22,8% Island 7,2% 5,1% 3,3 3,8 4,0 12,3% 14,9% 5,1% Italien 1,0% 1,3% 16,7 17,3 18,8 6,3% 3,8% 8,2% Letland 2,0% 3,4% 2,0 2,1 2,3 3,8% 6,7% 6,9% Litauen 2,3% 3,5% 2,8 3,1 3,3 5,8% 9,5% 4,7% Nederlandene 2,1% 2,2% 28,1 27,3 32,9 21,4% -2,8% 20,3% Norge 1,0% 1,1% 37,8 40,8 42,4-1,9% 8,1% 3,7% Portugal 1,4% 2,9% 1,8 1,9 2,1 12,9% 4,8% 10,1% Schweiz 1,3% 1,5% 5,9 5,9 6,0-1,1% -0,1% 1,6% Slovenien 2,7% 3,9% 0,6 0,7 0,7 1,1% 14,8% 0,1% Spanien 3,2% 3,2% 13,7 14,9 16,0 8,0% 8,8% 7,4% Storbritannien 1,8% 1,7% 39,4 40,7 40,2 8,6% 3,1% -1,2% Sverige 3,0% 3,5% 60,7 64,0 68,1 3,1% 5,4% 6,4% Tyrkiet 3,0% 4,1% 6,3 5,7 6,7 21,3% -8,5% 17,7% Tyskland 1,8% 2,3% 99,3 105,3 110,4-7,4% 6,0% 4,9% Østrig 1,6% 2,7% 4,3 4,7 4,9 2,9% 9,4% 3,8% Bulgarien 3,4% 3,3% 0,8 0,9 0,9-1,8% 14,7% 1,2% Tjekkiet 2,5% 3,5% 5,4 5,9 6,4-4,5% 8,7% 7,7% Polen 2,7% 3,9% 18,4 20,9 22,6 1,2% 13,6% 8,1% Rumænien 4,8% 4,8% 1,7 1,9 1,9-1,6% 11,4% -0,3% Slovakiet 3,3% 3,0% 1,5 1,7 1,7-14,2% 11,5% -1,8% Ungarn 1,9% 3,7% 4,1 4,5 4,7 3,5% 9,2% 5,9% Kroatien 2,7% 2,7% 0,7 0,6 0,8 0,1% -6,8% 29,2% Nordamerika Canada 1,5% 2,9% 3,9 4,2 4,0 8,4% 6,8% -4,9% USA 1,5% 2,1% 52,0 56,8 56,8-3,2% 9,3% 0,0% Latinamerika Argentina -2,2% 2,5% 1,4 1,5 1,7 22,0% 8,4% 14,6% Brasilien -3,6% 0,5% 3,8 4,1 3,8-20,8% 9,2% -8,6% Chile 1,5% 1,3% 1,2 1,2 1,3 3,8% 0,9% 7,0% Colombia 2,0% 1,5% 0,7 0,7 0,8-16,0% 1,0% 11,4% Cuba -0,5% -2,9% 0,1 0,1 0,1 7,2% -20,8% 27,2% Dominikanske Republik 6,6% 5,3% 0,6 0,6 0,6 17,3% -0,6% 11,2% Mexico 2,0% 2,6% 3,4 3,6 4,0 8,1% 6,4% 12,9% Panama 4,9% 5,1% 0,5 0,5 0,5 3,1% 9,7% 1,3% Peru 3,9% 2,5% 0,4 0,4 0,4 0,9% -1,2% 16,0% Uruguay 1,5% 2,8% 0,6 0,6 0,6-18,4% 10,8% 3,3% Venezuela -9,3% -7,1% 0,1 0,1 0,1-46,4% -28,3% -26,9% 6

7 BNP-vækst Basisvareeksport Skøn kun angivet hvis over 1 mia.kr. og afrundet til halv mia.kr. Vækst i basisvareeksport * Rusland og SNG Rusland -0,3% 1,3% 5,5 5,8 5,3-1,5% 5,0% -9,7% Ukraine 2,3% 2,1% 1,6 1,7 1,7 36,0% 6,0% -1,6% Nordafrika/Mellemøst/Golfen. Algeriet 3,4% 2,4% 1,0 1,0 1,0 57,2% -2,1% 1,3% Bahrain 3,0% 1,8% 0,2 0,2 0,2 20,6% 4,3% 3,1% Egypten 4,3% 4,0% 2,0 1,7 2,0-1,4% -19,3% 22,1% Iran 6,1% 3,3% 1,7 1,9 2,1 37,4% 9,0% 10,4% Israel 4,0% 3,5% 1,5 1,7 1,7 14,0% 12,8% 1,0% Jordan 2,0% 2,5% 0,5 0,4 0,5 0,2% -4,2% 7,7% Kuwait 3,5% -1,1% 0,6 0,7 0,7 10,0% 14,1% -1,2% Libyen -1,7% 51,1% 0,2 0,3 0,4-10,3% 18,2% 29,8% Marokko 1,2% 4,0% 0,5 0,4 0,4 9,6% -23,1% -1,5% Oman 1,5% 0,2% 0,8 0,8 0,8-6,2% 0,5% 4,1% Qatar 2,2% 1,4% 0,6 0,7 0,6-19,7% 20,9% -11,1% Saudi-Arabien 1,7% -1,4% 4,7 5,2 5,0-8,6% 10,8% -3,1% Syrien -10,0% -5,0% 0,1 0,0 0,0-23,8% -11,8% -8,4% Tunesien 1,1% 2,1% 0,2 0,2 0,2-6,2% 5,7% -7,1% Forenede Arabiske Emirater 3,0% 1,7% 3,1 3,6 3,5-6,4% 17,1% -5,1% Asien & Australasien Nordøstasien KinKina inkl. Hongkong 6,7% 6,8% 31,8 34,8 36,7-10,1% 9,5% 5,4% Hongkong 2,0% 3,1% 3,4 3,9 2,6-49,8% 14,1% -32,2% Taiwan 1,5% 2,3% 2,4 2,5 2,7 24,0% 3,4% 8,2% Japan 1,0% 1,4% 14,5 15,0 15,2 16,7% 3,3% 1,4% Sydkorea 2,8% 2,8% 5,0 5,4 5,6-16,6% 8,2% 3,5% ASEAN Indonesien 5,0% 5,1% 0,8 0,9 0,8-22,4% 19,3% -9,4% Malaysia 4,2% 5,0% 1,3 1,4 1,5-1,1% 4,1% 4,9% Filippinerne 6,9% 6,5% 0,9 1,0 1,0 9,1% 9,4% 1,2% Singapore 2,0% 2,7% 2,9 2,9 3,2-5,9% -0,8% 10,0% Thailand 3,2% 3,4% 1,7 1,8 2,0 16,3% 6,3% 6,6% Vietnam 6,2% 6,7% 3,0 3,1 3,7 18,4% 4,5% 18,9% Australasien Australien 2,5% 2,4% 6,3 7,1 6,9 7,6% 13,8% -3,2% New Zealand 3,6% 1,9% 0,8 0,9 0,9 0,4% 8,3% -4,0% Sydasien Bangladesh 7,1% 7,0% 0,5 0,6 0,6 35,3% 15,8% 1,8% Indien 7,9% 6,9% 2,9 3,1 3,6 12,1% 9,5% 13,8% Pakistan 4,7% 5,2% 0,7 0,7 0,8 39,9% -0,5% 17,8% Sri Lanka 4,4% 4,5% 0,2 0,2 0,3 20,4% -1,8% 7,5% Afrika Sydafrika 0,3% 0,5% 1,8 2,2 2,0-17,9% 24,2% -10,1% Namibia 0,2% 2,6% 0,1 0,1 0,1 1,9% -6,2% 12,7% Nigeria -1,6% 1,1% 0,6 0,5 0,5-19,3% -17,4% -3,7% Kenya 5,8% 5,4% 0,2 0,2 0,2 1,4% 5,6% 5,9% * Basisvareeksporten er vareeksporten ekskl. energi og store enkeltordrer. 7

8 4. Noter om Eksportudsigten Udenrigsministeriets Eksportudsigt bygger på den historiske sammenhæng mellem den danske eksportudvikling og de specifikke efterspørgselsforhold i regioner og på specifikke markeder. Endvidere tages hensyn til tendensen i de seneste måneders eksportudvikling. I figuren nedenfor er angivet hovedparametrene i modellen. Parametre i Eksportudsigten Modellens udgangspunkt er, at dansk eksport i vidt omfang afhænger af efterspørgslen i udlandet og den hidtidige eksportpræstation (hysteresis). Beregningen bygger derfor på, at dansk eksports andele af centrale efterspørgselskomponenter fortsætter trendmæssigt, og at den samlede eksportpræstation generelt og til enkeltmarkeder er en kombination af dette efterspørgselstræk og en fremskrivning af den hidtidige eksport. Endvidere tages der hensyn til forekomsten af "outliers" i form af store enkeltordrer, samt til de seneste tre måneders faktiske eksportudvikling. Da der således er tale om en teknisk fremskrivning, skal det fremhæves, at modellens forklaringskraft er afhængig af, at de makroøkonomiske prognoser for udviklingen på Danmarks eksportmarkeder er rigtige. Endvidere spiller usikkerhed omkring valutakurser en betydelig rolle og kan føre til markante afvigelser. Værdien af Eksportudsigten knytter til det forhold, at den giver et overblik over aktuelle trends i vareeksporten generelt og til enkelte lande samt, at den historisk har vist en god forklaringsevne på udviklingen i den samlede vareeksport og til Danmarks store eksportmarkeder, særligt på 1-årig sigt. Note omkring forskellige definitioner af vareeksporten Det skal anføres, at Eksportudsigten kun omhandler en del af eksporten (vareeksporten, eksklusiv energivarer, skibe og fly) og bygger på udenrigshandelsstatistikken. Et skøn for udviklingen i den samlede danske eksport udarbejdes af Økonomi- og Indenrigsministeriet og offentliggøres i faste priser i Økonomisk Redegørelse i maj, august og december. Til brug for opgørelsen af basisvareeksporten anvendes Udenrigshandelsstatistikken, mens der til brug for Økonomisk Redegørelse anvendes betalingsbalancestatistikken og Nationalregnskabet. Blandt andet som følge af nylige revisioner af opgørelsen af nationalregnskabet er der kommet en øget forskel mellem de to opgørelsesprincipper. For en specifikation af disse forskelle henvises til Økonomisk Redegørelse, maj 2017, kapitel 3, boks abonnement kan fås ved henvedelse til: 8

Eksportudsigten maj 2017

Eksportudsigten maj 2017 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten maj 2017 Basisvareeksporten, som er vareeksporten eksklusiv brændsler, skibe og fly, forventes at stige 4,3 pct. både i 2017 og i 2018, hvilket er en del

Læs mere

Eksportudsigten december 2017

Eksportudsigten december 2017 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten december 2017 Der er god fremgang i global økonomi og det smitter positivt af på dansk eksport. Basisvareeksporten, som er vareeksporten eksklusiv brændsler,

Læs mere

Eksportudsigten august 2016

Eksportudsigten august 2016 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten august 2016 I løbende priser steg basisvareeksporten, dvs. vareeksporten eksklusiv energi, skibe og fly, med 4,6 pct. i 2015. I 2016 forventes en vækst

Læs mere

Eksportudsigten november 2015

Eksportudsigten november 2015 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten november 2015 Basisvareeksporten, dvs. vareeksporten eksklusiv energi, skibe og fly, steg 1,9 pct. i 2014 i løbende priser. I 2015 forventes en vækst på

Læs mere

Eksportudsigten august 2015

Eksportudsigten august 2015 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten august 2015 Basisvareeksporten, dvs. vareeksporten eksklusiv energi, skibe og fly, steg 1,9 pct. i 2014 i løbende priser. I 2015 forventes en vækst på 6,2

Læs mere

Eksportudsigten maj 2016

Eksportudsigten maj 2016 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten maj 2016 I løbende priser steg basisvareeksporten, dvs. vareeksporten eksklusiv energi, skibe og fly, med 4,4 pct. i 2015. I 2016 forventes en vækst på

Læs mere

Eksportudsigten februar 2015

Eksportudsigten februar 2015 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten februar 2015 Realvækst i BNP og basisvareeksport, 2014-2016. Pct. og mia.kr. 2015 2016 Real BNP vækst Vækst i basisvareeksport, pct. Basisvækst mia.kr.

Læs mere

Eksportudsigten februar 2014

Eksportudsigten februar 2014 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten februar 2014 Eksportudsigten fra Eksportrådet, Udenrigsministeriet --- Real BNP-vækst --- --- Vækst i basisvareeksport --- Globalt 2,2% 2,9% 3,0% 2,4% 5,4%

Læs mere

Eksportudsigten maj 2014

Eksportudsigten maj 2014 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten maj 2014 Eksportudsigten fra Eksportrådet, Udenrigsministeriet --- Real BNP-vækst --- --- Vækst i basisvareeksport --- Globalt 2,2% 2,9% 3,0% 1,7% 5,5%

Læs mere

Eksportudsigten august 2012

Eksportudsigten august 2012 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten august 2012 Vurdering af dansk basisvareeksport august 2012 og ændring i forhold maj 2012, løbende priser. Vækst p.a. - realiseret og skøn 2012 2013 2012

Læs mere

Eksportudsigten september 2013

Eksportudsigten september 2013 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten september 2013 Eksportudsigten fra Eksportrådet, Udenrigsministeriet --- Real BNP-vækst --- --- Vækst i basisvareeksport --- BaGlobalt 2,4% 2,1% 2,9% 3,0%

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2005 Perst. nr. 069-05 PKAT nr. J.nr. 05-5411-5 Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2006 Perst. nr. 068-06 PKAT nr. J.nr. 06-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser 2002 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2002 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af Finansministeriets,

Læs mere

Eksportudsigten december 2014

Eksportudsigten december 2014 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten december 2014 Eksportudsigten fra Eksportrådet, Udenrigsministeriet --- Real BNP-vækst --- --- Vækst i basisvareeksport --- Globalt 2,3% 2,5% 3,0% 2,1%

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL 1999 - TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har med virkning fra 1. april

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser FINANSMINISTERIET Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser 2001 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2001 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af

Læs mere

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser CIR nr 9016 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 23. november 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 12-5411-18 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal.

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2014-tal. Eksportstatistikken, der er udviklet

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2012

Statistik om udlandspensionister 2012 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2012 18. marts 2013 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2,23 mia. kroner

Læs mere

Eksportudsigten. fra Danmarks Eksportråd

Eksportudsigten. fra Danmarks Eksportråd Eksportudsigten fra Danks Eksportråd August 2008 1 Eksportudsigten fra Danks Eksportråd, Dansk vareeksport har haft et overraskende solidt første halvår af 2008. Samlet er det blevet til en fremgang på

Læs mere

Udenrigsministeriet. Dansk eksport 2007. Status og udviklingstendenser og de 50 vigtigste eksportmarkeder

Udenrigsministeriet. Dansk eksport 2007. Status og udviklingstendenser og de 50 vigtigste eksportmarkeder Udenrigsministeriet Dansk eksport 2007 Status og udviklingstendenser og de 50 vigtigste eksportmarkeder Juni 2008 2 Forord Dansk eksport havde kun et moderat godt år i 2007. Den samlede vækst blev 3,9

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Dansk eksport 2009. Status og udviklingstendenser på udvalgte eksportmarkeder og oversigt over de 50 største eksportmarkeder

Dansk eksport 2009. Status og udviklingstendenser på udvalgte eksportmarkeder og oversigt over de 50 største eksportmarkeder Erhvervsudvalget 201011 ERU alm. del Bilag 23 Offentligt Dansk eksport 2009 Status og udviklingstendenser på udvalgte eksportmarkeder og oversigt over de 50 største eksportmarkeder Oktober 2010 EKSPORTRÅDET

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20 6,00 2,50 60 kr. Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016. i et Afghanistan 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Albanien 3,16 7,32 7,32 11,20 4,12 3,20 60,00 Algeriet 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Amerikanske Jomfruøer 3,16 * 9,56 * 9,56 11,20 9,56

Læs mere

PRODUKTION & SALGSSELSKABER

PRODUKTION & SALGSSELSKABER Globalt salg og service Danfoss sælger produkter med tilhørende service over hele verden i et globalt netværk med 118 salgsselskaber og 72 forhandlere og distributører. Salgsselskaberne ledes fortrinsvist

Læs mere

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked. Sverige er et marked i vækst med gode muligheder

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998 Nr. 1.10 Sept. 1998 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998. x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 Nr. 1.03 April 1997 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2012 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE,

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.11 August 2000 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1991-2000 x 6,7 % af befolkningen i Århus Kommune er udenlandske statsborgere. Antallet

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Version 1.1 re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning... 2 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan sender du fakturaer til Nordea... 6 Sådan modtager du filer fra Nordea... 9

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014. fra Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88

Læs mere

Udenrigsøkonomisk trendanalyse IX: Vækstatlas mod 2020 potentialet for Danmark Udenrigsøkonomisk analyseenhed Udenrigsministeriet, 23.

Udenrigsøkonomisk trendanalyse IX: Vækstatlas mod 2020 potentialet for Danmark Udenrigsøkonomisk analyseenhed Udenrigsministeriet, 23. Udenrigsøkonomisk trendanalyse IX: Vækstatlas mod 2020 potentialet for Danmark Udenrigsøkonomisk analyseenhed Udenrigsministeriet, 23. september 2015 Hvilke lande bærer den globale vækst mod 2020? Frem

Læs mere

Virksomheder sender eksport længere og længere ud i verden

Virksomheder sender eksport længere og længere ud i verden Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 JANUAR 2017 Virksomheder sender eksport længere og længere ud i verden Danske eksportvirksomheder sender deres varer længere og længere ud i verden.

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00

Læs mere

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Priserne er gældende fra 1. juli 2013 Alle priser i danske kroner inklusiv moms. * Visse operatører tager en ekstra afgift for samtaler i deres net i udlandet.

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning. Gå-hjem-møde

PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning. Gå-hjem-møde PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning Gå-hjem-møde Oversigt over resultaterne i PISA 2015 Ved Hans Hummelgaard, formand for det danske PISA-konsortium og analyse- og forskningschef i KORA

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning...2 Sådan kommer du i gang...3 Sådan sender du fakturaer til Nordea...6 Sådan modtager du filer fra Nordea...9 VIGTIGT Om landekoder...

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 14. september 2017.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 14. september 2017. fra et Bruge data Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15

Læs mere

Lynvejledning. Pro Focus UltraView. Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside.

Lynvejledning. Pro Focus UltraView. Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside. Lynvejledning Pro Focus UltraView Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside. Besøg: www.bkmed.com/customer service/user manuals Før du tager scanneren i brug, bør du

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2015 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2009 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 2000-2009 Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2008 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1999-2008 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik august 2006 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1. juli 2006 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015. samtaler Afghanistan 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Albanien 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80 2,00 48,00 Algeriet 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Andorra 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

Quick guide. Pro Focus 2202 Gul/grøn

Quick guide. Pro Focus 2202 Gul/grøn Quick guide Pro Focus 2202 Gul/grøn 2 Tænd og sluk scanneren Mekanisk stikdåse til mekaniske transducere Standby-knap Gruppestikdåse til de elektroniske transducere Arranger transducerne Tilslutning: 1.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2007 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1998-2007 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Eksport og import af svinekød

Eksport og import af svinekød Danmarks eksport af svinekød Eksport og import af svinekød Land Tons Mio. kr. Land Tons Mio. kr. Tyskland 562.024 6.592 Letland 3.294 37 UK 286.675 4.781 Cypern 3.217 45 Polen 171.445 2.021 Ukraine 3.092

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015. Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 100,00 Angola

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 15. juni 2017.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 15. juni 2017. Bruge data Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.6.2004 KOM(2004) 424 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik Juni 2016

Erhvervsnyt fra estatistik Juni 2016 USA og Kina trækker væksten i SMV ernes vareeksport 1 : SMVeksportstatistikken opdateret med 2015-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2015-tal. Eksportstatistikken, der

Læs mere

"Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein)

Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein) 12345 Lenze gør meget enklere. Tidens hurtige udvikling har mange udfordringer til os. I fremtiden

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

EKSPORT VÆKST BALANCE Udenrigshandel Fødevareklyngen eksporterer til hele verden

EKSPORT VÆKST BALANCE Udenrigshandel Fødevareklyngen eksporterer til hele verden EKSPORT VÆKST BALANCE Udenrigshandel 2012-2016 Fødevareklyngen eksporterer til hele verden Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse 3 Indledning 5 Den overordnede udvikling 6 Diskretionerede varer

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2016 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

EKSPORT VÆKST BALANCE Udenrigshandel Fødevareklyngen eksporterer til hele verden

EKSPORT VÆKST BALANCE Udenrigshandel Fødevareklyngen eksporterer til hele verden EKSPORT VÆKST BALANCE Udenrigshandel 2011-2015 Fødevareklyngen eksporterer til hele verden 2 Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse 3 Indledning 5 Den overordnede udvikling 6 Diskretionerede varer

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur 9-- Forberedelse af lønforhandlingen Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur Overblik Fra august til september var bruttoledigheden næsten uændret, dog med en lille stigning på. Dermed lå bruttoledigheden

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 7. november 2006 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 19 % har udenlandsk

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 22. august 2016.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 22. august 2016. fra et et Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95 11,95 11,95 14,00

Læs mere

Lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v.

Lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v. LOV nr 431 af 16/05/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-711-0041 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1007 af 24/10/2012

Læs mere

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi Navn: Klasse: Spanien Madrid Luxembourg Kabul Mauritius Port Ludvig Ungarn Budapest Afghanistan Luxembourg Kenya Nairobi Materiale ID: VEN.577.1.1.da Lærer: Dato: Klasse: Spanien Madrid Luxembourg Kabul

Læs mere

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi Navn: Klasse: Spanien Madrid Luxembourg Kabul Mauritius Port Ludvig Ungarn Budapest Afghanistan Luxembourg Kenya Nairobi Materiale ID: VEN.577.1.1.da Navn: Klasse: Panama Oslo Monaco Panama City Uganda

Læs mere

Markedsfokus bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger.

Markedsfokus bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger. Økonomiske tendenser Sammenvejet udland December DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Sagsnr. 14/142258 Sagsansvarlig: vpjacu Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Uddannelsesinstitutioner med internationale studerende Viborg Kommunes udviklingsstrategi beskriver indsatsområderne

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2.8 færre på efterløn i 4. kvartal 211. Færre personer

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 26. september 2016.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 26. september 2016. fra et et Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95 11,95 11,95 14,00

Læs mere

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 02/17 11-01-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Global handel og eksportmarkedsvækst

Global handel og eksportmarkedsvækst Global handel og eksportmarkedsvækst Nyt kapitel Der har siden tilbageslaget i 8 været en forholdsvis træg vækst i verdenshandlen sammenlignet med væksten i den globale produktion. Den svækkede sammenhæng

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Opgørelse af indsatte og tilsynsklienters etniske baggrund pr. 29. november 2011. Den nyeste opgørelse

Læs mere

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6.

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6. Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor April 2014 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

UDBUDSBILAG 3 PRISBILAG

UDBUDSBILAG 3 PRISBILAG Udbud af Kurerydelser 2017 UDBUDSBILAG 3 PRISBILAG Side 1 af 5 1. Instruktion til tilbudslisten Tilbudsgiver bedes udfylde udbudsbilag 3.1 Tilbudsliste med de tilbudte priser og medsende disse tilbuddet.

Læs mere

Interessante markeder - netop nu

Interessante markeder - netop nu Interessante markeder - netop nu Hans Peter Markedschef DI hps@di.dk Verdenshandelen er kommet i gang Verdenshandelen har fået ny luft Summen af eksport og import i verden Juli 2008=100 110 Juli 2008=100

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt Folketingets Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen. Markedsblik - Eksportmarkederne jan-okt. Udskrevet:

Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen. Markedsblik - Eksportmarkederne jan-okt. Udskrevet: Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen Markedsblik - Eksportmarkederne 2015-2016 Udskrevet: 2017.01.09 Fødevareklyngen 2015 2016 2015 2016 Samlet eksport 131.412 128.801 Fødevarer 7.546.562 7.129.230

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst fordelt på udrejseform i forbindelse med den seneste registrerede udrejse/udsendelse i perioden ' '` 1 Afghanistan 3 52 26 373 6 103 2 16 37 544 Albanien... 1. 3... 4 Algeriet. 6 4 83 1 46 1 1 6 136 Armenien.

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

Overnatningstal for Fyn Januar til juni 2014

Overnatningstal for Fyn Januar til juni 2014 Overnatningstal for Fyn Januar til juni 214 Generelt har Fyn haft en fin fremgang på 4% i antallet af overnatninger de første 6 måneder. Væksten fordeler sig således: Hoteller 6% Feriecenter Udvikling

Læs mere

Udenrigsøkonomisk Analyse: Udviklingstendenser i den indonesiske økonomi. Udenrigsøkonomisk Analyseenhed

Udenrigsøkonomisk Analyse: Udviklingstendenser i den indonesiske økonomi. Udenrigsøkonomisk Analyseenhed Udenrigsøkonomisk Analyse: Udviklingstendenser i den indonesiske økonomi Udenrigsøkonomisk Analyseenhed Sammenfatning: Den overordnede økonomiske situation og udvikling Med et BNP på 889,8 mia. USD var

Læs mere