Erhvervsnyt fra estatistik Juni 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsnyt fra estatistik Juni 2016"

Transkript

1 USA og Kina trækker væksten i SMV ernes vareeksport 1 : SMVeksportstatistikken opdateret med 2015-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2015-tal. Eksportstatistikken, der er udviklet i et samarbejde mellem Eksportrådet, Danmarks Statistik og estatistik, viser, hvilke varer SMVer og de store danske virksomheder eksporterer til de største eksportmarkeder samt udvalgte regioner. Eksportstatistikken dækker SMV ernes eksport af varer til hele verden. Eksportrådets primære målgruppe dækker virksomheder med op til 100 ansatte og 150 millioner kroner i omsætning. Resume De små og mellemstore danske virksomheder (SMV er) eksporterede i 2015 varer for godt 114 milliarder kroner, hvilket svarer til 18 procent af den samlede danske vareeksport. Fra 2014 til 2015 er der tale om en eksportfremgang på 1,9 milliarder svarende til 1,6 procent. De små og mellemstore virksomheder er afhængige af nærmarkederne, hvor de fire største, Tyskland, Sverige, Norge og Storbritannien, aftager godt halvdelen af eksporten. Eksporten til disse nærmarkeder er samlet set faldet fra 2014 til 2015, hvor væksten med andre ord er skabt på nye og fjernere markeder. De mindste eksportvirksomheder, der har op til 50 ansatte og en omsætning under 75 millioner kroner, har samlet tabt 2,1 procent af eksporten, hvilket skyldes fald i eksporten til nærmarkederne. De mellemstore virksomheder har derimod haft god vind i sejlene med en fremgang på 8,2 procent, hvilket også er mere end de store virksomheder, der kun går frem med 2,6 procent. SMV ernes varesammensætning på eksportmarkederne er markant anderledes end de store virksomheders. SMVerne fungerer primært som underleverandører af maskiner og specialmaskiner til industrien og afsætter ligeledes forbrugsgoder som beklædning, møbler og lignende. De store virksomheder står til gengæld stærkest inden for medicinalprodukter, vindmøller, olie og de klassiske fødevarerelaterede produkter som kød, mejeriprodukter og drikkevarer. 1 Små og mellemstore virksomheder (SMVer) er af Eksportrådet afgrænset ved virksomheder med op til 100 ansatte og 150 mio. kroner i omsætning. Mikro-virksomheder og små virksomheder er alle virksomheder med op til 50 ansatte og op til 75 mio. kroner i omsætning. De mellemstore udgør den resterende gruppe af virksomheder. 1

2 Udviklingen i den samlede SMV-vareeksport De små og mellemstore danske virksomheder (SMV er) eksporterede varer i 2015 for godt 114 milliarder kroner. Tyskland aftog for godt 22 milliarder eller 19,5 procent af den samlede SMV-vareeksport og er dermed det største eksportmarked for danske SMV er. Sverige, Norge og Storbritannien følger herefter med henholdsvis 14,9, 10,0 og 6,4 procent af SMV ernes vareeksport. De fire traditionelle nærmarkeder aftager således godt halvdelen af den danske SMV-vareeksport i 2015, mens top-15 landene samlet aftager godt 80 procent. Tabel 1. SMV-vareeksport (mio.kr.) i top-15-lande, 2015 Land Eksport I pct. af alle lande SMV-eksports andel af samlet eksport Alle lande % 18% 1 Tyskland ,5% 20% 2 Sverige ,9% 23% 3 Norge ,0% 28% 4 Storbritannien ,4% 19% 5 Nederlandene ,3% 22% 6 USA ,4% 9% 7 Polen ,9% 24% 8 Frankrig og Monaco ,6% 20% 9 Finland ,2% 22% 10 Italien ,2% 16% 11 Spanien ,9% 17% 12 Kina ,8% 8% 13 Belgien ,7% 22% 14 Schweiz ,2% 23% 15 Den Tjekkiske Republik ,1% 22% Top ,1% Kilde: Danmarks Statistiks UHV7 og Eksportrådets SMV-database beregninger foretaget af estatistik SMVerne tegner sig for 18 procent af den samlede danske vareeksport. Blandt top-15-landene er SMVandelen størst i Norge, hvor 28 procent af den danske vareeksport kommer fra SMVerne. SMVerne er ligeledes stærkt repræsenteret på andre nærmarkeder som Sverige og Polen, hvor andelen udgør henholdsvis 23 og 24 procent. På fjerne markeder er de store virksomheders dominans mere udtalt. SMV ernes andel af vareeksporten til USA og Kina ligger på beskedne 9 og 8 procent. 2

3 Mellemstore eksportører har god vind på de fjerne markeder Vareeksporten fra de danske SMV er steg samlet set med 1,85 milliarder fra 2014 til 2015 svarende til en stigning på 1,6 procent. Til trods for SMV ernes relativt beskedne andel af de fjerne markeder er det værd at bemærke, at USA og Kina ligger i den absolutte væksttop. USA er den helt store vækstmotor med en absolut eksportfremgang på 643 millioner kroner (se særskilt notat), svarende til en vækst på knap 15 procent. Det skal bl.a. ses i lyset af den høje dollarkurs i 2015, som har betydning for eksportfremgangen. Kina følger umiddelbart efter med en fremgang på 402 millioner kroner eller 23,5 procent, men også 3 af de nye EU-lande, Polen, Tjekkiet og Slovakiet er at finde på top-10-listen. Derudover bemærkes det, at Spanien har løftet sig efter gældskrisen. Af tabel 2 fremgår, at der er stor forskel mellem eksportvæksten hos de mindste eksportører og de mellemstore. De mindre eksportvirksomheder (mikro og små), der har op til 50 ansatte og 75 millioner kroner i omsætning, har oplevet et fald i eksporten på ca. 1,5 milliarder kroner svarende til en tilbagegang på 2,1 procent. Dette fald opvejes af en markant stigning i eksporten fra de mellemstore virksomheder, der har op til 100 ansatte og 150 millioner kroner i omsætning. De mellemstore virksomheder har oplevet en eksportfremgang på godt 3,3 milliarder kroner svarende til 8,2 procent. Heraf tegner top-10-vækstlandene sig for 2 milliarder kroner. De mellemstore eksportvirksomheder har med to-ciffrede vækstrater for alvor sat sig på de fjerne eksportmarkeder. Tabel 2. Vækst i SMV-vareeksporten (mio. kr.) ti lande med størst absolut fremgang, Mikro og små Mellemstore SMVerne Land Vækst i pct. Vækst i pct. Vækst i pct. Alle lande ,1% ,2% ,6% 1 USA 206 8,1% ,8% ,6% 2 Kina 42 4,0% ,9% ,5% 3 Storbritannien 81 1,9% ,3% 348 5,0% 4 Polen 72 2,6% ,9% 333 8,1% 5 Canada 41 14,4% ,5% ,3% 6 Den Tjekkiske Republik 6 0,9% ,2% ,6% 7 Spanien 24 2,0% ,8% 129 6,3% 8 Sydkorea 70 25,5% 42 18,3% ,3% 9 Slovakiet 50 16,4% 62 50,0% ,2% 10 Finland 27 1,2% 85 6,9% 112 3,2% Top ,9% ,5% ,4% SMV-tilbagegang på de tre største eksportmarkeder Tyskland trak SMV ernes eksportvækst fra 2013 til 2014, men SMVerne formår ikke at fastholde det høje niveau i SMV-eksporten til Tyskland faldt således med 797 millioner kroner svarende til en tilbagegang på 3,5 procent. Rusland står for det næststørste eksporttab med en tilbagegang på 287 millioner kroner svarende til hele 25,1 procent. Blandt de øvrige lande med store eksporttab finder vi både Norge og Sverige, hvilket betyder, at SMVerne oplever tilbagegang på de tre største eksportmarkeder. 3

4 Tabel 3. Vækst i SMV-vareeksporten (mio. kr.) fem lande med størst absolut tab, Mikro + små Mellemstore SMVerne Land Vækst i pct. Vækst i pct. Vækst i pct. Alle lande ,1% ,2% ,6% 1 Tyskland ,9% 260 3,3% ,5% 2 Rusland -1-0,2% ,2% ,1% 3 Norge ,5% 53 1,2% ,3% 4 Frankrig og Monaco -82-3,2% ,7% ,1% 5 Sverige -34-0,3% ,0% ,9% Bund ,1% ,1% ,0% Det er de mindre virksomheder, der rammes af tilbagegangen i eksport til nærmarkederne i Tyskland og Norge. Eksporten fra denne gruppe er således gået tilbage med henholdsvis 6,9 og 4,5 procent. De mellemstore virksomheder har omvendt oplevet en mindre vækst i eksporten til begge lande, mens eksporten til Rusland næsten er halveret. Det skal bemærkes, at en del af forskellen i væksten (stigning/fald) i de forskellige virksomhedsgruppe kan skyldes virksomheder, der rykker mellem grupperne. Udviklingen i den samlede SMV-vareeksport fordelt på regioner Nærmarkederne (EU, EFTA og Nordatlanten) er fortsat de vigtigste for SMV erne, da disse aftager 83,2 procent af den samlede vareeksport. EU-landene står for 69,9 procent, EFTA-landene (Norge, Schweiz, Island og Lichtenstein) aftager 11,8 procent, mens Nordatlanten (Færøerne og Grønland) udgør 1,5 pct. Tabel 4. SMV-vareeksporten (mio. kr.) opdelt på regioner og virksomhedsstørrelse, 2015 Mikro og små Mellemstore SMVerne Region Eksport Andel Eksport Andel Eksport Andel Alle lande ,0% ,0% ,0% EU ,7% ,7% ,1% EFTA ,6% ,1% ,8% Nye EU medlemslande(efter 2002) ,0% ,6% ,8% Nordamerika ,4% ,1% ,1% Nordøstasien ,4% ,3% ,7% Nordafrika/Mellemøsten ,2% ,8% ,4% Nordatlanten ,7% 513 1,2% ,5% Rusland og SNG mv ,4% 559 1,3% ,3% ASEAN 822 1,2% 698 1,6% ,3% Latinamerika 486 0,7% 587 1,3% ,9% Australasien 479 0,7% 396 0,9% 875 0,8% Afrika(Øvrig) 432 0,6% 409 0,9% 841 0,7% Sydasien og øvrig 330 0,5% 148 0,3% 478 0,4% 4

5 Nordamerika og Nordøstasien er de største eksportmarkeder uden for Europa med en andel af eksporten på henholdsvis 5,1 og 3,7 procent. Tabel 4 viser ligeledes den relative betydning af regionerne fordelt på virksomhedstørrelse. Det generelle billede er, at nærmarkederne er vigtigst for de mindste virksomheder, mens de mellemstore virksomheder når ud på de fjernere markeder. EU, EFTA og Nordatlanten aftager således 84,9 procent af de mindste virksomheders eksport og 80,5 procent af de mellemstores eksport. Til sammenligning udgør tilsvarende regioner 67 procent af de store virksomheders eksport. Der er forskel på SMV-grupperne Tabel 4 viste, at gruppen af SMV,ere ikke er homogen, når det gælder eksportfordelingen på regioner. Det samme er gældende for væksten fordelt på regionerne. Samlet har 9 ud af 14 regionsgrupper fremgang i SMV-eksporten og heraf 6 med mere end 10 procent. Som det fremgår af figur 1, er det særligt de fjerne markeder, der er repræsenteret i vækst-toppen. I figur 1 opdeles væksten endvidere på virksomhedsstørrelse. Her fremgår det, at væksten på de fjerne markeder særligt er drevet af de mellemstore virksomheder. Fra 2014 til 2015 er de mellemstore virksomheders eksport således steget med mere end 30 procent i både Australasien, Nordamerika, ASEAN og Nordafrika/Mellemøsten, mens den mindste gruppe ikke har oplevet vækstrater i nærheden af det niveau. Rusland og de tidligere SNG-lande har oplevet det største eksportfald både for de mindste eksportvirksomheder og for de mellemstore. Figur 1. Vækst i SMV-vareeksporten opgjort efter regioner og virksomhedsstørrelse, Australasien Nordamerika ASEAN Nordafrika/Mellemøsten Nye EU medlemslande(efter 2002) Nordøstasien Latinamerika Nordatlanten Samlet Afrika(Øvrig) Sydasien og øvrig EU15 EFTA Rusland og SNG mv. -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Mikro + små Mellemstore Kilde: Danmarks Statistiks UHV7 og Eksportrådets SMV-database beregninger foretaget af estatistik 5

6 Det fremgår af figur 2, at valutaudsving ikke alene forklarer eksportvæksten til USA og faldet til Rusland. Væksten i eksporten kommer således også til udtryk ved en forøgelse i antallet af eksporterende SMV ere til Nordamerika (+5,5 procent) og et fald til Rusland (-8,4 procent). Den største relative fremgang i antal SMV er med eksport er til Sydasien, som alligevel havde et marginalt fald i eksportomsætningen. Figuren tegner et billede af, at fortsat flere eksportører søger ud på fjerne eksportmarkeder. Figur 2. Vækst i antal eksportvirksomheder opgjort efter regioner og virksomhedsstørrelse, Sydasien og øvrig Nordamerika ASEAN Latinamerika Nordøstasien Australasien EU15 Nye EU medlemslande(efter 2002) Nordafrika/Mellemøsten EFTA Afrika(Øvrig) Rusland og SNG mv. Nordatlanten -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% Mikro + små Mellemstore Mellemstore virksomheder i global vækst De mellemstore virksomheders eksportvækst fra 2014 til 2015 er resultatet af et vækstforløb, der for alvor tog fart efter finanskrisens første år. De mellemstore virksomheders vareeksport lå forholdsvis konstant omkring milliarder kroner i perioden Fra 2009 til 2015 øges vareeksporten med 9,1 milliarder kroner svarende til 26,1 procent. 6

7 Figur 3: Mellemstore virksomheders vareeksport (mia.kr), ,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 De mellemstore virksomheders eksportvækst findes særligt uden for de traditionelle nærmarkeder. Udvidelsen af EU siden 2002 har medført en markant forøgelse af vareeksporten til de nye EU medlemslande, hvor eksporten øges med 25,9 procent fra 2003 til 2009 og hele 66,7 procent fra 2009 til Da eksporten til de fjerne markeder samtidig øges med henholdsvis 10,4 og 44,6 procent i samme perioder, betyder det, at andelen af de mellemstore virksomheders vareeksport til de nye markeder øges fra 20 procent i 2003 til 28 procent i Figur 4: Mellemstore virksomheders vareeksport (mia.kr) opgjort efter regioner, 2003, 2009, 2014 & ,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, EU15 10,4 % 25,9 % 33,5 % -10,0 % EFTA og Nordatlanten Nye EU medlemslande(efter 2002) 44,6 % 66,7 % 17,2 % 18,9 % Resten af verden 7

8 Eksporten til de gamle EU lande (EU15) blev hårdt ramt af finanskrisen og for hele perioden 2003 til 2009 er der tale om et fald i vareeksporten på 10,0 procent. Siden lavpunktet i 2009 er eksporten fra de mellemstore virksomheder til EU15 landene igen opadgående. Fra 2009 til 2015 øges vareeksporten til EU15 landene med 4,1 milliarder kroner svarende til 18,9 procent. Dermed er EU15 landene den region, der har haft den største nominelle fremgang siden 2009, og EU15 landene er med en andel på 58,7 procent i 2015 fortsat langt den største aftager af de mellemstore virksomheders vareeksport. Ti varegrupper tegner sig for 58 procent af den samlede SMV-eksport Jern og metal og maskinindustrien samt forbrugsgodeindustrierne dominerer i høj grad top10-listen blandt de mest eksporterede SMV-produkter. Under Jern og metal og maskinindustrien er Maskiner og tilbehør til industrien med godt 9 procent af den samlede SMV-eksport den største varegruppe, mens Specialmaskiner til forskellige industrier samt Metalvarer er henholdsvis tredje og fjerdestørst. Under forbrugsgodeindustrien findes Diverse forarbejdede varer, der er den næstmest eksporterede gruppe, samt Beklædningsgenstande og -tilbehør og Møbler. Der er en fremgang på 7,3 procent i SMV-eksporten af Møbler, hvilket er den største relative fremgang i de dominerende varegrupper, mens det største fald er i Køretøjer på 10,7 procent. I denne gruppe findes leverandører til blandt andet bilindustrien. Til trods for en pæn fremgang for både Maskiner og tilbehør samt Specialmaskiner ligger den samlede eksportvækst i de 10 største varegrupper på beskedne 0,6 procent. De øvrige varegrupper har til gengæld en mereksport på 1,4 milliarder svarende til en vækst på 3,0 procent. Den samlede SMV-eksport spreder sig dermed både over flere regioner og varegrupper. Tabel 5: SMV-eksport i top-10-varegrupper for SMVerne, 2015 Varegruppe Eksport Vækst i mio. kr. i pct. i mio. kr. i pct. Alle varer % ,6% 1 Maskiner og -tilbehør til industrien ,4% 518 5,1% 2 Diverse forarbejdede varer ,7% ,4% 3 Specialmaskiner til forskellige industrier ,8% 350 4,7% 4 Metalvarer ,1% 323 4,9% 5 Beklædningsgenstande og -tilbehør ,7% ,5% 6 Elektriske maskiner og apparater ,4% 20 0,3% 7 Fisk, krebsdyr, bløddyr og varer deraf ,1% ,2% 8 Møbler ,1% 315 7,3% 9 Tekniske og videnskabelige instrumenter ,0% 148 3,4% 10 Køretøjer ,9% ,7% Top-10-varegrupper i alt ,1% 408 0,6% Øvrige varegrupper ,9% ,0% 8

9 Medicin, Energi og Fødevarer dominerer de stores eksport De store virksomheders sammensætning af eksportvarer adskiller sig markant fra SMVernes. Medicinalprodukter er uden sammenligning den største eksportvare med en samlet eksport på 84 milliarder svarende til 16,9 procent af de store virksomheders eksport. Andelen er mere end 10 procentpoint højere end Maskiner og tilbehør til industrien, der er den næststørste varegruppe. Umiddelbart herefter følger Kraftmaskiner og motorer (herunder vindmøller), mens Olien med et fald på 23,4 procent dykker ned på fjerdepladsen. De traditionelle produkter i den danske fødevareklynge, beer, butter and bacon, fylder fortsat på top-10-listen. Medicinalindustriens dominans er tiltaget i det seneste år, hvilket illustreres ved, at den beskedne vækst i de store virksomheders eksport på 2,6 procent sker samtidig med, at Medicinalindustrien øger eksporten med hele 16,4 procent. Det står klart, at store danske eksportvirksomheder har én klart dominerende varegruppe, mens eksporten er bredere fordelt på varegrupper blandt SMVerne. Tabel 6: Store virksomheders eksport i top-10 varegrupper, 2015 Varegruppe Eksport Vækst i mio. kr. i pct. i mio. kr. i pct. Alle varer % ,6% 1 Medicinske og pharmaceutiske produkter ,9% ,4% 2 Maskiner og -tilbehør til industrien ,6% 255 0,8% 3 Kraftmaskiner og motorer ,4% ,6% 4 Rå mineralolier og produkter deraf ,9% ,4% 5 Kød og kødvarer ,1% ,5% 6 Beklædningsgenstande og -tilbehør ,0% ,2% 7 Diverse forarbejdede varer ,6% 589 3,4% 8 Elektriske maskiner og apparater ,4% ,3% 9 Mejeriprodukter og fugleæg ,0% 148 1,0% 10 Specialmaskiner til forskellige industrier ,8% 658 4,9% Top-10-varegrupper i alt ,7% ,1% Øvrige varegrupper ,3% ,2% 9

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal.

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2014-tal. Eksportstatistikken, der er udviklet

Læs mere

Eksportstatistik 2018 ny rekord i SMV-eksport

Eksportstatistik 2018 ny rekord i SMV-eksport Eksportstatistik 2018 ny rekord i SMV-eksport Med en eksportvækst på 1.489 mio. kroner det seneste år runder SMV-eksporten i 2017 for første gang 190 milliarder kroner. SMV ernes eksport er dermed øget

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Kvartalsnyt fra estatistik November 2013

Kvartalsnyt fra estatistik November 2013 Eksport og indenlandsk salg på stabilt niveau tysk vækst skaber håb for de mindste eksportvirksomheder Den danske eksport og det indenlandske salg har ligget på et konstant niveau de seneste 6 kvartaler.

Læs mere

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark I samarbejde med Eksportrådet har estatistik videreudviklet eksportstatistikken over små og mellemstore eksportvirksomheder.

Læs mere

Eksportstatistik 2016

Eksportstatistik 2016 Eksportstatistik 2016 - Baseline og forløbsanalyse udarbejdet af estatistik for Eksportrådet 1 Mere end halvdelen af eksportvæksten kommer fra SMV erne En ud af fem store eksportvirksomheder i 2014 var

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

Eksporten af beklædning og fodtøj til Tyrkiet eksploderer

Eksporten af beklædning og fodtøj til Tyrkiet eksploderer ANALYSE Eksporten af beklædning og fodtøj til Tyrkiet eksploderer Resumé Den danske eksport af beklædning og fodtøj slår igen i år alle rekorder. Dansk Erhverv forventer, at de danske virksomheder vil

Læs mere

Eksporten bor i Jylland

Eksporten bor i Jylland TEMA Eksporten bor i Jylland Jyllandskorridoren: De små og mellemstore virksomheders eksport JYLLANDSKORRIDORENS EKSPORT Eksporten bor i Jylland TEMA Jyllandskorridoren: De små og mellemstore virksomheders

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder AF SEKRETARIATSCHEF NIKOLAI KLAUSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Beklædnings- og fodtøjseksport for 32,8 mia. kr.

Læs mere

Energierhvervsanalyse

Energierhvervsanalyse Energierhvervsanalyse 2010 Maj 2011 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

Det går godt for dansk modeeksport

Det går godt for dansk modeeksport ANALYSE Det går godt for dansk modeeksport Modeeksporten bidrager positivt til den samlede danske vækst Den danske modeeksport bestående af beklædningsgenstande og -tilbehør samt fodtøj beløb sig på 32,9

Læs mere

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling Resume Den faldende beskæftigelse på landsplan inden for Møbler og beklædning i perioden 2000-2010 har især ramt de små og mellemstore virksomheder, der i perioden har tabt mere end 33 procent af alle

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked. Sverige er et marked i vækst med gode muligheder

Læs mere

Status for dansk modeeksport

Status for dansk modeeksport ANALYSE Status for dansk modeeksport 2018 blev et fint år for dansk modeeksport. Analysen ser nærmere på udvikling, trends og tendenser, og konstaterer blandt andet: Den danske modeeksport (beklædning

Læs mere

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA #4 februar 2012 ØKONOMISK TEMA Dansk eksportudvikling Efter en høj vækst igennem 2010 faldt vareeksporten igennem store dele af 2011. Niveauet for den danske vareeksport i 2011 var dog 11,4 pct. højere

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede

Læs mere

BRANCHESTATISTIK VINDMØLLEINDUSTRIENS EKSPORT 2017

BRANCHESTATISTIK VINDMØLLEINDUSTRIENS EKSPORT 2017 BRANCHESTATISTIK VINDMØLLEINDUSTRIENS EKSPORT 217 APRIL 218 WELCON Tal og data er udarbejdet af DAMVAD Analytics for Vindmølleindustrien. KONTAKT: Peter Alexandersen, presse- og kommunikationsansvarlig

Læs mere

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Dansk eksport når ikke så langt ud i verden som eksporten fra mange

Læs mere

Finland & Baltikum som Eksportmål

Finland & Baltikum som Eksportmål Finland & Baltikum som Eksportmål Nokia Effekten Nokia er finnernes nationale stolthed. Nokia er et symbol for de større forandringer samfundet gennemlevede samt landets entre til den globale finansielle

Læs mere

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder AF SEKRETARIATSCHEF NIKOLAI KLAUSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Beklædnings- og fodtøjseksport for 32,8 mia. kr.

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE 2017

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE 2017 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE I var Danmarks eksport af energiteknologi og service 85 mia. kr., hvilket er en stigning i forhold til 216 på 1,5 pct. Energiteknologieksporten udgjorde 11,1 pct.

Læs mere

ENERGI- ERHVERVSANALYSEN 2011

ENERGI- ERHVERVSANALYSEN 2011 ENERGI- ERHVERVSANALYSEN Danmark eksporterede i energiteknologi for en værdi af 63,4 mia. kr. Dette er en stigning på 18 pct. i forhold til, hvor eksporten var 53,7 mia. kr. Til sammenligning voksede den

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

OKTOBER LANDEANALYSER. Tyskland. Af Sophus Binné, Politisk Økonomisk afdeling

OKTOBER LANDEANALYSER. Tyskland. Af Sophus Binné, Politisk Økonomisk afdeling OKTOBER 2011 LANDEANALYSER Tyskland Af Sophus Binné, Politisk Økonomisk afdeling Økonomiske forventninger Tysk økonomi er vokset kraftigt efter de kriseprægede år 2008 og 2009. Det skyldes især at den

Læs mere

estatistik Januar 2015

estatistik Januar 2015 Resume Dansk erhvervsliv har siden finanskrisen oplevet en øget internationalisering med en vækst på 20 procent i antallet af eksportvirksomheder fra 2009 til 2013. Stigningen trækkes af en større underskov

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

ANALYSENOTAT Beklædningseksporten fortsætter fremgangen

ANALYSENOTAT Beklædningseksporten fortsætter fremgangen ANALYSENOTAT Beklædningseksporten fortsætter fremgangen AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG SEKRETARIATSCHEF NIKOLAI KLAUSEN Modeeksport for 27,4 mia. kr. Dansk modeeksport har længe oplevet en gunstig udvikling.

Læs mere

Eksport af vandteknologi 2017

Eksport af vandteknologi 2017 Eksport af vandteknologi 2017 Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 25 Maj 2018 Udgiver: Miljøstyrelsen ISBN: 978-87-93710-22-1 Miljøstyrelsen offentliggør rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Eksportanalyse af Vandteknologi. Kina

Eksportanalyse af Vandteknologi. Kina Eksportanalyse af Vandteknologi Kina Juli 2016 Redaktion: Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning ISBN: 978-87-7175-589-3 2 SVANA/ Eksportanalyse af Vandteknologi - Kina Indhold 1. Eksportanalyse - Kina

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -oktober VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -oktober VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -oktober 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: december 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Dansk eksport er stærkt svækket over for eurolandene

Dansk eksport er stærkt svækket over for eurolandene Dansk eksport er stærkt svækket over for eurolandene Globaliseringen medfører et naturligt tab af markedsandele til lavomkostningslande, men dansk eksport taber også terræn til vores europæiske konkurrenter.

Læs mere

Østudvidelsen har sikret dansk eksport for 222 milliarder kroner

Østudvidelsen har sikret dansk eksport for 222 milliarder kroner NOTAT Østudvidelsen har sikret dansk eksport for 222 milliarder kroner Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +4 26 13 61 34 mhg@thinkeuropa.dk RESUME I disse dage er det ti år siden, at EU s øst- udvidelse

Læs mere

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren DI Fødevarer November 2013 Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren af konsulent Peter Bernt Jensen Fødevaresektoren er en dansk styrkeposition En fjerdedel af den danske vareeksport

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -september VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -september VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -september 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: november 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Danske virksomheder i europæisk kvalitetselite

Danske virksomheder i europæisk kvalitetselite Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 NOVEMBER 2017 Danske virksomheder i europæisk kvalitetselite Danske virksomheder sælger kvalitetsprodukter for 300 mia. kr., og der laves dansk kvalitet

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Højvækstvirksomheder stormer frem og det er godt for dansk økonomi

Højvækstvirksomheder stormer frem og det er godt for dansk økonomi Højvækstvirksomheder stormer frem og det er godt for dansk økonomi Hjulene drejer hurtigt i dansk økonomi, og det har de gjort siden 2013, hvor erhvervslivet så småt lagde gælds og finanskrisen bag sig

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2018

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2018 Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: August 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - maj 2018

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - maj 2018 Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - maj 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: Juli 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Maj

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014 Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder Deloitte, Juni 2014 Beklædningsbranchen Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udvikling i

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2015

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2015 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2015 I 2015 var Danmarks eksport af energiteknologi 71,4 mia. kr., hvilket er et fald på 3,9 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde 11,1 pct. af den

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik Maj 2011 Fokus på ny eksportstatistik

Erhvervsnyt fra estatistik Maj 2011 Fokus på ny eksportstatistik Ny eksportstatistik giver dig overblikket over eksportvirksomhederne i Danmark I samarbejde med Danmarks Statistik og Eksportrådet har estatistik udviklet en ny eksportstatistik. Statistikken fokuserer

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2018

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2018 Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: Oktober 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE 2016

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE 2016 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE I var Danmarks eksport af energiteknologi og -service 83,8 mia. kr., hvilket er et fald i forhold til 215 på 1,1 pct. Eksporten af energiteknologi udgjorde 11,8 pct.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -november VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -november VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -november 2018 VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2019 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Sundhedseksporten sætter skub i dansk økonomi

Sundhedseksporten sætter skub i dansk økonomi Mie Rasbech, sundhedspolitisk chef mras@di.dk, 3377 3936 Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 MARTS 2018 Sundhedseksporten sætter skub i dansk økonomi Dansk sundhedsindustri har

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Status 2018 VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: April 2019 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: December

Læs mere

Flere års tab af eksportperformance er bremset op

Flere års tab af eksportperformance er bremset op ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Februar 2016 Flere års tab af eksportperformance er bremset op Danmarks samlede vareeksport performer ikke lige så godt som i 2000, når den sammenlignes med eksporten fra vores

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: marts 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar 2016

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Virksomheder sender eksport længere og længere ud i verden

Virksomheder sender eksport længere og længere ud i verden Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 JANUAR 2017 Virksomheder sender eksport længere og længere ud i verden Danske eksportvirksomheder sender deres varer længere og længere ud i verden.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - maj 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2017

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar -december 2018 VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2019 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Virksomheder, der satser på større marked, vinder

Virksomheder, der satser på større marked, vinder Virksomheder, der satser på større marked, vinder Danske industrivirksomheder, der har satset på at udvide eller opdyrke nye markeder i det seneste år, har klaret sig bedre end øvrige virksomheder. Det

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

Udenrigsøkonomisk trendanalyse IX: Vækstatlas mod 2020 potentialet for Danmark Udenrigsøkonomisk analyseenhed Udenrigsministeriet, 23.

Udenrigsøkonomisk trendanalyse IX: Vækstatlas mod 2020 potentialet for Danmark Udenrigsøkonomisk analyseenhed Udenrigsministeriet, 23. Udenrigsøkonomisk trendanalyse IX: Vækstatlas mod 2020 potentialet for Danmark Udenrigsøkonomisk analyseenhed Udenrigsministeriet, 23. september 2015 Hvilke lande bærer den globale vækst mod 2020? Frem

Læs mere

Udenrigsministeriet. Dansk eksport 2007. Status og udviklingstendenser og de 50 vigtigste eksportmarkeder

Udenrigsministeriet. Dansk eksport 2007. Status og udviklingstendenser og de 50 vigtigste eksportmarkeder Udenrigsministeriet Dansk eksport 2007 Status og udviklingstendenser og de 50 vigtigste eksportmarkeder Juni 2008 2 Forord Dansk eksport havde kun et moderat godt år i 2007. Den samlede vækst blev 3,9

Læs mere

Danske vækstmuligheder i rusland

Danske vækstmuligheder i rusland Organisation for erhvervslivet April 2010 Danske vækstmuligheder i rusland Trods et større tilbageslag i 2009 har de gennemsnitlige årlige vækstrater i Rusland været på imponerende 5,5 pct. de seneste

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Eksporten sendes længere væk end nogensinde

Eksporten sendes længere væk end nogensinde Den 3. december 2012 Eksporten sendes længere væk end nogensinde Dansk eksport sælges længere og længere væk fra den danske grænse. Udviklingen vil fortsætte i den kommende periode, da væksten i Europa

Læs mere

Få hindringer på de nære eksportmarkeder

Få hindringer på de nære eksportmarkeder ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juni 215 Få hindringer på de nære eksportmarkeder Danske virksomheder oplever få hindringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslande og emerging markets uden

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Afrikas løver: nogle brøler, andre tier

Afrikas løver: nogle brøler, andre tier Af seniorchefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk og analytiker Lotte Ockert, loho@di.dk November 2017 Afrikas løver: nogle brøler, andre tier De afrikanske lande efterspørger danske varer og serviceydelser

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2018

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2018 Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2018 VisitDenmark, 2018 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: Marts 2018 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar

Læs mere

Up-market-produkter kræver produktudvikling

Up-market-produkter kræver produktudvikling Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 JANUAR 2017 Up-market-produkter kræver produktudvikling Fire ud af ti eksportkroner kommer fra up-market-produkter, som kan oppebære højere priser end

Læs mere

Økonomisk analyse. Vores vigtigste eksportmarked Tyskland skal til valg

Økonomisk analyse. Vores vigtigste eksportmarked Tyskland skal til valg Økonomisk analyse 21. september 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Vores vigtigste eksportmarked Tyskland skal til valg Et foreløbigt udramatisk

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - september 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2019 VisitDenmark, 2019 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: Marts 2019 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar

Læs mere

Industriens udvikling

Industriens udvikling Industriens udvikling 2000-2012 Temapublikation oktober 2013 af Claus Andersen, Søren Kristensen og Ingeborg Vind Indhold Industriens udvikling ift. andre erhverv og i internationalt perspektiv Industriens

Læs mere

Konkursanalyse Antallet af konkurser fortsætter op i andet kvartal 2018

Konkursanalyse Antallet af konkurser fortsætter op i andet kvartal 2018 Antallet af konkurser fortsætter op i andet kvartal 2018 1.921 virksomheder gik konkurs i andet kvartal af 2018. Det er en stigning på 49 procent sammenlignet med andet kvartal 2017. Det samlede antal

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-august 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen. Markedsblik - Eksportmarkederne jan-nov. Udskrevet:

Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen. Markedsblik - Eksportmarkederne jan-nov. Udskrevet: Danmarks udenrigshandel Fødevareklyngen Markedsblik - Eksportmarkederne 2013-2014 Udskrevet: 2015.02.16 Fødevareklyngen 2013 2014 2013 2014 Samlet eksport 144.523 139.955 Fødevarer 7.564.247 7.741.997

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark. Eksporten og internethandlen buldrer derudaf. Deloitte 2015

Tøjbranchen i Danmark. Eksporten og internethandlen buldrer derudaf. Deloitte 2015 Tøjbranchen i Danmark Eksporten og internethandlen buldrer derudaf Deloitte 2015 Tøjbranchen Detailhandel 2015 Deloitte 2 Detailhandel Detailhandlen med beklædning halter efter den generelle detailhandel

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

Eksportudsigten august 2015

Eksportudsigten august 2015 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten august 2015 Basisvareeksporten, dvs. vareeksporten eksklusiv energi, skibe og fly, steg 1,9 pct. i 2014 i løbende priser. I 2015 forventes en vækst på 6,2

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-maj 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2016

Læs mere

Eksportudsigten november 2015

Eksportudsigten november 2015 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten november 2015 Basisvareeksporten, dvs. vareeksporten eksklusiv energi, skibe og fly, steg 1,9 pct. i 2014 i løbende priser. I 2015 forventes en vækst på

Læs mere

GULDSMEDEBRANCHENS IMPORT- OG EKSPORTTAL 2006

GULDSMEDEBRANCHENS IMPORT- OG EKSPORTTAL 2006 GULDSMEDEBRANCHENS IMPORT- OG EKSPORTTAL 2006 Her gengives i bearbejdet form oplysninger fra Danmarks Statistik, talmateriale til belysning af udviklingen i eksporten og importen af guldsmedevarer. Tallene

Læs mere