Prøveform B Lise Vogt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prøveform B Lise Vogt"

Transkript

1 Afgangsprøve i mundtlig dansk

2 Tekster om prøver Bekendtgørelse nr. 918 af 13. juli 2010 Vejledning til prøverne i faget dansk ( ) Bekendtgørelse 262 af 20. marts 2007 (karakterskala) Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver Fælles Mål 2009 Prøver, evaluering og undervisning 2009 (PEU) Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2009/2010

3 PLANLÆGNING AF UNDERVISNINGEN - UD FRA MÅL OG FREM MOD PRØVE

4

5 Slutmål Læse læse sikkert og hurtigt med forståelse og indlevelse beherske forskellige læseteknikker afpasse læsemåde efter formål, genre og medie fastholde det væsentlige af det læste i mundtlig og skriftlig form forholde sig analytisk og reflekteret til tekster fra forskelligartede medier bruge læsning af digitale og trykte tekster som redskab til omverdensforståelse vurdere eget udbytte af det læste forstå og bruge forskellige kilder målrettet og kritisk læse norske og svenske tekster med forståelse. Skrive styre skriveprocessen fra ide til færdig tekst udtrykke sig i en sammenhængende og disponeret form skrive forståeligt, klart og varieret i en form, der passer til genre og situation beherske et sikkert sprog med korrekt stavning og kunne læse korrektur på egne og andres tekster præsentere en tekst i samspil med andre grafiske udtryksmidler beherske en læselig, personlig og sammenbundet håndskrift anvende computeren som redskab og bruge informationsteknologi hensigtsmæssigt som kommunikationsmiddel og i forskellige skriveforløb bruge skriftsproget som støtte for tænkning og som et praktisk redskab i hverdagen.

6 Slutmål Det talte sprog tale forståeligt, klart og varieret i en form, der passer til situationen anvende et nuanceret og sikkert ord- og begrebsforråd udtrykke sig i en sammenhængende og disponeret form forstå og beherske sprogets samspil med andre udtryksmidler læse klart og flydende op og udtrykke en personlig forståelse af det læste lytte aktivt i samtale og være åbne og analytiske, når de vurderer deres egen og andres mundtlige fremstilling beherske samspillet mellem stemme og kropssprog afpasset efter genre og situation lytte til norsk og svensk med forståelse. Sprog, litteratur og kommunikation erhverve viden om sprog og sprogbrug, om sprogets forskellige funktioner, variation, opbygning og grammatik udvikle og udvide ordforråd og begrebsverden gøre rede for samspillet mellem sprog, indhold, genre og situation karakterisere og anvende forskellige genrer, stilarter og de vigtigste regler for sprogrigtighed demonstrere et analytisk beredskab over for ældre og nyere dansk og udenlandsk litteratur og andre udtryksformer gøre rede for og anvende forskellige genrer, fremstillingsformer, fortælleteknikker og virkemidler gøre rede for og vurdere etiske, æstetiske og historiske aspekter i litterære tekster og andre udtryksformer forholde sig til litterær og kulturel tradition og udvikling, som den kommer til udtryk gennem litteraturhistorisk læsning og i Dansk litteraturs kanon, jf. bilag 1 forholde sig analytisk, vurderende og produktivt til sagprosa og andre udtryksformer udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i komplekse produktioner anvende informationsteknologi og elektroniske mediers muligheder bevidst og hensigtsmæssigt anvende informationsteknologi til søgning og kommunikation indgå i et mangesproget samfund og tilegne sig andre sprog

7 Periode Udvalgte mål Danskaktiviteter/ læseplan Stof/ Materialer Evaluering Her inddeles året i perioder, der afgrænser de enkelte forløb. Trinmål eller slutmål hentet fra Fælles Mål afstemt efter det valgte forløb. Evt. også med fokus på Dansk som andetsprog Forløbsoverskrifter og aktiviteter beskrevet med aktiviteter fra læseplanen Eleverne skal arbejde med at Forløbsoverskrifter kan være: En genre, Et forfatterskab, En periode, Et tema, En særlig udtryksform etc. Her noteres konkrete titler, undervisningsmaterialer, udaf-husetaktiviteter, personer, der skal besøge klassen, etc. Inspiration fra læseplan undervisningen omfatter især + fra undervisningsvejledningen Ud fra målene udvælges særlige fokusområder, som evalueres i de beskrevne forløb. Det kan være: oplæsning, staveprøve, vurdering af skriftligt produkt, en film, mundtlig fremstilling, samtale i grupper etc.

8

9 Prøve i mundtlig dansk Opgivelserne skal omfatte normalsider af kortere tekster, bestående af et bredt udvalg af ældre og nyere prosa og poesi og eventuelt drama samt sagprosa. Desuden opgives der tre større fiktive værker, hvoraf mindst to skal være danske romaner. Foruden teksterne opgives der inden for andre udtryksformer eksempler på anden fiktion, for eksempel kortfilm, kunstbillede eller tegneserie og eksempler på anden ikke-fiktion, for eksempel tv-reklame, pressefoto eller hjemmeside. De danske romaner skal være skrevet af danske forfattere. Fra 8. og 9. klasse HUSK opgivelserne omfatter normalsider hverken mere eller mindre eleverne i hele landet skal stilles ens der opgives tre større fiktive værker, hvoraf mindst to skal være danske romaner hvis eleverne har individuelle opgivelser, skal det tydeligt fremgå, hvilke tre større fiktive værker den enkelte elev opgiver. 9 9

10 Dansk På blanketten til tekstopgivelser oplyses de opgivne teksters forfattere og titler (eller eventuelt anden identifikation) med kildeangivelse inklusive årstal. For skrevne teksters vedkommende oplyses desuden normalsideantal for hver enkelt tekst. De opgivne større fiktive værker opgives uden oplysning om normalsideantal nederst på blanketten. Orientering om folkeskolens afsluttende prøver 2009/2010 side 45/46. HUSK de tre større fiktive værker skal anføres nederst på blanketten der ikke må være tvivl om, hvad der er læst som de større fiktive værker der skal være tydelig kildeangivelse på alt for elevens, lærerens og censors skyld der må ikke skrives fx diverse reklamer reklamerne skal angives præcist. 10

11 Beskrivelse af elementer, der indgår ved fastlæggelse af en prøveform Bekendtgørelse 918 Bilag 4 1 e) Når omfanget af en ukendt tekst er anført som et antal normalsider, benyttes følgende definition: 1 normalside svarer til 1300 bogstaver. g) Materiale til brug ved eksaminationen skal være censor i hænde senet 14 kalenderdage inden eksaminationens afholdelse

12 Opgivelser og prøveoplæg FIKTION IKKE-FIKTION TEKSTER FSA: Der opgives normalsider og 3 større fiktive værker. Mindst to af de fiktive værker skal være danske romaner. Det tredje fiktive værk kan være: Drama, spillefilm, hørespil, tegneseriealbum, original novellesamling, original digtsamling m.m. FS10: Der opgives normalsider og 2 større fiktive værker en dansk roman og en dansk spillefilm En normalside består af 1300 bogstaver. Ældre litteratur regnes fra før det moderne gennembrud Ældre og nyere litteratur Poesi, prosa og eventuelt drama Romaner Noveller Drama Digte Essays Kortprosa Manuskripter Eventyr Sagprosa Fra aviser, tidsskrifter etc. Artikler Avisleder Læserbreve Kronik Voxpop Annoncer Fagbogsuddrag Essays ANDRE UDTRYKSFORMER Anden fiktion end litteratur Spillefilm Novellefilm Kortfilm Musikvideo Tegnefilm Tegneserier Tegnefilm Kunstbilleder Teater Tv-dramatik Hørespil Computerspil Andet sagstof end sagtekster Reklamer (trykte) Tv-reklamer Nyhedsudsendelser Dokumentarprogrammer Interview Radiomontager Informationsudsendelser Sportsprogrammer Pressefoto Internetsider

13 Større fiktive værker (3) Intet Janne Teller 2 (1) En-to-tre-NU! Jesper Wung-Sung 3 (2) De gale Kim Fupz Aakeson 4 Alting og Ulla Vilstrup Kim Fupz Aakeson 5 (5) Det forsømte forår Hans Scherfig 6 (6) Den kroniske uskyld Klaus Rifbjerg 7 (9) Supernova Anders Johansen 8 (4) De hvide mænd Kenneth Bøgh Andersen 9 Date med en engel Ronnie Andersen 10 Hosekræmmeren St. St. Blicher

14 Spillefilm Mange opgiver en spillefilm som det tredje større fiktive værk. Fx: Ondskab Pelle Erobreren Flammen og citronen Fucking Åmål Drømmen Kundskabens træ Det forsømte forår Blinkende lygter Adams æbler

15 Inspiration til nyere tekster Helle Helle Jan Sonnergaard Kim Fupz Aakeson Jesper Wung-Sung Hanne Vibeke Holst Louis Jensen Bent Haller Svend Åge Madsen Jokeren Nick og Jay Film, På et tidspunkt i foråret, Hedebølge, Rester, Afløb, En stol for lidt, Fasaner Eksempel på liv (lyrik) William, Tyveri, Polterabend, Bananfluerne Tennis, Jomfruen, Læreplads, Hunden, Verdens grimmeste pige, Do you wanna know a secret, Gem et lille smil, Nedtur, Løven, Vægten Sidste dag, På dagen Chicken, Amanda Engel Klaverdamens hemmelighed, Kong Ost og Prins Kniv Jeg kunne alligevel aldrig få dig, Det er slet ikke en rigtig historie, Ispigen, Første blik Forord, Ude af sit gode skind Havnen, Sulten, Kys det nu (lyrik) En dag tilbage, Elsker hende mere (lyrik)

16 Etaper i prøveforløbet Overblik over opgivelser (8. 9. klasse) Inddeling i forløb Beslutning om fordybelsesområder Lodtrækning tidligst 10 skoledage inden skriftlig prøve Undersøge og vælge prøveoplæg Fordybelsesperiode Vejledning Aflevering af synopse og prøveoplæg Mundtlig prøve Karaktergivning

17 1.26. Ud fra de danskfaglige forløb i opgivelserne sammensætter læreren i samarbejde med eleverne et antal fordybelsesområder, som alsidigt dækker det opgivne stof. Eleverne trækker lod imellem disse fordybelsesområder. Inden for det lodtrukne fordybelsesområde udvælger eleven i samråd med læreren et prøveoplæg, som er grundlaget for elevens mundtlige prøve. Lodtrækning og forberedelse kan foregå individuelt eller i mindre grupper. Eksaminationen ved den mundtlige prøve gennemføres individuelt Efter lodtrækningen af fordybelsesområdet, som finder sted tidligst 10 skoledage inden, de skriftlige prøver påbegyndes, har eleven 10 undervisningslektioner til sit arbejde med fordybelsesområde, prøveoplæg og synopse. 17

18 Hvad er et fordybelsesområde? En overskrift, der samler et lille udsnit af årets stof Afsæt for elevens arbejde med at søge og udvælge prøveoplæg Ramme for elevens undersøgelse, fordybelse og perspektivering Samler et udsnit af opgivelserne direkte fra et forløb eller som flettede tråde

19 Fagligt forløb Opgivelser Fordybelsesområder Eleven undersøger Eleven vælger, og læreren godkender I MEDIERNE Jalousiens ofre, artikel De troede, det var for sjov, artikel Håndværkere vilde med lænker, artikel (kortfilm om avislæsning) Tv-avis DR Tv-avis TV De smider tøjet, reklame I medierne avisens genrer I medierne tv-aviser eller dokumentarprogrammer Forskellige dokumentarprogrammer Aktuelle tvaviser De fordrukne unge TV2-dok, Farlig lørdag, dokumentarfilm Valgaften, kortfilm Life is a bitch, kortfilm I medierne - kortfilm Dronningens nytårstale

20 Stof/opgivelser Legenden om juleroserne (Selma Lagerlöf) Hvad tror du selv! (UNG 1. februar 2006 Intet (Janne Teller) De rigtige mennesker H.C. Andersens land (Benny Andersen) Romeo og Julie (Shakespeare) Fordybelsesområde Tekster om tro Digte af Benny Andersen Andre tekster af Shakespeare Prøveoplæg valgt af eleven NAT I ELECTRI-CITY 1979 (Michael Strunge) Svantes sorte vise (Benny Andersen) Macbeth i uddrag af prosaudgave (Shakespeare) Karen Blixen, dokumentarfilm Den afrikanske farm De blå øjne Karen Blixens malerier Karen Blixen Ringen (Karen Blixen) 20 20

21 Stof/opgivelser Erna ville have bifaldet det (Mads Storgaard Jensen) Romeo og Julie (Shakespeare) En landsbydegns dagbog (St.St.Blicher) Den lille havfrue (H.C.Andersen) Karen Blixens forfatterskab DSB Harry/Solvej/Bahnsen Fordybelsesområde Kærlighed og romantik Prøveoplæg valgt af eleven Uddrag af En-to-tre NU! (Jesper Wung-Sung) Karen Blixen, dokumentarfilm Dokumentarfilm Ikke helt gak fra TV2 (2 udvalgte klip) Chicken (Hanne-Vibeke Holst) Som englene flyver (Naja Marie Aidt) Moderne noveller Livet og kærligheden (Niels Hav) 21 21

22 Fordybelsesområder - lyrik som eksempel Faglige forløb: Tekster fra din egen levetid Lyrik For 100 år siden Romantikken Fordybelsesområder: Ældre lyrik fra før 1920 Nyere lyrik efter 1920 Desuden: Fiktion fra din egen levetid Tekster og andre udtryksformer fra for 100 år siden Romantikken forskellige udtryksformer Se vejledningen side 45 og 72 for flere eksempler

23 Fordybelsesområder Fiktion fra din egen levetid Noveller fra din egen levetid Avisens genrer Dokumentarfilm Ældre lyrik fra før 1920 Nyere lyrik efter 1920 Folkeeventyr Ungdom eksistens og identitet Tekster og andre udtryksformer fra for 100 år siden Karen Blixen Essaygenren Skoleliv på film H.C. Andersen Romantikken forskellige udtryksformer Filmgenren Tekster af en kanon

24 LODTRÆKNING Tidligst 10 skoledage før de skriftlige prøver. I overværelse af skolens leder eller dennes stedfortræder. Antal så den sidste elev har 4 valgmuligheder et fordybelsesområde må gentages 1 gang. Lodtrækning og fordybelsesperiode kan foregå individuelt eller i mindre grupper. Ved lodtrækningen trækker eleven titlen på sit fordybelsesområde. I forbindelse med lodtrækningen udarbejdes en liste over alle fordybelsesområderne med elevnavne ud for de trukne fordybelsesområder. Listen sendes til censor.

25 Fordybelsesperiode 10 lektioner (á 45 minutter) Undersøge fordybelsesområde og muligheder Samarbejde lærere - skolebibliotekarer Udvælge prøveoplæg Vejledning Godkendelse af prøveoplæg 1.30 Synopsen underskrives af elev og lærer og afleveres sammen med det valgte prøveoplæg til læreren i to eksemplarer. Analysearbejde Perspektiveringsmuligheder Synopse

26 Overvejelser for elev og lærer Hvilke krav ligger der i fordybelsesområdet? Hvilke kriterier skal eleven vælge sit oplæg ud fra? Et prøveoplæg kan aldrig være en tekst fra opgivelserne Hvad har eleven særligt lyst til at fordybe sig i ud fra områdets muligheder (og begrænsninger)? Hvor er der mulighed for at vise sin faglighed? Hvordan kan eleven udfordres? Hvad magter eleven?

27 Vejledning I perioden, hvor eleverne fordyber sig i det lodtrukne område og deres prøveoplæg (10 lektioner), fungerer læreren som vejleder. Det indebærer, at: læreren vejleder i udvælgelsen af prøvestof og i analysetilgange og synopseudformning Prøveoplæg: Ved undervisningsdifferentiering findes et prøveoplæg, der giver passende udfordring hverken for let eller for svært Analysetilgange: Det var ligesom, da vi Synopseudformning: Vise en eller flere modeller, eksempler læreren godkender elevens valg af prøveoplæg læreren ophører med at vejlede, når eleven afleverer sin synopse. Vejlederrollen er en kombination af den faglige sikring af prøvens validitet og den faglige sparring af eleverne. Det indebærer, at man støtter og udfordrer eleven i afsøgningen af fordybelsesområdet og i udvælgelsesprocessen. Eleven søger selv og dansklæreren kan foreslå flere mulige tekster og andre udtryksformer, som eleven så undersøger og vælger blandt. Nogle elever kan her arbejde meget selvstændigt, mens andre skal have flere og mere præcise anvisninger. Der udveksles måske overvejelser over analysetilgange og perspektiveringsmuligheder undervejs. 27

28 Ikke vejledning Læreren støtter og vejleder ikke i den konkrete analyse og fortolkning, da dette jo er det stof, eleven prøves i, men det er læreren, der sikrer, at prøveoplægget er af passende sværhedsgrad og af passende omfang set i forhold til opgivelsernes alsidighed og bredde. Og det er læreren, der sikrer, at eleverne ikke kører ud ad en tangent, som er for svær, for let eller for perifer i forhold til niveauet for prøven Der vejledes ikke i selve analysen og fortolkningen af tekster og andre udtryksformer og heller ikke i disponering af fremlæggelsespunkter til prøven. 28

29 Synopse Eleven skal præsentere den røde tråd, som er fundet i det konkrete fordybelsesarbejde med det valgte prøveoplæg En synopse er: En oversigt over, hvad du har tænkt og hvad du vil fortælle Et menukort for de retter, du vil servere til prøven En appetitvækker 29

30 Eksempler på fordybelsesoverskrifter Fra barn til voksen Racisme Frigørelse Magt/afmagt Noveller om identitet Kulturmøde Biblen Dokumentarfilm Romantikkens tekster Kortfilm Reklamer i hverdagen Hip-Hop og rap Nyere dansk lyrik, 1990 Det moderne gennembrud i billeder Lyrik om national identitet Ondskab Kultursammenstød Kvindeliv Unge og kærlighed Digte om forandring Moderne noveller Overgang fra ung til voksen Trykte medier som læsestof Kim Fupz Aakesons forfatterskab Nyere litteratur fra 1990 og frem Tabuer Lyrik fra musik Filmgenren Novellegenren Artiklen som genre

31 Manglende synopse og prøveoplæg Hvis en elev ikke afleverer synopse og prøveoplæg, som er en forudsætning for prøven, kan de ikke gå op, og de betragtes som udeblevet fra prøven. Da prøven i 9. klasse er obligatorisk, skal eleven tilbydes at gå op til en ny prøve i den følgende prøvetermin eller hurtigst muligt - eller, hvis det er muligt, i den aktuelle prøvetermin. Tidspunktet afgøres af skolelederen. 31

32 Eksempler på elevvalg og begrundelser

33

34 Mundtlig afgangsprøve i dansk 9. årgang 2010 xx skole Titel på fordybelsesområdet: Noveller skrevet omkring din levetid Præsentation af prøveoplægget og begrundelse for valget af dette: Jeg har valgt novellen Kvinden i baren som er en novelle skrevet af Naja Marie Aidt. Novellen er fra novellesamlingen Bavian. Novellen Kvinden i baren omhandler det normale hverdagsliv som alligevel ikke er så normalt. Jeg har læst flere noveller og tekster skrevet af Naja Marie Aidt, hun skriver novellerne i en meget dyster og deprimerende tone der muligvis reflekterer noget af hendes person, men samtidig ligger der noget mystisk og karakteriserende over alle personerne i hendes noveller. Jeg har valgt denne novelle fordi jeg syntes den giver et andet og nyt blik på hverdagslivet og fordi den omhandler mange af livets store og små spørgsmål det vil jeg uddybe i mit oplæg.

35 Disposition for den mundtlige prøve: Præsentation af prøveoplægget og valget af dette Kort resumé af novellen Oplæsning af novellen Forklare min analyse af novellen Fortælle om de forskellige karakterer i novellen Perspektivere Miljøet Slut Præsentation af analyse og fortolkningspunkter: Titel: Kvinden i baren Forfatter: Naja Marie Aidt Opbygningen: Den er opbygget kronologisk men også i en slags flash back eftersom hun ser sig selv som kvinden og det liv hun havde eller kunne have haft. Miljøet: Novellen foregår på en normal bar men skifter nuancer og farver som historien skrider frem. Miljøet er dystert men også lyst. Vejret har en stor rolle eftersom det også symboliserer hende som menneske og meget mere. Symboler: Tulipaner, roser, vandmeloner, vejret Karakterer: Kvinden i baren, Jeg fortælleren, manden (kvinden i baren følges med) Budskabet: Lev mens du gør det, dvæl ikke i fortiden, men se fremad.

36 Præsentation af perspektiveringspunkter: Kærlighed Frygt Sorg Livet som en helhed Døden Identitet Noveller at perspektivere til: Stylisten og Marlboromanden Chicken Tom Som englene flyver Kildefortegnelse over læste tekster og andre oplysninger der er anvendt i fordybelsesarbejdet: Novellesamlingen Bavian Sår Store træers grønne mørke Kvinden i baren Solbær Andre noveller: Stylisten og Marlboromanden Chicken Tom Som englene flyver

37

38 Fordybelsesområde: Efterkrigstiden erne Prøveoplæg: Teenager in love af Dan Turéll Jeg har valgt at analysere Teenager in love af Dan Turéll. Digtet er skrevet i Jeg har valgt teksten Teenager in love, fordi jeg synes, det er et godt digt, og fordi du kan perspektivere digtet til dit eget liv og den måde, man er forelsket på. Når man læser teksten, kan man se sig selv i mange af de situationer, der bliver beskrevet i digtet.

39

40 Fordybelsesområde: Nyere litteratur Prøveoplæg: Løven af Kim Fupz Aakeson Jeg har valgt Løven af Kim Fupz Aakeson, fordi da jeg trak emnet Nyere Litteratur var det faktisk oplagt at tage noget af Kim Fupz, da han er en af vores store forfattere, når vi snakker om nyere litteratur. Da jeg første gang læste Løven, var jeg neget overrasket over, hvor godt han egentlig skrev. Derfor blev jeg hurtig enig med mig selv om, at jeg skulle vælge denne tekst. Kim Fupz skriver også meget nemt og forståeligt

41 Fordybelsesområde: Filmgenren Prøveoplæg: Valgaften af Anders Thomas Jensen Jeg har valgt kortfilmen valgaften, fordi jeg synes at Anders Thomas Jensen er en god instruktør, han har gjort filmen meget spændende. Det beskriver nutidens Danmark, og hvor meget racisme der er, selvom man ikke ligger mærke til det. Man ser hvor hurtigt man bliver rodet ind i de forskellige nationaliteter, om de prøver hver især at overbevise hovedpersonen om at de har den rigtige holdning.

42 Fordybelsesområde: Dokumentarfilm Morten og Peter: Ikke helt gak! Den kom i fjernsynet deromkring, da jeg trak dokumentarfilm som emne, så det var logisk for mig at vælge noget, som var lige nu i fjernsynet. Jeg syntes også, det var lidt mærkeligt, at to mongoler har fået så meget opmærksomhed hos danskerne, og ville finde ud af hvorfor. Især fordi jeg ikke har set gak-gak serien.

43 Perspektivering Fordybelsesområdet Opgivelser genrer, forløb, sproglige områder, forfattere, temaer etc. Andre tekster læst i skolen eller hjemme Film, der er set Oplevelser og erfaringer

44 Synopsen hvad skal den indeholde? en præsentation af prøveoplægget, - en præsentation af prøveoplæggets sammenhæng med fordybelsesområdet, - en oversigt over, hvad eleven vil præsentere ved den mundtlige prøve, - en oversigt over, hvad der perspektiveres til, - en præcisering af det udvalgte oplæsningsstykke, - elevens eller klassens opgivelser og en oversigt over anvendte kilder. Synopsen og det valgte prøveoplæg afleveres til læreren og sendes til censor senest 14 kalenderdage inden prøvens afholdelse.

45 Synopsen skal være kort og i oversigtsform. Den bør normalt indeholde: En forside med: Elevens navn og prøveniveau Titel på fordybelsesområde Præsentation af prøveoplægget og begrundelse for valget af dette En side 2 med: Disposition for den mundtlige prøve Præsentation af analyse og fortolkningspunkter Præsentation af perspektiveringsområder Angivelse af oplæsningsstykket Kildefortegnelse over læste tekster og andre oplysninger, der er anvendt i fordybelsesarbejdet

46

47 47

48 48

49

50 En hviskende stemme Af Naja Marie Aidt, fra novellesamlingen Tilgang, 1995 Præsentation af prøveoplæg samt begrundelse for valg af novelle Jeg trak fordybelsesområdet Noveller fra din egen levetid, og dertil har jeg arbejdet med novellen En hviskende stemme af Naja Marie Aidt. Dels valgte jeg denne, fordi jeg kan lide hendes måde at skrive på, men også fordi hun er en forfatter, som vi i forvejen har stiftet bekendtskab med i løbet af skoleåret. Jeg havde svært ved at finde den rette novelle, for jeg synes, at der er rigtigt mange gode i denne tidsperiode, men da der er gode muligheder for at perspektivere til Morbror Leif, som vi har opgivet, besluttede jeg mig til slut for En hviskende stemme. Den dybere mening i novellen er ikke direkte klar første gang, man læser den, og det synes jeg, er med til at gøre den spændende at arbejde med. Handling i novellen Novellen handler om en piges forhold til sine forældre, og om hvordan hun mere og mere løsriver sig fra især faderens overambitiøse mål på hendes vegne.

51 Disposition for mundtlig prøve Præsentation af prøveoplæg og begrundelse for novelle Analyse: Sprog Miljø/tid Temaer Modsætninger Komposition Virkemidler (billedsprog og symbolik) Personkarakteristik (datteren, moren, faren) Præsentation af oplæsningsstykker (s. 87, linje 14 s. 88, linje 22 + s. 91 linje s. 93 linje 15-25) Sammenhæng med perioden (1990 erne og til nu) Fortolkning - budskab Perspektivering (Morbror Leif, Latter, perioden) Vurdering Kildefortegnelse over anvendte materialer brugt i fordybelsesarbejdet Dansk i dybden Den nye ungdomsnovelle af Inge Lise Moos og Karen Vilhelmsen Perspektiveringstekster Billede (Michel Angelo)

52

53

54 Krav om oplæsning ved både prøveform A og prøveform B Ved prøveform B vælger eleven selv sit oplæsningsstykke. Tekstoplæg uddrag heraf. Anden udtryksform passende tekst (anmeldelse, portræt, digt, fakta etc.) Ca. ½ normalside (650 bogstaver) Eleven planlægger selv, hvornår oplæsningen skal foregå indgå i tekstarbejdet Vurderes som en del af helheden 54 54

55 Oplæsning til hverdag I forbindelse med tekstarbejde Brændpunkter Resume Dialog Synsvinkelskift Sproglige markeringer Fortolkning I klassen, i grupper, for læreren Sidde ned eller stå op Arbejde med mimik, gestik, kropssprog, artikulation, betoning, pauser

56 Fra: Mundtlig prøve i dansk -med fokus på andre udtryksformer Af Hanne Schriver og Grethe Grønkjær

57 Vurdering af oplæsning (citat fra de vejledende karakterbeskrivelser, fsa) 12: Oplæsningen er tydelig og velartikuleret og med blik for tekstens genre og indhold. (A) Oplæsningen er tydelig og velartikuleret med særligt blik for tekstens genre og indhold. (B) 7: Oplæsningen er klar og forståelig og med et vist blik for tekstens genre og indhold. (A) Oplæsningen er klar og forståelig og med tilfredsstillende blik for tekstens genre og indhold. (B) 2: Oplæsningen er usikker og ikke altid afpasset den genre og situation, den knytter sig til. (A) Oplæsningen er usikker og uklar i forhold til den genre og situation, den knytter sig til. (B) 57

58 Vurderingskriterier - fsa Indsigt i prøveoplæggets indhold og i sammenhængen med fordybelsesområdet Analyse og fortolkning ud fra iagttagelser i prøveoplægget Danskfaglige tilgange Perspektivering til fordybelsesområdet, opgivelserne og evt., andet stof Vurdering Disponering af præsentationen Om sproget er forståeligt og klart Formulering og artikulation Samtalen om det faglige stof Oplæsning

59 Vurderingsskema Fremragende (12) Fortrinligt/Godt (10 7) Jævnt/ Tilstrækkeligt (4 2) Utilstrækkeligt / ringe (00-3) Bemærkninger om forløbet af prøven Indsigt i prøveoplæggets indhold og forbindelse til fordybelsesområdet Indsigt i sammenhængen mellem sprog, indhold og genre Begrundelse for danskfaglige tilgange Begrundelse for vurdering af oplægget Perspektivering til fordybelsesområder, opgivelser og andet stof Disponering af præsentationen Formulering og artikulation Klart og forståeligt sprog Samtalen dialogen om danskfagligt stof Oplæsning tydelig og velartikuleret med blik for indhold og genre Samlet Prøveform karakter B efter votering:

60 Fremragende 12 - fsa Elevens præsentation viser stor indsigt i prøveoplæggets indhold og i sammenhængen mellem oplæg og fordybelsesområde. Fortolkningen er særdeles velbegrundet med analytiske iagttagelser og viser indsigt i sammenhængen mellem sprog, indhold og genre. De danskfaglige tilgange er velvalgte og velbegrundede, og elevens vurdering af oplægget er yderst velbegrundet. Perspektiveringen til danskfaglige områder fra opgivelserne og til andre tekster og udtryksformer begrundes sikkert med forskellige faglige argumenter. Disponeringen af præsentationen er velvalgt, klar og meget hensigtsmæssig. Formulering og artikulation er klar og tydelig, og sproget er forståeligt og klart. Samtalen om det danskfaglige stof viser indsigt i faget, opmærksomhed og velovervejede svar. Oplæsningen er tydelig og velartikuleret med særligt blik for tekstens genre og indhold. Der kan forekomme få uvæsentlige mangler.

61 Mulige materialer Vejledning til prøverne i faget dansk PEU 2009 Mundtlig prøve i dansk - med fokus på andre udtryksformer (Hanne Schriver og Grethe Grønkjær) Scoop-serien (Alinea) Den nye prøveform B Hvordan i praksis (Bent Nygaard og Sofia Esmann) Faglige tråde i brug ( og Birgitte Therkildsen)

62

Dansk - Prøveform B. og ny 10.kl.-prøve. CFU-Hjørring marts 2011. Birgitte Therkildsen 1

Dansk - Prøveform B. og ny 10.kl.-prøve. CFU-Hjørring marts 2011. Birgitte Therkildsen 1 Dansk - Prøveform B og ny 10.kl.-prøve CFU-Hjørring marts 2011 Birgitte Therkildsen 1 PROGRAM Det formelle Etaper i prøveforløbet fra beslutning til evaluering Fordybelsesområder Lodtrækning fordybelsesperiode

Læs mere

Årsplan 9.x. dansk 2014-2015 TG. Skolerejse

Årsplan 9.x. dansk 2014-2015 TG. Skolerejse Uge Indhold Materialer, tekster, mm. 33-34 Mellemkrigstiden - Tom Kristensen: Henrettelsen - Tove Ditlevsen: Det første møde 35-36 Forberedelser til skolerejsen FællesMål - demonstrere et analytisk beredskab

Læs mere

Dansk - Prøveform B og ny 10.kl.-prøve CFU-Hjørring marts 2010

Dansk - Prøveform B og ny 10.kl.-prøve CFU-Hjørring marts 2010 Dansk - Prøveform B og ny 10.kl.-prøve CFU-Hjørring marts 2010 Birgitte Therkildsen 1 PROGRAM Det formelle Prøveform B fsa og fs10 Ny prøve i 10. klasse den skriftlige del Inspiration og eventuelt Birgitte

Læs mere

B-prøven - En lærerhåndbog

B-prøven - En lærerhåndbog B-prøven - En lærerhåndbog I mundtlig fremstilling i dansk i 9. klasse kan prøven afvikles som A- eller B- prøve. I 10. klasse er B-prøven den eneste. Valg af prøveform I begyndelsen af 9. klasse skal

Læs mere

Årsplan Dansk (7) Materiale. Oversigt. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Dansk. 7. klasse 2013-2014. Der arbejdes med følgende materialer:

Årsplan Dansk (7) Materiale. Oversigt. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Dansk. 7. klasse 2013-2014. Der arbejdes med følgende materialer: Dansk Årsplan Dansk (7) 7. klasse 2013-2014 Oversigt Dansk i 6/7 klasse er planlagt differentieret efter niveau og timeantallet er: 3 * 90 min. Det første modul vil 7 kl. Modtage klasseundervisning, mens

Læs mere

Årsplan 9.x. dansk 2013-2014 TG. Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 33-34 Forberedelser til skolerejsen 35

Årsplan 9.x. dansk 2013-2014 TG. Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 33-34 Forberedelser til skolerejsen 35 Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 33-34 Forberedelser til skolerejsen 35 Skolerejse Barcelona 36-37 Mellemkrigstiden - Tom Kristensen: Henrettelsen - Tove Ditlevsen: Det første møde - demonstrere

Læs mere

Årsplan 9.x. dansk 2011-2012 TG. Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 33 Grammatik Sådansk 34-35 Forberedelser til skolerejsen 36

Årsplan 9.x. dansk 2011-2012 TG. Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 33 Grammatik Sådansk 34-35 Forberedelser til skolerejsen 36 Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 33 Grammatik Sådansk 34-35 Forberedelser til skolerejsen 36 Skolerejse Rom 37-38 Mellemkrigstiden - Tom Kristensen: Henrettelsen - demonstrere et analytisk

Læs mere

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Uge Emne/aktiviteter Mål Materialer 33 36 36 kanotur Kim Fupz forfatterskab novelle gøre rede for og beherske betydningen af sproglige og stilistiske virkemidler gøre rede

Læs mere

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Synopseprøven -sådan kan du gøre tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Prøveform B Dansk prøveform B også kendt som synopseprøven Tekstopgivelserne skal indeholde: Fiktion

Læs mere

Håndbog til synopseprøven i dansk

Håndbog til synopseprøven i dansk Side 1 af 5 Vigtige datoer Håndbog til synopseprøven i dansk Den 1. maj skal du trække dit fordybelsesområde. Herefter arbejdes der primært med synopser i dansktimerne. I har 10 timer på klassen med vejledning

Læs mere

Smagsprøve på kurset: Fem friske fordybelsesområder. - Udluftning i tekster og tilgange - Et kort blik på den nye prøvevejledning

Smagsprøve på kurset: Fem friske fordybelsesområder. - Udluftning i tekster og tilgange - Et kort blik på den nye prøvevejledning Smagsprøve på kurset: Fem friske fordybelsesområder - Udluftning i tekster og tilgange - Et kort blik på den nye prøvevejledning Prøven Forløb Overblikket tekster og multimodale tekster Fiktion tekster

Læs mere

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Læringsmål på NIF Dansk for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Yngste trinnet 2. 3.klasse Det talte sprog bruge sproget til samarbejde stå foran klassen og tale højt og tydeligt; artikulation

Læs mere

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag Thyregod Skole Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013 Bundne prøvefag Dansk: Prøven er skriftlig og mundtlig. Læsning og retskrivning Ved den skriftlige del af prøven må der anvendes trykte og elektroniske

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Objective/ Formål OMRÅDE Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Det talte sprog Year Learning Outcomes Activities/Assessments

Læs mere

Fordybelsesprøve Dansk

Fordybelsesprøve Dansk Fordybelsesprøve Dansk Fordybelsesområde Stof/opgivelser Danskfaglige aktiviteter Romantikken H.C. Andersen Den lille pige med svovlstikkerne H.C. Andersen Skyggen H.C. Andersen Det utroligste Litteraturhistorie

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Danskfagets rammer og udfordringer

Danskfagets rammer og udfordringer Danskfagets rammer og udfordringer Lise Vogt Hvor er danskfaget lige nu? Fælles Mål 2009 Fokus på læsning Faglig læsning i dansk og alle de andre fag De nye prøveformer i 9. og 10. klasse især prøveform

Læs mere

Mundtlig dansk: prøveform A eller B?

Mundtlig dansk: prøveform A eller B? Mundtlig dansk: prøveform A eller B? Alle har da styr på de prøver! Finn Bangsgaard 2 Denne powerpoint Mundtlig dansk prøveform A & B Tekster om de to prøveformer A eller B? Prøveform A gennemgås Gode

Læs mere

Dansk FS10 - Årsplan 2012 / 2013 på Gørlev Idrætsefterskole Hold: Sune Hilden

Dansk FS10 - Årsplan 2012 / 2013 på Gørlev Idrætsefterskole Hold: Sune Hilden Dansk FS10 - Årsplan 2012 / 2013 på Gørlev Idrætsefterskole Hold: Sune Hilden Undervisningsministeriets bestemmelser vedr. formål for faget dansk. Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme

Læs mere

Indholdsbeskrivelse for faglig årsplan. Fag Dansk FSA Stevns Gymnastik- & Idrætsefterskole Lærer Kirsten Høgenhaug Årgang 2012/13

Indholdsbeskrivelse for faglig årsplan. Fag Dansk FSA Stevns Gymnastik- & Idrætsefterskole Lærer Kirsten Høgenhaug Årgang 2012/13 Indholdsbeskrivelse for faglig årsplan Fag Dansk FSA Stevns Gymnastik- & Idrætsefterskole Lærer Kirsten Høgenhaug Årgang 2012/13 Ved skoleårets start udleveres en detaljeret læseplan for årets timer, med

Læs mere

Dansk Vejledende karakterbeskrivelse

Dansk Vejledende karakterbeskrivelse Dansk Vejledende karakterbeskrivelse Dansk, Læsning Skriftlig, Bundne prøvefag 12 Fremragende Læsefærdighederne i forhold til forskellige typer tekster er præget af overblik og stor sikkerhed. Læsehastigheden

Læs mere

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole.

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole. Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole 2013-14 Det talte sprog. Fælles Mål kunne lede møder og styre diskussioner udvikle et nuanceret ordog begrebsforråd fremlægge og formidle stof

Læs mere

Årsplan for 0.x i dansk

Årsplan for 0.x i dansk Årsplan for 0.x i dansk Lærer Hold 0.x Katrine Amtkjær Oversigt over planlagte undervisningsforløb med ca. angivelse af placering Forløb Placering 1 Forfatterskab Naja Marie Aidt 33-35 2 TEMA: Kærlighed

Læs mere

Tiltag Hvad skal eleverne lave?

Tiltag Hvad skal eleverne lave? Årsplan Klasse: 9.årgang Fag: Dansk År: 2016/2017 Periode Hvornår på året, og hvor lang tid? Fælles Mål Hvilke kompetencemål og områder sigtes der mod? Læringsmål Hvad er de overordnet læringsmål for klassen?

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

Uge Indhold Litteratur Fælles mål

Uge Indhold Litteratur Fælles mål Årsplan 2014/15 sprog Fag Dansk FS10 Gymnastikefterskolen Stevns Lærer Lene Møller Årgang 2014/15 Uge Indhold Litteratur Fælles mål 34 Introduktion - To sandheder og en løgn - Litteraturquiz - Spørgeskemaer/elevmål

Læs mere

ÅRSPLAN DANSK 9. klasse 2010/11

ÅRSPLAN DANSK 9. klasse 2010/11 ÅRSPLAN DANSK 9. klasse 2010/11 Udgangspunktet for undervisningen er fagets indholdsbeskrivelse, som er formuleret i fagets Fælles Mål, se nederst i filen. Arbejdsformer: For at undervisningen bliver så

Læs mere

ÅRSPLAN DANSK UDSKOLING 2014-15

ÅRSPLAN DANSK UDSKOLING 2014-15 Digital undervisning - ipad: I udskolingen er undervisningen digital i de fleste timer, da alle elever bruger den af skolen udleverede ipad som platform. Der vil derfor, for så vidt muligt, ikke have bøger

Læs mere

Årsplan for dansk 7.x 2014-2015 SJ

Årsplan for dansk 7.x 2014-2015 SJ Formålet med faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Aktivitets og årsplan for gul klasse Svenstrup Efterskole 2015-2016 Dansk Tonni Jensen

Aktivitets og årsplan for gul klasse Svenstrup Efterskole 2015-2016 Dansk Tonni Jensen Aktivitets og årsplan for gul klasse Svenstrup Efterskole 2015-2016 Dansk Tonni Jensen Når vi når prøverne, skal alle være noget så langt, som arbejdsmoralen og kompetencer kan bære én. Af den årsag har

Læs mere

Vedr. folkeskolens afgangsprøve i mundtlig dansk

Vedr. folkeskolens afgangsprøve i mundtlig dansk Vedr. folkeskolens afgangsprøve i mundtlig dansk Til forældre til elever der skal op i Prøveform B - også kaldet synopseprøven. Her er lidt information om prøven, opgivelser og forberedelser. Der findes

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter Fag:dansk Hold:14 Lærer:th r 33-34 Undervisningsmål 9/10 klasse Lytte aktivt og forholde sig analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling. Forholde sig selvstændigt, analytisk og reflekteret

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Årsplan for dansk i 6.klasse

Årsplan for dansk i 6.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 6.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt)

Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt) Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt) Fra div. grundbøger for 9.klasse, herunder Kanon Dansk i niende (incl. arbejdsbog) Lærerkopier Forfatterskab:

Læs mere

STYR PÅ LÆSNING CFU AALBORG D. 7. 9. 2011. Lise Vogt og Birgitte Therkildsen

STYR PÅ LÆSNING CFU AALBORG D. 7. 9. 2011. Lise Vogt og Birgitte Therkildsen STYR PÅ LÆSNING CFU AALBORG D. 7. 9. 2011 INSPIRATION TIL MATERIALET Fælles Mål Prøven i læsning Læseprocessen Arbejdet med læsning i de ældste klasser Elevens overblik over genrer, læsemåder og læseteknikker

Læs mere

1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag.

1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag. 1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag. UGE Emne Aktiviteter Fælles mål 33 Klassens værdier/regler - Introduktion

Læs mere

Årsplan 7.x. dansk TG

Årsplan 7.x. dansk TG Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 34 Vi bruger timerne på at lære hinanden bedre at kende og på at planlægge hytteturen. 35 Hyttetur (Bethesda) 36-37 Artikler Medierne er en stor del af vores

Læs mere

Årsplan 7. b, dansk 2011/2012 ret til ændringer forbeholdes

Årsplan 7. b, dansk 2011/2012 ret til ændringer forbeholdes Årsplan 7. b, dansk 2011/2012 ret til ændringer forbeholdes Periode Emne Aktiviteter Materialer Fælles mål August /september Nationalromantikken projekt læseprøve Analysere og blive fortrolige med Romantikkens

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøver. Afsnit I. Bundne prøvefag. 1. Dansk

Folkeskolens afgangsprøver. Afsnit I. Bundne prøvefag. 1. Dansk Bilag 1 Folkeskolens afgangsprøver Afsnit I Bundne prøvefag 1. Dansk 1.1. Prøven er skriftlig, jf. pkt. 1.2-1.17, og mundtlig, jf. pkt. 1.18-1.33. 1.2. Den skriftlige del af prøven omfatter en prøve i

Læs mere

En smagsprøve Må ikke kopieres

En smagsprøve Må ikke kopieres Mundtlig prøve i dansk 10.-klasse-prøve - med fokus på andre udtryksformer GeGe Hanne Schriver Grethe Grønkjær Håndbog - med kopiark og oplæsningstekster Indhold Introduktion 4 Prøven i mundtlig dansk

Læs mere

Årsplan for dansk 2012/2013

Årsplan for dansk 2012/2013 Årsplan for dansk 2012/2013 Uge Indhold Mål Materialer Evaluering 34-35 'Eventyr' læse tekster flydende op med tydelig artikulation og fortolkende betoning gøre rede for både genrer og enkelte forfatterskabers

Læs mere

Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz

Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz 1/6 Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz Niveau 5. - 6.klasse Varighed 14-16 lektioner Faglige mål I dette forløb arbejder eleverne gennem filmanalyse af Kiki den lille heks, med overgangen fra barn til ung.

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Årsplan 9. Klasse Dansk Skoleåret 2016/17

Årsplan 9. Klasse Dansk Skoleåret 2016/17 Tema: Identitet Uge 32-39 32 styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form der passer til

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 08-09 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk A Benedicte

Læs mere

aktiviteter Oplæg om scenkunstkanon og idrætskanon. Litteraturlæsning. Gruppe/projektarbejde. Kreative øvelser (bl.a. Poetry Slam).

aktiviteter Oplæg om scenkunstkanon og idrætskanon. Litteraturlæsning. Gruppe/projektarbejde. Kreative øvelser (bl.a. Poetry Slam). Fag:Dansk Hold: 9 Lærer: Malene Clante Undervisningsmål Læringsmål 10 klasse Uger 31-36 Forholde sig til litteraturens og forskellige mediers betydning i samfundet Demonstrere et analytisk beredskab over

Læs mere

FILOSOFI i PRAKSIS og folkeskolens mål

FILOSOFI i PRAKSIS og folkeskolens mål Materiale til FILOSOFI i PRAKSIS af Henrik Krog Nielsen på Forlaget X www.forlagetx.dk FILOSOFI i PRAKSIS og folkeskolens mål Herunder følger en beskrivelse af FILOSOFI i PRAKSIS i forhold til almene kvalifikationer.

Læs mere

Årsplan - 10. kl Dansk 2015-2016

Årsplan - 10. kl Dansk 2015-2016 Årsplan - 10. kl Dansk 2015-2016 Kim Rafn Uge Tema Litteratur Formål Lære hinanden at kende. Noveller: Solstrålen Mundtlige mål: Kunne arbejde med læste tekster gennem analysemetoder Dansk fagdag Indhold:

Læs mere

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog.

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog. . bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk Indskoling. Fælles mål efter bruge talesproget i samtale, samarbejde

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. ÅRSPLAN FOR 8.klasse i skoleåret 2012-2013 PÅ AHI INTERNATIONALE SKOLE. Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog:

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog: Fagplan for dansk Skolens formål med faget dansk følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Stk. 1. Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en

Læs mere

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK.

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget dansk og plan 3. forløb, der dækker 5.- 6.- klassetrin. Derfor vil der være emner,

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

Dansk & it. - helt konkret og i lærerhøjde. Helsingør 4.august 2011. Fagkonsulent Charlotte Rytter

Dansk & it. - helt konkret og i lærerhøjde. Helsingør 4.august 2011. Fagkonsulent Charlotte Rytter Dansk & it - helt konkret og i lærerhøjde Helsingør 4.august 2011 Fagkonsulent Charlotte Rytter Side 2 Debatforum på intra Side 3 Kommunikation Side 4 Nye webportaler til faget dansk Side 5 Programmet

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne i 1. klasse har tilegnet sig kundskaber og Det talte sprog Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige

Læs mere

Uger Udvalgte trinmål Dansk aktiviteter Materialer Evaluering. Grammatik og andre skriftlige opgaver. Diktat hver anden uge

Uger Udvalgte trinmål Dansk aktiviteter Materialer Evaluering. Grammatik og andre skriftlige opgaver. Diktat hver anden uge Uger Udvalgte trinmål Dansk aktiviteter Materialer Evaluering 33-26 Forholde sig til korrekt stavning og formel sproglig korrekthed i egne og andres tekster, samt kende forskellige sætningstyper og sætningsled

Læs mere

Periode Emne Beskrivelse Mål

Periode Emne Beskrivelse Mål Årsplan for Dansk for 5. Klasse 2012-13 Bogsystem: Alle tiders dansk 5. klasse, oplevelsesbog Alle tiders dansk 5. klasse, aktivitetsbog Der anvendes desuden supplerende materialer, til ekstra arbejde

Læs mere

Årsplan for Dansk, niveau B, 2016/2017

Årsplan for Dansk, niveau B, 2016/2017 Årsplan for Dansk, niveau B, 2016/2017 Uge Skema Overskrift Indhold Mål 32 33 skolestart Intro fre søn: Fællesweekend man: Intro Intro Intro Slut kl. 15.00 Fri 34 man: 2 lektioner Familien Fælles emne

Læs mere

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Årgang 11/12 Side 1 af 9 Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som

Læs mere

Undervisningsplan dansk 9. klasse

Undervisningsplan dansk 9. klasse Undervisningsplan dansk 9. klasse (Underviser: Hanne Wiehe og Stine Rødbro) Mål: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: Det

Læs mere

Om undervisningen. Undervisning for 5.-9. klasse. I min danskundervisning kan jeg tilbyde

Om undervisningen. Undervisning for 5.-9. klasse. I min danskundervisning kan jeg tilbyde Om undervisningen Undervisning for 5.-9. klasse Hvorfor er danskundervisning vigtig? I min danskundervisning kan jeg tilbyde Priser og undervisningskalender Undervisningsmaterialer 5.-7. klasse Undervisningsmaterialer

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Årsplan ⅚ klasse dansk 2013/14 Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet

Læs mere

Dansk A - toårigt hf, juni 2010

Dansk A - toårigt hf, juni 2010 Dansk A - toårigt hf, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets kerne er dansk sprog, litteratur og kommunikation. I arbejdet med dansk sprog og dansksprogede tekster i en mangfoldighed af

Læs mere

Årsplan for 10.klasse HE

Årsplan for 10.klasse HE Uge: Dansk: Materialer: FællesMål: 33-40 Roman Alting og Ulla Vilstrup Sagprosa avislæsning Artikelskrivning Vi ser filmen Rene Hjerter Uge 39 er der fordybelsesuge på hele skolen 41-43 Det moderne gennembrud

Læs mere

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin:

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin: DANSK Basismål i dansk på 1. klassetrin: at kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig at udvikle ordforrådet, bl.a. ved at fortælle om et hændelsesforløb at gengive og udtrykke sig i tegning, drama eller

Læs mere

Årsaktivitetsplan for dansk 6.7. klasse

Årsaktivitetsplan for dansk 6.7. klasse Periode Mål Danskaktiviteter Stof og materialer Evaluering 33-26 Forholde sig til korrekt stavning og formel sproglig korrekthed i egne og andres tekster, samt kende forskellige sætningstyper og sætningsled

Læs mere

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION Læringsmål Udtryk og find på idéer via gruppediskussioner. Forklar, hvordan scenerne hænger sammen og skaber kontinuitet, samt hvordan de danner grundlaget for en historie, et stykke eller et digt. Lav

Læs mere

Prøveform B Afgangsprøven i mundtlig dansk sommeren 2014

Prøveform B Afgangsprøven i mundtlig dansk sommeren 2014 Prøveform B Afgangsprøven i mundtlig dansk sommeren 2014 Tidsplanen: D. 6/3 Intro til forløbet D. 10/4 Lodtrækning blandt fordybelsesområderne. Tina på biblioteket kl. 14-15. D. 11/4-21/4 Ferie, læse tekstopgivelserne

Læs mere

Mål for danskundervisningen i 10. kl. 2015-16 ved Lisette Reitz Larsen

Mål for danskundervisningen i 10. kl. 2015-16 ved Lisette Reitz Larsen Mål for danskundervisningen i 10. kl. 2015-16 ved Lisette Reitz Larsen Udgangspunktet for undervisningen findes i Undervisningsministeriets formuleringer i Fælles Mål 2009 om slutmålene for faget, som

Læs mere

Dansk årsplan 16/17 KK

Dansk årsplan 16/17 KK Dansk årsplan 16/17 KK Årsplanen er udarbejdet ud fra Fælles Mål for faget dansk 10, som overordnet indeholder følgende kompetenceområder og kompetencemål: Kompetenceområde Kompetencemål Læsning Eleven

Læs mere

Bent Haller Af Louise Molbæk

Bent Haller Af Louise Molbæk 1/7 Bent Haller Af Louise Molbæk Niveau 5. - 6.klasse Varighed 16-20 lektioner Faglige mål Målet med forløbet om Bent haller er, at eleverne får kendskab til forfatterskabet generelt, dvs. hans forskellige

Læs mere

Mål for danskundervisningen i 10. kl. 2014-15 ved Lisette Reitz Larsen

Mål for danskundervisningen i 10. kl. 2014-15 ved Lisette Reitz Larsen Mål for danskundervisningen i 10. kl. 2014-15 ved Lisette Reitz Larsen Udgangspunktet for undervisningen findes i Undervisningsministeriets formuleringer i Fælles Mål 2009 om slutmålene for faget, som

Læs mere

Undervisningsplan dansk 10.klasse

Undervisningsplan dansk 10.klasse Undervisningsplan dansk 10.klasse (Underviser: Liliane Dahl Nielsen og Thomas Karlsen) Formål Formålet er undervisningen i dansk 10. klasse på Gribskov Efterskole er at opøve elevernes færdigheder indenfor

Læs mere

Dansk 2017/ kl.

Dansk 2017/ kl. Dansk 2017/2018 9.kl. ( med forbehold for ændringer!...) Uge 32-35 Roman: - Netetik, de sociale medier Stil: Skriv en blog om etik (Dansk Gyldendal) Afleveres d. 2/9 København: 21.- 23. august Uge 36-38

Læs mere

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 I 5. klasse bliver eleverne undervist og opdraget til at leve i et demokratisk samfund. Undervisningen vil derfor være præget af en demokratisk tankegang, ved at

Læs mere

ENGLEN. Undervisningsforløb til 9.-10. klasse

ENGLEN. Undervisningsforløb til 9.-10. klasse FORLAG Undervisningsforløb til 9.-10. klasse ENGLEN, 10iCampus, Varde Illustration til Englen af Flemming Schmidt Introduktion Englen af Nick Clausen fra Heksens briller, Ordet fanger 2013 Undervisningsforløbet

Læs mere

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling Pædagogiske overvejelser Vi vil, når det er hensigtsmæssigt, arbejde med Cooperative Learning, som er en arbejdsform, der engagere og aktivere eleverne i interaktion med hinanden og underviseren. Kort

Læs mere

Dansk. Evaluering, orientering og vejledning

Dansk. Evaluering, orientering og vejledning Folkeskolens afsluttende prøver Dansk 2010 Evaluering, orientering og vejledning Udarbejdet på grundlag af censorers faglige feedback ved prøverne Institut for Læring Den mundtlige prøve På 19 skoler blev

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

Uge Skema Overskrift Indhold Målet 33 Man: Introplan Tirs: Introplan Ons: Introplan Tors: Skema Fre: Surprice 34 Man: 2 lektioner Tirs: Ons:

Uge Skema Overskrift Indhold Målet 33 Man: Introplan Tirs: Introplan Ons: Introplan Tors: Skema Fre: Surprice 34 Man: 2 lektioner Tirs: Ons: Årsplan for faget: Dansk 10. X og 10. Y Skoleåret 2013/14 Lærer: Jane Agerbo + Katrine Lyhne Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur

Læs mere

aktiviteter Litteraturlæsning Tværfagligt projektsamarbejde med kultur/samfund Gruppearbejde Gruppefremlæggelser Skrivning af moderne ællingetekst.

aktiviteter Litteraturlæsning Tværfagligt projektsamarbejde med kultur/samfund Gruppearbejde Gruppefremlæggelser Skrivning af moderne ællingetekst. Fag:Dansk Hold:15 Lærer:Torben H. Kristensen Overordnede betragtninger, som vil gælde såvel den enkelte time som året som helhed: En stor målsætning for hele undervisningen er, at eleverne med baggrund

Læs mere

aktiviteter Tekstlæsning herunder analyse og fortolkning af div. genre: noveller og digte samt sagprosatekster. Film: Festen af

aktiviteter Tekstlæsning herunder analyse og fortolkning af div. genre: noveller og digte samt sagprosatekster. Film: Festen af Fag: DANSK Hold: 12 Lærer: HVJ Undervisningsmål Læringsmål 9/10 klasse 33-37 38-39 Målsætningen for undervisningen i skriftlig og mundtlig dansk ( i alle temaer/ emner) er at skabe et bredt kendskab til

Læs mere

Samlet oversigt over Folkeskolens afgangsprøver

Samlet oversigt over Folkeskolens afgangsprøver Bundne prøver: Samlet oversigt over Folkeskolens afgangsprøver Dansk: skriftlig og mundtlig Matematik: Skriftlig Engelsk: Mundtlig Fysik/kemi: Praktisk/mundtlig Prøvefag til udtræk: Engelsk: Skriftlig

Læs mere

Årsplan for dansk i 6. 7. kl. 2006/07. Læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form Læse lette norske og svenske tekster

Årsplan for dansk i 6. 7. kl. 2006/07. Læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form Læse lette norske og svenske tekster Formål: Formål for faget: Citat fra Fælles Mål Dansk faghæfte 1 anno 2003 Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi

Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Evaluerings- og Prøvekontor Januar 2012 1 Indhold Forord... 3 Generelt... 4 Tekstopgivelser og prøveoplæg... 5 Eksempel på forløbet

Læs mere

Årsplan for dansk i 9. klasse 2013-14

Årsplan for dansk i 9. klasse 2013-14 Årsplan for dansk i 9. klasse 2013-14 Formål Overordnet er formålet med undervisningen at styrke elevernes bevidsthed om og indsigt i det danske sprog og gøre dem i stand til at bruge det alsidigt. Jeg

Læs mere

Undervisningen skal tale til elevernes lyst, fantasi og engagement, så de finder glæde ved at udtrykke sig sprogligt.

Undervisningen skal tale til elevernes lyst, fantasi og engagement, så de finder glæde ved at udtrykke sig sprogligt. Haubro Friskole Fagplan for faget dansk. Formål: Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse af sproget, som det væsentligste middel til at knytte os sammen

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014 / 2015 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 2.E

Læs mere

Årsplan 2013/14 Dansk 10 Hold A LJ (UV1)

Årsplan 2013/14 Dansk 10 Hold A LJ (UV1) Årsplan 2013/14 10 Hold A LJ (UV1) Fag FS10 hold A Gymnastikefterskolen Stevns Lærer Lene Ejg Jarbøl Årgang 2013/14 Uge Emne Indhold Litteratur/film Fælles mål 34 Identitet og eksistens Læse novelle Introducere

Læs mere

9.Q dansk 2010/2011. 3 5 9 11 12 Tilmelding: www.ugesex.dk. Fortsat. 8 20-46 Fællessamling d. 8. okt.

9.Q dansk 2010/2011. 3 5 9 11 12 Tilmelding: www.ugesex.dk. Fortsat. 8 20-46 Fællessamling d. 8. okt. Uge/dato Emne/materialer/forløb Mål (Fællesmål 2) (Tallene viser de mål der er ekstra meget fokus på) Aktiviteter Uge 32 og 33 (11. 13.) + 16. - 20.aug. Uge 34 23.-27.aug. Uge 35 30.aug. 3. sept. Uge 36

Læs mere

Afgangsprøverne i dansk

Afgangsprøverne i dansk Dagens program 1. Kort intro om prøverne i dansk 2. Skriftlig fremstilling ret en besvarelse 3. Prøven i læsning og retstavning elektronisk forsøg 4. De mundtlige prøver i dansk 5. Særligt omkring prøveform

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om folkeskolens prøver

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om folkeskolens prøver BEK nr 307 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 011.28V.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering 33-34 Vi kommer godt i Skriftlige opgaver gang: Hvad kan vi huske? Min sommerferie Skrive, tegne

Læs mere