Ansøgning om tilskud i 2009 fra Pelsdyrafgiftsfonden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om tilskud i 2009 fra Pelsdyrafgiftsfonden"

Transkript

1 Ansøgning om tilskud i 2009 fra Pelsdyrafgiftsfonden 1. Projektets titel Diarre hos minkhvalpe i diegivningsperioden forårsaget af enteriske virus (ætiologiske studier af sygdomskomplekset fedtede hvalpe ) 2. Projektets hovedformål Formålet med projektet er: - At identificere årsagen (eller årsagerne) til diarre i diegivningsperioden hos mink (fedtede hvalpe); - At udvikle diagnostiske redskaber og studere spredningen af det/de sygdomsvoldende agens i og mellem farme; - At udvikle en eksperimental vaccine med henblik på forebyggelse af sygdommen; - At udvikle anbefalinger og en forbedret managementstrategi for minkfarmene med henblik på at minimere økonomiske tab på grund af sygdommen. 3. Projektperiode Projekt start: Projekt afslutning: Økonomi i 2009 Projektets budget / tilskudsgrundlaget t.kr. 100 pct. Det ansøgte tilskud hos Pelsdyrafgiftsfonden t.kr. 50 pct. Offentlige tilskud a. ansøgt bevilget t.kr. pct. b. ansøgt bevilget t.kr. pct. Andre tilskud t.kr. 12 pct. Bidrag fra samarbejdsparter t.kr. pct. Eget bidrag t.kr. 38 pct. 5. Projektets samlede udgifter Ansøger Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) SE Uppsala, Sverige Tel fax Projektansvarlig Claudia Baule, DVM. PhD 7. Kort beskrivelse af ansøger Virologisk Afdelning på SVA er ansvarlig for diagnose af virale sygdomme hos domesticerede dyr. Laboratoriet er nationalt referencelaboratorium for flere infektiøse sygdomme og OIE samarbejdscenter for nye molekylær diagnostiske metoder. Claudia Baule er ansat ved SVA siden 1997 og i øjeblikket ansat som seniorforsker ved Afdeling for Virologi. Har arbejdet med klassisk virologi med hovedfokus på diagnostik af virale sygdomme relevante for Sydafrika. Har under og efter afslutning af PhD studier i 2000 arbejdet med molekylær karakterisering af virus og udvikling af molekylære detektionsmetoder for virus. Hendes nuværende forskning er fokuseret på studier af infektionsmekanismer for RNA virus, hvor konstruktion af virale kloner suppleret med cellulære studier anvendes som et redskab til at undersøge virus biologiske egenskaber, som patogenicitet og virulens. Herudover har hun erfaring med anvendelse af forskellige genekspressionssystemer til produktion af rekombinante proteiner med henblik på udvikling af vacciner og diagnostiske tests, såvel som til genfunktionsstudier. Side 1 af 1

2 8. Samarbejdsparter DTU Veterinærinstituttet Hangøvej 2 DK-8200 Aarhus N Tel , Fax Pengeinstitut NORDEA BANK SVERIGE AB Swift /Bic address NDEASESS 10. Revisor RIKSREVISIONEN Stockholm, Sverige 11. Dato Titel, navn og underskrift Enhetschef VIP-SVA, Jens Mattsson 12. Projektbeskrivelse 1. Projektets formål At identificere årsagen (eller årsagerne) til diarre i diegivningsperioden hos mink (fedtede hvalpe) At udvikle diagnostiske redskaber og studere spredningen af det/de sygdomsvoldende agens At udvikle en eksperimental vaccine med henblik på forebyggelse af sygdommen At udvikle anbefalinger og en forbedret managementstrategi for minkfarmene med henblik på at minimere økonomiske tab på grund af sygdommen 2. Baggrund/faglig begrundelse for projektet Diarresygdomme udgør et vigtigt problemområde i minkproduktionen, som først og fremmest rammer mink i vækstperioden. De ramte mink får ofte nedsat ædelyst og forringet almentilstand, hvilket yderligere kan resultere i nedsat tilvækst og dårlig pelskvalitet. I alvorlige tilfælde kan diarre føre til dødsfald. Store resurser, såvel tidsmæssige som økonomiske, må oftest sættes ind for f.eks. at rengøre bure og antibiotikabehandle. Hovedparten af antibiotikaanvendelsen i minkproduktionen sker ved problemer relateret til mave- og tarmkanalen. Trods det faktum at disse sygdomsproblemer har været udbredt i mange år savnes fortsat viden om, hvilke faktorer der udløser problemerne. Derudover har patoanatomiske undersøgelser udført i Sverige (Järplid och Mejerland, 1998) vist at celleforandringer i tarmtarmslimhinden også tyder på, at virusinfektioner forekommer hos disse hvalpe med diarre. En sådan virusinfektion kan bane vej for den vækst af forskellige typer af bakterier som påvises i tarmene hos unge hvalpe med diarré. Lignende sygdomskomplekser forekommer hos de fleste andre husdyrsarter. Epidemiologisk og immunologisk forskning i Danmark (M. Chriél, 1998 pers.medd., Å. Uttenthal, 1998, pers.medd.) taler for at diarrér på de yngste dyr (fedtede hvalpe) også kan have forbindelse med fodringsrutiner og tævernes immunstatus i drægtighedsperioden. Diarréproblemer senere i vækstperioden (epizootisk katarrhalsk gastroenteritis) er i reglen mindre dramatiske i forløbet, end de der ses hos de yngste hvalpe, men ofte lige så omkostningsfulde. Sygdommen spredes, som var den smitsom, og har et karakteristisk forløb som har medført, at den ofte omtales som "tre-dages-syge". Side 2 af 2

3 Tidligere publikationer har beskrevet forekomst af coronavirus (Gorham et al., 1990, Have et al., Jørgensen et al., 1996) og reovirus (Kokles, 1975) hos mink. En licentiatafhandling af V. Svansson (Inst. for veterinær virologi og immunologi, KVL, København, 1991) samt et mindre studie af M. Jørgensen og medarbejdere (1996) bekræftede fund af reovirus/rotavirus, coronavirus og muligvis calicivirus i danske minkvalpe. En begrænset undersøgelse af fæces fra mink ældre end 5 måneder (Svansson, 1991) viste også, at reovirus kunne isoleres fra farme med samtidig udbrud af mink virusenteritis. Ved serologisk undersøgelse viste 80% af alle undersøgte ældre, danske mink sig at have antistoffer mod reovirus. Disse virusinfektioners betydning for udvikling af diarré hos mink er blevet debatteret i flere omgange, f.eks. i Dansk Veterinærtidsskrift nr 14, 17 och I en rapport fra USA beskrives en variant af calicivirus som årsag til diarré hos voksne mink og hvalpe ved et udbrud i juni måned, det vil sige langt senere i vækstperioden end hos de hvalpe vi har studeret (Guo et al., 2001). 3. Projektets indhold Resultater af forskningsgruppens arbejde indtil 2003 Projektet blev indledt med et case-control studie, hvor astrovirus blev påvist med elektronmikroskopisk undersøgelse (EM) af fæcesprøver indsamlet fra syge mink. Tilstedeværelse af mink astrovirus øgede signifikant risikoen for forekomst af diarre I diegivningsperioden både på farm og minkhvalpniveau, mens den kliniske betydning af tilstedeværelse af Sapporo og/eller Norwalk-like calicivirus endnu ikke er undersøgt. Den komplette genomsekvens for mink astrovirus er undersøgt og publiceret (Mittelholzer et al. 2003a) og en traditional polymerase chain reaction (PCR) er blevet udviklet (Mittelholzer et al. 2003b). Fylogenetiske analyser har afsløret, at mink astrovirus er fjernt beslægtet med flere allerede kendte astrovirus hos andre dyrearter, tættest beslægtet er den med astrovirus fra får. Sekvensanalyser af mink astrovirus fra geografisk adskilte svenske og danske farme viser meget mindre variation. Dette tyder på spredning af infektionen i minkpopulationen af et virus, der er udviklet for lang tid siden, eller senere introduktion af et gammelt virus i en ny værtsart. Resultater af forskningsgruppens arbejde indtil 2008 Baseret på genetiske sekvensdata for mink astrovirus, blev en ny real-time polymerase chain reaction assay (real-time PCR) udviklet og evalueret til hurtig påvisning af mink astrovirus i kliniske prøver. Der blev fundet meget god korrelation mellem resultater af real-time PCR og elektronmikroskopiske undersøgelser (EM) da 218 fæcesprøver blev analyseret med begge metoder. Real-time PCR metoden viste sig at være mere følsom end EM-metoden, den kan automatiseres og er velegnet til analyse af store antal prøver (Ullman et al. 2004). Mink astrovirus kapsidproteinet, det vigtigste strukturelle protein i mink astrovirus, er særligt interessant, fordi homologe proteiner i andre astrovirus har vist sig at være immunogene og således har diagnostisk og profylaktisk potentiale. Målrettet anbringelse af kapsidproteingenet i en klonings- og ekspressionsvektor af Gatewayserien (Invitrogen) resulterede i et rekombinantprotein udtrykt i bakterieceller. Ved anvendelse af peptidmassespektrofotometri (Hellman 2002) og med Western blot analyse (med kanin- og hønseantisera rettet mod potentielt antigene områder på kapsidproteinet) blev det bekræftet, at det ca. 85 kda store protein var identisk med naturligt produceret mink astrovirus kapsidprotein (Baule et al. 2004). Side 3 af 3

4 I år 2005, var det endelig muligt at gennemføre flere meget vigtige eksperimenter. Resultaterne af disse seneste eksperimenter og studier er endnu ikke publiceret, på grund af igangværende forhandlinger om patentrettigheder, men de foreløbige resultater af disse eksperimenter er kort beskrevet herunder. Drægtige minktæver blev immuniseret to gange med en eksperimentel vaccine. Disse tæver udviklede specifikke antistoffer mod mink astrovirus. Sygdomskomplekset fedtede hvalpe blev reproduceret under kontrollerede laboratorieforhold ved et infektionsforsøg med oral indgift af fæcesmateriale indeholdende mink astrovirus. Symptomerne kunne ikke reproduceres i kontrolhvalpe ved oral indgift af virus-frit fæcesmateriale. Præventiv immunisering af drægtige tæver med en eksperimentel vaccine (baseret på et rekombinant mink astrovirus kapsidprotein) inducerede produktion af beskyttende maternelle antistoffer. Minkhvalpe fra immuniserede mink blev beskyttet mod alle symptomer relateret til sygdomskomplekset fedtede hvalpe eller viste langt mildere symptomer end hvalpe fra ikke-immuniserede tæver. Resultater af dette infektions og immuniserings eksperiment bekræfter hypotesen, at mink astrovirus infektion kan forårsage syndromet fedtede hvalpe hos minkhvalpe og indikerer, at sygdommen muligvis vil kunne kontrolleres gennem en målrettet vaccinations strategi. Med henblik på at udvikle et redskab til at evaluere resultaterne af eksperimentelle immuniseringer, blev det rekombinante protein også anvendt til at udvikle en ELISA. I 2007, blev kortere varianter af proteinet testet hos voksne mink. Et af disse proteiner inducerede same antistofniveauer som fuldlængde kapsidproteinet. Resultater tillod identifikation af en potentiel vaccinekandidat, som nu vil blive yderligere testet under kontrollerede forhold i forsøgsstald og i kliniske forsøg på farme. Udvalgte proteiner testes i øjeblikket (2008) i immuniserings og smitteforsøg. I 2006 lykkedes det igen, at reproducere sygdomskomplekset fedtede hvalpe ved oral indgift af mink astrovirus. Ikke-immuniserede tæver der havde kuld med fedtede hvalpe i 2005 udviklede antistoffer specifikke for astrovirus, dog var niveauet lavere end hos immuniserede minktæver. Ved infektionsforsøget i 2006 forekom symptomer karakteristiske for sygdomskomplekset fedtede hvalpe i kuld fra ikke-immuniserede tæver og i ét kuld fra en immuniseret tæve. Generelt var sygdoms symptombilledet langt mildere end i 2006, hvor mink astrovirus-fri mink blev inficeret. Et longitudinal studie udført på tre forskellige farme bekræftede, at mink astrovirus infektion er til stede på disse minkfarme samtidig med udbrud af fedtede hvalpe. På to ud af tre farme forekommer de typiske symptomer på fedtede hvalpe omkring 7 dage efter påvisning af mink astrovirus, men på én farm optrådte symptomerne flere dage før mink astrovirus kunne påvises i fæcesprøver. EM analyse af prøver indsamlet på denne farm i perioden umiddelbart inden symptomerne opstod viste at fæces fra disse hvalpe indeholdt calicivirus. Dette fund synes at bekræfte en anden tidlig antagelse: at mink hvalpe muligvis har forskellige virusinfektioner gennem diegivningsperioden, som forårsager et meget ens symptombillede. Det kan derfor ikke afvises at calicivirus har en rolle som årsagsfaktor i forbindelse med sygdomskomplekset fedtede hvalpe tilsvarende den der nu er demonstreret for mink astrovirus. I 2009 vil fokus være på: færdiggørelse af studier og vaccineudvikling i forbindelse med mink astrovirus; påbegyndelse af feltstudier, udvikling af diagnostiske redskaber og vaccineudvikling I forbindelse med mink calicivirus; Med det hovedformål at kombinere de udviklede redskaber til detektion og ultimativt Side 4 af 4

5 kontrol af infektioner forårsaget af begge virus. Vaccineudvikling (Mink Astrovirus) Analyse af prøver fra immuniseringsforsøg: Prøver indsamlet fra immuniseringsforsøg udført i 2008 vil blive analyseret med henblik på at fastlægge niveau og varighed af antistoftiterværdier hos de immuniserede dyr. Analyserne vil blive foretaget med ELISA udviklet i forbindelse med projektet. Analyse af effekten af forskellige adjuvanter på udvalgte vaccinekandidaters immunogenicitet: Den vaccinekandidat der bliver udvalgt på baggrund af immuniserings og infektionsforsøg i 2008, vil blive anvendt med forskellige adjuvanter med henblik på om nødvendigt at øge niveau og varighed af immunsvaret. Alternativt, vil det være muligt at teste en variant af det udvalgte protein som bærer et molekyle der kan påvirke immunogeniciteten. Epitopkortlægning i C-proteinet: Med henblik på at karakterisere den immunogene del af det C-protein der udvælges som vaccinekandidat er det nødvendigt at identificere, hvilke epitoper der er involveret i induktion af beskyttende immunitet. Kloner der udtrykker de varianter af C-proteinet der er blevet produceret i forbindelse med projektet vil blive indsat i Minkceller. Med immunfarvning vil områder, hvor veldefinerede antistoffer binder til disse proteiner vil blive identificeret. Immuniseringsforsøg Prøveindsamling fra immuniserede mink fortsættes over en længere periode med henblik på at bestemme niveau og varighed af antistoftiter efter immunisering. Målet er at afgøre varigheden af beskyttende antistofniveauer med henblik på fastlæggelse af en passende immuniseringsplan for farmmink. I kombination med dette foretages studier af effekten af forskellige adjuvanter med henblik på at forbedre vaccinens immunogenicitet (Morein et al , Czifra et al. 2000). Feltstudier af mink calicivirus Indsamlingen af materiale vil fortsætte også i Baseret på erfaringer fra indsamlinger i perioden Prøver vil blive indsamlet fra farme med forskellige kliniske mønstre. Prøver vil også blive indsamlet fra problemfarme i forskellige geografiske regioner og fra farme, der aldrig har oplevet sygdommen. Minkblodprøver vil blive analyseret med ELISA, og fæcesprøver med real-time PCR. Elektronmikroskopiske undersøgelser forbliver golden standard referencemetoden til påvisning af calicivirus og vil fortsat blive anvendt til bekræftelse af tvivlsomme analyser. Genetiske karakteriseringsstudier (mink calicivirus og mink astrovirus) Mink calicivirus fundet i fæcesprøver indsamlet på farme med forskellige kliniske mønstre vil blive sekventeret og sammenlignet, tilsvarende de studier der i øjeblikket udføres for mink astrovirus. PCR-positive prøver fra forskellige geografiske områder vil blive sekventeret med henblik på at undersøge eventuel genetisk variation i Mink calicivirus og astrovirus og om muligt spredningen af infektionen mellem farme. Fuldlængde genetiske sekventering af mink calicivirus fra problemfarme vil blive foretaget med henblik på at danne grundlag for udvikling af diagnostiske redskaber og på længere sigt en vaccine. Udvikling af diagnostiske metoder til påvisning af mink calicivirus Calicivirus er påvist i fæcesprøver fra mink med diarre i diegivningsperioden, men det er endnu ikke undersøgt hvilken rolle dette virus spiller. De svensk-danske fund af Side 5 af 5

6 calicivirus må undersøges ved hjælp at egen metodik og ved hjælp af identifikationsog detektionsmetoder for mink calicivirus som for nylig er beskrevet af amerikanske forskere (Guo et al. 2001). Den generede sekvensdata vil blive anvendt til at forbedre den konventionelle PCR og designe en real-time PCR metode med henblik på at øge muligheden for påvisning af en større variation af calicivirusstammer. Fordele ved multipel påvisning of patogener ved real-time PCR vil blive udnyttet til påvisning af forskellige calicivirus og astrovirus i samme analyse. Påbegyndelse af undersøgelser med henblik på vaccineudvikling (Mink calicivirus) Sekvensdata genereret for mink calicivirus vil blive anvendt som grundlag for en udvælgelse af egnede stammer associeret med kliniske problemer på farme. Disse stammer vil blive anvendt til at fremstille immunogene proteiner. En sekvens af calicivirus, udvalgt på baggrund af antigenicitetsberegninger, vil blive klonet ind i en vektor der tillader ekspression af proteiner både i bakterie- og pattedyrsceller. De producerede proteiner vil blive testet ved eksperimentel immunisering af mink, men henblik på at evaluere deres immunogenicitet. Smitteforsøg vil blive udført, også i kombination med mink astrovirus vaccinen, med henblik på at evaluere den individuelle og kombinerede effekt i reduktion af kliniske tegn på diarre hos minkhvalpe i diegivningsperioden. 4. Udbytte af projektet Fedtede hvalpe er et alvorligt og tilbagevendende problem på mange minkfarme. Sygdommen har været kendt i 50 år, men trods tiltag til at begrænse problemet er forekomsten generelt øget i de seneste ti-femten år. Fedtede hvalpe er i dag en af de vigtigste årsager (i Sverige så godt som den eneste årsag) til behandling med antibiotika og den eneste alvorlige infektionssygdom, udover plasmacytose, som ikke er under kontrol i pelsdyrproduktionen. Udover de indlysende omkostninger i forbindelse med dyrlægebesøg, antibiotika og hvalpedødelighed forårsager fedtede hvalpe indtægtstab som følge af nedsat tilvækst og lejlighedsvis dårlig skindkvalitet (hårløse partier). Sygdommen giver også øgede arbejdsomkostninger på minkfarmen idet syge hvalpekuld skal inspiceres, hvalpe vaskes, antibiotika doseres og kasser rengøres. Kan sygdommen forebygges med vaccine og ændrede håndteringsrutiner forbedres velfærden hos minken antageligt og minkfarmerens tab mindskes. Det vigtigste udbytte af projektet er: Identifikation af nye vaccine kandidat proteiner som giver god beskyttende immunitet mod sygdomskomplekset fedtede hvalpe. Bedre forståelse af sygdomskomplekset fedtede hvalpe: patogenese, samt variation i sygdomsforekomst og spredning Bedre forståelse af calicivirus rolle i sygdommens patogenese Udvikling af nye diagnostiske redskaber til påvisning af calicivirus i prøver fra mink. 5. Planer vedr. offentliggørelse I de foregående år er resultater af projektet blevet publiceret i Faglig Årsberetning. Mere detaljerede manuskripter der omfatter yderligere data er under forberedelse og så snart beskyttelsen af rettighederne til eventuelle patenter og lignende er sikret, vil disse manuskripter blive indsendt til peer reviewede tidsskrifter. Vi vil løbende informere mink avlernes organisation og dyrlægerne ved NJF møder og på sigt i forbindelse med internationale videnskabelige møder. Side 6 af 6

7 Der forventes publikationer indenfor følgende emner: Udvikling af en infektionsmodel for sygdomskomplekset fedtede hvalpe Proteiner giver god immunitet mod sygdommen, som vaccine kandidater. Calicivirus rolle i sygdommens patogenese Diagnostiske redskaber til påvisning af astrovirus og calicivirus Referenceliste til projektbeskrivelse Baule, C., K. Ullman, U. Hellman, H.H. Dietz, L. Englund & G. Czifra Diarre i dieperioden hos minkhvalpe II. Kloning og ekspression af Mink Astrovirus (MiAstV) Kapsidprotein Faglig Årsberetning Czifra, G., Sundquist, B.G., Hellman, U., & Stipkovits, L Protective effect of two Mycoplasma gallisepticum protein fractions affinity purified with monoclonal antibodies. Avian Path, 29: Englund L, Chriél M, Dietz HH, Hedlund K-O, Astrovirus epidemiologically linked to pre-weaning diarrhoea in mink. Vet Microbiol 85:1-11. Gorham JR, Evermann JF, Ward A, Pearson R, Shen D, Hartsough GR, Leathers C, 1990, Detection of coronavirus-like particles from mink with epizootic catharral gastroenteritis. Can J Vet Res 54: Guo M, Evermann JF, Saif LJ, 2001, Detection and molecular characterization of cultivable caliciviruses from clinically normal mink and enteric caliciviruses associated with diarrhoea. Arch Vir 146: Have P, Moving V, Svansson V, Uttenthal Å, Bloch B, 1992, Coronavirus infection in mink (Mustela vison). Serological evidence of infection with a coronavirus related to transmissible gastroenteritis virus and porcine epidemic diarrhea virus. Vet Microbiol 31:1-10. Hammer, A. S., Ullman, K. & G. Czifra Diarre i dieperioden hos minkhvalpe IV. Astrovirus infektion hos minkhvalpe, virologiske og patologiske fund i fedtede hvalpe indsendt til diagnostisk undersøgelse Faglig Årsberetning 2006, Hellman, U Peptide mapping using MALDI- TOF-MS. p In J.Silberring & R. Ekman (eds) Mass Spectrometry and Hyphenated Techniques in Neuropeptide Research 1 st ed. Wiley-Interscience, New York Järplid B, Mejerland T, 1998, Villous atrophy in the small intestine of mink kits with diarrhea. Scientifur 22(2): Jørgensen M, Scheutz F, Strandbygaard B, 1996, Escherichia coli and virus isolated from sticky kits. Acta vet scand 37: Kokles R, 1975, Isolation of reoviruses from mink (in German). Arch Exp Veterinarmed 29: Mittelholzer, C., L. Englund, K.H. Hedlund, H.H. Dietz, and L. Svensson 2003a. Molecular characterization of a novel astrovirus associated with disease in mink. J Gen Vir 84, Side 7 af 7

8 Mittelholzer, C., L. Englund, K.H. Hedlund, H.H. Dietz, and L. Svensson 2003b. Detection and sequence analysis of Danish and Swedish strains of mink astrovirus. J Clin Micro 41, Morein, B., Sundquist, B., Hoglund, S., Dalsgaard, K. & Osterhaus, A Iscom, a novel structure for antigenic presentation of membrane proteins from enveloped viruses. Nature, 308, Ullman, K., K. O. Hedlund, A. S. Hammer M. Isaksson, H.H. Dietz, L. Englund & G. Czifra Diarre i dieperioden hos minkhvalpe I. Påvisning af Mink Astrovirus (MiAstV) i klininske prover med Real-time RT-PCR Faglig Årsberetning Ullman, K., Hammer, A. S., Hedlund, K. O., Thorén, P. & G. Czifra Diarre i dieperioden hos minkhvalpe III. Prævalens af Mink Astrovirus (MiAstV) i fæcesprøver fra minkhvalpe på tre farme i dieperioden. Faglig Årsberetning 2006, Bilagsliste Liste over evt. bilag vedlagt ansøgningen f.eks. CV er, vedtægter. 14. Det samlede budget for projektperioden 2009 Det samlede budget kr. Interne lønomkostninger (ansøger + evt. medansøgere) s 620 Ekstern bistand Materialer 210 Udstyr Møder og rejser 30 Andre udgifter (eksperimentelle immuniseringer) 80 Administrative omkostninger (overhead, 20%) 235 Omkostninger i alt Indtægter fra projektet Anslået scrapværdi for udstyr Det samlede tilskudsgrundlag i alt Det ansøgte tilskud 725 Tilskuddets andel af tilskudsgrundlaget, i pct. 62 % OBS: Omkostningerne skal være eksklusiv moms. Side 8 af 8

9 15. Specifikation af ansøgers interne lønomkostninger Lønkategori timesats kr. pr. time timeforbrug I alt kr. AC 15% TAP 100% Overhead I alt % Bemærkninger til budgettet Den tredje treårige projektperiode er påbegyndt i Foreliggende oplæg vedrører 2009, det tredje år af denne periode. Udover driftsmidler til at dække prøveindsamling og laboratoriematerialer i Danmark og i Sverige, vil vi gerne have mulighed for at udnytte Claudia Baules (CB) ekspertise som molekylærbiolog 15 % af fuld tid. Mehdi Bidhoktis (MB) vil arbejde 100 % af fuld tid med genetisk karakterisering af calicivirus og astrovirus, produktion of rekombinante calicivirusproteiner med henblik på udvikling af vaccinekandidater og videreudvikling af en astrovirus vaccine i samarbejde med et vaccinefirma. Karin Ullman (KU) vil arbejde 50 % af fuld tid med udvikling af molekylære og serologiske testmetoder til påvisning af mink calicivirus og kombination af disse metoder med eksisterende mink astrovirus assays. CB og KU har finansiering fra Afdeling for Virologi SVA til at dække den resterende tid (CB (35%) og KU (50%)). Modfinansiering af lønomkostninger for projektdeltagelse af Kjell-Olof Hedlund (10 %) dækkes af ordinære arbejdsgivere, dvs SMI. 17. Oplysninger i relation til samarbejdsprojekter, hvor samarbejdspart er medansøger Budget kr. Ansøgt tilskud kr. Ansøgt tilskud i pct. Ansøger Medansøger Medansøger 2 I alt Side 9 af 9

Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden

Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden 1. Projektets titel Der skal tilstræbes en kort men samtidig dækkende titel for projektet 2. Projektets hovedformål (max. 5 linier) Der skal her anføres

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2012 fra Pelsdyrafgiftsfonden

Ansøgning om tilskud i 2012 fra Pelsdyrafgiftsfonden Ansøgning om tilskud i 2012 fra Pelsdyrafgiftsfonden 1. Projektets titel Der skal tilstræbes en kort men samtidig dækkende titel for projektet 2. Projektets hovedformål (max. 5 linier) Der skal her anføres

Læs mere

Håndtering af PED- udbrud Erfaringer fra USA. Dyrlæge Per Damkjær Bak DANVET K/S

Håndtering af PED- udbrud Erfaringer fra USA. Dyrlæge Per Damkjær Bak DANVET K/S Håndtering af PED- udbrud Erfaringer fra USA Dyrlæge Per Damkjær Bak DANVET K/S Disposition PED Historik Status på PED i Europa og USA Nyt vedr. overvågning og beredskab i DK Diagnostik, sygdomsforløb

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2012 fra Pelsdyrafgiftsfonden

Ansøgning om tilskud i 2012 fra Pelsdyrafgiftsfonden Ansøgning om tilskud i 2012 fra Pelsdyrafgiftsfonden 1. Projektets titel: Ernæring og næringsstofbehov hos mink. 2. Projektets hovedformål At fastsætte minkens behov for specifikke næringsstoffer og belyse

Læs mere

PED situationen i Europa

PED situationen i Europa PED situationen i Europa Anette Bøtner Dyrlæge Professor i beredskab for virussygdomme DTU Veterinærinstituttet København: Produktionssygdomme Lindholm: Eksotiske virus 3 Lindholm - eksotiske virussygdomme

Læs mere

UNDERSØGELSE AF PCV2-STATUS I TO DANSKE BESÆTNINGER TO ÅRS OPFØLGNING.

UNDERSØGELSE AF PCV2-STATUS I TO DANSKE BESÆTNINGER TO ÅRS OPFØLGNING. UNDERSØGELSE AF PCV2-STATUS I TO DANSKE BESÆTNINGER TO ÅRS OPFØLGNING. MEDDELELSE NR. 933 To danske slagtesvinebesætninger, som fra start så ud til at være fri for PCV2, fik løbende undersøgt blodprøver

Læs mere

12. Projektbeskrivelse

12. Projektbeskrivelse 12. Projektbeskrivelse 1. Projektets formål At afdække minkens behov for specifikke næringsstoffer (aminosyrer, fedtsyrer, mineraler og vitaminer) samt muligheden for at erstatte protein med kulhydrat

Læs mere

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer.

Ansøgning om tilskud i Projektets titel Der skal angives en kort men samtidig dækkende titel for projektet. Max 50 karakterer. Ansøgning Pelsdyrafgiftsfonden 2013 De grå tekstbokse skal betragtes som en vejledning og skal slettes inden ansøgningen sendes til fonden. Bemærk at punktet med underskriften skal være på den første side

Læs mere

Coccidie-infektion hos danske farmmink et overset problem?

Coccidie-infektion hos danske farmmink et overset problem? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 01, 2017 Coccidie-infektion hos danske farmmink et overset problem? Petersen, Heidi Huus; Hansen, Mette Sif; Chriél, Mariann; Holm, Trine Published in: Dyrlaegemagasinet

Læs mere

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE 3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE ERFARING NR. 1404 Tre besætninger producerede hver 10 hold PRRS-fri smågrise, selvom soholdet var PRRS-positivt. Dette var muligt på trods

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 (Omtryk - 16-12-2015 - Henvendelse om økonomisk betydning for ejendomme vedlagt) MOF Alm.

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 (Omtryk - 16-12-2015 - Henvendelse om økonomisk betydning for ejendomme vedlagt) MOF Alm. Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 (Omtryk - 16-12-2015 - Henvendelse om økonomisk betydning for ejendomme vedlagt) MOF Alm.del B Offentligt Bredgade 54 Kaj Bank Olesen Tiphedevej 10 CHR 59544 Rådgivningsbesøg

Læs mere

Årsrapport vedrørende laboratorieundersøgelser af materiale fra svin på DTU Veterinærinstituttet og Laboratorium for svinesygdomme i Kjellerup

Årsrapport vedrørende laboratorieundersøgelser af materiale fra svin på DTU Veterinærinstituttet og Laboratorium for svinesygdomme i Kjellerup Årsrapport 203 vedrørende laboratorie af materiale fra svin på DTU Veterinærinstituttet og Laboratorium for svinesygdomme i Kjellerup Juni 204 Indhold. Indledning... 3 2. Data og materiale... 3 3. Undersøgelser

Læs mere

BEGRÆNSET GENETISK VARIATION I PRRS OVER TID HOS GRISE I VÆKST

BEGRÆNSET GENETISK VARIATION I PRRS OVER TID HOS GRISE I VÆKST BEGRÆNSET GENETISK VARIATION I PRRS OVER TID HOS GRISE I VÆKST MEDDELELSE NR. 1022 Der var meget lidt genetisk variation blandt de PRRS-virus, som kunne isoleres i 3 danske besætninger i løbet af 6-11

Læs mere

Håndtering af sår 2015

Håndtering af sår 2015 Håndtering af sår 2015 LVK Årsmøde 2015 Af Karin Mundbjerg Baggrund Ny viden Ny sårsygdom Nyt om sårheling I behandler mange sår Hvad er det optimale? Fur animal epidemic necrotic pyoderma Ansigts- og

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/2008 af 7. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår minimumskravene til programmer

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2009 fra Pelsdyrafgiftsfonden

Ansøgning om tilskud i 2009 fra Pelsdyrafgiftsfonden Ansøgning om tilskud i 2009 fra Pelsdyrafgiftsfonden 1. Samarbejdsaftale mellem PFC og KU 2. Projektets hovedformål Det er projektets formål at udbygge og formalisere samarbejdet om adfærdsstudier af dansk

Læs mere

Mutant stamme af PCV2 opdatering af tilgængelig viden

Mutant stamme af PCV2 opdatering af tilgængelig viden Mutant stamme af PCV2 opdatering af tilgængelig viden Professor Lars Erik Larsen, Sektion for Virologi Seniorrådgiver Charlotte Hjulsager, Sektion for Diagnostik, Beredskab og Myndighedsbetjening Opdateret

Læs mere

Tarmsygdomme i klimastalden hvad fortæller sokkeprøverne os? DANVETs årsmøde 11. marts 2016 Fagdyrlæge Kirsten Jensen

Tarmsygdomme i klimastalden hvad fortæller sokkeprøverne os? DANVETs årsmøde 11. marts 2016 Fagdyrlæge Kirsten Jensen Tarmsygdomme i klimastalden hvad fortæller sokkeprøverne os? DANVETs årsmøde 11. marts 2016 Fagdyrlæge Kirsten Jensen Agenda Baggrunden for sokkeprøverne Hvorfor er de som de er? Sygdommene de diagnosticerer

Læs mere

Nye diagnostiske muligheder ved tarminfektioner. DVHS November 2013 Chefforsker Ken Steen Pedersen, Afd. Veterinær Forskning og Udvikling

Nye diagnostiske muligheder ved tarminfektioner. DVHS November 2013 Chefforsker Ken Steen Pedersen, Afd. Veterinær Forskning og Udvikling Nye diagnostiske muligheder ved tarminfektioner DVHS November 2013 Chefforsker Ken Steen Pedersen, Afd. Veterinær Forskning og Udvikling Introduktion Baggrund og formål med indlæg VSP-rapport 42 med samlede

Læs mere

Øvre luftvejsinfektioner hos kat

Øvre luftvejsinfektioner hos kat Øvre luftvejsinfektioner hos kat Dyrlæge Stig Feldballe Dyreklinikken Skovlunde-Herlev Racekatten, Valby 14. november 2012 Øvre luftvejsinfektioner hos kat Calicivirusinfektion (FCV) Herpesvirusinfektion

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget (Omtryk Henvendelse om økonomisk betydning for ejendomme vedlagt) MOF Alm.

Miljø- og Fødevareudvalget (Omtryk Henvendelse om økonomisk betydning for ejendomme vedlagt) MOF Alm. Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 (Omtryk - 16-12-2015 - Henvendelse om økonomisk betydning for ejendomme vedlagt) MOF Alm.del B Offentligt Bredgade 54 Kaj Bank Tiphedevej 10 CHR 59544 Rådgivningsbesøg

Læs mere

Bilag 11: Håndtering af syge/skadede dyr

Bilag 11: Håndtering af syge/skadede dyr (Version 2, 8. februar 2012) Bilag 11: Håndtering af syge/skadede dyr Lovkrav: Bek. nr. 707 5. Alle dyr, der synes at være syge eller tilskadekomne, skal omgående have en passende behandling. Hvis et dyr

Læs mere

Øvre luftvejsinfektioner hos kat

Øvre luftvejsinfektioner hos kat Øvre luftvejsinfektioner hos kat Dyrlæge Stig Feldballe Dyreklinikken Skovlunde-Herlev DARAK Valby Medborgerhus 25. november 2014 Øvre luftvejsinfektioner hos kat Øvre luftveje: Næsehulen Bihuler/næsehule

Læs mere

Overvågning af den generelle sundhedstilstand blandt husdyr lov 432 af 9. juni 2004

Overvågning af den generelle sundhedstilstand blandt husdyr lov 432 af 9. juni 2004 Overvågning af den generelle sundhedstilstand blandt husdyr lov 432 af 9. juni 2004 Liste 1 - alvorlige smitsomme sygdomme Liste 2 mindre alvorlige smitsomme sygdomme Liste 1 Transmissible mink encephalopati

Læs mere

Diagnosticering af Clostridium perfringens type C infektion i neonatale grise

Diagnosticering af Clostridium perfringens type C infektion i neonatale grise Diagnosticering af Clostridium perfringens type C infektion i neonatale grise med real-time PCR og ELISA DVHS 3. maj 2013 Speciale af cand.med.vet. Camilla Bjørn Olesen 1 De næste 25 min Baggrund Formål

Læs mere

MISLYKKET FORSØG PÅ AT SANERE EN BESÆTNING MED SMÅGRISE OG SLAGTESVIN FOR PRRSV VED BRUG AF VACCINE

MISLYKKET FORSØG PÅ AT SANERE EN BESÆTNING MED SMÅGRISE OG SLAGTESVIN FOR PRRSV VED BRUG AF VACCINE MISLYKKET FORSØG PÅ AT SANERE EN BESÆTNING MED SMÅGRISE OG SLAGTESVIN FOR PRRSV VED BRUG AF VACCINE MEDDELELSE NR. 1017 Det lykkedes ikke at sanere en PRRSV-positiv besætning for PRRSV ved hjælp af en

Læs mere

Lyme Artrit (Borrelia Gigt)

Lyme Artrit (Borrelia Gigt) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Lyme Artrit (Borrelia Gigt) Version af 2016 1. HVAD ER LYME ARTRIT (BORRELIA GIGT) 1.1 Hvad er det? Borrelia gigt (Lyme borreliosis) er en af de sygdomme,

Læs mere

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Indhold Lidt basalt om vacciner VACCINER HVILKE, HVORDAN, HVORNÅR, HVORFOR, HVOR MEGET, HVORFRA?

Læs mere

Baggrundserklæring fra tilsynsførende dyrlæge

Baggrundserklæring fra tilsynsførende dyrlæge Baggrundserklæring fra tilsynsførende dyrlæge Jeg, (BLOKBOGSTAVER) den undertegnede dyrlæge, som fører tilsyn med tyrestationen, attesterer hermed at: a. I perioden mellem første og sidste sædopsamling

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Genetik s (DSMG) politik vedrørende klinisk anvendelse af genomisk sekventering

Dansk Selskab for Medicinsk Genetik s (DSMG) politik vedrørende klinisk anvendelse af genomisk sekventering Dansk Selskab for Medicinsk Genetik s (DSMG) politik vedrørende klinisk anvendelse af genomisk sekventering De sidste 10 års store fremskridt indenfor gensekventeringsteknologi har gjort det muligt at

Læs mere

OPRINDELSES- OG SUNDHEDSATTEST for eksport af hund eller kat fra Danmark til New Zealand

OPRINDELSES- OG SUNDHEDSATTEST for eksport af hund eller kat fra Danmark til New Zealand OPRINDELSES- OG SUNDHEDSATTEST for eksport af hund eller kat fra Danmark til New Zealand Identifikation af dyret Navn: Race: Køn: Fødselsdato: Mikrochip nr.: Anatomisk placering af microchip: Fysisk beskrivelse

Læs mere

DIAGNOSTISKE TEST, infektioner og krybdyr.

DIAGNOSTISKE TEST, infektioner og krybdyr. DIAGNOSTISKE TEST, infektioner og krybdyr. Oprindelsen af ordet diagnose er svær at finde, men på græsk betyder det igennem kundskab. Dia = gennem og gnosis = kundskab. Deler man ordet di agnose kan det

Læs mere

Anvendelse af vacciner. Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi

Anvendelse af vacciner. Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Anvendelse af vacciner Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Indhold Lidt basalt om vacciner VACCINER HVILKE, HVORDAN, HVORNÅR, HVORFOR, HVOR MEGET, HVORFRA? Lidt

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1/21 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Purevax RCPCh FeLV. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktive stoffer: 1 dosis (1 ml) indeholder: Frysetørret pille: Svækket felin rhinotracheitis

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. AviPro IBD LC-75 Vet., pulver til opløsning i drikkevand

PRODUKTRESUMÉ. for. AviPro IBD LC-75 Vet., pulver til opløsning i drikkevand 2. maj 2012 PRODUKTRESUMÉ for AviPro IBD LC-75 Vet., pulver til opløsning i drikkevand 0. D.SP.NR 21362 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN AviPro IBD LC-75 Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt

Læs mere

DIAGNOSTIK AF INDSENDTE GRISE HOS LABORATORIUM FOR SVINESGYDOMME

DIAGNOSTIK AF INDSENDTE GRISE HOS LABORATORIUM FOR SVINESGYDOMME DIAGNOSTIK AF INDSENDTE GRISE HOS LABORATORIUM FOR SVINESGYDOMME ERFARING NR. 1717 Ledbetændelse, mavesår, PCV2, Helicobacter og PRRS blev i højere grad observeret hos slagtesvin end hos smågrise ved obduktion

Læs mere

Bilag Dansk Akvakultur Nyhedsbrev. Sammenligning af tre dypvacciner mod rødmundsyge

Bilag Dansk Akvakultur Nyhedsbrev. Sammenligning af tre dypvacciner mod rødmundsyge BILAG 3: RØDMUNDSYGE BILAG 3A Bilag Dansk Akvakultur Nyhedsbrev Sammenligning af tre dypvacciner mod rødmundsyge Sidhartha Desmukh*, Inger Dalsgaard**, Martin K. Raida*, Kurt Buchmann* *Fakultet for Biovidenskab,

Læs mere

Fodringsstrategi i sidste del af drægtigheden og redekassemiljøets betydning for minktævens tidlige moderegenskaber

Fodringsstrategi i sidste del af drægtigheden og redekassemiljøets betydning for minktævens tidlige moderegenskaber Fodringsstrategi i sidste del af drægtigheden og redekassemiljøets betydning for minktævens tidlige moderegenskaber Christina Dahlin, cand.scient i Husdyrvidenskab Specialeprojekt Hovedvejleder: Anne Sofie

Læs mere

INGEN FRAVÆNNINGSDIARRÉ UDEN SMITSTOF

INGEN FRAVÆNNINGSDIARRÉ UDEN SMITSTOF INGEN FRAVÆNNINGSDIARRÉ UDEN SMITSTOF ERFARING NR. 1701 Patogen coli (F4/F18) blev fundet ved PCR i 17 ud af 17 undersøgte besætninger med fravænningsdiarré. INSTITUTION: FORFATTER: SEGES, DEN RULLENDE

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2012

Ansøgning om tilskud i 2012 Til fondens interne brug J.nr.: Dato: Svineafgiftsfonden Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Ansøgning om tilskud i 2012 3. Projektets titel: Vidensdeling, vidensopbygning og formidling 4. Hovedformål

Læs mere

Luftvejskomplekset hos slagtesvin. Svinefagdyrlæge Annette Bech, LVK

Luftvejskomplekset hos slagtesvin. Svinefagdyrlæge Annette Bech, LVK Luftvejskomplekset hos slagtesvin Svinefagdyrlæge Annette Bech, LVK Introduktion Lungesygdom er en dyr lidelse hos slagtesvin. Klinisk sygdom, høj dødelighed Dårlig foderudnyttelse, nedsat tilvækst Årsager

Læs mere

Værd at vide om. Mykoplasma. (Almindelig lungesyge) Literbuen 9 2740 Skovlunde Telefon: 44 54 69 00 Telefax: 44 53 19 55 www.intervet.

Værd at vide om. Mykoplasma. (Almindelig lungesyge) Literbuen 9 2740 Skovlunde Telefon: 44 54 69 00 Telefax: 44 53 19 55 www.intervet. Værd at vide om Breathe better. Grow better. Mykoplasma (Almindelig lungesyge) Introduktion Mykoplasmalungesyge, også kaldet almindelig lungesyge, er en lungebetændelse der optræder hos slagtesvin. Infektionen

Læs mere

(19) DANMARK (12) PATENTSKRIFT. Patent- og Varemærkestyrelsen. (57) Sammendrag: (11) DK 175318 B1

(19) DANMARK (12) PATENTSKRIFT. Patent- og Varemærkestyrelsen. (57) Sammendrag: (11) DK 175318 B1 (19) DANMARK (11) DK 175318 B1 (12) PATENTSKRIFT Patent- og Varemærkestyrelsen (51) Int.C1 7.: A 61 K 39/17 C 12 N 7/00 (21) Patentansøgning nr: PA 1989 03471 (22) Indleveringsdag: 1989-07-13 (24) Løbedag:

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Purevax RCP FeLV, lyofilisat og solvens til injektionsvæske, suspension. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 dosis (1 ml) indeholder: Lyofilisat:

Læs mere

Typisk udviklingsforløb ved svinepest høj virulens

Typisk udviklingsforløb ved svinepest høj virulens Typisk udviklingsforløb ved svinepest høj virulens Dag efter Klassisk svinepest infektion 3 4 Feber 4 Let nedstemt; Tøvende gang; Æder langsomt 5 Smager ved fordring/nedsat ædelyst. Lind afføring 6. Nedstemt!

Læs mere

Anvendelse af foderdata til at sikre gode fødsler og høj mælkeydelse. LVK, Årsmøde 2015 Dyrlæge Børge Mundbjerg Biovet

Anvendelse af foderdata til at sikre gode fødsler og høj mælkeydelse. LVK, Årsmøde 2015 Dyrlæge Børge Mundbjerg Biovet Anvendelse af foderdata til at sikre gode fødsler og høj mælkeydelse LVK, Årsmøde 2015 Dyrlæge Børge Mundbjerg Biovet Hvad gør emnet interessant Tiden fra fødsel til fravænning er den vigtigste på farmen

Læs mere

Anvendelse af DNA markører i planteforædlingen

Anvendelse af DNA markører i planteforædlingen Anvendelse af DNA markører i planteforædlingen Forsker Gunter Backes, Afdeling for Planteforskning, Forskningscentret Risø DNA-markører på kontaktfladen mellem molekylær genetik og klassisk planteforædling

Læs mere

Testet i udlandet. Oversigt af udenlandske analyser rekvireret fra Færøerne i 2013 11-11-2013. Forfatter: Janus Vang, Ph.D.

Testet i udlandet. Oversigt af udenlandske analyser rekvireret fra Færøerne i 2013 11-11-2013. Forfatter: Janus Vang, Ph.D. 11-11-2013 Testet i udlandet Oversigt af udenlandske analyser rekvireret fra Færøerne i 2013 Forfatter: Janus Vang, Ph.D. ANSVARLIG: REGIN W. DALSGAARD, BESTYRELSESFORMAND FOR VINNUFRAMI INTRODUKTION Færøernes

Læs mere

Hvad data viser om fodring op til fødsel

Hvad data viser om fodring op til fødsel Hvad data viser om fodring op til fødsel Årsmøde i Vet-Team Holstebro 2015 Dyrlæge Børge Mundbjerg Biovet Hvad gør emnet interessant Tiden fra fødsel til fravænning er den vigtigste på farmen Hvalperesultatet

Læs mere

Udvikling og validering af ELISA test til bestemmelse af Newcastle Disease antistoffer i serum og æg

Udvikling og validering af ELISA test til bestemmelse af Newcastle Disease antistoffer i serum og æg Udvikling og validering af ELISA test til bestemmelse af Newcastle Disease antistoffer i serum og æg Rapport over forsøg finansieret af Fjerkræafgiftsfonden i projektåret 2007/2008 Forfattere: Lis Olesen,

Læs mere

PED - ny alarmerende svinesygdom i Danmark? Bent Nielsen, Dyrlæge, PhD, Afdelingschef SPF Sundhed og Diagnostik/Business VSP/SEGES

PED - ny alarmerende svinesygdom i Danmark? Bent Nielsen, Dyrlæge, PhD, Afdelingschef SPF Sundhed og Diagnostik/Business VSP/SEGES PED - ny alarmerende svinesygdom i Danmark? Bent Nielsen, Dyrlæge, PhD, Afdelingschef SPF Sundhed og Diagnostik/Business VSP/SEGES PED i USA Porcint Epidemisk Diarre PEDv Corona virus rammer kun grise

Læs mere

Kan brug af foderdata bruges som værktøj til at sikre gode fødsler og høj mælkeydelse

Kan brug af foderdata bruges som værktøj til at sikre gode fødsler og høj mælkeydelse Kan brug af foderdata bruges som værktøj til at sikre gode fødsler og høj mælkeydelse LVK mink dyrlægerne, Tylstrup 2015 Dyrlæge Børge Mundbjerg Biovet Hvad gør emnet interessant Tiden fra fødsel til fravænning

Læs mere

Genetiske Aspekter af HCM hos Kat. - en introduktion til forskningsprojektet

Genetiske Aspekter af HCM hos Kat. - en introduktion til forskningsprojektet Genetiske Aspekter af HCM hos Kat - en introduktion til forskningsprojektet Cand. scient. Mia Nyberg, ph.d. stud. mnje@life.ku.dk IMHS, Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, Klinisk Biokemisk

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2017

Ansøgning om tilskud i 2017 1. Genbank for kartofler. Ansøgning om tilskud i 2017 2. Ansøger og projektansvarlig a. Navn og adresse: Danespo A/S, Ryttervangen 1, 7323 Give b. CVR-nummer: 10440831 c. web-adresse: www.danespo.com d.

Læs mere

Diarré hos smågrise og slagtesvin

Diarré hos smågrise og slagtesvin Institut for Produktionsdyr og Heste, Sektion for produktion og Sundhed & Øvet A/S Diarré hos smågrise og slagtesvin Dyrlæge, Stud. Ph.D Nicolai Weber, Københavns Universitet Specialdyrlæge Ken Steen Pedersen,

Læs mere

Colon irritable efter mavetarm-infektion Tarmbakteriologisk Årsmøde, Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi Slagelse Sygehus, d. 13.

Colon irritable efter mavetarm-infektion Tarmbakteriologisk Årsmøde, Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi Slagelse Sygehus, d. 13. Colon irritable efter mavetarm-infektion Tarmbakteriologisk Årsmøde, Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi Slagelse Sygehus, d. 13. juni Anna Tølbøll Svendsen, Læge og klinisk assistent Sjællands Universitetshospital

Læs mere

Coronavirusinfektion hos kat (FIP) Dyrlæge Stig Feldballe Dyreklinikken Skovlunde-Herlev Racekatten 9.11.2011

Coronavirusinfektion hos kat (FIP) Dyrlæge Stig Feldballe Dyreklinikken Skovlunde-Herlev Racekatten 9.11.2011 Coronavirusinfektion hos kat (FIP) Dyrlæge Stig Feldballe Dyreklinikken Skovlunde-Herlev Racekatten 9.11.2011 Coronavirusinfektion Coronavirus giver i meget sjældne tilfælde FIP, som nok er den mest frygtede

Læs mere

FORBRUGET AF TETRACYKLIN KAN REDUCERES I NOGLE BESÆTNINGER UDEN TEGN PÅ PRODUKTIONSTAB

FORBRUGET AF TETRACYKLIN KAN REDUCERES I NOGLE BESÆTNINGER UDEN TEGN PÅ PRODUKTIONSTAB FORBRUGET AF TETRACYKLIN KAN REDUCERES I NOGLE BESÆTNINGER UDEN TEGN PÅ PRODUKTIONSTAB ERFARING NR. 1604 En undersøgelse i udvalgte besætninger har vist, at tetracyklinforbruget kunne reduceres i 14 ud

Læs mere

Bliv klogere på influenza.. Lars Erik Larsen - DTU VETERINÆRINSTITUTTET Niels Hjørnholm - LVK

Bliv klogere på influenza.. Lars Erik Larsen - DTU VETERINÆRINSTITUTTET Niels Hjørnholm - LVK Bliv klogere på influenza.. Lars Erik Larsen - DTU VETERINÆRINSTITUTTET Niels Hjørnholm - LVK Hvad er influenza for en størrelse? 2 Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet Hvordan opstår nye

Læs mere

L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008

L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008 L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 708/2008 af 24. juli 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår betingelserne for undtagelse af

Læs mere

ChemVet Calf PASTE koncept KALVE

ChemVet Calf PASTE koncept KALVE ChemVet Calf PASTE koncept KALVE Calf PASTE concept Et innovativt management redskab til styring af den første kritiske periode i livet hos unger af drøvtyggere Tilskudsfoder til stabilisering af starten

Læs mere

- Ansøgning om tilskud i 2014

- Ansøgning om tilskud i 2014 - Ansøgning om tilskud i 2014 Projektets titel: Markedsadgang gennem videnopbygning, videndeling og nationalt samarbejde inden for fødevare- og veterinærområdet 1.1 Projektejer / ansøger: Brancheforeningen

Læs mere

Ken Pedersen, Ø-Vet Fra KU: Christian Fink Hansen, Jens Peter Nielsen, Nicolaj Rosager Weber Fra VSP: Hanne Maribo, Claus Hansen

Ken Pedersen, Ø-Vet Fra KU: Christian Fink Hansen, Jens Peter Nielsen, Nicolaj Rosager Weber Fra VSP: Hanne Maribo, Claus Hansen Dagsorden Mødedato 14. november 2016 Kl. 9-12 Sted Bilagsnr. Deltagere Afbud Kopi Axeltorv 3, 1609 København V, henvendelse på 1. sal. Ingen Ken Pedersen, Ø-Vet Fra KU: Christian Fink Hansen, Jens Peter

Læs mere

Overvågning af influenza A virus i svin i 2014

Overvågning af influenza A virus i svin i 2014 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 17, 2017 Overvågning af influenza A virus i svin i 2014 Krog, Jesper Schak; Hjulsager, Charlotte Kristiane; Larsen, Lars Erik Publication date: 2015 Document Version

Læs mere

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome)

Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Title Mevalonat Kinase Defekt (MKD) (eller HYper IgD syndrome) Version af 2016 1. HVAD ER MKD 1.1 Hvad er det? Mevalonat kinase mangel er en genetisk sygdom.

Læs mere

Clostridium difficile. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Clostridium difficile. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Clostridium difficile Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Clostridium difficile - CD Tarmbakterie Sporedannende Reservoir Tarmflora Omgivelser Kontaktsmitte Fæko-orale rute Forekomst CD forekommer i normal

Læs mere

Diarré hos klimagrise og slagtesvin

Diarré hos klimagrise og slagtesvin Diarré hos klimagrise og slagtesvin Ø-Vet Årsmøde Sørup Herregård den 27. januar 2015 Inge Larsen PhD studerende, Fagdyrlæge i svinesygdomme Københavns Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Institut

Læs mere

DYREVELFÆRDEN PÅ DANSKE MINKFARME

DYREVELFÆRDEN PÅ DANSKE MINKFARME DYREVELFÆRDEN PÅ DANSKE MINKFARME DYREVELFÆRDEN PÅ DANSKE MINKFARME Minkfarme skal drives efter reglerne i Bekendtgørelse om beskyttelse af pelsdyr. Den trådte i kraft 1. januar 2007 på basis af europæiske

Læs mere

Respirationsvejslidelser - kalve. Kvægkursus Kjellerup 22-23. Oktober 2015 Lars Erik Larsen Veterinærinstituttet DTU

Respirationsvejslidelser - kalve. Kvægkursus Kjellerup 22-23. Oktober 2015 Lars Erik Larsen Veterinærinstituttet DTU Respirationsvejslidelser - kalve Kvægkursus Kjellerup 22-23. Oktober 2015 Lars Erik Larsen Veterinærinstituttet DTU 2 Respirationsvejslidelser er multifaktorielle! Kenneth Krogh design 3 Luftvejs smitstoffernes

Læs mere

MARKKU JOHANSEN, MORTEN BRØGGER, PETER JUUL KRISTENSEN, PETER AHRENS, POUL BÆKBO OG TIM K. JENSEN

MARKKU JOHANSEN, MORTEN BRØGGER, PETER JUUL KRISTENSEN, PETER AHRENS, POUL BÆKBO OG TIM K. JENSEN MEDDELELSE NR. 868 Fravænnede grise kan smittes med Lawsonia fra andre grise og fra bakterier som har overlevet rengøring og desinfektion af smågrisestaldene. Normalt er smittepresset i farestalden meget

Læs mere

IN VITRO DIAGNOSTIKA

IN VITRO DIAGNOSTIKA IN VITRO DIAGNOSTIKA IN VITRO DIAGNOSTIKA udvikler, producerer og sælger in vitro diagnostika til klinisk mikrobiologi, veterinær diagnostik, fødevarekontrol samt miljø- og hygiejnekontrol i ind- og udland.

Læs mere

PCV2 i slagtesvinebesætninger

PCV2 i slagtesvinebesætninger PCV2 i slagtesvinebesætninger Jakob Bagger Svinefagdyrlæge LVK svinedyrlægerne Øst Disposition Indledning PCV2 symptomer v. slagtesvin Hvordan stilles diagnosen Vacciner og vaccinationstrategier Vaccineeffekt

Læs mere

Budget- og finansieringsskema

Budget- og finansieringsskema Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Amalievej 20 Forbeholdt Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt J.nr. 1875 Frederiksberg C Budget- og finansieringsskema Specifikation

Læs mere

Clostridium difficile - CD

Clostridium difficile - CD Clostridium difficile - CD Tarmbakterie Sporedannende Reservoir Tarmflora Omgivelser Kontaktsmitte Fæko-orale rute Forekomst CD forekommer i normal tarmflora hos Børn < 2 år 50 % Raske voksne 3 % Hos indlagte

Læs mere

Case: Kalve med hoste 10 min

Case: Kalve med hoste 10 min Case: Kalve med hoste 10 min I en større malkebesætning (350 årskøer) flyttes kalvene fra enkeltbokse efter 2-3 uger og sættes i fællesbokse 6-8 kalve sammen. Kalvene fravænnes, når de er 13 uger, og kviekalvene

Læs mere

Effekt af antibiotikabehandling på produktivitet, resistens og velfærd.

Effekt af antibiotikabehandling på produktivitet, resistens og velfærd. Effekt af antibiotikabehandling på produktivitet, resistens og velfærd. LVK fagligt møde Kongensbro Kro den 28. november 2013 Inge Larsen PhD studerende, Fagdyrlæge i svinesygdomme Københavns Universitet

Læs mere

Ekstrakter - rammebevillinger

Ekstrakter - rammebevillinger Ekstrakter - rammebevillinger Professor Bente Vilsen Aarhus Universitet Biokemi 4.736.000 kr. Natrium-kalium pumpen sidder i membranen på alle celler og er livsnødvendig for at opretholde deres funktion.

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004D0558 DA 19.03.2008 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15. juli 2004 om gennemførelse af Rådets direktiv

Læs mere

Optimer din behandlingsstrategi ved smågrisediarre. Ken Steen Pedersen, Fagdyrlæge, Europæisk specialist i svinesundhed og -sygdomme, Ph.

Optimer din behandlingsstrategi ved smågrisediarre. Ken Steen Pedersen, Fagdyrlæge, Europæisk specialist i svinesundhed og -sygdomme, Ph. Optimer din behandlingsstrategi ved smågrisediarre Ken Steen Pedersen, Fagdyrlæge, Europæisk specialist i svinesundhed og -sygdomme, Ph.d studerende Baggrund Behandling af diarre har betydning på flere

Læs mere

EJER- OG DYRLÆGEERKLÆRING i forbindelse med eksport af hund fra Danmark til Australien

EJER- OG DYRLÆGEERKLÆRING i forbindelse med eksport af hund fra Danmark til Australien EJER- OG DYRLÆGEERKLÆRING i forbindelse med eksport af hund fra Danmark til Australien I Identifikation af hunden 1. Dyrets navn: 2. Fødselsdato : 3. Køn (angiv med cirkel): Han Kastreret han Hun Steriliseret

Læs mere

Test-strategi i forbindelse med diagnostik af paratuberkulose hos malkekvæg

Test-strategi i forbindelse med diagnostik af paratuberkulose hos malkekvæg KvægInfo nr.: 1201 Dato: 26-08-2003 Forfatter: Søren Saxmose Nielsen Test-strategi i forbindelse med diagnostik af paratuberkulose hos malkekvæg Af dyrlæge Søren Saxmose Nielsen Institut for Husdyrbrug

Læs mere

Ansøgning Pelsdyrafgiftsfonden 2015

Ansøgning Pelsdyrafgiftsfonden 2015 Ansøgning Pelsdyrafgiftsfonden 2015 Ansøgning om tilskud i 2015 1. Projektets titel Proteinbehov og omsætning hos mink 1A. Projektets hovedinstitution/ansøgerinstitution Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige

Læs mere

forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser

forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser INFEKTIONS- SYGDOMME S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser Statens Serum Institut Artillerivej 5 2300 København S TIL DEN GRAVIDE Tel.:

Læs mere

Sygdommene er en trussel mod dyrenes velfærd! Grise med svinepest

Sygdommene er en trussel mod dyrenes velfærd! Grise med svinepest Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Udvalget for Landdistrikter og Øer, Udvalget for Forsknin Innovation og Videregående Uddannelser 2011-12 SUU Alm.del Bilag

Læs mere

Flemming Scheutz Collaborating Centre for Reference and Research on Escherichia and Klebsiella

Flemming Scheutz Collaborating Centre for Reference and Research on Escherichia and Klebsiella WGS af IpaH positive stammer: E. coli/shigella klassifikation Flemming Scheutz Collaborating Centre for Reference and Research on Escherichia and Klebsiella Fødevarebårne infektioner Afdeling for bakterier,

Læs mere

Renal Dysplasi en kronisk nyresygdom

Renal Dysplasi en kronisk nyresygdom Katarina Tengvall og Maria Hurst Renal Dysplasi en kronisk nyresygdom Renal dysplasi er en medfødt nyresygdom som rammer unge hunde. Sygdommen er uhelbredelig og hundene dør oftest af kronisk nyresvigt

Læs mere

Screeningsundersøgelse af den danske slagtekyllingebestand for IB stamme D388

Screeningsundersøgelse af den danske slagtekyllingebestand for IB stamme D388 Screeningsundersøgelse af den danske slagtekyllingebestand for IB stamme D388 En screeningsundersøgelse af danske slagtekyllingebesætninger i månederne januar til april 2007 har vist, at IB stammen D388

Læs mere

Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 9 Offentlig. Resumé

Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 9 Offentlig. Resumé Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 9 Offentlig Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelse for Purevax RCPCh FeLV med stofferne

Læs mere

Immunitetsstyring og smittebeskyttelse. Sundhedsstyring 2013

Immunitetsstyring og smittebeskyttelse. Sundhedsstyring 2013 Immunitetsstyring og smittebeskyttelse Sundhedsstyring 2013 Immunitetsstyring og smittebeskyttelse IMMUNITETSSTYRING Immunitetsstyring Hvad forstår I ved immunitetsstyring? Organer i immunsystemet Lymfeknuder

Læs mere

AviPro IBD LC-75 vet.

AviPro IBD LC-75 vet. INDLÆGSSEDDEL AviPro IBD LC-75 vet. 10³ og maks. 10 4,5 EID 50 * levende IBD-virus, stamme LC 75, pulver til opløsning i drikkevand, til fjerkræ 1. NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Læs mere

Probiotika og foders indflydelse på sundheden hos økologisk regnbueørred OPTIFISH

Probiotika og foders indflydelse på sundheden hos økologisk regnbueørred OPTIFISH Probiotika og foders indflydelse på sundheden hos økologisk regnbueørred OPTIFISH www.fiskehuset.com Lone Madsen DTU Veterinærinstituttet OPTIFISH problemstilling Regnbueørred = dominerende opdrætsfisk

Læs mere

Smitteopsporing af plasmacytoseudbrud i ved partiel NS1 sekvensanalyse

Smitteopsporing af plasmacytoseudbrud i ved partiel NS1 sekvensanalyse Smitteopsporing af plasmacytoseudbrud i 2015-16 ved partiel NS1 sekvensanalyse Pia Ryt-Hansen Ph.D. studerende, Dyrlæge Sektion for diagnostik og beredskab Plasmacytose Aluetian mink disease virus (AMDV)

Læs mere

UNIK IMMUNTERAPI MOD METASTASERANDE CANCER. Juni

UNIK IMMUNTERAPI MOD METASTASERANDE CANCER. Juni UNIK IMMUNTERAPI MOD METASTASERANDE CANCER Juni 2017 1 Immunterapi nyt fokus i cancerforskning RhoVac udvikler et immunterapeutisk lægemiddel, en ny behandling af metastaserende cancer Anvender kroppens

Læs mere

PATENT 109407 Int. Cl. C 12 k 7/00 Kl. 30h 6

PATENT 109407 Int. Cl. C 12 k 7/00 Kl. 30h 6 PATENT Int. Cl. C 12 k 7/00 Kl. 30h 6 Ansøgning nr. 4863/65 Indleveret den 22. september 1965 Fremlagt den 4.december 1967 DANMARK DIREKTORATET FOR PATENT-OG VAREMÆRKEVÆSENET KØBENHAVN Patentbeskrivelsen

Læs mere

Påvisning av methicillinresistens i Stafylokokker. Truls Leegaard NordicAST workshop Göteborg 27. mai

Påvisning av methicillinresistens i Stafylokokker. Truls Leegaard NordicAST workshop Göteborg 27. mai Påvisning av methicillinresistens i Stafylokokker Truls Leegaard NordicAST workshop Göteborg 27. mai Bakgrunn Methicillin/oxacillin resistente stafylokokker, både Staphylococcus aureus (MRSA) og koagulase

Læs mere

Influenza hos svin. Preben Mortensen. Svinefagdyrlæge & Nordisk Tekniske Manager, Produktionsdyr, Merial Norden A/S

Influenza hos svin. Preben Mortensen. Svinefagdyrlæge & Nordisk Tekniske Manager, Produktionsdyr, Merial Norden A/S Influenza hos svin Preben Mortensen Svinefagdyrlæge & Nordisk Tekniske Manager, Produktionsdyr, Merial Norden A/S Influenza hos svin Det vil jeg tale om Svineinfluenza & svineinfluenza Hvordan ser influenza

Læs mere

Hjerteforeningens nye bevillingsstruktur

Hjerteforeningens nye bevillingsstruktur 1 Hjerteforeningens nye bevillingsstruktur Soetkin Versteyhe, Forskningskonsulent https://hjerteforeningen.dk/forskning/soeg-stoette-til/ https://www.boernehjertefonden.dk/sygdomsinformation/forskning/ansogning-om-forskningsstotte

Læs mere

BRS-vaccine til slagtekalve - skal/skal ikke. Lars Erik Larsen, Veterinærinstituttet, DTU og Anne Mette Graumann, AgroTech

BRS-vaccine til slagtekalve - skal/skal ikke. Lars Erik Larsen, Veterinærinstituttet, DTU og Anne Mette Graumann, AgroTech BRS-vaccine til slagtekalve - skal/skal ikke. Lars Erik Larsen, Veterinærinstituttet, DTU og Anne Mette Graumann, AgroTech BRSV FOREKOMST Globalt Alle aldre, mest alvorligt kalve < 9 mdr Hyppige reinfektioner

Læs mere

Spørgeskema vedr. flåtbårne infektioner i Danmark (oversat og tilpasset fra et Skotsk oplæg)

Spørgeskema vedr. flåtbårne infektioner i Danmark (oversat og tilpasset fra et Skotsk oplæg) Spørgeskema vedr. flåtbårne infektioner i Danmark (oversat og tilpasset fra et Skotsk oplæg) Dette spørgeskema er beregnet for alle folk, som mener at have pådraget sig Borreliose og evt. anden flåtbåren

Læs mere