MISLYKKET FORSØG PÅ AT SANERE EN BESÆTNING MED SMÅGRISE OG SLAGTESVIN FOR PRRSV VED BRUG AF VACCINE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MISLYKKET FORSØG PÅ AT SANERE EN BESÆTNING MED SMÅGRISE OG SLAGTESVIN FOR PRRSV VED BRUG AF VACCINE"

Transkript

1 MISLYKKET FORSØG PÅ AT SANERE EN BESÆTNING MED SMÅGRISE OG SLAGTESVIN FOR PRRSV VED BRUG AF VACCINE MEDDELELSE NR Det lykkedes ikke at sanere en PRRSV-positiv besætning for PRRSV ved hjælp af en levende PRRSV-vaccine. Besætningens oprindelige PRRSV blev dog presset ud af besætningen og erstattet af et vaccinelignende virus. INSTITUTION: FORFATTER: VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION CHARLOTTE SONNE KRISTENSEN LISE KIRSTINE KVISGAARD LARS ERIK LARSEN CHARLOTTE KRISTIANE HJULSAGER HENRIK THONING UDGIVET: 19. JANUAR 2015 Dyregruppe: Fagområde: Smågrise, Slagtesvin Sundhed/Veterinært 1

2 Sammendrag Det lykkedes ikke at sanere en PRRSV-positiv smågrise- og slagtesvinebesætning for PRRSV ved hjælp af en levende PRRSV-vaccine. Besætningens oprindelige PRRSV blev dog presset ud af besætningen og erstattet af et nyt virus der har stor lighed med PRRS-vaccinevirus. Der kunne ikke påvises ændringer i dødelighed og medicinforbrug i perioden før, under og efter PRRSV-vaccination. Rene besætninger med grise i vækst har sjældent store problemer med PRRSV, og da den eneste kendte mulighed for at sanere smågrise- og slagtesvinebesætninger er ved en totalsanering, er motivationen for at sanere for PRRSV ikke stor. Derfor er der brug for alternative saneringsmetoder hvor produktionen kan fortsætte uhindret mens PRRSV udryddes fra besætningen. En mulighed kunne være at vaccinere besætningen med en levende PRRSV-vaccine og på den måde erstatte det PRRSV der er i besætningen, med PRRS-vaccinevirus, som forventes at give mindre sygdom og forventes at dø ud af sig selv. Dette blev afprøvet i en besætning med smågrise og slagtesvin. Det lykkedes at erstatte besætningens eget PRRSV med et virus med stor lighed med PRRS-vaccinevirus, som kunne smitte til ikke PRRSV-vaccinerede grise og derfor var besætningen fortsat PRRSV-positiv med cirkulerende virus. Baggrund Porcin Reproduktions- og Respiratorisk Syndrom (PRRS) er en tabsvoldende sygdom hos svin, som årligt koster Danmark et tocifret millionbeløb [1]. PRRS skyldes et virus (PRRSV). Der har de senere år været øget interesse blandt danske dyrlæger for at sanere visse områder og/eller hele Danmark for PRRSV. Der er ingen tvivl om at frihed for PRRSV vil have en positiv effekt på sundheden i den enkelte besætning og det vil formodentligt også medvirke til at bevare eller endda styrke dansk svineproduktions konkurrenceevne og dermed bidrage til værdiløft for hele svinesektoren. Chile og Schweiz har saneret for PRRSV. I USA er der påbegyndt områdesaneringer i en del stater og i Holland er et enkelt område i gang med at sanere. Besætninger kun med slagtesvin, er oftest dem der mærker mindst til PRRS på trods af PRRSVcirkulation og derfor er ejerne sjældent motiverede for at gennemføre en sanering. Den eneste sikre måde at sanere en slagtesvinebesætning for PRRSV er ved en totalsanering, hvor stalden tømmes helt for dyr. Dette øger ikke ligefrem ejerens motivation for en sanering. Derfor er der brug for en saneringsmodel for disse besætninger, som ikke indebærer at hele besætningen skal tømmes for dyr. 2

3 En mulighed kunne være at vaccinere besætningen med en levende PRRSV-vaccine og på den måde erstatte det PRRSV der er i besætningen, med PRRS-vaccinevirus. PRRS-vaccinevirus forventes ikke at smitte fra gris til gris og på den måde burde PRRSV dø ud af sig selv så besætningen med tiden bliver PRRSV-negativ. Formålet med undersøgelsen var at undersøge om det er muligt at sanere en besætning med vækstdyr for PRRSV ved brug af en PRRS-vaccine, samt følge dødelighed og medicinforbrug før, under og efter saneringen. Såfremt saneringen ikke lykkes, afklares det om det er besætningens oprindelige PRRSV, PRRSV-vaccinevirus eller et nyt PRRSV der cirkulerer i besætningen. Materiale og metode Der indgik én besætning i afprøvningen. Besætningen var positiv for europæisk PRRSV og havde været det i mange år. Besætningens SPF status var Blå SPF +Myc+DK. Den bestod af 4 sektioner til grise på 7-30 kg og 8 sektioner til grise på 30 kg- slagtning. Alle samlet på et site. Besætningen modtog 470 PRRS-negative grise på 7 kg hver anden uge (sobesætningen var deklareret Blå SPF +Myc i SPF-SUS). Grisene blev ved indkøb indsat i rengjorte sektionerede smågrisestalde. Ved ca. 30 kilo blev grisene flyttet til rengjorte sektionerede slagtesvinestalde. Der blev ikke flyttet grise mellem hold/sektioner. I stedet blev restgrise samlet i en buffersektion. Lige inden opstart af vaccination blev buffersektionen tømt helt for grise og nedlagt. Vaccination Vaccinationen blev påbegyndt 4. februar 2013 hvor alle grise i hele staldanlægget blev vaccineret med Porcilis PRRS VET (MSD Animal Health, Ballerup, Danmark). Efterfølgende blev alle grise vaccineret ved ankomst frem til og med 19. august 2013, det vil sige i en periode på 6 måneder. Herefter blev der igen indsat ikke-vaccinerede PRRSV-negative grise i besætningen. Udtagning af blodprøver Hver anden måned i et halvt år før opstart af vaccination (august, oktober og december 2012) og under vaccination (februar, april, juni og august 2013) blev der taget blodprøver i besætningen. Der blev udtaget 60 blodprøver hver gang. Prøverne fordelte sig hver gang med 20 stk. af grise på 8 uger (ca. 15 kg), 20 stk. af grise på 12 uger (ca. 30 kg) og 20 stk. af grise på 16 uger (ca. 50 kg). Da de første ikke-vaccinerede slagtesvin kom i slagtesvinestalden blev der udtaget 20 blodprøver for at afklare om saneringen var lykkedes (november 2013). Dette blev gentaget hver anden måned 3

4 (januar og marts 2014). Prøverne blev undersøgt for antistoffer mod PRRSV i ELISA og prøverne fra marts ligeledes ved IPT [2, 3]. Alle PRRSV-vaccinerede grise var slagtet i starten af januar I maj 2014 blev der udtaget 60 blodprøver. Igen fordelte prøverne sig med 20 stk. af grise på 8 uger, 20 stk. af grise på 12 uger og 20 stk. af grise på 16 uger. 7 måneder efter at de sidste PRRSV-vaccinerede grise var slagtet (juli 2014) blev der udtaget 80 prøver i besætningen af grise på 30, 50, 70 og 90 kg. En samlet liste over alle udtagne blodprøver kan ses i appendix 1. Analyse af blodprøver Prøverne udtaget i februar 2013, juni 2013, november 2013, januar 2014, marts 2014 samt juli 2014 blev undersøgt for antistoffer mod PRRSV ved ELISA. Prøver der var positive i ELISA blev efterfølgende undersøgt ved IPT-test [2, 3]. Alle øvrige prøver, det vil sige august 2012, oktober 2012, december 2012, april 2013, august 2013 samt maj 2014 blev kun undersøgt ved IPT-test for antistoffer mod PRRSV. Hvis enten ELISA eller IPT testen var positiv blev de pågældende prøver undersøgt for PRRSV ved PCR. Dette blev gjort i pools af 10 indenfor samme aldersgruppe og dato. Var der en PRRSV-positiv pool, blev prøverne der indgik i polen efterfølgende undersøgt enkeltvis ved PCR. Fra en udvalgt PRRSV-positiv PCR-prøve fra hver udtagningsdato blev mindst et virus delvist sekventeret [4]. Sekventering er en aflæsning af den genetiske kode udtrykt af det enkelte PRRSV og det bruges til at sige hvilken gruppe af virus, der findes i besætningen. I projektet var det den del af PRRSV som betegnes ORF5, der blev sekventeret. PRRSV sammenlignes til en referencestamme, i dette tilfælde det PRRSV der er i PRRS-vaccinen Porcilis PRRS VET (DV stammen). Efterfølgende sættes PRRSV-sekvensen ind i et fylogenetisk træ som gør det muligt at se hvor tæt de isolerede PRRSV ligger på hinanden. En samlet liste over alle analyser udført på blodprøver kan ses i appendix 1. 4

5 Opgørelse af medicinforbrug og dødelighed Der blev indsamlet data for dødelighed (%) fra hvert hold af grise (både 7-30 kg og 30 kg-slagtning) indtil januar 2014, da saneringen ikke forventedes at have en effekt på dødeligheden efter denne periode. Der blev lavet en opgørelse af dødelighed for tre perioder: Før (ikke-vaccinerede hold). Under (vaccinerede hold). Efter (ikke-vaccinerede hold). Derudover blev opgørelsen over besætningens medicinforbrug udtrukket fra VETSTAT indtil maj Forskellen i dødelighed før og under vaccination samt under og efter vaccination blev testet ved en chi2 test for henholdsvis smågrise og slagtesvin. Et signifikansniveau på 0,05 blev anvendt. Resultater og diskussion Påvisning af PRRSV Før vaccination, i august og december 2012, blev der isoleret PRRSV i besætningen (tabel 1). I oktober 2012 blev PRRSV ikke detekteret i blodprøverne. Under vaccination kunne der, som forventet da der blev vaccineret med en levende PRRSV vaccine, påvises PRRSV (tabel 1). 5

6 Tabel 1. Resultater af PCR og sekventering før, under og efter PRRSV-vaccination i besætningen. I tabellen er kun medtaget de aldersgrupper hvor der blev påvist PRRSV. Aldersgruppen* hvor PRRSV blev påvist ved PCR Antal** PRRSV positive pools/prøver ved PCR Sekventering (% identitet til Porcilis PRRS-vaccine stammen) Før vaccination August uger 8/20 prøver positiv 84,65 % 16 uger 5/20 prøver positiv Oktober 2012 Ikke påvist - December 2012 Påvist i 2 aldersgrupper*** 4/6 pools positiv 10/10 prøver positiv 84,16 % Under vaccination Februar uger 2/2 pools positiv 10/10 prøver positiv 99,34 % 12 uger 2/2 pools positiv 16 uger 2/2 pools positiv April uger 2/2 pools positiv 5/10 prøver positiv 99,83 %, 99,34 % Juni uger 2/2 pools positiv 9/10 prøver positiv 99,67 %, 99,83 % 12 uger 1/2 pools positiv August uger 2/2 pools positiv 3/10 prøver positiv 99,67 % Efter vaccination**** November 2013 Ikke påvist Januar uger 1/1 pool positiv 3/10 prøver positiv 99,67 % Marts uger 1/1 pool positiv 7/10 prøver positiv 98,35 %, 98,68 % Maj uger 1/6 pool positiv 3/10 prøver positiv 99,34 %, 99,34 % Juli kg 2/2 pools positiv 2/10 prøver positiv 99,34 %, 98,84 % 50 kg 1/2 pool positiv 6/10 prøver positiv 99,01 % 70 kg 2/2 pools positiv 6/10 prøver positiv 99,17 %, 99,17 % *I Juli 2014 var prøverne mærket med grisenes vægt i stedet for alder. **Pool angiver resultatet af 10 prøver der er analyseret samlet. Prøver angiver resultatet af de 10 enkeltprøver der indgik i den udvalgte pool. ***Fra prøver udtaget i december var det ikke muligt at bestemme grisens alder. ****Der er kun taget prøver af ikke-vaccinerede grise. 6

7 Prøver taget af ikke-vaccinerede grise i november 2013 var negative for antistoffer mod PRRSV ved ELISA test og der kunne ikke påvises PRRSV ved PCR (tabel 1). Dette indikerede at saneringen var lykkedes og grisene var fri for PRRSV. Desværre kunne der påvises PRRSV ved PCR i prøverne taget 2 måneder senere (januar 2014) ligesom der i marts, maj og juli 2014 kunne påvises PRRSV ved PCR og ved sekvensanalyse (tabel 1). Det må derfor konkluderes at saneringen ikke lykkedes da besætningen stadig var PRRSV-positiv. Sekventering af PRRSV Resultater fra sekventering af PRRSV viste at alle prøver udtaget før vaccination var næsten ens og henholdsvis 84,65 % og 84,16 % identisk til Porcilis PRRS-vaccinen. Sekvensen af virusset der blev fundet under og efter vaccination var meget lig den stamme der findes i Porcilis PRRS-vaccinen (98,35 % -99,83 %) (tabel 1). I det fylogenetiske træ ses dette som at de sekventerede PRRSV før vaccination grupperes et sted og de sekventerede PRRSV under og efter vaccination grupperes et andet sted (figur 1) Dette tyder på at besætningen før vaccination havde sin egen PRRSV og efter vaccination havde fået et nyt virus med meget stor lighed med Porcilis PRRS-vaccinevirus. Forskellen mellem det virus der blev fundet før vaccinationen og efter er for stor til at det kan være det samme virus (84 % versus >99 % identitet til Porcilis PRRS-vaccinevirus i ORF5) så det er med stor sandsynlighed ikke det gamle virus der optræder igen, men enten Porcilis vaccinestammen eller en reinfektion med et vildt PRRSV der ligner PRRS-vaccinevirus meget. Vi ved fra tidligere undersøgelser at PRRSV med stor lighed til Porcilis PRRS-vaccine stammen cirkulerer i Danmark så det kan ikke afgøres om det er PRRSvaccinevirusset der stadig er i besætningen eller om der var en ny PRRSV smitte udefra eventuelt via luften [5]. 7

8 Figur 1. Fylogenetisk træ over PRRS-virus type 1 (dansk/europæisk PRRS) isoleret rundt omkring i verdenen. Med rød er angivet de PRRS-virus der blev sekventeret fra besætningen før vaccination og med blå er angivet hvilke PRRS-virus der er sekventeret under og efter vaccination. Med lilla er angivet referencestammen Porcilis som er Porcilis PRRS-vaccinen. Det er længden af de vandrette grene der afgør hvor tæt de enkelte PRRSV ligger på hinanden. Påvisning af antistoffer mod PRRSV Der blev kun påvist antistoffer mod PRRSV-EU i undersøgelsen hvilket må tolkes som at besætningen kun er smittet med PRRSV type 1 (tabel 2). I februar 2013 var alle prøver negative for antistoffer mod PRRSV målt ved ELISA. Dette kan skyldes at den serologiske test giver et forkert svar, da prøverne er taget få dage efter opstart af PRRSV-vaccination. Prøverne er desværre kun analyseret i ELISA og det vides derfor ikke om de er positive i IPT-testen. IPT-testen giver hurtigere et positivt resultat end ELISA-testen efter smitte med PRRSV. Derudover var det kun i november 2013, at der ikke blev påvist antistoffer mod PRRSV i besætningen (tabel 2). 8

9 Tabel 2. Resultater af analyse af blodprøver for antistoffer mod PRRSV før, under og efter PRRSV-vaccination i besætningen. Aldersgruppe 8 uger 12 uger 16 uger Før vaccination August 2012 Negativ i IPT 7/20 positiv i IPT EU 5/20 positiv i IPT EU Oktober */20 positiv i IPT EU 0/20 positiv i IPT EU 14/20 positiv i IPT EU December 2012**/*** 33/60 prøver positive i IPT EU Under vaccination Februar /20 positive i ELISA 0/20 positive i ELISA 0/20 positive i ELISA April /20 positiv i IPT EU 19/20 positiv i IPT EU 20/20 positiv i IPT EU Juni /20 positiv i IPT EU 17/20 positiv i ELISA 15/20 positiv i IPT EU og ELISA 19/20 positiv i IPT EU 20/20 positiv i ELISA August /20 positiv i IPT EU 16/20 positiv i IPT EU 19/20 positiv i IPT EU Efter vaccination*** November /20 positiv i ELISA Januar /20 positiv i ELISA og IPT EU Marts 14 13/20 positiv i ELISA og IPT EU Maj /20 positiv i IPT EU 0/20 positiv i IPT EU 16/20 positiv i IPT EU Juli kg 3/20 positiv i ELISA og IPT EU 50 kg 5/20 positiv i ELISA og IPT EU 70 kg 12/20 positiv i ELISA og IPT EU 90 kg 20/20 positiv i ELISA og 18/20 positiv i IPT EU *Prøver med en værdi 250 blev regnet for positive i IPT. **Fra prøver udtaget i december var det ikke muligt at bestemme grisens alder. ***Centrerede resultater er ikke taget i aldersgrupperne 8, 12 og 16 uger. Klinik, medicinforbrug og produktivitet Der blev ikke observeret bivirkninger i forbindelse med vaccination mod PRRSV i besætningen. Der var en mindre stigning i medicinforbruget til smågrise i juni-august 2013, det vil sige samtidig med vaccination (figur 2). Men da medicinen blev udskrevet til tarmlidelser, må det ikke formodes at have noget med PRRSV-vaccinationen at gøre. 9

10 Smågrise Slagtesvin Figur 2. Besætningens medicinforbrug, før, under og efter PRRSV-vaccination udtrukket fra Vetstat Dødeligheden i smågrisestalden var i hele perioden meget lav. Der blev ikke fundet statistisk sikker forskel i dødelighed i perioden før vaccination sammenlignet med under vaccination og perioden under vaccination sammenlignet med efter vaccination (tabel 3). Blandt slagtesvin blev der fundet en nummerisk højere dødelighed efter ophør med vaccination sammenlignet med under vaccination på 0,5 %-point. Denne forskel var dog ikke statistisk sikker (tabel 3). Resultaterne omkring besætningens dødelighed og medicinforbrug bekræfter tidligere undersøgelser, hvor betydningen af PRRS ved slagtesvin vurderes som lille selv i en besætning som denne hvor der var aktiv PRRSV-smitte før vaccination. Dette viser vigtigheden af at finde en billig metode hvis 10

11 sanering af slagesvinebesætninger og dermed en område/national sanering skal være aktraktiv for slagtesvinreproducenter. Tabel 3. Dødelighed før, under og efter vaccination hos smågrise og slagtesvin. % døde P-værdi* Smågrise Før vaccination 0,76 % 0,91 Under vaccination 0,74 % Efter vaccination 0,77 % 0,86 Slagtesvin Før vaccination 2,2 % 0,82 Under vaccination 2,2 % Efter vaccination 2,7 % 0,17 *Testet mod under vaccination Konklusion Det lykkedes ikke at sanere en PRRSV-positiv besætning med smågrise og slagtesvin for PRRSV ved hjælp af en levende PRRSV-vaccine. Besætningens oprindelige PRRSV blev dog presset ud af besætningen og erstattet af et nyt virus som enten kan være PRRS-vaccinevirus der er blevet i besætningen efter vaccinationen er ophørt eller en ny PRRSV-smitte udefra. Der kunne ikke påvises ændringer i dødelighed og medicinforbrug i perioden før, under og efter PRRS-vaccination. Referencer [1] Kristensen, C.S., Christiansen, M.G., Estimat for omkostninger ved PRRS i Danmark. Meddelelse nr. 985, Videncenter for Svineproduktion. [2] Nielsen, T.L., Nielsen, J., Have, P., Bækbo, P., Hoff-Jørgensen, R., Bøtner, A., Examination of virus shedding in semen from vaccinated and from previously infected boars after experimental challenge with porcine reproductive and respiratory syndrome virus. Vet. Microbiol, 54, [3] Sørensen, K.J., Strandbygaard, B., Bøtner, A., Madsen, E.S., Nielsen, J., Have, P., Blocking ELISA s for the distinction between antibodies against European and American strains of porcine reproductive and respiratory syndrome virus. Vet. Microbiol, 60, [4] Kvisgaard, L. K., Hjulsager, C. K., Kristensen, C. S., Lauritsen, K. T., & Larsen, L. E., Genetic and antigenic characterization of complete genomes of Type 1 Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome viruses (PRRSV) isolated in Denmark over a period of 10 years. Virus Research, 178, doi: /j.virusres ; / j.virusres [5] Kristensen, C.S., Bøtner, A., Takai, H., Nielsen, J.P., Jorsal, S.E., Experimental airborne transmission of PRRS virus. Vet Microbiol, 99, Afprøvning nr Aktivitetsnr.: //PB // 11

12 Appendix 1. Oversigt over hvilke prøver der er udtaget hvornår og hvordan de er undersøgt. Dato Aldersgruppe Antal Før vaccination prøver ELISA IPT PCR Sekventering August uger 20 Nej Ja, EU/US Nej Nej 12 uger 20 Nej Ja, EU/US Enkeltvis Ja, en prøve Oktober uger 20 Nej Ja, EU/US Enkeltvis Nej 8 uger 20 Nej Ja, EU/US Pool a 10 Nej 12 uger 20 Nej Ja, EU/US Pool a 10 Nej December uger 20 Nej Ja, EU/US Pool a 10 Nej Alder ukendt 20 Nej Ja, EU/US Pool a 10. Pool 1 Ja, en prøve enkeltvis Alder ukendt 20 Nej Ja, EU/US Pool a 10 Nej Alder ukendt 20 Nej Ja, EU/US Pool a 10 Nej Dato Aldersgruppe Antal Under vaccination prøver ELISA IPT PCR Sekventering Februar 8 uger 20 Ja Ja, EU/US Pool a 10. Ja, en prøve 2013 Pool 2 enkeltvis 12 uger 20 Ja Ja, EU/US Pool a 10 Nej 16 uger 20 Ja Ja, EU/US Ja, pool a 10 Nej April uger 20 Nej Ja, EU/US Pool a 10 Ja, to prøver Pool 2 enkeltvis 12 uger 20 Nej Ja, EU/US Pool a 10 Nej 16 uger 20 Nej Ja, EU/US Pool a 10 Nej Juni uger 20 Ja Ja, EU/US Pool a 10 Ja, to prøver Pool 1 enkeltvis 12 uger 20 Ja Ja, EU/US Pool a 10 Nej 16 uger 20 Ja Ja, EU/US Pool a 10 Nej August 8 uger 20 Nej Ja, EU/US Pool a 10 Ja, en prøve 2013 Pool 2 enkeltvis 12 uger 20 Nej Ja, EU/US Pool a 10 Nej 16 uger 20 Nej Ja, EU/US Pool a 10 Nej 12

13 Dato Aldersgruppe Antal Efter vaccination prøver ELISA IPT PCR Sekventering November - 20 Ja Nej Nej Nej 2013 Januar 8 uger 10 Ja Nej Pool a 10 Nej 2014 Pool 2 enkeltvis 10 uger 10 Ja Ja, EU/US Enkeltvis Ja Marts uger 10 Ja Ja, EU/US Pool a 10 Nej 16 uger 10 Ja Ja, EU/US Enkeltvis Ja, to prøver Maj uger 20 Nej Ja, EU Pool a 10 Nej 12 uger 20 Nej Ja, EU Pool a 10 Nej 16 uger 20 Nej Ja, EU Pool a 10 Ja, to prøver Juli kg 20 Ja Ja, EU/US Pool a 10 Ja Pool 2 enkeltvis 50 kg 20 Ja Ja, EU/US Pool a 10 Ja Pool 1 enkeltvis 70 kg 20 Ja Ja, EU/US Pool a 10 Ja Pool 1 enkeltvis 90 kg 20 Ja Ja, EU/US Pool a 10 Nej Tlf.: Fax: en del af Ophavsretten tilhører Videncenter for Svineproduktion. Informationerne fra denne hjemmeside må anvendes i anden sammenhæng med kildeangivelse. Ansvar: Informationerne på denne side er af generel karakter og søger ikke at løse individuelle eller konkrete rådgivningsbehov. Videncenter for Svineproduktion er således i intet tilfælde ansvarlig for tab, direkte såvel som indirekte, som brugere måtte lide ved at anvende de indlagte informationer. 13

BEGRÆNSET GENETISK VARIATION I PRRS OVER TID HOS GRISE I VÆKST

BEGRÆNSET GENETISK VARIATION I PRRS OVER TID HOS GRISE I VÆKST BEGRÆNSET GENETISK VARIATION I PRRS OVER TID HOS GRISE I VÆKST MEDDELELSE NR. 1022 Der var meget lidt genetisk variation blandt de PRRS-virus, som kunne isoleres i 3 danske besætninger i løbet af 6-11

Læs mere

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE 3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE ERFARING NR. 1404 Tre besætninger producerede hver 10 hold PRRS-fri smågrise, selvom soholdet var PRRS-positivt. Dette var muligt på trods

Læs mere

UDBREDELSE AF PRRS-NEGATIVE BESÆTNINGER I DANMARK 2013

UDBREDELSE AF PRRS-NEGATIVE BESÆTNINGER I DANMARK 2013 UDBREDELSE AF PRRS-NEGATIVE BESÆTNINGER I DANMARK 2013 NOTAT NR. 1425 I Danmark er cirka 66 % af alle SPF-besætninger fri for antistoffer mod PRRS og dermed deklareret som PRRS-negative i SPF-SuS. INSTITUTION:

Læs mere

UNDERSØGELSE AF PCV2-STATUS I TO DANSKE BESÆTNINGER TO ÅRS OPFØLGNING.

UNDERSØGELSE AF PCV2-STATUS I TO DANSKE BESÆTNINGER TO ÅRS OPFØLGNING. UNDERSØGELSE AF PCV2-STATUS I TO DANSKE BESÆTNINGER TO ÅRS OPFØLGNING. MEDDELELSE NR. 933 To danske slagtesvinebesætninger, som fra start så ud til at være fri for PCV2, fik løbende undersøgt blodprøver

Læs mere

Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609

Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jul 03, 2017 Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609 Hoelstad, Bonnie Edahl; Sonne Kristensen, Charlotte; Qvist Pawlowski, Mia; Hjulsager, Charlotte Kristiane;

Læs mere

DIAGNOSTIK AF INDSENDTE GRISE HOS LABORATORIUM FOR SVINESGYDOMME

DIAGNOSTIK AF INDSENDTE GRISE HOS LABORATORIUM FOR SVINESGYDOMME DIAGNOSTIK AF INDSENDTE GRISE HOS LABORATORIUM FOR SVINESGYDOMME ERFARING NR. 1717 Ledbetændelse, mavesår, PCV2, Helicobacter og PRRS blev i højere grad observeret hos slagtesvin end hos smågrise ved obduktion

Læs mere

UDVIKLING AF ANTISTOFFER EFTER VACCINATION MOD OG PODNING MED PRRSV

UDVIKLING AF ANTISTOFFER EFTER VACCINATION MOD OG PODNING MED PRRSV Støttet af: UDVIKLING AF ANTISTOFFER EFTER VACCINATION MOD OG PODNING MED PRRSV MEDDELELSE NR. 1067 Der var den samme udvikling af antistoffer mod PRRSV efter vaccination og podning med PRRSV uafhængigt

Læs mere

SEROLOGISKE OG VIROLOGISKE UNDERSØGELSER I 9 BESÆTNINGER MED HØJ DØDELIGHED

SEROLOGISKE OG VIROLOGISKE UNDERSØGELSER I 9 BESÆTNINGER MED HØJ DØDELIGHED Støttet af: SEROLOGISKE OG VIROLOGISKE UNDERSØGELSER I 9 BESÆTNINGER MED HØJ DØDELIGHED MEDDELELSE NR.1050 Undersøgelse af virusinfektioner hos soen omkring faring i 9 besætninger med høj dødelighed viser,

Læs mere

OPTIMAL BRUG AF ANTIBIOTIKA: ESTIMERING AF VÆGT FOR SMÅGRISE 7-30 KG.

OPTIMAL BRUG AF ANTIBIOTIKA: ESTIMERING AF VÆGT FOR SMÅGRISE 7-30 KG. Støttet af: OPTIMAL BRUG AF ANTIBIOTIKA: ESTIMERING AF VÆGT FOR SMÅGRISE 7-30 KG. NOTAT NR. 1341 Når man kender indsættelsesvægten og den daglige tilvækst hos smågrisene, så kan man beregne hvor meget

Læs mere

EFFEKT AF ENKELT VERSUS DOBBELT PRRSV VACCINATION

EFFEKT AF ENKELT VERSUS DOBBELT PRRSV VACCINATION Støttet af: EFFEKT AF ENKELT VERSUS DOBBELT PRRSV VACCINATION MEDDELELSE NR. 1068 Efter PRRSV vaccination havde enkelte grise virus i blodet frem til dag 62. Beskyttelse mod PRRSV afhang af, hvor identisk

Læs mere

BETYDNINGEN AF SPF-SYGDOMME FOR PRODUKTIVITET, ANTIBIOTIKAFORBRUG OG SUNDHED

BETYDNINGEN AF SPF-SYGDOMME FOR PRODUKTIVITET, ANTIBIOTIKAFORBRUG OG SUNDHED BETYDNINGEN AF SPF-SYGDOMME FOR PRODUKTIVITET, ANTIBIOTIKAFORBRUG OG SUNDHED MEDDELELSE NR. 1039 SPF-status betød ikke noget i sobesætninger. For smågrise var tabet 6,50 kr./ produceret gris i besætninger

Læs mere

FORBRUGET AF TETRACYKLIN KAN REDUCERES I NOGLE BESÆTNINGER UDEN TEGN PÅ PRODUKTIONSTAB

FORBRUGET AF TETRACYKLIN KAN REDUCERES I NOGLE BESÆTNINGER UDEN TEGN PÅ PRODUKTIONSTAB FORBRUGET AF TETRACYKLIN KAN REDUCERES I NOGLE BESÆTNINGER UDEN TEGN PÅ PRODUKTIONSTAB ERFARING NR. 1604 En undersøgelse i udvalgte besætninger har vist, at tetracyklinforbruget kunne reduceres i 14 ud

Læs mere

RENTABILITET I DANSK SVINEPRODUKTION SEPTEMBER 2015

RENTABILITET I DANSK SVINEPRODUKTION SEPTEMBER 2015 RENTABILITET I DANSK SVINEPRODUKTION SEPTEMBER NOTAT NR. 1532 Rentabiliteten i svineproduktionen er et mål for, hvordan temperaturen er i erhvervet. I forventes der en negativ rentabilitet på 81 kr. pr.

Læs mere

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Indhold Lidt basalt om vacciner VACCINER HVILKE, HVORDAN, HVORNÅR, HVORFOR, HVOR MEGET, HVORFRA?

Læs mere

DB-TJEK SOHOLD 7 KG, 30 KG OG SLAGTESVIN FOR 2014

DB-TJEK SOHOLD 7 KG, 30 KG OG SLAGTESVIN FOR 2014 DB-TJEK SOHOLD 7 KG, 30 KG OG SLAGTESVIN FOR 2014 NOTAT NR. 1514 Analyse på DB-tjek viser store potentialer indenfor svineproduktion, når der tages de rigtige strategiske valg omkring produktionssystemerne.

Læs mere

Bliv klogere på influenza.. Lars Erik Larsen - DTU VETERINÆRINSTITUTTET Niels Hjørnholm - LVK

Bliv klogere på influenza.. Lars Erik Larsen - DTU VETERINÆRINSTITUTTET Niels Hjørnholm - LVK Bliv klogere på influenza.. Lars Erik Larsen - DTU VETERINÆRINSTITUTTET Niels Hjørnholm - LVK Hvad er influenza for en størrelse? 2 Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet Hvordan opstår nye

Læs mere

LUFTVEJSLIDELSER HOS GRISE I VÆKST. Charlotte Sonne Kristensen 2... SEGES P/S seges.dk

LUFTVEJSLIDELSER HOS GRISE I VÆKST. Charlotte Sonne Kristensen 2... SEGES P/S seges.dk LUFTVEJSLIDELSER HOS GRISE I VÆKST Charlotte Sonne Kristensen 2... 1 TEAM SUNDHED Charlotte Sonne Kristensen Dyrlæge,Ph.d. Dipl. ECPHM Axelborg Kjellerup Erika Busch Dyrlæge Master i dyrevelfærd Claus

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 & European Agricultural Fund for Rural Development NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2014 NOTAT NR. 1327 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål.

Læs mere

PRRS - kan vi sanere os ud af problemet lokalt/regionalt?

PRRS - kan vi sanere os ud af problemet lokalt/regionalt? PRRS - kan vi sanere os ud af problemet lokalt/regionalt? PH Rathkjen Sr. Global Teknisk Chef for PRRS, Boehringer Ingelheim De 5 trin til PRRS kontrol 1. Enighed om målet (kontrol eller elimination) 2.

Læs mere

FÅ STYR PÅ PRRS. Afdelingsleder Charlotte Sonne Kristensen 2... SEGES P/S seges.dk

FÅ STYR PÅ PRRS. Afdelingsleder Charlotte Sonne Kristensen 2... SEGES P/S seges.dk FÅ STYR PÅ PRRS Afdelingsleder Charlotte Sonne Kristensen 2... 1 TEAM SUNDHED Charlotte Sonne Kristensen Dyrlæge,Ph.d. Dipl. ECPHM Axelborg Kjellerup Erika Busch Dyrlæge Master i dyrevelfærd Claus Hansen

Læs mere

Anvendelse af vacciner. Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi

Anvendelse af vacciner. Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Anvendelse af vacciner Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Indhold Lidt basalt om vacciner VACCINER HVILKE, HVORDAN, HVORNÅR, HVORFOR, HVOR MEGET, HVORFRA? Lidt

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 Støttet af: NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2015 NOTAT NR. 1427 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens

Læs mere

ETABLERING AF AMMESØER HOS LØSE DIEGIVENDE SØER

ETABLERING AF AMMESØER HOS LØSE DIEGIVENDE SØER ETABLERING AF AMMESØER HOS LØSE DIEGIVENDE SØER ERFARING NR. 1412 Løsgående diegivende søer kan anvendes som to-trins ammesøer. INSTITUTION: FORFATTER: VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION, DEN RULLENDE AFPRØVNING

Læs mere

Hvad får du ud af at vaccinere?

Hvad får du ud af at vaccinere? Hvad får du ud af at vaccinere? - mod PCV2, Mykoplasma og Lawsonia Af Dyrlæge Michael Agerley, Svinevet Foder 1,7 kr./fe Døde 1% = 6,25 kr. Hvornår tjener man penge på det? PCV2 Vaccination Circoflex ca.

Læs mere

PRODUKTIONSOVERVÅGNING AF SLAGTESVIN

PRODUKTIONSOVERVÅGNING AF SLAGTESVIN PRODUKTIONSOVERVÅGNING AF SLAGTESVIN NOTAT NR. 1606 Store afvigelser i daglig tilvækst hos slagtesvin kan vise sig som fejl i foderet. Det bør undgås med bedre styring og overvågning af foderlagrene. INSTITUTION:

Læs mere

Slagtesvinekursus 21. Februar 2013

Slagtesvinekursus 21. Februar 2013 Sundhedsstyring i slagtesvineproduktion Slagtesvinekursus 21. Februar 2013 Dyrlæge Anders Elvstrøm Fagdyrlæge i svinesygdomme ae@svinepraksis.dk Introduktion Stor forskel i dækningsbidrag imellem producenter

Læs mere

VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION, SAMT DEN LOKALE

VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION, SAMT DEN LOKALE Støttet af: DB-TJEK SOHOLD, 7 KG NOTAT NR. 1414 DB-tjek sohold 7 kg er analyseret og en række væsentlige faktorer for dækningsbidraget er analyseret for perioden 2006-2013. Analysen omfatter effekten af

Læs mere

Casereport. PRRS delsanering i sobesætning med 600 søer. Gennemført i perioden maj 2008 til januar 2009. Februar 2009

Casereport. PRRS delsanering i sobesætning med 600 søer. Gennemført i perioden maj 2008 til januar 2009. Februar 2009 Casereport PRRS delsanering i sobesætning med 600 søer. Gennemført i perioden maj 2008 til januar 2009 Februar 2009 Fagdyrlægeuddannelsen vedr. svinesygdomme Dyrlæge Anders Elvstrøm Indholdsfortegnelse

Læs mere

Medicinsk sanering i frilandsbesætninger. Ved Thomas Hansen Fagdyrlæge vedr. svin Vet Team Special praksis for svin og mink.

Medicinsk sanering i frilandsbesætninger. Ved Thomas Hansen Fagdyrlæge vedr. svin Vet Team Special praksis for svin og mink. Medicinsk sanering i frilandsbesætninger Ved Thomas Hansen Fagdyrlæge vedr. svin Vet Team Special praksis for svin og mink. Hvorfor sanering Dyrevelfærd. Mindre diarre. Lungesyge. Bedre drift resultater

Læs mere

DB-TJEK SOHOLD, 30 KG OG SLAGTESVIN FOR 2013

DB-TJEK SOHOLD, 30 KG OG SLAGTESVIN FOR 2013 Støttet af: DB-TJEK SOHOLD, 30 KG OG SLAGTESVIN FOR 2013 NOTAT NR. 1421 Selvom DB pr. slagtesvin var lavt i første halvår, var der stor hjemmeblanderfordel og stordriftsfordel, hvilket har holdt hånden

Læs mere

ØKONOMISK BEREGNING AF OMKOSTNINGEN VED EN NATIONAL PRRS- SANERING

ØKONOMISK BEREGNING AF OMKOSTNINGEN VED EN NATIONAL PRRS- SANERING ØKONOMISK BEREGNING AF OMKOSTNINGEN VED EN NATIONAL PRRS- SANERING MEDDELELSE NR. 1032 Den totale omkostning forbundet med at sanere Danmark for PRRS over en 5-års periode vurderes at være ca. 891 mio.

Læs mere

Saneringsøkonomi TEMA

Saneringsøkonomi TEMA Saneringsøkonomi AF MICHAEL GROES CHRISTIANSEN OG FINN UDESEN, DANSK SVINEPRODUKTION En besætning kan saneres for sygdomme ved at foretage en total sanering eller en medicinsk delsanering. Delsanering

Læs mere

MARKKU JOHANSEN, MORTEN BRØGGER, PETER JUUL KRISTENSEN, PETER AHRENS, POUL BÆKBO OG TIM K. JENSEN

MARKKU JOHANSEN, MORTEN BRØGGER, PETER JUUL KRISTENSEN, PETER AHRENS, POUL BÆKBO OG TIM K. JENSEN MEDDELELSE NR. 868 Fravænnede grise kan smittes med Lawsonia fra andre grise og fra bakterier som har overlevet rengøring og desinfektion af smågrisestaldene. Normalt er smittepresset i farestalden meget

Læs mere

ØKONOMISKE KONSEKVENSBEREGNINGER 2013

ØKONOMISKE KONSEKVENSBEREGNINGER 2013 ØKONOMISKE KONSEKVENSBEREGNINGER 2013 NOTAT NR. 1301 De økonomiske konsekvenser ved afvigelser i effektivitet i forhold til landsgennemsnittet, kan anvendes som overslag over muligt tab og gevinst i dækningsbidraget

Læs mere

PCV2, er der økonomi i rutinemæssig vaccination? Dyrlæge Charlotte Sonne Kristensen, VSP Dyrlæge Kasper Jeppesen, Danvet

PCV2, er der økonomi i rutinemæssig vaccination? Dyrlæge Charlotte Sonne Kristensen, VSP Dyrlæge Kasper Jeppesen, Danvet PCV2, er der økonomi i rutinemæssig vaccination? Dyrlæge Charlotte Sonne Kristensen, VSP Dyrlæge Kasper Jeppesen, Danvet Vaccinerer vi for lidt i DK? Side PCV2 Hvad er PCV2? Hvordan finder vi det? Betyder

Læs mere

NY MYCOPLASMA HYOSYNOVIAE VACCINE FOREBYGGER IKKE HALTHED

NY MYCOPLASMA HYOSYNOVIAE VACCINE FOREBYGGER IKKE HALTHED NY MYCOPLASMA HYOSYNOVIAE VACCINE FOREBYGGER IKKE HALTHED MEDDELELSE 990 En ny vaccine mod mykoplasma-ledbetændelse (Mycoplasma hyosynoviae) er udviklet af Danmarks Tekniske Universitet. Vaccinen er testet

Læs mere

ESTIMERING AF LUGTREDUCERENDE EFFEKT VED HYPPIG UDSLUSNING AF GYLLE I SLAGTESVINESTALDE MED DELVIST FAST GULV

ESTIMERING AF LUGTREDUCERENDE EFFEKT VED HYPPIG UDSLUSNING AF GYLLE I SLAGTESVINESTALDE MED DELVIST FAST GULV ESTIMERING AF LUGTREDUCERENDE EFFEKT VED HYPPIG UDSLUSNING AF GYLLE I SLAGTESVINESTALDE MED DELVIST FAST GULV NOTAT NR. 1509 Hyppig gylleudslusning estimeres at have en lugtreducerende effekt på 14 % i

Læs mere

Høj sundhed er en forudsætning sådan gør vi. Boje og Eriksen Landbrug I/S v. Lasse Eriksen

Høj sundhed er en forudsætning sådan gør vi. Boje og Eriksen Landbrug I/S v. Lasse Eriksen Høj sundhed er en forudsætning sådan gør vi Boje og Eriksen Landbrug I/S v. Lasse Eriksen Disposition 1 Generelt information for Boje og Eriksen 2 Information om driften 3 Sundhed 4 På den anden side ændringerne

Læs mere

BETYDNING AF PRRS FOR ANTIBIOTIKAFORBRUG OG SUNDHED

BETYDNING AF PRRS FOR ANTIBIOTIKAFORBRUG OG SUNDHED BETYDNING AF PRRS FOR ANTIBIOTIKAFORBRUG OG SUNDHED MEDDELELSE NR. 982 Der blev ikke fundet væsentlige forskelle i antibiotikaforbrug, udgifter til dyrlæge og medicin samt slagteribemærkninger, når PRRS-positive

Læs mere

BRS-vaccine til slagtekalve - skal/skal ikke. Lars Erik Larsen, Veterinærinstituttet, DTU og Anne Mette Graumann, AgroTech

BRS-vaccine til slagtekalve - skal/skal ikke. Lars Erik Larsen, Veterinærinstituttet, DTU og Anne Mette Graumann, AgroTech BRS-vaccine til slagtekalve - skal/skal ikke. Lars Erik Larsen, Veterinærinstituttet, DTU og Anne Mette Graumann, AgroTech BRSV FOREKOMST Globalt Alle aldre, mest alvorligt kalve < 9 mdr Hyppige reinfektioner

Læs mere

VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION, SAMT DEN LOKALE

VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION, SAMT DEN LOKALE DB-TJEK SLAGTESVIN NOTAT NR. 324 DB-tjek opgørelserne er analyseret for forklarende faktorer for dækningsbidrag og omkostninger over perioden 2004 til og med 202. Der er fundet en række variabler, som

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2017

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2017 NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2017 NOTAT NR.1619 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt den bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens egne

Læs mere

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION SEPTEMBER 2016

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION SEPTEMBER 2016 TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION SEPTEMBER 206 NOTAT NR. 625 Højere afregningspriser medfører forbedret rentabilitet i 206. INSTITUTION: FORFATTER: VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION NIKOLAJ KLEIS NIELSEN

Læs mere

Luftvejskomplekset hos slagtesvin. Svinefagdyrlæge Annette Bech, LVK

Luftvejskomplekset hos slagtesvin. Svinefagdyrlæge Annette Bech, LVK Luftvejskomplekset hos slagtesvin Svinefagdyrlæge Annette Bech, LVK Introduktion Lungesygdom er en dyr lidelse hos slagtesvin. Klinisk sygdom, høj dødelighed Dårlig foderudnyttelse, nedsat tilvækst Årsager

Læs mere

PCV2 i slagtesvinebesætninger

PCV2 i slagtesvinebesætninger PCV2 i slagtesvinebesætninger Jakob Bagger Svinefagdyrlæge LVK svinedyrlægerne Øst Disposition Indledning PCV2 symptomer v. slagtesvin Hvordan stilles diagnosen Vacciner og vaccinationstrategier Vaccineeffekt

Læs mere

RENTABILITET I DANSK SVINEPRODUKTION DECEMBER 2014

RENTABILITET I DANSK SVINEPRODUKTION DECEMBER 2014 RENTABILITET I DANSK SVINEPRODUKTION DECEMBER NOTAT NR. 1501 Rentabiliteten i den danske svineproduktion bliver kraftigt forværret i. Den dårlige rentabilitet for svineproducenterne skyldes en lav slagtesvinenotering

Læs mere

ERFARINGER MED SALMONELLA SOM ÅRSAG TIL SYGDOM HOS SMÅGRISE

ERFARINGER MED SALMONELLA SOM ÅRSAG TIL SYGDOM HOS SMÅGRISE ERFARINGER MED SALMONELLA SOM ÅRSAG TIL SYGDOM HOS SMÅGRISE NOTAT NR. 1321 Antallet af sygdomstilfælde med salmonellabakterier er stigende. Sygdomsbilledet er øget dødelighed og utrivelighed eventuelt

Læs mere

Sanering og saneringsøkonomi. Dyrlæge Tage Rødbro, LVK og Konsulent Preben Høj, LandboNord SvineRådgivning

Sanering og saneringsøkonomi. Dyrlæge Tage Rødbro, LVK og Konsulent Preben Høj, LandboNord SvineRådgivning Sanering og saneringsøkonomi Dyrlæge Tage Rødbro, LVK og Konsulent Preben Høj, LandboNord SvineRådgivning Emner Hvorfor sanere? Hvilke sygdomme kan man sanere for? Risikoen for gensmitte Hvordan sanere?

Læs mere

EFFEKT AF ALT-IND ALT-UD-DRIFT PÅ EJENDOMSNIVEAU

EFFEKT AF ALT-IND ALT-UD-DRIFT PÅ EJENDOMSNIVEAU Støttet af: & European Agricultural Fund for Rural Development EFFEKT AF ALT-IND ALT-UD-DRIFT PÅ EJENDOMSNIVEAU MEDDELELSE NR. 979 Slagtesvineproduktion med alt-ind alt-ud-drift på ejendomsniveau gav en

Læs mere

SEGES P/S seges.dk EKSPORTPROBLEM TEAM SUNDHED 1. NOVEMBER 2016 PRRS I DANMARK MIG? SKAL VI UDRYDDE PRRS? LANGSIGTET PRRS- PLAN FÅ STYR PÅ PRRS

SEGES P/S seges.dk EKSPORTPROBLEM TEAM SUNDHED 1. NOVEMBER 2016 PRRS I DANMARK MIG? SKAL VI UDRYDDE PRRS? LANGSIGTET PRRS- PLAN FÅ STYR PÅ PRRS TEAM SUNDHED 1. NOVEMBER 2016 Charlotte Sonne Kristensen,Ph.d. Dipl. ECPHM Axelborg Erika Busch Master i dyrevelfærd Winie Larsen Sekretær FÅ STYR PÅ PRRS Lotte Skade 16. November 2016 Kjellerup Claus

Læs mere

Vaccination med. haugegaard, J. 1 ASTRUP, P. 1 haugegaard, S. 2 LARSEN, C.B. 3 hjulsager, C.K. 4 OG LARSEN, L.E. 4. oe-vet, Bøgevang 12, 4871 horbelev

Vaccination med. haugegaard, J. 1 ASTRUP, P. 1 haugegaard, S. 2 LARSEN, C.B. 3 hjulsager, C.K. 4 OG LARSEN, L.E. 4. oe-vet, Bøgevang 12, 4871 horbelev Resume I to besætninger med forekomst af Porcint Circovirus type 2 (PCV2) og lette kliniske symptomer på Porcin Circovirus Disease (PCVD) blev vaccination med Porcilis PCV gennemført ved injektion af 2

Læs mere

ØKONOMISKE KONSEKVENSBEREGNINGER 2014

ØKONOMISKE KONSEKVENSBEREGNINGER 2014 Støttet af: ØKONOMISKE KONSEKVENSBEREGNINGER 2014 NOTAT NR. 1405 De økonomiske konsekvenser ved afvigelser i effektivitet i forhold til landsgennemsnittet, kan anvendes som overslag over muligt tab og

Læs mere

ESTIMAT FOR OMKOSTNINGER VED PRRS I DANMARK

ESTIMAT FOR OMKOSTNINGER VED PRRS I DANMARK ESTIMAT FOR OMKOSTNINGER VED PRRS I DANMARK MEDDELELSE NR. 985 Det årlige tab ved at have PRRS i Danmark er beregnet i tre økonomiske scenarier, lav-, middel- og høj-scenarie. For det enkelte scenarie

Læs mere

Årsrapport vedrørende laboratorieundersøgelser af materiale fra svin på DTU Veterinærinstituttet og Laboratorium for svinesygdomme i Kjellerup

Årsrapport vedrørende laboratorieundersøgelser af materiale fra svin på DTU Veterinærinstituttet og Laboratorium for svinesygdomme i Kjellerup Årsrapport 203 vedrørende laboratorie af materiale fra svin på DTU Veterinærinstituttet og Laboratorium for svinesygdomme i Kjellerup Juni 204 Indhold. Indledning... 3 2. Data og materiale... 3 3. Undersøgelser

Læs mere

TEST AF TO VACCINER MOD ONDARTET LUNGESYGE

TEST AF TO VACCINER MOD ONDARTET LUNGESYGE TEST AF TO VACCINER MOD ONDARTET LUNGESYGE MEDDELELSE NR. 1040 Der blev ikke påvist effekt på foderudnyttelsen af at vaccinere mod ondartet lungesyge ved indsættelse i slagtesvinestalden i en besætning.

Læs mere

Luftvejslidelser begynder i farestalden. Svinekongressen 2010 Dyrlæge Gitte Drejer, Danvet

Luftvejslidelser begynder i farestalden. Svinekongressen 2010 Dyrlæge Gitte Drejer, Danvet Luftvejslidelser begynder i farestalden Svinekongressen 2010 Dyrlæge Gitte Drejer, Danvet Disposition Motivation Luftvejslidelser årsager og forekomst Diagnostik Løsningsmodel Polterekruttering Vaccinationer

Læs mere

Årsmøde Svinevet & Alsia Dyrehospital

Årsmøde Svinevet & Alsia Dyrehospital Årsmøde Svinevet & Alsia Dyrehospital Date 24. februar 2014 Sundhedsøkonomi - Hjertesækbetændelse Gitte Blach Nielsen Dyrlæge, PhD-stud. Foreløbige resultater MSD Luftvejspakker 2012 November 2011 Februar

Læs mere

NÆRINGSINDHOLD I HVEDE OG RUG FRA EGEN BEDRIFT VARIERER KUN LIDT

NÆRINGSINDHOLD I HVEDE OG RUG FRA EGEN BEDRIFT VARIERER KUN LIDT NÆRINGSINDHOLD I HVEDE OG RUG FRA EGEN BEDRIFT VARIERER KUN LIDT ERFARING NR. 1318 Variationen i korns indhold af vand, råprotein og fosfor henover fodringssæsonen er så lille, at der ikke er grund til

Læs mere

SAMMENHÆNG MELLEM SOKKEPRØVERESULTATER OG FOREKOMST AF DIARRÉ HOS SLAGTESVIN

SAMMENHÆNG MELLEM SOKKEPRØVERESULTATER OG FOREKOMST AF DIARRÉ HOS SLAGTESVIN SAMMENHÆNG MELLEM SOKKEPRØVERESULTATER OG FOREKOMST AF DIARRÉ HOS SLAGTESVIN ERFARING NR. 1720 Der er ikke en klar sammenhæng mellem forekomst af diarré hos slagtesvin og fund af bakterier ved sokkeprøver

Læs mere

TEMPERATURMÅLING - DANSK SVINEPRODUKTION JULI 2016

TEMPERATURMÅLING - DANSK SVINEPRODUKTION JULI 2016 TEMPERATURMÅLING - DANSK SVINEPRODUKTION JULI 206 NOTAT NR. 64 Fornyet optimisme om dansk svineproduktion. INSTITUTION: FORFATTER: SEGES VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION NIKOLAJ KLEIS NIELSEN UDGIVET: 3.

Læs mere

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2018

NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2018 NORMTAL FOR OMKOSTNINGER 2018 NOTAT NR. 1733 Normtallene viser det gennemsnitlige niveau samt den bedste tredjedel for forskellige omkostninger og produktivitetsmål. Ved budgetlægning kan bedriftens egne

Læs mere

BLANDINGSSÆD GIVER BEDRE FRUGTBARHED END SÆD FRA KUN ÉN ORNE

BLANDINGSSÆD GIVER BEDRE FRUGTBARHED END SÆD FRA KUN ÉN ORNE BLANDINGSSÆD GIVER BEDRE FRUGTBARHED END SÆD FRA KUN ÉN ORNE MEDDELELSE NR. 969 Når sæddosen indeholder sæd fra flere orner, er kuldstørrelsen 0,3 gris højere, end hvis sæddosen indeholder sæd fra én orne.

Læs mere

GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE fra uge 40, 2014

GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE fra uge 40, 2014 GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE fra uge 40, 2014 NOTAT NR. 1430 Tillæg for Frilandssmågrise produceret efter Frilandskonceptet ændres med virkning fra uge 40, 2014, fordi smågrisepræmien

Læs mere

SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 2012

SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 2012 SVINEPRODUCENTERNES FORELØBIGE ØKONOMISKE RESULTATER 212 NOTAT NR. 134 De foreløbige driftsresultater for 212 viser en markant forbedret indtjening i forhold til 211. INSTITUTION: FORFATTER: VIDENCENTER

Læs mere

Værd at vide om. Mykoplasma. (Almindelig lungesyge) Literbuen 9 2740 Skovlunde Telefon: 44 54 69 00 Telefax: 44 53 19 55 www.intervet.

Værd at vide om. Mykoplasma. (Almindelig lungesyge) Literbuen 9 2740 Skovlunde Telefon: 44 54 69 00 Telefax: 44 53 19 55 www.intervet. Værd at vide om Breathe better. Grow better. Mykoplasma (Almindelig lungesyge) Introduktion Mykoplasmalungesyge, også kaldet almindelig lungesyge, er en lungebetændelse der optræder hos slagtesvin. Infektionen

Læs mere

PRODUKTIONSEGENSKABER OG ØKONOMI VED PRODUKTION AF DLY- OG LY-GALTE

PRODUKTIONSEGENSKABER OG ØKONOMI VED PRODUKTION AF DLY- OG LY-GALTE PRODUKTIONSEGENSKABER OG ØKONOMI VED PRODUKTION AF DLY- OG LY-GALTE MEDDELELSE NR. 963 I det gennemførte projekt havde DLY-galtene bedre produktionsresultater end LYgaltene, og dermed en bedre produktionsøkonomi.

Læs mere

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION MAJ 2017

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION MAJ 2017 TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION MAJ 207 NOTAT NR. 77 Højere afregningspriser samt lavere foderpriser medfører forbedret rentabilitet i svineproduktionen for 207 og 208. INSTITUTION: FORFATTER: SEGES

Læs mere

Kan det betale sig at vaccinere? Lars Grøntved Svinefagdyrlæge

Kan det betale sig at vaccinere? Lars Grøntved Svinefagdyrlæge Kan det betale sig at vaccinere? Lars Grøntved Svinefagdyrlæge Uden vaccination af smågrise reduceres beskyttelse af grisene gradvist Når råmælksantistoffer forsvinder opbygges modstandskraft (immunitet)

Læs mere

OBJEKTIV SUNDHEDSOVERVÅGNING: LUFTVEJSSYGDOMME

OBJEKTIV SUNDHEDSOVERVÅGNING: LUFTVEJSSYGDOMME OBJEKTIV SUNDHEDSOVERVÅGNING: LUFTVEJSSYGDOMME ERFARING NR. 1718 Luftvejsagens smitte varierer meget inden for den enkelte besætning. Det er derfor vigtigt med et indgående kendskab til både det kliniske

Læs mere

RINGANALYSE FINDER GOD ANALYSESIKKERHED FOR JODTAL

RINGANALYSE FINDER GOD ANALYSESIKKERHED FOR JODTAL RINGANALYSE FINDER GOD ANALYSESIKKERHED FOR JODTAL ERFARING NR. 1322 En ringanalyse med 6 laboratorier har vist god analysesikkerhed for fedtsyreprofiler og jodtal i foder og rygspæk. Den analysemæssige

Læs mere

PCV 2 i det skjulte - vaccination for enhver pris? Danvet Årsmøde 13. marts 2015 Hanne Bak, dyrlæge, Ph. D. Projektleder Svin, Boehringer Ingelheim

PCV 2 i det skjulte - vaccination for enhver pris? Danvet Årsmøde 13. marts 2015 Hanne Bak, dyrlæge, Ph. D. Projektleder Svin, Boehringer Ingelheim PCV 2 i det skjulte - vaccination for enhver pris? Danvet Årsmøde 13. marts 2015 Hanne Bak, dyrlæge, Ph. D. Projektleder Svin, Boehringer Ingelheim Da PCV2 kom til Danmark Fra år 2000 spredtes sygdommen

Læs mere

Charlotte Glenting. Fagdyrlægeopgave. November 2008

Charlotte Glenting. Fagdyrlægeopgave. November 2008 Charlotte Glenting Fagdyrlægeopgave November 2008 Sanering for M. hyopneumoniae og PRRS uden brug af faringsstop, partiel depopulation og antibiotika Indledning Denne opgave tager udgangspunkt i en 500

Læs mere

FOKUS PÅ DÆKNINGSBIDRAGET

FOKUS PÅ DÆKNINGSBIDRAGET FOKUS PÅ DÆKNINGSBIDRAGET NOTAT NR. 1801 Hvis man har styr på 0-punkts-dækningsbidraget pr. smågris, som er kapital- og kapacitetsomkostningerne, har man hele tiden styr på økonomien i den daglige drift,

Læs mere

PRRS-regler for konventionelle besætninger

PRRS-regler for konventionelle besætninger Agro Food Park 15, Skejby, DK 8200 Århus N Tlf. +45 87 40 50 00 www.spfsus.dk SE-nr.: 3419 9329 PRRS-regler for konventionelle besætninger gældende fra 2. januar 2018 Indholdsfortegnelse Betegnelser og

Læs mere

Håndtering af virussygdomme i farestalden

Håndtering af virussygdomme i farestalden Håndtering af virussygdomme i farestalden Gitte Drejer Danvet K/S Virushåndtering Styr på bakterielle sygdomme Virussygdomme er sværere at styre Immunitetsstyring er altafgørende for produktionssikkerheden!!

Læs mere

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION JANUAR 2017

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION JANUAR 2017 TEMPERATURMÅLING DANSK SVINEPRODUKTION JANUAR 207 NOTAT NR. 705 Højere afregningspriser samt lave foderpriser medfører forbedret rentabilitet i svineproduktionen for 206 og 207. INSTITUTION: FORFATTER:

Læs mere

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINE- PRODUKTION OKTOBER 2017

TEMPERATURMÅLING DANSK SVINE- PRODUKTION OKTOBER 2017 TEMPERATURMÅLING DANSK SVINE- PRODUKTION OKTOBER 207 NOTAT NR. 728 Høje afregningspriser og lave foderpriser medfører fortsat god rentabilitet i svineproduktionen for 207 og 208. INSTITUTION: FORFATTER:

Læs mere

VARIATIONER I ANTAL GRISE OG I SLAGTESVINS TILVÆKST VED HOLDDRIFT

VARIATIONER I ANTAL GRISE OG I SLAGTESVINS TILVÆKST VED HOLDDRIFT Støttet af: VARIATIONER I ANTAL GRISE OG I SLAGTESVINS TILVÆKST VED HOLDDRIFT NOTAT NR. 1401 Ved god styring af antal løbninger vil det gennemsnitlige antal fravænnede grise pr. hold variere med +/ 16-18

Læs mere

VANDFORBRUG HOS SMÅGRISE

VANDFORBRUG HOS SMÅGRISE VANDFORBRUG HOS SMÅGRISE ERFARING NR.1421 Der er stor forskel på drikkemønstret hos smågrise på tørfoder sammenlignet med smågrise på ad libitum vådfoder. Vandforbruget hos smågrise på vådfoder er så lavt,

Læs mere

Notatet viser nøgletal for produktivitet, stykomkostninger, kontante kapacitetsomkostninger og

Notatet viser nøgletal for produktivitet, stykomkostninger, kontante kapacitetsomkostninger og NØGLETAL FOR 2013 NOTAT NR. 1220 Nøgletallene viser det gennemsnitlige niveau samt bedste tredjedel for forskellige regnskabsposteringer. Ved budgetlægning kan bedriftens egne tal sammenlignes med disse

Læs mere

Evaluering for sygdomsfrihed

Evaluering for sygdomsfrihed 1 Evaluering for sygdomsfrihed Fagdyrlægeogave Kjetil Johansen FD-2006 Formål med opgaven: At forstå nogle af de epidemiologiske begreber og værktøjer der bruges til at evaluere diagnostiske tests. At

Læs mere

Mutant stamme af PCV2 opdatering af tilgængelig viden

Mutant stamme af PCV2 opdatering af tilgængelig viden Mutant stamme af PCV2 opdatering af tilgængelig viden Professor Lars Erik Larsen, Sektion for Virologi Seniorrådgiver Charlotte Hjulsager, Sektion for Diagnostik, Beredskab og Myndighedsbetjening Opdateret

Læs mere

SAMMENHÆNG MELLEM TILVÆKST I SMÅGRISE- OG SLAGTESVINEPERIODEN FOR DEN ENKELTE GRIS

SAMMENHÆNG MELLEM TILVÆKST I SMÅGRISE- OG SLAGTESVINEPERIODEN FOR DEN ENKELTE GRIS Støttet af: SAMMENHÆNG MELLEM TILVÆKST I SMÅGRISE- OG SLAGTESVINEPERIODEN FOR DEN ENKELTE GRIS NOTAT NR. 1402 Smågrisenes tilvækst er ikke en god indikator for tilvæksten i slagtesvinestalden. Dette medfører,

Læs mere

SPLITMALKNING AF NYFØDTE PATTEGRISE

SPLITMALKNING AF NYFØDTE PATTEGRISE Støttet af: SPLITMALKNING AF NYFØDTE PATTEGRISE MEDDELELSE NR. 988 & European Agricultural Fund for Rural Development Splitmalkning for råmælk er afprøvet i to besætninger. Grise født om natten blev splitmalket

Læs mere

TILDELING AF ANTIBIOTIKA TIL TØR- OG VÅDFODER

TILDELING AF ANTIBIOTIKA TIL TØR- OG VÅDFODER Støttet af: TILDELING AF ANTIBIOTIKA TIL TØR- OG VÅDFODER ERFARING NR. 1402 Antibiotika tildelt til foder skal opblandes, så alle grise i en sti får den tiltænkte dosis. Der er testet forskellige metoder

Læs mere

TILVÆKSTEN FALDER, NÅR DE SMÅ PATTEGRISE BLIVER HOS EGEN MOR VED KULDUDJÆVNING

TILVÆKSTEN FALDER, NÅR DE SMÅ PATTEGRISE BLIVER HOS EGEN MOR VED KULDUDJÆVNING TILVÆKSTEN FALDER, NÅR DE SMÅ PATTEGRISE BLIVER HOS EGEN MOR VED KULDUDJÆVNING MEDDELELSE NR. 1099 Når de små pattegrise blev hos egen mor ved kuldudjævning, faldt tilvæksten statistisk sikkert i forhold

Læs mere

Sanering for Mycoplasma hyopneumoniae og PRRS i en sobesætning uden medicin og uden driftstop. En Case Report. Fagdyrlæge svin Hovedopgave

Sanering for Mycoplasma hyopneumoniae og PRRS i en sobesætning uden medicin og uden driftstop. En Case Report. Fagdyrlæge svin Hovedopgave Sanering for Mycoplasma hyopneumoniae og PRRS i en sobesætning uden medicin og uden driftstop En Case Report Fagdyrlæge svin Hovedopgave Dyrlæge Claus B. Larsen Indledning Mycoplasma hyopneumoniae (MH)

Læs mere

EN 7 KG GRIS MED FORANDRINGER PÅ NAVLESTEDET HAR STØRRE RISIKO FOR AT UDVIKLE NAVLEBROK

EN 7 KG GRIS MED FORANDRINGER PÅ NAVLESTEDET HAR STØRRE RISIKO FOR AT UDVIKLE NAVLEBROK EN 7 KG GRIS MED FORANDRINGER PÅ NAVLESTEDET HAR STØRRE RISIKO FOR AT UDVIKLE NAVLEBROK ERFARING NR. 1609 Undersøgelsen viste at 7 kg grise med forandringer på navlestedet havde større risiko for at have

Læs mere

Sammendrag. Baggrund. Investering på svinebedrifter

Sammendrag. Baggrund. Investering på svinebedrifter NOTAT NR. 1028 Investeringer på svinebedrifterne faldt med godt kr. 4 mia. fra 2008 til 2009. Svineproducenten investerede i gns. kr. 347.000 i jord og fast ejendom, kr. 247.000 i driftsbygninger, kr.

Læs mere

Udvikling og validering af ELISA test til bestemmelse af Newcastle Disease antistoffer i serum og æg

Udvikling og validering af ELISA test til bestemmelse af Newcastle Disease antistoffer i serum og æg Udvikling og validering af ELISA test til bestemmelse af Newcastle Disease antistoffer i serum og æg Rapport over forsøg finansieret af Fjerkræafgiftsfonden i projektåret 2007/2008 Forfattere: Lis Olesen,

Læs mere

UDTØRRING AF SLAGTESVINESTALDE UNDER VINTERFORHOLD

UDTØRRING AF SLAGTESVINESTALDE UNDER VINTERFORHOLD UDTØRRING AF SLAGTESVINESTALDE UNDER VINTERFORHOLD ERFARING NR. 1607 Ved udtørring af slagtesvinestalde med 1/3 drænet gulv og 2/3 spaltegulv under vinterforhold (

Læs mere

Kan det betale sig at vaccinere? Lars Grøntved Svinefagdyrlæge

Kan det betale sig at vaccinere? Lars Grøntved Svinefagdyrlæge Kan det betale sig at vaccinere? Lars Grøntved Svinefagdyrlæge Uden vaccination af smågrise reduceres beskyttelse af grisene gradvist Når råmælksantistoffer forsvinder opbygges modstandskraft (immunitet)

Læs mere

STRUKTURUDVIKLING I DANSK SVINEPRODUKTION 2015

STRUKTURUDVIKLING I DANSK SVINEPRODUKTION 2015 STRUKTURUDVIKLING I DANSK SVINEPRODUKTION 2015 NOTAT NR. 1537 De små svinelokaliteter mindskes fra ca. 5.800 i 2014 til ca. 3.000 i 2024. Med dem forsvinder ca. 5,8 mio. slagtninger. Hvis landets slagtesvineproduktion

Læs mere

Overvågning af influenza A virus i svin i 2014

Overvågning af influenza A virus i svin i 2014 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 17, 2017 Overvågning af influenza A virus i svin i 2014 Krog, Jesper Schak; Hjulsager, Charlotte Kristiane; Larsen, Lars Erik Publication date: 2015 Document Version

Læs mere

NYETABLEREDE SVINEPRODUCENTER

NYETABLEREDE SVINEPRODUCENTER & NYETABLEREDE SVINEPRODUCENTER NOTAT De nyetablerede svineproducenter i perioden 2009-2013 har en økonomi der ikke adskiller sig væsentligt fra gennemsnittet. De familiehandlede bedrifter har en højere

Læs mere

Sammendrag. Dyregruppe:

Sammendrag. Dyregruppe: NOTAT NR. 1020 I forventes der et resultat fra svineproduktionen der er 17 kr. bedre end i. Resultat i er præget af usikkerhed om udviklingen i foderpriserne. INSTITUTION: FORFATTER: VIDENCENTER FOR SVINEPRODUKTION

Læs mere

Omløbere aborter - Chlamydia? Helle D Kjærsgaard Dyrlæge LVK

Omløbere aborter - Chlamydia? Helle D Kjærsgaard Dyrlæge LVK Omløbere aborter - Chlamydia? Helle D Kjærsgaard Dyrlæge LVK Faringsprocent Udviklingen i faringsprocent i E-kontrollerne 88 87 86 85 84 83 82 81 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-2000 2000-01 01-02 02-03

Læs mere

STOR REDUKTION AF ANTIBIOTIKAFORBRUGET I 12 AF 16 BESÆTNINGER

STOR REDUKTION AF ANTIBIOTIKAFORBRUGET I 12 AF 16 BESÆTNINGER STOR REDUKTION AF ANTIBIOTIKAFORBRUGET I 12 AF 16 BESÆTNINGER ERFARING NR. 1306 Manual til God antibiotikapraksis hjalp 12 ud af 16 svineproducenter med at reducere deres antibiotikaforbrug markant. Producenterne

Læs mere

CASE REPORT OM PRRS DK SANERING UDEN FARINGSSTOP OG PARTIEL DEPOPULATION I EN BESÆTNING MED EGEN PRODUKTION AF POLTE.

CASE REPORT OM PRRS DK SANERING UDEN FARINGSSTOP OG PARTIEL DEPOPULATION I EN BESÆTNING MED EGEN PRODUKTION AF POLTE. Michael Albin Larsen Dyrlæge Danvet K/S Blåkildevej 3, 9500 Hobro. Tlf: 61620288 Fax: 87979049 E-mail: michael.albin@danvet.com CASE REPORT OM PRRS DK SANERING UDEN FARINGSSTOP OG PARTIEL DEPOPULATION

Læs mere

KOSTER PRRS NOGET I DANMARK?

KOSTER PRRS NOGET I DANMARK? KOSTER PRRS NOGET I DANMARK? MEDDELELSE NR. 957 Sygdom efter akut smitte med PRRS giver nedsat produktivitet i en kort periode. Set over et år har besætninger med kronisk PRRS højere total pattegrisedødelighed

Læs mere