Kortlægning af forekomst af PCB, klor. paraffiner, tungmetaller, PAH og asbest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortlægning af forekomst af PCB, klor. paraffiner, tungmetaller, PAH og asbest"

Transkript

1 Kortlægning af forekomst af PCB, klor. paraffiner, tungmetaller, PAH og asbest i ejendommen: Ribe Landevej 407, 7100 Vejle Matr. nr. 43, Nr. Vilstrup By, Skibet Besigtigelse af ejendommen er foretaget fredag den 25. august 2017 for Vejle Kommune d. 13. september 2017 Søren Garde Rådgivning A/S Voldbyvej 8B 8450 Hammel Tlf

2 Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM BYGNINGER... 3 VURDERING AF MATERIALER FOR PCB, KLOR. PARAFFINER, TUNGMETALLER, PAH OG ASBEST GRÆNSEVÆRDIER... 4 ANALYSERESULTATER... 4 HÅNDTERING AF MATERIALER MED PCB, PAH OG TUNGMETALLER... 6 MÆNGDER & ANVISNING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD... 7 HÅNDTERING OG SIKKERHED DOKUMENTATION SCREENINGSSKEMA FOR PCB VEJLEDENDE GENEREL BESKRIVELSE AF FORHOLDSREGLER LISTE OVER RELEVANTE PUBLIKATIONER MED KRAV OG ANVISNINGER ANALYSERESULTATER Udført af d. 13. september 2017 Screeningsansvarlig Kvalitetskontrol Karsten Hansen Rikke Syndergaard Tlf Tlf Side 2

3 OPLYSNINGER OM BYGNINGER Bygning nr. 1: Oplysninger stammer fra BBR-meddelelse Adresse: Ribe Landevej 407, 7100 Vejle Matrikel nr.: 43 Ejerlav: Nr. Vilstrup By, Skibet Opførelsesår: 1912 Om-/tilbygningsår - Bebygget: 110 m² Bygningen er i meget dårlig stand og fyldt med affald, så rapporten er ikke fyldestgørende. Der kan først tages evt. supplerende prøver når huset er tømt for affald og etageadskillelser m.v. er understøttet. VURDERING AF MATERIALER FOR PCB, KLOR. PARAFFINER, TUNGMETALLER, PAH OG ASBEST. Observationer, der er gjort under besigtigelsen og analyseresultater fra prøverne fremgår af tabellerne nedenfor. Bygning Observation Udtagning af materialeprøve Nr. 1 Tagbeklædning er udført i cementsten. NEJ Nr. 1 Nr. 1 Nr. 1 Nr. 1 Nr. 1 Nr. 1 Nr. 1 Ruder er i forskellig udformning og alder. Der findes enkeltlagsruder og termoruder fra Kit i enkeltlagsruder skønnes at kunne indeholde PCB og/eller asbest. Facademaling skønnes at kunne indeholde PCB og/eller tungmetaller. Sokkelmaling skønnes at kunne indeholde PCB, tungmetaller og/eller PAH. Maling på ældre vinduer skønnes at kunne indeholde PCB og/eller tungmetaller. Maling på nyere døre og vinduer skønnes at kunne indeholde tungmetaller. Maling på indv. træværk skønnes at kunne indeholde PCB og/eller tungmetaller. Væg- og loftsmalinger skønnes at kunne indeholde PCB og/eller tungmetaller. Nr. 1 Tapeter skønnes at kunne indeholde PCB og/eller tungmetaller. JA Nr. 1 Fliser skønnes at kunne indeholde tungmetaller. Fliseklæb skønnes at kunne indeholde asbest. JA JA JA JA JA JA JA JA JA Side 3

4 GRÆNSEVÆRDIER Indhold Rent affald Forurenet affald Farligt affald PCB < 0,10 mg/kg 0,10-50 mg/kg > 50 mg/kg Klorerede paraffiner (kortkædede) > mg/kg Bly < 40 mg/kg mg/kg > mg/kg Cadmium < 0,5 mg/kg 0, mg/kg > mg/kg Kobber < 500 mg/kg mg/kg > mg/kg Zink < 500 mg/kg mg/kg > mg/kg Chrom < 20 mg/kg mg/kg > mg/kg Nikkel < 30 mg/kg mg/kg > mg/kg PAH (sum) < 4 mg/kg mg/kg > mg/kg Asbest Ikke påvist Påvist, ikke støvende Påvist, støvende Resultaterne af de udførte analyser fremgår af nedenstående tabeller. Hvis koncentrationerne af PCB, tungmetaller, PAH eller asbest svarer til: rent affald, er resultatet fremhævet med grøn markering. forurenet affald, er resultatet fremhævet med fed skrift og gul markering. farligt affald, er resultatet fremhævet med fed og understreget tekst og rød markering. OBS: Hvis et materiale er forurenet med et stof enten som forurenet eller farligt, vil analyseresultatet blive markeret med gul eller rød markering i alle analyseresultaterne for det pågældende materiale. Analyseresultater for tungmetaller vil kun blive gengivet i nedenstående skema såfremt der er fundet forurening i materialet. Resultater under grænsen for farligt affald vil ikke blive gengivet hvis materialet indeholder tungmetaller over grænsen for farligt affald. Af hensyn til arbejdsmiljøforanstaltninger oplyses blyindhold uanset analyseresultat. Samtlige prøver for PCB er blevet screenet for klorerede paraffiner, herefter kaldet KP. Ved screening af prøverne angives resultatet af screeningen med hvor der ikke er fundet KP indhold. Hvor der er fundet spor af KP er prøven efterfølgende analyseret. ANALYSERESULTATER Prøve Foto af prøvetagningssted PCB Tungmetaller Asbest Kommentar Analyseresultat mg/kg JA/NEJ nr. (KP) 1 Hvid facademaling < 0,10 Bly 210 (KP -) Cadmium 1,2 Nikkel 46 Zink Side 4

5 Prøve Foto af prøvetagningssted nr. Kommentar Analyseresultat mg/kg JA/NEJ PCB Tungmetaller Asbest (KP) PAH 2 Brun maling på vindue 0,63 Bly (KP -) 3, 4 Kit i vindue Maling indeholder PCB og tungmetaller, se prøve nr. 2 < 0,10 (KP -) NEJ 5 Rød maling på dør Bly 45 Nikkel 37 6 Sort sokkelmaling < 0,10 (KP -) Bly 17 PAH 4,9 7 Beige maling på karm 2,9 (KP -) Bly 140 Cadmium 3,3 Zink Sort tapet 0,51 (KP -) Bly 210 Cadmium 6,4 Zink Brun vægmaling 2,2 (KP -) Bly 350 Cadmium 25 Zink Blålig vægmaling < 0,10 (KP -) Bly 7,7 Side 5

6 Prøve Foto af prøvetagningssted nr. Kommentar Analyseresultat mg/kg JA/NEJ PCB Tungmetaller Asbest (KP) 11 Grøn maling på pudsloft 1,2 Bly 41 (KP -) Cadmium 0,87 Zink Gul vægmaling, kælder 1,1 (KP -) Bly Hvid maling på pudsloft, kælder < 0,10 (KP -) Bly 9,9 14, 15 Beige flise, kælder Fliseklæb Bly NEJ HÅNDTERING AF MATERIALER MED PCB, TUNGMETALLER OG PAH Generelt: Ved materialer som f.eks. indeholder både PCB og tungmetaller i forurenede koncentrationer, skal materialet bortskaffes som PCB-holdigt affald. Ved materialer som f.eks. indeholder PCB i forurenede koncentrationer og tungmetaller i farlige koncentrationer, skal materialet bortskaffes som tungmetal-holdigt farligt affald. Forurenet affald: Det skal i forbindelse med deklaration af affaldet oplyses at PCB-indhold er mellem 0,10-50 mg/kg. Det skal i forbindelse med deklaration af affaldet oplyses at tungmetalindholdet er mellem grænseværdier. PCB: Ved PCB-holdige materialer skal materialerne afrenses/fjernes på korrekt vis, så affald kan bortskaffes separat som PCB-holdigt affald, sorteret som forurenet eller farligt affald iht. analyseresultater. I forhold til arbejdsgang og arbejdsforhold anbefales det at elementer (brændbare) inkl. PCBholdig maling bortskaffes samlet som PCB-holdigt affald, sorteret som forurenet eller farligt affald iht. analyseresultater. Side 6

7 Tilstødende materialer Ved PCB-holdige malinger og klæb på puds, beton, mursten o.l. bør der udtages stikprøver af renheden efter afrensning af maling og klæb. Da PCB vandrer ind i tilstødende materialer kan der afhængig af PCB-koncentrationen og det bagved siddende materiales beskaffenhed, ske indtrængning i forskellig dybde. Som udgangspunkt vil en fuldstændig fjernelse af alt maling eller klæb være nok, når PCB-koncentrationen er lav. Ved større PCB-koncentrationer i maling og klæb, kan det være nødvendigt med afrensning af bagved siddende materiale i en større dybde. Materialer med klorerede paraffiner behandles på samme måde som PCB-holdige materialer. Tungmetaller: Ved tungmetalholdige materialer skal materialerne afrenses/fjernes på korrekt vis, så affald kan bortskaffes separat som tungmetalholdigt affald, sorteret som forurenet eller farligt affald iht. analyseresultater. I forhold til arbejdsgang og arbejdsforhold anbefales det at elementer (brændbare) inkl. tungmetalholdig maling bortskaffes samlet som tungmetalholdigt affald, sorteret som forurenet eller farligt affald iht. analyseresultater. PAH: Ved materialer med indhold af PAH skal materialerne fjernes på korrekt vis, og affald skal håndteres og mærkes som forurenet eller farligt affald iht. analyseresultater. MÆNGDER & ANVISNING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD Det bemærkes at mængdeangivelsen er skønnet og foreløbig. Prøve Materiale Mængder Analyse EAKkode Behandling Affaldsmodtager nr. 2 Vinduer med 10 stk. Tungmetaller Særlig FORTUM brun maling Farligt affald behandling PCB Forurenet affald 14 Beige fliser 2 m² Tungmetaller Særlig FORTUM Farligt affald behandling 5 Vinduer og 4 stk. Tungmetaller Forbrænding Energnist i Kolding døre med rød Forurenet affald eller maling Genbrugsterminalen Vestre Engvej 70 7 Indv. døre og 10 stk. PCB Forbrænding Energnist i Kolding lister med 150 lbm. Forurenet affald eller beige maling Tungmetaller Genbrugsterminalen Forurenet affald Vestre Engvej 70 Side 7

8 Prøve Materiale Mængder Analyse EAKkode Behandling Affaldsmodtager nr. 8 Sort tapet 50 m² PCB Forbrænding Energnist i Kolding Forurenet affald eller Tungmetaller Genbrugsterminalen Forurenet affald Vestre Engvej 70 1 Hvid 200 m² Tungmetaller Deponi Deponi Syd facademaling Forurenet affald Grindsted 6 Sort sokkelmaling 60 m² PAH Forurenet affald 9, Brun I alt PCB vægmaling 100 m² Forurenet affald 11 Pudsloft med Tungmetaller grøn maling Forurenet affald 12 Gul vægmaling 100 m² PCB Forurenet affald Deponi Deponi Syd Grindsted Deponi Deponi Syd Grindsted Deponi Deponi Syd Grindsted HÅNDTERING OG SIKKERHED. PCB: Det er Entreprenørens/Arbejdsgivers ansvar at Entreprenørens/Arbejdsgiverens medarbejdere er korrekt uddannet og instrueret i at udføre arbejdet med PCB korrekt iht. BAR s Branchevejledning Håndtering og fjernelse af PCB-holdige bygningsmaterialer som Arbejdstilsynet henviser til. Derudover henvises der til PCB vejledning fra Dansk Asbestforening og Tungmetaller: Det er Entreprenørens/Arbejdsgivers ansvar at Entreprenørens/Arbejdsgiverens medarbejdere er korrekt instrueret i at udføre arbejdet korrekt, iht. Arbejdstilsynets regler samt At-vejledning C.0.8 og AT-vejledning C Derudover henvises der til Bly vejledning fra Dansk Asbestforening. Asbest: Det er Entreprenørens/Arbejdsgivers ansvar at Entreprenørens/Arbejdsgiverens medarbejdere er korrekt instrueret i at udføre arbejdet korrekt iht. Arbejdstilsynets regler i bekendtgørelse nr af 18. december 2015, samt at de overholder kravene til uddannelse som nævnt i kap. 8, 32, samt iht. At-vejledning C Derudover henvises der til Asbestvejledning fra Dansk Asbestforening. Generelt: Både entreprenør, kommunen og Arbejdstilsynet skal gribe ind, hvis de bliver opmærksomme på, at en arbejdsplads er sundhedsfarlig. Arbejdsstedet skal tydeligt skiltes med, at der er PCB, tungmetaller og PAH på arbejdsstedet. Side 8

9 BORTSKAFFELSE OG AFFALDSHÅNDTERING Generelt: Alt bygge- og anlægsaffald skal anmeldes til Vejle Kommune mindst 14 dage før nedrivningen påbegyndes. Anmeldelse kan foretages via dette link Det forudsættes at entreprenøren er bekendt med gældende regler og anvisninger vedr. håndtering og bortskaffelse af byggematerialer indeholdende PCB, tungmetaller og PAH. Ved evt. spørgsmål i forbindelse med håndtering af affald, henvises der til Vejle Kommune, AffaldGenbrug, tlf , PCB: Vejle Kommune anviser at brændbart PCB-holdigt bygningsaffald mellem grænseværdierne skal afleveres til Energnist i Kolding eller på genbrugsterminalen på Vestre Engvej 70, 7100 Vejle. Vejle Kommune anviser at ubrændbart PCB-holdigt bygningsaffald mellem grænseværdierne skal afleveres til Deponi Syd i Grindsted. PCB-holdigt bygningsaffald skal anmeldes til kommunen, før arbejdet påbegyndes. Bortskaffelse skal ske efter anvisninger i BAR s Branchevejledning Håndtering og fjernelse af PCB-holdige bygningsmaterialer. Der henvises derudover til PCB vejledning fra Dansk Asbestforening og Regler for emballering og håndtering af PCB-holdigt affald fremgår af BAR s Branchevejledning Håndtering og fjernelse af PCB-holdige bygningsmaterialer derudover henvises der til PCB vejledning fra Dansk Asbestforening, samt kommunens lokale retningslinjer. Tungmetaller Vejle Kommune anviser at tungmetalholdige fliser og puds m.v. mellem grænseværdierne kan afleveres til Deponi Syd i Grindsted. Vejle Kommune anviser at træ med tungmetalholdig maling mellem grænseværdierne skal afleveres til Energnist i Kolding eller på genbrugsterminalen på Vestre Engvej 70, 7100 Vejle. Vejle Kommune anviser at tungmetalholdigt affald over grænseværdierne skal afleveres til Fortum eller andet godkendt modtageanlæg. Vejle Kommune anviser at tungmetalholdigt metal over grænseværdierne i stedet kan afrenses og maling og rensemiddel skal afleveres til Fortum eller andet godkendt modtageanlæg. Bortskaffelse skal ske efter Miljøministeriets regler, jf. bekendtgørelse nr af 18. december 2012 om affald. Regler for emballering og håndtering af tungmetalholdigt affald fremgår af At-vejledning C.0.8, marts 2002, derudover henvises der til Bly vejledning fra Dansk Asbestforening, samt kommunens lokale retningslinjer. Side 9

10 Asbest: Vejle Kommune anviser at asbestholdigt affald skal afleveres på genbrugspladserne i Vejle Kommune (hvis man er medlem af G Bizz ordningen) ellers skal asbestholdigt affald afleveres på Deponi Syd i Grindsted eller genbrugsterminalen på Vestre Engvej 70, 7100 Vejle. Bortskaffelse skal ske efter Miljøministeriets regler, jf. bekendtgørelse nr af 18. december 2012 om affald. Regler for emballering og håndtering af asbestaffald fremgår af bekendtgørelse nr af 18. december DOKUMENTATION Nedenstående dokumentation skal afleveres i forbindelse med nedrivningsarbejdet. 1. Deklareringsskema, Affald, skema forefindes online på Skema fra Fortum forefindes online på 2. Kvittering/Dokumentation på korrekt bortskaffelse af affald fra Modtagestationer. 3. Anmeldelsesskema for Bygge- og anlægsaffald skal sendes til Vejle Kommune senest 14 dage før nedrivningen påbegyndes. Side 10

11 SCREENINGSSKEMA FOR PCB Adresse: Ribe Landevej 407, 7100 Vejle Er bygningen eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til 1977, er der risiko for, at der kan være anvendt PCB-holdigt materiale. Der skal derfor foretages en screening af bygningen eller dele heraf, inden nedrivning eller byggearbejde påbegyndes. Dette gøres ved at besvare følgende spørgsmål. PCB - Findes der i bygningen: Ja Nej Ved ikke/ Note Elastiske fuger omkring døre og vinduer, der kan være X fra perioden ? Elastiske fuger ved samling af facade- eller X vægelementer, der kan være fra perioden ? Elastiske fuger som dilatationsfuger mellem X bygningselementer, der kan være fra perioden ? Termoruder (vinduer med forseglede dobbelte ruder), der kan være fra perioden ? X Maling, der kan være fra perioden ? X Gulvmasse, der kan være fra perioden ? X Andre materialer, der mistænkes for at indeholde PCB. (Hvis JA angiv hvilke materialer, der er tale om) X Kit Hvis der er svaret JA eller VED IKKE til et af de ovenstående spørgsmål skal der foretages en kortlægning af de bygningsdele, som kan indeholde PCB Der skal i øvrigt være opmærksomhed på, at elektrisk udstyr med kondensatorer f.eks. belysningsarmaturer med lysstofrør, ventilatorer, motorer, pumper, samt højspændingsinstallationer herunder transformatorer, kondensatorer eller strømgennemføringer, der vurderes at være fra perioden kan indeholde PCB, og skal håndteres som PCB-holdigt affald. Note: vinduestyper, fugetyper m.v. Grundet affald og sikkerhed er der kun taget prøver af tilgængelige materialer. Der kan være en del flere materialer som skal undersøges, når bygningen er ryddet og sikret. Karsten Hansen, Søren Garde Rådgivning A/S Navn på den person der har udført screeningen Side 11

12 VEJLEDENDE GENEREL BESKRIVELSE AF FORHOLDSREGLER VED ARBEJDE MED MATERIALER INDEHOLDENDE PCB, TUNGMETALLER OG ASBEST SAMT BORTSKAFFELSE AF DISSE. Nedenstående retningslinjer skal betragtes som generelle anbefalinger, der kan anvendes som baggrundsmateriale ved vurdering af de enkelte sager. Vejledningen skal altid tilpasses det konkrete projekt, hvor andre, evt. i det enkelte projekt mere hensigtsmæssige, forholdsregler kan tages i brug. Sidst i notatet er der anført henvisninger til myndighedernes krav og anbefalinger samt mere udførlige beskrivelser af arbejdsmetoder mm. Der kan være andre miljøproblematiske stoffer i et byggeri, men de ovennævnte stoffer er de mest almindelige. Det gælder generelt for alle typer af arbejde indeholdende farlige stoffer, at det er entreprenøren/nedbryderen, der konkret vurderer, hvordan arbejdet tilrettelægges og herunder sikrer: at unge under 18 år ikke arbejder med farlige stoffer, at medarbejderne instrueres grundigt forud for arbejde med farlige stoffer, at de foreskrevne velfærdsfaciliteter stilles til rådighed for medarbejderne, at der udarbejdes en APV og arbejdsplan forud for arbejdet, at arbejdet forud skal anmeldes til kommunen, som anviser bortskaffelsen af affald, at arbejde med asbest indendørs og arbejde med støvende asbest forud anmeldes til AT. Hvis flere entreprenører skal arbejde samtidigt på en byggeplads med særligt farligt arbejde, herunder arbejde med farlige stoffer, er det bygherrens ansvar, at der udarbejdes en PSS (Plan for Sikkerhed og Sundhed). Det anbefales, at der i konkrete sager tages kontakt til myndighederne (AT og kommune) i tilfælde af tvivlsspørgsmål. LISTE OVER RELEVANTE PUBLIKATIONER MED KRAV OG ANVISNINGER PCB: Asbestforeningen: PCB Vejledning BAR: Håndtering og fjernelse af PCB-holdige bygningsmaterialer Miljøstyrelsen: Vejledende udtalelse om håndtering af PCB-holdigt bygge- og anlægsaffald AT: Intern instruks IN-9-3 om PCB i bygninger SBi: SBi anvisning 242 Renovering af bygninger med PCB Tungmetaller: Asbestforeningen: Bly Vejledning AT: Vejledning C.0.8 om Metallisk bly og Blyforbindelser AT: Vejledning C.1.3-2, juni 2017, om Arbejde med stoffer og materialer Asbest: AT: Vejledning C.2.2-1, oktober 2016 Asbestforeningen: Asbest Vejledning BAR: Når du støder på Asbest, Regler og Baggrund BAR: Når du støder på Asbest, Sådan gør du Side 12

13 ANALYSERESULTATER Side 13

14 INDUSTRIVEJ 1 DK-9440 AABYBRO TLF: FAX: GUNNEKÆR 26 DK-2610 RØDOVRE TLF: FAX: Søren Garde Rådgivning Voldbyvej 8B, DK-8450 Hammel Att: Karsten Hansen Prøvningsrapportnr.: Kladde N A PRD Dato: VBM sag: Ordre 1. september M N A ON51477 NB: Denne rapport erstatter tidligere fremsendte rapport VBM Prøvenr N A- Kunde sagsnr R407 R407 R407 R407 R407 Kunde sagsnavn Ribe Landevej 407 Ribe Landevej 407 Ribe Landevej 407 Ribe Landevej 407 Ribe Landevej 407 Prøvemærkning 1 - Hvid facademaling 2 - Brun maling på vindue 3 - Kit i vindue 4 - Kit i vindue 5 - Rød maling på dør Prøvningsmateriale Byg.mat. Byg.mat. Byg.mat. Byg.mat. Byg.mat. Emballage Bæger Bæger Bæger Bæger Bæger Udtaget Udtaget af Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Prøveudtager KHA KHA KHA KHA KHA Modtaget i lab Analyse begyndt ANALYSER Metode Usikkerh. Enhed Metaller DS259/ICP ±20% Bly mg/kg Cadmium mg/kg 1,2 2,8 < 0,25 Chrom mg/kg Kobber mg/kg < Nikkel mg/kg Zink mg/kg PCB GC-MS/DS15308 ±25% PCB 28 mg/kg < 0,005 < 0,005 < 0,020 PCB 52 mg/kg < 0,005 < 0,005 < 0,020 PCB 101 mg/kg < 0,005 0,029 < 0,020 PCB 118 mg/kg < 0,005 < 0,005 < 0,020 PCB 138 mg/kg < 0,005 0,039 < 0,020 PCB 153 mg/kg < 0,005 0,034 < 0,020 PCB 180 mg/kg < 0,005 0,025 < 0,020 Sum 7 PCB mg/kg # 0,13 # PCB total mg/kg # 0,63 # Chlorparaffiner GC-MS *C10-13 / C14-17 Screening Asbest (NIOSH9002:1994) Ikke påvist = modificeret metode; ip = ikke påvist; ia = ikke analyseret; * Udført som ikke akkrediteret prøvning. Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse. Side 1 / 6

15 INDUSTRIVEJ 1 DK-9440 AABYBRO TLF: FAX: GUNNEKÆR 26 DK-2610 RØDOVRE TLF: FAX: Søren Garde Rådgivning Voldbyvej 8B, DK-8450 Hammel Att: Karsten Hansen Prøvningsrapportnr.: Kommentarer og observationer til prøverne Vedr prøve(r) 3 4 1,2,3 Kladde N A PRD Note Der er øget detektionsgrænse på PCB bestemmelsen pga. interferens. Dato: VBM sag: Ordre 1. september M N A ON51477 NB: Denne rapport erstatter tidligere fremsendte rapport Der er ikke observeret asbestmineraler i prøven, i henhold til metoden er der således ikke asbest tilstede. Kromatogrammet indikerer ikke spor af chlorparaffiner. = modificeret metode; ip = ikke påvist; ia = ikke analyseret; * Udført som ikke akkrediteret prøvning. Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse. Side 2 / 6

16 INDUSTRIVEJ 1 DK-9440 AABYBRO TLF: FAX: GUNNEKÆR 26 DK-2610 RØDOVRE TLF: FAX: Søren Garde Rådgivning Voldbyvej 8B, DK-8450 Hammel Att: Karsten Hansen Prøvningsrapportnr.: Kladde N A PRD Dato: VBM sag: Ordre 1. september M N A ON51477 NB: Denne rapport erstatter tidligere fremsendte rapport VBM Prøvenr N A- Kunde sagsnr R407 R407 R407 R407 R407 Kunde sagsnavn Ribe Landevej 407 Ribe Landevej 407 Ribe Landevej 407 Ribe Landevej 407 Ribe Landevej 407 Prøvemærkning 6 - Sort sokkelmaling 7 - Beige maling på karm 8 - Sort tapet 9 - Brun vægmaling 10 - Blålig vægmaling Prøvningsmateriale Byg.mat. Byg.mat. Byg.mat. Byg.mat. Byg.mat. Emballage Bæger Bæger Bæger Bæger Bæger Udtaget Udtaget af Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Prøveudtager KHA KHA KHA KHA KHA Modtaget i lab Analyse begyndt ANALYSER Metode Usikkerh. Enhed Metaller DS259/ICP ±20% Bly mg/kg ,7 Cadmium mg/kg 0,27 3,3 6,4 25 0,32 Chrom mg/kg < Kobber mg/kg < < 5 15 Nikkel mg/kg < Zink mg/kg PCB GC-MS/DS15308 ±25% PCB 28 mg/kg < 0,010 0,055 < 0,015 0,053 < 0,005 PCB 52 mg/kg < 0,010 0,090 < 0,015 0,049 < 0,005 PCB 101 mg/kg < 0,010 0,16 0,017 0,10 < 0,005 PCB 118 mg/kg < 0,010 < 0,010 < 0,015 0,011 < 0,005 PCB 138 mg/kg < 0,010 0,11 0,031 0,11 < 0,005 PCB 153 mg/kg < 0,010 0,15 0,032 0,068 < 0,005 PCB 180 mg/kg < 0,010 0,022 0,023 0,051 < 0,005 Sum 7 PCB mg/kg # 0,58 0,10 0,44 # PCB total mg/kg # 2,9 0,51 2,2 # *Sum PAH Reflab4 ±15% mg/kg 4,9 *Benz(a)pyren mg/kg 0,066 *Dibenz(a,h)anthracen mg/kg 0,13 Chlorparaffiner GC-MS *C10-13 / C14-17 Screening Asbest (NIOSH9002:1994) = modificeret metode; ip = ikke påvist; ia = ikke analyseret; * Udført som ikke akkrediteret prøvning. Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse. Side 3 / 6

17 INDUSTRIVEJ 1 DK-9440 AABYBRO TLF: FAX: GUNNEKÆR 26 DK-2610 RØDOVRE TLF: FAX: Søren Garde Rådgivning Voldbyvej 8B, DK-8450 Hammel Att: Karsten Hansen Prøvningsrapportnr.: Kommentarer og observationer til prøverne Vedr prøve(r) 6,7, Kladde N A PRD Note Der er øget detektionsgrænse på PCB bestemmelsen pga. interferens. Kromatogrammet indikerer ikke spor af chlorparaffiner. Dato: VBM sag: Ordre 1. september M N A ON51477 NB: Denne rapport erstatter tidligere fremsendte rapport = modificeret metode; ip = ikke påvist; ia = ikke analyseret; * Udført som ikke akkrediteret prøvning. Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse. Side 4 / 6

18 INDUSTRIVEJ 1 DK-9440 AABYBRO TLF: FAX: GUNNEKÆR 26 DK-2610 RØDOVRE TLF: FAX: Søren Garde Rådgivning Voldbyvej 8B, DK-8450 Hammel Att: Karsten Hansen Prøvningsrapportnr.: Kladde N A PRD Dato: VBM sag: Ordre 1. september M N A ON51477 NB: Denne rapport erstatter tidligere fremsendte rapport VBM Prøvenr N A- Kunde sagsnr R407 R407 R407 R407 R407 Kunde sagsnavn Ribe Landevej 407 Ribe Landevej 407 Ribe Landevej 407 Ribe Landevej 407 Ribe Landevej 407 Prøvemærkning 11 - Grøn maling på pudsloft 12 - Gul vægmaling 13 - Hvid maling på pudsloft 14 - Beige flise 15 - Klæb bag beige flise Prøvningsmateriale Byg.mat. Byg.mat. Byg.mat. Byg.mat. Byg.mat. Emballage Bæger Bæger Bæger Bæger Bæger Udtaget Udtaget af Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Rekvirent Prøveudtager KHA KHA KHA KHA KHA Modtaget i lab Analyse begyndt ANALYSER Metode Usikkerh. Enhed Metaller DS259/ICP ±20% Bly mg/kg , Cadmium mg/kg 0,87 < 0,25 < 0,25 < 0,25 Chrom mg/kg < 5 6,3 < 5 26 Kobber mg/kg 26 < 5 < 5 5,2 Nikkel mg/kg ,8 38 Zink mg/kg PCB GC-MS/DS15308 ±25% PCB 28 mg/kg 0,009 0,011 < 0,005 PCB 52 mg/kg 0,008 0,008 < 0,005 PCB 101 mg/kg 0,043 0,048 < 0,005 PCB 118 mg/kg 0,015 0,021 < 0,005 PCB 138 mg/kg 0,072 0,061 < 0,005 PCB 153 mg/kg 0,065 0,052 < 0,005 PCB 180 mg/kg 0,026 0,015 < 0,005 Sum 7 PCB mg/kg 0,24 0,22 # PCB total mg/kg 1,2 1,1 # Chlorparaffiner GC-MS *C10-13 / C14-17 Screening Asbest (NIOSH9002:1994) Ikke påvist = modificeret metode; ip = ikke påvist; ia = ikke analyseret; * Udført som ikke akkrediteret prøvning. Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse. Side 5 / 6

19 INDUSTRIVEJ 1 DK-9440 AABYBRO TLF: FAX: GUNNEKÆR 26 DK-2610 RØDOVRE TLF: FAX: Søren Garde Rådgivning Voldbyvej 8B, DK-8450 Hammel Att: Karsten Hansen Prøvningsrapportnr.: Kommentarer og observationer til prøverne Vedr prøve(r) 15 11,12,13 Kladde N A PRD Dato: VBM sag: Ordre 1. september M N A ON51477 NB: Denne rapport erstatter tidligere fremsendte rapport Note Der er ikke observeret asbestmineraler i prøven, i henhold til metoden er der således ikke asbest tilstede. Kromatogrammet indikerer ikke spor af chlorparaffiner. Kommentarer der vedrører hele rapporten Emballage betegnelse: m (membranglas), r (rilsanpose), p (plastpose), gf (glasflaske), pf (plastflaske), a (andet). Usikkerheden, der opgives, er den ekspanderede måleusikkerhed, beregnet som 2x den relative måleusikkerhed på højt koncentrationsniveau. I måleområdet fra detektionsgrænsen (DL) til 10xDL vil usikkerheden være større. "Sum af PAH": Fluoranthen, benz(b+j+k)fluoranthen, benz(a)pyren, indeno(1,2,3)pyren og dibenz(a,h)anthracen. Det samlede indhold af PCB, "PCB total", er beregnet ved at multiplicere summen af de 7 udvalgte PCB-kongenere, "Sum 7 PCB", med en korrektionsfaktor på 5. # Alle komponenter som indgår i summen har en koncentration mindre end den enkelte komponents detektionsgrænse eller detektionsgrænsen for "Sum 7 PCB". PCB ekstraktionen er udført med pentan og acetone. Med venlig hilsen Christina Dalgas, VBM Laboratoriet A/S = modificeret metode; ip = ikke påvist; ia = ikke analyseret; * Udført som ikke akkrediteret prøvning. Rapporten vedrører kun de prøvede emner. Uddrag må kun gengives med laboratoriets skriftlige godkendelse. Side 6 / 6

Bilag 3 Kortlægning af forekomst af PCB, bly og asbest

Bilag 3 Kortlægning af forekomst af PCB, bly og asbest Bilag 3 Kortlægning af forekomst af PCB, bly og asbest i ejendommen Vestergade 22, 8444 Balle Matr. nr. 2q, Balle By, Rosmus Besigtigelse af ejendommen er foretaget torsdag d. 25. august 2016 for Syddjurs

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Skanderborg Kommune Vej og Trafik Knudsvej 34 8680 Ry Email: herdis.jensen@skanderborg.dk 20161012 Sag nr. 15514 Miljøteknisk

Læs mere

Prøverne er udtaget fra 0,05-0,2 m u.t. og er udført med håndskovl.

Prøverne er udtaget fra 0,05-0,2 m u.t. og er udført med håndskovl. Notat 01-08-2012 Graham Bells Vej 23A 8200 Århus N Danmark www.ejlskov.com Sag: 12025 adc@ejlskov.com Tel: 87310071 Klient: Vejdirektoratet Projekt: E6620 Funder-Hårup, Jordkærvej 3, Silkeborg (Dansand)

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Entreprenørfirmaet Poul Erik Nielsen A/S Halsvej 190 9310 Vodskov Email: hn@penielsen.dk 20170220 Sag nr. 170026 Att.:

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald samt screening for PCB-holdigt affald 1.0 STAMOPLYSNINGER Aktivitetsadresse: Matrikel nr.: Opførelsessår: Bygningsnr.: Renoveringsår:

Læs mere

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD STAMOPLYSNINGER alle felter skal udfyldes! Adresse for nedrivning, ombygning, nybygning: Matrikel nr: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse

Læs mere

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune..

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune.. Anmeldelse af byggeaffald Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes, hvis byggearbejdet vil medføre mere end 1 tons affald, eller hvis renoveringen eller nedrivningen berører en bygning eller et anlæg på et

Læs mere

Mandrup. Mandrup Arkitekt Ingeniør Tlf.: 86 60 15 88. Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5.

Mandrup. Mandrup Arkitekt Ingeniør Tlf.: 86 60 15 88. Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5. Rekvirent: Viborg Kommune Prinsens Allé 5 8800 Viborg Mandrup Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5.2015 Mandrup Tlf.: 86 60 15 88 Randersvej 12 www.jensmandrup.dk

Læs mere

Alle målinger er foretaget med to forskellige Niton apparater. Der foreligger derfor to sæt måleresultater for samtlige materialer.

Alle målinger er foretaget med to forskellige Niton apparater. Der foreligger derfor to sæt måleresultater for samtlige materialer. NOTAT Projekt Kunde Horsens Sociale boligselskab Notat nr. 1 Dato 02-04-2013 Til Bygherre Fra Karina Bai Larsen Kopi til - Blyundersøgelse, Afd. 4 - I forbindelse med en forestående renovering af lejlighederne

Læs mere

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning.

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning. NOTAT Projekt Snejbjerg Skole. Forureningsundersøgelse ved fyringsolieanlæg Kunde Herning Kommune Notat nr. 1 Dato 20150508 Til Fra Lars Rathje Snejbjerg Skole. Skolesvinget 1, 7400 Herning Forureningsundersøgelse

Læs mere

Nedknusningen skal anmeldes til kommunen mindst 14 dage i forvejen og anmeldelsen skal indeholde:

Nedknusningen skal anmeldes til kommunen mindst 14 dage i forvejen og anmeldelsen skal indeholde: SCREENING, KORTLÆGNING OG ANMELDELSE AF PCB, FARLIGT AFFALD, SAMT ALM. BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD 1. Oplysninger om ejendom, bygherre og entreprenør 1A. Byggeriets/anlægsarbejdets adresse: Adresse: Postnr:

Læs mere

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD STAMOPLYSNINGER alle felter skal udfyldes Adresse for nedrivning, ombygning, nybygning: Matrikel nr: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse

Læs mere

Asbestaffald skal anmeldes særskilt. Skemaet for anmeldelse af asbestaffald kan ses på www.taarnby.dk/affald.

Asbestaffald skal anmeldes særskilt. Skemaet for anmeldelse af asbestaffald kan ses på www.taarnby.dk/affald. TÅRNBY KOMMUNE Anmeldelsen sendes til: Tårnby Kommune Teknisk Forvaltning Amager Landevej 76 2770 Kastrup tf@taarnby.dk Du har pligt til at anmelde byggeaffald og byggeaffald med PCB til kommunen, mindst

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL JF Trans Urebjergvej 2 8471 Sabro Miljøteknisk notat nr. 2 Hovedgaden 28, 8410 Rønde 20110617 Sag nr. 1100213 Udarbejdet

Læs mere

Miljøscreening og kortlægning af tidligere Danish Crown, Skjern, Område A og B

Miljøscreening og kortlægning af tidligere Danish Crown, Skjern, Område A og B Notat + Nygade 48, 6900 Skjern Miljøscreening og kortlægning af tidligere Danish Crown, Skjern, Område A og B Kogsgaard Miljø Fabriksvej 13 6980 Tim Tlf. 9734 1177 www.kogsgaard.dk CVR 30600355 Dato: 13-04-2016

Læs mere

PRØVETAGNINGS- OG ANALYSERAPPORT

PRØVETAGNINGS- OG ANALYSERAPPORT Skelstedet 5, Trørød DK- 2950 Vedbæk (+45) 45662095 www.dma.nu lab@dma.nu PRØVETAGNINGS- OG ANALYSERAPPORT Rekvirent Sagsnavn/ref. Vor Journal nr. D00203-001 Lab. Journal nr. R02137 IDEAS Aps Att. Ove

Læs mere

SCREENING FOR FARLIGE STOFFER. Screeningsrapport juni 2014. Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring

SCREENING FOR FARLIGE STOFFER. Screeningsrapport juni 2014. Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring SCREENING FOR FARLIGE STOFFER Screeningsrapport juni 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring Matr. nr./ejerlav: 5ao Hæstrup by, Hæstrup Opførelsesår: 1972

Læs mere

Anmeldeskema for byggeaffald

Anmeldeskema for byggeaffald Anmeldeskema for byggeaffald Asbest, screeningsskema for PCB, genanvendelse Anmeldelse af farligt affald, forbrændingsegnet affald og deponiaffald 1.0 Stamoplysninger Aktivitetsadresse: Matrikel nr.: Byggeår:

Læs mere

Bygherre. Byggeledelse. Bygning/anlægs beliggenhed

Bygherre. Byggeledelse. Bygning/anlægs beliggenhed Byggeaffald skal anmeldes til Vordingborg Kommune senest 14 dage før arbejdet påbegyndes, hvis renoveringen eller nedrivningen vedrører mere end 10 m 2 af en bygning eller et anlæg, eller hvis arbejdet

Læs mere

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG

HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG Til Silkeborg Kommune Ejendomme, Team Køb/Salg Østergade 1, 8600 Silkeborg Att.: Ulla Jung Dokumenttype Rapport Dato December 2014 HJØRNET AF SØLYSTGADE/ BORGERGADE, SILKEBORG FORURENINGSUNDERSØGELSE,

Læs mere

Anmeldelsesskema, byggeaffald Asbest, Screeningsskema for PCB, Genanvendelse Farligt affald, Forbrændingsegnet affald, Deponiaffald

Anmeldelsesskema, byggeaffald Asbest, Screeningsskema for PCB, Genanvendelse Farligt affald, Forbrændingsegnet affald, Deponiaffald Anmeldelsesskema, byggeaffald, Screeningsskema for, Genanvendelse Farligt affald, Forbrændingsegnet affald, Deponiaffald 1.0 Stamoplysninger Aktivitetsadresse Matrikel nr. Opførelsesår Renoveringsår Dato

Læs mere

Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af PCB.

Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af PCB. Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af. Stamoplysninger Matrikel nr.: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse Forventet afslutning:

Læs mere

Ejendommene har matrikel nr.: 1222 og 1234, Utterslev, København.

Ejendommene har matrikel nr.: 1222 og 1234, Utterslev, København. Bygningsscreening Boligforeningen AAB Afdeling 33 2400 København NV Sag Dato: 1.12.2016 Sag nr.: Rev: B26963 0 Sagsbehandler: Jonas Bergenholz Kvalitetssikring: Janus Poulsen 1. Baggrund I forbindelse

Læs mere

Bygherre. Byggeledelse. Bygning/anlægs beliggenhed

Bygherre. Byggeledelse. Bygning/anlægs beliggenhed Byggeaffald skal anmeldes til Vordingborg Kommune senest 14 dage før arbejdet påbegyndes, hvis renoveringen eller nedrivningen vedrører mere end 10 m 2 af en bygning eller et anlæg, eller hvis arbejdet

Læs mere

Screeningsrapport 27. oktober 2014

Screeningsrapport 27. oktober 2014 SCREENING FOR MILJØFARLIGE STOFFER Screeningsrapport 27. oktober 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Sortebakkeskolen, Løgstørvej 161, 9610 Nørager Matr. nr./ejerlav: 1ky Nøragergård Hgd.,

Læs mere

ANMELDELSES- OG SCREENINGSSKEMA FOR BYGGE- OG ANLÆGSSAFFALD

ANMELDELSES- OG SCREENINGSSKEMA FOR BYGGE- OG ANLÆGSSAFFALD ANMELDELSES- OG SCREENINGSSKEMA FOR BYGGE- OG ANLÆGSSAFFALD 1.0 STAMOPLYSNINGER PÅ EJENDOMMEN/ANLÆGGET Matrikel nr.: Opførelsesår: Renoveringsår: Dato for påbegyndelse af Forventet afslutning: Etageareal

Læs mere

Anmeldelsesskema samt screeningsskemaer for bygge- og anlægsaffald

Anmeldelsesskema samt screeningsskemaer for bygge- og anlægsaffald Anmeldelsesskema samt screeningsskemaer for bygge- og anlægsaffald 1.0 stamoplysninger Matrikel nr.: Opførelsessår: Renoveringsår: Dato for påbegyndelses af arbejde: Forventet afslutning: Etageareal m

Læs mere

Der er konstateret PCB i ejendommen Højeste værdi: 4,6 mg/kg

Der er konstateret PCB i ejendommen Højeste værdi: 4,6 mg/kg SCREENING FOR FARLIGE STOFFER Håndteringsplan Juni 2014 Basisinfo om screenet ejendom Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring Matr. nr./ejerlav: 5ao Hæstrup by, Hæstrup Opførelsesår: 1972 Om-/tilbygning:

Læs mere

Notat. BUDOLFI PLADS, AALBORG Miljøscreening og -kortlægning af farlige stoffer med indhold af miljø- og arbejdsmiljøfarlige stoffer

Notat. BUDOLFI PLADS, AALBORG Miljøscreening og -kortlægning af farlige stoffer med indhold af miljø- og arbejdsmiljøfarlige stoffer Notat BUDOLFI PLADS, AALBORG Miljøscreening -kortlægning af farlige stoffer med indhold af miljø- arbejdsmiljøfarlige stoffer 06. aug. 2013 Projekt nr. 214301 Dokument nr. 128111832 Version 2 Udarbejdet

Læs mere

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer SKEMAET SKAL ANVENDES VED: Roskilde Kommune Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer Nedrivning og renovering

Læs mere

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøundersøgelse - Orienterende Dam Holme, 366 Stenløse Sag nr. B24449. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Egedal kommune anmodet

Læs mere

Vejdirektoratet. 4. oktober 2011

Vejdirektoratet. 4. oktober 2011 Vejdirektoratet Motorring 4, 0410 Taastrup - Frederikssundmotorvejen Miljøtekniske undersøgelser i form af rabatjordsundersøgelser, undersøgelser af sedimenter i regnvandsbassiner samt undersøgelser i

Læs mere

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse.

Vi er ikke nærmere bekendt med projektet på den enkelte parcel. Ejendommen har matrikel nr.: 22CH Stenløse By, Stenløse. Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøteknisk undersøgelse - Orienterende Matrikelnummer 22CH Stenløse By Sag nr. B24278. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Dines

Læs mere

Screeningsrapport Januar 2016

Screeningsrapport Januar 2016 Screeningsrapport Januar 2016 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Sysseltinget, Banegårdspladsen 2, 9800 Hjørring Matr. nr./ejerlav: 306 Hjørring Bygrunde Opførelsesår: 1963 Om-/tilbygning:1996

Læs mere

Undersøgelsesrapport. : Kristine Duelund Vilsgaard. : Bilag 1: Oversigtskort Bilag 2: Fotobilag Bilag 3: Analyserapporter 1 INDLEDNING

Undersøgelsesrapport. : Kristine Duelund Vilsgaard. : Bilag 1: Oversigtskort Bilag 2: Fotobilag Bilag 3: Analyserapporter 1 INDLEDNING Undersøgelsesrapport Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4396 4414 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Strandbo II - Østbanegade 33-47, Classensgade 70-72 og Strandboulevarden 20, 2100

Læs mere

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Bilag 1 Screeningskema for PCB Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko

Læs mere

ANALYSERAPPORT. Nyropsgade R00954

ANALYSERAPPORT. Nyropsgade R00954 Skelstedet 5, Trørød DK- 2950 Vedbæk (+45) 45662095 www.dma.nu ANALYSERAPPORT Rekvirent: Sagsnavn/ ref: Vor Journal nr.: Antal prøver udtaget: MBG ENTREPRISE A/S Helsingørsgade 7 C 3400 Hillerød Att. Anders

Læs mere

BIRKELUNDSKOLEN, HOLSTEBRO

BIRKELUNDSKOLEN, HOLSTEBRO Holstebro Kommune Birkelundskolen Undersøgelse af miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer April 2016 BIRKELUNDSKOLEN, HOLSTEBRO Indledende bygningsundersøgelse af miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer

Læs mere

Registrering af eventuelle forekomster af asbest samt andre miljøfarlige stoffer som PCB i fuger og bly i byggematerialer

Registrering af eventuelle forekomster af asbest samt andre miljøfarlige stoffer som PCB i fuger og bly i byggematerialer Notat SAG: St. Magleby Skole SAG NR.: 12161 VEDR.: Bygningsscreening Registrering af eventuelle forekomster af asbest samt andre miljøfarlige stoffer som PCB i fuger og bly i byggematerialer DATO: 2013-03-13

Læs mere

ANALYSERAPPORT. Metode: PCB, KP og Bly: Se bilag, Asbest: NIOSH 9002

ANALYSERAPPORT. Metode: PCB, KP og Bly: Se bilag, Asbest: NIOSH 9002 Skelstedet 5, Trørød DK- 2950 Vedbæk (+45) 45662095 www.dma.nu ANALYSERAPPORT Rekvirent: Sagsnavn/ ref: Vor Journal nr.: Antal prøver udtaget: Dato for udtagning: Analyse: White arkitekter A/S Vestre kaj

Læs mere

Miljøteknisk rapport Miljøscreening

Miljøteknisk rapport Miljøscreening Miljøteknisk rapport Miljøscreening GST Sag: J16.1405 Mylius Erichsensvej 32, Brande Salg af parcelhusgrund Horsens, den 14. december 2016 Rekvirent: Ikast-Brande Kommune post@ikast-brande.dk Rådhusstrædet

Læs mere

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S Sag nr.: 113026/HB Dato: 12. august 2013 NOTAT Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner

Læs mere

Dagens tema. Hvilke stoffer skal kortlægningen omfatte? Hvordan skal vi strukturere kortlægningen? Kortlægning af problematiske stoffer

Dagens tema. Hvilke stoffer skal kortlægningen omfatte? Hvordan skal vi strukturere kortlægningen? Kortlægning af problematiske stoffer Kortlægning af problematiske stoffer Niels Trap Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering 27. august 2013 Dagens tema Hvilke stoffer skal kortlægningen omfatte? Hvordan

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding Rekvirent: Kolding Kommune Dato: 15. marts 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0126 Din rådgiver gør en forskel Industrivej 10A, 8680 Ry Tlf. 86 95 06 55

Læs mere

Notat: Nedbrydningssektionen. 11. september 2014. Dato: 11-09-2014 Emne: Grænser for afrensning af maling på beton, tegl og træ.

Notat: Nedbrydningssektionen. 11. september 2014. Dato: 11-09-2014 Emne: Grænser for afrensning af maling på beton, tegl og træ. 11. september 2014 Notat: Dato: 11-09-2014 Emne: Grænser for afrensning af maling på beton, tegl og træ. På baggrund af dialog med Miljøstyrelsen og specialadvokat Jacob Brandt fra Bech Bruun kan vi nu

Læs mere

Ejerforeningen Gammel Køge Landevej Hvidovre

Ejerforeningen Gammel Køge Landevej Hvidovre Bygningsundersøgelse Ejerforeningen Gammel Køge Landevej 233-235 2650 Hvidovre UNDERSØGELSE FOR PCB OG KLORPARAFFINER Rekvirent E/F Gammel Køge Landevej 233-235 Att.: Casper Hansen Rådgiver Orbicon A/S

Læs mere

MINI-GUIDE. Sikker afrensning!! - lad specialisten udføre arbejdet. Miljøfarlige stoffer i bygninger

MINI-GUIDE. Sikker afrensning!! - lad specialisten udføre arbejdet. Miljøfarlige stoffer i bygninger Miljøfarlige stoffer i bygninger MINI-GUIDE Asbest, PCB, klorerede paraffiner (KP), bly og andre tungmetaller er miljøfarlige stoffer som gennem tiderne er blandet i andre materialer (f.eks malinger og

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE Nydamsparken, 8200 Aarhus N Rekvirent: d.a.i. Arkitekter og Ingeniører Dato: 15. juli 2014 DMR-sagsnr.: 2014-0314 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel,

Læs mere

ANMELDESKEMA 1. Bygge- og anlægsaffald og screening for PCB-holdigt affald

ANMELDESKEMA 1. Bygge- og anlægsaffald og screening for PCB-holdigt affald Bygge- og anlægsaffald og screening for PCB-holdigt affald Byggeaffald skal anmeldes til Frederikssund Kommune senest 2 uger før byggearbejdet starter, hvis affaldet stammer fra en bygning over 10 m2,

Læs mere

Skema til anmeldelse af byggeaffald

Skema til anmeldelse af byggeaffald Skema til anmeldelse af byggeaffald ANMELDELSE Affaldsbekendtgørelsens 64-65 og 78-83, se uddrag på siden efter skemaet. Bygherrens navn Bygherrens adresse Ejendommens adresse Matrikelnr. Byggeår Evt.

Læs mere

Anmeldelsesskema for ERHVERV Anmeldelse af farligt bygge- og anlægsaffald - herunder asbestholdigt affald og PCB-holdigt affald

Anmeldelsesskema for ERHVERV Anmeldelse af farligt bygge- og anlægsaffald - herunder asbestholdigt affald og PCB-holdigt affald Anmeldelsesskema for ERHVERV Anmeldelse af farligt bygge- og anlægsaffald - herunder asbestholdigt affald og PCB-holdigt affald SKEMAET SKAL ANVENDES VED: Anmeldelse af farligt affald ved alt nybyggeri

Læs mere

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Notat Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Kogsgaard Miljø Fabriksvej 13 6980 Tim Tlf. 9734 1177 Fax 9734 1277 www.kogsgaard.dk

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

SCREENING OG KORTLÆGNING AF MILJØFARLIGE STOFFER I BYGNINGSMATERIALER

SCREENING OG KORTLÆGNING AF MILJØFARLIGE STOFFER I BYGNINGSMATERIALER Nedrivning af Budolfihus, Algade 41, Aalborg. Oktober 2015 SCREENING OG KORTLÆGNING AF MILJØFARLIGE STOFFER I BYGNINGSMATERIALER NIRAS A/S CVR-nr. 37295728 T: +45 9630 6400 D: 96306447 Vestre Havnepromenade

Læs mere

Klub Møllen Møllevangen 8A Kongsted 4683 Rønnede

Klub Møllen Møllevangen 8A Kongsted 4683 Rønnede Bygningsundersøgelse Klub Møllen Møllevangen 8A Kongsted 4683 Rønnede UNDERSØGELSE FOR MILJØSKADELIGE STOFFER Rekvirent Center for Ejendomme Kommunale Bygninger Tingvej 7 4690 Haslev Att.: Morten Kristoffersen

Læs mere

ANALYSERAPPORT. PCB i luft, PCB i fuge, bly i maling

ANALYSERAPPORT. PCB i luft, PCB i fuge, bly i maling Skelstedet 5, Trørød DK- 2950 Vedbæk (+45) 45662095 www.dma.nu ANALYSERAPPORT Rekvirent: A4 Arkitekter og Ingeniører A/S Gladsaxevej 104 2860 Søborg Att: Peter Tordgaard Sagsnavn/ ref: Bellmansgade 7-37

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER KORSVEJENS SKOLE TÅRNBYVEJ 1 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER KORSVEJENS SKOLE TÅRNBYVEJ 1 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER KORSVEJENS SKOLE TÅRNBYVEJ 1 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

MILJØUNDERSØGELSE HOVEDGADEN 10, RØNDE

MILJØUNDERSØGELSE HOVEDGADEN 10, RØNDE Til Syddjurs Kommune Dokumenttype Rapport Dato April 2004 MILJØUNDERSØGELSE HOVEDGADEN 10, RØNDE Hovedgaden 10, 1-1 Revision 0 Dato 2014-04-07 Udarbejdet af Jacob Tørring Damsgaard (JTD) Kontrolleret af

Læs mere

NOTAT. 1. Udvaskningstest på slagger fra dæmningen

NOTAT. 1. Udvaskningstest på slagger fra dæmningen NOTAT Projekt Taastrup Torv Kunde Casa Entreprise A/S Notat nr. Dato 2012-09-04 Til Høje-Taastrup Kommune Fra Rambøll Kopi til Jørgen Nielsen 1. Udvaskningstest på slagger fra dæmningen Der er den 6. august

Læs mere

Screenings rapport Asbest Bly PCB

Screenings rapport Asbest Bly PCB Screenings rapport Asbest Bly PCB Af Rådhuset beliggende Toften 2 6818 Årre Rapport udfærdiget d. 5/07 2016 Sagsnr. 16052 Rådhuset Toften 2 Årre side 1 Indledning: EM Screening & Sanering Aps har foretaget

Læs mere

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder...

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder... 27.10.2014 S-1302333 John Skov NOTAT SAG : Brudsigvej, Rødding (areal for brandøvelser) EMNE : Miljøteknisk undersøgelse REKVIRENT : Vejen Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 2 2 BESKRIVELSE AF

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER TÅRNBYGÅRDSSKOLEN ENGLANDSVEJ 392 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER TÅRNBYGÅRDSSKOLEN ENGLANDSVEJ 392 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER TÅRNBYGÅRDSSKOLEN ENGLANDSVEJ 392 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Vandmiljø og landbrug Grøndalsvej 1C, Postboks 4049, 8260 Viby J Aarhus Vand A/S Gunnar Clausens Vej Cvr.nr. 32562361 Side 1 af 6 Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet grundvand i forbindelse

Læs mere

Poul Paghs Gade Skole, Plus Bolig. Maj 2014 SCREENING OG KORTLÆGNING AF MILJØFARLIGE STOFFER I BYGNINGSMATERIALER

Poul Paghs Gade Skole, Plus Bolig. Maj 2014 SCREENING OG KORTLÆGNING AF MILJØFARLIGE STOFFER I BYGNINGSMATERIALER Poul Paghs Gade Skole, Plus Bolig Maj 2014 SCREENING OG KORTLÆGNING AF MILJØFARLIGE STOFFER I BYGNINGSMATERIALER PROJEKT Poul Paghs Gade Skole, Plus Bolig Projekt nr. 214298 Dokument nr. 1211289596 Version

Læs mere

Ansvarlig myndighed. Indsendt af. Byggeaffald. Sted(er) Ansøgere. Samlet oversigt over bilag i indsendelsen. Oversigt over dokumentation pr.

Ansvarlig myndighed. Indsendt af. Byggeaffald. Sted(er) Ansøgere. Samlet oversigt over bilag i indsendelsen. Oversigt over dokumentation pr. Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af E-mail: kgo@p-olesen.dk CVR / RID CVR:14345140-RID:17678863 Indsendt: 27-01-2016 14:25 Ansøgningsnr.: miljoe-2016-5803 Indsendelse nr.: 1 Fase: Ansøgning

Læs mere

RAPPORT. Undersøgelse af fuger for miljøfarlige stoffer TRØRØD SKOLE. 15. april 2015, rev.0. Sendt til: Rudersdal Ejendomme Morten Seltoft

RAPPORT. Undersøgelse af fuger for miljøfarlige stoffer TRØRØD SKOLE. 15. april 2015, rev.0. Sendt til: Rudersdal Ejendomme Morten Seltoft TRØRØD SKOLE Undersøgelse af fuger for miljøfarlige stoffer Sendt til: Rudersdal Ejendomme Morten Seltoft RAPPORT Projekt nr. 14501120097 Sammenfatning og konklusion På Trørødskolen er der ved en tidligere

Læs mere

Tomme huse i spil - Nedrivning anno 2014

Tomme huse i spil - Nedrivning anno 2014 Eksempel på www.byggeproces.dk BAR Bygge & Anlæg Nedbrydningssektionen Tomme huse i spil - Nedrivning anno 2014 v/thomas Kingo Karlsen, formand for Dansk Byggeris nedbrydningssektion Nedrivning anno 2014

Læs mere

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Indsæt billede i det grå felt Kløvkærvej 4, Kolding Prøvetagning af tilkørt sand- og grusmaterialer Sagsnr.: 30.6387.01 April / 2008 Kløvkærvej 4, Kolding

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE Dybedalen 5-13, 8210 Aarhus V Rekvirent: Regnbuen Arkitekter m.a.a. Dato: 18. december 2014 DMR-sagsnr.: 2014-1004 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en

Læs mere

15-04-2016, revision 1 LYGTEN VARMEVÆRK. Bygningsmiljøundersøgelse. Sendt til: HOFOR Asger Jørgensen RAPPORT. Projekt nr. 1540487

15-04-2016, revision 1 LYGTEN VARMEVÆRK. Bygningsmiljøundersøgelse. Sendt til: HOFOR Asger Jørgensen RAPPORT. Projekt nr. 1540487 LYGTEN VARMEVÆRK Bygningsmiljøundersøgelse Sendt til: HOFOR Asger Jørgensen RAPPORT Projekt nr. 1540487 Sammenfatning Golder Associates A/S har efter anmodning fra HOFOR, foretaget en bygningsmiljøundersøgelse

Læs mere

Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT. Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse

Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT. Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT Lokalitet: Annekset Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse Rapporten er udarbejdet af: Sujegan Chandran (SCH, DGE Miljø & Ingeniørfirma)

Læs mere

Anmeldelse af anlægs- og byggeaffald samt screening for PCB-holdigt affald og andet miljøfarligt affald

Anmeldelse af anlægs- og byggeaffald samt screening for PCB-holdigt affald og andet miljøfarligt affald Ansøgning Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Theis Muncholm Thillemann Elmehøjvej 35 8270 Højbjerg E-mail: theithil@rm.dk Telefon 28933818 Indsendt: 19-10-2016 13:48 Ansøgningsnr.: miljoe-2016-12920

Læs mere

NOTAT. Bygningsaffald i Øm. Projektnummer Lejre Kommune Natur & Miljø. Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater

NOTAT. Bygningsaffald i Øm. Projektnummer Lejre Kommune Natur & Miljø. Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater NOTAT Projekt Bygningsaffald i Øm Projektnummer 3641600178 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Lejre Kommune Natur & Miljø Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater Steffen B. Rasmussen

Læs mere

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Adresse: Matr. nr.: Rekvirent: Fensmarkvej, 4700 Næstved 6pz Øverup By, Herlufsholm Næstved Kommune, Center for Politik og Udvikling, Team Byråd og Direktion

Læs mere

Rev. 10-12-2015. Tjekliste for miljøforurening i byggematerialer

Rev. 10-12-2015. Tjekliste for miljøforurening i byggematerialer Rev. 10-12-2015 Tjekliste for miljøforurening i byggematerialer Indhold Fuger... 3 Døre Porte Vinduer... 4 Isolering... 5 Termoruder... 6 Elinstallationer og belysning... 7 Installationer... 8 Ventilation...

Læs mere

PCB-REGISTRERING RUGVÆNGET/SYDVÆNGET ALLERØD. Udarbejdet for: Boligkontoret Danmark Afdelingskontoret Allerød Kirkevænget 8A 3450 Allerød

PCB-REGISTRERING RUGVÆNGET/SYDVÆNGET ALLERØD. Udarbejdet for: Boligkontoret Danmark Afdelingskontoret Allerød Kirkevænget 8A 3450 Allerød Maglebjergvej 6, 1. DK-2800 Kgs. Lyngby Tlf.: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com http://www.golderassociates.dk PCB-REGISTRERING RUGVÆNGET/SYDVÆNGET ALLERØD Udarbejdet for: Boligkontoret

Læs mere

BYGNINGSFORURENING. Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning. Den 7. maj 2015

BYGNINGSFORURENING. Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning. Den 7. maj 2015 Copyright 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 BYGNINGSFORURENING Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning Den 7. maj 2015 Rasmus Krag, Projektleder Mail: RKR@Grontmij.dk, Tlf: 4348 4427 Indledning

Læs mere

Side 1 ud af 5. Syddjurs Kommune. Hanne Ross Jacobsen. Holmbjergvej 25A, 8420 Knebel. KLnr: G01 B

Side 1 ud af 5. Syddjurs Kommune. Hanne Ross Jacobsen. Holmbjergvej 25A, 8420 Knebel. KLnr: G01 B Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Hanne Ross Jacobsen E-mail: hrj@p-olesen.dk CVR / RID CVR:14345140-RID:68638922 Indsendt: 10-05-2016 08:26 Ansøgningsnr.: miljoe-2016-8505 Indsendelse nr.:

Læs mere

BYGNINGSFORURENING. Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning. Den 16. april 2015

BYGNINGSFORURENING. Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning. Den 16. april 2015 Copyright 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 BYGNINGSFORURENING Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning Den 16. april 2015 Rune Østergaard Haven, Markedschef Mail: RUH@Grontmij.dk, Tlf: 2723

Læs mere

Vejdirektoratet ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN 19 ansøgning for Marbækvej, Frederikssund kommune. Figur 1. Marbækvej (st. 7,8) T:

Vejdirektoratet ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN 19 ansøgning for Marbækvej, Frederikssund kommune. Figur 1. Marbækvej (st. 7,8) T: Notat Vejdirektoratet ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN 19 ansøgning for Marbækvej, Frederikssund kommune 22.juni 2016 Projekt nr. 220132 Dokument nr. 1217600419 Version 5 Udarbejdet af NAW Kontrolleret af

Læs mere

Orienterende miljøteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten, Smørum

Orienterende miljøteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten, Smørum Miljønotat DJ Miljø & Geoteknik P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Orienterende miljøteknisk undersøgelse Sag nr. 2539 Kongeskrænten, Smørum. Formål Egedal Kommune har anmodet DJ Miljø & Geoteknik P/S om

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Vejledning om PCB i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Februar 2013 1 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

INDLEDENDE BYGNINGSGENNEMGANG

INDLEDENDE BYGNINGSGENNEMGANG DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON INDLEDENDE BYGNINGSGENNEMGANG FREDERIKSSUNDSMOTORVEJEN JORD-, BELÆGNINGSARBEJDER OG BROER ETAPE 1220 12 KØBENHAVN FREDERIKSSUND >>> MOTORRING 4 TVÆRVEJ N GMDK Data

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og andre støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Skolevejen 2a, 8362 Hørning

Vedr. bygningsnedrivning og andre støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Skolevejen 2a, 8362 Hørning Kingo Karlsen A/S Att. Dorthe Berg Særkjær Sendt til: d.berg@kingo.biz, Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 9. juli

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Projektnr.: 24.0980.83 Maj / 2011 Notat Grontmij A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE Randersvej 135, 8670 Låsby Rekvirent: Vejdirektoratet Dato: 24. februar 2014 DMR-sagsnr.: 2014-0048 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel Industrivej

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE Dybedalen 1-3, 8210 Aarhus V Rekvirent: Regnbuen Arkitekter m.a.a. Dato: 17. december 2014 DMR-sagsnr.: 2014-1004 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel

Læs mere

Bygningsundersøgelse

Bygningsundersøgelse Bygningsundersøgelse RAPPORT VEDRØRENDE MILJØUNDERSØGELSE AF BYGNINGER De Lichtenbergs Vej 31-83, 8500 Grenaa Rekvirent: Arkikon Dato: 08-09-2016 DMR-sagsnr.: 2016-0937 Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24

Læs mere

Vejledning om bly i byggematerialer

Vejledning om bly i byggematerialer Vejledning om bly i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Juni 2013 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

Bilag 1. Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter

Bilag 1. Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter Bilag 1 Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter Bilag 2 Situationsplan med forureningsniveauer Voldanlæg og bredzoner Bilag 3 Situationsplan med forureningsniveauer Bjørnekloen Bilag 4 Situationsplan

Læs mere

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi behandler PCB-holdigt sikkert bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi løser PCB-problemer PCB i bygninger udgør et sundheds- og miljømæssigt problem. Det erkender kommuner, centrale

Læs mere

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr.

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr. Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord Geo projekt nr. 39126 Rapport 2, 2015-12-22 Sammenfatning I forbindelse med en planlagt udstykning

Læs mere

De udtagne prøver består af slaggeholdig jord, og ikke som ved den tidligere udvaskningstest (udtaget 6. august 2012) udelukkende af slagger.

De udtagne prøver består af slaggeholdig jord, og ikke som ved den tidligere udvaskningstest (udtaget 6. august 2012) udelukkende af slagger. NOTAT Projekt Taastrup Torv Kunde Casa Entreprise A/S Notat nr. Dato 2012-09-21 Til Høje-Taastrup Kommune Fra Rambøll Kopi til Jørgen Nielsen 1. Supplerende udvaskningstests på slagger fra skrænten/dæmningen

Læs mere

BYGNINGSUNDERSØGELSE. Varbergparken, afd. 27 6100 Haderslev. Sagsnr. B-10003 April 2013. A Shield Group company

BYGNINGSUNDERSØGELSE. Varbergparken, afd. 27 6100 Haderslev. Sagsnr. B-10003 April 2013. A Shield Group company A Shield Group company Hovedafdeling & Laboratorier: Pakhustorvet 4 DK 6000 Kolding Tel +45 75 50 83 00 Fax +45 75 50 83 10 Lyngby afdeling: Stades Krog 6 DK 2800 Kgs. Lyngby Tel +45 75 50 83 00 Fax +45

Læs mere

I forbindelse med miljøundersøgelsen er der udført en geoteknisk undersøgelse af Jord Teknik A/S, der er afrapporteret i særskilt rapport.

I forbindelse med miljøundersøgelsen er der udført en geoteknisk undersøgelse af Jord Teknik A/S, der er afrapporteret i særskilt rapport. Sag nr.: 113026/HB Dato: 13. marts 2013 NOTAT Indledende miljøundersøgelse, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner på areal ved Artillerivej 181,

Læs mere

Anmeldelse af anlægs- og byggeaffald samt screening for PCB-holdigt affald og andet miljøfarligt affald

Anmeldelse af anlægs- og byggeaffald samt screening for PCB-holdigt affald og andet miljøfarligt affald Ansøgning Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Lis Hansen Jegstrupvej 80 8361 Hasselager E-mail: lih@aarsleffrail.com Telefon 29478049 CVR / RID CVR:32282296-RID:38477646 Indsendt: 02-09-2016

Læs mere

Anmeldelse af anlægs- og byggeaffald samt screening for PCB-holdigt affald og andet miljøfarligt affald

Anmeldelse af anlægs- og byggeaffald samt screening for PCB-holdigt affald og andet miljøfarligt affald Ansøgning Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Mikkel Cerniusek Christensen Nyhåbsvej 1 8560 Kolind E-mail: mikkel@mctag.dk Telefon 86392950 CVR / RID CVR:20229888-RID:9208-2002- 2-651133383572

Læs mere

GODKENDELSE AF ANMELDT NEDRIVNING

GODKENDELSE AF ANMELDT NEDRIVNING Susanne Holm - sendt til: S.Holm@hillebrandgroup.com Dato: 19-06-2013 Ref: PAL J.nr.: 20130530019 GODKENDELSE AF ANMELDT NEDRIVNING Ejendom: Malmmosevej 113 Idet Lyngby-Taarbæk Kommune har modtaget ansøgning

Læs mere

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn.

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn. Odder. Præstevænget 20 Afgravning af let forurenet jord Dokumentation GEO projekt nr. 36471 Rapport 3, 2013-08-23 Udarbejdet for Odder Kommune Plan Att.: Esben Kindt Rådhusgade 3 8300 Odder Udarbejdet

Læs mere