RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE"

Transkript

1 RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE Nydamsparken, 8200 Aarhus N Rekvirent: d.a.i. Arkitekter og Ingeniører Dato: 15. juli 2014 DMR-sagsnr.: Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel, Tlf

2 Nydamsparken, 8200 Aarhus N 1 Rapport vedr. bygningsundersøgelse af Nydamsparken, 8200 Aarhus N. Indholdsfortegnelse 1. Registreringsblad Indledning Strategi Bygningsbeskrivelse og vurdering af materialer Prøveudtagning Analyseresultater Vurdering og anbefalinger Referencer Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Fotobilag er Generelle anbefalinger for arbejde med bly, asbest og PCB Projektleder Sagsbehandler Kvalitetskontrol Carsten Bach Riis Geolog, cand.scient. Susan Dalgas Ingeniør Lorenz Volz Geograf, Cand.scient Dansk Miljørådgivning A/S

3 Nydamsparken, 8200 Aarhus N 2 1. Registreringsblad Rekvirent: d.a.i. Arkitekter og Ingeniører, Borgergade 1, 2.th, 8700 Horsens. Kunde: Boligkontoret Aarhus, Brendstrupgårdsvej 7, 8200 Aarhus N. DMR-sagsnr.: Projektleder: Sagsbehandler: Kvalitetskontrol: Carsten Bach Riis, geolog, cand.scient. Susan Dalgas, ingeniør. Lorenz Volz, geograf, cand.scient. Titel: Rapport vedr. bygningsundersøgelse af Nydamsparken, 8200 Aarhus N. Dato: 15. juni Adresse: Kommune: Analyselaboratorium: Vorregårds Allé , Nydamsvej 2-18, Randersvej og Illerupvej 57-75, 8200 Aarhus N. Aarhus Kommune. Eurofins Miljø, Vejen og DMR, Ry. Dansk Miljørådgivning A/S

4 Nydamsparken, 8200 Aarhus N 3 2. Indledning d.a.i. Arkitekter og Ingeniører har på vegne af Boligkontoret Aarhus anmodet Dansk Miljørådgivning A/S om at foretage en miljøscreening af Nydamsparken, 8200 Aarhus N. Gennemgangen er udført på baggrund af en forestående renovering af ejendommen. Renoveringen omfatter bl.a. sammenlægning af mindre lejligheder, ombygning, øget tilgængelighed og ny ventilation. Formålet med nærværende undersøgelse har været at identificere bygningsmaterialer, som kan indeholde asbest, PCB eller bly. Undersøgelsen skal danne grundlag for en indledende vurdering af forekomst af ovennævnte stoffer som ved en mulig ombygning til lejligheder skal fjernes forud for de egentlige bygningsmæssige ændringer. Endvidere skal der på baggrund af undersøgelsesresultaterne gives en generel vurdering af forholdsregler ved demontering samt fjernelse af de miljøproblematiske stoffer. 3. Strategi Der er foretaget en overordnet bygningsgennemgang af ejendommen. I forbindelse med bygningsgennemgangen er der udtaget prøver fra materialer, som ud fra opførelsestidspunkt og materialeegenskaber blev vurderet at kunne indeholde asbest, PCB, eller bly. Prøverne er udelukkende udtaget fra bygningsdele, som er omfattet af renoveringen. Bygningsgennemgangen har orienterende karakter og skal ikke forstås som en egentlig kortlægning af al forekomst og afgrænsning af ovennævnte stoffer. 4. Bygningsbeskrivelse og vurdering af materialer Ejendommen består af otte blokke, blok A-G, og er ifølge det oplyste opført i 1957/1958. Der er foretaget senere renoveringer, herunder en vinduesudskiftning med tilhørende inddækning af vindueskarme og brystninger. I det følgende gennemføres en kort beskrivelse for relevante tilgængelige bygningsmaterialer, hvor der principielt er mistanke om indhold af miljøfarlige stoffer og som er omfattet af den planlagte renovering. Billeder af bygningsmaterialer fremgår af bilag 1. Isolering Rørledninger i kældrene er isoleret med mineraluldsisolering, pap og malet lærred. Ved nogle rørbøjninger er der konstateret kiselgur i isoleringen. Der er observeret isolering på loftet, som er udført i træfiberplader. Isoleringsmaterialerne vurderes at være af ældre dato og dermed potentielt asbestholdige. Vinduer Vinduer er overvejende nyere termovinduer. Nyere vinduer er isat med bløde fuger. Der er ikke observeret synlige tegn på tidligere fuger. Derudover er der observeret termovinduer fra 1976 over terrassedøre. Termoruder fra 1977 og før kan indeholde PCB i bl.a. forseglingslim mellem ruderne. Ældre vinduer er isat med bløde fuger. Alle vinduer er malede. Fliser/fliseklæb Der er opsat fliser forskellige steder på badeværelser og i køkkener. Fliserne vurderes at være af ældre dato, hvor der er risiko for asbestholdigt fliseklæb-/mørtel. Fliserene er med glasur, som potentielt kan indeholde høje koncentrationer af bly. Elastiske fuger Der er observeret elastiske fuger omkring nyere vinduer på bygningen, som potentielt kan indeholde klorerede paraffiner. Derudover er der observeret elastiske fuger ved ældre vinduer Dansk Miljørådgivning A/S

5 Nydamsparken, 8200 Aarhus N 4 på altanerne samt mellem murværk og betonelementer, som potentielt kan indeholde PCB. Maling Der er konstateret flere malede overflader i bygningen, herunder vægge, dørkarme, vinduer og døre. Det vurderes, at der generelt er risiko for anvendelse af PCB-og blyholdig maling pga. opførelsestidspunkt i 1957/1958. Der er anvendt mange forskellige typer maling i bygningen. Der er ikke taget prøver af alle typer maling i boligen, da screeningens formål er at give et overordnet billede af forekomst af miljøfarlige stoffer i bygningen. Tagbelægning Der er anvendt bølgetagplader af fibercement på bygningernes tagflader. Tagpladerne vurderes at have en alder, hvor der er risiko for, at de indeholder asbest. 5. Prøveudtagning Der er under bygningsgennemgangen i alt udtaget 57 materialeprøver. Prøvetyper fremgår af tabeller 1-3. Prøveudtagningssteder fremgår af fotobilag i bilag 1. Prøverne er udtaget med rent prøvetagningsudstyr (mejsel, spartel, hobbykniv og skalpel, hvor bladene er skiftet eller renset efter udtagning af hver prøve). Prøverne af malingen er udtaget så præcist som muligt uden at få underliggende materialer med, men det kan i praksis ikke undgås at en lille smule materiale hænger fast på malingen. Generelt er prøverne fra maling, såfremt der forefindes flere lag maling, forsøgt udtaget fra det ældste lag maling. I praksis kan det dog ikke undgås, at der sker en vis sammenblanding mellem de forskellige lag maling. Alle prøver blev emballeret i plastposer og metalfolie. Prøverne til analyse for PCB, bly, klorerede paraffiner og tjærestoffer (PAH er) blev indsendt til analyse ved Eurofins Miljø A/S og prøverne til analyse for asbest er analyseret hos DMR s eget laboratorie i Ry. 6. Analyseresultater Resultaterne af de udførte analyser fremgår af nedenstående tabeller. Hvis indhold i prøverne overskrider grænseværdier for fri anvendelse af materialer, er analyseresultatet fremhævet med fed skrift. Hvis materialet derudover klassificeres som farlig affald er analyseresultatet understreget. er med angivelse af analysemetoder for alle analyser er vedlagt i bilag 2. Prøvenr. Prøveart Udtagningssted Bemærkninger Asbest-indhold A3 Fliseklæb/mørtel væg Nr. 117, 1.th Badeværelse Fliseklæb/-mørtel under vægflise hvid I.p. A4 Fliseklæb/mørtel væg Nr. 117, 1.th Køkken Fliseklæb/-mørtel under vægflise beige I.p. A6 Tagbelægning Nr. 117 Loft Eternit I.p. B6 Tagbelægning Nr. 125 Loft Eternit I.p. Dansk Miljørådgivning A/S

6 Nydamsparken, 8200 Aarhus N 5 C1 Fliseklæb/mørtel væg Nr. 12 Køkken Fliseklæb/-mørtel under vægflise hvid I.p. C4 Fliseklæb/mørtel væg Nr. 12 Badeværelse Fliseklæb/-mørtel under vægflise hvid I.p. C9 Tagbelægning Nr. 12 Loft Eternit I.p. C11 Rørisolering bøjning Nr. 8 Kælder Stenuld, pap, kiselgur, lærred Påvist C12 Akustikplade Trappeopgang Perforerede træfiberplade (masonite) Påvist E1 Tagbelægning Nr. 51 Loft Eternit I.p. F1 Fliseklæb/mørtel væg Nr. 41, 1.th Badeværelse Fliseklæb/-mørtel under vægflise hvid I.p. F8 Fliseklæb/mørtel væg Nr. 41, 1.tv Køkken Fliseklæb/-mørtel under vægflise beige I.p. F10 Tagbelægning Nr. 41 Loft Eternit I.p. G1 Tagbelægning Nr. 57 Loft Eternit I.p. G2 Fliseklæb/mørtel væg Nr. 57, 1. tv Badeværelse Fliseklæb/-mørtel under vægflise hvid I.p. B8/F9/ G9 Rørisolering bøjning Nr. 125/Nr. 47/Nr. 59 Kælder Blandprøve af mineraluldsisolering I.p. Tabel 1: Resultater af asbestanalyser. I.p.: Ikke påvist. Prøvenr. A3 Fliseglasur Prøveart Udtagningssted Bemærkninger Indhold PCB total mg/kg Nr. 117, 1.th Badeværelse Indhold bly mg/kg Vægflise hvid i.a. 280 A4 Fliseglasur Nr. 117, 1.th Køkken Vægflise beige i.a. 390 A5 Vægmaling tapet Nr. 117, 1.th Stue Hvid maling på tapet 9,2 7,7 A7 Maling dør Nr. 117, 1.th Altan Brun maling 3,7 890 A9 Maling gerigter Nr. 117, 1.th Værelse Hvid maling på liste 5, A10 Vinduesmaling Nr. 117 Kældervindue Mørkegrå maling på kældervindue 0, B3 Vægmaling tapet Nr. 125, 2. tv Stue Hvid maling på tapet 1,8 3,9 B4 Maling dør Nr. 125, 2. tv Altan Brun maling B7 Maling dør Nr. 125 Kælderdør Mørkegrå maling på kælderdør 0, Dansk Miljørådgivning A/S

7 Nydamsparken, 8200 Aarhus N 6 Prøvenr. C1 Fliseglasur Prøveart Udtagningssted Bemærkninger Indhold PCB total mg/kg Nr. 12 Køkken Indhold bly mg/kg Vægflise hvid i.a. 3,7 C4 Fliseglasur Nr. 12 Badeværelse Vægflise hvid i.a. 130 C5 Vægmaling tapet Nr. 12 Stue Hvid maling på tapet 0,50 i.a. C6 Maling gerigter Nr. 12 Køkken Hvid maling på liste 5,2 i.a. C8 Vinduesmaling Nr. 12 Altan Brun maling 4,2 630 C10 Vinduesmaling Nr. 12 Kældervindue Mørkegrå maling på kældervindue 0, E4 Vægmaling tapet Nr. 51, 2. tv Stue Hvid maling på tapet 0,93 11 E5 Vinduesmaling Nr. 51, 2. tv Altan Brun maling 0,038 8,9 E7 Maling dør Nr. 49 Kælderdør Mørkegrå maling på kælderdør 3, F1 Fliseglasur Nr. 41, 1.th Badeværelse Vægflise hvid i.a. 260 F4 Vægmaling tapet Nr. 41, 1.th Værelse Hvid maling på tapet 0,97 i.a. F6 Vinduesmaling Nr. 41, 1.th Altan Brun maling - i.a. F7 Maling gerigter Nr. 41, 1.th Stue Hvid maling på liste 12 i.a. F8 Fliseglasur Nr. 41, 1.tv Køkken Vægflise beige i.a G2 Fliseglasur Nr. 57, 1. tv Badeværelse Vægflise hvid i.a. 460 G5 Vægmaling tapet Nr. 57, 1. tv Værelse Hvid maling på tapet 1,0 - G7 Maling gerigter Nr. 57, 1. tv Stue Hvid maling på liste 4,6 890 G8 Vinduesmaling Nr. 57, 1. tv Altan Brun maling G10 Vinduesmaling Nr. 59 Kældervindue Mørkegrå maling på kældervindue 1, Grænseværdi for fri anvendelse af materialer 0,1* 40** Grænseværdi farligt affald Tabel 2: Resultater af bly- og PCB analyser i maling og i fliseglasur. I.a: ikke analyseret. -: under detektionsgrænse. *, **: /3/ og /6/. Dansk Miljørådgivning A/S

8 Nydamsparken, 8200 Aarhus N 7 Prøvenr. A1 Prøveart Udtagningssted Bemærkninger Indhold PCB total mg/kg Elastisk fuge** Nr. 117, 1.th Altan Blød fuge mellem mur og beton 6,6 A2 Elastisk fuge** Nr. 117, 1.th Altan Blød fuge ved dør 0,2 A8 Forseglingslim** Nr. 117, 1.th Altan Forseglingslim fra vindue fra ,9 B1 Elastisk fuge** Nr. 125, 2. tv Altan Blød fuge mellem mur og beton 4,4 B2 Elastisk fuge** Nr. 125, 2. tv Altan Blød fuge ved vindue 0,2 B5 Forseglingslim** Nr. 125, 2. tv Altan Forseglingslim fra vindue fra ,055 C2 Elastisk fuge** Nr. 12 Altan Blød fuge ved vindue - C3 Elastisk fuge** Nr. 12 Altan Blød fuge mellem mur og beton 0,30 C7 Forseglingslim** Nr. 12 Altan Forseglingslim fra vindue fra E2 Elastisk fuge** Nr. 51, 2. tv Altan Blød fuge mellem mur og beton 0,1 E3 Elastisk fuge** Nr. 51, 2. tv Altan Blød fuge ved vindue - E6 Forseglingslim** Nr. 51, 2. tv Altan Forseglingslim fra vindue fra F2 Elastisk fuge** Nr. 41, 1.th Altan Blød fuge ved vindue - F3 Elastisk fuge** Nr. 41, 1.th Altan Blød fuge mellem mur og beton 0,30 F5 Forseglingslim** Nr. 41, 1.th Altan Forseglingslim fra vindue fra G3 Elastisk fuge** Nr. 57, 1. tv Altan Blød fuge mellem mur og beton - G4 Elastisk fuge** Nr. 57, 1. tv Altan Blød fuge ved vindue - G6 Forseglingslim** Nr. 57, 1. tv Altan Forseglingslim fra vindue fra ,6 Grænseværdi for fri anvendelse af materialer 0,1* Grænseværdi farligt affald 50 Tabel 3: Resultater af analyser for PCB i fugemasse. I.a: ikke analyseret. -: under detektionsgrænse. * /6/. ** Analyselaboratoriet oplyser, at der ikke er spor af chlorerede paraffiner. 7. Vurdering og anbefalinger I forbindelse med nærværende undersøgelse er der konstateret forekomst af miljøfarlige stoffer i nedenstående områder. Generelle anbefalinger vedrørende arbejdsmiljø- og affaldsmæs- Dansk Miljørådgivning A/S

9 Nydamsparken, 8200 Aarhus N 8 sig håndtering fremgår af bilag 3. Isolering Der er konstateret asbest i kiselgur fra rørisolering i bøjningerne i kælderen i blok C (C11). Arbejdet i forbindelse med fjernelse af rørisolering vurderes at være støvende og skal foretages i henhold til /8/ - /10/ og arbejdet skal anmeldes til arbejdstilsynet. Rørisolering fra bøjningerne, hvor der forefindes kiselgur, skal klassificeres som asbestholdigt (farligt) affald. Der er konstateret asbest i træfiberpladen fra loftet i blok C (C12). Pladerne vurderes at kunne nedtages hele uden at ødelægge de enkelte plader. Arbejdet vurderes derved at være mindre støvende, men skal foretages i henhold til /8/ - /10/ og arbejdet skal anmeldes til arbejdstilsynet. Loftplader klassificeres som asbestholdigt (farligt) affald. Fliser/fliseklæb Blok A Der er konstateret indhold af bly, der overskrider den vejledende grænseværdi for fri anvendelse i de to analyserede prøver fra fliseglasur (A4 og A4). Der kan på baggrund af de udtagne prøver ikke frikendes nogle områder for indhold af bly i fliseglasuren. Det anbefales, at der foretages en kortlægning af udbredelse af blyholdigt fliseglasur, alternativt skal alle fliser behandles som værende med blyholdigt fliseglasur. Fliseglasur bortskaffes som blyholdigt affald til godkendt modtager. Blok C Der er i én ud af to analyserede prøver fra fliseglasur konstateret indhold af bly, der overskrider den vejledende grænseværdi for fri anvendelse (C4). Der kan på baggrund af de udtagne prøver ikke frikendes nogle områder for indhold af bly i fliseglasuren. Det anbefales, at der foretages en kortlægning af udbredelse af blyholdigt fliseglasur, alternativt skal alle fliser behandles som værende med blyholdigt fliseglasur. Fliseglasur bortskaffes som blyholdigt affald til godkendt modtager. Blok F Der er konstateret indhold af bly, der overskrider den vejledende grænseværdi for fri anvendelse i de to analyserede prøver fra fliseglasur (F1 og F8), hvoraf den ene endvidere overskrider grænseværdien for farligt affald (F8, beige fliser). Der kan på baggrund af de udtagne prøver ikke frikendes nogle områder for indhold af bly i fliseglasuren. Det anbefales, at der foretages en kortlægning af udbredelse af blyholdigt fliseglasur, alternativt skal alle fliser behandles som værende med blyholdigt fliseglasur. Arbejdet i forbindelse med nedtagning af beige fliser med blyholdigt fliseglasur med indhold svarende til farligt affald skal foretages i henhold til /11/ og arbejdet skal anmeldes til arbejdstilsynet. Fliseglasur fra beige fliser skal klassificeres som farligt affald. Der er ikke konstateret indhold af asbest i fliseklæb/-mørtel, dog vil beige fliser inkl. klæb/-mørtel blive klassificeret som farligt affald pga. blyindholdet, hvilket vil være dimensionsgivende ift. arbejdsmiljø og bortskaffelse. Blok G Der er konstateret indhold af bly, der overskrider den vejledende grænseværdi for fri anvendelse i den analyserede prøve fra fliseglasur (G2). Der kan på baggrund af de udtagne prøver ikke frikendes nogle områder for indhold af bly i fliseglasuren. Det anbefales, at der foretages en kortlægning af udbredelse af blyholdigt fliseglasur, alternativt skal alle fliser behandles som værende med blyholdigt fliseglasur. Fliseglasur bortskaffes som blyholdigt affald til godkendt modtager. Vinduer Der er konstateret indhold af PCB i forseglingslim, der overskrider grænseværdien for fri anvendelse i tre ud af seks analyserede prøver (A8, F5 og G6), dog under grænseværdien for Dansk Miljørådgivning A/S

10 Nydamsparken, 8200 Aarhus N 9 farligt affald. Vinduerne fra blok A, F og G skal bortskaffes som ikke farligt affald indeholdende PCB til godkendt modtager. Der skal i givet fald tages relevante arbejdsmiljømæssige forholdsregler med arbejdet ved vinduet, jf. /1/, /2/ og /4/, herunder brug af personlige værnemidler mv. Elastiske fuger Blok A Der er konstateret mindre indhold af PCB i fugeprøverne udtaget mellem mur og beton (A1) samt ved dør (A2), der dog overskrider grænseværdien for fri anvendelse. Fugerne skal i tilfælde af, at betonelementerne eller døren fjernes, bortskaffes som ikke farligt affald indeholdende PCB til godkendt modtager. Der skal i givet fald tages relevante arbejdsmiljømæssige forholdsregler ved arbejdet ved fugen, jf. /1/, /2/ og /4/, herunder brug af personlige værnemidler mv. Blok B Der er konstateret mindre indhold af PCB i fugeprøverne udtaget mellem mur og beton (B1) samt ved vindue (B2), der dog overskrider grænseværdien for fri anvendelse. Fugerne skal i tilfælde af, at betonelementerne eller vinduet fjernes, bortskaffes som ikke farligt affald indeholdende PCB til godkendt modtager. Der skal i givet fald tages relevante arbejdsmiljømæssige forholdsregler ved arbejdet ved fugen, jf. /1/, /2/ og /4/, herunder brug af personlige værnemidler mv. Blok C Der er konstateret mindre indhold af PCB i fugeprøven udtaget mellem mur og beton (C2), der dog overskrider grænseværdien for fri anvendelse. Fugerne skal i tilfælde af, at betonelementerne fjernes, bortskaffes som ikke farligt affald indeholdende PCB til godkendt modtager. Der skal i givet fald tages relevante arbejdsmiljømæssige forholdsregler ved arbejdet ved fugen, jf. /1/, /2/ og /4/, herunder brug af personlige værnemidler mv. Blok E Der er konstateret mindre indhold af PCB i fugeprøven udtaget ved vindue (E2), der dog overskrider grænseværdien for fri anvendelse. Fugerne skal i tilfælde af, at betonelementerne fjernes, bortskaffes som ikke farligt affald indeholdende PCB til godkendt modtager. Der skal i givet fald tages relevante arbejdsmiljømæssige forholdsregler ved arbejdet ved fugen, jf. /1/, /2/ og /4/, herunder brug af personlige værnemidler mv. Blok F Der er konstateret mindre indhold af PCB i fugeprøven udtaget mellem mur og beton (F3), der dog overskrider grænseværdien for fri anvendelse. Fugerne skal i tilfælde af, at betonelementerne fjernes, bortskaffes som ikke farligt affald indeholdende PCB til godkendt modtager. Der skal i givet fald tages relevante arbejdsmiljømæssige forholdsregler ved arbejdet ved fugen, jf. /1/, /2/ og /4/, herunder brug af personlige værnemidler mv. Maling De udtagne prøver fra de syv blokke vurderes at være repræsentative for den pågældende bebyggelse. Blok A I malingsprøven udtaget fra tapet i en udvalgt lejlighed (A5) er der konstateret indhold af PCB, der overskrider grænseværdien for fri anvendelse. Det vurderes, at tapet og malingen skal afrenses ved nedbrydning af væggene. Arbejdet skal foretages med relevante arbejdsmiljømæssige hensyn og afrenset tapet med maling skal bortskaffes som PCB-holdigt affald til godkendt modtager. Dansk Miljørådgivning A/S

11 Nydamsparken, 8200 Aarhus N 10 Der er i prøven udtaget fra udvendig maling fra en dør på en altan i en udvalgt lejlighed (A7) konstateret indhold af PCB og bly, der overskrider grænseværdierne for fri anvendelse. Det vurderes, at dørene kan udtages hele og bortskaffes som PCB- og blyholdigt, dog ikke-farligt affald. Der er i en malingsprøve udtaget fra gerigter i en udvalgt lejlighed (A9) samt fra et kældervindue (A10) konstateret indhold af PCB, der overskrider grænseværdien for fri anvendelse, mens der er konstateret indhold af bly svarende til farligt affald. Det vurderes, at lister, dørkarme, vinduer m.v. kan nedtages hele og bortskaffes som farligt affald. Blok B I malingsprøven udtaget fra tapet i en udvalgt lejlighed (B3) er der konstateret indhold af PCB, der overskrider grænseværdien for fri anvendelse. Det vurderes, at tapet og malingen skal afrenses ved nedbrydning af væggene. Arbejdet skal foretages med relevante arbejdsmiljømæssige hensyn og afrenset tapet med maling skal bortskaffes som PCB-holdigt affald til godkendt modtager. Der er i en malingsprøve udtaget fra en dør på en altan i en udvalgt lejlighed (B4) konstateret indhold af bly, der overskrider den vejledende grænseværdi for fri anvendelse. Det vurderes, at dørene kan udtages hele og bortskaffes som blyholdigt, dog ikke-farligt affald. Der er i prøven udtaget fra udvendig maling fra en kælderdør (B7) konstateret indhold af PCB, der overskrider grænseværdien for fri anvendelse, mens der er konstateret indhold af bly svarende til farligt affald. Det vurderes, at dørene kan udtages hele og bortskaffes som farligt affald. Blok C I malingsprøverne udtaget fra tapet (C5) og gerigter (C6) i en udvalgt lejlighed er der konstateret indhold af PCB, der overskrider den vejledende grænseværdi for fri anvendelse. Det vurderes, at tapet og malingen skal afrenses ved nedbrydning af væggene. Arbejdet skal foretages med relevante arbejdsmiljømæssige hensyn og afrenset tapet med maling skal bortskaffes som PCB-holdigt affald til godkendt modtager. Det vurderes, at lister kan nedtages hele og bortskaffes som PCB-holdigt affald til godkendt modtager. Der er i en malingsprøve udtaget fra et vindue på en altan i en udvalgt lejlighed (C8) konstateret indhold af PCB og bly, der overskrider grænseværdierne for fri anvendelse. Det vurderes, at vinduerne kan udtages hele og bortskaffes som PCB- og blyholdigt, dog ikke-farligt affald. Der er i prøven udtaget fra udvendig maling fra et kældervindue (C10) konstateret indhold af PCB, der overskrider grænseværdien for fri anvendelse, mens der er konstateret indhold af bly svarende til farligt affald. Det vurderes, at vinduerne kan udtages hele og bortskaffes som farligt affald. Blok E I malingsprøven udtaget fra tapet i en udvalgt lejlighed (E4) er der konstateret indhold af PCB, der overskrider grænseværdien for fri anvendelse. Det vurderes, at tapet og malingen skal afrenses ved nedbrydning af væggene. Arbejdet skal foretages med relevante arbejdsmiljømæssige hensyn og afrenset tapet med maling skal bortskaffes som PCB-holdigt affald til godkendt modtager. Der er i en malingsprøve udtaget fra en kælderdør (E7) konstateret indhold af PCB og bly, der overskrider grænseværdierne for fri anvendelse. Det vurderes, at dørene kan udtages hele og bortskaffes som PCB- og blyholdigt, dog ikke-farligt affald. Dansk Miljørådgivning A/S

12 Nydamsparken, 8200 Aarhus N 11 Blok F I malingsprøverne udtaget fra tapet (F4) og gerigter (F7) i en udvalgt lejlighed er der konstateret indhold af PCB, der overskrider grænseværdien for fri anvendelse. Det vurderes, at tapet og malingen skal afrenses ved nedbrydning af væggene. Arbejdet skal foretages med relevante arbejdsmiljømæssige hensyn og afrenset tapet med maling skal bortskaffes som PCBholdigt affald til godkendt modtager. Det vurderes, at lister kan nedtages hele og bortskaffes som PCB-holdigt affald til godkendt modtager. Blok G I malingsprøven udtaget fra tapet i en udvalgt lejlighed (G5) er der konstateret indhold af PCB, der overskrider grænseværdien for fri anvendelse. Det vurderes, at tapet og malingen skal afrenses ved nedbrydning af væggene. Arbejdet skal foretages med relevante arbejdsmiljømæssige hensyn og afrenset tapet med maling skal bortskaffes som PCB-holdigt affald til godkendt modtager. Der er i en malingsprøve udtaget fra gerigter i en udvalgt lejlighed (G7) konstateret indhold af PCB og bly, der overskrider grænseværdierne for fri anvendelse. Det vurderes, at listerne kan udtages hele og bortskaffes som PCB- og blyholdigt, dog ikke-farligt affald. Der er i en malingsprøve udtaget fra et vindue på en altan i en udvalgt lejlighed (G8) konstateret indhold af bly, der overskrider den vejledende grænseværdi for fri anvendelse. Det vurderes, at vinduerne kan udtages hele og bortskaffes som blyholdigt, dog ikke-farligt affald. Der er i prøven udtaget fra udvendig maling fra et kældervindue (G10) konstateret indhold af PCB, der overskrider grænseværdien for fri anvendelse, mens der er konstateret indhold af bly svarende til farligt affald. Det vurderes, at vinduerne kan udtages hele og bortskaffes som farligt affald. Generelle forhold Generelt skal forhold vedr. håndtering, kildesortering og bortskaffelse af ovenfor nævnte materialer ske efter anvisning fra Aarhus Kommune. Der kan på trods af den gennemførte indledende miljøscreening ikke udelukkes, at der forekommer miljøfarlige stoffer andre steder end de undersøgte. Der bør når renoveringsomfanget er kendt, udføres en egentlig kortlægning af miljøfarlige stoffer, som kan danne grundlag for et udbudsmateriale. Træffes der under renoveringsarbejdet byggematerialer, som mistænkes at kan indeholde farlige stoffer, skal rådgiver derfor omgående kontaktes. Dansk Miljørådgivning A/S

13 Nydamsparken, 8200 Aarhus N Referencer /1/ Dansk Asbestforening, november Vejledende retningslinier for sanering af PCB. /2/ AT-Intern instruks nr om PCB. /3/ Københavns Kommune. Bly grænseværdier i affald. 14. april /4/ Arbejdstilsynet, februar At-Vejledning D Nedrivning. /5/ Miljøstyrelsen, Miljøprojekt Kortlægning af forurenende stoffer i bygge- og anlægsaffald. /6/ Vejledende udtalelse fra Miljøstyrelsen, Jord og Affald, nr. 1 / 2011 /7/ PCB-Vejledning, Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, udateret. /8/ BEK nr af Bekendtgørelse om asbest med senere ændringer. /9/ Arbejdstilsynet, juli At-Vejledning stoffer og materialer C.2.2. Asbest. /10/ Dansk Asbestforening, Asbestvejledning. Vejledning og beskrivelse for udførelse af asbestsanering. /11/ Dansk Asbestforening, Blyvejledning. Vejledning og beskrivelse for udførelse af blysanering. /12/ Statens Byggeforskningsinstitut, SBi-anvisning 241. Undersøgelse og vurdering af PCB i bygninger. /13/ Statens Byggeforskningsinstitut, SBi-anvisning 242. Renovering af bygninger med PCB. /14/ BAR, Branchevejledning om håndtering af bly i bygninger. Dansk Miljørådgivning A/S

14 Bilag 1

15 Bilag 1. Adresse: Nydamsparken, 8200 Aarhus N. #1 Oversigt ejendom fra syd. #2 Oversigt ejendom fra syd. #3 Område for A1 nr. 117, 1.th, altan. #4 A1 blød fuge mellem mur og beton. #5 Område for A2 nr. 117, 1.th, altan. #6 A2 blød fuge ved dør.

16 #7 Område for A3 nr. 117, 1.th, badeværelse. #8 A3 glasur og fliseklæb/-mørtel vægfliser. #9 Område for A4 nr. 117, 1.th, køkken. #10 A4 glasur og fliseklæb/-mørtel vægfliser. #11 Område for A5 nr. 117, 1.th, stue. #12 A5 vægmaling på tapet.

17 #13 Område for A6 nr. 117, loft. #14 A6 eternittag. #15 Område for A7 nr. 117, 1.th, altan. #16 A7 maling altandør. #17 Område for A8 nr. 117, 1.th, altan. #18 A8 forseglingslim fra vindue fra 1976.

18 #19 Område for A9 nr. 117, 1.th, værelse. #20 A9 maling gerigter. #21 Område for A10 nr. 117, kældervindue. #22 A10 maling kældervindue. #23 Område for B1 nr. 125, 2.tv, altan. #24 B1 blød fuge mellem mur og beton.

19 #25 Område for B2 nr. 125, 2.tv, altan. #26 B2 blød fuge ved vindue. #27 Område for B3 nr. 125, 2.tv, stue. #28 B3 vægmaling på tapet. #29 Område for B4 nr. 125, 2.tv, altan. #30 B4 maling altandør.

20 #31 Område for B5 nr. 125, 2.tv, altan. #32 B5 forseglingslim fra vindue fra #33 Område for B6 nr. 125, loft. #34 B6 eternittag. #35 Område for B7 nr. 125, kælderdør. #36 B7 maling kælderdør.

21 #37 Område for B8 nr. 125, kælder. #38 B8 rørisolering bøjning. #39 Område for C1 nr. 12, køkken. #40 C1 glasur og fliseklæb/-mørtel vægfliser. #41 Område for C2 nr. 12, altan. #42 C2 blød fuge ved vindue.

22 #43 Område for C3 nr. 12, altan. #44 C3 blød fuge mellem mur og beton. #45 Område for C4 nr. 12, badeværelse. #46 C4 glasur og fliseklæb/-mørtel vægfliser. #47 Område for C5 nr. 12, stue. #48 C5 vægmaling på tapet.

23 #49 Område for C6 nr. 12, køkken. #50 C6 maling gerigter. #51 Område for C7 nr. 12, altan. #52 C7 forseglingslim fra vindue fra #53 Område for C8 nr. 12, altan. #54 C8 maling altanvindue.

24 #55 Område for C9 nr. 12, loft. #56 C9 eternittag #57 Område for C10 nr. 12, kældervindue. #58 C10 maling kældervindue #59 Område for C11 nr. 8, kælder. #60 C11 rørisolering bøjning

25 #61 Område for C12 trappeopgang. #62 C12 træfiberplade. #63 Område for E1 nr. 51, loft. #64 E1 eternittag. #65 Område for E2 nr. 51, 2.tv, altan. #66 E2 blød fuge mellem mur og beton.

26 #67 Område for E3 nr. 51, 2.tv, altan. #68 E3 blød fuge ved vindue. #69 Område for E4 nr. 51, 2.tv, stue. #70 E4 vægmaling på tapet. #71 Område for E5 nr. 51, 2.tv, altan. #72 E5 maling altanvindue.

27 #73 Område for E6 nr. 51, 2.tv, altan. #74 E6 forseglingslim fra vindue fra #75 Område for E7 nr. 49, kælderdør. #76 E7 maling kælderdør. #77 Område for F1 nr. 41, 1.th, badeværelse. #78 F1 glasur og fliseklæb/-mørtel vægfliser.

28 #79 Område for F2 nr. 41, 1. th, altan. #80 F2 blød fuge ved vindue. #81 Område for F3 nr. 41, 1. th, altan. #82 F3 blød fuge mellem mur og beton. #83 Område for F4 nr. 41, 1.th, værelse. #84 F4 vægmaling på tapet.

29 #85 Område for F5 nr. 41, 1. th, altan. #86 F5 forseglingslim fra vindue fra #87 Område for F6 nr. 41, 1.th, altan. #88 F6 maling altanvindue. #89 Område for F7 nr. 41, 1.th, stue. #90 F7 maling gerigter.

30 #91 Område for F8 nr. 41, 1.tv, køkken. #92 F8 glasur og fliseklæb/-mørtel vægfliser. #93 Område for F9 nr. 47, kælder. #94 F9 rørisolering bøjning. #95 Område for F10 nr. 41, loft. #96 F10 eternittag.

31 #97 Område for G1 nr. 57, loft. #98 G1 eternittag. #99 Område for G2 nr. 57, 1. tv, badeværelse. #100 G2 glasur og fliseklæb/-mørtel vægfliser. #101 Område for G3 nr. 57, 1.tv, altan. #102 G3 blød fuge mellem mur og beton.

32 #103 Område for G4 nr. 57, 1.tv, altan. #104 G4 blød fuge ved vindue. #105 Område for G5 nr. 57, 1.tv, værelse. #106 G5 vægmaling på tapet. #107 Område for G6 nr. 57, 1.tv, altan. #108 G6 forseglingslim fra vindue fra 1976.

33 #109 Område for G7 nr. 57, 1.tv, stue. #110 G7 maling gerigter. #111 Område for G8 nr. 57, 1.tv, altan. #112 G8 maling altanvindue. #113 Område for G9 nr. 59, kælder. #114 G9 rørisolering bøjning.

34 #115 Område for G10 nr. 59, kældervindue. #116 G10 maling kældervindue.

35 Bilag 2

36 Dansk Miljørådgivning A/S Laboratorieresultat - asbestanalyse Rekvirent: d.a.i Sagsnavn: Nydamsparken Aarhus N Adresse: Illerupvej m.m Aarhus N Prøveudtager: SSH Dato: 17. juni 2014 Metoder og materialer Materialeprøverne er analyseret ved lysmikroskopi ( x forstørrelse) med polarisator, hvorved indholdet af asbestfibre i materialeprøven be- eller afkræftes. Resultat Prøve nr. Prøve udtaget: Asbest-holdigt materiale A3 Flise med fliseklæb Ikke påvist A4 Flise med fliseklæb Ikke påvist A6 Tagbelægning, eternit Ikke påvist B6 Tagbelægning, eternit Ikke påvist C1 Flise med fliseklæb Ikke påvist C4 Flise med fliseklæb Ikke påvist C9 Tagbelægning, eternit Ikke påvist C11 Kiselgur/isolering fra rørbøjning Påvist E1 Tagbelægning, eternit Ikke påvist F1 Flise med fliseklæb Ikke påvist F8 Flise med fliseklæb Ikke påvist F10 Tagbelægning, eternit Ikke påvist G1 Tagbelægning, eternit Ikke påvist G2 Flise med fliseklæb Ikke påvist B8/F9/G9 Mineraluldsisolering fra rørbøjning Ikke påvist C11 Asbestfiber i kiselgur (ca 15x forstørrelse) C11 Asbestfibre i kiselgur (400x forstørrelse)

37 Konklusion: Der kan ved lysmikroskopi med polarisator påvises asbest-fibre i den analyserede materialeprøve C11. Analyse udført af: Rune T. Høgh Dato: 19. juni 2014, Ry

38 Dansk Miljørådgivning A/S Laboratorieresultat - asbestanalyse Rekvirent: d.a.i Sagsnavn: Prøveudtager: Dato: Nydamsparken Aarhus N SSH 3. juli 2014 Adresse: Illerupvej m.m Aarhus N Metoder og materialer Materialeprøven er analyseret ved lysmikroskopi ( x forstørrelse) med polarisator, hvorved indholdet af asbestfibre i materialeprøven be- eller afkræftes. Resultat Prøve Prøve udtaget: nr. Asbest-holdigt materiale C12 Akustikplade, loft i trappeopgang Påvist C12 Asbestfiber i akustikplade (ca 15x forstørrelse) C12 Asbestfibre i akustikplade (400x forstørrelse) Konklusion: Der kan ved lysmikroskopi med polarisator påvises asbest-fibre i den analyserede materialeprøve C12. Analyse udført af: Rune T. Høgh Dato: 4. juli 2014, Ry

39 Sagsnavn: Nydamsparken, Århus Prøvetype: Fugemateriale Prøvetager: Rekvirenten SSH Prøveudtagning: til Analyseperiode: A AR-14-CA EUDKVE PCB-forbindelser PCB nr mg/kg 0.01 M 0303 GC/MS 28 PCB nr mg/kg 0.01 M 0303 GC/MS 28 PCB nr mg/kg 0.01 M 0303 GC/MS 28 PCB nr mg/kg 0.01 M 0303 GC/MS 28 PCB nr mg/kg 0.01 M 0303 GC/MS 28 PCB nr mg/kg 0.01 M 0303 GC/MS 28 PCB nr mg/kg 0.01 M 0303 GC/MS 28 Sum af 7 PCB'er 1.3 mg/kg 0.01 M 0303 GC/MS Sum af 7 PCB'er x 5 excl LOQ 6.6 mg/kg 0.05 M 0303 GC/MS Spor af Chlorparaffiner Ikke påvist mg/kg M 0303 GC/MS 1 af 9

40 Sagsnavn: Nydamsparken, Århus Prøvetype: Fugemateriale Prøvetager: Rekvirenten SSH Prøveudtagning: til Analyseperiode: A AR-14-CA EUDKVE PCB-forbindelser PCB nr. 28 < 0.01 mg/kg 0.01 M 0303 GC/MS 28 PCB nr mg/kg 0.01 M 0303 GC/MS 28 PCB nr mg/kg 0.01 M 0303 GC/MS 28 PCB nr. 118 < 0.01 mg/kg 0.01 M 0303 GC/MS 28 PCB nr. 138 < 0.01 mg/kg 0.01 M 0303 GC/MS 28 PCB nr. 153 < 0.01 mg/kg 0.01 M 0303 GC/MS 28 PCB nr. 180 < 0.01 mg/kg 0.01 M 0303 GC/MS 28 Sum af 7 PCB'er 0.04 mg/kg 0.01 M 0303 GC/MS Sum af 7 PCB'er x 5 excl LOQ 0.20 mg/kg 0.05 M 0303 GC/MS Spor af Chlorparaffiner Ikke påvist mg/kg M 0303 GC/MS 2 af 9

41 Sagsnavn: Nydamsparken, Århus Prøvetype: Fugemateriale Prøvetager: Rekvirenten SSH Prøveudtagning: til Analyseperiode: A AR-14-CA EUDKVE Metaller Bly (Pb) 280 mg/kg 3 SM 3120 ICP/OES 30 3 af 9

42 Sagsnavn: Nydamsparken, Århus Prøvetype: Fugemateriale Prøvetager: Rekvirenten SSH Prøveudtagning: til Analyseperiode: A AR-14-CA EUDKVE Metaller Bly (Pb) 390 mg/kg 3 SM 3120 ICP/OES 30 4 af 9

43 Sagsnavn: Nydamsparken, Århus Prøvetype: Fugemateriale Prøvetager: Rekvirenten SSH Prøveudtagning: til Analyseperiode: A AR-14-CA EUDKVE Metaller Bly (Pb) 7.7 mg/kg 3 SM 3120 ICP/OES 30 PCB-forbindelser PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr. 180 < 0.02 mg/kg DS/EN GC/MS 20 Sum af 7 PCB'er 1.8 mg/kg DS/EN GC/MS 20 Sum af 7 PCB'er x 5 excl LOQ 9.2 mg/kg DS/EN GC/MS 20 Spor af Chlorparaffiner Ikke påvist mg/kg DS/EN GC/MS Prøvekommentar: Detektionsgrænsen på en eller flere PCB er er hævet pga interferens. 5 af 9

44 Sagsnavn: Nydamsparken, Århus Prøvetype: Fugemateriale Prøvetager: Rekvirenten SSH Prøveudtagning: til Analyseperiode: A AR-14-CA EUDKVE Metaller Bly (Pb) 890 mg/kg 3 SM 3120 ICP/OES 30 PCB-forbindelser PCB nr. 28 < 0.03 mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 Sum af 7 PCB'er 0.74 mg/kg DS/EN GC/MS 20 Sum af 7 PCB'er x 5 excl LOQ 3.7 mg/kg DS/EN GC/MS 20 Spor af Chlorparaffiner Ikke påvist mg/kg DS/EN GC/MS Prøvekommentar: Detektionsgrænsen på en eller flere PCB er er hævet pga interferens. 6 af 9

45 Sagsnavn: Nydamsparken, Århus Prøvetype: Fugemateriale Prøvetager: Rekvirenten SSH Prøveudtagning: til Analyseperiode: A AR-14-CA EUDKVE PCB-forbindelser PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr. 180 < mg/kg DS/EN GC/MS 20 Sum af 7 PCB'er 0.78 mg/kg DS/EN GC/MS 20 Sum af 7 PCB'er x 5 excl LOQ 3.9 mg/kg DS/EN GC/MS 20 Spor af Chlorparaffiner Ikke påvist mg/kg DS/EN GC/MS Prøvekommentar: Detektionsgrænsen på PCB er hævet pga lille prøvemængde. Detektionsgrænsen på en eller flere PCB er er hævet pga interferens. 7 af 9

46 Sagsnavn: Nydamsparken, Århus Prøvetype: Fugemateriale Prøvetager: Rekvirenten SSH Prøveudtagning: til Analyseperiode: A AR-14-CA EUDKVE Metaller Bly (Pb) 3800 mg/kg 3 SM 3120 ICP/OES 30 PCB-forbindelser PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 Sum af 7 PCB'er 1.2 mg/kg DS/EN GC/MS 20 Sum af 7 PCB'er x 5 excl LOQ 5.8 mg/kg DS/EN GC/MS 20 Spor af Chlorparaffiner Ikke påvist mg/kg DS/EN GC/MS Prøvekommentar: Detektionsgrænsen på PCB er hævet pga lille prøvemængde. 8 af 9

47 Sagsnavn: Nydamsparken, Århus Prøvetype: Fugemateriale Prøvetager: Rekvirenten SSH Prøveudtagning: til Analyseperiode: A AR-14-CA EUDKVE Metaller Bly (Pb) mg/kg 3 SM 3120 ICP/OES 30 PCB-forbindelser PCB nr. 28 < mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr. 52 < mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr. 101 < 0.02 mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr. 118 < 0.02 mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr. 180 < mg/kg DS/EN GC/MS 20 Sum af 7 PCB'er mg/kg DS/EN GC/MS 20 Sum af 7 PCB'er x 5 excl LOQ 0.47 mg/kg DS/EN GC/MS 20 Spor af Chlorparaffiner Ikke påvist mg/kg DS/EN GC/MS Prøvekommentar: Detektionsgrænsen på en eller flere PCB er er hævet pga interferens Kundecenter Tel Signe Vork Nissen Senior Kunderådgiver 9 af 9

48 Sagsnavn: Nydamsparken, Århus N Prøvetype: Fugemateriale Prøvetager: Rekvirenten SSH Prøveudtagning: til Analyseperiode: B AR-14-CA EUDKVE PCB-forbindelser PCB nr. 28 < 0.01 mg/kg 0.01 M 0303 GC/MS 28 PCB nr. 52 < 0.01 mg/kg 0.01 M 0303 GC/MS 28 PCB nr mg/kg 0.01 M 0303 GC/MS 28 PCB nr mg/kg 0.01 M 0303 GC/MS 28 PCB nr mg/kg 0.01 M 0303 GC/MS 28 PCB nr mg/kg 0.01 M 0303 GC/MS 28 PCB nr mg/kg 0.01 M 0303 GC/MS 28 Sum af 7 PCB'er 0.89 mg/kg 0.01 M 0303 GC/MS Sum af 7 PCB'er x 5 excl LOQ 4.4 mg/kg 0.05 M 0303 GC/MS Spor af Chlorparaffiner Ikke påvist mg/kg M 0303 GC/MS 1 af 6

49 Sagsnavn: Nydamsparken, Århus N Prøvetype: Fugemateriale Prøvetager: Rekvirenten SSH Prøveudtagning: til Analyseperiode: B AR-14-CA EUDKVE PCB-forbindelser PCB nr. 28 < 0.01 mg/kg 0.01 M 0303 GC/MS 28 PCB nr. 52 < 0.01 mg/kg 0.01 M 0303 GC/MS 28 PCB nr. 101 < 0.01 mg/kg 0.01 M 0303 GC/MS 28 PCB nr. 118 < 0.01 mg/kg 0.01 M 0303 GC/MS 28 PCB nr mg/kg 0.01 M 0303 GC/MS 28 PCB nr mg/kg 0.01 M 0303 GC/MS 28 PCB nr. 180 < 0.01 mg/kg 0.01 M 0303 GC/MS 28 Sum af 7 PCB'er 0.04 mg/kg 0.01 M 0303 GC/MS Sum af 7 PCB'er x 5 excl LOQ 0.20 mg/kg 0.05 M 0303 GC/MS Spor af Chlorparaffiner Ikke påvist mg/kg M 0303 GC/MS 2 af 6

50 Sagsnavn: Nydamsparken, Århus N Prøvetype: Fugemateriale Prøvetager: Rekvirenten SSH Prøveudtagning: til Analyseperiode: B AR-14-CA EUDKVE PCB-forbindelser PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 Sum af 7 PCB'er 0.37 mg/kg DS/EN GC/MS 20 Sum af 7 PCB'er x 5 excl LOQ 1.8 mg/kg DS/EN GC/MS 20 Spor af Chlorparaffiner Ikke påvist mg/kg DS/EN GC/MS 3 af 6

51 Sagsnavn: Nydamsparken, Århus N Prøvetype: Fugemateriale Prøvetager: Rekvirenten SSH Prøveudtagning: til Analyseperiode: B AR-14-CA EUDKVE Metaller Bly (Pb) 340 mg/kg 3 SM 3120 ICP/OES 30 PCB-forbindelser PCB nr. 28 < mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr. 52 < mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr. 101 < 0.01 mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr. 118 < mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr. 138 < 0.03 mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr. 153 < mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr. 180 < mg/kg DS/EN GC/MS 20 Sum af 7 PCB'er # mg/kg DS/EN GC/MS 20 Sum af 7 PCB'er x 5 excl LOQ # mg/kg DS/EN GC/MS 20 Spor af Chlorparaffiner Ikke påvist mg/kg DS/EN GC/MS Prøvekommentar: Detektionsgrænsen på en eller flere PCB er er hævet pga interferens samt lille prøvemængde. 4 af 6

52 Sagsnavn: Nydamsparken, Århus N Prøvetype: Fugemateriale Prøvetager: Rekvirenten SSH Prøveudtagning: til Analyseperiode: B AR-14-CA EUDKVE PCB-forbindelser PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr. 52 < 0.03 mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr. 101 < 0.02 mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr. 118 < 0.02 mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr. 138 < mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr. 153 < 0.04 mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr. 180 < 0.02 mg/kg DS/EN GC/MS 20 Sum af 7 PCB'er mg/kg DS/EN GC/MS 20 Sum af 7 PCB'er x 5 excl LOQ mg/kg DS/EN GC/MS 20 Spor af Chlorparaffiner Ikke påvist mg/kg DS/EN GC/MS Prøvekommentar: Detektionsgrænsen på en eller flere PCB er er hævet pga interferens. 5 af 6

53 Sagsnavn: Nydamsparken, Århus N Prøvetype: Fugemateriale Prøvetager: Rekvirenten SSH Prøveudtagning: til Analyseperiode: B AR-14-CA EUDKVE Metaller Bly (Pb) mg/kg 3 SM 3120 ICP/OES 30 PCB-forbindelser PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 Sum af 7 PCB'er 0.19 mg/kg DS/EN GC/MS 20 Sum af 7 PCB'er x 5 excl LOQ 0.95 mg/kg DS/EN GC/MS 20 Spor af Chlorparaffiner Ikke påvist mg/kg DS/EN GC/MS Kundecenter Tel Kirsten From Andersen Senior Kunderådgiver 6 af 6

54 Sagsnavn: Nydamsparken, Århus N Prøvetype: Fugemateriale Prøvetager: Rekvirenten SSH Prøveudtagning: til Analyseperiode: C AR-14-CA EUDKVE PCB-forbindelser PCB nr. 28 < 0.01 mg/kg 0.01 M 0303 GC/MS 28 PCB nr. 52 < 0.01 mg/kg 0.01 M 0303 GC/MS 28 PCB nr. 101 < 0.01 mg/kg 0.01 M 0303 GC/MS 28 PCB nr. 118 < 0.01 mg/kg 0.01 M 0303 GC/MS 28 PCB nr. 138 < 0.01 mg/kg 0.01 M 0303 GC/MS 28 PCB nr. 153 < 0.01 mg/kg 0.01 M 0303 GC/MS 28 PCB nr. 180 < 0.01 mg/kg 0.01 M 0303 GC/MS 28 Sum af 7 PCB'er # mg/kg 0.01 M 0303 GC/MS Sum af 7 PCB'er x 5 excl LOQ # mg/kg 0.05 M 0303 GC/MS Spor af Chlorparaffiner Ikke påvist mg/kg M 0303 GC/MS 1 af 9

55 Sagsnavn: Nydamsparken, Århus N Prøvetype: Fugemateriale Prøvetager: Rekvirenten SSH Prøveudtagning: til Analyseperiode: C AR-14-CA EUDKVE PCB-forbindelser PCB nr. 28 < 0.01 mg/kg 0.01 M 0303 GC/MS 28 PCB nr. 52 < 0.01 mg/kg 0.01 M 0303 GC/MS 28 PCB nr mg/kg 0.01 M 0303 GC/MS 28 PCB nr. 118 < 0.01 mg/kg 0.01 M 0303 GC/MS 28 PCB nr. 138 < 1.5 mg/kg 0.01 M 0303 GC/MS 28 PCB nr. 153 < 0.2 mg/kg 0.01 M 0303 GC/MS 28 PCB nr mg/kg 0.01 M 0303 GC/MS 28 Sum af 7 PCB'er 0.06 mg/kg 0.01 M 0303 GC/MS Sum af 7 PCB'er x 5 excl LOQ 0.30 mg/kg 0.05 M 0303 GC/MS Spor af Chlorparaffiner Ikke påvist mg/kg M 0303 GC/MS Prøvekommentar: Detektionsgrænsen på en eller flere PCB er er hævet pga interferens. 2 af 9

56 Sagsnavn: Nydamsparken, Århus N Prøvetype: Fugemateriale Prøvetager: Rekvirenten SSH Prøveudtagning: til Analyseperiode: C AR-14-CA EUDKVE Metaller Bly (Pb) 3.7 mg/kg 3 SM 3120 ICP/OES 30 3 af 9

57 Sagsnavn: Nydamsparken, Århus N Prøvetype: Fugemateriale Prøvetager: Rekvirenten SSH Prøveudtagning: til Analyseperiode: C AR-14-CA EUDKVE Metaller Bly (Pb) 130 mg/kg 3 SM 3120 ICP/OES 30 4 af 9

58 Sagsnavn: Nydamsparken, Århus N Prøvetype: Fugemateriale Prøvetager: Rekvirenten SSH Prøveudtagning: til Analyseperiode: C AR-14-CA EUDKVE PCB-forbindelser PCB nr. 28 < mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 Sum af 7 PCB'er 0.10 mg/kg DS/EN GC/MS 20 Sum af 7 PCB'er x 5 excl LOQ 0.50 mg/kg DS/EN GC/MS 20 Spor af Chlorparaffiner Ikke påvist mg/kg DS/EN GC/MS Prøvekommentar: Detektionsgrænsen på en eller flere PCB er er hævet pga interferens. 5 af 9

59 Sagsnavn: Nydamsparken, Århus N Prøvetype: Fugemateriale Prøvetager: Rekvirenten SSH Prøveudtagning: til Analyseperiode: C AR-14-CA EUDKVE PCB-forbindelser PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr. 118 < 0.03 mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 Sum af 7 PCB'er 1.0 mg/kg DS/EN GC/MS 20 Sum af 7 PCB'er x 5 excl LOQ 5.2 mg/kg DS/EN GC/MS 20 Spor af Chlorparaffiner Ikke påvist mg/kg DS/EN GC/MS Prøvekommentar: Detektionsgrænsen på en eller flere PCB er er hævet pga interferens samt lille prøvemængde. 6 af 9

60 Sagsnavn: Nydamsparken, Århus N Prøvetype: Fugemateriale Prøvetager: Rekvirenten SSH Prøveudtagning: til Analyseperiode: C AR-14-CA EUDKVE PCB-forbindelser PCB nr. 28 < 0.02 mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr. 52 < 0.02 mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr. 101 < 0.03 mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr. 118 < 0.02 mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr. 138 < 0.05 mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr. 153 < 0.03 mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr. 180 < 0.02 mg/kg DS/EN GC/MS 20 Sum af 7 PCB'er # mg/kg DS/EN GC/MS 20 Sum af 7 PCB'er x 5 excl LOQ # mg/kg DS/EN GC/MS 20 Spor af Chlorparaffiner Ikke påvist mg/kg DS/EN GC/MS Prøvekommentar: Detektionsgrænsen på en eller flere PCB er er hævet pga interferens. 7 af 9

61 Sagsnavn: Nydamsparken, Århus N Prøvetype: Fugemateriale Prøvetager: Rekvirenten SSH Prøveudtagning: til Analyseperiode: C AR-14-CA EUDKVE Metaller Bly (Pb) 630 mg/kg 3 SM 3120 ICP/OES 30 PCB-forbindelser PCB nr. 28 < 0.05 mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr. 52 < 0.03 mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 Sum af 7 PCB'er 0.83 mg/kg DS/EN GC/MS 20 Sum af 7 PCB'er x 5 excl LOQ 4.2 mg/kg DS/EN GC/MS 20 Spor af Chlorparaffiner Ikke påvist mg/kg DS/EN GC/MS Prøvekommentar: Detektionsgrænsen på en eller flere PCB er er hævet pga interferens. 8 af 9

62 Sagsnavn: Nydamsparken, Århus N Prøvetype: Fugemateriale Prøvetager: Rekvirenten SSH Prøveudtagning: til Analyseperiode: C AR-14-CA EUDKVE PCB-forbindelser PCB nr. 28 < mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr. 52 < mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr mg/kg DS/EN GC/MS 20 PCB nr. 180 < mg/kg DS/EN GC/MS 20 Sum af 7 PCB'er mg/kg DS/EN GC/MS 20 Sum af 7 PCB'er x 5 excl LOQ 0.47 mg/kg DS/EN GC/MS 20 Spor af Chlorparaffiner Ikke påvist mg/kg DS/EN GC/MS Prøvekommentar: Detektionsgrænsen på en eller flere PCB er er hævet pga interferens Kundecenter Tel Kirsten From Andersen Senior Kunderådgiver 9 af 9

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE Dybedalen 1-3, 8210 Aarhus V Rekvirent: Regnbuen Arkitekter m.a.a. Dato: 17. december 2014 DMR-sagsnr.: 2014-1004 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE Smedetoften 16, 8660 Skanderborg Rekvirent: Vejdirektoratet Dato: 25. februar 2014 DMR-sagsnr.: 2014-0049 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel Industrivej

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE Dybedalen 5-13, 8210 Aarhus V Rekvirent: Regnbuen Arkitekter m.a.a. Dato: 18. december 2014 DMR-sagsnr.: 2014-1004 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE Randersvej 135, 8670 Låsby Rekvirent: Vejdirektoratet Dato: 24. februar 2014 DMR-sagsnr.: 2014-0048 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel Industrivej

Læs mere

Undersøgelsesrapport. : Kristine Duelund Vilsgaard. : Bilag 1: Oversigtskort Bilag 2: Fotobilag Bilag 3: Analyserapporter 1 INDLEDNING

Undersøgelsesrapport. : Kristine Duelund Vilsgaard. : Bilag 1: Oversigtskort Bilag 2: Fotobilag Bilag 3: Analyserapporter 1 INDLEDNING Undersøgelsesrapport Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4396 4414 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Strandbo II - Østbanegade 33-47, Classensgade 70-72 og Strandboulevarden 20, 2100

Læs mere

Bygningsundersøgelse

Bygningsundersøgelse Bygningsundersøgelse RAPPORT VEDRØRENDE MILJØUNDERSØGELSE AF BYGNINGER De Lichtenbergs Vej 31-83, 8500 Grenaa Rekvirent: Arkikon Dato: 08-09-2016 DMR-sagsnr.: 2016-0937 Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24

Læs mere

Registrering af eventuelle forekomster af asbest samt andre miljøfarlige stoffer som PCB i fuger og bly i byggematerialer

Registrering af eventuelle forekomster af asbest samt andre miljøfarlige stoffer som PCB i fuger og bly i byggematerialer Notat SAG: St. Magleby Skole SAG NR.: 12161 VEDR.: Bygningsscreening Registrering af eventuelle forekomster af asbest samt andre miljøfarlige stoffer som PCB i fuger og bly i byggematerialer DATO: 2013-03-13

Læs mere

Screeningsrapport 27. oktober 2014

Screeningsrapport 27. oktober 2014 SCREENING FOR MILJØFARLIGE STOFFER Screeningsrapport 27. oktober 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Sortebakkeskolen, Løgstørvej 161, 9610 Nørager Matr. nr./ejerlav: 1ky Nøragergård Hgd.,

Læs mere

Screenings rapport Asbest Bly PCB

Screenings rapport Asbest Bly PCB Screenings rapport Asbest Bly PCB Af Rådhuset beliggende Toften 2 6818 Årre Rapport udfærdiget d. 5/07 2016 Sagsnr. 16052 Rådhuset Toften 2 Årre side 1 Indledning: EM Screening & Sanering Aps har foretaget

Læs mere

Mandrup. Mandrup Arkitekt Ingeniør Tlf.: 86 60 15 88. Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5.

Mandrup. Mandrup Arkitekt Ingeniør Tlf.: 86 60 15 88. Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5. Rekvirent: Viborg Kommune Prinsens Allé 5 8800 Viborg Mandrup Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5.2015 Mandrup Tlf.: 86 60 15 88 Randersvej 12 www.jensmandrup.dk

Læs mere

RAPPORT. Undersøgelse af fuger for miljøfarlige stoffer TRØRØD SKOLE. 15. april 2015, rev.0. Sendt til: Rudersdal Ejendomme Morten Seltoft

RAPPORT. Undersøgelse af fuger for miljøfarlige stoffer TRØRØD SKOLE. 15. april 2015, rev.0. Sendt til: Rudersdal Ejendomme Morten Seltoft TRØRØD SKOLE Undersøgelse af fuger for miljøfarlige stoffer Sendt til: Rudersdal Ejendomme Morten Seltoft RAPPORT Projekt nr. 14501120097 Sammenfatning og konklusion På Trørødskolen er der ved en tidligere

Læs mere

Notat. BUDOLFI PLADS, AALBORG Miljøscreening og -kortlægning af farlige stoffer med indhold af miljø- og arbejdsmiljøfarlige stoffer

Notat. BUDOLFI PLADS, AALBORG Miljøscreening og -kortlægning af farlige stoffer med indhold af miljø- og arbejdsmiljøfarlige stoffer Notat BUDOLFI PLADS, AALBORG Miljøscreening -kortlægning af farlige stoffer med indhold af miljø- arbejdsmiljøfarlige stoffer 06. aug. 2013 Projekt nr. 214301 Dokument nr. 128111832 Version 2 Udarbejdet

Læs mere

Klub Møllen Møllevangen 8A Kongsted 4683 Rønnede

Klub Møllen Møllevangen 8A Kongsted 4683 Rønnede Bygningsundersøgelse Klub Møllen Møllevangen 8A Kongsted 4683 Rønnede UNDERSØGELSE FOR MILJØSKADELIGE STOFFER Rekvirent Center for Ejendomme Kommunale Bygninger Tingvej 7 4690 Haslev Att.: Morten Kristoffersen

Læs mere

3 Orientering om forløb ved nedrivning af drivhuse ved Oustruplund

3 Orientering om forløb ved nedrivning af drivhuse ved Oustruplund 3 Orientering om forløb ved nedrivning af drivhuse ved Oustruplund 3.1 - Bilag: Redegørelse fra direktør Leif Sønderup ang. nedrivning af drivhuse på Oustruplund 2015 DokumentID: 4564757 Nedrivning af

Læs mere

SCREENING FOR FARLIGE STOFFER. Screeningsrapport juni 2014. Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring

SCREENING FOR FARLIGE STOFFER. Screeningsrapport juni 2014. Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring SCREENING FOR FARLIGE STOFFER Screeningsrapport juni 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring Matr. nr./ejerlav: 5ao Hæstrup by, Hæstrup Opførelsesår: 1972

Læs mere

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune..

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune.. Anmeldelse af byggeaffald Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes, hvis byggearbejdet vil medføre mere end 1 tons affald, eller hvis renoveringen eller nedrivningen berører en bygning eller et anlæg på et

Læs mere

Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af PCB.

Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af PCB. Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af. Stamoplysninger Matrikel nr.: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse Forventet afslutning:

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding Rekvirent: Kolding Kommune Dato: 15. marts 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0126 Din rådgiver gør en forskel Industrivej 10A, 8680 Ry Tlf. 86 95 06 55

Læs mere

PRØVETAGNINGS- OG ANALYSERAPPORT

PRØVETAGNINGS- OG ANALYSERAPPORT Skelstedet 5, Trørød DK- 2950 Vedbæk (+45) 45662095 www.dma.nu lab@dma.nu PRØVETAGNINGS- OG ANALYSERAPPORT Rekvirent Sagsnavn/ref. Vor Journal nr. D00203-001 Lab. Journal nr. R02137 IDEAS Aps Att. Ove

Læs mere

Tingagerskolen, Østre Ringvej 2, 5750 Ringe Indledende undersøgelse for PCB

Tingagerskolen, Østre Ringvej 2, 5750 Ringe Indledende undersøgelse for PCB Faaborg-Midtfyn Kommune Tingagerskolen, Østre Ringvej 2, 5750 Ringe Indledende undersøgelse for PCB Maj 2014 Udgivelsesdato : 15. maj 2014 Projekt : 87.9555.03 Udarbejdet : Susanne Soelberg Carlsen Kontrolleret

Læs mere

Anmeldeskema for byggeaffald

Anmeldeskema for byggeaffald Anmeldeskema for byggeaffald Asbest, screeningsskema for PCB, genanvendelse Anmeldelse af farligt affald, forbrændingsegnet affald og deponiaffald 1.0 Stamoplysninger Aktivitetsadresse: Matrikel nr.: Byggeår:

Læs mere

ANALYSERAPPORT. Metode: PCB, KP og Bly: Se bilag, Asbest: NIOSH 9002

ANALYSERAPPORT. Metode: PCB, KP og Bly: Se bilag, Asbest: NIOSH 9002 Skelstedet 5, Trørød DK- 2950 Vedbæk (+45) 45662095 www.dma.nu ANALYSERAPPORT Rekvirent: Sagsnavn/ ref: Vor Journal nr.: Antal prøver udtaget: Dato for udtagning: Analyse: White arkitekter A/S Vestre kaj

Læs mere

MINI-GUIDE. Sikker afrensning!! - lad specialisten udføre arbejdet. Miljøfarlige stoffer i bygninger

MINI-GUIDE. Sikker afrensning!! - lad specialisten udføre arbejdet. Miljøfarlige stoffer i bygninger Miljøfarlige stoffer i bygninger MINI-GUIDE Asbest, PCB, klorerede paraffiner (KP), bly og andre tungmetaller er miljøfarlige stoffer som gennem tiderne er blandet i andre materialer (f.eks malinger og

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE Tidligere Rissa Bilopphuggeri, Trondheim Rekvirent: Miljødirektoratet Dato: 9. januar 2015 DMR-saksnr.: 14-0029 Dansk Miljørådgivning A/S Smedgata 32, 0651 Oslo

Læs mere

BIRKELUNDSKOLEN, HOLSTEBRO

BIRKELUNDSKOLEN, HOLSTEBRO Holstebro Kommune Birkelundskolen Undersøgelse af miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer April 2016 BIRKELUNDSKOLEN, HOLSTEBRO Indledende bygningsundersøgelse af miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer

Læs mere

Ejerforeningen Gammel Køge Landevej Hvidovre

Ejerforeningen Gammel Køge Landevej Hvidovre Bygningsundersøgelse Ejerforeningen Gammel Køge Landevej 233-235 2650 Hvidovre UNDERSØGELSE FOR PCB OG KLORPARAFFINER Rekvirent E/F Gammel Køge Landevej 233-235 Att.: Casper Hansen Rådgiver Orbicon A/S

Læs mere

Screeningsrapport Januar 2016

Screeningsrapport Januar 2016 Screeningsrapport Januar 2016 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Sysseltinget, Banegårdspladsen 2, 9800 Hjørring Matr. nr./ejerlav: 306 Hjørring Bygrunde Opførelsesår: 1963 Om-/tilbygning:1996

Læs mere

Anmeldelsesskema, byggeaffald Asbest, Screeningsskema for PCB, Genanvendelse Farligt affald, Forbrændingsegnet affald, Deponiaffald

Anmeldelsesskema, byggeaffald Asbest, Screeningsskema for PCB, Genanvendelse Farligt affald, Forbrændingsegnet affald, Deponiaffald Anmeldelsesskema, byggeaffald, Screeningsskema for, Genanvendelse Farligt affald, Forbrændingsegnet affald, Deponiaffald 1.0 Stamoplysninger Aktivitetsadresse Matrikel nr. Opførelsesår Renoveringsår Dato

Læs mere

Anmeldelsesskema samt screeningsskemaer for bygge- og anlægsaffald

Anmeldelsesskema samt screeningsskemaer for bygge- og anlægsaffald Anmeldelsesskema samt screeningsskemaer for bygge- og anlægsaffald 1.0 stamoplysninger Matrikel nr.: Opførelsessår: Renoveringsår: Dato for påbegyndelses af arbejde: Forventet afslutning: Etageareal m

Læs mere

Ejendommene har matrikel nr.: 1222 og 1234, Utterslev, København.

Ejendommene har matrikel nr.: 1222 og 1234, Utterslev, København. Bygningsscreening Boligforeningen AAB Afdeling 33 2400 København NV Sag Dato: 1.12.2016 Sag nr.: Rev: B26963 0 Sagsbehandler: Jonas Bergenholz Kvalitetssikring: Janus Poulsen 1. Baggrund I forbindelse

Læs mere

ANALYSERAPPORT. PCB i luft, PCB i fuge, bly i maling

ANALYSERAPPORT. PCB i luft, PCB i fuge, bly i maling Skelstedet 5, Trørød DK- 2950 Vedbæk (+45) 45662095 www.dma.nu ANALYSERAPPORT Rekvirent: A4 Arkitekter og Ingeniører A/S Gladsaxevej 104 2860 Søborg Att: Peter Tordgaard Sagsnavn/ ref: Bellmansgade 7-37

Læs mere

BYGNINGSUNDERSØGELSE. Varbergparken, afd. 27 6100 Haderslev. Sagsnr. B-10003 April 2013. A Shield Group company

BYGNINGSUNDERSØGELSE. Varbergparken, afd. 27 6100 Haderslev. Sagsnr. B-10003 April 2013. A Shield Group company A Shield Group company Hovedafdeling & Laboratorier: Pakhustorvet 4 DK 6000 Kolding Tel +45 75 50 83 00 Fax +45 75 50 83 10 Lyngby afdeling: Stades Krog 6 DK 2800 Kgs. Lyngby Tel +45 75 50 83 00 Fax +45

Læs mere

Bilag 3 Kortlægning af forekomst af PCB, bly og asbest

Bilag 3 Kortlægning af forekomst af PCB, bly og asbest Bilag 3 Kortlægning af forekomst af PCB, bly og asbest i ejendommen Vestergade 22, 8444 Balle Matr. nr. 2q, Balle By, Rosmus Besigtigelse af ejendommen er foretaget torsdag d. 25. august 2016 for Syddjurs

Læs mere

ANMELDELSES- OG SCREENINGSSKEMA FOR BYGGE- OG ANLÆGSSAFFALD

ANMELDELSES- OG SCREENINGSSKEMA FOR BYGGE- OG ANLÆGSSAFFALD ANMELDELSES- OG SCREENINGSSKEMA FOR BYGGE- OG ANLÆGSSAFFALD 1.0 STAMOPLYSNINGER PÅ EJENDOMMEN/ANLÆGGET Matrikel nr.: Opførelsesår: Renoveringsår: Dato for påbegyndelse af Forventet afslutning: Etageareal

Læs mere

INDLEDENDE BYGNINGSGENNEMGANG

INDLEDENDE BYGNINGSGENNEMGANG DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON INDLEDENDE BYGNINGSGENNEMGANG FREDERIKSSUNDSMOTORVEJEN JORD-, BELÆGNINGSARBEJDER OG BROER ETAPE 1220 12 KØBENHAVN FREDERIKSSUND >>> MOTORRING 4 TVÆRVEJ N GMDK Data

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald samt screening for PCB-holdigt affald 1.0 STAMOPLYSNINGER Aktivitetsadresse: Matrikel nr.: Opførelsessår: Bygningsnr.: Renoveringsår:

Læs mere

Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT. Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse

Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT. Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT Lokalitet: Annekset Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse Rapporten er udarbejdet af: Sujegan Chandran (SCH, DGE Miljø & Ingeniørfirma)

Læs mere

Screeningsrapport. Dato: 04/ Rev. dato: Sag: Init.: FL. Rosengården 1-5 Gartnervang Roskilde Att.

Screeningsrapport. Dato: 04/ Rev. dato: Sag: Init.: FL. Rosengården 1-5 Gartnervang Roskilde Att. Rosengården 1-5 Gartnervang 10 4000 Roskilde Att.: Jan Hansen Dato: 04/03-2016 Rev. dato: Sag: 157421 Init.: FL Screeningsrapport Screening for PCB, bly og asbest i bygningsmaterialer Adresse: Rosengården

Læs mere

Anmeldelse af byggeaffald og kortlægning af farlige stoffer og materialer ved nedrivning eller renovering

Anmeldelse af byggeaffald og kortlægning af farlige stoffer og materialer ved nedrivning eller renovering Anmeldelse af byggeaffald og kortlægning af farlige stoffer og materialer ved nedrivning eller renovering Hvornår skal du anmelde dit byggeaffald Alt bygge- og anlægsaffald skal anmeldes, hvis din renovering

Læs mere

Der er konstateret PCB i ejendommen Højeste værdi: 4,6 mg/kg

Der er konstateret PCB i ejendommen Højeste værdi: 4,6 mg/kg SCREENING FOR FARLIGE STOFFER Håndteringsplan Juni 2014 Basisinfo om screenet ejendom Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring Matr. nr./ejerlav: 5ao Hæstrup by, Hæstrup Opførelsesår: 1972 Om-/tilbygning:

Læs mere

Dansk Miljørådgivning A/S

Dansk Miljørådgivning A/S MILJØVAGTNOTAT Uheldets art: Brand i bygning på virksomheden Expladan Adresse: Industrivej 22, 4652 Hårlev Skadesnummer/reference: Almindelig Brand Dato: 6. januar, 2017 DMR sagsnr.: 2017-0013 Baggrundsinformationer:

Læs mere

PCB-REGISTRERING RUGVÆNGET/SYDVÆNGET ALLERØD. Udarbejdet for: Boligkontoret Danmark Afdelingskontoret Allerød Kirkevænget 8A 3450 Allerød

PCB-REGISTRERING RUGVÆNGET/SYDVÆNGET ALLERØD. Udarbejdet for: Boligkontoret Danmark Afdelingskontoret Allerød Kirkevænget 8A 3450 Allerød Maglebjergvej 6, 1. DK-2800 Kgs. Lyngby Tlf.: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com http://www.golderassociates.dk PCB-REGISTRERING RUGVÆNGET/SYDVÆNGET ALLERØD Udarbejdet for: Boligkontoret

Læs mere

Bygningsgennemgang. Bygning: Bygningsadresse: Bygningsgennemgang gennemført: Tjekliste til bygningsgennemgang: Konsortiet Grontmij/Cowi

Bygningsgennemgang. Bygning: Bygningsadresse: Bygningsgennemgang gennemført: Tjekliste til bygningsgennemgang: Konsortiet Grontmij/Cowi Bygningsgennemgang Konsortiet Grontmij/Cowi Bygning: Fredensgade 11, 9870 Sindal, Areal: 88 Bygningsadresse: Vej og Fredensgade 11 husnr.: Billeder af bygning er vedlagt som bilag A. Bygningsgennemgang

Læs mere

SCREENING OG KORTLÆGNING AF MILJØFARLIGE STOFFER I BYGNINGSMATERIALER

SCREENING OG KORTLÆGNING AF MILJØFARLIGE STOFFER I BYGNINGSMATERIALER Nedrivning af Budolfihus, Algade 41, Aalborg. Oktober 2015 SCREENING OG KORTLÆGNING AF MILJØFARLIGE STOFFER I BYGNINGSMATERIALER NIRAS A/S CVR-nr. 37295728 T: +45 9630 6400 D: 96306447 Vestre Havnepromenade

Læs mere

NR. AABY-MIDDELFART, BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE

NR. AABY-MIDDELFART, BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE Til Vejdirektoratet Dokumenttype Notat Dato December 2011 NR. AABY-MIDDELFART, BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE BYGVÆRKERNE 80, 82, 84, 85, 86 & 87 PCB-UNDERSØGELSE Revision 1 Dato

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER LØJTEGÅRDSSKOLEN LØJTEGÅRDSVEJ 36 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER KORSVEJENS SKOLE TÅRNBYVEJ 1 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER KORSVEJENS SKOLE TÅRNBYVEJ 1 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER KORSVEJENS SKOLE TÅRNBYVEJ 1 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER TÅRNBYGÅRDSSKOLEN ENGLANDSVEJ 392 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER TÅRNBYGÅRDSSKOLEN ENGLANDSVEJ 392 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com SCREENING FOR PCB I MATERIALEPRØVER TÅRNBYGÅRDSSKOLEN ENGLANDSVEJ 392 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og andre støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Skolevejen 2a, 8362 Hørning

Vedr. bygningsnedrivning og andre støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Skolevejen 2a, 8362 Hørning Kingo Karlsen A/S Att. Dorthe Berg Særkjær Sendt til: d.berg@kingo.biz, Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 9. juli

Læs mere

Tomme huse i spil - Nedrivning anno 2014

Tomme huse i spil - Nedrivning anno 2014 Eksempel på www.byggeproces.dk BAR Bygge & Anlæg Nedbrydningssektionen Tomme huse i spil - Nedrivning anno 2014 v/thomas Kingo Karlsen, formand for Dansk Byggeris nedbrydningssektion Nedrivning anno 2014

Læs mere

BYGNINGSFORURENING. Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning. Den 7. maj 2015

BYGNINGSFORURENING. Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning. Den 7. maj 2015 Copyright 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 BYGNINGSFORURENING Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning Den 7. maj 2015 Rasmus Krag, Projektleder Mail: RKR@Grontmij.dk, Tlf: 4348 4427 Indledning

Læs mere

Alle målinger er foretaget med to forskellige Niton apparater. Der foreligger derfor to sæt måleresultater for samtlige materialer.

Alle målinger er foretaget med to forskellige Niton apparater. Der foreligger derfor to sæt måleresultater for samtlige materialer. NOTAT Projekt Kunde Horsens Sociale boligselskab Notat nr. 1 Dato 02-04-2013 Til Bygherre Fra Karina Bai Larsen Kopi til - Blyundersøgelse, Afd. 4 - I forbindelse med en forestående renovering af lejlighederne

Læs mere

BYGNINGSFORURENING. Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning. Den 16. april 2015

BYGNINGSFORURENING. Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning. Den 16. april 2015 Copyright 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 BYGNINGSFORURENING Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning Den 16. april 2015 Rune Østergaard Haven, Markedschef Mail: RUH@Grontmij.dk, Tlf: 2723

Læs mere

Poul Paghs Gade Skole, Plus Bolig. Maj 2014 SCREENING OG KORTLÆGNING AF MILJØFARLIGE STOFFER I BYGNINGSMATERIALER

Poul Paghs Gade Skole, Plus Bolig. Maj 2014 SCREENING OG KORTLÆGNING AF MILJØFARLIGE STOFFER I BYGNINGSMATERIALER Poul Paghs Gade Skole, Plus Bolig Maj 2014 SCREENING OG KORTLÆGNING AF MILJØFARLIGE STOFFER I BYGNINGSMATERIALER PROJEKT Poul Paghs Gade Skole, Plus Bolig Projekt nr. 214298 Dokument nr. 1211289596 Version

Læs mere

1 INDLEDNING PCB MÅLING AF INDEKLIMAET HISTORIK ANALYSERESULTATER Resultater for indhold af PCB i luft...

1 INDLEDNING PCB MÅLING AF INDEKLIMAET HISTORIK ANALYSERESULTATER Resultater for indhold af PCB i luft... 11-08-2016 Sag: S16-0381-2 Udarbejdet af: Jørgen Vendelbo NOTAT SAG : Rønde Efterskole EMNE : Prøvetagning af PCB i indeklima REKVIRENT : Gorm Skovsgaard, Forstander INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

PCB- OG ASBEST- UNDERSØGELSE 12 EJENDOMME I SILKEBORG

PCB- OG ASBEST- UNDERSØGELSE 12 EJENDOMME I SILKEBORG Til Vejdirektoratet Dokumenttype Notat Dato Februar 2012 PCB- OG ASBEST- UNDERSØGELSE 12 EJENDOMME I SILKEBORG PCB- OG ASBEST-UNDERSØGELSE 12 EJENDOMME I SILKEBORG Revision 2 Dato 2012-02-06 Udarbejdet

Læs mere

Kortlægning af forekomst af PCB, klor. paraffiner, tungmetaller, PAH og asbest

Kortlægning af forekomst af PCB, klor. paraffiner, tungmetaller, PAH og asbest Kortlægning af forekomst af PCB, klor. paraffiner, tungmetaller, PAH og asbest i ejendommen: Ribe Landevej 407, 7100 Vejle Matr. nr. 43, Nr. Vilstrup By, Skibet Besigtigelse af ejendommen er foretaget

Læs mere

Velbeliggende udviklingsejendomme på Søborg Hovedgade til salg

Velbeliggende udviklingsejendomme på Søborg Hovedgade til salg gladsaxe.dk Velbeliggende udviklingsejendomme på Søborg Hovedgade til salg Gladsaxe Kommune udbyder ejendommene Søborg Hovedgade 79 og Wergelands Allé 3 i Søborg til salg i offentligt udbud. Ejendommene

Læs mere

Selektiv Nedrivning. Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Associate. Hvad er selektiv nedrivning?

Selektiv Nedrivning. Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Associate. Hvad er selektiv nedrivning? Selektiv Nedrivning Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Associate 30 min DAKOFA 03.04.2013 Rådgiver fordomme Hvad er selektiv nedrivning? En brancheaftale for nedrivere som ikke

Læs mere

PCB LUFTPRØVER NORDREGÅRDSSKOLEN TEJN ALLÉ 3 2770 KASTRUP. Udarbejdet for:

PCB LUFTPRØVER NORDREGÅRDSSKOLEN TEJN ALLÉ 3 2770 KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com PCB LUFTPRØVER NORDREGÅRDSSKOLEN TEJN ALLÉ 3 2770 KASTRUP Udarbejdet for: Tårnby Kommune

Læs mere

Dagens tema. Hvilke stoffer skal kortlægningen omfatte? Hvordan skal vi strukturere kortlægningen? Kortlægning af problematiske stoffer

Dagens tema. Hvilke stoffer skal kortlægningen omfatte? Hvordan skal vi strukturere kortlægningen? Kortlægning af problematiske stoffer Kortlægning af problematiske stoffer Niels Trap Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering 27. august 2013 Dagens tema Hvilke stoffer skal kortlægningen omfatte? Hvordan

Læs mere

Bygherre. Byggeledelse. Bygning/anlægs beliggenhed

Bygherre. Byggeledelse. Bygning/anlægs beliggenhed Byggeaffald skal anmeldes til Vordingborg Kommune senest 14 dage før arbejdet påbegyndes, hvis renoveringen eller nedrivningen vedrører mere end 10 m 2 af en bygning eller et anlæg, eller hvis arbejdet

Læs mere

BYGNINGSUNDERSØGELSE. Rådhuspassagen Vejen. Sagsnr. B September A Shield Group company

BYGNINGSUNDERSØGELSE. Rådhuspassagen Vejen. Sagsnr. B September A Shield Group company A Shield Group company BYGNINGSUNDERSØGELSE Hovedafdeling & Laboratorier: Pakhustorvet 4 DK 6000 Kolding Tel +45 75 50 83 00 Fax +45 75 50 83 10 Lyngby afdeling: Stades Krog 6 DK 2800 Kgs. Lyngby Tel +45

Læs mere

Nedknusningen skal anmeldes til kommunen mindst 14 dage i forvejen og anmeldelsen skal indeholde:

Nedknusningen skal anmeldes til kommunen mindst 14 dage i forvejen og anmeldelsen skal indeholde: SCREENING, KORTLÆGNING OG ANMELDELSE AF PCB, FARLIGT AFFALD, SAMT ALM. BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD 1. Oplysninger om ejendom, bygherre og entreprenør 1A. Byggeriets/anlægsarbejdets adresse: Adresse: Postnr:

Læs mere

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD STAMOPLYSNINGER alle felter skal udfyldes! Adresse for nedrivning, ombygning, nybygning: Matrikel nr: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse

Læs mere

Notat: Nedbrydningssektionen. 11. september 2014. Dato: 11-09-2014 Emne: Grænser for afrensning af maling på beton, tegl og træ.

Notat: Nedbrydningssektionen. 11. september 2014. Dato: 11-09-2014 Emne: Grænser for afrensning af maling på beton, tegl og træ. 11. september 2014 Notat: Dato: 11-09-2014 Emne: Grænser for afrensning af maling på beton, tegl og træ. På baggrund af dialog med Miljøstyrelsen og specialadvokat Jacob Brandt fra Bech Bruun kan vi nu

Læs mere

CHECKLISTE TIL FORUNDERSØGELSER PÅ BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER. Bemærkninger. Der henvises til vejledningen på side 4.

CHECKLISTE TIL FORUNDERSØGELSER PÅ BYGGE- OG ANLÆGSPROJEKTER. Bemærkninger. Der henvises til vejledningen på side 4. Projekt: Udfyldt af: Sagsnr.: Dato: Nr. Emne Der henvises til vejledningen på side 4. Ikke aktuelt Aktuelt Bemærkninger 1.0 Forekomster af giftdepoter, forurening i jord, i byggefelter og under bygninger.

Læs mere

MILJØUNDERSØGELSER SLOTSVÆNGET AFD. 3 SLOTSVÆNGET 20-48 4200 SLAGELSE. Udarbejdet for: SLAGELSE BOLIGSELSKAB Fruegade 3 4200 Slagelse.

MILJØUNDERSØGELSER SLOTSVÆNGET AFD. 3 SLOTSVÆNGET 20-48 4200 SLAGELSE. Udarbejdet for: SLAGELSE BOLIGSELSKAB Fruegade 3 4200 Slagelse. Maglebjergvej 6, 1 DK-2800 Kgs. Lyngby Tlf.: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com http://www.golderassociates.dk MILJØUNDERSØGELSER SLOTSVÆNGET AFD. 3 SLOTSVÆNGET 20-48 4200 SLAGELSE

Læs mere

Bygningsundersøgelse

Bygningsundersøgelse Bygningsundersøgelse RAPPORT VEDRØRENDE MILJØUNDERSØGELSE AF BYGNING Nordre Skole, Mølmarksvej 35, 5700 Svendborg Rekvirent: Svendborg Kommune Dato: 03-03-2016 DMR-sagsnr.: 2016-0123 Ry 86 95 06 55 Slagelse

Læs mere

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer SKEMAET SKAL ANVENDES VED: Roskilde Kommune Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer Nedrivning og renovering

Læs mere

MILJØUNDERSØGELSER GRØNNINGEN AFD. 10 FÆRØVEJ 8-30 OG SKOVVEJEN 63-79 4200 SLAGELSE. Udarbejdet for: SLAGELSE BOLIGSELSKAB Fruegade 3 4200 Slagelse

MILJØUNDERSØGELSER GRØNNINGEN AFD. 10 FÆRØVEJ 8-30 OG SKOVVEJEN 63-79 4200 SLAGELSE. Udarbejdet for: SLAGELSE BOLIGSELSKAB Fruegade 3 4200 Slagelse Maglebjergvej 6, 1 DK-2800 Kgs. Lyngby Tlf.: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com http://www.golderassociates.dk MILJØUNDERSØGELSER GRØNNINGEN AFD. 10 FÆRØVEJ 8-30 OG SKOVVEJEN 63-79

Læs mere

Bygningsundersøgelse

Bygningsundersøgelse Bygningsundersøgelse SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE MILJØSANERING De Lictenbergs Vej 31-83, 8500 Grenaa Bygherre: Boligselskabet B45 Dato: 29-09-2016 Totalentreprise: Nedbrydning-miljøsanering Ry 86 95 06 55

Læs mere

T i l s t e d e v æ r e l s e a f P C B k a n i k k e s e s

T i l s t e d e v æ r e l s e a f P C B k a n i k k e s e s Kortlægning af PCB i byggematerialer ift. affaldshåndtering Helle Vibeke Anders en Statens Byggefors k ningsinstitut Aalborg Univers itet T i l s t e d e v æ r e l s e a f P C B k a n i k k e s e s e l

Læs mere

Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald

Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald Videncenter Forhåbentlig også erfaringsdeling Håndtering Udvikling af nye og bedre

Læs mere

Ansvarlig myndighed. Indsendt af. Byggeaffald. Sted(er) Ansøgere. Samlet oversigt over bilag i indsendelsen. Oversigt over dokumentation pr.

Ansvarlig myndighed. Indsendt af. Byggeaffald. Sted(er) Ansøgere. Samlet oversigt over bilag i indsendelsen. Oversigt over dokumentation pr. Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af E-mail: kgo@p-olesen.dk CVR / RID CVR:14345140-RID:17678863 Indsendt: 27-01-2016 14:25 Ansøgningsnr.: miljoe-2016-5803 Indsendelse nr.: 1 Fase: Ansøgning

Læs mere

SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger

SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger Helle Vibeke Andersen & Peter Vogelius, Marie Frederiksen, Barbara Kolarik, Nadja Lyng, Lars Gunnarsen, Lise Lotte Beck Raunkær Anvisning 1 Undersøgelse

Læs mere

Vejlesøparken, 2840 Holte Undersøgelser af PCB i indeluft i udvalgte lejligheder Sag nr.: R4239-002 2011-11-25

Vejlesøparken, 2840 Holte Undersøgelser af PCB i indeluft i udvalgte lejligheder Sag nr.: R4239-002 2011-11-25 Vejlesøparken, 2840 Holte Undersøgelser af PCB i indeluft i udvalgte lejligheder Sag nr.: R4239-002 2011-11-25 oto indsættes her F Vejlesøparken, 2840 Holte Undersøgelser af PCB i indeluft i udvalgte lejligheder

Læs mere

MILJØUNDERSØGELSE HOVEDGADEN 10, RØNDE

MILJØUNDERSØGELSE HOVEDGADEN 10, RØNDE Til Syddjurs Kommune Dokumenttype Rapport Dato April 2004 MILJØUNDERSØGELSE HOVEDGADEN 10, RØNDE Hovedgaden 10, 1-1 Revision 0 Dato 2014-04-07 Udarbejdet af Jacob Tørring Damsgaard (JTD) Kontrolleret af

Læs mere

Rev. 10-12-2015. Tjekliste for miljøforurening i byggematerialer

Rev. 10-12-2015. Tjekliste for miljøforurening i byggematerialer Rev. 10-12-2015 Tjekliste for miljøforurening i byggematerialer Indhold Fuger... 3 Døre Porte Vinduer... 4 Isolering... 5 Termoruder... 6 Elinstallationer og belysning... 7 Installationer... 8 Ventilation...

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD STAMOPLYSNINGER alle felter skal udfyldes Adresse for nedrivning, ombygning, nybygning: Matrikel nr: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse

Læs mere

SJÆLSØSKOLEN RAVNSNÆSVEJ 120 3460 BIRKERØD

SJÆLSØSKOLEN RAVNSNÆSVEJ 120 3460 BIRKERØD SJÆLSØSKOLEN RAVNSNÆSVEJ 120 3460 BIRKERØD Undersøgelse for PCB i indeluften Sendt til: Rudersdal Kommune Att. Morten Seltoft RAPPORT Projekt nr. 14501120097 Sammenfatning og konklusion Golder Associates

Læs mere

TRØRØDSKOLEN GL. HOLTEVEJ 2 2950 VEDBÆK

TRØRØDSKOLEN GL. HOLTEVEJ 2 2950 VEDBÆK TRØRØDSKOLEN GL. HOLTEVEJ 2 2950 VEDBÆK Undersøgelse for PCB i indeluften Sendt til: Rudersdal Kommune RAPPORT Projekt nr. 14501120097 Distribution: Rudersdal Kommune Att. Morten Seltoft Sammenfatning

Læs mere

Anmeldelse af anlægs- og byggeaffald samt screening for PCB-holdigt affald og andet miljøfarligt affald

Anmeldelse af anlægs- og byggeaffald samt screening for PCB-holdigt affald og andet miljøfarligt affald Ansøgning Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Theis Muncholm Thillemann Elmehøjvej 35 8270 Højbjerg E-mail: theithil@rm.dk Telefon 28933818 Indsendt: 19-10-2016 13:48 Ansøgningsnr.: miljoe-2016-12920

Læs mere

Beskrivelse af miljøfarlige stoffer

Beskrivelse af miljøfarlige stoffer DJ Miljø & Geoteknik P/S Falkevej 12 3400 Hillerød Telefon 25940666 miljoe@dj-mg.dk www.dj-mg.dk Beskrivelse af miljøfarlige stoffer - Kort om PCB, asbest, bly, kviksølv og klorerede paraffiner Kort om

Læs mere

Side 1 ud af 5. Syddjurs Kommune. Hanne Ross Jacobsen. Holmbjergvej 25A, 8420 Knebel. KLnr: G01 B

Side 1 ud af 5. Syddjurs Kommune. Hanne Ross Jacobsen. Holmbjergvej 25A, 8420 Knebel. KLnr: G01 B Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Hanne Ross Jacobsen E-mail: hrj@p-olesen.dk CVR / RID CVR:14345140-RID:68638922 Indsendt: 10-05-2016 08:26 Ansøgningsnr.: miljoe-2016-8505 Indsendelse nr.:

Læs mere

VESTERVANGSKOLEN STADIONVEJ GLOSTRUP

VESTERVANGSKOLEN STADIONVEJ GLOSTRUP VESTERVANGSKOLEN STADIONVEJ 81 2600 GLOSTRUP Undersøgelse for PCB i indeluften Sendt til: Glostrup Kommune RAPPORT Projekt nr. 14501120050 Distribution: Glostrup Kommune att. Peter Kongsbak Sammenfatning

Læs mere

Udskiftning af vinduer og kælderdøre

Udskiftning af vinduer og kælderdøre Udskiftning af altaner Istandsættelse af murværk Udskiftning af vinduer og kælderdøre Maleristandsættelse af vinduer og indgangspartier Baggrund På baggrund af forslaget om udskiftning af altaner på det

Læs mere

Bygherre. Byggeledelse. Bygning/anlægs beliggenhed

Bygherre. Byggeledelse. Bygning/anlægs beliggenhed Byggeaffald skal anmeldes til Vordingborg Kommune senest 14 dage før arbejdet påbegyndes, hvis renoveringen eller nedrivningen vedrører mere end 10 m 2 af en bygning eller et anlæg, eller hvis arbejdet

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S Sag nr.: 113026/HB Dato: 12. august 2013 NOTAT Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner

Læs mere

ANALYSERAPPORT. Nyropsgade R00954

ANALYSERAPPORT. Nyropsgade R00954 Skelstedet 5, Trørød DK- 2950 Vedbæk (+45) 45662095 www.dma.nu ANALYSERAPPORT Rekvirent: Sagsnavn/ ref: Vor Journal nr.: Antal prøver udtaget: MBG ENTREPRISE A/S Helsingørsgade 7 C 3400 Hillerød Att. Anders

Læs mere

Screening for og kortlægning af PCB og evt. andre farlige stoffer i byggeaffald

Screening for og kortlægning af PCB og evt. andre farlige stoffer i byggeaffald Screening for og kortlægning af PCB og evt. andre farlige stoffer i byggeaffald Natur & Miljø 2013, Nyborg den 29. maj 2013 v. Bo Alslev, NIRAS Program Procedurer og dokumentationsbehov Hvornår er nok,

Læs mere

REGISTRERING AF PCB I FUGER KASTRUPGÅRDSSKOLEN BLÅKLOKKEVEJ KASTRUP. Udarbejdet for:

REGISTRERING AF PCB I FUGER KASTRUPGÅRDSSKOLEN BLÅKLOKKEVEJ KASTRUP. Udarbejdet for: Golder Associates Maglebjergvej 6, 1. 2800 Kgs. Lyngby Tel: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com REGISTRERING AF PCB I FUGER KASTRUPGÅRDSSKOLEN BLÅKLOKKEVEJ 2 2770 KASTRUP Udarbejdet

Læs mere

Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger

Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger Håndtering og fjernelse af mørtelfuger indeholdende PCB i forbindelse udskiftning af mørtelfuger Gregersensvej 3 2630 Taastrup Tlf. +45 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Indledning Denne

Læs mere

Anmeldelse af anlægs- og byggeaffald samt screening for PCB-holdigt affald og andet miljøfarligt affald

Anmeldelse af anlægs- og byggeaffald samt screening for PCB-holdigt affald og andet miljøfarligt affald Ansøgning Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Mikkel Cerniusek Christensen Nyhåbsvej 1 8560 Kolind E-mail: mikkel@mctag.dk Telefon 86392950 CVR / RID CVR:20229888-RID:9208-2002- 2-651133383572

Læs mere

Vandværksbygning og øvrige bygninger. Miljøundersøgelse af bygninger. SCREENING og Indledende tilstandsvurdering. Sagsnummer: 1021744-001 2016-01-18

Vandværksbygning og øvrige bygninger. Miljøundersøgelse af bygninger. SCREENING og Indledende tilstandsvurdering. Sagsnummer: 1021744-001 2016-01-18 LOKATION G L. V A R D E V E J 96-97 Vandværksbygning og øvrige bygninger Miljøundersøgelse af bygninger SCREENING og Indledende tilstandsvurdering. Sagsnummer: 1021744-001 2016-01-18 Sagsansvarlig: Henrik

Læs mere

NÆRUM SKOLE FRUERLUND 9 2850 NÆRUM

NÆRUM SKOLE FRUERLUND 9 2850 NÆRUM NÆRUM SKOLE FRUERLUND 9 2850 NÆRUM Undersøgelse for PCB i indeluften Sendt til: Rudersdal Kommune att. Christian Brejner og Morten Seltoft RAPPORT Projekt nr. 14501120097 Sammenfatning og konklusion Golder

Læs mere

Asbest registrering. Præstemarksskolen. Rapporten er udarbejdet for Kommunale Ejendomme af COWI. Kvottrupvej 9, Søften 8382 Hinnerup.

Asbest registrering. Præstemarksskolen. Rapporten er udarbejdet for Kommunale Ejendomme af COWI. Kvottrupvej 9, Søften 8382 Hinnerup. Asbest registrering Præstemarksskolen Kvottrupvej 9, Søften 8382 Hinnerup marts 2008 Rapporten er udarbejdet for Kommunale Ejendomme af COWI 2 Risikovurdering og anbefalinger Ved undersøgelsen af skolen

Læs mere

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11 SAMSØ KOMMUNE BALLEN FÆRGEHAVN, SAMSØ MILJØUNDERSØGELSER AF SEDIMENT ADRESSE Jens Chr. Skous Vej 9 TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATARAPPORT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Resultater og

Læs mere