BIRKELUNDSKOLEN, HOLSTEBRO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BIRKELUNDSKOLEN, HOLSTEBRO"

Transkript

1 Holstebro Kommune Birkelundskolen Undersøgelse af miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer April 2016 BIRKELUNDSKOLEN, HOLSTEBRO Indledende bygningsundersøgelse af miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer

2 PROJEKT Birkelundskolen i Holstebro Indledende bygningsundersøgelse af miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer Projekt nr Dokument nr Version 1 Udarbejdet af BKA Kontrolleret af BOA Godkendt af NCD NIRAS A/S CVR-nr T: D: Åboulevarden 80 Tilsluttet FRI F: M: Aarhus C E: E:

3 INDHOLD 1 Baggrund og formål Konklusion Screening Besigtigelse og registering Prøvetagningsstrategi Bygningsundersøgelse Overordnet beskrivelse af analyseresultater Analyseresultater Vurdering af analyseresultater Malet træ Fliser Gulvbelægninger Vægmalinger Eternitplader og tagplader Øvrige bygningsdele Affaldshåndtering og arbejdsmiljø Referencer BILAG: Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Situationsplan med prøvetagningssteder Screeningsskema Oversigtsskema med analyseresultater Analyserapporter Fotodokumentation Holstebro Kommune: Birkelundskolen Screening og undersøgelse af miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer

4 1 BAGGRUND OG FORMÅL I forbindelse med en forestående ombygning/renovering af Birkelundskolen har NIRAS A/S for Holstebro Kommune udført en indledende undersøgelse af forekomsten af miljøfarlige stoffer i udvalgte bygningsmaterialer. Undersøgelsen er udført den 14. april Birkelundskolen er beliggende Nørre Boulevard 57, 7500 Holstebro. Birkelundskolens placering fremgår af figur 1. Figur 1: Birkelundskolen, Nørre Blvd. 57,7500 Holstebro I henhold til Affaldsbekendtgørelsens bestemmelser skal der ved nedrivning eller renovering af bygninger, opført eller renoveret mellem 1950 og 1977, foretages forudgående screening og eventuel kortlægning af PCB i byggematerialerne /2/. Birkelundskolen er opført i perioden og er derefter løbende vedligeholdt og renoveret /1, 7/. Skolens bygninger er dermed opført i en periode, hvor der i Danmark har været anvendt PCB-holdige byggematerialer ( ) /4/. På denne baggrund er der den 14. april 2016 foretaget en indledende undersøgelse af miljøfarlige stoffer bestående af: en besigtigelse af bygningsmaterialer, der vil blive berørt af ombygningen/renoveringen. Holstebro Kommune: Birkelundskolen Screening og undersøgelse af miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer 1

5 udtagelse af stikprøver af udvalgte bygningsmaterialer til analyse for indhold af miljøfarlige stoffer. en overordnet vurdering af, om der er bygningsmaterialer, der skal håndteres specielt i forbindelse med den forestående ombygning/renovering. Omfanget af prøvetagningen blev afstemt med Holstebro Kommune i henhold til fremsendt tegningsmateriale /7/, samt ved fælles besigtigelse den 14. april Den gennemførte undersøgelse omfatter ikke afgrænsning af påvist bygningsforurening. 2 KONKLUSION Birkelundskolen skal ombygges/renoveres. NIRAS har for Holstebro Kommune udført en indledende undersøgelse af miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer, der skal håndteres ved den forestående ombygning/renovering. Ved undersøgelsen er der foretaget stikprøvevis udtagning af materialeprøver til kemisk analyse for miljøfarlige stoffer. Der er ved undersøgelsen konstateret følgende: Farligt affald i/på: Maling på sorte fodlister (P5) Fuge mellem træ og sokkel (P18) Forurenet, ikke farligt affald i/på: Rød malet træ ved atriumgårde (P4) Kit omkring termoruder (P6A) Fuge omkring termoruder (P6B) Vægfliser på toiletter (P9) Terrazzogulv i toilet (P10) Vægmaling (P11) Linoleumsgulv (P15) Gulvlak i sløjd (P17) Linoleumsgulv (P19A og P19B) Gulvlim i lærerværelse og køkken (hhv. P20 og P21) Maling på døre & skabe (P22) Asbestaffald i/på: Eternitplader ved tag (P3) Tagpap på flade tage(p7) Eternitplader ved terræn (P8) Klæber på vægfliser på toiletter (P9, klæber) Klinker fra toiletvæg i svømmehal (P14) Holstebro Kommune: Birkelundskolen Screening og undersøgelse af miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer 2

6 Det anbefales, at kommunens miljøafdeling kontaktes for at afklare de nærmere omstændigheder mht. håndtering af affaldet. Jf. Affaldsbekendtgørelsen skal der foretages en kortlægning af PCB. Kortlægning omfatter udbredelse og mængde af PCB. Denne rapport er ikke fyldestgørende på det punkt. Da der er konstateret miljøfarlige stoffer i bygningsdelene, skal der tages relevante arbejdsmiljømæssige forholdsregler i forbindelse med nedrivningen af de pågældende bygningsdele. Holstebro Kommune: Birkelundskolen Screening og undersøgelse af miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer 3

7 3 SCREENING Forud for igangsættelse af undersøgelsen af miljøfarlige stoffer er der gennemført en screening af Birkelundskolens bygninger, se bilag 2. Screeningen er udført med baggrund i kapitel 13 i Affaldsbekendtgørelsen /2/. Screeningen er udført med baggrund i oplysninger om ejendommens opførelsesår, samt en besigtigelse af bygningerne med henblik på udpegning af potentielt forurenede byggematerialer ved besigtigelsen den 14. april Da bygningen er opført i perioden og renoveret løbende kan det ikke udelukkes, at der kan være anvendt PCB-holdige byggematerialer. Der skal derfor, jf. Affaldsbekendtgørelsens bestemmelser, foretages kortlægning af PCB i bygningerne. På baggrund af bygningernes alder vurderes der endvidere at være risiko for at byggematerialer kan indeholde asbest, klorparaffiner og tungmetaller. Holstebro Kommune: Birkelundskolen Screening og undersøgelse af miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer 4

8 4 BESIGTIGELSE OG REGISTERING NIRAS har den 14. april 2016 foretaget en besigtigelse af Birkelundskolen med henblik på at udføre en overordnet registrering af de bygningsdele, der berøres af den forestående ombygning/renovering og som erfaringsmæssigt kan indeholde miljøfarlige stoffer. Ved besigtigelsen deltog Holstebro Kommune. I umiddelbar forlængelse af besigtigelsen blev der udtaget stikprøver af udvalgte bygningsmaterialer. Situationsplan med angivelse af prøvetagningssteder er vedlagt i bilag 1, og fotodokumentation af prøvetagningen er vedlagt i bilag 5. Overordnet er følgende er registreret ved besigtigelsen: Hovedhuset er med indvendige vægge udført i enten gips eller tegl og fremstår malet og/eller tapetseret. Skolen har perforerede og uperforerede loftsplader i forskellige farver. Gulvbelægningen er hovedsageligt linoleumsgulv på beton. Gulvene er i gangarealer udskiftet i omkring 2008 /6/. Toiletter er med terrazzogulv og hvide vægfliser. Der er registeret termoruder samt glaspartier på skolen, som er af forskellig alder (bl.a. 1972). Overordnet er termoruder isat rødmalede, trærammer med kit. Flere ruder er dog med elastisk fugemasse. I svømmehal er der fliser af uglaserede og glaserede fliser/klinker i mørtel. Vægfliser i toiletter er opsat med klæbemasse. 4.1 Prøvetagningsstrategi Prøvetagningsstrategien er aftalt med Holstebro Kommune som en stikprøvevis udtagning af bygningsmaterialer, der berøres af den forestående ombygning/renovering og som erfaringsmæssigt kan indeholde miljøfarlige stoffer. Der er udelukkende udtaget prøver fra synlige og umiddelbart tilgængelige bygningsdele. Det betyder, at der kan være synlige samt skjulte bygningsdele, som ikke er prøvetaget i forbindelse med nærværende undersøgelse. Holstebro Kommune: Birkelundskolen Screening og undersøgelse af miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer 5

9 5 BYGNINGSUNDERSØGELSE I alt blev der udtaget 25 materialeprøver benævnt fra P1-P5, P6A, P&6B, P19A, P19B-P23 på situationsplanen i bilag 1. Fotodokumentation er vist i bilag 5. Materialeprøverne er dels udtaget som enkeltprøver og dels som samleprøver. Analyserne er udført som akkrediterede analyser af ALS Denmark A/S. 5.1 Overordnet beskrivelse af analyseresultater Der er registreret forekomst af PCB, asbest, klorerede paraffiner og tungmetaller (kviksølv, nikkel, bly, cadmium, zink, krom, kobber) i de analyserede materialeprøver. I bilag 1 er vedlagt situationsplan med prøvetagningssteder. I bilag 3 er der vedlagt oversigt over analyseresultater og affaldskategorier, og i bilag 4 er analyserapporter vedlagt. De anførte affaldskategorier er baseret på grænseværdier som angivet i tabel 1. Grænseværdierne er medmindre andet er angivet, baseret på: Ikke forurenet affald: jordkvalitetskriteriet i henhold til "Liste over kvalitetskriterier i relation til forurenet jord og kvalitetskriterier for drikkevand", Miljøstyrelsen, juni Farligt affald: i henhold til listen "Miljøfarligt bygge- og anlægsaffald ved renovering og nedrivning", Københavns Kommune, Center for Miljø 26. september Holstebro Kommune: Birkelundskolen Screening og undersøgelse af miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer 6

10 Ikke forurenet affald (mg/kg) Forurenet, ikke farligt affald (mg/kg) Farligt affald (mg/kg) PCB total < 0,1 0,1-50 PCB total > 50 Klorparaffiner (kortkædede) <0,1 % >0,1 % Tungmetal - Bly (Pb) < > Tungmetal Cadmium (Cd) < 0,5 0, > Tungmetal - Krom (Cr) < > Tungmetal Kobber (Cu) < > Tungmetal Nikkel (Ni) < > Tungmetal - Zink (Zn) 1) < > Kviksølv (Hg) <1 1, >1.000 Asbest Ingen asbestfibre - Asbestfibre 1) Grænseværdi på mg/kg anvendt, da der ikke anvendes økotoksikologiske kriterier jf. DAKOFA-listen, opdateret /5/. Tabel 1: Grænseværdier for affaldshåndtering. 5.2 Analyseresultater Analyseresultater fremgår oversigtsskema af bilag Vurdering af analyseresultater I næstfølgende afsnit foretages en vurdering af resultaterne af de analyserede materialeprøver. Da NIRAS vurderer, at bygningsmaterialerne har en høj grad af ensartethed, er der i vurderingen foretaget ekstrapolering af analyseresultaterne, hvor det er oplagt, at den enkelte materialeprøve bliver retningsgivende for håndteringen og bortskaffelsen af lignende materialer Malet træ I prøve P5 af sort maling på fodlister er der konstateret indhold af PCB, bly, chrom og zink. Indholdet af bly og chrom overskrider grænseværdien for farligt affald. Affaldet skal håndteres/bortskaffes som farligt affald. I prøven af rød maling på malet træværk (P4) ved atriumgårdene er der konstateret indhold af PCB og bly, der overskrider grænseværdien for forurenet, ikke farligt bygningsaffald. Rødmalet træ ved atriumgårde skal håndteres/bortskaffes som forurenet, ikke farligt affald i henhold til kommunens anvisninger. Der er i gulvlakken (prøve P17) på det oprindelige trægulv i sløjdlokalet konstateret indhold af PCB, der overskrider grænseværdien for ikke forurenet bygningsaffald. Trægulvet i sløjdlokalet skal håndteres/bortskaffes som forurenet, ikke farligt bygningsaffald i henhold til kommunens anvisninger. I den grønne maling på skabe og døre (prøve P22) er der fundet indhold af PCB og bly. Indholdet af PCB og bly overskrider grænseværdien for ikke forurenet Holstebro Kommune: Birkelundskolen Screening og undersøgelse af miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer 7

11 bygningsaffald. Grønmalede skabe og døre skal håndteres/bortskaffes som forurenet, ikke farligt affald i henhold til kommunens anvisninger Fliser Der er i fliseglasuren på fliser i toiletterne (prøve P9) konstateret indhold af bly og nikkel, der overskrider grænseværdien for ikke forurenet bygningsaffald. Fliserne er af Holstebro Kommune oplyst at være af samme type, som anvendt på øvrige toiletter på skolen. Der er fundet indhold af asbest i klæberen for vægflise på toiletterne. Fliser og klæber skal håndteres/bortskaffes som tungmetalholdigt og asbestholdigt affald i henhold til kommunens anvisninger. Der er påvist indhold af asbest i fliseklæberen på vægfliser i toiletterne i svømmehallen (prøve P14). Klæber og vægfliser skal håndteres/bortskaffes som asbestholdigt affald i henhold til kommunens anvisninger Gulvbelægninger Der er i materialeprøver af linoleumsgulv ved trappe i bygningens del D (prøve P19A og P19B) og i fysikrum (prøve P15), konstateret indhold af PCB, der overskrider grænseværdien for ikke forurenet bygningsaffald. Der er ikke påvist indhold af asbestfibre i prøve P19A (klæber/afretningsmasse). Ovennævnte 2 typer af linoleumsgulve skal håndteres/bortskaffes som forurenet, ikke farligt bygningsaffald i henhold til kommunens anvisninger. Da der er tale om forholdsvis store arealer med pågældende gulvtyper anbefales, at der udtages supplerende prøver til eventuel afgrænsning af PCB forurenede arealer. Der er i lærerværelset og i køkkenet konstateret indhold af PCB i hhv. gulvlimen (P20) under eksisterende gulvbelægning og i linoleumsgulvet (P21). Indholdet af PCB overskrider grænseværdien for ikke forurenet bygningsaffald. Gulvlim, og sandsynligvis også gulvbelægning i lærerværelset og linoleumsgulvet i køkkenet, skal håndteres/bortskaffes som forurenet, ikke farligt bygningsaffald i henhold til kommunens anvisninger. Der er i en prøve af terrazzogulvet i et toilet (prøve P10) konstateret indhold af PCB, der overskrider grænseværdien for ikke forurenet bygningsaffald. Terrazzogulvene skal håndteres/bortskaffes som forurenet, ikke farligt bygningsaffald i henhold til kommunens anvisninger Vægmalinger Der er i den hvide vægmaling (prøve P11) på teglvægge, lette gipsvægge og tapetserede vægge konstateret indhold af PCB. Indholdet af PCB overskrider grænseværdien for ikke forurenet bygningsaffald. Hvid vægmaling eller malede gipsvægge eller malede tapetserede vægge skal håndteres/bortskaffes som forurenet, ikke farligt affald i henhold til kommunens anvisninger. Holstebro Kommune: Birkelundskolen Screening og undersøgelse af miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer 8

12 5.3.5 Eternitplader og tagplader Der er påvist indhold af asbest i eternitplader ved tag (prøve P3) i atriumgårdene samt eternitfacadeplader ved terræn (prøve P8). Eternitpladerne skal håndteres/bortskaffes som asbestholdigt affald i henhold til kommunens anvisninger. I tagpap under afdækningsplader er der konstateret indehold af asbest (prøve P7). Tagpap skal håndteres/bortskaffes som asbestholdigt affald i henhold til kommunens anvisninger Øvrige bygningsdele Termoglas er bl.a. fra 1972 og er ikke prøvetaget. Det samme gør sig gældende for ovenlysvinduer. I kit (prøve 6A) og elastiske fuger (prøve 6B) omkring termoruder er der konstateret indhold af PCB, der overskrider grænseværdien for ikke forurenet bygningsaffald og derfor skal dette håndteres som forurenet, ikke farlig affald. Der er i den elastiske fuge mellem træramme og sokkel i atriumgården konstateret forhøjet indhold af kortkædede klorerede paraffiner (prøve P18). Indholdet af kortkædede klorerede paraffiner overskrider grænseværdien for ikke forurenet bygningsaffald. Fugematerialet mellem træramme og sokkel skal håndteres/bortskaffes som farligt affald i henhold til kommunens anvisninger. 6 AFFALDSHÅNDTERING OG ARBEJDSMILJØ Det anbefales, at kommunens miljøafdeling kontaktes for at afklare de nærmere omstændigheder mht. håndtering af affaldet. Jf. Affaldsbekendtgørelsen skal der foretages en kortlægning af PCB. Kortlægning omfatter udbredelse og mængde af PCB. Denne rapport er ikke fyldestgørende på det punkt. Da der er konstateret forhøjede indhold af miljøfarlige stoffer i en række bygningsmaterialer, der berøres af den forestående ombygning/renovering, skal der tages relevante arbejdsmiljømæssige forholdsregler i forbindelse håndteringen af disse. Holstebro Kommune: Birkelundskolen Screening og undersøgelse af miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer 9

13 7 REFERENCER /1/ Elektronisk byggesagsarkiv, Holstebro Kommune, /2/ Affaldsbekendtgørelsen, BEK nr af 18/12/2012. /3/ /4/ /5/ DAKOFA-listen, opdateret /6/ Interview med pedel på Birkelundskolen den 14. april /7/ Mailkorrespondance med Holstebro Kommune af den 6. april Holstebro Kommune: Birkelundskolen Screening og undersøgelse af miljøfarlige stoffer i bygningsmaterialer 10

14 BILAG 1 Situationsplan med prøvetagningssteder

15

16 BILAG 2 Screeningsskema

17

18 BILAG 3 Oversigt over analyseresultater

19 Bilag 3 Oversigtsskema, analyseresultater, Sag xlsx PCB Tungmetaller Analyseparameter Pb Cd Cr Cu Ni Zn Asbest Klorerede paraffiner Rent Rent Rent Rent Rent Rent Rent Nej Rent Farvekorder: Affaldsklassificering Forurenet ikke farligt affald Forurenet, Ikke farligt affald Forurenet, Ikke farligt affald Forurenet, Ikke farligt affald Forurenet, Ikke farligt affald Forurenet, Ikke farligt affald Forurenet, Ikke farligt affald Ja Forurenet, ikke farligt affald Farligt affald Farligt affald Farligt affald Farligt affald Farligt affald Farligt affald Farligt affald Ja Farligt affald Prøvenummer og -beskrivelse ppm (PCB-total) ppm ppm ppm ppm ppm ppm ja/nej ppm P1: Perforerede loftsplader (Hvid) P2: Grå uperforerede loftsplader P3: Eternitplader ved tag P4: Rødmalet træ 0, <0, P5: Sortmalet fodlister 4, <0, P6A: Kit mellme ramme og termorude 0,7 P6B: Elastisk fuge ml. ramme og termoderude 2,1 P7: Tagpap flade tag P8: Eternitfacadeplade ved terræn I.a. I.a. P9: Fliseklæb: vægflise på toiletter P9: Glasur: vægflise på toiletter 95 0, , P10: Terrazzogulv 0,41 P11: Vægmaling, hvid 1,5 P12: Klinker (sort/hvid) i svømmebassin 4 <0,05 1,3 1,4 0,8 18 P13: Klinker (brune) fra gulv i svømmehal <1 <0.05 0,7 1,1 <0,5 8,1 P14: Vægflise fra toilet, svømmehal 2 <0,05 6,6 1,9 8 8,2 P15: Linoleumsgulv, fysiklokale 0,92 P16: Gulvklinke (brun) i sløjdlokale <1 <0,05 1,5 3,6 4 5,7 Nej Nej Ja Nej Ja Ja Ja Ja Nej <100 P17: Lakeret trægulv i sløjdlokale 2,4 P18: Elastisk fuge mellem træramme og sokkel P19A: Linoleumsgulv, klæber 0,47 Nej P19B: Linoleumsgulv, belægning 0,58 P20: Gulvlim, lærerværelse 1,7 P21: Linoleumsgulv, Køkken 0,41 Nej P22: Grøn maling på døre & skabe 2,4 93 <0, P23: Elastisk fuge ml. teglvæg og linoleumsgulv <100 : Ikke analyseret i.p.: Ikke påvist

20 BILAG 4 Analyserapporter

21 ALS Denmark A/S Bakkegårdsvej 406 A DK-3050 Humlebæk Telefon: ANALYSERAPPORT NIRAS Åboulevarden Aarhus C Att.: NIRAS Udskrevet: Version: 1 Modtaget: Påbegyndt: Ordrenr.: Sagsnavn: Lokalitet: Birkelund Skole Udtaget: Prøvetype: Materiale Prøvetager: NIRAS/BOA/BKA Kunde: NIRAS, Åboulevarden 80, 8000 Aarhus C Prøvenr.: 46337/ / / / /16 Prøve ID: P1 P2 P3 P4 P5 Kommentar *1 *1 *1 *2 *2 Parameter Enhed Metode Bly, Pb mg/kg DS259+ICP Cadmium, Cd <0.05 <0.05 mg/kg DS259+ICP Chrom (total), Cr mg/kg DS259+ICP Kobber, Cu mg/kg DS259+ICP Nikkel, Ni mg/kg DS259+ICP Zink, Zn mg/kg DS259+ICP PCB i fugemasse m.m. - DS/EN ISO 15308, PCB congen mg/kg DS/EN ISO 15308, PCB congen mg/kg DS/EN ISO 15308, PCB congen 101 < mg/kg DS/EN ISO 15308, PCB congen 118 < mg/kg DS/EN ISO 15308, PCB congen 138 < mg/kg DS/EN ISO 15308, PCB congen 153 < mg/kg DS/EN ISO 15308, PCB congen 180 < mg/kg DS/EN ISO 15308, PCB sum 7 stk mg/kg DS/EN ISO 15308, PCB, total mg/kg Beregning Total PCB er beregnet med faktor Beregning Asbest i.p. i.p. Påvist - NIOSH 9002 Aktinolit *3 i.p. i.p. i.p. - NIOSH 9002 Amosit (Brun asbest) *3 i.p. i.p. i.p. - NIOSH 9002 Antofyllit *3 i.p. i.p. i.p. - NIOSH 9002 Chrysotil (Hvid asbest) *3 i.p. i.p. påvist - NIOSH 9002 Chrocidolit (Blå asbest) *3 i.p. i.p. i.p. - NIOSH 9002 Tremolit *3 i.p. i.p. i.p. - NIOSH 9002 side 1 af 6 Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r). Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger Oplysninger om måleusikkerhed findes på Tegnforklaring: #: Ikke akkrediteret <: mindre end >: Større end RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

22 ALS Denmark A/S Bakkegårdsvej 406 A DK-3050 Humlebæk Telefon: ANALYSERAPPORT Prøvenr.: 46342/ / / / /16 Prøve ID: P6A P7 P8 P9, Klæber P9, flise Kommentar *2 *1 *1 *1 *1 Parameter Enhed Metode Bly, Pb 95 mg/kg DS259+ICP Cadmium, Cd 0.08 mg/kg DS259+ICP Chrom (total), Cr 84 mg/kg DS259+ICP Kobber, Cu 2.8 mg/kg DS259+ICP Nikkel, Ni 101 mg/kg DS259+ICP Zink, Zn 16 mg/kg DS259+ICP PCB i fugemasse m.m. - DS/EN ISO 15308, PCB congen mg/kg DS/EN ISO 15308, PCB congen mg/kg DS/EN ISO 15308, PCB congen mg/kg DS/EN ISO 15308, PCB congen mg/kg DS/EN ISO 15308, PCB congen mg/kg DS/EN ISO 15308, PCB congen mg/kg DS/EN ISO 15308, PCB congen mg/kg DS/EN ISO 15308, PCB sum 7 stk mg/kg DS/EN ISO 15308, PCB, total 0.70 mg/kg Beregning Total PCB er beregnet med faktor 5 - Beregning Asbest i.p. Påvist Påvist Påvist - NIOSH 9002 Aktinolit *3 i.p. i.p. i.p. i.p. - NIOSH 9002 Amosit (Brun asbest) *3 i.p. i.p. i.p. i.p. - NIOSH 9002 Antofyllit *3 i.p. i.p. i.p. påvist - NIOSH 9002 Chrysotil (Hvid asbest) *3 i.p. påvist påvist i.p. - NIOSH 9002 Chrocidolit (Blå asbest) *3 i.p. i.p. i.p. i.p. - NIOSH 9002 Tremolit *3 i.p. i.p. i.p. i.p. - NIOSH 9002 side 2 af 6 Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r). Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger Oplysninger om måleusikkerhed findes på Tegnforklaring: #: Ikke akkrediteret <: mindre end >: Større end RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

23 ALS Denmark A/S Bakkegårdsvej 406 A DK-3050 Humlebæk Telefon: ANALYSERAPPORT Prøvenr.: 46347/ / / / /16 Prøve ID: P10 P11 P12 P13 P14 Kommentar *2 *1 *1 *1 *1 Parameter Enhed Metode Bly, Pb 4 <1 2 mg/kg DS259+ICP Cadmium, Cd <0.05 <0.05 <0.05 mg/kg DS259+ICP Chrom (total), Cr mg/kg DS259+ICP Kobber, Cu mg/kg DS259+ICP Nikkel, Ni 0.8 <0.5 8 mg/kg DS259+ICP Zink, Zn mg/kg DS259+ICP PCB i fugemasse m.m. - DS/EN ISO 15308, PCB congen mg/kg DS/EN ISO 15308, PCB congen mg/kg DS/EN ISO 15308, PCB congen mg/kg DS/EN ISO 15308, PCB congen mg/kg DS/EN ISO 15308, PCB congen mg/kg DS/EN ISO 15308, PCB congen 153 < mg/kg DS/EN ISO 15308, PCB congen mg/kg DS/EN ISO 15308, PCB sum 7 stk mg/kg DS/EN ISO 15308, PCB, total mg/kg Beregning Total PCB er beregnet med faktor Beregning Chlorparafiner - DS/EN ISO 15308, MCCP (C14-C17) # <100 mg/kg DS/EN ISO 15308, SCCP (C10-C13) # <100 mg/kg DS/EN ISO 15308, LCCP (C18-C20) # <100 mg/kg DS/EN ISO 15308, Asbest Påvist - NIOSH 9002 Aktinolit *3 i.p. - NIOSH 9002 Amosit (Brun asbest) *3 i.p. - NIOSH 9002 Antofyllit *3 i.p. - NIOSH 9002 Chrysotil (Hvid asbest) *3 påvist - NIOSH 9002 Chrocidolit (Blå asbest) *3 i.p. - NIOSH 9002 Tremolit *3 i.p. - NIOSH 9002 side 3 af 6 Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r). Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger Oplysninger om måleusikkerhed findes på Tegnforklaring: #: Ikke akkrediteret <: mindre end >: Større end RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

24 ALS Denmark A/S Bakkegårdsvej 406 A DK-3050 Humlebæk Telefon: ANALYSERAPPORT Prøvenr.: 46352/ / / / /16 Prøve ID: P15 P16 P17 P18 P19A Kommentar *2 *1 *2 *1 *2 Parameter Enhed Metode Bly, Pb <1 mg/kg DS259+ICP Cadmium, Cd <0.05 mg/kg DS259+ICP Chrom (total), Cr 1.5 mg/kg DS259+ICP Kobber, Cu 3.6 mg/kg DS259+ICP Nikkel, Ni 4 mg/kg DS259+ICP Zink, Zn 5.7 mg/kg DS259+ICP PCB i fugemasse m.m. - DS/EN ISO 15308, PCB congen mg/kg DS/EN ISO 15308, PCB congen mg/kg DS/EN ISO 15308, PCB congen mg/kg DS/EN ISO 15308, PCB congen < mg/kg DS/EN ISO 15308, PCB congen 138 < mg/kg DS/EN ISO 15308, PCB congen 153 < mg/kg DS/EN ISO 15308, PCB congen 180 < mg/kg DS/EN ISO 15308, PCB sum 7 stk mg/kg DS/EN ISO 15308, PCB, total mg/kg Beregning Total PCB er beregnet med faktor Beregning Chlorparafiner - DS/EN ISO 15308, MCCP (C14-C17) # <100 mg/kg DS/EN ISO 15308, SCCP (C10-C13) # mg/kg DS/EN ISO 15308, LCCP (C18-C20) # <100 mg/kg DS/EN ISO 15308, Asbest i.p. i.p. - NIOSH 9002 Aktinolit *3 i.p. i.p. - NIOSH 9002 Amosit (Brun asbest) *3 i.p. i.p. - NIOSH 9002 Antofyllit *3 i.p. i.p. - NIOSH 9002 Chrysotil (Hvid asbest) *3 i.p. i.p. - NIOSH 9002 Chrocidolit (Blå asbest) *3 i.p. i.p. - NIOSH 9002 Tremolit *3 i.p. i.p. - NIOSH 9002 side 4 af 6 Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r). Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger Oplysninger om måleusikkerhed findes på Tegnforklaring: #: Ikke akkrediteret <: mindre end >: Større end RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

25 ALS Denmark A/S Bakkegårdsvej 406 A DK-3050 Humlebæk Telefon: ANALYSERAPPORT Prøvenr.: 46357/ / / / /16 Prøve ID: P19B P20 P21 P22 P23 Kommentar *2 *2 *2 *2 *1 Parameter Enhed Metode Bly, Pb 93 mg/kg DS259+ICP Cadmium, Cd <0.05 mg/kg DS259+ICP Chrom (total), Cr 16 mg/kg DS259+ICP Kobber, Cu 15 mg/kg DS259+ICP Nikkel, Ni 3 mg/kg DS259+ICP Zink, Zn 71 mg/kg DS259+ICP PCB i fugemasse m.m. - DS/EN ISO 15308, PCB congen mg/kg DS/EN ISO 15308, PCB congen mg/kg DS/EN ISO 15308, PCB congen mg/kg DS/EN ISO 15308, PCB congen mg/kg DS/EN ISO 15308, PCB congen mg/kg DS/EN ISO 15308, PCB congen mg/kg DS/EN ISO 15308, PCB congen mg/kg DS/EN ISO 15308, PCB sum 7 stk mg/kg DS/EN ISO 15308, PCB, total mg/kg Beregning Total PCB er beregnet med faktor Beregning Chlorparafiner - DS/EN ISO 15308, MCCP (C14-C17) # <100 mg/kg DS/EN ISO 15308, SCCP (C10-C13) # <100 mg/kg DS/EN ISO 15308, LCCP (C18-C20) # <100 mg/kg DS/EN ISO 15308, Asbest i.p. - NIOSH 9002 Aktinolit *3 i.p. - NIOSH 9002 Amosit (Brun asbest) *3 i.p. - NIOSH 9002 Antofyllit *3 i.p. - NIOSH 9002 Chrysotil (Hvid asbest) *3 i.p. - NIOSH 9002 Chrocidolit (Blå asbest) *3 i.p. - NIOSH 9002 Tremolit *3 i.p. - NIOSH 9002 side 5 af 6 Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r). Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger Oplysninger om måleusikkerhed findes på Tegnforklaring: #: Ikke akkrediteret <: mindre end >: Større end RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

26 ALS Denmark A/S Bakkegårdsvej 406 A DK-3050 Humlebæk Telefon: ANALYSERAPPORT Prøvenr.: 46362/16 Prøve ID: P6B Kommentar *2 Parameter Enhed Metode PCB i fugemasse m.m. - DS/EN ISO 15308, PCB congen mg/kg DS/EN ISO 15308, PCB congen mg/kg DS/EN ISO 15308, PCB congen mg/kg DS/EN ISO 15308, PCB congen mg/kg DS/EN ISO 15308, PCB congen mg/kg DS/EN ISO 15308, PCB congen mg/kg DS/EN ISO 15308, PCB congen mg/kg DS/EN ISO 15308, PCB sum 7 stk mg/kg DS/EN ISO 15308, PCB, total 2.1 mg/kg Beregning Total PCB er beregnet med faktor 5 - Beregning Kommentar *1 Ingen kommentar *2 Der er ikke spor af chlorerede paraffiner i prøven. *3 Underleverandør: ALS Czech Republic s.r.o, CAI L1163 Ditte Therese Ekman Strecker side 6 af 6 Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r). Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger Oplysninger om måleusikkerhed findes på Tegnforklaring: #: Ikke akkrediteret <: mindre end >: Større end RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

27 BILAG 5 Fotos

28 Bygningsundersøgelse af Birkelundskole, Holstebro Bilag 1 for Bygningsundersøgelsesrapport af Birkelundskole, Holstebro af Billeder fra d Billede 1 Indgang til Birkelund skole Billede 2 Gang mellem bygning C & D Billede 3 Atriumgård i bygning D Billede 4 Toilet Billede 5 Prøve P1: Perforeret loftplade undersøgt for asbest Billede 6 Prøve P2: Uperforeret loftplade undersøgt for asbest

29 Bygningsundersøgelse af Birkelundskole, Holstebro Bilag 1 for Bygningsundersøgelsesrapport af Birkelundskole, Holstebro af Billeder fra d Billede 7 Prøve P3: Afdækningsplader ved tag undersøgt for asbest Billede 8 Prøve P4: Rødmalet træ undersøgt for Tungmetaller og PCB Billede 9 Prøve P4:Rødmalet træ undersøgt for Tungmetaller og PCB Billede 10 Prøve P5: Sort farvet fodliste undersøgt for Tungmetaller og PCB Billede 11 Prøve P5: Sort farvet fodliste undersøgt for Tungmetaller og PCB Billede 12 Prøve P6: Kit ved termorude undersøgt for asbest og PCB

30 Bygningsundersøgelse af Birkelundskole, Holstebro Bilag 1 for Bygningsundersøgelsesrapport af Birkelundskole, Holstebro af Billeder fra d Billede 13 Prøve P6: Elastisk fuge ved termorude undersøgt for PCB Billede 14 Prøve P7: Tagpap på flade tage undersøgt for asbest Billede 15 Prøve P8: Eternitplade ved terræn undersøgt for asbest Billede 16 Prøve P9: Vægflise/klæber på toiletter undersøgt for asbest og tungmetaller Billede 17 Prøve P10: Terrazzogulv undersøgt for PCB Billede 18 Prøve P11: Vægmaling undersøgt fpr PCB, tungmetaller og klorerede paraffiner

31 Bygningsundersøgelse af Birkelundskole, Holstebro Bilag 1 for Bygningsundersøgelsesrapport af Birkelundskole, Holstebro af Billeder fra d Billede 19 Prøve P12: Klinker fra bassin undersøgt for asbest og tungmetaller Billede 20 Prøve P13: Gulvklinker fra gulv undersøgt for asbest og tungmetaller Billede 21 Prøve P14: Vægflise og klæber på toilet i svømmehal undersøgt for asbest og tungmetaller Billede 22 Prøve P15: Linoleumsgulv i fysiklokale undersøgt for PCB Billede 23 Prøve P16: Gulvklinke og klæber i sløjdlokale undersøgt for, asbest & tungmetaller Billede 24 Prøve P17: Lakeret trægulv i sløjdlokale undersøgt for PCB

32 Bygningsundersøgelse af Birkelundskole, Holstebro Bilag 1 for Bygningsundersøgelsesrapport af Birkelundskole, Holstebro af Billeder fra d Billede 25 Prøve P18: Elastisk fuge mellem træ og sokkel undersøgt for klorerede paraffiner Billede 26 prøve P19A og P19B: Linoleumsgulv og klæber undersøgt for PCB og asbest Billede 27 Prøve P20: Gulvlim i lærerværelse undersøgt for PCB Billede 28 Prøve P21: Linoleumsgulv i køkken undersøgt for PCB og asbest Billede 29 Prøve P22: Maling på døre/skabe på tungmetaller og PCB Billede 30 Prøve P22: Maling på døre/skabe på tungmetaller og PCB

33 Bygningsundersøgelse af Birkelundskole, Holstebro Bilag 1 for Bygningsundersøgelsesrapport af Birkelundskole, Holstebro af Billeder fra d Billede 31 Prøve P23: Elastisk fuge ml. teglvæg og linoleumsgulv undersøgt for klorerede paraffiner Billede 32 Prøve P23: Elastisk fuge ml. teglvæg og linoleumsgulv undersøgt for klorerede paraffiner

Registrering af eventuelle forekomster af asbest samt andre miljøfarlige stoffer som PCB i fuger og bly i byggematerialer

Registrering af eventuelle forekomster af asbest samt andre miljøfarlige stoffer som PCB i fuger og bly i byggematerialer Notat SAG: St. Magleby Skole SAG NR.: 12161 VEDR.: Bygningsscreening Registrering af eventuelle forekomster af asbest samt andre miljøfarlige stoffer som PCB i fuger og bly i byggematerialer DATO: 2013-03-13

Læs mere

NOTAT. Bygningsaffald i Øm. Projektnummer Lejre Kommune Natur & Miljø. Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater

NOTAT. Bygningsaffald i Øm. Projektnummer Lejre Kommune Natur & Miljø. Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater NOTAT Projekt Bygningsaffald i Øm Projektnummer 3641600178 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Kvalitetssikring Lejre Kommune Natur & Miljø Kumlehusvej 1 Vurdering af analyseresultater Steffen B. Rasmussen

Læs mere

Notat. BUDOLFI PLADS, AALBORG Miljøscreening og -kortlægning af farlige stoffer med indhold af miljø- og arbejdsmiljøfarlige stoffer

Notat. BUDOLFI PLADS, AALBORG Miljøscreening og -kortlægning af farlige stoffer med indhold af miljø- og arbejdsmiljøfarlige stoffer Notat BUDOLFI PLADS, AALBORG Miljøscreening -kortlægning af farlige stoffer med indhold af miljø- arbejdsmiljøfarlige stoffer 06. aug. 2013 Projekt nr. 214301 Dokument nr. 128111832 Version 2 Udarbejdet

Læs mere

SCREENING OG KORTLÆGNING AF MILJØFARLIGE STOFFER I BYGNINGSMATERIALER

SCREENING OG KORTLÆGNING AF MILJØFARLIGE STOFFER I BYGNINGSMATERIALER Nedrivning af Budolfihus, Algade 41, Aalborg. Oktober 2015 SCREENING OG KORTLÆGNING AF MILJØFARLIGE STOFFER I BYGNINGSMATERIALER NIRAS A/S CVR-nr. 37295728 T: +45 9630 6400 D: 96306447 Vestre Havnepromenade

Læs mere

SCREENING FOR FARLIGE STOFFER. Screeningsrapport juni 2014. Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring

SCREENING FOR FARLIGE STOFFER. Screeningsrapport juni 2014. Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring SCREENING FOR FARLIGE STOFFER Screeningsrapport juni 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring Matr. nr./ejerlav: 5ao Hæstrup by, Hæstrup Opførelsesår: 1972

Læs mere

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport

Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Fensmarkvej, Næstved Miljø- og geoteknisk rapport Adresse: Matr. nr.: Rekvirent: Fensmarkvej, 4700 Næstved 6pz Øverup By, Herlufsholm Næstved Kommune, Center for Politik og Udvikling, Team Byråd og Direktion

Læs mere

Screeningsrapport 27. oktober 2014

Screeningsrapport 27. oktober 2014 SCREENING FOR MILJØFARLIGE STOFFER Screeningsrapport 27. oktober 2014 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Sortebakkeskolen, Løgstørvej 161, 9610 Nørager Matr. nr./ejerlav: 1ky Nøragergård Hgd.,

Læs mere

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord

Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord Notat SAG: Om- og tilbygning af St. Magleby Skole SAG NR.: 12161M VEDR.: Indledende miljøundersøgelser til foreløbig kategorisering af overskudsjord DATO: 2013.03.14 INIT.: BB Indledning I forbindelse

Læs mere

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn.

Afgravning og bortkørsel er foretaget af entreprenørfirmaet Ole Sommer A/S d. 10. juli 2013. Jorden er bortskaffet til jordtippen på Randers Havn. Odder. Præstevænget 20 Afgravning af let forurenet jord Dokumentation GEO projekt nr. 36471 Rapport 3, 2013-08-23 Udarbejdet for Odder Kommune Plan Att.: Esben Kindt Rådhusgade 3 8300 Odder Udarbejdet

Læs mere

ANALYSERAPPORT. Metode: PCB, KP og Bly: Se bilag, Asbest: NIOSH 9002

ANALYSERAPPORT. Metode: PCB, KP og Bly: Se bilag, Asbest: NIOSH 9002 Skelstedet 5, Trørød DK- 2950 Vedbæk (+45) 45662095 www.dma.nu ANALYSERAPPORT Rekvirent: Sagsnavn/ ref: Vor Journal nr.: Antal prøver udtaget: Dato for udtagning: Analyse: White arkitekter A/S Vestre kaj

Læs mere

Der er konstateret PCB i ejendommen Højeste værdi: 4,6 mg/kg

Der er konstateret PCB i ejendommen Højeste værdi: 4,6 mg/kg SCREENING FOR FARLIGE STOFFER Håndteringsplan Juni 2014 Basisinfo om screenet ejendom Adresse: Møllemarken 2, Hæstrup, 9800 Hjørring Matr. nr./ejerlav: 5ao Hæstrup by, Hæstrup Opførelsesår: 1972 Om-/tilbygning:

Læs mere

Bygningsundersøgelse

Bygningsundersøgelse Bygningsundersøgelse RAPPORT VEDRØRENDE MILJØUNDERSØGELSE AF BYGNINGER De Lichtenbergs Vej 31-83, 8500 Grenaa Rekvirent: Arkikon Dato: 08-09-2016 DMR-sagsnr.: 2016-0937 Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24

Læs mere

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr.

Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord. Sammenfatning. Geo projekt nr. Roskilde. Trekroner Alle - Universitetsparken Miljøteknisk undersøgelse af den øvre halve meter overjord Geo projekt nr. 39126 Rapport 2, 2015-12-22 Sammenfatning I forbindelse med en planlagt udstykning

Læs mere

Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT. Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse

Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT. Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse Egedal Kommune TEKNISK NOTAT SCREENING FOR PCB I INDELUFT Lokalitet: Annekset Adresse: Rådhustorvet 6 Postnummer og by: 3660 Stenløse Rapporten er udarbejdet af: Sujegan Chandran (SCH, DGE Miljø & Ingeniørfirma)

Læs mere

Screeningsrapport Januar 2016

Screeningsrapport Januar 2016 Screeningsrapport Januar 2016 Basisinfo om screenet ejendom (BBR) Adresse: Sysseltinget, Banegårdspladsen 2, 9800 Hjørring Matr. nr./ejerlav: 306 Hjørring Bygrunde Opførelsesår: 1963 Om-/tilbygning:1996

Læs mere

15-04-2016, revision 1 LYGTEN VARMEVÆRK. Bygningsmiljøundersøgelse. Sendt til: HOFOR Asger Jørgensen RAPPORT. Projekt nr. 1540487

15-04-2016, revision 1 LYGTEN VARMEVÆRK. Bygningsmiljøundersøgelse. Sendt til: HOFOR Asger Jørgensen RAPPORT. Projekt nr. 1540487 LYGTEN VARMEVÆRK Bygningsmiljøundersøgelse Sendt til: HOFOR Asger Jørgensen RAPPORT Projekt nr. 1540487 Sammenfatning Golder Associates A/S har efter anmodning fra HOFOR, foretaget en bygningsmiljøundersøgelse

Læs mere

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer

Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler. Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Notat Ansager, Horne, Lunde, Nr. Nebel, Outrup og Ølgod skoler Screening af forureningsforhold i topjorden af ubefæstede arealer Kogsgaard Miljø Fabriksvej 13 6980 Tim Tlf. 9734 1177 Fax 9734 1277 www.kogsgaard.dk

Læs mere

Ejendommene har matrikel nr.: 1222 og 1234, Utterslev, København.

Ejendommene har matrikel nr.: 1222 og 1234, Utterslev, København. Bygningsscreening Boligforeningen AAB Afdeling 33 2400 København NV Sag Dato: 1.12.2016 Sag nr.: Rev: B26963 0 Sagsbehandler: Jonas Bergenholz Kvalitetssikring: Janus Poulsen 1. Baggrund I forbindelse

Læs mere

Klub Møllen Møllevangen 8A Kongsted 4683 Rønnede

Klub Møllen Møllevangen 8A Kongsted 4683 Rønnede Bygningsundersøgelse Klub Møllen Møllevangen 8A Kongsted 4683 Rønnede UNDERSØGELSE FOR MILJØSKADELIGE STOFFER Rekvirent Center for Ejendomme Kommunale Bygninger Tingvej 7 4690 Haslev Att.: Morten Kristoffersen

Læs mere

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder...

NOTAT 1 INDLEDNING... 2. 2 BESKRIVELSE AF LOKALITETEN... 2 2.1 Vandindvindingsinteresser... 2 2.2 Arealanvendelsen... 2 2.3 Forureningskilder... 27.10.2014 S-1302333 John Skov NOTAT SAG : Brudsigvej, Rødding (areal for brandøvelser) EMNE : Miljøteknisk undersøgelse REKVIRENT : Vejen Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 2 2 BESKRIVELSE AF

Læs mere

Vandværksbygning og øvrige bygninger. Miljøundersøgelse af bygninger. SCREENING og Indledende tilstandsvurdering. Sagsnummer: 1021744-001 2016-01-18

Vandværksbygning og øvrige bygninger. Miljøundersøgelse af bygninger. SCREENING og Indledende tilstandsvurdering. Sagsnummer: 1021744-001 2016-01-18 LOKATION G L. V A R D E V E J 96-97 Vandværksbygning og øvrige bygninger Miljøundersøgelse af bygninger SCREENING og Indledende tilstandsvurdering. Sagsnummer: 1021744-001 2016-01-18 Sagsansvarlig: Henrik

Læs mere

Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen. Sammenfatning. Orienterende forureningsundersøgelse af overjord

Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen. Sammenfatning. Orienterende forureningsundersøgelse af overjord Greve. Lillevangsvej 48. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen Orienterende forureningsundersøgelse af overjord Geo projekt nr. 200873 Rapport nr. 1, 2016-10-06 Sammenfatning I forbindelse med salg af

Læs mere

Poul Paghs Gade Skole, Plus Bolig. Maj 2014 SCREENING OG KORTLÆGNING AF MILJØFARLIGE STOFFER I BYGNINGSMATERIALER

Poul Paghs Gade Skole, Plus Bolig. Maj 2014 SCREENING OG KORTLÆGNING AF MILJØFARLIGE STOFFER I BYGNINGSMATERIALER Poul Paghs Gade Skole, Plus Bolig Maj 2014 SCREENING OG KORTLÆGNING AF MILJØFARLIGE STOFFER I BYGNINGSMATERIALER PROJEKT Poul Paghs Gade Skole, Plus Bolig Projekt nr. 214298 Dokument nr. 1211289596 Version

Læs mere

Mandrup. Mandrup Arkitekt Ingeniør Tlf.: 86 60 15 88. Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5.

Mandrup. Mandrup Arkitekt Ingeniør Tlf.: 86 60 15 88. Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5. Rekvirent: Viborg Kommune Prinsens Allé 5 8800 Viborg Mandrup Screening for PCB Søndermarksvej 21, 8800 Viborg Sags nr.:15035 Dato: 31.5.2015 Mandrup Tlf.: 86 60 15 88 Randersvej 12 www.jensmandrup.dk

Læs mere

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD

Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Kolding Kommune e MILJØTEKNISK STATUS FOR JORD Indsæt billede i det grå felt Kløvkærvej 4, Kolding Prøvetagning af tilkørt sand- og grusmaterialer Sagsnr.: 30.6387.01 April / 2008 Kløvkærvej 4, Kolding

Læs mere

Alle målinger er foretaget med to forskellige Niton apparater. Der foreligger derfor to sæt måleresultater for samtlige materialer.

Alle målinger er foretaget med to forskellige Niton apparater. Der foreligger derfor to sæt måleresultater for samtlige materialer. NOTAT Projekt Kunde Horsens Sociale boligselskab Notat nr. 1 Dato 02-04-2013 Til Bygherre Fra Karina Bai Larsen Kopi til - Blyundersøgelse, Afd. 4 - I forbindelse med en forestående renovering af lejlighederne

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald samt screening for PCB-holdigt affald 1.0 STAMOPLYSNINGER Aktivitetsadresse: Matrikel nr.: Opførelsessår: Bygningsnr.: Renoveringsår:

Læs mere

B I LAG FORUNDERSØGELSER I RENOVERINGSPROJEKTER BILAG FORUNDERSØGELSER I RENOVERINGSPROJEKTER

B I LAG FORUNDERSØGELSER I RENOVERINGSPROJEKTER BILAG FORUNDERSØGELSER I RENOVERINGSPROJEKTER BILAG FORUNDERSØGELSER I RENOVERINGSPROJEKTER B I LAG FORUNDERSØGELSER I RENOVERINGSPROJEKTER Relevant for Nej Ja 1.0 Opmåling 2.0 Undersøgelser af el, vand og afløb 3.0 Funktion af tekniske anlæg 4.0

Læs mere

Rev. 10-12-2015. Tjekliste for miljøforurening i byggematerialer

Rev. 10-12-2015. Tjekliste for miljøforurening i byggematerialer Rev. 10-12-2015 Tjekliste for miljøforurening i byggematerialer Indhold Fuger... 3 Døre Porte Vinduer... 4 Isolering... 5 Termoruder... 6 Elinstallationer og belysning... 7 Installationer... 8 Ventilation...

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE Dybedalen 5-13, 8210 Aarhus V Rekvirent: Regnbuen Arkitekter m.a.a. Dato: 18. december 2014 DMR-sagsnr.: 2014-1004 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en

Læs mere

PCB-REGISTRERING RUGVÆNGET/SYDVÆNGET ALLERØD. Udarbejdet for: Boligkontoret Danmark Afdelingskontoret Allerød Kirkevænget 8A 3450 Allerød

PCB-REGISTRERING RUGVÆNGET/SYDVÆNGET ALLERØD. Udarbejdet for: Boligkontoret Danmark Afdelingskontoret Allerød Kirkevænget 8A 3450 Allerød Maglebjergvej 6, 1. DK-2800 Kgs. Lyngby Tlf.: [45] 7027 4757 Fax: [45] 7027 4457 http://www.golder.com http://www.golderassociates.dk PCB-REGISTRERING RUGVÆNGET/SYDVÆNGET ALLERØD Udarbejdet for: Boligkontoret

Læs mere

INDLEDENDE BYGNINGSGENNEMGANG

INDLEDENDE BYGNINGSGENNEMGANG DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON INDLEDENDE BYGNINGSGENNEMGANG FREDERIKSSUNDSMOTORVEJEN JORD-, BELÆGNINGSARBEJDER OG BROER ETAPE 1220 12 KØBENHAVN FREDERIKSSUND >>> MOTORRING 4 TVÆRVEJ N GMDK Data

Læs mere

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD

FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD FORURENINGSUNDERSØGELSE, JORD Ryttermarksvej 1, 6000 Kolding Rekvirent: Kolding Kommune Dato: 15. marts 2013 DMR-sagsnr.: 2013-0126 Din rådgiver gør en forskel Industrivej 10A, 8680 Ry Tlf. 86 95 06 55

Læs mere

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende forureningsundersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Kolding Kommune har anmodet Dansk Miljørådgivning A/S om at udføre en forureningsundersøgelse

Læs mere

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD STAMOPLYSNINGER alle felter skal udfyldes! Adresse for nedrivning, ombygning, nybygning: Matrikel nr: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse

Læs mere

Transport og slutdisponering af slam

Transport og slutdisponering af slam AUGUST 2012 TØNDER SPILDEVAND A/S EU udbud Transport og slutdisponering af slam RETTELSESBREV NO. 2 VEDR.: BILAG MED SLAMANALYSER, REVIDERET TILBUDSLISTE M.M. TRANSPORT OG SLUTDISPONERING AF SLAM 3 1.1

Læs mere

Anmeldelsesskema, byggeaffald Asbest, Screeningsskema for PCB, Genanvendelse Farligt affald, Forbrændingsegnet affald, Deponiaffald

Anmeldelsesskema, byggeaffald Asbest, Screeningsskema for PCB, Genanvendelse Farligt affald, Forbrændingsegnet affald, Deponiaffald Anmeldelsesskema, byggeaffald, Screeningsskema for, Genanvendelse Farligt affald, Forbrændingsegnet affald, Deponiaffald 1.0 Stamoplysninger Aktivitetsadresse Matrikel nr. Opførelsesår Renoveringsår Dato

Læs mere

Anmeldeskema for byggeaffald

Anmeldeskema for byggeaffald Anmeldeskema for byggeaffald Asbest, screeningsskema for PCB, genanvendelse Anmeldelse af farligt affald, forbrændingsegnet affald og deponiaffald 1.0 Stamoplysninger Aktivitetsadresse: Matrikel nr.: Byggeår:

Læs mere

SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger

SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger SBi-anvisninger om afhjælpning af PCB i bygninger Helle Vibeke Andersen & Peter Vogelius, Marie Frederiksen, Barbara Kolarik, Nadja Lyng, Lars Gunnarsen, Lise Lotte Beck Raunkær Anvisning 1 Undersøgelse

Læs mere

Undersøgelsesrapport. : Kristine Duelund Vilsgaard. : Bilag 1: Oversigtskort Bilag 2: Fotobilag Bilag 3: Analyserapporter 1 INDLEDNING

Undersøgelsesrapport. : Kristine Duelund Vilsgaard. : Bilag 1: Oversigtskort Bilag 2: Fotobilag Bilag 3: Analyserapporter 1 INDLEDNING Undersøgelsesrapport Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4396 4414 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Strandbo II - Østbanegade 33-47, Classensgade 70-72 og Strandboulevarden 20, 2100

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afgravning af forurenet jord på parcel 31 Projektnr.: 24.0980.83 Maj / 2011 Notat Grontmij A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk

Læs mere

BYGNINGSUNDERSØGELSE. Varbergparken, afd. 27 6100 Haderslev. Sagsnr. B-10003 April 2013. A Shield Group company

BYGNINGSUNDERSØGELSE. Varbergparken, afd. 27 6100 Haderslev. Sagsnr. B-10003 April 2013. A Shield Group company A Shield Group company Hovedafdeling & Laboratorier: Pakhustorvet 4 DK 6000 Kolding Tel +45 75 50 83 00 Fax +45 75 50 83 10 Lyngby afdeling: Stades Krog 6 DK 2800 Kgs. Lyngby Tel +45 75 50 83 00 Fax +45

Læs mere

PRØVETAGNINGS- OG ANALYSERAPPORT

PRØVETAGNINGS- OG ANALYSERAPPORT Skelstedet 5, Trørød DK- 2950 Vedbæk (+45) 45662095 www.dma.nu lab@dma.nu PRØVETAGNINGS- OG ANALYSERAPPORT Rekvirent Sagsnavn/ref. Vor Journal nr. D00203-001 Lab. Journal nr. R02137 IDEAS Aps Att. Ove

Læs mere

Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig perron

Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig perron Ringsted Femern Banen Trin 4 Projekt / Udbud Rambøll & NIRAS Notat Dato 11-06-2014 E8004 RFB_05c_03_03_Nr0016_Rødby Station_ Jordhåndteringsplan Bropakke 2, Jordhåndteringsplan for Rødby Station - midlertidig

Læs mere

ANALYSERAPPORT. Nyropsgade R00954

ANALYSERAPPORT. Nyropsgade R00954 Skelstedet 5, Trørød DK- 2950 Vedbæk (+45) 45662095 www.dma.nu ANALYSERAPPORT Rekvirent: Sagsnavn/ ref: Vor Journal nr.: Antal prøver udtaget: MBG ENTREPRISE A/S Helsingørsgade 7 C 3400 Hillerød Att. Anders

Læs mere

Notat: Nedbrydningssektionen. 11. september 2014. Dato: 11-09-2014 Emne: Grænser for afrensning af maling på beton, tegl og træ.

Notat: Nedbrydningssektionen. 11. september 2014. Dato: 11-09-2014 Emne: Grænser for afrensning af maling på beton, tegl og træ. 11. september 2014 Notat: Dato: 11-09-2014 Emne: Grænser for afrensning af maling på beton, tegl og træ. På baggrund af dialog med Miljøstyrelsen og specialadvokat Jacob Brandt fra Bech Bruun kan vi nu

Læs mere

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S

Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S Sag nr.: 113026/HB Dato: 12. august 2013 NOTAT Supplerende miljøundersøgelse, nord for klubhuset, Hekla Boldklub, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner

Læs mere

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Vejledning om PCB i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Februar 2013 1 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer

Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer SKEMAET SKAL ANVENDES VED: Roskilde Kommune Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald fra nedrivning og renovering af bygninger og anlæg Anvendes af professionelle og private bygherrer Nedrivning og renovering

Læs mere

Kortlægning af forekomst af PCB, klor. paraffiner, tungmetaller, PAH og asbest

Kortlægning af forekomst af PCB, klor. paraffiner, tungmetaller, PAH og asbest Kortlægning af forekomst af PCB, klor. paraffiner, tungmetaller, PAH og asbest i ejendommen: Ribe Landevej 407, 7100 Vejle Matr. nr. 43, Nr. Vilstrup By, Skibet Besigtigelse af ejendommen er foretaget

Læs mere

Screenings rapport Asbest Bly PCB

Screenings rapport Asbest Bly PCB Screenings rapport Asbest Bly PCB Af Rådhuset beliggende Toften 2 6818 Årre Rapport udfærdiget d. 5/07 2016 Sagsnr. 16052 Rådhuset Toften 2 Årre side 1 Indledning: EM Screening & Sanering Aps har foretaget

Læs mere

BYGNINGSFORURENING. Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning. Den 16. april 2015

BYGNINGSFORURENING. Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning. Den 16. april 2015 Copyright 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 BYGNINGSFORURENING Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning Den 16. april 2015 Rune Østergaard Haven, Markedschef Mail: RUH@Grontmij.dk, Tlf: 2723

Læs mere

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune..

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune.. Anmeldelse af byggeaffald Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes, hvis byggearbejdet vil medføre mere end 1 tons affald, eller hvis renoveringen eller nedrivningen berører en bygning eller et anlæg på et

Læs mere

BYGNINGSFORURENING. Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning. Den 7. maj 2015

BYGNINGSFORURENING. Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning. Den 7. maj 2015 Copyright 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 BYGNINGSFORURENING Undersøgelse og håndtering ved renovering og nedrivning Den 7. maj 2015 Rasmus Krag, Projektleder Mail: RKR@Grontmij.dk, Tlf: 4348 4427 Indledning

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE Nydamsparken, 8200 Aarhus N Rekvirent: d.a.i. Arkitekter og Ingeniører Dato: 15. juli 2014 DMR-sagsnr.: 2014-0314 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel,

Læs mere

Vejledning om bly i byggematerialer

Vejledning om bly i byggematerialer Vejledning om bly i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Juni 2013 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

Vejdirektoratet LUNDEGÅRDSVEJ Plan for håndtering af forurenet jord. Retningslinjerne er afstemt med Lolland Kommune.

Vejdirektoratet LUNDEGÅRDSVEJ Plan for håndtering af forurenet jord. Retningslinjerne er afstemt med Lolland Kommune. Notat Vejdirektoratet LUNDEGÅRDSVEJ Plan for håndtering af forurenet jord 27. september 2016 Projekt nr. 225618 Udarbejdet af TBJ Kontrolleret af JKH Godkendt af TBJ INDHOLD 1 Indledning... 1 2 Miljøundersøgelse

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald. -anvendelse og bortskaffelse

Bygge- og anlægsaffald. -anvendelse og bortskaffelse Bygge- og anlægsaffald -anvendelse og bortskaffelse Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars, Version 1, 2014, dok. nr. - JEAA 2 Bygge- og anlægsaffald. Der findes særlige regler for bygge-

Læs mere

Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af PCB.

Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af PCB. Anmeldelsesskema for bygge- og anlægsaffald, farligt affald, asbest samt screening og kortlægning af. Stamoplysninger Matrikel nr.: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse Forventet afslutning:

Læs mere

Bilag 3 Kortlægning af forekomst af PCB, bly og asbest

Bilag 3 Kortlægning af forekomst af PCB, bly og asbest Bilag 3 Kortlægning af forekomst af PCB, bly og asbest i ejendommen Vestergade 22, 8444 Balle Matr. nr. 2q, Balle By, Rosmus Besigtigelse af ejendommen er foretaget torsdag d. 25. august 2016 for Syddjurs

Læs mere

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse

Miljønotat. - Orienterende Dam Holme 101, 3660 Stenløse Miljønotat DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. Miljøundersøgelse - Orienterende Dam Holme, 366 Stenløse Sag nr. B24449. Baggrund: DJ Miljø & Geoteknik P/S blev af Egedal kommune anmodet

Læs mere

Dagens tema. Hvilke stoffer skal kortlægningen omfatte? Hvordan skal vi strukturere kortlægningen? Kortlægning af problematiske stoffer

Dagens tema. Hvilke stoffer skal kortlægningen omfatte? Hvordan skal vi strukturere kortlægningen? Kortlægning af problematiske stoffer Kortlægning af problematiske stoffer Niels Trap Teknisk Direktør, Associate M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering 27. august 2013 Dagens tema Hvilke stoffer skal kortlægningen omfatte? Hvordan

Læs mere

MINI-GUIDE. Sikker afrensning!! - lad specialisten udføre arbejdet. Miljøfarlige stoffer i bygninger

MINI-GUIDE. Sikker afrensning!! - lad specialisten udføre arbejdet. Miljøfarlige stoffer i bygninger Miljøfarlige stoffer i bygninger MINI-GUIDE Asbest, PCB, klorerede paraffiner (KP), bly og andre tungmetaller er miljøfarlige stoffer som gennem tiderne er blandet i andre materialer (f.eks malinger og

Læs mere

Nedknusningen skal anmeldes til kommunen mindst 14 dage i forvejen og anmeldelsen skal indeholde:

Nedknusningen skal anmeldes til kommunen mindst 14 dage i forvejen og anmeldelsen skal indeholde: SCREENING, KORTLÆGNING OG ANMELDELSE AF PCB, FARLIGT AFFALD, SAMT ALM. BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD 1. Oplysninger om ejendom, bygherre og entreprenør 1A. Byggeriets/anlægsarbejdets adresse: Adresse: Postnr:

Læs mere

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11

Tabel 1.1. Sammenstikningsskema for blandprøver Blandprøve St. 1 St. 2 St. 3 St. 4. Delprøver M2 M1 M5 M10. Delprøver M3 M8 M6 M11 SAMSØ KOMMUNE BALLEN FÆRGEHAVN, SAMSØ MILJØUNDERSØGELSER AF SEDIMENT ADRESSE Jens Chr. Skous Vej 9 TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATARAPPORT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Resultater og

Læs mere

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ANMELDELSE OG SCREENING AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD STAMOPLYSNINGER alle felter skal udfyldes Adresse for nedrivning, ombygning, nybygning: Matrikel nr: Opførelses år: Renoverings år: Dato for påbegyndelse

Læs mere

ANMELDELSES- OG SCREENINGSSKEMA FOR BYGGE- OG ANLÆGSSAFFALD

ANMELDELSES- OG SCREENINGSSKEMA FOR BYGGE- OG ANLÆGSSAFFALD ANMELDELSES- OG SCREENINGSSKEMA FOR BYGGE- OG ANLÆGSSAFFALD 1.0 STAMOPLYSNINGER PÅ EJENDOMMEN/ANLÆGGET Matrikel nr.: Opførelsesår: Renoveringsår: Dato for påbegyndelse af Forventet afslutning: Etageareal

Læs mere

Notat vedrørende afgrænsende undersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding.

Notat vedrørende afgrænsende undersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Kløvkærvej 8, Kolding Side 1 Notat vedrørende afgrænsende undersøgelse på Kløvkærvej 8, 6000 Kolding. Indledning Ejendommen Kløvkærvej 8, Kolding støder op til den tidligere N. P. Johnsens Fyrværkerifabrik

Læs mere

Miljøteknisk rapport Miljøscreening

Miljøteknisk rapport Miljøscreening Miljøteknisk rapport Miljøscreening GST Sag: J16.1405 Mylius Erichsensvej 32, Brande Salg af parcelhusgrund Horsens, den 14. december 2016 Rekvirent: Ikast-Brande Kommune post@ikast-brande.dk Rådhusstrædet

Læs mere

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17

Odder Kommune. Odder, Vesterhåb. Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Odder Kommune Odder, Vesterhåb Afrømning af let olieforurenet jord, parcel 17 Projektnr.: 24.0980.83 November / 2010 Notat Grontmij Carl Bro A/S Dusager 12 8200 Århus N Danmark T +45 82 10 51 00 F +45

Læs mere

Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering

Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering MEMO TITEL Lagergårdsvej, vejudvidelse, jordkartering DATO 19. oktober 2012 TIL COWI, hwj FRA COWI, ndr PROJEKTNR A028003-017 ADRESSE 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FA +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE

RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE RAPPORT VEDRØRENDE BYGNINGSUNDERSØGELSE Randersvej 135, 8670 Låsby Rekvirent: Vejdirektoratet Dato: 24. februar 2014 DMR-sagsnr.: 2014-0048 Dansk Miljørådgivning A/S Din rådgiver gør en forskel Industrivej

Læs mere

Anmeldelsesskema samt screeningsskemaer for bygge- og anlægsaffald

Anmeldelsesskema samt screeningsskemaer for bygge- og anlægsaffald Anmeldelsesskema samt screeningsskemaer for bygge- og anlægsaffald 1.0 stamoplysninger Matrikel nr.: Opførelsessår: Renoveringsår: Dato for påbegyndelses af arbejde: Forventet afslutning: Etageareal m

Læs mere

Bygherre. Byggeledelse. Bygning/anlægs beliggenhed

Bygherre. Byggeledelse. Bygning/anlægs beliggenhed Byggeaffald skal anmeldes til Vordingborg Kommune senest 14 dage før arbejdet påbegyndes, hvis renoveringen eller nedrivningen vedrører mere end 10 m 2 af en bygning eller et anlæg, eller hvis arbejdet

Læs mere

Forurening ved nedgravet olietank på Kildebækken 16, 3660 Stenløse - matr. 23ac Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Forurening ved nedgravet olietank på Kildebækken 16, 3660 Stenløse - matr. 23ac Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Egedal Kommune Miljøteknisk Afværgerapport Forurening ved nedgravet olietank på Kildebækken 16, 3660 Stenløse - matr. 23ac Stenløse By, Stenløse. 18. februar 2014 Sag: 12-057-03 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning

Læs mere

Hvor ren er den rene beton egentlig?

Hvor ren er den rene beton egentlig? Hvor ren er den rene beton egentlig? Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering DTI 5..6 Kortlægning af forurenede stoffer i bygge- og anlægsaffald Udført for Miljøstyrelsen af DEMEX

Læs mere

Præsentation. Oprensning af regnvandsbassiner

Præsentation. Oprensning af regnvandsbassiner Præsentation Oprensning af regnvandsbassiner EnviDan Gruppens selskabsstruktur - 2011 EnviDan Holding ApS EnviDan A/S EnviDan Water A/S EnviDan Service A/S GasCon A/S EnviDan International A/S Afdelinger

Læs mere

Ansvarlig myndighed. Indsendt af. Byggeaffald. Sted(er) Ansøgere. Samlet oversigt over bilag i indsendelsen. Oversigt over dokumentation pr.

Ansvarlig myndighed. Indsendt af. Byggeaffald. Sted(er) Ansøgere. Samlet oversigt over bilag i indsendelsen. Oversigt over dokumentation pr. Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af E-mail: kgo@p-olesen.dk CVR / RID CVR:14345140-RID:17678863 Indsendt: 27-01-2016 14:25 Ansøgningsnr.: miljoe-2016-5803 Indsendelse nr.: 1 Fase: Ansøgning

Læs mere

KORTLÆGNING FOR BYGNINGSFORURENING

KORTLÆGNING FOR BYGNINGSFORURENING JANUAR 2016 HØRSHOLM KOMMUNE KORTLÆGNING FOR BYGNINGSFORURENING HANNEBJERG PLEJECENTER, LOUIS PETERSENSVEJ 11, 2960 RUNGSTED KYST, HØRSHOLM KORTLÆGNING HANNEBJERG PLEJECENTER 3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej

Læs mere

Identifikation og afhjælpning af PCB i bygninger

Identifikation og afhjælpning af PCB i bygninger Identifikation og afhjælpning af PCB i bygninger Helle Vibeke Andersen Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet Hvorfor har man brugt PCB i byggematerialer? blødgører i elastiske og bløde byggematerialer

Læs mere

NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN INDHOLD. Vurdering af forureningsforhold. 1 Indledning 2. 2 Tidligere og nuværende forhold 3

NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN INDHOLD. Vurdering af forureningsforhold. 1 Indledning 2. 2 Tidligere og nuværende forhold 3 AARHUS KOMMUNE, AREALUDVIKLING AARHUS NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk Vurdering af forureningsforhold

Læs mere

I forbindelse med miljøundersøgelsen er der udført en geoteknisk undersøgelse af Jord Teknik A/S, der er afrapporteret i særskilt rapport.

I forbindelse med miljøundersøgelsen er der udført en geoteknisk undersøgelse af Jord Teknik A/S, der er afrapporteret i særskilt rapport. Sag nr.: 113026/HB Dato: 13. marts 2013 NOTAT Indledende miljøundersøgelse, Artillerivej 181, København S 1. Indledning I forbindelse med mulig udlægning af kunstgræsbaner på areal ved Artillerivej 181,

Læs mere

PCB - UNDERSØGELSE SKOLEN VED STADION LOUISEVEJ 8-10, 6100 HADERSLEV

PCB - UNDERSØGELSE SKOLEN VED STADION LOUISEVEJ 8-10, 6100 HADERSLEV Til Haderslev Kommune Dokumenttype Rapport Dato September 2013 PCB - UNDERSØGELSE SKOLEN VED STADION LOUISEVEJ 8-10, 6100 HADERSLEV PCB - UNDERSØGELSE HADERSLEV Revision 1 Dato 13. september 2013 Udarbejdet

Læs mere

Anmeldelse af anlægs- og byggeaffald samt screening for PCB-holdigt affald og andet miljøfarligt affald

Anmeldelse af anlægs- og byggeaffald samt screening for PCB-holdigt affald og andet miljøfarligt affald Ansøgning Ansvarlig myndighed Syddjurs Kommune Indsendt af Theis Muncholm Thillemann Elmehøjvej 35 8270 Højbjerg E-mail: theithil@rm.dk Telefon 28933818 Indsendt: 19-10-2016 13:48 Ansøgningsnr.: miljoe-2016-12920

Læs mere

03-03-2014 14/2175 KS: AANN. BHC Miljø ApS Foldager 5 6400 Sønderborg. Påbud efter lov om miljøbeskyttelse 41

03-03-2014 14/2175 KS: AANN. BHC Miljø ApS Foldager 5 6400 Sønderborg. Påbud efter lov om miljøbeskyttelse 41 03-03-2014 14/2175 KS: AANN BHC Miljø ApS Foldager 5 6400 Sønderborg Påbud efter lov om miljøbeskyttelse 41 Sønderborg Kommune meddeler påbud til BHC Miljø ApS, Foldager 5, matrikel nr. 12d Vollerup, Ulkebøl,

Læs mere

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning.

Uden for fyrrummet blev der observeret to udluftningsrør i en lyskasse, samt et nærtliggende mindre delareal med retableret asfaltbelægning. NOTAT Projekt Snejbjerg Skole. Forureningsundersøgelse ved fyringsolieanlæg Kunde Herning Kommune Notat nr. 1 Dato 20150508 Til Fra Lars Rathje Snejbjerg Skole. Skolesvinget 1, 7400 Herning Forureningsundersøgelse

Læs mere

Prøvetagning og testning ved genanvendelse af jord

Prøvetagning og testning ved genanvendelse af jord Prøvetagning og testning ved genanvendelse af jord Anke Oberender DHI Afdeling By & Industri Møde i ATV Jord og Grundvand om projekter med forurenet jord Mødenummer 95 Onsdag den 8. maj 2013 Agenda Kategorisering

Læs mere

Prøverne er udtaget fra 0,05-0,2 m u.t. og er udført med håndskovl.

Prøverne er udtaget fra 0,05-0,2 m u.t. og er udført med håndskovl. Notat 01-08-2012 Graham Bells Vej 23A 8200 Århus N Danmark www.ejlskov.com Sag: 12025 adc@ejlskov.com Tel: 87310071 Klient: Vejdirektoratet Projekt: E6620 Funder-Hårup, Jordkærvej 3, Silkeborg (Dansand)

Læs mere

RAPPORT. Undersøgelse af fuger for miljøfarlige stoffer TRØRØD SKOLE. 15. april 2015, rev.0. Sendt til: Rudersdal Ejendomme Morten Seltoft

RAPPORT. Undersøgelse af fuger for miljøfarlige stoffer TRØRØD SKOLE. 15. april 2015, rev.0. Sendt til: Rudersdal Ejendomme Morten Seltoft TRØRØD SKOLE Undersøgelse af fuger for miljøfarlige stoffer Sendt til: Rudersdal Ejendomme Morten Seltoft RAPPORT Projekt nr. 14501120097 Sammenfatning og konklusion På Trørødskolen er der ved en tidligere

Læs mere

Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS.

Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Egedal Kommune Miljøteknisk Rapport Orienterende miljøteknisk undersøgelse på matr. 40ax og 40ay Stenløse By, Stenløse. 20. juli 2015 Sag: 15-034-01 / CBS GeoMiljø Miljørådgivning ApS. Gydevang 39-41,

Læs mere

ANMELDESKEMA 1. Bygge- og anlægsaffald og screening for PCB-holdigt affald

ANMELDESKEMA 1. Bygge- og anlægsaffald og screening for PCB-holdigt affald Bygge- og anlægsaffald og screening for PCB-holdigt affald Byggeaffald skal anmeldes til Frederikssund Kommune senest 2 uger før byggearbejdet starter, hvis affaldet stammer fra en bygning over 10 m2,

Læs mere

Udredninger og regler i pipeline for nyttiggørelse af byggematerialer. Lene Gravesen, Jord og Affald, Miljøstyrelsen

Udredninger og regler i pipeline for nyttiggørelse af byggematerialer. Lene Gravesen, Jord og Affald, Miljøstyrelsen Udredninger og regler i pipeline for nyttiggørelse af byggematerialer Lene Gravesen, Jord og Affald, Miljøstyrelsen Disposition 1. Baggrund - Farlige stoffer i byggeaffald - Affaldsstrategi 10 (afløses

Læs mere

ANALYSERAPPORT. PCB i luft, PCB i fuge, bly i maling

ANALYSERAPPORT. PCB i luft, PCB i fuge, bly i maling Skelstedet 5, Trørød DK- 2950 Vedbæk (+45) 45662095 www.dma.nu ANALYSERAPPORT Rekvirent: A4 Arkitekter og Ingeniører A/S Gladsaxevej 104 2860 Søborg Att: Peter Tordgaard Sagsnavn/ ref: Bellmansgade 7-37

Læs mere

Vurdering af miljørelaterede omkostninger ved opførelse af boligbyggeri

Vurdering af miljørelaterede omkostninger ved opførelse af boligbyggeri Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Halsnæs Kommune SØNDERGADE 57, HUNDESTED Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet

Læs mere

Bygherre. Byggeledelse. Bygning/anlægs beliggenhed

Bygherre. Byggeledelse. Bygning/anlægs beliggenhed Byggeaffald skal anmeldes til Vordingborg Kommune senest 14 dage før arbejdet påbegyndes, hvis renoveringen eller nedrivningen vedrører mere end 10 m 2 af en bygning eller et anlæg, eller hvis arbejdet

Læs mere

Bilag 1. Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter

Bilag 1. Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter Bilag 1 Situationsplan med placering af prøvetagningsfelter Bilag 2 Situationsplan med forureningsniveauer Voldanlæg og bredzoner Bilag 3 Situationsplan med forureningsniveauer Bjørnekloen Bilag 4 Situationsplan

Læs mere

Strandvejen 70, 2. sal 2900 Hellerup cvr Side 1

Strandvejen 70, 2. sal 2900 Hellerup  cvr Side 1 VVM-redegørelse og miljøvurdering Dato: 15.09.2014 Dato, rev: 07.10.2014 Vedr.: Irmagrunden, Rødovre Dette dokument er udarbejdet for at synligøre tiltag der tages (taget), for at foretage en nedrivning

Læs mere

Asbestaffald skal anmeldes særskilt. Skemaet for anmeldelse af asbestaffald kan ses på www.taarnby.dk/affald.

Asbestaffald skal anmeldes særskilt. Skemaet for anmeldelse af asbestaffald kan ses på www.taarnby.dk/affald. TÅRNBY KOMMUNE Anmeldelsen sendes til: Tårnby Kommune Teknisk Forvaltning Amager Landevej 76 2770 Kastrup tf@taarnby.dk Du har pligt til at anmelde byggeaffald og byggeaffald med PCB til kommunen, mindst

Læs mere

NOTAT. 1. Udvaskningstest på slagger fra dæmningen

NOTAT. 1. Udvaskningstest på slagger fra dæmningen NOTAT Projekt Taastrup Torv Kunde Casa Entreprise A/S Notat nr. Dato 2012-09-04 Til Høje-Taastrup Kommune Fra Rambøll Kopi til Jørgen Nielsen 1. Udvaskningstest på slagger fra dæmningen Der er den 6. august

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL Skanderborg Kommune Vej og Trafik Knudsvej 34 8680 Ry Email: herdis.jensen@skanderborg.dk 20161012 Sag nr. 15514 Miljøteknisk

Læs mere