Opgave B. Svend Åge Madsen: Kærlighed ved sidste blik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opgave B. Svend Åge Madsen: Kærlighed ved sidste blik"

Transkript

1 Opgave B. Svend Åge Madsen: Kærlighed ved sidste blik 1. Beskriv teksten ved hjælp af Seymour Chatmans skel mellem kerne- og satellitbegivenheder. Derfor tabt, evigt tabt, hun, som havde svoret, at intet måtte gå tabt, intet betydningsfuldt, alt skulle gemmes. (Madsen, 2013: 62) I Svend Åge Madsens Kærlighed ved sidste blik, følger man hovedpersonen Michelle og hendes ivrige forsøg på at videooptage alt på hendes rejse i det sydlige Europa. Teksten er bygget op af en kernebegivenhed og få satellitbegivenheder. Citatet ovenover afsløre tekstens kernebegivenhed, som ifølge Chatman er den begivenhed, hvoraf de mindre begivenheder, også kaldt satellitbegivenheder, udspringer (Chatman, 1989: 53). Michelle har svoret at optage og dokumentere alt med sit videokamera og denne beslutning er altafgørende for fortællingens narrative logik. De andre begivenheder havde nemlig ikke fundet sted, hvis ikke hun havde taget denne beslutning og medbragt kameraet. Man følger også få mindre begivenheder på Michelles vej, som mødet med en udsultet dreng i en lokal landsby, frokostoplevelsen med den ældre berejste mand og ikke mindst John-Pauls forsøg på at konversere med Michelle. Disse begivenheder omtaler Chatman som satellitbegivenheder, hvis definition, som ordet satellit også hentyder, er at underbygge kernebegivenheden som eksterne begivenheder, men dette kan ikke lade sig gøre omvendt (Chatman, 1989: 54). Vigtigst af alle satellitbegivenhederne er, da Michelles videokamera går i stykker, lige inden Michelles store og længe ønskede øjeblik med John-Paul. Netop denne begivenhed har stor betydning for fortællingens struktur og fortælling, da den fører direkte tilbage til kernebegivenheden, og gør den stærkere. Michelle kan nemlig ikke være tilstede og fuldt ud nærværende i øjeblikket, da hendes fokus er på det ødelagte kamera, som grundet skaden ikke længere kan dokumentere virkeligheden. Det var ikke sket, havde hun ikke taget beslutningen fra starten om at optage og dokumentere alt, hvilket underbygger argumentet for tekstens kernebegivenhed. 2. Beskriv hvor og hvordan teksten benytter sig af gentagelser. Det gentagene element i teksten er det faktum, at Michelle gang på gang lader sig styre af kameraet. Hun kan ikke foretage sig noget uden kameraet i hånden hvilket får betydning for 1

2 hvordan begivenhederne udspiller sig. Man bliver præsenteret for hende for første gang ved en Lagune, og allerede der er hun optaget af, om kameraet er beskadiget grundet vand, på trods af dets vandfaste funktion. Kameraet går i stykker lige før hendes ventede samtale med John-Paul, hvilket igen betyder, at Michelles koncentration er rettet mod kameraet og ikke John-Paul, og hun høre derfor intet, og de ender med at splittes. Denne gentagende begivenhed underbygges af den gentagelse, at ordet kamera og apparat er hyppigt brugt. Det vidner om at Michelles fulde fokus er på dette videokamera. 3. Giv en beskrivelse af tekstens fortællerforhold. Fortælleren er den tekstlige formidler i en fiktiv tekst. Novellens fortæller er en heterodiegetisk fortæller med en fikseret indre fokalisering. Den heterodiegetisk fortæller kommer til udtryk, da fortælleren ikke eksisterer som en selvstændig karakter i fortællingen og fortælleren står derfor uden for det fortalte univers (Larsen, 2012: 57). Den heterodiegetiske karakter af fortælleren, kommer blandt andet til udtryk, fordi fortælleren bruger han og hun om karaktererne. Fortælleren er også styret af en indre fokalisering, som er fikseret på en karakter. Fortælleren er bundet af novellens hovedperson Michelle og den indre fokalisering kommer til udtryk, da det fortalte kun fortælles ud fra et synsperspektiv. Man får ikke indblik i andre karakteres tanker og meninger i løbet af novellen. Man bliver som læser hevet ind i Michelles univers og fortælleren styrer hvor tæt man som læser kan være på den enkelte karakter. 4. Giv en beskrivelse af tekstens paratekster. Ud fra Gérard Genettes teori om paratekster, kan man konkludere, at denne novelle er omringet af paratekster, der diskursivt, men indirekte ønsker at meddele læseren informationer i samspil med teksten. Paratekster bliver beskrevet som en nedskreven teksts frynse, som på sin vis kan styre læsningen af den trykte tekst (Lejeune i Genette, 2010: 92). Det er vigtigt at kigge på paratekstens placering, da parateksterne altid er placeret omkring teksten selv (Genette 2010: 95). I venstre side af novellen, forekommer der tekstbokse, som viser sig at være styrende for hele novellen. De er grunden til novellens eksistens. I den første paratekst øverst til venstre, får vi som læser informationen at Det handler om drømme (Madsen, 2013: 56) og videre at magasinets læsere kan indsende deres drømme, og inspirere månedens forfatter til en ny novelle. Drømmen 2

3 der inspirerede Svend Åge Madsen til at skrive novellen er placeret som paratekst over titlen. Derved er det en sammenhæng mellem parateksterne og novellen. På side 59 er en helsides reklame for PH Entertainment, hvis opgave er at sælge billetter til diverse musikalske arrangementer. Der er blandt andet en reklame for The Beatles Teaterkoncert og netop dette har novellen og denne paratekst tilfælles. Michelle nævner, at hun kan alle Beatles sange og derudover fremgår det at novellens karakter John-Paul er opkaldt efter to af bandmedlemmerne fra The Beatles. Denne reklame er ikke tilfældigt placeret, idet parateksten er midt i novellen og først efter man som læser har stiftet kendskab til Michelles forhold til The Beatles. Der er altså en sammenhæng mellem parateksten og novellen og disse arbejder sammen i et diskursivt net. Reklamen indeholder også andre informationer om musikalske arrangementer, man kan købe biletter til og her er sammenhængen mellem novelle og paratekst musikken. 5. Bestem tekstens genre, og beskriv de måder genren fremgår på. Det første man bider mærke i, i genrebestemmelsen af denne tekst, er ordet novelle øverst midtpå første side. Allerede her bliver man som læser meddelt genren, altså er denne tekst en novelle. Læser man sig længere ind i teksten, er der dog flere genremæssige kendetegn, der underbygger novellen, på trods af den ellers atypiske opsætning og struktur. Novellens rammesætning udgør flere paratekster, der fungere som uafhængige tekster, typisk placeret uden for teksten. Derudover er novellen delt op i spalter, hvilket er et typisk kendetegn for artiklen. Denne usædvanlige opsætning kan forklares, da novellen er trykt i magasinet Ud og Se. Et af kendetegnene ved en novelle er at historien og handlingerne er fiktive, hvilket de også er i dette tilfælde. Denne novelle er skrevet og inspireret af en læsers drøm og der er ingen virkelige hændelser. Derudover er novellens tidshorisont kort og strækker sig kun over en dag. Persongalleriet er ikke stort, og vi bliver som læser kun bedt om at huske på få karaktere. Disse tegn er alle kendetegn for novellegenren. 6. Midt i teksten er der (på side 61) indsat en helsidesannonce for en række TV-programmer. Lav en billedanalyse af billedet ved hjælp af begreberne denotation og konnotation, og inddrag billedteksten i analysen. 3

4 På side 61 er en helsidesannonce med titlen Hjem på eventyr. Titlen står skrevet i hvidt på en blå baggrund, og er centreret midt i billedet. Dette fungerer som blikfang og er dermed det første man lægger mærke til. Allerede i titlen bliver temaet for billedet røbet, da titlen klart og tydeligt indikere et rejsetema. Man får straks en fornemmelse af eventyrets strukturelle opbygning, hjemme ude hjemme, da både hjem og eventyr er de to hovedpersoner i teksten. Til forskel fra eventyret, indikerer titlen i stedet for, at eventyret foregår hjemme, hvilket bliver udpenslet i billedteksten under titlen. I bund og grund kan man, kun ud fra at læse billedets titel, forberede sig på, at få informationer om en eventyrlig rejse i hjemlandet. Kigger man væk fra billedteksten og koncentrerer sig om elementerne i billedet, vil man opdage at, der kun er få til at fortælle os, hvad annoncen ønsker at meddele. På billedet ses de denotative dele: dannebro, fyrtårn, hav og himmel. Dannebro er den denotative betydningsrelation, da det er det vi ser på billedet. Konnotationsrelationen er her fædreland og nationalfølelse, da dannebro har en masse betydningsrelationer knyttet til sig. Den vigtigste betydningsrelation her er hjem. Dannebro er symbol for hjem, hjemlighed, nationalisme og det der forstås som dansk. Flaget kommer her til at være den afgørende faktor, for at meddele modtageren, at det stykke land vi ser på billedet i dette tilfælde er Danmark. På billedet ses også et fyrtårn og forstås denotativt som et fyrtårn i dens enkle form. Fyrtårnet står alene, men tæt på vandet. De konnotative betydningsrelationer forbundet hermed er vejviser, lys og fastland. Fyrtårnet er ofte det første set fra vandet specielt i mørke grundet dets roterende lys. Lyset fungere som vejviser, eller blot en beretning om at man er nær fastland. Fyrtårnet og dannebros konnotative betydningsrelationer understøtter altså det hjemlige og nationale, hvilket stemmer overens med billedteksten. Derudover domineres annoncen af både himmel og hav. Hav og himmel er her denotative, men i samspil med hinanden og den konnotative betydning, underbygger disse elementer det generelle tema og budskab af billedet hvilket er eventyr og rejse. Himmelen er uden tvivl det mest dominerende på billedet, og dets konnotative betydning er stort, åbent og uforudsigeligt. Himmelen kan her forstås som symbol på at rejse ud, da rejsen i sig selv også er uforudsigelig. Når man rejser er der også tale om at tage ud eller tage væk fra det trygge og velkendte. Det denotative hav forstås også her konnotativt som det åbne og uforudsigelige, og står i skarp modsætning til fastlandet, som er hjemmeligt, trygt og sikkert. De denotative og konnotative 4

5 betydninger af billedelementerne skaber derfor et modsætningsforhold mellem hjem og ude, som igen underbygge billedets tema at rejse. (Barthes, 1980: 44-57) Billedteksten under titlen røber lidt mere end billedet i sig selv. Her får vi som læser vigtige informationer om annoncens formål, nemlig at reklamere om et Tv program af 8 programmer der bliver sendt på TV2 Fri. I billedteksten, bliver vi som læser overrakt en vigtig information, nemlig Efter 35 år på de syv have er sejlene sat i hjemlig farvande. (Ude og Se, okt. 2013: 61). Vi bliver her informeret om et handlingsforløb, der har fundet sted før denne reklame, der beretter om en rejser på søs der nu er slut, da man er vendt hjem efter 35 år. Igen underbygger det billedets ude og hjemme tema og det at vende hjem, som billedets elementer også underbygger. Under billedet står der skrevet i grønt: MIT DANMARK Premiere 21. oktober TV2 Fri (Ude og Se, okt. 2013: 61). Denne grønne farve er et udtryk for natur, hvilket komplementerer billedet og dets tema. I denne tekst får man som modtager informationer om hvor man kan se dette program, hvis reklamen er lykkedes med dets budskab. Denne information er grundlæggende for at forstå denne annonce som en reklame for et TV program på TV2 Fri. 5

6 Litteraturliste Barthes, Roland: Billedets retorik. I: Fausing, Bent og Peter Larsen (red.): Visuel kommunikation bind 1. Forlaget Medusa 1980, s Chatman, Seymour: Story: Events. I: Chatman, Seymour: Story and Discourse. Narrative Structure in Fiction and Film. Cornell University Press London 1989, s Genette, Gérard: Paratekster. I: Bjerring-Hansen, Jens og Jelsbak, Torben (red.): Boghistorie. Aarhus Universitetsforlag 2010, s Larsen, Gorm: Fortæller. I: Kjældgaard, Lasse Horne m.fl. (red): Litteratur. Introduktion til teori og analyse, Århus Universitetsforlag 2012, s Madsen, Svend Åge: "Kærlighed ved sidste blik". Ud & Se, oktober

Jamen, hvordan gør man i virkeligheden?

Jamen, hvordan gør man i virkeligheden? Jamen, hvordan gør man i virkeligheden? Autentiske eksempler på hvad man kan gøre, og hvad man bør undgå i kronikken, essayet og den litterære/analyserende artikel. Til brug for elever, lærere og censorer

Læs mere

Om narrativ terapi med unge

Om narrativ terapi med unge fpf-2006-3-3-kofod.fm Page 174 Friday, September 29, 2006 2:40 PM vol. fokus 34 174 193 Universitetsforlaget 2006 Fagfellevurdert artikkel Om narrativ terapi med unge og hvordan man kommer videre, når

Læs mere

De skriftlige genrer - stx

De skriftlige genrer - stx De skriftlige genrer - stx 1 De skriftlige genrer - stx Stx Det følgende er et forsøg på, at give jer værktøjer (udover det der allerede er udleveret) til at arbejde med de skriftlige genrer i dansk. Der

Læs mere

Hvad venter vi på. Bachelorprojekt af Ellen Ravn Jakobsen Syddansk Universitet, Kolding Maj 2003

Hvad venter vi på. Bachelorprojekt af Ellen Ravn Jakobsen Syddansk Universitet, Kolding Maj 2003 Hvad venter vi på Bachelorprojekt af Ellen Ravn Jakobsen Syddansk Universitet, Kolding Maj 2003 Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...2 2. Analyse af Mens vi venter på Godot...3 2.1. Genre...3 2.2. Sprog...4

Læs mere

Et klik på skærmen - forstår du, hvad du læser? Udfordringer med it-læsestrategier for elever i læsevanskeligheder i overbygningen

Et klik på skærmen - forstår du, hvad du læser? Udfordringer med it-læsestrategier for elever i læsevanskeligheder i overbygningen Et klik på skærmen - forstår du, hvad du læser? Udfordringer med it-læsestrategier for elever i læsevanskeligheder i overbygningen 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 4 Metodeafsnit...

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber Af Jørn Nielsen og Søren Hertz I dette kapitel ønsker vi at beskrive og konkretisere væsentlige dele af vores praksis. Artiklen kan læses som en forlængelse

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

LAD ELEVERNE BLIVE SKRIVERE FRA FØRSTE DAG

LAD ELEVERNE BLIVE SKRIVERE FRA FØRSTE DAG AF DORTE SOFIE MØRK EMUS Lærer på Hanebjerg Skole i Nordsjælland og uddannet på Forfatterskolen for Børne - litteratur. Hun er bl.a. forfatter til letlæste bøger i ungdomsserien TEENZ. Dorte Sofie Mørk

Læs mere

Samarbejde med pårørende ud fra beboernes perspektiver

Samarbejde med pårørende ud fra beboernes perspektiver 1 Samarbejde med pårørende ud fra beboernes perspektiver Ida Schwartz Institutionsbegrebet er ophævet indenfor voksenområdet, og pædagoger arbejder nu i beboernes egne hjem uanset boformen. Når pædagoger

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Interaktionen mellem individ, rum og oplevelse - set i forhold til performancelitteratur. Bachelor opgave i informationsvidenskab og kulturformidling

Interaktionen mellem individ, rum og oplevelse - set i forhold til performancelitteratur. Bachelor opgave i informationsvidenskab og kulturformidling D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Interaktionen mellem individ, rum og oplevelse - set i forhold til performancelitteratur. Bachelor opgave i informationsvidenskab

Læs mere

Ofte og særligt i reklame vil to typer budskaber komme til anvendelse: Den første type lover en problemløsning. Den anden et velbehag.

Ofte og særligt i reklame vil to typer budskaber komme til anvendelse: Den første type lover en problemløsning. Den anden et velbehag. Tænk ikke bare billede, tænk også budskab Bo Bergström Alle kommunikatører ønsker jo at nå frem med deres budskab, uanset om det gælder information, nyhedsformidling eller reklame. Og det er uden tvivl

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius Find din type, før du søger job Fredi Falk Vogelius Find din type før du søger job > Kend dit talent og dine skjulte ressourcer > Vælg det job, der passer til dig > Prøv en personlighedstest på Facebook

Læs mere

Camilla Rau Petersen og Elisabeth Christensen. 11 fortællinger om livet med en aspergerprofil

Camilla Rau Petersen og Elisabeth Christensen. 11 fortællinger om livet med en aspergerprofil Camilla Rau Petersen og Elisabeth Christensen 11 fortællinger om livet med en aspergerprofil Mere end 55.000 danskere har autisme i en af diagnosens mange former, og mindst hver fjerde skønnes at være

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

KÆRLIGHED VED SIDSTE BLIK

KÆRLIGHED VED SIDSTE BLIK NOVELLEN Det handler om drømme Månedens forfatter tager i 2013 udgangspunkt i én af læsernes drømme. Du kan være med til at inspirere forfatterne. Se, hvordan du gør, på side 62. Til højre kan du læse

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Sprogtilegnelse i teori og praksis

Sprogtilegnelse i teori og praksis Sprogtilegnelse i teori og praksis Hvordan lærer børn sprog? Sprog er et komplekst fænomen, og det kan virke som et mysterium, hvordan små børn lærer sprog. De skal inden for meget kort tid af sig selv

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Læringsmiljø, social kompetence og motivation Navn: Studienr.: Lisa Skytte Filipsen A070045 Stamhold: 08-5 Fag: Faglig vejleder: Pædagogisk vejleder: Antal

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen Hvis du vil bygge et skib, skal du ikke kalde folk sammen for at tilvejebringe tømmer eller tilvirke redskaber. Du skal ikke uddelegere opgaver til dem eller fordele arbejdet, men du skal vække deres længsel

Læs mere

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Vejen ud En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen

Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen BØRNERÅDETS Minibørnepanel Skolen set fra børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Forord / 3 Fra børnehave til

Læs mere