DINE RETTIGHEDER. Air Greenland A/S Postbox 1012, 3900 Nuuk Grønland airgreenland.dk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DINE RETTIGHEDER. Air Greenland A/S Postbox 1012, 3900 Nuuk Grønland airgreenland.dk"

Transkript

1 DINE RETTIGHEDER VELKOMMEN OM BORD HOS AIR GREENLAND I denne folder kan du læse, hvad du som passager har af rettigheder og kan forvente af service fra Air Greenland. Du kan læse mere i vores befordringsbestemmelser, som du finder sammen med mange andre nyttige informationer på: Air Greenland A/S Postbox 1012, 3900 Nuuk Grønland airgreenland.dk 1 2

2 Flyvning med Air Greenland vil normalt være undergivet bestemmelserne i Air Greenlands standardvilkår, national lov, grønlandsk særlovgivning og aftaler med Grønlands Selvstyre. Herudover gælder for visse flyvninger også specifikke EU-forordninger, bl.a. Europa-Parlamentets og Rådets forordning af om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91 (Forordningen 261/2004). 1. FORSINKELSE Bliver du udsat for en forsinkelse, kan du have ret til at modtage bistand eller anden kompensation afhængigt af omstændighederne ved forsinkelsen og din rejseplan. Der gælder nemlig forskellige regler afhængigt af, om du rejser internt i Grønland, fra Grønland til et andet land eller fra et EU-land. 1.1 ANSVARSBEGRÆNSNING OG ANSVAR VED PASSAGERFORSINKELSER Reglerne om ansvar og adgang til begrænsning af en forsinkelsesskades størrelse er ens, uanset om du rejser i, fra eller til Grønland: Qaanaaq (NAQ) Pituffik/Thule (THU) PASSAGERFORSINKELSER I tilfælde af passagerforsinkelse har luftfartsselskabet pligt til at betale erstatning for skade, medmindre det har truffet alle nødvendige forholdsregler for at undgå skade, eller det var umuligt at træffe sådanne forholdsregler. Erstatningsansvaret for passagerforsinkelser er begrænset til SDR (Special Drawing Rights) (1 SDR = ca. 9 DKK) for hver passager. Upernavik (JUV) Qaarsut (JQA) Qeqertarsuaq (JGO) Aasiaat (JEG) Sisimiut (JHS) Maniitsoq (JSU) Nuuk (GOH) Uummannaq (UMD) Ilulissat (JAV) Qasigiannguit (JCH) Kangerlussuaq (SFJ) Kulusuk (KUS) Tasiilaq(AGM) Arctic Circle Constable Pynt/Nerlerit Inaat (CNP) Ittoqqortoormiit (OBY) Keflavik (KEF) 1.2 KOMPENSATION OG BISTAND I FORBINDELSE MED VÆSENTLIGE FORSINKELSER VED AFREJSE FRA EU-LANDE Ved rejser fra EU-lande gælder EU-forordning nummer 261/2004, der forpligter Air Greenland til at yde bistand og kompensation til forsinkede passagerer under en række givne forudsætninger: BISTAND Hvis din rejse fra et EU-land forsinkes 1) med to timer eller mere i forbindelse med en flyvning på op til 1500 km eller 2) med tre timer eller mere i forbindelse med en flyvning inden for EU på over 1500 km eller 3) med tre timer eller mere i forbindelse med en flyvning på mellem 1500 km og 3500 km eller 4) med fire timer eller mere i forbindelse med en flyvning på over 3500 km Paamiut (JFR) Narsaq (JNS) Qaqortoq (JJU) Narsarsuaq (UAK) Nanortalik (JNN) Copenhagen (CPH) Her ser du Air Greenlands rutekort. I denne folder kan du læse, hvilke rettigheder du har og hvilke regler, der gælder, når du rejser med os. Der er forskel på, om du rejser på det kommercielle rutenet, i servicekontraktområderne eller på Atlantruterne fra henholdsvis Danmark og Island eller et andet EU-land, hvorfor vi har markeret dem med forskellige farver: Kommercielt rutenet Atlantruter og udenrigsruter Servicekontraktruter Atlantruter og udenrigsruter, hvor der gælder særlige regler fra Island og Danmark (ikke markeret på kortet) tilbyder Air Greenland følgende bistand: b) 2 (to) gratis telefonopkald eller meddelelser afsendt med elektronisk kommunikation c) Overnatning samt transport mellem lufthavn og overnatningssted, såfremt dette måtte være nødvendigt og forsinkelsen varer til dagen efter dit planlagte afrejsetidspunkt Hvis du forsinkes mere end 5 timer, har du ret til refusion af købsprisen for billetten. Hvis du ønsker at få refunderet billetprisen, annulleres rejsen og kan således ikke gennemføres. Air Greenland er ikke forpligtet til at yde ovennævnte bistand, når billetten refunderes, og en eventuel kompensation i henhold til punkt kommer ikke til udbetaling. 2 3

3 1.2.2 KOMPENSATION Du kan muligvis have ret til kompensation, afhængig af årsagen til forsinkelsen og såfremt forsinkelsen ikke skyldes usædvanlige omstændigheder, som ikke kunne have været undgået, selv om Air Greenland traf alle rimelige forholdsregler for at undgå forsinkelsen. Det er endvidere et krav, at forsinkelsen medfører, at flyet kommer frem til sin destination mere end 3 timer efter planlagt ankomst. Kompensationens størrelse varierer fra EUR 250 til EUR 600 afhængigt af afstanden mellem flyvningens afgangslufthavn og ankomstlufthavn. Endvidere kan kompensationen blive reduceret med 50 %, såfremt forsinkelsen er under 4 timer på flyvninger på over km. 1.3 BISTAND VED FORSINKELSER PÅ FLYVNINGER INTERNT I GRØNLAND ELLER FRA GRØNLAND, MEN UDEN FOR Der kan være forskellige årsager til at en forsinkelse opstår. Air Greenlands bistand varierer afhængig af årsagen og omfatter udelukkende den følgende bistand: FORSINKELSE SOM FØLGE AF FORCE MAJEURE-BEGIVENHEDER (FX NATURKATASTROFER) Air Greenland dækker ikke overnatning, transport (såsom taxakørsel) eller forplejning BISTAND VED FORSINKELSE, DER SKYLDES VEJRLIG ELLER morgenmad, frokost, aftensmad og transport mellem lufthavn og overnatningssted, når dette efter Air Greenlands opfattelse er nødvendigt. 1.4 BISTAND VED FORSINKELSER PÅ FLYVNINGER INDEN FOR Når du rejser på servicekontraktruter gælder følgende regler BISTAND VED FORSINKELSE SOM FØLGE AF FORCE MAJEURE- BEGIVENHEDER (FX NATURKATASTROFER), VEJRLIG ELLER morgenmad, frokost, aftensmad og transport mellem lufthavn/heliport og overnatningssted, når dette efter Air Greenlands opfattelse er nødvendigt. 2. AFLYSNING Bliver du udsat for en aflysning, kan du have ret til at modtage bistand eller anden kompensation afhængigt af omstændighederne ved aflysningen og din rejseplan. Der gælder nemlig forskellige regler afhængigt af, om du rejser internt i Grønland, fra Grønland til et andet land eller fra et EU-land. 2.1 ANSVARSBEGRÆNSNING OG ANSVAR VED PASSAGER- FORSINKELSER Hvis du bliver forsinket på grund af en aflysning, er Air Greenlands erstatningsansvar begrænset. Ansvarsbegrænsningen gælder, uanset om du rejser i, fra eller til Grønland: PASSAGERFORSINKELSER Air Greenland skal betale erstatning for den skade du (beviseligt) lider, hvis du bliver forsinket på grund af en aflysning. Dette gælder dog ikke, hvis Air Greenland har truffet alle nødvendige forholdsregler for at undgå skaden, eller det var umuligt at træffe sådanne forholdsregler. Erstatningsansvaret for forsinkelsen er begrænset til SDR (Special Drawing Rights) (1 SDR = ca. 9 DKK) for hver passager. 2.2 KOMPENSATION OG BISTAND I FORBINDELSE MED AFLYSNING AF FLYVNINGER FRA EU-LANDE Ved rejser fra EU-lande gælder EU Forordning nummer 261/2004, der forpligter Air Greenland til at yde bistand og kompensation til passagerer, der får aflyst deres flyafgang under en række givne forudsætninger: BISTAND Hvis din rejse fra et EU-land aflyses, tilbyder Air Greenland dig valget imellem at få refunderet flybilletten eller at få omlagt din rejse til et senere tidspunkt i det omfang, det er muligt. Såfremt din rejse omlægges, så du kan rejse senest dagen efter det oprindeligt planlagte afgangstidspunkt, tilbyder Air Greenland dig desuden: b) 2 (to) gratis telefonopkald eller meddelelser afsendt med elektronisk kommunikation c) Overnatning samt transport mellem lufthavn og overnatningssted, såfremt dette måtte være nødvendigt 4 5

4 2.2.2 KOMPENSATION Såfremt aflysningen ikke skyldes usædvanlige omstændigheder, som ikke kunne have været undgået, selv om Air Greenland traf alle rimelige forholdsregler for at undgå aflysningen, har du ret til kompensation, medmindre: a) Du er blevet oplyst om aflysningen minimum 14 (fjorten) dage før afrejse b) Du er blevet oplyst om aflysningen mellem 7 (syv) og 14 (fjorten) dage før afrejse og blevet tilbudt en alternativ rejse med afgang højst 2 (to) timer før den oprindelige planlagte afgang og med ankomst til bestemmelsesstedet senest 4 (fire) timer efter det oprindelige planlagte ankomsttidspunkt eller c) Du er blevet oplyst om aflysningen inden for 7 (syv) dage før afrejse og tilbudt en alternativ rejse med afgang højst 1 (en) time før den oprindelige planlagte afgang og med ankomst til bestemmelsesstedet senest 2 (to) timer efter det oprindelige planlagte ankomsttidspunkt Størrelsen på kompensationen varierer fra EUR 125 til EUR 600 afhængigt af afstanden mellem flyvningens afgangslufthavn og ankomstlufthavn samt varighed af forsinkelsen, som aflysningen medfører. 2.3 BISTAND VED AFLYSNINGER PÅ FLYVNINGER INTERNT I GRØNLAND ELLER FRA GRØNLAND, MEN UDEN FOR AFLYSNING SOM FØLGE AF FORCE MAJEURE-BEGIVENHEDER (FX NATURKATASTROFER) Air Greenland dækker ikke overnatning, transport (såsom taxakørsel) eller forplejning BISTAND VED AFLYSNING, DER SKYLDES VEJRLIG ELLER morgenmad, frokost, aftensmad og transport mellem lufthavn og overnatningssted, når dette efter Air Greenlands opfattelse er nødvendigt. 2.4 BISTAND VED AFLYSNINGER PÅ FLYVNINGER INDEN FOR Når du rejser på servicekontraktruter gælder følgende regler BISTAND VED FORSINKELSE SOM FØLGE AF FORCE MAJEURE- BEGIVENHEDER (FX NATURKATASTROFER), VEJRLIG ELLER morgenmad, frokost, aftensmad og transport mellem lufthavn/heliport og overnatningssted, når dette efter Air Greenlands opfattelse er nødvendigt. 3. BOARDINGAFVISNING Det kan til tider være nødvendigt at afvise passagerer fra en flyvning, hvor dette ikke skyldes forhold ved passageren selv fx sygdom, fuldskab, truende adfærd mm. Sådanne tilfælde kaldes boardingafvisning og kan fx skyldes overbooking af maskinen eller at det grundet vejrlig/teknik har været nødvendigt at begrænse antallet af passagerer på maskinen. Hvis Air Greenland er nødsaget til at foretage boardingafvisning, vil vi altid først forsøge at finde frivillige, der kan afstå fra en flyvning. Er dette ikke muligt, har Air Greenland dog ret til at boardingafvise passagerer imod deres vilje. 3.1 KOMPENSATION OG BISTAND VED BOARDINGAFVISNING PÅ FLYVNINGER FRA EU-LANDE Ved rejser fra EU-lande gælder EU-forordning nummer 261/2004, der forpligter Air Greenland til at yde bistand og kompensation til passagerer, der bliver boardingafvist under en række givne forudsætninger KOMPENSATION Såfremt du er blevet boardingafvist, og du ikke frivilligt har accepteret at afstå fra flyvningen, har du mulighed for at opnå kompensation. Kompensationens størrelse varierer fra EUR 125 til EUR 600 afhængigt af afstanden mellem flyvningens afgangslufthavn og ankomstlufthavn samt varighed af forsinkelsen, som boardingafvisningen medfører BISTAND Ud over kompensation tilbydes du: b) Overnatning samt transport mellem lufthavn og overnatningssted, hvis dette efter Air Greenlands opfattelse er nødvendigt. Air Greenland anviser transport og overnatning c) 2 (to) gratis telefonopkald eller meddelelser afsendt med elektronisk kommunikation Desuden tilbydes du: d) Refusion af billetprisen for de dele af rejsen, som ikke er foretaget. Såfremt boardingafvisningen har gjort, at formålet med din rejse er forspildt, tilbydes du refusion af hele rejsens billetpris. I sidstnævnte tilfælde tilbydes du endvidere en betalt returflyvning til den by, din rejse udsprang fra eller e) Omlægning af rejsen under sammenlignelige transportbetingelser enten ved førstgivne lejlighed eller på en senere dato efter dit valg, forudsat der er ledige pladser 6 7

5 3.2 BISTAND VED BOARDINGAFVISNING PÅ FLYVNINGER INTERNT I GRØNLAND ELLER FRA GRØNLAND, MEN UDEN FOR BISTAND Air Greenland tilbyder: b) Overnatning samt transport mellem lufthavn og overnatningssted, hvis dette efter Air Greenlands opfattelse er nødvendigt. Air Greenland anviser transport og overnatning c) 1 (ét/en) gratis telefonopkald eller meddelelse afsendt med elektronisk kommunikation (gælder kun i Kangerlussuaq samt Narsarsuaq) Desuden tilbyder Air Greenland: a) Refusion af billetprisen for de dele af rejsen, som ikke er foretaget. Såfremt boardingafvisningen har gjort, at formålet med din rejse er forspildt, tilbydes du refusion af hele rejsens billetpris eller b) Omlægning af rejsen på Air Greenlands rutenet enten ved førstgivne lejlighed eller på en senere dato efter dit valg, forudsat der er ledige pladser 4. BAGAGE 4.1 REKLAMATION I tilfælde af forsinket, beskadiget eller bortkommet bagage skal du hurtigst muligt og skriftligt reklamere til Air Greenland i ankomstlufthavnen (se neden for vedr. PIR-rapport). I tilfælde af skader på indchecket bagage skal du reklamere skriftligt senest 7 (syv) dage efter den dag, hvor bagagen er stillet til din rådighed. I tilfælde af forsinkelse skal du reklamere skriftligt senest 21 (enogtyve) dage efter den dag, hvor bagagen er stillet til din rådighed. Hvis reklamationsfristerne ikke overholdes, fortabes dit krav på erstatning og anden kompensation fra Air Greenland. Er din bagage forsinket eller synligt beskadiget, når du modtager den, skal du inden du forlader lufthavnen henvende dig til Air Greenland for at få udarbejdet en Property Irregularity Report (PIR). Såfremt du senere fremsætter et krav overfor Air Greenland, er det en forudsætning, at PIR-rapporten medsendes. Du skal være opmærksom på, at en PIR-rapport ikke fritager dig for at reklamere skriftligt til Air Greenland inden for de frister, der er beskrevet ovenfor. Før du anmelder et krav til Air Greenland, anbefaler vi, at du først kontakter din egen rejseforsikring. Air Greenland har som luftfartsselskab adgang til at begrænse sit ansvar, hvilket forsikringsselskabet ikke har, ligesom forsikringsselskabet vil kunne hjælpe dig med at føre kontakten med Air Greenland. 4.2 BAGAGEFORSINKELSER I tilfælde af bagageforsinkelse skal Air Greenland betale erstatning for skade forårsaget af forsinkelsen, med mindre Air Greenland har truffet alle nødvendige forholdsregler for at undgå skaden, eller det var umuligt at træffe sådanne forholdsregler. Erstatningsansvaret for bagageforsinkelser er begrænset til SDR (Special Drawing Rights) (1 SDR = ca. 9 DKK) for hver passager FORSINKELSESKØB VED FORSINKET BAGAGE Er din bagage forsinket, kan Air Greenland udlevere et overnight kit. Vi anbefaler, at du straks efter at have anmeldt forsinkelsen til Air Greenland i ankomstlufhavnen, kontakter din rejseforsikring for at anmelde forsinkelsen. Dit forsikringsselskab vil kunne oplyse dig om din mulighed for at foretage forsinkelseskøb. Er du ikke forsikret, kan du i visse tilfælde af længerevarende bagageforsinkelser efter forudgående aftale med Air Greenland i ankomstlufthavnen foretage forsinkelseskøb op til en aftalt økonomisk grænse. Disse refunderes efterfølgende mod dokumentation. Air Greenland forbeholder sig ret til at reducere i refusionen baseret på hvilke genstande, der indkøbes, da genstandene ofte vil have en brugsværdi, der ligger ud over forsinkelsens varighed. Du kan få reglerne for midlertidige indkøb hos Air Greenland i din ankomstlufthavn. Forsinket bagage i forbindelse med en flyvning til din hjemby giver dig ikke adgang til at foretage midlertidige indkøb. Hvis det senere viser sig, at din bagage er helt bortkommet, forbeholder Air Greenland sig ret til at modregne allerede udbetalte forsinkelseskøb i den endelige erstatning. 4.3 ØDELAGT, BORTKOMMET ELLER BESKADIGET BAGAGE Air Greenland har pligt til at betale erstatning for skade på indchecket bagage, der går tabt eller ødelægges, når det transporteres med fly, medmindre skaden skyldes fejl eller mangler ved bagagen. Erstatningsansvaret for skade på indchecket bagage er begrænset til SDR (Special Drawing Rights) (1 SDR = ca. 9 DKK) for hver passager. Air Greenland har kun pligt til at betale erstatning for skade på bagage, der ikke er indchecket (fx håndbagage), såfremt Air Greenland har handlet uagtsomt i forbindelse med skaden. Air Greenland påtager sig intet ansvar for ømtålelige eller let fordærvelige ting. Ligeledes kan vi ikke påtage os ansvaret for ting, der ikke er pakket behørigt ind. Vi er ikke ansvarlige for tab af, skade på eller forsinket levering af ting som let ødelægges, fx, men ikke begrænset til, penge, smykker, sølvtøj, elektronisk udstyr, værdipapirer eller vareprøver. 8 9

6 5. ØVRIGE FORHOLD Udover de ovenstående afsnit omkring forsinkelse, aflysning, boardingafvisning og bagage finder du nedenfor yderligere en række oplysninger vedrørende din rejse med Air Greenland. 5.1 ERSTATNING VED DØD ELLER TILSKADEKOMST Air Greenland er erstatningansvarlig, hvis en passager kommer til skade eller omkommer som følge af en ulykke, der er indtruffet om bord på Air Greenlands luftfartøj eller i forbindelse med indstigning eller udstigning af luftfartøjet. Ansvaret omfatter også et eventuelt tab af forsørger ved dødsfald. Erstatningsansvaret er ubegrænset for skader op til SDR (Special Drawing Rights) (1 SDR = ca. 9 DKK). Air Greenland er dog ikke erstatningsansvarlig for skader, der overstiger SDR, såfremt Air Greenland godtgør, at Air Greenland ikke har handlet uagtsomt (eller forsætligt) i forbindelse med at skaden opstod, eller at skaden alene skyldes tredjemands uagtsomhed (eller forsæt). 5.2 FORSKUDSBETALING Hvis en passager kommer til skade eller omkommer som følge af en flyulykke, udbetaler Air Greenland et forskud til dækning af øjeblikkelige økonomiske behov inden for 15 (femten) dage efter, at det er fastslået, hvem der er den erstatningsberettigede person. I tilfælde af dødsfald kan dette forskud ikke være mindre end SDR (Special Drawing Rights) (1 SDR = ca. 9 DKK). 5.3 ERSTATNINGSANSVAR FOR LUFTFARTSSELSKABER, DER ER UNDERLEVERANDØRER TIL FLYVNINGEN Er det luftfartsselskab, der udfører flyvningen, ikke det samme som det luftfartsselskab, som du har indgået aftalen om befordring med, kan du selv vælge, hvilket af luftfartsselskaberne du vil sende din klage til eller kræve erstatning af. Hvis et luftfartsselskabs navn og kode er anført på billetten, er dette det luftfartsselskab, der er indgået befordringsaftale med. 5.4 SØGSMÅLSFRIST Erstatningssag skal anlægges ved domstolene inden 2 (to) år fra den dato, hvor flyet ankom eller burde være ankommet. 5.5 NEDGRADERING Bliver du nedgraderet på din flyvning med Air Greenland, så du placeres på en lavere klasse end den, du købte billet til, vil du modtage en kompensation på DKK På flyrejser fra et EU-land beregnes refusionen dog som % af billetprisen afhængigt af flyrejsens afstand. 6. KLAGEADGANG 6.1 KLAGE TIL AIR GREENLAND Mener du ikke, at du er blevet behandlet i overensstemmelse med oven stående regler, kan du sende en klage til Air Greenland. Du kan enten kontakte din ankomstlufthavn eller sende en klage til vores Kundeservice i Nuuk. Adresser til lokale lufthavne finder du på: Kontaktinformationer til Kundeservice er: Air Greenland Kundeservice Boks 1012 DK-3900 Nuuk Grønland 6.2 KLAGEADGANG FOR MANGLENDE OVERHOLDELSE AF EU-LOVGIVNING Drejer din klage sig om manglende bistand eller kompensation i henhold til Rådsforordning 261/04 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser for rejser fra et EU-land, skal du sende en klage til Air Greenlands Kundeservice i Nuuk: Air Greenland Kundeservice Boks 1012 DK-3900 Nuuk Grønland Er du ikke tilfreds med Air Greenlands behandling af din klage, kan du klage til: Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S Danmark Formular til klage kan downloades fra Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsens hjemmeside, der ligeledes indeholder supplerende information om dine rettigheder: klage.flypassager.dk/ Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen er udpeget som kompetent myndighed til at håndhæve og træffe afgørelser om ovennævnte EU-forordninger. Det er gratis at klage til Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen, og styrelsens afgørelser er bindende for Air Greenland, hvis sagen ikke indbringes for domstolene. FORBEHOLD Vi tager forbehold for stavefejl i og ændringer af indholdet i denne folder. Den nyeste og gældende version af denne folder vil til enhver tid kunne findes på Air Greenlands hjemmeside:

VELKOMMEN HOS AIR GREENLAND

VELKOMMEN HOS AIR GREENLAND airgreenland.dk DINE RETTIGHEDER VELKOMMEN HOS AIR GREENLAND Denne folder har til formål at skitsere, hvad du som passager har af rettigheder og kan forvente af service fra Air Greenland. Du kan læse mere

Læs mere

Nedenstående betingelser skal gælde for situationerne beskrevet i dette dokument:

Nedenstående betingelser skal gælde for situationerne beskrevet i dette dokument: Nedenstående betingelser skal gælde for situationerne beskrevet i dette dokument: SUN-AIR skal være det transporterende luftfartselskab. Du skal være indehaver af en bekræftet reservation til en af vores

Læs mere

Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange?

Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange? Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange? Denne meddelelse er formuleret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning EC 261/2004.

Læs mere

Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange?

Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange? Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange? Denne meddelelse er formuleret i henhold til Europa- Parlamentets og Rådets forordning EC 261/2004.

Læs mere

FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER EU-KLAGEFORMULAR

FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER EU-KLAGEFORMULAR FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER EU-KLAGEFORMULAR FORMULAR TIL BRUG VED KLAGER OVER ET LUFTFARTSSELSKAB OG/ELLER ET NATIONALT HÅNDHÆVELSESORGAN Flypassagerers rettigheder i tilfælde af afvist ombordstigning,

Læs mere

BEFORDRINGSBESTEMMELSER

BEFORDRINGSBESTEMMELSER BEFORDRINGSBESTEMMELSER 1. Generelt 1.1. Befordringsbestemmelser Befordring vil normalt være undergivet bestemmelserne i Montrealkonventionen af 1999, tillempet national lovgivning (for Danmarks vedkommende

Læs mere

Befordringsbestemmelser DK

Befordringsbestemmelser DK Befordringsbestemmelser DK 1. Generelt 1.1. Befordringsbestemmelser Befordring vil normalt være undergivet bestemmelserne i Montrealkonventionen af 1999, tillempet national lovgivning (for Danmarks vedkommende

Læs mere

Resumé af buspassagerers rettigheder 1

Resumé af buspassagerers rettigheder 1 Resumé af buspassagerers rettigheder 1 Forordning (EU) nr. 181/2011 (i det følgende benævnt "forordningen") finder anvendelse fra den 1. marts 2013. Forordningen fastsætter et minimum af rettigheder for

Læs mere

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Spangsbjerg Kirkevej 133, 6700 Esbjerg Tlf.: 50 16 31 94 E-mail: kontakt@greenlandgetaways.

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Spangsbjerg Kirkevej 133, 6700 Esbjerg Tlf.: 50 16 31 94 E-mail: kontakt@greenlandgetaways. Rejsebetingelser 1 Rejsebetingelser for Greenland Getaways Generelle bestemmelser Alle pakkerejser, der købes af en kunde hos et rejsebureau i Danmark, er underlagt Lov om Pakkerejser. Den lov er til for

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 17.2.2004 L 46/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til

Læs mere

Rejsebetingelser for Greenland Getaways

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Rejsebetingelser for Greenland Getaways Generelle bestemmelser Alle pakkerejser, der købes af en kunde hos et rejsebureau i Danmark, er underlagt Lov om Pakkerejser. Den lov er til for at beskytte den

Læs mere

Bilag 1. Oversigt over helikopterflyvepladser og lufthavne omfattet af nærværende regulativ.

Bilag 1. Oversigt over helikopterflyvepladser og lufthavne omfattet af nærværende regulativ. Bilag 1 Oversigt over helikopterflyvepladser og lufthavne omfattet af nærværende regulativ. A. Helikopterflyvepladser Kullorsuaq Nuussuaq Tasiusaq (UPE) Aappilattoq (UPE) Innaarsuit Upernavik Kujalleq

Læs mere

Godtgørelse på 3.129,15 kr. i anledning forsinkelser med DSBØresund. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Godtgørelse på 3.129,15 kr. i anledning forsinkelser med DSBØresund. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0044 Klageren: XX Indklagede: DSBØresund CVRnummer: 2930824 Klagen vedrører: Godtgørelse på 3.129,15 kr. i anledning forsinkelser med

Læs mere

Takster og betalinger Bilag. Gældende fra 1. januar 2016 Ansvarlig: Svend Christiansen,

Takster og betalinger Bilag. Gældende fra 1. januar 2016 Ansvarlig: Svend Christiansen, Takster og betalinger Bilag Gældende fra 1. januar 2016 Ansvarlig: Svend Christiansen, sci@mit.gl Bilag 1 Oversigt over helikopterflyvepladser og lufthavne omfattet af nærværende regulativ. A. Helikopterflyvepladser

Læs mere

ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN

ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN BESTILLING AF REJSEN Du bestiller rejsen på www.bhutanspecialisten.dk eller på telefon 61 71 51 15. Vi sender dig en tilmeldingsblanket, som du skal udfylde og

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Almindelige betingelser for befordring Februar 2013

Almindelige betingelser for befordring Februar 2013 Almindelige betingelser for befordring Februar 2013 Indhold Indledning... 3 1. Definitioner... 3 2. Anvendelsesområde... 7 3. Billetter... 9 4. Billetpriser, skatter, afgifter og gebyrer... 14 5. Reservationer...

Læs mere

3. december 2009 Ikrafttræden af forordning (EF) nr. 1371/2007 om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser

3. december 2009 Ikrafttræden af forordning (EF) nr. 1371/2007 om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser 3. december 2009 Ikrafttræden af forordning (EF) nr. 1371/2007 om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser "Fra i dag har jernbanepassagerer i EU nye rettigheder" Kort gennemgang af EU's lovgivning

Læs mere

Generelle vilkår for befordring af passagerer og bagage

Generelle vilkår for befordring af passagerer og bagage A/S Postboks 1012 3900 Nuuk Greenland Tel.: +299 34 34 34 Fax: +299 32 72 88 www.airgreenland.gl AS Reg. nr. 30672 Version af 30. november 2017 Generelle vilkår for befordring af passagerer og bagage Indhold:

Læs mere

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder Forbrugerpanelet om rejserettigheder Fire ud af fem respondenter (80%) har købt en privat udlandsrejse inden for de seneste tre år - flertallet inden for det seneste år og i mere end ni ud af ti (95%)

Læs mere

Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Hvorfor Idrættens Rejsebureau (IR)? Hvis man kun køber en flybillet

Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Hvorfor Idrættens Rejsebureau (IR)? Hvis man kun køber en flybillet Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Den danske lovgivning på området er baseret på forbrugerbeskyttelse og er principielt rettet mod ferierejser. Med den sidste udvikling betyder

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Janaur 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Kend dine rettigheder på. flyrejsen

Guide. Foto: Scanpix. Janaur 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Kend dine rettigheder på. flyrejsen Foto: Scanpix Guide Janaur 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider Kend dine rettigheder på flyrejsen Kend dine rettigheder INDHOLD: Forsinkelser meldes til politiet...4 Guide: Det har

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 268/05. afsagt den 12. december 2005 *********************************

K E N D E L S E. i sag nr. 268/05. afsagt den 12. december 2005 ********************************* 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 268/05 afsagt den 12. december 2005 ********************************* KLAGER G L (4 voksne og 1 barn ) Pottemagerporten 11 2650 Hvidovre SALGSBUREAU ARRANGØR

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Veterinær og Fødevare Myndigheden i Grønland (VFMG)

Samarbejdsaftale. mellem. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Veterinær og Fødevare Myndigheden i Grønland (VFMG) Samarbejdsaftale mellem Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Veterinær og Fødevare Myndigheden i Grønland (VFMG) og De Grønlandske Kommuners Landsforening 1. Formål Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

D O M. Afsagt den 27. juni 2016 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Bent Carlsen, Peter Thønnings og Lise Leth-Nissen (kst.)).

D O M. Afsagt den 27. juni 2016 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Bent Carlsen, Peter Thønnings og Lise Leth-Nissen (kst.)). D O M Afsagt den 27. juni 2016 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Bent Carlsen, Peter Thønnings og Lise Leth-Nissen (kst.)). 24. afd. nr. B-1868-15: Scandinavian Airlines System Denmark - Norway

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG AF FLYBILLETTER

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG AF FLYBILLETTER ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG AF FLYBILLETTER Vejle, april 2016 Betingelserne regulerer aftale om formidling af flybilletter mellem VR Travel, CVR 80511817, (herefter benævnt rejsebureauet) og kunder

Læs mere

Generelle betingelser og rejseinformation

Generelle betingelser og rejseinformation Generelle betingelser og rejseinformation KARIBIA TRAVELS er opsat på, at vores kunder får en så god rejseoplevelse som muligt. Vi beder derfor alle vores kunder, om at læse vores rejsevilkår igennem i

Læs mere

Kompensation for flyforsinkelse

Kompensation for flyforsinkelse 2017-22 Kompensation for flyforsinkelse En borger klagede til ombudsmanden over, at Trafik- og Byggestyrelsen (nu Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen) havde truffet afgørelse om, at han ikke var berettiget

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2010/0098 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Phuket, Thailand. 7.4.-21.4.2010 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 8.198 kr. Forsinkelse på hjemrejsen

Læs mere

Grønland lige om lidt

Grønland lige om lidt Grønland lige om lidt Program Flyveturen Mødetid Bagage / pakning Hvor skal vi bo Forplejning I Sdr. Strømfjord I Nuuk På vandreturen Vandretur Niveaudeling Fortræning Kontakt Økonomi Lejrbank/lommepenge

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Pas på ledningerne og livet. Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt

Pas på ledningerne og livet. Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt Pas på ledningerne og livet Gør arbejdet sikkert Kend respektafstandene Meldepligt Indledning Grønlands Elmyndighed har, jf. Fællesbestemmelser for stærkstrømsanlæg Grønland, indført stærkstrømsbekendtgørelsen

Læs mere

Salgs-og rejsevilkår www.aul.gl

Salgs-og rejsevilkår www.aul.gl Salgs-og rejsevilkår www.aul.gl ALMINDELIGE AFTALEVILKÅR VED KØB AF REJSER HOS ARCTIC UMIAQ LINE Vi opfordrer vore rejsende til at gennemlæse salgs- og rejsevilkår inden bestilling/betaling foretages,

Læs mere

Jet Times særlige vilkår og betingelser for befordring af passagerer og bagage

Jet Times særlige vilkår og betingelser for befordring af passagerer og bagage Jet Times særlige vilkår og betingelser for befordring af passagerer og bagage Januar 2015 Kære passager hos Jet Time Nærværende befordringsbetingelser supplerer den aftale, der er indgået mellem Deres

Læs mere

Sagen er behandlet som en småsag, jf. retsplejelovens kapitel 39. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a.

Sagen er behandlet som en småsag, jf. retsplejelovens kapitel 39. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a. Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 24. februar 2014 i sag nr. BS 10S-3927/2013: Laila Andersen 5550 Langeskov og Emil Roth Mhiesen 5550 Langeskov mod Primera Air Scandinavia A/S Digevej 114 2300 København

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1 Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse generelle betingelser finder anvendelse for alle varer og ydelser leveret af HAMLET PROTEIN A/S (i det følgende

Læs mere

Resumé af bestemmelserne om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje 1

Resumé af bestemmelserne om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje 1 Resumé af bestemmelserne om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje 1 Forordning (EU) nr. 1177/2010 om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje finder anvendelse

Læs mere

Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik

Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik Kapitel 5. Husstandsorienteret indkomststatistik Tabel 5.1 a Gennemsnitlig husstandsindkomst (brutto) fordelt på deciler, 2002 Antal 1. decil 2. decil 3. decil 4. decil 5. decil 6. decil 7. decil 8. decil

Læs mere

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002 Turisme 2003:1 Hotelovernatningsstatistikken 2002 Færre overnattede på hoteller i 2002 Denne publikation indeholder statistik for overnatninger på landets hoteller, sømandshjem, højskoler og en levnedsmiddelskole

Læs mere

Klagen vedrører: Refusion af ubrugte Orange togbilletter, idet fly var forsinket, i alt 288 euro.

Klagen vedrører: Refusion af ubrugte Orange togbilletter, idet fly var forsinket, i alt 288 euro. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0075 Klageren: Indklagede: XX 6950 Marstal DSB Fjern- og Regiontog Klagen vedrører: Refusion af ubrugte Orange togbilletter, idet fly

Læs mere

Hotelovernatningsstatistikken 1999

Hotelovernatningsstatistikken 1999 Turisme 2000:3 Endelige tal Figur 1 Denne publikation indeholder de endelige tal for hotelovernatningerne i Grønland 1999. Der skal gøres opmærksom på, at data ikke er direkte sammenlignelige med data

Læs mere

Markedsanalyse af turismen 2006-2007. - Turisterne i gennemsnit brugte ca. 2.500 kr. under deres ophold. Det svarer til et døgnforbrug på ca. 250 kr.

Markedsanalyse af turismen 2006-2007. - Turisterne i gennemsnit brugte ca. 2.500 kr. under deres ophold. Det svarer til et døgnforbrug på ca. 250 kr. Turisme 2008:2 Markedsanalyse af turismen 2006-2007 1. Sammenfatning Ny metode besvarelsesprocent Ny viden Hermed offentliggøres resultaterne for en ny markedsanalyse af turismen med tal for årene 2006

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Hotelovernatningsstatistikken 1998. Antal registrerede hotelovernatninger 1997 og 1998 18.411 15.

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Hotelovernatningsstatistikken 1998. Antal registrerede hotelovernatninger 1997 og 1998 18.411 15. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:3 TURISME Endelige tal Figur 1 Denne publikation indeholder de endelige tal for hotelovernatningerne i Grønland 1998.

Læs mere

August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND

August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND August 2015 HANDICAP KØRSEL REGION MIDTJYLLAND SÅDAN BESTILLER DU - Ring til midttrafik på 87 40 83 00 (tast 1) - Bestil online på midttrafikflextur.dk - Hent app "flextrafik - flextur, teletaxa og handicapkørsel"

Læs mere

VELKOMMEN. Til interesserede i Grønlandsrejse 2018.

VELKOMMEN. Til interesserede i Grønlandsrejse 2018. VELKOMMEN Til interesserede i Grønlandsrejse 2018. Mange har været igennem Grønnedal som tjenestegørende, civil medarbejder i kommune, medrejsende eller i f.m. tjeneste relateret til Grønlands Kommando

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0068 afsagt den 21. november 2013 ****************************** KLAGER KDS (4 pers.) SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV FDM Travel

Læs mere

Delegationsrejsen 2014

Delegationsrejsen 2014 Delegationsrejsen 2014 Erhvervsliv mødes i Grønland Delegationsrejse med Arctic Business Network Så er programmet klar for forårets store delegationsrejse til Grønland et stærkt tilbud til alle med interesse

Læs mere

Overnatningsstatistik 6. februar 2017

Overnatningsstatistik 6. februar 2017 Overnatningsstatistik 6. februar 2017 Overnatninger i 2016 Overnattende gæster i 2016 Der har i 2016 været det højeste antal overnatninger siden registreringen begyndte i år 1994. Der blev foretaget i

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0079 afsagt den 6. juni 2014 ****************************** KLAGER SMBJ (2 personer) v/ fuldmagtshaver KBH SALGSBUREAU ARRANGØR Langley Travel Denmark

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 228/05. afsagt den 17. januar 2006 ****************************** KLAGER S K-S (26 voksne/3 børn) 3070 Snekkersten

K E N D E L S E. i sag nr. 228/05. afsagt den 17. januar 2006 ****************************** KLAGER S K-S (26 voksne/3 børn) 3070 Snekkersten REJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 228/05 afsagt den 17. januar 2006 ****************************** KLAGER S K-S (26 voksne/3 børn) 3070 Snekkersten SALGSBUREAU ARRANGØR Thinggaard Rejser ApS

Læs mere

Manual for rejseguider

Manual for rejseguider Manual for rejseguider Regler for rejseguidetildeling...1 Afrejsebriefing...1 Ved afrejsen i København...1 Mødested...2 Fælles velkomst...2 Udlevering / tjek af billetter...2 Visum...2 Telefon...2 Check

Læs mere

Passagerrettigheder: bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly

Passagerrettigheder: bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly EUROPA-KOMMISSIONEN MEMO Bruxelles, den 14. juni 2012 Passagerrettigheder: bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly Kommissionen har offentliggjort et sæt retningslinjer, der afklarer

Læs mere

Air Greenland Generalforsamling 22. april 2014

Air Greenland Generalforsamling 22. april 2014 Air Greenland Generalforsamling 22. april 2014 Havariet i Ilulissat Markedet i 2013 2013 i overskrifter 2013 i tal Strategi og fremtid OY-GRI havariet 15 personer om bord og ingen alvorlige personskader

Læs mere

2013 statistisk årbog

2013 statistisk årbog 2013 statistisk årbog Transport, turisme og kommunikation Traditionel transport Traditionel transport Hundeslæde er sammen med kajak og konebåd traditionelle transportmidler. Både kajak og konebåd blev

Læs mere

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december Boligsikring Modtagere af Boligsikring i december I nærværende statistik opgøres en husstand som boligsikringsmodtager, hvis summen af registrerede boligsikringsbetalinger til personerne i hustanden er

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 8. oktober 2010 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om buspassagerers rettigheder og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 2008/0237(COD)

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2010/0318 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alcudia, Mallorca. 18.9.-25.9.2010 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 6.986 kr. Utilfredsstillende rejsearrangement

Læs mere

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTESTYRELSEN Marts 2011 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for vejledningen

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark

Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0168 Bilag 1 Offentligt Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark 15. maj 2007 Grundnotat vedrørende meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet

Læs mere

Abonnementsbetingelser DAH SUPER: Indhold:

Abonnementsbetingelser DAH SUPER: Indhold: Abonnementsbetingelser DAH SUPER: Indhold: DAH SUPER abonnementet:... 2 1 - Abonnementets dækningsområde:... 2 2 - Abonnementet dækker:... 2 3 - Bugsering:... 2 4 - Starthjælp/hjulskifte/brændstofudbringning

Læs mere

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted.

Betingelser for erstatning Politianmeldelse af tyveriet skal være sket på det sted, hvor tyveriet fandt sted. REGLER OM OMFANG ID DOKUMENTER - IDDK2011:1 Forsikringen dækker 1. Udgifter til genanskaffelse af id-dokumenter Forsikringen dækker udgifter til at genanskaffe stjålne id - dokumenter, kørekort, pas eller

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark

Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0168 Bilag 2 Offentligt Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark 25. juni 2007 Supplerende grundnotat vedrørende meddelelse fra Kommissionen til Europa-

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0193 afsagt den 21. maj 2015 ****************************** KLAGER KHS (12 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Hekla Travel A/S Hekla Travel A/S REJSEMÅL

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 294/2007 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Wagrain, Østrig. 10.2.-17.2.2007 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 33.888 kr. (ekskl. årsrejseforsikring,

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 265/03. afsagt den *********************************

K E N D E L S E. i sag nr. 265/03. afsagt den ********************************* 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 265/03 afsagt den ********************************* REJSEMÅL: Luxor, Ægypten. 20.2. 6.3. 2003. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 23.048 kr. Manglende erstatning for

Læs mere

2014 statistisk årbog

2014 statistisk årbog 2014 statistisk årbog Turisme, transport og kommunikation 1. Traditionel transport Traditionel transport Hundeslæde er sammen med kajak og konebåd traditionelle transportmidler. Både kajak og konebåd blev

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2003

Overnatningsstatistikken 2003 Turisme 2004:2 Overnatningsstatistikken 2003 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 3,8 pct. i 2003 Færre gæster trods flere registrerede overnatninger i 2003 Figur 1. Antallet af

Læs mere

Turisme 29. december 2014

Turisme 29. december 2014 Turisme 29. december 2014 Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014 Sammenfatning Færre flypassagerer Bopælslande Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober 2013-30. september 2014

Læs mere

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S 1. Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg og leveringer foretaget af ALPHA-elektronik A/S (AE) til

Læs mere

Europaudvalget EU-note - E 25 Offentligt

Europaudvalget EU-note - E 25 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 25 Offentligt DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 22. december 2008 (*)»Luftbefordring forordning (EF) nr. 261/2004 artikel 5 kompensation og bistand til passagerer i tilfælde af

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL Carlson Wagonlit Travel (herefter benævnt CWT) er et erhvervsrejsebureau, som servicerer virksomheder i forbindelse med erhvervsrejser. Ethvert køb hos CWT sker på de efterfølgende generelle betingelser,

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014. Sammenfatning

Turisme. Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014. Sammenfatning Turisme Turisme i perioden 1. okt. 2009-30. sep. 2014 Sammenfatning Færre flypassagerer Bopælslande Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober 2013-30. september 2014 faldet til 69.362

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistikken 2004 2005:2. Sammenfatning

Turisme. Flypassagerstatistikken 2004 2005:2. Sammenfatning Turisme 2005:2 Flypassagerstatistikken 2004 Sammenfatning Antallet af turister steg med 6,1 pct. i 2004 Figur 1. Antallet af turister steg i 2004 med 1.812 personer. Det svarer til en stigning på 6,1 pct.

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Høring vedrørende rammenotat om forordningsforslag om passagerrettigheder

Høring vedrørende rammenotat om forordningsforslag om passagerrettigheder Transportministeriet Att.: Internationalt Kontor Frederiksholms Kanal 27 F 1217 København K 28. januar 2014 Høring vedrørende rammenotat om forordningsforslag om passagerrettigheder for luftfarten Dansk

Læs mere

BILAG 10. 1 KONSEKVENS HVIS RYANAIR IKKE VAR MEDTAGET HOS MOMONDO

BILAG 10. 1 KONSEKVENS HVIS RYANAIR IKKE VAR MEDTAGET HOS MOMONDO 10. Bilag BILAG 1 KONSEKVENS HVIS RYANAIR IKKE VAR MEDTAGET HOS MOMONDO Nedenfor er illusteret, hvilken konsekvens, det ville have været, hvis Ryanair ikke var medtaget i søgeportalen, som tidligere har

Læs mere

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR H T B E N D I X A / S 1. ANVENDELSE 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler, som indgås mellem HT Bendix A/S og

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

Erstatning for flybillet til 599 kr. eller udgift til togbillet på 602 kr. i anledning af mistet flyforbindelse.

Erstatning for flybillet til 599 kr. eller udgift til togbillet på 602 kr. i anledning af mistet flyforbindelse. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0332 Klageren: XX København K Indklagede: DSBØresund Klagen vedrører: Erstatning for flybillet til 599 kr. eller udgift til togbillet

Læs mere

Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND

Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND Handicapkørsel i Region Midtjylland Gældende fra juni 2012 HANDICAPKØRSEL I REGION MIDTJYLLAND RING TIL MIDTTRAFIK PÅ 87 40 83 00 Vi sidder klar ved telefonerne på følgende tidspunkter: Korte rejser (op

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TRANSPORT AF PASSAGERER OG BAGAGE

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TRANSPORT AF PASSAGERER OG BAGAGE ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TRANSPORT AF PASSAGERER OG BAGAGE UK version, august 2014 DANSK VERSION - AUGUST 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE EMNE SIDE 1 Definitioner 3 2 Anvendelsesområde 6 3 Billetter 7 4 Billetpriser

Læs mere

ROTARY INTERNATIONAL Multidistrikt - Danmark. Manual for rejseguider. Afrejsebriefing. Ved afrejsen i København. Regler for rejseguidetildeling

ROTARY INTERNATIONAL Multidistrikt - Danmark. Manual for rejseguider. Afrejsebriefing. Ved afrejsen i København. Regler for rejseguidetildeling ROTARY INTERNATIONAL Multidistrikt - Danmark Manual for rejseguider Regler for rejseguidetildeling... 1 Afrejsebriefing... 1 Ved afrejsen i København... 1 Mødested... 2 Fælles velkomst... 2 Udlevering

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 18.6.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0902/2007 af Joao Figueiras, portugisisk statsborger, om manglende håndhævelse af bestemmelserne

Læs mere

Fælles regler for Kontrakt om international befordring af passagerer og bagage med jernbane (CIV)

Fælles regler for Kontrakt om international befordring af passagerer og bagage med jernbane (CIV) DSB Fælles regler for Kontrakt om international befordring af passagerer og bagage med jernbane (CIV) (Bilag A til konvention om internationale jernbanebefordringer (COTIF). Udgaven af 09.06.1999) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Godtgørelse på 280 kr. for rejsens pris samt godtgørelse for ekstraudgifter til transportudgifter samt for svie og smerte og aflyst ferie.

Godtgørelse på 280 kr. for rejsens pris samt godtgørelse for ekstraudgifter til transportudgifter samt for svie og smerte og aflyst ferie. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0146 Klageren: Indklagede: XX 8000 Aarhus C Abildskou A/S Klagen vedrører: Godtgørelse på 280 kr. for rejsens pris samt godtgørelse

Læs mere

Priserne på JH s hjemmeside er dagspriser og kan opdateres løbende, dvs. flere gange dagligt.

Priserne på JH s hjemmeside er dagspriser og kan opdateres løbende, dvs. flere gange dagligt. 1. ANVENDELSE Nærværende salgs- og forretningsbetingelser ("Forretningsbetingelser") finder anvendelse på alle aftaler, kontrakter og serviceaftaler (Aftalen) mellem Jar House ApS ("JH") og kunder. Ved

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser Indledning 1. Bestilling af rejsen 2. Rejsens pris 3. Betaling 4. Ændring og afbestilling inden afrejsen 5. Rejsebureauets pligter og ansvar efter afrejse 6. Luftfartselskabets ansvar

Læs mere

Turisme. Flypassagerstatistikken 4. kvartal :2. Færre turister til Grønland i 2002

Turisme. Flypassagerstatistikken 4. kvartal :2. Færre turister til Grønland i 2002 Turisme 23:2 Flypassagerstatistikken 4. kvartal 22 Færre turister til Grønland i 22 9,9 pct. færre turister end i 21 Der kom 9,9 pct. færre turister til Grønland i 22 i forhold til 21. Ifølge Grønlands

Læs mere

Rejsetidsgarantibillets gyldighedsperiode på 6 måneder ønskes forlænget. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer)

Rejsetidsgarantibillets gyldighedsperiode på 6 måneder ønskes forlænget. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen (2 stemmer) AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0249 Klageren: XX 8000 Aarhus C Indklagede: DSB Klagen vedrører: Rejsetidsgarantibillets gyldighedsperiode på 6 måneder ønskes forlænget.

Læs mere

Allakkiaq Notat. Uunga Til Offentliggørelse. Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau

Allakkiaq Notat. Uunga Til Offentliggørelse. Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Finansdepartementet Allakkiaq Notat Uunga Til Offentliggørelse Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau I Landsplanredegørelse 2015 er der blandt andet en

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

21. august 2007 EM 2007/45. I henhold til 32 i Landstingets Forretningsorden fremsætter Landsstyret hermed følgende beslutningsforslag:

21. august 2007 EM 2007/45. I henhold til 32 i Landstingets Forretningsorden fremsætter Landsstyret hermed følgende beslutningsforslag: 21. august 2007 I henhold til 32 i Landstingets Forretningsorden fremsætter Landsstyret hermed følgende beslutningsforslag: Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges til Landstingets

Læs mere

Luftfartsloven - Warszawakonventionen (uddrag)

Luftfartsloven - Warszawakonventionen (uddrag) Luftfartsloven - Warszawakonventionen (uddrag) Kapitel 9 Befordring med luftfartøj Anvendelsesområde 90 Bestemmelserne i dette kapitel gælder for befordring med luftfartøj af passagerer, rejsegods eller

Læs mere

Turisme. Turismestatistik i perioden 1. okt. 2006-30. sep. 2011 2011:3. Sammenfatning

Turisme. Turismestatistik i perioden 1. okt. 2006-30. sep. 2011 2011:3. Sammenfatning Turisme 2011:3 Turismestatistik i perioden 1. okt. 2006-30. sep. 2011 Sammenfatning Flere flypassagerer Færre overnattende gæster Antallet af flypassagerer til Grønland er i sæsonen 1. oktober 2010 30.

Læs mere