Almindelige betingelser for befordring Februar 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Almindelige betingelser for befordring Februar 2013"

Transkript

1 Almindelige betingelser for befordring Februar 2013

2 Indhold Indledning Definitioner Anvendelsesområde Billetter Billetpriser, skatter, afgifter og gebyrer Reservationer Indcheckning og boarding Nægtelse og begrænsning af transport Bagage Tidsplaner, forsinkelser, aflysning af afgange og lukning af ruter, boardingafvisning og nedgradering Refusion Adfærd ombord på flyet Arrangering af tillægsydelser Administrative formaliteter Flere Luftfartsselskaber Ansvar Ændringer Tidsfrist for fremsættelse af krav og sagsanlæg Øvrige betingelser Fortolkning

3 Betingelser for Befordring af Passagerer og Bagage Indledning Disse Betingelser regulerer forholdet mellem dig som Passager og os som Luftfartsselskab vedrørende Transporten af dig på et fly, der flyves af os, eller i medfør af en Billet, der bærer vores Airline Designator Code for den pågældende flyrejse eller del af flyrejse. Dine rettigheder og forpligtelser i forhold til os, og vores i forhold til dig, i forbindelse med Transporten er anført i disse Betingelser. Vi anbefaler, at du læser Betingelserne grundigt igennem, da de bl.a. anfører forskellige begrænsninger af betydning for dig, f.eks. vores ansvarsbegrænsning i tilfælde af Skade eller forsinkelser, der måtte ramme dig og/eller din Bagage. Hvis de begrænsninger, der gælder for vores ansvar, ikke opfylder det behov, du har, råder vi dig til at tegne en personlig rejseforsikring. Disse Betingelser kan blive ændret uden forudgående meddelelse. Den til enhver tid gældende version er den, der senest er offentliggjort, og denne kan til enhver tid downloades fra vores hjemmeside, 1. Definitioner Definerede termer i disse Betingelser: "Vi", "Vores" og "Os" betyder Scandinavian Airlines System Denmark - Norway - Sweden. "Du, "Dig, "Din" og "Dine" betyder enhver person, som transporteres eller skal transporteres på et fly i henhold til en Billet, undtagen besætningsmedlemmer. (Se også definitionen af "Passager"). "Aftalte Stop" betyder de steder, bortset fra afrejsested og destination, der står på Billetten, eller som i vores tidsplaner er anført som planlagte stop på ruten. 3

4 "Airline Designator Code" betyder de to eller tre kendingstegn eller -bogstaver, som identificerer de forskellige luftfartsselskaber. "Autoriseret Agent" betyder en passagersalgsagent udnævnt af os til at repræsentere os i forbindelse med salg af vores luftfartsydelser. "Bagage" betyder de personlige ejendele, du måtte medbringe på rejsen. Medmindre andet er anført, dækker det både Indchecket og Ikke- Indchecket Bagage. "Bagagebillet" betyder de dele af Billetten, der har med transporten af din Indcheckede Bagage at gøre. "Bagage-ID-seddel" betyder et dokument udstedt alene til brug for identifikation af Indchecket Bagage. "Billet" betyder enten dokumentet benævnt "Passagerbillet og Bagagebillet" eller den Elektroniske Billet, i begge tilfælde som udstedt af os eller på vegne af os, og omfatter Meddelelse om Kontraktvilkår Indarbejdet ved Henvisning, andre meddelelser og Kuponer. "Dage" betyder kalenderdage, alle ugens syv dage inklusive; idet dog i forhold til afgivelse af meddelelser gælder, at den dag, hvor meddelelsen afsendes, ikke regnes med, og idet dog i forhold til fastsættelsen af en Billets gyldighedsperiode gælder, at den dag, hvor Billetten er udstedt, eller hvor flyrejsen påbegyndes, ikke regnes med. "EF-Forordning 261/2004" betyder Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser. "Ekstraordinære Omstændigheder" betyder situationer, hvor en begivenhed selv ikke med alle rimelige foranstaltninger kunne have været undgået. Særligt i tilfælde af politisk uro, 4

5 meteorologiske forhold, der er uforenelige med gennemførelse af den pågældende flyrejse, sikkerhedsrisici, uventede mangler i forhold til flysikkerhed, strejker, der påvirker et transporterende luftfartsselskab, eller hvor der på grund af en beslutning truffet af lufttrafikledelsen i relation til et bestemt fly på en bestemt dag opstår lang forsinkelse eller aflysning af én eller flere afgange for det pågældende fly. "Elektronisk Billet" betyder en Rejseplan/Kvittering udstedt af os eller på vores vegne, de Elektroniske Kuponer samt et eventuelt boardingdokument. "Elektronisk Kupon" betyder en Elektronisk Flykupon eller andet værdidokument, som findes i vores database. "Flykupon" betyder den del af Billetten, hvorpå der står "gyldig til afrejse", eller i tilfælde af en Elektronisk Billet, den Elektroniske Kupon, og angiver de lokationer, du er berettiget til at blive befordret til eller fra. "Force Majeure" betyder yderst usædvanlige og aldeles uforudsigelige omstændigheder uden for din kontrol, som selv ikke med al behørig omhu kunne have været undgået. "Ikke-indchecket Bagage" betyder al din Bagage bortset fra Indchecket Bagage. "Indchecket Bagage" betyder Bagage, som vi har taget imod og udstedt en Bagagebillet for. "Indcheckningsdeadline" betyder det tidspunkt, som specificeret af luftfartsselskabet for den relevante lufthavn, hvor du senest skal have fuldført din indcheckning og modtaget et eventuelt boarding pass. "Kodedeling" (Code Share) betyder dét, at ét Luftfartsselskab flyver et fly, hvis pladser udbydes af et andet Luftfartsselskab, enten ved brug af sin egen Airline Designator Code alene eller sammen med det transporterende Luftfartsselskabs Airline Designator Code. 5

6 "Konventionen" betyder Konventionen om indførelse af visse ensartede regler for international luftbefordring, underskrevet i Montreal den 28. maj "Kupon" betyder både en Flykupon i papirform og en Elektronisk Kupon, som begge berettiger den anførte Passager til at flyve på den deri anførte afgang. "Luftfartsselskab" (Carrier) betyder et Luftfartsselskab, hvis Airline Designator Code er anført på din Billet eller på en Tilknyttet Billet. "Meddelelse om Kontraktvilkår Indarbejdet ved Henvisning" betyder erklæringer, som er indeholdt i eller leveres sammen med din Billet eller Rejseplan/Kvittering, og som er identificeret som sådan, og i hvilke disse Betingelser og meddelelser er indarbejdet ved henvisning. "Nærmeste Familie" betyder din ægtefælle eller samlever, dine forældre, børn, søskende, bedsteforældre, børnebørn, svigermødre og svigerfædre, svigerinder og svogre, svigersønner og svigerdøtre. "Passager" enhver person, som transporteres eller skal transporteres på et fly i henhold til en Billet, undtagen besætningsmedlemmer. (Se også definitionen af "du", "dig", "din" og "dine"). "Passagerkupon" eller "Passagerkvittering" betyder den del af den Billet, der er udstedt af os eller på vegne af os, og som bærer denne betegnelse, og som du skal beholde. "Rejseplan/Kvittering" betyder et eller flere dokumenter, som vi måtte udstede til Passagerer, der rejser på Elektroniske Billetter, indeholdende Passagerens navn, rejseoplysninger og meddelelser. "SDR" betyder en særlig trækningsrettighed (Special Drawing Right), dvs. den sammensatte valutaenhed, som er den Internationale Valutafonds officielle vekselenhed. Oplysninger om den aktuelle kurs for en SDR i én af de skandinaviske valutaer kan fås i aviser og banker. 6

7 "Skade" omfatter en Passagers død eller skade på legeme eller helbred samt ethvert tab, delvis tab, tyveri eller anden Skade, opstået som følge af eller i forbindelse med Transport eller dertil knyttede services udført af os. "Stop-over" betyder et planlagt stop under rejsen, et sted mellem afrejsestedet og destinationen, som varer minimum 24 timer. "Takster" betyder et luftfartsselskabs offentliggjorte billetpriser, gebyrer og/eller relaterede Betingelser som indleveret til de relevante myndigheder, hvor dette måtte være krævet. "Transport" betyder Transport af Passagerer og/eller Bagage med fly. "Tilknyttet Billet" betyder en Billet udstedt til dig i tilknytning til en anden Billet, idet disse to dermed udgør én kontrakt om Transport. "Tillægsgebyrer Pålagt af Andre end Luftfartsselskabet" betyder gebyrer og tillægsgebyrer, som pålægges af andre end Luftfartsselskabet, typisk offentlige myndigheder og lufthavne. Det kan f.eks. være lufthavnsafgifter, passagerafgifter, osv. "Tillægsgebyrer Pålagt af Luftfartsselskabet" betyder gebyrer og tillægsgebyrer, som pålægges af Luftfartsselskabet, herunder brændstofstillæg, sikkerhedstillæg, servicegebyrer, osv. 2. Anvendelsesområde 2.1 Generelle bestemmelser Undtagen som anført i pkt. 2.2, 2.4, 2.5 og er disse Betingelser kun gældende for afgange eller flysegmenter, som beflyves af os, og/eller hvor vores Airline Designator Code er anført i feltet "Carrier" på Billetten for den pågældende afgang, hhv. flysegment. EF-Forordning 261/2004 er muligvis ikke gældende uden for Europa. Hvis du rejser uden for Europa med fly, som ikke flyves af os, skal du være opmærksom på, at du ikke nødvendigvis er 7

8 berettiget til at modtage hjælp fra os eller det transporterende luftfartsselskab, hvis afgangen annulleres eller forsinkes, eller hvis du nægtes boarding eller nedgraderes. I sådanne tilfælde vil dine rettigheder være bestemt af den lokale lovgivning, der er gældende for den pågældende flyrejse. 2.2 Charter services Hvis Transporten sker i medfør af charteraftale, gælder disse Betingelser alene i det omfang, de er indarbejdet i charteraftalen og/eller Billetten ved henvisning eller på anden måde. 2.3 Kodedeling (Code Share) På nogle services samarbejder vi med andre Luftfartsselskaber ved såkaldt "Kodedeling" (Code Share). Det betyder, at selv om du har en reservation hos os og en Billet, hvor vi ved navn eller Airline Designator Code er angivet som "Carrier", kan det godt være et andet Luftfartsselskab, der står for flyvningen. I sådanne tilfælde vil vi eller vores Autoriserede Agenter underrette dig om, hvilket Luftfartsselskab der står for flyvningen, når du foretager reservationen. Din kontraktpart er det markedsførende Luftfartsselskab, dvs. det Luftfartsselskab, hvis Airline Designator Code står på Flykuponen eller routing slip ud for afgangsnummeret. Uanset ovenstående gælder i tilfælde af sådan kodedeling, at ethvert krav i relation til kompensation og bistand ved boardingafvisning, aflysning, lange forsinkelser eller nedgradering i medfør af EF-Forordning 261/2004 skal indgives til det transporterende luftfartsselskab. Øvrige krav vedrørende Erstatning for dokumenterede tab og omkostninger kan indgives til enten det transporterende eller det markedsførende Luftfartsselskab. Ydermere er i forhold til kodedelingsafgange, der flyves af et andet Luftfartsselskab, og som afgår fra eller ankommer til en amerikansk lufthavn, det transporterende Luftfartsselskabs forsinkelsesberedskabsplan (tarmac delay contingency plan) gældende. Nærmere oplysninger om sådanne beredskabsplaner kan findes på det transporterende Luftfartsselskabs hjemmeside. 8

9 2.4 Forrang Disse Betingelser finder anvendelse, medmindre de strider mod gældende, ufravigelig lov, idet sådan ufravigelig lov i så fald har forrang. Hvis nogen bestemmelse i disse Betingelser findes at være ugyldig i medfør af nogen gældende lov, påvirker dette ikke gyldigheden af de øvrige bestemmelser. 2.5 Betingelsernes forrang i forhold til øvrige regelsæt Medmindre andet følger af disse Betingelser, har disse Betingelser forrang i forhold til eventuelle andre regelsæt, vi måtte have vedrørende bestemte emner. 3. Billetter 3.1 Generelle bestemmelser Billetten udgør endelig dokumentation for den kontrakt om Transport, der er indgået mellem os og den Passager, hvis navn er anført på billetten. Transporten gælder alene den Passager, hvis navn er anført på billetten, og du kan blive bedt om at fremvise behørig ID En Billet kan overdrages i sin helhed (men ikke delvis), under forudsætning af: - at du kontakter os med anmodning herom senest 24 timer før det afgangstidspunkt, der er anført på Billettens første Flykupon; - at det er os, der er det transporterende luftfartsselskab på alle afgange eller flysegmenter på billetten; og -at den person, som Billetten ønskes overdraget til, opfylder og overholder alle betingelserne i den oprindelige Billet. Når du har indleveret din Billet til os, udsteder vi en ny til den person, som Billetten ønskes overdraget til. Der vil gælde de samme betingelser for den nye Billet som for den gamle. Du vil blive opkrævet et administrationsgebyr for overdragelsen. 9

10 Bortset fra ovenstående er Billetter ikkeoverdragelige Nogle Billetter sælges til rabatpriser, og disse kan være helt eller delvis ikkerefunderbare. Hvis en Billet ikke kan refunderes, kan du heller ikke få Tillægsgebyrer Pålagt af Luftfartsselskabet tilbage, hvorimod Tillægsgebyrer Pålagt af Andre end Luftfartsselskabet altid kan refunderes, dog eventuelt mod betaling af et administrationsgebyr. Du bør vælge den pris, der passer bedst til dit behov. Du bør også overveje, om du har tilstrækkelig forsikringsdækning i tilfælde af, at du bliver nødt til at afbestille din Billet (a) Hvis du har en Billet, som beskrevet i pkt ovenfor, og på grund af Force Majeure bliver forhindret i at tage afsted, vil vi - forudsat du straks giver os besked og fremlægger dokumentation for Force Majeure-begivenheden - efter vores valg enten refundere Billetten inden for rimelig tid eller kreditere dig den ikkerefunderbare del af prisen til brug for fremtidige rejser med os, i begge tilfælde med fradrag af et administrationsgebyr (b) Hvis du har en Billet, som beskrevet i ovenfor, og på grund af Force Majeure bliver forsinket til den planlagte afgang, vil vi - forudsat du straks giver os besked og fremlægger dokumentation for Force Majeurebegivenheden - snarest muligt give dig plads på en anden af vores planlagte afgange, hvor der måtte være ledig plads, uden yderligere beregning Billetten er og forbliver til enhver tid det udstedende Luftfartsselskabs ejendom Medmindre du har en Elektronisk Billet, kan du kun komme med på en afgang, hvis du kan fremvise gyldig Billet indeholdende den for den afgang gældende Flykupon samt alle andre ubrugte Flykuponer og Passagerkuponen. Du vil heller ikke kunne komme med, hvis din Billet er beskadiget eller er blevet ændret af andre end os eller vores Autoriserede Agent. Hvis du har en Elektronisk Billet, kan du kun komme med på en afgang, hvis du fremviser behørig ID og en 10

11 gyldigt udstedt Elektronisk Billet med dit navn på (a) Hvis du mister eller får beskadiget din Billet (eller nogen del af den) som beskrevet i pkt ovenfor, vil vi - hvis vi har udstedt den pågældende Billet - på din anmodning ombytte Billetten (eller den pågældende del af samme) ved at udstede en ny, forudsat der er dokumentation, umiddelbart tilgængelig på tidspunktet, for, at der har været udstedt en gyldig Billet til den eller de pågældende afgang(e). Hvis vi eller et andet Luftfartsselskab som følge af misbrug af den oprindelige Billet påføres tab eller omkostninger, skal du erstatte os disse tab eller omkostninger, i det omfang disse er uundgåelige og rimelige, op til værdien af den oprindelige Billet. Hvis de pågældende tab skyldes uagtsomhed fra vores side, vil vi ikke kræve dem erstattet af dig. Vi opkræver et administrationsgebyr herfor, medmindre tabet eller beskadigelsen skyldes uagtsomhed fra vores eller en af vores Autoriserede Agenters side (b) Hvis du mister eller får beskadiget en Billet, der er fuldt refunderbar, vil vi muligvis kræve, at du betaler den fulde pris for en ny Billet, idet du i så fald vil kunne få Billetten refunderet, når og hvis vi finder det godtgjort, at den mistede eller beskadigede Billet ikke er blevet benyttet inden udløbet af dens gyldighedsperiode. Hvis du genfinder den oprindelige Billet inden udløbet af dens gyldighedsperiode og returnerer den til os, vil refusionen finde sted på dette tidspunkt En Billet er værdifuld, og du bedes passe godt på den og sørge for, at den ikke bortkommer eller bliver stjålet. 3.2 Gyldighedsperiode Medmindre andet er anført på billetten, i disse Betingelser eller i gældende Takster, (som muligvis begrænser gyldigheden af en Billet, hvilket i så fald vil fremgå af Billetten), er en Billet gyldig: (a) i ét år fra udstedelsesdatoen; eller (b) hvis den første rejse på Billetten påbegyndes inden for ét år fra udstedelsesdatoen, da ét år fra 11

12 tidspunktet for påbegyndelsen af denne første rejse Hvis du efter at have påbegyndt din rejse på grund af sygdom bliver ude af stand til at rejse inden for gyldighedsperioden, kan gyldighedsperioden for din billet kun forlænges i henhold til de bestemmelser, der gælder for billetten Hvis en Passager dør under en rejse, kan eventuelle ledsagere få deres Billetter ændret, således at mindstekravet om ophold frafaldes eller gyldighedsperioden forlænges. I tilfælde af dødsfald i nærmeste familie til en Passager, som har påbegyndt sin rejse, vil denne Passager og eventuelle ledsagende medlemmer af dennes nærmeste familie tilsvarende kunne få deres Billetter ændret. En sådan ændring vil blive foretaget efter modtagelse af gyldig dødsattest. Gyldighedsperioden vil ikke kunne forlænges til mere end femogfyrre (45) dage fra dødstidspunktet. 3.3 Kuponrækkefølge og -brug Din Billet er kun gyldig til den transport, der står på Billetten, fra afrejsestedet, over eventuelle Aftalte Stop og frem til den endelige destination. Den pris, du har betalt, er baseret på vores Takster og gælder for den transport, der står på Billetten. Den udgør en essentiel del af vores kontrakt med dig. Billetten mister sin gyldighed, hvis ikke alle Kuponer anvendes i den rækkefølge, der står på billetten finder ikke anvendelse på billetter købt til afgange, som SAS flyver, hvor billetten er udstedt på et SK/117-dokument, og hvor flyrejsen starter i Europa, når der anvendes SAS One Way-priser inden for Europa. Hvis alle udrejseflykuponer er fuldstændig ubrugte, kan hjemrejseflykuponerne anvendes Hvis du vil ændre på noget i din rejse, skal du kontakte os på forhånd. Du vil så få oplyst den ændrede pris og kan derefter vælge at acceptere den nye pris eller beholde din oprindelige Billet uden ændringer. Hvis du på grund af Force Majeure bliver nødt til at ændre i din rejse, skal du kontakte os hurtigst muligt, og vi vil i så fald 12

13 gøre rimelige bestræbelser på at transportere dig til dit næste Stop-over eller din endelige destination uden at ændre på billetprisen Hvis du ændrer i din rejse uden aftale med os, vil vi opgøre den korrekte pris for din faktiske rejse. Du vil blive opkrævet en eventuel difference mellem den pris, du har betalt, og den samlede pris for din ændrede rejse. Hvis den nye pris er lavere, vil du få differencen tilbage, men ud over dette vil dine ubrugte Kuponer ikke have nogen værdi Du skal være opmærksom på, at selv om visse ændringer ikke medfører ændringer i prisen, er der andre - såsom ændring af afrejsested (hvis du f.eks. skipper den første del af rejsen) eller ombytning af flyveretningen - som kan medføre en prisforøgelse. Mange billetpriser gælder kun de datoer og de afgange, der står på billetten, og ændringer er muligvis slet ikke tilladt eller kræver betaling af et tillægsgebyr Hver Flykupon i din Billet er gyldig til transport i den betjeningsklasse, på den dato og den afgang, som der reserveret plads til. Hvis en Billet oprindeligt er udstedt uden angivelse af nogen reservation, kan der efterfølgende reserveres plads i henhold til vores Takster og med forbehold af ledig plads på den anførte afgang Du skal være opmærksom på, at hvis du udebliver fra en afgang uden forudgående meddelelse til os, kan vi annullere dine hjemrejse- eller videregående reservationer. Hvis du imidlertid giver forudgående meddelelse til os, vil dine senere reservationer ikke blive annulleret, men pkt vil i så fald finde anvendelse Du skal være opmærksom på, at vi for at nedbringe overbooking vil annullere én eller flere af dine bookinger, hvis du har foretaget flere bookinger til en destination, end du har købt Billetter til. 3.4 Luftfartsselskabets navn og adresse Vores navn kan på billetten være forkortet til vores Airline Designator Code eller andet. Vores 13

14 adresse skal anses for at være den afrejselufthavn, der er anført ud for den første forkortelse af vores navn i feltet "Carrier" på Billetten eller, i tilfælde af en Elektronisk Billet, som anført ved vores første flysegment i Rejseplanen/Kvitteringen. 4. Billetpriser, skatter, afgifter og gebyrer 4.1 Billetpriser Medmindre andet er udtrykkeligt anført, gælder billetprisen kun for transport fra afgangslufthavn til ankomstlufthavn. Medmindre andet er udtrykkeligt anført, er transport på jorden mellem lufthavne og mellem lufthavne og byterminaler ikke inkluderet i billetprisen. Medmindre andet er aftalt, beregnes din billetpris i overensstemmelse med vores Takster pr. den dag, hvor du foretager reservationen af din Billet, gældende for de på Billetten anførte dage og den på Billetten anførte rejseplan. Hvis du ændrer i rejseplanen eller på rejsedatoerne, kan prisen ændre sig. 4.2 Skatter, afgifter og gebyrer Såvel Tillægsafgifter Pålagt af Luftfartsselskabet som Tillægsafgifter Pålagt af Andre end Luftfartsselskabet skal betales af dig Hvis du afbestiller en refunderbar Billet, vil du få både Tillægsafgifter Pålagt af Luftfartsselskabet og Tillægsafgifter Pålagt af Andre end Luftfartsselskabet refunderet. Afhængigt af Billettype kan refusionen være med fradrag af et administrationsgebyr. Hvis du afbestiller en ikke-refunderbar Billet, er du alene berettiget til at få Tillægsgebyrer Pålagt af Andre end Luftfartsselskabet refunderet, og refusionen vil være med fradrag af et administrationsgebyr. 4.3 Valuta Billetpriser, skatter, afgifter og gebyrer skal betales i valutaen i det land, Billetten er udstedt i, medmindre vi eller vores Autoriserede Agent på betalingstidspunktet eller tidligere har meddelt, at betaling skal foretages i en anden valuta (eksempelvis fordi den lokale valuta ikke kan 14

15 omveksles). Vi kan vælge at modtage betaling i en anden valuta. 5. Reservationer 5.1 Reservationskrav Vi eller vores Autoriserede Agenter registrerer din(e) reservation(er). Vi giver dig gerne skriftlig bekræftelse på din(e) reservation(er), hvis du beder om det Visse billetpriser knytter der sig betingelser til, som begrænser eller ekskluderer din ret til at ændre eller afbestille reservationer eller til at anmode om tilbagebetaling. 5.2 Frist for betaling af billetter Hvis du ikke har betalt for Billetten inden udløbet af den af os eller vores Autoriserede Agenter oplyste frist, kan vi annullere din reservation. 5.3 Personlige oplysninger Du anerkender, at vi modtager personlige oplysninger til brug for: at foretage en reservation, købe en Billet, kontakte dig vedrørende indcheckning og øvrige oplysninger om din rejse, fremskaffe tillægsydelser som f.eks. hotelreservation og billeje, udvikle og tilbyde tjenesteydelser som f.eks. særlige faciliteter for folk med reduceret mobilitet, særlig kost eller andre særlige ønsker, vores passagerer måtte have, facilitere immigrationsog indrejseprocedurer, samt stille sådanne oplysninger til rådighed for offentlige instanser, i forbindelse med din rejse. Til brug for disse formål bemyndiger du os til at opbevare og anvende disse oplysninger og til at videregive dem til vores egne kontorer, Autoriserede Agenter, offentlige instanser, andre luftfartsselskaber og øvrige tredjemænd såvel inden for som uden for EU i forbindelse med ovenstående tjenesteydelser. Dine personlige oplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med SAS Privatlivspolitik (Privacy Policy), jf Pladser Vi bestræber os på at opfylde specielle ønsker til pladsanvisning, men kan dog ikke garantere, at 15

16 ønsker om bestemte pladser vil kunne opfyldes. Vi forbeholder os retten til at anvise eller omfordele pladser til enhver tid, også efter boarding har fundet sted. Dette kan være nødvendigt af drifts- eller sikkerhedshensyn. 5.5 Genbekræftelse af reservationer Reservationer til videregående eller returrejser vil muligvis skulle genbekræftes inden for nærmere bestemte frister. Vi underretter dig om, hvornår det er tilfældet, og hvor og hvordan det gøres. Hvis der kræves genbekræftelse, og du ikke gør det, kan vi annullere dine videregående eller returreservationer. Hvis du imidlertid meddeler os, at du fortsat ønsker at rejse, og der er plads på flyet, vil vi genoprette dine reservationer og transportere dig. Er der ikke plads på flyet, vil vi gøre rimelige bestræbelser på at transportere dig til din næste eller endelige destination Du rådes til at undersøge hos eventuelle andre Luftfartsselskaber, der måtte være involveret i din rejse, om disse stiller krav om genbekræftelse. Hvis det er tilfældet, skal du genbekræfte over for det Luftfartsselskab, hvis kode står ud for den pågældende afgang på billetten. 6. Indcheckning og boarding 6.1 Generelle bestemmelser Indcheckningsfrister kan variere fra lufthavn til lufthavn, og du er selv ansvarlig for at orientere dig om dem og overholde dem. Du skal derfor sørge for at have rigelig tid til at overholde Indcheckningsfrister. Vi forbeholder os retten til at annullere din reservation, hvis du ikke overholder de anførte Indcheckningsfrister. Du skal være færdig med indcheckningsprocessen senest på det anførte tidspunkt Vi, eller vores Autoriserede Agenter, underretter dig om Indcheckningsfristen for din første afgang med os. Ved eventuelle videregående afgange på rejsen er du selv ansvarlig for at orientere dig om Indcheckningsfristerne. Oplysning om Indcheckningsfrister for vores afgange kan fås hos os eller vores Autoriserede Agenter. 16

17 6.1.3 Du skal være ved boardinggaten senest på det tidspunkt, som vi eller vores Autoriserede Agent har meddelt dig ved indcheckningen Såfremt du ikke er ved boardinggaten i rette tid, kan vi annullere din plads Vi er ikke ansvarlige over for dig for noget tab eller nogen udgift, du måtte blive påført som følge af din manglende overholdelse af bestemmelserne i dette punkt, medmindre der er tale om uagtsomhed fra vores side. 7. Nægtelse og begrænsning af transport 7.1 Ret til at nægte transport Vi kan efter en rimelig, skønsmæssig vurdering nægte at transportere dig eller din Bagage, hvis vi forinden skriftligt har meddelt dig, at vi ikke på noget tidspunkt efter datoen for sådan meddelelse vil transportere dig på vores fly. Vi kan også nægte at transportere dig eller din Bagage, hvis én eller flere af følgende omstændigheder er indtruffet eller efter vores rimelige overbevisning vil kunne indtræffe: det er nødvendigt af hensyn til overholdelse af gældende love, forordninger eller bekendtgørelser; transporten af dig eller din Bagage vil kunne være til skade for eller kunne påvirke andre Passagerers eller besætningsmedlemmers sundhed eller sikkerhed eller være til væsentlig gene for dem; din mentale eller fysiske tilstand, herunder eventuel påvirkning af alkohol eller stoffer, udgør en fare eller risiko for dig selv, for andre Passagerer, for besætningsmedlemmer eller for ejendom; du har tidligere udvist dårlig opførsel på en flyrejse, og vi har grund til at tro, at det vil ske igen; du har nægtet at lade dig selv eller din Bagage undersøge i sikkerhedskontrollen; 17

18 7.1.6 du har ikke betalt gældende billetpris, skatter, afgifter eller gebyrer; du lader ikke til at have gyldige rejsepapirer; du forsøger at komme ind i et land, som du er på vej igennem i transit, eller hvortil du ikke har gyldige rejsepapirer; du ødelægger dine rejsepapirer under rejsen eller nægter at aflevere dine rejsepapirer til besætningen, hvis de beder dig om det; eller hvis vi på nogen anden måde har grund til at tro, at du ikke vil få tilladelse til indrejse i dit destinationsland eller noget andet land, som du måtte skulle passere igennem; du fremviser en Billet, der er anskaffet ulovligt, er købt af en anden enhed end os eller vores Autoriserede Agenter, er meldt bortkommet eller stjålet, er falsk, eller du kan ikke dokumentere, at du er den person, hvis navn står på Billetten; du har ikke overholdt kravene i pkt. 3.3 ovenfor vedrørende kuponrækkefølge og -brug, eller du fremviser en Billet, som er blevet udstedt eller ændret på nogen måde andet end af os eller vores Autoriserede Agenter, eller Billetten er beskadiget; du efterlever ikke vores sikkerhedsinstrukser. 7.2 Særlig bistand Transport af uledsagede børn, umyndiggjorte, gravide, sygdomsramte eller andre med behov for særlig bistand kræver forudgående aftale med os, medmindre andet følger af gældende love, forordninger eller bekendtgørelser. Passagerer med handicap, som ved bookingen har meddelt os deres eventuelle særlige behov, og som er accepteret som Passagerer af os, vil ikke efterfølgende blive nægtet Transport på baggrund af sådant handicap eller sådanne særlige behov. Endvidere vil vi gøre alle rimelige bestræbelser på at yde bistand til passagerer med handicap, selv hvis disse ikke på forhånd har givet os besked om deres særlige behov. 18

19 7.2.2 Særlig assistance vil blive ydet i overensstemmelse med vores regler herom. Disse oplysninger kan til enhver tid downloades fra vores hjemmeside på adressen Uledsagede børn (UM) vil ikke blive tilladt at rejse, hvis der før afgangstidspunktet er dårlige vejrforhold eller andre ekstraordinære omstændigheder, der indikerer, at det vil kunne blive vanskeligt at lande på det planlagte ankomststed. 8. Bagage 8.1 Bagage, der må medbringes uden beregning Noget Bagage vil kunne medbringes uden beregning, alt efter vores regler og begrænsninger. Oplysninger herom kan til enhver tid downloades fra vores hjemmeside på adressen Bagageovervægt Skal du have mere Bagage med, end hvad der må medbringes uden beregning, skal du betale et gebyr for dette. Du kan se satserne herfor på Genstande, der ikke kan accepteres som Bagage Din Bagage må ikke indeholde: effekter, som med sandsynlighed vil være til fare for flyet eller for personer eller ejendom ombord på flyet, som f.eks. de, der er anført i International Civil Aviation Organization (ICAO) Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air, International Air Transport Association (IATA) Dangerous Goods Regulations samt vores egne regelsæt (nærmere oplysninger kan fås hos os på anmodning); effekter, hvor Transport af disse er forbudt i henhold til gældende love, forordninger eller bekendtgørelser i et af de lande, hvor der skal flyves fra, til eller over. 19

20 levende dyr, med de undtagelser der fremgår af pkt. 8.9; effekter, som efter vores rimelige skøn er uegnede til Transport, fordi de er farlige eller ikke sikre, eller på grund af deres vægt, størrelse, form eller karakter, eller som er skrøbelige eller letfordærvelige, under hensyntagen til bl.a. typen af fly, der anvendes Skydevåben og ammunition, bortset fra til jagt- eller sportsbrug, må ikke medbringes som Bagage. Skydevåben og ammunition til jagt- eller sportsbrug kan accepteres som Indchecket Bagage. Skydevåben skal være afladede, sikrede og behørigt pakket. Transport af ammunition er underlagt ICAO- og IATA -reglerne som anført i pkt Våben som f.eks. antikke skydevåben, sværd, knive og lignende kan muligvis accepteres som Indchecket Bagage, efter vores skøn, men må ikke medbringes i kabinen Dette pkt gælder alene Transport, som ikke involverer noget sted i USA som afrejsested, destinationssted eller aftalt stop. I tillæg til de i pkt nævnte restriktioner gælder, at du på rejser, der ikke involverer noget sted i USA som afrejsested, destinationssted eller aftalt stop, ikke i din Indcheckede Bagage må have skrøbelige eller letfordærvelige effekter eller særligt værdifulde effekter, herunder (men ikke begrænset hertil) penge, nøgler, receptpligtig medicin, briller/solbriller, flasker, kameraer, smykker, ædelmetaller, computere, personlige elektroniske enheder, mobiltelefoner, musikinstrumenter, omsætningspapirer, værdipapirer eller andre værdigenstande, forretningsdokumenter, pas eller andre former for ID, eller prøver. Hvis du i din Indcheckede Bagage har nogen effekter, der er forbudt i henhold til dette punkt, er vi ikke ansvarlige for eventuel tab af, forsinkelse af eller skade på sådanne effekter Dette pkt gælder alene Transport, som involverer et sted i USA som afrejsested, destinationssted eller aftalt stop. 20

Generelle betingelser for flytransport

Generelle betingelser for flytransport Generelle betingelser for flytransport September 2014 Præambel Disse betingelser for transport er gældende for forholdet mellem dig som passager og os som flyselskab vedrørende din transport om bord på

Læs mere

GENERELLE TRANSPORTBETINGELSER (PASSAGERER OG BAGAGE)

GENERELLE TRANSPORTBETINGELSER (PASSAGERER OG BAGAGE) GENERELLE TRANSPORTBETINGELSER (PASSAGERER OG BAGAGE) 1 DEFINITIONER I nærværende Transportbetingelser, med mindre sammenhængen kræver en anden betydning eller andet er udtrykkeligt fastsat, har de i disse

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TRANSPORT AF PASSAGERER OG BAGAGE

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TRANSPORT AF PASSAGERER OG BAGAGE ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TRANSPORT AF PASSAGERER OG BAGAGE UK version, august 2014 DANSK VERSION - AUGUST 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE EMNE SIDE 1 Definitioner 3 2 Anvendelsesområde 6 3 Billetter 7 4 Billetpriser

Læs mere

Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange?

Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange? Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange? Denne meddelelse er formuleret i henhold til Europa- Parlamentets og Rådets forordning EC 261/2004.

Læs mere

Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange?

Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange? Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange? Denne meddelelse er formuleret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning EC 261/2004.

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Spangsbjerg Kirkevej 133, 6700 Esbjerg Tlf.: 50 16 31 94 E-mail: kontakt@greenlandgetaways.

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Spangsbjerg Kirkevej 133, 6700 Esbjerg Tlf.: 50 16 31 94 E-mail: kontakt@greenlandgetaways. Rejsebetingelser 1 Rejsebetingelser for Greenland Getaways Generelle bestemmelser Alle pakkerejser, der købes af en kunde hos et rejsebureau i Danmark, er underlagt Lov om Pakkerejser. Den lov er til for

Læs mere

Nedenstående betingelser skal gælde for situationerne beskrevet i dette dokument:

Nedenstående betingelser skal gælde for situationerne beskrevet i dette dokument: Nedenstående betingelser skal gælde for situationerne beskrevet i dette dokument: SUN-AIR skal være det transporterende luftfartselskab. Du skal være indehaver af en bekræftet reservation til en af vores

Læs mere

Rejsebetingelser for Greenland Getaways

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Rejsebetingelser for Greenland Getaways Generelle bestemmelser Alle pakkerejser, der købes af en kunde hos et rejsebureau i Danmark, er underlagt Lov om Pakkerejser. Den lov er til for at beskytte den

Læs mere

Jet Times særlige vilkår og betingelser for befordring af passagerer og bagage

Jet Times særlige vilkår og betingelser for befordring af passagerer og bagage Jet Times særlige vilkår og betingelser for befordring af passagerer og bagage Januar 2015 Kære passager hos Jet Time Nærværende befordringsbetingelser supplerer den aftale, der er indgået mellem Deres

Læs mere

Generelle vilkår for befordring af passagerer og bagage

Generelle vilkår for befordring af passagerer og bagage A/S Postboks 1012 3900 Nuuk Greenland Tel.: +299 34 34 34 Fax: +299 32 72 88 www.airgreenland.gl AS Reg. nr. 30672 Version af 30. november 2017 Generelle vilkår for befordring af passagerer og bagage Indhold:

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Befordringsbestemmelser DK

Befordringsbestemmelser DK Befordringsbestemmelser DK 1. Generelt 1.1. Befordringsbestemmelser Befordring vil normalt være undergivet bestemmelserne i Montrealkonventionen af 1999, tillempet national lovgivning (for Danmarks vedkommende

Læs mere

Resumé af buspassagerers rettigheder 1

Resumé af buspassagerers rettigheder 1 Resumé af buspassagerers rettigheder 1 Forordning (EU) nr. 181/2011 (i det følgende benævnt "forordningen") finder anvendelse fra den 1. marts 2013. Forordningen fastsætter et minimum af rettigheder for

Læs mere

FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER EU-KLAGEFORMULAR

FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER EU-KLAGEFORMULAR FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER EU-KLAGEFORMULAR FORMULAR TIL BRUG VED KLAGER OVER ET LUFTFARTSSELSKAB OG/ELLER ET NATIONALT HÅNDHÆVELSESORGAN Flypassagerers rettigheder i tilfælde af afvist ombordstigning,

Læs mere

BEFORDRINGSBESTEMMELSER

BEFORDRINGSBESTEMMELSER BEFORDRINGSBESTEMMELSER 1. Generelt 1.1. Befordringsbestemmelser Befordring vil normalt være undergivet bestemmelserne i Montrealkonventionen af 1999, tillempet national lovgivning (for Danmarks vedkommende

Læs mere

Passagerrettigheder: bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly

Passagerrettigheder: bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly EUROPA-KOMMISSIONEN MEMO Bruxelles, den 14. juni 2012 Passagerrettigheder: bevægelseshæmmede personers rettigheder, når de rejser med fly Kommissionen har offentliggjort et sæt retningslinjer, der afklarer

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL Carlson Wagonlit Travel (herefter benævnt CWT) er et erhvervsrejsebureau, som servicerer virksomheder i forbindelse med erhvervsrejser. Ethvert køb hos CWT sker på de efterfølgende generelle betingelser,

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL Carlson Wagonlit Travel (herefter benævnt CWT) er et erhvervsrejsebureau, som servicerer virksomheder i forbindelse med erhvervsrejser. Ethvert køb hos CWT sker på de efterfølgende generelle betingelser,

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0068 afsagt den 21. november 2013 ****************************** KLAGER KDS (4 pers.) SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV FDM Travel

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport I det nedenstående benævnt kaldes Flyttefirmaet for F. Ved kunden skal det forstås ejeren respektive den, der på ejers vegne er bemyndiget

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Med AUTORISERT AGENT menes en salgsrepræsentant med fuldmagt til at repræsentere Air Cairo i forbindelse med salg af flytransport på vores rutenet.

Med AUTORISERT AGENT menes en salgsrepræsentant med fuldmagt til at repræsentere Air Cairo i forbindelse med salg af flytransport på vores rutenet. INDLEDNING Disse generelle vilkår regulerer forholdet mellem dig, som passager og Air Cairo som flyselskab når du bestiller en rejse med deres rutefly eller du har en billet, eller en del af en billet,

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Ved lejeaftaler, der indgås på en dato senere end 6 uger før planlagt ankomstdato, forfalder lejen til betaling i fuldt omfang med det samme.

Ved lejeaftaler, der indgås på en dato senere end 6 uger før planlagt ankomstdato, forfalder lejen til betaling i fuldt omfang med det samme. Flytransport Du skal selv arrangere din transport til og fra Kreta og siden informere os om, hvornår du ankommer / rejser. For information om flyselskaber m.v. se vores sider med links. Vi påtager os intet

Læs mere

Resumé af bestemmelserne om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje 1

Resumé af bestemmelserne om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje 1 Resumé af bestemmelserne om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje 1 Forordning (EU) nr. 1177/2010 om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje finder anvendelse

Læs mere

Godtgørelse på 3.129,15 kr. i anledning forsinkelser med DSBØresund. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Godtgørelse på 3.129,15 kr. i anledning forsinkelser med DSBØresund. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0044 Klageren: XX Indklagede: DSBØresund CVRnummer: 2930824 Klagen vedrører: Godtgørelse på 3.129,15 kr. i anledning forsinkelser med

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Generelle betingelser og rejseinformation

Generelle betingelser og rejseinformation Generelle betingelser og rejseinformation KARIBIA TRAVELS er opsat på, at vores kunder får en så god rejseoplevelse som muligt. Vi beder derfor alle vores kunder, om at læse vores rejsevilkår igennem i

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Foto-kontrakt. Kunde(r) Fotograf. Begivenheds information. Side 1 af 5. Telefon: Telefon: E-mail: E-mail: Postnummer: By: Hjørring

Foto-kontrakt. Kunde(r) Fotograf. Begivenheds information. Side 1 af 5. Telefon: Telefon: E-mail: E-mail: Postnummer: By: Hjørring Kunde(r) Navn: E-mail: Navn: E-mail: Fotograf Navn: Morten Hedemann Karolinesvej 33 P E-mail: Hjemmeside: mortenhedemann.dk 9800 Hjørring 22 77 22 35 Begivenheds information Sted #1: Sted #2: Start/slut

Læs mere

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris.

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris. Generelle lejebestemmelser De generelle lejebestemmelser er gældende for samtlige ferieboliger formidlet gennem Vacasol International A/S (i det følgende kaldt Vacasol). Vacasols virke er formidling af

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

BILAG 10. 1 KONSEKVENS HVIS RYANAIR IKKE VAR MEDTAGET HOS MOMONDO

BILAG 10. 1 KONSEKVENS HVIS RYANAIR IKKE VAR MEDTAGET HOS MOMONDO 10. Bilag BILAG 1 KONSEKVENS HVIS RYANAIR IKKE VAR MEDTAGET HOS MOMONDO Nedenfor er illusteret, hvilken konsekvens, det ville have været, hvis Ryanair ikke var medtaget i søgeportalen, som tidligere har

Læs mere

Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Hvorfor Idrættens Rejsebureau (IR)? Hvis man kun køber en flybillet

Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Hvorfor Idrættens Rejsebureau (IR)? Hvis man kun køber en flybillet Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Den danske lovgivning på området er baseret på forbrugerbeskyttelse og er principielt rettet mod ferierejser. Med den sidste udvikling betyder

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. afsagt den 21. december 2016 ****************************** KLAGER [K] (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR [B] [B] REJSEMÅL Praktikophold. Sydney, Australien.

Læs mere

Vejledning til flyrejseaftalen

Vejledning til flyrejseaftalen Vejledning til flyrejseaftalen Økonomistyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193-1017 København K T 3392 8000 www.oes.dk og www.statensindkob.dk Indholdsfortegnelse Side 2 af 13 1. Indledning 3 2. Stikordsregister

Læs mere

Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM. GO WITH PASSION

Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM. GO WITH PASSION Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM 1 Den juridiske person bag VIAVANA.com 1.1. VIAVANA.com er et handelsnavn som benyttes af den juridiske person VIAVANA A/S. 1.2. Oplysninger om VIAVANA

Læs mere

ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN

ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN BESTILLING AF REJSEN Du bestiller rejsen på www.bhutanspecialisten.dk eller på telefon 61 71 51 15. Vi sender dig en tilmeldingsblanket, som du skal udfylde og

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Salgs-og rejsevilkår www.aul.gl

Salgs-og rejsevilkår www.aul.gl Salgs-og rejsevilkår www.aul.gl ALMINDELIGE AFTALEVILKÅR VED KØB AF REJSER HOS ARCTIC UMIAQ LINE Vi opfordrer vore rejsende til at gennemlæse salgs- og rejsevilkår inden bestilling/betaling foretages,

Læs mere

Kunden kan navigere rundt på appen uden at afgive ordre, uden at registrere oplysninger om sig selv og uden at forpligte sig til nogen form for køb.

Kunden kan navigere rundt på appen uden at afgive ordre, uden at registrere oplysninger om sig selv og uden at forpligte sig til nogen form for køb. INTRODUKTION jumpinn er en app (herefter appen ), der formidler salg af mad og drikkevarer fra diskoteker, barer, restauranter og caféer ( leverandører ) til købere ( kunder ) gennem kundernes bestilling

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2010/0318 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alcudia, Mallorca. 18.9.-25.9.2010 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 6.986 kr. Utilfredsstillende rejsearrangement

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 13 2300 København S CVR.nr.: 64 94 22 12 (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.]

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering, som ønsker at styrke de gensidige relationer mellem

Læs mere

Manual for rejseguider

Manual for rejseguider Manual for rejseguider Regler for rejseguidetildeling...1 Afrejsebriefing...1 Ved afrejsen i København...1 Mødested...2 Fælles velkomst...2 Udlevering / tjek af billetter...2 Visum...2 Telefon...2 Check

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. afsagt den 29. september 2017 ****************************** KLAGER [K] (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR [B] [B] REJSEMÅL Rundrejse. Hawaii og Californien,

Læs mere

Vilkår og betingelser for Danmark Store

Vilkår og betingelser for Danmark Store Vilkår og betingelser for Danmark Store Omfang Disse vilkår og betingelser ("Vilkår") gælder for ordrer, du som forbruger (en person, der optræder uden for rammerne af vedkommende persons virksomhed eller

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG AF FLYBILLETTER

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG AF FLYBILLETTER ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG AF FLYBILLETTER Vejle, april 2016 Betingelserne regulerer aftale om formidling af flybilletter mellem VR Travel, CVR 80511817, (herefter benævnt rejsebureauet) og kunder

Læs mere

Supplerende ADR-Regler for Voldgiftsretten ved Den Tjekkiske Republiks Økonomiske kammer og Den Tjekkiske Republiks Landbrugskammer

Supplerende ADR-Regler for Voldgiftsretten ved Den Tjekkiske Republiks Økonomiske kammer og Den Tjekkiske Republiks Landbrugskammer A GENERELLE BESTEMMELSER...2 1 Ramme... 2 2 Definitioner... 2 3 Gebyrer og betalingsinstruktioner... 2 4 Instruktioner for kommunikation... 2 5 Tidsfrister... 2 B FØRELSE AF PROCEDURE...3 1 Indgivelse

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg CVR. nr.: 29 18 96 41 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren

Læs mere

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og DISSE VILKÅR OG HANDELSBETINGELSER ( RETNINGSLINJER ) UDGØR DIN AFTALE I FORHOLD TIL DIT BILLETNET GAVEKORT ELLER E-GAVEKORT, SOM DU HAR KØBT ELLER MODTAGET ( GAVEKORT ). MED MINDRE ANDET ER ANGIVET VIL

Læs mere

Refusion af taxaregning på 240 kr. grundet forsinkelse. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Refusion af taxaregning på 240 kr. grundet forsinkelse. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0130 Klageren: Indklagede: XX 2300 København S DSB S-tog Klagen vedrører: Refusion af taxaregning på 240 kr. grundet forsinkelse. Ankenævnets

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 268/05. afsagt den 12. december 2005 *********************************

K E N D E L S E. i sag nr. 268/05. afsagt den 12. december 2005 ********************************* 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 268/05 afsagt den 12. december 2005 ********************************* KLAGER G L (4 voksne og 1 barn ) Pottemagerporten 11 2650 Hvidovre SALGSBUREAU ARRANGØR

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2014/0111 afsagt den 11. november 2014 ****************************** KLAGER AAS (2 voksne/1 barn) SALGSBUREAU ARRANGØR Star Tour A/S Star Tour A/S REJSEMÅL

Læs mere

Almindelige Bestemmelser

Almindelige Bestemmelser Almindelige Bestemmelser 1.Lejeaftalen 1.1. Ved nærværende aftale får kunden ret til i lejeperioden at opbevare gods i særskilt angivet depotrum. 1.2. Leje af depotrummet og opbevaringen sker på de vilkår,

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse CVR. nr.: 29188327 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der

Læs mere

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER MIDGAARD EVENT ApS Almindelige betingelser - gældende fra 1. april 2012 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Nærværende betingelser er gældende for samtlige kontrakter om levering af ydelser fra MIDGAARD EVENT

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

3. december 2009 Ikrafttræden af forordning (EF) nr. 1371/2007 om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser

3. december 2009 Ikrafttræden af forordning (EF) nr. 1371/2007 om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser 3. december 2009 Ikrafttræden af forordning (EF) nr. 1371/2007 om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser "Fra i dag har jernbanepassagerer i EU nye rettigheder" Kort gennemgang af EU's lovgivning

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0079 afsagt den 6. juni 2014 ****************************** KLAGER SMBJ (2 personer) v/ fuldmagtshaver KBH SALGSBUREAU ARRANGØR Langley Travel Denmark

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0018 afsagt den 12. november 2013 ****************************** KLAGER LHKC (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Top Tours ApS Top Tours ApS REJSEMÅL

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 228/05. afsagt den 17. januar 2006 ****************************** KLAGER S K-S (26 voksne/3 børn) 3070 Snekkersten

K E N D E L S E. i sag nr. 228/05. afsagt den 17. januar 2006 ****************************** KLAGER S K-S (26 voksne/3 børn) 3070 Snekkersten REJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 228/05 afsagt den 17. januar 2006 ****************************** KLAGER S K-S (26 voksne/3 børn) 3070 Snekkersten SALGSBUREAU ARRANGØR Thinggaard Rejser ApS

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0109 afsagt den 19. november 2014 ****************************** KLAGER OJG (2 voksne/2 børn) SALGSBUREAU ARRANGØR Travel Sense A/S Travel Sense A/S

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic. HANDELSBETINGELSER køb over internettet Følgende betingelser gælder for alle aftaler indgået med NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.com,

Læs mere

PROTOKOL 3. om gensidig bistand i toldanliggender. Artikel 1. Definitioner

PROTOKOL 3. om gensidig bistand i toldanliggender. Artikel 1. Definitioner PROTOKOL 3 om gensidig bistand i toldanliggender Artikel 1 Definitioner I denne protokol forstås ved: a)»toldlovgivning«, gældende bestemmelser på de Kontraherende Parters område for indførsel, udførsel

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Klagen vedrører: Refusion af ubrugte Orange togbilletter, idet fly var forsinket, i alt 288 euro.

Klagen vedrører: Refusion af ubrugte Orange togbilletter, idet fly var forsinket, i alt 288 euro. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0075 Klageren: Indklagede: XX 6950 Marstal DSB Fjern- og Regiontog Klagen vedrører: Refusion af ubrugte Orange togbilletter, idet fly

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring.

Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen. Grafologerklæring. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0010 Klageren: Indklagede: XX 8000 Århus Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. Klageren gør gældende, at han ikke var med bussen.

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV.

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Side 1 af 5 KLAUSULER 1. TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Entreprenøren forpligter sig til at tiltræde [Charteret for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, FN's Global Compact eller lignende], eller

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0115 - genoptaget afsagt den 19. marts 2015 ****************************** KLAGER CFR (2 voksne/2 børn) SALGSBUREAU ARRANGØR Spies A/S Spies A/S REJSEMÅL

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S.

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S. J.nr. 000328-0247 nk/lat 2012 - AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S Januar 2012 Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Sms-billet/telefon løb tør for strøm.

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Sms-billet/telefon løb tør for strøm. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0257 Klageren: Indklagede: XX 1302 København K Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere