FORBRUGERPANELET APRIL Forbrugerpanelet om rejserettigheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om rejserettigheder"

Transkript

1 Forbrugerpanelet om rejserettigheder Fire ud af fem respondenter (80%) har købt en privat udlandsrejse inden for de seneste tre år - flertallet inden for det seneste år og i mere end ni ud af ti (95%) tilfælde var der tale om enkeltstående flyrejser og/eller pakkerejser hvori flyrejse indgik. Det er fortsat kun knap hver tredje respondent (31%), der angiver at have læst alle rejsebetingelserne igennem, mens godt hver femte (21%) intet har af læste dem. Knap hver femte respondent (19%) har været udsat for en flyforsinkelse inden for de seneste 3 år, hver tiende (12%) har oplevet en flyaflysning, mens kun få har oplevet en boardingafvisning inden for samme periode hvilket er helt uændret i forhold til, da Forbrugerrådet senest undersøgte sagen. I forhold til at blive oplyst om deres rettigheder i forbindelse med en af de tre hændelser, er dette mest udbredt ved aflysninger, hvor mere end hver anden (59%) bliver oplyst herom, mens det i tilfælde af forsinkelse eller boardingafvisning er mindre end hver anden (40%). Alligevel oplevede mere end hver anden (57%), som har været udsat for en forsinkelse, aflysning eller at blive afvist ved boarding, at selskabet gjorde alt hvad de kunne for at hjælpe dem i situationen. To ud af tre respondenter med rejseerfaring i udlandet, er ikke bekendt med, at de i tilfælde af tre timers forsinkelse, en boardingafvisning eller en aflysning kan være berettiget til kompensation på mellem kr., eller at de i tilfælde af en boardingafvisning eller en aflysning af flyafgang har valget mellem at få billetten refunderet eller en ombookning af rejsen, når rejsen går fra et EU-land eller til et EU-land med et EU-luftfartsselskab. Hele tre ud af fire (77%) er ikke bekendt med, at flyselskaberne skal tilbyde at refundere billetten eller en ombookning i tilfælde af lange forsinkelser (over 5 timer), mens svagt færre (73%) er bekendt med, at man kan få kompensation fra et dansk rejsebureau, hvor man har købt en pakkerejse, hvis man er blevet mere end 6 timer forsinket. Blandt de respondenter, som har oplevet en forsinkelse, aflysning eller boardingafvisning inden for de seneste tre år, har omkring hver femte ( 20%) klaget, og en tilsvarende andel har overvejet at klage. Endelig angiver mere end halvdelen af samtlige udlandsrejsende respondenter, at de ikke vidste, at en eventuel klage over en pakkerejse skal ske med det samme kritikpunktet opstår, og gentages indtil kritikpunktet er udbedret, hvis klagen skal behandles af pakkerejseankenævnet efter hjemkomst. Undersøgelsen er gennemført i uge Resultaterne er baseret på svar fra danske forbrugere i aldrene år. Data er vejet på dimensionerne alder og geografi, således at resultaterne er repræsentative for befolkningen i forhold til denne målgruppe. 1

2 Figur 1 - ALLE Hvornår købte du din seneste private udlandsrejse? Både flyrejser (kun flybillet) og pakkerejser (flybillet og indkvartering købt samtidig) til udlandet indgår Fire ud af fem respondenter (80%) har købt en privat udlandsrejse inden for de seneste tre år, og flertallet heraf har senest gjort det inden for det seneste år. For 13% af respondenterne er det mere end 4 år siden, de senest købte en privat udlandsrejse, mens 6% aldrig har købt en privat rejse til udlandet. Næsten ni ud af ti (88%) respondenter bosat i Hovedstadsområdet har rejst inden for de seneste tre år, mens det blandt de øvrige respondenter er knap tre ud af fire (74%). Alder har til gengæld ikke nogen betydning for, om man har rejst inden for de seneste tre år eller ej. De nyligt rejsende har næsten lige stor erfaring med køb af enkeltstående flyrejser, dvs. uden tilhørende indkvartering, og køb af pakkerejser med både fly og indkvartering inden for de seneste tre år. Som figur 2 på næste side viser, angiver i omegnen af 60%, at de har købt enten den ene eller begge typer rejser. 2

3 Figur 2 HVIS KØBT EN PRIVAT UDLANDSREJSE INDEN FOR DE SENESTE 3 ÅR Hvilken type(r) udlandsrejse(r) har du købt inden for de seneste 3 år? En nærmere gennemgang af respondenternes svar viser, at langt de fleste som her købt en udlandsrejse inden for de seneste tre år, har købt en eller flere rejser med fly, idet mere end ni ud af ti (95%) har angivet at have købt enkeltstående flyrejser og/eller pakkerejser hvori flyrejse indgik. Det mest brugte blandt respondenterne, når de bestiller rejser, er at gøre det direkte hos leverandøren, f.eks. direkte hos flyselskabet eller indkvarteringsstedet, jf. figur 3 på næste side. 3

4 Figur 3 - HVIS KØBT EN PRIVAT UDLANDSREJSE INDEN FOR DE SENESTE 3 ÅR Hvor bestilte du din seneste rejse til udlandet? Godt hver tredje (34%) har benyttet et rejsebureau via internettet, mens knap hver tiende (9%) tog personlig kontakt til et rejsebureau i forbindelse med bestillingen. Knap hver fjerde (24%) har benyttet en internetbaseret rejseformidler, f.eks. Travellink, Hotels.com, el.lign. Figur 4 - HVIS KØBT EN PRIVAT UDLANDSREJSE VIA INTERNET DE SENESTE TRE ÅR Oplevede du, at prisen på det bestilte ændrede sig væsentligt (mere end 5%) i løbet af bestillingsprocessen på internettet? Samlet set har næsten ni ud af ti (87%) erfaring med at købe udlandsrejse via internettet, og heraf har godt hver femte (22%) oplevet, at prisen har ændrede sig væsentligt i løbet af bestillingsprocessen, f.eks. ved at der blev tillagt skatter og gebyrer, ekstra tillæg for bagage udover håndbagage, etc. Det er samme andel som for et år siden, hvor Forbrugerrådet senest undersøgte dette. 4

5 Heller ikke andelen af rejsende, som læser rejsebetingelserne igennem har ændret sig i løbet af det seneste år. Figur 5 - HVIS KØBT EN PRIVAT UDLANDSREJSE INDEN FOR DE SENESTE 3 ÅR Læste du rejsebetingelserne igennem, da du bestilte din seneste rejse? Knap hver tredje respondent (31%) angiver at have læst alle rejsebetingelserne igennem, da de bestilte deres seneste rejse, og yderligere 43% angiver, at de læste nogen af betingelserne igennem. Godt hver femte (21%) læste dog ikke rejsebetingelserne igennem, og det er især de yngre respondenter, der afstår herfra. Mens det blot er hver tiende (10%) i alderen år, som intet læser af rejsebetingelserne, er det blandt respondenter under 30 år knap hver tredje (30%), som ikke læser dem. Typisk fravælges læsningen fordi respondenterne mener at have en god fornemmelse for hvad der står eller fordi materialet var for omfattende, jf. figur 6 på næste side. 5

6 Figur 6 HVIS IKKE LÆST REJSEBETINGELSER IGENNEM Hvorfor læste du ikke rejsebetingelserne? Årsagerne til den manglende gennemlæsning af betingelserne er stort set uændret fra seneste rundspørge, og det er således fortsat hver fjerde (25%), som ikke mente, at det havde den store betydning, mens hver femte (21%) ikke fandt det interessant. Under andre årsager er primært nævnt, at man tidligere har rejst med den pågældende arrangør / selskab, og derfor ikke følte grund til at (gen)læse betingelserne. 6

7 Figur 7 - HVIS LÆST ALLE ELLER NOGEN AF REJSEBETINGELSER IGENNEM Hvordan blev rejsebetingelserne præsenteret for dig? De fleste respondenter, som har læst alt eller dele af rejsebetingelserne i forbindelse med deres seneste køb at udlandsrejse, læste dem på rejseleverandørens/-formidlerens hjemmeside, mens knap hver fjerde fik dem fremsendt (via post eller ). Som figur 7 ovenfor viser, er der en tendens til, at færre får betingelserne fremsendt, men i stedet finder dem på billet og/eller på rejseleverandør/-formidlers hjemmeside. Uanset hvor betingelserne blev fundet/læst, er det dog vedvarende kun godt hver fjerde, der satte sig grundigt ind i alle betingelserne. 7

8 Figur 8 - HVIS LÆST ALLE ELLER NOGEN AF REJSEBETINGELSER IGENNEM Var du opmærksom på, om der var særlige betingelser/vilkår knyttet til din billet/rejse? De fleste satte sig dog nogenlunde ind i betingelserne, mens kun omkring hver sjette (17%) ikke læste dem grundigt, og derfor ikke bed mærke i, om der var særlige vilkår knyttet til billet/rejse. Figur 9 - HVIS REJST MED FLY INDEN FOR DE SENESTE 3 ÅR Har du på dine rejse(r) inden for de seneste 3 år været udsat for en flyforsinkelse på mere end 3 timer? Her tænkes udelukkende på forsinkelse af flyafgang, ikke en evt. aflysning Knap hver femte respondent (19%) har været udsat for en flyforsinkelse inden for de seneste 3 år, hvilket er en uændret andel i forhold til det oplevede, da Forbrugerrådet senest undersøgte sagen. 8

9 Respondenterne har angivet 40 forskellige selskaber, som dem de oplevede forsinkelsen med, og i de fleste tilfælde er der ikke tale om sammenfald. De fem mest nævnte selskaber, hvormed forsinkelsen oplevedes, er gengivet i tabellen herunder; Selskab: SAS Cimber Air /Cimber Sterling Norwegian Continental Airlines Jet Time Øvrige Ved ikke / selskaber husker ikke Angivet af; 13% 12% 5% 5% 4% 50% 11% Kilde: Forbrugerrådet Figur 10 - HVIS OPLEVET FORSINKELSE MED FLY INDEN FOR DE SENESTE 3 ÅR Fik du dine rettigheder i forbindelse med forsinkelsen oplyst? Mere end halvdelen (58%) af de respondenter, som har oplevet en forsinkelse inden for de seneste 3 år, faktisk 4 år, hvis man regner tilkendegivelserne fra 2010 med, angiver at de ikke fik deres rettigheder oplyst i forbindelse med forsinkelsen. Godt hver tiende (12%) fik udleveret skriftligt materiale herom, stort set i alle tilfælde fra flyselskabet, mens godt hver fjerde (28%) blev orienteret mundtligt om deres rettigheder i forbindelse med forsinkelsen, også stort set udelukkende af flyselskabet. Flertallet af forsinkelserne er på mindre end 8 timer, jf. figur 11 på næste side. 9

10 Figur 11 - HVIS OPLEVET FORSINKELSE MED FLY INDEN FOR DE SENESTE 3 ÅR Hvor lang tid måtte du vente før flyet kom af sted? Lige over hver tredje oplevede en forsinkelse på under 4 timer, og yderligere lige under hver tredje, en forsinkelse på 4-8 timer. Hver tiende (11%) var dog forsinket mere end et døgn. I forhold til at få oplyst rettigheder i forbindelse med forsinkelsen gælder, at jo kortere forsinkelse, des mindre orienteres der om rettighederne. Op mod to ud af tre (63%), som var forsinket i mindre end 4 timer, fik ikke deres rettigheder oplyst, mens det blandt dem, som oplevede en forsinkelse på mere end 24 timer, var godt hver tredje (35%), som ikke blev oplyst om deres ret. Tendensen var den samme i foråret

11 Figur 12 - HVIS REJST MED FLY INDEN FOR DE SENESTE 3 ÅR Har du på dine rejse(r) inden for de seneste 3 år været udsat for en flyaflysning? Godt hver tiende respondent (12%) har inden for de seneste tre år oplevet, at et fly de skulle med, blev aflyst. Der er nogle gengangere blandt de 26 forskellige selskaber, som respondenterne nævner, de skulle have fløjet med, da aflysningen indtræf, og som med forsinkelserne er de af danskerne mest brugte selskaber de mest nævnte; Cimber Air / Cimber United Ved ikke Øvrige / husker Selskab: SAS Sterling Norwegian Easy Jet Airlines KLM selskaber ikke Angivet af; 25% 13% 10% 5% 4% 4% 30% 8% Kilde: Forbrugerrådet Informeringen om rettigheder i forbindelse med en aflysning, er svagt mere udbredt end i tilfælde af en forsinkelse, men som figur 12 på næste side viser, er det stadig, som i 2010, 40%, som ikke blev oplyst om deres rettigheder i forbindelse med aflysningen. 11

12 Figur 12 - HVIS OPLEVET AFLYSNING AF FLY INDEN FOR DE SENESTE 3 ÅR Fik du dine rettigheder i forbindelse med aflysningen oplyst? Knap hver femte (18%), som oplevede en aflysning, fik udleveret skriftligt materiale om sine rettigheder i forbindelse med aflysningen, overvejende fra flyselskabet, mens yderligere 41% blev oplyst mundtligt herom typisk også fra deres flyselskab. Figur 13 - HVIS OPLEVET AFLYSNING AF FLY INDEN FOR DE SENESTE 3 ÅR Hvor lang tid måtte du vente før du kunne genoptage din rejse? Hver tredje berørte (33%) af en flyaflysning, måtte vente mindre end 12 timer, før de kunne fortsætte, mens yderligere hver fjerde (25%) måtte vente op mod et døgn. Knap hver tiende (9%) ventede 1-2 døgn, og yderligere en fjerdedel (25%) ventede mere end to døgn, før de kunne fortsætte deres rejse. 12

13 Figur 14 - HVIS REJST MED FLY INDEN FOR DE SENESTE 3 ÅR Har du på dine rejse(r) inden for de seneste 3 år været udsat for en afvisning ved boarding? En boardingafvisning er en afvisning ved gaten, som f.eks. kan ske hvis flyet viser sig at være overbooket Som det var tilfældet i foråret 2010, da Forbrugerrådet seneste undersøgte emnet, har kun få oplevet at blive afvist i forbindelse med en boarding inden for de seneste tre år. Godt halvdelen blev ikke orienteret om deres rettigheder i forbindelsen med boardingafvisningen, mens dem der gjorde, alle blev orienteret mundtligt herom. Flertallet, som oplevede en boardingafvisning i løbet af de seneste tre år, kom af sted inden for 4 timer, mens enkelte måtte vente op til et døgn. 13

14 Figur 15 HVIS OPLEVET FORSINKELSE, -AFLYSNING ELLER BOARDINGAFVISNING Var det din oplevelse, at selskabet gjorde alt hvad de kunne for at hjælpe dig i forbindelse med forsinkelsen/aflysningen/afvisningen? Mere end hver anden (57%), som har oplevet enten en flyforsinkelse på mere end tre timer, en flyaflysning eller at blive afvist ved boarding (samlet set 26% af dem, som har rejst udenlands inden for de seneste tre år), angiver, at de oplevede, at selskabet gjorde alt hvad de kunne for at hjælpe dem i situationen. Knap hver tredje (28%) mener ikke, at det pågældende flyselskab gjorde alt hvad de kunne for at hjælpe. Da de oplevede aflysninger/forsinkelser/afvisninger er fordelt på en bred række flyselskaber, som dermed betyder at der kun er et begrænset antal oplevelser på de respektive selskaber, er det ikke muligt at finde en signifikant forskel på respondenternes oplevelse af flyselskabernes indsats i forbindelse med forsinkelse/aflysning/afvisning, hvorfor et selskab ikke kan anses for bedre end andre på baggrund af data fra denne undersøgelse. 14

15 Figur 16 HVIS OPLEVET FORSINKELSE ELLER FLYAFLYSNING Hvad fik du tilbudt af selskabet i forbindelse med forsinkelsen / aflysningen / afvisningen? Du kan markere flere svar Penge/voucher til måltider og forfriskninger Overnatning på selskabets regning Ombookning af rejsen til et andet af selskabets fly Transport til og fra et eventuelt overnatningssted Pengene retur for rejsen / billetten Ombookning af rejsen til et andet selskabs fly Erstatningsbeløb for din ulejlighed Returflyvning til dit afrejsested uden omkostning Adgang til telefonopkald, mail mv. på selskabets regning Uanset hvor længe Forsinkelse Under 4 timer Ml timer Mere end 24 timer Uanset længden af ophold Aflysning Under 12 timer Ml timer Mere end 48 timer 38% 25% 48% 31% 23% 27% 29% 9% 23% 5% 31% 44% 30% 30% 35% 22% 16% 13% 18% 19% 33% 37% 48% 9% 13% 4% 18% 25% 17% 10% 29% 9% 7% 5% 4% 31% 23% 10% 19% 43% 7% 9% 5% 6% 12% 17% 13% 4% 4% 4% - 19% 2% - 6% - 2% 2% 3% - 7% 3% 13% 4% 2% 2% 3% - 4% - 6% 4% Andet 12% 11% 13% 13% 8% 7% - 22% Fik intet tilbudt af selskabet 27% 45% 17% 13% 11% 13% 6% 13% Anm.: Tallene summerer ikke til 100%, da respontenterne har kunne angive flere typer kompensationer. Kilde: Forbrugerrådet Mest udbredt er det, at passagerer, som oplever en forsinkelse eller aflysning af deres fly, får tilbudt måltider og forfriskninger og/eller overnatning på selskabets regning, eller, hvis der er tale om en aflysning, at blive ombooket til et andet fly. Jo længere tid opholdet som følge af forsinkelsen eller aflysning varer, des mere udbredt er det, at de berørte tilbydes pengene retur for rejsen. Knap hver tredje (31%), der som følge af forsinkelse blev opholdt i mere end 24 timer, fik dette tilbudt, mens det er op mod hver anden (43%), der som følge af en flyaflysning blev opholdt mere end 48 timer, der fik samme tilbudt. Mere end hver fjerde (27%), som har oplevet en forsinkelse, fik dog intet tilbudt af selskabet, også selvom forsinkelsen varede mere end 4 timer. Blandt respondenter, som har oplevet en aflysning, har godt hver tiende (11%) oplevet samme. 15

16 Der er i løbet af det seneste år sket et generelt fald i andelen som oplevede, at det respektive selskab behandlede dem meget dårligt i forbindelse med forsinkelsen/aflysningen og boardingafvisningen. For et år siden angav mere end hver femte (22%), at de oplevede selskabets behandling af dem som meget dårligt, mens det ved nuværende undersøgelse er mindre end hver tiende (7%). Figur 17 HVIS OPLEVET FORSINKELSE, AFLYSNING ELLER BOARDINGAFVISNING Hvordan behandlede flyselskabet dig generelt i forbindelse med forsinkelsen/aflysningen/afvisninger? Samtidig er der dog også sket et fald i den andel som oplevede selskabets behandling for meget fin, idet det nu er godt hver tiende (13%) mod godt hver femte (22%) sidste år. Samlet set oplever betydelig flere en god frem for dårlig behandling fra selskaberne, når de har været udsat for en forsinkelse, aflysning eller boardingafvisning. Da de oplevede aflysninger/forsinkelser/afvisninger er fordelt på en bred række flyselskaber, som dermed betyder at der kun er et begrænset antal oplevelser på de respektive selskaber, er det ikke muligt at finde en signifikant forskel på respondenternes oplevelse af flyselskabernes indsats i forbindelse med forsinkelse/aflysning/afvisning, hvorfor et selskab ikke kan anses for bedre end andre på baggrund af data fra denne undersøgelse. 16

17 Figur 18 ALLE, SOM PÅ ET TIDSPUNKT HAR PRØVET AT REJSE TIL UDLANDET Vidste du, at du i tilfælde af tre timers forsinkelse, en boardingafvisning eller en aflysning af flyafgang kan være berettiget til kompensation på mellem kr., når rejsen går fra et EU-land eller til et EU-land med et EU-luftfartsselskab? En flyvning fra Danmark med et hvilket som helst luftfartsselskab vil være omfattet. En flyvning fra Tyrkiet til København med et EU-luftfartsselskab vil også være omfattet. Derimod vil en flyvning fra Tyrkiet til København med et tyrkisk luftfartsselskab ikke være omfattet. Kendskabet til at man i tilfælde af tre timers forsinkelse, en boardingafvisning eller en aflysning af flyafgang kan være berettiget til kompensation på mellem kr., når rejsen går fra et EU-land eller til et EU-land med et EU-luftfartsselskab, er uændret i forhold til foråret 2010, hvor Forbrugerrådet spurgte om kendskabet hertil; To ud af tre (64%) er ikke bekendt hermed, mens godt hver tredje (36%) dog er. Jo længere tid siden det er, at respondenten foretog sit seneste køb af rejse til udlandet, des mindre er kendskabet til rettighederne på området. Blandt respondenter, som har rejst inden for det seneste år, er det således knap 40%, der angiver at kende reglen, mens det blandt respondenter, som købte deres seneste rejse for mere end 10 år siden, er hver fjerde (25%), der kender til reglen. Kendskabet til, at et flyselskab i tilfælde af lange forsinkelser (over 5 timer) skal tilbyde valget mellem at få billetten refunderet eller en ombookning af rejsen, når rejsen går fra et EU-land eller til et EU-land med et EU-luftfartsselskab, er endnu mindre kendt, jf. næste side. 17

18 Figur 19 ALLE, SOM PÅ ET TIDSPUNKT HAR PRØVET AT REJSE TIL UDLANDET Vidste du, at et flyselskab i tilfælde af lange forsinkelser (over 5 timer) skal tilbyde dig at få billetten refunderet, når rejsen går fra et EU-land eller til et EU-land med et EUluftfartsselskab? Kun knap hver fjerde (23%) er bekendt med, at flyselskaberne skal tilbyde at få billetten refunderet eller en ombookning af rejsen i tilfælde af lange forsinkelser (over 5 timer), mens altså mere end tre ud af fire (77%) ikke kender hertil. Kendskabet til at man også kan få billetten refunderet eller en ombookning af rejsen, når man er udsat for en aflysning eller en boardingafvisning, er noget større, idet godt hver tredje er bekendt med retten i disse situationer, jf. figur 20 herunder. Figur 20 ALLE, SOM PÅ ET TIDSPUNKT HAR PRØVET AT REJSE TIL UDLANDET Vidste du, at et flyselskab i tilfælde af en boardingafvisning eller en aflysning af flyafgang skal tilbyde dig valget mellem at få billetten refunderet eller en ombookning af rejsen, når rejsen går fra et EU-land eller til et EU-land med et EU-luftfartsselskab? Som ved kendskabet til muligheden for at få økonomisk kompensation, jf. ovenfor, er der også i disse tilfælde en sammenhæng mellem hvornår respondenten købte sin seneste udlandsrejse, og kendskabet til rettigheden, idet kendskabet er størst blandt dem, som relativt nyligt har købt en rejse til udlandet. 18

19 Figur 21 - ALLE, SOM PÅ ET TIDSPUNKT HAR PRØVET AT REJSE TIL UDLANDET Vidste du, at du i tilfælde af minimum 6 timers forsinkelse vil være berettiget til kompensation fra et dansk rejsebureau, hvis du har købt en pakkerejse, dvs. købt transport og ophold samtidig? Godt hver fjerde, som har købt en rejse til udlandet, er bekendt med, at de kan få kompensation fra et dansk rejsebureau, hvis de har købt en pakkerejse, og er blevet mere end 6 timer forsinket. Kendskabet er større blandt dem, som har købt pakkerejser inden for de seneste tre år, hvor mere end hver fjerde (27%) er bekendt med reglen, mens det blandt respondenter, som ikke har købt en pakkerejse de seneste tre år, er knap hver femte (19%), der kender til reglen. 19

20 Figur 22 - HVIS KØBT EN PRIVAT UDLANDSREJSE INDEN FOR DE SENESTE 3 ÅR Har du inden for de seneste 3 år klaget, eller overvejet at klage, over en rejse eller dele af en rejse? Hver tiende respondent (9%), som har købt en privat udlandsrejse inden for de seneste tre år, har klaget over rejsen, mens yderligere 7% har overvejet at klage. Det er en uændret andel i forhold til foråret 2010, hvor Forbrugerrådet senest spurgte herom. Godt fire ud af fem (83%) har ikke klaget over en rejse inden for de seneste tre år, og som tabel 1 herunder viser, er det især respondenter, som ikke har oplevet en forsinkelse, aflysning eller boardingafvisning, som afstår fra at klage, idet knap ni ud af ti (88%) af denne gruppe, hverken har klaget eller overvejet det de seneste tre år. Tabel 1 - HVIS KØBT EN PRIVAT UDLANDSREJSE INDEN FOR DE SENESTE 3 ÅR Har du inden for de seneste 3 år klaget, eller overvejet at klage, over en rejse eller dele af en rejse? x Oplevet forsinkelse, aflysning og/eller boardingafvisning? Ja, jeg har klaget Ja, jeg har overvejet at klage I alt Oplevet forsinkelse Oplevet aflysning Oplevet boardingafvisning Ingen problemer de seneste tre år I alt 9% 17% 22% 10% 6% 10% 7% 11% 17% 20% 5% 6% Nej 83% 69% 58% 70% 88% 83% Ved ikke / husker ikke Kilde: Forbrugerrådet 1% 3% 3% - 1% 1% Respondenter, som har oplevet en flyaflysning, er typisk dem, som oftest klager over hele eller dele af deres rejse, idet mere end hver femte (22%) har klaget, mod hver sjette (17%) forsinkede og hver tiende (10%), som har oplevet en boardingafvisning. 20

21 Figur 22 - HVIS KØBT EN PRIVAT UDLANDSREJSE INDEN FOR DE SENESTE 3 ÅR Er du bekendt med, at en eventuel klage over noget på en rejse skal rettes til rejsebureauet med det samme kritikpunktet opstår, og gentages indtil det er udbedret, da du ellers mister retten til at få din klage behandlet af pakkerejseankenævnet efter din hjemkomst? Mere end halvdelen af respondenterne, som har købt en privat udlandsrejse inden for de seneste tre år, angiver at de ikke vidste, at en eventuel klage over en rejse skal ske med det samme kritikpunktet opstår, og gentages indtil kritikpunktet er udbedret, hvis klagen skal behandles af pakkerejseankenævnet efter hjemkomst. 38% angiver, at de godt er klar over dette krav, og kendskabet er uændret i forhold til foråret 2010, hvor Forbrugerrådet senest spurgte herom. Blandt de respondenter som har klaget, er der et større kendskab til at en eventuel klage over en rejse skal rettes til rejsebureauet med det samme kritikpunktet opstår, end tilfældet er blandt respondenter, som blot overvejet at klage, eller ikke har klaget. Således kendte over halvdelen af respondenterne (55%), som har erfaring med at klage, til reglerne, mod kun godt hver tredje (38%) af dem, der kun har overvejet at klage, eller ikke har klaget, der kendte til reglerne. 21

Forbrugerpanelet om kendskab til, og erfaring med, tilbud om sikring mod flykonkurs

Forbrugerpanelet om kendskab til, og erfaring med, tilbud om sikring mod flykonkurs Forbrugerpanelet om kendskab til, og erfaring med, tilbud om sikring mod flykonkurs Blot en ud af seks respondenter (14%) kendte før de læste det i forbindelse med at skulle besvare dette spørgsmål - til

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om pensionsopsparing

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om pensionsopsparing Forbrugerpanelet om pensionsopsparing Næsten fire ud af fem pensionsopsparere (79%) ved ikke, hvad de betaler i lige omkostninger, mens knap hver tiende (9%) slet ikke mener, at de ikke betaler noget for

Læs mere

Analyser 2012. Forbrugerpanelet 2012

Analyser 2012. Forbrugerpanelet 2012 Analyser 2012 Forbrugerrådet producerer en række analyser hvert år til støtte for det forbrugerpolitiske arbejde samt til publicering i magasinerne Tænk og Tænk Penge. Tænk Analyserne gennemføres blandt

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0068 afsagt den 21. november 2013 ****************************** KLAGER KDS (4 pers.) SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV FDM Travel

Læs mere

Forbrugerpanelet om organiseret rabat oplevelse, brug og efterspørgsel

Forbrugerpanelet om organiseret rabat oplevelse, brug og efterspørgsel Forbrugerpanelet om organiseret rabat oplevelse, brug og efterspørgsel Tæt på to ud af tre forbrugere (61%) har lagt mærke til, at nogle butikker skilter med en rabatmulighed som følge af en kundes organisering

Læs mere

Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Hvorfor Idrættens Rejsebureau (IR)? Hvis man kun køber en flybillet

Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Hvorfor Idrættens Rejsebureau (IR)? Hvis man kun køber en flybillet Håndbog for rejser Hvorfor benytte et rejsebureau (mellemmand)? Den danske lovgivning på området er baseret på forbrugerbeskyttelse og er principielt rettet mod ferierejser. Med den sidste udvikling betyder

Læs mere

Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange?

Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange? Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange? Denne meddelelse er formuleret i henhold til Europa- Parlamentets og Rådets forordning EC 261/2004.

Læs mere

Nedenstående betingelser skal gælde for situationerne beskrevet i dette dokument:

Nedenstående betingelser skal gælde for situationerne beskrevet i dette dokument: Nedenstående betingelser skal gælde for situationerne beskrevet i dette dokument: SUN-AIR skal være det transporterende luftfartselskab. Du skal være indehaver af en bekræftet reservation til en af vores

Læs mere

Alligevel har mere end 40% af tandlægekunderne på et tidspunkt været utilfreds med en tandlæges.

Alligevel har mere end 40% af tandlægekunderne på et tidspunkt været utilfreds med en tandlæges. Forbrugerpanelet om tandlæger Et overvejende flertal af forbrugerne har været til konsultation hos en privatpraktiserende tandlæge inden for det seneste år. Tilliden til såvel tandlægen er generelt høj,

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2010/0098 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Phuket, Thailand. 7.4.-21.4.2010 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 8.198 kr. Forsinkelse på hjemrejsen

Læs mere

Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange?

Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange? Hvilken hjælp kan du forvente fra os i tilfælde af lange forsinkelser, aflyste eller overbookede flyafgange? Denne meddelelse er formuleret i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning EC 261/2004.

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2014/0111 afsagt den 11. november 2014 ****************************** KLAGER AAS (2 voksne/1 barn) SALGSBUREAU ARRANGØR Star Tour A/S Star Tour A/S REJSEMÅL

Læs mere

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Spangsbjerg Kirkevej 133, 6700 Esbjerg Tlf.: 50 16 31 94 E-mail: kontakt@greenlandgetaways.

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Spangsbjerg Kirkevej 133, 6700 Esbjerg Tlf.: 50 16 31 94 E-mail: kontakt@greenlandgetaways. Rejsebetingelser 1 Rejsebetingelser for Greenland Getaways Generelle bestemmelser Alle pakkerejser, der købes af en kunde hos et rejsebureau i Danmark, er underlagt Lov om Pakkerejser. Den lov er til for

Læs mere

Erhvervsudvalget 2008-09 L 180 Bilag 13 Offentligt

Erhvervsudvalget 2008-09 L 180 Bilag 13 Offentligt Erhvervsudvalget 2008-09 L 180 Bilag 13 Offentligt Forbrugerstyrelsen fs@fs.dk Att.: Signe Schmidt Den 19. februar 2009 Dok. 74907/cj Høringssvar fra Forbrugerrådet vedr. udkast til forslag til lov om

Læs mere

FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER EU-KLAGEFORMULAR

FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER EU-KLAGEFORMULAR FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER EU-KLAGEFORMULAR FORMULAR TIL BRUG VED KLAGER OVER ET LUFTFARTSSELSKAB OG/ELLER ET NATIONALT HÅNDHÆVELSESORGAN Flypassagerers rettigheder i tilfælde af afvist ombordstigning,

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2010/0318 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alcudia, Mallorca. 18.9.-25.9.2010 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 6.986 kr. Utilfredsstillende rejsearrangement

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2012/0014 afsagt den 20. december 2012 ****************************** KLAGER IE (2 voksne/2 børn) SALGSBUREAU ARRANGØR Club La Santa A/S Club La Santa

Læs mere

Rejsebetingelser for Greenland Getaways

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Rejsebetingelser for Greenland Getaways Generelle bestemmelser Alle pakkerejser, der købes af en kunde hos et rejsebureau i Danmark, er underlagt Lov om Pakkerejser. Den lov er til for at beskytte den

Læs mere

ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN

ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN ALMENE BETINGELSER FOR BHUTAN SPECIALISTEN BESTILLING AF REJSEN Du bestiller rejsen på www.bhutanspecialisten.dk eller på telefon 61 71 51 15. Vi sender dig en tilmeldingsblanket, som du skal udfylde og

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. afsagt den 13. december 2016 ****************************** KLAGER [K] (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV [B] [B] Rundrejse.

Læs mere

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerrådet har lavet en undersøgelse af forbrugernes viden om, og holdninger til, fødevareanprisninger, dvs. udsagn, som fremhæver en fødevares

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2011/0104 afsagt den 26. september 2012 ****************************** KLAGER KKM (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Kuoni Scandinavia Danmark, filial af

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 228/05. afsagt den 17. januar 2006 ****************************** KLAGER S K-S (26 voksne/3 børn) 3070 Snekkersten

K E N D E L S E. i sag nr. 228/05. afsagt den 17. januar 2006 ****************************** KLAGER S K-S (26 voksne/3 børn) 3070 Snekkersten REJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 228/05 afsagt den 17. januar 2006 ****************************** KLAGER S K-S (26 voksne/3 børn) 3070 Snekkersten SALGSBUREAU ARRANGØR Thinggaard Rejser ApS

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0334 afsagt den 9. september 2014 ****************************** KLAGER TW (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Spies A/S Spies A/S REJSEMÅL Playa las

Læs mere

Forbrugerpanelet om hotellers samfundsansvar som udvælgelseskriterium

Forbrugerpanelet om hotellers samfundsansvar som udvælgelseskriterium Forbrugerpanelet om hotellers samfundsansvar som udvælgelseskriterium Blandt de godt 90% af respondenterne som har erfaring med at bestille hoteller, bestiller godt hver femte respondent (23%) typisk direkte

Læs mere

Analyser fra Forbrugerpanelet

Analyser fra Forbrugerpanelet Analyser fra Forbrugerpanelet Tænk Analyses Forbrugerpanel gennemgik i 2011 ni analyser med 30 underemner. Undersøgelserne understøtter generelt Forbrugerrådets arbejde for at forbedre forbrugernes vilkår

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 294/2007 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Wagrain, Østrig. 10.2.-17.2.2007 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 33.888 kr. (ekskl. årsrejseforsikring,

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0115 - genoptaget afsagt den 19. marts 2015 ****************************** KLAGER CFR (2 voksne/2 børn) SALGSBUREAU ARRANGØR Spies A/S Spies A/S REJSEMÅL

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2012/0028 afsagt den 20. december 2012 ****************************** KLAGER RV (2 pers.) og AJ SALGSBUREAU ARRANGØR C & C Travel ApS C & C Travel ApS

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 2014/0092. afsagt den 11. november 2014 ****************************** KLAGER AJ (2 personer)

K E N D E L S E. i sag nr. 2014/0092. afsagt den 11. november 2014 ****************************** KLAGER AJ (2 personer) 1 PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2014/0092 afsagt den 11. november 2014 ****************************** KLAGER AJ (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV Star

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0018 afsagt den 12. november 2013 ****************************** KLAGER LHKC (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Top Tours ApS Top Tours ApS REJSEMÅL

Læs mere

Vejledning til flyrejseaftalen

Vejledning til flyrejseaftalen Vejledning til flyrejseaftalen Økonomistyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193-1017 København K T 3392 8000 www.oes.dk og www.statensindkob.dk Indholdsfortegnelse Side 2 af 13 1. Indledning 3 2. Stikordsregister

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0109 afsagt den 19. november 2014 ****************************** KLAGER OJG (2 voksne/2 børn) SALGSBUREAU ARRANGØR Travel Sense A/S Travel Sense A/S

Læs mere

BILAG 10. 1 KONSEKVENS HVIS RYANAIR IKKE VAR MEDTAGET HOS MOMONDO

BILAG 10. 1 KONSEKVENS HVIS RYANAIR IKKE VAR MEDTAGET HOS MOMONDO 10. Bilag BILAG 1 KONSEKVENS HVIS RYANAIR IKKE VAR MEDTAGET HOS MOMONDO Nedenfor er illusteret, hvilken konsekvens, det ville have været, hvis Ryanair ikke var medtaget i søgeportalen, som tidligere har

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2011/0096 afsagt den 26. september 2012 ****************************** KLAGER HJ (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Strobel Travel ApS Strobel Travel ApS

Læs mere

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring.

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring. Forbrugerpanelet om bankers salgsinitiativer Knap hver anden respondent (45%) er inden for de seneste fem blevet kontaktet en eller flere gange af deres bank med tilbud om produkter, de ikke allerede havde.

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 268/05. afsagt den 12. december 2005 *********************************

K E N D E L S E. i sag nr. 268/05. afsagt den 12. december 2005 ********************************* 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 268/05 afsagt den 12. december 2005 ********************************* KLAGER G L (4 voksne og 1 barn ) Pottemagerporten 11 2650 Hvidovre SALGSBUREAU ARRANGØR

Læs mere

Indledning Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Indledning Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 206 Offentligt 22. marts 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 22. marts 2011 samrådsspørgsmål X-Z af 24. februar 2011, stillet af Benny Engelbrecht

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Janaur 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Kend dine rettigheder på. flyrejsen

Guide. Foto: Scanpix. Janaur 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Kend dine rettigheder på. flyrejsen Foto: Scanpix Guide Janaur 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider Kend dine rettigheder på flyrejsen Kend dine rettigheder INDHOLD: Forsinkelser meldes til politiet...4 Guide: Det har

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 Forbrugerpanelet om forbrugerpolitiske emner Forbrugerrådet Tænk har i forbindelse med Europa-Parlaments Valget den 25. maj 2014 foretaget en undersøgelse blandt 2.778 repræsentative

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0176 afsagt den 19. marts 2015 ****************************** KLAGER KSM (2 voksne/2 børn) v/ MM SALGSBUREAU ARRANGØR Bravo Tours A/S Bravo Tours

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0022 afsagt den 9. september 2014 ****************************** KLAGER NABD-M (2 voksne/ 2 børn) SALGSBUREAU ARRANGØR Spies A/S Spies A/S REJSEMÅL

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. afsagt den 21. december 2016 ****************************** KLAGER [K] (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR [B] [B] REJSEMÅL Praktikophold. Sydney, Australien.

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 136/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Pattaya, Thailand, 20.1. 2.2.2004 PRIS: I alt kr. 12.798,- KLAGEN ANGÅR: KRAV: Utilfredsstillende

Læs mere

Forbrugerpanelet om egnsbestemte fødevarer

Forbrugerpanelet om egnsbestemte fødevarer August 2014 Forbrugerpanelet om egnsbestemte fødevarer Undersøgelsens formål er at afdække danskernes erfaring og oplevelser med fødevarer fra bestemte egne i Danmark. I undersøgelsen blev disse fødevarer

Læs mere

3. Gebyrdefinition I en rapport udarbejdet af Rambøll Management på vegne af Forbrugerstyrelsen er et gebyr defineret som følger:

3. Gebyrdefinition I en rapport udarbejdet af Rambøll Management på vegne af Forbrugerstyrelsen er et gebyr defineret som følger: 1. Baggrund Som led i det generelle fokus på udbredelsen af gebyrer rettet mod forbrugerne, har Forbrugerombudsmanden besluttet at se nærmere på arten og mængden af de gebyrer, man kan komme ud for at

Læs mere

Klagen vedrører: Refusion af ubrugte Orange togbilletter, idet fly var forsinket, i alt 288 euro.

Klagen vedrører: Refusion af ubrugte Orange togbilletter, idet fly var forsinket, i alt 288 euro. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0075 Klageren: Indklagede: XX 6950 Marstal DSB Fjern- og Regiontog Klagen vedrører: Refusion af ubrugte Orange togbilletter, idet fly

Læs mere

Ref. MSL/ Advokateksamen. Juni Djøf

Ref. MSL/ Advokateksamen. Juni Djøf Ref. MSL/- 22.08.2017 Advokateksamen Juni 2017 Djøf Indhold 1. Indledning...3 1.1 Resume...3 1.2 Metode...3 2. Analyse af besvarelser...4 2.1 Fri til læsning...4 2.2 Praktisk erfaring med de emner, der

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0226 afsagt den 17. april 2015 ****************************** KLAGER ES (3 voksne/1 barn) SALGSBUREAU ARRANGØR Koreaspecialisten (Tumlare Corporation

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 149/06. afsagt den 19. januar 2007 ****************************** 5230 Odense M. Alfa Travel v/lars Frederiksen

K E N D E L S E. i sag nr. 149/06. afsagt den 19. januar 2007 ****************************** 5230 Odense M. Alfa Travel v/lars Frederiksen REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 149/06 afsagt den 19. januar 2007 ****************************** KLAGER S J (30 personer) 5230 Odense M SALGSBUREAU ARRANGØR Alfa Travel v/lars Frederiksen Alfa

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 140/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 140/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 140/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Rom, 15.04. 18.04.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt 8.790 kr. Forsinket afhentning på hotellet på hjemrejsedagen,

Læs mere

Instruks om Air Greenlands virksomhedsportal til billetbestilling Sektion 5.3

Instruks om Air Greenlands virksomhedsportal til billetbestilling Sektion 5.3 Air Greenland har et billetbestillingssystem, kaldet virksomhedsportalen. Systemet bliver betjent via internettet. Betjening af systemet. Billetbestillingssystemet kan betjenes af en person fra en vilkårlig

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. afsagt den 29. september 2016 ****************************** KLAGER [Klager] (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR [Bureau] [Bureau] REJSEMÅL Puerto Rico,

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2010/0011 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Dubai. 30.10.-7.11.09 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 8.236 kr. Afvist i Kastrup lufthavn pga.

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0193 afsagt den 21. maj 2015 ****************************** KLAGER KHS (12 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Hekla Travel A/S Hekla Travel A/S REJSEMÅL

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2015/0142 afsagt den 20. april 2016 ****************************** KLAGER RTA (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Sweetdeal A/S (Berlingske Media A/S) Amisol

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2011/0160 afsagt den 9. oktober 2012 ****************************** KLAGER WOR (2 personer) v/ advokat HK SALGSBUREAU ARRANGØR Albatros Travel A/S Albatros

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 235/2007 afsagt den 23. juni 2008 ****************************** KLAGER P T (3 pers.) 2630 Tåstrup SALGSBUREAU ARRANGØR Stjernegaard Rejser A/S Stjernegaard

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2014/0199 afsagt den 19. marts 2015 ****************************** KLAGER KEH (4 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Detur Denmark ApS Detur Denmark ApS REJSEMÅL

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2016/0114 afsagt den 31. august 2016 ****************************** KLAGER [K] (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR [B] [B] REJSEMÅL Rundrejse. Bangkok, Thailand.

Læs mere

Vejen til den billige flybillet

Vejen til den billige flybillet Vejen til den billige flybillet Mange danskere skal på juletur til London eller New York for at shoppe eller hygge sig. Men det gælder om at se sig godt for, når man vælger flyselskab, for de»billige«selskaber

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT Forundersøgelse til kampagne om biocider NOTAT 1 Kort om undersøgelsen Miljøstyrelsen er ved at udvikle en informationskampagne, der skal skabe kendskab til miljø- og sundhedseffekter af hverdagsgifte

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0253 afsagt den 6. juni 2014 ****************************** KLAGER CCO (2 pers.) SALGSBUREAU ARRANGØR Star Tour A/S Star Tour A/S REJSEMÅL Menorca,

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG AF FLYBILLETTER

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG AF FLYBILLETTER ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG AF FLYBILLETTER Vejle, april 2016 Betingelserne regulerer aftale om formidling af flybilletter mellem VR Travel, CVR 80511817, (herefter benævnt rejsebureauet) og kunder

Læs mere

Transportminister Henrik Dam Kristensen Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K. Den 6. juni 2013. Kære Henrik Dam Kristensen

Transportminister Henrik Dam Kristensen Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K. Den 6. juni 2013. Kære Henrik Dam Kristensen Transportminister Henrik Dam Kristensen Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Den 6. juni 2013 Kære Henrik Dam Kristensen Vedr. Ændring af forordning 261/2004 om aflysning, forsinkelse

Læs mere

Information om. Vi passer godt på dig...

Information om. Vi passer godt på dig... Information om Vi passer godt på dig... Det første år 1979 De første medarbejdere havde et mantra, som virksomheden er grundlagt på og som er gentaget uendeligt siden: ansvar og god service. Da medarbejderne

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2016/0028 afsagt den 20. april 2016 ****************************** KLAGER K (2 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR REJSEMÅL PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV B B Rundrejse.

Læs mere

Vores bedste råd til at finde billige flybilletter

Vores bedste råd til at finde billige flybilletter Vores bedste råd til at finde billige flybilletter www.enfamiliederrejser.dk Drømmer du også om at tage et fly væk fra regnen? Når man rejser, er flybilletterne ofte noget af det dyreste ved ferien. Derfor

Læs mere

Ferie- og forretningsrejser. 2008. Antal ferie- og forretningsrejser i alt. 2008. Korte ferierejser i alt 10 474 Ferierejser i Danmark med

Ferie- og forretningsrejser. 2008. Antal ferie- og forretningsrejser i alt. 2008. Korte ferierejser i alt 10 474 Ferierejser i Danmark med STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2009:9 14. juli 2009 Ferie- og forretningsrejser. 2008 Se på www.dst.dk/se100 Resumé Rejserne til udlandet gik typisk til Spanien og Frankrig mens Region Midtjylland

Læs mere

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Notat Sygefravær i virksomhederne Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Sygefravær koster hvert år erhvervslivet milliarder, og derfor arbejder mange virksomheder målrettet imod at få sygefraværet ned blandt

Læs mere

Stefan Krehbiel (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Stefan Krehbiel (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2015-0126 Klageren: XX 8220 Brabrand Indklagede: DSB CVRnummer: 25 05 00 53 Klagen vedrører: Kompensation for taxaregning på 871 kr. Ankenævnets

Læs mere

7 overnatninger: Forplejning Uge 6 Uge 7 Uge 8 Uge 9 Uge 10 Uge 11 Uge 12 Uge 13 Påsken

7 overnatninger: Forplejning Uge 6 Uge 7 Uge 8 Uge 9 Uge 10 Uge 11 Uge 12 Uge 13 Påsken Prisliste: Vinter 2017 Fjeldstue & Hotel: "Kør-selv" (6 dage på ski) 7 overnatninger: Forplejning Uge 6 Uge 7 Uge 8 Uge 9 Uge 10 Uge 11 Uge 12 Uge 13 Påsken Ankomstdag: (Lørdag) 04.02 11.02 18.02 25.02

Læs mere

Forekomst af vold og trusler blandt sygeplejersker

Forekomst af vold og trusler blandt sygeplejersker Louise Kryspin Sørensen November 2016 Forekomst af vold og trusler blandt sygeplejersker - 16% af de regionalt og 8% af de kommunalt har oplevet slag, spark, bid eller benspænd de seneste 12 måneder. Denne

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0332 afsagt den 28. august 2014 ****************************** KLAGER HPJ (4 personer) SALGSBUREAU ARRANGØR Krone Golf Tours, Filial af Golf Plaisir

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 180/2007 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Firenze, Italien. 14.4.-21.4.2007 PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 11.562 kr. (ekskl. forsikringer)

Læs mere

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003 Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer Maj 2003 Indhold Side 1. Indledning og sammenfatning af analyseresultater... 1 2. Ferievalget at blive i Danmark eller rejse ud... 4 3. Ferieplanlægning

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0168 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0168 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0168 Bilag 2 Offentligt Frederiksberg, den 01. juni 2007 Kommentarer til anvendelsen og resultaterne af forordning nr. 261/2004 om fælles bestemmelser om kompensation og

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark

Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0168 Bilag 2 Offentligt Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark 25. juni 2007 Supplerende grundnotat vedrørende meddelelse fra Kommissionen til Europa-

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE UNDERVISNINGS- MINISTERIET RAPPORT SEPTEMBER 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OG RESUMÉ 6 SKOLEBESTYRELSENS INVOLVERING I SKEMAER Side 3 Side 35 2 INDSKOLINGEN Side

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn FOA, Analysesektionen 8. november 2007 Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn Dette notat er udarbejdet på baggrund af svarene i en medlemsundersøgelse, som FOA har gennemført via

Læs mere

Sådan gør bonuspoint din flyrejse billigere

Sådan gør bonuspoint din flyrejse billigere Sådan gør bonuspoint din flyrejse billigere Flere flyselskaber tilbyder bonuspoint, der skal gøre din flyrejse billigere. Hvordan fungerer systemet, hvor mange point skal du bruge, og hvordan registrerer

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2015/0026 afsagt den 1. juli 2015 ****************************** KLAGER MEV (1 person) v/ IAW SALGSBUREAU ARRANGØR GIBA Travel ApS GIBA Travel ApS REJSEMÅL

Læs mere

Grøn energi til område fire

Grøn energi til område fire Notat 05. nov 2013 Dokumentnr. 296204 Grøn energi til område fire Konklusioner Cirka hver femte kommune har en energiforsyning, hvor kun op til 50 procent er dækket af kollektiv forsyning Cirka hver tredje

Læs mere

28. februar 3. marts 2013

28. februar 3. marts 2013 London/Birmingham The Birmingham Dentistry show 28. februar 3. marts 2013 Tag med Tandlægeforeningen til The Dentristy Show i Birmingham. Vi tager os af det praktiske for dig med samlet fly og hotelbookning

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar

Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar FOA - analysesektionen 29. november 2006 Det siger FOAs medlemmer om frit valg, brugerinddragelse og personligt ansvar Regeringen afholder den 30. november sit første temamøde om kvalitetsreformen. FOA

Læs mere

1996 2003 2003 15-19 år. toiletter/toiletsæder. Offentlige

1996 2003 2003 15-19 år. toiletter/toiletsæder. Offentlige Sundhedsstyrelsens kommentarer til Undersøgelse af befolkningens holdning, viden og adfærd i forhold til seksualitet, sexsygdomme og hiv 1 Baggrund for undersøgelsen 1 2 Hiv/aids 2 3 Klamydia 4 4 Præventionsvalg

Læs mere

Du skal huske at oplyse rejsenavn og rejsenummer, rejsedatoer, antal deltagere og deltagernes navne.

Du skal huske at oplyse rejsenavn og rejsenummer, rejsedatoer, antal deltagere og deltagernes navne. Vi anbefaler, at du læser disse betingelser. Det er til både din og vores fordel, at vi er enige om betingelserne. Faktisk forudsætter vi hos Grønlands Rejsebureau, at du som kunde har sat dig ind i de

Læs mere

Markedsanalyse. 5. december 2017

Markedsanalyse. 5. december 2017 Markedsanalyse 5. december 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Julemiddagen 2017 Julen står for døren og derfor har Landbrug & Fødevarer

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 64/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 64/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 64/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Alcudia, Mallorca, 20.6. 4.7.2003 PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: I alt kr. 26.148,- inkl. børnerabat samt

Læs mere

FLY 2017 Side 1/5. Fra Til Dag Udrejs Ank. Hjemr. Ank. Fly ud/hjem Bemærkninger

FLY 2017 Side 1/5. Fra Til Dag Udrejs Ank. Hjemr. Ank. Fly ud/hjem Bemærkninger FLY 2017 Side 1/5 Rute 1. Direkte TIRSDAG fra Billund til Varna - sælges som enkeltbilletter Dato 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 Udrejse 995 2295

Læs mere

Markedet for tillægsforsikringer

Markedet for tillægsforsikringer Markedet for tillægsforsikringer Tillægsforsikringer defineres i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Undersøgelse af markedet for tillægsforsikringer som en særskilt forsikring, der dækker de skader, der

Læs mere