Mødereferat. Tilstedeværende: Der var 41 deltagere til mødet. Da der ikke var nogen indvendinger blev han valg som aftenens dirigent.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mødereferat. Tilstedeværende: Der var 41 deltagere til mødet. Da der ikke var nogen indvendinger blev han valg som aftenens dirigent."

Transkript

1 Mødereferat Referat for: Ordinært repræsentantskabsmøde 2017 Dato: Tid: Sted: Thansen.dk Lounge Monjasa Park Vestre Ringvej Fredericia Tilstedeværende: Der var 41 deltagere til mødet. Dirigent: Michael Sønderskov Referent: Casper Due Nielsen Følgende klubber var repræsenteret: Bredstrup Pjedsted Idrætsforening, Budokan Fredericia, Erritsø Gymnastik- og Idrætsforening, Fredericia Basketballklub, Fredericia Bowling Team, Fredericia Cricketklub, Fredericia Cycle Club, Fredericia Fag - og Firmaidrætsforbund, Fredericia Judo og Ju-Jutsu Klub, Fredericia Kajakklub, Fredericia Løbeklub, Fredericia Roklub, Fredericia Sejlklub, Fredericia Skytteforening, Fredericia Triathlon Team, Gymnastikforeningen 94, Kvindelig Idrætsforening Fredericia, Motionsklubben MK01, Taulov Modelflyveklub, Taulov-Skærbæk Idrætsforening, Trelde Næs Bueskydning. Desuden deltog: Fra Forretningsudvalget: Christoffer Riis Svendsen, Karl-Gustav Sørensen, Carsten Andersen, Brian Nikolajsen, Ruth Axø. Bilagskontrollanter og suppleanter: Hans Clausen og Steen Andersen, Kurt Hansen og Marianne Pedersen. Dirigent Michael Sønderskov og revisor Mogens Petersen Æresmedlemmer: Benny Madsen og Hugo Ernst Andre gæster: Dan Skjerning, DGI Sydøstjylland; Ib Østergaard, Dansk Firmaidrætsforbund; Niels Aaquist, Fredericia Idrætslederakademi; Bent Jørgensen, Fredericia Idrætscenter; Palle Mogensen, Bøgeskovhallen Punkt: Dagsorden/Referat: 1 Valg af dirigent og optælling af stemmeberettigede Forretningsudvalget opstillede Michael Sønderskov som dirigent. Da der ikke var nogen indvendinger blev han valg som aftenens dirigent. Herefter var der optælling af stemmeberettigede, hvoraf der var mødt 29 stemmeberettigede op fra 20 klubber. 2 Forretningsudvalgets beretning Formand Christoffer Riis Svendsen gennemgik Forretningsudvalgets beretning Denne kan læses i sin helhed nedenfor dette referat eller som download på Dirigenten lagde herefter op til at repræsentantskabet kunne komme med bemærkninger eller spørgsmål. Da der i første omgang ikke kom nogle kommentarer til beretningen lagde dirigenten op til debat omkring formandens afsluttende spørgsmål om SIF kommer til at eksistere i fremtiden. Peter, Fredericia Sejlklub kommenterede herefter og gav udtryk for at han mente SIF stadig ville eksistere, da hver enkelt klub ikke havde overskuddet til at skulle tage dialogen med kommunen hver for sig. Han udtrykte desuden bekymring for, hvor de mange nye medlemmer i idrætsforeningerne skal være henne, hvis ambitionen i den nye kultur-, idræts- og fritidspolitik blev opnået. Dette da han mente at idrætsforeningerne ikke vil kunne kapere en forøgelse på 4 gange så mange medlemmer, som der ifølge formandens beretning skulle til. Christoffer replicerede, at han også havde været meget skarp på denne målsætning overfor forvaltningen, da der oprindeligt var sat et langt mere ambitiøst mål. Derfor var det også nødvendigt at følge op løbende og hele tiden pointere overfor politikerne, at ambitiøse mål kræver understøttelse på flere fronter.

2 Marianne, KIF kommenteredere herefter at dette netop var meningen med SIF, og udtrykte stor opbakning til det arbejde, som blev gjort. Herefter var der ikke flere kommentarer og beretningen blev herefter taget til efterretning. 3 Uddeling af SIFs lederpris 2016 Formanden uddelte SIFs lederpris 2016, der gik til Kurt Østergaard, Fredericia Cricketklub Klubbens indstilling kan læses herunder. 4 Regnskab Revisor Mogens Petersen præsenterede regnskabet for 2016, der viste et underskud på kr. og en egenkapital på kr. Foruden egenkapitalen var der ved regnskabets afslutning afsat ca kr. til forskellige aktiviteter (Aktivitetspulje, Klubudvikling og netværk, Projekt Brobygger og FIT DEAL) Der var ingen bemærkninger eller spørgsmål fra forsamlingen, og regnskabet blev herefter godkendt. 5 Fastsættelse af kontingent Forretningsudvalget foreslog at fastholde de nuværende kontingentsatser på 300 kr. for foreninger med færre end 300 medlemmer og 600 kr. for foreninger med 300 eller flere medlemmer. Der var ingen indvendinger, så det blev besluttet at kontingentbeløbene fortsætter. 6 Indkomne forslag Der var ingen indkommende forslag. 7 Valg 7.a valg til formand: Nuværende formand Christoffer Riis Svendsen var villig til genvalg. Ingen modkandidater og derfor blev Christoffer Riis Svendsen genvalgt som formand for SIF i de næste 2 år under applaus fra forsamlingen. 7.b valg af 2 ordinære FU-medlemmer Det ordinære FU-medlem Carsten Andersen (Fredericia Triathlon Team) var villig til genvalg. Karina Wærnskjold-Thiesen (Gymnastikforeningen94) var stoppet i Forretningsudvalget i oktober 2016, og hendes plads var derfor ledig. Fredericia Judo og Ju-Jutsu Klub indstillede deres formand Lasse Svane Weimar til den vakante plads. Der var ikke andre kandidater og derfor blev Carsten Andersen og Lasse Svane Weimar valgt som FUmedlemmer for de næste to år under applaus fra forsamlingen. 7.c Bilagskontrollanterne Hans Clausen (TGI) og Steen Andersen (Fredericia Bowling Team) samt suppleanterne Marianne Pedersen (KIF) og Kurt Hansen (EGIF) var alle villige til genvalg. Da der ikke var andre, der stillede op til disse poster blev de fire valgt for en ny periode under applaus fra forsamlingen. 8 Evt. Kurt Hansen, EGIF Ønskede at SIFs Oplysningsseddel blev ensartet med indberetningen til CFR-registeret på området omkring ledere og trænere. Casper, SIF fortalte, at der oprindeligt havde været den samme opdeling hos CFR, men at det var gået forbi hans næse, at dette var blevet ændret, og derfor ville han kigge på dette.

3 Eddie Hedegaard, Bodukan Spørgsmål vedr. indsendelse af underskrevet regnskab i forbindelse med lokaletilskud, da han ikke ville kunne indsende nuværende regnskab, når det ikke var blevet underskrevet ved afleveringstidspunktet. Kurt Hansen, EGIF gjorde opmærksom på at det var forrige års regnskab som skulle indsendes, hvilket gav svar på spørgsmålet. Ville desuden høre om udgifter til vand ikke burde indgå i lokaletilskuddet fra kommunen? Christoffer, SIF fortalte at det ville blive taget med i debatten omkring lokaletilskuddet i Folkeoplysningsrådet. Bettina Michael, TSIF Gymnastik Ville høre mere om FIT DEAL og hvad det krævede af foreningen? Casper, SIF fortalte kort om mulighederne i FIT DEAL og opfordrede klubber til at tage kontakt, hvis de havde spørgsmål omkring FIT DEAL. Kurt Iversen, Fredericia CC: Havde en kommentar til registreringen via Conventus, som kun gav problemer i foreningen. De prøver at udnytte mulighederne i Conventus vedr. medlemsregistrering, men de stødte på vedvarende problemer hvert år i forhold til indsendelse til kommunen. Et par ledere udtrykte at Conventus generelt fungerede godt på finans- og medlemsdelen, mens indberetningsdelen haltede noget efter. Dette mente de var lidt underligt taget i betragtning, at det var en af de grundlæggende årsager til at Conventus var blevet indført fra kommunens side. Christoffer, SIF gav udtryk for at det ville blive taget op med forvaltningen. Kurt Hansen, EGIF Ville høre om SIF kendte til beløbet, som kommunen betalte årligt for brugen af Conventus? Christoffer, SIF kunne svare at han ikke havde det korrekte tal, men mente det lå mellem kr. årligt for alle foreninger på Kultur og Idrætsområdet. Dan Skjerning, DGI Sydøstjylland Præsenterede sig kort, da han er nyvalgt formand i DGI Sydøstjylland. Han fortalte, at han havde noteret sig udfordringer med Conventus og ville tage det med tilbage via DGI. Derudover kom han kort ind på målsætningen om flere aktive danskere og flere medlemmer i foreningen. Han kvitterede desuden for SIFs arbejde, og mente at de selvfølgelig havde en rolle i fremtiden. Casper, SIF: Fortalte kort om mulighederne for tilskud gennem SIF. Dels InitiativPuljen (tidligere Aktivitetspuljen) og dels Foreningspuljen. Man kunne læse mere om begge på SIFs hjemmeside. Opfordrede dernæst til at benytte mulighederne i Projekt Brobygger, hvis man som forening ønskede at etablere et samarbejde med skoleafdelinger. Der var både mulighed for sparring og vejledning, at foreningerne kunne blive en del af Aktivitetskataloget (opslagsværk for ansatte på skolerne), deltage i et kursus samt søge om midler fra den netop oprettede Mikropartnerskabspulje. Herefter var der ingen yderligere kommentarer og dirigenten kunne takke for god ro og orden.

4 Forretningsudvalgets beretning v. Repræsentantskabsmødet 2017 (fortalt af formand Christoffer Riis Svendsen) Jeg funderer jævnligt over om Idrætssamvirkets eksistens er berettiget, om det giver mening det arbejde vi udfører, og hvad det værste der ville ske hvis SIF lukkede. Jeg vil ikke komme med svar på disse overvejelser, men derimod vil jeg berette om hvad SIF s forretningsudvalg har været involveret i og udført i det forgangne år. Og herefter kan I måske svare på de spørgsmål som jeg jævnligt stiller mig selv. Først vil jeg lige præsentere medlemmerne af Forretningsudvalget: Gert Due Jørgensen (KFUMs Boldklub Fredericia) Kasserer sidder i Folkeoplysningsrådet og følger digitaliseringen. Karl-Gustav Sørensen (Fredericia Fag & Firma Idrætsforbund) FU-Medlem sidder med it sammen med Casper og er vores gatekeeper /djævlens advokat. Carsten Andersen (Fredericia Triathlon Team) FU-Medlem sidder i Fredericia Eliteidræt og i FICUR Brian Nikolajsen (Fredericia Basketball Klub) FU-Medlem Sidder i FICUR Ruth Axø (Fredericia Løbeklub) FU-medlem Har siddet i styregruppe for FITDEAL. Nu sidder hun i FIA. Lars Ejby Pedersen (Fredericia Byråd) FU-Medlem Sidder som formand for Kultur og Idrætsudvalget samt en lang række andre ting, herunder i Fredericia Eliteidræt og som formand for Kultur- og Idrætssamarbejdet i Foreningen Trekantsområdet. Lars jf. vedtægterne ikke stemmeret. Casper Due Nielsen SIF s ansatte idrætskonsulent administrativ tovholder og projektleder på Brobygger og FIT DEAL. Er desuden formand i FIA men det er ikke som SIF repræsentant. Christoffer Riis Svendsen (Dykkerklubben BLOP) Formand Har ansvaret for den daglige ledelse herunder for Casper som ansat. Og så er jeg involveret i en lang række ting og opgaver hvad angår både administrativt og udviklingsmæssigt. Er formand for Folkeoplysningsrådet. Sidder i et Netværk for idrætsråd mv. i Foreningen Trekantsområdet. UDTRÅDT sidst på året - Karina Wærnskjold-Thiesen (G94) som var næstformand. Hun har mere end rigeligt travlt i sit nye job i Business Fredericia som By- og Eventkoordinator det sker jo rigtigt meget i Fredericia. Karina har også valgt at trække sig fra bestyrelsen i G94. Stor tak til Karina for den indsats hun har ydet for SIF og idrætten. Forretningsudvalget dækker altså over et bredt område via de steder SIF er repræsenteret. Vi tager meget gerne imod invitationer til både generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og sociale arrangementer. Og vi prøver at deltage i så mange som det overhovedet er muligt. Men alligevel er der arrangementer som vi ikke kan deltage i, som når der er sammenfald i tidpunkter eller kalenderen bare ikke vil gå op. I de tilfælde bliver de faglige møder prioriteret over de sociale bare så I ved det, hvis vi ikke dukker op til et jubilæum eller lign.

5 Økonomi og puljer Vores kasserer Gert Due har haft med at udbetale penge i Sidste år kunne jeg berette, at vi havde haft stor søgning til Tuborgmidlerne, men til gengæld ikke en eneste ansøgning til Aktivitetspuljen. Vi ville på den baggrund kigge nærmere på, hvordan vi kunne få aktiveret den afsatte pulje. Og det er lykkes I må have hørt efter sidste år, og vi må have gjort det nemmere at få fat i pengene. For i 2016 har vi, ud over midlerne på ,- fra TuborgFondet, tildelt ,- kr. til jer klubber fra Foreningspuljen som den nu hedder. Vi har fået ansøgning vedr. langt større beløb som vi desværre ikke kunne tilgodese. Men vi er rigtigt glade for at pengene kommer ud og virker hos jer til gavn for medlemmerne. Vi modtager fortsat gerne ansøgninger I kan se hvordan på hjemmesiden. MEN vi kan endnu ikke love at der kommer midler fra TuborgFondet, og vi har nu fået brugt den pukkel der var hensat så fordelingsbeløbet bliver mere moderat i år. Udvikling af idrætsfaciliteter Også i 2016 blev der i Byrådets budget afsat midler til Idrætsfaciliteter. Vi kan snart bevæge os rundt i hele kommunen på kunstgræs. Det er glædeligt især for fodboldspillerne, at forholdene er gode. Lidt andre ting blev det også til, fx lidt klubhus for EGIF fodbold. Og det er i høj grad også vigtigt for at kunne skabe et godt idrætsmiljø og sociale fællesskaber. Der blev endeligt også afsat en større pose penge til at man kan komme i gang med nogle af de udviklingsplaner der har stået og presset på i Fredericia Idrætscenter. Jeg selv sidder med i en arbejdsgruppe hvor vi diskuterer hvad og hvor man skal igangsætte dette arbejde i FIC. Jeg kunne dog godt tænke mig at vi fik færdigarbejdet Masteplanen for Idrætsfaciliteter, således der i fremtiden bliver taget beslutninger på baggrund af bedst mulige analyser og fremtidige behov. Under alle omstændigheder skal der lyde en tak til Byrådet for at have fokus på idrætsfaciliteterne bliv ved med det, og send flere penge!! Lad os se hvad der sker i dette valgår FICUR Fredericia Idrætscenters Udviklingsråd har længe ventet på det økonomiske fokus fra kommunen. Jeg kan forstå på vores repræsentanter i FICUR, at de til tider var meget frustreret over, at man ikke rigtigt kunne komme videre i udviklingsplanerne uden penge. Og til tider har det måske føles nytteløst at have et udviklingsråd uden råderum over økonomi men jeg håber at de forsat vil sætte fornyet dagsorden for hvad og hvordan vores idrætscenter skal udvikle sig. Folkeoplysningsrådet Sidste år fortalte jeg, at vi i Folkeoplysningsrådet, netop havde fremsendt sit forslag til en ny Fredericia Ordning til Kultur & Idrætsudvalget. Herefter arbejdede de videre med en overgangsordning, der skulle gøre det mere lempeligt at tilpasse sig den nye model for de foreninger som blev ramt økonomisk negativt. Den nye Fredericia Ordning blev vedtaget efter en høringsperiode og er netop trådt i kraft fra nytår. Overordnet set betyder den nye ordning at alle godkendte foreningstyper under Folkeoplysningen bliver sidestillet. Og med den justering betyder det, at der tilfalder mere økonomi på idrætsområdet end tidligere. Jeg er spændt på at se konsekvenserne af den nye ordning både i år og de kommende.

6 I SIF har Casper inviteret jer på kontoret såfremt I ønskede hjælp til den nye ansøgningsmåde til Fredericia Ordningen. Og et par klubber har været forbi til dette. Et at de punkter vi nu arbejder med er gebyrordningen og lokaletilskud. Det er ligeledes et ømt men nødvendigt område at kigge på. Det er også et meget komplekst punkt som kan strække sig over mange områder og kan få indflydelse på måske endnu flere end Fredericia Ordningen. I kan være sikre på at få mere at vide og blive hørt når vi får lidt mere hul på opgaven. I Folkeoplysningsrådet er vi desuden på tilsynsbesøg i foreningerne. I 2016 var det en række skytteforeninger og i 2017 bliver det hos en række kulturelle foreninger. Det er mit indtryk, at man er glade i foreningerne for at få et besøg og blive spurgt til hvordan tingene ser ud fra deres position. Vi i folkeoplysningsrådet og ligeledes i Kultur & Idrætsudvalget, er glade for den feedback der kommer fra foreningerne via disse besøg. Vi forsøger at foretage 10 tilsynsbesøg om året, så der er desværre meget lang vej rundt til alle foreningerne i Fredericia, og derfor går der mange år mellem disse besøg hos den enkelte klub. Derfor opfordres I til at henvende jeg såfremt I har spørgsmål, hvis noget findes helt uoverskueligt eller urimeligt. I kan henvende jer til Folkeoplysningsrådet eller her hos os i SIF vi lover ikke at kunne løse jeres problemer men måske vi kan hjælpe og rådgive eller tage det med videre. Fredericia Eliteidræt Den nye bestyrelse i Fredericia Eliteidræt er kommet godt afsted. Der er lavet ny aftale mellem TeamDanmark og Fredericia Kommune som skal sikre det fortsatte arbejde med udvikling af talenter. En udvikling der også påvirker klubber, trænere, idrætsfaciliteter, skoler, ungdomsuddannelser, familieliv osv. Der er udarbejdet en ny organisationsplan og strategi for Fa. Elteidræt. Bl.a. er der oprettet en erhvervsdrivende fond som har til opgave at skabe økonomi til gavn for de talenterne. Søgningen er fortsat stor til Fredericia Eliteidræt og resultaterne af indsatsen viser sig bl.a. i gode sportslige resultater. Årets Idrætsfest I sidste uge havde vi fest. Årets Idrætsfest afholdes i fællesskab mellem Fredericia Kommune og SIF. Her hædres de sportsudøvere der skabte flotte resultater i det forgangne år. Desuden uddeles en række priser indenfor en række kategorier som er indstiftet af forskellige samarbejdspartnere. SIF uddeler også en pris som i år gik til Fredericia Løbeklub for deres kæmpe store indsats med Bevæg dig for livet projektet - GoRun. Et motionsprojekt hvor ALLE medlem eller ej - kan komme og løbe med hver søndag kl. 10 ved Monjasa. Løbeklubben har indgået et samarbejde med en række foreninger for at kunne stå for en opgave der kræver en del frivillige hver eneste søndag. Det er flot! Endnu en gang tillykke med SIFprisen til Fredericia Løbeklub. Jeg syntes det var en rigtig god fest jeg fik jo også en pris ;-) Og vi modtager meget gerne feedback fra jer som deltog ris, ros og gode ideer. Jeg ved godt at ikke alle foreninger har resultater til at komme på scenen. Men I skal vide at I alle er inviteret til at deltage. Det er faktisk en meget hyggelig aften hvor man får åbnet lidt for skyklapperne og møder en masse ligesindede. Fredericia Idrætslederakademi FIA har i det forløbne år arbejdet med gennemførslen af en kursusrække, en hjælpeinstruktør-uddannelse for gymnastikforeninger, strategiudvikling samt opstarten på en række klubbesøg.

7 Som nævnt på sidste repræsentantskabsmøde har FIA haft tilknyttet John Risberg, som fast konsulent på deltid. John har varetaget kontakten til klubber, planlægning og afvikling af kurser samt udvikling af indhold i samspil med bestyrelsen. Generelt har 2016 været præget af både aktivitet på kursusfronten, men også manglende interesse, som har givet grund til at kigge indad for at finde frem til, hvad FIA kan arbejde videre med fremadrettet, således at det giver mening for de idrætsledere, som skal danne grundlaget for deltagelsen på kurser og uddannelser. I starten af 2016 blev et nyt kursus afprøvet. Der var tale om et 2x2 timers kursus for de yngste hjælpeinstruktører. Pilotkurset fik gode tilbagemeldinger, og på baggrund af feedbacken blev det justeret til og gennemført endnu en gang med deltagere fra henholdsvis G94 og BPI Gymnastik (og denne gang også med lidt ældre hjælpeinstruktører). Endnu en gang var der gode tilbagemeldinger fra både deltagere og de ældre ledere, så hvis andre klubber skulle være interesseret i at tilbyde et sådant minikursus for deres yngste frivillige, kan I høre mere om dette ved at kontakte FIA. I 2016 har der desuden været meget fokus på dels at udvikle FIAs kursusrække, men også helt generelt at blive bedre sporet ind på at kunne finde og udpege de udfordringer og emner, som lederne i de frivillige foreninger arbejder med og ønsker at blive klogere på. Dette arbejde gjorde at bestyrelsen i FIA efter sommerferien fik udarbejdet en handlingsplan for, hvorledes vi dels kan gøre de mange frivillige idrætsforeninger opmærksomme på FIA, men også finde frem til hvad der skal sættes fokus på fremadrettet. Handlingsplanen er i første fase lagt an på en række klubbesøg, som SIF og FIA er gået sammen om at udføre via John og Casper. På disse klubbesøg er det tanken at få skabt en dialog omkring, hvilke emner og værktøjer, som klubberne efterspørger for at kunne imødegå de udfordringer, som måtte præge dem i deres hverdag. Derefter kigges der på, hvilke tilbud og muligheder henholdsvis FIA og SIF har for at kunne hjælpe klubben videre. Klubbesøgene er så småt kommet i gang, og hvis I ikke er blevet kontaktet endnu, men ønsker at få besøg af enten John eller Casper opfordres I til at tage kontakt. Samtidig med at denne handlingsplan er blevet udviklet gennemførte FIA også en kursusrække for frivillige foreningsledere i Fredericia. På baggrund af interviews med foreningsledere blev der lavet en ændring af tilmeldingsformen som betød, at der nu blev givet mulighed for at tilmelde sig enkeltkurser, hvilket der i bestyrelsen var et håb om ville give yderligere tilmeldinger. Det blev dog tydeligt at kurser omkring driften af foreningen her via kurser omkring økonomi og markedsføring, var klart de mest interessante for foreningerne, da deltagelsen til disse lå på et flot niveau. Desværre var tilslutningen til emner som Foreningen i lokalsamfundet og Projekter som arbejdsform ikke lige så stor, hvilket medførte to aflysninger. Erfaringerne fra tilbagemeldinger vedrørende både de gennemførte og aflyste kurser vil blive drøftet i bestyrelsen med henblik på, hvordan der fremadrettet arbejdes med kurser for frivillige ledere både hvad angår indhold og form. I efteråret 2016 har SIF desuden måtte skifte repræsentant i FIAs bestyrelse. Grundet Karinas udtræden af SIFs forretningsudvalg er Ruth Axø udpeget som ny repræsentant for SIF i FIAs bestyrelse. Da der dog ikke har været afholdt bestyrelsesmøde efter Ruth er indtrådt har hun selvsagt stadig ikke fået sin ilddåb, men jeg er sikker på hun ser frem til arbejdet med uddannelse af idrætsledere i Fredericia.

8 FIT DEAL Overtagelse af FIT DEAL FIT DEAL blev i november 2015 lanceret i Fredericia Kommune, som et samarbejds- og udviklingsprojekt mellem idrætshallerne, Fredericia Kommune og SIF. Projektet var forankret i en nyetableret sammenslutning mellem de selvejende idrætshaller kaldet Samarbejdende Idrætshaller (S/I), mens den daglige ledelse af projektet blev varetaget af SIFs idrætskonsulent. Pr. d. 1. januar 2017 overtog SIF rettighederne til FIT DEAL Fredericia. Da S/I i efteråret 2016 besluttede, at de ikke længere ønskede at drive samarbejdsprojektet. SIF havde på denne baggrund nogle drøftelser med SI, og kom frem til at tilbyde, at de ville overtage driften af FIT DEAL i den resterende del af projektperioden, hvorefter der tages stilling til i hvilket omfang man ønsker at fortsætte. FIT DEAL fortsætter derfor uden ændringer, da SIFs idrætskonsulent har varetaget den daglige ledelse af projektet, og fortsat gør dette efter nytår. Med overtagelsen af FIT DEAL ønsker SIF at fastholde muligheden for at præsenterer borgerne i Fredericia for de mange gode idrætsaktiviteter, der findes hos idrætsforeningerne og i de kommunale idrætshaller. Opstart FIT DEAL har i 2016 haft sit første 1, hvor der dels har været fokus på at komme i gang samt markedsføre FIT DEAL og derudover udvide og sikre et bredt og varieret aktivitetstilbud, med hjælp fra jer idrætsforeninger og haller. Opstarten koncentrerede sig meget om at få etableret en god platform med en hjemmeside, Facebookside og et nyhedsbrev. I forhold til markedsføringsdelen har der været fokus på at promovere FIT DEAL både online og til diverse idrætsarrangementer. Facebooksiden benyttes flittigt, og der har også været en god tilgang af likes i løbet af året. Derudover har der været udsendt nyhedsbreve, og så har FIT DEAL været repræsenteret til både de to triathlonstævner i midtbyen samt Hannerupløbet. I foråret gennemførtes desuden det første FIT&FÆLLES, som var et 8 ugers forløb, hvor deltagerne kom ud og prøvede 8 forskellige idrætsgrene og motionsformer samt fik oplæg om sund kost og træningsmotivation. I forhold til aktiviteter og deltagelsen i FIT DEAL følger her nogle nøgletal på baggrund af perioden 1. nov til 31. december FIT DEAL har haft aktiviteter fordelt på 43 forskellige idrætter/motionsformer eller events/tilbud, som var tilbudt af 21 aktører (foreninger/haller). 420 FIT DEAL billetter er blevet solgt, heraf er 271 til events eller tilbud. Antallet af solgte billetter var ikke helt så tilfredsstillende som håbet, og derfor er det også blevet besluttet at sætte endnu mere fokus på markedsføringsdelen i Hvis der skulle være foreninger, der ønsker at indgå i FIT DEAL samarbejdet kan Casper kontaktes for yderligere info. Projekt Brobygger Projekt Brobygger er siden sommeren 2016 overgået til drift, hvilket har betydet, at Brobygger i høj grad består af hjælp og vejledning til klubber, som ønsker at etablere samarbejder med skoler

9 I løbet af det nuværende skoleår, har der været flere samarbejder mellem foreninger og skoler, men i aften vil jeg fremhæve Aktiv fredag, som var en aktivitetsdag arrangeret af SFOerne og SIF i samarbejde med flere idrætsforeninger. På dagen deltog ca børn fra klassetrin, som fik prøvet kræfter med fodbold, rugby, cricket, badminton, zumba og Taekwondo. En rigtig god dag med masser af aktive børn, hvilket i allerhøjeste grad kan tilskrives de deltagende foreninger. Dagen er planlagt til at blive gentaget til september i år, så hvis der allerede nu er foreninger, som kunne være interesseret, så tøv ikke med at tage kontakt til os. Foruden den aktive indsats i samarbejderne er Projekt Brobygger også med til at støtte samarbejder, som foreninger og skoler selv klarer dette gælder både med økonomi og knowhow. Faktisk er vi glade for at kunne bruge denne aften på at fortælle, at SIF via Projekt Brobygger har afsat kr. til en Mikropartnerskabspulje, der skal understøtte foreningernes samarbejder med skoler og SFOer. Der er mulighed for at læse mere om bestemmelser og retningslinjer for puljen på Projekt Brobyggers hjemmeside Udover Mikropartnerskabspuljen er der også afsat kr. til gennemførsel af et foreningskursus, hvor de deltagene foreninger, dels kan få afklaret hvad man som forening ønsker med at etablere et samarbejde og dels for klædt sine trænere og instruktører på til at kunne gennemføre disse samarbejder. Hvis man har spørgsmål eller ønsker at høre mere om Projekt Brobygger og de enkelte tiltag, kan man tage fat i Casper her til aften. Ny Kultur-, Idræts- og Fritidspolitik Mit sidste punkt i beretningen er den ny politik for vores område. Vi har haft et stærkt ønske om en selvstændig idrætspolitik med klare mål for idrætten den fireårig periode I sommer blev den nye Kultur-, Idræts- og Fritidspolitik vedtaget. Sådan ser den ud (FREMVIS). Der er kun et helt klart mål for idrætten, og det er at: Skabe rammer og lyst, så 75% af borgene i 2020 er aktive og 50% af dem i en idrætsforening. Nu vil nogle af jer måske gabe og tænke: Det sagde han også til Idrætsfesten. Og for jer vil jeg bare tillade mig at repetere. Jeg forventer at I alle har kendskab til DIF og DGI s fælles vison Bevæg dig for livet med målsætningen I alt fald har jeg talt om dette de sidste par år til nærmest hver eneste lejlighed. En vision som er skrevet med i regeringsgrundlaget og der arbejdes seriøst og målrettet i en række af DIFs Specialforbund og i DGI for at opnå drømmen. For at gøre det mere klart hvad disse tal i vores politik betyder vil jeg komme med lidt tal. Vi er nu på medlemmer pr. december 2016 i SIF s medlemsforeninger. Faktisk er vi gået tilbage med ca. 500 medlemmer de to seneste år. Renser man det for dobbeltmedlemsskaber lander vi på ca personer. De er altså et stykke vej op til som der forventes at være 50% af indbyggerne i Fredericia og som skal være i en idrætsforening i Vi skal altså rubbe neglene hvis vi skal indfri det. Det kræver en god handleplan og slagkraftige midler for at nå dertil. Og det stiller også en række spørgsmål Hvordan får vi fat i så mange nye medlemmer? Hvordan kan vi håndtere så mange nye? Kan vi være i vores faciliteter, hvor mange frivillige trænere skal vi uddanne, og hvordan får vi økonomi til det? Jeg ved at både DIF og DGI gerne vil hjælpe os på vej vi er faktisk allerede i gang bl.a. via klubudviklingsforløb som SIF har gjort gratis for medlemsklubberne. Men det kræver også at der kommer en stor indsats fra kommunen.

10 I politikken er der mange gode intentioner. SIF vil gøre sit til at vi får en operationel politik og søger dialog og indflydelse ved enhver given lejlighed. Hvad byder 2017 på? Det er kommunalvalgår og en del af SIF s arbejde vil have fokus på tiden op til D. 21. november. Vi forestiller os at tage en dialog med partier og kandidater samt at afholde en slags idrætsvalgmøde i forbindelse med vores formandsmøde i efteråret. Vi skal også have besluttet hvad der skal ske med vores projekter FITDEAL og Brobygger, og i den forbindelse med idrætskonsulent Casper som pt er på kontrakt til september. Og så er der jo alle opgaverne som ligge i de forskellige områder hvor vi er repræsenteret. Jeg vil gerne slutte af med at sige tak for fantastisk samarbejde til de mange forskellige samarbejdspartnere hvor SIF er repræsenteret, Kultur & Idrætsudvalget, Idrætssekretariatet, idrættens organisationer og endeligt en tak til jer i klubberne. Tak til alle I der bidrager til, at vi sammen kan skabe god idræt i kommunen. Og så til sidst vil jeg spørge forsamlingen om I har svar på det jeg indledte med: Om Idrætssamvirkets eksistens er berettiget? Om det giver mening det arbejde vi udfører? Og hvad det værste der ville ske hvis SIF lukkede? Det var beretningen på vegne af forretningsudvalget. Tak for ordet! Christoffer Riis Svendsen Formand SIF 23. februar 2017

11 Indstilling til årets SIF lederpris Fredericia Cricketklub indstiller: Kurt Østergaard, Fredericia Cricketklub Indstilling: Fredericia Cricketklub vil igen i år gerne indstille Kurt Østergaard til SIF s lederpris. Kurt har været medlem af Fredericia Cricketklub siden klubbens etablering i Helt fra sin ungdom har han været engageret som frivillig leder på forskellige niveauer og har igennem alle årene gjort et kæmpestykke arbejde for både Fredericia Cricketklub og cricketsporten generelt. Kurts frivillige arbejde omfatter stort set alle tænkelige opgaver og poster, herunder 30 år som formand for Fredericia Cricketklub, 18 år som bestyrelsesmedlem i Dansk Cricket Forbund (DCF), flere årtier som ungdomsleder i DCF-regi bl.a. som regionsformand og træner, 10 år som bestyrelsesmedlem og de sidste 5 år som præsident for Dansk Forty Cricket Club (Dansk XL). I sit virke som formand for Fredericia Cricketklub har Kurt arbejdet ihærdigt for at udbrede kendskabet til sporten og for at skabe de bedst mulige rammer for klubben og dens medlemmer. Samtidig har han i et utal af år fungeret som ungdomstræner i klubben og har inspireret og draget omsorg for rigtig mange børn og unge. Kurt har længe før den åbne skole søgt samarbejde med og selv undervist i skoler og fritidsinstitutioner både i og uden for kommunen, og han har igennem flere år været arrangør af en større SFO-turnering. I 2014 gav Kurt formandsposten i Fredericia Cricketklub samt bestyrelsesposten i DCF videre til næste generation. Han er dog, trods sine 68 år stadig en yderst aktiv frivillig både i Dansk XL og i Fredericia Cricketklub og i udendørssæsonen er han næsten dagligt at finde på cricketbanen. Da Fredericia Cricketklub i 2015 af forskellige grunde stod uden ungdoms- og dametræner, sprang Kurt uden tøven til og har hermed været med til at sikre fortsat fremgang både i medlemstal og sportsligt på de to områder. Kurt er en varm fortaler for kvinder i dansk cricket og har været god til at give plads til kvinder både i bestyrelsen og på banen, hvilket bevirket at Fredericia Cricketklub i dag er en af meget få cricketklubber med et kvindehold og en solid fødekæde af pigespillere. Derudover tog Kurt i 2015 initiativ til at starte en seniorklub op en klub i klubben for nuværende samt tidligere medlemmer i deres 3. alder, som ud over socialt samvær i dagtimerne bidrager væsentligt til løsning af de mange praktiske opgaver i klubben. Sjældent er set så engageret en frivillig og med denne indstilling ønsker vi at give Kurt den anerkendelse, han fortjener, samt takke ham for en uvurderlig indsats gennemårene og ikke mindst i 2016.

SIF Formandsmøde 2015

SIF Formandsmøde 2015 SIF Formandsmøde 2015 Idrætspolitik på vej Torsdag d. 12. november 2015 13-11-2015 1 Program for aftenen 19.00 Velkommen v. formand Christoffer Riis Svendsen 19.05 Uddeling af midler fra TUBORGFONDET v.

Læs mere

Mødereferat. Dirigent: Torben Møller Referent: Casper Due Nielsen Tilstedeværende: Der var mødt 62 personer op til mødet.

Mødereferat. Dirigent: Torben Møller Referent: Casper Due Nielsen Tilstedeværende: Der var mødt 62 personer op til mødet. Mødereferat Referat for: SIF Repræsentantskabsmøde 2014 Dato: 25.02.2014 Tid: 19.30-21.30 Sted: TREFOR Lounge, Monjasa Park Vestre Ringvej 102 7000 Fredericia Dirigent: Torben Møller Referent: Casper Due

Læs mere

Mødereferat. Dirigent: Torben Møller Referent: Casper Due Nielsen Tilstedeværende: Der var mødt 49 personer op til mødet.

Mødereferat. Dirigent: Torben Møller Referent: Casper Due Nielsen Tilstedeværende: Der var mødt 49 personer op til mødet. Mødereferat Referat for: Ordinært repræsentantskabsmøde 2015 Dato: 25.02.2014 Tid: 19.30-21.30 Sted: TREFOR Lounge, Monjasa Park Vestre Ringvej 102 7000 Fredericia Dirigent: Torben Møller Referent: Casper

Læs mere

Forretningsudvalgets beretning for 2015/2016

Forretningsudvalgets beretning for 2015/2016 Forretningsudvalgets beretning for 2015/2016 Endnu er travlt år er gået. Og jeg vil nu trætte jer med en minutiøs gennemgang af det seneste års aktiviteter Nej, så galt skal det ikke gå, men jeg vil komme

Læs mere

Mødereferat. Tilstedeværende: Der var 55 deltagere til mødet.

Mødereferat. Tilstedeværende: Der var 55 deltagere til mødet. Mødereferat Referat for: Ordinært repræsentantskabsmøde 2016 Dato: 22.02.2016 Tid: 19.30-21.30 Sted: Thansen.dk Lounge Monjasa Park Vestre Ringvej 102 7000 Fredericia Tilstedeværende: Der var 55 deltagere

Læs mere

Nr. 3 Maj SIF-NYT Samvirkende Idrætsklubber Fredericia. Kontakt

Nr. 3 Maj SIF-NYT Samvirkende Idrætsklubber Fredericia. Kontakt Nyt om Fredericia-Ordningen Ny fremgangsmåde Efter SIF i mange har administreret Fredericia Ordningen er dette arbejde fra 2013 overgået til Kultur- og Fritidsforvaltningen. Alle idrætsforeninger vil modtage

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Halsnæs Idrætsråd. Torsdag d. 27. marts 2014 kl. 19.30. I kantinen på Magleblikskolen

Repræsentantskabsmøde i Halsnæs Idrætsråd. Torsdag d. 27. marts 2014 kl. 19.30. I kantinen på Magleblikskolen Repræsentantskabsmøde i Halsnæs Idrætsråd Torsdag d. 27. marts 2014 kl. 19.30 I kantinen på Magleblikskolen Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent Christian Brolle Sørensen blev foreslået som dirigent

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Helsinge Fodbold. Vedtægter

Helsinge Fodbold. Vedtægter Helsinge Fodbold Vedtægter 1: Klubbens navn Klubbens navn er Helsinge Fodbold, stiftet den 23. maj 1919. 2: Organisering Klubben er organiseret under Helsinge Skytte- og Idrætsforening, HSI, der er paraplyorganisation

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

SIF Formandsmøde 2014

SIF Formandsmøde 2014 SIF Formandsmøde 2014 Den gode foreningshistorie Hvordan får vi den frem, og hvad kan det være? Onsdag d. 12. november 2014 14-11-2014 1 Program for aftenen 19.00 Velkommen v. formand Christoffer Riis

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

Hovedbestyrelsens beretning for perioden maj 2016 til maj 2017

Hovedbestyrelsens beretning for perioden maj 2016 til maj 2017 AIF har ca. 3300 medlemmer ultimo 2016: Generalforsamlingen den 16. maj 2016 Dorthe Johansen, håndbold blev valgt til næstformand og Lars Jensen genvalgt til hovedkasserer. Hovedafdelingen har således

Læs mere

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING

LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING LYNGE UGGELØSE IDRÆTSFORENING IDRÆTSVEJ 14 3540 LYNGE 28. marts 2010 Referat af Generalforsamling afholdt onsdag d. 24. marts 2010 1. Valg af dirigent Thomas S. Lassen blev valgt som dirigent og konstaterede,

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Liste over godkendte folkeoplysende foreninger Rev. februar 2013

Liste over godkendte folkeoplysende foreninger Rev. februar 2013 Liste over godkendte folkeoplysende foreninger Rev. februar 2013 Forening Godkendt Bemærkninger (evt. lokaler) Andre Godkendte Folkeoplysende Foreninger Ca. 35 andre foreninger 6. juligarden Aikiryu Jutsu

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF 31. maj 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i AIF Torsdag den 28. maj 2015, kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdtes i AIF klubhus. Deltagende foreninger: Badminton, Cricket, Fodbold, Gymnastik,

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter:

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter: Referat fra generalforsamling: Tid: Tirsdag den 27-03-2012, kl. 19.00 Sted: ISK klublokale. Punkter: Nr. Emner: 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.): Dirigent: Kenneth Petersen Referent:

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Vedtægter for. Den Selvejende Institution RISHØJ IDRÆTSCENTER

Vedtægter for. Den Selvejende Institution RISHØJ IDRÆTSCENTER Vedtægter for Den Selvejende Institution RISHØJ IDRÆTSCENTER 1 Vedtægter for Den selvejende institution RISHØJ IDRÆTSCENTER 1 Navn. Institutionens navn er "RISHØJ IDRÆTSCENTER" med hjemsted i Køge Kommune.

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

SIF Formandsberetning 2013 v. Niels Aaquist

SIF Formandsberetning 2013 v. Niels Aaquist Fredericia d. 21. februar 2013 SIF Formandsberetning 2013 v. Niels Aaquist Jeg vil gerne på forretningsudvalgets vegne byde velkommen til repræsentantskabsmødet her i TreFor Loungen. - Velkommen til: -

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Onsdag den 5. december 2012 kl. 16:00 18:00 Deltagere Bjarne Kruse, Cæsar Funch Jensen, Bjarne Westerdahl, Erik Eriksen, Marian Lundh, Gitte Goldschmidt

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 24. marts 2007 MØDEREFERAT Dato: 14. marts 2007 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT)

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT) Referat af bestyrelsesmøde 11/3-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT) Fraværende: Søren B. Sparre (arbejde), Jonas Andersson

Læs mere

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill Fremmødte: 34 Antal stemmeberettigede: 33 Velkomst Formand Nicolai Schiørring (NS) bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra Korsør Judoklubs generalforsamling Torsdag 21 april, 2016 kl

Referat fra Korsør Judoklubs generalforsamling Torsdag 21 april, 2016 kl Referat fra Korsør Judoklubs generalforsamling Torsdag 21 april, 2016 kl. 19.00. Valg af dirigent: Nicolai Stemmetællere: Sebastian, Anders. Stemmetallet er 9. Indkaldelse sket i korrekt tid og efter reglerne.

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 5. Kassereren

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Bilag 2a 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab Bilag 3a 4. Fremlæggelse af arbejdsplan

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub

1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub 1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub Torsdag d. 11. april 2013 kl. 18.30 Glostrup Fritidscenter Christiansvej 2 2600 Glostrup 25 medlemmer var mødt frem Den fungerende bestyrelse bød velkommen

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af Generalforsamling februar 2013

Referat af Generalforsamling februar 2013 Referat af Generalforsamling februar 2013 Formanden Jesper Jensen bød velkommen til Trinords medlemmer der var fremmødt til årets generealforsamling. 1. Valg af dirigent og referent Formanden orienterede

Læs mere

Vision Målsætninger Værdier 2010-2012

Vision Målsætninger Værdier 2010-2012 Vision Målsætninger Værdier 2010-2012 S i d e 2 Indhold Indledning... 3 Vision... 4 Målsætninger... 4 Politik... 4 Service... 4 Udvikling... 4 Interessenter... 5 Værdikæde... 6 Idrætsrådet Silkeborg Kommunes

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 26. marts 2015 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse Dagsorden Rasmus Dirigenten indleder med at konstatere

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Side 1 af 6. Repræsentantskabsmøde mandag den 5. december 2016.

Side 1 af 6. Repræsentantskabsmøde mandag den 5. december 2016. Side 1 af 6 Repræsentantskabsmøde mandag den 5. december 2016. Meddelelser fra formanden. Året 2016 er på held og et nyt år står snart klar. Direktør Kim Hansen vil senere gennemgå forventet regnskab for

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke

Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke Vedtægter for Svendborg Idræts Samvirke 1 NAVN OG HJEMSTED Sammenslutningen af idrætsforeninger i Svendborg Kommune hedder Svendborg Idræts- Samvirke (SIS). Svendborg Idræts- Samvirkes hjemsted er Svendborg

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Formanden, Jette Nymann, bød velkommen til de 21 fremmødte medlemmer. Bestyrelsen foreslog Finn Mortensen, som enstemmigt blev valgt.

Formanden, Jette Nymann, bød velkommen til de 21 fremmødte medlemmer. Bestyrelsen foreslog Finn Mortensen, som enstemmigt blev valgt. Dato: 9. marts 2016 Vedr.: Generalforsamling Jyllinge Løbeklub 2016. Formanden, Jette Nymann, bød velkommen til de 21 fremmødte medlemmer. Dagsorden: a. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Finn Mortensen,

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag.

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Bestyrelsens beretning 2015 ENDELIG VERSION 30.12.2015 Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Den valgte bestyrelse

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Torsdag den 20. februar 2014 kl. 16:00 18:00 Deltagere Carsten Hæstrup, Bjarne Westerdahl, Kai Dahl Andersen, Bjarne Kruse, Marian Lundh, Gitte Goldschmidt

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg.

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 1 Elitesport Aalborg 1 Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 2 Institutionens formål er: at styrke og vedligeholde talentudvikling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bo Neergaard 2. Valg af referent Lisbeth Warming 3. Beretning fra formanden Inden beretningen kunne dirigenten fastslå at

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 24. juni 2010/ik Referat Bestyrelsesmøde 06-2010 22. juni 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 05-2010 2.2. Møde med Undervandsrugby. Henrik

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde i AIF mandag den 25/8-2014

Bestyrelsesmøde i AIF mandag den 25/8-2014 Bestyrelsesmøde i AIF mandag den 25/8-2014 Tilstedeværende: Formand - Pia Arendt Forretningsfører - Jette Schmidt Næstformand - Klaus Pontoppidan Forretningsudvalg - Mette K. Skjold Forretnings- og sponsorudvalg

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

30. ordinære generalforsamling I Tunø Festivalen

30. ordinære generalforsamling I Tunø Festivalen 30. ordinære generalforsamling I Tunø Festivalen 5. november 2015, kl. 19.00 på Folkestedet, Carl Blochs gade 28, 8000 Aarhus C Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning

Læs mere

Curley Band var som sædvanlig grundstammen, som spillede, før under og efter.

Curley Band var som sædvanlig grundstammen, som spillede, før under og efter. Repræsentantskabsmøde, Vodskov Venner Der indkaldes hermed til Repræsentantskabsmøde, Vodskov Venner. Den 12. april 2016 kl.19.30, i Skytteforeningens lokaler, Vodskovvej 103. Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015

Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Referat ordinær generalforsamling for Jelling Musikfestivals Hjælperforening 2015 Tirsdag d. 24. februar 2015 kl. 19.00 Deltagere: Bestyrelsen + dirigent + 3 medlemmer af hjælperforeningen Dagsorden iflg.

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum Referat fra generalforsamling i Kajakklubben Strømmen. Generalforsamling afhold lørdag den 10. februar 2007.02.18 1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Katja Dettmann blev valgt som dirigent. Katja konstaterede at generalforsamlingen var lovlig jævnfør vedtægterne.

Katja Dettmann blev valgt som dirigent. Katja konstaterede at generalforsamlingen var lovlig jævnfør vedtægterne. Støvring Son Taekwondo Kr. Østergårdsvej 2 9530 Støvring Generalforsamling 2012 Mødedato: 28. februar 2012 Referat Formand Michael Villadsen bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af referent og

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. se nedenfor 3) Forelæggelse og godkendelse af

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen,

Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen, Frederikssund, den 2. december 2015 Kære Alle Så er vi klar med årets sidste nyhedsbrev denne gang med referatet fra generalforsamlingen, som kan ses nedenfor. Vi minder om vores juleafslutning søndag

Læs mere