K 2014 URSER & KONFERENCER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K 2014 URSER & KONFERENCER"

Transkript

1 2014 KURSER & KONFERENCER

2 Velkomst Trænger du til faglig inspiration? n Hvordan fremmer vi et aktivt liv for mennesker med demens? n Hvad gør vi, når diagnosen er svær at stille? n Og hvordan implementerer vi god demensomsorg og sikrer forankring? Det er bl.a. spørgsmål som disse, vi med dette års kursusudbud forsøger at besvare. Vi har sammensat et bredt program, som er målrettet alle, der arbejder med demenssygdomme. I Nationalt Videnscenter for Demens stræber vi efter at lave arrangementer, som understøtter, at viden kan omsættes til handling. I efteråret 2014 afslutter vi projektet Migrationsskole for demensplejen i Øresundsregionen med en konsensuskonference, hvor vi gør status over resultater og erfaringer fra de sidste tre år. Vi vil fortsat arrangere kurser med udgangspunkt i den viden, som projektet har genereret om etniske minoriteter og demens. På temadagene i 2014 får du bl.a. viden om: diagnostik og behandling af demens hos personer med udviklingshæmning, personcentret omsorg, opsporing af demenssygdom samt om betydningen af fysisk aktivitet. Vi tilbyder fortsat skræddersyede kurser, der passer præcis til jeres behov i det daglige arbejde med demens. I 2014 arrangerer vi også specialistkurser om demensfaglige emner. Neuropsykologer og læger får mulighed for at fordybe sig i unikke patient-cases, ligesom ph.d.-studerende kan følge et særligt tilrettelagt forløb. Medarbejdere ved omsorgstandplejen, demenskonsulenter, pædagoger og omsorgspersonale kan lære mere om emner som tandsundhed ved demens og frontotemporal demens samt få gode ideer til, hvordan man kan skabe liv og aktivitet. I 2014 afholder vi ikke DemensDagene, da Alzheimer s Association International Conference (AAIC) kommer til København. Til gengæld er vi medarrangører af en skandinavisk konference: God demensomsorg et spørgsmål om ledelse? Implementering som holder. I november måned afholdes vanen tro den årlige Forskningskonference med fokus på ny forskning i Alzheimers sygdom. Vi opdaterer løbende aktiviteter og arrangementer med detaljerede programmer, beskrivelser af oplægsholdere samt anden praktisk information. Se mere på: Vi glæder os til at inspirere dig og lade os inspirere af din hverdag. Ane Eckermann, Karen Tannebæk & Elsebeth Refsgaard 3 kurser & konferencer 2014

3 Indhold Dato Aktivitet Sted Side 22. januar Pleje og omsorg til mennesker med demens fra etniske minoritetsgrupper København januar Brug af demensskema hos personer med udviklingshæmning Odense 6 6. februar Diagnostik og behandling af demens hos personer med udviklingshæmning København februar Palliativ indsats til mennesker med demenssygdomme Aarhus marts Kasuistikkursus København 9 2. april At skabe liv og aktivitet Ringsted maj Personcentreret omsorg København maj Demenssygdomme og psykologiske tilbud København juni Fysisk aktivitet hvorfor og hvordan? København august Ph.d.-kursus København september Tandsundhed ved demens København september Brug af demensskema hos personer med udviklingshæmning Aalborg september Tre år med fokus på etniske minoritetsgrupper og demens København oktober At skabe liv og aktivitet Aarhus oktober Netværkskonference for demensudredningsenheder Nyborg oktober God demensomsorg et spørgsmål om ledelse? Implementering som holder Stockholm, Sverige november At opdage symptomer på demens København november Forskningskonference 2014 København december Frontotemporal demens Roskilde januar 2015 Når sprog og kultur giver særlige udfordringer i demensarbejdet Odense februar 2015 Frontotemporal demens Vejle marts 2015 Tandsundhed ved demens Aalborg marts 2015 Et sundt liv også med demens København 23 ABC Demens 24 AAIC Skræddersy et kursus til din arbejdsplads Kursusbetingelser 30 4 kurser & konferencer 2014

4 Kursus M migrationsskole Pleje og omsorg til mennesker med demens fra etniske minoritetsgrupper Antallet af ældre med indvandrerbaggrund ventes at blive firdoblet over de kommende år. Dermed stiger antallet af mennesker med demens med anden etnisk oprindelse end dansk. Det er vigtigt at ruste sundhedspersonalet til at yde pleje og omsorg til denne nye og hastigt voksende gruppe. Tema På kurset arbejdes med at forstå kulturmødet, når borgerens etnicitet møder den måde, som demensplejen i de skandinaviske lande er tilrettelagt på. Omsorgsfuld pleje er forbundet med mange udfordringer, idet mennesker fra etniske minoriteter bl.a. hæmmes af, at demenssygdommen fjerner deres sidst tilegnede sprog, så kun modersmål og oprindelig begrebsdannelse er tilbage. Formål At deltagerne får kendskab til pleje og omsorg til mennesker med demens fra etniske minoritetsgrupper med specifikke behov i forskellige plejesituationer og kommunikation. 5 kurser & konferencer 2014 Omsorgspersonale, der arbejder med eller har interesse for mennesker fra etniske minoritetsgrupper med demenssygdomme. Form Der veksles mellem oplæg og film-cases. Erfaringer fra deltagernes egen hverdag inddrages også i kurset. Minimum 15 maksimum 35 Mødeledere Sygeplejerske Eva Granvik, Minneskliniken, Skånes Universitetssjukhus, Malmø Sygeplejerske Elsebeth Refsgaard, uddannelseskonsulent, Nationalt Videnscenter for Demens Migrationsskolen er et samarbejdsprojekt mellem Nationalt Videnscenter for Demens og Kunskapscentrum för Demenssjukdoma, Skånes Universitetssjukhus. Projektet har til hensigt at styrke samarbejdet om etniske minoriteter og demens i Øresundsregionen. Kursus Dato: Onsdag 22. januar 2014 Sted: Rigshospitalet København Pris: Gratis Tilmeldingsfrist: Mandag 6. januar 2014

5 Kursus Brug af demensskema hos personer med udviklingshæmning I takt med stigende levealder øges forekomsten af demenssygdomme hos personer med udviklingshæmning. Derfor er det essentielt at tilegne sig viden om demenssygdomme og særligt hvilke symptomer, man som observatør skal være opmærksom på hos ældre personer med udviklingshæmning. Tema På kurset arbejdes med at observere tidlige tegn på demens hos personer med udviklingshæmning ved brug af Trinvold Demensskema. Skemaet er et redskab, som bruges ved diagnosticering af demens og er en hjælp til at omsætte observationer til den pædagogiske indsats. Form Deltagerne introduceres til Trinvold Demensskema og bliver trænet i brugen af skemaet ud fra film-cases. Generel viden om demens er en forudsætning for at deltage. Nøglepersoner fra bosteder for personer med udviklingshæmning, som er ansvarlige for eller skal være ansvarlige for kontinuerlig brug af Trinvold Demensskema, fx socialpædagoger, pædagoger, social- og sundhedsassistenter samt demenskoordinatorer og -konsulenter. Minimum 20 maksimum 30 Kursus Dato: Torsdag 30. januar 2014 Sted: First Hotel Grand Odense Pris: Kr. 995,00 Tilmeldingsfrist: Fredag 20. december 2013 Kursus Dato: Torsdag 18. september 2014 Sted: Best Western Scheelsminde Aalborg Pris: Kr. 995,00 Tilmeldingsfrist: Fredag 15. august 2014 Formål At deltagerne får viden om korrekt brug af Trinvold Demensskema og bliver i stand til at observere udvikling og forværring af demenssymptomer hos personer med udviklingshæmning. Undervisere Vicecenterleder Kirsten Agerskov Nielsen, Handicapcenter Nordøstfyn Læge, ph.d.-studerende Lise Cronberg Salem, Nationalt Videns center for Demens 6 kurser & konferencer 2014

6 TEMADAG Diagnostik og behandling af demens hos personer med udviklingshæmning Levealderen for personer med udviklingshæmning er generelt stigende, hvilket medfører øget forekomst af aldersbetingede sygdomme, herunder demens. Personer med Downs syndrom har en særlig risiko for at udvikle demens som følge af Alzheimers sygdom. Tema Ofte er det forbundet med særlige udfordringer at stille en demensdiagnose og udelukke andre årsager til demenssymptomer hos personer med udviklingshæmning. Temadagen har fo kus på den nyeste viden om udredning og behandling og belyser også andre sygdomstilstande, som kan forekomme hos ældre mennesker med udviklingshæmning. André Strydoms forskning fokuserer primært på udredning og behandling af hukommelsesproblemer hos ældre udviklingshæmmede, herunder sammenhænge mellem Alzheimers sygdom og Downs syndrom. André Strydom, speciallæge i psykiatri, PhD Clinical Senior Lecturer in Intellectual Disabilities, UCL Mental Health Sciences Unit, Faculty of Brain Sciences, England Speciallæger, praktiserende læger, psykologer samt læger og sygeplejersker med tilknytning til bosteder for personer med udviklingshæmning. Temadag Dato: Torsdag 6. februar 2014 Sted: Scandic Copenhagen København Tid: 10:00 16:00 Pris: Kr ,00 Tilmeldingsfrist: Fredag 3. januar 2014 Dagen indledes med oplægget Alzheimer stype dementia in Down s syndrome: Diagnostic and treatment issues af André Strydom, speciallæge i psykiatri, PhD. Minimum 30 maksimum 75 Mødeleder Læge, ph.d.-studerende Lise Cronberg Salem, Nationalt Videns center for Demens 7 kurser & konferencer 2014

7 temadag Palliativ indsats til mennesker med demenssygdomme Nationalt Videnscenter for Demens afholder i samarbejde med Palliativt Videncenter en temadag, hvor der sættes fokus på palliation og demens. Tema I Sundhedsstyrelsens anbefalinger for den palliative indsats i Danmark er der fokus på den palliative indsats til alle patienter med en livstruende sygdom, herunder mennesker med demenssygdomme. Fagpersoner har brug for systematiske metoder og opdateret viden for bedre at kunne lindre plagsomme symptomer, forebygge unødige indlæggelser og fremme livskvaliteten hos mennesker med demenssygdomme. Form Temadagen byder på en række oplæg af eksperter, som har stor erfaring med palliativ indsats. Ligeledes vil deltagerne få mulighed for at shoppe på markedspladsen, hvor en række indbudte gæster fortæller om egne erfaringer fra projekter, hvor man har fordybet sig i emnet. Læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, demenskoordinatorer og -konsulenter samt personale fra specialiserede palliative enheder. Minimum 50 maksimum 125 Mødeledere Sygeplejerske Jorit Tellervo, projektleder, Palliativt Videncenter Plejehjemsassistent, MeD. Ane Eckermann, uddannelsesleder, Nationalt Videnscenter for Demens Temadag Dato: Fredag 28. februar 2014 Sted: Scandic Aarhus City Aarhus Pris: Kr ,00 Tilmeldingsfrist: Tirsdag 28. januar kurser & konferencer 2014

8 Kursus Kasuistikkursus Dette kursus er for læger og neuropsykologer og tilrettelægges med udgangspunkt i patientrelaterede cases. Nationalt Videnscenter for Demens har inviteret en international neurolog med stor klinisk og forskningsmæssig erfaring: Dr. Peter Nestor Head of the plasticity and neurodegeneration group German Center for Neurodegenerative Diseases (DZNE), Magdeburg, Tyskland Peter Nestor indleder dagen med foredraget The role of imaging in clinical diagnosis of degenerative dementias. Herefter præsenteres et antal patient-cases, som repræsenterer vanskelige diagnostiske problemstillinger. Deltagerne inviteres til at diskutere diagnostiske overvejelser og udredningsstrategi sammen med Peter Nestor. Ved case-præsentationerne medvirker frivillige patienter og pårørende. Kurset er åbent for speciallæger i neurologi, geriatri og psykiatri samt neuropsykologer, som arbejder med udredning af patienter med kognitive forstyrrelser og demens. Læger under uddannelse inden for de tre specialer kan også deltage. Kurset foregår på engelsk. Minimum 20 - maksimum 50 Mødeledere Professor, overlæge, dr.med. Steen Hasselbalch, Nationalt Videnscenter for Demens Cand.psych., ph.d. Asmus Vogel, Nationalt Videnscenter for Demens Kursus Dato: Fredag 21. marts 2014 Sted: Rigshospitalet København Pris: Kr. 550,00 Tilmeldingsfrist: Onsdag 19. februar kurser & konferencer 2014

9 Kursus At skabe liv og aktivitet Det kan ofte være en udfordring at skabe aktiviteter og samvær, der kan være med til at samle en gruppe af mennesker med forskellige demenssygdomme og stadier af demens. Tema På kursusdagen stilles der skarpt på metoder, du kan anvende til at skabe liv, styrke identitet og livskvalitet i miljøer, hvor mennesker med demens er sammen. Deltagerne præsenteres for konkrete ideer og får demonstreret, hvordan fysisk og kreativ aktivitet, reminiscens og kognitiv stimulation kan bruges til at give mennesker med demens sociale oplevelser. Formål At deltagerne får inspiration til, hvordan man kan få liv til at ske i boenheder og dagtilbud, hvor mennesker med demens er sammen. Form Oplæg efterfulgt af refleksion og praktiske øvelser. Personale som i det daglige arbejder med mennesker med demens enten i plejebolig eller dagtilbud. Minimum 20 - maksimum 30 Kursus Dato: Onsdag 2. april 2014 Sted: Scandic Ringsted Ringsted Pris: Kr. 995,00 Tilmeldingsfrist: Fredag 28. februar 2014 Kursus Dato: Torsdag 2. oktober 2014 Sted: Scandic Aarhus City Aarhus Pris: Kr. 995,00 Tilmeldingsfrist: Mandag 1. september 2014 Deltagerne får desuden både metoder og tips til at organisere og lede aktiviteter, som styrker den enkelte og fremmer samværet i gruppen. Undervisere Ph.d.-studerende Anders Møller Jensen, Klinisk Institut, Syddansk Universitet & Udviklingskonsulent, Center for forskning i aldring og demens, VIA University College Specialergoterapeut i gerontologi, MSc in OT, Annette Johannesen 10 kurser & konferencer 2014

10 TemadAG Personcentreret omsorg Personcentreret omsorg er et udbredt begreb inden for demensområdet i Danmark. Begrebet vil for mange være synonymt med professor Tom Kitwood, som bragte personcentreret omsorg til Danmark. Hans arbejde er overtaget og videreudviklet af dagens internationalt anerkendte hovedtaler: Dawn Brooker, professor i psykologi Director of the University of Worchester Association for Dementia Studies, England Form På temadagen er der oplæg på dansk, mens hovedoplægget holdes på et letforståeligt engelsk. Ledere og medarbejdere, der arbejder med pleje, omsorg og aktiviteter for personer med demens. Maksimum 200 Temadag Dato: Torsdag 8. maj 2014 Sted: Scandic Copenhagen København Tid: 09:30 16:00 Pris: Kr ,00 Tilmeldingsfrist: Tirsdag 8. april 2014 Temadagen introducerer Tom Kitwoods tanker om personcentreret omsorg. Foruden hovedtaleren, Dawn Brooker, er der indbudt en række danske specialister, som fortæller om arbejdet med personcentreret omsorg. Temadagen belyser en række spørgsmål, fx: n Hvad vil det sige at arbejde personcentreret? n Hvilke krav stiller det til organisationen? n Hvordan implementeres personcentreret omsorg? Mødeledere Master i organisations- og proceskonsultation Vibeke Drewsen Bach, Energy2work Specialergoterapeut i gerontologi Karen Tannebæk, uddannelseskonsulent, Nationalt Videnscenter for Demens 11 kurser & konferencer 2014

11 KURSUS Demenssygdomme og psykologiske tilbud Når demenssygdom diagnosticeres kan der være brug for psykologisk bistand både til patienten selv og de pårørende. Dette kursus har til hensigt at ruste psykologer til denne opgave. Kurset uddyber baggrundsviden om demenssygdomme. Målet er at kunne tilbyde støttende og terapeutiske forløb til personer, der har demenssygdom tæt inde på livet. Tema Kurset er delt op i to. Første del omhandler faktuel viden om demenssygdomme, sygdomsforløb, kognitive symptomer samt psykiatriske symptomer ved demenssygdomme. Anden del omhandler de psykologiske tilbud, der kan gives til personer med demenssygdomme og til deres pårørende. Form Emnet belyses af undervisere med stor erfaring på området, og der er løbende mulighed for dialog, spørgsmål og diskussion. Psykologer der arbejder med pårørende til personer med demens eller ønsker at udvikle tilbud til denne målgruppe. Fx privatpraktiserende eller psykologer ansat i kommuner eller på hospital. Minimum 15 - maksimum 30 Undervisere Professor, overlæge, dr.med. Steen Hasselbalch, Nationalt Videnscenter for Demens Cand.psych. Laila Øksnebjerg, Specialist i Klinisk Neuropsykologi, Nationalt Videnscenter for Demens Speciallæge i psykiatri, overlæge Hanne Vibe Hansen, Nationalt Videnscenter for Demens Cand.psych. Kim Oscar Carlsen, udviklingskonsulent på demensområdet, Silkeborg Kommune Kursus Dato: Onsdag 21. maj 2014 Sted: Rigshospitalet København Pris: Kr ,00 Tilmeldingsfrist: Fredag 11. april kurser & konferencer 2014

12 temadag Fysisk aktivitet hvorfor og hvordan? Fysisk aktivitet og træning hos ældre mennesker kan medvirke til at opretholde fysisk funktionsevne og fremme selvhjulpenhed. Desuden kan fysisk aktivitet have en positiv effekt på oplevelsen af livskvalitet hos den enkelte. Forskningsresultater peger på, at der også potentielt kan være en effekt på kognitive funktioner som fx hukommelse, indlæring og problemløsning. Tema På temadagen får deltagerne viden om, hvorfor det er vigtigt, at ældre mennesker tilbydes fysisk aktivitet og træning. Deltagerne præsenteres for træningsfysiologi samt, hvordan man takler kognitive udfordringer i forbindelse med træning. Endelig får deltagerne inspiration til, hvordan man kan gennemføre fysiske aktiviteter målrettet ældre mennesker ud fra erfaringer fra forskellige projekter. Form Temaet bliver belyst af eksperter, som har erfaring med arbejdet fra både forskning og praksis. Fysio- og ergoterapeuter, demenskoordinatorer og -konsulenter, beslutningstagere og andre fagpersoner, som arbejder med fysisk aktivitet og træning til ældre mennesker. Minimum 40 - maksimum 75 Mødeleder Fysioterapeut, ph.d. Nina Beyer, Forskningsenhed for Muskuloskeletal Rehabilitering og Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital Temadag Dato: Onsdag 4. juni 2014 Sted: DGI-byen København Pris: Kr ,00 Tilmeldingsfrist: Fredag 2. maj kurser & konferencer 2014

13 Ph.d.-kursus Research in Alzheimer s disease and other neurodegenerative dementias Nationalt Videnscenter for Demens arrangerer i samarbejde med det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet et kursus målrettet ph.d.-studerende og andre forskningsinteresserede inden for det biomedicinske felt. Formål At deltagerne får viden om de seneste forskningsresultater inden for neurodegenerative demenssygdomme med særlig fokus på Alzheimers sygdom. Der vil også være fokus på nogle af de forskningsmetoder, der hyppigst anvendes på området. Form Kurset veksler mellem forelæsninger og øvelser. Forelæsningerne præsenterer primært de nyeste forskningsresultater, mens øvelserne tager udgangspunkt i forskningsmetoder, hvor der indgår praktiske elementer. Kurset bliver afholdt på engelsk. Kurset er et godkendt ph.d.-kursus ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, og er en ECTSgivende aktivitet. Ph.d.-studerende og andre forskningsinteresserede med en baggrund inden for det biomedicinske felt, både prækliniske, kliniske og translationelt arbejdende forskere. Kursusledere Professor, overlæge, dr.med. Gunhild Waldemar, Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet Professor, overlæge, dr.med. Steen Hasselbalch, Nationalt Videns center for Demens, Rigshospitalet Læge, ph.d. Kristian Steen Frederiksen, Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet Kursus Dato: Mandag 25. til torsdag 28. august 2014 Sted: Rigshospitalet København Information og tilmelding: https://phdkursus.sund.ku.dk/ frontplanner/default.aspx 14 kurser & konferencer 2014

14 Kursus Tandsundhed ved demens At huske tandbørsten, når man glemmer dagen i går og hvor man bor, kan være en stor udfordring. Mange mennesker med demens har store tandproblemer, og de er en voksende del af dagligdagen i den kommunale omsorgstandpleje. Få viden om demens som du kan anvende i det daglige arbejde med denne patientgruppe. Tema Ifølge Sundhedsloven er kommunerne forpligtet til at tilbyde tandpleje til personer, med nedsat førlighed eller vidtgående fysiske eller psykiske handicap, og som derfor har vanskeligt ved at benytte den almindelige tandpleje. Kurset gør rede for de mest almindelige demenssygdomme samt for de kognitive svigt, sygdommen medfører. Desuden redegøres for, hvilken indflydelse demenssygdom har på tandsundhed og tandpleje. Deltagerne introduceres til forskellige teknikker, der kan benyttes ved kommunikation med personer med demens. Formål At deltagerne opnår viden om demens og sygdomssymptomer i forbindelse med tandpleje. Form Kurset indledes med et oplæg om demens af en speciallæge med stor viden om demenssygdomme. Der veksles mellem oplæg samt erfaringsudveksling blandt deltagerne i mindre grupper. Tandlæger, tandplejere, klinikassistenter ansat i den kommunale omsorgstandpleje. Minimum 20 maksimum 30 Undervisere Tandlæge, ph.d. Birita Ellefsen, Videnscenter for Helbred og Forsikring Tandlæge Lotte Junggren, Tandlægeskolen, Københavns Universitet Kursus Dato: Fredag 5. september 2014 Sted: Rigshospitalet København Pris: Kr ,00 Tilmeldingsfrist: Tirsdag 5. august 2014 Kursus Dato: Fredag 6. marts 2015 Sted: Best Western Scheelsminde Aalborg Pris: Kr ,00 Tilmeldingsfrist: Tirsdag 3. februar kurser & konferencer 2014

15 Konference Tre år med fokus på etniske minoritetsgrupper og demens På denne konference gør vi status over resultater og erfaringer fra det tre-årige projekt Migrationsskole for demensomsorgen i Øresundsregionen. Migrationsskolen er et samarbejdsprojekt mellem Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet og Kunskapscentrum för Demenssjukdomar, Skånes Universitetssjukhus. Projektet har til hensigt at styrke samarbejdet om etniske minoriteter og demens i Øresundsregionen. I projektperioden er udført et omfattende kortlægnings-, forsknings- og udviklingsarbejde. Der er indsamlet erfaringer om de særlige udfordringer, som kan opstå, når mennesker med etnisk minoritetsbaggrund får demenssygdom i henholdsvis Sverige og Danmark. På konferencen møder du flere af de eksperter, der har været tilknyttet Migrationsskolen og får mulighed for at høre resultater fra arbejdet med: 16 kurser & konferencer 2014 MIGRATIonsskole n Tværkulturel demensdiagnostik n Kulturforståelse n Ulighed i adgang til pleje og behandling n Etablering af uddannelsestilbud n Udvikling af informationsmaterialer I projektet er der udviklet forskellige redskaber målrettet fagpersoner, der har kontakt med etniske minoritetsgrupper. Redskaberne, fx e-learning om demens, faktaark om demens på forskellige sprog og informationsmateriale om opfattelsen af demens i forskellige kulturelle grupper, er frit tilgængelige på projektets danske og svenske hjemmesider. Medarbejdere, der er interesseret i at arbejde med mennesker med demens med forskellig etnisk baggrund som læger, sygeplejersker, psykologer, plejepersonale og tolke. Derudover er studerende, der er i slutningen af deres uddannelse, også velkomne. 150 deltagere fra Danmark og tilsvarende fra Sverige Konference Dato: Torsdag 25. september 2014 Sted: Axelborg København Pris: Gratis Tilmeldingsfrist: Mandag 25. august 2014

16 Konference Netværkskonference for demensudredningsenheder Netværkskonferencen henvender sig til medarbejdere fra landets demensudredningsenheder. Deltagerne får mulighed for at vedligeholde og udbygge det samarbejde, der er opbygget mellem enhederne på tværs af regionerne. Læger, psykologer, sygeplejersker, sekretærer, socialrådgivere og andet personale ansat på enheder, hvor man varetager udredning, behandling og opfølgning af patienter med demenssygdomme. Konference Dato: Onsdag 8. oktober 2014 Sted: Best Western Nyborg Strand Nyborg Pris: Kr. 550,00 Tilmeldingsfrist: Fredag 5. september 2014 Traditionen tro indledes dagen med oplæg i plenum med fokus på et særligt tema inden for demensforskningen. Over middag får deltagerne mulighed for at deltage i workshops målrettet forskellige faggrupper, hvor deltagerne inviteres til at præsentere egne erfaringer fra forsknings- eller udviklingsprojekter. Maksimum 150 Netværkskonferencen tilrettelægges i samarbejde med Demensklinikken på Odense Universitetshospital. Deltagere, som er interesseret i at præsentere resultater på konferencen, kan kontakte Nationalt Videnscenter for Demens telefonisk eller sende en mail til 17 kurser & konferencer 2014

17 SKANDINAVISK konference I stockholm God demensomsorg et spørgsmål om ledelse Implementering som holder Svenskt Demenscentrum, Nasjonalt Kompetansesenter for Aldring og Helse og Nationalt Videnscenter for Demens samler for anden gang ledere fra hele Skandinavien og fortsætter det gode samarbejde påbegyndt i I 2014 sættes der fokus på implementering af ny viden om god demensomsorg og på, hvordan man kan lave og fastholde forbedringer over tid. n Blomstringsledelse helhedsorienteret og bæredygtig ledelse Vibeke Drevsen Bach, master i organisa tions- og proceskonsultation samt diplomuddannelse i ledelse, Energy2work, Danmark n Kvalitet i omsorgen Anders Kvale Havig, Siviløkonom, PhD, Senter for omsorgsforskning, Høgskolen i Gjøvik, Norge Konference Dato: Mandag 20. til tirsdag 21. oktober 2014 Sted: Waterfront Congress Centre Stockholm, Sverige Tid: 11:00 16:00 Pris: Kr ,- ved tilmelding inden 10. april 2014 kl Kr ,- ved tilmelding derefter Konferencen afholdes oktober 2014 i Stockholm. Konferencen omhandler et stort antal emner præsenteret af en række internationale forskere og forelæsere på enten svensk, norsk, dansk eller engelsk. Du kan bl.a. opleve: Ledere og mellemledere, fag- og udviklingskonsulenter samt andre myndighedspersoner med interesse for demensområdet. n Person-centred leadership Paul Edwards, Head of Training and Practice Development at Bradford Dementia Group, University of Bradford, England 18 kurser & konferencer 2014

18 TemadAG At opdage symptomer på demens Sundhedsprofessionelle har et særligt ansvar for at kunne identificere borgere med symptomer på demens og sikre, at borgeren tilbydes den rette udredning og behandling. Mange ældre frygter at få en demenssygdom. I mødet med borgeren kræves derfor viden om demens samt kompetencer til at kunne rådgive og vejlede. Tema At skelne mellem almindelig aldring og begyndende symptomer på demens kan være en udfordring. Hvad ved vi om demens og diagnosticering af demens i dag? Hvad skal du være opmærksom på i mødet med borgeren? Hvornår skal du reagere, og hvorfor er det vigtigt at reagere? Deltagerne bliver fagligt rustet til at opspore og vejlede borgere omkring demens. Desuden får du redskaber til at vurdere borgerens kognitive funktionsniveau samt får skærpet blikket i forhold til, hvad der skal reageres på. Form Temadagen veksler mellem oplæg, dialog og præsentationer af konkrete redskaber. Dagen afsluttes med Spørg professoren, hvor du får mulighed for at stille spørgsmål til de forskellige oplægsholdere. Forebyggende medarbejdere, visitatorer, ældrekonsulenter, sundhedskonsulenter, sygeplejersker ansat i almen praksis og andre som møder borgere med symptomer på demens. Minimum 50 - maksimum 125 Mødeledere Specialergoterapeut i gerontologi Karen Tannebæk, uddannelseskonsulent, Nationalt Videnscenter for Demens Plejehjemsassistent, MeD. Ane Eckermann, uddannelsesleder, Nationalt Videnscenter for Demens Temadag Dato: Torsdag 6. november 2014 Sted: Scandic Copenhagen København Pris: Kr ,00 Tilmeldingsfrist: Mandag 6. oktober kurser & konferencer 2014 Temadagen laves i samarbejde med SUFO Landsforeningen for ansatte i SUndhedsfremmende FOrebyggende hjemmebesøg.

19 FORSKNINGSKONFERENCE 2014 Alzheimers sygdom opdatering på nyeste forskning Nationalt Videnscenter for Demens arrangerer hvert år en konference om ny dansk og international forskning på demensområdet. I 2014 sætter vi fokus på Alzheimers sygdom og giver eksempler på aktuel forskning i den patofysiologiske og genetiske baggrund for sygdommen. Endvidere opridses perspektiver for forebyggelse og nye farmakologiske behandlingsmuligheder. Vi hører gerne fra fagpersoner, som er interesseret i at præsentere egne forskningsresultater, der har tilknytning til konferencens tema. Kontakt os telefonisk eller send en mail til Læger, psykologer, sygeplejersker, demenskoordinatorer og -konsulenter samt andre fagpersoner, der arbejder med demens. Konference Dato: Fredag 28. november 2014 Sted: Rigshospitalet København Tid: 10:00 16:00 Pris: Kr. 550,00 Tilmeldingsfrist: Fredag 21. november 2014 Form Konferencen veksler mellem oversigtsforedrag og korte præsentationer af udvalgte forskningsprojekter. Enkelte af oplægsholderne er internationale og deres oplæg holdes derfor på svensk, norsk eller engelsk. Kendskab til engelske fagtermer samt videnskabelig formidling forudsættes og vil øge udbyttet af dagen. Maksimum kurser & konferencer 2014

20 Kursus Frontotemporal demens Frontotemporal demens (FTD) opstår som følge af neurodegenerative sygdomme, der rammer de forreste områder i hjernen. Som følge heraf opstår forstyrrelser i personlighed, adfærd og sprog. Det kan ofte være udfordrende at hjælpe personer med FTD, og derfor kræver det viden og indsigt om sygdommen. Tema FTD adskiller sig fra de øvrige demenssygdomme ved, at forstyrrelser i adfærd og personlighed ofte er mere fremtrædende end hukommelsesbesvær og andre kognitive problemer. Kurset sætter fokus på de kognitive, personlighedsmæssige og emotionelle forandringer, der kan optræde ved FTD. Der gives inspiration til, hvordan man kan forebygge problemskabende adfærd og på det relationelle og tværfaglige samarbejde, der bidrager til en god livskvalitet for personer med FTD. Formål At deltagerne får viden om frontotemporal demens og redskaber til at håndtere de udfordringer, der følger med sygdommen. Form Temaet belyses gennem oplæg fra fagpersoner med stor teoretisk og praktisk erfaring på området. Der veksles mellem oplæg, dialog og film-cases i undervisningen. Plejepersonale på plejecentre og boenheder, i hjemmeplejen og dagtilbud samt andre fagpersoner, der hjælper personer med frontotemporal demens. Minimum 20 maksimum 30 Mødeleder Plejehjemsassistent, MeD. Ane Eckermann, uddannelsesleder, Nationalt Videnscenter for Demens Kursus Dato: Torsdag 4. december 2014 Sted: Scandic Roskilde Roskilde Pris: Kr. 995,00 Tilmeldingsfrist: Mandag 3. november 2014 Kursus Dato: Torsdag 26. februar 2015 Sted: Scandic Jacob Gade Vejle Pris: Kr. 995,00 Tilmeldingsfrist: Mandag 26. januar kurser & konferencer 2014

KURSER & KONFERENCER 2015

KURSER & KONFERENCER 2015 URSER & ONFERENCER 2015 VELKOMST Styrk din faglige viden om demens Kære læser Vi er stolte over at kunne præsentere kurser, temadage og konferencer for 2015. Vi har sammensat et spændende program, som

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2013

KURSER & KONFERENCER 2013 2013 KURSER & KONFERENCER Velkomst Viden skal omsættes til handling Hvad gør vi, når hr. Hansen med demenssymptomer har et stort alkoholforbrug? Hvordan hjælper vi bedst personen med Huntingtons sygdom?

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2011

KURSER & KONFERENCER 2011 KURSER & KONFERENCER 2011 Velkomst Gunhild Waldemar Leder af Nationalt Videnscenter for Demens Ane Eckermann Kursusleder KURSER OG KONFERENCER OM DEMENS 2011 Det er en fornøjelse endnu engang at kunne

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2009

KURSER & KONFERENCER 2009 KURSER & KONFERENCER 2009 VELKOMST Dette er det første kursuskatalog fra Nationalt Videnscenter for Demens. Kataloget er til alle, der arbejder professionelt med demenssygdomme, patienter og pårørende.

Læs mere

UNDERVISNING I DEMENS

UNDERVISNING I DEMENS UNDERVISNING I DEMENS Katalog over demensrelaterede kurser udbudt af DemensCentrum Aarhus til medarbejdere i Aarhus kommune i efteråret 2014 Viden udfordrer demensen DemensCentrum Aarhus arbejder ud fra

Læs mere

Demenskoordinatoruddannelsen

Demenskoordinatoruddannelsen Demenskoordinatoruddannelsen på diplomniveau studiestart den 2. september, 2013 Hold 39 Den velkendte uddannelse tilpasset tidens krav gennemføres over 3 internatmoduler Gennemført uddannelse og bestået

Læs mere

6.-7. maj 2013 Tivoli Hotel & Congress Center. Livskvalitet i hverdagen et fælles ansvar DEMENSDAGENE

6.-7. maj 2013 Tivoli Hotel & Congress Center. Livskvalitet i hverdagen et fælles ansvar DEMENSDAGENE 2013 6.-7. maj 2013 Tivoli Hotel & Congress Center Livskvalitet i hverdagen et fælles ansvar DEMENSDAGENE DemensDagene 2013 Livskvalitet i hverdagen et fælles ansvar Demensdagene 2013 3 DemensDagene 2013

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Demenspolitik Jammerbugt Kommune

Demenspolitik Jammerbugt Kommune Demenspolitik Jammerbugt Kommune Udredning og diagnosticering - Der skal findes let tilgængelige informationer for alle borgere om demens og tidlige symptomer. - Alle borgere med demenssymptomer har ret

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Vedr.: Høringssvar om udkast til National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens Alzheimerforeningen

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1

Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1 Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1 Dette er Kolding Kommunes informationspjece om demens. Pjecen er et supplement til pjecen Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune. Pjecen er

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Temadag. om indsatsen for ældre apopleksiramte. - En invitation

Temadag. om indsatsen for ældre apopleksiramte. - En invitation Temadag om indsatsen for ældre apopleksiramte - En invitation Omkring hver 7. dansker rammes i løbet af livet af en blodprop eller blødning i hjernen også kaldet apopleksi, og sygdommen rammer årligt mellem

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn

Tidlig opsporing af sygdomstegn Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn Indledning Har du prøvet at komme hjem fra et kursus med rygsækken fuld af ny viden og lyst til at komme tilbage

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige KURSUSPLAN 2015 Nutricia Academia Kursusplan 2015 1 Nutricia udbyder en række forskellige tilbud om efteruddannelse inden for klinisk ernæring for

Læs mere

invitation til Palliationskurset 2015.

invitation til Palliationskurset 2015. Thisted den 20. maj 2015 invitation til Palliationskurset 2015. Kære samarbejdspartner Det Palliative Team i Thisted fremsender hermed invitation med program og tilmeldingsblanket for Palliationskurset

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

Demens Film. Ekspertgruppens anbefalinger. Anders Møller Jensen (red.) V i d e n c e n t e r f o r O m s o r g, L i v o g A l d r i n g ( V I O L A )

Demens Film. Ekspertgruppens anbefalinger. Anders Møller Jensen (red.) V i d e n c e n t e r f o r O m s o r g, L i v o g A l d r i n g ( V I O L A ) Demens Film Ekspertgruppens anbefalinger Anders Møller Jensen (red.) 2012 V i d e n c e n t e r f o r O m s o r g, L i v o g A l d r i n g ( V I O L A ) Demens Film projektet Vi vil skabe film til mennesker

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

FOKUSSKIFTE & VELLYKKET ALDRING POC Høje Taastrup Kommune & ABLE v/ Annette Johannesen

FOKUSSKIFTE & VELLYKKET ALDRING POC Høje Taastrup Kommune & ABLE v/ Annette Johannesen VELLYKKET ALDRING Kompetenceudvikling, hvor forskning og praksis spiller sammen med erfaringer fra Fokusskifte Mål Det er målet at omsorgssystem og medarbejdere understøtter mestring, hjælp til selvhjælp

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 Intensive Interaction Danmark udbyder i samarbejde med Intensive Interaction Institute (UK) det første danske Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 I Baggrund Kommunikation

Læs mere

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling, og der stilles stigende krav til sygeplejerskers

Læs mere

Når syn og hørelse svigter samtidigt!

Når syn og hørelse svigter samtidigt! Når syn og hørelse svigter samtidigt! Ole E. Mortensen centerleder Videncentret for Døvblindblevne Bettina U. Møller Informationsmedarbejder Videncentret for Døvblindblevne Syns- og høreproblemer er i

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Demensområdet Handling hvilken indsats iværksættes? Tidlig opsporing og indsats. Materiale udarbejdes til rådgivning og vejledning:

Læs mere

2.-3. maj 2011, Scandic Copenhagen. Den demente i centrum DEMENSDAGENE 2011

2.-3. maj 2011, Scandic Copenhagen. Den demente i centrum DEMENSDAGENE 2011 2.-3. maj 2011, Scandic Copenhagen Den demente i centrum DEMENSDAGENE 2011 DemensDagene 2011 Den demente i centrum Demensdagene 2011 3 DemensDagene 2011 Den demente i centrum I 2010 vedtog Folketinget,

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr.

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Mentorgrundkursus - for dig der arbejder med unge og unge voksne 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Dato Ryomgård Dag 1 d.11. februar Dag 2 d.17. marts Dag 3 d.14. april Tilmeldingsfrist d. 11. januar 2015)

Læs mere

Palliativ indsats på Kildevæld - et praksiseksempel på en udviklingsproces

Palliativ indsats på Kildevæld - et praksiseksempel på en udviklingsproces Palliativ indsats på Kildevæld - et praksiseksempel på en udviklingsproces Min baggrund for oplægget Ansat 9 år som leder på Kildevæld Sygeplejerske Diplomuddannelse i offentlig ledelse Arbejdet med projekt

Læs mere

Demenskonsulent i hospitalsregi

Demenskonsulent i hospitalsregi Demenskonsulent i hospitalsregi Øget faglig opmærksomhed gjorde det muligt at skelne bedre mellem demens og delir Tekst af Sebastian Swiatecki, journalist Foto Claus Haagensen/Chili Foto - Efter at have

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Hillerød Mentorgrundkursus - for dig der arbejder med unge og unge voksne 3-dags kursus Dato 1. dag: 17. september

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Demenspolitik Sundhed og Omsorg April 2015 Billeder: colourbox.dk, shutterstock.com

Demenspolitik Sundhed og Omsorg April 2015 Billeder: colourbox.dk, shutterstock.com DEMENSPOLITIK Demenspolitik Sundhed og Omsorg April 2015 Billeder: colourbox.dk, shutterstock.com Indhold 1. Indledning... 4 2. Målgruppen... 5 3. Vision... 6 4. Etik...7 5. Indsatsområder...8 5.1. Tidlig

Læs mere

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Kommune X, enhed Z LOGO EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS FORMÅL Systematisk tidlig identificering, ved hjælp af selvvurderingsskema, af palliative problemer

Læs mere

Demensindsats. Tidlig indsats. evidens. evidens. magtetik. Tidlig indsats, magtetik og evidens. magtetik. magtetik. Tidlig indsats.

Demensindsats. Tidlig indsats. evidens. evidens. magtetik. Tidlig indsats, magtetik og evidens. magtetik. magtetik. Tidlig indsats. Demensindsats magtetik evidens Årskursus 2013 magtetik, magtetik og evidens Demenskoordinatorer i Danmark indbyder for 20. år i træk til Årskursus Årskursus 2013 sætter fokus på betydningen af en god og

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Samarbejde med ældre om sunde kostvaner 44352 Udviklet af: Arne Nielsen og Lene

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere

11. 12. maj 2015 Tivoli Hotel & Congress Center DEMENS DAGENE. Et demensvenligt samfund

11. 12. maj 2015 Tivoli Hotel & Congress Center DEMENS DAGENE. Et demensvenligt samfund 11. 12. maj 2015 Tivoli Hotel & Congress Center DEMENS DAGENE Et demensvenligt samfund 2015 DemensDagene 2015 Et demensvenligt samfund DEMENSDAGENE 2015 3 DEMENSDAGENE 2015 Et demensvenligt samfund Demens

Læs mere

DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS

DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS Forløbsprogram for patienter med Demens Samarbejde på tværs mellem hospitaler, almen praksis og kommuner i Region Hovedstaden. Januar 2011 Uddrag af Forløbsprogram for Demens Samarbejde på tværs Uddrag

Læs mere

DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4.

DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4. DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4. BAGGRUND Stigende efterspørgsel på uddannelse for at matche de krav, der stilles til os. HVEM ER VI? Louise Bager, klinisk

Læs mere

Demensdiagnoser hos yngre: Lise Cronberg Salem

Demensdiagnoser hos yngre: Lise Cronberg Salem Demensdiagnoser hos yngre: Kan vi stole på registrene? Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet Disposition Definition af yngre demente Sygdomsfordeling Forskningsprojekt Demens hos yngre < 65

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Konflikthåndteringværdier

Konflikthåndteringværdier Danmarks Specialpædagogiske Forening Program for Vingstedkurset 2009 Konflikthåndteringværdier i hverdagen. Vingsted, den 4. 6. november 2009 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk Onsdag

Læs mere

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre?

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? NATIONAL KONFERENCE OM ALDRING OG SAMFUND 2015 2-3 november Comwell, Middelfart Program 2. november 09.00 09.30 Registrering 09.30

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

Januar 2008 Revideret Dec. 2011 Redaktionel ændring Nov. 2012. Demenspolitik

Januar 2008 Revideret Dec. 2011 Redaktionel ændring Nov. 2012. Demenspolitik Januar 2008 Revideret Dec. 2011 Redaktionel ændring Nov. 2012 Demenspolitik Demenspolitik for Kerteminde Kommune Indholdsfortegnelse Fakta om demens...1 Demens - vi har alle et ansvar...1 Hvad er demens?...1

Læs mere

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Overgangsalderen livsstil, levevilkår og livskvalitet en sund overgang eller en sygelig tilgang? SUNDHEDSFAGLIG DIPLOMUDDANNELSE/KOMPETENCEGIVENDE VIDEREUDDANNELSE MED SPECIALE I KLIMAKTERIET FOR SYGEPLEJERSKER

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Patientens kvalitet. Hvad er det? Hvordan opnås den? Hvad er næste skridt? 30. september og 1. oktober 2015

Patientens kvalitet. Hvad er det? Hvordan opnås den? Hvad er næste skridt? 30. september og 1. oktober 2015 Årsmøde 2015 Patientens kvalitet Hvad er det? Hvordan opnås den? Hvad er næste skridt? 30. september og 1. oktober 2015 Arrangør: Fagligt Selskab for nefrologiske sygeplejersker (FS nefro) Konferencen

Læs mere

Baggrundsnotat Ældremilliard gavner mennesker med en demenssygdom

Baggrundsnotat Ældremilliard gavner mennesker med en demenssygdom Baggrundsnotat Ældremilliard gavner mennesker med en demenssygdom Folketinget bevilgede i forbindelse med vedtagelsen af Finansloven for 2014 en milliard kroner ekstra til løft af kommunernes indsats på

Læs mere

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen Kompetencer for den professionelle palliative indsats Marianne Mose Bentzen Disposition 1. Formål og organisering 2. Udfordringer 3. Kommunikatorrollen 4. Ideer til implementering WHO s mål for den palliative

Læs mere

EFTERUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI:

EFTERUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI: Public Intelligence og University College Lillebælt har sammen udviklet to uddannelser inden for velfærdsteknologi. Uddannelserne er målrettet henholdsvis det sundhedsfaglige frontpersonale og deres teamledere.

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Tværfaglig konference Egenomsorg og

Tværfaglig konference Egenomsorg og Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Tværfaglig konference Egenomsorg og patientuddannelse Den kroniske syge patient på sygehuset og i hjemmet Mellem sårbarhed og handlekraft 22. september 2011 i Aarhus

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden TEAMLEDERE Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden 2 Indledning Mange medarbejdere oplever at komme

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

Academy for sygeplejersker

Academy for sygeplejersker Academy for sygeplejersker 5.-6. september 2013 Trinity Hotel & Konference Center Middelfart/Fredericia TEMA Co-morbiditet, behandlingssvigt/-risici og fremtidig patientmonitorering Invitation Det er os

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015

Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 Find vejen frem VIA Videreuddannelse & Kompetenceudvikling Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 6. maj kl. 09.00-15.15 2 3 Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 sprog og bevægelse hører sammen

Læs mere

ACT og Unge. 2-dags kursus

ACT og Unge. 2-dags kursus ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist 6. september 2015) 11.-12. november 2015 i Ryomgård (Tilmeldingsfrist 11. oktober 2015) Pris Kr. 2.950,- ex. moms, inkl. en

Læs mere

Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. 1220 København K tlf. 33140010. mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk

Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. 1220 København K tlf. 33140010. mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk Sjældne Diagnoser Frederiksholms Kanal 2, 3. 1220 København K tlf. 33140010 mail@sjaeldnediagnoser.dk www.sjaeldnediagnoser.dk Under protektion af H.K.H. Kronprinsesse Mary Den gode vejledning Sammenskrivning

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

Demensteam i Kolding Kommune. Senior- og Sundhedsforvaltningen

Demensteam i Kolding Kommune. Senior- og Sundhedsforvaltningen Demensteam i Danmark Tal fra Kolding kommune 88 519 indbyggere statistisk er der 1180 borgere med demens i ca. 400 af disse er kendt af demenskonsulent og bor i eget hjem i 2020 vil der være 1537 demente

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens?

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens? Demens Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens? Tilbud fra Silkeborg Kommune Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. og 4. Juni 2014 Hotel Faaborg Fjord Tema Brugerinddragelse,

Læs mere

Velkommen til kurset:

Velkommen til kurset: Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Ringe, Hillerød Velkommen til kurset: ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist

Læs mere

Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade

Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade Kompetenceforløbene for nøglepersoner og koordinatorer går på tværs University College Lillebælt, Konsulenthuset Supervision

Læs mere

8 gode grunde til at behandle demens

8 gode grunde til at behandle demens 1580-06 Lundb 8 gode grunde 25/08/06 11:46 Side 1 8 gode grunde til at behandle demens - længst muligt i eget liv Af speciallæge i almen medicin Kim Kristiansen og speciallæge i psykiatri Ole Skausig 1580-06

Læs mere

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE?

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? Demensdagene den 11.-12. maj 2015 Symposium 12: Husk de pårørende! Gerontopsykolog Anna Aamand, Ældrepsykologisk Klinik,

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Teknologi i kognitiv intervention

Teknologi i kognitiv intervention Demensdagene 2015 Symposium 1: Teknologiske muligheder Teknologi i kognitiv intervention Laila Øksnebjerg Neuropsykolog laila.oeksnebjerg.02@regionh.dk Nationalt Videnscenter for Demens Agenda Mit fokus:

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber

Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Bilag 2 - Baggrund Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber Formål med projektet Litteraturen nationalt

Læs mere

ART-træner-uddannelse Ungliv 2015

ART-træner-uddannelse Ungliv 2015 A.R.T. - Aggression Replacement Training er bygget på Kognitive Adfærds Terapeutiske principper, hvorfor en grundforståelse af KAT kan være en stor fordel såfremt man ønsker at implementere A.R.T. programmet

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Formål Kurset giver deltagerne en solid teoretisk og praktisk indføring i Lean principper og kompetencer til selv at kunne

Læs mere

Forebyggelse, formidling og forskning - vidt og bredt

Forebyggelse, formidling og forskning - vidt og bredt Forebyggelse, formidling og forskning - vidt og bredt Forebyggelse de overordnede linjer De overordnede linjer varetages af Torben Jørgensen, fra Forskningscenter for forebyggelse og sundhed og Lene Sillasen,

Læs mere

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi ADHD og hvad så? Center for ADHD Forældretræning Konsulentydelser Kurser Udvikling Viden Forskning Rådgivning Terapi Hvad er Center for ADHD? Børn med ADHD eller lignende symptomer skal have hjælp så tidligt

Læs mere

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid Kommunevalg 2013 sæt demens på dagsordenen Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem altid Vikarer og dårlig normering på plejehjem efterlader mennesker med en demenssygdom alene og uden kvalificeret

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2015 > Sæsonprogram for efterår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 22. september kl. 20.00: Tirsdag den 6. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom

Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom Novartis Healthcare A/S, Lyngbyvej 172, DK-2100 København Ø Tlf. +45 39 16 84 00, Fax +45 39 16 84 01, E-mail skriv.til@novartis.com EXE-12/2009-42 EXE.1876

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER Zell am See. 14. marts 2015 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Sven Søren Larsen Flemming Burcharth Claus Perrild FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende

Læs mere