K 2014 URSER & KONFERENCER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K 2014 URSER & KONFERENCER"

Transkript

1 2014 KURSER & KONFERENCER

2 Velkomst Trænger du til faglig inspiration? n Hvordan fremmer vi et aktivt liv for mennesker med demens? n Hvad gør vi, når diagnosen er svær at stille? n Og hvordan implementerer vi god demensomsorg og sikrer forankring? Det er bl.a. spørgsmål som disse, vi med dette års kursusudbud forsøger at besvare. Vi har sammensat et bredt program, som er målrettet alle, der arbejder med demenssygdomme. I Nationalt Videnscenter for Demens stræber vi efter at lave arrangementer, som understøtter, at viden kan omsættes til handling. I efteråret 2014 afslutter vi projektet Migrationsskole for demensplejen i Øresundsregionen med en konsensuskonference, hvor vi gør status over resultater og erfaringer fra de sidste tre år. Vi vil fortsat arrangere kurser med udgangspunkt i den viden, som projektet har genereret om etniske minoriteter og demens. På temadagene i 2014 får du bl.a. viden om: diagnostik og behandling af demens hos personer med udviklingshæmning, personcentret omsorg, opsporing af demenssygdom samt om betydningen af fysisk aktivitet. Vi tilbyder fortsat skræddersyede kurser, der passer præcis til jeres behov i det daglige arbejde med demens. I 2014 arrangerer vi også specialistkurser om demensfaglige emner. Neuropsykologer og læger får mulighed for at fordybe sig i unikke patient-cases, ligesom ph.d.-studerende kan følge et særligt tilrettelagt forløb. Medarbejdere ved omsorgstandplejen, demenskonsulenter, pædagoger og omsorgspersonale kan lære mere om emner som tandsundhed ved demens og frontotemporal demens samt få gode ideer til, hvordan man kan skabe liv og aktivitet. I 2014 afholder vi ikke DemensDagene, da Alzheimer s Association International Conference (AAIC) kommer til København. Til gengæld er vi medarrangører af en skandinavisk konference: God demensomsorg et spørgsmål om ledelse? Implementering som holder. I november måned afholdes vanen tro den årlige Forskningskonference med fokus på ny forskning i Alzheimers sygdom. Vi opdaterer løbende aktiviteter og arrangementer med detaljerede programmer, beskrivelser af oplægsholdere samt anden praktisk information. Se mere på: Vi glæder os til at inspirere dig og lade os inspirere af din hverdag. Ane Eckermann, Karen Tannebæk & Elsebeth Refsgaard 3 kurser & konferencer 2014

3 Indhold Dato Aktivitet Sted Side 22. januar Pleje og omsorg til mennesker med demens fra etniske minoritetsgrupper København januar Brug af demensskema hos personer med udviklingshæmning Odense 6 6. februar Diagnostik og behandling af demens hos personer med udviklingshæmning København februar Palliativ indsats til mennesker med demenssygdomme Aarhus marts Kasuistikkursus København 9 2. april At skabe liv og aktivitet Ringsted maj Personcentreret omsorg København maj Demenssygdomme og psykologiske tilbud København juni Fysisk aktivitet hvorfor og hvordan? København august Ph.d.-kursus København september Tandsundhed ved demens København september Brug af demensskema hos personer med udviklingshæmning Aalborg september Tre år med fokus på etniske minoritetsgrupper og demens København oktober At skabe liv og aktivitet Aarhus oktober Netværkskonference for demensudredningsenheder Nyborg oktober God demensomsorg et spørgsmål om ledelse? Implementering som holder Stockholm, Sverige november At opdage symptomer på demens København november Forskningskonference 2014 København december Frontotemporal demens Roskilde januar 2015 Når sprog og kultur giver særlige udfordringer i demensarbejdet Odense februar 2015 Frontotemporal demens Vejle marts 2015 Tandsundhed ved demens Aalborg marts 2015 Et sundt liv også med demens København 23 ABC Demens 24 AAIC Skræddersy et kursus til din arbejdsplads Kursusbetingelser 30 4 kurser & konferencer 2014

4 Kursus M migrationsskole Pleje og omsorg til mennesker med demens fra etniske minoritetsgrupper Antallet af ældre med indvandrerbaggrund ventes at blive firdoblet over de kommende år. Dermed stiger antallet af mennesker med demens med anden etnisk oprindelse end dansk. Det er vigtigt at ruste sundhedspersonalet til at yde pleje og omsorg til denne nye og hastigt voksende gruppe. Tema På kurset arbejdes med at forstå kulturmødet, når borgerens etnicitet møder den måde, som demensplejen i de skandinaviske lande er tilrettelagt på. Omsorgsfuld pleje er forbundet med mange udfordringer, idet mennesker fra etniske minoriteter bl.a. hæmmes af, at demenssygdommen fjerner deres sidst tilegnede sprog, så kun modersmål og oprindelig begrebsdannelse er tilbage. Formål At deltagerne får kendskab til pleje og omsorg til mennesker med demens fra etniske minoritetsgrupper med specifikke behov i forskellige plejesituationer og kommunikation. 5 kurser & konferencer 2014 Omsorgspersonale, der arbejder med eller har interesse for mennesker fra etniske minoritetsgrupper med demenssygdomme. Form Der veksles mellem oplæg og film-cases. Erfaringer fra deltagernes egen hverdag inddrages også i kurset. Minimum 15 maksimum 35 Mødeledere Sygeplejerske Eva Granvik, Minneskliniken, Skånes Universitetssjukhus, Malmø Sygeplejerske Elsebeth Refsgaard, uddannelseskonsulent, Nationalt Videnscenter for Demens Migrationsskolen er et samarbejdsprojekt mellem Nationalt Videnscenter for Demens og Kunskapscentrum för Demenssjukdoma, Skånes Universitetssjukhus. Projektet har til hensigt at styrke samarbejdet om etniske minoriteter og demens i Øresundsregionen. Kursus Dato: Onsdag 22. januar 2014 Sted: Rigshospitalet København Pris: Gratis Tilmeldingsfrist: Mandag 6. januar 2014

5 Kursus Brug af demensskema hos personer med udviklingshæmning I takt med stigende levealder øges forekomsten af demenssygdomme hos personer med udviklingshæmning. Derfor er det essentielt at tilegne sig viden om demenssygdomme og særligt hvilke symptomer, man som observatør skal være opmærksom på hos ældre personer med udviklingshæmning. Tema På kurset arbejdes med at observere tidlige tegn på demens hos personer med udviklingshæmning ved brug af Trinvold Demensskema. Skemaet er et redskab, som bruges ved diagnosticering af demens og er en hjælp til at omsætte observationer til den pædagogiske indsats. Form Deltagerne introduceres til Trinvold Demensskema og bliver trænet i brugen af skemaet ud fra film-cases. Generel viden om demens er en forudsætning for at deltage. Nøglepersoner fra bosteder for personer med udviklingshæmning, som er ansvarlige for eller skal være ansvarlige for kontinuerlig brug af Trinvold Demensskema, fx socialpædagoger, pædagoger, social- og sundhedsassistenter samt demenskoordinatorer og -konsulenter. Minimum 20 maksimum 30 Kursus Dato: Torsdag 30. januar 2014 Sted: First Hotel Grand Odense Pris: Kr. 995,00 Tilmeldingsfrist: Fredag 20. december 2013 Kursus Dato: Torsdag 18. september 2014 Sted: Best Western Scheelsminde Aalborg Pris: Kr. 995,00 Tilmeldingsfrist: Fredag 15. august 2014 Formål At deltagerne får viden om korrekt brug af Trinvold Demensskema og bliver i stand til at observere udvikling og forværring af demenssymptomer hos personer med udviklingshæmning. Undervisere Vicecenterleder Kirsten Agerskov Nielsen, Handicapcenter Nordøstfyn Læge, ph.d.-studerende Lise Cronberg Salem, Nationalt Videns center for Demens 6 kurser & konferencer 2014

6 TEMADAG Diagnostik og behandling af demens hos personer med udviklingshæmning Levealderen for personer med udviklingshæmning er generelt stigende, hvilket medfører øget forekomst af aldersbetingede sygdomme, herunder demens. Personer med Downs syndrom har en særlig risiko for at udvikle demens som følge af Alzheimers sygdom. Tema Ofte er det forbundet med særlige udfordringer at stille en demensdiagnose og udelukke andre årsager til demenssymptomer hos personer med udviklingshæmning. Temadagen har fo kus på den nyeste viden om udredning og behandling og belyser også andre sygdomstilstande, som kan forekomme hos ældre mennesker med udviklingshæmning. André Strydoms forskning fokuserer primært på udredning og behandling af hukommelsesproblemer hos ældre udviklingshæmmede, herunder sammenhænge mellem Alzheimers sygdom og Downs syndrom. André Strydom, speciallæge i psykiatri, PhD Clinical Senior Lecturer in Intellectual Disabilities, UCL Mental Health Sciences Unit, Faculty of Brain Sciences, England Speciallæger, praktiserende læger, psykologer samt læger og sygeplejersker med tilknytning til bosteder for personer med udviklingshæmning. Temadag Dato: Torsdag 6. februar 2014 Sted: Scandic Copenhagen København Tid: 10:00 16:00 Pris: Kr ,00 Tilmeldingsfrist: Fredag 3. januar 2014 Dagen indledes med oplægget Alzheimer stype dementia in Down s syndrome: Diagnostic and treatment issues af André Strydom, speciallæge i psykiatri, PhD. Minimum 30 maksimum 75 Mødeleder Læge, ph.d.-studerende Lise Cronberg Salem, Nationalt Videns center for Demens 7 kurser & konferencer 2014

7 temadag Palliativ indsats til mennesker med demenssygdomme Nationalt Videnscenter for Demens afholder i samarbejde med Palliativt Videncenter en temadag, hvor der sættes fokus på palliation og demens. Tema I Sundhedsstyrelsens anbefalinger for den palliative indsats i Danmark er der fokus på den palliative indsats til alle patienter med en livstruende sygdom, herunder mennesker med demenssygdomme. Fagpersoner har brug for systematiske metoder og opdateret viden for bedre at kunne lindre plagsomme symptomer, forebygge unødige indlæggelser og fremme livskvaliteten hos mennesker med demenssygdomme. Form Temadagen byder på en række oplæg af eksperter, som har stor erfaring med palliativ indsats. Ligeledes vil deltagerne få mulighed for at shoppe på markedspladsen, hvor en række indbudte gæster fortæller om egne erfaringer fra projekter, hvor man har fordybet sig i emnet. Læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, demenskoordinatorer og -konsulenter samt personale fra specialiserede palliative enheder. Minimum 50 maksimum 125 Mødeledere Sygeplejerske Jorit Tellervo, projektleder, Palliativt Videncenter Plejehjemsassistent, MeD. Ane Eckermann, uddannelsesleder, Nationalt Videnscenter for Demens Temadag Dato: Fredag 28. februar 2014 Sted: Scandic Aarhus City Aarhus Pris: Kr ,00 Tilmeldingsfrist: Tirsdag 28. januar kurser & konferencer 2014

8 Kursus Kasuistikkursus Dette kursus er for læger og neuropsykologer og tilrettelægges med udgangspunkt i patientrelaterede cases. Nationalt Videnscenter for Demens har inviteret en international neurolog med stor klinisk og forskningsmæssig erfaring: Dr. Peter Nestor Head of the plasticity and neurodegeneration group German Center for Neurodegenerative Diseases (DZNE), Magdeburg, Tyskland Peter Nestor indleder dagen med foredraget The role of imaging in clinical diagnosis of degenerative dementias. Herefter præsenteres et antal patient-cases, som repræsenterer vanskelige diagnostiske problemstillinger. Deltagerne inviteres til at diskutere diagnostiske overvejelser og udredningsstrategi sammen med Peter Nestor. Ved case-præsentationerne medvirker frivillige patienter og pårørende. Kurset er åbent for speciallæger i neurologi, geriatri og psykiatri samt neuropsykologer, som arbejder med udredning af patienter med kognitive forstyrrelser og demens. Læger under uddannelse inden for de tre specialer kan også deltage. Kurset foregår på engelsk. Minimum 20 - maksimum 50 Mødeledere Professor, overlæge, dr.med. Steen Hasselbalch, Nationalt Videnscenter for Demens Cand.psych., ph.d. Asmus Vogel, Nationalt Videnscenter for Demens Kursus Dato: Fredag 21. marts 2014 Sted: Rigshospitalet København Pris: Kr. 550,00 Tilmeldingsfrist: Onsdag 19. februar kurser & konferencer 2014

9 Kursus At skabe liv og aktivitet Det kan ofte være en udfordring at skabe aktiviteter og samvær, der kan være med til at samle en gruppe af mennesker med forskellige demenssygdomme og stadier af demens. Tema På kursusdagen stilles der skarpt på metoder, du kan anvende til at skabe liv, styrke identitet og livskvalitet i miljøer, hvor mennesker med demens er sammen. Deltagerne præsenteres for konkrete ideer og får demonstreret, hvordan fysisk og kreativ aktivitet, reminiscens og kognitiv stimulation kan bruges til at give mennesker med demens sociale oplevelser. Formål At deltagerne får inspiration til, hvordan man kan få liv til at ske i boenheder og dagtilbud, hvor mennesker med demens er sammen. Form Oplæg efterfulgt af refleksion og praktiske øvelser. Personale som i det daglige arbejder med mennesker med demens enten i plejebolig eller dagtilbud. Minimum 20 - maksimum 30 Kursus Dato: Onsdag 2. april 2014 Sted: Scandic Ringsted Ringsted Pris: Kr. 995,00 Tilmeldingsfrist: Fredag 28. februar 2014 Kursus Dato: Torsdag 2. oktober 2014 Sted: Scandic Aarhus City Aarhus Pris: Kr. 995,00 Tilmeldingsfrist: Mandag 1. september 2014 Deltagerne får desuden både metoder og tips til at organisere og lede aktiviteter, som styrker den enkelte og fremmer samværet i gruppen. Undervisere Ph.d.-studerende Anders Møller Jensen, Klinisk Institut, Syddansk Universitet & Udviklingskonsulent, Center for forskning i aldring og demens, VIA University College Specialergoterapeut i gerontologi, MSc in OT, Annette Johannesen 10 kurser & konferencer 2014

10 TemadAG Personcentreret omsorg Personcentreret omsorg er et udbredt begreb inden for demensområdet i Danmark. Begrebet vil for mange være synonymt med professor Tom Kitwood, som bragte personcentreret omsorg til Danmark. Hans arbejde er overtaget og videreudviklet af dagens internationalt anerkendte hovedtaler: Dawn Brooker, professor i psykologi Director of the University of Worchester Association for Dementia Studies, England Form På temadagen er der oplæg på dansk, mens hovedoplægget holdes på et letforståeligt engelsk. Ledere og medarbejdere, der arbejder med pleje, omsorg og aktiviteter for personer med demens. Maksimum 200 Temadag Dato: Torsdag 8. maj 2014 Sted: Scandic Copenhagen København Tid: 09:30 16:00 Pris: Kr ,00 Tilmeldingsfrist: Tirsdag 8. april 2014 Temadagen introducerer Tom Kitwoods tanker om personcentreret omsorg. Foruden hovedtaleren, Dawn Brooker, er der indbudt en række danske specialister, som fortæller om arbejdet med personcentreret omsorg. Temadagen belyser en række spørgsmål, fx: n Hvad vil det sige at arbejde personcentreret? n Hvilke krav stiller det til organisationen? n Hvordan implementeres personcentreret omsorg? Mødeledere Master i organisations- og proceskonsultation Vibeke Drewsen Bach, Energy2work Specialergoterapeut i gerontologi Karen Tannebæk, uddannelseskonsulent, Nationalt Videnscenter for Demens 11 kurser & konferencer 2014

11 KURSUS Demenssygdomme og psykologiske tilbud Når demenssygdom diagnosticeres kan der være brug for psykologisk bistand både til patienten selv og de pårørende. Dette kursus har til hensigt at ruste psykologer til denne opgave. Kurset uddyber baggrundsviden om demenssygdomme. Målet er at kunne tilbyde støttende og terapeutiske forløb til personer, der har demenssygdom tæt inde på livet. Tema Kurset er delt op i to. Første del omhandler faktuel viden om demenssygdomme, sygdomsforløb, kognitive symptomer samt psykiatriske symptomer ved demenssygdomme. Anden del omhandler de psykologiske tilbud, der kan gives til personer med demenssygdomme og til deres pårørende. Form Emnet belyses af undervisere med stor erfaring på området, og der er løbende mulighed for dialog, spørgsmål og diskussion. Psykologer der arbejder med pårørende til personer med demens eller ønsker at udvikle tilbud til denne målgruppe. Fx privatpraktiserende eller psykologer ansat i kommuner eller på hospital. Minimum 15 - maksimum 30 Undervisere Professor, overlæge, dr.med. Steen Hasselbalch, Nationalt Videnscenter for Demens Cand.psych. Laila Øksnebjerg, Specialist i Klinisk Neuropsykologi, Nationalt Videnscenter for Demens Speciallæge i psykiatri, overlæge Hanne Vibe Hansen, Nationalt Videnscenter for Demens Cand.psych. Kim Oscar Carlsen, udviklingskonsulent på demensområdet, Silkeborg Kommune Kursus Dato: Onsdag 21. maj 2014 Sted: Rigshospitalet København Pris: Kr ,00 Tilmeldingsfrist: Fredag 11. april kurser & konferencer 2014

12 temadag Fysisk aktivitet hvorfor og hvordan? Fysisk aktivitet og træning hos ældre mennesker kan medvirke til at opretholde fysisk funktionsevne og fremme selvhjulpenhed. Desuden kan fysisk aktivitet have en positiv effekt på oplevelsen af livskvalitet hos den enkelte. Forskningsresultater peger på, at der også potentielt kan være en effekt på kognitive funktioner som fx hukommelse, indlæring og problemløsning. Tema På temadagen får deltagerne viden om, hvorfor det er vigtigt, at ældre mennesker tilbydes fysisk aktivitet og træning. Deltagerne præsenteres for træningsfysiologi samt, hvordan man takler kognitive udfordringer i forbindelse med træning. Endelig får deltagerne inspiration til, hvordan man kan gennemføre fysiske aktiviteter målrettet ældre mennesker ud fra erfaringer fra forskellige projekter. Form Temaet bliver belyst af eksperter, som har erfaring med arbejdet fra både forskning og praksis. Fysio- og ergoterapeuter, demenskoordinatorer og -konsulenter, beslutningstagere og andre fagpersoner, som arbejder med fysisk aktivitet og træning til ældre mennesker. Minimum 40 - maksimum 75 Mødeleder Fysioterapeut, ph.d. Nina Beyer, Forskningsenhed for Muskuloskeletal Rehabilitering og Institut for Idrætsmedicin, Bispebjerg Hospital Temadag Dato: Onsdag 4. juni 2014 Sted: DGI-byen København Pris: Kr ,00 Tilmeldingsfrist: Fredag 2. maj kurser & konferencer 2014

13 Ph.d.-kursus Research in Alzheimer s disease and other neurodegenerative dementias Nationalt Videnscenter for Demens arrangerer i samarbejde med det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet et kursus målrettet ph.d.-studerende og andre forskningsinteresserede inden for det biomedicinske felt. Formål At deltagerne får viden om de seneste forskningsresultater inden for neurodegenerative demenssygdomme med særlig fokus på Alzheimers sygdom. Der vil også være fokus på nogle af de forskningsmetoder, der hyppigst anvendes på området. Form Kurset veksler mellem forelæsninger og øvelser. Forelæsningerne præsenterer primært de nyeste forskningsresultater, mens øvelserne tager udgangspunkt i forskningsmetoder, hvor der indgår praktiske elementer. Kurset bliver afholdt på engelsk. Kurset er et godkendt ph.d.-kursus ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, og er en ECTSgivende aktivitet. Ph.d.-studerende og andre forskningsinteresserede med en baggrund inden for det biomedicinske felt, både prækliniske, kliniske og translationelt arbejdende forskere. Kursusledere Professor, overlæge, dr.med. Gunhild Waldemar, Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet Professor, overlæge, dr.med. Steen Hasselbalch, Nationalt Videns center for Demens, Rigshospitalet Læge, ph.d. Kristian Steen Frederiksen, Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet Kursus Dato: Mandag 25. til torsdag 28. august 2014 Sted: Rigshospitalet København Information og tilmelding: https://phdkursus.sund.ku.dk/ frontplanner/default.aspx 14 kurser & konferencer 2014

14 Kursus Tandsundhed ved demens At huske tandbørsten, når man glemmer dagen i går og hvor man bor, kan være en stor udfordring. Mange mennesker med demens har store tandproblemer, og de er en voksende del af dagligdagen i den kommunale omsorgstandpleje. Få viden om demens som du kan anvende i det daglige arbejde med denne patientgruppe. Tema Ifølge Sundhedsloven er kommunerne forpligtet til at tilbyde tandpleje til personer, med nedsat førlighed eller vidtgående fysiske eller psykiske handicap, og som derfor har vanskeligt ved at benytte den almindelige tandpleje. Kurset gør rede for de mest almindelige demenssygdomme samt for de kognitive svigt, sygdommen medfører. Desuden redegøres for, hvilken indflydelse demenssygdom har på tandsundhed og tandpleje. Deltagerne introduceres til forskellige teknikker, der kan benyttes ved kommunikation med personer med demens. Formål At deltagerne opnår viden om demens og sygdomssymptomer i forbindelse med tandpleje. Form Kurset indledes med et oplæg om demens af en speciallæge med stor viden om demenssygdomme. Der veksles mellem oplæg samt erfaringsudveksling blandt deltagerne i mindre grupper. Tandlæger, tandplejere, klinikassistenter ansat i den kommunale omsorgstandpleje. Minimum 20 maksimum 30 Undervisere Tandlæge, ph.d. Birita Ellefsen, Videnscenter for Helbred og Forsikring Tandlæge Lotte Junggren, Tandlægeskolen, Københavns Universitet Kursus Dato: Fredag 5. september 2014 Sted: Rigshospitalet København Pris: Kr ,00 Tilmeldingsfrist: Tirsdag 5. august 2014 Kursus Dato: Fredag 6. marts 2015 Sted: Best Western Scheelsminde Aalborg Pris: Kr ,00 Tilmeldingsfrist: Tirsdag 3. februar kurser & konferencer 2014

15 Konference Tre år med fokus på etniske minoritetsgrupper og demens På denne konference gør vi status over resultater og erfaringer fra det tre-årige projekt Migrationsskole for demensomsorgen i Øresundsregionen. Migrationsskolen er et samarbejdsprojekt mellem Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet og Kunskapscentrum för Demenssjukdomar, Skånes Universitetssjukhus. Projektet har til hensigt at styrke samarbejdet om etniske minoriteter og demens i Øresundsregionen. I projektperioden er udført et omfattende kortlægnings-, forsknings- og udviklingsarbejde. Der er indsamlet erfaringer om de særlige udfordringer, som kan opstå, når mennesker med etnisk minoritetsbaggrund får demenssygdom i henholdsvis Sverige og Danmark. På konferencen møder du flere af de eksperter, der har været tilknyttet Migrationsskolen og får mulighed for at høre resultater fra arbejdet med: 16 kurser & konferencer 2014 MIGRATIonsskole n Tværkulturel demensdiagnostik n Kulturforståelse n Ulighed i adgang til pleje og behandling n Etablering af uddannelsestilbud n Udvikling af informationsmaterialer I projektet er der udviklet forskellige redskaber målrettet fagpersoner, der har kontakt med etniske minoritetsgrupper. Redskaberne, fx e-learning om demens, faktaark om demens på forskellige sprog og informationsmateriale om opfattelsen af demens i forskellige kulturelle grupper, er frit tilgængelige på projektets danske og svenske hjemmesider. Medarbejdere, der er interesseret i at arbejde med mennesker med demens med forskellig etnisk baggrund som læger, sygeplejersker, psykologer, plejepersonale og tolke. Derudover er studerende, der er i slutningen af deres uddannelse, også velkomne. 150 deltagere fra Danmark og tilsvarende fra Sverige Konference Dato: Torsdag 25. september 2014 Sted: Axelborg København Pris: Gratis Tilmeldingsfrist: Mandag 25. august 2014

16 Konference Netværkskonference for demensudredningsenheder Netværkskonferencen henvender sig til medarbejdere fra landets demensudredningsenheder. Deltagerne får mulighed for at vedligeholde og udbygge det samarbejde, der er opbygget mellem enhederne på tværs af regionerne. Læger, psykologer, sygeplejersker, sekretærer, socialrådgivere og andet personale ansat på enheder, hvor man varetager udredning, behandling og opfølgning af patienter med demenssygdomme. Konference Dato: Onsdag 8. oktober 2014 Sted: Best Western Nyborg Strand Nyborg Pris: Kr. 550,00 Tilmeldingsfrist: Fredag 5. september 2014 Traditionen tro indledes dagen med oplæg i plenum med fokus på et særligt tema inden for demensforskningen. Over middag får deltagerne mulighed for at deltage i workshops målrettet forskellige faggrupper, hvor deltagerne inviteres til at præsentere egne erfaringer fra forsknings- eller udviklingsprojekter. Maksimum 150 Netværkskonferencen tilrettelægges i samarbejde med Demensklinikken på Odense Universitetshospital. Deltagere, som er interesseret i at præsentere resultater på konferencen, kan kontakte Nationalt Videnscenter for Demens telefonisk eller sende en mail til 17 kurser & konferencer 2014

17 SKANDINAVISK konference I stockholm God demensomsorg et spørgsmål om ledelse Implementering som holder Svenskt Demenscentrum, Nasjonalt Kompetansesenter for Aldring og Helse og Nationalt Videnscenter for Demens samler for anden gang ledere fra hele Skandinavien og fortsætter det gode samarbejde påbegyndt i I 2014 sættes der fokus på implementering af ny viden om god demensomsorg og på, hvordan man kan lave og fastholde forbedringer over tid. n Blomstringsledelse helhedsorienteret og bæredygtig ledelse Vibeke Drevsen Bach, master i organisa tions- og proceskonsultation samt diplomuddannelse i ledelse, Energy2work, Danmark n Kvalitet i omsorgen Anders Kvale Havig, Siviløkonom, PhD, Senter for omsorgsforskning, Høgskolen i Gjøvik, Norge Konference Dato: Mandag 20. til tirsdag 21. oktober 2014 Sted: Waterfront Congress Centre Stockholm, Sverige Tid: 11:00 16:00 Pris: Kr ,- ved tilmelding inden 10. april 2014 kl Kr ,- ved tilmelding derefter Konferencen afholdes oktober 2014 i Stockholm. Konferencen omhandler et stort antal emner præsenteret af en række internationale forskere og forelæsere på enten svensk, norsk, dansk eller engelsk. Du kan bl.a. opleve: Ledere og mellemledere, fag- og udviklingskonsulenter samt andre myndighedspersoner med interesse for demensområdet. n Person-centred leadership Paul Edwards, Head of Training and Practice Development at Bradford Dementia Group, University of Bradford, England 18 kurser & konferencer 2014

18 TemadAG At opdage symptomer på demens Sundhedsprofessionelle har et særligt ansvar for at kunne identificere borgere med symptomer på demens og sikre, at borgeren tilbydes den rette udredning og behandling. Mange ældre frygter at få en demenssygdom. I mødet med borgeren kræves derfor viden om demens samt kompetencer til at kunne rådgive og vejlede. Tema At skelne mellem almindelig aldring og begyndende symptomer på demens kan være en udfordring. Hvad ved vi om demens og diagnosticering af demens i dag? Hvad skal du være opmærksom på i mødet med borgeren? Hvornår skal du reagere, og hvorfor er det vigtigt at reagere? Deltagerne bliver fagligt rustet til at opspore og vejlede borgere omkring demens. Desuden får du redskaber til at vurdere borgerens kognitive funktionsniveau samt får skærpet blikket i forhold til, hvad der skal reageres på. Form Temadagen veksler mellem oplæg, dialog og præsentationer af konkrete redskaber. Dagen afsluttes med Spørg professoren, hvor du får mulighed for at stille spørgsmål til de forskellige oplægsholdere. Forebyggende medarbejdere, visitatorer, ældrekonsulenter, sundhedskonsulenter, sygeplejersker ansat i almen praksis og andre som møder borgere med symptomer på demens. Minimum 50 - maksimum 125 Mødeledere Specialergoterapeut i gerontologi Karen Tannebæk, uddannelseskonsulent, Nationalt Videnscenter for Demens Plejehjemsassistent, MeD. Ane Eckermann, uddannelsesleder, Nationalt Videnscenter for Demens Temadag Dato: Torsdag 6. november 2014 Sted: Scandic Copenhagen København Pris: Kr ,00 Tilmeldingsfrist: Mandag 6. oktober kurser & konferencer 2014 Temadagen laves i samarbejde med SUFO Landsforeningen for ansatte i SUndhedsfremmende FOrebyggende hjemmebesøg.

19 FORSKNINGSKONFERENCE 2014 Alzheimers sygdom opdatering på nyeste forskning Nationalt Videnscenter for Demens arrangerer hvert år en konference om ny dansk og international forskning på demensområdet. I 2014 sætter vi fokus på Alzheimers sygdom og giver eksempler på aktuel forskning i den patofysiologiske og genetiske baggrund for sygdommen. Endvidere opridses perspektiver for forebyggelse og nye farmakologiske behandlingsmuligheder. Vi hører gerne fra fagpersoner, som er interesseret i at præsentere egne forskningsresultater, der har tilknytning til konferencens tema. Kontakt os telefonisk eller send en mail til Læger, psykologer, sygeplejersker, demenskoordinatorer og -konsulenter samt andre fagpersoner, der arbejder med demens. Konference Dato: Fredag 28. november 2014 Sted: Rigshospitalet København Tid: 10:00 16:00 Pris: Kr. 550,00 Tilmeldingsfrist: Fredag 21. november 2014 Form Konferencen veksler mellem oversigtsforedrag og korte præsentationer af udvalgte forskningsprojekter. Enkelte af oplægsholderne er internationale og deres oplæg holdes derfor på svensk, norsk eller engelsk. Kendskab til engelske fagtermer samt videnskabelig formidling forudsættes og vil øge udbyttet af dagen. Maksimum kurser & konferencer 2014

20 Kursus Frontotemporal demens Frontotemporal demens (FTD) opstår som følge af neurodegenerative sygdomme, der rammer de forreste områder i hjernen. Som følge heraf opstår forstyrrelser i personlighed, adfærd og sprog. Det kan ofte være udfordrende at hjælpe personer med FTD, og derfor kræver det viden og indsigt om sygdommen. Tema FTD adskiller sig fra de øvrige demenssygdomme ved, at forstyrrelser i adfærd og personlighed ofte er mere fremtrædende end hukommelsesbesvær og andre kognitive problemer. Kurset sætter fokus på de kognitive, personlighedsmæssige og emotionelle forandringer, der kan optræde ved FTD. Der gives inspiration til, hvordan man kan forebygge problemskabende adfærd og på det relationelle og tværfaglige samarbejde, der bidrager til en god livskvalitet for personer med FTD. Formål At deltagerne får viden om frontotemporal demens og redskaber til at håndtere de udfordringer, der følger med sygdommen. Form Temaet belyses gennem oplæg fra fagpersoner med stor teoretisk og praktisk erfaring på området. Der veksles mellem oplæg, dialog og film-cases i undervisningen. Plejepersonale på plejecentre og boenheder, i hjemmeplejen og dagtilbud samt andre fagpersoner, der hjælper personer med frontotemporal demens. Minimum 20 maksimum 30 Mødeleder Plejehjemsassistent, MeD. Ane Eckermann, uddannelsesleder, Nationalt Videnscenter for Demens Kursus Dato: Torsdag 4. december 2014 Sted: Scandic Roskilde Roskilde Pris: Kr. 995,00 Tilmeldingsfrist: Mandag 3. november 2014 Kursus Dato: Torsdag 26. februar 2015 Sted: Scandic Jacob Gade Vejle Pris: Kr. 995,00 Tilmeldingsfrist: Mandag 26. januar kurser & konferencer 2014

K 2014 URSER & KONFERENCER

K 2014 URSER & KONFERENCER 2014 KURSER & KONFERENCER Velkomst Trænger du til faglig inspiration? n Hvordan fremmer vi et aktivt liv for mennesker med demens? n Hvad gør vi, når diagnosen er svær at stille? n Og hvordan implementerer

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2015

KURSER & KONFERENCER 2015 URSER & ONFERENCER 2015 VELKOMST Styrk din faglige viden om demens Kære læser Vi er stolte over at kunne præsentere kurser, temadage og konferencer for 2015. Vi har sammensat et spændende program, som

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2013

KURSER & KONFERENCER 2013 2013 KURSER & KONFERENCER Velkomst Viden skal omsættes til handling Hvad gør vi, når hr. Hansen med demenssymptomer har et stort alkoholforbrug? Hvordan hjælper vi bedst personen med Huntingtons sygdom?

Læs mere

KURSER KONFERENCER NATIONALT VIDENSCENTER FOR DEMENS

KURSER KONFERENCER NATIONALT VIDENSCENTER FOR DEMENS 2016 & KURSER KONFERENCER NATIONALT VIDENSCENTER FOR DEMENS Velkommen STYRK DIN FAGLIGE VIDEN Kære læser Mennesker med demens møder mange sundheds- og omsorgspersoner i deres sygdomsforløb. Viden og engagement

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2011

KURSER & KONFERENCER 2011 KURSER & KONFERENCER 2011 Velkomst Gunhild Waldemar Leder af Nationalt Videnscenter for Demens Ane Eckermann Kursusleder KURSER OG KONFERENCER OM DEMENS 2011 Det er en fornøjelse endnu engang at kunne

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2011

KURSER & KONFERENCER 2011 KURSER & KONFERENCER 2011 Velkomst Gunhild Waldemar Leder af Nationalt Videnscenter for Demens Ane Eckermann Kursusleder KURSER OG KONFERENCER OM DEMENS 2011 Det er en fornøjelse endnu engang at kunne

Læs mere

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling SOCIAL-SUNDHED Demens Guide til kompetence udvikling Indhold Forord 3 6 veje til mere viden om demens 4 AMU-uddannelser 5 Sammensatte AMU-forløb 7 Særlige efteruddannelsesforløb tilpasset den enkelte kommune

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2009

KURSER & KONFERENCER 2009 KURSER & KONFERENCER 2009 VELKOMST Dette er det første kursuskatalog fra Nationalt Videnscenter for Demens. Kataloget er til alle, der arbejder professionelt med demenssygdomme, patienter og pårørende.

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

UNDERVISNING I DEMENS

UNDERVISNING I DEMENS UNDERVISNING I DEMENS Katalog over demensrelaterede kurser udbudt af DemensCentrum Aarhus til medarbejdere i Aarhus kommune i efteråret 2014 Viden udfordrer demensen DemensCentrum Aarhus arbejder ud fra

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Målsætninger for demensindsatsen i Assens Kommune. Oplæg Social og Sundhedsudvalget den 2. november

Målsætninger for demensindsatsen i Assens Kommune. Oplæg Social og Sundhedsudvalget den 2. november Målsætninger for demensindsatsen i Assens Kommune Oplæg Social og Sundhedsudvalget den 2. november Program 1 Introduktion til Marselisborg og dagens program 2 Udvikling af en demensstrategi hvorfor og

Læs mere

Demenskoordinatoruddannelsen

Demenskoordinatoruddannelsen Demenskoordinatoruddannelsen på diplomniveau studiestart den 23. august, 2010 Den velkendte uddannelse tilpasset tidens krav gennemføres over 3 internatmoduler Tid: 1. Modul: 23. -27. aug., 2. Modul: 4.

Læs mere

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1 Indhold Demens 1 Palliation 1 Velfærdsteknologi Rehabilitering 1 Borgere med psykisk sygdom. 1 Demens 1 På dette valgfri specialefag præsenteres eleverne for demens, inden for primærområdet. Der vil blive

Læs mere

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende Ballerup Kommune har en række tilbud til demensramte borgere og deres pårørende. Her i pjecen kan

Læs mere

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende Vil du vide mere? Kommunens hjemmeside: www.ballerup.dk Demenslinien - telefonrådgivning: 5850 5850 Alzheimerforeningen: 3940 0488, www.alzheimer.dk www.videnscenterfordemens.dk Når hukommelsen svigter

Læs mere

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Forslag til: J.nr. 27.00.00.G01-49-12 Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune har længe haft fokus på demensområdet. Med visioner og pejlemærker for demensområdet

Læs mere

UNDERVISNING I DEMENS

UNDERVISNING I DEMENS UNDERVISNING I DEMENS Katalog over demensrelaterede kurser udbudt af DemensCentrum Aarhus til medarbejdere i Aarhus kommune i efteråret 2015 Viden udfordrer demensen Undervisning efterår 2015 DemensCentrum

Læs mere

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der sker netop nu i projekt Børn som pårørende i psykiatrien. Projekt Børn som pårørende i psykiatrien er et tre årigt samarbejdsprojekt

Læs mere

Demenskoordinatoruddannelsen

Demenskoordinatoruddannelsen Demenskoordinatoruddannelsen på diplomniveau studiestart den 1. september, 2014 Hold 40 Den velkendte uddannelse tilpasset tidens krav 3 internatmoduler Gennemført uddannelse og bestået eksamen: 10 ECTS-Point

Læs mere

Demenskoordinatoruddannelsen

Demenskoordinatoruddannelsen Demenskoordinatoruddannelsen på diplomniveau studiestart den 2. september, 2013 Hold 39 Den velkendte uddannelse tilpasset tidens krav gennemføres over 3 internatmoduler Gennemført uddannelse og bestået

Læs mere

Kvalitet og kompetencer i demensindsatsen

Kvalitet og kompetencer i demensindsatsen Kvalitet og kompetencer i demensindsatsen Gunhild Waldemar Nationalt Videnscenter for Demens National handlingsplan for demens Overordnede mål 2025 1. Danmark skal være et demensvenligt land, hvor mennesker

Læs mere

KURSER KONFERENCER NATIONALT VIDENSCENTER FOR DEMENS

KURSER KONFERENCER NATIONALT VIDENSCENTER FOR DEMENS 2017 & KURSER KONFERENCER NATIONALT VIDENSCENTER FOR DEMENS Velkommen STYRK DIN FAGLIGE VIDEN Kære læser Mennesker med demens møder mange sundheds- og omsorgspersoner i deres sygdomsforløb. Viden og engagement

Læs mere

6.-7. maj 2013 Tivoli Hotel & Congress Center. Livskvalitet i hverdagen et fælles ansvar DEMENSDAGENE

6.-7. maj 2013 Tivoli Hotel & Congress Center. Livskvalitet i hverdagen et fælles ansvar DEMENSDAGENE 2013 6.-7. maj 2013 Tivoli Hotel & Congress Center Livskvalitet i hverdagen et fælles ansvar DEMENSDAGENE DemensDagene 2013 Livskvalitet i hverdagen et fælles ansvar Demensdagene 2013 3 DemensDagene 2013

Læs mere

Demensstrategi

Demensstrategi Demensstrategi 2016 2020 Baggrund Odder Kommune ønsker med demensstrategien at imødegå de udfordringer, der følger med et stigende antal borgere med demenssygdomme. Samtidig ønsker vi at gøre det med stor

Læs mere

DEMENS POLITIK

DEMENS POLITIK DEMENS POLITIK 2017-2020 1 DEMENSPOLITIKKEN Politikken omhandler 5 fokusområder med tilhørende mål og indsatser: Bedre sygdomsforløb for mennesker med demens Bedre støtte til pårørende Flere demensindrettede

Læs mere

Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1

Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1 Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1 Dette er Kolding Kommunes informationspjece om demens. Pjecen er et supplement til pjecen Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune. Pjecen er

Læs mere

Den palliative indsats

Den palliative indsats Den palliative indsats En tværfaglig efteruddannelse i Region Midtjylland Region Midtjylland Koncern HR Center for Kompetenceudvikling Den palliative indsats En tværfaglig efteruddannelse i Region Midtjylland

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Patient- og befolkningsstatistik Kvalitet af plejen Diagnostiske metoder Barrierer for at arbejde på tværs af Øresund

Patient- og befolkningsstatistik Kvalitet af plejen Diagnostiske metoder Barrierer for at arbejde på tværs af Øresund Nationalt Vidensceter for Demens FORMÅL: At opkvalificere praksis for udredning, behandling og pleje af demente med indvandrerbaggrund i Øresundsregionen Information til samfundet og politikere Neuropsykiatrisk

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn

Tidlig opsporing af sygdomstegn Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn Indledning Har du prøvet at komme hjem fra et kursus med rygsækken fuld af ny viden og lyst til at komme tilbage

Læs mere

Forskningstræning i den psykiatriske speciallægeuddannelse Specialespecifikt teoretisk 3-dages kursus

Forskningstræning i den psykiatriske speciallægeuddannelse Specialespecifikt teoretisk 3-dages kursus Forskningstræning i den psykiatriske speciallægeuddannelse Specialespecifikt teoretisk 3-dages kursus Kursusudbyder: Dansk Psykiatrisk Selskabs Videreuddannelsesudvalg i samarbejde med kursusledelsen bestående

Læs mere

Temadag. om indsatsen for ældre apopleksiramte. - En invitation

Temadag. om indsatsen for ældre apopleksiramte. - En invitation Temadag om indsatsen for ældre apopleksiramte - En invitation Omkring hver 7. dansker rammes i løbet af livet af en blodprop eller blødning i hjernen også kaldet apopleksi, og sygdommen rammer årligt mellem

Læs mere

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige KURSUSPLAN 2015 Nutricia Academia Kursusplan 2015 1 Nutricia udbyder en række forskellige tilbud om efteruddannelse inden for klinisk ernæring for

Læs mere

Demenspolitik Jammerbugt Kommune

Demenspolitik Jammerbugt Kommune Demenspolitik Jammerbugt Kommune Udredning og diagnosticering - Der skal findes let tilgængelige informationer for alle borgere om demens og tidlige symptomer. - Alle borgere med demenssymptomer har ret

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

Valgfri specialefag for SSA uddannelsen trin 2

Valgfri specialefag for SSA uddannelsen trin 2 Indhold Palliation 2 Den opererede borger/patient Velfærdsteknologi Rehabilitering 2 Demens 2 Ledelse og organisation (afventer fra ansvarlige for faget) 1 Palliation 2 På dette valgfri specialefag arbejdes

Læs mere

Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune

Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune Træning, aktivitet og rehabilitering (TAR) i Faaborg-Midtfyn kommune består af 4 teams. Et i henholdsvis Faaborg, Broby, Gislev og et i

Læs mere

invitation til Palliationskurset 2015.

invitation til Palliationskurset 2015. Thisted den 20. maj 2015 invitation til Palliationskurset 2015. Kære samarbejdspartner Det Palliative Team i Thisted fremsender hermed invitation med program og tilmeldingsblanket for Palliationskurset

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen gældende fra januar 2017 1 Indholdsfortegnelse: Samarbejde med borgeren med demens og pårørende 3 Kost og motion til udsatte grupper

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse: Demens 1 3 Palliation 1 4 Borger med psykisk sygdom 5 Velfærdsteknologi 1 6 Rehabilitering 1 7 2 Demens 1

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem.

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem. Dag 1 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Kurset starter Underviser: Thomas Middelboe, Klinikchef, ph.d., speciallæge i psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Gentofte

Læs mere

DemensCentrums organisering

DemensCentrums organisering DemensCentrums organisering Demenschef Specialister Særlig indsats Personale, IT, økonomi, teknik Specialboliger, Graham Bells Vej Indretningsarkitekt Demens Caféen Service, Serviceleder Plejeboligafsnit

Læs mere

2015-2018 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Sundhed og Omsorg

2015-2018 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Sundhed og Omsorg Handleplan for demensområdet 2015-2018???? Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Sundhed og Omsorg Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker med afsæt i et stærkt borgerperspektiv at være på forkant med de bedst mulige

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Palliation i Danmark - status og visioner National konference, Christiansborg, 3. februar 2010 Lone de Neergaard, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats, WHO

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING Studieordning gældende fra sommeren 2011 Diplomuddannelse i Seksualvejledning Diplomuddannelsen i Seksualvejledning er et tilbud om kompetenceudvikling, der giver de

Læs mere

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Målemetoder i forebyggelse,

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune.

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. R A P P O R T Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling 2017 S i d e 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Definition af den

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Vedr.: Høringssvar om udkast til National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens Alzheimerforeningen

Læs mere

1. februar 2016 Praktikvejledning af SOSU-elever 4. januar 2016 10 dage e16sa01022

1. februar 2016 Praktikvejledning af SOSU-elever 4. januar 2016 10 dage e16sa01022 Kursuskalender Forår 2016 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunerne Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Strategi Nationalt Videnscenter for Demens

Strategi Nationalt Videnscenter for Demens Strategi 2020 Nationalt Videnscenter for Demens December 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Om Nationalt Videnscenter for Demens (NVD)... 3 Om strategi 2020... 4 Mission... 5 Vision... 5 Værdier...

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område

Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område Kommunal palliativ indsats status og perspektiver Nyborg Strand 28. september 2010 Ole Andersen, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats

Læs mere

UNDERVISNING I DEMENS

UNDERVISNING I DEMENS UNDERVISNING I DEMENS Katalog over demensrelaterede kurser udbudt af Demens- og HjerneCentrum Aarhus til medarbejdere i Aarhus kommune i foråret 2016 Demens- og HjerneCentrum Aarhus arbejder ud fra et

Læs mere

Demens Film. Ekspertgruppens anbefalinger. Anders Møller Jensen (red.) V i d e n c e n t e r f o r O m s o r g, L i v o g A l d r i n g ( V I O L A )

Demens Film. Ekspertgruppens anbefalinger. Anders Møller Jensen (red.) V i d e n c e n t e r f o r O m s o r g, L i v o g A l d r i n g ( V I O L A ) Demens Film Ekspertgruppens anbefalinger Anders Møller Jensen (red.) 2012 V i d e n c e n t e r f o r O m s o r g, L i v o g A l d r i n g ( V I O L A ) Demens Film projektet Vi vil skabe film til mennesker

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

FOKUSSKIFTE & VELLYKKET ALDRING POC Høje Taastrup Kommune & ABLE v/ Annette Johannesen

FOKUSSKIFTE & VELLYKKET ALDRING POC Høje Taastrup Kommune & ABLE v/ Annette Johannesen VELLYKKET ALDRING Kompetenceudvikling, hvor forskning og praksis spiller sammen med erfaringer fra Fokusskifte Mål Det er målet at omsorgssystem og medarbejdere understøtter mestring, hjælp til selvhjælp

Læs mere

Status for samarbejdet med at udvikle kompetencer: Hvad sker der og er det (godt) nok?

Status for samarbejdet med at udvikle kompetencer: Hvad sker der og er det (godt) nok? Status for samarbejdet med at udvikle kompetencer: Hvad sker der og er det (godt) nok? DMCG-PAL Årsmøde 11. marts, 2015, Vejle Helle Timm, centerleder, professor Temaer i oplægget Refleksion over emne

Læs mere

Kurser 2016. www.autismecenter.dk

Kurser 2016. www.autismecenter.dk Kurser 2016 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Susanne Jensen. Demens- og Udviklingskonsulent

Susanne Jensen. Demens- og Udviklingskonsulent Status pa Demensomra det eftera r 2013 Susanne Jensen Demens- og Udviklingskonsulent 1 Indhold Baggrund... 3 Koordinering af den kommunale indsats... 4 Koordinering... 4 Tidlig opsporing... 5 Særlig støtte

Læs mere

gladsaxe.dk Værdighedspolitik

gladsaxe.dk Værdighedspolitik gladsaxe.dk Værdighedspolitik 1 Fokus på værdighed Gladsaxe Kommune har fokus på værdighed i ældreplejen. En egentlig værdighedspolitik er dog en god anledning til at få de mange værdier samlet ét sted

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige efterår 2013

Kursuskatalog for frivillige efterår 2013 Kursuskatalog for frivillige efterår 2013 Kurser for efteråret 2013 Kære frivillige Velkommen til PTU s kursuskatalog for efteråret 2013. Vi tilbyder igen en række spændende kurser for alle vores dygtige

Læs mere

DEMENSPOLITIK 2016-17

DEMENSPOLITIK 2016-17 DEMENSPOLITIK 2016-17 DEMENSPOLITIK THISTED KOMMUNE 2016-2017 Indledning... 2 Generel information omkring demens... 2 Vision... 4 Fokusområder... 6 Tidlig opsporing, udredning og afklaring... 6 Pleje-

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Vores oplæg. Sundhedsstyrelsens håndbog og model for rehabiliteringsforløb Thomas Antkowiak-Schødt og Trine Rosdahl.

Vores oplæg. Sundhedsstyrelsens håndbog og model for rehabiliteringsforløb Thomas Antkowiak-Schødt og Trine Rosdahl. Vores oplæg 1. Håndbog i Rehabiliteringsforløb på ældreområdet 2. Model for rehabiliteringsforløb Sundhedsstyrelsens håndbog og model for rehabiliteringsforløb Thomas Antkowiak-Schødt og Trine Rosdahl

Læs mere

NORD Neutralt ObservationsRedskab til Demente

NORD Neutralt ObservationsRedskab til Demente NORD Neutralt ObservationsRedskab til Demente Udviklingsprocessen samt resultater DemensDagene 2015 Teresa Malmskov BA OT, Karen-M. Lund BA OT & Mette Andresen OT & PhD. Disposition Kort præsentation af

Læs mere

Program Træning som behandling af hjertepatienter

Program Træning som behandling af hjertepatienter Læringsmål Program Træning som behandling af hjertepatienter Modul 1: 4. 6. oktober 2016 Modul 2: 24. november 2016 Hvidovre Hospital, Undervisningsbygningen Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre Modul 1: Lokale

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

Varde kommune. Demensstrategi 2013-2017

Varde kommune. Demensstrategi 2013-2017 Varde kommune Demensstrategi 2013-2017 13/749 5686/13 Indholdsfortegnelse Demensstrategi 2013-2017... 2 Baggrund:... 2 Vision for demensstrategien i Varde Kommune... 3 Målgruppen:... 3 Vision:... 3 Demensstrategien

Læs mere

Konference Kommunal palliativ indsats status og perspektiver

Konference Kommunal palliativ indsats status og perspektiver Konference Kommunal palliativ indsats status og perspektiver Nyborg Strand d. 28. september 2010 kl. 9.30-16.30 Program: Kl. 09.00-9.30 Kl. 09.30-9.35 Morgenkaffe/te og rundstykker + besøg i udstillerområdet

Læs mere

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både

Læs mere

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Demensområdet Handling hvilken indsats iværksættes? Tidlig opsporing og indsats. Materiale udarbejdes til rådgivning og vejledning:

Læs mere

Sygeplejen i fremtiden?

Sygeplejen i fremtiden? Sygeplejen i fremtiden? Den 5. november 2010 Silkeborg Workshop Fagidentitet og professionsudvikling i relation til det kommunale område. Inge Bank Sundheds- og Omsorgschef i Silkeborg Kommune 1 Fremtidens

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsstandard.

Læs mere

KURSUS I DIALOGISK PRAKSIS. Dialogiske processer med elev, barn, forælder, borger i centrum med inspiration fra.»åben Dialog«

KURSUS I DIALOGISK PRAKSIS. Dialogiske processer med elev, barn, forælder, borger i centrum med inspiration fra.»åben Dialog« KURSUS I DIALOGISK PRAKSIS Dialogiske processer med elev, barn, forælder, borger i centrum med inspiration fra»åben Dialog« KURSUS I DIALOGISK PRAKSIS KURSUS I DIALOGISK PRAKSIS Dialogiske processer med

Læs mere

Opsummering af fokusområder for demensindsatsen i Gladsaxe Kommune 2015 og 2016:

Opsummering af fokusområder for demensindsatsen i Gladsaxe Kommune 2015 og 2016: GLADSAXE KOMMUNE Trænings- og Plejeafdelingen Demensindsatsen til kvalitetsstandarderne NOTAT Dato: 25. marts 2015 Af: Charlotte Holm Opsummering af fokusområder for demensindsatsen i Gladsaxe Kommune

Læs mere

CEKU. Kursusoversigt (Foråret 2011) For VIP ansatte ved SUND og læger i Region Hovedstaden.

CEKU. Kursusoversigt (Foråret 2011) For VIP ansatte ved SUND og læger i Region Hovedstaden. Kursusoversigt (Foråret 2011) For VIP ansatte ved SUND og læger i Region Hovedstaden. Kursus Dato Introduktion til universitetsundervisning 31.01-04.02 (1. del af Adjunktpædagogikum) 07.03-11.03 V/Pædagogisk

Læs mere

Handleplanen indeholder fire overordnede fokusområder:

Handleplanen indeholder fire overordnede fokusområder: BUDGETNOTAT - UDKAST Demenspakke Baggrund Sundheds- og Omsorgsudvalget har i januar 2015 besluttet, at der skal udarbejdes en handleplan for demensindsatsen under den nye ældrepolitik. Dette budgetnotat

Læs mere

EFTER- UDDANNELSE 2018

EFTER- UDDANNELSE 2018 EFTER- UDDANNELSE 2018 Nutricia Academia Styrker sundhedsfaglige gennem uddannelse og vidensdeling kursusoversigt 2018 Nutricia udbyder efteruddannelse og en række af kurser inden for klinisk ernæring

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

Unge med erhvervet hjerneskade

Unge med erhvervet hjerneskade Unge med erhvervet hjerneskade sammen skaber vi udvikling Sygehus Egen læge Den unge Kommune Comwell Hvide Hus Aalborg den 30. august 2017 Arrangør: Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade,

Læs mere

Fagligt selskab for Palliationssygeplejerskernes 9. landskursus. 1. og 2. oktober Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart

Fagligt selskab for Palliationssygeplejerskernes 9. landskursus. 1. og 2. oktober Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart Fagligt selskab for Palliationssygeplejerskernes 9. landskursus 1. og 2. oktober 2015 Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart Udfordringer i det palliative felt Program Torsdag den 1. oktober

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Patienter med demens indlagt på hospitalet

Patienter med demens indlagt på hospitalet Gør tanke til handling VIA University College Patienter med demens indlagt på hospitalet Anders Møller Jensen Ph.d. studerend ved OPEN, Klinisk Institut, Syddansk Universitet og udviklingskonsulent ved

Læs mere

Den lige vej til uddannelse

Den lige vej til uddannelse SOCIALPSYKIATRIENS PÆDAGOGISKE DIPLOMUDDANNELSE I PSYKOLOGI ET SAMARBEJDE MELLEM UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND OG KOMMUNER PÅ SJÆLLAND OG LOLLAND FALSTER Den lige vej til uddannelse 1/8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag til ansøgning om Akademiuddannelse i sundhedspraksis

Bilag til ansøgning om Akademiuddannelse i sundhedspraksis Dato: 31. januar 2017 Bilag til ansøgning om Akademiuddannelse i sundhedspraksis Indhold 1 Bilag 1: Redegørelse for behovet fremover... 2 1.1 Generel opkvalificering af social- og sundhedsassistenter til:...

Læs mere

Demenspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 31. januar 2008 1

Demenspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 31. januar 2008 1 Demenspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 31. januar 28 1 Vision, Målsætning og Handlinger Vision I Stevns Kommune skal borgere med demens og deres pårørende have et værdigt liv. Målsætning

Læs mere

Tværfaglig behandling og omsorg er vi i mål?

Tværfaglig behandling og omsorg er vi i mål? DER ER SØGT OM GODKENDELSE AF EFTERUDDANNELSES FONDEN FOR ALMEN PRAKSIS Palliation 2014 Tværfaglig behandling og omsorg er vi i mål? KONFERENCE DEN 23. og 24. april 2014 Scandic Aarhus City Hør talere

Læs mere

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 SundTrivsel A/S KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 VELKOMMEN Sammensætningen i vores kursus- og uddannelsesrække bygger på vores forståelse af trivsel hos det hele menneske. For os indebærer trivsel/sundhed,

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere