KURSER & KONFERENCER 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KURSER & KONFERENCER 2015"

Transkript

1 URSER & ONFERENCER 2015

2

3 VELKOMST Styrk din faglige viden om demens Kære læser Vi er stolte over at kunne præsentere kurser, temadage og konferencer for Vi har sammensat et spændende program, som er målrettet alle, der arbejder med mennesker med demens. DemensDagene var i 2014 afløst af verdens største Alzheimerkonference, der dette år fandt sted i København. Men i 2015 er DemensDagene igen på banen denne gang med temaet Et demensvenligt samfund. Mange har i løbet af 2014 benyttet sig af muligheden for kurser, der er tilpasset konkrete udfordringer på arbejdspladsen. På side 21 kan du se eksempler, som du kan tage afsæt i, hvis du ønsker et skræddersyet undervisningsforløb. Vi får positive tilbagemeldinger på vores blended learning, hvor undervisningen bygger videre på de erfaringer, kursisterne har gjort sig på egen hånd i e-learningkurset ABC Demens. Se mere på side 22 og 23. I kølvandet på Migrationsskolen et dansksvensk forskningsprojekt om demensplejen i Øresundsregionen tilbyder vi i år et praksiskursus i demens-screening for læger og neuropsykologer, der møder mennesker med anden kulturel og sproglig baggrund. Som noget nyt har vi et kursus om den forunderlige hjerne. Her kan du få styr på hjernens funktioner og opnå en forståelse af, hvad der sker, når hjernen rammes af en demenssygdom. Det giver særlige faglige udfordringer, når mennesker med psykiske lidelser udvikler demens, eller når mennesker med demens har psykiske og adfærdsmæssige følgesymptomer. Vi sætter spot på denne udfordring og klæder fagpersoner på til at observere og handle på psykiske og kognitive problemstillinger hos ældre med psykisk sygdom og demens. I november 2015 afholder vi den årlige forskningskonference, og denne gang sætter vi fokus på metoder til pleje og omsorg af mennesker med demens. Hvordan kan der forskes i plejemetoder, og er der videnskabelig dokumentation for effekten af bestemte metoder? Vi hører meget gerne fra dig, hvis du er interesseret i at præsentere egne forskningsresultater inden for konferencens tema. Vi stræber efter, at vores aktiviteter understøtter praksis, og at undervisningen kan omsættes til handlinger i din hverdag. Vi håber derfor, at du og dine kolleger kan finde inspiration og ny viden, som I kan bruge I jeres møde med mennesker med demenssygdom. Hold øje med hjemmesiden Vi opdaterer løbende aktiviteter og arrangementer med detaljerede programmer, beskrivelser af oplægsholdere samt anden praktisk information. Se mere på: Vi glæder os til at inspirere dig og lade os inspirere af din hverdag. Med venlig hilsen Karen Tannebæk, uddannelsesleder Tove Buk, uddannelseskonsulent Elsebeth Refsgaard, uddannelseskonsulent 3 KURSER & KONFERENCER 2015

4 INDHOLD Dato Aktivitet Sted Side 26. februar Frontallapsdemens (FTD) Vejle 5 6. marts Tandsundhed ved demens Århus 6 6. marts Kasuistikkursus København marts Et sundt liv også med demens København april Når sprog og kultur giver særlige udfordringer i demensarbejdet Odense april Delusional belief in psychiatric and neurological disorders København maj DemensDagene 2015 Et demensvenligt samfund København juni At skabe liv og aktivitet København august Alzheimer s disease and other neurodegenerative dementias København september Introduktion til brug af RUDAS i klinisk praksis København september At opdage symptomer på demens København oktober Netværkskonference for demensudredningsenheder Nyborg oktober Den forunderlige hjerne kognitive funktioner og forstyrrelser København november Psykiske lidelser og demens Vejle november Pleje og omsorg til mennesker med demens hvad siger forskningen? København 19 Skræddersyede kurser 20 ABC Demens 22 Temakatalog 23 E-learning og app Kursusbetingelser 26 Kontaktinfo 27 4 KURSER & KONFERENCER 2015

5 KURSUS FRONTALLAPSDEMENS (FTD) Plejepersonale oplever ofte særlige udfordringer i arbejdet med at yde pleje og omsorg for mennesker med sygdom eller skade i frontallapperne (pandelapperne). n Den neuropædagogiske tilgang, skærmning og grænsesætning n Relationsarbejde med personer med frontallapsdemens og deres pårørende. Kursus Dato: Torsdag 26. februar 2015 Sted: Scandic Jacob Gade Vejle Tid: 09:30 15:30 Pris: Kr. 995,00 Tilmeldingsfrist: Mandag 26. januar 2015 Tema Skader eller sygdomme i den forreste del af hjernen medfører ofte forstyrrelser i adfærd og personlighed, mens hukommelsen og de praktiske færdigheder kan være forholdsvis intakte. ål Du får viden om symptomer, der typisk optræder som følge af sygdom eller skader i frontallapperne samt inspiration til, hvordan man gennem pædagogiske og plejemæssige tiltag kan forebygge konflikter og øge livskvaliteten for mennesker med frontallapsdemens. Kurset fokuserer bl.a. på: n Hjernens opbygning og symptomer ved sygdom eller skade i frontallapperne n Pleje af mennesker med frontallapsdemens er en holdsport n Miljø, rammer og struktur 5 KURSER & KONFERENCER 2015 Kurset veksler mellem oplæg, filmklip og diskussion. Plejepersonale på centre og boenheder, i hjemmepleje, dagtilbud samt andre, der er ansat på institutioner, hvor der bor mennesker med skader eller sygdom i frontallapperne. Deltagerantal Minimum 20 maksimum 30 Undervisere Sygeplejerske Rie Firlings, afdelingsleder, Gårdhaven, Region Midtjylland Sygeplejerske Rikke Jeppesen, Gårdhaven, Region Midtjylland Neuropsykolog Jette Stokholm, Hukommelsesklinikken, Rigshospitalet,

6 KURSUS Tandsundhed ved demens At huske tandbørsten i dag, når man har glemt dagen i går, kan være en stor udfordring. Mange mennesker med demens har store tandproblemer og udgør en voksende del af patienterne i den kommunale omsorgstandpleje. Tema Ifølge Sundhedsloven er kommunerne forpligtet til at tilbyde tandpleje til personer, som har nedsat førlighed eller vidtgående fysiske eller psykiske handicap, der gør det vanskeligt at benytte den almindelige tandpleje. På kurset får du viden om de mest almindelige demenssygdomme samt de kognitive svigt, sygdommene medfører. Desuden redegøres for, hvilken indflydelse demenssygdom har på tandsundhed og tandpleje. ål Du får viden om demenssygdomme og symptomer i forbindelse med tandpleje samt introduktion til forskellige teknikker til kommunikation med mennesker med demens. Kurset indledes med et oplæg om demens af en speciallæge i demenssygdomme. Undervisningen veksler mellem oplæg samt case-arbejde og erfaringsudveksling i mindre grupper. Tandlæger, tandplejere og klinikassistenter ansat i den kommunale omsorgstandpleje. Deltagerantal Minimum 20 maksimum 30 Kursus Dato: Fredag 6. marts 2015 Sted: Scandic City Århus Tid: 09:30 15:30 Pris: Kr ,00 Tilmeldingsfrist: Tirsdag 3. februar 2015 Undervisere: Tandlæge Birita Ellefsen, Videnscenter for Helbred og Forsikring Tandlæge Lotte Junggren, Tandlægeskolen, Københavns Universitet 6 KURSER & KONFERENCER 2015

7 KURSUS Kasuistikkursus Diagnostisk udredning med udgangspunkt i konkrete patient-cases. har inviteret en af de førende internationale eksperter på området: Professor Martin Rossor Dementia Research Centre, National Hospital for Neurology and Neurosurgery Queen Square, London Martin Rossor indleder dagen med foredraget The diagnostic challenge of early Fronto-temporal dementia. Herefter præsenteres cases med forskellige diagnostiske problemstillinger. Deltagerne inviteres til at diskutere diagnostiske overvejelser og udredningsstrategi sammen med Martin Rossor. Ved case-præsentationerne medvirker frivillige patienter og pårørende fra Hukommelsesklinikken, Rigshospitalet. Speciallæger i neurologi, geriatri og psykiatri samt neuropsykologer, som arbejder med udredning af patienter med kognitive forstyrrelser og demens. Læger under uddannelse inden for de tre specialer er også velkomne. Sprog Kurset foregår på engelsk. Deltagerantal Minimum 20 - maksimum 50 Mødeledere Overlæge i neurologi Anne-Mette Hejl, Hukommelsesklinikken, Rigshospitalet, Neuropsykolog Asmus Vogel, Hukommelsesklinikken, Rigshospitalet, Kursus Dato: Fredag 6. marts 2015 Sted: Rigshospitalet København Tid: 09:30 15:30 Pris: Kr. 600,00 Tilmeldingsfrist: Tirsdag 3. februar KURSER & KONFERENCER 2015

8 TEMADAG Et sundt liv også med demens Sund levevis kan øge livskvaliteten samt afhjælpe og forebygge yderligere komplikationer. Men hvad er særligt i forhold til demens, og hvilke krav stiller det til pårørende og professionelle? Hvordan kan vi bidrage til, at mennesker med demens fortsat kan bevare deres sundhed? Tema Temadagen sætter fokus på ernæringstilstand, medicinsk behandling og det at have andre samtidige lidelser som fx inkontinens og obstipation. Vi tager også fat på udfordringerne omkring fysisk aktivitet og bevarelse af fysiske funktioner hos personer med demens. n Der skal være styr på maverne ved specialsygeplejerske SD Gerd Johnsen n Bevæg dig bevar dig ved fysioterapeut og ph.d.-studerende Nanna Sobol n Mental og social sundhed ved neuropsykolog Laila Øksnebjerg Temadagen veksler mellem oplæg og dialog. Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, visitatorer, forebyggende medarbejdere, konsulenter og andre der beskæftiger sig med demens, ernæring og sundhed. Temadag Dato: Torsdag 19. marts 2015 Sted: Scandic Copenhagen København Tid: 09:30 15:30 Pris: Kr ,00 Tilmeldingsfrist: Mandag 16. februar 2015 På temadagen vil der være seks oplæg: n Hvad skal vi have at spise? n Udfordringer ved medicinering ved læge Mikkel Vass n Når personen med demens fejler noget andet ved ledende overlæge, geriater Søren Jacobsen Deltagerantal Minimum 50 - maksimum 125 Mødeleder Professor, overlæge Gunhild Waldemar, centerleder, 8 KURSER & KONFERENCER 2015

9 KURSUS Når sprog og kultur giver særlige udfordringer i demensarbejdet I takt med øget integration ændrer familiestrukturerne sig, og flere ældre med anden sproglig og kulturel baggrund får behov for offentlig omsorg og pleje. Det giver nye og spændende udfordringer i den professionelle omsorg og pleje af mennesker med demens. Tema Hvilken betydning har forskellige kulturers syn på alderdom og sygdom? Og har det indflydelse på den måde, vi vejleder på? Fokus på islam og katolicisme, som er to af de større religioner blandt indvandrere i Danmark. ål Du bliver rustet til individuelle omsorgs- og plejeforløb, der tager afsæt i de særlige udfordringer, som bl.a. kultur, religion og sprog giver i demensarbejdet. Oplæg, dialog og erfaringsudveksling. Sundhedsfaglige medarbejdere, der arbejder med pleje og omsorg og har interesse for mennesker med demens med anden sproglig og kulturel baggrund. Kursus Dato: Onsdag 15. april 2015 Sted: Mødecenter Odense Odense Tid: 09:30 15:30 Pris: Kr. 995,00 Tilmeldingsfrist: Fredag 13. marts 2015 Kurset fokuserer bl.a. på: n Det gode omsorgs- og plejeforløb med respekt for borgerens integritet n Hvordan kan vi bidrage til at skabe en meningsfuld hverdag? n Overordnet viden om religioner, som kan give anderledes udfordringer i demensarbejdet. Deltagerantal Minimum 20 - maksimum 30 Undervisere BA i islamiske studier Naveed Baig, koordinator, Etnisk Ressourceteam, Rigshospitalet Sygeplejerske Elsebeth Refsgaard, uddannelseskonsulent, Nationalt Videnscenter for Demens 9 KURSER & KONFERENCER 2015

10 KURSUS Delusional belief in psychiatric and neurological disorders Kurset henvender sig til læger og psykologer og tager udgangspunkt i videooptagelser af konkrete patient-cases. Nationalt Videnscenter for Demens har inviteret en af de førende internationale eksperter på området: Professor Max Coltheart Emeritus Professor of Cognitive Science at Centre for Cognition and its Disorders Macquarie University, Sydney, Australia Tema Professor Coltheart vil tale om forskellige former for vrangforestillinger. Med udgangspunkt i en kognitiv model til forståelse af disse symptomer, vil han diskutere følgende spørgsmål: Desuden kommer professor Coltheart ind på det neuro-anatomiske grundlag for vrangforestillinger, samt hvorfor kognitiv adfærdsterapi (CBT) kan være effektivt i behandlingen. ål Du får indsigt i, hvorfor og hvordan vrangforestillinger opstår som følge af sygdomme og skader i hjernen. Speciallæger i neurologi, geriatri og psykiatri samt psykologer. Læger under uddannelse indenfor de tre specialer er også velkomne. Sprog Kurset holdes på engelsk. Kursus Dato: Fredag 17. april 2015 Sted: Rigshospitalet København Tid: 10:00-16:30 Pris: Kr ,00 Tilmeldingsfrist: Onsdag 18. marts 2015 n Hvordan opstod vrangforestillingen i første omgang? n Hvorfor er vrangforestillinger så resistente overfor modbeviser? Deltagerantal Minimum 20 - maksimum 100 Mødeleder Neuropsykolog Ida Unmack Larsen, forskningsassistent, Nationalt Videnscenter for Demens. 10 KURSER & KONFERENCER 2015

11 KONFERENCE DemensDagene 2015 Et demensvenligt samfund DemensDagene er en årlig tilbagevendende tværfaglig konference om demens, hvor flere end 900 fagfolk fra hele landet mødes over to dage. DemensDagene henvender sig bredt til fagpersoner og ledere, som arbejder med diagnostik, behandling, social indsats og omsorg og pleje af mennesker med demens. Konferencen er en mulighed for videreuddannelse for medarbejdere og ledere inden for social- og sundhedsområdet. Pårørende og frivillige i foreningsarbejde kan også have glæde af at deltage i konferencen. I 2015 kan du vælge mellem en række parallelle symposier: n Teknologiske muligheder n Det digitale samfund et demensvenligt samfund? n Hukommelsesbesvær, men ikke demens n Når adfærden udfordrer n Alzheimers sygdom sidste nyt n Fysisk aktivitet til hjemmeboende n Reminiscens n Synsoplevelser og fejlopfattelser n Søvn og demens n Husk de pårørende n Frie foredrag med nyt fra udviklings- og forskningsprojekter Konference Dato: Mandag 11. til tirsdag 12. maj 2015 Sted: Tivoli Hotel & Congress Center Tid: 10:00 16:00 & 9:00 16:00 Pris: Kr ,00 ved tilmelding før 26. februar 2015 kl. 12. Kr ,00 ved tilmelding 26. februar efter kl. 12 til og med 10. april 2015 kl. 12. Kr ,00 ved tilmelding 10. april efter kl maj 2015 Tivoli Hotel & Congress Center Konferencen indledes med et fælles symposium, hvor vi vil lade os inspirere af Storbritannien og Holland, som på forskellig vis arbejder med at gøre samfundet mere demensvenligt. 11 KURSER & KONFERENCER 2015 Program, praktiske oplysninger og tilmelding: demensdagene DEMENS DAGENE Et demensvenligt samfund 2015

12 KURSUS At skabe liv og aktivitet Det kan ofte være en udfordring at skabe aktiviteter og samvær, der kan være med til at samle en gruppe af mennesker med forskellige demenssygdomme og stadier af demens. Tema På kursusdagen stilles der skarpt på metoder, du kan anvende til at skabe liv, styrke identitet og livskvalitet i miljøer, hvor mennesker med demens er sammen. Du præsenteres for konkrete ideer og får demonstreret, hvordan fysisk og kreativ aktivitet, reminiscens og kognitiv stimulation kan bruges til at give mennesker med demens sociale oplevelser. Desuden får du både metoder og tips til at organisere og lede aktiviteter, som styrker den enkelte og fremmer samværet i gruppen. ål Du får inspiration til, hvordan du kan få liv til at ske i boenheder, dagcentre eller andre dagtilbud, hvor mennesker med demens er sammen. Oplæg efterfulgt af refleksion og praktiske øvelser. Personale som i det daglige arbejder med mennesker med demens enten i plejebolig eller dagtilbud. Deltagerantal Minimum 20 - maksimum 30 Undervisere Specialergoterapeut i gerontologi, MSc in OT, Annette Johannesen Ph.d.-studerende Anders Møller Jensen, Klinisk Institut, Syddansk Universitet & udviklingskonsulent, Center for Forskning i Aldring og Demens, VIA University College Kursus Dato: Torsdag 4. juni 2015 Sted: Scandic Copenhagen København Tid: 09:30 15:30 Pris: Kr. 995,00 Tilmeldingsfrist: Mandag 4. maj KURSER & KONFERENCER 2015

13 PH.D.-KURSUS 2015 Alzheimer s disease and other neurodegenerative dementias Kurset præsenterer et vidt spektrum af forskningen indenfor epidemiologi, klinisk forskning, diagnostik som fx billeddannende teknikker og andre biomarkører samt translationel forskning. Både danske og udenlandske forskere underviser på kurset, der er arrangeret i et samarbejde mellem Nationalt Videnscenter for Demens og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet. Kurset veksler mellem forelæsninger og øvelser. Forelæsningerne præsenterer primært de nyeste forskningsresultater, mens øvelserne tager udgangspunkt i forskningsmetoder, hvor der indgår praktiske elementer. Ph.d-studerende som arbejder med basal eller klinisk forskning inden for emnet. Ph.d-studerende fra Københavns Universitet har fortrinsret, men kurset er også åbent for andre interesserede. Kurset er et godkendt ph.d.-kursus ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet og er en ECTS-givende aktivitet. Sprog Kurset afholdes på engelsk. Deltagerantal 30 Kursusledere Professor, overlæge Gunhild Waldemar, centerleder, Professor, overlæge Steen Hasselbalch, Hukommelsesklinikken, Rigshospitalet, Læge Kristian Steen Frederiksen, Nationalt Videnscenter for Demens Kursus Dato: Mandag 24. til torsdag 27. august 2015 Sted: Rigshospitalet København Tid: 10:00 16:00 Tilmeldingsfrist: Mandag 1. juni 2015 Tilmelding via Københavns Universitet på https://phdcourses.ku.dk 13 KURSER & KONFERENCER 2015

14 KURSUS Introduktion til brug af RUDAS i klinisk praksis Når mennesker med anden sproglig og kulturel baggrund skal undersøges for demenssygdomme, giver det ofte udfordringer i den kliniske praksis. Nationalt Videnscenter for Demens har i 2014 valideret the Rowland Universal Dementia Assesment Scale (RUDAS) til brug for klinisk diagnostik af personer med anden kulturel og sproglig baggrund. På kurset kommer vi ind på emner som: n Kliniske udfordringer i tværkulturel kognitiv vurdering n Præsentation og introduktion til brug af RUDAS n Brug af tolk ved kognitiv testning ål Du får indblik i de udfordringer, der opstår, når mennesker med anden kulturel og sproglig baggrund skal gennemføre kliniske test. Introduktion til brug af RUDAS som alternativ til MMSE og Urskivetest. Oplæg, film, praktiske øvelser og dialog. Læger, psykologer, demenskoordinatorerog konsulenter, sygeplejersker og andre, som arbejder med testning af personer med demens med anden kulturel og sproglig baggrund. Deltagerantal Minimum 15 maksimum 30 Underviser Neuropsykolog Rune Nielsen, Kursus Dato: Torsdag 3. september 2015 Sted: National Videnscenter for Demens, Rigshospitalet, København Tid: 12:30 15:30 Pris: Kr. 300,00 Tilmeldingsfrist: Tirsdag 18. august KURSER & KONFERENCER 2015

15 TEMADAG At opdage symptomer på demens Hvordan skelner man mellem almindelig aldring og begyndende symptomer på demens? Hvad skal du være opmærksom på i mødet med borgeren? Hvornår skal du reagere og hvorfor? Tema Sundhedsprofessionelle har et særligt ansvar for at kunne identificere borgere med symptomer på demens og sikre, at borgeren får tilbudt den rette udredning og behandling. Mange ældre frygter at få en demenssygdom. I mødet med borgeren kræves derfor viden om demens samt kompetencer til at kunne rådgive og vejlede. ål Du bliver fagligt rustet til at opspore og vejlede borgere omkring demens. Desuden får du viden om forebyggelse af demens og forsinkelse af sygdomsudvikling samt redskaber til at vurdere borgerens kognitive funktionsniveau. Temadagen veksler mellem oplæg og dialog. Forebyggende medarbejdere, visitatorer, ældrekonsulenter, sundhedskonsulenter, sygeplejersker ansat i almen praksis og andre, som møder borgere med symptomer på demens. Deltagerantal Minimum 50 - maksimum 95 Undervisere Neuropsykolog Kasper Jørgensen, fagkonsulent, National Videnscenter for Demens Ledende overlæge Birgitte Bo Andersen, Hukommelsesklinikken, Rigshospitalet, National Videnscenter for Demens Professor, overlæge Steen Hasselbalch, Hukommelsesklinikken, Rigshospitalet, National Videnscenter for Demens Mødeleder Sygeplejerske Tove Buk, uddannelseskonsulent, Temadag Dato: Torsdag 24. september 2015 Sted: Scandic Copenhagen København Tid: 10:00 15:30 Pris: Kr ,00 Tilmeldingsfrist: Mandag 24. august 2015 Temadagen laves i samarbejde med SUFO Landsforeningen for ansatte i SUndhedsfremmende FOrebyggende hjemmebesøg. 15 KURSER & KONFERENCER 2015

16 KONFERENCE Netværkskonference for demensudredningsenheder Netværkskonferencen er for medarbejdere fra demensudredningsenheder i hele Danmark. Deltagerne får mulighed for at vedligeholde og udbygge det samarbejde, der er opbygget mellem enhederne på tværs af regionerne. Traditionen tro indledes dagen med oplæg i plenum med fokus på et særligt tema inden for demensforskningen. Efter frokost er der mulighed for at deltage i workshops målrettet de enkelte faggrupper, hvor deltagerne inviteres til at præsentere egne erfaringer fra forsknings- eller udviklingsprojekter. Program Følg med på hjemmesiden Læger, psykologer, sygeplejersker, sekretærer, socialrådgivere og andet personale ansat på enheder, hvor man varetager udredning, behandling og opfølgning af patienter med demenssygdomme. Deltagerantal Maksimum 150 Konference Dato: Torsdag 8. oktober 2015 Sted: Best Western Nyborg Strand Nyborg Tid: 10:00 15:30 Pris: Kr. 600,00 Tilmeldingsfrist: Fredag 4. september 2015 Deltagere, som er interesseret i at præsentere resultater på konferencen, kan kontakte på telefon eller mail: 16 KURSER & KONFERENCER 2015

17 KURSUS Den forunderlige hjerne kognitive funktioner og forstyrrelser Findes der forskellige former for hukommelse? Hvad vil det sige at være opmærksom? Hvilke funktioner kan sproget opdeles i? Hvad sker der i hjernen, når den rammes af en demenssygdom? Tema Ud fra en neuropsykologisk tilgang sætter kurset fokus på de mest centrale kognitive funktioner som hukommelse, sprog, spatiale funktioner, opmærksomhed og styringsfunktioner. Vi ser på, hvor de kognitive funktioner er lokaliseret i hjernen og hvilke hyppige forstyrrelser, som kan forekomme ved demenssygdomme. ål Du får øget forståelse for kognitive funktioner og forstyrrelser samt indsigt i sammenhængen mellem hjernens funktioner og adfærd hos personer med demens. Oplæg med mulighed for spørgsmål. Demenskoordinatorer og -konsulenter, ergoterapeuter, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og andre, som arbejder med mennesker med demens. Deltagerantal Minimum 25 maksimum 50 Undervisere Neuropsykolog Randi Starrfelt, lektor, Institut for Psykologi, Københavns Universitet Neuropsykolog Asmus Vogel, Hukommelsesklinikken, Rigshospitalet, Neuropsykolog Jette Stokholm, Hukommelsesklinikken, Rigshospitalet, Kursus Dato: Onsdag 28. oktober 2015 Sted: Scandic Palace København Tid: 09:30 15:30 Pris: Kr ,00 Tilmeldingsfrist: Fredag 25. september KURSER & KONFERENCER 2015

18 TEMADAG Psykiske lidelser og demens Der er mange faglige udfordringer, når mennesker med psykiske lidelser udvikler demens, eller når mennesker med demens har psykiske og adfærdsmæssige følgesymptomer. Tema At skelne mellem psykiske sygdomme og begyndende demens kan være vanskeligt. På temadagen får du faktuel viden om psykiske lidelser hos ældre samt uddybende oplæg om de faglige og menneskelige udfordringer ved både at have en psykisk sygdom og en demenssygdom. ål Du får viden, så du bedre kan observere og handle på psykiske og kognitive problemstillinger hos ældre med psykisk sygdom og demens. Oplæg og mulighed for spørgsmål til de enkelte eksperter. Demenskonsulenter, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, der arbejder med ældre mennesker enten i kommunen, i distriktspsykiatrien eller på psykiatriske afdelinger. Deltagerantal Minimum 50 maksimum 125 Undervisere er bl.a.: Professor, overlæge Kjeld Andersen, Psykiatrisk Afdeling Odense Overlæge, psykiater Hanne Vibe Hansen, Hukommelsesklinikken, Rigshospitalet, Overlæge, psykiater Bodil Gramkow, Ældrepsykiatrisk afd. Brønderslev En gerontopsykiatrisk sygeplejerske, Ældrepsykiatrisk afd. Brønderslev Temadag Dato: Torsdag 12. november 2015 Sted: Scandic Jacob Gade Vejle Tid: 10:00 16:00 Pris: Kr ,00 Tilmeldingsfrist: Fredag 25. september KURSER & KONFERENCER 2015

19 FORSKNINGSKONFERENCE 2015 Pleje og omsorg til mennesker med demens hvad siger forskningen? arrangerer hvert år en konference om ny dansk og international forskning på demensområdet. I 2015 sætter vi for første gang fokus på forskning i metoder til pleje og omsorg af mennesker med demens. Hvordan kan der forskes og skabes evidens indenfor pleje og omsorg? Findes der videnskabelig dokumentation for effekten af bestemte metoder? Konferencen veksler mellem danske og internationale oversigtsforedrag og præsentationer af udvalgte forskningsprojekter. Der kan derfor være oplæg på dansk, svensk, norsk eller engelsk. Kendskab til engelske fagtermer samt videnskabelig formidling forudsættes, og vil øge udbyttet af dagen. Program Vi hører gerne fra dig, hvis du er interesseret i at præsentere egne forskningsresultater, der har tilknytning til konferencens tema. Kontakt kursussekretariatet på telefon eller send en mail til Følg med i programmet på Forskere, læger, psykologer, sygeplejersker, demenskoordinatorer og -konsulenter samt andre fagpersoner med interesse i pleje og omsorg. Deltagerantal Maksimum 350 Konference Dato: Fredag 27. november 2015 Sted: Rigshospitalet København Tid: 10:00 16:00 Pris: Kr. 600,00 Tilmeldingsfrist: Mandag 16. november KURSER & KONFERENCER 2015

20 SKRÆDDERSYEDE KURSER Skal vi komme ud på din arbejdsplads? tilbyder at skræddersy kurser til medarbejdere i kommuner, hospitaler og andre organisationer, som beskæftiger sig med demensområdet. ålet er at tilrettelægge praksisnære forløb, der giver deltagerne mulighed for at kunne håndtere hverdagens udfordringer. Undervisere Underviserne er både videnscentrets egne medarbejdere samt en bred vifte af tilknyttede fagpersoner fra hele Danmark. Undervisningen tilpasses altid målgruppen med hensyn til fagligt niveau, indhold, varighed og sted. Et skræddersyet kursus tager udgangspunkt i netop den viden, I har brug for. Det kan fx være et af vores eksisterende kurser, som tilrettes, så det passer til jeres arbejdsplads, eller et helt nyt kursus udviklet i samarbejde med jer. Vi tilbyder også blended learning, hvor kursisterne inden kurset gennemgår e-learningkurset ABC Demens på egen hånd (se s ). Vores erfaring er, at deltagerne oplever individuelt tilpassede forløb som særdeles relevante. Et skræddersyet kursus danner ofte udgangspunkt for en god dialog deltagerne imellem og bidrager til nye initiativer. Kontakt os Ønsker I et uforpligtende tilbud på et kursus, så ring eller skriv til os og fortæl om jeres ønsker, målgruppe og formål for aktiviteten. Vi planlægger derefter et forløb og sender et forslag til indhold og undervisere samt pris. Kurser i hele landet De skræddersyede kurser kan afholdes på arbejdspladser overalt i Danmark. Bestiller står for forplejning og undervisningslokale. Pris Prisen beregnes afhængig af kursets varighed, antallet af undervisere og deres faglige baggrund, geografisk placering m.m. 20 KURSER & KONFERENCER 2015

21 Eksempler på skræddersyede kurser Efteruddannelse af psykiatriske sygeplejersker i demens Undervisningen er et led i specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker. Kursisterne opnår viden om: n demenssygdomme n psykopatologi n udredning n diagnosticering n differentialdiagnoser n farmakologisk behandling Varighed: 1 dag á 6 lektioner Forebyg adfærdsforstyrrelser med personcentreret omsorg Adfærdsforstyrrelser kan delvist forebygges via personcentret pleje. Kursisterne opnår viden om: n holdningen bag personcentreret omsorg n redskaber til at bruge denne tilgang i plejen n adfærdsforstyrrelser n forebyggelse af adfærdsforstyrrelser Varighed: 2 dage á 6 lektioner Opsporing af demens Kurset giver medarbejdere i hjemmeplejen viden om de tidlige symptomer på demens og redskaber til at opdage symptomer hos de borgere, de yder hjælp. Kursisterne opnår viden om: n hjernens normale aldring n demensbegrebet n de 10 advarselstegn n diagnosticering af de mest hyppige demenssygdomme Varighed: 1 dag á 6 lektioner 21 KURSER & KONFERENCER 2015

22 ABC-DEMENS INDIVIDUEL LÆRING OG LÆRING I TEAMS Byg videre på ABC Demens Mange har stort udbytte af e-learningkurset ABC Demens i sig selv, men hvorfor ikke lade dine medarbejdere bygge videre på den viden, de har opnået gennem ABC Demens? Vi tilbyder et kursus til hjemkøb med et program, der tager afsæt i ABC Demens og som tilpasses netop til din gruppe eller arbejdsplads. Indhold Kurset indledes med oplæg, film og dialog om personcentreret omsorg med fokus på mennesket bag demensen, hvilket også er den bærende idé i ABC Demens. Eftermiddagens program indeholder to valgfrie temaer fra temakataloget side 23. Temaerne indeholder oplæg, dialog og øvelser. ål Du opnår viden, som kan omsættes til praksis og relateres til hverdagen, og du får inspiration til at bruge ABC Demens til dialog og refleksion. Undervisningens metode er blended learning. Dagen byder på oplæg, dialog og opgaver i grupper. Der arbejdes online med udgangspunkt i ABC Demens, som vi forventer, at deltagerne har gennemgået inden kursusdagen. Plejepersonale på plejecentre, boenheder, i hjemmepleje og dagtilbud samt andre fagpersoner, der arbejder med personer med demens. Krav til undervisningslokale og ITudstyr Bestiller stiller egnet lokale til rådighed med internetopkobling og projektor. Til kurset anbefales en pc pr. tre kursister deltagere pr. hold. Bestiller sørger for forplejning til kursister og undervisere. Pris pr. kursusdag Ca kr. som dækker undervisning, materialer, kursusmapper og kursusbeviser for op til 18 personer. Udgifter forbundet med transport og evt. overnatning for undervisere tillægges prisen. Der kan opnås rabat ved bestilling af flere kurser. Hvad siger kursisterne? Det var Gode øvelser genialt med fordi man taler to-strenget med kollegaer undervisning. om dem og Udbyttet overstiger værdien der måske har hører andre, af de to enkelte nogle guldkorn elementer i ærmet Det hele giver meget bedre forståelse ved at have været på e-learning inden kurset 22 KURSER & KONFERENCER 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Årskursus 2014. Tid: Onsdag d. 10. september til fredag d. 12. september 2014

Årskursus 2014. Tid: Onsdag d. 10. september til fredag d. 12. september 2014 Omsorg Etik Evaluering Rehabilitering Velfærdsteknologi Roller Årskursus 2014 Demenskoordinatorens komplekse arbejdsfelt - udfordret af dilemmaer i roller, etik, evaluering, rehabilitering, omsorg og velfærdsteknologi

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Skoleåret 2013/14 Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Kurser fra GL-E, IKV - Syddansk Universitet, DPU - Aarhus Universitet og de faglige foreninger 2 FOTO: Efteruddannelse til fremtidens undervisning

Læs mere

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle

Uddannelsesprogram. SSA-elever praktik 2. Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Uddannelsesprogram kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle SSA-elever praktik 2. September 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det gode liv som gammel - Hvad skal der til?

Det gode liv som gammel - Hvad skal der til? Det gode liv som gammel - Hvad skal der til? DANSKE ÆLDRERÅD inviterer til ældrepolitisk konference Tirsdag d. 29. april 2014, Hotel Nyborg Strand Alle ønsker sig et godt liv som gammel. Og lands- og kommunalpolitikere,

Læs mere

Kurser og efteruddannelser

Kurser og efteruddannelser PISORTATUT ILISIMATUSARFIK Kurser og efteruddannelser FORÅR 2013 Du kan downloade kursuskataloget som pdf via www.kursus.gl Fokus på sundhed Forårets kursusudbud lægger sig naturligt i kølvandet af de

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 30. årgang Marts 2013 Nr. 1 EHDN IHA EHA HDBuzz HDYO Sjældne Diagnoser Team Sjældne Handicap DR Bomiljø HS HC Bofællesskabet Pilehuset Nationalt Videnscenter for Demens De

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

KURSER EFTERÅR 2015. Social- og sundhedsområdet

KURSER EFTERÅR 2015. Social- og sundhedsområdet KURSER EFTERÅR 2015 Social- og sundhedsområdet AMU EN VERDEN FULD AF OPLEVELSER KURSUSKATALOG EFTERÅR 2015 Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings nyeste kursuskatalog for social- og sundhedsområdet.

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Forfattere: Pernille Byskov, Bo Smith, Allan Christiansen, Michael Bech Petersen, Inger-Marie Hansen, Helle Liedecke, Carina Robanke, Anne Grethe

Læs mere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Skoleåret 2014/15 Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Kurser fra GL-E, IKV - Syddansk Universitet, og de faglige foreninger FOTO: Efteruddannelse til fremtidens undervisning Stig Nørhald Jacob

Læs mere

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs Efterår 2015. Forår 2016 Kurser på Forord afholder kurser for synshandicappede børn, deres forældre og professionelle, der arbejder med børnene. Du sidder nu med kursusplan i hånden. Planen indeholder

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

Sundhedspædagogik for ældre i grupper

Sundhedspædagogik for ældre i grupper Sundhedspædagogik for ældre i grupper Health Education for elderly people in groups Afgangsprojekt udarbejdet af Lisa Jensen Vejleder Annette Larsen Sygeplejerske, Med. Uddannelsesansvarlig - Studieunit

Læs mere

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER 2012 Katalog over bedste praksis for palliative indsatser Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 28. årgang Juni 2011 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/11 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Referat fra generalforsamlingen i LHC... 4 Medicinafprøvning

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Danske Bioanalytikere Efteruddannelse

Danske Bioanalytikere Efteruddannelse Danske Bioanalytikere Efteruddannelse 2015 15 Danske Bioanalytikere efteruddannelse Danske Bioanalytikeres faglige udvalg planlægger i samarbejde med de faglige udviklingsgrupper indholdet i efteruddannelsesprogrammet.

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF DEMENS

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF DEMENS NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF DEMENS 2013 National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af # 11 2010 SocialIT Nyt Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af Margrethe Vestager om offentlig/privat samarbejde: Her ligger nøglen til innovation Implementering i Region

Læs mere

Indsats i skolealderen. National Autisme Plan

Indsats i skolealderen. National Autisme Plan Indsats i skolealderen National Autisme Plan Indsats i skolealderen National Autisme Plan National Autisme Plan Indsats i skolealderen Udgivet af: Videnscenter for Autisme I samarbejde med Landsforeningen

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere