KURSER & KONFERENCER 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KURSER & KONFERENCER 2015"

Transkript

1 URSER & ONFERENCER 2015

2

3 VELKOMST Styrk din faglige viden om demens Kære læser Vi er stolte over at kunne præsentere kurser, temadage og konferencer for Vi har sammensat et spændende program, som er målrettet alle, der arbejder med mennesker med demens. DemensDagene var i 2014 afløst af verdens største Alzheimerkonference, der dette år fandt sted i København. Men i 2015 er DemensDagene igen på banen denne gang med temaet Et demensvenligt samfund. Mange har i løbet af 2014 benyttet sig af muligheden for kurser, der er tilpasset konkrete udfordringer på arbejdspladsen. På side 21 kan du se eksempler, som du kan tage afsæt i, hvis du ønsker et skræddersyet undervisningsforløb. Vi får positive tilbagemeldinger på vores blended learning, hvor undervisningen bygger videre på de erfaringer, kursisterne har gjort sig på egen hånd i e-learningkurset ABC Demens. Se mere på side 22 og 23. I kølvandet på Migrationsskolen et dansksvensk forskningsprojekt om demensplejen i Øresundsregionen tilbyder vi i år et praksiskursus i demens-screening for læger og neuropsykologer, der møder mennesker med anden kulturel og sproglig baggrund. Som noget nyt har vi et kursus om den forunderlige hjerne. Her kan du få styr på hjernens funktioner og opnå en forståelse af, hvad der sker, når hjernen rammes af en demenssygdom. Det giver særlige faglige udfordringer, når mennesker med psykiske lidelser udvikler demens, eller når mennesker med demens har psykiske og adfærdsmæssige følgesymptomer. Vi sætter spot på denne udfordring og klæder fagpersoner på til at observere og handle på psykiske og kognitive problemstillinger hos ældre med psykisk sygdom og demens. I november 2015 afholder vi den årlige forskningskonference, og denne gang sætter vi fokus på metoder til pleje og omsorg af mennesker med demens. Hvordan kan der forskes i plejemetoder, og er der videnskabelig dokumentation for effekten af bestemte metoder? Vi hører meget gerne fra dig, hvis du er interesseret i at præsentere egne forskningsresultater inden for konferencens tema. Vi stræber efter, at vores aktiviteter understøtter praksis, og at undervisningen kan omsættes til handlinger i din hverdag. Vi håber derfor, at du og dine kolleger kan finde inspiration og ny viden, som I kan bruge I jeres møde med mennesker med demenssygdom. Hold øje med hjemmesiden Vi opdaterer løbende aktiviteter og arrangementer med detaljerede programmer, beskrivelser af oplægsholdere samt anden praktisk information. Se mere på: Vi glæder os til at inspirere dig og lade os inspirere af din hverdag. Med venlig hilsen Karen Tannebæk, uddannelsesleder Tove Buk, uddannelseskonsulent Elsebeth Refsgaard, uddannelseskonsulent 3 KURSER & KONFERENCER 2015

4 INDHOLD Dato Aktivitet Sted Side 26. februar Frontallapsdemens (FTD) Vejle 5 6. marts Tandsundhed ved demens Århus 6 6. marts Kasuistikkursus København marts Et sundt liv også med demens København april Når sprog og kultur giver særlige udfordringer i demensarbejdet Odense april Delusional belief in psychiatric and neurological disorders København maj DemensDagene 2015 Et demensvenligt samfund København juni At skabe liv og aktivitet København august Alzheimer s disease and other neurodegenerative dementias København september Introduktion til brug af RUDAS i klinisk praksis København september At opdage symptomer på demens København oktober Netværkskonference for demensudredningsenheder Nyborg oktober Den forunderlige hjerne kognitive funktioner og forstyrrelser København november Psykiske lidelser og demens Vejle november Pleje og omsorg til mennesker med demens hvad siger forskningen? København 19 Skræddersyede kurser 20 ABC Demens 22 Temakatalog 23 E-learning og app Kursusbetingelser 26 Kontaktinfo 27 4 KURSER & KONFERENCER 2015

5 KURSUS FRONTALLAPSDEMENS (FTD) Plejepersonale oplever ofte særlige udfordringer i arbejdet med at yde pleje og omsorg for mennesker med sygdom eller skade i frontallapperne (pandelapperne). n Den neuropædagogiske tilgang, skærmning og grænsesætning n Relationsarbejde med personer med frontallapsdemens og deres pårørende. Kursus Dato: Torsdag 26. februar 2015 Sted: Scandic Jacob Gade Vejle Tid: 09:30 15:30 Pris: Kr. 995,00 Tilmeldingsfrist: Mandag 26. januar 2015 Tema Skader eller sygdomme i den forreste del af hjernen medfører ofte forstyrrelser i adfærd og personlighed, mens hukommelsen og de praktiske færdigheder kan være forholdsvis intakte. ål Du får viden om symptomer, der typisk optræder som følge af sygdom eller skader i frontallapperne samt inspiration til, hvordan man gennem pædagogiske og plejemæssige tiltag kan forebygge konflikter og øge livskvaliteten for mennesker med frontallapsdemens. Kurset fokuserer bl.a. på: n Hjernens opbygning og symptomer ved sygdom eller skade i frontallapperne n Pleje af mennesker med frontallapsdemens er en holdsport n Miljø, rammer og struktur 5 KURSER & KONFERENCER 2015 Kurset veksler mellem oplæg, filmklip og diskussion. Plejepersonale på centre og boenheder, i hjemmepleje, dagtilbud samt andre, der er ansat på institutioner, hvor der bor mennesker med skader eller sygdom i frontallapperne. Deltagerantal Minimum 20 maksimum 30 Undervisere Sygeplejerske Rie Firlings, afdelingsleder, Gårdhaven, Region Midtjylland Sygeplejerske Rikke Jeppesen, Gårdhaven, Region Midtjylland Neuropsykolog Jette Stokholm, Hukommelsesklinikken, Rigshospitalet,

6 KURSUS Tandsundhed ved demens At huske tandbørsten i dag, når man har glemt dagen i går, kan være en stor udfordring. Mange mennesker med demens har store tandproblemer og udgør en voksende del af patienterne i den kommunale omsorgstandpleje. Tema Ifølge Sundhedsloven er kommunerne forpligtet til at tilbyde tandpleje til personer, som har nedsat førlighed eller vidtgående fysiske eller psykiske handicap, der gør det vanskeligt at benytte den almindelige tandpleje. På kurset får du viden om de mest almindelige demenssygdomme samt de kognitive svigt, sygdommene medfører. Desuden redegøres for, hvilken indflydelse demenssygdom har på tandsundhed og tandpleje. ål Du får viden om demenssygdomme og symptomer i forbindelse med tandpleje samt introduktion til forskellige teknikker til kommunikation med mennesker med demens. Kurset indledes med et oplæg om demens af en speciallæge i demenssygdomme. Undervisningen veksler mellem oplæg samt case-arbejde og erfaringsudveksling i mindre grupper. Tandlæger, tandplejere og klinikassistenter ansat i den kommunale omsorgstandpleje. Deltagerantal Minimum 20 maksimum 30 Kursus Dato: Fredag 6. marts 2015 Sted: Scandic City Århus Tid: 09:30 15:30 Pris: Kr ,00 Tilmeldingsfrist: Tirsdag 3. februar 2015 Undervisere: Tandlæge Birita Ellefsen, Videnscenter for Helbred og Forsikring Tandlæge Lotte Junggren, Tandlægeskolen, Københavns Universitet 6 KURSER & KONFERENCER 2015

7 KURSUS Kasuistikkursus Diagnostisk udredning med udgangspunkt i konkrete patient-cases. har inviteret en af de førende internationale eksperter på området: Professor Martin Rossor Dementia Research Centre, National Hospital for Neurology and Neurosurgery Queen Square, London Martin Rossor indleder dagen med foredraget The diagnostic challenge of early Fronto-temporal dementia. Herefter præsenteres cases med forskellige diagnostiske problemstillinger. Deltagerne inviteres til at diskutere diagnostiske overvejelser og udredningsstrategi sammen med Martin Rossor. Ved case-præsentationerne medvirker frivillige patienter og pårørende fra Hukommelsesklinikken, Rigshospitalet. Speciallæger i neurologi, geriatri og psykiatri samt neuropsykologer, som arbejder med udredning af patienter med kognitive forstyrrelser og demens. Læger under uddannelse inden for de tre specialer er også velkomne. Sprog Kurset foregår på engelsk. Deltagerantal Minimum 20 - maksimum 50 Mødeledere Overlæge i neurologi Anne-Mette Hejl, Hukommelsesklinikken, Rigshospitalet, Neuropsykolog Asmus Vogel, Hukommelsesklinikken, Rigshospitalet, Kursus Dato: Fredag 6. marts 2015 Sted: Rigshospitalet København Tid: 09:30 15:30 Pris: Kr. 600,00 Tilmeldingsfrist: Tirsdag 3. februar KURSER & KONFERENCER 2015

8 TEMADAG Et sundt liv også med demens Sund levevis kan øge livskvaliteten samt afhjælpe og forebygge yderligere komplikationer. Men hvad er særligt i forhold til demens, og hvilke krav stiller det til pårørende og professionelle? Hvordan kan vi bidrage til, at mennesker med demens fortsat kan bevare deres sundhed? Tema Temadagen sætter fokus på ernæringstilstand, medicinsk behandling og det at have andre samtidige lidelser som fx inkontinens og obstipation. Vi tager også fat på udfordringerne omkring fysisk aktivitet og bevarelse af fysiske funktioner hos personer med demens. n Der skal være styr på maverne ved specialsygeplejerske SD Gerd Johnsen n Bevæg dig bevar dig ved fysioterapeut og ph.d.-studerende Nanna Sobol n Mental og social sundhed ved neuropsykolog Laila Øksnebjerg Temadagen veksler mellem oplæg og dialog. Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, visitatorer, forebyggende medarbejdere, konsulenter og andre der beskæftiger sig med demens, ernæring og sundhed. Temadag Dato: Torsdag 19. marts 2015 Sted: Scandic Copenhagen København Tid: 09:30 15:30 Pris: Kr ,00 Tilmeldingsfrist: Mandag 16. februar 2015 På temadagen vil der være seks oplæg: n Hvad skal vi have at spise? n Udfordringer ved medicinering ved læge Mikkel Vass n Når personen med demens fejler noget andet ved ledende overlæge, geriater Søren Jacobsen Deltagerantal Minimum 50 - maksimum 125 Mødeleder Professor, overlæge Gunhild Waldemar, centerleder, 8 KURSER & KONFERENCER 2015

9 KURSUS Når sprog og kultur giver særlige udfordringer i demensarbejdet I takt med øget integration ændrer familiestrukturerne sig, og flere ældre med anden sproglig og kulturel baggrund får behov for offentlig omsorg og pleje. Det giver nye og spændende udfordringer i den professionelle omsorg og pleje af mennesker med demens. Tema Hvilken betydning har forskellige kulturers syn på alderdom og sygdom? Og har det indflydelse på den måde, vi vejleder på? Fokus på islam og katolicisme, som er to af de større religioner blandt indvandrere i Danmark. ål Du bliver rustet til individuelle omsorgs- og plejeforløb, der tager afsæt i de særlige udfordringer, som bl.a. kultur, religion og sprog giver i demensarbejdet. Oplæg, dialog og erfaringsudveksling. Sundhedsfaglige medarbejdere, der arbejder med pleje og omsorg og har interesse for mennesker med demens med anden sproglig og kulturel baggrund. Kursus Dato: Onsdag 15. april 2015 Sted: Mødecenter Odense Odense Tid: 09:30 15:30 Pris: Kr. 995,00 Tilmeldingsfrist: Fredag 13. marts 2015 Kurset fokuserer bl.a. på: n Det gode omsorgs- og plejeforløb med respekt for borgerens integritet n Hvordan kan vi bidrage til at skabe en meningsfuld hverdag? n Overordnet viden om religioner, som kan give anderledes udfordringer i demensarbejdet. Deltagerantal Minimum 20 - maksimum 30 Undervisere BA i islamiske studier Naveed Baig, koordinator, Etnisk Ressourceteam, Rigshospitalet Sygeplejerske Elsebeth Refsgaard, uddannelseskonsulent, Nationalt Videnscenter for Demens 9 KURSER & KONFERENCER 2015

10 KURSUS Delusional belief in psychiatric and neurological disorders Kurset henvender sig til læger og psykologer og tager udgangspunkt i videooptagelser af konkrete patient-cases. Nationalt Videnscenter for Demens har inviteret en af de førende internationale eksperter på området: Professor Max Coltheart Emeritus Professor of Cognitive Science at Centre for Cognition and its Disorders Macquarie University, Sydney, Australia Tema Professor Coltheart vil tale om forskellige former for vrangforestillinger. Med udgangspunkt i en kognitiv model til forståelse af disse symptomer, vil han diskutere følgende spørgsmål: Desuden kommer professor Coltheart ind på det neuro-anatomiske grundlag for vrangforestillinger, samt hvorfor kognitiv adfærdsterapi (CBT) kan være effektivt i behandlingen. ål Du får indsigt i, hvorfor og hvordan vrangforestillinger opstår som følge af sygdomme og skader i hjernen. Speciallæger i neurologi, geriatri og psykiatri samt psykologer. Læger under uddannelse indenfor de tre specialer er også velkomne. Sprog Kurset holdes på engelsk. Kursus Dato: Fredag 17. april 2015 Sted: Rigshospitalet København Tid: 10:00-16:30 Pris: Kr ,00 Tilmeldingsfrist: Onsdag 18. marts 2015 n Hvordan opstod vrangforestillingen i første omgang? n Hvorfor er vrangforestillinger så resistente overfor modbeviser? Deltagerantal Minimum 20 - maksimum 100 Mødeleder Neuropsykolog Ida Unmack Larsen, forskningsassistent, Nationalt Videnscenter for Demens. 10 KURSER & KONFERENCER 2015

11 KONFERENCE DemensDagene 2015 Et demensvenligt samfund DemensDagene er en årlig tilbagevendende tværfaglig konference om demens, hvor flere end 900 fagfolk fra hele landet mødes over to dage. DemensDagene henvender sig bredt til fagpersoner og ledere, som arbejder med diagnostik, behandling, social indsats og omsorg og pleje af mennesker med demens. Konferencen er en mulighed for videreuddannelse for medarbejdere og ledere inden for social- og sundhedsområdet. Pårørende og frivillige i foreningsarbejde kan også have glæde af at deltage i konferencen. I 2015 kan du vælge mellem en række parallelle symposier: n Teknologiske muligheder n Det digitale samfund et demensvenligt samfund? n Hukommelsesbesvær, men ikke demens n Når adfærden udfordrer n Alzheimers sygdom sidste nyt n Fysisk aktivitet til hjemmeboende n Reminiscens n Synsoplevelser og fejlopfattelser n Søvn og demens n Husk de pårørende n Frie foredrag med nyt fra udviklings- og forskningsprojekter Konference Dato: Mandag 11. til tirsdag 12. maj 2015 Sted: Tivoli Hotel & Congress Center Tid: 10:00 16:00 & 9:00 16:00 Pris: Kr ,00 ved tilmelding før 26. februar 2015 kl. 12. Kr ,00 ved tilmelding 26. februar efter kl. 12 til og med 10. april 2015 kl. 12. Kr ,00 ved tilmelding 10. april efter kl maj 2015 Tivoli Hotel & Congress Center Konferencen indledes med et fælles symposium, hvor vi vil lade os inspirere af Storbritannien og Holland, som på forskellig vis arbejder med at gøre samfundet mere demensvenligt. 11 KURSER & KONFERENCER 2015 Program, praktiske oplysninger og tilmelding: demensdagene DEMENS DAGENE Et demensvenligt samfund 2015

12 KURSUS At skabe liv og aktivitet Det kan ofte være en udfordring at skabe aktiviteter og samvær, der kan være med til at samle en gruppe af mennesker med forskellige demenssygdomme og stadier af demens. Tema På kursusdagen stilles der skarpt på metoder, du kan anvende til at skabe liv, styrke identitet og livskvalitet i miljøer, hvor mennesker med demens er sammen. Du præsenteres for konkrete ideer og får demonstreret, hvordan fysisk og kreativ aktivitet, reminiscens og kognitiv stimulation kan bruges til at give mennesker med demens sociale oplevelser. Desuden får du både metoder og tips til at organisere og lede aktiviteter, som styrker den enkelte og fremmer samværet i gruppen. ål Du får inspiration til, hvordan du kan få liv til at ske i boenheder, dagcentre eller andre dagtilbud, hvor mennesker med demens er sammen. Oplæg efterfulgt af refleksion og praktiske øvelser. Personale som i det daglige arbejder med mennesker med demens enten i plejebolig eller dagtilbud. Deltagerantal Minimum 20 - maksimum 30 Undervisere Specialergoterapeut i gerontologi, MSc in OT, Annette Johannesen Ph.d.-studerende Anders Møller Jensen, Klinisk Institut, Syddansk Universitet & udviklingskonsulent, Center for Forskning i Aldring og Demens, VIA University College Kursus Dato: Torsdag 4. juni 2015 Sted: Scandic Copenhagen København Tid: 09:30 15:30 Pris: Kr. 995,00 Tilmeldingsfrist: Mandag 4. maj KURSER & KONFERENCER 2015

13 PH.D.-KURSUS 2015 Alzheimer s disease and other neurodegenerative dementias Kurset præsenterer et vidt spektrum af forskningen indenfor epidemiologi, klinisk forskning, diagnostik som fx billeddannende teknikker og andre biomarkører samt translationel forskning. Både danske og udenlandske forskere underviser på kurset, der er arrangeret i et samarbejde mellem Nationalt Videnscenter for Demens og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet. Kurset veksler mellem forelæsninger og øvelser. Forelæsningerne præsenterer primært de nyeste forskningsresultater, mens øvelserne tager udgangspunkt i forskningsmetoder, hvor der indgår praktiske elementer. Ph.d-studerende som arbejder med basal eller klinisk forskning inden for emnet. Ph.d-studerende fra Københavns Universitet har fortrinsret, men kurset er også åbent for andre interesserede. Kurset er et godkendt ph.d.-kursus ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet og er en ECTS-givende aktivitet. Sprog Kurset afholdes på engelsk. Deltagerantal 30 Kursusledere Professor, overlæge Gunhild Waldemar, centerleder, Professor, overlæge Steen Hasselbalch, Hukommelsesklinikken, Rigshospitalet, Læge Kristian Steen Frederiksen, Nationalt Videnscenter for Demens Kursus Dato: Mandag 24. til torsdag 27. august 2015 Sted: Rigshospitalet København Tid: 10:00 16:00 Tilmeldingsfrist: Mandag 1. juni 2015 Tilmelding via Københavns Universitet på https://phdcourses.ku.dk 13 KURSER & KONFERENCER 2015

14 KURSUS Introduktion til brug af RUDAS i klinisk praksis Når mennesker med anden sproglig og kulturel baggrund skal undersøges for demenssygdomme, giver det ofte udfordringer i den kliniske praksis. Nationalt Videnscenter for Demens har i 2014 valideret the Rowland Universal Dementia Assesment Scale (RUDAS) til brug for klinisk diagnostik af personer med anden kulturel og sproglig baggrund. På kurset kommer vi ind på emner som: n Kliniske udfordringer i tværkulturel kognitiv vurdering n Præsentation og introduktion til brug af RUDAS n Brug af tolk ved kognitiv testning ål Du får indblik i de udfordringer, der opstår, når mennesker med anden kulturel og sproglig baggrund skal gennemføre kliniske test. Introduktion til brug af RUDAS som alternativ til MMSE og Urskivetest. Oplæg, film, praktiske øvelser og dialog. Læger, psykologer, demenskoordinatorerog konsulenter, sygeplejersker og andre, som arbejder med testning af personer med demens med anden kulturel og sproglig baggrund. Deltagerantal Minimum 15 maksimum 30 Underviser Neuropsykolog Rune Nielsen, Kursus Dato: Torsdag 3. september 2015 Sted: National Videnscenter for Demens, Rigshospitalet, København Tid: 12:30 15:30 Pris: Kr. 300,00 Tilmeldingsfrist: Tirsdag 18. august KURSER & KONFERENCER 2015

15 TEMADAG At opdage symptomer på demens Hvordan skelner man mellem almindelig aldring og begyndende symptomer på demens? Hvad skal du være opmærksom på i mødet med borgeren? Hvornår skal du reagere og hvorfor? Tema Sundhedsprofessionelle har et særligt ansvar for at kunne identificere borgere med symptomer på demens og sikre, at borgeren får tilbudt den rette udredning og behandling. Mange ældre frygter at få en demenssygdom. I mødet med borgeren kræves derfor viden om demens samt kompetencer til at kunne rådgive og vejlede. ål Du bliver fagligt rustet til at opspore og vejlede borgere omkring demens. Desuden får du viden om forebyggelse af demens og forsinkelse af sygdomsudvikling samt redskaber til at vurdere borgerens kognitive funktionsniveau. Temadagen veksler mellem oplæg og dialog. Forebyggende medarbejdere, visitatorer, ældrekonsulenter, sundhedskonsulenter, sygeplejersker ansat i almen praksis og andre, som møder borgere med symptomer på demens. Deltagerantal Minimum 50 - maksimum 95 Undervisere Neuropsykolog Kasper Jørgensen, fagkonsulent, National Videnscenter for Demens Ledende overlæge Birgitte Bo Andersen, Hukommelsesklinikken, Rigshospitalet, National Videnscenter for Demens Professor, overlæge Steen Hasselbalch, Hukommelsesklinikken, Rigshospitalet, National Videnscenter for Demens Mødeleder Sygeplejerske Tove Buk, uddannelseskonsulent, Temadag Dato: Torsdag 24. september 2015 Sted: Scandic Copenhagen København Tid: 10:00 15:30 Pris: Kr ,00 Tilmeldingsfrist: Mandag 24. august 2015 Temadagen laves i samarbejde med SUFO Landsforeningen for ansatte i SUndhedsfremmende FOrebyggende hjemmebesøg. 15 KURSER & KONFERENCER 2015

16 KONFERENCE Netværkskonference for demensudredningsenheder Netværkskonferencen er for medarbejdere fra demensudredningsenheder i hele Danmark. Deltagerne får mulighed for at vedligeholde og udbygge det samarbejde, der er opbygget mellem enhederne på tværs af regionerne. Traditionen tro indledes dagen med oplæg i plenum med fokus på et særligt tema inden for demensforskningen. Efter frokost er der mulighed for at deltage i workshops målrettet de enkelte faggrupper, hvor deltagerne inviteres til at præsentere egne erfaringer fra forsknings- eller udviklingsprojekter. Program Følg med på hjemmesiden Læger, psykologer, sygeplejersker, sekretærer, socialrådgivere og andet personale ansat på enheder, hvor man varetager udredning, behandling og opfølgning af patienter med demenssygdomme. Deltagerantal Maksimum 150 Konference Dato: Torsdag 8. oktober 2015 Sted: Best Western Nyborg Strand Nyborg Tid: 10:00 15:30 Pris: Kr. 600,00 Tilmeldingsfrist: Fredag 4. september 2015 Deltagere, som er interesseret i at præsentere resultater på konferencen, kan kontakte på telefon eller mail: 16 KURSER & KONFERENCER 2015

17 KURSUS Den forunderlige hjerne kognitive funktioner og forstyrrelser Findes der forskellige former for hukommelse? Hvad vil det sige at være opmærksom? Hvilke funktioner kan sproget opdeles i? Hvad sker der i hjernen, når den rammes af en demenssygdom? Tema Ud fra en neuropsykologisk tilgang sætter kurset fokus på de mest centrale kognitive funktioner som hukommelse, sprog, spatiale funktioner, opmærksomhed og styringsfunktioner. Vi ser på, hvor de kognitive funktioner er lokaliseret i hjernen og hvilke hyppige forstyrrelser, som kan forekomme ved demenssygdomme. ål Du får øget forståelse for kognitive funktioner og forstyrrelser samt indsigt i sammenhængen mellem hjernens funktioner og adfærd hos personer med demens. Oplæg med mulighed for spørgsmål. Demenskoordinatorer og -konsulenter, ergoterapeuter, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og andre, som arbejder med mennesker med demens. Deltagerantal Minimum 25 maksimum 50 Undervisere Neuropsykolog Randi Starrfelt, lektor, Institut for Psykologi, Københavns Universitet Neuropsykolog Asmus Vogel, Hukommelsesklinikken, Rigshospitalet, Neuropsykolog Jette Stokholm, Hukommelsesklinikken, Rigshospitalet, Kursus Dato: Onsdag 28. oktober 2015 Sted: Scandic Palace København Tid: 09:30 15:30 Pris: Kr ,00 Tilmeldingsfrist: Fredag 25. september KURSER & KONFERENCER 2015

18 TEMADAG Psykiske lidelser og demens Der er mange faglige udfordringer, når mennesker med psykiske lidelser udvikler demens, eller når mennesker med demens har psykiske og adfærdsmæssige følgesymptomer. Tema At skelne mellem psykiske sygdomme og begyndende demens kan være vanskeligt. På temadagen får du faktuel viden om psykiske lidelser hos ældre samt uddybende oplæg om de faglige og menneskelige udfordringer ved både at have en psykisk sygdom og en demenssygdom. ål Du får viden, så du bedre kan observere og handle på psykiske og kognitive problemstillinger hos ældre med psykisk sygdom og demens. Oplæg og mulighed for spørgsmål til de enkelte eksperter. Demenskonsulenter, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, der arbejder med ældre mennesker enten i kommunen, i distriktspsykiatrien eller på psykiatriske afdelinger. Deltagerantal Minimum 50 maksimum 125 Undervisere er bl.a.: Professor, overlæge Kjeld Andersen, Psykiatrisk Afdeling Odense Overlæge, psykiater Hanne Vibe Hansen, Hukommelsesklinikken, Rigshospitalet, Overlæge, psykiater Bodil Gramkow, Ældrepsykiatrisk afd. Brønderslev En gerontopsykiatrisk sygeplejerske, Ældrepsykiatrisk afd. Brønderslev Temadag Dato: Torsdag 12. november 2015 Sted: Scandic Jacob Gade Vejle Tid: 10:00 16:00 Pris: Kr ,00 Tilmeldingsfrist: Fredag 25. september KURSER & KONFERENCER 2015

19 FORSKNINGSKONFERENCE 2015 Pleje og omsorg til mennesker med demens hvad siger forskningen? arrangerer hvert år en konference om ny dansk og international forskning på demensområdet. I 2015 sætter vi for første gang fokus på forskning i metoder til pleje og omsorg af mennesker med demens. Hvordan kan der forskes og skabes evidens indenfor pleje og omsorg? Findes der videnskabelig dokumentation for effekten af bestemte metoder? Konferencen veksler mellem danske og internationale oversigtsforedrag og præsentationer af udvalgte forskningsprojekter. Der kan derfor være oplæg på dansk, svensk, norsk eller engelsk. Kendskab til engelske fagtermer samt videnskabelig formidling forudsættes, og vil øge udbyttet af dagen. Program Vi hører gerne fra dig, hvis du er interesseret i at præsentere egne forskningsresultater, der har tilknytning til konferencens tema. Kontakt kursussekretariatet på telefon eller send en mail til Følg med i programmet på Forskere, læger, psykologer, sygeplejersker, demenskoordinatorer og -konsulenter samt andre fagpersoner med interesse i pleje og omsorg. Deltagerantal Maksimum 350 Konference Dato: Fredag 27. november 2015 Sted: Rigshospitalet København Tid: 10:00 16:00 Pris: Kr. 600,00 Tilmeldingsfrist: Mandag 16. november KURSER & KONFERENCER 2015

20 SKRÆDDERSYEDE KURSER Skal vi komme ud på din arbejdsplads? tilbyder at skræddersy kurser til medarbejdere i kommuner, hospitaler og andre organisationer, som beskæftiger sig med demensområdet. ålet er at tilrettelægge praksisnære forløb, der giver deltagerne mulighed for at kunne håndtere hverdagens udfordringer. Undervisere Underviserne er både videnscentrets egne medarbejdere samt en bred vifte af tilknyttede fagpersoner fra hele Danmark. Undervisningen tilpasses altid målgruppen med hensyn til fagligt niveau, indhold, varighed og sted. Et skræddersyet kursus tager udgangspunkt i netop den viden, I har brug for. Det kan fx være et af vores eksisterende kurser, som tilrettes, så det passer til jeres arbejdsplads, eller et helt nyt kursus udviklet i samarbejde med jer. Vi tilbyder også blended learning, hvor kursisterne inden kurset gennemgår e-learningkurset ABC Demens på egen hånd (se s ). Vores erfaring er, at deltagerne oplever individuelt tilpassede forløb som særdeles relevante. Et skræddersyet kursus danner ofte udgangspunkt for en god dialog deltagerne imellem og bidrager til nye initiativer. Kontakt os Ønsker I et uforpligtende tilbud på et kursus, så ring eller skriv til os og fortæl om jeres ønsker, målgruppe og formål for aktiviteten. Vi planlægger derefter et forløb og sender et forslag til indhold og undervisere samt pris. Kurser i hele landet De skræddersyede kurser kan afholdes på arbejdspladser overalt i Danmark. Bestiller står for forplejning og undervisningslokale. Pris Prisen beregnes afhængig af kursets varighed, antallet af undervisere og deres faglige baggrund, geografisk placering m.m. 20 KURSER & KONFERENCER 2015

21 Eksempler på skræddersyede kurser Efteruddannelse af psykiatriske sygeplejersker i demens Undervisningen er et led i specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker. Kursisterne opnår viden om: n demenssygdomme n psykopatologi n udredning n diagnosticering n differentialdiagnoser n farmakologisk behandling Varighed: 1 dag á 6 lektioner Forebyg adfærdsforstyrrelser med personcentreret omsorg Adfærdsforstyrrelser kan delvist forebygges via personcentret pleje. Kursisterne opnår viden om: n holdningen bag personcentreret omsorg n redskaber til at bruge denne tilgang i plejen n adfærdsforstyrrelser n forebyggelse af adfærdsforstyrrelser Varighed: 2 dage á 6 lektioner Opsporing af demens Kurset giver medarbejdere i hjemmeplejen viden om de tidlige symptomer på demens og redskaber til at opdage symptomer hos de borgere, de yder hjælp. Kursisterne opnår viden om: n hjernens normale aldring n demensbegrebet n de 10 advarselstegn n diagnosticering af de mest hyppige demenssygdomme Varighed: 1 dag á 6 lektioner 21 KURSER & KONFERENCER 2015

22 ABC-DEMENS INDIVIDUEL LÆRING OG LÆRING I TEAMS Byg videre på ABC Demens Mange har stort udbytte af e-learningkurset ABC Demens i sig selv, men hvorfor ikke lade dine medarbejdere bygge videre på den viden, de har opnået gennem ABC Demens? Vi tilbyder et kursus til hjemkøb med et program, der tager afsæt i ABC Demens og som tilpasses netop til din gruppe eller arbejdsplads. Indhold Kurset indledes med oplæg, film og dialog om personcentreret omsorg med fokus på mennesket bag demensen, hvilket også er den bærende idé i ABC Demens. Eftermiddagens program indeholder to valgfrie temaer fra temakataloget side 23. Temaerne indeholder oplæg, dialog og øvelser. ål Du opnår viden, som kan omsættes til praksis og relateres til hverdagen, og du får inspiration til at bruge ABC Demens til dialog og refleksion. Undervisningens metode er blended learning. Dagen byder på oplæg, dialog og opgaver i grupper. Der arbejdes online med udgangspunkt i ABC Demens, som vi forventer, at deltagerne har gennemgået inden kursusdagen. Plejepersonale på plejecentre, boenheder, i hjemmepleje og dagtilbud samt andre fagpersoner, der arbejder med personer med demens. Krav til undervisningslokale og ITudstyr Bestiller stiller egnet lokale til rådighed med internetopkobling og projektor. Til kurset anbefales en pc pr. tre kursister deltagere pr. hold. Bestiller sørger for forplejning til kursister og undervisere. Pris pr. kursusdag Ca kr. som dækker undervisning, materialer, kursusmapper og kursusbeviser for op til 18 personer. Udgifter forbundet med transport og evt. overnatning for undervisere tillægges prisen. Der kan opnås rabat ved bestilling af flere kurser. Hvad siger kursisterne? Det var Gode øvelser genialt med fordi man taler to-strenget med kollegaer undervisning. om dem og Udbyttet overstiger værdien der måske har hører andre, af de to enkelte nogle guldkorn elementer i ærmet Det hele giver meget bedre forståelse ved at have været på e-learning inden kurset 22 KURSER & KONFERENCER 2015

K 2014 URSER & KONFERENCER

K 2014 URSER & KONFERENCER 2014 KURSER & KONFERENCER Velkomst Trænger du til faglig inspiration? n Hvordan fremmer vi et aktivt liv for mennesker med demens? n Hvad gør vi, når diagnosen er svær at stille? n Og hvordan implementerer

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2011

KURSER & KONFERENCER 2011 KURSER & KONFERENCER 2011 Velkomst Gunhild Waldemar Leder af Nationalt Videnscenter for Demens Ane Eckermann Kursusleder KURSER OG KONFERENCER OM DEMENS 2011 Det er en fornøjelse endnu engang at kunne

Læs mere

UNDERVISNING I DEMENS

UNDERVISNING I DEMENS UNDERVISNING I DEMENS Katalog over demensrelaterede kurser udbudt af DemensCentrum Aarhus til medarbejdere i Aarhus kommune i efteråret 2014 Viden udfordrer demensen DemensCentrum Aarhus arbejder ud fra

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2009

KURSER & KONFERENCER 2009 KURSER & KONFERENCER 2009 VELKOMST Dette er det første kursuskatalog fra Nationalt Videnscenter for Demens. Kataloget er til alle, der arbejder professionelt med demenssygdomme, patienter og pårørende.

Læs mere

6.-7. maj 2013 Tivoli Hotel & Congress Center. Livskvalitet i hverdagen et fælles ansvar DEMENSDAGENE

6.-7. maj 2013 Tivoli Hotel & Congress Center. Livskvalitet i hverdagen et fælles ansvar DEMENSDAGENE 2013 6.-7. maj 2013 Tivoli Hotel & Congress Center Livskvalitet i hverdagen et fælles ansvar DEMENSDAGENE DemensDagene 2013 Livskvalitet i hverdagen et fælles ansvar Demensdagene 2013 3 DemensDagene 2013

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2013

KURSER & KONFERENCER 2013 2013 KURSER & KONFERENCER Velkomst Viden skal omsættes til handling Hvad gør vi, når hr. Hansen med demenssymptomer har et stort alkoholforbrug? Hvordan hjælper vi bedst personen med Huntingtons sygdom?

Læs mere

11. 12. maj 2015 Tivoli Hotel & Congress Center DEMENS DAGENE. Et demensvenligt samfund

11. 12. maj 2015 Tivoli Hotel & Congress Center DEMENS DAGENE. Et demensvenligt samfund 11. 12. maj 2015 Tivoli Hotel & Congress Center DEMENS DAGENE Et demensvenligt samfund 2015 DemensDagene 2015 Et demensvenligt samfund DEMENSDAGENE 2015 3 DEMENSDAGENE 2015 Et demensvenligt samfund Demens

Læs mere

Demenskoordinatoruddannelsen

Demenskoordinatoruddannelsen Demenskoordinatoruddannelsen på diplomniveau studiestart den 2. september, 2013 Hold 39 Den velkendte uddannelse tilpasset tidens krav gennemføres over 3 internatmoduler Gennemført uddannelse og bestået

Læs mere

invitation til Palliationskurset 2015.

invitation til Palliationskurset 2015. Thisted den 20. maj 2015 invitation til Palliationskurset 2015. Kære samarbejdspartner Det Palliative Team i Thisted fremsender hermed invitation med program og tilmeldingsblanket for Palliationskurset

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Vedr.: Høringssvar om udkast til National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens Alzheimerforeningen

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1

Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1 Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1 Dette er Kolding Kommunes informationspjece om demens. Pjecen er et supplement til pjecen Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune. Pjecen er

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn

Tidlig opsporing af sygdomstegn Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn Indledning Har du prøvet at komme hjem fra et kursus med rygsækken fuld af ny viden og lyst til at komme tilbage

Læs mere

Temadag. om indsatsen for ældre apopleksiramte. - En invitation

Temadag. om indsatsen for ældre apopleksiramte. - En invitation Temadag om indsatsen for ældre apopleksiramte - En invitation Omkring hver 7. dansker rammes i løbet af livet af en blodprop eller blødning i hjernen også kaldet apopleksi, og sygdommen rammer årligt mellem

Læs mere

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling, og der stilles stigende krav til sygeplejerskers

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Demenskonsulent i hospitalsregi

Demenskonsulent i hospitalsregi Demenskonsulent i hospitalsregi Øget faglig opmærksomhed gjorde det muligt at skelne bedre mellem demens og delir Tekst af Sebastian Swiatecki, journalist Foto Claus Haagensen/Chili Foto - Efter at have

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige KURSUSPLAN 2015 Nutricia Academia Kursusplan 2015 1 Nutricia udbyder en række forskellige tilbud om efteruddannelse inden for klinisk ernæring for

Læs mere

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE Deltagere: Fagfolk fra alle niveauer der arbejder med hashmisbrugsbehandling, og alle der har med hashmisbrugere at gøre: behandlere,

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS

DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS Forløbsprogram for patienter med Demens Samarbejde på tværs mellem hospitaler, almen praksis og kommuner i Region Hovedstaden. Januar 2011 Uddrag af Forløbsprogram for Demens Samarbejde på tværs Uddrag

Læs mere

2.-3. maj 2011, Scandic Copenhagen. Den demente i centrum DEMENSDAGENE 2011

2.-3. maj 2011, Scandic Copenhagen. Den demente i centrum DEMENSDAGENE 2011 2.-3. maj 2011, Scandic Copenhagen Den demente i centrum DEMENSDAGENE 2011 DemensDagene 2011 Den demente i centrum Demensdagene 2011 3 DemensDagene 2011 Den demente i centrum I 2010 vedtog Folketinget,

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

Tværfaglig konference Egenomsorg og

Tværfaglig konference Egenomsorg og Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Tværfaglig konference Egenomsorg og patientuddannelse Den kroniske syge patient på sygehuset og i hjemmet Mellem sårbarhed og handlekraft 22. september 2011 i Aarhus

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE Deltagere: Fagfolk fra alle niveauer der arbejder med hashmisbrugsbehandling, og alle der har med hashmisbrugere at gøre: behandlere,

Læs mere

Demenspolitik Jammerbugt Kommune

Demenspolitik Jammerbugt Kommune Demenspolitik Jammerbugt Kommune Udredning og diagnosticering - Der skal findes let tilgængelige informationer for alle borgere om demens og tidlige symptomer. - Alle borgere med demenssymptomer har ret

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

Kursustilbud for ledige i DSR kreds Midtjylland

Kursustilbud for ledige i DSR kreds Midtjylland Dette er et kursuskatalog, hvor du kan finde en oversigt over de kursustilbud og temadage som Kreds Midtjylland samt DSA har sat i gang i forbindelse med aktiviteter til ledige sygeplejersker. Vi håber

Læs mere

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre?

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? NATIONAL KONFERENCE OM ALDRING OG SAMFUND 2015 2-3 november Comwell, Middelfart Program 2. november 09.00 09.30 Registrering 09.30

Læs mere

Demens Film. Ekspertgruppens anbefalinger. Anders Møller Jensen (red.) V i d e n c e n t e r f o r O m s o r g, L i v o g A l d r i n g ( V I O L A )

Demens Film. Ekspertgruppens anbefalinger. Anders Møller Jensen (red.) V i d e n c e n t e r f o r O m s o r g, L i v o g A l d r i n g ( V I O L A ) Demens Film Ekspertgruppens anbefalinger Anders Møller Jensen (red.) 2012 V i d e n c e n t e r f o r O m s o r g, L i v o g A l d r i n g ( V I O L A ) Demens Film projektet Vi vil skabe film til mennesker

Læs mere

Kurser sommer/sensommer 2011

Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser og foredrag Sommeren i Frivilligcenter Aarhus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser og en temaaften at byde på. Skab overskud og trivsel i dit frivillige

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Marts 2006

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Marts 2006 SÅR Længerevarende Efteruddannelse Marts 2006 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Bygning F, Sydvang 1 6400 Sønderborg T 7342 9248 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk

Læs mere

Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015

Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 Find vejen frem VIA Videreuddannelse & Kompetenceudvikling Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 6. maj kl. 09.00-15.15 2 3 Konference Sprogpædagogik i hverdagen 2015 sprog og bevægelse hører sammen

Læs mere

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr.

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Mentorgrundkursus - for dig der arbejder med unge og unge voksne 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Dato Ryomgård Dag 1 d.11. februar Dag 2 d.17. marts Dag 3 d.14. april Tilmeldingsfrist d. 11. januar 2015)

Læs mere

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABISBEHANDLERE

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABISBEHANDLERE VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABISBEHANDLERE Deltagere: Fagfolk fra alle niveauer, der arbejder med hashmisbrugsbehandling og alle der har med hashmisbrugere at gøre behandlere,

Læs mere

Teknologi i kognitiv intervention

Teknologi i kognitiv intervention Demensdagene 2015 Symposium 1: Teknologiske muligheder Teknologi i kognitiv intervention Laila Øksnebjerg Neuropsykolog laila.oeksnebjerg.02@regionh.dk Nationalt Videnscenter for Demens Agenda Mit fokus:

Læs mere

FOKUSSKIFTE & VELLYKKET ALDRING POC Høje Taastrup Kommune & ABLE v/ Annette Johannesen

FOKUSSKIFTE & VELLYKKET ALDRING POC Høje Taastrup Kommune & ABLE v/ Annette Johannesen VELLYKKET ALDRING Kompetenceudvikling, hvor forskning og praksis spiller sammen med erfaringer fra Fokusskifte Mål Det er målet at omsorgssystem og medarbejdere understøtter mestring, hjælp til selvhjælp

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006 Syddansk Universitet Lægeuddannelsens egnede, måske egnede og uegnede Hvordan identificeres de? Udvælgelse, godkendelse og frasortering er temaet for

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

DEMENS, DEPRESSION OG

DEMENS, DEPRESSION OG DEMENS, DEPRESSION OG DELIR SYGEPLEJESKOLEN FEBRUAR 2011 Lone Vasegaard Demensklinikken OUH telefon: 6541 4163. mail: lone.vasegaard@ouh.regionsyddanmark.dk Verden opleves med hjernen, som skaber sanseindtrykkene.

Læs mere

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 6. august 2014 Radiograf Rådet er igen i år glade for, at kunne invitere chefradiografer, overradiografer, oversygeplejersker, afdelingsradiografer og afdelingssygeplejersker

Læs mere

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007 SÅR Længerevarende Efteruddannelse Maj 2007 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev T 74227722 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk Længerevarende

Læs mere

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Hillerød Mentorgrundkursus - for dig der arbejder med unge og unge voksne 3-dags kursus Dato 1. dag: 17. september

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Samarbejde med ældre om sunde kostvaner 44352 Udviklet af: Arne Nielsen og Lene

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE?

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? Demensdagene den 11.-12. maj 2015 Symposium 12: Husk de pårørende! Gerontopsykolog Anna Aamand, Ældrepsykologisk Klinik,

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Program Delegation og kommunal praksis på området

Program Delegation og kommunal praksis på området Program Delegation og kommunal praksis på området Den 10. november 2014 på Hotel Comwell, Kolding Program 09.30 09.50 Morgenkaffe/te og rundstykker (og besøg i udstillerområdet). 09.50 10.00 Velkomst.

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Program for konferencen Overvægt et fælles ansvar Ordstyrer: cand. brom. Regitze Siggaard, partner i Aktivo

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Patientens kvalitet. Hvad er det? Hvordan opnås den? Hvad er næste skridt? 30. september og 1. oktober 2015

Patientens kvalitet. Hvad er det? Hvordan opnås den? Hvad er næste skridt? 30. september og 1. oktober 2015 Årsmøde 2015 Patientens kvalitet Hvad er det? Hvordan opnås den? Hvad er næste skridt? 30. september og 1. oktober 2015 Arrangør: Fagligt Selskab for nefrologiske sygeplejersker (FS nefro) Konferencen

Læs mere

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 En detaljeret beskrivelse af uddannelsen i sundhedspædagogik. Denne beskrivelsen er et supplement til informationsmaterialet om uddannelsen

Læs mere

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 Intensive Interaction Danmark udbyder i samarbejde med Intensive Interaction Institute (UK) det første danske Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 I Baggrund Kommunikation

Læs mere

DEN STRESSEDE UNGDOM

DEN STRESSEDE UNGDOM DEN STRESSEDE UNGDOM HVOR STORT ER PROBLEMET? OG HVAD KAN VI GØRE VED DET? KONFERENCE ODENSE MØDECENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK DEN STRESSEDE UNGDOM Jeg begyndte for

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06. INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

Baggrundsnotat Ældremilliard gavner mennesker med en demenssygdom

Baggrundsnotat Ældremilliard gavner mennesker med en demenssygdom Baggrundsnotat Ældremilliard gavner mennesker med en demenssygdom Folketinget bevilgede i forbindelse med vedtagelsen af Finansloven for 2014 en milliard kroner ekstra til løft af kommunernes indsats på

Læs mere

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Demensområdet Handling hvilken indsats iværksættes? Tidlig opsporing og indsats. Materiale udarbejdes til rådgivning og vejledning:

Læs mere

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer.

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer. Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Odense, 23.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL TRIVSEL Unges onlineliv og redskaber

Læs mere

At leve med demens og ikke blive glemt. For 13. år i træk indbyder DemensKoordinatorer i DanmarK til Årskursus

At leve med demens og ikke blive glemt. For 13. år i træk indbyder DemensKoordinatorer i DanmarK til Årskursus Årskursus 2006 At leve med demens og ikke blive glemt For 13. år i træk indbyder DemensKoordinatorer i DanmarK til Årskursus Mange personer er omkring den demente og ofte er sygdommen, medicinen, fagligheden,

Læs mere

Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby. Torsdag 30. april 2015

Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby. Torsdag 30. april 2015 Det årlige videnskabelige temamøde i Selskabet for Ernæringsforskning Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby Torsdag 30. april 2015 Selskabet for Ernæringsforskning arrangerer endnu engang det årlige videnskabelige

Læs mere

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid Kommunevalg 2013 sæt demens på dagsordenen Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem altid Vikarer og dårlig normering på plejehjem efterlader mennesker med en demenssygdom alene og uden kvalificeret

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06. Den største frygt om pædofiliskræk og forebyggelse Konference Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Den største frygt om pædofiliskræk

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere Kursuskatalog Ergoterapeutforeningens 2015 for tillidsvalgte og ledere I 2015 kan Etf s og F, AMiR og ledere vælge mellem uddannelse, kurser og workshops og glæd dig til flere nye tilbud på programmet

Læs mere

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. og 4. Juni 2014 Hotel Faaborg Fjord Tema Brugerinddragelse,

Læs mere

Målgruppe Pædagoger, specialpædagoger, AKT-lærere, speciallærere, pædagogiske vejledere.

Målgruppe Pædagoger, specialpædagoger, AKT-lærere, speciallærere, pædagogiske vejledere. KURSUSFORLØB for lærere og pædagoger GUA - en kompleks autismespektrumforstyrrelse onsdag d. 20. og torsdag d. 21. november 2013 GUA-ramte anskues ofte ud fra en autisme-tilgang. De gennemgribende udviklingsforstyrrelser

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen W

Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen W Sårkursus Maj 2007 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev T 74227722 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk Kursets relevans Udviklingen

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

It-kontrakter. Værktøjer til at håndtere forhandlingen af it-kontrakter. Overblik over komplekse kontrakter. Undgå it-kontrakternes største faldgruber

It-kontrakter. Værktøjer til at håndtere forhandlingen af it-kontrakter. Overblik over komplekse kontrakter. Undgå it-kontrakternes største faldgruber It-kontrakter 2 7. m a j 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Værktøjer til at håndtere forhandlingen af it-kontrakter Kurset opfylder kravene til efteruddannelse for advokater

Læs mere

Demensteam i Kolding Kommune. Senior- og Sundhedsforvaltningen

Demensteam i Kolding Kommune. Senior- og Sundhedsforvaltningen Demensteam i Danmark Tal fra Kolding kommune 88 519 indbyggere statistisk er der 1180 borgere med demens i ca. 400 af disse er kendt af demenskonsulent og bor i eget hjem i 2020 vil der være 1537 demente

Læs mere

ressourceaktiverende vejledning

ressourceaktiverende vejledning Certificeringskursus i ressourceaktiverende vejledning Dette kursus udbydes af Lederforeningen for VUC s udvalg for udvikling og efteruddannelse i samarbejde med Gnist. Kurset sigter på at udvide din eksisterende

Læs mere

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 6. august 2014 Program: 28. oktober: Verdens Bedste Arbejdsplads Indhold: Vil I gerne have mere arbejdsglæde? Slås I med forandringer og utryghed?

Læs mere

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Metropol Efter og Videreuddannelse Side 1 Formålet med sundhedsfaglig diplomuddannelse er at kvalificere den enkelte til selvstændigt at varetage specialiserede funktioner

Læs mere

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Baggrund WHO forudser, at psykisk sygdom de kommende år vil rykke op på andenpladsen over de meste belastende sygdomme både for den enkelte og for samfundet.

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan efterår 2013

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan efterår 2013 Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n Aktivitetsplan efterår 2013 1 indhold 3-4 Faste tilbud 5 Foredrag 6-8 Temamøder 9 Kurser 10 Hjertebilen, uderådgivning 11 Lad dig inspirere 12 Nyheder Bliv gratis medlem

Læs mere

ACT og Unge. 2-dags kursus

ACT og Unge. 2-dags kursus ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist 6. september 2015) 11.-12. november 2015 i Ryomgård (Tilmeldingsfrist 11. oktober 2015) Pris Kr. 2.950,- ex. moms, inkl. en

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

Marts 2013. Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013

Marts 2013. Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013 Marts 2013 Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013 Indhold Ankestyrelsens familieretlige kurser 4 Målrettede kurser for statsforvaltninger, kommuner og andre aktører 4 Undervisere og kursusmateriale

Læs mere

Forebyggelse, formidling og forskning - vidt og bredt

Forebyggelse, formidling og forskning - vidt og bredt Forebyggelse, formidling og forskning - vidt og bredt Forebyggelse de overordnede linjer De overordnede linjer varetages af Torben Jørgensen, fra Forskningscenter for forebyggelse og sundhed og Lene Sillasen,

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

Kursus: Den palliative indsats i Region Nordjylland. Omsorgen for de alvorligt syge og døende mennesker og deres pårørende

Kursus: Den palliative indsats i Region Nordjylland. Omsorgen for de alvorligt syge og døende mennesker og deres pårørende Kursus: Den palliative indsats i Region Nordjylland. Omsorgen for de alvorligt syge og døende mennesker og deres pårørende Formålet med kurset er at: udbrede kendskab til den palliative indsats i Region

Læs mere