KURSER & KONFERENCER 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KURSER & KONFERENCER 2009"

Transkript

1 KURSER & KONFERENCER 2009

2

3 VELKOMST Dette er det første kursuskatalog fra Nationalt Videnscenter for Demens. Kataloget er til alle, der arbejder professionelt med demenssygdomme, patienter og pårørende. Danmark har omkring demente, det er så mange, at demens betegnes som en folkesygdom. Derfor er der også rigtig mange ansatte i social- og sundhedssektoren, som dagligt bliver udfordret i mødet med demente. Samtidig er hele området inde i en rivende udvikling. Det gælder inden for forskning, der konstant søger nye metoder til udredning, diagnosticering og behandling. Og det gælder inden for pleje af demente samt rådgivning af pårørende. Derfor er der også et konstant behov for ny viden og efteruddannelse, og det er ikke uden stolthed, at Nationalt Videnscenter for Demens nu præsenterer sit første kursuskatalog. Nationalt Videnscenter for Demens blev etableret i 2007 med det formål at understøtte den sundhedsfaglige udvikling inden for demensområdet i Danmark. Centret arbejder med udredning og behandling samt forskning, og samtidig har vi fokus på vidensdeling og uddannelse. I kataloget for 2009 er der en bred vifte af tilbud om kompetenceløft til alle faggrupper, der arbejder professionelt med demens. Alle tilbud er udformet i samarbejde med nogle af landets ypperste eksperter. Aktiviteterne finder sted både øst og vest for Storebælt. Nationalt Videnscenter for Demens tilbyder desuden at skræddersy kurser ud fra specifikke ønsker eller behov i samarbejde med kommuner, hospitaler, faglige organisationer og andre, der har brug for viden. Forespørgsler om skræddersyede kurser og forslag til næste års kursuskatalog er yderst velkomne allerede nu. Vi håber at kunne byde rigtig mange velkommen som kursister i Gunhild Waldemar Leder af Nationalt Videnscenter for Demens Ane Eckermann Kursusleder 3

4 OVERSIGT Aktivitet Dato Faggruppe Sted Side SPECIALISTKURSUS Neurodegenerative demenssygdomme sygdomslære og diagnostik Marts Psykologer København 4 KASUISTIKKURSER Demenssygdomme diagnostik og farmakologisk behandling April Juni Læger og psykologer Århus København 5 Faldgruber i demensdiagnostik differentialdiagnostiske problemstillinger og comorbiditet TEMAKURSER Læger og September Psykologer Roskilde 6 Pleje af patienter med frontotemporal demens Juni November Demenskoordinatorer, demenskonsulenter og plejepersonale Ålborg Næstved 7 Forklar demens et kursus i formidling Januar Marts September Demenskoordinatorer, demenskonsulenter og andre, der er ansvarlige for formidling om demens til øvrige personalegrupper København Århus København 8 Forebyggelse af magtanvendelse i demensplejen September November Demenskoordinatorer, demenskonsulenter og plejepersonale Århus Odense 9 Succes med rådgivning! April Oktober Demenskoordinatorer, demenskonsulenter og andre fagpersoner, der rådgiver demente og pårørende Korsør Herning 10 Den demente patient i almen praksis September Praktiserende læger og andet praksispersonale Kgs. Lyngby 11 4

5 OVERSIGT Aktivitet Dato Faggruppe Sted Side KONFERENCER DemensDagene 2009 Maj Faggrupper, der arbejder inden for demensområdet København 12 Netværkskonference for sundhedsfagligt personale Oktober Fagpersoner ansat ved demensenheder i Danmark Odense 13 Forskningskonference November Faggrupper, der arbejder inden for demensområdet København 14 DIVERSE Skræddersyede kurser 15 E-learning 16 Tilmelding 17 Praktiske oplysninger 18 Undervisningssteder 19 Egne noter 20 Tilmeldingsblanket Tilmeldingsblanket - Neurodegenerative demenssygdomme Vi tager forbehold for eventuelle ændringer. 5

6 SPECIALISTKURSUS Psykologer Neurodegenerative demenssygdomme sygdomslære og diagnostik Formål: Kurset giver deltagerne viden om de hyppigst forekommende neurodegenerative demenssygdomme med henblik på at kunne medvirke til at diagnosticere patienter med symptomer på demens. Tema: Kurset gennemgår forskellige årsager til demens: Alzheimers sygdom, mild cognitive impairment, Lewy body-demens, frontotemporal demens. Desuden ser vi på epidemiologi, neuropsykologisk undersøgelse samt billeddiagnostik ved demens, biomarkører, genetiske aspekter samt medicinsk behandling af demenssygdomme. Form: Kurset strækker sig over to dage. Undervisningen veksler mellem oplæg og diskussion. Patientdemonstrationer vil løbende blive anvendt. Målgrupper: Psykologer tilmeldt den neuropsykologiske specialistuddannelse og andre psykologer, der arbejder med demensudredning. Deltagerantal: Minimum 20 og maksimum 50 deltagere. Kursusledere: Specialist og supervisor i neuropsykolog, cand.psyk. Jette Stokholm, Nationalt Videnscenter for Demens Neuropsykolog, cand.psyk., ph.d. Asmus Vogel, Nationalt Videnscenter for Demens Godkendelse: Ny ordning: 12 timer under emneområde 3.9 (demensudredning) for følgende specialistuddannelser: Neuropsykologi, Børneneuropsykologi, Børnepsykologi, Gerontopsykologi, Pædagogisk psykologi, Psykopatologi. Gammel ordning for Neuropsykologi: 12 timer under sygdomslære. Kursus nr Dato 12. og 13. marts 2009 Sted Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø Psykiatrisk Centers Auditorium indgang 61A Tid kl. 09:30 17:00 og 08:30 16:00 Gebyr kr ,00 (inkl. forplejning) Tilmeldingsfrist 23. februar 2009 OBS: Benyt særlig tilmeldingsblanket 6

7 KASUISTIKKURSUS Læger og psykologer Demenssygdomme diagnostik og farmakologisk behandling Formål: På kurset præsenteres aktuelle kliniske problemstillinger i form af kasuistikker med deltagelse af patienter og pårørende. Kurset lægger op til erfaringsudveksling med faglig diskussion om brug af udredningsmetoder og behandlingsprincipper. Speciallæger inden for neurologi, psykiatri og geriatri samt en neuropsykolog deltager som ekspertpanel i diskussionen. Målgrupper: Speciallæger i neurologi, geriatri og psykiatri, almen praktiserende læger samt psykologer, der arbejder med demensudredning. Deltagerantal: Minimum 20 og maksimum 75 deltagere. Kursusledere: Århus: Overlæge, Hans Brændgaard, Demensklinikken, Århus Sygehus Overlæge, dr.med. Steen Hasselbalch, Nationalt Videnscenter for Demens København: Overlæge, ph.d. Peter Høgh, Hukommelsesklinikken, Roskilde Sygehus Overlæge, dr.med. Birgitte Bo Andersen, Nationalt Videnscenter for Demens Godkendelse: Kurset søges godkendt som efteruddannelsesaktivitet for praktiserende læger. Kurset i Århus gennemføres i samarbejde med Demensklinikken, Århus Sygehus Kursus nr Dato 28. april juni 2009 Sted Århus Universitetshospital Rigshospitalet Århus Sygehus Blegdamsvej 9 Nørrebrogade København Ø 8000 Århus C Auditorium Psykiatrisk Centers Kirurgisk Auditorium indgang 61A Tid kl. 10:00 15:30 kl. 10:00 15:30 Gebyr kr ,00 (inkl. forplejning) kr ,00 (inkl. forplejning) Tilmeldingsfrist 27. marts maj

8 TEMAKURSUS Læger og psykologer Faldgruber i demensdiagnostik differentialdiagnostiske problemstillinger og comorbiditet Formål: Deltagerne opnår viden om de hyppigst forekommende faldgruber i demensdiagnostikken. Der fokuseres dels på sygdomme og tilstande, som kan forveksles med demens, dels på sygdomme og tilstande, der kan forværre eller sløre det kliniske billede hos patienter med demens. Tema: Selv for erfarne klinikere kan det være vanskeligt at stille præcise demensdiagnoser. Et af problemerne er de mange somatiske og psykiske tilstande, der giver symptomer, som kan forveksles med eller påvirke det kliniske billede ved demenssygdomme. Form: Kurset veksler mellem oplæg og diskussion. Undervisningen vil i stor udstrækning være baseret på cases. Målgrupper: Speciallæger i neurologi, geriatri og psykiatri, almen praktiserende læger samt psykologer, der arbejder med demensudredning. Deltagerantal: Minimum 20 og maksimum 40 deltagere. Kursusledere: Ledende overlæge, speciallæge i geriatri, ph.d. Finn Rønholt, Gentofte Hospital Speciallæge i neurologi, overlæge, dr.med. Birgitte Bo Andersen, Nationalt Videnscenter for Demens Godkendelse: Kurset søges godkendt som efteruddannelsesaktivitet for praktiserende læger. Kursus nr Dato 3. september 2009 Sted Roskilde Sygehus Køgevej Roskilde Auditoriet, indgang 24 mødelokale 1+2 Tid kl. 10:00 16:00 Gebyr kr ,00 (inkl. forplejning) Tilmeldingsfrist 3. august

9 TEMAKURSUS Demenskoordinatorer, demenskonsulenter og plejepersonale Pleje af patienter med frontotemporal demens Formål: Deltagerne bliver i stand til at planlægge og koordinere et vellykket plejeforløb for patienter med frontotemporal demens. Tema: Plejen af patienter med frontotemporal demens er ofte vanskelig og stiller store krav til en koordineret indsats i plejegruppen. Med udgangspunkt i sygdommene semantisk demens og frontotemporal demens præsenteres deltagerne for en række særlige pædagogiske og plejemæssige principper, der kan anvendes overfor disse patienter. Form: Der veksles mellem oplæg og dialog. Desuden vises filmklip, som oplæg til diskussion. Målgrupper: Demenskoordinatorer og demenskonsulenter samt plejepersonale, der arbejder med at tilrettelægge pleje og omsorg for demente. Deltagerantal: Minimum 15 og maksimum 40 deltagere. Undervisere: Sygeplejerske, demenskoordinator Mette Abrahamsen, Næstved Kommune Speciallæge i psykiatri, overlæge Rolf Bang Olsen, Middelfart Sygehus Kursus nr Dato 10. juni november 2009 Sted Videncenter for kommunikation og Grønnegades Kaserne, Kulturcenter læring i sundhedssektoren Grønnegade 10 University College Nordjylland 4700 Næstved Selma Lagerløfs Vej 2, Lokale 456 Lokale Smedjen 9220 Aalborg Ø Tid kl. 09:30 15:30 kl. 09:30 15:30 Gebyr kr. 975,00 (inkl. forplejning) kr. 975,00 (inkl. forplejning) Tilmeldingsfrist 8. maj oktober

10 TEMAKURSUS Demenskoordinatorer og demenskonsulenter Forklar Demens et kursus i formidling Formål: Deltagerne opnår kendskab til forskellige pædagogiske metoder, greb og værktøjer, der gør det lettere at formidle viden om demens. Tema: Det kan være svært at lære andre det, man selv ved. Kurset giver pædagogiske metoder til at forklare demens for andre faggrupper. Målgrupper: Demenskoordinatorer, demenskonsulenter, sygeplejersker og andre, som er ansvarlige for formidling af demens til andre personalegrupper. Kursisterne forventes således at have viden om demens, men at være uden eller med begrænset kendskab til undervisning. Form: Over to forskudte kursusdage veksles mellem oplæg og dialog. Kursisterne forventes at bidrage med egne erfaringer, der inddrages i de pædagogiske refleksioner, ligesom der vil være en hjemmeopgave. Deltagerne får udleveret materiale til hjemmeopgaven. Deltagerantal: Minimum 15 og maksimum 20 deltagere. Undervisere: Sygeplejerske, Cand.pæd., ph.d. studerende Marianne Eilsø, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Sygeplejerske, master i voksenpædagogik Lis Christoffersen, Nationalt Videnscenter for Demens Demenskoordinator, master i sundhedspædagogik Ane Eckermann, Nationalt Videnscenter for Demens Kurset i Århus gennemføres i samarbejde med DemensCaféen i Århus. Kursus nr Dato 30. januar 2009 modul marts 2009 modul 2 Sted Rigshospitalet Nationalt Videnscenter for Demens - afsnit 7622 opgang 76, 2. sal Tagensvej København N Tid kl. 10:00 15:30 Tilmeldingsfrist Fuldt optaget marts 2009 modul maj 2009 modul 2 Marselisborg Centret P.P. Ørrumsgade 11 Bygning 8, 1. sal 8000 Århus kl. 10:00 15:30 Tilmeldingsfrist Fuldt optaget sept modul nov modul 2 Rigshospitalet Nationalt Videnscenter for Demens - afsnit 7622 opgang 76, 2. sal Tagensvej København N kl. 10:00 15:30 Tilmeldingsfrist Fuldt optaget 10

11 TEMAKURSUS Demenskoordinatorer, demenskonsulenter og plejepersonale Forebyggelse af magtanvendelse i demensplejen Formål: Deltagerne får gennemgået og diskuterer forskellige pædagogiske og plejemæssige tiltag og principper, som kan anvendes for at forbygge konfliktsituationer i demensplejen. Tema: Omsorg for demente kan ofte stille plejepersonalet i et dilemma mellem respekten for borgerens ret til selvbestemmelse og personalets pligt til at gribe ind for at undgå omsorgssvigt. På kurset sættes fokus på de særlige udfordringer, man kan møde i det daglige arbejde med demente i hjemmeplejen og på plejehjem. Der gives viden om og inspiration til, hvordan man kan forebygge vandren, råben og udadreagerende adfærd. Form: Der veksles mellem oplæg og diskussion. Undervisningen vil i stor udstrækning være baseret på cases. Målgrupper: Demenskoordinatorer og demenskonsulenter samt plejepersonale der arbejder med demente. Deltagerantal: Minimum 15 og maksimum 25 deltagere. Undervisere: Sygeplejerske, selvstændig demenskonsulent Susanne Rishøj Cand.jur., ph.d. Dorthe Vennemose Buss, Nationalt Videnscenter for Demens Kurset i Århus gennemføres i samarbejde med DemensCaféen i Århus. Kursus nr Dato 30. september november 2009 Sted Marselisborg Centret Odense P.P. Ørrumsgade 11 Endeligt sted annonceres i Bygning 8, 1. sal løbet af foråret Århus Tid kl. 09:30 15:30 kl. 09:30 15:30 Gebyr kr. 875,00 (inkl. forplejning) kr. 875,00 (inkl. forplejning) Tilmeldingsfrist 28. august oktober

12 TEMAKURSUS Demenskoordinatorer og demenskonsulenter Succes med rådgivning! Formål: At deltagerne opnår viden og færdigheder, der sætter dem i stand til at gennemføre rådgivning og vejledning til demente og deres pårørende. Tema: Såvel patienter, der får stillet en demensdiagnose, som de pårørende har brug for viden, rådgivning og støtte. Hvis diagnosen bliver stillet tidligt i sygdomsforløbet, har den demente selv mulighed for at tage stilling til fremtiden og de problemer, som sygdommen medfører. Dette kursus sætter fokus på en rådgivningsmetode, som er afprøvet i det videnskabelige interventionsprojekt, DAISY. Her er målet at styrke den demente og de pårørendes ressourcer med afsæt i personlige ønsker og værdier. Form: Der veksles mellem oplæg og dialog. DAISY-undersøgelsens principper og praktiske redskaber vil blive gennemgået og diskuteret. Se også Målgrupper: Demenskoordinatorer, demenskonsulenter og andre fagpersoner, der rådgiver demente og deres pårørende. Deltagerantal: Minimum 15 og maksimum 30 deltagere. Undervisere: Cand.jur., ph.d. Dorte Vennemose Buss, Nationalt Videnscenter for Demens Demenskoordinator, master i sundhedspædagogik Ane Eckermann, Nationalt Videnscenter for Demens Kursus nr Dato 27. april oktober 2009 Sted Fælleshuset Center for Kommunikation Nygade 47 Bramsvej Korsør 7400 Herning Tid kl. 09:30 15:30 kl. 09:30 15:30 Gebyr kr. 475,00 (inkl. forplejning) kr. 475,00 (inkl. forplejning) Tilmeldingsfrist 27. marts september

13 TEMAKURSUS Praktiserende læger og andet praksispersonale Den demente patient i almen praksis Formål: Hensigten med kurset er at give ansatte i almen praksis nogle redskaber, som kan forbedre samarbejdet med den demente patient. Tema: Den praktiserende læge har et stort ansvar over for demente patienter og deres pårørende og fungerer ofte som nøgleperson mellem primær og sekundær sektor. Kurset gennemgår Dansk Selskab for Almen Medicins kliniske vejledning Identifikation og udredning af demens og demenslignende tilstande i almen praksis. Endvidere præsenteres en ny kvalitetsmodel, der er et styringsværktøj, der også hjælper praksispersonale til at sikre opfølgning af demente og andre skrøbelige patienter i almen praksis. Form: Der veksles mellem oplæg, diskussion og praktiske øvelser. Kurset strækker sig over en eftermiddag og foregår i en lægepraksis. Målgrupper: Læger, sygeplejersker og lægesekretærer i almen praksis. Deltagerantal: Minimum 15 og maksimum 25 deltagere. Undervisere: Praktiserende læge, ph.d. Frans Waldorff Konsultationssygeplejerske Anne Bang Gribsvad Godkendelse: Kurset søges godkendt som efteruddannelsesaktivitet for praktiserende læger. Kursus nr Dato 29. september 2009 Sted Lægehuset Agervang Kgs. Lyngby Tid kl. 13:00 16:30 Gebyr kr. 500,00 (inkl. forplejning) Tilmeldingsfrist 29. august

14 KONFERENCE DemensDagene 2009 DemensDagene er en årligt tilbagevendende tværfaglig konference for alle, der arbejder inden for demensområdet. Konferencen, der efterhånden tiltrækker omkring deltagere fra hele landet, strækker sig over to dage og er et godt tilbud om videreuddannelse for ledere og medarbejdere inden for social- og sundhedsområdet. På konferencen præsenteres et bredt udpluk af den nyeste viden, og der er mulighed for at mødes med kolleger og samarbejdspartnere fra hele landet. Målgrupper: DemensDagene henvender sig bredt til fagpersoner og ledere, der arbejder med demens: Demenskonsulenter og demenskoordinatorer Ledere fra social- og sundhedsområdet Læger Psykologer Pædagoger Social- og sundhedsassistenter Socialrådgivere Sygeplejersker Terapeuter Pårørende og frivillige i foreningsarbejde kan også have glæde af at deltage i konferencen. Tid og sted: Konferencen finder sted i Bella Center, København den maj Pris: kr ,00 ved tilmelding senest den 3. april Ved senere tilmelding er prisen kr ,00. Tilmelding: På kan du tilmelde dig. Her kan du også finde konferencens program. Yderligere information: Sekretær Birgitte Boeskov telefon

15 KONFERENCE Netværkskonference for sundhedsfagligt personale i demensenheder I 2008 afholdt Nationalt Videnscenter for Demens den første endagskonference for demensudredningsenheder i Danmark. Netværkskonferencen vil være en årlig tilbagevendende begivenhed, og formålet er at etablere og vedligeholde et nationalt samarbejde og fagligt netværk på tværs af enheder og faglig tilgang. Konferencen 2009 indledes med indlæg fra en internationalt anerkendt demensforsker. Der præsenteres desuden resultater og erfaringer fra hjemlige forskningseller udviklingsprojekter, og der afsættes tid til endelig diskussion blandt egne fagfæller. Målgrupper: Psykiatriske, neurologiske og geniatriske læger, psykologer, sygeplejersker, sekretærer, socialrådgivere og andet personale ansat på enheder, hvor man varetager udredning, behandling og opfølgning af patienter med demenssygdomme. Deltagerantal: Maksimum 125 deltagere. Enheder, som ønsker at præsentere resultater fra forsknings- eller udviklingsprojekter på konferencen, anmodes om at kontakte kursusleder Ane Eckermann. Mødeleder: Specialeansvarlig overlæge Annette Lolk, Demensklinikken, psykiatrisk afdeling, Odense Universitetshospital Kursus nr Dato 21. oktober 2009 Sted Odense Endeligt sted annonceres i løbet af foråret 2009 Tid kl. 10:00 15:30 (registrering fra kl. 09:00) Gebyr kr. 250,00 (inkl. forplejning) Tilmeldingsfrist 9. oktober

16 KONFERENCE Forskningskonference anno 2009 Nationalt Videnscenter for Demens afholdt sidste år forskningskonferencen Demensforskning anno 2008 med præsentation af den nyeste forskning på demensområdet. 350 sundhedsfaglige personer, der arbejder på demensområdet, deltog fra hele landet. Nationalt Videnscenter for Demens vil fremover afholde en årlig forskningskonference og give fagpersoner mulighed for at få indblik i den demensforskning, der finder sted nationalt og internationalt. I 2009 sætter vi fokus på forskningen inden for feltet: DEMENS OG DEPRESSION Det endelige program er under udarbejdelse og bliver annonceret på Videnscentrets hjemmeside i foråret Af foreløbige temaer konferencen belyser er for eksempel: Kognitive forstyrrelser ved depression Sammenhængen mellem depression og demens Diagnosticering og behandling af depression hos demente Form: Konferencen består af såvel længere oversigtsforedrag som kortere præsentationer af forskningsprojekter. Nogle af indlæggene holdes på engelsk. Målgruppe: Læger, psykologer, sygeplejersker, demenskonsulenter og demenskoordinatorer samt andre fagpersoner, der arbejder med demens. Deltagerantal: Maksimum 350 deltagere. Kursus nr Dato 27. november 2009 Sted Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø Auditorium 1 Tid kl. 10:00 15:30 (registrering fra kl. 9:00) Gebyr kr. 250,00 (inkl. forplejning) Tilmeldingsfrist 14. november

17 SKRÆDDERSYEDE KURSER Bestem selv Nationalt Videnscenter for Demens tilbyder at bistå kommuner, hospitaler, institutioner og andre organisationer, der har berøring med demensområdet, at skræddersy et kursus. Er der brug for specialiseret viden på demensområdet, tilbyder Videnscentret at organisere et kursusforløb målrettet efter behov og ønsker. Der er mulighed for både kortvarige kurser og længerevarende forløb. Fakta om ordningen: Undervisningen tilpasses målgruppens faglige niveau. Nationalt Videnscenter for Demens planlægger kurset og finder de undervisere, der er bedst kvalificerede til at give den viden, der efterspørges. Økonomi: Prisen på de skræddersyede kurser afhænger af kursernes omfang samt antal af undervisere og disses faglige baggrund. Undervisningssted og forplejning aftales ligeledes individuelt. Eksempel på et skræddersyet kursus: Uddannelse af demensvejledere Styregruppen for Den Bornholmske Samarbejdsmodel og Bornholms Sundhedsog Sygeplejeskole har i samarbejde med Nationalt Videnscenter for Demens udviklet et kursusforløb målrettet social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Formålet med kurset er at øge medarbejdernes kompetencer i forbindelse med deres nye funktion som demensvejledere. I alt 50 medarbejdere skal gennemgå et kursusforløb på dag. Nationalt Videnscenter for Demens er ansvarlig for temaer som uddybende viden om demenssygdomme, diagnostik og medicinsk behandling, hjernens anatomi og kognitive funktion, udadreagerende adfærd, pleje og omsorg for den demente og den pårørende samt juridiske forhold ved demens. Vi ser frem til at modtage henvendelser på eller på telefon

18 E-LEARNING Lær om demens Lær om demens på din computer Fagpersoner, der arbejder med demens til daglig, men har brug for at få opfrisket deres viden om demenssygdomme, behandling og pleje, kan have glæde af dette e-learningkursus. E-learning er en elektronisk baseret undervisningsform, som giver mulighed for i fred og ro at blive ført ajour på demensområdet. E-learningprogrammet giver adgang til forskelligt undervisningsmateriale samt mulighed for at sætte egen viden på prøve gennem øvelser og test. E-learning giver mulighed for at: tilegne sig viden om demens, når og hvor det passer bedst. lære og repetere viden om demens i eget tempo. For at benytte e-learningprogrammet er det nødvendigt med adgang til internettet. E-learningprogrammet bliver tilgængeligt i løbet af foråret 2009 på: 18

19 PRAKTISKE OPLYSNINGER Tilmelding Udfyld tilmeldingsblanketten bagerst i kataloget. Den findes også på hjemmesiden Husk at udfylde en blanket pr. person pr. kursus. Blanketten sendes via post, fax eller til Nationalt Videnscenter for Demens. Når Nationalt Videnscenter for Demens har modtaget din tilmelding, får du en skriftlig bekræftelse på den mailadresse, du oplyste på tilmeldingsblanketten. Nogle kurser har begrænset antal pladser, og de fyldes op efter først til mølle princippet. Betaling Efter tilmeldingsfristens udløb sender vi en elektronisk faktura eller et indbetalingskort til den opgivne faktureringsadresse. Tilmelding er bindende. Kursusgebyret refunderes ikke, men er man forhindret i at deltage, kan tilmeldingen overdrages til en kollega. Husk at give besked! Program Senest en uge før kursusstart vil du modtage en mail med endeligt program og andre praktiske oplysninger samt evt. kursusmateriale. Men du vil ofte kunne finde informationerne på vores hjemmeside tidligere. Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet, afsnit 7661 Blegdamsvej København Ø Telefon: Fax:

20 KONTAKT Nationalt Videnscenter for Demens Ønskes yderligere information, eller har du ideer til kommende aktiviteter, er du altid velkommen til at kontakte os. Kursusleder: Ane Eckermann Dir. tlf.: Kursusadministrator: Ditte Majgaard Jensen Dir. tlf.: Besøgsadresse: Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet Tagensvej 20, opgang 76, 6. sal 2200 København N Tlf Postadresse: Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet, afsnit 7661 Blegdamsvej København Ø 20

21 UNDERVISNINGSSTEDER Kursus nr. Undervisningssted Lokale Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø Århus Universitetshospital Århus Sygehus Nørrebrogade Århus C Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø Roskilde Sygehus Køgevej Roskilde Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej Aalborg Ø Grønnegades Kaserne, Kulturcenter Grønnegade Næstved Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet Tagensvej København N Marselisborg Centret P.P Ørumsgade Århus C Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet Tagensvej København N Marselisborg Centret 1009 P.P Ørumsgade Århus C 1109 Annonceres på Fælleshuset 1209 Nygade Korsør Center for Kommunikation 1309 Brahmsvej Herning Lægehuset 1409 Agervang Kgs. Lyngby Bella Center DemensDagene 2009 Center Boulevard København S 1609 Annonceres på Rigshospitalet 1709 Blegdamsvej København Ø Psykiatrisk Centers Auditorium, indgang 61 A Kirurgisk auditorium Psykiatrisk Centers Auditorium, indgang 61 A Auditoriet, indgang 24 mødelokale 1+2 Lokale 456 Lokale Smedjen Opgang 76, 2. sal afsnit 7622 Bygning 8, 1. sal Opgang 76, 2. sal afsnit 7622 Bygning 8, 1. sal Auditorium 1 21

22 EGNE NOTER 22

23 TILMELDING Brug venligst BLOKBOGSTAVER ved udfyldning af blanketten. KUN én tilmelding pr. blanket. Tilmelding til Kursus: Kursusnr. Fornavn: Profession: Efternavn: Ansættelsessted: Faktureringsadresse: EAN-nr.*): Gade: Postnr.: By: Land: Telefon: Tilmeldingsgebyr incl. forplejning (momsfri) Betaling: Når tilmelding er modtaget, fremsendes der umiddelbart efter en skriftlig bekræftelse på tilmeldingen til den opgivne adresse. Efter tilmeldingsfristens udløb vil der blive fremsendt en elektronisk faktura eller et indbetalingskort til den opgivne faktureringsadresse. *) Hvis faktureringsadressen er en offentlig institution, SKAL institutionens EAN-nr. oplyses. HUSK Dato: Tilmelding er bindende. Kursusgebyret refunderes ikke, men er man forhindret i at deltage, kan tilmeldingen overdrages til en kollega. Underskrift: Denne tilmeldingsblanket skal returneres i udfyldt stand pr. post, fax eller til: Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet, afsnit 7661 Blegdamsvej 9 DK-2100 København Ø Telefon: Fax:

24

25 NEURODEGENERATIVE DEMENSSYGDOMME marts 2009, Auditorium 61 A, Rigshospitalet Brug venligst BLOKBOGSTAVER ved udfyldning af blanketten. Tilmelding Fornavn: Efternavn: Ansættelsessted: Faktureringsadresse: Profession: EAN-nr.*): Gade: Postnr.: By: Land: Telefon: Fax: Tilmeldingsgebyr (momsfri) Pris pr. person (inkl. evt. forplejning) Neurodegenerative demenssygdomme - sygdomslære og diagnostik Kr ,00 SÆT X Medlemskab af Selskabet Danske Neuropsykologer Tilmeldt den neuropsykologoske specialistuddannelse Betaling: Når tilmelding er modtaget, fremsendes der umiddelbart efter en skriftlig bekræftelse på tilmeldingen til den opgivne adresse. Efter tilmeldingsfristens udløb vil der blive fremsendt en elektronisk faktura eller et indbetalingskort til den opgivne faktureringsadresse. *) Hvis faktureringsadressen er en offentlig institution, SKAL institutionens EAN-nr. oplyses. Tilmelding er bindende og derfor kan tilmeldingen IKKE refunderes HUSK Dato: Underskrift: Denne tilmeldingsblanket skal returneres i udfyldt stand senest 23. februar 2009 pr. post, fax eller til: Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet, afsnit 7661 Blegdamsvej 9 DK-2100 København Ø Telefon: Fax:

26

27 Redaktion: Nationalt Videnscenter for Demens Redaktionen sluttet den 20. januar 2009 Grafisk design: Peter R. Lassen, Idon Tryk Tryk & produktion: Idon Tryk -

28 Nationalt Videnscenter for Demens har fået uvurderlig hjælp til at finde undervisningslokaler med mere. Vi takker: DemensCafeen i Århus Demensklinikken, Århus Sygehus Hukommelsesklinikken, Roskilde Sygehus Demensklinikken, Odense Universitetshospital Demenskonsulent Mette Abrahamsen, Næstved Kommune Demenskonsulent Lone Rehder, Slagelse Kommune Sygeplejerske Marianne Refslund, Herning Sygehus Projektleder Aase Marie Ottesen, Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren - University College Nordjylland Tak til Sygekassernes Helsefond og Sundhedsministeriet for økonomisk støtte til Nationalt Videnscenter for Demens

Demenskoordinatoruddannelsen

Demenskoordinatoruddannelsen Demenskoordinatoruddannelsen på diplomniveau studiestart den 1. september, 2014 Hold 40 Den velkendte uddannelse tilpasset tidens krav 3 internatmoduler Gennemført uddannelse og bestået eksamen: 10 ECTS-Point

Læs mere

Demenskoordinatoruddannelsen

Demenskoordinatoruddannelsen Demenskoordinatoruddannelsen på diplomniveau studiestart den 23. august, 2010 Den velkendte uddannelse tilpasset tidens krav gennemføres over 3 internatmoduler Tid: 1. Modul: 23. -27. aug., 2. Modul: 4.

Læs mere

Demenskoordinatoruddannelsen

Demenskoordinatoruddannelsen Demenskoordinatoruddannelsen på diplomniveau studiestart den 2. september, 2013 Hold 39 Den velkendte uddannelse tilpasset tidens krav gennemføres over 3 internatmoduler Gennemført uddannelse og bestået

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2011

KURSER & KONFERENCER 2011 KURSER & KONFERENCER 2011 Velkomst Gunhild Waldemar Leder af Nationalt Videnscenter for Demens Ane Eckermann Kursusleder KURSER OG KONFERENCER OM DEMENS 2011 Det er en fornøjelse endnu engang at kunne

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2011

KURSER & KONFERENCER 2011 KURSER & KONFERENCER 2011 Velkomst Gunhild Waldemar Leder af Nationalt Videnscenter for Demens Ane Eckermann Kursusleder KURSER OG KONFERENCER OM DEMENS 2011 Det er en fornøjelse endnu engang at kunne

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen W

Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen W Sårkursus Maj 2007 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev T 74227722 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk Kursets relevans Udviklingen

Læs mere

invitation til Palliationskurset 2015.

invitation til Palliationskurset 2015. Thisted den 20. maj 2015 invitation til Palliationskurset 2015. Kære samarbejdspartner Det Palliative Team i Thisted fremsender hermed invitation med program og tilmeldingsblanket for Palliationskurset

Læs mere

Demensbehandling 19 april Lene Wermuth Specialeansvarlig overlæge i Neurologi Demensklinik OUH

Demensbehandling 19 april Lene Wermuth Specialeansvarlig overlæge i Neurologi Demensklinik OUH Demensbehandling 19 april 2016 Lene Wermuth Specialeansvarlig overlæge i Neurologi Demensklinik OUH Demens Af hvem og hvor udredes patienten Hvordan stilles diagnosen Behandling og opfølgning Samarbejdsaftalen

Læs mere

Årsberetning 2008 Demensklinikken

Årsberetning 2008 Demensklinikken Årsberetning 2008 Demensklinikken Demensklinikken Indholdsfortegnelse Indledning Formål Demensklinikkens mission Demensklinikkens vision Organisation Normering Arbejdsopgaver Tværfaglig demenskonference

Læs mere

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007 SÅR Længerevarende Efteruddannelse Maj 2007 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev T 74227722 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk Længerevarende

Læs mere

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende Ballerup Kommune har en række tilbud til demensramte borgere og deres pårørende. Her i pjecen kan

Læs mere

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling SOCIAL-SUNDHED Demens Guide til kompetence udvikling Indhold Forord 3 6 veje til mere viden om demens 4 AMU-uddannelser 5 Sammensatte AMU-forløb 7 Særlige efteruddannelsesforløb tilpasset den enkelte kommune

Læs mere

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende Vil du vide mere? Kommunens hjemmeside: www.ballerup.dk Demenslinien - telefonrådgivning: 5850 5850 Alzheimerforeningen: 3940 0488, www.alzheimer.dk www.videnscenterfordemens.dk Når hukommelsen svigter

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2015

KURSER & KONFERENCER 2015 URSER & ONFERENCER 2015 VELKOMST Styrk din faglige viden om demens Kære læser Vi er stolte over at kunne præsentere kurser, temadage og konferencer for 2015. Vi har sammensat et spændende program, som

Læs mere

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Januar 2013

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

UNDERVISNING I DEMENS

UNDERVISNING I DEMENS UNDERVISNING I DEMENS Katalog over demensrelaterede kurser udbudt af DemensCentrum Aarhus til medarbejdere i Aarhus kommune i efteråret 2014 Viden udfordrer demensen DemensCentrum Aarhus arbejder ud fra

Læs mere

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Marts 2006

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Marts 2006 SÅR Længerevarende Efteruddannelse Marts 2006 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Bygning F, Sydvang 1 6400 Sønderborg T 7342 9248 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk

Læs mere

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem.

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem. Dag 1 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Kurset starter Underviser: Thomas Middelboe, Klinikchef, ph.d., speciallæge i psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Gentofte

Læs mere

Den palliative indsats

Den palliative indsats Den palliative indsats En tværfaglig efteruddannelse i Region Midtjylland Region Midtjylland Koncern HR Center for Kompetenceudvikling Den palliative indsats En tværfaglig efteruddannelse i Region Midtjylland

Læs mere

"Et sundt liv for alle"

Et sundt liv for alle Book din standplads på DemensDagene 2016 inden 1. april og mød op mod 900 fagfolk med interesse for demens. DemensDagene 2016 finder sted i Tivoli Congress Center den 19. 20. maj 2016. DemensDagene er

Læs mere

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. og 4. Juni 2014 Hotel Faaborg Fjord Tema Brugerinddragelse,

Læs mere

Kvalitet og kompetencer i demensindsatsen

Kvalitet og kompetencer i demensindsatsen Kvalitet og kompetencer i demensindsatsen Gunhild Waldemar Nationalt Videnscenter for Demens National handlingsplan for demens Overordnede mål 2025 1. Danmark skal være et demensvenligt land, hvor mennesker

Læs mere

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige KURSUSPLAN 2015 Nutricia Academia Kursusplan 2015 1 Nutricia udbyder en række forskellige tilbud om efteruddannelse inden for klinisk ernæring for

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Genoprettende Praksis

Genoprettende Praksis Grundkursus i Genoprettende Praksis Et kursusforløb for dig der arbejder med ungekontakt DK Vest : 21.-23.sept. + 11.nov. 2015 DK Øst : 5.-7.okt. + 18.nov. 2015 Om genoprettende processer og praksis Genoprettende

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsstandard.

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital

Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som medarbejder i onkologisk og palliativ afdeling. Vi ser frem til at samarbejde med dig og håber,

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Distriktspsykiatri for Ældre og hukommelsesklinik Psykiatrien, Afdelingen for specialfunktioner Trekronercentervej 57, 2sal 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

Indsats på demensområdet

Indsats på demensområdet Indsats på demensområdet Sammenhæng og tryghed i demensindsatsen Når et menneske rammes af en demenssygdom, påvirker det livsvilkårene for personen selv og de pårørende. Aalborg Kommune gør en indsats

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Udviklingen har betydet, at de fleste patienter kun er indlagt i kort tid på sygehuse, og det er vigtigt, at der også tages hånd om de pårørende.

Udviklingen har betydet, at de fleste patienter kun er indlagt i kort tid på sygehuse, og det er vigtigt, at der også tages hånd om de pårørende. 18. december 2009 Demens frivillig sundhedsaftale Baggrund I de tre tidligere amter blev udarbejdet tre forskellige samarbejdsmodeller om demens, der er videreført i henholdsvis region, kommuner og almen

Læs mere

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Forslag til: J.nr. 27.00.00.G01-49-12 Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune har længe haft fokus på demensområdet. Med visioner og pejlemærker for demensområdet

Læs mere

9. Opfølgning efter demensudredning

9. Opfølgning efter demensudredning 9. Opfølgning efter demensudredning Af NKR demens, SST (2013) fremgår, at det anbefales, at patienter med diagnosticeret demenssygdom tilbydes en lægelig og kommunal opfølgning med faste aftaler med fokus

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

KURSER KONFERENCER NATIONALT VIDENSCENTER FOR DEMENS

KURSER KONFERENCER NATIONALT VIDENSCENTER FOR DEMENS 2016 & KURSER KONFERENCER NATIONALT VIDENSCENTER FOR DEMENS Velkommen STYRK DIN FAGLIGE VIDEN Kære læser Mennesker med demens møder mange sundheds- og omsorgspersoner i deres sygdomsforløb. Viden og engagement

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens.

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens. Sundheds og ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K København, den 17. oktober 2016 Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med

Læs mere

Unge Vold Kriminalitet

Unge Vold Kriminalitet Indbydelse til Børnesagens Fællesråds 6. nationale konference om unge Unge Vold Kriminalitet Den 20. november 2008 i Middelfart Børnesagens Fællesråd www.boernesagen.dk Velkommen 2 Velkommen til Børnesagens

Læs mere

K 2014 URSER & KONFERENCER

K 2014 URSER & KONFERENCER 2014 KURSER & KONFERENCER Velkomst Trænger du til faglig inspiration? n Hvordan fremmer vi et aktivt liv for mennesker med demens? n Hvad gør vi, når diagnosen er svær at stille? n Og hvordan implementerer

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Temadag. om indsatsen for ældre apopleksiramte. - En invitation

Temadag. om indsatsen for ældre apopleksiramte. - En invitation Temadag om indsatsen for ældre apopleksiramte - En invitation Omkring hver 7. dansker rammes i løbet af livet af en blodprop eller blødning i hjernen også kaldet apopleksi, og sygdommen rammer årligt mellem

Læs mere

Brænd igennem med din forskningskommunikation

Brænd igennem med din forskningskommunikation CENTER FOR KLINISK FORSKNING Brænd igennem med din forskningskommunikation - Et teoretisk og praktisk læringsforløb for ph.d.-studerende og andre forskningsaktive. Formål Kurset skal give ph.d.-studerende

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED ÆLDREPSYKIATRISK TEAM VORDINGBORG Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Lene Månsson Hansen Ældrepsykiatrisk Team Vordingborg Færgegårdsvej 15, 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Strategi - 2015 NATIONALT VIDENSCENTER FOR DEMENS

Strategi - 2015 NATIONALT VIDENSCENTER FOR DEMENS Strategi - 2015 NATIONALT VIDENSCENTER FOR DEMENS INDHOLD Om Strategi 2015 side 5 Om National Videnscenter for Demens side 7 Målgrupper side 8 Vision side 8 Mission side 9 Værdier side 10 Strategiske

Læs mere

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009 Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Gymnasiepædagogik Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009 Forord: Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier afholder kurser for

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2013

KURSER & KONFERENCER 2013 2013 KURSER & KONFERENCER Velkomst Viden skal omsættes til handling Hvad gør vi, når hr. Hansen med demenssymptomer har et stort alkoholforbrug? Hvordan hjælper vi bedst personen med Huntingtons sygdom?

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011. Demensklinikken, OUH. Demensklinkikken, OUH. Marts 2012

ÅRSBERETNING 2011. Demensklinikken, OUH. Demensklinkikken, OUH. Marts 2012 ÅRSBERETNING 2011 Demensklinikken, OUH Marts 2012 Demensklinkikken, OUH Indholdsfortegnelse Side 3 Demensklinikkens baggrund og funktion Formål Demensklinikkens baggrund og funktion Øget behov for udredning

Læs mere

Vi har skåret kurset ned til 1,5 dag fra tidligere 2,5 dage. Dette er primært sket for at se, om vi kan lokke flere hospitalsansatte med på kurset.

Vi har skåret kurset ned til 1,5 dag fra tidligere 2,5 dage. Dette er primært sket for at se, om vi kan lokke flere hospitalsansatte med på kurset. Kære medlemmer! I år har vi igen fornyet konceptet for efteruddannelseskurset. Vi har skåret kurset ned til 1,5 dag fra tidligere 2,5 dage. Dette er primært sket for at se, om vi kan lokke flere hospitalsansatte

Læs mere

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1 Indhold Demens 1 Palliation 1 Velfærdsteknologi Rehabilitering 1 Borgere med psykisk sygdom. 1 Demens 1 På dette valgfri specialefag præsenteres eleverne for demens, inden for primærområdet. Der vil blive

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. og 4. Juni 2014 Hotel Faaborg Fjord Tema Brugerinddragelse,

Læs mere

DEMENS POLITIK

DEMENS POLITIK DEMENS POLITIK 2017-2020 1 DEMENSPOLITIKKEN Politikken omhandler 5 fokusområder med tilhørende mål og indsatser: Bedre sygdomsforløb for mennesker med demens Bedre støtte til pårørende Flere demensindrettede

Læs mere

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling, og der stilles stigende krav til sygeplejerskers

Læs mere

DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS

DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS Forløbsprogram for patienter med Demens Samarbejde på tværs mellem hospitaler, almen praksis og kommuner i Region Hovedstaden. Januar 2011 Uddrag af Forløbsprogram for Demens Samarbejde på tværs Uddrag

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

INKLUSION I GRUNDSKOLEN

INKLUSION I GRUNDSKOLEN KVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER MED INKLUSIONSRETTEDE OPGAVER KURSUSCENTER BROGAARDEN 08.-09.05.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK Inklusionsopgaven er for alvor landet

Læs mere

Demenspolitik Jammerbugt Kommune

Demenspolitik Jammerbugt Kommune Demenspolitik Jammerbugt Kommune Udredning og diagnosticering - Der skal findes let tilgængelige informationer for alle borgere om demens og tidlige symptomer. - Alle borgere med demenssymptomer har ret

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling. Formålet med kliniske retningslinjer

Læs mere

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2007

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2007 Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Gymnasiepædagogik Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2007 Forord: Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier afholder kurser for

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Adresse: Rådmandsengen 1A, 4700 Næstved Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Hanne

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Deltagerne vil efter endt forløb, med rette, kunne kalde sig eksperter i behovsdreven innovation til sundhedsområdet. Side 2 af 10

Deltagerne vil efter endt forløb, med rette, kunne kalde sig eksperter i behovsdreven innovation til sundhedsområdet. Side 2 af 10 BioMedical Design er en interdisciplinær og toneangivende efteruddannelse. Formålet med efteruddannelsen er, at uddanne mennesker der kan tænke og agere kreativt og løsningsorienteret samt identificere

Læs mere

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Demensområdet Handling hvilken indsats iværksættes? Tidlig opsporing og indsats. Materiale udarbejdes til rådgivning og vejledning:

Læs mere

B &U-psykiatrisk klinik, Næstved

B &U-psykiatrisk klinik, Næstved B &U-psykiatrisk klinik, Næstved Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at

Læs mere

Den palliative indsats overfor lungepatienter. Børn og unge som pårørende - reaktioner og behov, når forældre rammes af en livstruende sygdom

Den palliative indsats overfor lungepatienter. Børn og unge som pårørende - reaktioner og behov, når forældre rammes af en livstruende sygdom FYI har ansøgt Almen Medicinsk Efteruddannelsesudvalg om godkendelse af konferencen til refusion for to dage Palliation 2014 KONFERENCE DEN 29. OG 30. OKTOBER 2014 Scandic Sydhavnen, København Hør talere

Læs mere

Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune

Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune Træning, aktivitet og rehabilitering (TAR) i Faaborg-Midtfyn kommune består af 4 teams. Et i henholdsvis Faaborg, Broby, Gislev og et i

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Afsnit M2 er organisatorisk placeret under Region Midtjylland, Aarhus Universitets Hospital, Risskov, Afdeling M. Afdeling

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

UNDERVISNING I DEMENS

UNDERVISNING I DEMENS UNDERVISNING I DEMENS Katalog over demensrelaterede kurser udbudt af Demens- og HjerneCentrum Aarhus til medarbejdere i Aarhus kommune i foråret 2016 Demens- og HjerneCentrum Aarhus arbejder ud fra et

Læs mere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere 2016 Praktiske oplysninger Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her TILMELDING Bekræftelse på tilmeldingen sendes til kursusdeltageren

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006 Syddansk Universitet Lægeuddannelsens egnede, måske egnede og uegnede Hvordan identificeres de? Udvælgelse, godkendelse og frasortering er temaet for

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Program Træning som behandling af hjertepatienter

Program Træning som behandling af hjertepatienter Læringsmål Program Træning som behandling af hjertepatienter Modul 1: 4. 6. oktober 2016 Modul 2: 24. november 2016 Hvidovre Hospital, Undervisningsbygningen Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre Modul 1: Lokale

Læs mere

Varde kommune. Demensstrategi 2013-2017

Varde kommune. Demensstrategi 2013-2017 Varde kommune Demensstrategi 2013-2017 13/749 5686/13 Indholdsfortegnelse Demensstrategi 2013-2017... 2 Baggrund:... 2 Vision for demensstrategien i Varde Kommune... 3 Målgruppen:... 3 Vision:... 3 Demensstrategien

Læs mere

Valgfri specialefag for SSA uddannelsen trin 2

Valgfri specialefag for SSA uddannelsen trin 2 Indhold Palliation 2 Den opererede borger/patient Velfærdsteknologi Rehabilitering 2 Demens 2 Ledelse og organisation (afventer fra ansvarlige for faget) 1 Palliation 2 På dette valgfri specialefag arbejdes

Læs mere

HÆMATOLOGISK AFDELING R

HÆMATOLOGISK AFDELING R Karakteristika for hæmatologiske patientforløb Hæmatologiske sygdomme kræver ofte langvarig behandling og medfører at patienternes immunforsvar er svært påvirket. At leve med et svært påvirket immunforsvar

Læs mere

Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne?

Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne? Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne? Program for Teknologirådets konsensuskonference om hjerneforskning den. 4, 5. & 7. November 2005 i Fællessalen på Christiansborg. 1. session: Fredag

Læs mere

UNDERVISNING I DEMENS

UNDERVISNING I DEMENS UNDERVISNING I DEMENS Katalog over demensrelaterede kurser udbudt af DemensCentrum Aarhus til medarbejdere i Aarhus kommune i efteråret 2015 Viden udfordrer demensen Undervisning efterår 2015 DemensCentrum

Læs mere

Bilag til ansøgning om Akademiuddannelse i sundhedspraksis

Bilag til ansøgning om Akademiuddannelse i sundhedspraksis Dato: 31. januar 2017 Bilag til ansøgning om Akademiuddannelse i sundhedspraksis Indhold 1 Bilag 1: Redegørelse for behovet fremover... 2 1.1 Generel opkvalificering af social- og sundhedsassistenter til:...

Læs mere

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige behov

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen gældende fra januar 2017 1 Indholdsfortegnelse: Samarbejde med borgeren med demens og pårørende 3 Kost og motion til udsatte grupper

Læs mere

DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS

DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS Forløbsprogram for patienter med Demens Samarbejde på tværs mellem hospitaler, almen praksis og kommuner i Region Hovedstaden. Januar 2011 DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS Uddrag af Forløbsprogram

Læs mere

Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne?

Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne? Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 19 Offentligt Hvordan skal vi bruge den nye viden om menneskets hjerne? Program for Teknologirådets konsensuskonference om hjerneforskning den 4,

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Årsberetning 2010 DEMENSKLINIKKEN, OUH. Demensklinikken, OUH. Marts 2011

Årsberetning 2010 DEMENSKLINIKKEN, OUH. Demensklinikken, OUH. Marts 2011 Årsberetning 2010 DEMENSKLINIKKEN, OUH Marts 2011 Demensklinikken, OUH Indholdsfortegnelse Side 3 Demensklinikkens fremtid og perspektiv Formål Demensklinikkens mission Demensklinikkens vision Demensklinikkens

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1

Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1 Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1 Dette er Kolding Kommunes informationspjece om demens. Pjecen er et supplement til pjecen Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune. Pjecen er

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Åbne KRAP kurser 8 dage i Ålborg og Middelfart, efteråret 2012

Åbne KRAP kurser 8 dage i Ålborg og Middelfart, efteråret 2012 Åbne KRAP kurser 8 dage i Ålborg og Middelfart, efteråret 2012 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, der arbejder med udsatte børn og unge KRAP er udviklet som et integreret

Læs mere

Kriseberedskab. - information til personale om, hvordan du skal handle, når der opstår en akut situation

Kriseberedskab. - information til personale om, hvordan du skal handle, når der opstår en akut situation Kriseberedskab - information til personale om, hvordan du skal handle, når der opstår en akut situation Akutte situationer En akut situation opstår pludseligt, er uforudsigelig og svær at forberede sig

Læs mere

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus !!" # $% &# Jf. hospitalsplanen, indgår geriatri i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser enten i form af egentlig afdeling/funktion eller i form af aftaler om assistance fra andre hospitaler.

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

29. 30. september 2016

29. 30. september 2016 Dokumentationspraksis mellem faglighed og teknologi Dokumentationsrådet sætter i år fokus på hvordan faglighed og patientfokus bevares, når arbejdsgange, teknologi og forventninger til sygeplejersken er

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere