KURSER & KONFERENCER 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KURSER & KONFERENCER 2009"

Transkript

1 KURSER & KONFERENCER 2009

2

3 VELKOMST Dette er det første kursuskatalog fra Nationalt Videnscenter for Demens. Kataloget er til alle, der arbejder professionelt med demenssygdomme, patienter og pårørende. Danmark har omkring demente, det er så mange, at demens betegnes som en folkesygdom. Derfor er der også rigtig mange ansatte i social- og sundhedssektoren, som dagligt bliver udfordret i mødet med demente. Samtidig er hele området inde i en rivende udvikling. Det gælder inden for forskning, der konstant søger nye metoder til udredning, diagnosticering og behandling. Og det gælder inden for pleje af demente samt rådgivning af pårørende. Derfor er der også et konstant behov for ny viden og efteruddannelse, og det er ikke uden stolthed, at Nationalt Videnscenter for Demens nu præsenterer sit første kursuskatalog. Nationalt Videnscenter for Demens blev etableret i 2007 med det formål at understøtte den sundhedsfaglige udvikling inden for demensområdet i Danmark. Centret arbejder med udredning og behandling samt forskning, og samtidig har vi fokus på vidensdeling og uddannelse. I kataloget for 2009 er der en bred vifte af tilbud om kompetenceløft til alle faggrupper, der arbejder professionelt med demens. Alle tilbud er udformet i samarbejde med nogle af landets ypperste eksperter. Aktiviteterne finder sted både øst og vest for Storebælt. Nationalt Videnscenter for Demens tilbyder desuden at skræddersy kurser ud fra specifikke ønsker eller behov i samarbejde med kommuner, hospitaler, faglige organisationer og andre, der har brug for viden. Forespørgsler om skræddersyede kurser og forslag til næste års kursuskatalog er yderst velkomne allerede nu. Vi håber at kunne byde rigtig mange velkommen som kursister i Gunhild Waldemar Leder af Nationalt Videnscenter for Demens Ane Eckermann Kursusleder 3

4 OVERSIGT Aktivitet Dato Faggruppe Sted Side SPECIALISTKURSUS Neurodegenerative demenssygdomme sygdomslære og diagnostik Marts Psykologer København 4 KASUISTIKKURSER Demenssygdomme diagnostik og farmakologisk behandling April Juni Læger og psykologer Århus København 5 Faldgruber i demensdiagnostik differentialdiagnostiske problemstillinger og comorbiditet TEMAKURSER Læger og September Psykologer Roskilde 6 Pleje af patienter med frontotemporal demens Juni November Demenskoordinatorer, demenskonsulenter og plejepersonale Ålborg Næstved 7 Forklar demens et kursus i formidling Januar Marts September Demenskoordinatorer, demenskonsulenter og andre, der er ansvarlige for formidling om demens til øvrige personalegrupper København Århus København 8 Forebyggelse af magtanvendelse i demensplejen September November Demenskoordinatorer, demenskonsulenter og plejepersonale Århus Odense 9 Succes med rådgivning! April Oktober Demenskoordinatorer, demenskonsulenter og andre fagpersoner, der rådgiver demente og pårørende Korsør Herning 10 Den demente patient i almen praksis September Praktiserende læger og andet praksispersonale Kgs. Lyngby 11 4

5 OVERSIGT Aktivitet Dato Faggruppe Sted Side KONFERENCER DemensDagene 2009 Maj Faggrupper, der arbejder inden for demensområdet København 12 Netværkskonference for sundhedsfagligt personale Oktober Fagpersoner ansat ved demensenheder i Danmark Odense 13 Forskningskonference November Faggrupper, der arbejder inden for demensområdet København 14 DIVERSE Skræddersyede kurser 15 E-learning 16 Tilmelding 17 Praktiske oplysninger 18 Undervisningssteder 19 Egne noter 20 Tilmeldingsblanket Tilmeldingsblanket - Neurodegenerative demenssygdomme Vi tager forbehold for eventuelle ændringer. 5

6 SPECIALISTKURSUS Psykologer Neurodegenerative demenssygdomme sygdomslære og diagnostik Formål: Kurset giver deltagerne viden om de hyppigst forekommende neurodegenerative demenssygdomme med henblik på at kunne medvirke til at diagnosticere patienter med symptomer på demens. Tema: Kurset gennemgår forskellige årsager til demens: Alzheimers sygdom, mild cognitive impairment, Lewy body-demens, frontotemporal demens. Desuden ser vi på epidemiologi, neuropsykologisk undersøgelse samt billeddiagnostik ved demens, biomarkører, genetiske aspekter samt medicinsk behandling af demenssygdomme. Form: Kurset strækker sig over to dage. Undervisningen veksler mellem oplæg og diskussion. Patientdemonstrationer vil løbende blive anvendt. Målgrupper: Psykologer tilmeldt den neuropsykologiske specialistuddannelse og andre psykologer, der arbejder med demensudredning. Deltagerantal: Minimum 20 og maksimum 50 deltagere. Kursusledere: Specialist og supervisor i neuropsykolog, cand.psyk. Jette Stokholm, Nationalt Videnscenter for Demens Neuropsykolog, cand.psyk., ph.d. Asmus Vogel, Nationalt Videnscenter for Demens Godkendelse: Ny ordning: 12 timer under emneområde 3.9 (demensudredning) for følgende specialistuddannelser: Neuropsykologi, Børneneuropsykologi, Børnepsykologi, Gerontopsykologi, Pædagogisk psykologi, Psykopatologi. Gammel ordning for Neuropsykologi: 12 timer under sygdomslære. Kursus nr Dato 12. og 13. marts 2009 Sted Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø Psykiatrisk Centers Auditorium indgang 61A Tid kl. 09:30 17:00 og 08:30 16:00 Gebyr kr ,00 (inkl. forplejning) Tilmeldingsfrist 23. februar 2009 OBS: Benyt særlig tilmeldingsblanket 6

7 KASUISTIKKURSUS Læger og psykologer Demenssygdomme diagnostik og farmakologisk behandling Formål: På kurset præsenteres aktuelle kliniske problemstillinger i form af kasuistikker med deltagelse af patienter og pårørende. Kurset lægger op til erfaringsudveksling med faglig diskussion om brug af udredningsmetoder og behandlingsprincipper. Speciallæger inden for neurologi, psykiatri og geriatri samt en neuropsykolog deltager som ekspertpanel i diskussionen. Målgrupper: Speciallæger i neurologi, geriatri og psykiatri, almen praktiserende læger samt psykologer, der arbejder med demensudredning. Deltagerantal: Minimum 20 og maksimum 75 deltagere. Kursusledere: Århus: Overlæge, Hans Brændgaard, Demensklinikken, Århus Sygehus Overlæge, dr.med. Steen Hasselbalch, Nationalt Videnscenter for Demens København: Overlæge, ph.d. Peter Høgh, Hukommelsesklinikken, Roskilde Sygehus Overlæge, dr.med. Birgitte Bo Andersen, Nationalt Videnscenter for Demens Godkendelse: Kurset søges godkendt som efteruddannelsesaktivitet for praktiserende læger. Kurset i Århus gennemføres i samarbejde med Demensklinikken, Århus Sygehus Kursus nr Dato 28. april juni 2009 Sted Århus Universitetshospital Rigshospitalet Århus Sygehus Blegdamsvej 9 Nørrebrogade København Ø 8000 Århus C Auditorium Psykiatrisk Centers Kirurgisk Auditorium indgang 61A Tid kl. 10:00 15:30 kl. 10:00 15:30 Gebyr kr ,00 (inkl. forplejning) kr ,00 (inkl. forplejning) Tilmeldingsfrist 27. marts maj

8 TEMAKURSUS Læger og psykologer Faldgruber i demensdiagnostik differentialdiagnostiske problemstillinger og comorbiditet Formål: Deltagerne opnår viden om de hyppigst forekommende faldgruber i demensdiagnostikken. Der fokuseres dels på sygdomme og tilstande, som kan forveksles med demens, dels på sygdomme og tilstande, der kan forværre eller sløre det kliniske billede hos patienter med demens. Tema: Selv for erfarne klinikere kan det være vanskeligt at stille præcise demensdiagnoser. Et af problemerne er de mange somatiske og psykiske tilstande, der giver symptomer, som kan forveksles med eller påvirke det kliniske billede ved demenssygdomme. Form: Kurset veksler mellem oplæg og diskussion. Undervisningen vil i stor udstrækning være baseret på cases. Målgrupper: Speciallæger i neurologi, geriatri og psykiatri, almen praktiserende læger samt psykologer, der arbejder med demensudredning. Deltagerantal: Minimum 20 og maksimum 40 deltagere. Kursusledere: Ledende overlæge, speciallæge i geriatri, ph.d. Finn Rønholt, Gentofte Hospital Speciallæge i neurologi, overlæge, dr.med. Birgitte Bo Andersen, Nationalt Videnscenter for Demens Godkendelse: Kurset søges godkendt som efteruddannelsesaktivitet for praktiserende læger. Kursus nr Dato 3. september 2009 Sted Roskilde Sygehus Køgevej Roskilde Auditoriet, indgang 24 mødelokale 1+2 Tid kl. 10:00 16:00 Gebyr kr ,00 (inkl. forplejning) Tilmeldingsfrist 3. august

9 TEMAKURSUS Demenskoordinatorer, demenskonsulenter og plejepersonale Pleje af patienter med frontotemporal demens Formål: Deltagerne bliver i stand til at planlægge og koordinere et vellykket plejeforløb for patienter med frontotemporal demens. Tema: Plejen af patienter med frontotemporal demens er ofte vanskelig og stiller store krav til en koordineret indsats i plejegruppen. Med udgangspunkt i sygdommene semantisk demens og frontotemporal demens præsenteres deltagerne for en række særlige pædagogiske og plejemæssige principper, der kan anvendes overfor disse patienter. Form: Der veksles mellem oplæg og dialog. Desuden vises filmklip, som oplæg til diskussion. Målgrupper: Demenskoordinatorer og demenskonsulenter samt plejepersonale, der arbejder med at tilrettelægge pleje og omsorg for demente. Deltagerantal: Minimum 15 og maksimum 40 deltagere. Undervisere: Sygeplejerske, demenskoordinator Mette Abrahamsen, Næstved Kommune Speciallæge i psykiatri, overlæge Rolf Bang Olsen, Middelfart Sygehus Kursus nr Dato 10. juni november 2009 Sted Videncenter for kommunikation og Grønnegades Kaserne, Kulturcenter læring i sundhedssektoren Grønnegade 10 University College Nordjylland 4700 Næstved Selma Lagerløfs Vej 2, Lokale 456 Lokale Smedjen 9220 Aalborg Ø Tid kl. 09:30 15:30 kl. 09:30 15:30 Gebyr kr. 975,00 (inkl. forplejning) kr. 975,00 (inkl. forplejning) Tilmeldingsfrist 8. maj oktober

10 TEMAKURSUS Demenskoordinatorer og demenskonsulenter Forklar Demens et kursus i formidling Formål: Deltagerne opnår kendskab til forskellige pædagogiske metoder, greb og værktøjer, der gør det lettere at formidle viden om demens. Tema: Det kan være svært at lære andre det, man selv ved. Kurset giver pædagogiske metoder til at forklare demens for andre faggrupper. Målgrupper: Demenskoordinatorer, demenskonsulenter, sygeplejersker og andre, som er ansvarlige for formidling af demens til andre personalegrupper. Kursisterne forventes således at have viden om demens, men at være uden eller med begrænset kendskab til undervisning. Form: Over to forskudte kursusdage veksles mellem oplæg og dialog. Kursisterne forventes at bidrage med egne erfaringer, der inddrages i de pædagogiske refleksioner, ligesom der vil være en hjemmeopgave. Deltagerne får udleveret materiale til hjemmeopgaven. Deltagerantal: Minimum 15 og maksimum 20 deltagere. Undervisere: Sygeplejerske, Cand.pæd., ph.d. studerende Marianne Eilsø, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Sygeplejerske, master i voksenpædagogik Lis Christoffersen, Nationalt Videnscenter for Demens Demenskoordinator, master i sundhedspædagogik Ane Eckermann, Nationalt Videnscenter for Demens Kurset i Århus gennemføres i samarbejde med DemensCaféen i Århus. Kursus nr Dato 30. januar 2009 modul marts 2009 modul 2 Sted Rigshospitalet Nationalt Videnscenter for Demens - afsnit 7622 opgang 76, 2. sal Tagensvej København N Tid kl. 10:00 15:30 Tilmeldingsfrist Fuldt optaget marts 2009 modul maj 2009 modul 2 Marselisborg Centret P.P. Ørrumsgade 11 Bygning 8, 1. sal 8000 Århus kl. 10:00 15:30 Tilmeldingsfrist Fuldt optaget sept modul nov modul 2 Rigshospitalet Nationalt Videnscenter for Demens - afsnit 7622 opgang 76, 2. sal Tagensvej København N kl. 10:00 15:30 Tilmeldingsfrist Fuldt optaget 10

11 TEMAKURSUS Demenskoordinatorer, demenskonsulenter og plejepersonale Forebyggelse af magtanvendelse i demensplejen Formål: Deltagerne får gennemgået og diskuterer forskellige pædagogiske og plejemæssige tiltag og principper, som kan anvendes for at forbygge konfliktsituationer i demensplejen. Tema: Omsorg for demente kan ofte stille plejepersonalet i et dilemma mellem respekten for borgerens ret til selvbestemmelse og personalets pligt til at gribe ind for at undgå omsorgssvigt. På kurset sættes fokus på de særlige udfordringer, man kan møde i det daglige arbejde med demente i hjemmeplejen og på plejehjem. Der gives viden om og inspiration til, hvordan man kan forebygge vandren, råben og udadreagerende adfærd. Form: Der veksles mellem oplæg og diskussion. Undervisningen vil i stor udstrækning være baseret på cases. Målgrupper: Demenskoordinatorer og demenskonsulenter samt plejepersonale der arbejder med demente. Deltagerantal: Minimum 15 og maksimum 25 deltagere. Undervisere: Sygeplejerske, selvstændig demenskonsulent Susanne Rishøj Cand.jur., ph.d. Dorthe Vennemose Buss, Nationalt Videnscenter for Demens Kurset i Århus gennemføres i samarbejde med DemensCaféen i Århus. Kursus nr Dato 30. september november 2009 Sted Marselisborg Centret Odense P.P. Ørrumsgade 11 Endeligt sted annonceres i Bygning 8, 1. sal løbet af foråret Århus Tid kl. 09:30 15:30 kl. 09:30 15:30 Gebyr kr. 875,00 (inkl. forplejning) kr. 875,00 (inkl. forplejning) Tilmeldingsfrist 28. august oktober

12 TEMAKURSUS Demenskoordinatorer og demenskonsulenter Succes med rådgivning! Formål: At deltagerne opnår viden og færdigheder, der sætter dem i stand til at gennemføre rådgivning og vejledning til demente og deres pårørende. Tema: Såvel patienter, der får stillet en demensdiagnose, som de pårørende har brug for viden, rådgivning og støtte. Hvis diagnosen bliver stillet tidligt i sygdomsforløbet, har den demente selv mulighed for at tage stilling til fremtiden og de problemer, som sygdommen medfører. Dette kursus sætter fokus på en rådgivningsmetode, som er afprøvet i det videnskabelige interventionsprojekt, DAISY. Her er målet at styrke den demente og de pårørendes ressourcer med afsæt i personlige ønsker og værdier. Form: Der veksles mellem oplæg og dialog. DAISY-undersøgelsens principper og praktiske redskaber vil blive gennemgået og diskuteret. Se også Målgrupper: Demenskoordinatorer, demenskonsulenter og andre fagpersoner, der rådgiver demente og deres pårørende. Deltagerantal: Minimum 15 og maksimum 30 deltagere. Undervisere: Cand.jur., ph.d. Dorte Vennemose Buss, Nationalt Videnscenter for Demens Demenskoordinator, master i sundhedspædagogik Ane Eckermann, Nationalt Videnscenter for Demens Kursus nr Dato 27. april oktober 2009 Sted Fælleshuset Center for Kommunikation Nygade 47 Bramsvej Korsør 7400 Herning Tid kl. 09:30 15:30 kl. 09:30 15:30 Gebyr kr. 475,00 (inkl. forplejning) kr. 475,00 (inkl. forplejning) Tilmeldingsfrist 27. marts september

13 TEMAKURSUS Praktiserende læger og andet praksispersonale Den demente patient i almen praksis Formål: Hensigten med kurset er at give ansatte i almen praksis nogle redskaber, som kan forbedre samarbejdet med den demente patient. Tema: Den praktiserende læge har et stort ansvar over for demente patienter og deres pårørende og fungerer ofte som nøgleperson mellem primær og sekundær sektor. Kurset gennemgår Dansk Selskab for Almen Medicins kliniske vejledning Identifikation og udredning af demens og demenslignende tilstande i almen praksis. Endvidere præsenteres en ny kvalitetsmodel, der er et styringsværktøj, der også hjælper praksispersonale til at sikre opfølgning af demente og andre skrøbelige patienter i almen praksis. Form: Der veksles mellem oplæg, diskussion og praktiske øvelser. Kurset strækker sig over en eftermiddag og foregår i en lægepraksis. Målgrupper: Læger, sygeplejersker og lægesekretærer i almen praksis. Deltagerantal: Minimum 15 og maksimum 25 deltagere. Undervisere: Praktiserende læge, ph.d. Frans Waldorff Konsultationssygeplejerske Anne Bang Gribsvad Godkendelse: Kurset søges godkendt som efteruddannelsesaktivitet for praktiserende læger. Kursus nr Dato 29. september 2009 Sted Lægehuset Agervang Kgs. Lyngby Tid kl. 13:00 16:30 Gebyr kr. 500,00 (inkl. forplejning) Tilmeldingsfrist 29. august

14 KONFERENCE DemensDagene 2009 DemensDagene er en årligt tilbagevendende tværfaglig konference for alle, der arbejder inden for demensområdet. Konferencen, der efterhånden tiltrækker omkring deltagere fra hele landet, strækker sig over to dage og er et godt tilbud om videreuddannelse for ledere og medarbejdere inden for social- og sundhedsområdet. På konferencen præsenteres et bredt udpluk af den nyeste viden, og der er mulighed for at mødes med kolleger og samarbejdspartnere fra hele landet. Målgrupper: DemensDagene henvender sig bredt til fagpersoner og ledere, der arbejder med demens: Demenskonsulenter og demenskoordinatorer Ledere fra social- og sundhedsområdet Læger Psykologer Pædagoger Social- og sundhedsassistenter Socialrådgivere Sygeplejersker Terapeuter Pårørende og frivillige i foreningsarbejde kan også have glæde af at deltage i konferencen. Tid og sted: Konferencen finder sted i Bella Center, København den maj Pris: kr ,00 ved tilmelding senest den 3. april Ved senere tilmelding er prisen kr ,00. Tilmelding: På kan du tilmelde dig. Her kan du også finde konferencens program. Yderligere information: Sekretær Birgitte Boeskov telefon

15 KONFERENCE Netværkskonference for sundhedsfagligt personale i demensenheder I 2008 afholdt Nationalt Videnscenter for Demens den første endagskonference for demensudredningsenheder i Danmark. Netværkskonferencen vil være en årlig tilbagevendende begivenhed, og formålet er at etablere og vedligeholde et nationalt samarbejde og fagligt netværk på tværs af enheder og faglig tilgang. Konferencen 2009 indledes med indlæg fra en internationalt anerkendt demensforsker. Der præsenteres desuden resultater og erfaringer fra hjemlige forskningseller udviklingsprojekter, og der afsættes tid til endelig diskussion blandt egne fagfæller. Målgrupper: Psykiatriske, neurologiske og geniatriske læger, psykologer, sygeplejersker, sekretærer, socialrådgivere og andet personale ansat på enheder, hvor man varetager udredning, behandling og opfølgning af patienter med demenssygdomme. Deltagerantal: Maksimum 125 deltagere. Enheder, som ønsker at præsentere resultater fra forsknings- eller udviklingsprojekter på konferencen, anmodes om at kontakte kursusleder Ane Eckermann. Mødeleder: Specialeansvarlig overlæge Annette Lolk, Demensklinikken, psykiatrisk afdeling, Odense Universitetshospital Kursus nr Dato 21. oktober 2009 Sted Odense Endeligt sted annonceres i løbet af foråret 2009 Tid kl. 10:00 15:30 (registrering fra kl. 09:00) Gebyr kr. 250,00 (inkl. forplejning) Tilmeldingsfrist 9. oktober

16 KONFERENCE Forskningskonference anno 2009 Nationalt Videnscenter for Demens afholdt sidste år forskningskonferencen Demensforskning anno 2008 med præsentation af den nyeste forskning på demensområdet. 350 sundhedsfaglige personer, der arbejder på demensområdet, deltog fra hele landet. Nationalt Videnscenter for Demens vil fremover afholde en årlig forskningskonference og give fagpersoner mulighed for at få indblik i den demensforskning, der finder sted nationalt og internationalt. I 2009 sætter vi fokus på forskningen inden for feltet: DEMENS OG DEPRESSION Det endelige program er under udarbejdelse og bliver annonceret på Videnscentrets hjemmeside i foråret Af foreløbige temaer konferencen belyser er for eksempel: Kognitive forstyrrelser ved depression Sammenhængen mellem depression og demens Diagnosticering og behandling af depression hos demente Form: Konferencen består af såvel længere oversigtsforedrag som kortere præsentationer af forskningsprojekter. Nogle af indlæggene holdes på engelsk. Målgruppe: Læger, psykologer, sygeplejersker, demenskonsulenter og demenskoordinatorer samt andre fagpersoner, der arbejder med demens. Deltagerantal: Maksimum 350 deltagere. Kursus nr Dato 27. november 2009 Sted Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø Auditorium 1 Tid kl. 10:00 15:30 (registrering fra kl. 9:00) Gebyr kr. 250,00 (inkl. forplejning) Tilmeldingsfrist 14. november

17 SKRÆDDERSYEDE KURSER Bestem selv Nationalt Videnscenter for Demens tilbyder at bistå kommuner, hospitaler, institutioner og andre organisationer, der har berøring med demensområdet, at skræddersy et kursus. Er der brug for specialiseret viden på demensområdet, tilbyder Videnscentret at organisere et kursusforløb målrettet efter behov og ønsker. Der er mulighed for både kortvarige kurser og længerevarende forløb. Fakta om ordningen: Undervisningen tilpasses målgruppens faglige niveau. Nationalt Videnscenter for Demens planlægger kurset og finder de undervisere, der er bedst kvalificerede til at give den viden, der efterspørges. Økonomi: Prisen på de skræddersyede kurser afhænger af kursernes omfang samt antal af undervisere og disses faglige baggrund. Undervisningssted og forplejning aftales ligeledes individuelt. Eksempel på et skræddersyet kursus: Uddannelse af demensvejledere Styregruppen for Den Bornholmske Samarbejdsmodel og Bornholms Sundhedsog Sygeplejeskole har i samarbejde med Nationalt Videnscenter for Demens udviklet et kursusforløb målrettet social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Formålet med kurset er at øge medarbejdernes kompetencer i forbindelse med deres nye funktion som demensvejledere. I alt 50 medarbejdere skal gennemgå et kursusforløb på dag. Nationalt Videnscenter for Demens er ansvarlig for temaer som uddybende viden om demenssygdomme, diagnostik og medicinsk behandling, hjernens anatomi og kognitive funktion, udadreagerende adfærd, pleje og omsorg for den demente og den pårørende samt juridiske forhold ved demens. Vi ser frem til at modtage henvendelser på eller på telefon

18 E-LEARNING Lær om demens Lær om demens på din computer Fagpersoner, der arbejder med demens til daglig, men har brug for at få opfrisket deres viden om demenssygdomme, behandling og pleje, kan have glæde af dette e-learningkursus. E-learning er en elektronisk baseret undervisningsform, som giver mulighed for i fred og ro at blive ført ajour på demensområdet. E-learningprogrammet giver adgang til forskelligt undervisningsmateriale samt mulighed for at sætte egen viden på prøve gennem øvelser og test. E-learning giver mulighed for at: tilegne sig viden om demens, når og hvor det passer bedst. lære og repetere viden om demens i eget tempo. For at benytte e-learningprogrammet er det nødvendigt med adgang til internettet. E-learningprogrammet bliver tilgængeligt i løbet af foråret 2009 på: 18

19 PRAKTISKE OPLYSNINGER Tilmelding Udfyld tilmeldingsblanketten bagerst i kataloget. Den findes også på hjemmesiden Husk at udfylde en blanket pr. person pr. kursus. Blanketten sendes via post, fax eller til Nationalt Videnscenter for Demens. Når Nationalt Videnscenter for Demens har modtaget din tilmelding, får du en skriftlig bekræftelse på den mailadresse, du oplyste på tilmeldingsblanketten. Nogle kurser har begrænset antal pladser, og de fyldes op efter først til mølle princippet. Betaling Efter tilmeldingsfristens udløb sender vi en elektronisk faktura eller et indbetalingskort til den opgivne faktureringsadresse. Tilmelding er bindende. Kursusgebyret refunderes ikke, men er man forhindret i at deltage, kan tilmeldingen overdrages til en kollega. Husk at give besked! Program Senest en uge før kursusstart vil du modtage en mail med endeligt program og andre praktiske oplysninger samt evt. kursusmateriale. Men du vil ofte kunne finde informationerne på vores hjemmeside tidligere. Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet, afsnit 7661 Blegdamsvej København Ø Telefon: Fax:

20 KONTAKT Nationalt Videnscenter for Demens Ønskes yderligere information, eller har du ideer til kommende aktiviteter, er du altid velkommen til at kontakte os. Kursusleder: Ane Eckermann Dir. tlf.: Kursusadministrator: Ditte Majgaard Jensen Dir. tlf.: Besøgsadresse: Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet Tagensvej 20, opgang 76, 6. sal 2200 København N Tlf Postadresse: Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet, afsnit 7661 Blegdamsvej København Ø 20

21 UNDERVISNINGSSTEDER Kursus nr. Undervisningssted Lokale Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø Århus Universitetshospital Århus Sygehus Nørrebrogade Århus C Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø Roskilde Sygehus Køgevej Roskilde Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej Aalborg Ø Grønnegades Kaserne, Kulturcenter Grønnegade Næstved Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet Tagensvej København N Marselisborg Centret P.P Ørumsgade Århus C Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet Tagensvej København N Marselisborg Centret 1009 P.P Ørumsgade Århus C 1109 Annonceres på Fælleshuset 1209 Nygade Korsør Center for Kommunikation 1309 Brahmsvej Herning Lægehuset 1409 Agervang Kgs. Lyngby Bella Center DemensDagene 2009 Center Boulevard København S 1609 Annonceres på Rigshospitalet 1709 Blegdamsvej København Ø Psykiatrisk Centers Auditorium, indgang 61 A Kirurgisk auditorium Psykiatrisk Centers Auditorium, indgang 61 A Auditoriet, indgang 24 mødelokale 1+2 Lokale 456 Lokale Smedjen Opgang 76, 2. sal afsnit 7622 Bygning 8, 1. sal Opgang 76, 2. sal afsnit 7622 Bygning 8, 1. sal Auditorium 1 21

22 EGNE NOTER 22

23 TILMELDING Brug venligst BLOKBOGSTAVER ved udfyldning af blanketten. KUN én tilmelding pr. blanket. Tilmelding til Kursus: Kursusnr. Fornavn: Profession: Efternavn: Ansættelsessted: Faktureringsadresse: EAN-nr.*): Gade: Postnr.: By: Land: Telefon: Tilmeldingsgebyr incl. forplejning (momsfri) Betaling: Når tilmelding er modtaget, fremsendes der umiddelbart efter en skriftlig bekræftelse på tilmeldingen til den opgivne adresse. Efter tilmeldingsfristens udløb vil der blive fremsendt en elektronisk faktura eller et indbetalingskort til den opgivne faktureringsadresse. *) Hvis faktureringsadressen er en offentlig institution, SKAL institutionens EAN-nr. oplyses. HUSK Dato: Tilmelding er bindende. Kursusgebyret refunderes ikke, men er man forhindret i at deltage, kan tilmeldingen overdrages til en kollega. Underskrift: Denne tilmeldingsblanket skal returneres i udfyldt stand pr. post, fax eller til: Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet, afsnit 7661 Blegdamsvej 9 DK-2100 København Ø Telefon: Fax:

24

25 NEURODEGENERATIVE DEMENSSYGDOMME marts 2009, Auditorium 61 A, Rigshospitalet Brug venligst BLOKBOGSTAVER ved udfyldning af blanketten. Tilmelding Fornavn: Efternavn: Ansættelsessted: Faktureringsadresse: Profession: EAN-nr.*): Gade: Postnr.: By: Land: Telefon: Fax: Tilmeldingsgebyr (momsfri) Pris pr. person (inkl. evt. forplejning) Neurodegenerative demenssygdomme - sygdomslære og diagnostik Kr ,00 SÆT X Medlemskab af Selskabet Danske Neuropsykologer Tilmeldt den neuropsykologoske specialistuddannelse Betaling: Når tilmelding er modtaget, fremsendes der umiddelbart efter en skriftlig bekræftelse på tilmeldingen til den opgivne adresse. Efter tilmeldingsfristens udløb vil der blive fremsendt en elektronisk faktura eller et indbetalingskort til den opgivne faktureringsadresse. *) Hvis faktureringsadressen er en offentlig institution, SKAL institutionens EAN-nr. oplyses. Tilmelding er bindende og derfor kan tilmeldingen IKKE refunderes HUSK Dato: Underskrift: Denne tilmeldingsblanket skal returneres i udfyldt stand senest 23. februar 2009 pr. post, fax eller til: Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet, afsnit 7661 Blegdamsvej 9 DK-2100 København Ø Telefon: Fax:

26

27 Redaktion: Nationalt Videnscenter for Demens Redaktionen sluttet den 20. januar 2009 Grafisk design: Peter R. Lassen, Idon Tryk Tryk & produktion: Idon Tryk -

28 Nationalt Videnscenter for Demens har fået uvurderlig hjælp til at finde undervisningslokaler med mere. Vi takker: DemensCafeen i Århus Demensklinikken, Århus Sygehus Hukommelsesklinikken, Roskilde Sygehus Demensklinikken, Odense Universitetshospital Demenskonsulent Mette Abrahamsen, Næstved Kommune Demenskonsulent Lone Rehder, Slagelse Kommune Sygeplejerske Marianne Refslund, Herning Sygehus Projektleder Aase Marie Ottesen, Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren - University College Nordjylland Tak til Sygekassernes Helsefond og Sundhedsministeriet for økonomisk støtte til Nationalt Videnscenter for Demens

Demenskoordinatoruddannelsen

Demenskoordinatoruddannelsen Demenskoordinatoruddannelsen på diplomniveau studiestart den 2. september, 2013 Hold 39 Den velkendte uddannelse tilpasset tidens krav gennemføres over 3 internatmoduler Gennemført uddannelse og bestået

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2011

KURSER & KONFERENCER 2011 KURSER & KONFERENCER 2011 Velkomst Gunhild Waldemar Leder af Nationalt Videnscenter for Demens Ane Eckermann Kursusleder KURSER OG KONFERENCER OM DEMENS 2011 Det er en fornøjelse endnu engang at kunne

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen W

Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen W Sårkursus Maj 2007 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev T 74227722 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk Kursets relevans Udviklingen

Læs mere

invitation til Palliationskurset 2015.

invitation til Palliationskurset 2015. Thisted den 20. maj 2015 invitation til Palliationskurset 2015. Kære samarbejdspartner Det Palliative Team i Thisted fremsender hermed invitation med program og tilmeldingsblanket for Palliationskurset

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2015

KURSER & KONFERENCER 2015 URSER & ONFERENCER 2015 VELKOMST Styrk din faglige viden om demens Kære læser Vi er stolte over at kunne præsentere kurser, temadage og konferencer for 2015. Vi har sammensat et spændende program, som

Læs mere

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007 SÅR Længerevarende Efteruddannelse Maj 2007 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev T 74227722 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk Længerevarende

Læs mere

UNDERVISNING I DEMENS

UNDERVISNING I DEMENS UNDERVISNING I DEMENS Katalog over demensrelaterede kurser udbudt af DemensCentrum Aarhus til medarbejdere i Aarhus kommune i efteråret 2014 Viden udfordrer demensen DemensCentrum Aarhus arbejder ud fra

Læs mere

K 2014 URSER & KONFERENCER

K 2014 URSER & KONFERENCER 2014 KURSER & KONFERENCER Velkomst Trænger du til faglig inspiration? n Hvordan fremmer vi et aktivt liv for mennesker med demens? n Hvad gør vi, når diagnosen er svær at stille? n Og hvordan implementerer

Læs mere

DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS

DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS Forløbsprogram for patienter med Demens Samarbejde på tværs mellem hospitaler, almen praksis og kommuner i Region Hovedstaden. Januar 2011 Uddrag af Forløbsprogram for Demens Samarbejde på tværs Uddrag

Læs mere

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Marts 2006

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Marts 2006 SÅR Længerevarende Efteruddannelse Marts 2006 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Bygning F, Sydvang 1 6400 Sønderborg T 7342 9248 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2013

KURSER & KONFERENCER 2013 2013 KURSER & KONFERENCER Velkomst Viden skal omsættes til handling Hvad gør vi, når hr. Hansen med demenssymptomer har et stort alkoholforbrug? Hvordan hjælper vi bedst personen med Huntingtons sygdom?

Læs mere

6.-7. maj 2013 Tivoli Hotel & Congress Center. Livskvalitet i hverdagen et fælles ansvar DEMENSDAGENE

6.-7. maj 2013 Tivoli Hotel & Congress Center. Livskvalitet i hverdagen et fælles ansvar DEMENSDAGENE 2013 6.-7. maj 2013 Tivoli Hotel & Congress Center Livskvalitet i hverdagen et fælles ansvar DEMENSDAGENE DemensDagene 2013 Livskvalitet i hverdagen et fælles ansvar Demensdagene 2013 3 DemensDagene 2013

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009 Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Gymnasiepædagogik Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009 Forord: Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier afholder kurser for

Læs mere

Genoprettende Praksis

Genoprettende Praksis Grundkursus i Genoprettende Praksis Et kursusforløb for dig der arbejder med ungekontakt DK Vest : 21.-23.sept. + 11.nov. 2015 DK Øst : 5.-7.okt. + 18.nov. 2015 Om genoprettende processer og praksis Genoprettende

Læs mere

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. og 4. Juni 2014 Hotel Faaborg Fjord Tema Brugerinddragelse,

Læs mere

DEMENSDAGENE. Fordybelse og erfaringsudveksling. 11.-12. maj 2009 Bella Center DEMENSDAGENE 2010. Nationalt Videnscenter for Demens

DEMENSDAGENE. Fordybelse og erfaringsudveksling. 11.-12. maj 2009 Bella Center DEMENSDAGENE 2010. Nationalt Videnscenter for Demens DEMENSDAGENE Fordybelse og erfaringsudveksling SKRIV NU I KALENDEREN DEMENSDAGENE 2010 3-4. maj, 2010 11.-12. maj 2009 Bella Center KONFERENCEARRANGØR EMENSDAGENE Fordybelse og erfaringsudveksling NATIONALT

Læs mere

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige KURSUSPLAN 2015 Nutricia Academia Kursusplan 2015 1 Nutricia udbyder en række forskellige tilbud om efteruddannelse inden for klinisk ernæring for

Læs mere

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2007

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2007 Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Gymnasiepædagogik Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2007 Forord: Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier afholder kurser for

Læs mere

Demensdiagnoser hos yngre: Lise Cronberg Salem

Demensdiagnoser hos yngre: Lise Cronberg Salem Demensdiagnoser hos yngre: Kan vi stole på registrene? Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet Disposition Definition af yngre demente Sygdomsfordeling Forskningsprojekt Demens hos yngre < 65

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

2.-3. maj 2011, Scandic Copenhagen. Den demente i centrum DEMENSDAGENE 2011

2.-3. maj 2011, Scandic Copenhagen. Den demente i centrum DEMENSDAGENE 2011 2.-3. maj 2011, Scandic Copenhagen Den demente i centrum DEMENSDAGENE 2011 DemensDagene 2011 Den demente i centrum Demensdagene 2011 3 DemensDagene 2011 Den demente i centrum I 2010 vedtog Folketinget,

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Demenskonsulent i hospitalsregi

Demenskonsulent i hospitalsregi Demenskonsulent i hospitalsregi Øget faglig opmærksomhed gjorde det muligt at skelne bedre mellem demens og delir Tekst af Sebastian Swiatecki, journalist Foto Claus Haagensen/Chili Foto - Efter at have

Læs mere

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling, og der stilles stigende krav til sygeplejerskers

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 6. august 2014 Radiograf Rådet er igen i år glade for, at kunne invitere chefradiografer, overradiografer, oversygeplejersker, afdelingsradiografer og afdelingssygeplejersker

Læs mere

Demenspolitik Jammerbugt Kommune

Demenspolitik Jammerbugt Kommune Demenspolitik Jammerbugt Kommune Udredning og diagnosticering - Der skal findes let tilgængelige informationer for alle borgere om demens og tidlige symptomer. - Alle borgere med demenssymptomer har ret

Læs mere

Unge Vold Kriminalitet

Unge Vold Kriminalitet Indbydelse til Børnesagens Fællesråds 6. nationale konference om unge Unge Vold Kriminalitet Den 20. november 2008 i Middelfart Børnesagens Fællesråd www.boernesagen.dk Velkommen 2 Velkommen til Børnesagens

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling. Formålet med kliniske retningslinjer

Læs mere

Temadag. om indsatsen for ældre apopleksiramte. - En invitation

Temadag. om indsatsen for ældre apopleksiramte. - En invitation Temadag om indsatsen for ældre apopleksiramte - En invitation Omkring hver 7. dansker rammes i løbet af livet af en blodprop eller blødning i hjernen også kaldet apopleksi, og sygdommen rammer årligt mellem

Læs mere

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid Kommunevalg 2013 sæt demens på dagsordenen Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem altid Vikarer og dårlig normering på plejehjem efterlader mennesker med en demenssygdom alene og uden kvalificeret

Læs mere

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige behov

Læs mere

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Demensområdet Handling hvilken indsats iværksættes? Tidlig opsporing og indsats. Materiale udarbejdes til rådgivning og vejledning:

Læs mere

At leve med demens og ikke blive glemt. For 13. år i træk indbyder DemensKoordinatorer i DanmarK til Årskursus

At leve med demens og ikke blive glemt. For 13. år i træk indbyder DemensKoordinatorer i DanmarK til Årskursus Årskursus 2006 At leve med demens og ikke blive glemt For 13. år i træk indbyder DemensKoordinatorer i DanmarK til Årskursus Mange personer er omkring den demente og ofte er sygdommen, medicinen, fagligheden,

Læs mere

Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1

Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1 Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1 Dette er Kolding Kommunes informationspjece om demens. Pjecen er et supplement til pjecen Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune. Pjecen er

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Academy for sygeplejersker

Academy for sygeplejersker Academy for sygeplejersker 5.-6. september 2013 Trinity Hotel & Konference Center Middelfart/Fredericia TEMA Co-morbiditet, behandlingssvigt/-risici og fremtidig patientmonitorering Invitation Det er os

Læs mere

Hør hvordan en målrettet indsats har øget rengøringskvaliteten. Hvad kan et tværfagligt samarbejde omkring hygiejne betyde for hospitalet?

Hør hvordan en målrettet indsats har øget rengøringskvaliteten. Hvad kan et tværfagligt samarbejde omkring hygiejne betyde for hospitalet? HOSPITALS- HYGIEJNE 2015 KONFERENCE DEN 4. 5. februar 2015 - KØBENHAVN First Hotel Copenhagen Hør talere fra: Rigshospitalet Odense Hvidovre Hospital Aarhus Glostrup Hospital Statens Serum Institut Sygehus

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

Bliv bedre til at håndtere KOL i din praksis

Bliv bedre til at håndtere KOL i din praksis Bliv bedre til at håndtere KOL i din praksis Efteruddannelsestilbud fra Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Baggrund DSAM udgav i april måned 2008 en vejledning

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

Mentaliseringsbegrebet og den mentaliseringsbaserede pædagogik

Mentaliseringsbegrebet og den mentaliseringsbaserede pædagogik INVITATION TIL KONFERENCE LØRDAG D. 12 SEPTEMBER 20 KL. 8.00-14. Aalborg Kongres- og Kultur Center Europa Plads 4. 9000 Aalborg Arrangører: VODSKOV SKOLE. EGEBAKKEN. ØSTER UTTRUP SKOLE GODTHÅBSKOLEN. HOSPITALSUNDERVISNINGEN

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015

KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015 KRAP follow up kursus 8 dage på Brogaarden i Middelfart, efteråret 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006 Syddansk Universitet Lægeuddannelsens egnede, måske egnede og uegnede Hvordan identificeres de? Udvælgelse, godkendelse og frasortering er temaet for

Læs mere

ACT og Unge. 2-dags kursus

ACT og Unge. 2-dags kursus ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist 6. september 2015) 11.-12. november 2015 i Ryomgård (Tilmeldingsfrist 11. oktober 2015) Pris Kr. 2.950,- ex. moms, inkl. en

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS

EFTERUDDANNELSESKURSUS EFTERUDDANNELSESKURSUS Zell am See 9. 16. marts 2013 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Flemming Burcharth FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende læger i marts måned på et skisportssted med tilhørende

Læs mere

Demenspolitik Sundhed og Omsorg April 2015 Billeder: colourbox.dk, shutterstock.com

Demenspolitik Sundhed og Omsorg April 2015 Billeder: colourbox.dk, shutterstock.com DEMENSPOLITIK Demenspolitik Sundhed og Omsorg April 2015 Billeder: colourbox.dk, shutterstock.com Indhold 1. Indledning... 4 2. Målgruppen... 5 3. Vision... 6 4. Etik...7 5. Indsatsområder...8 5.1. Tidlig

Læs mere

med fokus på sundhedsteknologi, innovation og lederskab

med fokus på sundhedsteknologi, innovation og lederskab DEBAT: Hvor langt er vi med at implementere sundhedsteknologi, innovation og lederskab i Danmark? DEN LEDENDE SYGEPLEJERSKE 2014 med fokus på sundhedsteknologi, innovation og lederskab KONFERENCE DEN 26.

Læs mere

Dobbeltdiagnose psykiske lidelser og brug af rusmidler

Dobbeltdiagnose psykiske lidelser og brug af rusmidler Få den nyeste viden CONFEX KONFERENCE: Den 29. og 30. september 2009 i Hvidovre Den 2. og 3. december 2009 i Århus Dobbeltdiagnose psykiske lidelser og brug af rusmidler og opdatering på problematikken

Læs mere

Januar 2008 Revideret Dec. 2011 Redaktionel ændring Nov. 2012. Demenspolitik

Januar 2008 Revideret Dec. 2011 Redaktionel ændring Nov. 2012. Demenspolitik Januar 2008 Revideret Dec. 2011 Redaktionel ændring Nov. 2012 Demenspolitik Demenspolitik for Kerteminde Kommune Indholdsfortegnelse Fakta om demens...1 Demens - vi har alle et ansvar...1 Hvad er demens?...1

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

ta ud Epilepsi 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense

ta ud Epilepsi 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense ta ud og gem Epilepsi konferencen 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense Dansk Epilepsiforening inviterer til Epilepsikonferencen 2011 Tirsdag

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Anne Kamuk m.fl Beskrivelse af uddannelsesstedet

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006 Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM G 12.-18. JUNI 2006 9. JUNI ÅRHUS 12. JUNI KØBENHAVN Lysthuset i Århus Teaterforestillingen Man O Man PH-Caféen, København 16.00-18.00 Åbningsmøde Pause 12. JUNI ÅRHUS

Læs mere

Overvejer du at gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 6 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk

Overvejer du at gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 6 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk Overvejer du at gøre en forskel for børn, unge eller voksne, som har brug for støtte? Så er 6 ugers introduktion til specialpædagogisk/psykiatrisk område noget for dig! Vi udbyder et forløb i Ringsted

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

Målgruppe Pædagoger, specialpædagoger, AKT-lærere, speciallærere, pædagogiske vejledere.

Målgruppe Pædagoger, specialpædagoger, AKT-lærere, speciallærere, pædagogiske vejledere. KURSUSFORLØB for lærere og pædagoger GUA - en kompleks autismespektrumforstyrrelse onsdag d. 20. og torsdag d. 21. november 2013 GUA-ramte anskues ofte ud fra en autisme-tilgang. De gennemgribende udviklingsforstyrrelser

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER Zell am See. 14. marts 2015 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Sven Søren Larsen Flemming Burcharth Claus Perrild FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende

Læs mere

Demensindsats. Kvalitetssikring. demensindsats. kvalitet faglighed. Demens koordinering. Faglighed og kvalitet FAGLIGHED.

Demensindsats. Kvalitetssikring. demensindsats. kvalitet faglighed. Demens koordinering. Faglighed og kvalitet FAGLIGHED. Demensindsats faglighed kvalitetssikring Demensindsats Årskursus 2011 Faglighed og kvalitet forudsætninger i en god demensindsats DemensKoordinatorer i DanmarK indbyder for 18. år i træk til Årskursus

Læs mere

Velkommen til kurset:

Velkommen til kurset: Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Ringe, Hillerød Velkommen til kurset: ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist

Læs mere

Demensteam i Kolding Kommune. Senior- og Sundhedsforvaltningen

Demensteam i Kolding Kommune. Senior- og Sundhedsforvaltningen Demensteam i Danmark Tal fra Kolding kommune 88 519 indbyggere statistisk er der 1180 borgere med demens i ca. 400 af disse er kendt af demenskonsulent og bor i eget hjem i 2020 vil der være 1537 demente

Læs mere

Vi bygger bro over sektorgrænsen

Vi bygger bro over sektorgrænsen Vi bygger bro over sektorgrænsen Foto: Philip Lindgreen Rosted Fælles Landskonference for Sygeplejersker i Primærsektor og Gerontologiske og Geriatriske sygeplejersker 25. og 26. Marts 2009 Hotel Nyborg

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Vedr.: Høringssvar om udkast til National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens Alzheimerforeningen

Læs mere

for ikke-journalister

for ikke-journalister 2-DAGES KURSUS WEBJOURNALISTIK for ikke-journalister Du får både skriftlig og mundtlig evaluering af dit site! Væk dine brugeres interesse skab de rigtige overskrifter, vinkler og punch -lines på din hjemmeside

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Øget ledelsesmæssig sammenhængskra1 gennem rela2onel koordinering

Øget ledelsesmæssig sammenhængskra1 gennem rela2onel koordinering Øget ledelsesmæssig sammenhængskra1 gennem rela2onel koordinering Kirsten Enevoldsen Myrup, Sundhedschef Karin Juul Viuff, Demenskonsulent Varde Kommune Rela2onel ledelse i det nære sundhedsvæsen Odense

Læs mere

Uddannelse i sundhedsberedskab

Uddannelse i sundhedsberedskab Beredskabsuddannelsesrådet Region Syddanmark 2012 Uddannelse i sundhedsberedskab regionsyddanmark.dk Forord Her er sundhedsberedskabskursuskataloget for sundhedsberedskabsuddannelse i Region Syddanmark.

Læs mere

Marts 2013. Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013

Marts 2013. Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013 Marts 2013 Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013 Indhold Ankestyrelsens familieretlige kurser 4 Målrettede kurser for statsforvaltninger, kommuner og andre aktører 4 Undervisere og kursusmateriale

Læs mere

Uddannelse. 15. april 2010, opdateret d. 16. juni 2010. Interesse-tilkendegivelser ift. DMCG-PAL Uddannelse d.d. Koordinerende gruppe

Uddannelse. 15. april 2010, opdateret d. 16. juni 2010. Interesse-tilkendegivelser ift. DMCG-PAL Uddannelse d.d. Koordinerende gruppe Uddannelse 15. april 2010, opdateret d. 16. juni 2010 Interesse-tilkdegivelser ift. DMCG-PAL Uddannelse d.d. Jorit Tellervo jt@pavi.dk Marianne Mose Btz mabe@san ktlukas.dk Eva Kaaberbøl evk@arres oedalhospice.dk

Læs mere

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje Kursuskatalog 2013-2014 En vigtig brik Den kommunale Dagpleje Vi har en vigtig og betydningsfuld opgave i at styrke børns læring, udvikling og trivsel Velkommen til Vordingborg kommunes Fælles Pædagogiske

Læs mere

Det geriatriske landkort

Det geriatriske landkort Nord Ålborg Overlæge Ole B.F. Nielsen Midt Århus Else Marie Damsgaard Randers Ubesat stilling Horsens Overlæge Ishay Barat sengeafdeling (16), ambulatorium, team Antal speciallæger: 3 2 sengeafsnit, udgående

Læs mere

Coaching for den konsultative behandler. Udviklingsgruppe for Systemisk erfarne konsulenter & Familie-behandlere

Coaching for den konsultative behandler. Udviklingsgruppe for Systemisk erfarne konsulenter & Familie-behandlere Coaching for den konsultative behandler Udviklingsgruppe for Systemisk erfarne konsulenter & Familie-behandlere v / Pia Laursen Underviser: Pia Laursen, uddannet cand. Psych. Efter-følgende uddannet på

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

B &U-psykiatrisk klinik, Næstved

B &U-psykiatrisk klinik, Næstved B &U-psykiatrisk klinik, Næstved Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Tiltag på demensområdet

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Tiltag på demensområdet Et godt liv på trods af en demenssygdom PLEJEOMRÅDET Demenspolitik Tiltag på demensområdet Nr. 08 den 4. juni 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har tilkendegivet et ønske/behov for en drøftelse

Læs mere

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i skolen I dette katalog kan du finde inspiration til kompetenceudvikling

Læs mere

Klinik for spiseforstyrrelser

Klinik for spiseforstyrrelser Klinik for spiseforstyrrelser Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at undersøgelse,

Læs mere

Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger

Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger Det er slut med havregrøds - og Biotex-behandlinger 5 Forældede behandlingsmetoder og behandlinger uden videnskabeligt grundlag florerer på danske sygehuse. Samtidig dør ca. 4.000 patienter årligt af fejlbehandlinger,

Læs mere

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr.

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Mentorgrundkursus - for dig der arbejder med unge og unge voksne 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Dato Ryomgård Dag 1 d.11. februar Dag 2 d.17. marts Dag 3 d.14. april Tilmeldingsfrist d. 11. januar 2015)

Læs mere

Specialiseret viden fra praksis. 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade

Specialiseret viden fra praksis. 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade Specialiseret viden fra praksis 23. august 2012 Herning Temaeftermiddag om børn med erhvervet hjerneskade Få indblik i Hvornår og hvordan kan du bruge VISO? VISOs organisation og landsdækkende netværk

Læs mere

kommunikationsrådgiver

kommunikationsrådgiver UDDANNELSE Strategisk kommunikationsrådgiver Et udviklings- og uddannelsesforløb med udgangspunkt i dine udfordringer! Strategisk kommunikation Den gode rådgivers profil Din gennemslagskraft Din funktion,

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Alzheimers sygdom. Information til patient og pårørende Af overlæge ph.d. Peter Johannsen

Alzheimers sygdom. Information til patient og pårørende Af overlæge ph.d. Peter Johannsen Alzheimers sygdom Information til patient og pårørende Af overlæge ph.d. Peter Johannsen 1 2 Indholdsfortegnelse Hvad er demens og Alzheimers sygdom...4. At stille diagnosen...4. At få en diagnose...5

Læs mere

ART-træner-uddannelse Ungliv 2015

ART-træner-uddannelse Ungliv 2015 A.R.T. - Aggression Replacement Training er bygget på Kognitive Adfærds Terapeutiske principper, hvorfor en grundforståelse af KAT kan være en stor fordel såfremt man ønsker at implementere A.R.T. programmet

Læs mere

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Hillerød Mentorgrundkursus - for dig der arbejder med unge og unge voksne 3-dags kursus Dato 1. dag: 17. september

Læs mere