KURSER & KONFERENCER 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KURSER & KONFERENCER 2009"

Transkript

1 KURSER & KONFERENCER 2009

2

3 VELKOMST Dette er det første kursuskatalog fra Nationalt Videnscenter for Demens. Kataloget er til alle, der arbejder professionelt med demenssygdomme, patienter og pårørende. Danmark har omkring demente, det er så mange, at demens betegnes som en folkesygdom. Derfor er der også rigtig mange ansatte i social- og sundhedssektoren, som dagligt bliver udfordret i mødet med demente. Samtidig er hele området inde i en rivende udvikling. Det gælder inden for forskning, der konstant søger nye metoder til udredning, diagnosticering og behandling. Og det gælder inden for pleje af demente samt rådgivning af pårørende. Derfor er der også et konstant behov for ny viden og efteruddannelse, og det er ikke uden stolthed, at Nationalt Videnscenter for Demens nu præsenterer sit første kursuskatalog. Nationalt Videnscenter for Demens blev etableret i 2007 med det formål at understøtte den sundhedsfaglige udvikling inden for demensområdet i Danmark. Centret arbejder med udredning og behandling samt forskning, og samtidig har vi fokus på vidensdeling og uddannelse. I kataloget for 2009 er der en bred vifte af tilbud om kompetenceløft til alle faggrupper, der arbejder professionelt med demens. Alle tilbud er udformet i samarbejde med nogle af landets ypperste eksperter. Aktiviteterne finder sted både øst og vest for Storebælt. Nationalt Videnscenter for Demens tilbyder desuden at skræddersy kurser ud fra specifikke ønsker eller behov i samarbejde med kommuner, hospitaler, faglige organisationer og andre, der har brug for viden. Forespørgsler om skræddersyede kurser og forslag til næste års kursuskatalog er yderst velkomne allerede nu. Vi håber at kunne byde rigtig mange velkommen som kursister i Gunhild Waldemar Leder af Nationalt Videnscenter for Demens Ane Eckermann Kursusleder 3

4 OVERSIGT Aktivitet Dato Faggruppe Sted Side SPECIALISTKURSUS Neurodegenerative demenssygdomme sygdomslære og diagnostik Marts Psykologer København 4 KASUISTIKKURSER Demenssygdomme diagnostik og farmakologisk behandling April Juni Læger og psykologer Århus København 5 Faldgruber i demensdiagnostik differentialdiagnostiske problemstillinger og comorbiditet TEMAKURSER Læger og September Psykologer Roskilde 6 Pleje af patienter med frontotemporal demens Juni November Demenskoordinatorer, demenskonsulenter og plejepersonale Ålborg Næstved 7 Forklar demens et kursus i formidling Januar Marts September Demenskoordinatorer, demenskonsulenter og andre, der er ansvarlige for formidling om demens til øvrige personalegrupper København Århus København 8 Forebyggelse af magtanvendelse i demensplejen September November Demenskoordinatorer, demenskonsulenter og plejepersonale Århus Odense 9 Succes med rådgivning! April Oktober Demenskoordinatorer, demenskonsulenter og andre fagpersoner, der rådgiver demente og pårørende Korsør Herning 10 Den demente patient i almen praksis September Praktiserende læger og andet praksispersonale Kgs. Lyngby 11 4

5 OVERSIGT Aktivitet Dato Faggruppe Sted Side KONFERENCER DemensDagene 2009 Maj Faggrupper, der arbejder inden for demensområdet København 12 Netværkskonference for sundhedsfagligt personale Oktober Fagpersoner ansat ved demensenheder i Danmark Odense 13 Forskningskonference November Faggrupper, der arbejder inden for demensområdet København 14 DIVERSE Skræddersyede kurser 15 E-learning 16 Tilmelding 17 Praktiske oplysninger 18 Undervisningssteder 19 Egne noter 20 Tilmeldingsblanket Tilmeldingsblanket - Neurodegenerative demenssygdomme Vi tager forbehold for eventuelle ændringer. 5

6 SPECIALISTKURSUS Psykologer Neurodegenerative demenssygdomme sygdomslære og diagnostik Formål: Kurset giver deltagerne viden om de hyppigst forekommende neurodegenerative demenssygdomme med henblik på at kunne medvirke til at diagnosticere patienter med symptomer på demens. Tema: Kurset gennemgår forskellige årsager til demens: Alzheimers sygdom, mild cognitive impairment, Lewy body-demens, frontotemporal demens. Desuden ser vi på epidemiologi, neuropsykologisk undersøgelse samt billeddiagnostik ved demens, biomarkører, genetiske aspekter samt medicinsk behandling af demenssygdomme. Form: Kurset strækker sig over to dage. Undervisningen veksler mellem oplæg og diskussion. Patientdemonstrationer vil løbende blive anvendt. Målgrupper: Psykologer tilmeldt den neuropsykologiske specialistuddannelse og andre psykologer, der arbejder med demensudredning. Deltagerantal: Minimum 20 og maksimum 50 deltagere. Kursusledere: Specialist og supervisor i neuropsykolog, cand.psyk. Jette Stokholm, Nationalt Videnscenter for Demens Neuropsykolog, cand.psyk., ph.d. Asmus Vogel, Nationalt Videnscenter for Demens Godkendelse: Ny ordning: 12 timer under emneområde 3.9 (demensudredning) for følgende specialistuddannelser: Neuropsykologi, Børneneuropsykologi, Børnepsykologi, Gerontopsykologi, Pædagogisk psykologi, Psykopatologi. Gammel ordning for Neuropsykologi: 12 timer under sygdomslære. Kursus nr Dato 12. og 13. marts 2009 Sted Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø Psykiatrisk Centers Auditorium indgang 61A Tid kl. 09:30 17:00 og 08:30 16:00 Gebyr kr ,00 (inkl. forplejning) Tilmeldingsfrist 23. februar 2009 OBS: Benyt særlig tilmeldingsblanket 6

7 KASUISTIKKURSUS Læger og psykologer Demenssygdomme diagnostik og farmakologisk behandling Formål: På kurset præsenteres aktuelle kliniske problemstillinger i form af kasuistikker med deltagelse af patienter og pårørende. Kurset lægger op til erfaringsudveksling med faglig diskussion om brug af udredningsmetoder og behandlingsprincipper. Speciallæger inden for neurologi, psykiatri og geriatri samt en neuropsykolog deltager som ekspertpanel i diskussionen. Målgrupper: Speciallæger i neurologi, geriatri og psykiatri, almen praktiserende læger samt psykologer, der arbejder med demensudredning. Deltagerantal: Minimum 20 og maksimum 75 deltagere. Kursusledere: Århus: Overlæge, Hans Brændgaard, Demensklinikken, Århus Sygehus Overlæge, dr.med. Steen Hasselbalch, Nationalt Videnscenter for Demens København: Overlæge, ph.d. Peter Høgh, Hukommelsesklinikken, Roskilde Sygehus Overlæge, dr.med. Birgitte Bo Andersen, Nationalt Videnscenter for Demens Godkendelse: Kurset søges godkendt som efteruddannelsesaktivitet for praktiserende læger. Kurset i Århus gennemføres i samarbejde med Demensklinikken, Århus Sygehus Kursus nr Dato 28. april juni 2009 Sted Århus Universitetshospital Rigshospitalet Århus Sygehus Blegdamsvej 9 Nørrebrogade København Ø 8000 Århus C Auditorium Psykiatrisk Centers Kirurgisk Auditorium indgang 61A Tid kl. 10:00 15:30 kl. 10:00 15:30 Gebyr kr ,00 (inkl. forplejning) kr ,00 (inkl. forplejning) Tilmeldingsfrist 27. marts maj

8 TEMAKURSUS Læger og psykologer Faldgruber i demensdiagnostik differentialdiagnostiske problemstillinger og comorbiditet Formål: Deltagerne opnår viden om de hyppigst forekommende faldgruber i demensdiagnostikken. Der fokuseres dels på sygdomme og tilstande, som kan forveksles med demens, dels på sygdomme og tilstande, der kan forværre eller sløre det kliniske billede hos patienter med demens. Tema: Selv for erfarne klinikere kan det være vanskeligt at stille præcise demensdiagnoser. Et af problemerne er de mange somatiske og psykiske tilstande, der giver symptomer, som kan forveksles med eller påvirke det kliniske billede ved demenssygdomme. Form: Kurset veksler mellem oplæg og diskussion. Undervisningen vil i stor udstrækning være baseret på cases. Målgrupper: Speciallæger i neurologi, geriatri og psykiatri, almen praktiserende læger samt psykologer, der arbejder med demensudredning. Deltagerantal: Minimum 20 og maksimum 40 deltagere. Kursusledere: Ledende overlæge, speciallæge i geriatri, ph.d. Finn Rønholt, Gentofte Hospital Speciallæge i neurologi, overlæge, dr.med. Birgitte Bo Andersen, Nationalt Videnscenter for Demens Godkendelse: Kurset søges godkendt som efteruddannelsesaktivitet for praktiserende læger. Kursus nr Dato 3. september 2009 Sted Roskilde Sygehus Køgevej Roskilde Auditoriet, indgang 24 mødelokale 1+2 Tid kl. 10:00 16:00 Gebyr kr ,00 (inkl. forplejning) Tilmeldingsfrist 3. august

9 TEMAKURSUS Demenskoordinatorer, demenskonsulenter og plejepersonale Pleje af patienter med frontotemporal demens Formål: Deltagerne bliver i stand til at planlægge og koordinere et vellykket plejeforløb for patienter med frontotemporal demens. Tema: Plejen af patienter med frontotemporal demens er ofte vanskelig og stiller store krav til en koordineret indsats i plejegruppen. Med udgangspunkt i sygdommene semantisk demens og frontotemporal demens præsenteres deltagerne for en række særlige pædagogiske og plejemæssige principper, der kan anvendes overfor disse patienter. Form: Der veksles mellem oplæg og dialog. Desuden vises filmklip, som oplæg til diskussion. Målgrupper: Demenskoordinatorer og demenskonsulenter samt plejepersonale, der arbejder med at tilrettelægge pleje og omsorg for demente. Deltagerantal: Minimum 15 og maksimum 40 deltagere. Undervisere: Sygeplejerske, demenskoordinator Mette Abrahamsen, Næstved Kommune Speciallæge i psykiatri, overlæge Rolf Bang Olsen, Middelfart Sygehus Kursus nr Dato 10. juni november 2009 Sted Videncenter for kommunikation og Grønnegades Kaserne, Kulturcenter læring i sundhedssektoren Grønnegade 10 University College Nordjylland 4700 Næstved Selma Lagerløfs Vej 2, Lokale 456 Lokale Smedjen 9220 Aalborg Ø Tid kl. 09:30 15:30 kl. 09:30 15:30 Gebyr kr. 975,00 (inkl. forplejning) kr. 975,00 (inkl. forplejning) Tilmeldingsfrist 8. maj oktober

10 TEMAKURSUS Demenskoordinatorer og demenskonsulenter Forklar Demens et kursus i formidling Formål: Deltagerne opnår kendskab til forskellige pædagogiske metoder, greb og værktøjer, der gør det lettere at formidle viden om demens. Tema: Det kan være svært at lære andre det, man selv ved. Kurset giver pædagogiske metoder til at forklare demens for andre faggrupper. Målgrupper: Demenskoordinatorer, demenskonsulenter, sygeplejersker og andre, som er ansvarlige for formidling af demens til andre personalegrupper. Kursisterne forventes således at have viden om demens, men at være uden eller med begrænset kendskab til undervisning. Form: Over to forskudte kursusdage veksles mellem oplæg og dialog. Kursisterne forventes at bidrage med egne erfaringer, der inddrages i de pædagogiske refleksioner, ligesom der vil være en hjemmeopgave. Deltagerne får udleveret materiale til hjemmeopgaven. Deltagerantal: Minimum 15 og maksimum 20 deltagere. Undervisere: Sygeplejerske, Cand.pæd., ph.d. studerende Marianne Eilsø, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Sygeplejerske, master i voksenpædagogik Lis Christoffersen, Nationalt Videnscenter for Demens Demenskoordinator, master i sundhedspædagogik Ane Eckermann, Nationalt Videnscenter for Demens Kurset i Århus gennemføres i samarbejde med DemensCaféen i Århus. Kursus nr Dato 30. januar 2009 modul marts 2009 modul 2 Sted Rigshospitalet Nationalt Videnscenter for Demens - afsnit 7622 opgang 76, 2. sal Tagensvej København N Tid kl. 10:00 15:30 Tilmeldingsfrist Fuldt optaget marts 2009 modul maj 2009 modul 2 Marselisborg Centret P.P. Ørrumsgade 11 Bygning 8, 1. sal 8000 Århus kl. 10:00 15:30 Tilmeldingsfrist Fuldt optaget sept modul nov modul 2 Rigshospitalet Nationalt Videnscenter for Demens - afsnit 7622 opgang 76, 2. sal Tagensvej København N kl. 10:00 15:30 Tilmeldingsfrist Fuldt optaget 10

11 TEMAKURSUS Demenskoordinatorer, demenskonsulenter og plejepersonale Forebyggelse af magtanvendelse i demensplejen Formål: Deltagerne får gennemgået og diskuterer forskellige pædagogiske og plejemæssige tiltag og principper, som kan anvendes for at forbygge konfliktsituationer i demensplejen. Tema: Omsorg for demente kan ofte stille plejepersonalet i et dilemma mellem respekten for borgerens ret til selvbestemmelse og personalets pligt til at gribe ind for at undgå omsorgssvigt. På kurset sættes fokus på de særlige udfordringer, man kan møde i det daglige arbejde med demente i hjemmeplejen og på plejehjem. Der gives viden om og inspiration til, hvordan man kan forebygge vandren, råben og udadreagerende adfærd. Form: Der veksles mellem oplæg og diskussion. Undervisningen vil i stor udstrækning være baseret på cases. Målgrupper: Demenskoordinatorer og demenskonsulenter samt plejepersonale der arbejder med demente. Deltagerantal: Minimum 15 og maksimum 25 deltagere. Undervisere: Sygeplejerske, selvstændig demenskonsulent Susanne Rishøj Cand.jur., ph.d. Dorthe Vennemose Buss, Nationalt Videnscenter for Demens Kurset i Århus gennemføres i samarbejde med DemensCaféen i Århus. Kursus nr Dato 30. september november 2009 Sted Marselisborg Centret Odense P.P. Ørrumsgade 11 Endeligt sted annonceres i Bygning 8, 1. sal løbet af foråret Århus Tid kl. 09:30 15:30 kl. 09:30 15:30 Gebyr kr. 875,00 (inkl. forplejning) kr. 875,00 (inkl. forplejning) Tilmeldingsfrist 28. august oktober

12 TEMAKURSUS Demenskoordinatorer og demenskonsulenter Succes med rådgivning! Formål: At deltagerne opnår viden og færdigheder, der sætter dem i stand til at gennemføre rådgivning og vejledning til demente og deres pårørende. Tema: Såvel patienter, der får stillet en demensdiagnose, som de pårørende har brug for viden, rådgivning og støtte. Hvis diagnosen bliver stillet tidligt i sygdomsforløbet, har den demente selv mulighed for at tage stilling til fremtiden og de problemer, som sygdommen medfører. Dette kursus sætter fokus på en rådgivningsmetode, som er afprøvet i det videnskabelige interventionsprojekt, DAISY. Her er målet at styrke den demente og de pårørendes ressourcer med afsæt i personlige ønsker og værdier. Form: Der veksles mellem oplæg og dialog. DAISY-undersøgelsens principper og praktiske redskaber vil blive gennemgået og diskuteret. Se også Målgrupper: Demenskoordinatorer, demenskonsulenter og andre fagpersoner, der rådgiver demente og deres pårørende. Deltagerantal: Minimum 15 og maksimum 30 deltagere. Undervisere: Cand.jur., ph.d. Dorte Vennemose Buss, Nationalt Videnscenter for Demens Demenskoordinator, master i sundhedspædagogik Ane Eckermann, Nationalt Videnscenter for Demens Kursus nr Dato 27. april oktober 2009 Sted Fælleshuset Center for Kommunikation Nygade 47 Bramsvej Korsør 7400 Herning Tid kl. 09:30 15:30 kl. 09:30 15:30 Gebyr kr. 475,00 (inkl. forplejning) kr. 475,00 (inkl. forplejning) Tilmeldingsfrist 27. marts september

13 TEMAKURSUS Praktiserende læger og andet praksispersonale Den demente patient i almen praksis Formål: Hensigten med kurset er at give ansatte i almen praksis nogle redskaber, som kan forbedre samarbejdet med den demente patient. Tema: Den praktiserende læge har et stort ansvar over for demente patienter og deres pårørende og fungerer ofte som nøgleperson mellem primær og sekundær sektor. Kurset gennemgår Dansk Selskab for Almen Medicins kliniske vejledning Identifikation og udredning af demens og demenslignende tilstande i almen praksis. Endvidere præsenteres en ny kvalitetsmodel, der er et styringsværktøj, der også hjælper praksispersonale til at sikre opfølgning af demente og andre skrøbelige patienter i almen praksis. Form: Der veksles mellem oplæg, diskussion og praktiske øvelser. Kurset strækker sig over en eftermiddag og foregår i en lægepraksis. Målgrupper: Læger, sygeplejersker og lægesekretærer i almen praksis. Deltagerantal: Minimum 15 og maksimum 25 deltagere. Undervisere: Praktiserende læge, ph.d. Frans Waldorff Konsultationssygeplejerske Anne Bang Gribsvad Godkendelse: Kurset søges godkendt som efteruddannelsesaktivitet for praktiserende læger. Kursus nr Dato 29. september 2009 Sted Lægehuset Agervang Kgs. Lyngby Tid kl. 13:00 16:30 Gebyr kr. 500,00 (inkl. forplejning) Tilmeldingsfrist 29. august

14 KONFERENCE DemensDagene 2009 DemensDagene er en årligt tilbagevendende tværfaglig konference for alle, der arbejder inden for demensområdet. Konferencen, der efterhånden tiltrækker omkring deltagere fra hele landet, strækker sig over to dage og er et godt tilbud om videreuddannelse for ledere og medarbejdere inden for social- og sundhedsområdet. På konferencen præsenteres et bredt udpluk af den nyeste viden, og der er mulighed for at mødes med kolleger og samarbejdspartnere fra hele landet. Målgrupper: DemensDagene henvender sig bredt til fagpersoner og ledere, der arbejder med demens: Demenskonsulenter og demenskoordinatorer Ledere fra social- og sundhedsområdet Læger Psykologer Pædagoger Social- og sundhedsassistenter Socialrådgivere Sygeplejersker Terapeuter Pårørende og frivillige i foreningsarbejde kan også have glæde af at deltage i konferencen. Tid og sted: Konferencen finder sted i Bella Center, København den maj Pris: kr ,00 ved tilmelding senest den 3. april Ved senere tilmelding er prisen kr ,00. Tilmelding: På kan du tilmelde dig. Her kan du også finde konferencens program. Yderligere information: Sekretær Birgitte Boeskov telefon

15 KONFERENCE Netværkskonference for sundhedsfagligt personale i demensenheder I 2008 afholdt Nationalt Videnscenter for Demens den første endagskonference for demensudredningsenheder i Danmark. Netværkskonferencen vil være en årlig tilbagevendende begivenhed, og formålet er at etablere og vedligeholde et nationalt samarbejde og fagligt netværk på tværs af enheder og faglig tilgang. Konferencen 2009 indledes med indlæg fra en internationalt anerkendt demensforsker. Der præsenteres desuden resultater og erfaringer fra hjemlige forskningseller udviklingsprojekter, og der afsættes tid til endelig diskussion blandt egne fagfæller. Målgrupper: Psykiatriske, neurologiske og geniatriske læger, psykologer, sygeplejersker, sekretærer, socialrådgivere og andet personale ansat på enheder, hvor man varetager udredning, behandling og opfølgning af patienter med demenssygdomme. Deltagerantal: Maksimum 125 deltagere. Enheder, som ønsker at præsentere resultater fra forsknings- eller udviklingsprojekter på konferencen, anmodes om at kontakte kursusleder Ane Eckermann. Mødeleder: Specialeansvarlig overlæge Annette Lolk, Demensklinikken, psykiatrisk afdeling, Odense Universitetshospital Kursus nr Dato 21. oktober 2009 Sted Odense Endeligt sted annonceres i løbet af foråret 2009 Tid kl. 10:00 15:30 (registrering fra kl. 09:00) Gebyr kr. 250,00 (inkl. forplejning) Tilmeldingsfrist 9. oktober

16 KONFERENCE Forskningskonference anno 2009 Nationalt Videnscenter for Demens afholdt sidste år forskningskonferencen Demensforskning anno 2008 med præsentation af den nyeste forskning på demensområdet. 350 sundhedsfaglige personer, der arbejder på demensområdet, deltog fra hele landet. Nationalt Videnscenter for Demens vil fremover afholde en årlig forskningskonference og give fagpersoner mulighed for at få indblik i den demensforskning, der finder sted nationalt og internationalt. I 2009 sætter vi fokus på forskningen inden for feltet: DEMENS OG DEPRESSION Det endelige program er under udarbejdelse og bliver annonceret på Videnscentrets hjemmeside i foråret Af foreløbige temaer konferencen belyser er for eksempel: Kognitive forstyrrelser ved depression Sammenhængen mellem depression og demens Diagnosticering og behandling af depression hos demente Form: Konferencen består af såvel længere oversigtsforedrag som kortere præsentationer af forskningsprojekter. Nogle af indlæggene holdes på engelsk. Målgruppe: Læger, psykologer, sygeplejersker, demenskonsulenter og demenskoordinatorer samt andre fagpersoner, der arbejder med demens. Deltagerantal: Maksimum 350 deltagere. Kursus nr Dato 27. november 2009 Sted Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø Auditorium 1 Tid kl. 10:00 15:30 (registrering fra kl. 9:00) Gebyr kr. 250,00 (inkl. forplejning) Tilmeldingsfrist 14. november

17 SKRÆDDERSYEDE KURSER Bestem selv Nationalt Videnscenter for Demens tilbyder at bistå kommuner, hospitaler, institutioner og andre organisationer, der har berøring med demensområdet, at skræddersy et kursus. Er der brug for specialiseret viden på demensområdet, tilbyder Videnscentret at organisere et kursusforløb målrettet efter behov og ønsker. Der er mulighed for både kortvarige kurser og længerevarende forløb. Fakta om ordningen: Undervisningen tilpasses målgruppens faglige niveau. Nationalt Videnscenter for Demens planlægger kurset og finder de undervisere, der er bedst kvalificerede til at give den viden, der efterspørges. Økonomi: Prisen på de skræddersyede kurser afhænger af kursernes omfang samt antal af undervisere og disses faglige baggrund. Undervisningssted og forplejning aftales ligeledes individuelt. Eksempel på et skræddersyet kursus: Uddannelse af demensvejledere Styregruppen for Den Bornholmske Samarbejdsmodel og Bornholms Sundhedsog Sygeplejeskole har i samarbejde med Nationalt Videnscenter for Demens udviklet et kursusforløb målrettet social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Formålet med kurset er at øge medarbejdernes kompetencer i forbindelse med deres nye funktion som demensvejledere. I alt 50 medarbejdere skal gennemgå et kursusforløb på dag. Nationalt Videnscenter for Demens er ansvarlig for temaer som uddybende viden om demenssygdomme, diagnostik og medicinsk behandling, hjernens anatomi og kognitive funktion, udadreagerende adfærd, pleje og omsorg for den demente og den pårørende samt juridiske forhold ved demens. Vi ser frem til at modtage henvendelser på eller på telefon

18 E-LEARNING Lær om demens Lær om demens på din computer Fagpersoner, der arbejder med demens til daglig, men har brug for at få opfrisket deres viden om demenssygdomme, behandling og pleje, kan have glæde af dette e-learningkursus. E-learning er en elektronisk baseret undervisningsform, som giver mulighed for i fred og ro at blive ført ajour på demensområdet. E-learningprogrammet giver adgang til forskelligt undervisningsmateriale samt mulighed for at sætte egen viden på prøve gennem øvelser og test. E-learning giver mulighed for at: tilegne sig viden om demens, når og hvor det passer bedst. lære og repetere viden om demens i eget tempo. For at benytte e-learningprogrammet er det nødvendigt med adgang til internettet. E-learningprogrammet bliver tilgængeligt i løbet af foråret 2009 på: 18

19 PRAKTISKE OPLYSNINGER Tilmelding Udfyld tilmeldingsblanketten bagerst i kataloget. Den findes også på hjemmesiden Husk at udfylde en blanket pr. person pr. kursus. Blanketten sendes via post, fax eller til Nationalt Videnscenter for Demens. Når Nationalt Videnscenter for Demens har modtaget din tilmelding, får du en skriftlig bekræftelse på den mailadresse, du oplyste på tilmeldingsblanketten. Nogle kurser har begrænset antal pladser, og de fyldes op efter først til mølle princippet. Betaling Efter tilmeldingsfristens udløb sender vi en elektronisk faktura eller et indbetalingskort til den opgivne faktureringsadresse. Tilmelding er bindende. Kursusgebyret refunderes ikke, men er man forhindret i at deltage, kan tilmeldingen overdrages til en kollega. Husk at give besked! Program Senest en uge før kursusstart vil du modtage en mail med endeligt program og andre praktiske oplysninger samt evt. kursusmateriale. Men du vil ofte kunne finde informationerne på vores hjemmeside tidligere. Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet, afsnit 7661 Blegdamsvej København Ø Telefon: Fax:

20 KONTAKT Nationalt Videnscenter for Demens Ønskes yderligere information, eller har du ideer til kommende aktiviteter, er du altid velkommen til at kontakte os. Kursusleder: Ane Eckermann Dir. tlf.: Kursusadministrator: Ditte Majgaard Jensen Dir. tlf.: Besøgsadresse: Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet Tagensvej 20, opgang 76, 6. sal 2200 København N Tlf Postadresse: Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet, afsnit 7661 Blegdamsvej København Ø 20

21 UNDERVISNINGSSTEDER Kursus nr. Undervisningssted Lokale Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø Århus Universitetshospital Århus Sygehus Nørrebrogade Århus C Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø Roskilde Sygehus Køgevej Roskilde Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej Aalborg Ø Grønnegades Kaserne, Kulturcenter Grønnegade Næstved Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet Tagensvej København N Marselisborg Centret P.P Ørumsgade Århus C Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet Tagensvej København N Marselisborg Centret 1009 P.P Ørumsgade Århus C 1109 Annonceres på Fælleshuset 1209 Nygade Korsør Center for Kommunikation 1309 Brahmsvej Herning Lægehuset 1409 Agervang Kgs. Lyngby Bella Center DemensDagene 2009 Center Boulevard København S 1609 Annonceres på Rigshospitalet 1709 Blegdamsvej København Ø Psykiatrisk Centers Auditorium, indgang 61 A Kirurgisk auditorium Psykiatrisk Centers Auditorium, indgang 61 A Auditoriet, indgang 24 mødelokale 1+2 Lokale 456 Lokale Smedjen Opgang 76, 2. sal afsnit 7622 Bygning 8, 1. sal Opgang 76, 2. sal afsnit 7622 Bygning 8, 1. sal Auditorium 1 21

22 EGNE NOTER 22

23 TILMELDING Brug venligst BLOKBOGSTAVER ved udfyldning af blanketten. KUN én tilmelding pr. blanket. Tilmelding til Kursus: Kursusnr. Fornavn: Profession: Efternavn: Ansættelsessted: Faktureringsadresse: EAN-nr.*): Gade: Postnr.: By: Land: Telefon: Tilmeldingsgebyr incl. forplejning (momsfri) Betaling: Når tilmelding er modtaget, fremsendes der umiddelbart efter en skriftlig bekræftelse på tilmeldingen til den opgivne adresse. Efter tilmeldingsfristens udløb vil der blive fremsendt en elektronisk faktura eller et indbetalingskort til den opgivne faktureringsadresse. *) Hvis faktureringsadressen er en offentlig institution, SKAL institutionens EAN-nr. oplyses. HUSK Dato: Tilmelding er bindende. Kursusgebyret refunderes ikke, men er man forhindret i at deltage, kan tilmeldingen overdrages til en kollega. Underskrift: Denne tilmeldingsblanket skal returneres i udfyldt stand pr. post, fax eller til: Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet, afsnit 7661 Blegdamsvej 9 DK-2100 København Ø Telefon: Fax:

24

25 NEURODEGENERATIVE DEMENSSYGDOMME marts 2009, Auditorium 61 A, Rigshospitalet Brug venligst BLOKBOGSTAVER ved udfyldning af blanketten. Tilmelding Fornavn: Efternavn: Ansættelsessted: Faktureringsadresse: Profession: EAN-nr.*): Gade: Postnr.: By: Land: Telefon: Fax: Tilmeldingsgebyr (momsfri) Pris pr. person (inkl. evt. forplejning) Neurodegenerative demenssygdomme - sygdomslære og diagnostik Kr ,00 SÆT X Medlemskab af Selskabet Danske Neuropsykologer Tilmeldt den neuropsykologoske specialistuddannelse Betaling: Når tilmelding er modtaget, fremsendes der umiddelbart efter en skriftlig bekræftelse på tilmeldingen til den opgivne adresse. Efter tilmeldingsfristens udløb vil der blive fremsendt en elektronisk faktura eller et indbetalingskort til den opgivne faktureringsadresse. *) Hvis faktureringsadressen er en offentlig institution, SKAL institutionens EAN-nr. oplyses. Tilmelding er bindende og derfor kan tilmeldingen IKKE refunderes HUSK Dato: Underskrift: Denne tilmeldingsblanket skal returneres i udfyldt stand senest 23. februar 2009 pr. post, fax eller til: Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet, afsnit 7661 Blegdamsvej 9 DK-2100 København Ø Telefon: Fax:

26

27 Redaktion: Nationalt Videnscenter for Demens Redaktionen sluttet den 20. januar 2009 Grafisk design: Peter R. Lassen, Idon Tryk Tryk & produktion: Idon Tryk -

28 Nationalt Videnscenter for Demens har fået uvurderlig hjælp til at finde undervisningslokaler med mere. Vi takker: DemensCafeen i Århus Demensklinikken, Århus Sygehus Hukommelsesklinikken, Roskilde Sygehus Demensklinikken, Odense Universitetshospital Demenskonsulent Mette Abrahamsen, Næstved Kommune Demenskonsulent Lone Rehder, Slagelse Kommune Sygeplejerske Marianne Refslund, Herning Sygehus Projektleder Aase Marie Ottesen, Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren - University College Nordjylland Tak til Sygekassernes Helsefond og Sundhedsministeriet for økonomisk støtte til Nationalt Videnscenter for Demens

KURSER & KONFERENCER 2015

KURSER & KONFERENCER 2015 URSER & ONFERENCER 2015 VELKOMST Styrk din faglige viden om demens Kære læser Vi er stolte over at kunne præsentere kurser, temadage og konferencer for 2015. Vi har sammensat et spændende program, som

Læs mere

K 2014 URSER & KONFERENCER

K 2014 URSER & KONFERENCER 2014 KURSER & KONFERENCER Velkomst Trænger du til faglig inspiration? n Hvordan fremmer vi et aktivt liv for mennesker med demens? n Hvad gør vi, når diagnosen er svær at stille? n Og hvordan implementerer

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk KURSUS KATALOG 2015-2016 www.pcaps.dk PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: 8660 1171 E-mail: info@pcaps.dk Side 1 Indhold Kurser generelt... 4 KRAP Uddannelser... 6 KRAP

Læs mere

Årskursus 2014. Tid: Onsdag d. 10. september til fredag d. 12. september 2014

Årskursus 2014. Tid: Onsdag d. 10. september til fredag d. 12. september 2014 Omsorg Etik Evaluering Rehabilitering Velfærdsteknologi Roller Årskursus 2014 Demenskoordinatorens komplekse arbejdsfelt - udfordret af dilemmaer i roller, etik, evaluering, rehabilitering, omsorg og velfærdsteknologi

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Forfattere: Pernille Byskov, Bo Smith, Allan Christiansen, Michael Bech Petersen, Inger-Marie Hansen, Helle Liedecke, Carina Robanke, Anne Grethe

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THI. VIBORG SFORTEGNELSE Velkommen til kursuskataloget 2015...3 Neuropædagogik i arbejdet med udviklingshæmmede....4

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER 2012 Katalog over bedste praksis for palliative indsatser Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Pædagogiske metoder Kognitiv Affekt Træning Diagnostisk

Læs mere

Kurser 2014/2015 ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER PRAKSISPERSONALE PRAKTISERENDE LÆGERS EFTERUDDANNELSE

Kurser 2014/2015 ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER PRAKSISPERSONALE PRAKTISERENDE LÆGERS EFTERUDDANNELSE Kurser 2014/2015 ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER PRAKSISPERSONALE PRAKTISERENDE LÆGERS EFTERUDDANNELSE HUSK LÆGEDAGE 2014 MANDAG 10. FREDAG 14. NOVEMBER 120 kurser på fem dage vælg selv antallet af dage Husk

Læs mere

KURSUS MAGASINET ADHD-FORENINGEN 2015

KURSUS MAGASINET ADHD-FORENINGEN 2015 KURSUS MAGASINET ADHD-FORENINGEN 2015 21 ADHD-foreningens kurser 2015 EMNE MÅLGRUPPE DATO STED KURSUSNR. FORÆLDRE OG FAMILIENETVÆRKET Styrk din forældrerolle Forældre til børn med ADHD 3.-4. oktober Fyn

Læs mere

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs Efterår 2015. Forår 2016 Kurser på Forord afholder kurser for synshandicappede børn, deres forældre og professionelle, der arbejder med børnene. Du sidder nu med kursusplan i hånden. Planen indeholder

Læs mere

Demenskoordinatoren i en hverdag mellem teknologi, faglighed og forandring

Demenskoordinatoren i en hverdag mellem teknologi, faglighed og forandring Konferencerapport: Demenskoordinatoren i en hverdag mellem teknologi, faglighed og forandring Demenskoordinatorernes 14. årskursus 10. 12. september 2007 Hotel Nyborg Strand Udarbejdet af: Journalist Steen

Læs mere

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser Katalog 2013 SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser sosuc.dk 1202_SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 1 20/06/12 15.40 Godt kursus! Fik lært utrolig meget, som kan bruges i mit arbejde Kursist fra "Medvirken

Læs mere

Danske Bioanalytikere Efteruddannelse

Danske Bioanalytikere Efteruddannelse Danske Bioanalytikere Efteruddannelse 2015 15 Danske Bioanalytikere efteruddannelse Danske Bioanalytikeres faglige udvalg planlægger i samarbejde med de faglige udviklingsgrupper indholdet i efteruddannelsesprogrammet.

Læs mere

Beretning. DemensKoordinatorer i DanmarK. 8. september 2011 1. september 2012

Beretning. DemensKoordinatorer i DanmarK. 8. september 2011 1. september 2012 DemensKoordinatorer i DanmarK Beretning 8. september 2011 1. september 2012 Demenskoordinatorerne i Danmark bidrager til at tegne linjerne for fremtidens pleje og omsorg for mennesker med demenssyg- domme

Læs mere

KURSER EFTERÅR 2015. Social- og sundhedsområdet

KURSER EFTERÅR 2015. Social- og sundhedsområdet KURSER EFTERÅR 2015 Social- og sundhedsområdet AMU EN VERDEN FULD AF OPLEVELSER KURSUSKATALOG EFTERÅR 2015 Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings nyeste kursuskatalog for social- og sundhedsområdet.

Læs mere

Udredning og behandling af demens en medicinsk teknologivurdering. Medicinsk Teknologivurdering 2008; 10(2)

Udredning og behandling af demens en medicinsk teknologivurdering. Medicinsk Teknologivurdering 2008; 10(2) Udredning og behandling af demens en medicinsk teknologivurdering 2008 Medicinsk Teknologivurdering 2008; 10(2) Medicinsk Teknologivurdering Udredning og behandling af demens en medicinsk teknologivurdering

Læs mere

Kompetence & Udviklingsteamet. Kursusudbud

Kompetence & Udviklingsteamet. Kursusudbud Kompetence & Udviklingsteamet Kursusudbud Efterår 2009 Handicapafdelingen, Sohngaardsholmsvej 2., 2. sal, 9000 Aalborg 1 Kompetence- og udviklingsteamet Indhold: Faglig udvikling 4-9 Individuel Supervision

Læs mere

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 30. årgang Marts 2013 Nr. 1 EHDN IHA EHA HDBuzz HDYO Sjældne Diagnoser Team Sjældne Handicap DR Bomiljø HS HC Bofællesskabet Pilehuset Nationalt Videnscenter for Demens De

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Marts 2007 Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreformen 22.

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

1. halvår KURSUSPROGRAM. for alle faggrupper. Hospitalsenhed Midt

1. halvår KURSUSPROGRAM. for alle faggrupper. Hospitalsenhed Midt 2015 1. halvår for alle faggrupper KURSUSPROGRAM Hospitalsenhed Midt Kort om 5 medlemmer 5 Vejledning i forhold til ansøgning om tilmelding til kursus 6 At lytte med hjertet 8 Besøg i kapellet 9 Dagligt

Læs mere

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014 ValueLab værdier kompetencer potentialer kommunikation præsentation troværdighed integritet personlighed troværdig kommunikation kurser 2013 / 2014 ValueLab Hareskovvej 19 DK 4400 Kalundborg T: 23 10 44

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

Når demente bliver væk En hundeførers oplevelser Magtanvendelse et dilemma. Nr. 3 18. årgang september 2008. Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Når demente bliver væk En hundeførers oplevelser Magtanvendelse et dilemma. Nr. 3 18. årgang september 2008. Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold: Når demente bliver væk En hundeførers oplevelser Magtanvendelse et dilemma Nr. 3 18. årgang september 2008 Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold LEDER Udgives af Alzheimerforeningen Sankt

Læs mere