KURSER & KONFERENCER 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KURSER & KONFERENCER 2011"

Transkript

1 KURSER & KONFERENCER 2011

2

3 Velkomst Gunhild Waldemar Leder af Nationalt Videnscenter for Demens Ane Eckermann Kursusleder KURSER OG KONFERENCER OM DEMENS 2011 Det er en fornøjelse endnu engang at kunne udsende katalog over kurser og konferencer for fagpersoner, der enten har demente som deres primære arbejdsområde eller som ofte møder de komplekse problemer, som demenssygdomme udløser i hverdagen. De skræddersyede kurser tager udgangspunkt i den enkelte kommunes eller institutions konkrete behov. Vi planlægger og designer sammen med jer et forløb med jeres egne favoritundervisere eller med de fagfolk, vi anbefaler. På de næste sider byder Nationalt Videnscenter for Demens på både kendte og nye kursustilbud i Flere af kurserne henvender sig til nye faggrupper, og der er i år stor bredde i tilbuddene. Vi kan fx tilbyde et kursus, der introducerer ny viden om rehabilitering af patienter med demens. Vi håber, at kunne berige mange forskellige faggrupper med viden og inspiration i en tid, hvor hele demensområdet er i rivende udvikling inden for forskning, diagnosticering, behandling, pædagogik og organisering af pleje. Ud over de traditionelle kurser og efteruddannelsesforløb har vi valgt at fortsætte tiltaget fra sidste år med nogle få temadage. Her sætter vi fokus på den seneste forskningsbaserede viden inden for specifikke emner på demensområdet. Vi fortsætter også de sidste års succes med skræddersyede kurser. Videnscentret har en større gruppe eksperter tilknyttet, som vi kan trække på hele næste kursusår. Dermed er vi sikre på, at vi kan gøre brug af de grundigste og bredeste kompetencer inden for de faglige områder, vi har valgt at sætte fokus på. Sammen med videnscentrets medarbejdere bidrager vores eksterne undervisere med oplæg, temadiskussioner og øvelser. På findes program samt praktisk information om kurser, temadage og konferencer. Hjemmesiden er også indgang til de seneste nyheder på demensområdet, ny forskning, værktøjer til sundhedsfaglige samt e-learningsmoduler for alle, der arbejder med pleje af demente. Som noget helt nyt i år vil alle kursustilmeldinger foregå elektronisk via vores hjemmeside. Vi håber, der vil blive taget godt imod systemet, således at det bliver nemmere at melde sig til vores arrangementer. 3 kurser & konferencer 2011

4 indholdsfortegnelse Kursusnr. Aktivitet Sted Side 0111 Århus Kan demente rehabiliteres og få en bedre hverdag? 0111a København Smertevurdering af demente del I + II København Smertevurdering af demente del II København Forebyggelse af demens gi r det mening? København Hukommelsesfunktioner og -forstyrrelser København Din bo-enhed under lup Vejle Difficult cases kasuistikkursus København Hukommelsesklager hos den komplicerede medicinske patient København Demenssygdomme og hukommelsesklager i almen praksis København Læring med stil pædagogisk temadag København Seksualitet i et demensperspektiv Århus Odense Tandsundhed ved demens 1211a Ringsted København Få styr på loven 1311a Århus Livliner til pårørende om etablering af pårørendegrupper København Udviklingshæmmede og demens Ringsted Ringsted De 5 D er delir, depression, droger, druk og defekte sanser 1611a Århus Meningsfulde oplevelser i hverdagen Ålborg Portræt af demens i almen praksis København Forskningskonference 2011 Fokus på adfærdsforstyrrelser København Netværkskonference for demensudredningsenheder Odense 24 DemensDagene 2011 den demente i centrum København 25 Skræddersyede kurser kurser efter mål 26 i nye klæder! 27 Lær mere om demens E-learning 28 Praktisk information 29 Guide til elektronisk tilmelding 30 4 kurser & konferencer 2011

5 KURSUS Kan demente rehabiliteres og få en bedre hverdag? Formål: At deltagerne tilegner sig viden om træning og rehabilitering af kognitive funktioner ved demenssygdomme som inspiration i det daglige møde med demensramte familier. Rehabilitering er en målrettet samarbejdsproces mellem borger, pårørende og professionelle. Kurset sætter fokus på metoder og redskaber til træning og rehabilitering af kognitive funktioner. Der gives bl.a. eksempler på neuropsykologisk rehabilitering, hvor målet er at styrke den dementes ressourcer i hverdagslivet. Denne metode imødekommer nogle af de problemstillinger, der findes vedrørende overføring af træning og rehabilitering til praktiske sammenhænge i dementes hverdagsliv. Det vil også blive diskuteret hvilke redskaber og trænings metoder, der kan være særligt udbytterige for forskellige undergrupper af personer med demens. Der veksles mellem indlæg om temaet samt diskussion i mindre summegrupper blandt deltagerne. Psykologer, terapeuter og andre sundhedsfaglige medarbejdere. Minimum 15 maksimum 25. Underviser: Neuropsykolog Laila Øksnebjerg, Hukommelsesklinikken, Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet Kursusnr Dato: 29. august 2011 Sted: AArhussalen Århus Gebyr: Kr. 995,00 Tilmeldingsfrist: 5. august 2011 Kursusnr. 0111a Dato: 3. november 2011 Sted: Scandic Copenhagen København Gebyr: Kr. 995,00 Tilmeldingsfrist: 12. oktober kurser & konferencer 2011

6 KURSUS SMERTEVURDERING AF DEMENTE del I + II Formål: At deltagerne tilegner sig viden om smerter ved demens og bliver i stand til at observere samt yde omsorg og pleje til den demente med smerter. Undersøgelser viser, at demente generelt er dårligt smertebehandlet. Demente har ofte svært ved at give udtryk for smerteoplevelsen, som derfor kommer til udtryk på andre måder, fx ved vandren omkring, irritabilitet og udadreagerende adfærd. Internationalt er der udviklet flere redskaber til smertevurdering, som kan anvendes af plejepersonalet til indhentning af data vedrørende smerter hos demente. Over to forskudte dage behandles temaet teoretisk med gennemgang af udvalgte smertevurderingsredskaber. Deltagernes erfaringer fra smerteobservation inddrages i undervisningen, hvorfor det er en fordel, at deltagerne har erfaring med smertevurdering hos patienter med kognitiv funktionsnedsættelse. Smertevurdering af demente - del II tager udgangspunkt i deltagernes afprøvning af de smertevurderingsredskaber, som blev drøftet på kursets første del. Del II er overvejende tilrettelagt ud fra erfaringsudveksling i plenum og mindre grupper. Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, demenskoordinatorer- og konsulenter ansat på hospitalsafdelinger, i hjemmeplejen og plejeboliger. Minimum 15 maksimum 25. Kursusnr Dato: Del I: 5. oktober 2011 Del II: 7. marts 2012 Sted: Scandic Copenhagen København Gebyr: Kr ,00 Tilmeldingsfrist: 13. september 2011 Undervisere: Forskningssygeplejerske Oda Jakobsen, Hukommelsesklinikken, Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet Sygeplejerske, Master i voksenuddannelse Lis Christoffersen, Hukommelsesklinikken, Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet 6 kurser & konferencer 2011

7 KURSUS Kurset er en opfølgning af Smertevurdering af demente del I/2010 SMERTEVURDERING AF DEMENTE del II Undersøgelser viser, at personer med demens generelt er dårligt smertebehandlet. De har ofte svært ved at give udtryk for smerteoplevelsen, som derfor kommer til udtryk på andre måder, fx vandren omkring, irritabilitet og udadreagerende adfærd. Internationalt er der udviklet flere redskaber til smertevurdering, som kan anvendes af plejepersonalet til indhentning af data vedrørende smerter hos personer med demens. Smertevurdering af demente - del II tager udgangspunkt i deltagernes afprøvning af de smertevurderingsredskaber, som blev drøftet på kursets første del. Kurset er overvejende tilrettelagt ud fra erfaringsudveksling i plenum og mindre grupper. Det er en forudsætning, at deltagere har deltaget i Smertevurdering af demente del I/2010. Minimum 15 maksimum 25. Undervisere: Forskningssygeplejerske Oda Jakobsen, Hukommelsesklinikken, Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet Sygeplejerske, Master i voksenuddannelse Lis Christoffersen, Hukommelsesklinikken, Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet Kursusnr Dato: 9. marts 2011 Sted: Scandic Copenhagen København Gebyr: Kr. 995,00 Tilmeldingsfrist: 15. februar kurser & konferencer 2011

8 TEMADAG FOREBYGGELSE AF DEMENS - gi r det mening? Der forskes betydeligt i at identificere risiko-faktorer for demens med henblik på forebyggelse. Temadagen har fokus på forebyggelse af demens ud fra betydningen af kostens sammensætning, fysik aktivitet, søvn samt tandsundhed. Kan de nyeste forskningsresultater indarbejdes til hverdagens aktiviteter, pleje og omsorg for personer med demenssygdomme? Temadagen giver deltagerne viden om de nyeste forskningsresultater inden for forebyggelse af demens. Målet er at give deltagerne en viden, der kan benyttes i tilrettelæggelsen af demensindsatsen i kommunen. Målgrupper: Ledere, beslutningstagere i kommuner samt medarbejdere, der arbejder med forebyggelse på demensområdet i kommuner og regioner på leverandør- og myndighedsniveau. Minimum 30 - maksimum 75. Temadagen laves i samarbejde med Kommunernes Landsforening n Risikofaktorer og forebyggelse af demens ud fra KRAM Neuropsykologisk fagkonsulent Kasper Jørgensen, Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet n Hvorfor burde sundhedsfremme virke ved demens? Speciallæge i neurologi, overlæge, dr.med. Sten Hasselbalch, Hukommelsesklinikken, Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet n (Under)ernæring og funktion hos svage ældre Uafklaret oplægsholder n Vægttab hos patienter med Alzheimers sygdom i let grad Forskningsassistent Marie Louise Hee Hansen, Afdeling for Epidemiologisk Forskning, Statens Serum Institut n Træning af personer med kognitiv dysfunktion Fysioterapeut, seniorforsker Nina Beyer, Forskningsenhed for Muskuloskeletal Rehabilitering, Bispebjerg Hospital n Tandsundhed ved demens Tandlæge, ph.d. Birita EIlefsen, Odontologisk Ældreforskningscenter, Københavns Universitet n Søvn og demens Overlæge, klinisk forskningslektor, dr.med. Poul Jennum, Dansk Center for Søvnmedicin, Klinisk Neurofysiologisk Afdeling, Glostrup Hospital Kursusnr Dato: 30. maj 2011 Sted: Scandic Copenhagen København Gebyr: Kr ,00 Tilmeldingsfrist: 6. maj kurser & konferencer 2011

9 EFTERUDDANNELSE HUKOMMELSESFUNKTIONER OG - FORSTYRRELSER Kursusnr Dato: 17. juni 2011 Sted: Scandic Copenhagen København Gebyr: Kr. 995,00 Tilmeldingsfrist: 26. maj 2011 Kurset retter sig mod speciallæger og psykologer, der ønsker en dybdegående og grundig gennemgang af en række væsentlige funktioner relateret til det neuroanatomiske grundlag for hukommelse. Derudover gennemgås en række af de væsentligste hukommelsesforstyrrelser, som hyppigt optræder i neurologisk regi og ved demenssygdomme. Kurset forudsætter en forhåndsviden om hjerneprocesser og anatomi og retter sig hovedsageligt mod læger og neuropsykologer. Niveauet vil blive tilrettelagt, så også personer med mange års arbejde inden for neurologi og demensdiagnostik kan få udbytte af indholdet. Speciallæger i neurologi, geriatri og psykiatri samt psykologer, der arbejder med demensudredning. Minimum 20 maksimum 50. Mødeledere: Lektor i neuropsykologi, mag.art. Anders Gade, Institut for Psykologi, Københavns Universitet Cand.psych., ph.d. Asmus Vogel, Hukommelsesklinikken, Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet 9 kurser & konferencer 2011

10 TEMADAG DIN BO-ENHED UNDER LUP Formål: At videndele og inspirere deltagerne til at videreudvikle hverdagens rutiner samt opbygge netværk imellem bo-enheder. Bo-enheder, der ønsker at præsentere erfaringer fra projekter mm. kan kontakte kursusleder Ane Eckermann på telefon eller på Kursusnr Dato: 6. april 2011 Sted: Best Western Torvehallerne Vejle Gebyr: Kr. 995,00 Tilmeldingsfrist: 15. marts 2011 I bo-enheder for beboere med demens med særlige behov, er hverdagen præget af mange komplekse arbejdsopgaver. Opgaver, der kræver en særlig indsats i plejen og omsorgen af beboerne med demenssygdomme. Temadagen fokuserer på det tværfaglige samarbejde i en bo-enhed, med afsæt i takling af udadreagerende adfærd, ledelse og samarbejde. Temadagen indledes med oplæg der er relateret til temaet og afsluttes med erfaringsudveksling mellem deltagerne. Som supplement præsenterer udvalgte bo-enheder egen praksis, således at deltagerne får mulighed for erfaringsudveksling med kollegaer fra andre bo-enheder i Danmark. Ledere og medarbejdere ansat i bo-enheder for beboere med demens med særlige behov. Minimum 30 maksimum 50. Temadagen gennemføres i samarbejde med: Udviklings- og machingkonsulent Line Lund Jørgensen, Center for voksensocial, Region Midtjylland Speciallæge i gerontopsykiatri, overlæge Rolf Bang Olsen, Middelfart Sygehus Demenskoordinator Lisbeth Rask Nielsen, Guldborgssund Kommune 10 kurser & konferencer 2011

11 EFTERUDDANNELSE DIFFICULT CASES kasuistikkursus ved professor Martin Rossor, Dementia Research Centre, National Hospital for Neurolog y and Neurosurgery, Queen Square, London. Kursusnr Dato: 15. april 2011 Sted: Rigshospitalet København Gebyr: Kr. 350,00 Tilmeldingsfrist: 24. marts 2011 Kurset indledes med et foredrag ved professor Martin Rossor:»Heterogeneity of dementia syndromes«herefter præsenteres 6-8 cases, som repræsenterer vanskelige diagnostiske problemstillinger. Professor Martin Rossor vil diskutere diagnostiske overvejelser og udredningsstrategi med deltagerne. I kurset medvirker patienter og pårørende. Kurset er kun åbent for speciallæger i neurologi, geriatri og psykiatri samt neuropsykologer, som arbejder med udredning af patienter med kognitive forstyrrelser og demens. Læger under uddannelse inden for de tre specialer kan også deltage. Minimum 20 - maksimum 50. Mødeledere: Cand.psych., ph.d. Asmus Vogel, Hukommelsesklinikken, Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet Professor, overlæge, dr.med. Gunhild Waldemar, Hukommelsesklinikken, Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet 11 kurser & konferencer 2011

12 EFTERUDDANNELSE HUKOMMELSESKLAGER HOS DEN KOMPLICEREDE MEDICINSKE PATIENT Kursusnr Dato: 1. juni 2011 Sted: Rigshospitalet København Gebyr: Kr. 350,00 Tilmeldingsfrist: 10. maj 2011 Kurset retter sig mod yngre læger og læger i en uddannelsesstilling, der ønsker en dybdegående viden om den komplicerede medicinske patient i forhold til demenssygdomme og hukommelsesklager ud fra følgende emner: n Årsager til hukommelsesklager hos den medicinske patient n udredning af hukommelsesklager n faktorer der har betydning for hukommelsen n Befolkningsundersøgelser ift. risikofaktorer/risikoadfærd for at få demens. Kurset vil være en blanding af oplæg, aktuelle kliniske problemstillinger i form af kasuistikker (patient-cases) med deltagelse af patienter og pårørende samt samrating. Yngre læger, læger i uddannelsesstilling eller med interesse for emnet (psykiatri, neurologi, geriatri, almen medicin). Minimum 20 maksimum 50. Mødeledere/undervisere: Læge, ph.d.-studerende Kristian Frederiksen, Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet Speciallæge i neurologi, afdelingslæge Anne Mette Hejl, Hukommelsesklinikken, Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet Speciallæge i almen medicin, overlæge Eva Bjerregaard, Geriatrisk Afdeling, Hvidovre Hospital 12 kurser & konferencer 2011

13 EFTERUDDANNELSE DEMENSSYGDOMME OG HUKOMMELSES- KLAGER I ALMEN PRAKSIS Kursusnr Dato: 8. september 2011 Sted: Rigshospitalet København Gebyr: Kr. 350,00 Tilmeldingsfrist: 10. august 2011 Kurset retter sig mod læger i introduktions- eller kursusstilling i almen medicin, der ønsker viden om screening, udredning og kontrol af demenssygdomme i almen praksis, herunder samarbejde med sekundær sektor. Derudover vil andre hyppige årsager til hukommelsesklager hos patienter i almen praksis blive gennemgået. Kurset vil være en blanding af oplæg, aktuelle kliniske problemstillinger i form af kasuistikker (patient-cases) med deltagelse af patienter og pårørende samt samrating. Minimum 20 maksimum 50. Mødeledere/undervisere: Læge, ph.d.-studerende Kristian Frederiksen, Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet Speciallæge i neurologi, afdelingslæge Anne Mette Hejl, Hukommelsesklinikken, Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet Speciallæge i almen medicin, overlæge Eva Bjerregaard, Geriatrisk Afdeling, Hvidovre Hospital Læger i introduktions- eller kursusstilling i almen medicin. 13 kurser & konferencer 2011

14 TEMADAG LÆRING MED STIL pædagogisk temadag Formål: At deltagerne får indsigt i voksenelevers forskellige forudsætninger for læring gennem introduktion til historiefortælling som en undervisningsform samt teori om læringsstile. Den personlige læringsstil udgøres af en række biologiske, udviklingsmæssige samt miljømæssige karakteristika, som gør, at nogle lærer bedre i visse læringsmiljøer og ved hjælp af visse metoder, som for andre kan være uden nogen som helst effekt. Temadagen sætter derfor fokus på teorier om narrativ pædagogik og læringsstile, som inspiration til hvordan man kan tilrettelægge undervisning, der matcher elevernes læringsstil. Der veksles med indlæg fra forskellige fagpersoner med stor viden på området, således at emnet belyses fra flere vinkler. Nøglepersoner, som har erfaring med undervisning af sundhedsfagligt personale. Minimum 30 - maksimum 75. Mødeleder: Plejehj.ass., Master i sundhedspædagogik Ane Eckermann, Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet Kursusnr Dato: 7. oktober 2011 Sted: Scandic Copenhagen København Gebyr: Kr. 800,00 Tilmeldingsfrist: 14. september kurser & konferencer 2011

15 KURSUS SEKSUALITET I ET DEMENSPERSPEKTIV Formål: At deltagerne opnår kendskab til seksualfunktionen hos det aldrende menneske samt til demenssygdomme og seksualitet. Sundhedsfaglige medarbejdere, som arbejder med demente i hjemmeplejen og i plejeboliger samt på hospitalsafdelinger. Kursusnr Dato: 25. januar 2011 Sted: Scandic Plaza Århus Århus Gebyr: Kr. 995,00 Tilmeldingsfrist: 3. januar 2011 Seksualitet er ofte et tabubelagt emne, ikke mindst ved demens. Det er en professionel udfordring at takle de tætte plejesituationer, hvor der kan opstå reaktioner som kan krænke blufærdigheden. At takle disse situationer fordrer viden om og afklaring af ens holdninger til seksualitet i almindelighed og ved demenssygdomme i særdeleshed. Minimum 15 maksimum 25. Undervisere: Psykolog Kim Carlsen, Afdelingen for Regionsfunktioner, Gerontopsykiatrisk Team, Dianalund Sygeplejerske, demenskonsulent Maj-Britt Joost, Gentofte Kommune Der veksles mellem indlæg og dialog samt casebaseret undervisning. Dialogen vil i høj grad bygge på deltagernes egne erfaringer. 15 kurser & konferencer 2011

16 KURSUS TANDSUNDHED VED DEMENS Formål: At deltagerne opnår viden om demens og sygdomssymptomer i forbindelse med tandpleje. Ifølge Sundhedsloven er kommunerne forpligtet til at tilbyde tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte den almindelige tandpleje. Kurset gør rede for de mest almindelige demenssygdomme samt for de kognitive svigt, sygdommen medfører. Der redegøres for hvilken indflydelse demenssygdomme har på tandsundhed og tandpleje. Deltagerne introduceres til forskellige teknikker, der kan benyttes ved kommunikation med demente. Personale ansat i den kommunale omsorgstandpleje. Minimum 15 maksimum 30. Undervisere: Tandlæge, ph.d. Birita Ellefsen, Odontologisk Ældreforskningscenter, Københavns Universitet Tandlæge Lotte Junggren, Langebjergskolens Tandklinik, Fredensborg Kommunale Tandpleje Kursusnr Dato: 24. maj 2011 Sted: Mødecenter Odense Odense Gebyr: Kr ,00 Tilmeldingsfrist: 2. maj 2011 Kursusnr. 1211a Dato: 26. maj 2011 Sted: Ringsted Kongrescenter Ringsted Gebyr: Kr ,00 Tilmeldingsfrist: 4. maj 2011 Der veksles mellem oplæg samt erfaringsudveksling blandt deltagerne i mindre grupper. 16 kurser & konferencer 2011

17 KURSUS FÅ STYR PÅ LOVEN Formål: At deltagerne får viden om de forskellige love, der er relevante på demensområdet, så de selv bliver i stand til at undervise, rådgive og vejlede social- og sundhedspersonale på området. På kurset gennemgås relevante uddrag af internationale konventioner, Grundloven, Aftaleloven, Værgemålsloven, Sundhedsloven og Serviceloven samt cases og afgørelser i relation til de enkelte lovområder. Deltagerne får desuden tips til, hvordan man kan holde sig ajour med ny lovgivning og afgørelser på området. Der veksles mellem indlæg og dialog samt casebaseret undervisning. Dialogen vil i høj grad bygge på deltagernes egne erfaringer. Demenskoordinatorer og -konsulenter med undervisnings- og vejledningsopgaver, socialrådgivere og jurister, der arbejder på demensområdet i kommuner og regioner samt undervisere på sundhedsfaglige uddannelsesinstitutioner, fx Social- og Sundhedsskoler og Professionshøjskoler. Minimum 15 og maksimum 25. Undervisere: Cand.jur., ph.d., juridisk fagkonsulent Dorthe Vennemose Buss, Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet Cand.jur., lektor Susanne Bækgaard Holm, Socialrådgiveruddannelsen i Århus, VIA University College Kursusnr Dato: 15. september 2011 Sted: Scandic Copenhagen København Gebyr: Kr ,00 Tilmeldingsfrist: 24. august 2011 Kursusnr. 1311a Dato: 17. november 2011 Sted: AArhussalen Århus Gebyr: Kr ,00 Tilmeldingsfrist: 26. oktober kurser & konferencer 2011

18 KURSUS LIVLINER TIL PÅRØRENDE om etablering af pårørendegrupper Kursusnr Dato: Del I: 1. december 2011 Del II: 26. januar 2012 Sted: Scandic Copenhagen København Gebyr: Kr ,00 Tilmeldingsfrist: 9. november 2011 Formål: At deltagerne bliver i stand til at etablere, igangsætte og videreudvikle pårørendegrupper. Kurset giver inspiration og metoder til, hvordan pårørendegrupper kan etableres eller»forfines«. Der fokuseres især på gruppelederens rolle med vægt på kommunikation og pædagogik. Over to forskudte kursusdage veksles mellem oplæg, dialog og gruppearbejde. Der bliver vist filmklip fra pårørendegrupper samt interview med pårørende. Der er indlagt en hjemmeopgave, som udføres mellem de to kursusdage. Sundhedsfagligt personale, som planlægger og udfører pårørendeaktiviteter som fx grupper, cafeer mm. Minimum 15 maksimum 20. Undervisere: Sygeplejerske, Master i voksenuddannelse Lis Christoffersen, Hukommelsesklinikken, Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet Plejehj.ass., Master i sundhedspædagogik Ane Eckermann, Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet 18 kurser & konferencer 2011

19 Kursus UDVIKLINGSHÆMMEDE OG DEMENS Formål: At deltagerne får kendskab til hvilke former for demens, der hyppigst ses hos udviklingshæmmede, herunder specielt personer med Downs Syndrom samt hvilke observationer, der er vigtige at gøre og hvad man som personale kan gøre for at hjælpe personer med demens. Blandt udviklingshæmmede er personer med Downs Syndrom særligt disponerede for at udvikle Alzheimers sygdom, og da levealderen generelt er stigende, ses en stigende hyppighed af demens hos udviklingshæmmede. At opdage tidlige tegn på demens kan være en særlig udfordring hos udviklingshæmmede, ligesom at skabe de rette rammer for denne særligt skrøbelige gruppe af mennesker er en tilsvarende stor udfordring. Temaet belyses ud fra flere vinkler af oplægsholdere med forskellig faglig baggrund samt erfaringer med udviklingshæmmede. Socialpædagoger, pædagoger, social- og sundhedsassistenter, demenskoordinatorer og -konsulenter samt andre medarbejdere, der arbejder med udviklingshæmmede. Minimum 20 maksimum 30. Undervisere: Læge, forskningsassistent Lise Cronberg Salem, Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet Afdelingslæge Ulla Jacobsen, Center for Oligofrenipsykiatri, Århus Universitetshospital Risskov Forstander Kirsten Agerskov Nielsen, Bognæs Bo- og Aktivitetscenter, Bogense Kursusnr Dato: 23. september 2011 Sted: Ringsted Kongrescenter Ringsted Gebyr: Kr. 995,00 Tilmeldingsfrist: 1. september kurser & konferencer 2011

20 KURSUS DE 5 D ER - delir, depression, droger, druk og defekte sanser Kursusnr Dato: 7. april 2011 Sted: Ringsted Kongrescenter Ringsted Gebyr: Kr. 995,00 Tilmeldingsfrist: 16. marts 2011 Formål: At deltagerne får viden til at kunne genkende forskellige tilstande, der kan forveksles med eller forværre demens. Mennesker med demens har øget risiko for at komme i en delirøs tilstand eller at få en depression. På kurset gennemgås kriterierne for delir og depression. Desuden beskrives hvorledes et øget forbrug af alkohol eller medicin kan påvirke den enkelte patients adfærd. Ligesom der på kurset også beskrives patientens adfærd ved svækkelse af sanseapparatet. Der sættes især fokus på, hvad der kendetegner og adskiller de fem D er og hvilke overvejelser personalet bør have for at kunne tilbyde den rette behandling og omsorg. Kurset tager udgangspunkt i resultater fra internationale undersøgelser på området og veksler mellem indlæg, der bygger på undervisernes mangeårige erfaringer samt inddrager eksempler fra deltagernes hverdag. Social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere, som arbejder med pleje og omsorg af demente i hverdagen. Minimum 15 maksimum 25. Underviser: Sygeplejerske Susanne Rishøj, Demenskonsulenten Kursusnr. 1611a Dato: 29. september 2011 Sted: Aarhussalen Århus Gebyr: Kr. 995,00 Tilmeldingsfrist: 7. september kurser & konferencer 2011

21 KURSUS MENINGSFULDE OPLEVELSER I HVERDAGEN Formål: At deltagerne bliver i stand til at iværksætte og støtte den demente i meningsfulde oplevelser i hverdagen og tilbyde aktiviteter ud fra en forståelse af de kognitive forandringer ved demens med udgangspunkt i en socialpædagogisk forståelsesramme. Sundhedsfaglige medarbejdere, der arbejder med pleje, omsorg og aktiviteter for demente i hverdagen. Minimum 20 maksimum 30. Kursusnr Dato: 28. april 2011 Sted: Best Western Scheelsminde Ålborg Gebyr: Kr ,00 Tilmeldingsfrist: 6. april 2011 Det kan undertiden være vanskeligt at finde velegnede aktiviteter til mennesker med demens. På dette kursus tages der udgangspunkt i at mennesker med demens stadig får mulighed for at få gode oplevelser ud fra interesser og under hensyn til funktionsevne. Undervisere: Specialergoterapeut Gerontologi, MSC Annette Johannesen, ABLE Sygeplejerske Susanne Rishøj, Demenskonsulenten I undervisningen indgår erfaringer fra nationale og internationale undersøgelser. Der veksles mellem teoretiske oplæg fra underviserne og eksempler fra deltagernes egen hverdag. 21 kurser & konferencer 2011

22 KURSUS PORTRÆT AF DEMENS I ALMEN PRAKSIS Formål: At medarbejderen i almen praksis får skærpet opmærksomhed på symptomer, årsager og udredning af demens, medicinsk behandling samt får redskaber til at styrke samarbejdet med den demente patient og de pårørende. I almen praksis møder personalet ofte patienter med demenssygdom og fungerer som nøgleperson mellem primær og sekundær sektor. På kurset gennemgås kriterier for demens samt gives et indblik i opsporing, udredning og behandling af demens, samt hvordan der kan etableres et tværsektorielt samarbejde i opsporingen af demens. Desuden sættes fokus på kendskab til demenssygdommens konsekvenser i hverdagen for den demente og de pårørende. Der gives små tips til at forbedre kommunikationen i mødet med den demente patient samt hvordan den pårørende kan inddrages i samarbejdet. Der veksles mellem oplæg og dialog. Filmklip og E learning inddrages i undervisningen ligesom DSAM s vejledning om demens i almen praksis vil indgå. Målgrupper: Personale ansat i almen praksis. Minimum 20 maksimum 30. Undervisere: Sygeplejerske Susanne Rishøj, Demenskonsulenten Plejehj.ass., Master i sundhedspædagogik Ane Eckermann, Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet Kursusnr Dato: 21. marts 2011 Sted: Scandic Copenhagen København Gebyr: Kr ,00 Tilmeldingsfrist: 25. februar kurser & konferencer 2011

23 KONFERENCE FORSKNINGSKONFERENCE 2011 Fokus på adfærdsforstyrrelser Nationalt Videnscenter for Demens arrangerer igen i år en konference om ny forskning, såvel nationalt som internationalt, på demensområdet. I 2011 sætter vi fokus på forskning, som ud fra forskellige vinkler bidrager til forståelsen af adfærdsforstyrrelser ved demenssygdomme og behandlingen af disse. Konferencen består af både længere oversigtsforedrag og kortere præsentationer af forskningsprojekter. Enkelte af oplæggene holdes på engelsk og kendskab til engelske fagtermer samt videnskabelig formidling forudsættes og vil øge udbyttet af dagen. Læger, psykologer, sygeplejersker, demenskoordinatorer og -konsulenter samt andre fagpersoner, der arbejder med demens. Maksimum 350. Det endelige program annonceres på foråret 2011 Kursusnr Dato: 25. november 2011 Sted: Rigshospitalet København Tid: 10:00 15:30 Gebyr: Kr. 350,00 Tilmeldingsfrist: 10. november kurser & konferencer 2011

24 KONFERENCE NETVÆRKSKONFERENCE FOR DEMENSUDREDNINGSENHEDER Kursusnr Dato: 12. oktober 2011 Sted: Mødecenter Odense Odense Tid: 10:00 15:30 Gebyr: Kr. 400,00 Tilmeldingsfrist: 20. september 2011 En gang årligt får medarbejdere fra landets udredningsenheder mulighed for at mødes på en national netværkskonference. Udredningsenhederne får hermed mulighed for at opbygge et tæt samarbejde på tværs af regioner samt opretholde et fagligt netværk i Danmark. Konferencen indledes med et foredrag fra en international anerkendt demensforsker, der sætter fokus på et særligt tema inden for demensforskningen. Desuden opdateres deltagerne om, hvad der sker på demensområdet i de fem regioner. Endelig får deltagerne mulighed for at deltage i workshops målrettet de forskellige faggrupper. Læger, psykologer, sygeplejersker, sekretærer, socialrådgivere og andet personale ansat på enheder, hvor man varetager udredning, behandling og opfølgning af patienter med demenssygdomme. Maksimum 150. Mødeleder: Overlæge, p.hd. Annette Lolk, Demensklinikken, Odense Universitetshospital Temadagen tilrettelægges i samarbejde med Demensklinikken på Odense Universitetshospital. 24 kurser & konferencer 2011

KURSER & KONFERENCER 2013

KURSER & KONFERENCER 2013 2013 KURSER & KONFERENCER Velkomst Viden skal omsættes til handling Hvad gør vi, når hr. Hansen med demenssymptomer har et stort alkoholforbrug? Hvordan hjælper vi bedst personen med Huntingtons sygdom?

Læs mere

K 2014 URSER & KONFERENCER

K 2014 URSER & KONFERENCER 2014 KURSER & KONFERENCER Velkomst Trænger du til faglig inspiration? n Hvordan fremmer vi et aktivt liv for mennesker med demens? n Hvad gør vi, når diagnosen er svær at stille? n Og hvordan implementerer

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2015

KURSER & KONFERENCER 2015 URSER & ONFERENCER 2015 VELKOMST Styrk din faglige viden om demens Kære læser Vi er stolte over at kunne præsentere kurser, temadage og konferencer for 2015. Vi har sammensat et spændende program, som

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2009

KURSER & KONFERENCER 2009 KURSER & KONFERENCER 2009 VELKOMST Dette er det første kursuskatalog fra Nationalt Videnscenter for Demens. Kataloget er til alle, der arbejder professionelt med demenssygdomme, patienter og pårørende.

Læs mere

2.-3. maj 2011, Scandic Copenhagen. Den demente i centrum DEMENSDAGENE 2011

2.-3. maj 2011, Scandic Copenhagen. Den demente i centrum DEMENSDAGENE 2011 2.-3. maj 2011, Scandic Copenhagen Den demente i centrum DEMENSDAGENE 2011 DemensDagene 2011 Den demente i centrum Demensdagene 2011 3 DemensDagene 2011 Den demente i centrum I 2010 vedtog Folketinget,

Læs mere

11. 12. maj 2015 Tivoli Hotel & Congress Center DEMENS DAGENE. Et demensvenligt samfund

11. 12. maj 2015 Tivoli Hotel & Congress Center DEMENS DAGENE. Et demensvenligt samfund 11. 12. maj 2015 Tivoli Hotel & Congress Center DEMENS DAGENE Et demensvenligt samfund 2015 DemensDagene 2015 Et demensvenligt samfund DEMENSDAGENE 2015 3 DEMENSDAGENE 2015 Et demensvenligt samfund Demens

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

Demensindsats. etik. demensindsats. Viden. praksis. praksis. Demens koordinering. Viden, praksis og etik i demensindsatsen. etik. praksis.

Demensindsats. etik. demensindsats. Viden. praksis. praksis. Demens koordinering. Viden, praksis og etik i demensindsatsen. etik. praksis. Demensindsats Viden etik Årskursus 2012 Viden, og etik i demensindsatsen Viden DemensKoordinatorer i DanmarK indbyder for 19. år i træk til Årskursus Forventningen fra såvel borgere med demens, pårørende

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015. 1. udgave, december 2014. Nyeste udgave findes altid på www.neurocenter.dk

KURSUSKATALOG 2015. 1. udgave, december 2014. Nyeste udgave findes altid på www.neurocenter.dk KURSUSKATALOG 2015 1. udgave, december 2014 Nyeste udgave findes altid på Regionshospitalet Universitetsklinik for Neurorehabilitering Uddannelsescentret Velkommen til kursussæson 2015 Her finder du de

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk KURSUS KATALOG 2015-2016 www.pcaps.dk PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: 8660 1171 E-mail: info@pcaps.dk Side 1 Indhold Kurser generelt... 4 KRAP Uddannelser... 6 KRAP

Læs mere

Indhold. Om Alzheimers og andre demenssygdomme. Nr. 3 17. årgang september 2007. - Et bedre liv kræver ikke så meget - Når FDF bliver til

Indhold. Om Alzheimers og andre demenssygdomme. Nr. 3 17. årgang september 2007. - Et bedre liv kræver ikke så meget - Når FDF bliver til Indhold - Et bedre liv kræver ikke så meget - Når FDF bliver til fars drenge fiser - Nye muligheder for tidlig diagnosticering af Alzheimers Nr. 3 17. årgang september 2007 Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Læs mere

Årskursus 2015. Tid: Onsdag d. 9. september til fredag d. 11. september 2015

Årskursus 2015. Tid: Onsdag d. 9. september til fredag d. 11. september 2015 Sorgforståelse Ny demensforståelse Etik Pårørendes forventninger Udadreagerende adfærd Sociallov Årskursus 2015 Demenskoordinatorens komplekse arbejdsfelt - udfordret af etiske, juridiske og praktiske

Læs mere

Kursuskatalog forår 2013

Kursuskatalog forår 2013 Kursuskatalog forår 2013 Kurser og netværk for dig, der skal udvikle og forbedre det frivillige arbejde i din forening Foreningshøjskolen & Foreningsfundamentet Indhold kursuskatalog forår 2013 Kurser

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2014 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON PRAKTISKE OPLYSNINGER I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine tilbud af kurser, netværk og øvrige uddannelsesaktiviteter

Læs mere

2010 2011 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra

2010 2011 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra Kursuskatalog 2010 2011 AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER - ADHD Et fælleskatalog fra Langagerskolen Firkløverskolen Krabbeshus Heldagsskole Døgn- og aflastningsinstitutionen Heimdal Specialbørnehaven Skovbrynet

Læs mere

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Forfattere: Pernille Byskov, Bo Smith, Allan Christiansen, Michael Bech Petersen, Inger-Marie Hansen, Helle Liedecke, Carina Robanke, Anne Grethe

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

k F ur ælles sus katalog 2015-2016 forstyrrelser ADHD Autismespektrum

k F ur ælles sus katalog 2015-2016 forstyrrelser ADHD Autismespektrum s u s k u r log kata Fælles 01H6D 5-2 1 0 2 tyrrelser AD um fors Autismespektr Velkommen til s og Heimdals fælles kursuskatalog, vi håber, du kan finde den inspiration, du har brug for. Du er naturligvis

Læs mere

2011 2012 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra

2011 2012 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra Kursuskatalog 2011 2012 AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER - ADHD Et fælleskatalog fra Langagerskolen Døgn- og aflastningsinstitutionen Heimdal Hinnerup Kollegiet Specialbørnehaven Skovbrynet Spurvetoften

Læs mere

Årskursus 2014. Tid: Onsdag d. 10. september til fredag d. 12. september 2014

Årskursus 2014. Tid: Onsdag d. 10. september til fredag d. 12. september 2014 Omsorg Etik Evaluering Rehabilitering Velfærdsteknologi Roller Årskursus 2014 Demenskoordinatorens komplekse arbejdsfelt - udfordret af dilemmaer i roller, etik, evaluering, rehabilitering, omsorg og velfærdsteknologi

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

De kommende års udfordringer på demensområdet

De kommende års udfordringer på demensområdet De kommende års udfordringer på demensområdet De kommende års udfordringer på demensområdet...1 Indledning...2 Målgruppen...2 Borgere med Alzheimers og vaskulær demens...3 Antallet af demente borgere...3

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THI. VIBORG SFORTEGNELSE Velkommen til kursuskataloget 2015...3 Neuropædagogik i arbejdet med udviklingshæmmede....4

Læs mere

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Pædagogiske metoder Kognitiv Affekt Træning Diagnostisk

Læs mere

Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren

Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren Nyhedsbrev 4 Velkommen til det fjerde nyhedsbrev, hvor vi sætter fokus på forskellige aspekter og facetter af kommunikation i sundhedssektoren, hvor det overordnede formål er at forbedre kommunikationen

Læs mere

Demenskoordinatoren i en hverdag mellem teknologi, faglighed og forandring

Demenskoordinatoren i en hverdag mellem teknologi, faglighed og forandring Konferencerapport: Demenskoordinatoren i en hverdag mellem teknologi, faglighed og forandring Demenskoordinatorernes 14. årskursus 10. 12. september 2007 Hotel Nyborg Strand Udarbejdet af: Journalist Steen

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

Kurser i Neurorehabilitering Hammel Neurocenter 2015 5. udgave, maj 2015 Nyeste udgave findes altid på www.neurocenter.dk

Kurser i Neurorehabilitering Hammel Neurocenter 2015 5. udgave, maj 2015 Nyeste udgave findes altid på www.neurocenter.dk Kurser i Neurorehabilitering 2015 5. udgave, maj 2015 Nyeste udgave findes altid på Regionshospitalet Universitetsklinik for Neurorehabilitering Uddannelsescentret Velkommen til kursussæson 2015 Her finder

Læs mere

Fælles. Autismespektrum forstyrrelser ADHD

Fælles. Autismespektrum forstyrrelser ADHD kursus avis Fælles 2012-2013 Autismespektrum forstyrrelser ADHD Foran dig ligger fælles kursuskatalog 2012-2013, Autisme Spektrum Forstyrrelser ADHD. Det er det sjette år i træk, vi udgiver et fælles kursuskatalog

Læs mere

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Vi stemmer på den nationale ADHD- handleplan Side 7 Gratis kursus tilbydes Side 21 Hjælp din ADHD- forening til at blive bedre Side 29 ADHD-foreningens kursuskatalog

Læs mere