KURSER & KONFERENCER 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KURSER & KONFERENCER 2011"

Transkript

1 KURSER & KONFERENCER 2011

2

3 Velkomst Gunhild Waldemar Leder af Nationalt Videnscenter for Demens Ane Eckermann Kursusleder KURSER OG KONFERENCER OM DEMENS 2011 Det er en fornøjelse endnu engang at kunne udsende katalog over kurser og konferencer for fagpersoner, der enten har demente som deres primære arbejdsområde eller som ofte møder de komplekse problemer, som demenssygdomme udløser i hverdagen. De skræddersyede kurser tager udgangspunkt i den enkelte kommunes eller institutions konkrete behov. Vi planlægger og designer sammen med jer et forløb med jeres egne favoritundervisere eller med de fagfolk, vi anbefaler. På de næste sider byder Nationalt Videnscenter for Demens på både kendte og nye kursustilbud i Flere af kurserne henvender sig til nye faggrupper, og der er i år stor bredde i tilbuddene. Vi kan fx tilbyde et kursus, der introducerer ny viden om rehabilitering af patienter med demens. Vi håber, at kunne berige mange forskellige faggrupper med viden og inspiration i en tid, hvor hele demensområdet er i rivende udvikling inden for forskning, diagnosticering, behandling, pædagogik og organisering af pleje. Ud over de traditionelle kurser og efteruddannelsesforløb har vi valgt at fortsætte tiltaget fra sidste år med nogle få temadage. Her sætter vi fokus på den seneste forskningsbaserede viden inden for specifikke emner på demensområdet. Vi fortsætter også de sidste års succes med skræddersyede kurser. Videnscentret har en større gruppe eksperter tilknyttet, som vi kan trække på hele næste kursusår. Dermed er vi sikre på, at vi kan gøre brug af de grundigste og bredeste kompetencer inden for de faglige områder, vi har valgt at sætte fokus på. Sammen med videnscentrets medarbejdere bidrager vores eksterne undervisere med oplæg, temadiskussioner og øvelser. På findes program samt praktisk information om kurser, temadage og konferencer. Hjemmesiden er også indgang til de seneste nyheder på demensområdet, ny forskning, værktøjer til sundhedsfaglige samt e-learningsmoduler for alle, der arbejder med pleje af demente. Som noget helt nyt i år vil alle kursustilmeldinger foregå elektronisk via vores hjemmeside. Vi håber, der vil blive taget godt imod systemet, således at det bliver nemmere at melde sig til vores arrangementer. 3 kurser & konferencer 2011

4 indholdsfortegnelse Kursusnr. Aktivitet Sted Side 0111 Århus Kan demente rehabiliteres og få en bedre hverdag? 0111a København Smertevurdering af demente del I + II København Smertevurdering af demente del II København Forebyggelse af demens gi r det mening? København Hukommelsesfunktioner og -forstyrrelser København Din bo-enhed under lup Vejle Difficult cases kasuistikkursus København Hukommelsesklager hos den komplicerede medicinske patient København Demenssygdomme og hukommelsesklager i almen praksis København Læring med stil pædagogisk temadag København Seksualitet i et demensperspektiv Århus Odense Tandsundhed ved demens 1211a Ringsted København Få styr på loven 1311a Århus Livliner til pårørende om etablering af pårørendegrupper København Udviklingshæmmede og demens Ringsted Ringsted De 5 D er delir, depression, droger, druk og defekte sanser 1611a Århus Meningsfulde oplevelser i hverdagen Ålborg Portræt af demens i almen praksis København Forskningskonference 2011 Fokus på adfærdsforstyrrelser København Netværkskonference for demensudredningsenheder Odense 24 DemensDagene 2011 den demente i centrum København 25 Skræddersyede kurser kurser efter mål 26 i nye klæder! 27 Lær mere om demens E-learning 28 Praktisk information 29 Guide til elektronisk tilmelding 30 4 kurser & konferencer 2011

5 KURSUS Kan demente rehabiliteres og få en bedre hverdag? Formål: At deltagerne tilegner sig viden om træning og rehabilitering af kognitive funktioner ved demenssygdomme som inspiration i det daglige møde med demensramte familier. Rehabilitering er en målrettet samarbejdsproces mellem borger, pårørende og professionelle. Kurset sætter fokus på metoder og redskaber til træning og rehabilitering af kognitive funktioner. Der gives bl.a. eksempler på neuropsykologisk rehabilitering, hvor målet er at styrke den dementes ressourcer i hverdagslivet. Denne metode imødekommer nogle af de problemstillinger, der findes vedrørende overføring af træning og rehabilitering til praktiske sammenhænge i dementes hverdagsliv. Det vil også blive diskuteret hvilke redskaber og trænings metoder, der kan være særligt udbytterige for forskellige undergrupper af personer med demens. Der veksles mellem indlæg om temaet samt diskussion i mindre summegrupper blandt deltagerne. Psykologer, terapeuter og andre sundhedsfaglige medarbejdere. Minimum 15 maksimum 25. Underviser: Neuropsykolog Laila Øksnebjerg, Hukommelsesklinikken, Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet Kursusnr Dato: 29. august 2011 Sted: AArhussalen Århus Gebyr: Kr. 995,00 Tilmeldingsfrist: 5. august 2011 Kursusnr. 0111a Dato: 3. november 2011 Sted: Scandic Copenhagen København Gebyr: Kr. 995,00 Tilmeldingsfrist: 12. oktober kurser & konferencer 2011

6 KURSUS SMERTEVURDERING AF DEMENTE del I + II Formål: At deltagerne tilegner sig viden om smerter ved demens og bliver i stand til at observere samt yde omsorg og pleje til den demente med smerter. Undersøgelser viser, at demente generelt er dårligt smertebehandlet. Demente har ofte svært ved at give udtryk for smerteoplevelsen, som derfor kommer til udtryk på andre måder, fx ved vandren omkring, irritabilitet og udadreagerende adfærd. Internationalt er der udviklet flere redskaber til smertevurdering, som kan anvendes af plejepersonalet til indhentning af data vedrørende smerter hos demente. Over to forskudte dage behandles temaet teoretisk med gennemgang af udvalgte smertevurderingsredskaber. Deltagernes erfaringer fra smerteobservation inddrages i undervisningen, hvorfor det er en fordel, at deltagerne har erfaring med smertevurdering hos patienter med kognitiv funktionsnedsættelse. Smertevurdering af demente - del II tager udgangspunkt i deltagernes afprøvning af de smertevurderingsredskaber, som blev drøftet på kursets første del. Del II er overvejende tilrettelagt ud fra erfaringsudveksling i plenum og mindre grupper. Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, demenskoordinatorer- og konsulenter ansat på hospitalsafdelinger, i hjemmeplejen og plejeboliger. Minimum 15 maksimum 25. Kursusnr Dato: Del I: 5. oktober 2011 Del II: 7. marts 2012 Sted: Scandic Copenhagen København Gebyr: Kr ,00 Tilmeldingsfrist: 13. september 2011 Undervisere: Forskningssygeplejerske Oda Jakobsen, Hukommelsesklinikken, Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet Sygeplejerske, Master i voksenuddannelse Lis Christoffersen, Hukommelsesklinikken, Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet 6 kurser & konferencer 2011

7 KURSUS Kurset er en opfølgning af Smertevurdering af demente del I/2010 SMERTEVURDERING AF DEMENTE del II Undersøgelser viser, at personer med demens generelt er dårligt smertebehandlet. De har ofte svært ved at give udtryk for smerteoplevelsen, som derfor kommer til udtryk på andre måder, fx vandren omkring, irritabilitet og udadreagerende adfærd. Internationalt er der udviklet flere redskaber til smertevurdering, som kan anvendes af plejepersonalet til indhentning af data vedrørende smerter hos personer med demens. Smertevurdering af demente - del II tager udgangspunkt i deltagernes afprøvning af de smertevurderingsredskaber, som blev drøftet på kursets første del. Kurset er overvejende tilrettelagt ud fra erfaringsudveksling i plenum og mindre grupper. Det er en forudsætning, at deltagere har deltaget i Smertevurdering af demente del I/2010. Minimum 15 maksimum 25. Undervisere: Forskningssygeplejerske Oda Jakobsen, Hukommelsesklinikken, Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet Sygeplejerske, Master i voksenuddannelse Lis Christoffersen, Hukommelsesklinikken, Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet Kursusnr Dato: 9. marts 2011 Sted: Scandic Copenhagen København Gebyr: Kr. 995,00 Tilmeldingsfrist: 15. februar kurser & konferencer 2011

8 TEMADAG FOREBYGGELSE AF DEMENS - gi r det mening? Der forskes betydeligt i at identificere risiko-faktorer for demens med henblik på forebyggelse. Temadagen har fokus på forebyggelse af demens ud fra betydningen af kostens sammensætning, fysik aktivitet, søvn samt tandsundhed. Kan de nyeste forskningsresultater indarbejdes til hverdagens aktiviteter, pleje og omsorg for personer med demenssygdomme? Temadagen giver deltagerne viden om de nyeste forskningsresultater inden for forebyggelse af demens. Målet er at give deltagerne en viden, der kan benyttes i tilrettelæggelsen af demensindsatsen i kommunen. Målgrupper: Ledere, beslutningstagere i kommuner samt medarbejdere, der arbejder med forebyggelse på demensområdet i kommuner og regioner på leverandør- og myndighedsniveau. Minimum 30 - maksimum 75. Temadagen laves i samarbejde med Kommunernes Landsforening n Risikofaktorer og forebyggelse af demens ud fra KRAM Neuropsykologisk fagkonsulent Kasper Jørgensen, Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet n Hvorfor burde sundhedsfremme virke ved demens? Speciallæge i neurologi, overlæge, dr.med. Sten Hasselbalch, Hukommelsesklinikken, Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet n (Under)ernæring og funktion hos svage ældre Uafklaret oplægsholder n Vægttab hos patienter med Alzheimers sygdom i let grad Forskningsassistent Marie Louise Hee Hansen, Afdeling for Epidemiologisk Forskning, Statens Serum Institut n Træning af personer med kognitiv dysfunktion Fysioterapeut, seniorforsker Nina Beyer, Forskningsenhed for Muskuloskeletal Rehabilitering, Bispebjerg Hospital n Tandsundhed ved demens Tandlæge, ph.d. Birita EIlefsen, Odontologisk Ældreforskningscenter, Københavns Universitet n Søvn og demens Overlæge, klinisk forskningslektor, dr.med. Poul Jennum, Dansk Center for Søvnmedicin, Klinisk Neurofysiologisk Afdeling, Glostrup Hospital Kursusnr Dato: 30. maj 2011 Sted: Scandic Copenhagen København Gebyr: Kr ,00 Tilmeldingsfrist: 6. maj kurser & konferencer 2011

9 EFTERUDDANNELSE HUKOMMELSESFUNKTIONER OG - FORSTYRRELSER Kursusnr Dato: 17. juni 2011 Sted: Scandic Copenhagen København Gebyr: Kr. 995,00 Tilmeldingsfrist: 26. maj 2011 Kurset retter sig mod speciallæger og psykologer, der ønsker en dybdegående og grundig gennemgang af en række væsentlige funktioner relateret til det neuroanatomiske grundlag for hukommelse. Derudover gennemgås en række af de væsentligste hukommelsesforstyrrelser, som hyppigt optræder i neurologisk regi og ved demenssygdomme. Kurset forudsætter en forhåndsviden om hjerneprocesser og anatomi og retter sig hovedsageligt mod læger og neuropsykologer. Niveauet vil blive tilrettelagt, så også personer med mange års arbejde inden for neurologi og demensdiagnostik kan få udbytte af indholdet. Speciallæger i neurologi, geriatri og psykiatri samt psykologer, der arbejder med demensudredning. Minimum 20 maksimum 50. Mødeledere: Lektor i neuropsykologi, mag.art. Anders Gade, Institut for Psykologi, Københavns Universitet Cand.psych., ph.d. Asmus Vogel, Hukommelsesklinikken, Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet 9 kurser & konferencer 2011

10 TEMADAG DIN BO-ENHED UNDER LUP Formål: At videndele og inspirere deltagerne til at videreudvikle hverdagens rutiner samt opbygge netværk imellem bo-enheder. Bo-enheder, der ønsker at præsentere erfaringer fra projekter mm. kan kontakte kursusleder Ane Eckermann på telefon eller på Kursusnr Dato: 6. april 2011 Sted: Best Western Torvehallerne Vejle Gebyr: Kr. 995,00 Tilmeldingsfrist: 15. marts 2011 I bo-enheder for beboere med demens med særlige behov, er hverdagen præget af mange komplekse arbejdsopgaver. Opgaver, der kræver en særlig indsats i plejen og omsorgen af beboerne med demenssygdomme. Temadagen fokuserer på det tværfaglige samarbejde i en bo-enhed, med afsæt i takling af udadreagerende adfærd, ledelse og samarbejde. Temadagen indledes med oplæg der er relateret til temaet og afsluttes med erfaringsudveksling mellem deltagerne. Som supplement præsenterer udvalgte bo-enheder egen praksis, således at deltagerne får mulighed for erfaringsudveksling med kollegaer fra andre bo-enheder i Danmark. Ledere og medarbejdere ansat i bo-enheder for beboere med demens med særlige behov. Minimum 30 maksimum 50. Temadagen gennemføres i samarbejde med: Udviklings- og machingkonsulent Line Lund Jørgensen, Center for voksensocial, Region Midtjylland Speciallæge i gerontopsykiatri, overlæge Rolf Bang Olsen, Middelfart Sygehus Demenskoordinator Lisbeth Rask Nielsen, Guldborgssund Kommune 10 kurser & konferencer 2011

11 EFTERUDDANNELSE DIFFICULT CASES kasuistikkursus ved professor Martin Rossor, Dementia Research Centre, National Hospital for Neurolog y and Neurosurgery, Queen Square, London. Kursusnr Dato: 15. april 2011 Sted: Rigshospitalet København Gebyr: Kr. 350,00 Tilmeldingsfrist: 24. marts 2011 Kurset indledes med et foredrag ved professor Martin Rossor:»Heterogeneity of dementia syndromes«herefter præsenteres 6-8 cases, som repræsenterer vanskelige diagnostiske problemstillinger. Professor Martin Rossor vil diskutere diagnostiske overvejelser og udredningsstrategi med deltagerne. I kurset medvirker patienter og pårørende. Kurset er kun åbent for speciallæger i neurologi, geriatri og psykiatri samt neuropsykologer, som arbejder med udredning af patienter med kognitive forstyrrelser og demens. Læger under uddannelse inden for de tre specialer kan også deltage. Minimum 20 - maksimum 50. Mødeledere: Cand.psych., ph.d. Asmus Vogel, Hukommelsesklinikken, Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet Professor, overlæge, dr.med. Gunhild Waldemar, Hukommelsesklinikken, Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet 11 kurser & konferencer 2011

12 EFTERUDDANNELSE HUKOMMELSESKLAGER HOS DEN KOMPLICEREDE MEDICINSKE PATIENT Kursusnr Dato: 1. juni 2011 Sted: Rigshospitalet København Gebyr: Kr. 350,00 Tilmeldingsfrist: 10. maj 2011 Kurset retter sig mod yngre læger og læger i en uddannelsesstilling, der ønsker en dybdegående viden om den komplicerede medicinske patient i forhold til demenssygdomme og hukommelsesklager ud fra følgende emner: n Årsager til hukommelsesklager hos den medicinske patient n udredning af hukommelsesklager n faktorer der har betydning for hukommelsen n Befolkningsundersøgelser ift. risikofaktorer/risikoadfærd for at få demens. Kurset vil være en blanding af oplæg, aktuelle kliniske problemstillinger i form af kasuistikker (patient-cases) med deltagelse af patienter og pårørende samt samrating. Yngre læger, læger i uddannelsesstilling eller med interesse for emnet (psykiatri, neurologi, geriatri, almen medicin). Minimum 20 maksimum 50. Mødeledere/undervisere: Læge, ph.d.-studerende Kristian Frederiksen, Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet Speciallæge i neurologi, afdelingslæge Anne Mette Hejl, Hukommelsesklinikken, Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet Speciallæge i almen medicin, overlæge Eva Bjerregaard, Geriatrisk Afdeling, Hvidovre Hospital 12 kurser & konferencer 2011

13 EFTERUDDANNELSE DEMENSSYGDOMME OG HUKOMMELSES- KLAGER I ALMEN PRAKSIS Kursusnr Dato: 8. september 2011 Sted: Rigshospitalet København Gebyr: Kr. 350,00 Tilmeldingsfrist: 10. august 2011 Kurset retter sig mod læger i introduktions- eller kursusstilling i almen medicin, der ønsker viden om screening, udredning og kontrol af demenssygdomme i almen praksis, herunder samarbejde med sekundær sektor. Derudover vil andre hyppige årsager til hukommelsesklager hos patienter i almen praksis blive gennemgået. Kurset vil være en blanding af oplæg, aktuelle kliniske problemstillinger i form af kasuistikker (patient-cases) med deltagelse af patienter og pårørende samt samrating. Minimum 20 maksimum 50. Mødeledere/undervisere: Læge, ph.d.-studerende Kristian Frederiksen, Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet Speciallæge i neurologi, afdelingslæge Anne Mette Hejl, Hukommelsesklinikken, Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet Speciallæge i almen medicin, overlæge Eva Bjerregaard, Geriatrisk Afdeling, Hvidovre Hospital Læger i introduktions- eller kursusstilling i almen medicin. 13 kurser & konferencer 2011

14 TEMADAG LÆRING MED STIL pædagogisk temadag Formål: At deltagerne får indsigt i voksenelevers forskellige forudsætninger for læring gennem introduktion til historiefortælling som en undervisningsform samt teori om læringsstile. Den personlige læringsstil udgøres af en række biologiske, udviklingsmæssige samt miljømæssige karakteristika, som gør, at nogle lærer bedre i visse læringsmiljøer og ved hjælp af visse metoder, som for andre kan være uden nogen som helst effekt. Temadagen sætter derfor fokus på teorier om narrativ pædagogik og læringsstile, som inspiration til hvordan man kan tilrettelægge undervisning, der matcher elevernes læringsstil. Der veksles med indlæg fra forskellige fagpersoner med stor viden på området, således at emnet belyses fra flere vinkler. Nøglepersoner, som har erfaring med undervisning af sundhedsfagligt personale. Minimum 30 - maksimum 75. Mødeleder: Plejehj.ass., Master i sundhedspædagogik Ane Eckermann, Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet Kursusnr Dato: 7. oktober 2011 Sted: Scandic Copenhagen København Gebyr: Kr. 800,00 Tilmeldingsfrist: 14. september kurser & konferencer 2011

15 KURSUS SEKSUALITET I ET DEMENSPERSPEKTIV Formål: At deltagerne opnår kendskab til seksualfunktionen hos det aldrende menneske samt til demenssygdomme og seksualitet. Sundhedsfaglige medarbejdere, som arbejder med demente i hjemmeplejen og i plejeboliger samt på hospitalsafdelinger. Kursusnr Dato: 25. januar 2011 Sted: Scandic Plaza Århus Århus Gebyr: Kr. 995,00 Tilmeldingsfrist: 3. januar 2011 Seksualitet er ofte et tabubelagt emne, ikke mindst ved demens. Det er en professionel udfordring at takle de tætte plejesituationer, hvor der kan opstå reaktioner som kan krænke blufærdigheden. At takle disse situationer fordrer viden om og afklaring af ens holdninger til seksualitet i almindelighed og ved demenssygdomme i særdeleshed. Minimum 15 maksimum 25. Undervisere: Psykolog Kim Carlsen, Afdelingen for Regionsfunktioner, Gerontopsykiatrisk Team, Dianalund Sygeplejerske, demenskonsulent Maj-Britt Joost, Gentofte Kommune Der veksles mellem indlæg og dialog samt casebaseret undervisning. Dialogen vil i høj grad bygge på deltagernes egne erfaringer. 15 kurser & konferencer 2011

16 KURSUS TANDSUNDHED VED DEMENS Formål: At deltagerne opnår viden om demens og sygdomssymptomer i forbindelse med tandpleje. Ifølge Sundhedsloven er kommunerne forpligtet til at tilbyde tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte den almindelige tandpleje. Kurset gør rede for de mest almindelige demenssygdomme samt for de kognitive svigt, sygdommen medfører. Der redegøres for hvilken indflydelse demenssygdomme har på tandsundhed og tandpleje. Deltagerne introduceres til forskellige teknikker, der kan benyttes ved kommunikation med demente. Personale ansat i den kommunale omsorgstandpleje. Minimum 15 maksimum 30. Undervisere: Tandlæge, ph.d. Birita Ellefsen, Odontologisk Ældreforskningscenter, Københavns Universitet Tandlæge Lotte Junggren, Langebjergskolens Tandklinik, Fredensborg Kommunale Tandpleje Kursusnr Dato: 24. maj 2011 Sted: Mødecenter Odense Odense Gebyr: Kr ,00 Tilmeldingsfrist: 2. maj 2011 Kursusnr. 1211a Dato: 26. maj 2011 Sted: Ringsted Kongrescenter Ringsted Gebyr: Kr ,00 Tilmeldingsfrist: 4. maj 2011 Der veksles mellem oplæg samt erfaringsudveksling blandt deltagerne i mindre grupper. 16 kurser & konferencer 2011

17 KURSUS FÅ STYR PÅ LOVEN Formål: At deltagerne får viden om de forskellige love, der er relevante på demensområdet, så de selv bliver i stand til at undervise, rådgive og vejlede social- og sundhedspersonale på området. På kurset gennemgås relevante uddrag af internationale konventioner, Grundloven, Aftaleloven, Værgemålsloven, Sundhedsloven og Serviceloven samt cases og afgørelser i relation til de enkelte lovområder. Deltagerne får desuden tips til, hvordan man kan holde sig ajour med ny lovgivning og afgørelser på området. Der veksles mellem indlæg og dialog samt casebaseret undervisning. Dialogen vil i høj grad bygge på deltagernes egne erfaringer. Demenskoordinatorer og -konsulenter med undervisnings- og vejledningsopgaver, socialrådgivere og jurister, der arbejder på demensområdet i kommuner og regioner samt undervisere på sundhedsfaglige uddannelsesinstitutioner, fx Social- og Sundhedsskoler og Professionshøjskoler. Minimum 15 og maksimum 25. Undervisere: Cand.jur., ph.d., juridisk fagkonsulent Dorthe Vennemose Buss, Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet Cand.jur., lektor Susanne Bækgaard Holm, Socialrådgiveruddannelsen i Århus, VIA University College Kursusnr Dato: 15. september 2011 Sted: Scandic Copenhagen København Gebyr: Kr ,00 Tilmeldingsfrist: 24. august 2011 Kursusnr. 1311a Dato: 17. november 2011 Sted: AArhussalen Århus Gebyr: Kr ,00 Tilmeldingsfrist: 26. oktober kurser & konferencer 2011

18 KURSUS LIVLINER TIL PÅRØRENDE om etablering af pårørendegrupper Kursusnr Dato: Del I: 1. december 2011 Del II: 26. januar 2012 Sted: Scandic Copenhagen København Gebyr: Kr ,00 Tilmeldingsfrist: 9. november 2011 Formål: At deltagerne bliver i stand til at etablere, igangsætte og videreudvikle pårørendegrupper. Kurset giver inspiration og metoder til, hvordan pårørendegrupper kan etableres eller»forfines«. Der fokuseres især på gruppelederens rolle med vægt på kommunikation og pædagogik. Over to forskudte kursusdage veksles mellem oplæg, dialog og gruppearbejde. Der bliver vist filmklip fra pårørendegrupper samt interview med pårørende. Der er indlagt en hjemmeopgave, som udføres mellem de to kursusdage. Sundhedsfagligt personale, som planlægger og udfører pårørendeaktiviteter som fx grupper, cafeer mm. Minimum 15 maksimum 20. Undervisere: Sygeplejerske, Master i voksenuddannelse Lis Christoffersen, Hukommelsesklinikken, Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet Plejehj.ass., Master i sundhedspædagogik Ane Eckermann, Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet 18 kurser & konferencer 2011

19 Kursus UDVIKLINGSHÆMMEDE OG DEMENS Formål: At deltagerne får kendskab til hvilke former for demens, der hyppigst ses hos udviklingshæmmede, herunder specielt personer med Downs Syndrom samt hvilke observationer, der er vigtige at gøre og hvad man som personale kan gøre for at hjælpe personer med demens. Blandt udviklingshæmmede er personer med Downs Syndrom særligt disponerede for at udvikle Alzheimers sygdom, og da levealderen generelt er stigende, ses en stigende hyppighed af demens hos udviklingshæmmede. At opdage tidlige tegn på demens kan være en særlig udfordring hos udviklingshæmmede, ligesom at skabe de rette rammer for denne særligt skrøbelige gruppe af mennesker er en tilsvarende stor udfordring. Temaet belyses ud fra flere vinkler af oplægsholdere med forskellig faglig baggrund samt erfaringer med udviklingshæmmede. Socialpædagoger, pædagoger, social- og sundhedsassistenter, demenskoordinatorer og -konsulenter samt andre medarbejdere, der arbejder med udviklingshæmmede. Minimum 20 maksimum 30. Undervisere: Læge, forskningsassistent Lise Cronberg Salem, Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet Afdelingslæge Ulla Jacobsen, Center for Oligofrenipsykiatri, Århus Universitetshospital Risskov Forstander Kirsten Agerskov Nielsen, Bognæs Bo- og Aktivitetscenter, Bogense Kursusnr Dato: 23. september 2011 Sted: Ringsted Kongrescenter Ringsted Gebyr: Kr. 995,00 Tilmeldingsfrist: 1. september kurser & konferencer 2011

20 KURSUS DE 5 D ER - delir, depression, droger, druk og defekte sanser Kursusnr Dato: 7. april 2011 Sted: Ringsted Kongrescenter Ringsted Gebyr: Kr. 995,00 Tilmeldingsfrist: 16. marts 2011 Formål: At deltagerne får viden til at kunne genkende forskellige tilstande, der kan forveksles med eller forværre demens. Mennesker med demens har øget risiko for at komme i en delirøs tilstand eller at få en depression. På kurset gennemgås kriterierne for delir og depression. Desuden beskrives hvorledes et øget forbrug af alkohol eller medicin kan påvirke den enkelte patients adfærd. Ligesom der på kurset også beskrives patientens adfærd ved svækkelse af sanseapparatet. Der sættes især fokus på, hvad der kendetegner og adskiller de fem D er og hvilke overvejelser personalet bør have for at kunne tilbyde den rette behandling og omsorg. Kurset tager udgangspunkt i resultater fra internationale undersøgelser på området og veksler mellem indlæg, der bygger på undervisernes mangeårige erfaringer samt inddrager eksempler fra deltagernes hverdag. Social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere, som arbejder med pleje og omsorg af demente i hverdagen. Minimum 15 maksimum 25. Underviser: Sygeplejerske Susanne Rishøj, Demenskonsulenten Kursusnr. 1611a Dato: 29. september 2011 Sted: Aarhussalen Århus Gebyr: Kr. 995,00 Tilmeldingsfrist: 7. september kurser & konferencer 2011

21 KURSUS MENINGSFULDE OPLEVELSER I HVERDAGEN Formål: At deltagerne bliver i stand til at iværksætte og støtte den demente i meningsfulde oplevelser i hverdagen og tilbyde aktiviteter ud fra en forståelse af de kognitive forandringer ved demens med udgangspunkt i en socialpædagogisk forståelsesramme. Sundhedsfaglige medarbejdere, der arbejder med pleje, omsorg og aktiviteter for demente i hverdagen. Minimum 20 maksimum 30. Kursusnr Dato: 28. april 2011 Sted: Best Western Scheelsminde Ålborg Gebyr: Kr ,00 Tilmeldingsfrist: 6. april 2011 Det kan undertiden være vanskeligt at finde velegnede aktiviteter til mennesker med demens. På dette kursus tages der udgangspunkt i at mennesker med demens stadig får mulighed for at få gode oplevelser ud fra interesser og under hensyn til funktionsevne. Undervisere: Specialergoterapeut Gerontologi, MSC Annette Johannesen, ABLE Sygeplejerske Susanne Rishøj, Demenskonsulenten I undervisningen indgår erfaringer fra nationale og internationale undersøgelser. Der veksles mellem teoretiske oplæg fra underviserne og eksempler fra deltagernes egen hverdag. 21 kurser & konferencer 2011

22 KURSUS PORTRÆT AF DEMENS I ALMEN PRAKSIS Formål: At medarbejderen i almen praksis får skærpet opmærksomhed på symptomer, årsager og udredning af demens, medicinsk behandling samt får redskaber til at styrke samarbejdet med den demente patient og de pårørende. I almen praksis møder personalet ofte patienter med demenssygdom og fungerer som nøgleperson mellem primær og sekundær sektor. På kurset gennemgås kriterier for demens samt gives et indblik i opsporing, udredning og behandling af demens, samt hvordan der kan etableres et tværsektorielt samarbejde i opsporingen af demens. Desuden sættes fokus på kendskab til demenssygdommens konsekvenser i hverdagen for den demente og de pårørende. Der gives små tips til at forbedre kommunikationen i mødet med den demente patient samt hvordan den pårørende kan inddrages i samarbejdet. Der veksles mellem oplæg og dialog. Filmklip og E learning inddrages i undervisningen ligesom DSAM s vejledning om demens i almen praksis vil indgå. Målgrupper: Personale ansat i almen praksis. Minimum 20 maksimum 30. Undervisere: Sygeplejerske Susanne Rishøj, Demenskonsulenten Plejehj.ass., Master i sundhedspædagogik Ane Eckermann, Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet Kursusnr Dato: 21. marts 2011 Sted: Scandic Copenhagen København Gebyr: Kr ,00 Tilmeldingsfrist: 25. februar kurser & konferencer 2011

23 KONFERENCE FORSKNINGSKONFERENCE 2011 Fokus på adfærdsforstyrrelser Nationalt Videnscenter for Demens arrangerer igen i år en konference om ny forskning, såvel nationalt som internationalt, på demensområdet. I 2011 sætter vi fokus på forskning, som ud fra forskellige vinkler bidrager til forståelsen af adfærdsforstyrrelser ved demenssygdomme og behandlingen af disse. Konferencen består af både længere oversigtsforedrag og kortere præsentationer af forskningsprojekter. Enkelte af oplæggene holdes på engelsk og kendskab til engelske fagtermer samt videnskabelig formidling forudsættes og vil øge udbyttet af dagen. Læger, psykologer, sygeplejersker, demenskoordinatorer og -konsulenter samt andre fagpersoner, der arbejder med demens. Maksimum 350. Det endelige program annonceres på foråret 2011 Kursusnr Dato: 25. november 2011 Sted: Rigshospitalet København Tid: 10:00 15:30 Gebyr: Kr. 350,00 Tilmeldingsfrist: 10. november kurser & konferencer 2011

24 KONFERENCE NETVÆRKSKONFERENCE FOR DEMENSUDREDNINGSENHEDER Kursusnr Dato: 12. oktober 2011 Sted: Mødecenter Odense Odense Tid: 10:00 15:30 Gebyr: Kr. 400,00 Tilmeldingsfrist: 20. september 2011 En gang årligt får medarbejdere fra landets udredningsenheder mulighed for at mødes på en national netværkskonference. Udredningsenhederne får hermed mulighed for at opbygge et tæt samarbejde på tværs af regioner samt opretholde et fagligt netværk i Danmark. Konferencen indledes med et foredrag fra en international anerkendt demensforsker, der sætter fokus på et særligt tema inden for demensforskningen. Desuden opdateres deltagerne om, hvad der sker på demensområdet i de fem regioner. Endelig får deltagerne mulighed for at deltage i workshops målrettet de forskellige faggrupper. Læger, psykologer, sygeplejersker, sekretærer, socialrådgivere og andet personale ansat på enheder, hvor man varetager udredning, behandling og opfølgning af patienter med demenssygdomme. Maksimum 150. Mødeleder: Overlæge, p.hd. Annette Lolk, Demensklinikken, Odense Universitetshospital Temadagen tilrettelægges i samarbejde med Demensklinikken på Odense Universitetshospital. 24 kurser & konferencer 2011

KURSER & KONFERENCER 2011

KURSER & KONFERENCER 2011 KURSER & KONFERENCER 2011 Velkomst Gunhild Waldemar Leder af Nationalt Videnscenter for Demens Ane Eckermann Kursusleder KURSER OG KONFERENCER OM DEMENS 2011 Det er en fornøjelse endnu engang at kunne

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2009

KURSER & KONFERENCER 2009 KURSER & KONFERENCER 2009 VELKOMST Dette er det første kursuskatalog fra Nationalt Videnscenter for Demens. Kataloget er til alle, der arbejder professionelt med demenssygdomme, patienter og pårørende.

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

Demenskoordinatoruddannelsen

Demenskoordinatoruddannelsen Demenskoordinatoruddannelsen på diplomniveau studiestart den 1. september, 2014 Hold 40 Den velkendte uddannelse tilpasset tidens krav 3 internatmoduler Gennemført uddannelse og bestået eksamen: 10 ECTS-Point

Læs mere

Demenskoordinatoruddannelsen

Demenskoordinatoruddannelsen Demenskoordinatoruddannelsen på diplomniveau studiestart den 23. august, 2010 Den velkendte uddannelse tilpasset tidens krav gennemføres over 3 internatmoduler Tid: 1. Modul: 23. -27. aug., 2. Modul: 4.

Læs mere

Demenskoordinatoruddannelsen

Demenskoordinatoruddannelsen Demenskoordinatoruddannelsen på diplomniveau studiestart den 2. september, 2013 Hold 39 Den velkendte uddannelse tilpasset tidens krav gennemføres over 3 internatmoduler Gennemført uddannelse og bestået

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2015

KURSER & KONFERENCER 2015 URSER & ONFERENCER 2015 VELKOMST Styrk din faglige viden om demens Kære læser Vi er stolte over at kunne præsentere kurser, temadage og konferencer for 2015. Vi har sammensat et spændende program, som

Læs mere

2.-3. maj 2011, Scandic Copenhagen. Den demente i centrum DEMENSDAGENE 2011

2.-3. maj 2011, Scandic Copenhagen. Den demente i centrum DEMENSDAGENE 2011 2.-3. maj 2011, Scandic Copenhagen Den demente i centrum DEMENSDAGENE 2011 DemensDagene 2011 Den demente i centrum Demensdagene 2011 3 DemensDagene 2011 Den demente i centrum I 2010 vedtog Folketinget,

Læs mere

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende Ballerup Kommune har en række tilbud til demensramte borgere og deres pårørende. Her i pjecen kan

Læs mere

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige KURSUSPLAN 2015 Nutricia Academia Kursusplan 2015 1 Nutricia udbyder en række forskellige tilbud om efteruddannelse inden for klinisk ernæring for

Læs mere

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende Vil du vide mere? Kommunens hjemmeside: www.ballerup.dk Demenslinien - telefonrådgivning: 5850 5850 Alzheimerforeningen: 3940 0488, www.alzheimer.dk www.videnscenterfordemens.dk Når hukommelsen svigter

Læs mere

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling SOCIAL-SUNDHED Demens Guide til kompetence udvikling Indhold Forord 3 6 veje til mere viden om demens 4 AMU-uddannelser 5 Sammensatte AMU-forløb 7 Særlige efteruddannelsesforløb tilpasset den enkelte kommune

Læs mere

K 2014 URSER & KONFERENCER

K 2014 URSER & KONFERENCER 2014 KURSER & KONFERENCER Velkomst Trænger du til faglig inspiration? n Hvordan fremmer vi et aktivt liv for mennesker med demens? n Hvad gør vi, når diagnosen er svær at stille? n Og hvordan implementerer

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

1. februar 2016 Praktikvejledning af SOSU-elever 4. januar 2016 10 dage e16sa01022

1. februar 2016 Praktikvejledning af SOSU-elever 4. januar 2016 10 dage e16sa01022 Kursuskalender Forår 2016 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunerne Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn

Tidlig opsporing af sygdomstegn Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn Indledning Har du prøvet at komme hjem fra et kursus med rygsækken fuld af ny viden og lyst til at komme tilbage

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsstandard.

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Demensbehandling 19 april Lene Wermuth Specialeansvarlig overlæge i Neurologi Demensklinik OUH

Demensbehandling 19 april Lene Wermuth Specialeansvarlig overlæge i Neurologi Demensklinik OUH Demensbehandling 19 april 2016 Lene Wermuth Specialeansvarlig overlæge i Neurologi Demensklinik OUH Demens Af hvem og hvor udredes patienten Hvordan stilles diagnosen Behandling og opfølgning Samarbejdsaftalen

Læs mere

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007 SÅR Længerevarende Efteruddannelse Maj 2007 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev T 74227722 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk Længerevarende

Læs mere

KURSER KONFERENCER NATIONALT VIDENSCENTER FOR DEMENS

KURSER KONFERENCER NATIONALT VIDENSCENTER FOR DEMENS 2016 & KURSER KONFERENCER NATIONALT VIDENSCENTER FOR DEMENS Velkommen STYRK DIN FAGLIGE VIDEN Kære læser Mennesker med demens møder mange sundheds- og omsorgspersoner i deres sygdomsforløb. Viden og engagement

Læs mere

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Januar 2013

Læs mere

Program Træning som behandling af hjertepatienter

Program Træning som behandling af hjertepatienter Læringsmål Program Træning som behandling af hjertepatienter Modul 1: 4. 6. oktober 2016 Modul 2: 24. november 2016 Hvidovre Hospital, Undervisningsbygningen Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre Modul 1: Lokale

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2013

KURSER & KONFERENCER 2013 2013 KURSER & KONFERENCER Velkomst Viden skal omsættes til handling Hvad gør vi, når hr. Hansen med demenssymptomer har et stort alkoholforbrug? Hvordan hjælper vi bedst personen med Huntingtons sygdom?

Læs mere

Kvalitet og kompetencer i demensindsatsen

Kvalitet og kompetencer i demensindsatsen Kvalitet og kompetencer i demensindsatsen Gunhild Waldemar Nationalt Videnscenter for Demens National handlingsplan for demens Overordnede mål 2025 1. Danmark skal være et demensvenligt land, hvor mennesker

Læs mere

Varde kommune. Demensstrategi 2013-2017

Varde kommune. Demensstrategi 2013-2017 Varde kommune Demensstrategi 2013-2017 13/749 5686/13 Indholdsfortegnelse Demensstrategi 2013-2017... 2 Baggrund:... 2 Vision for demensstrategien i Varde Kommune... 3 Målgruppen:... 3 Vision:... 3 Demensstrategien

Læs mere

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Marts 2006

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Marts 2006 SÅR Længerevarende Efteruddannelse Marts 2006 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Bygning F, Sydvang 1 6400 Sønderborg T 7342 9248 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk

Læs mere

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem.

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem. Dag 1 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Kurset starter Underviser: Thomas Middelboe, Klinikchef, ph.d., speciallæge i psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Gentofte

Læs mere

Den palliative indsats

Den palliative indsats Den palliative indsats En tværfaglig efteruddannelse i Region Midtjylland Region Midtjylland Koncern HR Center for Kompetenceudvikling Den palliative indsats En tværfaglig efteruddannelse i Region Midtjylland

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Forslag til: J.nr. 27.00.00.G01-49-12 Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune har længe haft fokus på demensområdet. Med visioner og pejlemærker for demensområdet

Læs mere

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1 Indhold Demens 1 Palliation 1 Velfærdsteknologi Rehabilitering 1 Borgere med psykisk sygdom. 1 Demens 1 På dette valgfri specialefag præsenteres eleverne for demens, inden for primærområdet. Der vil blive

Læs mere

Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen W

Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen W Sårkursus Maj 2007 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev T 74227722 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk Kursets relevans Udviklingen

Læs mere

Indsats på demensområdet

Indsats på demensområdet Indsats på demensområdet Sammenhæng og tryghed i demensindsatsen Når et menneske rammes af en demenssygdom, påvirker det livsvilkårene for personen selv og de pårørende. Aalborg Kommune gør en indsats

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

UNDERVISNING I DEMENS

UNDERVISNING I DEMENS UNDERVISNING I DEMENS Katalog over demensrelaterede kurser udbudt af DemensCentrum Aarhus til medarbejdere i Aarhus kommune i efteråret 2014 Viden udfordrer demensen DemensCentrum Aarhus arbejder ud fra

Læs mere

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i skolen I dette katalog kan du finde inspiration til kompetenceudvikling

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Målsætninger for demensindsatsen i Assens Kommune. Oplæg Social og Sundhedsudvalget den 2. november

Målsætninger for demensindsatsen i Assens Kommune. Oplæg Social og Sundhedsudvalget den 2. november Målsætninger for demensindsatsen i Assens Kommune Oplæg Social og Sundhedsudvalget den 2. november Program 1 Introduktion til Marselisborg og dagens program 2 Udvikling af en demensstrategi hvorfor og

Læs mere

K 2014 URSER & KONFERENCER

K 2014 URSER & KONFERENCER 2014 KURSER & KONFERENCER Velkomst Trænger du til faglig inspiration? n Hvordan fremmer vi et aktivt liv for mennesker med demens? n Hvad gør vi, når diagnosen er svær at stille? n Og hvordan implementerer

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver Forløbsprogram for demens Den praktiserende læges rolle og opgaver 2013 Region Sjællands Forløbsprogram for demens er beskrevet i en samlet rapport, som er udsendt til alle involverede aktører i foråret

Læs mere

invitation til Palliationskurset 2015.

invitation til Palliationskurset 2015. Thisted den 20. maj 2015 invitation til Palliationskurset 2015. Kære samarbejdspartner Det Palliative Team i Thisted fremsender hermed invitation med program og tilmeldingsblanket for Palliationskurset

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING Studieordning gældende fra sommeren 2011 Diplomuddannelse i Seksualvejledning Diplomuddannelsen i Seksualvejledning er et tilbud om kompetenceudvikling, der giver de

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Årsberetning 2008 Demensklinikken

Årsberetning 2008 Demensklinikken Årsberetning 2008 Demensklinikken Demensklinikken Indholdsfortegnelse Indledning Formål Demensklinikkens mission Demensklinikkens vision Organisation Normering Arbejdsopgaver Tværfaglig demenskonference

Læs mere

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter

Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler. Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Et kursussamarbejde mellem kronikerprojekt Kompetenceudvikling og SOSU-skoler Kroniker kurser for hjælpere og assistenter Baggrund Region Syddanmark har i årene 2010 2012 iværksat en kronikerindsats med

Læs mere

8. maj 2012. Lena Baungård, demenskonsulent

8. maj 2012. Lena Baungård, demenskonsulent Introduktion o til demens e Den socialfaglige li opfølgning 8. maj 2012 Lena Baungård, demenskonsulent Program Kommunernes opgaver er defineret i forløbsprogrammer sundhedsaftaler d mellem Regioner og

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006 Syddansk Universitet Lægeuddannelsens egnede, måske egnede og uegnede Hvordan identificeres de? Udvælgelse, godkendelse og frasortering er temaet for

Læs mere

Hvilke forventninger er der til sygeplejerskerollen, og hvad er kulturens betydning for læring, arbejdsmiljø og samarbejde?

Hvilke forventninger er der til sygeplejerskerollen, og hvad er kulturens betydning for læring, arbejdsmiljø og samarbejde? Du inviteres til konference om kvalitet i sygeplejerskeuddannelsen, som sætter fokus på de udfordringer, sygeplejerskeuddannelsen står overfor i forhold til sundhedsvæsenets udvikling og forandring. Konferencen

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere 2016 Praktiske oplysninger Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her TILMELDING Bekræftelse på tilmeldingen sendes til kursusdeltageren

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06. INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

CEKU. Kursusoversigt (Foråret 2011) For VIP ansatte ved SUND og læger i Region Hovedstaden.

CEKU. Kursusoversigt (Foråret 2011) For VIP ansatte ved SUND og læger i Region Hovedstaden. Kursusoversigt (Foråret 2011) For VIP ansatte ved SUND og læger i Region Hovedstaden. Kursus Dato Introduktion til universitetsundervisning 31.01-04.02 (1. del af Adjunktpædagogikum) 07.03-11.03 V/Pædagogisk

Læs mere

FOKUSSKIFTE & VELLYKKET ALDRING POC Høje Taastrup Kommune & ABLE v/ Annette Johannesen

FOKUSSKIFTE & VELLYKKET ALDRING POC Høje Taastrup Kommune & ABLE v/ Annette Johannesen VELLYKKET ALDRING Kompetenceudvikling, hvor forskning og praksis spiller sammen med erfaringer fra Fokusskifte Mål Det er målet at omsorgssystem og medarbejdere understøtter mestring, hjælp til selvhjælp

Læs mere

Handleplanen indeholder fire overordnede fokusområder:

Handleplanen indeholder fire overordnede fokusområder: BUDGETNOTAT - UDKAST Demenspakke Baggrund Sundheds- og Omsorgsudvalget har i januar 2015 besluttet, at der skal udarbejdes en handleplan for demensindsatsen under den nye ældrepolitik. Dette budgetnotat

Læs mere

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Målemetoder i forebyggelse,

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Metoder til evaluering og dokumentation

Metoder til evaluering og dokumentation Metoder til evaluering og dokumentation 22. - 23. januar og 9. marts 2009 Teknologisk Institut Taastrup 20. - 21. august og 7. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Indgående kendskab til forskellige

Læs mere

Strategi for demensområdet

Strategi for demensområdet Velfærd og Sundhed Sagsnr. 27.00.00-P05-6-14 Sagsbe. TC/SR/MSJ Dato:03.09.2015 Strategi for demensområdet 2015-2019 Håndterbarhed Begribelighed Meningsfuldhed Oplevelse af sammenhæng 1 Formål Horsens Kommune

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse: Demens 1 3 Palliation 1 4 Borger med psykisk sygdom 5 Velfærdsteknologi 1 6 Rehabilitering 1 7 2 Demens 1

Læs mere

Træning til KOL. Modul 1: september 2018 Modul 2: 26. november 2018

Træning til KOL. Modul 1: september 2018 Modul 2: 26. november 2018 Træning til KOL Modul 1: 24. 26. september 2018 Modul 2: 26. november 2018 Hvidovre Hospital, undervisningsbygningen, Kettegårds Alle 30, 2650 Hvidovre Ide og formål Der er stærk dokumentation for, at

Læs mere

Udviklingen har betydet, at de fleste patienter kun er indlagt i kort tid på sygehuse, og det er vigtigt, at der også tages hånd om de pårørende.

Udviklingen har betydet, at de fleste patienter kun er indlagt i kort tid på sygehuse, og det er vigtigt, at der også tages hånd om de pårørende. 18. december 2009 Demens frivillig sundhedsaftale Baggrund I de tre tidligere amter blev udarbejdet tre forskellige samarbejdsmodeller om demens, der er videreført i henholdsvis region, kommuner og almen

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2017-2018 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson.

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson. 1 Kompetenceprofiler Sundhed og omsorg og Socialområdet handicap og psykiatri Kompetenceprofil Forord Skrives af relevant ledelsesperson. - Den færdige introducerede medarbejder - Opdelt i generel profil

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen gældende fra januar 2017 1 Indholdsfortegnelse: Samarbejde med borgeren med demens og pårørende 3 Kost og motion til udsatte grupper

Læs mere

Forskningstræning i den psykiatriske speciallægeuddannelse Specialespecifikt teoretisk 3-dages kursus

Forskningstræning i den psykiatriske speciallægeuddannelse Specialespecifikt teoretisk 3-dages kursus Forskningstræning i den psykiatriske speciallægeuddannelse Specialespecifikt teoretisk 3-dages kursus Kursusudbyder: Dansk Psykiatrisk Selskabs Videreuddannelsesudvalg i samarbejde med kursusledelsen bestående

Læs mere

Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune

Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune Træning, aktivitet og rehabilitering (TAR) i Faaborg-Midtfyn kommune består af 4 teams. Et i henholdsvis Faaborg, Broby, Gislev og et i

Læs mere

Valgfri specialefag for SSA uddannelsen trin 2

Valgfri specialefag for SSA uddannelsen trin 2 Indhold Palliation 2 Den opererede borger/patient Velfærdsteknologi Rehabilitering 2 Demens 2 Ledelse og organisation (afventer fra ansvarlige for faget) 1 Palliation 2 På dette valgfri specialefag arbejdes

Læs mere

Demenspolitik Jammerbugt Kommune

Demenspolitik Jammerbugt Kommune Demenspolitik Jammerbugt Kommune Udredning og diagnosticering - Der skal findes let tilgængelige informationer for alle borgere om demens og tidlige symptomer. - Alle borgere med demenssymptomer har ret

Læs mere

Sammen om fremtidens velfærdskompetencer

Sammen om fremtidens velfærdskompetencer Sammen om fremtidens velfærdskompetencer En KONFERENCE om, hvordan vi udvikler kompetencerne hos fremtidens velfærdsmedarbejdere på tværs af fag og sektorer ONSDAG DEN 22. MARTS 2017 KL. 9.30 15.30 PÅ

Læs mere

Strategi Nationalt Videnscenter for Demens

Strategi Nationalt Videnscenter for Demens Strategi 2020 Nationalt Videnscenter for Demens December 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Om Nationalt Videnscenter for Demens (NVD)... 3 Om strategi 2020... 4 Mission... 5 Vision... 5 Værdier...

Læs mere

Autisme Specialisering 2018

Autisme Specialisering 2018 Autisme Specialisering 2018 AutismeSpecialisering AutismeSpecialisering henvender sig til fagpersoner, der ønsker at øge og udvikle deres faglige kompetencer og kvalifikationer inden for autismeområdet.

Læs mere

Specialiseringsuddannelse i autisme 2017

Specialiseringsuddannelse i autisme 2017 Specialiseringsuddannelse i autisme 2017 Autismespecialisering henvender sig til fagpersoner, der ønsker at øge og udvikle deres faglige kompetencer og kvalifikationer inden for autismeområdet. På uddannelsen

Læs mere

Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1

Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1 Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1 Dette er Kolding Kommunes informationspjece om demens. Pjecen er et supplement til pjecen Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune. Pjecen er

Læs mere

Indledning. side 2. Demenskoordination i Svendborg Kommune..side 4. Demenspolitik i Svendborg Kommune...side 6

Indledning. side 2. Demenskoordination i Svendborg Kommune..side 4. Demenspolitik i Svendborg Kommune...side 6 Svendborg Kommune Myndighedsafdelingen Indhold Indledning. side 2 Demenskoordination i Svendborg Kommune..side 4 Demenspolitik i Svendborg Kommune....side 6 Målopfyldelse aktiviteter i 2009.side 8 Udviklingsmål

Læs mere

Bilag til ansøgning om Akademiuddannelse i sundhedspraksis

Bilag til ansøgning om Akademiuddannelse i sundhedspraksis Dato: 31. januar 2017 Bilag til ansøgning om Akademiuddannelse i sundhedspraksis Indhold 1 Bilag 1: Redegørelse for behovet fremover... 2 1.1 Generel opkvalificering af social- og sundhedsassistenter til:...

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Demensområdet Handling hvilken indsats iværksættes? Tidlig opsporing og indsats. Materiale udarbejdes til rådgivning og vejledning:

Læs mere

Opfordringsskrivelse vedrørende eksterne undervisere til satspuljeprojekt

Opfordringsskrivelse vedrørende eksterne undervisere til satspuljeprojekt Opfordringsskrivelse vedrørende eksterne undervisere til satspuljeprojekt Styrket indsats til beskyttelse af børn mod seksuelle overgreb med særligt fokus på indsatsen i dagtilbud 1 Opfordringsskrivelse

Læs mere

Nyt indhold i LUP for trin 1

Nyt indhold i LUP for trin 1 Trin 1 1.2.2016 Nyt indhold i LUP for trin 1 Generelt afsnit tilpasset den nye EUD reform og skolens pædagogiske strategi Afsnit om tilrettelæggelse af undervisningen på Trin 1 Opbyggelsen af uddannelsen:

Læs mere

Temadag. om indsatsen for ældre apopleksiramte. - En invitation

Temadag. om indsatsen for ældre apopleksiramte. - En invitation Temadag om indsatsen for ældre apopleksiramte - En invitation Omkring hver 7. dansker rammes i løbet af livet af en blodprop eller blødning i hjernen også kaldet apopleksi, og sygdommen rammer årligt mellem

Læs mere

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009 Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Gymnasiepædagogik Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009 Forord: Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier afholder kurser for

Læs mere

K U R S U S T I L B U D 2011

K U R S U S T I L B U D 2011 K U R S U S T I L B U D 2011 fra døvblindekonsulenterne At leve med et alvorligt syns og hørehandicap Indholdsfortegnelse Målgrupper og kursusform... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 For pårørende: At

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Distriktspsykiatri for Ældre og hukommelsesklinik Psykiatrien, Afdelingen for specialfunktioner Trekronercentervej 57, 2sal 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen 46873 Udviklet af: Lene Mackenhauer

Læs mere

STILLING SOM Faglig koordinator Plejehjemmet Hedevej

STILLING SOM Faglig koordinator Plejehjemmet Hedevej STILLING SOM Faglig koordinator Plejehjemmet Hedevej I mit arbejde er jeg opmærksom på beboere og kollegers faglige behov, herunder kravene til de kompetencer, det medfører at kunne give den bedste faglige

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

UNDERVISNING I DEMENS

UNDERVISNING I DEMENS UNDERVISNING I DEMENS Katalog over demensrelaterede kurser udbudt af DemensCentrum Aarhus til medarbejdere i Aarhus kommune i efteråret 2015 Viden udfordrer demensen Undervisning efterår 2015 DemensCentrum

Læs mere

EFTER- UDDANNELSE 2018

EFTER- UDDANNELSE 2018 EFTER- UDDANNELSE 2018 Nutricia Academia Styrker sundhedsfaglige gennem uddannelse og vidensdeling kursusoversigt 2018 Nutricia udbyder efteruddannelse og en række af kurser inden for klinisk ernæring

Læs mere