KURSER & KONFERENCER 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KURSER & KONFERENCER 2011"

Transkript

1 KURSER & KONFERENCER 2011

2

3 Velkomst Gunhild Waldemar Leder af Nationalt Videnscenter for Demens Ane Eckermann Kursusleder KURSER OG KONFERENCER OM DEMENS 2011 Det er en fornøjelse endnu engang at kunne udsende katalog over kurser og konferencer for fagpersoner, der enten har demente som deres primære arbejdsområde eller som ofte møder de komplekse problemer, som demenssygdomme udløser i hverdagen. De skræddersyede kurser tager udgangspunkt i den enkelte kommunes eller institutions konkrete behov. Vi planlægger og designer sammen med jer et forløb med jeres egne favoritundervisere eller med de fagfolk, vi anbefaler. På de næste sider byder Nationalt Videnscenter for Demens på både kendte og nye kursustilbud i Flere af kurserne henvender sig til nye faggrupper, og der er i år stor bredde i tilbuddene. Vi kan fx tilbyde et kursus, der introducerer ny viden om rehabilitering af patienter med demens. Vi håber, at kunne berige mange forskellige faggrupper med viden og inspiration i en tid, hvor hele demensområdet er i rivende udvikling inden for forskning, diagnosticering, behandling, pædagogik og organisering af pleje. Ud over de traditionelle kurser og efteruddannelsesforløb har vi valgt at fortsætte tiltaget fra sidste år med nogle få temadage. Her sætter vi fokus på den seneste forskningsbaserede viden inden for specifikke emner på demensområdet. Vi fortsætter også de sidste års succes med skræddersyede kurser. Videnscentret har en større gruppe eksperter tilknyttet, som vi kan trække på hele næste kursusår. Dermed er vi sikre på, at vi kan gøre brug af de grundigste og bredeste kompetencer inden for de faglige områder, vi har valgt at sætte fokus på. Sammen med videnscentrets medarbejdere bidrager vores eksterne undervisere med oplæg, temadiskussioner og øvelser. På findes program samt praktisk information om kurser, temadage og konferencer. Hjemmesiden er også indgang til de seneste nyheder på demensområdet, ny forskning, værktøjer til sundhedsfaglige samt e-learningsmoduler for alle, der arbejder med pleje af demente. Som noget helt nyt i år vil alle kursustilmeldinger foregå elektronisk via vores hjemmeside. Vi håber, der vil blive taget godt imod systemet, således at det bliver nemmere at melde sig til vores arrangementer. 3 kurser & konferencer 2011

4 indholdsfortegnelse Kursusnr. Aktivitet Sted Side 0111 Århus Kan demente rehabiliteres og få en bedre hverdag? 0111a København Smertevurdering af demente del I + II København Smertevurdering af demente del II København Forebyggelse af demens gi r det mening? København Hukommelsesfunktioner og -forstyrrelser København Din bo-enhed under lup Vejle Difficult cases kasuistikkursus København Hukommelsesklager hos den komplicerede medicinske patient København Demenssygdomme og hukommelsesklager i almen praksis København Læring med stil pædagogisk temadag København Seksualitet i et demensperspektiv Århus Odense Tandsundhed ved demens 1211a Ringsted København Få styr på loven 1311a Århus Livliner til pårørende om etablering af pårørendegrupper København Udviklingshæmmede og demens Ringsted Ringsted De 5 D er delir, depression, droger, druk og defekte sanser 1611a Århus Meningsfulde oplevelser i hverdagen Ålborg Portræt af demens i almen praksis København Forskningskonference 2011 Fokus på adfærdsforstyrrelser København Netværkskonference for demensudredningsenheder Odense 24 DemensDagene 2011 den demente i centrum København 25 Skræddersyede kurser kurser efter mål 26 i nye klæder! 27 Lær mere om demens E-learning 28 Praktisk information 29 Guide til elektronisk tilmelding 30 4 kurser & konferencer 2011

5 KURSUS Kan demente rehabiliteres og få en bedre hverdag? Formål: At deltagerne tilegner sig viden om træning og rehabilitering af kognitive funktioner ved demenssygdomme som inspiration i det daglige møde med demensramte familier. Rehabilitering er en målrettet samarbejdsproces mellem borger, pårørende og professionelle. Kurset sætter fokus på metoder og redskaber til træning og rehabilitering af kognitive funktioner. Der gives bl.a. eksempler på neuropsykologisk rehabilitering, hvor målet er at styrke den dementes ressourcer i hverdagslivet. Denne metode imødekommer nogle af de problemstillinger, der findes vedrørende overføring af træning og rehabilitering til praktiske sammenhænge i dementes hverdagsliv. Det vil også blive diskuteret hvilke redskaber og trænings metoder, der kan være særligt udbytterige for forskellige undergrupper af personer med demens. Der veksles mellem indlæg om temaet samt diskussion i mindre summegrupper blandt deltagerne. Psykologer, terapeuter og andre sundhedsfaglige medarbejdere. Minimum 15 maksimum 25. Underviser: Neuropsykolog Laila Øksnebjerg, Hukommelsesklinikken, Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet Kursusnr Dato: 29. august 2011 Sted: AArhussalen Århus Gebyr: Kr. 995,00 Tilmeldingsfrist: 5. august 2011 Kursusnr. 0111a Dato: 3. november 2011 Sted: Scandic Copenhagen København Gebyr: Kr. 995,00 Tilmeldingsfrist: 12. oktober kurser & konferencer 2011

6 KURSUS SMERTEVURDERING AF DEMENTE del I + II Formål: At deltagerne tilegner sig viden om smerter ved demens og bliver i stand til at observere samt yde omsorg og pleje til den demente med smerter. Undersøgelser viser, at demente generelt er dårligt smertebehandlet. Demente har ofte svært ved at give udtryk for smerteoplevelsen, som derfor kommer til udtryk på andre måder, fx ved vandren omkring, irritabilitet og udadreagerende adfærd. Internationalt er der udviklet flere redskaber til smertevurdering, som kan anvendes af plejepersonalet til indhentning af data vedrørende smerter hos demente. Over to forskudte dage behandles temaet teoretisk med gennemgang af udvalgte smertevurderingsredskaber. Deltagernes erfaringer fra smerteobservation inddrages i undervisningen, hvorfor det er en fordel, at deltagerne har erfaring med smertevurdering hos patienter med kognitiv funktionsnedsættelse. Smertevurdering af demente - del II tager udgangspunkt i deltagernes afprøvning af de smertevurderingsredskaber, som blev drøftet på kursets første del. Del II er overvejende tilrettelagt ud fra erfaringsudveksling i plenum og mindre grupper. Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, demenskoordinatorer- og konsulenter ansat på hospitalsafdelinger, i hjemmeplejen og plejeboliger. Minimum 15 maksimum 25. Kursusnr Dato: Del I: 5. oktober 2011 Del II: 7. marts 2012 Sted: Scandic Copenhagen København Gebyr: Kr ,00 Tilmeldingsfrist: 13. september 2011 Undervisere: Forskningssygeplejerske Oda Jakobsen, Hukommelsesklinikken, Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet Sygeplejerske, Master i voksenuddannelse Lis Christoffersen, Hukommelsesklinikken, Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet 6 kurser & konferencer 2011

7 KURSUS Kurset er en opfølgning af Smertevurdering af demente del I/2010 SMERTEVURDERING AF DEMENTE del II Undersøgelser viser, at personer med demens generelt er dårligt smertebehandlet. De har ofte svært ved at give udtryk for smerteoplevelsen, som derfor kommer til udtryk på andre måder, fx vandren omkring, irritabilitet og udadreagerende adfærd. Internationalt er der udviklet flere redskaber til smertevurdering, som kan anvendes af plejepersonalet til indhentning af data vedrørende smerter hos personer med demens. Smertevurdering af demente - del II tager udgangspunkt i deltagernes afprøvning af de smertevurderingsredskaber, som blev drøftet på kursets første del. Kurset er overvejende tilrettelagt ud fra erfaringsudveksling i plenum og mindre grupper. Det er en forudsætning, at deltagere har deltaget i Smertevurdering af demente del I/2010. Minimum 15 maksimum 25. Undervisere: Forskningssygeplejerske Oda Jakobsen, Hukommelsesklinikken, Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet Sygeplejerske, Master i voksenuddannelse Lis Christoffersen, Hukommelsesklinikken, Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet Kursusnr Dato: 9. marts 2011 Sted: Scandic Copenhagen København Gebyr: Kr. 995,00 Tilmeldingsfrist: 15. februar kurser & konferencer 2011

8 TEMADAG FOREBYGGELSE AF DEMENS - gi r det mening? Der forskes betydeligt i at identificere risiko-faktorer for demens med henblik på forebyggelse. Temadagen har fokus på forebyggelse af demens ud fra betydningen af kostens sammensætning, fysik aktivitet, søvn samt tandsundhed. Kan de nyeste forskningsresultater indarbejdes til hverdagens aktiviteter, pleje og omsorg for personer med demenssygdomme? Temadagen giver deltagerne viden om de nyeste forskningsresultater inden for forebyggelse af demens. Målet er at give deltagerne en viden, der kan benyttes i tilrettelæggelsen af demensindsatsen i kommunen. Målgrupper: Ledere, beslutningstagere i kommuner samt medarbejdere, der arbejder med forebyggelse på demensområdet i kommuner og regioner på leverandør- og myndighedsniveau. Minimum 30 - maksimum 75. Temadagen laves i samarbejde med Kommunernes Landsforening n Risikofaktorer og forebyggelse af demens ud fra KRAM Neuropsykologisk fagkonsulent Kasper Jørgensen, Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet n Hvorfor burde sundhedsfremme virke ved demens? Speciallæge i neurologi, overlæge, dr.med. Sten Hasselbalch, Hukommelsesklinikken, Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet n (Under)ernæring og funktion hos svage ældre Uafklaret oplægsholder n Vægttab hos patienter med Alzheimers sygdom i let grad Forskningsassistent Marie Louise Hee Hansen, Afdeling for Epidemiologisk Forskning, Statens Serum Institut n Træning af personer med kognitiv dysfunktion Fysioterapeut, seniorforsker Nina Beyer, Forskningsenhed for Muskuloskeletal Rehabilitering, Bispebjerg Hospital n Tandsundhed ved demens Tandlæge, ph.d. Birita EIlefsen, Odontologisk Ældreforskningscenter, Københavns Universitet n Søvn og demens Overlæge, klinisk forskningslektor, dr.med. Poul Jennum, Dansk Center for Søvnmedicin, Klinisk Neurofysiologisk Afdeling, Glostrup Hospital Kursusnr Dato: 30. maj 2011 Sted: Scandic Copenhagen København Gebyr: Kr ,00 Tilmeldingsfrist: 6. maj kurser & konferencer 2011

9 EFTERUDDANNELSE HUKOMMELSESFUNKTIONER OG - FORSTYRRELSER Kursusnr Dato: 17. juni 2011 Sted: Scandic Copenhagen København Gebyr: Kr. 995,00 Tilmeldingsfrist: 26. maj 2011 Kurset retter sig mod speciallæger og psykologer, der ønsker en dybdegående og grundig gennemgang af en række væsentlige funktioner relateret til det neuroanatomiske grundlag for hukommelse. Derudover gennemgås en række af de væsentligste hukommelsesforstyrrelser, som hyppigt optræder i neurologisk regi og ved demenssygdomme. Kurset forudsætter en forhåndsviden om hjerneprocesser og anatomi og retter sig hovedsageligt mod læger og neuropsykologer. Niveauet vil blive tilrettelagt, så også personer med mange års arbejde inden for neurologi og demensdiagnostik kan få udbytte af indholdet. Speciallæger i neurologi, geriatri og psykiatri samt psykologer, der arbejder med demensudredning. Minimum 20 maksimum 50. Mødeledere: Lektor i neuropsykologi, mag.art. Anders Gade, Institut for Psykologi, Københavns Universitet Cand.psych., ph.d. Asmus Vogel, Hukommelsesklinikken, Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet 9 kurser & konferencer 2011

10 TEMADAG DIN BO-ENHED UNDER LUP Formål: At videndele og inspirere deltagerne til at videreudvikle hverdagens rutiner samt opbygge netværk imellem bo-enheder. Bo-enheder, der ønsker at præsentere erfaringer fra projekter mm. kan kontakte kursusleder Ane Eckermann på telefon eller på Kursusnr Dato: 6. april 2011 Sted: Best Western Torvehallerne Vejle Gebyr: Kr. 995,00 Tilmeldingsfrist: 15. marts 2011 I bo-enheder for beboere med demens med særlige behov, er hverdagen præget af mange komplekse arbejdsopgaver. Opgaver, der kræver en særlig indsats i plejen og omsorgen af beboerne med demenssygdomme. Temadagen fokuserer på det tværfaglige samarbejde i en bo-enhed, med afsæt i takling af udadreagerende adfærd, ledelse og samarbejde. Temadagen indledes med oplæg der er relateret til temaet og afsluttes med erfaringsudveksling mellem deltagerne. Som supplement præsenterer udvalgte bo-enheder egen praksis, således at deltagerne får mulighed for erfaringsudveksling med kollegaer fra andre bo-enheder i Danmark. Ledere og medarbejdere ansat i bo-enheder for beboere med demens med særlige behov. Minimum 30 maksimum 50. Temadagen gennemføres i samarbejde med: Udviklings- og machingkonsulent Line Lund Jørgensen, Center for voksensocial, Region Midtjylland Speciallæge i gerontopsykiatri, overlæge Rolf Bang Olsen, Middelfart Sygehus Demenskoordinator Lisbeth Rask Nielsen, Guldborgssund Kommune 10 kurser & konferencer 2011

11 EFTERUDDANNELSE DIFFICULT CASES kasuistikkursus ved professor Martin Rossor, Dementia Research Centre, National Hospital for Neurolog y and Neurosurgery, Queen Square, London. Kursusnr Dato: 15. april 2011 Sted: Rigshospitalet København Gebyr: Kr. 350,00 Tilmeldingsfrist: 24. marts 2011 Kurset indledes med et foredrag ved professor Martin Rossor:»Heterogeneity of dementia syndromes«herefter præsenteres 6-8 cases, som repræsenterer vanskelige diagnostiske problemstillinger. Professor Martin Rossor vil diskutere diagnostiske overvejelser og udredningsstrategi med deltagerne. I kurset medvirker patienter og pårørende. Kurset er kun åbent for speciallæger i neurologi, geriatri og psykiatri samt neuropsykologer, som arbejder med udredning af patienter med kognitive forstyrrelser og demens. Læger under uddannelse inden for de tre specialer kan også deltage. Minimum 20 - maksimum 50. Mødeledere: Cand.psych., ph.d. Asmus Vogel, Hukommelsesklinikken, Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet Professor, overlæge, dr.med. Gunhild Waldemar, Hukommelsesklinikken, Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet 11 kurser & konferencer 2011

12 EFTERUDDANNELSE HUKOMMELSESKLAGER HOS DEN KOMPLICEREDE MEDICINSKE PATIENT Kursusnr Dato: 1. juni 2011 Sted: Rigshospitalet København Gebyr: Kr. 350,00 Tilmeldingsfrist: 10. maj 2011 Kurset retter sig mod yngre læger og læger i en uddannelsesstilling, der ønsker en dybdegående viden om den komplicerede medicinske patient i forhold til demenssygdomme og hukommelsesklager ud fra følgende emner: n Årsager til hukommelsesklager hos den medicinske patient n udredning af hukommelsesklager n faktorer der har betydning for hukommelsen n Befolkningsundersøgelser ift. risikofaktorer/risikoadfærd for at få demens. Kurset vil være en blanding af oplæg, aktuelle kliniske problemstillinger i form af kasuistikker (patient-cases) med deltagelse af patienter og pårørende samt samrating. Yngre læger, læger i uddannelsesstilling eller med interesse for emnet (psykiatri, neurologi, geriatri, almen medicin). Minimum 20 maksimum 50. Mødeledere/undervisere: Læge, ph.d.-studerende Kristian Frederiksen, Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet Speciallæge i neurologi, afdelingslæge Anne Mette Hejl, Hukommelsesklinikken, Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet Speciallæge i almen medicin, overlæge Eva Bjerregaard, Geriatrisk Afdeling, Hvidovre Hospital 12 kurser & konferencer 2011

13 EFTERUDDANNELSE DEMENSSYGDOMME OG HUKOMMELSES- KLAGER I ALMEN PRAKSIS Kursusnr Dato: 8. september 2011 Sted: Rigshospitalet København Gebyr: Kr. 350,00 Tilmeldingsfrist: 10. august 2011 Kurset retter sig mod læger i introduktions- eller kursusstilling i almen medicin, der ønsker viden om screening, udredning og kontrol af demenssygdomme i almen praksis, herunder samarbejde med sekundær sektor. Derudover vil andre hyppige årsager til hukommelsesklager hos patienter i almen praksis blive gennemgået. Kurset vil være en blanding af oplæg, aktuelle kliniske problemstillinger i form af kasuistikker (patient-cases) med deltagelse af patienter og pårørende samt samrating. Minimum 20 maksimum 50. Mødeledere/undervisere: Læge, ph.d.-studerende Kristian Frederiksen, Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet Speciallæge i neurologi, afdelingslæge Anne Mette Hejl, Hukommelsesklinikken, Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet Speciallæge i almen medicin, overlæge Eva Bjerregaard, Geriatrisk Afdeling, Hvidovre Hospital Læger i introduktions- eller kursusstilling i almen medicin. 13 kurser & konferencer 2011

14 TEMADAG LÆRING MED STIL pædagogisk temadag Formål: At deltagerne får indsigt i voksenelevers forskellige forudsætninger for læring gennem introduktion til historiefortælling som en undervisningsform samt teori om læringsstile. Den personlige læringsstil udgøres af en række biologiske, udviklingsmæssige samt miljømæssige karakteristika, som gør, at nogle lærer bedre i visse læringsmiljøer og ved hjælp af visse metoder, som for andre kan være uden nogen som helst effekt. Temadagen sætter derfor fokus på teorier om narrativ pædagogik og læringsstile, som inspiration til hvordan man kan tilrettelægge undervisning, der matcher elevernes læringsstil. Der veksles med indlæg fra forskellige fagpersoner med stor viden på området, således at emnet belyses fra flere vinkler. Nøglepersoner, som har erfaring med undervisning af sundhedsfagligt personale. Minimum 30 - maksimum 75. Mødeleder: Plejehj.ass., Master i sundhedspædagogik Ane Eckermann, Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet Kursusnr Dato: 7. oktober 2011 Sted: Scandic Copenhagen København Gebyr: Kr. 800,00 Tilmeldingsfrist: 14. september kurser & konferencer 2011

15 KURSUS SEKSUALITET I ET DEMENSPERSPEKTIV Formål: At deltagerne opnår kendskab til seksualfunktionen hos det aldrende menneske samt til demenssygdomme og seksualitet. Sundhedsfaglige medarbejdere, som arbejder med demente i hjemmeplejen og i plejeboliger samt på hospitalsafdelinger. Kursusnr Dato: 25. januar 2011 Sted: Scandic Plaza Århus Århus Gebyr: Kr. 995,00 Tilmeldingsfrist: 3. januar 2011 Seksualitet er ofte et tabubelagt emne, ikke mindst ved demens. Det er en professionel udfordring at takle de tætte plejesituationer, hvor der kan opstå reaktioner som kan krænke blufærdigheden. At takle disse situationer fordrer viden om og afklaring af ens holdninger til seksualitet i almindelighed og ved demenssygdomme i særdeleshed. Minimum 15 maksimum 25. Undervisere: Psykolog Kim Carlsen, Afdelingen for Regionsfunktioner, Gerontopsykiatrisk Team, Dianalund Sygeplejerske, demenskonsulent Maj-Britt Joost, Gentofte Kommune Der veksles mellem indlæg og dialog samt casebaseret undervisning. Dialogen vil i høj grad bygge på deltagernes egne erfaringer. 15 kurser & konferencer 2011

16 KURSUS TANDSUNDHED VED DEMENS Formål: At deltagerne opnår viden om demens og sygdomssymptomer i forbindelse med tandpleje. Ifølge Sundhedsloven er kommunerne forpligtet til at tilbyde tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte den almindelige tandpleje. Kurset gør rede for de mest almindelige demenssygdomme samt for de kognitive svigt, sygdommen medfører. Der redegøres for hvilken indflydelse demenssygdomme har på tandsundhed og tandpleje. Deltagerne introduceres til forskellige teknikker, der kan benyttes ved kommunikation med demente. Personale ansat i den kommunale omsorgstandpleje. Minimum 15 maksimum 30. Undervisere: Tandlæge, ph.d. Birita Ellefsen, Odontologisk Ældreforskningscenter, Københavns Universitet Tandlæge Lotte Junggren, Langebjergskolens Tandklinik, Fredensborg Kommunale Tandpleje Kursusnr Dato: 24. maj 2011 Sted: Mødecenter Odense Odense Gebyr: Kr ,00 Tilmeldingsfrist: 2. maj 2011 Kursusnr. 1211a Dato: 26. maj 2011 Sted: Ringsted Kongrescenter Ringsted Gebyr: Kr ,00 Tilmeldingsfrist: 4. maj 2011 Der veksles mellem oplæg samt erfaringsudveksling blandt deltagerne i mindre grupper. 16 kurser & konferencer 2011

17 KURSUS FÅ STYR PÅ LOVEN Formål: At deltagerne får viden om de forskellige love, der er relevante på demensområdet, så de selv bliver i stand til at undervise, rådgive og vejlede social- og sundhedspersonale på området. På kurset gennemgås relevante uddrag af internationale konventioner, Grundloven, Aftaleloven, Værgemålsloven, Sundhedsloven og Serviceloven samt cases og afgørelser i relation til de enkelte lovområder. Deltagerne får desuden tips til, hvordan man kan holde sig ajour med ny lovgivning og afgørelser på området. Der veksles mellem indlæg og dialog samt casebaseret undervisning. Dialogen vil i høj grad bygge på deltagernes egne erfaringer. Demenskoordinatorer og -konsulenter med undervisnings- og vejledningsopgaver, socialrådgivere og jurister, der arbejder på demensområdet i kommuner og regioner samt undervisere på sundhedsfaglige uddannelsesinstitutioner, fx Social- og Sundhedsskoler og Professionshøjskoler. Minimum 15 og maksimum 25. Undervisere: Cand.jur., ph.d., juridisk fagkonsulent Dorthe Vennemose Buss, Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet Cand.jur., lektor Susanne Bækgaard Holm, Socialrådgiveruddannelsen i Århus, VIA University College Kursusnr Dato: 15. september 2011 Sted: Scandic Copenhagen København Gebyr: Kr ,00 Tilmeldingsfrist: 24. august 2011 Kursusnr. 1311a Dato: 17. november 2011 Sted: AArhussalen Århus Gebyr: Kr ,00 Tilmeldingsfrist: 26. oktober kurser & konferencer 2011

18 KURSUS LIVLINER TIL PÅRØRENDE om etablering af pårørendegrupper Kursusnr Dato: Del I: 1. december 2011 Del II: 26. januar 2012 Sted: Scandic Copenhagen København Gebyr: Kr ,00 Tilmeldingsfrist: 9. november 2011 Formål: At deltagerne bliver i stand til at etablere, igangsætte og videreudvikle pårørendegrupper. Kurset giver inspiration og metoder til, hvordan pårørendegrupper kan etableres eller»forfines«. Der fokuseres især på gruppelederens rolle med vægt på kommunikation og pædagogik. Over to forskudte kursusdage veksles mellem oplæg, dialog og gruppearbejde. Der bliver vist filmklip fra pårørendegrupper samt interview med pårørende. Der er indlagt en hjemmeopgave, som udføres mellem de to kursusdage. Sundhedsfagligt personale, som planlægger og udfører pårørendeaktiviteter som fx grupper, cafeer mm. Minimum 15 maksimum 20. Undervisere: Sygeplejerske, Master i voksenuddannelse Lis Christoffersen, Hukommelsesklinikken, Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet Plejehj.ass., Master i sundhedspædagogik Ane Eckermann, Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet 18 kurser & konferencer 2011

19 Kursus UDVIKLINGSHÆMMEDE OG DEMENS Formål: At deltagerne får kendskab til hvilke former for demens, der hyppigst ses hos udviklingshæmmede, herunder specielt personer med Downs Syndrom samt hvilke observationer, der er vigtige at gøre og hvad man som personale kan gøre for at hjælpe personer med demens. Blandt udviklingshæmmede er personer med Downs Syndrom særligt disponerede for at udvikle Alzheimers sygdom, og da levealderen generelt er stigende, ses en stigende hyppighed af demens hos udviklingshæmmede. At opdage tidlige tegn på demens kan være en særlig udfordring hos udviklingshæmmede, ligesom at skabe de rette rammer for denne særligt skrøbelige gruppe af mennesker er en tilsvarende stor udfordring. Temaet belyses ud fra flere vinkler af oplægsholdere med forskellig faglig baggrund samt erfaringer med udviklingshæmmede. Socialpædagoger, pædagoger, social- og sundhedsassistenter, demenskoordinatorer og -konsulenter samt andre medarbejdere, der arbejder med udviklingshæmmede. Minimum 20 maksimum 30. Undervisere: Læge, forskningsassistent Lise Cronberg Salem, Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet Afdelingslæge Ulla Jacobsen, Center for Oligofrenipsykiatri, Århus Universitetshospital Risskov Forstander Kirsten Agerskov Nielsen, Bognæs Bo- og Aktivitetscenter, Bogense Kursusnr Dato: 23. september 2011 Sted: Ringsted Kongrescenter Ringsted Gebyr: Kr. 995,00 Tilmeldingsfrist: 1. september kurser & konferencer 2011

20 KURSUS DE 5 D ER - delir, depression, droger, druk og defekte sanser Kursusnr Dato: 7. april 2011 Sted: Ringsted Kongrescenter Ringsted Gebyr: Kr. 995,00 Tilmeldingsfrist: 16. marts 2011 Formål: At deltagerne får viden til at kunne genkende forskellige tilstande, der kan forveksles med eller forværre demens. Mennesker med demens har øget risiko for at komme i en delirøs tilstand eller at få en depression. På kurset gennemgås kriterierne for delir og depression. Desuden beskrives hvorledes et øget forbrug af alkohol eller medicin kan påvirke den enkelte patients adfærd. Ligesom der på kurset også beskrives patientens adfærd ved svækkelse af sanseapparatet. Der sættes især fokus på, hvad der kendetegner og adskiller de fem D er og hvilke overvejelser personalet bør have for at kunne tilbyde den rette behandling og omsorg. Kurset tager udgangspunkt i resultater fra internationale undersøgelser på området og veksler mellem indlæg, der bygger på undervisernes mangeårige erfaringer samt inddrager eksempler fra deltagernes hverdag. Social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere, som arbejder med pleje og omsorg af demente i hverdagen. Minimum 15 maksimum 25. Underviser: Sygeplejerske Susanne Rishøj, Demenskonsulenten Kursusnr. 1611a Dato: 29. september 2011 Sted: Aarhussalen Århus Gebyr: Kr. 995,00 Tilmeldingsfrist: 7. september kurser & konferencer 2011

21 KURSUS MENINGSFULDE OPLEVELSER I HVERDAGEN Formål: At deltagerne bliver i stand til at iværksætte og støtte den demente i meningsfulde oplevelser i hverdagen og tilbyde aktiviteter ud fra en forståelse af de kognitive forandringer ved demens med udgangspunkt i en socialpædagogisk forståelsesramme. Sundhedsfaglige medarbejdere, der arbejder med pleje, omsorg og aktiviteter for demente i hverdagen. Minimum 20 maksimum 30. Kursusnr Dato: 28. april 2011 Sted: Best Western Scheelsminde Ålborg Gebyr: Kr ,00 Tilmeldingsfrist: 6. april 2011 Det kan undertiden være vanskeligt at finde velegnede aktiviteter til mennesker med demens. På dette kursus tages der udgangspunkt i at mennesker med demens stadig får mulighed for at få gode oplevelser ud fra interesser og under hensyn til funktionsevne. Undervisere: Specialergoterapeut Gerontologi, MSC Annette Johannesen, ABLE Sygeplejerske Susanne Rishøj, Demenskonsulenten I undervisningen indgår erfaringer fra nationale og internationale undersøgelser. Der veksles mellem teoretiske oplæg fra underviserne og eksempler fra deltagernes egen hverdag. 21 kurser & konferencer 2011

22 KURSUS PORTRÆT AF DEMENS I ALMEN PRAKSIS Formål: At medarbejderen i almen praksis får skærpet opmærksomhed på symptomer, årsager og udredning af demens, medicinsk behandling samt får redskaber til at styrke samarbejdet med den demente patient og de pårørende. I almen praksis møder personalet ofte patienter med demenssygdom og fungerer som nøgleperson mellem primær og sekundær sektor. På kurset gennemgås kriterier for demens samt gives et indblik i opsporing, udredning og behandling af demens, samt hvordan der kan etableres et tværsektorielt samarbejde i opsporingen af demens. Desuden sættes fokus på kendskab til demenssygdommens konsekvenser i hverdagen for den demente og de pårørende. Der gives små tips til at forbedre kommunikationen i mødet med den demente patient samt hvordan den pårørende kan inddrages i samarbejdet. Der veksles mellem oplæg og dialog. Filmklip og E learning inddrages i undervisningen ligesom DSAM s vejledning om demens i almen praksis vil indgå. Målgrupper: Personale ansat i almen praksis. Minimum 20 maksimum 30. Undervisere: Sygeplejerske Susanne Rishøj, Demenskonsulenten Plejehj.ass., Master i sundhedspædagogik Ane Eckermann, Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet Kursusnr Dato: 21. marts 2011 Sted: Scandic Copenhagen København Gebyr: Kr ,00 Tilmeldingsfrist: 25. februar kurser & konferencer 2011

23 KONFERENCE FORSKNINGSKONFERENCE 2011 Fokus på adfærdsforstyrrelser Nationalt Videnscenter for Demens arrangerer igen i år en konference om ny forskning, såvel nationalt som internationalt, på demensområdet. I 2011 sætter vi fokus på forskning, som ud fra forskellige vinkler bidrager til forståelsen af adfærdsforstyrrelser ved demenssygdomme og behandlingen af disse. Konferencen består af både længere oversigtsforedrag og kortere præsentationer af forskningsprojekter. Enkelte af oplæggene holdes på engelsk og kendskab til engelske fagtermer samt videnskabelig formidling forudsættes og vil øge udbyttet af dagen. Læger, psykologer, sygeplejersker, demenskoordinatorer og -konsulenter samt andre fagpersoner, der arbejder med demens. Maksimum 350. Det endelige program annonceres på foråret 2011 Kursusnr Dato: 25. november 2011 Sted: Rigshospitalet København Tid: 10:00 15:30 Gebyr: Kr. 350,00 Tilmeldingsfrist: 10. november kurser & konferencer 2011

24 KONFERENCE NETVÆRKSKONFERENCE FOR DEMENSUDREDNINGSENHEDER Kursusnr Dato: 12. oktober 2011 Sted: Mødecenter Odense Odense Tid: 10:00 15:30 Gebyr: Kr. 400,00 Tilmeldingsfrist: 20. september 2011 En gang årligt får medarbejdere fra landets udredningsenheder mulighed for at mødes på en national netværkskonference. Udredningsenhederne får hermed mulighed for at opbygge et tæt samarbejde på tværs af regioner samt opretholde et fagligt netværk i Danmark. Konferencen indledes med et foredrag fra en international anerkendt demensforsker, der sætter fokus på et særligt tema inden for demensforskningen. Desuden opdateres deltagerne om, hvad der sker på demensområdet i de fem regioner. Endelig får deltagerne mulighed for at deltage i workshops målrettet de forskellige faggrupper. Læger, psykologer, sygeplejersker, sekretærer, socialrådgivere og andet personale ansat på enheder, hvor man varetager udredning, behandling og opfølgning af patienter med demenssygdomme. Maksimum 150. Mødeleder: Overlæge, p.hd. Annette Lolk, Demensklinikken, Odense Universitetshospital Temadagen tilrettelægges i samarbejde med Demensklinikken på Odense Universitetshospital. 24 kurser & konferencer 2011

KURSER & KONFERENCER 2009

KURSER & KONFERENCER 2009 KURSER & KONFERENCER 2009 VELKOMST Dette er det første kursuskatalog fra Nationalt Videnscenter for Demens. Kataloget er til alle, der arbejder professionelt med demenssygdomme, patienter og pårørende.

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

Demenskoordinatoruddannelsen

Demenskoordinatoruddannelsen Demenskoordinatoruddannelsen på diplomniveau studiestart den 2. september, 2013 Hold 39 Den velkendte uddannelse tilpasset tidens krav gennemføres over 3 internatmoduler Gennemført uddannelse og bestået

Læs mere

2.-3. maj 2011, Scandic Copenhagen. Den demente i centrum DEMENSDAGENE 2011

2.-3. maj 2011, Scandic Copenhagen. Den demente i centrum DEMENSDAGENE 2011 2.-3. maj 2011, Scandic Copenhagen Den demente i centrum DEMENSDAGENE 2011 DemensDagene 2011 Den demente i centrum Demensdagene 2011 3 DemensDagene 2011 Den demente i centrum I 2010 vedtog Folketinget,

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2015

KURSER & KONFERENCER 2015 URSER & ONFERENCER 2015 VELKOMST Styrk din faglige viden om demens Kære læser Vi er stolte over at kunne præsentere kurser, temadage og konferencer for 2015. Vi har sammensat et spændende program, som

Læs mere

K 2014 URSER & KONFERENCER

K 2014 URSER & KONFERENCER 2014 KURSER & KONFERENCER Velkomst Trænger du til faglig inspiration? n Hvordan fremmer vi et aktivt liv for mennesker med demens? n Hvad gør vi, når diagnosen er svær at stille? n Og hvordan implementerer

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2013

KURSER & KONFERENCER 2013 2013 KURSER & KONFERENCER Velkomst Viden skal omsættes til handling Hvad gør vi, når hr. Hansen med demenssymptomer har et stort alkoholforbrug? Hvordan hjælper vi bedst personen med Huntingtons sygdom?

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

UNDERVISNING I DEMENS

UNDERVISNING I DEMENS UNDERVISNING I DEMENS Katalog over demensrelaterede kurser udbudt af DemensCentrum Aarhus til medarbejdere i Aarhus kommune i efteråret 2014 Viden udfordrer demensen DemensCentrum Aarhus arbejder ud fra

Læs mere

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007 SÅR Længerevarende Efteruddannelse Maj 2007 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev T 74227722 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk Længerevarende

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige KURSUSPLAN 2015 Nutricia Academia Kursusplan 2015 1 Nutricia udbyder en række forskellige tilbud om efteruddannelse inden for klinisk ernæring for

Læs mere

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Marts 2006

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Marts 2006 SÅR Længerevarende Efteruddannelse Marts 2006 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Bygning F, Sydvang 1 6400 Sønderborg T 7342 9248 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn

Tidlig opsporing af sygdomstegn Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn Indledning Har du prøvet at komme hjem fra et kursus med rygsækken fuld af ny viden og lyst til at komme tilbage

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

8. maj 2012. Lena Baungård, demenskonsulent

8. maj 2012. Lena Baungård, demenskonsulent Introduktion o til demens e Den socialfaglige li opfølgning 8. maj 2012 Lena Baungård, demenskonsulent Program Kommunernes opgaver er defineret i forløbsprogrammer sundhedsaftaler d mellem Regioner og

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Vedr.: Høringssvar om udkast til National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens Alzheimerforeningen

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen W

Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen W Sårkursus Maj 2007 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev T 74227722 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk Kursets relevans Udviklingen

Læs mere

Demenskonsulent i hospitalsregi

Demenskonsulent i hospitalsregi Demenskonsulent i hospitalsregi Øget faglig opmærksomhed gjorde det muligt at skelne bedre mellem demens og delir Tekst af Sebastian Swiatecki, journalist Foto Claus Haagensen/Chili Foto - Efter at have

Læs mere

Demenspolitik Jammerbugt Kommune

Demenspolitik Jammerbugt Kommune Demenspolitik Jammerbugt Kommune Udredning og diagnosticering - Der skal findes let tilgængelige informationer for alle borgere om demens og tidlige symptomer. - Alle borgere med demenssymptomer har ret

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Tiltag på demensområdet

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Tiltag på demensområdet Et godt liv på trods af en demenssygdom PLEJEOMRÅDET Demenspolitik Tiltag på demensområdet Nr. 08 den 4. juni 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har tilkendegivet et ønske/behov for en drøftelse

Læs mere

invitation til Palliationskurset 2015.

invitation til Palliationskurset 2015. Thisted den 20. maj 2015 invitation til Palliationskurset 2015. Kære samarbejdspartner Det Palliative Team i Thisted fremsender hermed invitation med program og tilmeldingsblanket for Palliationskurset

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Samarbejde med ældre om sunde kostvaner 44352 Udviklet af: Arne Nielsen og Lene

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid Kommunevalg 2013 sæt demens på dagsordenen Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem altid Vikarer og dårlig normering på plejehjem efterlader mennesker med en demenssygdom alene og uden kvalificeret

Læs mere

Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1

Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1 Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1 Dette er Kolding Kommunes informationspjece om demens. Pjecen er et supplement til pjecen Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune. Pjecen er

Læs mere

FOKUSSKIFTE & VELLYKKET ALDRING POC Høje Taastrup Kommune & ABLE v/ Annette Johannesen

FOKUSSKIFTE & VELLYKKET ALDRING POC Høje Taastrup Kommune & ABLE v/ Annette Johannesen VELLYKKET ALDRING Kompetenceudvikling, hvor forskning og praksis spiller sammen med erfaringer fra Fokusskifte Mål Det er målet at omsorgssystem og medarbejdere understøtter mestring, hjælp til selvhjælp

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009 Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Gymnasiepædagogik Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2009 Forord: Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier afholder kurser for

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Vi bygger bro over sektorgrænsen

Vi bygger bro over sektorgrænsen Vi bygger bro over sektorgrænsen Foto: Philip Lindgreen Rosted Fælles Landskonference for Sygeplejersker i Primærsektor og Gerontologiske og Geriatriske sygeplejersker 25. og 26. Marts 2009 Hotel Nyborg

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i skolen I dette katalog kan du finde inspiration til kompetenceudvikling

Læs mere

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 En detaljeret beskrivelse af uddannelsen i sundhedspædagogik. Denne beskrivelsen er et supplement til informationsmaterialet om uddannelsen

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

Demensteam i Kolding Kommune. Senior- og Sundhedsforvaltningen

Demensteam i Kolding Kommune. Senior- og Sundhedsforvaltningen Demensteam i Danmark Tal fra Kolding kommune 88 519 indbyggere statistisk er der 1180 borgere med demens i ca. 400 af disse er kendt af demenskonsulent og bor i eget hjem i 2020 vil der være 1537 demente

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Demensområdet Handling hvilken indsats iværksættes? Tidlig opsporing og indsats. Materiale udarbejdes til rådgivning og vejledning:

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006 Syddansk Universitet Lægeuddannelsens egnede, måske egnede og uegnede Hvordan identificeres de? Udvælgelse, godkendelse og frasortering er temaet for

Læs mere

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden TEAMLEDERE Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden 2 Indledning Mange medarbejdere oplever at komme

Læs mere

Program Delegation og kommunal praksis på området

Program Delegation og kommunal praksis på området Program Delegation og kommunal praksis på området Den 10. november 2014 på Hotel Comwell, Kolding Program 09.30 09.50 Morgenkaffe/te og rundstykker (og besøg i udstillerområdet). 09.50 10.00 Velkomst.

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

6.-7. maj 2013 Tivoli Hotel & Congress Center. Livskvalitet i hverdagen et fælles ansvar DEMENSDAGENE

6.-7. maj 2013 Tivoli Hotel & Congress Center. Livskvalitet i hverdagen et fælles ansvar DEMENSDAGENE 2013 6.-7. maj 2013 Tivoli Hotel & Congress Center Livskvalitet i hverdagen et fælles ansvar DEMENSDAGENE DemensDagene 2013 Livskvalitet i hverdagen et fælles ansvar Demensdagene 2013 3 DemensDagene 2013

Læs mere

DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS

DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS Forløbsprogram for patienter med Demens Samarbejde på tværs mellem hospitaler, almen praksis og kommuner i Region Hovedstaden. Januar 2011 Uddrag af Forløbsprogram for Demens Samarbejde på tværs Uddrag

Læs mere

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2007

Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier. Gymnasiepædagogik. Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2007 Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Gymnasiepædagogik Kurser for vejledere og kursusledere Efteråret 2007 Forord: Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier afholder kurser for

Læs mere

Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik med nuværende ressourcer ctr. udbygget demenspolitik

Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik med nuværende ressourcer ctr. udbygget demenspolitik Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET Demenspolitik med nuværende ressourcer ctr. udbygget demenspolitik Nr. 01 den 12. august 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har på møde den

Læs mere

Kursustilbud. til reduceret pris! Der udbydes fortsat kvalitetskurser, og samtidig reduceres prisen i foråret 2014.

Kursustilbud. til reduceret pris! Der udbydes fortsat kvalitetskurser, og samtidig reduceres prisen i foråret 2014. Januar 2014 Kursustilbud til reduceret pris! Der udbydes fortsat kvalitetskurser, og samtidig reduceres prisen i foråret 2014. Vi har skåret ned på faciliteter og forplejning. Kursusoversigt forår 2014

Læs mere

Demensindsats. Kvalitetssikring. demensindsats. kvalitet faglighed. Demens koordinering. Faglighed og kvalitet FAGLIGHED.

Demensindsats. Kvalitetssikring. demensindsats. kvalitet faglighed. Demens koordinering. Faglighed og kvalitet FAGLIGHED. Demensindsats faglighed kvalitetssikring Demensindsats Årskursus 2011 Faglighed og kvalitet forudsætninger i en god demensindsats DemensKoordinatorer i DanmarK indbyder for 18. år i træk til Årskursus

Læs mere

Temadag. om indsatsen for ældre apopleksiramte. - En invitation

Temadag. om indsatsen for ældre apopleksiramte. - En invitation Temadag om indsatsen for ældre apopleksiramte - En invitation Omkring hver 7. dansker rammes i løbet af livet af en blodprop eller blødning i hjernen også kaldet apopleksi, og sygdommen rammer årligt mellem

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Det kommunale sundhedslandkort

Det kommunale sundhedslandkort Side / Det kommunale sundhedslandkort 2006 2012 Specialiseret træningscenter Forebyggelsescentre Center for Kræft og Sundhed Akut plejeenhed KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Side /

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

ACT og Unge. 2-dags kursus

ACT og Unge. 2-dags kursus ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist 6. september 2015) 11.-12. november 2015 i Ryomgård (Tilmeldingsfrist 11. oktober 2015) Pris Kr. 2.950,- ex. moms, inkl. en

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Metropol Efter og Videreuddannelse Side 1 Formålet med sundhedsfaglig diplomuddannelse er at kvalificere den enkelte til selvstændigt at varetage specialiserede funktioner

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

Baggrundsnotat Ældremilliard gavner mennesker med en demenssygdom

Baggrundsnotat Ældremilliard gavner mennesker med en demenssygdom Baggrundsnotat Ældremilliard gavner mennesker med en demenssygdom Folketinget bevilgede i forbindelse med vedtagelsen af Finansloven for 2014 en milliard kroner ekstra til løft af kommunernes indsats på

Læs mere

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 6. august 2014 Radiograf Rådet er igen i år glade for, at kunne invitere chefradiografer, overradiografer, oversygeplejersker, afdelingsradiografer og afdelingssygeplejersker

Læs mere

Velkommen til kurset:

Velkommen til kurset: Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Ringe, Hillerød Velkommen til kurset: ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

Demensdiagnoser hos yngre: Lise Cronberg Salem

Demensdiagnoser hos yngre: Lise Cronberg Salem Demensdiagnoser hos yngre: Kan vi stole på registrene? Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet Disposition Definition af yngre demente Sygdomsfordeling Forskningsprojekt Demens hos yngre < 65

Læs mere

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konference Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konferencen sætter fokus på, hvad der aktuelt sker i en dansk

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer

Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursus i udarbejdelse af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling, og der stilles stigende krav til sygeplejerskers

Læs mere

ta ud Epilepsi 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense

ta ud Epilepsi 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense ta ud og gem Epilepsi konferencen 2011 Tirsdag d. 31. maj kl. 9.00 17.45 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Claus Bergs Gade 7 Odense Dansk Epilepsiforening inviterer til Epilepsikonferencen 2011 Tirsdag

Læs mere

Hummelvoll, J. K.: Møde mennesker med hukommelsessvækkelse. 1. oplag, kapitel 13, side 410-428 19

Hummelvoll, J. K.: Møde mennesker med hukommelsessvækkelse. 1. oplag, kapitel 13, side 410-428 19 Aarhus Universitetshospital Risskov Sengeafsnit M2 Pensumliste til sygeplejestuderende Modul 8 Sengeafsnit M2 Skovagervej 2 DK- 8240 Risskov Tel. +45 784 71410 Revideret august 2012 antal sider Buus, Niels

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Anne Kamuk m.fl Beskrivelse af uddannelsesstedet

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Kursustilbud for ledige i DSR kreds Midtjylland

Kursustilbud for ledige i DSR kreds Midtjylland Dette er et kursuskatalog, hvor du kan finde en oversigt over de kursustilbud og temadage som Kreds Midtjylland samt DSA har sat i gang i forbindelse med aktiviteter til ledige sygeplejersker. Vi håber

Læs mere

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr.

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Mentorgrundkursus - for dig der arbejder med unge og unge voksne 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Dato Ryomgård Dag 1 d.11. februar Dag 2 d.17. marts Dag 3 d.14. april Tilmeldingsfrist d. 11. januar 2015)

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS

EFTERUDDANNELSESKURSUS EFTERUDDANNELSESKURSUS Zell am See 9. 16. marts 2013 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Flemming Burcharth FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende læger i marts måned på et skisportssted med tilhørende

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed

Kursuskalender. arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed Kursuskalender arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed November 2009 Lovpligtige kurser Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppens medarbejdere Den 37 timers lovpligtige arbejdsmiljøuddannel

Læs mere

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Kontakt oplysninger Leder: Trine Gisselmann Andersen Tlf.: 65 15 17 31 E-mail: tgi@kerteminde.dk Klinisk

Læs mere

Bilag 2 Accept af kravspecifikation

Bilag 2 Accept af kravspecifikation Bilag 2 Accept af kravspecifikation De i kravspecifikationen beskrevne krav er mindstekrav, der alle skal accepteres. Hvis et krav ikke accepteres, anses tilbuddet for at være ukonditionsmæssigt og vil

Læs mere

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Hillerød Mentorgrundkursus - for dig der arbejder med unge og unge voksne 3-dags kursus Dato 1. dag: 17. september

Læs mere

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss

Omsorgspligt og magtanvendelse. Demensrådets temadag d. 31.10. 2013. Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Omsorgspligt og magtanvendelse Demensrådets temadag d. 31.10. 2013 Cand.jur., ph.d. Dorthe V. Buss Selvbestemmelse Økonomiske forhold Personlige forhold Medmindre en lov siger noget andet Eller personen

Læs mere

Del 1 Geriatri patient, speciale, organisation. 2 Det meningsfulde og sammenhængende patientforløb... 27

Del 1 Geriatri patient, speciale, organisation. 2 Det meningsfulde og sammenhængende patientforløb... 27 Indhold Forord................................. 9 Forfatterpræsentation......................... 11 Del 1 Geriatri patient, speciale, organisation 1 Geriatri en problemorienteret tilgang............. 17

Læs mere

Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE

Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE Det fælles grundlag Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE 2 Titel: Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats. Planen er godkendt af Socialudvalget

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015

Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Åbent KRAP kursus 8 dage i Middelfart med start i december 2015 Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik for fagfolk, som arbejder med udsatte børn/unge eller med mennesker med særlige behov

Læs mere

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Formål Kurset giver deltagerne en solid teoretisk og praktisk indføring i Lean principper og kompetencer til selv at kunne

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

PLEJEFAMILIER. Efteruddannelseskurser for. Forår 2015

PLEJEFAMILIER. Efteruddannelseskurser for. Forår 2015 Efteruddannelseskurser for PLEJEFAMILIER Forår 2015 DEN GODE BESKRIVELSE For plejefamilier og medarbejdere på opholdssteder Tirsdag d. 17. marts, Rødovregaard Om at udarbejde en skriftlig beskrivelse vedrørende

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere

Tværfaglig konference Egenomsorg og

Tværfaglig konference Egenomsorg og Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Tværfaglig konference Egenomsorg og patientuddannelse Den kroniske syge patient på sygehuset og i hjemmet Mellem sårbarhed og handlekraft 22. september 2011 i Aarhus

Læs mere

25. juni - 28. juni 2015

25. juni - 28. juni 2015 PROGRAM Landskursus for hals- og mundhuleopererede 25. juni - 28. juni 2015 STED: ARRANGØR: VINGSTED hotel & konferencecenter i Vejle Institut for Kommunikation og Handicap i samarbejde med DLHM Institut

Læs mere