KURSER & KONFERENCER 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KURSER & KONFERENCER 2013"

Transkript

1 2013 KURSER & KONFERENCER

2

3 Velkomst Viden skal omsættes til handling Hvad gør vi, når hr. Hansen med demenssymptomer har et stort alkoholforbrug? Hvordan hjælper vi bedst personen med Huntingtons sygdom? Hvad gør vi, når diagnosen er svær at stille? Det er bl.a. spørgsmål som disse, vi støder på i undervisningen af fagpersoner med både viden og praktisk erfaring på demensområdet. Der er konstant et behov for ny viden og efteruddannelse. Det er femte gang, Nationalt Videnscenter for Demens præsenterer et kursuskatalog med tilbud til alle, der arbejder professionelt på demensområdet. At omsætte teori til daglig anvendelse kræver brede kompetencer fra undervisere og gode eksempler fra jer, der efterspørger læringen. I Nationalt Videnscenter for Demens stræber vi efter at lave aktiviteter og arrangementer, som understøtter, at viden kan omsættes til handling, så vi sammen kan fortsætte med at tilbyde personer med demens en kvalitetsbevidst behandling, pleje og omsorg. Under navnet Migrationsskole beskæftiger vi os med demens blandt mennesker fra etniske minoritetsgrupper. Her kan du høre mere om, hvordan svenske og danske demensenheder kommer udfordringerne med denne særlige målgruppe i møde. På temadagene i 2013 har vi bl.a. fokus på: Huntingtons sygdom, alkohol og demens samt at gøre læring aktiv. Der er fortsat mulighed for at rekvirere et skræddersyet kursus. Her sætter vi fokus på et tema og tager afsæt i de konkrete problemstillinger, der arbejdes med i jeres organisation. Sammen stiller vi de relevante spørgsmål, og i fællesskab reflekterer vi over og udvikler det daglige arbejde med demens. I 2013 kan psykologer og læger fordybe sig i sprogforstyrrelser samt unikke patient-cases. Ph.d.-studerende kan igen i år følge et særligt tilrettelagt forløb om demenssygdomme. Demenskonsulenter, pædagoger og omsorgspersonale kan lære mere om emner som seksualitet, demens blandt personer med udviklingshæmning, samt hvordan man skaber meningsfulde oplevelser for personer med demens. Endelig er der de tilbagevendende konferencer, der tiltrækker en bred skare af fagpersoner: DemensDagene, Netværkskonference for udredningsenheder i Danmark samt vores årlige Forskningskonference. Find de mange tilbud, kurser og konferencer på: Her vil vi løbende opdatere aktiviteter og arrangementer med detaljerede programmer, beskrive oplægsholdere samt give praktisk information. Du er altid velkommen til at skrive eller ringe til os. Vi glæder os til at støtte dig i, at din viden omsættes til handling. Ane Eckermann, Karen Tannebæk og Elsebeth Refsgaard 3 kurser & konferencer 2013

4 Indhold Dato Aktivitet Sted Side 24. januar Palliativ indsats ved demens Aarhus januar Seksualitet i et demensperspektiv København januar Mennesker med demens fra etniske minoritetsgrupper Malmø, Sverige februar Alkohol og demens Odense april Kasuistikkursus København april Pleje og omsorg til mennesker med demens fra etniske minoritetsgrupper København maj DemensDagene 2013 København maj Language disorders in dementia København maj Brug af demensskema hos personer med udviklingshæmning Roskilde juni Huntingtons sygdom København august Ph.d.-kursus København september Gør læring aktiv København september Diagnostik og behandling af demens hos personer med udviklingshæmning København oktober Lewy body demens og andre demenssygdomme med parkinsonisme København oktober Netværkskonference for demensudredningsenheder Nyborg november Demensudredning hos patienter fra etniske minoritetsgrupper København november Meningsfulde oplevelser i hverdagen Vejle november Forskningskonference 2013 København januar 2014 Brug af demensskema hos personer med udviklingshæmning Odense februar 2014 Palliativ indsats til mennesker med demenssygdomme Aarhus maj 2014 Personcentreret omsorg København 24 Juli 2014 AAIC 2014 København 25 Skræddersyede kurser 26 E-learning ABC-Demens 27 App. Viden om demens Kursusbetingelser 30 4 kurser & konferencer 2013

5 Kursus Palliativ indsats ved demens Hvordan sikres mennesker med demens en sidste levetid med værdighed og livskvalitet? Hvordan kan denne indsats organiseres og hvilke udfordringer står vi overfor i forhold til lovgivningen og medarbejdernes kompetencer omkring fx smerter og demens? Tema En palliativ indsats bør organiseres med fokus på at fremme livskvaliteten hos mennesker med demens og ved at forebygge og lindre lidelse gennem behandling af smerter og andre problemer af både fysisk, psykisk, psykosocial og åndelig art. Kurset giver ideer og redskaber til at kunne organisere, planlægge og gennemføre en palliativ indsats i hjemmeplejen og på plejecentre. Formål At deltagerne opnår viden til selvstændigt at organisere en palliativ indsats samt kendskab til forskellige redskaber, der gør det lettere at planlægge. Form Deltagerne præsenteres for en afprøvet metode for organiseringen af en af palliativ indsats. Der veksles mellem oplæg og dialog, og deltagerne forventes at bidrage med egne erfaringer ud fra forskellige casestudier. Der udleveres et USBstik med forskelligt materiale, der kan anvendes i organiseringen af den palliative indsats. Sygeplejersker, terapeuter, demenskoordinatorer og -konsulenter samt andre faggrupper med ansvar for organisering af den palliative indsats for mennesker med demenssygdomme. Deltagerne forventes at have viden om den grundlæggende pleje af døende. Deltagerantal Minimum 15 maksimum 25 Undervisere Sygeplejerske Connie Engelund, direktør, Holmegårdsparken Kursusnr Dato: Torsdag 24. januar 2013 Sted: Aarhussalen Aarhus Tid: 09:30 15:30 Pris: Kr ,00 Tilmeldingsfrist: Fredag 21. december kurser & konferencer 2013 Forskningssygeplejerske Oda Jakobsen, Hukommelsesklinikken, Nationalt Videns center for Demens

6 Kursus Seksualitet i et demensperspektiv Dette kursus griber fat i et væsentligt tabu i samfundet generelt og ikke mindst i pleje - sammenhæng. Et emne, som giver udfordringer i de tætte plejesituationer, og som det kan være svært at tale om. Form Der veksles mellem oplæg fra forskellige fagpersoner med bred viden om temaet samt diskussion i mindre summegrupper blandt deltagere. Kursusnr Dato: Torsdag 31. januar 2013 Sted: Scandic Copenhagen København Tid: 09:30 15:30 Pris: Kr ,00 Tilmeldingsfrist: Torsdag 3. januar 2013 Tema Demenssygdomme kan ændre menneskers seksuelle adfærd på forskellig vis. Det er en professionel udfordring at takle de tætte plejesituationer, hvor der kan opstå reaktioner, som krænker blufærdigheden. At håndtere disse situationer fordrer viden om og afklaring af ens egne holdninger til seksualitet i almindelighed og ved demenssygdomme i særdeleshed. Formål At deltagerne opnår kendskab til seksualfunktionen hos det aldrende menneske samt til demenssygdomme og seksualitet. Sundhedsfaglige medarbejdere, som arbejder med mennesker med demens i hjemmeplejen, i plejeboliger samt på hospitalsafdelinger. Deltagerantal Minimum 15 maksimum 25 Undervisere Psykolog Kim Carlsen, demenskonsulent, Demenscentret Pilehuset, Københavns Kommune Sygeplejerske Maj-Britt Joost, demenskonsulent, Gentofte Kommune 6 kurser & konferencer 2013

7 TEMADAG MIGRATIONSSKOLE Mennesker med demens fra etniske minoritetsgrupper Temadagen er et startskud på Migrationsskolen, som er et samarbejdsprojekt mellem Nationalt Videnscenter for Demens og Kunskapscentrum för Demenssjukdoma, Skånes Universitetssjukhus. Projektet har til hensigt at styrke samarbejdet om etniske minoriteter og demens i Øresundsregionen. Målet med dagen er at give deltagerne kendskab til danske og svenske forhold, når det gælder: På temadagen vil der være oplæg fra svenske og danske fagpersoner med stor erfaring på området. Medarbejdere, der er interesseret i at arbejde med mennesker med demens med forskellig etnisk baggrund, som læger, sygeplejersker, psykologer, plejepersonale og tolke. Studerende i sundhedssektoren, der er i slutningen af deres uddannelse er også velkomne. Kursusnr Dato: Tirsdag 22. januar 2013 Sted: Skånes Universitetssjukhus Malmö, Sverige Tid: 09:30 15:30 Pris: Gratis Transport: Der tilbydes gratis fælles transport fra Københavns Hovedbanegård til Skånes Universitetssjukhus T/R. Tilmeldingsfrist: Tirsdag 8. januar 2013 n Organiseringen af demensomsorgen i Danmark og Sverige n Opsporing af patienter med demenssymptomer og udfordringer ved tværkulturel demensdiagnostik n Kultur, familiestruktur og sygdomsopfattelse hos andre kulturer n Post traumatisk stress syndrom hos personer med demens Deltagerantal 150 deltagere fra Danmark og tilsvarende fra Sverige Migrationsskolen er et samarbejdsprojekt mellem Nationalt Videnscenter for Demens og Kunskapscentrum för Demenssjukdoma, Skånes Universitetssjukhus. Projektet har til hensigt at styrke samarbejdet om etniske minoriteter og demens i Øresundsregionen. 7 kurser & konferencer 2013

8 TEMADAG Alkohol og demens Hvornår tales der om alkoholdemens, og forsvinder det med tiden? Hvordan påvirkes hjernen af alkohol? Hvordan kan der arbejdes med livskvalitet for alkoholikeren? Tema På temadagen vil der være fokus på alkohols påvirkning af hjernefunktionen og de plejefaglige problemstillinger dette giver samt fokus på, hvordan det kan håndteres i en dagligdag med mange dilemmaer. På temadagen vil der være tre oplæg: n Hvorfor drikker Jeppe? Hvad sker der i hjernen ved alkoholmisbrug? n Alkohol og livskvalitet Krav, kontrol, konflikter, og ansvar n Plejefaglige problemstillinger Hvilke dilemmaer og udfordringer giver det at skulle være en del af et socialt fællesskab? Hvilke socialpædagogiske metoder anvendes? Efter hvert oplæg vil der være mulighed for diskussion og spørgsmål. Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, demenskoordinatorer og -konsulenter og andre, der arbejder med mennesker med demens i kommunerne. Deltagerantal Minimum 50 maksimum 125 Undervisere Overlæge Rolf Bang Olsen, Leder af Gerontopsykiatrisk Team, Lokalpsykiatri Fredericia Forstander Bo Pedersen, Demenscentret Bryggergården, Københavns Kommune Udviklingssygeplejerske Bente Teslak, Demenscentret Bryggergården, Københavns Kommune Kursusnr Dato: Torsdag 28. februar 2013 Sted: First Hotel Grand Odense Tid: 09:30 15:30 Pris: Kr ,00 Tilmeldingsfrist: Mandag 28. januar kurser & konferencer 2013

9 Kursus Kasuistikkursus Dette kursus er for læger og neuropsykologer og tilrettelægges med udgangspunkt i patientrelaterede cases og efterfølgende diskussion og dialog. Nationalt Videnscenter for Demens har inviteret en international neurolog med stor klinisk og forskningsmæssig erfaring: Professor Martin Rossor Dementia Research Centre, National Hospital for Neurology and Neurosurgery Queen Square, London Professor Martin Rossor indleder dagen med foredraget Posterior Cortical Atrophy. Herefter præsenteres patient-cases, som repræsenterer vanskelige eller atypiske diagnostiske problemstillinger. Deltagerne inviteres til at diskutere de diagnostiske overvejelser og udredningsstrategier sammen med professor Martin Rossor. Der medvirker frivillige patienter og pårørende ved casepræsentationerne. Kurset er åbent for speciallæger i neurologi, geriatri og psykiatri samt neuropsykologer, som arbejder med udredning af patienter med kognitive forstyrrelser og demens. Læger under uddannelse inden for de tre specialer kan også deltage. Kurset foregår på engelsk. Deltagerantal Minimum 20 maksimum 50 Mødeledere Professor, overlæge dr.med. Gunhild Waldemar, Leder af Nationalt Videncenter for Demens, Rigshospitalet Cand.psych., ph.d. Asmus Vogel, Hukommelsesklinikken, Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet Speciallæge i neurologi Anne Mette Hejl, afdelingslæge, Hukommelsesklinikken, Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet Kursusnr Dato: Fredag 12. april 2013 Sted: Rigshospitalet, Auditorium 61A København Tid: 09:30 15:30 Pris: Kr. 495,00 Tilmeldingsfrist: Tirsdag 12. marts kurser & konferencer 2013

10 Kursus MIGRATIONSSKOLE Pleje og omsorg til mennesker med demens fra etniske minoritetsgrupper Antallet af ældre med indvandrerbaggrund ventes at blive firedoblet over de kommende år. Dermed stiger antallet af mennesker med demens med anden etnisk oprindelse end dansk. Det er vigtigt at ruste sundhedspersonalet til at yde pleje og omsorg til denne nye og hastigt voksende gruppe. Tema På kurset arbejdes med at forstå kulturmødet, når borgerens etnicitet møder den måde, som demensplejen i de skandinaviske lande er tilrettelagt på. Omsorgsfuld pleje er forbundet med mange udfordringer, idet mennesker fra etniske minoriteter bl.a. hæmmes af, at demenssygdommen fjerner deres sidst tilegnede sprog, så kun modersmål og oprindelig begrebsdannelse er tilbage. Formål At deltagerne får kendskab til pleje og omsorg til mennesker med demens fra etniske minoritetsgrupper med specifikke behov i forskellige plejesituationer og kommunikation. Omsorgspersonale der arbejder med eller har interesse for mennesker fra etniske minoritetsgrupper med demenssygdomme. Form Der veksles mellem oplæg og filmcases. Erfaringer fra deltagernes egen hverdag inddrages også i kurset. Deltagerantal Minimum 15 maksimum 35 Mødeledere Sygeplejerske Eva Granvik, Minneskliniken, Skånes Universitetssjukhus, Malmø Plejehjemsassistent, MeD. Ane Eckermann, kursusleder, Nationalt Videnscenter for Demens Migrationsskolen er et samarbejdsprojekt mellem Nationalt Videnscenter for Demens og Kunskapscentrum för Demenssjukdoma, Skånes Universitetssjukhus. Projektet har til hensigt at styrke samarbejdet om etniske minoriteter og demens i Øresundsregionen. Kursusnr Dato: Onsdag 17. april 2013 Sted: Scandic Copenhagen København Tid: 09:30 15:30 Pris: Gratis Tilmeldingsfrist: Fredag 15. marts kurser & konferencer 2013

11 KONFERENCE DemensDagene 2013 Livskvalitet i hverdagen et fælles ansvar DemensDagene er en årlig tilbagevendende tværfaglig konference om demens. Konferencen strækker sig over to dage og tiltrækker omkring 800 deltagere fra hele landet. Ved DemensDagene præsenteres et bredt udpluk af den nyeste viden, og der er mulighed for at mødes med kolleger og samarbejdspartnere fra hele landet. Konferencen indledes med et fællessymposium under den samlende overskrift Livskvalitet i hverdagen et fælles ansvar. Her vil en række oplægsholdere tale om bl.a. begrebet livskvalitet. Hvordan definerer vi et godt liv for de, der har svært ved selv at give udtryk for egne ønsker? Hvordan måler man overhovedet kvalitet af liv? Og hvem har i sidste ende ansvaret? Alle har et ansvar. symposier, og som altid vil der være mulighed for at overvære deltagernes egne frie foredrag samt at fordybe sig i posterudstillingen, hvor resultater af lokale projekter præsenteres. DemensDagenes emner: n Adfærdsproblemer ved demens n Etniske minoritetsgrupper og demens n Livskvalitet for personer med svær demens n Biomarkører ved demenssygdomme n Fysisk aktivitet ved demens n Vaskulær demens n Palliativ indsats for personer ved demens n Nationale kliniske retningslinjer for demens n Velfærdsteknologi set ud fra et organisatorisk perspektiv Kursusnr Dato: Mandag 6. og tirsdag 7. maj 2013 Sted: Tivoli Hotel & Congress Center København Pris: Kr ,00 ved tilmelding inden 19. februar 2013 kl Kr ,00 ved tilmelding fra 19. februar til og med 9. april kl Kr ,00 ved tilmelding fra 9. april Tilmelding: På DemensDagene får deltagerne endvidere mulighed for at vælge forskellige parallelle Program og øvrige oplysninger på 11 kurser & konferencer 2013

12 Kursus Language disorders in dementia The course will focus on Primary Progressive Aphasias (PPA) i.e. progressive brain disorders in which language is the primary deficit. The following questions will serve as an outline for the course: n What is PPA? n What are the official varieties of PPA? n What are the identifiable varieties of PPA? n How can we diagnose/recognise these varieties on the basis of a) Language profile b) Other cognitive features c) Brain imaging? n What brain pathologies produce PPA? n How do PPA syndromes compare with aphasia consequense on stroke? n Can PPA be treated? The issue of Secondary Progressive Aphasia, i.e. progressive brain disorders in which language is a, but not the major, component of a spectrum of deficits will also be addressed. Who should attend? Please note that this course is held in English and is aimed at specialists, i.e. neurologists, psychiatrists, geriatricians, neuropsychologists, and logopedics, with previous knowledge about dementia and cognitive functions. Participants Number of participants is minimum 40 and maximum 75 Instructor Karalyn Patterson, ph.d., Fellow of the Academy of Medical Sciences, Fellow of the British Academy, Department of Clinical Neurosciences, University of Cambridge, UK. Chairman Neuropsychologist Jette Stokholm, Danish Dementia Research Centre Further information and registration Course number 0813 Date: Tuesday the 14. May 2013 Place: First Hotel Skt. Petri Copenhagen Time: 10:00 16:30 Price: DKK ,00 Registration deadline: Friday the 12. April kurser & konferencer 2013

13 KURSUS Brug af demensskema hos personer med udviklingshæmning I takt med stigende levealder øges forekomsten af demenssygdomme hos personer med udviklingshæmning. Derfor er det essentielt at tilegne sig viden om demenssygdomme og særligt hvilke symptomer, man som observatør skal være opmærksom på hos ældre personer med udviklingshæmning. Tema På kurset arbejdes med at observere tidlige tegn på demens hos personer med udviklingshæmning ved brug af Trinvold Demensskema. Skemaet er et redskab som bruges ved diagnosticering af demens og er en hjælp til at omsætte observationer til den pædagogiske indsats. Form Deltagerne introduceres til Trinvold Demensskema og bliver trænet i brugen af dette ud fra filmcases. Generel viden om demens er en forudsætning for at deltage. Nøglepersoner fra bosteder for personer med udviklingshæmning, som er ansvarlige for eller skal være ansvarlige for kontinuerlig brug af Trinvold Demensskema. Herunder socialpædagoger, pædagoger, social- og sundhedsassistenter samt demenskoordinatorer og -konsulenter. Deltagerantal Minimum 20 maksimum 30 Kursusnr Dato: Torsdag 30. maj 2013 Sted: Scandic Roskilde Roskilde Tid: 09:30 15:30 Pris: Kr. 995,00 Tilmeldingsfrist: Mandag 29. april 2013 Kursusnr Dato: Torsdag 30. januar 2014 Sted: First Hotel Grand Odense Tid: 09:30 15:30 Pris: Kr. 995,00 Tilmeldingsfrist: Fredag 20. december 2013 Formål At deltagerne får viden om korrekt brug af Trinvold Demensskema og bliver i stand til at observere udvikling og forværring af demenssymptomer hos personer med udviklingshæmning. Undervisere Forstander Kirsten Agerskov Nielsen, Bognæs Bo- og Aktivitetscenter, Bogense Læge, ph.d.-studerende Lise Cronberg Salem, Hukommelsesklinikken, Nationalt Videnscenter for Demens 13 kurser & konferencer 2013

14 Temadag Huntingtons sygdom Nationalt Videnscenter for Demens og Landsforeningen Huntingtons Sygdom har i samarbejde tilrettelagt en temadag, hvor der sættes fokus på Huntingtons sygdom (HS). Tema HS er en arvelig neurodegenerativ sygdom, der medfører neurologiske og psykiske symptomer samt demens. For at kunne bistå patienten med en kvalificeret pleje og omsorg, er det derfor vigtigt at have viden om sygdommen. Det er også vigtigt for fagpersoner at have kendskab til, hvor der tilbydes rådgivning, og hvordan man takler de mangeartede udfordringer, der støder til igennem sygdomsforløbet. Temadagens program er bredt sammensat, dels med en række oplæg, dels ved at deltagerne kan vælge to af tre workshops. Hør bl.a. om følgende: n Basal viden om sygdommen n Organisering af indsatsen for mennesker med HS i Danmark n Liv i Fokus en særlig tilgang til mennesker med HS n Pleje og omsorg n En personlig fortælling n Fremtidens indsats Plejepersonale på plejecentre, i hjemmeplejen, demenskoordinatorer og -konsulenter, sagsbehandlere samt medarbejdere fra udekørende teams, der arbejder med borgere med HS. Deltagerantal Minimum 50 Maksimum 125 Mødeledere Bettina Thoby, formand for Landsforeningen Huntingtons Sygdom Plejehjemsassistent, MeD. Ane Eckermann, kursusleder, Nationalt Videnscenter for Demens Tak til Landsforeningen for Huntingtons Sygdom for økonomisk støtte til at kunne gennemføre denne temadag. Kursusnr Dato: Onsdag 12. juni 2013 Sted: Scandic Copenhagen København Tid: kl. 09:30 16:15 Pris: Kr. 495,00 Tilmeldingsfrist: Fredag 10. maj kurser & konferencer 2013

15 Kursus Ph.d.-kursus Nationalt Videnscenter for Demens arrangerer i samarbejde med det Sundhedsvidenskabelige fakultet ved Københavns Universitet et kursus målrettet ph.d.-studerende og andre forskningsinteresserede inden for det biomedicinske felt: Research in Alzheimer s disease and other neurodegenerative dementias Formål At deltagerne får viden om de seneste forskningsresultater inden for neurodegenerative demenssygdomme, med særlig fokus på Alzheimers sygdom. Der vil også være fokus på nogle af de forskningsmetoder, der hyppigst anvendes på området. Form Kurset veksler mellem forelæsninger og øvelser. Forelæsningerne præsenterer primært de nyeste forskningsresultater, mens øvelserne tager udgangspunkt i forskningsmetoder, hvor der indgår praktiske elementer. Kurset bliver afholdt på engelsk. Kurset er et godkendt ph.d.-kursus ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, og er en ECTS-givende aktivitet. Ph.d.-studerende og andre forskningsinteresserede med en baggrund inden for det biomedicinske felt, både prækliniske, kliniske og translationelt arbejdende forskere. Kursusledere Professor, dr.med. Gunhild Waldemar, centerleder, Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet Overlæge, lektor Steen Hasselbalch, Hukommelsesklinikken, Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet Læge, ph.d.-studerende Kristian Steen Frederiksen, Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet Kursusnr Dato: Tirsdag 27. til fredag 30. august 2013 Sted: Rigshospitalet København Information og tilmelding: https://phdkursus.sund.ku.dk/ frontplanner/default.aspx 15 kurser & konferencer 2013

16 Pædagogisk temadag Gør læring aktiv Temadagens bærende idé er, at al undervisning bør rumme et klart element af deltagerinvolvering. Når kursisterne involveres direkte i undervisningen og løbende reflekterer over og anvender undervisningsstoffet opnås der generelt bedre læring. Tema Temadagen har fokus på at gøre læring aktiv og belyser, hvorfor aktiv læring er en god idé. Dagen sigter mod at give undervisere, der underviser både store og små grupper, effektive og let håndterlige redskaber til at aktivere kursister med henblik på at styrke læringen. Form Der veksles mellem oplæg fra fagpersoner med viden inden for området samt dialog mellem deltagerne. Deltagerne præsenteres for forskellige øvelser, hvor der bliver mulighed for at udveksle ideer og erfaringer i fælles forum. Demenskoordinatorer og -konsulenter, undervisere på sundhedsfaglige uddannelsesinstitutioner og andre nøglepersoner, der har erfaring med undervisning. Deltagerantal Minimum 30 maksimum 50 Mødeledere Sygeplejerske, cand.pæd., ph.d.-studerende Marianne Eilsø Munksgaard, adjunkt, University College Sjælland Sygeplejerske Elsebeth Refsgaard, uddannelseskonsulent, Nationalt Videnscenter for Demens Kursusnr Dato: Fredag 6. september 2013 Sted: Scandic Copenhagen København Tid: 09:30 16:00 Pris: Kr ,00 Tilmeldingsfrist: Tirsdag 6. august kurser & konferencer 2013

17 TEMADAG Diagnostik og behandling af demens hos personer med udviklingshæmning Blandt personer med udviklingshæmning er levealderen generelt stigende, hvilket medfører øget forekomst af demens. Mennesker med Downs syndrom har en særlig risiko for at udvikle Alzheimers sygdom. Tema Det er særlig vanskeligt at stille en demensdiagnose og udelukke andre årsager til demenssymptomer hos personer med udviklingshæmning især hos personer med Downs syndrom. Temadagen har fokus på den nyeste viden om udredning og behandling af demens hos personer med udviklingshæmning. Ligeledes vil temadagen belyse sygdomstilstande hos ældre mennesker med udviklingshæmning. Dagen indledes af en international anerkendt forsker med en forelæsning, der belyser de udfordringer, der ses hos mennesker med udviklingshæmning. Programmet bliver løbende opdateret og annonceres på dk/kurser. Speciallæger, praktiserende læger, psykologer samt læger og sygeplejersker med tilknytning til bosteder for personer med udviklingshæmning. Deltagerantal Minimum 30 Maksimum 75 Mødeledere Overlæge, dr.med. Anne Sabers, Epilepsiklinikken, Rigshospitalet Læge, ph.d.-studerende Lise Cronberg Salem, Hukommelsesklinikken, Nationalt Videnscenter for Demens Kursusnr Dato: Torsdag 12. september 2013 Sted: Scandic Copenhagen København Tid: 10:00 16:00 Pris: Kr ,00 Tilmeldingsfrist: Mandag 12. august kurser & konferencer 2013

18 TEMADAG Lewy body demens og andre demenssygdomme med parkinsonisme En række sygdomme udvikler demens og parkinsonisme; Lewy body demens, demens ved atypisk parkinson og ved Parkinsons sygdom. Tema n Hvordan skelnes der mellem de forskellige former for demenssygdomme? n Hvori ligger forskellen og hvilke behandlingsmuligheder findes der? n Hvordan kan disse patienter bedst muligt støttes og trænes? n Hvordan tilrettelægges plejen? Deltagerantal Minimum 40 maksimum 80 Underviserne er bl.a. Ledende overlæge, dr.med. Lise Korbo, Neurologisk Afd., Bispebjerg Hospital Overlæge, ph.d. Peter Høgh, Hukommelsesklinikken, Roskilde Sygehus Fysioterapeut Trine Carstensen, Neurologisk Afd., Bispebjerg Hospital Kursusnr Dato: Onsdag 2. oktober 2013 Sted: Scandic Copenhagen København Tid: 09:30 15:30 Pris: Kr ,00 Tilmeldingsfrist: Fredag 30. august 2013 På temadagen bliver emnet belyst af forskellige specialister inden for området, hvor der gives et overblik over det kliniske, undersøgelser, behandling, pleje og træning for denne gruppe patienter. Mødeleder Speciallæge i neurologi, dr.med. Birgitte Bo Andersen, Hukommelsesklinikken, Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet Læger, sygeplejersker og terapeuter, demenskoordinatorer og -konsulenter samt undervisere på de sundhedsfaglige uddannelser. 18 kurser & konferencer 2013

19 Konference Netværkskonference for demensudredningsenheder Denne netværkskonference henvender sig til medarbejdere fra landets demensudredningsenheder. Deltagerne får mulighed for at vedligeholde og udbygge det samarbejde, der er opbygget mellem udredningsenhederne på tværs af regionerne. Traditionen tro inviterer Nationalt Videnscenter for Demens en international anerkendt forsker fra demensområdet, der vil sætte fokus på et særligt tema inden for demensforskningen. Endelig får deltagerne mulighed for at deltage i workshops målrettet de forskellige faggrupper. Her inviteres deltagerne til at præsentere egne erfaringer fra forskning eller udviklingsprojekter. Deltagere, som er interesseret i at præsentere resultater på konferencen kan kontakte os telefonisk på eller sende en mail til Læger, psykologer, sygeplejerske, sekretærer, socialrådgivere og andet personale ansat på enheder, hvor der varetages udredning, behandling og opfølgning af patienter med demenssygdomme. Deltagerantal Maksimum 150 Programmet kan efter den 15. august 2013 ses på Netværkskonferencen tilrettelægges i samarbejde med Demensklinikken på Odense Universitetshospital. Kursusnr Dato: Onsdag 9. oktober 2013 Sted: Best Western Nyb0rg Strand Nyborg Tid: 09:30 15:30 Pris: Kr. 400,00 Tilmeldingsfrist: Mandag 9. september kurser & konferencer 2013

20 Kursus MIGRATIONSSKOLE Demensudredning hos patienter fra etniske minoritetsgrupper Mennesker fra etniske minoritetsgrupper hæmmes bl.a. af, at demenssygdommen fjerner deres sidst tilegnede sprog, således at kun modersmål og oprindelig begrebsdannelse er tilbage. Udredning af demens hos denne patientgruppe er forbundet med en lang række udfordringer, herunder manglen på adækvate metoder til neuropsykologisk testning. Læger, sygeplejersker, psykologer og andre ansat ved demensudredningsenheder. Deltagerantal Minimum 25 maksimum 35 Undervisere Neuropsykolog Rune Nielsen, Hukommelsesklinikken, Nationalt Videnscenter for Demens Kursusnr Dato: Onsdag 6. november 2013 Sted: Scandic Copenhagen København Tid: 09:30 15:30 Pris: Gratis Tilmeldingsfrist: Fredag 4. oktober 2013 På kurset arbejdes med de udfordringer det giver ved udredning af demens i forhold til anamnesen, gennemførelse af klinisk undersøgelse, testning, samarbejde med tolk og de særlige forhold, som gør sig gældende når der skal informeres om undersøgelsesresultater, diagnose og evt. iværksættelse af behandling, opfølgning og vejledning. Formål At deltagerne får indblik i udfordringerne ved tværkulturel demensdiagnostik samt adækvate diagnostiske udredningsredskaber. Sygeplejerske Rozita Torkpoor, Minneskliniken, Skånes Universitetssjukhus, Malmø Overlæge Peter Wetterberg, Geriatrisk Avdeling, Oslo Universitets Sykehus, Ullevål Migrationsskolen er et samarbejdsprojekt mellem Nationalt Videnscenter for Demens og Kunskapscentrum för Demenssjukdoma, Skånes Universitetssjukhus. Projektet har til hensigt at styrke samarbejdet om etniske minoriteter og demens i Øresundsregionen. 20 kurser & konferencer 2013

21 Kursus Meningsfulde oplevelser i hverdagen En hverdag med meningsfulde oplevelser på trods af demenssygdom og kognitive funktionstab. Tema Mennesker med demens har brug for, at der skabes rammer for de meningsfulde oplevelser under hensyntagen til den enkeltes ressourcer og interesser. Form Der veksles mellem teoretiske oplæg fra underviseren, dialog og eksempler fra deltagernes egen hverdag. Sundhedsfaglige medarbejdere, der arbejder med pleje, omsorg og aktiviteter for mennesker med demens i hverdagen. Kursusnr Dato: Torsdag 21. november 2013 Sted: Scandic Jacob Gade Vejle Tid: 09:30 15:30 Pris: Kr. 995,00 Tilmeldingsfrist: Mandag 21. oktober 2013 Dette kursus tager afsæt i viden om demenssygdomme og de kognitive funktionstab, men med fokus på personen bag demensen, og det at have en hverdag med meningsfulde oplevelser. Formål At deltagerne bliver i stand til at iværksætte og støtte personen med demens i meningsfulde oplevelser i hverdagen, ud fra en forståelse af de kognitive forandringer ved demens med udgangspunkt i en socialpædagogisk og rehabiliterende forståelsesramme. Deltagerantal Minimum 15 maksimum 25 Underviser Specialergoterapeut Karen Tannebæk, uddannelseskonsulent, Nationalt Videnscenter for Demens 21 kurser & konferencer 2013

K 2014 URSER & KONFERENCER

K 2014 URSER & KONFERENCER 2014 KURSER & KONFERENCER Velkomst Trænger du til faglig inspiration? n Hvordan fremmer vi et aktivt liv for mennesker med demens? n Hvad gør vi, når diagnosen er svær at stille? n Og hvordan implementerer

Læs mere

6.-7. maj 2013 Tivoli Hotel & Congress Center. Livskvalitet i hverdagen et fælles ansvar DEMENSDAGENE

6.-7. maj 2013 Tivoli Hotel & Congress Center. Livskvalitet i hverdagen et fælles ansvar DEMENSDAGENE 2013 6.-7. maj 2013 Tivoli Hotel & Congress Center Livskvalitet i hverdagen et fælles ansvar DEMENSDAGENE DemensDagene 2013 Livskvalitet i hverdagen et fælles ansvar Demensdagene 2013 3 DemensDagene 2013

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2011

KURSER & KONFERENCER 2011 KURSER & KONFERENCER 2011 Velkomst Gunhild Waldemar Leder af Nationalt Videnscenter for Demens Ane Eckermann Kursusleder KURSER OG KONFERENCER OM DEMENS 2011 Det er en fornøjelse endnu engang at kunne

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2015

KURSER & KONFERENCER 2015 URSER & ONFERENCER 2015 VELKOMST Styrk din faglige viden om demens Kære læser Vi er stolte over at kunne præsentere kurser, temadage og konferencer for 2015. Vi har sammensat et spændende program, som

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2009

KURSER & KONFERENCER 2009 KURSER & KONFERENCER 2009 VELKOMST Dette er det første kursuskatalog fra Nationalt Videnscenter for Demens. Kataloget er til alle, der arbejder professionelt med demenssygdomme, patienter og pårørende.

Læs mere

UNDERVISNING I DEMENS

UNDERVISNING I DEMENS UNDERVISNING I DEMENS Katalog over demensrelaterede kurser udbudt af DemensCentrum Aarhus til medarbejdere i Aarhus kommune i efteråret 2014 Viden udfordrer demensen DemensCentrum Aarhus arbejder ud fra

Læs mere

Demenskoordinatoruddannelsen

Demenskoordinatoruddannelsen Demenskoordinatoruddannelsen på diplomniveau studiestart den 2. september, 2013 Hold 39 Den velkendte uddannelse tilpasset tidens krav gennemføres over 3 internatmoduler Gennemført uddannelse og bestået

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

Demenspolitik Jammerbugt Kommune

Demenspolitik Jammerbugt Kommune Demenspolitik Jammerbugt Kommune Udredning og diagnosticering - Der skal findes let tilgængelige informationer for alle borgere om demens og tidlige symptomer. - Alle borgere med demenssymptomer har ret

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1

Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1 Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1 Dette er Kolding Kommunes informationspjece om demens. Pjecen er et supplement til pjecen Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune. Pjecen er

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Temadag. om indsatsen for ældre apopleksiramte. - En invitation

Temadag. om indsatsen for ældre apopleksiramte. - En invitation Temadag om indsatsen for ældre apopleksiramte - En invitation Omkring hver 7. dansker rammes i løbet af livet af en blodprop eller blødning i hjernen også kaldet apopleksi, og sygdommen rammer årligt mellem

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige KURSUSPLAN 2015 Nutricia Academia Kursusplan 2015 1 Nutricia udbyder en række forskellige tilbud om efteruddannelse inden for klinisk ernæring for

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Vedr.: Høringssvar om udkast til National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens Alzheimerforeningen

Læs mere

2.-3. maj 2011, Scandic Copenhagen. Den demente i centrum DEMENSDAGENE 2011

2.-3. maj 2011, Scandic Copenhagen. Den demente i centrum DEMENSDAGENE 2011 2.-3. maj 2011, Scandic Copenhagen Den demente i centrum DEMENSDAGENE 2011 DemensDagene 2011 Den demente i centrum Demensdagene 2011 3 DemensDagene 2011 Den demente i centrum I 2010 vedtog Folketinget,

Læs mere

Demensdiagnoser hos yngre: Lise Cronberg Salem

Demensdiagnoser hos yngre: Lise Cronberg Salem Demensdiagnoser hos yngre: Kan vi stole på registrene? Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet Disposition Definition af yngre demente Sygdomsfordeling Forskningsprojekt Demens hos yngre < 65

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

invitation til Palliationskurset 2015.

invitation til Palliationskurset 2015. Thisted den 20. maj 2015 invitation til Palliationskurset 2015. Kære samarbejdspartner Det Palliative Team i Thisted fremsender hermed invitation med program og tilmeldingsblanket for Palliationskurset

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007 SÅR Længerevarende Efteruddannelse Maj 2007 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev T 74227722 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk Længerevarende

Læs mere

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen Kompetencer for den professionelle palliative indsats Marianne Mose Bentzen Disposition 1. Formål og organisering 2. Udfordringer 3. Kommunikatorrollen 4. Ideer til implementering WHO s mål for den palliative

Læs mere

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Marts 2006

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Marts 2006 SÅR Længerevarende Efteruddannelse Marts 2006 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Bygning F, Sydvang 1 6400 Sønderborg T 7342 9248 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014

SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 SEMINAR FOR LEDERE 29. og 30. oktober 2014 6. august 2014 Radiograf Rådet er igen i år glade for, at kunne invitere chefradiografer, overradiografer, oversygeplejersker, afdelingsradiografer og afdelingssygeplejersker

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Kursustilbud. til reduceret pris! Der udbydes fortsat kvalitetskurser, og samtidig reduceres prisen i foråret 2014.

Kursustilbud. til reduceret pris! Der udbydes fortsat kvalitetskurser, og samtidig reduceres prisen i foråret 2014. Januar 2014 Kursustilbud til reduceret pris! Der udbydes fortsat kvalitetskurser, og samtidig reduceres prisen i foråret 2014. Vi har skåret ned på faciliteter og forplejning. Kursusoversigt forår 2014

Læs mere

Palliativ indsats på Kildevæld - et praksiseksempel på en udviklingsproces

Palliativ indsats på Kildevæld - et praksiseksempel på en udviklingsproces Palliativ indsats på Kildevæld - et praksiseksempel på en udviklingsproces Min baggrund for oplægget Ansat 9 år som leder på Kildevæld Sygeplejerske Diplomuddannelse i offentlig ledelse Arbejdet med projekt

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen W

Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen W Sårkursus Maj 2007 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev T 74227722 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk Kursets relevans Udviklingen

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem deres j.nr. 2012 1178

Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem deres j.nr. 2012 1178 Indenrigs og Socialministeriet, Holmens Kanal 22 1060 København K Att. Søren Svane Kristensen København, den 11. april 2012 Vedr.: Høringssvar om Ældrekommissionens rapport Livskvalitet og selvbestemmelse

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr.

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Mentorgrundkursus - for dig der arbejder med unge og unge voksne 3-dags kursus fordelt over 3 mdr. Dato Ryomgård Dag 1 d.11. februar Dag 2 d.17. marts Dag 3 d.14. april Tilmeldingsfrist d. 11. januar 2015)

Læs mere

Demensteam i Kolding Kommune. Senior- og Sundhedsforvaltningen

Demensteam i Kolding Kommune. Senior- og Sundhedsforvaltningen Demensteam i Danmark Tal fra Kolding kommune 88 519 indbyggere statistisk er der 1180 borgere med demens i ca. 400 af disse er kendt af demenskonsulent og bor i eget hjem i 2020 vil der være 1537 demente

Læs mere

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom PAVI/SIF/SDU og Folkeuniversitetet, Kommunehospitalet København 5 forårs tirsdage i marts 2014 Møderækken 1. Lindrende indsats historie, formål, muligheder

Læs mere

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus

Mentorgrundkursus. - for dig der arbejder med unge og unge voksne. 3-dags kursus Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Hillerød Mentorgrundkursus - for dig der arbejder med unge og unge voksne 3-dags kursus Dato 1. dag: 17. september

Læs mere

Demenskonsulent i hospitalsregi

Demenskonsulent i hospitalsregi Demenskonsulent i hospitalsregi Øget faglig opmærksomhed gjorde det muligt at skelne bedre mellem demens og delir Tekst af Sebastian Swiatecki, journalist Foto Claus Haagensen/Chili Foto - Efter at have

Læs mere

DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS

DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS DEMENS Forløbsprogram for patienter med Demens Samarbejde på tværs mellem hospitaler, almen praksis og kommuner i Region Hovedstaden. Januar 2011 Uddrag af Forløbsprogram for Demens Samarbejde på tværs Uddrag

Læs mere

ACT og Unge. 2-dags kursus

ACT og Unge. 2-dags kursus ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist 6. september 2015) 11.-12. november 2015 i Ryomgård (Tilmeldingsfrist 11. oktober 2015) Pris Kr. 2.950,- ex. moms, inkl. en

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Kurser sommer/sensommer 2011

Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser og foredrag Sommeren i Frivilligcenter Aarhus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser og en temaaften at byde på. Skab overskud og trivsel i dit frivillige

Læs mere

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats.

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. 08-04-2005 Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. Chefsygeplejerske Holmegårdsparken. Projektansvarlig. Ulla Knudby Sygeplejerske Klinisk vejleder Holmegårdsparken.

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Velkommen til kurset:

Velkommen til kurset: Kurser - Konferencer - Klientforløb - Mentorer Afd. i: Ryomgård, Aarhus, Randers, Skanderborg, Ringe, Hillerød Velkommen til kurset: ACT og Unge 2-dags kursus Dato 6.-7. oktober 2015 i Hillerød (Tilmeldingsfrist

Læs mere

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 6. august 2014 Program: 28. oktober: Verdens Bedste Arbejdsplads Indhold: Vil I gerne have mere arbejdsglæde? Slås I med forandringer og utryghed?

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn

Tidlig opsporing af sygdomstegn Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn Indledning Har du prøvet at komme hjem fra et kursus med rygsækken fuld af ny viden og lyst til at komme tilbage

Læs mere

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i skolen I dette katalog kan du finde inspiration til kompetenceudvikling

Læs mere

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE?

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? Demensdagene den 11.-12. maj 2015 Symposium 12: Husk de pårørende! Gerontopsykolog Anna Aamand, Ældrepsykologisk Klinik,

Læs mere

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Metropol Efter og Videreuddannelse Side 1 Formålet med sundhedsfaglig diplomuddannelse er at kvalificere den enkelte til selvstændigt at varetage specialiserede funktioner

Læs mere

Vi bygger bro over sektorgrænsen

Vi bygger bro over sektorgrænsen Vi bygger bro over sektorgrænsen Foto: Philip Lindgreen Rosted Fælles Landskonference for Sygeplejersker i Primærsektor og Gerontologiske og Geriatriske sygeplejersker 25. og 26. Marts 2009 Hotel Nyborg

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS

EFTERUDDANNELSESKURSUS EFTERUDDANNELSESKURSUS Zell am See 9. 16. marts 2013 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Flemming Burcharth FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende læger i marts måned på et skisportssted med tilhørende

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid Kommunevalg 2013 sæt demens på dagsordenen Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem altid Vikarer og dårlig normering på plejehjem efterlader mennesker med en demenssygdom alene og uden kvalificeret

Læs mere

Bliv bedre til at håndtere KOL i din praksis

Bliv bedre til at håndtere KOL i din praksis Bliv bedre til at håndtere KOL i din praksis Efteruddannelsestilbud fra Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Baggrund DSAM udgav i april måned 2008 en vejledning

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

PLEJEFAMILIER. Efteruddannelseskurser for. Forår 2015

PLEJEFAMILIER. Efteruddannelseskurser for. Forår 2015 Efteruddannelseskurser for PLEJEFAMILIER Forår 2015 DEN GODE BESKRIVELSE For plejefamilier og medarbejdere på opholdssteder Tirsdag d. 17. marts, Rødovregaard Om at udarbejde en skriftlig beskrivelse vedrørende

Læs mere

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konference Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konferencen sætter fokus på, hvad der aktuelt sker i en dansk

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Kommune X, enhed Z LOGO EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS FORMÅL Systematisk tidlig identificering, ved hjælp af selvvurderingsskema, af palliative problemer

Læs mere

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre?

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? NATIONAL KONFERENCE OM ALDRING OG SAMFUND 2015 2-3 november Comwell, Middelfart Program 2. november 09.00 09.30 Registrering 09.30

Læs mere

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter:

Dagsorden Møde i: J.nr.: Dato/tidspunkt: Sted/lokale: Deltagere: Dagsordenspunkter: Dagsorden Møde i: Forum for ledelse og uddannelse J.nr.: Dato/tidspunkt: 17. marts 2015, kl. 08.00-10.00 Sted/lokale: Kristineberg lokale 5.03a Deltagere: Vicedirektør Anne Hertz (formand) Centerchef PC

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende.

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted for ergoterapeutstuderende. Sclerosehospitalet i Ry Ergoterapien Klostervej 136 8680 Ry Der tilbydes klinisk undervisning i modul 1, 3, 6 og 9. Tlf.: Ergoterapien:

Læs mere

Konflikthåndteringværdier

Konflikthåndteringværdier Danmarks Specialpædagogiske Forening Program for Vingstedkurset 2009 Konflikthåndteringværdier i hverdagen. Vingsted, den 4. 6. november 2009 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk Onsdag

Læs mere

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012

Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 Velkommen til uddannelsen i sundhedspædagogik Region Sjælland 2012 En detaljeret beskrivelse af uddannelsen i sundhedspædagogik. Denne beskrivelsen er et supplement til informationsmaterialet om uddannelsen

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

DEN STRESSEDE UNGDOM

DEN STRESSEDE UNGDOM DEN STRESSEDE UNGDOM HVOR STORT ER PROBLEMET? OG HVAD KAN VI GØRE VED DET? KONFERENCE ODENSE MØDECENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK DEN STRESSEDE UNGDOM Jeg begyndte for

Læs mere

DEMENSDAGENE. Fordybelse og erfaringsudveksling. 11.-12. maj 2009 Bella Center DEMENSDAGENE 2010. Nationalt Videnscenter for Demens

DEMENSDAGENE. Fordybelse og erfaringsudveksling. 11.-12. maj 2009 Bella Center DEMENSDAGENE 2010. Nationalt Videnscenter for Demens DEMENSDAGENE Fordybelse og erfaringsudveksling SKRIV NU I KALENDEREN DEMENSDAGENE 2010 3-4. maj, 2010 11.-12. maj 2009 Bella Center KONFERENCEARRANGØR EMENSDAGENE Fordybelse og erfaringsudveksling NATIONALT

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan efterår 2013

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan efterår 2013 Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n Aktivitetsplan efterår 2013 1 indhold 3-4 Faste tilbud 5 Foredrag 6-8 Temamøder 9 Kurser 10 Hjertebilen, uderådgivning 11 Lad dig inspirere 12 Nyheder Bliv gratis medlem

Læs mere

Academy for sygeplejersker

Academy for sygeplejersker Academy for sygeplejersker 5.-6. september 2013 Trinity Hotel & Konference Center Middelfart/Fredericia TEMA Co-morbiditet, behandlingssvigt/-risici og fremtidig patientmonitorering Invitation Det er os

Læs mere

AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode

AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode AM:2014 Mellem forskningsformidling og facilitering - et indblik i rejseholdets metode Inge Larsen, VFAs rejsehold Det sagde deltagerne på WAW Det har en kæmpe betydning hvordan viden bliver formidlet

Læs mere

Del 1 Geriatri patient, speciale, organisation. 2 Det meningsfulde og sammenhængende patientforløb... 27

Del 1 Geriatri patient, speciale, organisation. 2 Det meningsfulde og sammenhængende patientforløb... 27 Indhold Forord................................. 9 Forfatterpræsentation......................... 11 Del 1 Geriatri patient, speciale, organisation 1 Geriatri en problemorienteret tilgang............. 17

Læs mere

Januar 2008 Revideret Dec. 2011 Redaktionel ændring Nov. 2012. Demenspolitik

Januar 2008 Revideret Dec. 2011 Redaktionel ændring Nov. 2012. Demenspolitik Januar 2008 Revideret Dec. 2011 Redaktionel ændring Nov. 2012 Demenspolitik Demenspolitik for Kerteminde Kommune Indholdsfortegnelse Fakta om demens...1 Demens - vi har alle et ansvar...1 Hvad er demens?...1

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi ADHD og hvad så? Center for ADHD Forældretræning Konsulentydelser Kurser Udvikling Viden Forskning Rådgivning Terapi Hvad er Center for ADHD? Børn med ADHD eller lignende symptomer skal have hjælp så tidligt

Læs mere

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet.

På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Fra Tabu til Tema Modul 1: Introduktionsdag Varighed: 1 dag På dette første modul arbejdes der med generelle holdninger og grundlæggende bred viden om emnet Psykisk udviklingshæmmede og seksualitet. Foredrag

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

DEN SUNDHEDSFAGLIGE COACHUDDANNELSE UDDANNELSESORDNING

DEN SUNDHEDSFAGLIGE COACHUDDANNELSE UDDANNELSESORDNING UDDANNELSESORDNING Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsenet og øgede krav fra patienter til informationer omkring deres sygdomsforløb stiller et større og større krav til sundhedspersonalets kommunikative

Læs mere

Efteruddannelse & komperenceudvikling

Efteruddannelse & komperenceudvikling efterår 2012HK Kurser Efteruddannelse & komperenceudvikling Det arbejder HK Midt også for... Et HK-medlemskab er adgangsbillet til en lang række tilbud, som kan styrke din personlige udvikling og dine

Læs mere

Demenspolitik Sundhed og Omsorg April 2015 Billeder: colourbox.dk, shutterstock.com

Demenspolitik Sundhed og Omsorg April 2015 Billeder: colourbox.dk, shutterstock.com DEMENSPOLITIK Demenspolitik Sundhed og Omsorg April 2015 Billeder: colourbox.dk, shutterstock.com Indhold 1. Indledning... 4 2. Målgruppen... 5 3. Vision... 6 4. Etik...7 5. Indsatsområder...8 5.1. Tidlig

Læs mere

Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats.

Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats. Social og integrationsministeriet, Holmens Kanal 22 1060 København K København, den 14. august 2013 Vedrørende Hjemmehjælpskommissionens rapport Fremtidens hjemmehjælp ældres ressourcer i centrum for en

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil!

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil! Søndag, 30/6 Fælles oplæg Autisme og familien - 2 brødre - én diagnose v/teit og Tore Bang Heerup Oplægget fokuserer på hvordan det er at leve med autisme i familien. Som overskriften siger, handler oplægget

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere