KURSER & KONFERENCER 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KURSER & KONFERENCER 2013"

Transkript

1 2013 KURSER & KONFERENCER

2

3 Velkomst Viden skal omsættes til handling Hvad gør vi, når hr. Hansen med demenssymptomer har et stort alkoholforbrug? Hvordan hjælper vi bedst personen med Huntingtons sygdom? Hvad gør vi, når diagnosen er svær at stille? Det er bl.a. spørgsmål som disse, vi støder på i undervisningen af fagpersoner med både viden og praktisk erfaring på demensområdet. Der er konstant et behov for ny viden og efteruddannelse. Det er femte gang, Nationalt Videnscenter for Demens præsenterer et kursuskatalog med tilbud til alle, der arbejder professionelt på demensområdet. At omsætte teori til daglig anvendelse kræver brede kompetencer fra undervisere og gode eksempler fra jer, der efterspørger læringen. I Nationalt Videnscenter for Demens stræber vi efter at lave aktiviteter og arrangementer, som understøtter, at viden kan omsættes til handling, så vi sammen kan fortsætte med at tilbyde personer med demens en kvalitetsbevidst behandling, pleje og omsorg. Under navnet Migrationsskole beskæftiger vi os med demens blandt mennesker fra etniske minoritetsgrupper. Her kan du høre mere om, hvordan svenske og danske demensenheder kommer udfordringerne med denne særlige målgruppe i møde. På temadagene i 2013 har vi bl.a. fokus på: Huntingtons sygdom, alkohol og demens samt at gøre læring aktiv. Der er fortsat mulighed for at rekvirere et skræddersyet kursus. Her sætter vi fokus på et tema og tager afsæt i de konkrete problemstillinger, der arbejdes med i jeres organisation. Sammen stiller vi de relevante spørgsmål, og i fællesskab reflekterer vi over og udvikler det daglige arbejde med demens. I 2013 kan psykologer og læger fordybe sig i sprogforstyrrelser samt unikke patient-cases. Ph.d.-studerende kan igen i år følge et særligt tilrettelagt forløb om demenssygdomme. Demenskonsulenter, pædagoger og omsorgspersonale kan lære mere om emner som seksualitet, demens blandt personer med udviklingshæmning, samt hvordan man skaber meningsfulde oplevelser for personer med demens. Endelig er der de tilbagevendende konferencer, der tiltrækker en bred skare af fagpersoner: DemensDagene, Netværkskonference for udredningsenheder i Danmark samt vores årlige Forskningskonference. Find de mange tilbud, kurser og konferencer på: Her vil vi løbende opdatere aktiviteter og arrangementer med detaljerede programmer, beskrive oplægsholdere samt give praktisk information. Du er altid velkommen til at skrive eller ringe til os. Vi glæder os til at støtte dig i, at din viden omsættes til handling. Ane Eckermann, Karen Tannebæk og Elsebeth Refsgaard 3 kurser & konferencer 2013

4 Indhold Dato Aktivitet Sted Side 24. januar Palliativ indsats ved demens Aarhus januar Seksualitet i et demensperspektiv København januar Mennesker med demens fra etniske minoritetsgrupper Malmø, Sverige februar Alkohol og demens Odense april Kasuistikkursus København april Pleje og omsorg til mennesker med demens fra etniske minoritetsgrupper København maj DemensDagene 2013 København maj Language disorders in dementia København maj Brug af demensskema hos personer med udviklingshæmning Roskilde juni Huntingtons sygdom København august Ph.d.-kursus København september Gør læring aktiv København september Diagnostik og behandling af demens hos personer med udviklingshæmning København oktober Lewy body demens og andre demenssygdomme med parkinsonisme København oktober Netværkskonference for demensudredningsenheder Nyborg november Demensudredning hos patienter fra etniske minoritetsgrupper København november Meningsfulde oplevelser i hverdagen Vejle november Forskningskonference 2013 København januar 2014 Brug af demensskema hos personer med udviklingshæmning Odense februar 2014 Palliativ indsats til mennesker med demenssygdomme Aarhus maj 2014 Personcentreret omsorg København 24 Juli 2014 AAIC 2014 København 25 Skræddersyede kurser 26 E-learning ABC-Demens 27 App. Viden om demens Kursusbetingelser 30 4 kurser & konferencer 2013

5 Kursus Palliativ indsats ved demens Hvordan sikres mennesker med demens en sidste levetid med værdighed og livskvalitet? Hvordan kan denne indsats organiseres og hvilke udfordringer står vi overfor i forhold til lovgivningen og medarbejdernes kompetencer omkring fx smerter og demens? Tema En palliativ indsats bør organiseres med fokus på at fremme livskvaliteten hos mennesker med demens og ved at forebygge og lindre lidelse gennem behandling af smerter og andre problemer af både fysisk, psykisk, psykosocial og åndelig art. Kurset giver ideer og redskaber til at kunne organisere, planlægge og gennemføre en palliativ indsats i hjemmeplejen og på plejecentre. Formål At deltagerne opnår viden til selvstændigt at organisere en palliativ indsats samt kendskab til forskellige redskaber, der gør det lettere at planlægge. Form Deltagerne præsenteres for en afprøvet metode for organiseringen af en af palliativ indsats. Der veksles mellem oplæg og dialog, og deltagerne forventes at bidrage med egne erfaringer ud fra forskellige casestudier. Der udleveres et USBstik med forskelligt materiale, der kan anvendes i organiseringen af den palliative indsats. Sygeplejersker, terapeuter, demenskoordinatorer og -konsulenter samt andre faggrupper med ansvar for organisering af den palliative indsats for mennesker med demenssygdomme. Deltagerne forventes at have viden om den grundlæggende pleje af døende. Deltagerantal Minimum 15 maksimum 25 Undervisere Sygeplejerske Connie Engelund, direktør, Holmegårdsparken Kursusnr Dato: Torsdag 24. januar 2013 Sted: Aarhussalen Aarhus Tid: 09:30 15:30 Pris: Kr ,00 Tilmeldingsfrist: Fredag 21. december kurser & konferencer 2013 Forskningssygeplejerske Oda Jakobsen, Hukommelsesklinikken, Nationalt Videns center for Demens

6 Kursus Seksualitet i et demensperspektiv Dette kursus griber fat i et væsentligt tabu i samfundet generelt og ikke mindst i pleje - sammenhæng. Et emne, som giver udfordringer i de tætte plejesituationer, og som det kan være svært at tale om. Form Der veksles mellem oplæg fra forskellige fagpersoner med bred viden om temaet samt diskussion i mindre summegrupper blandt deltagere. Kursusnr Dato: Torsdag 31. januar 2013 Sted: Scandic Copenhagen København Tid: 09:30 15:30 Pris: Kr ,00 Tilmeldingsfrist: Torsdag 3. januar 2013 Tema Demenssygdomme kan ændre menneskers seksuelle adfærd på forskellig vis. Det er en professionel udfordring at takle de tætte plejesituationer, hvor der kan opstå reaktioner, som krænker blufærdigheden. At håndtere disse situationer fordrer viden om og afklaring af ens egne holdninger til seksualitet i almindelighed og ved demenssygdomme i særdeleshed. Formål At deltagerne opnår kendskab til seksualfunktionen hos det aldrende menneske samt til demenssygdomme og seksualitet. Sundhedsfaglige medarbejdere, som arbejder med mennesker med demens i hjemmeplejen, i plejeboliger samt på hospitalsafdelinger. Deltagerantal Minimum 15 maksimum 25 Undervisere Psykolog Kim Carlsen, demenskonsulent, Demenscentret Pilehuset, Københavns Kommune Sygeplejerske Maj-Britt Joost, demenskonsulent, Gentofte Kommune 6 kurser & konferencer 2013

7 TEMADAG MIGRATIONSSKOLE Mennesker med demens fra etniske minoritetsgrupper Temadagen er et startskud på Migrationsskolen, som er et samarbejdsprojekt mellem Nationalt Videnscenter for Demens og Kunskapscentrum för Demenssjukdoma, Skånes Universitetssjukhus. Projektet har til hensigt at styrke samarbejdet om etniske minoriteter og demens i Øresundsregionen. Målet med dagen er at give deltagerne kendskab til danske og svenske forhold, når det gælder: På temadagen vil der være oplæg fra svenske og danske fagpersoner med stor erfaring på området. Medarbejdere, der er interesseret i at arbejde med mennesker med demens med forskellig etnisk baggrund, som læger, sygeplejersker, psykologer, plejepersonale og tolke. Studerende i sundhedssektoren, der er i slutningen af deres uddannelse er også velkomne. Kursusnr Dato: Tirsdag 22. januar 2013 Sted: Skånes Universitetssjukhus Malmö, Sverige Tid: 09:30 15:30 Pris: Gratis Transport: Der tilbydes gratis fælles transport fra Københavns Hovedbanegård til Skånes Universitetssjukhus T/R. Tilmeldingsfrist: Tirsdag 8. januar 2013 n Organiseringen af demensomsorgen i Danmark og Sverige n Opsporing af patienter med demenssymptomer og udfordringer ved tværkulturel demensdiagnostik n Kultur, familiestruktur og sygdomsopfattelse hos andre kulturer n Post traumatisk stress syndrom hos personer med demens Deltagerantal 150 deltagere fra Danmark og tilsvarende fra Sverige Migrationsskolen er et samarbejdsprojekt mellem Nationalt Videnscenter for Demens og Kunskapscentrum för Demenssjukdoma, Skånes Universitetssjukhus. Projektet har til hensigt at styrke samarbejdet om etniske minoriteter og demens i Øresundsregionen. 7 kurser & konferencer 2013

8 TEMADAG Alkohol og demens Hvornår tales der om alkoholdemens, og forsvinder det med tiden? Hvordan påvirkes hjernen af alkohol? Hvordan kan der arbejdes med livskvalitet for alkoholikeren? Tema På temadagen vil der være fokus på alkohols påvirkning af hjernefunktionen og de plejefaglige problemstillinger dette giver samt fokus på, hvordan det kan håndteres i en dagligdag med mange dilemmaer. På temadagen vil der være tre oplæg: n Hvorfor drikker Jeppe? Hvad sker der i hjernen ved alkoholmisbrug? n Alkohol og livskvalitet Krav, kontrol, konflikter, og ansvar n Plejefaglige problemstillinger Hvilke dilemmaer og udfordringer giver det at skulle være en del af et socialt fællesskab? Hvilke socialpædagogiske metoder anvendes? Efter hvert oplæg vil der være mulighed for diskussion og spørgsmål. Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, demenskoordinatorer og -konsulenter og andre, der arbejder med mennesker med demens i kommunerne. Deltagerantal Minimum 50 maksimum 125 Undervisere Overlæge Rolf Bang Olsen, Leder af Gerontopsykiatrisk Team, Lokalpsykiatri Fredericia Forstander Bo Pedersen, Demenscentret Bryggergården, Københavns Kommune Udviklingssygeplejerske Bente Teslak, Demenscentret Bryggergården, Københavns Kommune Kursusnr Dato: Torsdag 28. februar 2013 Sted: First Hotel Grand Odense Tid: 09:30 15:30 Pris: Kr ,00 Tilmeldingsfrist: Mandag 28. januar kurser & konferencer 2013

9 Kursus Kasuistikkursus Dette kursus er for læger og neuropsykologer og tilrettelægges med udgangspunkt i patientrelaterede cases og efterfølgende diskussion og dialog. Nationalt Videnscenter for Demens har inviteret en international neurolog med stor klinisk og forskningsmæssig erfaring: Professor Martin Rossor Dementia Research Centre, National Hospital for Neurology and Neurosurgery Queen Square, London Professor Martin Rossor indleder dagen med foredraget Posterior Cortical Atrophy. Herefter præsenteres patient-cases, som repræsenterer vanskelige eller atypiske diagnostiske problemstillinger. Deltagerne inviteres til at diskutere de diagnostiske overvejelser og udredningsstrategier sammen med professor Martin Rossor. Der medvirker frivillige patienter og pårørende ved casepræsentationerne. Kurset er åbent for speciallæger i neurologi, geriatri og psykiatri samt neuropsykologer, som arbejder med udredning af patienter med kognitive forstyrrelser og demens. Læger under uddannelse inden for de tre specialer kan også deltage. Kurset foregår på engelsk. Deltagerantal Minimum 20 maksimum 50 Mødeledere Professor, overlæge dr.med. Gunhild Waldemar, Leder af Nationalt Videncenter for Demens, Rigshospitalet Cand.psych., ph.d. Asmus Vogel, Hukommelsesklinikken, Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet Speciallæge i neurologi Anne Mette Hejl, afdelingslæge, Hukommelsesklinikken, Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet Kursusnr Dato: Fredag 12. april 2013 Sted: Rigshospitalet, Auditorium 61A København Tid: 09:30 15:30 Pris: Kr. 495,00 Tilmeldingsfrist: Tirsdag 12. marts kurser & konferencer 2013

10 Kursus MIGRATIONSSKOLE Pleje og omsorg til mennesker med demens fra etniske minoritetsgrupper Antallet af ældre med indvandrerbaggrund ventes at blive firedoblet over de kommende år. Dermed stiger antallet af mennesker med demens med anden etnisk oprindelse end dansk. Det er vigtigt at ruste sundhedspersonalet til at yde pleje og omsorg til denne nye og hastigt voksende gruppe. Tema På kurset arbejdes med at forstå kulturmødet, når borgerens etnicitet møder den måde, som demensplejen i de skandinaviske lande er tilrettelagt på. Omsorgsfuld pleje er forbundet med mange udfordringer, idet mennesker fra etniske minoriteter bl.a. hæmmes af, at demenssygdommen fjerner deres sidst tilegnede sprog, så kun modersmål og oprindelig begrebsdannelse er tilbage. Formål At deltagerne får kendskab til pleje og omsorg til mennesker med demens fra etniske minoritetsgrupper med specifikke behov i forskellige plejesituationer og kommunikation. Omsorgspersonale der arbejder med eller har interesse for mennesker fra etniske minoritetsgrupper med demenssygdomme. Form Der veksles mellem oplæg og filmcases. Erfaringer fra deltagernes egen hverdag inddrages også i kurset. Deltagerantal Minimum 15 maksimum 35 Mødeledere Sygeplejerske Eva Granvik, Minneskliniken, Skånes Universitetssjukhus, Malmø Plejehjemsassistent, MeD. Ane Eckermann, kursusleder, Nationalt Videnscenter for Demens Migrationsskolen er et samarbejdsprojekt mellem Nationalt Videnscenter for Demens og Kunskapscentrum för Demenssjukdoma, Skånes Universitetssjukhus. Projektet har til hensigt at styrke samarbejdet om etniske minoriteter og demens i Øresundsregionen. Kursusnr Dato: Onsdag 17. april 2013 Sted: Scandic Copenhagen København Tid: 09:30 15:30 Pris: Gratis Tilmeldingsfrist: Fredag 15. marts kurser & konferencer 2013

11 KONFERENCE DemensDagene 2013 Livskvalitet i hverdagen et fælles ansvar DemensDagene er en årlig tilbagevendende tværfaglig konference om demens. Konferencen strækker sig over to dage og tiltrækker omkring 800 deltagere fra hele landet. Ved DemensDagene præsenteres et bredt udpluk af den nyeste viden, og der er mulighed for at mødes med kolleger og samarbejdspartnere fra hele landet. Konferencen indledes med et fællessymposium under den samlende overskrift Livskvalitet i hverdagen et fælles ansvar. Her vil en række oplægsholdere tale om bl.a. begrebet livskvalitet. Hvordan definerer vi et godt liv for de, der har svært ved selv at give udtryk for egne ønsker? Hvordan måler man overhovedet kvalitet af liv? Og hvem har i sidste ende ansvaret? Alle har et ansvar. symposier, og som altid vil der være mulighed for at overvære deltagernes egne frie foredrag samt at fordybe sig i posterudstillingen, hvor resultater af lokale projekter præsenteres. DemensDagenes emner: n Adfærdsproblemer ved demens n Etniske minoritetsgrupper og demens n Livskvalitet for personer med svær demens n Biomarkører ved demenssygdomme n Fysisk aktivitet ved demens n Vaskulær demens n Palliativ indsats for personer ved demens n Nationale kliniske retningslinjer for demens n Velfærdsteknologi set ud fra et organisatorisk perspektiv Kursusnr Dato: Mandag 6. og tirsdag 7. maj 2013 Sted: Tivoli Hotel & Congress Center København Pris: Kr ,00 ved tilmelding inden 19. februar 2013 kl Kr ,00 ved tilmelding fra 19. februar til og med 9. april kl Kr ,00 ved tilmelding fra 9. april Tilmelding: På DemensDagene får deltagerne endvidere mulighed for at vælge forskellige parallelle Program og øvrige oplysninger på 11 kurser & konferencer 2013

12 Kursus Language disorders in dementia The course will focus on Primary Progressive Aphasias (PPA) i.e. progressive brain disorders in which language is the primary deficit. The following questions will serve as an outline for the course: n What is PPA? n What are the official varieties of PPA? n What are the identifiable varieties of PPA? n How can we diagnose/recognise these varieties on the basis of a) Language profile b) Other cognitive features c) Brain imaging? n What brain pathologies produce PPA? n How do PPA syndromes compare with aphasia consequense on stroke? n Can PPA be treated? The issue of Secondary Progressive Aphasia, i.e. progressive brain disorders in which language is a, but not the major, component of a spectrum of deficits will also be addressed. Who should attend? Please note that this course is held in English and is aimed at specialists, i.e. neurologists, psychiatrists, geriatricians, neuropsychologists, and logopedics, with previous knowledge about dementia and cognitive functions. Participants Number of participants is minimum 40 and maximum 75 Instructor Karalyn Patterson, ph.d., Fellow of the Academy of Medical Sciences, Fellow of the British Academy, Department of Clinical Neurosciences, University of Cambridge, UK. Chairman Neuropsychologist Jette Stokholm, Danish Dementia Research Centre Further information and registration Course number 0813 Date: Tuesday the 14. May 2013 Place: First Hotel Skt. Petri Copenhagen Time: 10:00 16:30 Price: DKK ,00 Registration deadline: Friday the 12. April kurser & konferencer 2013

13 KURSUS Brug af demensskema hos personer med udviklingshæmning I takt med stigende levealder øges forekomsten af demenssygdomme hos personer med udviklingshæmning. Derfor er det essentielt at tilegne sig viden om demenssygdomme og særligt hvilke symptomer, man som observatør skal være opmærksom på hos ældre personer med udviklingshæmning. Tema På kurset arbejdes med at observere tidlige tegn på demens hos personer med udviklingshæmning ved brug af Trinvold Demensskema. Skemaet er et redskab som bruges ved diagnosticering af demens og er en hjælp til at omsætte observationer til den pædagogiske indsats. Form Deltagerne introduceres til Trinvold Demensskema og bliver trænet i brugen af dette ud fra filmcases. Generel viden om demens er en forudsætning for at deltage. Nøglepersoner fra bosteder for personer med udviklingshæmning, som er ansvarlige for eller skal være ansvarlige for kontinuerlig brug af Trinvold Demensskema. Herunder socialpædagoger, pædagoger, social- og sundhedsassistenter samt demenskoordinatorer og -konsulenter. Deltagerantal Minimum 20 maksimum 30 Kursusnr Dato: Torsdag 30. maj 2013 Sted: Scandic Roskilde Roskilde Tid: 09:30 15:30 Pris: Kr. 995,00 Tilmeldingsfrist: Mandag 29. april 2013 Kursusnr Dato: Torsdag 30. januar 2014 Sted: First Hotel Grand Odense Tid: 09:30 15:30 Pris: Kr. 995,00 Tilmeldingsfrist: Fredag 20. december 2013 Formål At deltagerne får viden om korrekt brug af Trinvold Demensskema og bliver i stand til at observere udvikling og forværring af demenssymptomer hos personer med udviklingshæmning. Undervisere Forstander Kirsten Agerskov Nielsen, Bognæs Bo- og Aktivitetscenter, Bogense Læge, ph.d.-studerende Lise Cronberg Salem, Hukommelsesklinikken, Nationalt Videnscenter for Demens 13 kurser & konferencer 2013

14 Temadag Huntingtons sygdom Nationalt Videnscenter for Demens og Landsforeningen Huntingtons Sygdom har i samarbejde tilrettelagt en temadag, hvor der sættes fokus på Huntingtons sygdom (HS). Tema HS er en arvelig neurodegenerativ sygdom, der medfører neurologiske og psykiske symptomer samt demens. For at kunne bistå patienten med en kvalificeret pleje og omsorg, er det derfor vigtigt at have viden om sygdommen. Det er også vigtigt for fagpersoner at have kendskab til, hvor der tilbydes rådgivning, og hvordan man takler de mangeartede udfordringer, der støder til igennem sygdomsforløbet. Temadagens program er bredt sammensat, dels med en række oplæg, dels ved at deltagerne kan vælge to af tre workshops. Hør bl.a. om følgende: n Basal viden om sygdommen n Organisering af indsatsen for mennesker med HS i Danmark n Liv i Fokus en særlig tilgang til mennesker med HS n Pleje og omsorg n En personlig fortælling n Fremtidens indsats Plejepersonale på plejecentre, i hjemmeplejen, demenskoordinatorer og -konsulenter, sagsbehandlere samt medarbejdere fra udekørende teams, der arbejder med borgere med HS. Deltagerantal Minimum 50 Maksimum 125 Mødeledere Bettina Thoby, formand for Landsforeningen Huntingtons Sygdom Plejehjemsassistent, MeD. Ane Eckermann, kursusleder, Nationalt Videnscenter for Demens Tak til Landsforeningen for Huntingtons Sygdom for økonomisk støtte til at kunne gennemføre denne temadag. Kursusnr Dato: Onsdag 12. juni 2013 Sted: Scandic Copenhagen København Tid: kl. 09:30 16:15 Pris: Kr. 495,00 Tilmeldingsfrist: Fredag 10. maj kurser & konferencer 2013

15 Kursus Ph.d.-kursus Nationalt Videnscenter for Demens arrangerer i samarbejde med det Sundhedsvidenskabelige fakultet ved Københavns Universitet et kursus målrettet ph.d.-studerende og andre forskningsinteresserede inden for det biomedicinske felt: Research in Alzheimer s disease and other neurodegenerative dementias Formål At deltagerne får viden om de seneste forskningsresultater inden for neurodegenerative demenssygdomme, med særlig fokus på Alzheimers sygdom. Der vil også være fokus på nogle af de forskningsmetoder, der hyppigst anvendes på området. Form Kurset veksler mellem forelæsninger og øvelser. Forelæsningerne præsenterer primært de nyeste forskningsresultater, mens øvelserne tager udgangspunkt i forskningsmetoder, hvor der indgår praktiske elementer. Kurset bliver afholdt på engelsk. Kurset er et godkendt ph.d.-kursus ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, og er en ECTS-givende aktivitet. Ph.d.-studerende og andre forskningsinteresserede med en baggrund inden for det biomedicinske felt, både prækliniske, kliniske og translationelt arbejdende forskere. Kursusledere Professor, dr.med. Gunhild Waldemar, centerleder, Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet Overlæge, lektor Steen Hasselbalch, Hukommelsesklinikken, Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet Læge, ph.d.-studerende Kristian Steen Frederiksen, Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet Kursusnr Dato: Tirsdag 27. til fredag 30. august 2013 Sted: Rigshospitalet København Information og tilmelding: frontplanner/default.aspx 15 kurser & konferencer 2013

16 Pædagogisk temadag Gør læring aktiv Temadagens bærende idé er, at al undervisning bør rumme et klart element af deltagerinvolvering. Når kursisterne involveres direkte i undervisningen og løbende reflekterer over og anvender undervisningsstoffet opnås der generelt bedre læring. Tema Temadagen har fokus på at gøre læring aktiv og belyser, hvorfor aktiv læring er en god idé. Dagen sigter mod at give undervisere, der underviser både store og små grupper, effektive og let håndterlige redskaber til at aktivere kursister med henblik på at styrke læringen. Form Der veksles mellem oplæg fra fagpersoner med viden inden for området samt dialog mellem deltagerne. Deltagerne præsenteres for forskellige øvelser, hvor der bliver mulighed for at udveksle ideer og erfaringer i fælles forum. Demenskoordinatorer og -konsulenter, undervisere på sundhedsfaglige uddannelsesinstitutioner og andre nøglepersoner, der har erfaring med undervisning. Deltagerantal Minimum 30 maksimum 50 Mødeledere Sygeplejerske, cand.pæd., ph.d.-studerende Marianne Eilsø Munksgaard, adjunkt, University College Sjælland Sygeplejerske Elsebeth Refsgaard, uddannelseskonsulent, Nationalt Videnscenter for Demens Kursusnr Dato: Fredag 6. september 2013 Sted: Scandic Copenhagen København Tid: 09:30 16:00 Pris: Kr ,00 Tilmeldingsfrist: Tirsdag 6. august kurser & konferencer 2013

17 TEMADAG Diagnostik og behandling af demens hos personer med udviklingshæmning Blandt personer med udviklingshæmning er levealderen generelt stigende, hvilket medfører øget forekomst af demens. Mennesker med Downs syndrom har en særlig risiko for at udvikle Alzheimers sygdom. Tema Det er særlig vanskeligt at stille en demensdiagnose og udelukke andre årsager til demenssymptomer hos personer med udviklingshæmning især hos personer med Downs syndrom. Temadagen har fokus på den nyeste viden om udredning og behandling af demens hos personer med udviklingshæmning. Ligeledes vil temadagen belyse sygdomstilstande hos ældre mennesker med udviklingshæmning. Dagen indledes af en international anerkendt forsker med en forelæsning, der belyser de udfordringer, der ses hos mennesker med udviklingshæmning. Programmet bliver løbende opdateret og annonceres på dk/kurser. Speciallæger, praktiserende læger, psykologer samt læger og sygeplejersker med tilknytning til bosteder for personer med udviklingshæmning. Deltagerantal Minimum 30 Maksimum 75 Mødeledere Overlæge, dr.med. Anne Sabers, Epilepsiklinikken, Rigshospitalet Læge, ph.d.-studerende Lise Cronberg Salem, Hukommelsesklinikken, Nationalt Videnscenter for Demens Kursusnr Dato: Torsdag 12. september 2013 Sted: Scandic Copenhagen København Tid: 10:00 16:00 Pris: Kr ,00 Tilmeldingsfrist: Mandag 12. august kurser & konferencer 2013

18 TEMADAG Lewy body demens og andre demenssygdomme med parkinsonisme En række sygdomme udvikler demens og parkinsonisme; Lewy body demens, demens ved atypisk parkinson og ved Parkinsons sygdom. Tema n Hvordan skelnes der mellem de forskellige former for demenssygdomme? n Hvori ligger forskellen og hvilke behandlingsmuligheder findes der? n Hvordan kan disse patienter bedst muligt støttes og trænes? n Hvordan tilrettelægges plejen? Deltagerantal Minimum 40 maksimum 80 Underviserne er bl.a. Ledende overlæge, dr.med. Lise Korbo, Neurologisk Afd., Bispebjerg Hospital Overlæge, ph.d. Peter Høgh, Hukommelsesklinikken, Roskilde Sygehus Fysioterapeut Trine Carstensen, Neurologisk Afd., Bispebjerg Hospital Kursusnr Dato: Onsdag 2. oktober 2013 Sted: Scandic Copenhagen København Tid: 09:30 15:30 Pris: Kr ,00 Tilmeldingsfrist: Fredag 30. august 2013 På temadagen bliver emnet belyst af forskellige specialister inden for området, hvor der gives et overblik over det kliniske, undersøgelser, behandling, pleje og træning for denne gruppe patienter. Mødeleder Speciallæge i neurologi, dr.med. Birgitte Bo Andersen, Hukommelsesklinikken, Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet Læger, sygeplejersker og terapeuter, demenskoordinatorer og -konsulenter samt undervisere på de sundhedsfaglige uddannelser. 18 kurser & konferencer 2013

19 Konference Netværkskonference for demensudredningsenheder Denne netværkskonference henvender sig til medarbejdere fra landets demensudredningsenheder. Deltagerne får mulighed for at vedligeholde og udbygge det samarbejde, der er opbygget mellem udredningsenhederne på tværs af regionerne. Traditionen tro inviterer Nationalt Videnscenter for Demens en international anerkendt forsker fra demensområdet, der vil sætte fokus på et særligt tema inden for demensforskningen. Endelig får deltagerne mulighed for at deltage i workshops målrettet de forskellige faggrupper. Her inviteres deltagerne til at præsentere egne erfaringer fra forskning eller udviklingsprojekter. Deltagere, som er interesseret i at præsentere resultater på konferencen kan kontakte os telefonisk på eller sende en mail til Læger, psykologer, sygeplejerske, sekretærer, socialrådgivere og andet personale ansat på enheder, hvor der varetages udredning, behandling og opfølgning af patienter med demenssygdomme. Deltagerantal Maksimum 150 Programmet kan efter den 15. august 2013 ses på Netværkskonferencen tilrettelægges i samarbejde med Demensklinikken på Odense Universitetshospital. Kursusnr Dato: Onsdag 9. oktober 2013 Sted: Best Western Nyb0rg Strand Nyborg Tid: 09:30 15:30 Pris: Kr. 400,00 Tilmeldingsfrist: Mandag 9. september kurser & konferencer 2013

20 Kursus MIGRATIONSSKOLE Demensudredning hos patienter fra etniske minoritetsgrupper Mennesker fra etniske minoritetsgrupper hæmmes bl.a. af, at demenssygdommen fjerner deres sidst tilegnede sprog, således at kun modersmål og oprindelig begrebsdannelse er tilbage. Udredning af demens hos denne patientgruppe er forbundet med en lang række udfordringer, herunder manglen på adækvate metoder til neuropsykologisk testning. Læger, sygeplejersker, psykologer og andre ansat ved demensudredningsenheder. Deltagerantal Minimum 25 maksimum 35 Undervisere Neuropsykolog Rune Nielsen, Hukommelsesklinikken, Nationalt Videnscenter for Demens Kursusnr Dato: Onsdag 6. november 2013 Sted: Scandic Copenhagen København Tid: 09:30 15:30 Pris: Gratis Tilmeldingsfrist: Fredag 4. oktober 2013 På kurset arbejdes med de udfordringer det giver ved udredning af demens i forhold til anamnesen, gennemførelse af klinisk undersøgelse, testning, samarbejde med tolk og de særlige forhold, som gør sig gældende når der skal informeres om undersøgelsesresultater, diagnose og evt. iværksættelse af behandling, opfølgning og vejledning. Formål At deltagerne får indblik i udfordringerne ved tværkulturel demensdiagnostik samt adækvate diagnostiske udredningsredskaber. Sygeplejerske Rozita Torkpoor, Minneskliniken, Skånes Universitetssjukhus, Malmø Overlæge Peter Wetterberg, Geriatrisk Avdeling, Oslo Universitets Sykehus, Ullevål Migrationsskolen er et samarbejdsprojekt mellem Nationalt Videnscenter for Demens og Kunskapscentrum för Demenssjukdoma, Skånes Universitetssjukhus. Projektet har til hensigt at styrke samarbejdet om etniske minoriteter og demens i Øresundsregionen. 20 kurser & konferencer 2013

21 Kursus Meningsfulde oplevelser i hverdagen En hverdag med meningsfulde oplevelser på trods af demenssygdom og kognitive funktionstab. Tema Mennesker med demens har brug for, at der skabes rammer for de meningsfulde oplevelser under hensyntagen til den enkeltes ressourcer og interesser. Form Der veksles mellem teoretiske oplæg fra underviseren, dialog og eksempler fra deltagernes egen hverdag. Sundhedsfaglige medarbejdere, der arbejder med pleje, omsorg og aktiviteter for mennesker med demens i hverdagen. Kursusnr Dato: Torsdag 21. november 2013 Sted: Scandic Jacob Gade Vejle Tid: 09:30 15:30 Pris: Kr. 995,00 Tilmeldingsfrist: Mandag 21. oktober 2013 Dette kursus tager afsæt i viden om demenssygdomme og de kognitive funktionstab, men med fokus på personen bag demensen, og det at have en hverdag med meningsfulde oplevelser. Formål At deltagerne bliver i stand til at iværksætte og støtte personen med demens i meningsfulde oplevelser i hverdagen, ud fra en forståelse af de kognitive forandringer ved demens med udgangspunkt i en socialpædagogisk og rehabiliterende forståelsesramme. Deltagerantal Minimum 15 maksimum 25 Underviser Specialergoterapeut Karen Tannebæk, uddannelseskonsulent, Nationalt Videnscenter for Demens 21 kurser & konferencer 2013

K 2014 URSER & KONFERENCER

K 2014 URSER & KONFERENCER 2014 KURSER & KONFERENCER Velkomst Trænger du til faglig inspiration? n Hvordan fremmer vi et aktivt liv for mennesker med demens? n Hvad gør vi, når diagnosen er svær at stille? n Og hvordan implementerer

Læs mere

K 2014 URSER & KONFERENCER

K 2014 URSER & KONFERENCER 2014 KURSER & KONFERENCER Velkomst Trænger du til faglig inspiration? n Hvordan fremmer vi et aktivt liv for mennesker med demens? n Hvad gør vi, når diagnosen er svær at stille? n Og hvordan implementerer

Læs mere

6.-7. maj 2013 Tivoli Hotel & Congress Center. Livskvalitet i hverdagen et fælles ansvar DEMENSDAGENE

6.-7. maj 2013 Tivoli Hotel & Congress Center. Livskvalitet i hverdagen et fælles ansvar DEMENSDAGENE 2013 6.-7. maj 2013 Tivoli Hotel & Congress Center Livskvalitet i hverdagen et fælles ansvar DEMENSDAGENE DemensDagene 2013 Livskvalitet i hverdagen et fælles ansvar Demensdagene 2013 3 DemensDagene 2013

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2011

KURSER & KONFERENCER 2011 KURSER & KONFERENCER 2011 Velkomst Gunhild Waldemar Leder af Nationalt Videnscenter for Demens Ane Eckermann Kursusleder KURSER OG KONFERENCER OM DEMENS 2011 Det er en fornøjelse endnu engang at kunne

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2011

KURSER & KONFERENCER 2011 KURSER & KONFERENCER 2011 Velkomst Gunhild Waldemar Leder af Nationalt Videnscenter for Demens Ane Eckermann Kursusleder KURSER OG KONFERENCER OM DEMENS 2011 Det er en fornøjelse endnu engang at kunne

Læs mere

Kvalitet og kompetencer i demensindsatsen

Kvalitet og kompetencer i demensindsatsen Kvalitet og kompetencer i demensindsatsen Gunhild Waldemar Nationalt Videnscenter for Demens National handlingsplan for demens Overordnede mål 2025 1. Danmark skal være et demensvenligt land, hvor mennesker

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2015

KURSER & KONFERENCER 2015 URSER & ONFERENCER 2015 VELKOMST Styrk din faglige viden om demens Kære læser Vi er stolte over at kunne præsentere kurser, temadage og konferencer for 2015. Vi har sammensat et spændende program, som

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2009

KURSER & KONFERENCER 2009 KURSER & KONFERENCER 2009 VELKOMST Dette er det første kursuskatalog fra Nationalt Videnscenter for Demens. Kataloget er til alle, der arbejder professionelt med demenssygdomme, patienter og pårørende.

Læs mere

Demenskoordinatoruddannelsen

Demenskoordinatoruddannelsen Demenskoordinatoruddannelsen på diplomniveau studiestart den 23. august, 2010 Den velkendte uddannelse tilpasset tidens krav gennemføres over 3 internatmoduler Tid: 1. Modul: 23. -27. aug., 2. Modul: 4.

Læs mere

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Forslag til: J.nr. 27.00.00.G01-49-12 Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune har længe haft fokus på demensområdet. Med visioner og pejlemærker for demensområdet

Læs mere

Målsætninger for demensindsatsen i Assens Kommune. Oplæg Social og Sundhedsudvalget den 2. november

Målsætninger for demensindsatsen i Assens Kommune. Oplæg Social og Sundhedsudvalget den 2. november Målsætninger for demensindsatsen i Assens Kommune Oplæg Social og Sundhedsudvalget den 2. november Program 1 Introduktion til Marselisborg og dagens program 2 Udvikling af en demensstrategi hvorfor og

Læs mere

UNDERVISNING I DEMENS

UNDERVISNING I DEMENS UNDERVISNING I DEMENS Katalog over demensrelaterede kurser udbudt af DemensCentrum Aarhus til medarbejdere i Aarhus kommune i efteråret 2014 Viden udfordrer demensen DemensCentrum Aarhus arbejder ud fra

Læs mere

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1

Valgfri specialefag for SSH uddannelsen trin 1 Indhold Demens 1 Palliation 1 Velfærdsteknologi Rehabilitering 1 Borgere med psykisk sygdom. 1 Demens 1 På dette valgfri specialefag præsenteres eleverne for demens, inden for primærområdet. Der vil blive

Læs mere

Demenspolitik Jammerbugt Kommune

Demenspolitik Jammerbugt Kommune Demenspolitik Jammerbugt Kommune Udredning og diagnosticering - Der skal findes let tilgængelige informationer for alle borgere om demens og tidlige symptomer. - Alle borgere med demenssymptomer har ret

Læs mere

Konference Kommunal palliativ indsats status og perspektiver

Konference Kommunal palliativ indsats status og perspektiver Konference Kommunal palliativ indsats status og perspektiver Nyborg Strand d. 28. september 2010 kl. 9.30-16.30 Program: Kl. 09.00-9.30 Kl. 09.30-9.35 Morgenkaffe/te og rundstykker + besøg i udstillerområdet

Læs mere

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark

Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Planer og tiltag for palliativ indsats i Danmark Palliation i Danmark - status og visioner National konference, Christiansborg, 3. februar 2010 Lone de Neergaard, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats, WHO

Læs mere

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling

SOCIAL-SUNDHED. Demens. Guide til kompetence udvikling SOCIAL-SUNDHED Demens Guide til kompetence udvikling Indhold Forord 3 6 veje til mere viden om demens 4 AMU-uddannelser 5 Sammensatte AMU-forløb 7 Særlige efteruddannelsesforløb tilpasset den enkelte kommune

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

KURSER KONFERENCER NATIONALT VIDENSCENTER FOR DEMENS

KURSER KONFERENCER NATIONALT VIDENSCENTER FOR DEMENS 2016 & KURSER KONFERENCER NATIONALT VIDENSCENTER FOR DEMENS Velkommen STYRK DIN FAGLIGE VIDEN Kære læser Mennesker med demens møder mange sundheds- og omsorgspersoner i deres sygdomsforløb. Viden og engagement

Læs mere

Demenskoordinatoruddannelsen

Demenskoordinatoruddannelsen Demenskoordinatoruddannelsen på diplomniveau studiestart den 1. september, 2014 Hold 40 Den velkendte uddannelse tilpasset tidens krav 3 internatmoduler Gennemført uddannelse og bestået eksamen: 10 ECTS-Point

Læs mere

Valgfri specialefag for SSA uddannelsen trin 2

Valgfri specialefag for SSA uddannelsen trin 2 Indhold Palliation 2 Den opererede borger/patient Velfærdsteknologi Rehabilitering 2 Demens 2 Ledelse og organisation (afventer fra ansvarlige for faget) 1 Palliation 2 På dette valgfri specialefag arbejdes

Læs mere

Demensbehandling 19 april Lene Wermuth Specialeansvarlig overlæge i Neurologi Demensklinik OUH

Demensbehandling 19 april Lene Wermuth Specialeansvarlig overlæge i Neurologi Demensklinik OUH Demensbehandling 19 april 2016 Lene Wermuth Specialeansvarlig overlæge i Neurologi Demensklinik OUH Demens Af hvem og hvor udredes patienten Hvordan stilles diagnosen Behandling og opfølgning Samarbejdsaftalen

Læs mere

Den palliative indsats

Den palliative indsats Den palliative indsats En tværfaglig efteruddannelse i Region Midtjylland Region Midtjylland Koncern HR Center for Kompetenceudvikling Den palliative indsats En tværfaglig efteruddannelse i Region Midtjylland

Læs mere

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende Ballerup Kommune har en række tilbud til demensramte borgere og deres pårørende. Her i pjecen kan

Læs mere

Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område

Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område Sundhedsstyrelsens oplæg til en styrket indsats på det palliative område Kommunal palliativ indsats status og perspektiver Nyborg Strand 28. september 2010 Ole Andersen, Sundhedsstyrelsen Palliativ indsats

Læs mere

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende Vil du vide mere? Kommunens hjemmeside: www.ballerup.dk Demenslinien - telefonrådgivning: 5850 5850 Alzheimerforeningen: 3940 0488, www.alzheimer.dk www.videnscenterfordemens.dk Når hukommelsen svigter

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1

Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1 Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1 Dette er Kolding Kommunes informationspjece om demens. Pjecen er et supplement til pjecen Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune. Pjecen er

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Status for samarbejdet med at udvikle kompetencer: Hvad sker der og er det (godt) nok?

Status for samarbejdet med at udvikle kompetencer: Hvad sker der og er det (godt) nok? Status for samarbejdet med at udvikle kompetencer: Hvad sker der og er det (godt) nok? DMCG-PAL Årsmøde 11. marts, 2015, Vejle Helle Timm, centerleder, professor Temaer i oplægget Refleksion over emne

Læs mere

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune.

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. R A P P O R T Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling 2017 S i d e 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Definition af den

Læs mere

DEMENS POLITIK

DEMENS POLITIK DEMENS POLITIK 2017-2020 1 DEMENSPOLITIKKEN Politikken omhandler 5 fokusområder med tilhørende mål og indsatser: Bedre sygdomsforløb for mennesker med demens Bedre støtte til pårørende Flere demensindrettede

Læs mere

CEKU. Kursusoversigt (Foråret 2011) For VIP ansatte ved SUND og læger i Region Hovedstaden.

CEKU. Kursusoversigt (Foråret 2011) For VIP ansatte ved SUND og læger i Region Hovedstaden. Kursusoversigt (Foråret 2011) For VIP ansatte ved SUND og læger i Region Hovedstaden. Kursus Dato Introduktion til universitetsundervisning 31.01-04.02 (1. del af Adjunktpædagogikum) 07.03-11.03 V/Pædagogisk

Læs mere

Demensstrategi

Demensstrategi Demensstrategi 2016 2020 Baggrund Odder Kommune ønsker med demensstrategien at imødegå de udfordringer, der følger med et stigende antal borgere med demenssygdomme. Samtidig ønsker vi at gøre det med stor

Læs mere

Demenskoordinatoruddannelsen

Demenskoordinatoruddannelsen Demenskoordinatoruddannelsen på diplomniveau studiestart den 2. september, 2013 Hold 39 Den velkendte uddannelse tilpasset tidens krav gennemføres over 3 internatmoduler Gennemført uddannelse og bestået

Læs mere

Patient- og befolkningsstatistik Kvalitet af plejen Diagnostiske metoder Barrierer for at arbejde på tværs af Øresund

Patient- og befolkningsstatistik Kvalitet af plejen Diagnostiske metoder Barrierer for at arbejde på tværs af Øresund Nationalt Vidensceter for Demens FORMÅL: At opkvalificere praksis for udredning, behandling og pleje af demente med indvandrerbaggrund i Øresundsregionen Information til samfundet og politikere Neuropsykiatrisk

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt

Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt Psykiatrisk Afdeling Kolding-Vejle Praktikstedsbeskrivelse Gerontopsykiatrisk Team Lillebælt kontaktperson Susanne Vakker Maass, uddannelseskoordinator Voksenpsykiatrisk afd. Kolding-Vejle Januar 2013

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige KURSUSPLAN 2015 Nutricia Academia Kursusplan 2015 1 Nutricia udbyder en række forskellige tilbud om efteruddannelse inden for klinisk ernæring for

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

invitation til Palliationskurset 2015.

invitation til Palliationskurset 2015. Thisted den 20. maj 2015 invitation til Palliationskurset 2015. Kære samarbejdspartner Det Palliative Team i Thisted fremsender hermed invitation med program og tilmeldingsblanket for Palliationskurset

Læs mere

Temadag. om indsatsen for ældre apopleksiramte. - En invitation

Temadag. om indsatsen for ældre apopleksiramte. - En invitation Temadag om indsatsen for ældre apopleksiramte - En invitation Omkring hver 7. dansker rammes i løbet af livet af en blodprop eller blødning i hjernen også kaldet apopleksi, og sygdommen rammer årligt mellem

Læs mere

Gitte Juhl Overlæge Palliationsenheden Herlev Hospital

Gitte Juhl Overlæge Palliationsenheden Herlev Hospital Gitte Juhl Overlæge Palliationsenheden Herlev Hospital Palliationskonference- for det kan gøres bedre Onsdag d 21.april 2010 Definition på palliativ indsats Palliativ indsats virker den? Anbefalinger til

Læs mere

DEMENSPOLITIK 2016-17

DEMENSPOLITIK 2016-17 DEMENSPOLITIK 2016-17 DEMENSPOLITIK THISTED KOMMUNE 2016-2017 Indledning... 2 Generel information omkring demens... 2 Vision... 4 Fokusområder... 6 Tidlig opsporing, udredning og afklaring... 6 Pleje-

Læs mere

KURSER KONFERENCER NATIONALT VIDENSCENTER FOR DEMENS

KURSER KONFERENCER NATIONALT VIDENSCENTER FOR DEMENS 2017 & KURSER KONFERENCER NATIONALT VIDENSCENTER FOR DEMENS Velkommen STYRK DIN FAGLIGE VIDEN Kære læser Mennesker med demens møder mange sundheds- og omsorgspersoner i deres sygdomsforløb. Viden og engagement

Læs mere

"Et sundt liv for alle"

Et sundt liv for alle Book din standplads på DemensDagene 2016 inden 1. april og mød op mod 900 fagfolk med interesse for demens. DemensDagene 2016 finder sted i Tivoli Congress Center den 19. 20. maj 2016. DemensDagene er

Læs mere

Strategi for demensområdet

Strategi for demensområdet Velfærd og Sundhed Sagsnr. 27.00.00-P05-6-14 Sagsbe. TC/SR/MSJ Dato:03.09.2015 Strategi for demensområdet 2015-2019 Håndterbarhed Begribelighed Meningsfuldhed Oplevelse af sammenhæng 1 Formål Horsens Kommune

Læs mere

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem.

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem. Dag 1 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Kurset starter Underviser: Thomas Middelboe, Klinikchef, ph.d., speciallæge i psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Gentofte

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

UNDERVISNING I DEMENS

UNDERVISNING I DEMENS UNDERVISNING I DEMENS Katalog over demensrelaterede kurser udbudt af DemensCentrum Aarhus til medarbejdere i Aarhus kommune i efteråret 2015 Viden udfordrer demensen Undervisning efterår 2015 DemensCentrum

Læs mere

Opsummering af fokusområder for demensindsatsen i Gladsaxe Kommune 2015 og 2016:

Opsummering af fokusområder for demensindsatsen i Gladsaxe Kommune 2015 og 2016: GLADSAXE KOMMUNE Trænings- og Plejeafdelingen Demensindsatsen til kvalitetsstandarderne NOTAT Dato: 25. marts 2015 Af: Charlotte Holm Opsummering af fokusområder for demensindsatsen i Gladsaxe Kommune

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012.

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål nr.: 070 Dato: 12. maj 2012 Stillet af: Henrik Thorup (O) Besvarelse udsendt den: 1. juni.2012. Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet POLITIKERSPØRGSMÅL Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 6000 Direkte 3866 6012 Web www.regionh.dk Spørgsmål

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsstandard.

Læs mere

Strategi Nationalt Videnscenter for Demens

Strategi Nationalt Videnscenter for Demens Strategi 2020 Nationalt Videnscenter for Demens December 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Om Nationalt Videnscenter for Demens (NVD)... 3 Om strategi 2020... 4 Mission... 5 Vision... 5 Værdier...

Læs mere

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der sker netop nu i projekt Børn som pårørende i psykiatrien. Projekt Børn som pårørende i psykiatrien er et tre årigt samarbejdsprojekt

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag

Valgfri uddannelsesspecifikke fag social- og sundhedshjælperuddannelsen. Valgfri uddannelsesspecifikke fag Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen gældende fra januar 2017 1 Indholdsfortegnelse: Samarbejde med borgeren med demens og pårørende 3 Kost og motion til udsatte grupper

Læs mere

Hvor kommer hospicebevægelsen fra? Om den historiske udvikling af hospice

Hvor kommer hospicebevægelsen fra? Om den historiske udvikling af hospice Hvor kommer hospicebevægelsen fra? Om den historiske udvikling af hospice Skt. Lukas Hospice 25 års jubilæum National konferencedag 21. november 2017 Helle Timm 040517 Helle Timm Spørgsmål Hvem og hvad

Læs mere

Livsstil, fælles energi og mestring

Livsstil, fælles energi og mestring Livsstil, fælles energi og mestring 24. november 2015 Region Midtjylland Regionspsykiatrien Vest Livsstil, fælles energi og mestring Konference for medarbejdere og borgere i psykiatrien Der er ulighed

Læs mere

1. februar 2016 Praktikvejledning af SOSU-elever 4. januar 2016 10 dage e16sa01022

1. februar 2016 Praktikvejledning af SOSU-elever 4. januar 2016 10 dage e16sa01022 Kursuskalender Forår 2016 Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunerne Se mange flere kurser på www.sosuaarhus.dk - eller kontakt skolen for at rekvirere et kursus. se mere på sosuaarhus.dk Startdato

Læs mere

DemensCentrums organisering

DemensCentrums organisering DemensCentrums organisering Demenschef Specialister Særlig indsats Personale, IT, økonomi, teknik Specialboliger, Graham Bells Vej Indretningsarkitekt Demens Caféen Service, Serviceleder Plejeboligafsnit

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED ÆLDREPSYKIATRISK TEAM VORDINGBORG Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Lene Månsson Hansen Ældrepsykiatrisk Team Vordingborg Færgegårdsvej 15, 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Distriktspsykiatri for Ældre og hukommelsesklinik Psykiatrien, Afdelingen for specialfunktioner Trekronercentervej 57, 2sal 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen Valgfri uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse: Demens 1 3 Palliation 1 4 Borger med psykisk sygdom 5 Velfærdsteknologi 1 6 Rehabilitering 1 7 2 Demens 1

Læs mere

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både

Læs mere

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver

Forløbsprogram for demens. Den praktiserende læges rolle og opgaver Forløbsprogram for demens Den praktiserende læges rolle og opgaver 2013 Region Sjællands Forløbsprogram for demens er beskrevet i en samlet rapport, som er udsendt til alle involverede aktører i foråret

Læs mere

Tværfaglig behandling og omsorg er vi i mål?

Tværfaglig behandling og omsorg er vi i mål? DER ER SØGT OM GODKENDELSE AF EFTERUDDANNELSES FONDEN FOR ALMEN PRAKSIS Palliation 2014 Tværfaglig behandling og omsorg er vi i mål? KONFERENCE DEN 23. og 24. april 2014 Scandic Aarhus City Hør talere

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i skolen I dette katalog kan du finde inspiration til kompetenceudvikling

Læs mere

UDVIKLING AF PALLIATION I DANMARK Hvad er PAVI og hvad er vi optaget af for tiden?

UDVIKLING AF PALLIATION I DANMARK Hvad er PAVI og hvad er vi optaget af for tiden? UDVIKLING AF PALLIATION I DANMARK Hvad er PAVI og hvad er vi optaget af for tiden? Kontaktsygeplejersker Region Sjælland og Region Hovedstaden, Kræftens Bekæmpelse 16. november 2011 Helle Timm Centerchef

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 SundTrivsel A/S KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 VELKOMMEN Sammensætningen i vores kursus- og uddannelsesrække bygger på vores forståelse af trivsel hos det hele menneske. For os indebærer trivsel/sundhed,

Læs mere

KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018

KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018 KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018 l i v s k v a l i t et a fl a stn i n g a f på r ø r e n d e d e m e n s fa g l i g s p e c i a l e n h e d ko o r d i n e r et i n d s ats u n d e r s t ø tt

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn

Tidlig opsporing af sygdomstegn Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn Indledning Har du prøvet at komme hjem fra et kursus med rygsækken fuld af ny viden og lyst til at komme tilbage

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

Kurser 2016. www.autismecenter.dk

Kurser 2016. www.autismecenter.dk Kurser 2016 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune.

Sygeplejerskeprofil. Roskilde Kommune. 2 Sygeplejerskeprofil Roskilde Kommune. i Sygeplejerskeprofilen beskriver de udfordringer, forventninger og krav, der er til hjemmesygeplejersker i Roskilde Kommunes hjemmepleje. Sygeplejerskeprofilen

Læs mere

Fagligt selskab for Palliationssygeplejerskernes 9. landskursus. 1. og 2. oktober Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart

Fagligt selskab for Palliationssygeplejerskernes 9. landskursus. 1. og 2. oktober Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart Fagligt selskab for Palliationssygeplejerskernes 9. landskursus 1. og 2. oktober 2015 Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart Udfordringer i det palliative felt Program Torsdag den 1. oktober

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

Strategi for demensområdet

Strategi for demensområdet Velfærd og Sundhed Sagsnr. 27.00.00-P05-6-14 Sagsbehandlere: TC/SR/MSJ Dato: 25.09.2015 Strategi for demensområdet 2015-2019 Håndterbarhed Begribelighed Meningsfuldhed Oplevelse af sammenhæng 1 Formål

Læs mere

HVIDOVRE - en demensvenlig kommune

HVIDOVRE - en demensvenlig kommune 1 HVIDOVRE - en demensvenlig kommune Hvidovre Kommunes Demenshandlingsplan 2025 2 Hvidovre en demensvenlig kommune Borgere med demens og deres pårørende skal leve et trygt og værdigt liv, hvor de mødes

Læs mere

Kurser sommer/sensommer 2011

Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser og foredrag Sommeren i Frivilligcenter Aarhus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser og en temaaften at byde på. Skab overskud og trivsel i dit frivillige

Læs mere

STRATEGI FOR DEMENSOMRÅDET

STRATEGI FOR DEMENSOMRÅDET STRATEGI FOR DEMENSOMRÅDET 2015-2019 Velfærd og Sundhed Politisk besluttet i Horsens Byråd 28. oktober 2015 FORMÅL Horsens Kommune har igennem en årrække været toneangivende på demensområdet. Tilbud er

Læs mere

Demensdiagnoser hos yngre: Lise Cronberg Salem

Demensdiagnoser hos yngre: Lise Cronberg Salem Demensdiagnoser hos yngre: Kan vi stole på registrene? Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet Disposition Definition af yngre demente Sygdomsfordeling Forskningsprojekt Demens hos yngre < 65

Læs mere

Der mangler viden gælder alle faggrupper og pårørende, incl. personale på sygehuse og i plejeboliger

Der mangler viden gælder alle faggrupper og pårørende, incl. personale på sygehuse og i plejeboliger Deltagernes refleksion fra Temadagene dec 2013/jan 2014 : Patientgrupper med særlige behov - Forløbsprogram for Demens. Konklusioner og forslag fra grupperne til styregruppen: Hovedkonklusioner vedr. Demens

Læs mere

Velkommen til konference Palliativ indsats til mennesker med demens

Velkommen til konference Palliativ indsats til mennesker med demens Velkommen til konference Palliativ indsats til mennesker med demens Ny 4-dages AMU-uddannelse: Palliativ omsorg for mennesker med demens Viden centre AMU undervisere Eksperter AMU udviklere EPOS AMU Demens

Læs mere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere 2016 Praktiske oplysninger Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her TILMELDING Bekræftelse på tilmeldingen sendes til kursusdeltageren

Læs mere

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen

Kompetencer for den professionelle palliative indsats. Marianne Mose Bentzen Kompetencer for den professionelle palliative indsats Marianne Mose Bentzen Disposition 1. Formål og organisering 2. Udfordringer 3. Kommunikatorrollen 4. Ideer til implementering WHO s mål for den palliative

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

Palliative faser Hvornår? Hvor dør danskerne? ( og af hvilke årsager?)

Palliative faser Hvornår? Hvor dør danskerne? ( og af hvilke årsager?) Palliative faser Hvornår? Hvor dør danskerne? ( og af hvilke årsager?) KLs konference: Ældre plads til forskellighed Hotel Comwell, Kolding, Mandag d. 26 september 2016 26-09-2016 Lene Jarlbæk, overlæge,

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens.

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens. Sundheds og ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K København, den 17. oktober 2016 Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med

Læs mere

Familiesamtaler målrettet børn

Familiesamtaler målrettet børn Familiesamtaler målrettet børn Sundhedsstyrelsen har siden 2012 haft en række anbefalinger til sundhedsprofessionelle om inddragelse af pårørende til alvorligt syge. Anbefalingerne skal sikre, at de pårørende

Læs mere

2015-2018 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Sundhed og Omsorg

2015-2018 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Sundhed og Omsorg Handleplan for demensområdet 2015-2018???? Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Sundhed og Omsorg Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker med afsæt i et stærkt borgerperspektiv at være på forkant med de bedst mulige

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere