KURSER & KONFERENCER 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KURSER & KONFERENCER 2013"

Transkript

1 2013 KURSER & KONFERENCER

2

3 Velkomst Viden skal omsættes til handling Hvad gør vi, når hr. Hansen med demenssymptomer har et stort alkoholforbrug? Hvordan hjælper vi bedst personen med Huntingtons sygdom? Hvad gør vi, når diagnosen er svær at stille? Det er bl.a. spørgsmål som disse, vi støder på i undervisningen af fagpersoner med både viden og praktisk erfaring på demensområdet. Der er konstant et behov for ny viden og efteruddannelse. Det er femte gang, Nationalt Videnscenter for Demens præsenterer et kursuskatalog med tilbud til alle, der arbejder professionelt på demensområdet. At omsætte teori til daglig anvendelse kræver brede kompetencer fra undervisere og gode eksempler fra jer, der efterspørger læringen. I Nationalt Videnscenter for Demens stræber vi efter at lave aktiviteter og arrangementer, som understøtter, at viden kan omsættes til handling, så vi sammen kan fortsætte med at tilbyde personer med demens en kvalitetsbevidst behandling, pleje og omsorg. Under navnet Migrationsskole beskæftiger vi os med demens blandt mennesker fra etniske minoritetsgrupper. Her kan du høre mere om, hvordan svenske og danske demensenheder kommer udfordringerne med denne særlige målgruppe i møde. På temadagene i 2013 har vi bl.a. fokus på: Huntingtons sygdom, alkohol og demens samt at gøre læring aktiv. Der er fortsat mulighed for at rekvirere et skræddersyet kursus. Her sætter vi fokus på et tema og tager afsæt i de konkrete problemstillinger, der arbejdes med i jeres organisation. Sammen stiller vi de relevante spørgsmål, og i fællesskab reflekterer vi over og udvikler det daglige arbejde med demens. I 2013 kan psykologer og læger fordybe sig i sprogforstyrrelser samt unikke patient-cases. Ph.d.-studerende kan igen i år følge et særligt tilrettelagt forløb om demenssygdomme. Demenskonsulenter, pædagoger og omsorgspersonale kan lære mere om emner som seksualitet, demens blandt personer med udviklingshæmning, samt hvordan man skaber meningsfulde oplevelser for personer med demens. Endelig er der de tilbagevendende konferencer, der tiltrækker en bred skare af fagpersoner: DemensDagene, Netværkskonference for udredningsenheder i Danmark samt vores årlige Forskningskonference. Find de mange tilbud, kurser og konferencer på: Her vil vi løbende opdatere aktiviteter og arrangementer med detaljerede programmer, beskrive oplægsholdere samt give praktisk information. Du er altid velkommen til at skrive eller ringe til os. Vi glæder os til at støtte dig i, at din viden omsættes til handling. Ane Eckermann, Karen Tannebæk og Elsebeth Refsgaard 3 kurser & konferencer 2013

4 Indhold Dato Aktivitet Sted Side 24. januar Palliativ indsats ved demens Aarhus januar Seksualitet i et demensperspektiv København januar Mennesker med demens fra etniske minoritetsgrupper Malmø, Sverige februar Alkohol og demens Odense april Kasuistikkursus København april Pleje og omsorg til mennesker med demens fra etniske minoritetsgrupper København maj DemensDagene 2013 København maj Language disorders in dementia København maj Brug af demensskema hos personer med udviklingshæmning Roskilde juni Huntingtons sygdom København august Ph.d.-kursus København september Gør læring aktiv København september Diagnostik og behandling af demens hos personer med udviklingshæmning København oktober Lewy body demens og andre demenssygdomme med parkinsonisme København oktober Netværkskonference for demensudredningsenheder Nyborg november Demensudredning hos patienter fra etniske minoritetsgrupper København november Meningsfulde oplevelser i hverdagen Vejle november Forskningskonference 2013 København januar 2014 Brug af demensskema hos personer med udviklingshæmning Odense februar 2014 Palliativ indsats til mennesker med demenssygdomme Aarhus maj 2014 Personcentreret omsorg København 24 Juli 2014 AAIC 2014 København 25 Skræddersyede kurser 26 E-learning ABC-Demens 27 App. Viden om demens Kursusbetingelser 30 4 kurser & konferencer 2013

5 Kursus Palliativ indsats ved demens Hvordan sikres mennesker med demens en sidste levetid med værdighed og livskvalitet? Hvordan kan denne indsats organiseres og hvilke udfordringer står vi overfor i forhold til lovgivningen og medarbejdernes kompetencer omkring fx smerter og demens? Tema En palliativ indsats bør organiseres med fokus på at fremme livskvaliteten hos mennesker med demens og ved at forebygge og lindre lidelse gennem behandling af smerter og andre problemer af både fysisk, psykisk, psykosocial og åndelig art. Kurset giver ideer og redskaber til at kunne organisere, planlægge og gennemføre en palliativ indsats i hjemmeplejen og på plejecentre. Formål At deltagerne opnår viden til selvstændigt at organisere en palliativ indsats samt kendskab til forskellige redskaber, der gør det lettere at planlægge. Form Deltagerne præsenteres for en afprøvet metode for organiseringen af en af palliativ indsats. Der veksles mellem oplæg og dialog, og deltagerne forventes at bidrage med egne erfaringer ud fra forskellige casestudier. Der udleveres et USBstik med forskelligt materiale, der kan anvendes i organiseringen af den palliative indsats. Sygeplejersker, terapeuter, demenskoordinatorer og -konsulenter samt andre faggrupper med ansvar for organisering af den palliative indsats for mennesker med demenssygdomme. Deltagerne forventes at have viden om den grundlæggende pleje af døende. Deltagerantal Minimum 15 maksimum 25 Undervisere Sygeplejerske Connie Engelund, direktør, Holmegårdsparken Kursusnr Dato: Torsdag 24. januar 2013 Sted: Aarhussalen Aarhus Tid: 09:30 15:30 Pris: Kr ,00 Tilmeldingsfrist: Fredag 21. december kurser & konferencer 2013 Forskningssygeplejerske Oda Jakobsen, Hukommelsesklinikken, Nationalt Videns center for Demens

6 Kursus Seksualitet i et demensperspektiv Dette kursus griber fat i et væsentligt tabu i samfundet generelt og ikke mindst i pleje - sammenhæng. Et emne, som giver udfordringer i de tætte plejesituationer, og som det kan være svært at tale om. Form Der veksles mellem oplæg fra forskellige fagpersoner med bred viden om temaet samt diskussion i mindre summegrupper blandt deltagere. Kursusnr Dato: Torsdag 31. januar 2013 Sted: Scandic Copenhagen København Tid: 09:30 15:30 Pris: Kr ,00 Tilmeldingsfrist: Torsdag 3. januar 2013 Tema Demenssygdomme kan ændre menneskers seksuelle adfærd på forskellig vis. Det er en professionel udfordring at takle de tætte plejesituationer, hvor der kan opstå reaktioner, som krænker blufærdigheden. At håndtere disse situationer fordrer viden om og afklaring af ens egne holdninger til seksualitet i almindelighed og ved demenssygdomme i særdeleshed. Formål At deltagerne opnår kendskab til seksualfunktionen hos det aldrende menneske samt til demenssygdomme og seksualitet. Sundhedsfaglige medarbejdere, som arbejder med mennesker med demens i hjemmeplejen, i plejeboliger samt på hospitalsafdelinger. Deltagerantal Minimum 15 maksimum 25 Undervisere Psykolog Kim Carlsen, demenskonsulent, Demenscentret Pilehuset, Københavns Kommune Sygeplejerske Maj-Britt Joost, demenskonsulent, Gentofte Kommune 6 kurser & konferencer 2013

7 TEMADAG MIGRATIONSSKOLE Mennesker med demens fra etniske minoritetsgrupper Temadagen er et startskud på Migrationsskolen, som er et samarbejdsprojekt mellem Nationalt Videnscenter for Demens og Kunskapscentrum för Demenssjukdoma, Skånes Universitetssjukhus. Projektet har til hensigt at styrke samarbejdet om etniske minoriteter og demens i Øresundsregionen. Målet med dagen er at give deltagerne kendskab til danske og svenske forhold, når det gælder: På temadagen vil der være oplæg fra svenske og danske fagpersoner med stor erfaring på området. Medarbejdere, der er interesseret i at arbejde med mennesker med demens med forskellig etnisk baggrund, som læger, sygeplejersker, psykologer, plejepersonale og tolke. Studerende i sundhedssektoren, der er i slutningen af deres uddannelse er også velkomne. Kursusnr Dato: Tirsdag 22. januar 2013 Sted: Skånes Universitetssjukhus Malmö, Sverige Tid: 09:30 15:30 Pris: Gratis Transport: Der tilbydes gratis fælles transport fra Københavns Hovedbanegård til Skånes Universitetssjukhus T/R. Tilmeldingsfrist: Tirsdag 8. januar 2013 n Organiseringen af demensomsorgen i Danmark og Sverige n Opsporing af patienter med demenssymptomer og udfordringer ved tværkulturel demensdiagnostik n Kultur, familiestruktur og sygdomsopfattelse hos andre kulturer n Post traumatisk stress syndrom hos personer med demens Deltagerantal 150 deltagere fra Danmark og tilsvarende fra Sverige Migrationsskolen er et samarbejdsprojekt mellem Nationalt Videnscenter for Demens og Kunskapscentrum för Demenssjukdoma, Skånes Universitetssjukhus. Projektet har til hensigt at styrke samarbejdet om etniske minoriteter og demens i Øresundsregionen. 7 kurser & konferencer 2013

8 TEMADAG Alkohol og demens Hvornår tales der om alkoholdemens, og forsvinder det med tiden? Hvordan påvirkes hjernen af alkohol? Hvordan kan der arbejdes med livskvalitet for alkoholikeren? Tema På temadagen vil der være fokus på alkohols påvirkning af hjernefunktionen og de plejefaglige problemstillinger dette giver samt fokus på, hvordan det kan håndteres i en dagligdag med mange dilemmaer. På temadagen vil der være tre oplæg: n Hvorfor drikker Jeppe? Hvad sker der i hjernen ved alkoholmisbrug? n Alkohol og livskvalitet Krav, kontrol, konflikter, og ansvar n Plejefaglige problemstillinger Hvilke dilemmaer og udfordringer giver det at skulle være en del af et socialt fællesskab? Hvilke socialpædagogiske metoder anvendes? Efter hvert oplæg vil der være mulighed for diskussion og spørgsmål. Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, demenskoordinatorer og -konsulenter og andre, der arbejder med mennesker med demens i kommunerne. Deltagerantal Minimum 50 maksimum 125 Undervisere Overlæge Rolf Bang Olsen, Leder af Gerontopsykiatrisk Team, Lokalpsykiatri Fredericia Forstander Bo Pedersen, Demenscentret Bryggergården, Københavns Kommune Udviklingssygeplejerske Bente Teslak, Demenscentret Bryggergården, Københavns Kommune Kursusnr Dato: Torsdag 28. februar 2013 Sted: First Hotel Grand Odense Tid: 09:30 15:30 Pris: Kr ,00 Tilmeldingsfrist: Mandag 28. januar kurser & konferencer 2013

9 Kursus Kasuistikkursus Dette kursus er for læger og neuropsykologer og tilrettelægges med udgangspunkt i patientrelaterede cases og efterfølgende diskussion og dialog. Nationalt Videnscenter for Demens har inviteret en international neurolog med stor klinisk og forskningsmæssig erfaring: Professor Martin Rossor Dementia Research Centre, National Hospital for Neurology and Neurosurgery Queen Square, London Professor Martin Rossor indleder dagen med foredraget Posterior Cortical Atrophy. Herefter præsenteres patient-cases, som repræsenterer vanskelige eller atypiske diagnostiske problemstillinger. Deltagerne inviteres til at diskutere de diagnostiske overvejelser og udredningsstrategier sammen med professor Martin Rossor. Der medvirker frivillige patienter og pårørende ved casepræsentationerne. Kurset er åbent for speciallæger i neurologi, geriatri og psykiatri samt neuropsykologer, som arbejder med udredning af patienter med kognitive forstyrrelser og demens. Læger under uddannelse inden for de tre specialer kan også deltage. Kurset foregår på engelsk. Deltagerantal Minimum 20 maksimum 50 Mødeledere Professor, overlæge dr.med. Gunhild Waldemar, Leder af Nationalt Videncenter for Demens, Rigshospitalet Cand.psych., ph.d. Asmus Vogel, Hukommelsesklinikken, Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet Speciallæge i neurologi Anne Mette Hejl, afdelingslæge, Hukommelsesklinikken, Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet Kursusnr Dato: Fredag 12. april 2013 Sted: Rigshospitalet, Auditorium 61A København Tid: 09:30 15:30 Pris: Kr. 495,00 Tilmeldingsfrist: Tirsdag 12. marts kurser & konferencer 2013

10 Kursus MIGRATIONSSKOLE Pleje og omsorg til mennesker med demens fra etniske minoritetsgrupper Antallet af ældre med indvandrerbaggrund ventes at blive firedoblet over de kommende år. Dermed stiger antallet af mennesker med demens med anden etnisk oprindelse end dansk. Det er vigtigt at ruste sundhedspersonalet til at yde pleje og omsorg til denne nye og hastigt voksende gruppe. Tema På kurset arbejdes med at forstå kulturmødet, når borgerens etnicitet møder den måde, som demensplejen i de skandinaviske lande er tilrettelagt på. Omsorgsfuld pleje er forbundet med mange udfordringer, idet mennesker fra etniske minoriteter bl.a. hæmmes af, at demenssygdommen fjerner deres sidst tilegnede sprog, så kun modersmål og oprindelig begrebsdannelse er tilbage. Formål At deltagerne får kendskab til pleje og omsorg til mennesker med demens fra etniske minoritetsgrupper med specifikke behov i forskellige plejesituationer og kommunikation. Omsorgspersonale der arbejder med eller har interesse for mennesker fra etniske minoritetsgrupper med demenssygdomme. Form Der veksles mellem oplæg og filmcases. Erfaringer fra deltagernes egen hverdag inddrages også i kurset. Deltagerantal Minimum 15 maksimum 35 Mødeledere Sygeplejerske Eva Granvik, Minneskliniken, Skånes Universitetssjukhus, Malmø Plejehjemsassistent, MeD. Ane Eckermann, kursusleder, Nationalt Videnscenter for Demens Migrationsskolen er et samarbejdsprojekt mellem Nationalt Videnscenter for Demens og Kunskapscentrum för Demenssjukdoma, Skånes Universitetssjukhus. Projektet har til hensigt at styrke samarbejdet om etniske minoriteter og demens i Øresundsregionen. Kursusnr Dato: Onsdag 17. april 2013 Sted: Scandic Copenhagen København Tid: 09:30 15:30 Pris: Gratis Tilmeldingsfrist: Fredag 15. marts kurser & konferencer 2013

11 KONFERENCE DemensDagene 2013 Livskvalitet i hverdagen et fælles ansvar DemensDagene er en årlig tilbagevendende tværfaglig konference om demens. Konferencen strækker sig over to dage og tiltrækker omkring 800 deltagere fra hele landet. Ved DemensDagene præsenteres et bredt udpluk af den nyeste viden, og der er mulighed for at mødes med kolleger og samarbejdspartnere fra hele landet. Konferencen indledes med et fællessymposium under den samlende overskrift Livskvalitet i hverdagen et fælles ansvar. Her vil en række oplægsholdere tale om bl.a. begrebet livskvalitet. Hvordan definerer vi et godt liv for de, der har svært ved selv at give udtryk for egne ønsker? Hvordan måler man overhovedet kvalitet af liv? Og hvem har i sidste ende ansvaret? Alle har et ansvar. symposier, og som altid vil der være mulighed for at overvære deltagernes egne frie foredrag samt at fordybe sig i posterudstillingen, hvor resultater af lokale projekter præsenteres. DemensDagenes emner: n Adfærdsproblemer ved demens n Etniske minoritetsgrupper og demens n Livskvalitet for personer med svær demens n Biomarkører ved demenssygdomme n Fysisk aktivitet ved demens n Vaskulær demens n Palliativ indsats for personer ved demens n Nationale kliniske retningslinjer for demens n Velfærdsteknologi set ud fra et organisatorisk perspektiv Kursusnr Dato: Mandag 6. og tirsdag 7. maj 2013 Sted: Tivoli Hotel & Congress Center København Pris: Kr ,00 ved tilmelding inden 19. februar 2013 kl Kr ,00 ved tilmelding fra 19. februar til og med 9. april kl Kr ,00 ved tilmelding fra 9. april Tilmelding: På DemensDagene får deltagerne endvidere mulighed for at vælge forskellige parallelle Program og øvrige oplysninger på 11 kurser & konferencer 2013

12 Kursus Language disorders in dementia The course will focus on Primary Progressive Aphasias (PPA) i.e. progressive brain disorders in which language is the primary deficit. The following questions will serve as an outline for the course: n What is PPA? n What are the official varieties of PPA? n What are the identifiable varieties of PPA? n How can we diagnose/recognise these varieties on the basis of a) Language profile b) Other cognitive features c) Brain imaging? n What brain pathologies produce PPA? n How do PPA syndromes compare with aphasia consequense on stroke? n Can PPA be treated? The issue of Secondary Progressive Aphasia, i.e. progressive brain disorders in which language is a, but not the major, component of a spectrum of deficits will also be addressed. Who should attend? Please note that this course is held in English and is aimed at specialists, i.e. neurologists, psychiatrists, geriatricians, neuropsychologists, and logopedics, with previous knowledge about dementia and cognitive functions. Participants Number of participants is minimum 40 and maximum 75 Instructor Karalyn Patterson, ph.d., Fellow of the Academy of Medical Sciences, Fellow of the British Academy, Department of Clinical Neurosciences, University of Cambridge, UK. Chairman Neuropsychologist Jette Stokholm, Danish Dementia Research Centre Further information and registration Course number 0813 Date: Tuesday the 14. May 2013 Place: First Hotel Skt. Petri Copenhagen Time: 10:00 16:30 Price: DKK ,00 Registration deadline: Friday the 12. April kurser & konferencer 2013

13 KURSUS Brug af demensskema hos personer med udviklingshæmning I takt med stigende levealder øges forekomsten af demenssygdomme hos personer med udviklingshæmning. Derfor er det essentielt at tilegne sig viden om demenssygdomme og særligt hvilke symptomer, man som observatør skal være opmærksom på hos ældre personer med udviklingshæmning. Tema På kurset arbejdes med at observere tidlige tegn på demens hos personer med udviklingshæmning ved brug af Trinvold Demensskema. Skemaet er et redskab som bruges ved diagnosticering af demens og er en hjælp til at omsætte observationer til den pædagogiske indsats. Form Deltagerne introduceres til Trinvold Demensskema og bliver trænet i brugen af dette ud fra filmcases. Generel viden om demens er en forudsætning for at deltage. Nøglepersoner fra bosteder for personer med udviklingshæmning, som er ansvarlige for eller skal være ansvarlige for kontinuerlig brug af Trinvold Demensskema. Herunder socialpædagoger, pædagoger, social- og sundhedsassistenter samt demenskoordinatorer og -konsulenter. Deltagerantal Minimum 20 maksimum 30 Kursusnr Dato: Torsdag 30. maj 2013 Sted: Scandic Roskilde Roskilde Tid: 09:30 15:30 Pris: Kr. 995,00 Tilmeldingsfrist: Mandag 29. april 2013 Kursusnr Dato: Torsdag 30. januar 2014 Sted: First Hotel Grand Odense Tid: 09:30 15:30 Pris: Kr. 995,00 Tilmeldingsfrist: Fredag 20. december 2013 Formål At deltagerne får viden om korrekt brug af Trinvold Demensskema og bliver i stand til at observere udvikling og forværring af demenssymptomer hos personer med udviklingshæmning. Undervisere Forstander Kirsten Agerskov Nielsen, Bognæs Bo- og Aktivitetscenter, Bogense Læge, ph.d.-studerende Lise Cronberg Salem, Hukommelsesklinikken, Nationalt Videnscenter for Demens 13 kurser & konferencer 2013

14 Temadag Huntingtons sygdom Nationalt Videnscenter for Demens og Landsforeningen Huntingtons Sygdom har i samarbejde tilrettelagt en temadag, hvor der sættes fokus på Huntingtons sygdom (HS). Tema HS er en arvelig neurodegenerativ sygdom, der medfører neurologiske og psykiske symptomer samt demens. For at kunne bistå patienten med en kvalificeret pleje og omsorg, er det derfor vigtigt at have viden om sygdommen. Det er også vigtigt for fagpersoner at have kendskab til, hvor der tilbydes rådgivning, og hvordan man takler de mangeartede udfordringer, der støder til igennem sygdomsforløbet. Temadagens program er bredt sammensat, dels med en række oplæg, dels ved at deltagerne kan vælge to af tre workshops. Hør bl.a. om følgende: n Basal viden om sygdommen n Organisering af indsatsen for mennesker med HS i Danmark n Liv i Fokus en særlig tilgang til mennesker med HS n Pleje og omsorg n En personlig fortælling n Fremtidens indsats Plejepersonale på plejecentre, i hjemmeplejen, demenskoordinatorer og -konsulenter, sagsbehandlere samt medarbejdere fra udekørende teams, der arbejder med borgere med HS. Deltagerantal Minimum 50 Maksimum 125 Mødeledere Bettina Thoby, formand for Landsforeningen Huntingtons Sygdom Plejehjemsassistent, MeD. Ane Eckermann, kursusleder, Nationalt Videnscenter for Demens Tak til Landsforeningen for Huntingtons Sygdom for økonomisk støtte til at kunne gennemføre denne temadag. Kursusnr Dato: Onsdag 12. juni 2013 Sted: Scandic Copenhagen København Tid: kl. 09:30 16:15 Pris: Kr. 495,00 Tilmeldingsfrist: Fredag 10. maj kurser & konferencer 2013

15 Kursus Ph.d.-kursus Nationalt Videnscenter for Demens arrangerer i samarbejde med det Sundhedsvidenskabelige fakultet ved Københavns Universitet et kursus målrettet ph.d.-studerende og andre forskningsinteresserede inden for det biomedicinske felt: Research in Alzheimer s disease and other neurodegenerative dementias Formål At deltagerne får viden om de seneste forskningsresultater inden for neurodegenerative demenssygdomme, med særlig fokus på Alzheimers sygdom. Der vil også være fokus på nogle af de forskningsmetoder, der hyppigst anvendes på området. Form Kurset veksler mellem forelæsninger og øvelser. Forelæsningerne præsenterer primært de nyeste forskningsresultater, mens øvelserne tager udgangspunkt i forskningsmetoder, hvor der indgår praktiske elementer. Kurset bliver afholdt på engelsk. Kurset er et godkendt ph.d.-kursus ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, og er en ECTS-givende aktivitet. Ph.d.-studerende og andre forskningsinteresserede med en baggrund inden for det biomedicinske felt, både prækliniske, kliniske og translationelt arbejdende forskere. Kursusledere Professor, dr.med. Gunhild Waldemar, centerleder, Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet Overlæge, lektor Steen Hasselbalch, Hukommelsesklinikken, Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet Læge, ph.d.-studerende Kristian Steen Frederiksen, Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet Kursusnr Dato: Tirsdag 27. til fredag 30. august 2013 Sted: Rigshospitalet København Information og tilmelding: https://phdkursus.sund.ku.dk/ frontplanner/default.aspx 15 kurser & konferencer 2013

16 Pædagogisk temadag Gør læring aktiv Temadagens bærende idé er, at al undervisning bør rumme et klart element af deltagerinvolvering. Når kursisterne involveres direkte i undervisningen og løbende reflekterer over og anvender undervisningsstoffet opnås der generelt bedre læring. Tema Temadagen har fokus på at gøre læring aktiv og belyser, hvorfor aktiv læring er en god idé. Dagen sigter mod at give undervisere, der underviser både store og små grupper, effektive og let håndterlige redskaber til at aktivere kursister med henblik på at styrke læringen. Form Der veksles mellem oplæg fra fagpersoner med viden inden for området samt dialog mellem deltagerne. Deltagerne præsenteres for forskellige øvelser, hvor der bliver mulighed for at udveksle ideer og erfaringer i fælles forum. Demenskoordinatorer og -konsulenter, undervisere på sundhedsfaglige uddannelsesinstitutioner og andre nøglepersoner, der har erfaring med undervisning. Deltagerantal Minimum 30 maksimum 50 Mødeledere Sygeplejerske, cand.pæd., ph.d.-studerende Marianne Eilsø Munksgaard, adjunkt, University College Sjælland Sygeplejerske Elsebeth Refsgaard, uddannelseskonsulent, Nationalt Videnscenter for Demens Kursusnr Dato: Fredag 6. september 2013 Sted: Scandic Copenhagen København Tid: 09:30 16:00 Pris: Kr ,00 Tilmeldingsfrist: Tirsdag 6. august kurser & konferencer 2013

17 TEMADAG Diagnostik og behandling af demens hos personer med udviklingshæmning Blandt personer med udviklingshæmning er levealderen generelt stigende, hvilket medfører øget forekomst af demens. Mennesker med Downs syndrom har en særlig risiko for at udvikle Alzheimers sygdom. Tema Det er særlig vanskeligt at stille en demensdiagnose og udelukke andre årsager til demenssymptomer hos personer med udviklingshæmning især hos personer med Downs syndrom. Temadagen har fokus på den nyeste viden om udredning og behandling af demens hos personer med udviklingshæmning. Ligeledes vil temadagen belyse sygdomstilstande hos ældre mennesker med udviklingshæmning. Dagen indledes af en international anerkendt forsker med en forelæsning, der belyser de udfordringer, der ses hos mennesker med udviklingshæmning. Programmet bliver løbende opdateret og annonceres på dk/kurser. Speciallæger, praktiserende læger, psykologer samt læger og sygeplejersker med tilknytning til bosteder for personer med udviklingshæmning. Deltagerantal Minimum 30 Maksimum 75 Mødeledere Overlæge, dr.med. Anne Sabers, Epilepsiklinikken, Rigshospitalet Læge, ph.d.-studerende Lise Cronberg Salem, Hukommelsesklinikken, Nationalt Videnscenter for Demens Kursusnr Dato: Torsdag 12. september 2013 Sted: Scandic Copenhagen København Tid: 10:00 16:00 Pris: Kr ,00 Tilmeldingsfrist: Mandag 12. august kurser & konferencer 2013

18 TEMADAG Lewy body demens og andre demenssygdomme med parkinsonisme En række sygdomme udvikler demens og parkinsonisme; Lewy body demens, demens ved atypisk parkinson og ved Parkinsons sygdom. Tema n Hvordan skelnes der mellem de forskellige former for demenssygdomme? n Hvori ligger forskellen og hvilke behandlingsmuligheder findes der? n Hvordan kan disse patienter bedst muligt støttes og trænes? n Hvordan tilrettelægges plejen? Deltagerantal Minimum 40 maksimum 80 Underviserne er bl.a. Ledende overlæge, dr.med. Lise Korbo, Neurologisk Afd., Bispebjerg Hospital Overlæge, ph.d. Peter Høgh, Hukommelsesklinikken, Roskilde Sygehus Fysioterapeut Trine Carstensen, Neurologisk Afd., Bispebjerg Hospital Kursusnr Dato: Onsdag 2. oktober 2013 Sted: Scandic Copenhagen København Tid: 09:30 15:30 Pris: Kr ,00 Tilmeldingsfrist: Fredag 30. august 2013 På temadagen bliver emnet belyst af forskellige specialister inden for området, hvor der gives et overblik over det kliniske, undersøgelser, behandling, pleje og træning for denne gruppe patienter. Mødeleder Speciallæge i neurologi, dr.med. Birgitte Bo Andersen, Hukommelsesklinikken, Nationalt Videnscenter for Demens, Rigshospitalet Læger, sygeplejersker og terapeuter, demenskoordinatorer og -konsulenter samt undervisere på de sundhedsfaglige uddannelser. 18 kurser & konferencer 2013

19 Konference Netværkskonference for demensudredningsenheder Denne netværkskonference henvender sig til medarbejdere fra landets demensudredningsenheder. Deltagerne får mulighed for at vedligeholde og udbygge det samarbejde, der er opbygget mellem udredningsenhederne på tværs af regionerne. Traditionen tro inviterer Nationalt Videnscenter for Demens en international anerkendt forsker fra demensområdet, der vil sætte fokus på et særligt tema inden for demensforskningen. Endelig får deltagerne mulighed for at deltage i workshops målrettet de forskellige faggrupper. Her inviteres deltagerne til at præsentere egne erfaringer fra forskning eller udviklingsprojekter. Deltagere, som er interesseret i at præsentere resultater på konferencen kan kontakte os telefonisk på eller sende en mail til Læger, psykologer, sygeplejerske, sekretærer, socialrådgivere og andet personale ansat på enheder, hvor der varetages udredning, behandling og opfølgning af patienter med demenssygdomme. Deltagerantal Maksimum 150 Programmet kan efter den 15. august 2013 ses på Netværkskonferencen tilrettelægges i samarbejde med Demensklinikken på Odense Universitetshospital. Kursusnr Dato: Onsdag 9. oktober 2013 Sted: Best Western Nyb0rg Strand Nyborg Tid: 09:30 15:30 Pris: Kr. 400,00 Tilmeldingsfrist: Mandag 9. september kurser & konferencer 2013

20 Kursus MIGRATIONSSKOLE Demensudredning hos patienter fra etniske minoritetsgrupper Mennesker fra etniske minoritetsgrupper hæmmes bl.a. af, at demenssygdommen fjerner deres sidst tilegnede sprog, således at kun modersmål og oprindelig begrebsdannelse er tilbage. Udredning af demens hos denne patientgruppe er forbundet med en lang række udfordringer, herunder manglen på adækvate metoder til neuropsykologisk testning. Læger, sygeplejersker, psykologer og andre ansat ved demensudredningsenheder. Deltagerantal Minimum 25 maksimum 35 Undervisere Neuropsykolog Rune Nielsen, Hukommelsesklinikken, Nationalt Videnscenter for Demens Kursusnr Dato: Onsdag 6. november 2013 Sted: Scandic Copenhagen København Tid: 09:30 15:30 Pris: Gratis Tilmeldingsfrist: Fredag 4. oktober 2013 På kurset arbejdes med de udfordringer det giver ved udredning af demens i forhold til anamnesen, gennemførelse af klinisk undersøgelse, testning, samarbejde med tolk og de særlige forhold, som gør sig gældende når der skal informeres om undersøgelsesresultater, diagnose og evt. iværksættelse af behandling, opfølgning og vejledning. Formål At deltagerne får indblik i udfordringerne ved tværkulturel demensdiagnostik samt adækvate diagnostiske udredningsredskaber. Sygeplejerske Rozita Torkpoor, Minneskliniken, Skånes Universitetssjukhus, Malmø Overlæge Peter Wetterberg, Geriatrisk Avdeling, Oslo Universitets Sykehus, Ullevål Migrationsskolen er et samarbejdsprojekt mellem Nationalt Videnscenter for Demens og Kunskapscentrum för Demenssjukdoma, Skånes Universitetssjukhus. Projektet har til hensigt at styrke samarbejdet om etniske minoriteter og demens i Øresundsregionen. 20 kurser & konferencer 2013

21 Kursus Meningsfulde oplevelser i hverdagen En hverdag med meningsfulde oplevelser på trods af demenssygdom og kognitive funktionstab. Tema Mennesker med demens har brug for, at der skabes rammer for de meningsfulde oplevelser under hensyntagen til den enkeltes ressourcer og interesser. Form Der veksles mellem teoretiske oplæg fra underviseren, dialog og eksempler fra deltagernes egen hverdag. Sundhedsfaglige medarbejdere, der arbejder med pleje, omsorg og aktiviteter for mennesker med demens i hverdagen. Kursusnr Dato: Torsdag 21. november 2013 Sted: Scandic Jacob Gade Vejle Tid: 09:30 15:30 Pris: Kr. 995,00 Tilmeldingsfrist: Mandag 21. oktober 2013 Dette kursus tager afsæt i viden om demenssygdomme og de kognitive funktionstab, men med fokus på personen bag demensen, og det at have en hverdag med meningsfulde oplevelser. Formål At deltagerne bliver i stand til at iværksætte og støtte personen med demens i meningsfulde oplevelser i hverdagen, ud fra en forståelse af de kognitive forandringer ved demens med udgangspunkt i en socialpædagogisk og rehabiliterende forståelsesramme. Deltagerantal Minimum 15 maksimum 25 Underviser Specialergoterapeut Karen Tannebæk, uddannelseskonsulent, Nationalt Videnscenter for Demens 21 kurser & konferencer 2013

K 2014 URSER & KONFERENCER

K 2014 URSER & KONFERENCER 2014 KURSER & KONFERENCER Velkomst Trænger du til faglig inspiration? n Hvordan fremmer vi et aktivt liv for mennesker med demens? n Hvad gør vi, når diagnosen er svær at stille? n Og hvordan implementerer

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2015

KURSER & KONFERENCER 2015 URSER & ONFERENCER 2015 VELKOMST Styrk din faglige viden om demens Kære læser Vi er stolte over at kunne præsentere kurser, temadage og konferencer for 2015. Vi har sammensat et spændende program, som

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2009

KURSER & KONFERENCER 2009 KURSER & KONFERENCER 2009 VELKOMST Dette er det første kursuskatalog fra Nationalt Videnscenter for Demens. Kataloget er til alle, der arbejder professionelt med demenssygdomme, patienter og pårørende.

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER 2012 Katalog over bedste praksis for palliative indsatser Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Årskursus 2014. Tid: Onsdag d. 10. september til fredag d. 12. september 2014

Årskursus 2014. Tid: Onsdag d. 10. september til fredag d. 12. september 2014 Omsorg Etik Evaluering Rehabilitering Velfærdsteknologi Roller Årskursus 2014 Demenskoordinatorens komplekse arbejdsfelt - udfordret af dilemmaer i roller, etik, evaluering, rehabilitering, omsorg og velfærdsteknologi

Læs mere

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende

Rådgivningsmodellen En vejledning om støtte til nydiagnosticerede demente og deres pårørende Om Rådgivningsmodellen en vejledning om støtte til nydiagnos ti cerede demente og familier Denne pjece om Rådgivningsmodellen forklarer trin for trin, hvordan man bruger en målrettet model for støtte til

Læs mere

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Pædagogiske metoder Kognitiv Affekt Træning Diagnostisk

Læs mere

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 30. årgang Marts 2013 Nr. 1 EHDN IHA EHA HDBuzz HDYO Sjældne Diagnoser Team Sjældne Handicap DR Bomiljø HS HC Bofællesskabet Pilehuset Nationalt Videnscenter for Demens De

Læs mere

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter

Teamet som uddannelsessted Et uddannelsestilbud til frontpersonale på tværs af sektorer. Uddannelse af fysioterapeuter Årsberetning 2006 og 2007 Indholdsfortegnelse: Forord Teamets medarbejdere Patientdata Det regionale samarbejde Palliativ indsats på sygehuset Samtalegruppe for børn Samarbejdet med Odder kommune Teamet

Læs mere

Udredning og behandling af demens en medicinsk teknologivurdering. Medicinsk Teknologivurdering 2008; 10(2)

Udredning og behandling af demens en medicinsk teknologivurdering. Medicinsk Teknologivurdering 2008; 10(2) Udredning og behandling af demens en medicinsk teknologivurdering 2008 Medicinsk Teknologivurdering 2008; 10(2) Medicinsk Teknologivurdering Udredning og behandling af demens en medicinsk teknologivurdering

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk KURSUS KATALOG 2015-2016 www.pcaps.dk PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: 8660 1171 E-mail: info@pcaps.dk Side 1 Indhold Kurser generelt... 4 KRAP Uddannelser... 6 KRAP

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Forfattere: Pernille Byskov, Bo Smith, Allan Christiansen, Michael Bech Petersen, Inger-Marie Hansen, Helle Liedecke, Carina Robanke, Anne Grethe

Læs mere

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats

Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Anbefalinger til kompetencer for social- og sundhedsassistenter i den basale palliative indsats Marianne Mose Bentzen December 2012. Version 1.0. - Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats

Læs mere

Demenskoordinatoren i en hverdag mellem teknologi, faglighed og forandring

Demenskoordinatoren i en hverdag mellem teknologi, faglighed og forandring Konferencerapport: Demenskoordinatoren i en hverdag mellem teknologi, faglighed og forandring Demenskoordinatorernes 14. årskursus 10. 12. september 2007 Hotel Nyborg Strand Udarbejdet af: Journalist Steen

Læs mere

Efteruddannelse. for fysioterapeuter. Danske Fysioterapeuters kursusoversigt 2005

Efteruddannelse. for fysioterapeuter. Danske Fysioterapeuters kursusoversigt 2005 Efteruddannelse for fysioterapeuter Danske Fysioterapeuters kursusoversigt 1 Indhold 5 Kurser og temadage 25 Fagfora, Faggrupper og Fraktioner 5 Temadage: Etik og god fysioterapi 6 Temadag om smerte 6

Læs mere

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS

ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS ANBEFALINGER TIL KOMPETENCER FOR SYGEPLEJERSKER I DEN PALLIATIVE INDSATS Anette Lindgren, Birte Rasmussen, Birthe Ørskov, Helle Nordestgaard Matthiesen, Ina Lillevang, Jeanette Nielsen, Jorit Tellervo,

Læs mere

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

Den Nationale Autismekonference SIKON 2014

Den Nationale Autismekonference SIKON 2014 Den Nationale Autismekonference SIKON 2014 Odense den 19. og 20. maj 2014 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Christopher Gillberg Peter Vermeulen Dean Beadle Benny Andersen Charlotte Holmer Før var det godt,

Læs mere

Kurser 2014/2015 ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER PRAKSISPERSONALE PRAKTISERENDE LÆGERS EFTERUDDANNELSE

Kurser 2014/2015 ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER PRAKSISPERSONALE PRAKTISERENDE LÆGERS EFTERUDDANNELSE Kurser 2014/2015 ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER PRAKSISPERSONALE PRAKTISERENDE LÆGERS EFTERUDDANNELSE HUSK LÆGEDAGE 2014 MANDAG 10. FREDAG 14. NOVEMBER 120 kurser på fem dage vælg selv antallet af dage Husk

Læs mere

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE

NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE NORDISK FRIVILLIGPROJEKT FRIVILLIGE PÅ HOSPICE Anbefalinger for god praksis vedrørende rekruttering, kvalificering og rådgivning mm. af de frivillige til inspiration for frivillig koordinatorer i det daglige

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Patientstøtte & Lokal Indsats, 2014 Forord Kræftens Bekæmpelse ønsker at sætte fokus på en forbedring af indsatsen for de

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF DEMENS

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF DEMENS NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF DEMENS 2013 National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres

Læs mere

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser

SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser Katalog 2013 SOSU-kurser Portørkurser Pædagogiske kurser sosuc.dk 1202_SOSUC_Kursuskatalog_2013.indd 1 20/06/12 15.40 Godt kursus! Fik lært utrolig meget, som kan bruges i mit arbejde Kursist fra "Medvirken

Læs mere

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af # 11 2010 SocialIT Nyt Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af Margrethe Vestager om offentlig/privat samarbejde: Her ligger nøglen til innovation Implementering i Region

Læs mere