Velkommen til Vikingen 4.0!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Vikingen 4.0!"

Transkript

1 Velkommen til Vikingen 4.0! Med Vikingen 4.01 introducerer vi et helt nyt modelsprog. Dette indebærer, at du nu får adgang til nye og forbedrede modeller. Diagrammerne præsenterer mere og tydeligere information til dig som bruger. Du vil også i større udstrækning kunne tilpasse resultatet af kørsler på modellerne, således at de passer til din måde at analysere på. En sammenfatning af nyhederne i Vikingen 4.01 følger nedenfor: Det mest centrale værktøj i Vikingen - Analytikeren, har fået nyt udseende. Analytikeren er nu enklere at håndtere og tilbyder flere muligheder. Objektinformation henter et nyt vindue, som hurtigt giver dig adgang til både kursdata og nøgletal for det selskab, du vil studere. Du åbner Objektinformation vha. en knap på Værktøjslinjen. Du kan i hurtigmenuer på Statuslinjen enkelt vælge, hvilke objektlister og/eller arbejdsfelter du vil arbejde med. Vikingen indeholder nu et nyt program til vedligeholdelse af databasen. Den nye Windowsbaserede udgave hedder Databasehåndtereren. Den giver dig mulighed for at redigere kursdata, tilføje/fjerne objekter, indlægge emissioner, lukke børsdage m m. Det, der i Vikingen tidligere hed Nyheder, har skiftet navn til Informationsbrowser og viser aktuelle nyheder. Du har mulighed for at lave egne notater og føje til i teksten i de opdaterede nyheder. Modellerne er altså skrevet om til et nyt modelsprog. Det indebærer for dig som bruger, at vi har gennemgået alle modeller, omskrevet visse modeller og skrevet nye modeller, således at modellerne nu giver bedre købs- og salgssignaler. Vikingens opdateringsprogram WinUpd foretager nu automatisk de indstillinger, du behøver for at kunne opdatere kursdatabasen.

2

3 Hurtigmanual Vikingen 4.0 Denne hurtigmanual er tilpasset til dig, der ikke tidligere har anvendt Vikingen. Vi går her trinvis i gennem, hvordan du tilrettelægger analysearbejdet i Vikingen. Funktionerne, vi her gennemgår, er de mest grundlæggende og mest anvendelige i Vikingen. Hvis du vil lære dig mere om, hvad der findes i programmet, anbefaler vi hovedmanualen. For de fleste Vikingbrugere er de funktioner, som beskrives nedenfor fuldt tilstrækkelige til dit daglige analysearbejde. 1. Analyse i Vikingen 4.0 Når du starter Vikingen 4.0, vil følgende skærmbillede vises. Ved hjælp af dette arbejdsfelt kan du nu lave dine analyser i Vikingen. Bemærk at samtlige medfølgende arbejdsfelter er tilpasset til skærmopløsningen 800*600. Hvis du har en lavere skærmopløsning, kan resultatet blive, at de åbne vinduer ikke helt kan ses. For at korrigere dette klikker du på. Tilpas derefter arbejdsfeltet, så det ser ud som nedenfor. Vælg til sidst Filer Gem arbejdsfelt og klik OK. Delphi Economics AB 1

4 Vikingen 4.0 Kursgraf Hver stabel modsvarer en kursdag. Hvis du vil se kursen for en bestem dag klikker du med venstre museknap på en valgfri stabel i grafen. Kursen ses da længst nede på Statuslinjen. Periode = procentuel forandring siden årsskiftet. Seneste = procentuel forandring siden gårsdagen. Seneste = forandring i kroner siden gårsdagen. Tabeller Her finder du Børslisten og Informations browseren. I Informations browseren kan du se alle nyheder og selskabsbeskrivelser, og f.eks. markedskommentarer. 1.1 En almindelig analysedag Vælg aktie at analysere Når du vil lave en analyse på en bestemt aktie, så skal du fremtage aktielisten (Vælg Aktuelt Objekt). 1. Klik på knappen, så får du alle værdipapirer frem, der findes i Vikingens database. 2 Delphi Economics AB

5 Vikingen Skriv navnet på den aktie, du vil analysere. Længst nede i indtastningsfeltet kommer bogstaverne frem. Hvis du skriver forkert, kan du korrigere eventuelle fejlslag med tastaturets BACKSPACE-tast. Når du har valgt det aktuelle objekt, klikker du på OK. 3. Nu skifter samtlige vinduer til at vise den valgte aktie. Det aktuelle objekt vises i feltet for Aktuelt Objekt. Det her er en meget smidig måde at hurtigt gennemgå de aktier, som du er interesseret i. Første gang du starter Vikingen fremkommer et skærmlayout, der er et arbejdsfelt. Arbejdsfelter kan indeholde diagrammer, tabeller m m. du kan selv skabe arbejdsfelter. Når du har skabt et arbejdsfelt, som du er tilfreds med kan du gemme det, se manualen kapitel 2.13 for yderligere information. Delphi Economics AB 3

6 Vikingen 4.0 Arbejdsfeltet som åbnes ved start af Vikingen indeholder to modeler, som tilsammen er et udmærket grundlag for den daglige analyse. Det øverste diagram er et almindeligt kursdiagram, som med de to glidende gennemsnit er den bedste indikator for trende og trendbrud. Købs- og salgssignaler fremkommer, når de glidende gennemsnit skærer hinanden. Du har da fået signal om trendbrud. Kursdiagrammet viser som standard dagsdata, men vil du se trenderne på lidt længere sigt, klikker du på, hvilket giver dig ugedata. Vil du zoome ind og ud i diagrammet, anvender du plus (+) og minus (-) tasterne. Hvis du abonnerer på fundamentaldata, vil der, når selskaberne udsender kommunikeer m.m., på samme dag automatisk komme små flag/noter frem i kursdiagrammet. Nederst på flaget vil der stå, hvilken type af information, der er tale om (kommunike, regnskab mv.). Klik på informationen, for at åbne et vindue, der viser den fulde information. Hvis du vil fremtage et almindeligt kursdiagram uden at have noget andet vindue åbent, gør da følgende: 1. Klik på knappen, så lukkes samtlige vinduer. 2. Klik på knappen for at åbne analytikeren. Vælg Modeler i den venstre rude og markér derefter Kursgraf i den højre rude. Her kan du vælge mellem ca. 40 forskellige modeller. Alle modellerne har forskellige typer af funktioner. Bestemte modeller såsom Volatilitet og Parabolic er meget hurtige, d.v.s. at de giver mange signaler. Andre modeller f.eks. Kursgrafen med glidende gennemsnit er langsommere modeller med få signaler. Husk modellerne giver direkte købsog salgssignaler i diagrammerne: 3. Klik derefter på Aktiver. Grønne stabler = aktien ligger i køb. Røde stabler = aktien ligger i salg. 4 Delphi Economics AB

7 Vikingen 4.0 +/- benyttes til at zoome ind/ud Højre museknap bruges til at fremkalde indstillingerne F1 til modelforklaring Salgssignal Kjøpsignal Hvis du ønsker ekstra støtte i din analyse, har du modellen Parabolic, som er en god model, hvis du laver korte forretninger. En passende strategi kunne være at kombinere Parabolic-modellen med glidende gennemsnit. I en afhandling om teknisk aktieanalyse, som blev offentliggjort for nylig, kom man frem til, via en empirisk undersøgelse af modellerne RSI, Stochastic, Momentum og Kursgraf med glidende gennemsnit, at hvis man anvendte sig af modellerne og handlede efter de købs- og salgssignaler, som modellerne hade genereret, havde samtlige modeller med samtlige testede aktier givet større afkast end en strategi, under hvilken man i samme tidsperiode ligger i aktien. Den af de fire undersøgte modeller, som gav det bedste resultatet, var Momentum. Vil du lære dig mere om disse modeller, beskrives de sidst i denne hurtigmanual samt i manualen kapitel 3. Det anbefales at anvende 1-4 modeller i den daglige analyse, hvilket de fleste Vikingbrugere foretrækker. Du vil efterhånden blive god til at tolke disse modeller, hvilket er grundlaget for gode analyser. Benytter du for mange modeller, taber du overblikket pga. et for stort og broget beslutningsgrundlag. At benytte sig af nogle få modeller fungerer oftest bedst. Delphi Economics AB 5

8 Vikingen Gennemse en objektgruppe For at effektivisere analysen, anbefaler vi funktionen objektgrupper. Objektgrupper er grupper af aktier. I Vikingen ligger der et antal færdige objektgrupper. De begynder alle med Dk-, f.eks. Dk-bank som indeholder alle danske noterede banker. For at skabe en objektgruppe med de aktier, du ejer eller overvåger, se manualen kapitel 2.3. I arbejdsfeltet ved opstart er det objektgruppen Dk-alle som er aktiveret. Det står i ruden Objektgrupper på statuslinien. I feltet for aktuelt objekt på værktøjslinien ser du det første objekt på objektgruppen. Klik på pilene for at gå til næste objekt i objektgruppen. Alle åbne vindue skifter da til at vise dette objekt. Du bladrer let i gennem objektgruppen på denne måde. Dette er en meget smidig metode til hurtigt at gennemgå en gruppe af aktier. Hvis du f.eks. vil vælge en ny objektgruppe, Dk-bank, skal du gøre følgende: 1. Klik på knappen, dermed åbnes Analytikeren. Her finder du alle modeller, arbejdsfelter og objektgrupper, som findes i Vikingen. 2. Klik på Objektgrupper i den venstre ruden og markér Dkbank i den højre. Klik på OK. Nu er Dk-bank den aktive objektgruppe, hvilket også står på statuslinien. Du kan nu bladre i gennem listen som ovenfor. OBS! Vi anbefaler, at du skaber egne objektgrupper, hvilket effektiviserer og forenkler det daglige analysearbejde. Se i manualen kapitel 2.3 hvordan det gøres. Lav f.eks. følgende to objektgrupper: Porteføl, indeholdende de aktier, du ejer (Porteføl er en forkortelse for portefølje. Forkortelsen benyttes da systemet ikke kan behandle objektgruppe-navne på over 8 bogstaver). I den daglige analyse, gennemgår du denne objektgruppe for at se, om nogen af aktierne har fået salgssignal. 6 Delphi Economics AB

9 Vikingen 4.0 Kandidat, indeholdende de aktier, du overvåger. Denne gruppe går du i gennem for at se, om nogen af aktierne har fået købssignal. Husk at vedligeholde disse grupper. Se manualen kapitel Valg af arbejdsfelt Med valg af arbejdsfelt bestemmer du, hvordan Vikingens skærmbillede skal se ud. Det arbejdsfelt, du først får op i Vikingen hedder Start. Det er en godt arbejdsfelt at have som grundlag for den daglige analyse. I Vikingen findes der et antal andre færdige arbejdsfelter med færdigdesignede skærmbilleder, som du kan vælge i mellem. Husk, at et arbejdsfelt kan indeholde tabeller, tekstinformation, modeller m.m. For at lave egne arbejdsfelter, se manualen kapitel Åbn Analytikeren, klik på Arbejdsfelt og vælg D-analyse. TIPS! Vil du benytte andre modeller end dem der ligger i arbejdsfeltet, klikker du på Modeller, og får du mulighed for at bruge dem. TIPS! Ved at højre klikke i feltet Arbejdsfelt på Statuslinjen, kommer du direkte frem til dine forskellige arbejdsfelter. På samme måde når du dine objektgrupper, selvfølgelig ved klik i feltet Objektgrupper. Husk at du selv skal lave dine arbejdsfelter og objektgrupper. Når du gemmer dine objektgrupper og arbejdsfelter lægger de sig i Analytikeren sammen med dem som Delphi har konstrueret i forvejen. Delphi Economics AB 7

10 Vikingen 4.0 Tips! Benyt dig af 3-4 arbejdsfelter i kombination med objektgrupper, hvilket tilsammen indebærer hurtigt og enkelt analysearbejde. I slutningen af denne hurtigmanual går vi i gennem samtlige af Delphi s arbejdsfelter Automatiske udvalgskørsel For at du på en smidig og hurtig måde skal kunne fremtage nye kandidater til investering, anbefaler vi, at du foretager en udvalgskørsel på en hel objektgruppe, f.eks. Dk-bank, med multisignalmodellen Multimodel. Den indeholder 14 forskellige signalmodeller. Maks. antal købssignaler er 14 (-14 er maks. antal salgssignaler). Hvis en model ligger i køb=1, sælg=-1 eller neutral=0, ser du i listen. Disse værdier summeres derefter for alle 14 modeler og havner i kolonnen Signalsum i tabellen. Giver alle modeler købssignal bliver værdien 14. Generelt kan man sige at ligger antallet signaler på 5 eller over, så er det en købsværdig aktie. For at køre multimodellen på en objektgruppe gør du følgende: 1. Åben Analytikeren og aktivér en valgfri objektgruppe, f.eks. objektgruppen Dk-bank. 2. Vælg Modeller og markér Multimodel. Klik derefter på knappen Samlingstabel. Nu genereres en købs- og salgssignallista på alle bank aktier. Kørslen tager ca. 2 minutter, alt afhængig af din Pc ers kapacitet. Kolumnen Aktuel købsalder giver information om, hvor længe aktien har ligget i køb, ligesom kolonnen Aktuel salgsalder giver information om, hvor længe aktien har ligget i salg. Tredje kolonne viser, hvordan aktien har bevæget sig siden signal blev givet. Fjerde kolonne viser, hvor mange signaler aktien har netop nu. Alle aktier, som har fået et helt nyt signal har antal købs/salgssignaldage = 0. 8 Delphi Economics AB

11 Vikingen 4.0 Når du dobbeltklikker i kolonnehovedet sorteres tabellen automatisk efter de aktier der har fået flest signaler. Dobbeltklik på kolonnehovedet Signalsum. Tabellen sorteres nu efter de aktier, som har fået flest købssignaler. De aktier, som har 5 signaler eller mere, er særlig attraktive. Vil du få de aktier frem, der har fået nye købssignaler, skal du dobbeltklikke i kolonnehovedet Aktuel købsalder. Alle med 0 har helt nye købssignaler Autopiloter Vi anbefaler at du anvender dig af nedenstående autopiloter til din daglige analyse. I Analytikeren finder du en gruppe ved navn Autopiloter. Autopiloterne kan med fordel anvendes til den daglige analyse, for at lette og effektivisere. Delphi Economics AB 9

12 Vikingen 4.0 Følgende autopiloter indgår i Vikingen: D_signal - autopiloten fremtager sorterede købs- og salgssignallister på objektgrupperne Porteføl og Kandidat (se oven for afs ) vha. modellen Multimodel. D_indika - autopilot som vha. Multimodellen fremsorterer de aktier i objektgruppen Dk-alle som har fået flest antal købssignaler. D_aktobj - autopiloten kører Multimodellen på den aktuelle objektgruppe. Du vælger objektgruppe gennem at højreklikke inde i ruden Objektgruppe på Statuslinien og klikke på en vilkårlig objektgruppe i menuen. 1.2 Trin for trin 1. Opdatere databasen 2. Start autopiloten D_signal, for at se, om de aktier, du ejer og overvåger har fået nye købs- og salgssignaler. Alternativt kan du benytte dig af arbejdsfelt D_analyse. 3. Gå videre med de aktier, du ejer hhv. overvåger med passende arbejdsfelt. Til den kortsigtede investor anbefales arbejdsfelt D_kort og til den langsigtede D_lang. 4. Kør autopiloten D_indika, som fremtager særligt attraktive aktier på Dk-alle. 10 Delphi Economics AB

13 Vikingen Automatik Med Vikingen følger programmet PowerClock. Det er et timerprogram, som automatisk kan starte forskellige funktioner, f.eks. opdateringen, på et bestemt klokkeslet. Husk, at programmet PowerClock skal være aktivt for, at det kan ske automatisk. Bemærk også, at du skal have skabt to objektgrupper, Porteføl og Kandidat, for at en af de autopiloter, der startes af PowerClock, skal fungere. Gør følgende: 1. Start programmet PowerClock. Gå til Start Program Vikingen PowerClock. 2. Gå til File Open og vælg Update.pvc. 3. For at indstille på hvilket tidspunkt, du vil opdatere, skal du markere rækken Opdatering af Vikingen. Vælg derefter Task Edit. Her ser du hvornår næste opdatering vil ske. Hvis du vil lægge flere automatiseringer til, vælger du Tasks Add. Delphi Economics AB 11

14 Vikingen 4.0 Afkryds Enable this Task, hvis autopiloten skal være aktiv, d.v.s. starte på et bestemt tidspunkt. Tips! Klikker du på Launch, starter autopiloten. Her indstiller du hvilke tider opdateringen skal ske på. Ugedag 0-4 betyder at opdateringen sker alle ugens hverdage. Tid 17,18 og minut 30 betyder at opdateringen vil ske og Den opdatering, der sker 17:30 henter slutkurserne fra Københavns Fondsbørs. Hvis du har lagt 09 til vil der også ske en opdatering om morgenen klokken 9.30 forudsat at maskinen og PowerClock er aktiveret. 12 Delphi Economics AB

15 Vikingen 4.0 For at gemme ændringen vælger du File Save. Nu har du gemt ændringen. Den anden autopilot D_indika på objektgruppen Dk-alle starter kl.17:45. Delphi Economics AB 13

16 Vikingen Arbejdsfelter - beskrivelse De arbejdsfelter som indgår i Vikingen (du finder dem i Analytikeren) kan være gode at have som grundlag når du skal analysere. Først vælger du den objektgruppe, du vil analysere. Hvis du f.eks. er interesseret i at handle aktier med korte interval, er arbejdsfelt D_kort passende. Handler du mere langsigtet, eller vil du se, hvordan signalerne ser ud på lidt længere sigt er arbejdsfelt D_lang passende. Husk, at hvis du trykker på tasten F1, får du modelbeskrivelsen frem. D_lang Dette arbejdsfelt bygger på Coppock, RSI, Kursgraf og Multimodel baseret på ugedata. De fire modeller kan være velegnet som støtte, når ønsker at studere aktier på lidt længere sigt (3-6 måneder). 14 Delphi Economics AB

17 Vikingen 4.0 Undersøg først, hvordan trenden ser ud. Det ser du i kursdiagrammet med de to glidende gennemsnit. Coppock, som viser kursudviklingens acceleration hhv. deacceleration, giver information om, hvor stærk trenden er. Købssignaler i Coppock gives, når Coppockkurven er stigende. Salgssignaler gives, når Coppockkurven er faldende. Ligger aktien både godt hvad angår de glidende gennemsnit og Coppockmodellen er det en stærk indikation på, at aktien er købsværdig. Hvis du ønsker yderligere støtte i din beslutningstagen kan du studere RSI og Multimodel. RSI-modellen giver dig information om aktiens relative kursudvikling. RSI-kurven giver købssignaler, når RSI-kurven har passeret en bund og vender opad, salgssignaler når RSI-kurven har passeret en top og vender nedad. Stigende RSI-værdier indikerer styrke i aktien, faldende værdier indikerer svaghed. Hvis RSI-værdien er stigende, men ikke ligger ekstremt højt (100), er det positivt for aktien. Købssignaler genereres, hvis RSI ligger mellem 0-30 og vender opad. Salgssignaler genereres, hvis RSI ligger mellem , og kursen vender nedad. Den sidste model, Multimodel, er en kombination af 14 modeller. Hvis også denne model giver køb, kan det ses som en styrke for aktiens langsigtede trend. D-kort Delphi Economics AB 15

18 Vikingen 4.0 Dette arbejdsfelt egner sig for de aktører, som ønsker hurtige modeller at handle efter. Parabolic, DSI, Volatilitet og modellen To-objekt indgår i dette arbejdsfelt. Parabolic kan være egnet som grundlag for beslutningstagen. Parabolic er en meget hurtig model, som giver salgssignal i nærheden af et minimum og købssignal i nærheden af et maksimum. Modellen tillader små kursfald efter køb, men kraven til kurstilvækst bliver strengere. For at få indikation om et trendbrud, kan modellen Volatilitet være en egnet indikator. Volatilitetsmodellen måler kursforandringerne i en given periode. Hvis volatiliteten (kursbevægelserne) ligger lavt og vender opad, kan det tolkes som et trendbrud i aktien. Volatilitetsmodellen er ofte den indikator, som først giver signal. DSI og To-objekt kan ses som komplementerende modeller. DSI (Delphi Styrkeindikator) giver information om styrken i aktiens kursudvikling. Når DSI-kurven begynder at vende opad, indikerer det styrke i aktien. To-objekt er en ekstra støtte. Modellen sammenligner aktiens relative kursudvikling med KFX-Indekset. Hvis aktien har udviklet sig bedre end KFX-Indekset, giver det ekstra styrke for aktien. Et tips er, at også studere volumeændringer. Hvis volumen stiger samtidig med, at kursen stiger, er det et positivt signal for aktien. D_analyse 16 Delphi Economics AB

19 Vikingen 4.0 D_analyse er en arbejdsfelt, der baseres på Stochastic, Momentum og RSI. Grundmodellen i dette arbejdsfelt er Stochastic. Stochasticmodellen er konstrueret efter antagelsen, at når kursopgangen begynder at nærme sig sin afslutning, er det sædvanligt, at slutkursen ligger nærmere mindstekursen end højestekursen. Signaler gives, når stochastic- og slowstochastickurven skærer hinanden i intervallet (købssignaler) og (salgssignaler). I dette arbejdsfelt er Stochasticmodellen den hurtigste model. Hvis Stochastic har givet signal, kan du vente med at købe til at også Momentum og RSI har fået en opadgående retning. RSI og Momentum bliver her de bekræftende modeller. Delphi Economics AB 17

20 Vikingen Modelbeskrivelser og nogle tips med på vejen Inden du starter analysearbejdet. Klart definerede mål gør alt løbende analysearbejde enklere og giver tydeligere resultat. Den tid du lægger i at opstille mål, er godt anvendt. Alle har en individuel investeringsprofil - jo mere gennemtænkt den er, og jo bedre tilpasset den er til det definerede mål, desto bedre vil resultatet blive. Stil derfor dig selv følgende spørgsmål: 1. Vil jeg handle hver dag, et par gange om ugen eller et par gange om måneden? 2. Hvad er formålet med investeringen? Søger jeg langsigtet vækst, eller forsøger jeg at tjene hurtige penge? 3. Hvor stor afkast forventer jeg og på hvor lang tid? Hvis en aktie ikke går som forventet, hvad har jeg da for strategi - beholde eller sælge? 4.1 Valg af analysemodeller Anbefaling 1: langsigtede investeringer Til den langsigtede investor passer arbejdsfelt D_lang aldeles udmærket for at få indikation om de længere trendomslag. Som grundlag anbefales kursdiagrammet i dette arbejdsfelt. Det giver information om de lange trende. Hvis de længere trende ser gode ud, men du har brug for hjælp til at time købet, kan du benytte dig af arbejdsfelt D_kort, for at se, hvordan trenden ser ud på kort sigt. Anbefaling 2: Kortsigtede investeringer Hvis du handler på kort sigt, kan du benytte dig af arbejdsfelt D_kort. Som grundlag anvendes her kursdiagram med glidende gennemsnit. Her er gennemsnittene indstillet, så de giver hurtige signaler. Som støtte kan du med fordel benytte dig af RSI og Momentum, som giver indikation på den nuværende kursstyrke i aktien. 18 Delphi Economics AB

21 Vikingen 4.0 Anbefaling 3: Finde nye købskandidater For at finde nye købskandidater anbefaler vi dig at anvende modellen Multimodel. Den summerer 14 modeler til én model. Du får en signalsum, som kan sorteres. Ligger signalsummen højt, tyder det på, at aktien er begyndt at røre på sig. En grænse for om aktien er købsværdig eller ej kan sættes ved 5 signaler eller mere. Anvend denne model på eksempelvis objektgruppen Dk-alle. Det er en meget god metode til at samle nye købskandidater, som du ellers ikke ville bemærke. Tips! Du kan også benytte autopiloten D_indika til automatisk at fremtage ovenstående liste. 4.2 Modeller RSI RSI-indeks beskriver styrken og svagheden i en akties kursudvikling, men ikke udviklingen for et objekt sammenlignet med et andet. RSI måler i stedet den absolutte styrke og svaghed for den enkelte aktie. I RSI-indeks divideres summen af opgangene og summen af nedgangene for et objekt i et antal dage. Denne sum skaber siden hen RSI-indekset. RSI-indekset går fra 0 til 100. Hvis RSI er 100, er aktien steget i gennem hele målingsperioden (normalt 14 dage). Hvis RSI ligger på 50, kan det betragtes som et mellemniveau. Tolkning Stigende RSI-værdier indikerer styrke, faldende RSI-værdier indikerer svaghed. Høje værdier indikerer overkøbte niveauer (altså risiko for nedgang). Som indikationsniveau for om aktien er overkøbt sættes normalt 70 og over, for oversolgt 30 og under. Et købssignal indtræffer, når RSI-værdien nede fra stiger over 30. Delphi Economics AB 19

22 Vikingen 4.0 Momentum Momentum måler acceleration og retardation for at udregne den underliggende styrke i en kursforandring (trend). Metoden måler udelukkende slutkurser. Kurven ligner RSI og tolkes på lignende måde.. Momentumværdien beregnes som kursforandringen i en tidsperiode, dvs. forskellen mellem dagens slutkurs og slutkursen X dage tilbage (oftest 10 eller 13 dage). Tolkning Momentumkurven kan anvendes som en indikator på styrke hhv. svaghed i kursen. Stigende positive værdier indikerer øget styrke, faldende positive værdier indikerer fortsat men mindsket styrke. Når momentumkurven skifter fra negativ til positiv værdi, er det en positiv indikation og modsat. Stochastic Den her modellen ser på forholdet mellem højeste, laveste og sidste kurs. Når en opadgående trend når sin afslutningen, er det normalt at slutkursen ligger nærmere den laveste kurs end den højeste. Det modsatte gælder for en nedadgående trend. Denne model passer godt til handel på kort sigt. Tolkning Signalerne indtræffer når Stochastickurverne S&D skærer hinanden. En tommelfingerregel er, at en skæring skal indtræffe mellem for, at det skal være et salgssignal og mellem for, at det skal være et købssignal. Coppock-indikatoren Coppockmodellen viser prisudviklingens acceleration og retardation. Den giver også en indikation på forandringer af den lange trend. Denne model passer derfor godt til Analyse på lidt længere sigt. Tolkning Når Coppockkurven passer et minimum og vender opad, indikerer det en styrke i aktien. Salgssignaler gives, når Coppockkurven passerer et maksimum. 20 Delphi Economics AB

23 Vikingen Program til analyse af de finansielle markeder. Version 4.01 til Windows.

24 De gamle grækere spurgte oraklet i Delfi om fremtiden. I dag får du hjælp af VIKINGEN fra DELPHI til at tolke markedernes signaler og tage korrekte beslutninger. Den første Viking blev skabt i Vikingen blev skabt af Erland og Per Holmlund. Vikingen er skrevet og udviklet i Borland C++ af Delphi IT. Øvrige produkter i Delphi s Viking familie er: ProfitHunter, AktieLodsen, Power Clock og PowerChart. Vikingen, AktieLodsen,PowerClock og PowerChart er registerede varemærker tilhørende Delphi Economics AB. ProfitHunter er et registeret varemærke tilhørende Accession Utveckling AB. Windows og Excel er registerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Dette er VIKINGEN 4.01 til Windows. Hvis du har bemærkninger om eller spørgsmål til manualen, lad os da få det at vide, så vi dels kan forbedre manualen ved næste oplag og dels forsøge at hjælpe dig.

25 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Vikingen Dit værktøj til finansiel analyse Symboler og skrivemåder Menuer og kommandoer At vælge funktion i et dialogvindue At anvende hjælp Ordliste i Vikingen Teknisk Analyse Det aktuelle objekt Vælg aktuelt objekt Skab en objektgruppe Vælg objektgruppe Filter Analytikeren Diagram Diagrammets hurtigmenu Diagramværktøj Overvågningslinjer Modeltabel Børslisten Arbejdsfelter Lad en Autopilot køre Vikingen! Gevinsttest Modeller Modellerne og deres anvendelsesområde Signalmodeller Udvalgsmodeller Enkel Brugermodel Modelindstillinger Modelbeskrivelser Fundamental Analyse Indledning Hvilken information kan findes i Vikingen? Nøgletal Indstillinger Standardtabeller Tabeller til tidsserieanalyse af forskellige selskaber

26 4.7 Egne tabeller Information Informationsbrowseren Udskriv Udskrift Vikingen Post Vikingen Post Systemindstillinger Systemindstillinger Opdatering - WinUpd Indledning Indstillinger Start opdateringen Databasehåndteren Start databasehåndtereren Objekt Objektgrupper Kursdata Information Indstillinger Litteraturtips

27 Indledning Vikingen Dit værktøj til finansiel analyse Vikingen version 4.0 er et program til finansiel analyse. Det kan anvendes til aktier, renter, valutaer, optioner og råvarer. Med Vikingen kan du analysere og lave prognoser for de finansielle markeder. Disse prognosers historiske værdi kan du selv teste. Vikingen indeholder dels mange velkendte tekniske modeller, som f. eks. Kursgraf, RSI og Point&Figure, hvis udvalg gør det muligt at rangordne efter flere kriterier. Du kan anvende disse modeller og udvalg, på de objekter som interesserer dig. Du kan teste dine strategier på enkelte objekter, for på den måde at få den ønskede kendskab til deres økonomiske værdi. Du kan også sortere købs- og salgssignaler ud, ved hjælp af de strategier og modeller som har vist sig at være fremgangsrige. Denne manual skal ikke fungere som en lærebog i teknisk- og fundamentalanalyse, men er derimod udarbejdet med henblik på at lære dig at arbejde med Vikingen så effektivt som muligt. Vi hævder ikke at Vikingen kan tage beslutninger for dig, men programmet kan give dig mulighed for systematisk at teste og vurdere forskellige kombinationer af tekniske og fundamentale køb- og salgsstrategier. Med det rette beslutninggrundlag er det vores håb, at du vil kunne øge afkastet på dine finansielle placeringer Om manualen Manualen til Vikingen er skrevet til den fulde programversion. Tekst og billeder i manualen er sammenfattet udfra den komplette version af Vikingen. Vikingen kan købes med eller uden visse delmoduler. Det indebærer at den, som ikke har alle delmoduler, heller ikke har adgang til alle funktioner som beskrives i manualen. Kontakt Delphis sælgere for mere information om de forskellige varianter af Vikingen. Manualen Delphi Economics AB 1

28 Indledning Vikingen 4.0 indeholder den information du behøver for at arbejde med programmet. Hvis du har spørgsmål til Vikingen skal du i første omgang søge svaret i manualen eller benytte dig af funktionen Hjælp. Du finder Hjælp ved klik på F1-tangenten og derefter vælger du hvilken type af hjælp du vil have. Mere information om hvordan du skal anvende hjælpfunktionen får du længere fremme i manualen. Hvis du ikke kan få svar på dine spørgsmål i manualen kontakter du Delphi Economics på telefon: , som vil henvise til supportafdelingen. Har du adgang til internet, rådes du til først og fremmest at gå ind på Delphi Economics hjemmeside: hvor svar på de mest almindelige spørgsmål kan findes. Du kan også kontakte supportafdelingen per Når du ringer eller skriver bør du altid angive følgende: 1. Hvilket program og hvilken programversion, du arbejder med. 2. Hvilken type hardware du arbejder med samt en beskrivelse af, hvad der er sket, og hvad du foretog dig, da problemet opstod. 3. Præcis ordgengivelse eller kodeangivelse på eventuelle fejlmeddelelser, som er kommet frem på skærmen. 1.2 Symboler og skrivemåder I denne manual anvender vi visse gennemgående symboler og skrivemåder: Tastaturet 1. Alle tastenavne skrives med versaler, og visse af dem forkortes altid, bl.a. ESC (ESCAPE). 2. Tangenter anvendes ofte i kombinationer eller i sekvenser. Hvis der f.eks. står (CTRL+O) indebærer det, at du skal holde CONTROL nede samtidigt med, at du trykker på tasten O. Kommandoen (ALT, A, Ø) indebærer, at du skal trykke på og derefter slippe tasterne i rækkefølge. Tryk først på ALT-tasten og derefter på A og Ø. 2 Delphi Economics AB

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare 2 KnowWare Start med Excel 2000 Palle Grønbæk, partner@email.dk 1. udgave, 1. oplag, nov. 1999 ISBN 87-90785-31-2 Copyright 1999 forfatter og KnowWare, mm@knowware.dk Printed by OTM in Denmark 1999 Published

Læs mere

Calc. Michel Mandix. Et kompendium om anvendt regneark. af: MICHEL MANDIX Dæmningen 23 2500 Valby 3630 3404 / 4059 3512. OpenOffice Calc Side 1 af 85

Calc. Michel Mandix. Et kompendium om anvendt regneark. af: MICHEL MANDIX Dæmningen 23 2500 Valby 3630 3404 / 4059 3512. OpenOffice Calc Side 1 af 85 Calc Et kompendium om anvendt regneark af: Michel Mandix OpenOffice Calc Side 1 af 85 1) FORORD Det er altid en stor fornøjelse at undervise i regneark! Dette program åbner så mange muligheder, at det

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Access 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med

Læs mere

Nyere hæfter fra IDG. PowerPoint & Outlook 2000 for alle. Skriv til os. Kvalitet til lavpris. Fås overalt. Besøg os på Internettet

Nyere hæfter fra IDG. PowerPoint & Outlook 2000 for alle. Skriv til os. Kvalitet til lavpris. Fås overalt. Besøg os på Internettet PowerPoint & Outlook 2000 for alle 1. udgave, 1. oplag 2000 Copyright 2000 IDG Danmark A/S Copyright 1999 IDG Books Norge A/S Originaltitel: Boken om Office 2000 Forfatter: Per Arlov Forlagsredaktion:

Læs mere

ET KURSUS FRA MAGENTA APS OPENOFFICE.ORG CALC REGNEARK Kursusmateriale

ET KURSUS FRA MAGENTA APS OPENOFFICE.ORG CALC REGNEARK Kursusmateriale ET KURSUS FRA MAGENTA APS OPENOFFICE.ORG CALC REGNEARK Kursusmateriale DEN STØRSTE FORSKEL MELLEM EXCEL OG CALC ER, AT HVIS DU BRUGER CALC PÅ DANSK, SÅ SKAL DU BENYTTE DE DANSKE FUNKTIONS NAVNE I STEDET

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables

Version 4.3 2013. Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Version 4.3 2013 Kopiering af denne manual er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra nkt cables Udviklet i samarbejde med Bygaden 7, DK-4040 Jyllinge, Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 SKRIDT FOR

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

WEB-DIRECT Brugerguide

WEB-DIRECT Brugerguide WEB-DIRECT Brugerguide Indhold 1. Kom godt i gang... 6 2. Start WEB-DIRECT... 7 2.1 Installation... 7 2.2 Tjekliste:... 7 2.2.1 Rettigheder til at installere på computeren:... 7 2.2.2 Opsætning af browser

Læs mere

Økonomistyring i praksis

Økonomistyring i praksis Økonomistyring i praksis Regnskab med edb Af Marianne Pedersen Udgiver: Aesiras A/S 2009 1 Økonomistyring i praksis Regnskab med edb Copyright 2009 by Aesiras A/S 1. udgave, 1. oplag Udgiver Aesiras A/S

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Tillykke med KOMPAS for Windows SQL v3.0! (herefter nævnt som WinKompas SQL)

Tillykke med KOMPAS for Windows SQL v3.0! (herefter nævnt som WinKompas SQL) Tillykke med KOMPAS for Windows SQL v3.0! (herefter nævnt som WinKompas SQL) WinKompas SQL er et brugervenligt og logisk program til total økonomisk og administrativ styring. WinKompas SQL er et 100% dansk

Læs mere

C5 Light - introduktionskursus til C5

C5 Light - introduktionskursus til C5 Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Light - introduktionskursus til C5 Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

Få Kontrol. Plus: M a m u t M a g a z i n e. over pengene. Kundestyret udvikling. Ny undersøgelse. Mamut One. Reach Your Goals!

Få Kontrol. Plus: M a m u t M a g a z i n e. over pengene. Kundestyret udvikling. Ny undersøgelse. Mamut One. Reach Your Goals! M a m u t M a g a z i n e S o m m e r 2 0 0 9 E t k u n d e m a g a s i n m e d f o k u s p å a t f o r e n k l e h v e r d a g e n Få Kontrol over pengene Kundestyret udvikling I Mamut er vi optagede

Læs mere

Når det kniber med at se skærmen.

Når det kniber med at se skærmen. Når det kniber med at se skærmen. En vejledning i opsætning af pc skærme til personer med nedsat syn. Center for Syn og Hjælpemidler Michael Drevsensvej 1 8270 Højbjerg Når det kniber med at se skærmen.

Læs mere

ParsePort Årsafslutning

ParsePort Årsafslutning PARSEPORT APS ParsePort Årsafslutning Brugermanual Hasse Weicher Version 1.05 Indholdsfortegnelse Systemkrav og installation... 1 Systemkrav... 1 Installation af ParsePort Årsafslutning... 1 Generelt om

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

HANDELS MANUAL Valutamarkedet

HANDELS MANUAL Valutamarkedet HANDELS MANUAL Valutamarkedet Hvordan man analyserer Forex Hvordan man handler Forex Hvordan man tjener mere Hvordan man taber mindre By Tom Hougaard www.whichwaytoday.com www.tradertom.com www.tomhougaard.dk

Læs mere

OpenPublic Web. Brugermanual. OpenPublic Web - Brugermanual Version 2.0

OpenPublic Web. Brugermanual. OpenPublic Web - Brugermanual Version 2.0 OpenPublic Web Brugermanual OpenPublic Web - Brugermanual Version 2.0 Indhold Sådan kommer du i gang... 3 Log ind... 3 Redigeringsvinduet... 3 Opret, Gem og Udgiv indhold... 3 Forskellige muligheder for

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Brugermanual RI. 2013 Revisor Informatik ApS

Brugermanual RI. 2013 Revisor Informatik ApS 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Introduktion 4 Kapitel 2 Oprettelse af ny kunde 5 Kapitel 3 CaseWare Arbejdspapirer 6 3.1 Import... 6 3.1.1 Im port fra E-conom ic... 7... 8 3.1.2 Im port fra tekstfil og

Læs mere

Microsoft Project 2000 - Introduktion

Microsoft Project 2000 - Introduktion Microsoft Project 2000 - Introduktion Microsoft Project 2000 - Introduktion Microsoft Project 2000 - Introduktion til Windows 9x / Windows NT 4.0 / Windows 2000 / Windows XP. Version: 2000 Engelsk Copyright

Læs mere

Trygt i gang. Det første kig på Internet Explorer Når du surfer på nettet, Tidligere bragte skoler. Det kan du lære i denne Internetskole

Trygt i gang. Det første kig på Internet Explorer Når du surfer på nettet, Tidligere bragte skoler. Det kan du lære i denne Internetskole Det kan du lære i denne Internetskole Trygt i gang Hvad skal du bruge af udstyr og programmer for at komme på internettet? Hvilken udbyder og hvilken betalingsform skal du vælge? Hvordan ser Internet Explorer

Læs mere

Bogen om budgetter i Microsoft Excel

Bogen om budgetter i Microsoft Excel Bogen om budgetter i Microsoft Excel Bogen om budgetter er for dig, der er iværksætter, selvstændig, bogholder eller generelt er interesseret i en introduktion til mindre virksomheders budgettering. Bogen

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Studiemodul vejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Lectio Studiemodul vejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Baggrund

Læs mere