Velkommen til Vikingen 4.0!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Vikingen 4.0!"

Transkript

1 Velkommen til Vikingen 4.0! Med Vikingen 4.01 introducerer vi et helt nyt modelsprog. Dette indebærer, at du nu får adgang til nye og forbedrede modeller. Diagrammerne præsenterer mere og tydeligere information til dig som bruger. Du vil også i større udstrækning kunne tilpasse resultatet af kørsler på modellerne, således at de passer til din måde at analysere på. En sammenfatning af nyhederne i Vikingen 4.01 følger nedenfor: Det mest centrale værktøj i Vikingen - Analytikeren, har fået nyt udseende. Analytikeren er nu enklere at håndtere og tilbyder flere muligheder. Objektinformation henter et nyt vindue, som hurtigt giver dig adgang til både kursdata og nøgletal for det selskab, du vil studere. Du åbner Objektinformation vha. en knap på Værktøjslinjen. Du kan i hurtigmenuer på Statuslinjen enkelt vælge, hvilke objektlister og/eller arbejdsfelter du vil arbejde med. Vikingen indeholder nu et nyt program til vedligeholdelse af databasen. Den nye Windowsbaserede udgave hedder Databasehåndtereren. Den giver dig mulighed for at redigere kursdata, tilføje/fjerne objekter, indlægge emissioner, lukke børsdage m m. Det, der i Vikingen tidligere hed Nyheder, har skiftet navn til Informationsbrowser og viser aktuelle nyheder. Du har mulighed for at lave egne notater og føje til i teksten i de opdaterede nyheder. Modellerne er altså skrevet om til et nyt modelsprog. Det indebærer for dig som bruger, at vi har gennemgået alle modeller, omskrevet visse modeller og skrevet nye modeller, således at modellerne nu giver bedre købs- og salgssignaler. Vikingens opdateringsprogram WinUpd foretager nu automatisk de indstillinger, du behøver for at kunne opdatere kursdatabasen.

2

3 Hurtigmanual Vikingen 4.0 Denne hurtigmanual er tilpasset til dig, der ikke tidligere har anvendt Vikingen. Vi går her trinvis i gennem, hvordan du tilrettelægger analysearbejdet i Vikingen. Funktionerne, vi her gennemgår, er de mest grundlæggende og mest anvendelige i Vikingen. Hvis du vil lære dig mere om, hvad der findes i programmet, anbefaler vi hovedmanualen. For de fleste Vikingbrugere er de funktioner, som beskrives nedenfor fuldt tilstrækkelige til dit daglige analysearbejde. 1. Analyse i Vikingen 4.0 Når du starter Vikingen 4.0, vil følgende skærmbillede vises. Ved hjælp af dette arbejdsfelt kan du nu lave dine analyser i Vikingen. Bemærk at samtlige medfølgende arbejdsfelter er tilpasset til skærmopløsningen 800*600. Hvis du har en lavere skærmopløsning, kan resultatet blive, at de åbne vinduer ikke helt kan ses. For at korrigere dette klikker du på. Tilpas derefter arbejdsfeltet, så det ser ud som nedenfor. Vælg til sidst Filer Gem arbejdsfelt og klik OK. Delphi Economics AB 1

4 Vikingen 4.0 Kursgraf Hver stabel modsvarer en kursdag. Hvis du vil se kursen for en bestem dag klikker du med venstre museknap på en valgfri stabel i grafen. Kursen ses da længst nede på Statuslinjen. Periode = procentuel forandring siden årsskiftet. Seneste = procentuel forandring siden gårsdagen. Seneste = forandring i kroner siden gårsdagen. Tabeller Her finder du Børslisten og Informations browseren. I Informations browseren kan du se alle nyheder og selskabsbeskrivelser, og f.eks. markedskommentarer. 1.1 En almindelig analysedag Vælg aktie at analysere Når du vil lave en analyse på en bestemt aktie, så skal du fremtage aktielisten (Vælg Aktuelt Objekt). 1. Klik på knappen, så får du alle værdipapirer frem, der findes i Vikingens database. 2 Delphi Economics AB

5 Vikingen Skriv navnet på den aktie, du vil analysere. Længst nede i indtastningsfeltet kommer bogstaverne frem. Hvis du skriver forkert, kan du korrigere eventuelle fejlslag med tastaturets BACKSPACE-tast. Når du har valgt det aktuelle objekt, klikker du på OK. 3. Nu skifter samtlige vinduer til at vise den valgte aktie. Det aktuelle objekt vises i feltet for Aktuelt Objekt. Det her er en meget smidig måde at hurtigt gennemgå de aktier, som du er interesseret i. Første gang du starter Vikingen fremkommer et skærmlayout, der er et arbejdsfelt. Arbejdsfelter kan indeholde diagrammer, tabeller m m. du kan selv skabe arbejdsfelter. Når du har skabt et arbejdsfelt, som du er tilfreds med kan du gemme det, se manualen kapitel 2.13 for yderligere information. Delphi Economics AB 3

6 Vikingen 4.0 Arbejdsfeltet som åbnes ved start af Vikingen indeholder to modeler, som tilsammen er et udmærket grundlag for den daglige analyse. Det øverste diagram er et almindeligt kursdiagram, som med de to glidende gennemsnit er den bedste indikator for trende og trendbrud. Købs- og salgssignaler fremkommer, når de glidende gennemsnit skærer hinanden. Du har da fået signal om trendbrud. Kursdiagrammet viser som standard dagsdata, men vil du se trenderne på lidt længere sigt, klikker du på, hvilket giver dig ugedata. Vil du zoome ind og ud i diagrammet, anvender du plus (+) og minus (-) tasterne. Hvis du abonnerer på fundamentaldata, vil der, når selskaberne udsender kommunikeer m.m., på samme dag automatisk komme små flag/noter frem i kursdiagrammet. Nederst på flaget vil der stå, hvilken type af information, der er tale om (kommunike, regnskab mv.). Klik på informationen, for at åbne et vindue, der viser den fulde information. Hvis du vil fremtage et almindeligt kursdiagram uden at have noget andet vindue åbent, gør da følgende: 1. Klik på knappen, så lukkes samtlige vinduer. 2. Klik på knappen for at åbne analytikeren. Vælg Modeler i den venstre rude og markér derefter Kursgraf i den højre rude. Her kan du vælge mellem ca. 40 forskellige modeller. Alle modellerne har forskellige typer af funktioner. Bestemte modeller såsom Volatilitet og Parabolic er meget hurtige, d.v.s. at de giver mange signaler. Andre modeller f.eks. Kursgrafen med glidende gennemsnit er langsommere modeller med få signaler. Husk modellerne giver direkte købsog salgssignaler i diagrammerne: 3. Klik derefter på Aktiver. Grønne stabler = aktien ligger i køb. Røde stabler = aktien ligger i salg. 4 Delphi Economics AB

7 Vikingen 4.0 +/- benyttes til at zoome ind/ud Højre museknap bruges til at fremkalde indstillingerne F1 til modelforklaring Salgssignal Kjøpsignal Hvis du ønsker ekstra støtte i din analyse, har du modellen Parabolic, som er en god model, hvis du laver korte forretninger. En passende strategi kunne være at kombinere Parabolic-modellen med glidende gennemsnit. I en afhandling om teknisk aktieanalyse, som blev offentliggjort for nylig, kom man frem til, via en empirisk undersøgelse af modellerne RSI, Stochastic, Momentum og Kursgraf med glidende gennemsnit, at hvis man anvendte sig af modellerne og handlede efter de købs- og salgssignaler, som modellerne hade genereret, havde samtlige modeller med samtlige testede aktier givet større afkast end en strategi, under hvilken man i samme tidsperiode ligger i aktien. Den af de fire undersøgte modeller, som gav det bedste resultatet, var Momentum. Vil du lære dig mere om disse modeller, beskrives de sidst i denne hurtigmanual samt i manualen kapitel 3. Det anbefales at anvende 1-4 modeller i den daglige analyse, hvilket de fleste Vikingbrugere foretrækker. Du vil efterhånden blive god til at tolke disse modeller, hvilket er grundlaget for gode analyser. Benytter du for mange modeller, taber du overblikket pga. et for stort og broget beslutningsgrundlag. At benytte sig af nogle få modeller fungerer oftest bedst. Delphi Economics AB 5

8 Vikingen Gennemse en objektgruppe For at effektivisere analysen, anbefaler vi funktionen objektgrupper. Objektgrupper er grupper af aktier. I Vikingen ligger der et antal færdige objektgrupper. De begynder alle med Dk-, f.eks. Dk-bank som indeholder alle danske noterede banker. For at skabe en objektgruppe med de aktier, du ejer eller overvåger, se manualen kapitel 2.3. I arbejdsfeltet ved opstart er det objektgruppen Dk-alle som er aktiveret. Det står i ruden Objektgrupper på statuslinien. I feltet for aktuelt objekt på værktøjslinien ser du det første objekt på objektgruppen. Klik på pilene for at gå til næste objekt i objektgruppen. Alle åbne vindue skifter da til at vise dette objekt. Du bladrer let i gennem objektgruppen på denne måde. Dette er en meget smidig metode til hurtigt at gennemgå en gruppe af aktier. Hvis du f.eks. vil vælge en ny objektgruppe, Dk-bank, skal du gøre følgende: 1. Klik på knappen, dermed åbnes Analytikeren. Her finder du alle modeller, arbejdsfelter og objektgrupper, som findes i Vikingen. 2. Klik på Objektgrupper i den venstre ruden og markér Dkbank i den højre. Klik på OK. Nu er Dk-bank den aktive objektgruppe, hvilket også står på statuslinien. Du kan nu bladre i gennem listen som ovenfor. OBS! Vi anbefaler, at du skaber egne objektgrupper, hvilket effektiviserer og forenkler det daglige analysearbejde. Se i manualen kapitel 2.3 hvordan det gøres. Lav f.eks. følgende to objektgrupper: Porteføl, indeholdende de aktier, du ejer (Porteføl er en forkortelse for portefølje. Forkortelsen benyttes da systemet ikke kan behandle objektgruppe-navne på over 8 bogstaver). I den daglige analyse, gennemgår du denne objektgruppe for at se, om nogen af aktierne har fået salgssignal. 6 Delphi Economics AB

9 Vikingen 4.0 Kandidat, indeholdende de aktier, du overvåger. Denne gruppe går du i gennem for at se, om nogen af aktierne har fået købssignal. Husk at vedligeholde disse grupper. Se manualen kapitel Valg af arbejdsfelt Med valg af arbejdsfelt bestemmer du, hvordan Vikingens skærmbillede skal se ud. Det arbejdsfelt, du først får op i Vikingen hedder Start. Det er en godt arbejdsfelt at have som grundlag for den daglige analyse. I Vikingen findes der et antal andre færdige arbejdsfelter med færdigdesignede skærmbilleder, som du kan vælge i mellem. Husk, at et arbejdsfelt kan indeholde tabeller, tekstinformation, modeller m.m. For at lave egne arbejdsfelter, se manualen kapitel Åbn Analytikeren, klik på Arbejdsfelt og vælg D-analyse. TIPS! Vil du benytte andre modeller end dem der ligger i arbejdsfeltet, klikker du på Modeller, og får du mulighed for at bruge dem. TIPS! Ved at højre klikke i feltet Arbejdsfelt på Statuslinjen, kommer du direkte frem til dine forskellige arbejdsfelter. På samme måde når du dine objektgrupper, selvfølgelig ved klik i feltet Objektgrupper. Husk at du selv skal lave dine arbejdsfelter og objektgrupper. Når du gemmer dine objektgrupper og arbejdsfelter lægger de sig i Analytikeren sammen med dem som Delphi har konstrueret i forvejen. Delphi Economics AB 7

10 Vikingen 4.0 Tips! Benyt dig af 3-4 arbejdsfelter i kombination med objektgrupper, hvilket tilsammen indebærer hurtigt og enkelt analysearbejde. I slutningen af denne hurtigmanual går vi i gennem samtlige af Delphi s arbejdsfelter Automatiske udvalgskørsel For at du på en smidig og hurtig måde skal kunne fremtage nye kandidater til investering, anbefaler vi, at du foretager en udvalgskørsel på en hel objektgruppe, f.eks. Dk-bank, med multisignalmodellen Multimodel. Den indeholder 14 forskellige signalmodeller. Maks. antal købssignaler er 14 (-14 er maks. antal salgssignaler). Hvis en model ligger i køb=1, sælg=-1 eller neutral=0, ser du i listen. Disse værdier summeres derefter for alle 14 modeler og havner i kolonnen Signalsum i tabellen. Giver alle modeler købssignal bliver værdien 14. Generelt kan man sige at ligger antallet signaler på 5 eller over, så er det en købsværdig aktie. For at køre multimodellen på en objektgruppe gør du følgende: 1. Åben Analytikeren og aktivér en valgfri objektgruppe, f.eks. objektgruppen Dk-bank. 2. Vælg Modeller og markér Multimodel. Klik derefter på knappen Samlingstabel. Nu genereres en købs- og salgssignallista på alle bank aktier. Kørslen tager ca. 2 minutter, alt afhængig af din Pc ers kapacitet. Kolumnen Aktuel købsalder giver information om, hvor længe aktien har ligget i køb, ligesom kolonnen Aktuel salgsalder giver information om, hvor længe aktien har ligget i salg. Tredje kolonne viser, hvordan aktien har bevæget sig siden signal blev givet. Fjerde kolonne viser, hvor mange signaler aktien har netop nu. Alle aktier, som har fået et helt nyt signal har antal købs/salgssignaldage = 0. 8 Delphi Economics AB

11 Vikingen 4.0 Når du dobbeltklikker i kolonnehovedet sorteres tabellen automatisk efter de aktier der har fået flest signaler. Dobbeltklik på kolonnehovedet Signalsum. Tabellen sorteres nu efter de aktier, som har fået flest købssignaler. De aktier, som har 5 signaler eller mere, er særlig attraktive. Vil du få de aktier frem, der har fået nye købssignaler, skal du dobbeltklikke i kolonnehovedet Aktuel købsalder. Alle med 0 har helt nye købssignaler Autopiloter Vi anbefaler at du anvender dig af nedenstående autopiloter til din daglige analyse. I Analytikeren finder du en gruppe ved navn Autopiloter. Autopiloterne kan med fordel anvendes til den daglige analyse, for at lette og effektivisere. Delphi Economics AB 9

12 Vikingen 4.0 Følgende autopiloter indgår i Vikingen: D_signal - autopiloten fremtager sorterede købs- og salgssignallister på objektgrupperne Porteføl og Kandidat (se oven for afs ) vha. modellen Multimodel. D_indika - autopilot som vha. Multimodellen fremsorterer de aktier i objektgruppen Dk-alle som har fået flest antal købssignaler. D_aktobj - autopiloten kører Multimodellen på den aktuelle objektgruppe. Du vælger objektgruppe gennem at højreklikke inde i ruden Objektgruppe på Statuslinien og klikke på en vilkårlig objektgruppe i menuen. 1.2 Trin for trin 1. Opdatere databasen 2. Start autopiloten D_signal, for at se, om de aktier, du ejer og overvåger har fået nye købs- og salgssignaler. Alternativt kan du benytte dig af arbejdsfelt D_analyse. 3. Gå videre med de aktier, du ejer hhv. overvåger med passende arbejdsfelt. Til den kortsigtede investor anbefales arbejdsfelt D_kort og til den langsigtede D_lang. 4. Kør autopiloten D_indika, som fremtager særligt attraktive aktier på Dk-alle. 10 Delphi Economics AB

13 Vikingen Automatik Med Vikingen følger programmet PowerClock. Det er et timerprogram, som automatisk kan starte forskellige funktioner, f.eks. opdateringen, på et bestemt klokkeslet. Husk, at programmet PowerClock skal være aktivt for, at det kan ske automatisk. Bemærk også, at du skal have skabt to objektgrupper, Porteføl og Kandidat, for at en af de autopiloter, der startes af PowerClock, skal fungere. Gør følgende: 1. Start programmet PowerClock. Gå til Start Program Vikingen PowerClock. 2. Gå til File Open og vælg Update.pvc. 3. For at indstille på hvilket tidspunkt, du vil opdatere, skal du markere rækken Opdatering af Vikingen. Vælg derefter Task Edit. Her ser du hvornår næste opdatering vil ske. Hvis du vil lægge flere automatiseringer til, vælger du Tasks Add. Delphi Economics AB 11

14 Vikingen 4.0 Afkryds Enable this Task, hvis autopiloten skal være aktiv, d.v.s. starte på et bestemt tidspunkt. Tips! Klikker du på Launch, starter autopiloten. Her indstiller du hvilke tider opdateringen skal ske på. Ugedag 0-4 betyder at opdateringen sker alle ugens hverdage. Tid 17,18 og minut 30 betyder at opdateringen vil ske og Den opdatering, der sker 17:30 henter slutkurserne fra Københavns Fondsbørs. Hvis du har lagt 09 til vil der også ske en opdatering om morgenen klokken 9.30 forudsat at maskinen og PowerClock er aktiveret. 12 Delphi Economics AB

15 Vikingen 4.0 For at gemme ændringen vælger du File Save. Nu har du gemt ændringen. Den anden autopilot D_indika på objektgruppen Dk-alle starter kl.17:45. Delphi Economics AB 13

16 Vikingen Arbejdsfelter - beskrivelse De arbejdsfelter som indgår i Vikingen (du finder dem i Analytikeren) kan være gode at have som grundlag når du skal analysere. Først vælger du den objektgruppe, du vil analysere. Hvis du f.eks. er interesseret i at handle aktier med korte interval, er arbejdsfelt D_kort passende. Handler du mere langsigtet, eller vil du se, hvordan signalerne ser ud på lidt længere sigt er arbejdsfelt D_lang passende. Husk, at hvis du trykker på tasten F1, får du modelbeskrivelsen frem. D_lang Dette arbejdsfelt bygger på Coppock, RSI, Kursgraf og Multimodel baseret på ugedata. De fire modeller kan være velegnet som støtte, når ønsker at studere aktier på lidt længere sigt (3-6 måneder). 14 Delphi Economics AB

17 Vikingen 4.0 Undersøg først, hvordan trenden ser ud. Det ser du i kursdiagrammet med de to glidende gennemsnit. Coppock, som viser kursudviklingens acceleration hhv. deacceleration, giver information om, hvor stærk trenden er. Købssignaler i Coppock gives, når Coppockkurven er stigende. Salgssignaler gives, når Coppockkurven er faldende. Ligger aktien både godt hvad angår de glidende gennemsnit og Coppockmodellen er det en stærk indikation på, at aktien er købsværdig. Hvis du ønsker yderligere støtte i din beslutningstagen kan du studere RSI og Multimodel. RSI-modellen giver dig information om aktiens relative kursudvikling. RSI-kurven giver købssignaler, når RSI-kurven har passeret en bund og vender opad, salgssignaler når RSI-kurven har passeret en top og vender nedad. Stigende RSI-værdier indikerer styrke i aktien, faldende værdier indikerer svaghed. Hvis RSI-værdien er stigende, men ikke ligger ekstremt højt (100), er det positivt for aktien. Købssignaler genereres, hvis RSI ligger mellem 0-30 og vender opad. Salgssignaler genereres, hvis RSI ligger mellem , og kursen vender nedad. Den sidste model, Multimodel, er en kombination af 14 modeller. Hvis også denne model giver køb, kan det ses som en styrke for aktiens langsigtede trend. D-kort Delphi Economics AB 15

18 Vikingen 4.0 Dette arbejdsfelt egner sig for de aktører, som ønsker hurtige modeller at handle efter. Parabolic, DSI, Volatilitet og modellen To-objekt indgår i dette arbejdsfelt. Parabolic kan være egnet som grundlag for beslutningstagen. Parabolic er en meget hurtig model, som giver salgssignal i nærheden af et minimum og købssignal i nærheden af et maksimum. Modellen tillader små kursfald efter køb, men kraven til kurstilvækst bliver strengere. For at få indikation om et trendbrud, kan modellen Volatilitet være en egnet indikator. Volatilitetsmodellen måler kursforandringerne i en given periode. Hvis volatiliteten (kursbevægelserne) ligger lavt og vender opad, kan det tolkes som et trendbrud i aktien. Volatilitetsmodellen er ofte den indikator, som først giver signal. DSI og To-objekt kan ses som komplementerende modeller. DSI (Delphi Styrkeindikator) giver information om styrken i aktiens kursudvikling. Når DSI-kurven begynder at vende opad, indikerer det styrke i aktien. To-objekt er en ekstra støtte. Modellen sammenligner aktiens relative kursudvikling med KFX-Indekset. Hvis aktien har udviklet sig bedre end KFX-Indekset, giver det ekstra styrke for aktien. Et tips er, at også studere volumeændringer. Hvis volumen stiger samtidig med, at kursen stiger, er det et positivt signal for aktien. D_analyse 16 Delphi Economics AB

19 Vikingen 4.0 D_analyse er en arbejdsfelt, der baseres på Stochastic, Momentum og RSI. Grundmodellen i dette arbejdsfelt er Stochastic. Stochasticmodellen er konstrueret efter antagelsen, at når kursopgangen begynder at nærme sig sin afslutning, er det sædvanligt, at slutkursen ligger nærmere mindstekursen end højestekursen. Signaler gives, når stochastic- og slowstochastickurven skærer hinanden i intervallet (købssignaler) og (salgssignaler). I dette arbejdsfelt er Stochasticmodellen den hurtigste model. Hvis Stochastic har givet signal, kan du vente med at købe til at også Momentum og RSI har fået en opadgående retning. RSI og Momentum bliver her de bekræftende modeller. Delphi Economics AB 17

20 Vikingen Modelbeskrivelser og nogle tips med på vejen Inden du starter analysearbejdet. Klart definerede mål gør alt løbende analysearbejde enklere og giver tydeligere resultat. Den tid du lægger i at opstille mål, er godt anvendt. Alle har en individuel investeringsprofil - jo mere gennemtænkt den er, og jo bedre tilpasset den er til det definerede mål, desto bedre vil resultatet blive. Stil derfor dig selv følgende spørgsmål: 1. Vil jeg handle hver dag, et par gange om ugen eller et par gange om måneden? 2. Hvad er formålet med investeringen? Søger jeg langsigtet vækst, eller forsøger jeg at tjene hurtige penge? 3. Hvor stor afkast forventer jeg og på hvor lang tid? Hvis en aktie ikke går som forventet, hvad har jeg da for strategi - beholde eller sælge? 4.1 Valg af analysemodeller Anbefaling 1: langsigtede investeringer Til den langsigtede investor passer arbejdsfelt D_lang aldeles udmærket for at få indikation om de længere trendomslag. Som grundlag anbefales kursdiagrammet i dette arbejdsfelt. Det giver information om de lange trende. Hvis de længere trende ser gode ud, men du har brug for hjælp til at time købet, kan du benytte dig af arbejdsfelt D_kort, for at se, hvordan trenden ser ud på kort sigt. Anbefaling 2: Kortsigtede investeringer Hvis du handler på kort sigt, kan du benytte dig af arbejdsfelt D_kort. Som grundlag anvendes her kursdiagram med glidende gennemsnit. Her er gennemsnittene indstillet, så de giver hurtige signaler. Som støtte kan du med fordel benytte dig af RSI og Momentum, som giver indikation på den nuværende kursstyrke i aktien. 18 Delphi Economics AB

21 Vikingen 4.0 Anbefaling 3: Finde nye købskandidater For at finde nye købskandidater anbefaler vi dig at anvende modellen Multimodel. Den summerer 14 modeler til én model. Du får en signalsum, som kan sorteres. Ligger signalsummen højt, tyder det på, at aktien er begyndt at røre på sig. En grænse for om aktien er købsværdig eller ej kan sættes ved 5 signaler eller mere. Anvend denne model på eksempelvis objektgruppen Dk-alle. Det er en meget god metode til at samle nye købskandidater, som du ellers ikke ville bemærke. Tips! Du kan også benytte autopiloten D_indika til automatisk at fremtage ovenstående liste. 4.2 Modeller RSI RSI-indeks beskriver styrken og svagheden i en akties kursudvikling, men ikke udviklingen for et objekt sammenlignet med et andet. RSI måler i stedet den absolutte styrke og svaghed for den enkelte aktie. I RSI-indeks divideres summen af opgangene og summen af nedgangene for et objekt i et antal dage. Denne sum skaber siden hen RSI-indekset. RSI-indekset går fra 0 til 100. Hvis RSI er 100, er aktien steget i gennem hele målingsperioden (normalt 14 dage). Hvis RSI ligger på 50, kan det betragtes som et mellemniveau. Tolkning Stigende RSI-værdier indikerer styrke, faldende RSI-værdier indikerer svaghed. Høje værdier indikerer overkøbte niveauer (altså risiko for nedgang). Som indikationsniveau for om aktien er overkøbt sættes normalt 70 og over, for oversolgt 30 og under. Et købssignal indtræffer, når RSI-værdien nede fra stiger over 30. Delphi Economics AB 19

22 Vikingen 4.0 Momentum Momentum måler acceleration og retardation for at udregne den underliggende styrke i en kursforandring (trend). Metoden måler udelukkende slutkurser. Kurven ligner RSI og tolkes på lignende måde.. Momentumværdien beregnes som kursforandringen i en tidsperiode, dvs. forskellen mellem dagens slutkurs og slutkursen X dage tilbage (oftest 10 eller 13 dage). Tolkning Momentumkurven kan anvendes som en indikator på styrke hhv. svaghed i kursen. Stigende positive værdier indikerer øget styrke, faldende positive værdier indikerer fortsat men mindsket styrke. Når momentumkurven skifter fra negativ til positiv værdi, er det en positiv indikation og modsat. Stochastic Den her modellen ser på forholdet mellem højeste, laveste og sidste kurs. Når en opadgående trend når sin afslutningen, er det normalt at slutkursen ligger nærmere den laveste kurs end den højeste. Det modsatte gælder for en nedadgående trend. Denne model passer godt til handel på kort sigt. Tolkning Signalerne indtræffer når Stochastickurverne S&D skærer hinanden. En tommelfingerregel er, at en skæring skal indtræffe mellem for, at det skal være et salgssignal og mellem for, at det skal være et købssignal. Coppock-indikatoren Coppockmodellen viser prisudviklingens acceleration og retardation. Den giver også en indikation på forandringer af den lange trend. Denne model passer derfor godt til Analyse på lidt længere sigt. Tolkning Når Coppockkurven passer et minimum og vender opad, indikerer det en styrke i aktien. Salgssignaler gives, når Coppockkurven passerer et maksimum. 20 Delphi Economics AB

23 Vikingen Program til analyse af de finansielle markeder. Version 4.01 til Windows.

24 De gamle grækere spurgte oraklet i Delfi om fremtiden. I dag får du hjælp af VIKINGEN fra DELPHI til at tolke markedernes signaler og tage korrekte beslutninger. Den første Viking blev skabt i Vikingen blev skabt af Erland og Per Holmlund. Vikingen er skrevet og udviklet i Borland C++ af Delphi IT. Øvrige produkter i Delphi s Viking familie er: ProfitHunter, AktieLodsen, Power Clock og PowerChart. Vikingen, AktieLodsen,PowerClock og PowerChart er registerede varemærker tilhørende Delphi Economics AB. ProfitHunter er et registeret varemærke tilhørende Accession Utveckling AB. Windows og Excel er registerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Dette er VIKINGEN 4.01 til Windows. Hvis du har bemærkninger om eller spørgsmål til manualen, lad os da få det at vide, så vi dels kan forbedre manualen ved næste oplag og dels forsøge at hjælpe dig.

25 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Vikingen Dit værktøj til finansiel analyse Symboler og skrivemåder Menuer og kommandoer At vælge funktion i et dialogvindue At anvende hjælp Ordliste i Vikingen Teknisk Analyse Det aktuelle objekt Vælg aktuelt objekt Skab en objektgruppe Vælg objektgruppe Filter Analytikeren Diagram Diagrammets hurtigmenu Diagramværktøj Overvågningslinjer Modeltabel Børslisten Arbejdsfelter Lad en Autopilot køre Vikingen! Gevinsttest Modeller Modellerne og deres anvendelsesområde Signalmodeller Udvalgsmodeller Enkel Brugermodel Modelindstillinger Modelbeskrivelser Fundamental Analyse Indledning Hvilken information kan findes i Vikingen? Nøgletal Indstillinger Standardtabeller Tabeller til tidsserieanalyse af forskellige selskaber

26 4.7 Egne tabeller Information Informationsbrowseren Udskriv Udskrift Vikingen Post Vikingen Post Systemindstillinger Systemindstillinger Opdatering - WinUpd Indledning Indstillinger Start opdateringen Databasehåndteren Start databasehåndtereren Objekt Objektgrupper Kursdata Information Indstillinger Litteraturtips

27 Indledning Vikingen Dit værktøj til finansiel analyse Vikingen version 4.0 er et program til finansiel analyse. Det kan anvendes til aktier, renter, valutaer, optioner og råvarer. Med Vikingen kan du analysere og lave prognoser for de finansielle markeder. Disse prognosers historiske værdi kan du selv teste. Vikingen indeholder dels mange velkendte tekniske modeller, som f. eks. Kursgraf, RSI og Point&Figure, hvis udvalg gør det muligt at rangordne efter flere kriterier. Du kan anvende disse modeller og udvalg, på de objekter som interesserer dig. Du kan teste dine strategier på enkelte objekter, for på den måde at få den ønskede kendskab til deres økonomiske værdi. Du kan også sortere købs- og salgssignaler ud, ved hjælp af de strategier og modeller som har vist sig at være fremgangsrige. Denne manual skal ikke fungere som en lærebog i teknisk- og fundamentalanalyse, men er derimod udarbejdet med henblik på at lære dig at arbejde med Vikingen så effektivt som muligt. Vi hævder ikke at Vikingen kan tage beslutninger for dig, men programmet kan give dig mulighed for systematisk at teste og vurdere forskellige kombinationer af tekniske og fundamentale køb- og salgsstrategier. Med det rette beslutninggrundlag er det vores håb, at du vil kunne øge afkastet på dine finansielle placeringer Om manualen Manualen til Vikingen er skrevet til den fulde programversion. Tekst og billeder i manualen er sammenfattet udfra den komplette version af Vikingen. Vikingen kan købes med eller uden visse delmoduler. Det indebærer at den, som ikke har alle delmoduler, heller ikke har adgang til alle funktioner som beskrives i manualen. Kontakt Delphis sælgere for mere information om de forskellige varianter af Vikingen. Manualen Delphi Economics AB 1

28 Indledning Vikingen 4.0 indeholder den information du behøver for at arbejde med programmet. Hvis du har spørgsmål til Vikingen skal du i første omgang søge svaret i manualen eller benytte dig af funktionen Hjælp. Du finder Hjælp ved klik på F1-tangenten og derefter vælger du hvilken type af hjælp du vil have. Mere information om hvordan du skal anvende hjælpfunktionen får du længere fremme i manualen. Hvis du ikke kan få svar på dine spørgsmål i manualen kontakter du Delphi Economics på telefon: , som vil henvise til supportafdelingen. Har du adgang til internet, rådes du til først og fremmest at gå ind på Delphi Economics hjemmeside: hvor svar på de mest almindelige spørgsmål kan findes. Du kan også kontakte supportafdelingen per Når du ringer eller skriver bør du altid angive følgende: 1. Hvilket program og hvilken programversion, du arbejder med. 2. Hvilken type hardware du arbejder med samt en beskrivelse af, hvad der er sket, og hvad du foretog dig, da problemet opstod. 3. Præcis ordgengivelse eller kodeangivelse på eventuelle fejlmeddelelser, som er kommet frem på skærmen. 1.2 Symboler og skrivemåder I denne manual anvender vi visse gennemgående symboler og skrivemåder: Tastaturet 1. Alle tastenavne skrives med versaler, og visse af dem forkortes altid, bl.a. ESC (ESCAPE). 2. Tangenter anvendes ofte i kombinationer eller i sekvenser. Hvis der f.eks. står (CTRL+O) indebærer det, at du skal holde CONTROL nede samtidigt med, at du trykker på tasten O. Kommandoen (ALT, A, Ø) indebærer, at du skal trykke på og derefter slippe tasterne i rækkefølge. Tryk først på ALT-tasten og derefter på A og Ø. 2 Delphi Economics AB

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Side 1 af 7 Signallisten skifter fra storm til ustadigt. Tre nye køb-signaler på listen 3. februar 2012 - Af Jesper Lund, direktør for Delfin Invest Aktiebarometeret stiger til 40. Det øger muligheden

Læs mere

Arbejd videre med statistik

Arbejd videre med statistik Danmarks Statistik databanker@dst.dk Arbejd videre med statistik Vejledning i PC-AXIS og Statistikbanken Danmarks Statistik juni 2003 1 www.dst.dk www.statistikbanken.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 1 Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 Hvad er en database? En database er en samling data, som er organiseret på en systematisk måde og er tilgængelig i digital form. Med andre ord er det en slags elektronisk

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

Som regel kan alle Apps ikke vises på en side du kan derfor skyde frem og tilbage på skyderen. For at se alle dine Apps - klik på den nedadvendende

Som regel kan alle Apps ikke vises på en side du kan derfor skyde frem og tilbage på skyderen. For at se alle dine Apps - klik på den nedadvendende Som regel kan alle Apps ikke vises på en side du kan derfor skyde frem og tilbage på skyderen. For at se alle dine Apps - klik på den nedadvendende pil (gælder kun i Windows 8,1) 1 Siden Apps. Ved at klikke

Læs mere

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag SPAM-mails Køber varer via spam-mails Læser spam-mails Modtager over 40 spam-mails pr. dag Modtager spam hver dag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010 Datapræsentation: lav flotte

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

Point&Figure af Peter Konner

Point&Figure af Peter Konner Point&Figure af Peter Konner Herunder har jeg forsøgt at lave en grundlæggende beskrivelse af teorien omkring Point&Figure-metoden. For yderligere information henvises til litteraturlisten sidst i artiklen.

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

principperne er de samme. På de næste sider tager vi udgangspunkt i Rockwools B-aktie.

principperne er de samme. På de næste sider tager vi udgangspunkt i Rockwools B-aktie. Ingen analysemetoder er skudsikre, og alle aktieanalytikere tager fejl af og til. Det afgørende er at have ret i over 50 procent af analyserne, og at tabene gennemsnitligt er mindre end gevinsterne. Min

Læs mere

Vejledning i brug af Kommunen på kort

Vejledning i brug af Kommunen på kort Vejledning i brug af Kommunen på kort Indhold Adgang til Kommunen på kort... 2 Kortvindue og infolinje... 2 Målforhold... 2 Zoom... 3 Signaturforklaring... 3 Værktøjslinjen den øverste sorte del... 3 Navn...

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice. AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice

AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice. AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. LibreOffice Calc...2 2.1. Vi lægger et simpelt budget i Calc...2 2.2. Afslutning...12 3. Brevfletning...12 3.1.

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Introduktion. Installation. En kort oversigt

Introduktion. Installation. En kort oversigt Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Installation...2 En kort oversigt...2 Biblioteksoversigt...3 Liste over mapper...3 Miniatureportrætter...4 Flytte et billede...4 Slette et billede...4 Det nederste

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

REDIGERING AF REGNEARK

REDIGERING AF REGNEARK REDIGERING AF REGNEARK De to første artikler af dette lille "grundkursus" i Excel, nemlig "How to do it" 8 og 9 har været forholdsvis versionsuafhængige, idet de har handlet om ting, som er helt ens i

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

PowerPoint 2007. Indhold UNI C

PowerPoint 2007. Indhold UNI C PowerPoint 2007 Indhold Kom i gang med PowerPoint... 3 Hvad er en præsentation?... 3 Faner og bånd... 3 Visning og valg af funktioner... 4 Ny præsentation... 5 Visninger... 6 Normalvisning... 6 Diassortering...

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Kursusmappen Kommuniker: Gennem Valg Øvelser Mikro Værkstedet Indhold Indhold... 2 Start Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 1 Åbn Kommuniker: Gennem Valg... 3 Øvelse 2 Åbn en aktivitet... 4 Øvelse 3 Udskrivnings-ikon

Læs mere

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. Betjeningsvejledning Micro Temp. Datalogger. Side 1. Micro Temp. er en 1 kanals temperatur datalogger, der leveres i et vandtæt rustfrit kabinet,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... Indledning KAPITEL ET... Kom videre med Excel Flyt markering efter Enter... 8 Undgå redigering direkte i cellen... 9 Markering ved hjælp af tastaturet... 10 Gå til en

Læs mere

Genvejstaster eller museskade?

Genvejstaster eller museskade? Genvejstaster eller museskade? Hop fra ordrehoved til ordrelinjer eller fra finanskladdelinje til momsgruppe med genvejstaste! I forbindelse med skift af økonomisystem fra et DOS-baseret økonomisystem

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau)

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Matematik i WordMat En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Beregning... 4 3. Beregning med brøker...

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Start af nyt schematic projekt i Quartus II

Start af nyt schematic projekt i Quartus II Start af nyt schematic projekt i Quartus II Det følgende er ikke fremstillet som en brugsanvisning der gennemgår alle de muligheder der er omkring oprettelse af et Schematic projekt i Quartus II men kun

Læs mere

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering I det efterfølgende gennemgås de tre standard afgrænsnings-/filtrerings metoder i Prisme Klient: Avanceret filter Er den overordnede

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

SecureAware Workflow TNG

SecureAware Workflow TNG SecureAware Workflow TNG Manualen beskriver brugen af SecureAware version 4.5.0 og senere versioner Dokument opdateret: januar 2014 Om dette dokument Dette dokument beskriver brugen af Workflow TNG i SecureAware

Læs mere

Sådan opretter du en backup

Sådan opretter du en backup Excovery Guide Varighed: ca. 15 min Denne guide gennemgår hvordan du opretter en backup med Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen, og undervejs introducere dig for de grundlæggende indstillingsmulighed.

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac)

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac) Brugervejledning ClaroRead (Mac) Indholdsfortegnelse HVAD ER CLAROREAD?... 3 DOWNLOAD OG INSTALLATION... 3 DOWNLOAD AF STEMMER... 4 CLAROREAD- VÆRKTØJSLINJE... 6 AFSPIL... 6 STOP... 6 GEM TEKST SOM LYDFIL...

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede at dias ligger på hjemmesiden, så I kan se dem igen hjemme. Peter har ordet Blev vi færdige med vinduerne?? Øvelse tastatur og mus vi ikke kunne sidste gang får I som hjemmeopgave

Læs mere

Introduktion til MatLab Matematisk Modellering af Dynamiske Modeller ved Kasper Bjering Jensen, RUC, februar 2010

Introduktion til MatLab Matematisk Modellering af Dynamiske Modeller ved Kasper Bjering Jensen, RUC, februar 2010 Introduktion til MatLab Matematisk Modellering af Dynamiske Modeller ved Kasper Bjering Jensen, RUC, februar 2010 Computere er uvurderlige redskaber for personer der ønsker at arbejde med matematiske modeller

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL

HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL HURTIGT REGISTRERINGS EKSEMPEL Her kan du selv prøve at udføre en hurtig registrering med. Du kan endvidere afprøve programmets søgeog beregnings funktioner. AVANCEREDE FUNKTIONER DISSE EKSEMPLER DÆKKER

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Mark Online

Kom godt i gang med DLBR Mark Online Kom godt i gang med DLBR Mark Online DLBR Mark Online indeholder Markplan og Dyrkningsjournal. Markplan bruger du til at du oprette og redigere i bedriftens markplan, mens du bruger dyrkningsjournalen

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

Booking system. Instruktion til bookingsystem

Booking system. Instruktion til bookingsystem Booking system Instruktion til bookingsystem Her er beskrevet trin for trin, hvordan bookingsystemet skal betjenes. Systemet er opdelt i to dele en kundedel og en administrationsdel. 4-2-2015 1 Indledning

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Sådan opretter du en elektronisk aflevering

Sådan opretter du en elektronisk aflevering Sådan arbejder du med opgaver i Gradebook/karakterbog Denne vejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af hvordan du bruger gradebook/karakterbogen når du vil arbejde med opgaver og give karakterer

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Gadwin PrintScreen Version 3,5

Gadwin PrintScreen Version 3,5 Side 1 af 6 Gadwin PrintScreen Version 3,5 Indhold: Introduktion...1 Properties (indstillinger)...2 Preferences...2 Source...3 Destination....3 Image...4 About...4 Brug af programmet...5 Introduktion Når

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper.

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. Villy Andersen Frederiksberg den 8. september 2014. Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. For at få samling på nogle af de tidligere udsendte beskrivelser og vejledninger om Brothers Keeper (BK)

Læs mere

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU 7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU,QGKROGVIRUWHJQHOVH BROWSEREN - DE VIGTIGSTE FUNKTIONER OG BEGREBER.... 2 TILPAS BROWSEREN... 3 GÅ DIREKTE TIL EN KENDT ADRESSE... 5 LAV ET BOGMÆRKE... 6 ORGANISÉR DINE

Læs mere

Excel-1: kom godt i gang!!

Excel-1: kom godt i gang!! Excel-1: kom godt i gang!! Microsoft Excel er et såkaldt regneark, som selvfølgelig bliver brugt mest til noget med tal men man kan også arbejde med tekst i programmet. Excel minder på mange områder om

Læs mere

Fra Blåt Medlem til Open Office regneark.

Fra Blåt Medlem til Open Office regneark. Fra Blåt Medlem til Open Office regneark. Kopi fra Blåt Medlem til Open Office regneark 1 Eksport fra Blåt Medlem til Open Office regneark 2 Hvad kan du bruge det til 4 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES

1 IKON BETEGNELSE INDLAGT SKAL TILFØJES Projekter Et Projekt, består af alle de ingredienser, der er samlet sammen til et bestemt design. Til en samplerquilt, kan man f.eks gemme alle de forskellige blokke man har tænkt sig at bruge. Emnerne

Læs mere

Skriv med CD-ORD 8. Ordbogen.com

Skriv med CD-ORD 8. Ordbogen.com Ordbogen.com Skolerne i Furesø abonnerer på Ordbogen.com. Det er et online ordbogsprogram der lægger sig ind øverst i skærmbilledet. Det forsvinder igen, men efterlader en grå linie som kan aktivere programmet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning System krav side 1

Indholdsfortegnelse. Indledning System krav side 1 Indholdsfortegnelse Indledning System krav side 1 Brugerflade Hovedvindue side 2 Sprog side 2 Funktionsknapper side 2 Programmér kort side 3 Rapport side 4 Program menu Comport, login side 5 Rev.1.1 2014

Læs mere

Signallisten: William Demant på salgslisten 7. december 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest

Signallisten: William Demant på salgslisten 7. december 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest Side 1 af 9 Signallisten: William Demant på salgslisten 7. december 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest William Demant går i salg og sender barometerstanden fra 95 til nu 90 procent. I tråd med det nye

Læs mere

Modtag købte materialer. Maj 2012

Modtag købte materialer. Maj 2012 Modtag købte materialer Maj 2012 Indhold Modtag købte materialer... 1 Indhold... 2 Modtag købte materialer... 3 Start af Modtag købte materialer... 3 Skanning af stregkoder... 4 Registrering af modtaget

Læs mere

PowerPoint Intro 2010 Segment - en del af dit netværk

PowerPoint Intro 2010 Segment - en del af dit netværk PowerPoint Intro 2010 7 Arbejde med objekter Formål Udover at arbejde med almindelig tekst og punktopstillinger, kan du i PowerPoint indsætte diverse objekter. Med objekter menes der fx; billeder, figurer,

Læs mere

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE z x y z=exp( x^2 0.5y^2) CAS er en fællesbetegnelse for matematikprogrammer, som foruden numeriske beregninger også kan regne med symboler og formler. Det betyder: Computer

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008

Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008 Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008 I denne note skal vi behandle data fra CD-rommen Samfundsstatistik 2008, som indeholder en mængde data, som er relevant i samfundsfag. Vi skal specielt analysere

Læs mere

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk.

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Stifinder Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Den bruges også til at Oprette, Slette, Flytte og Omdøbe, samt sortere i dem. Den traditionelle

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 for begyndere første trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Kapitel 13 Arbejde med Typografier:

Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Kom i gang med Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Introduktion til Typografier OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Hold kontakten med dit netværk!

Hold kontakten med dit netværk! Hold kontakten med dit netværk! - Outlook er dit netværksprogram Outlook er mere end blot et mailprogram Du kan bruge Outlook til meget mere end blot at sende og modtage mails med. Eksempelvis, så er Outlook

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere