Forflytningsguide. Til ansatte i bo- og servicetilbud for borgere med funktionsnedsættelser og elever og studerende på uddannelserne inden for området

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forflytningsguide. Til ansatte i bo- og servicetilbud for borgere med funktionsnedsættelser og elever og studerende på uddannelserne inden for området"

Transkript

1 Forflytningsguide Til ansatte i bo- og servicetilbud for borgere med funktionsnedsættelser og elever og studerende på uddannelserne inden for området Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer

2 Indhold Skab rammer for god forflytning side 3 Følg de syv gyldne regler side 4 Brug hjælpemidler side 6 Pluk forflytningsblomsten side 8 Du skal have plads side 10 Se på de typiske situationer side 12 Find din rolle og kend de andres side 14 Indledning God forflytningsteknik forebygger nedslidning og forhindrer arbejdsulykker, men teknikken hjælper kun, hvis du bruger den i dagligdagen. Denne guide er en kort gennemgang af de vigtigste elementer i god forflytning og forudsætningerne for at kunne bruge dem. Du kan læse meget mere på hjemmesiden forflyt.dk. Udgivet af Studiestræde 3, 3. sal 1455 København K juni 2011 Faglig konsulent: Marianne Storm, Arbejdsmiljøsekretariatet Produceret af Periskop: Søren Svith, tekst Johnny Kühn, grafisk design Thomas Søndergaard, foto ISBN: Varenr. :

3 Skab rammer for god forflytning Skab rammer for god forflytning I skal vurdere: Borgeren: Evne til kommunikation, funktionsnedsættelser, borgerens oplevelse af situationen, motivation, vægt m.m. Belastningen: Arbejdsstillinger, tyngde. Arbejdsstedet: Indretningen, pladsforhold, transportveje m.m. I skal dosere: Hjælp fra andre. Hjælpemidler. Assistance til borgeren, f.eks. fysisk støtte eller verbal støtte. I skal planlægge: Skab plads, flyt rundt på tingene så arbejdspladsen bliver hensigtsmæssig. Skaf de nødvendige hjælpemidler. Sørg for, at alle, som skal deltage i forflytningen, er til stede. 3

4 Følg de syv gyldne regler 1. Udnyt borgerens ressourcer Få borgeren til selv at hjælpe med, hvis det er muligt. Prøv sammen at afklare, hvad borgeren kan gøre selv, og hvad der skal hjælp til. Jo mere borgeren kan gøre selv, desto større bliver følelsen af kontrol og selvværd, og desto mindre bliver den fysiske belastning af dig. 2. Brug hjælpemidler Efter behov skal du bruge glidestykker, vendelagner m.v. til at mindske belastningen ved forflytning og til at nedsætte gnidningsmodstand mellem underlaget og borgeren. Når de simple hjælpemidler ikke slår til, skal du og dine kolleger bruge større hjælpemidler f.eks. mobile eller loftsmonterede personløftere. 3. Rul, træk og skub undgå løft Forflyt i stedet for at løfte. Du skal trække, rulle, støtte og skubbe borgeren. 5. Pas på pludselige hændelser Mange arbejdsskader opstår, når der sker noget uforudset: Pludselige fald, en borger der glider, gør uventet modstand eller mister balancen. Du kan ikke afværge alle uforudsete hændelser, men forberedelse, rigtige hjælpemidler og omhu under forflytningen kan mindske antallet af uheld. 6. Bed om hjælp Bed altid om hjælp, hvis du er i tvivl eller usikker på en forflytning. Få hjælp fra en kollega eller fra forflytningsvejlederen, hvis I har en på jeres arbejdsplads. 7. Tænk kreativt! Et stiklagen kan eksempelvis bruges som glidestykke i en nødsituation. 4. Bliv enige om, hvad der skal gøres Den af jer, der kender borgeren bedst, skal styre forflytningen. Det er vigtigt, at både I og borgeren ved, hvad I hver især vil gøre og skal bidrage med. 4

5 Kend de fem benspænd Vær især opmærksom på: Svært overvægtige borgere Svært overvægtige borgere kræver en særlig forflytningsteknik, som du skal uddannes i. Ofte vil der også være brug for særlige hjælpemidler, flere hjælpere og ekstra plads. Gravide medarbejdere Tunge løft giver risiko for abort og for tidlig fødsel. Derfor bør gravide ikke foretage manuelle forflytninger. De kan ofte gennemføre forflytninger med lifte eller andre hjælpemidler, men arbejdet skal tilrettelægges, så det tager hensyn til den gravides særlige behov for bl.a. plads og hvile. Læs mere på forflyt.dk Svært overvægtige E-læringsmodul Vær opmærksom på, hvad der kan spænde ben for den gode forflytning: Vaner: Det kræver en vedholdende indsats at ændre holdninger og indgroede vaner, og både den enkelte og arbejdspladsen som helhed skal tage ansvar for det. Travlhed og stress: Hvis du arbejder under stort pres i det daglige, vil du være tilbøjelig til fx selv at foretage en forflytning i stedet for at vente på en kollega. Dilemmaer: Du kan opleve, at hensynet til borgeren vejer tungere i den konkrete situation end hensynet til eget arbejdsmiljø. Usikkerhed: Virkeligheden er aldrig helt så enkel som på forflytningskurset. Borgerens tilstand: Hvis f.eks. demens forhindrer borgeren i at se formålet med det, hjælperen gør, og han derfor er passiv eller ligefrem kæmper imod. 5

6 Brug hjælpemidler Hjælpemidler er et af de vigtigste redskaber til at undgå ryglidelser og andre skader, når du arbejder med forflytning. Al forskning viser, at hjælpemidler nedsætter rygbelastningen væsentligt. Der er de seneste år kommet mange nye tekniske hjælpemidler til, som både tilgodeser dig og dine kolleger og den borger, der skal forflyttes Der er altid en løsning Det kan være simpelt nok at vælge og at bruge et glidestykke eller et vendelagen. Men ofte er forflytningssituationer meget komplekse. Så skal I lave en grundig analyse af den enkelte borgers behov, indretning, pladsforhold og andre faktorer. Og først derefter kan I finde de rette hjælpemidler. Tal med din forflytningsvejleder, arbejdsmiljørepræsentant, terapeut eller leder, hvis du står over for en kompleks forflytning. Der er altid en løsning på problemet. Fordele ved at bruge hjælpemidler Du gør i nogle tilfælde borgeren mere selvhjulpen. Du skåner dig selv og dine kolleger for unødige belastninger. Fire hovedtyper Personløftere: Mobile løftere med løftesejl, stålifte og løftevogne. Stationære løftere monteret på væg og/eller loft eller monteret ved badekar/bassin. Overflytningshjælpemidler: Glidebrætter, glidestykker, glidepuder, glidelagner, glidemadrasser, drejetårne, overflytningsplatforme, løftepuder og -stropper Vendehjælpemidler: Motoriserede vendelagner, vendelagner til brug sammen med personløfter, glide- og vendelagner Andre hjælpemidler: Indstillelige senge, toilet- og badeudstyr, højdeindstillelige hvilestole, støttegreb, sengebånd m.v. 6

7 Hav klare regler for brug af hjælpemidler Det er vigtigt, at der er klare regler for, hvordan I skal bruge hjælpemidler, og at alle medarbejdere kender reglerne. En hovedregel er, at når I har købt og installeret et hjælpemiddel, så SKAL det også bruges. plads til at bruge dem: Brede senge skal kunne gå gennem dørene, ekstra stærke lifte kræver mere plads omkring sengen. Kør kun med de tomme hjælpemidler, og vær opmærksom på, at også det er pladskrævende. Både personale, borgeren selv og evt. pårørende skal instrueres i de forskellige måder, hjælpemidlet kan bruges. Hjælpemidler erstatter ikke de generelle anbefalinger for, hvordan I skal udføre arbejdet. Nogle arbejdssteder har en forflytningspolitik, der foreskriver, at man altid skal være mindst to ved brug af personløfter, mens andre tillader at én person kan udføre arbejdet, hvis det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Hjælpemidler til svært overvægtige Svært overvægtige borgere kræver ofte særlige hjælpemidler, som er godkendt til en stor belastning. Vær opmærksom på, at der skal være Læs mere på forflyt.dk Lifte»» Overflytningshjælpemidler og glidestykker Vendehjælpemidler Andre hjælpemidler Transporthjælpemidler Ny teknologi Svært overvægtige 7

8 Pluk forflytningsblomsten Samarbejde & kommunikation Holdning til sundhed og faglighed Viden & uddannelse Fysiske rammer DEN GODE FORFLYTNING Ledelse & støtte Arbejdsorganisering & tilrettelægning Mål og retningslinjer for forflytning Hjælpemidler Forflytningsblomsten er et redskab til dialog om forflytning. Den har otte blade, et for hvert af de områder, der især har betydning for arbejdspladsens forflytningspraksis. I kan fx bruge den som udgangspunkt for et personalemøde eller temamøde, hvor I taler om, hvordan I forflytter. Jeres leder eller en konsulent fra udviklings- eller arbejdsmiljøafdelingen kan lede mødet. Se på kulturen Forflytning handler også om samarbejde og om at støtte de fælles beslutninger om forflytninger. Måske skal I arbejde med at ændre holdninger og bryde vaner og rutiner, hvis I vil forbedre jeres måde at forflytte på. I skal med andre ord se på kulturen på jeres arbejdsplads, og hvad der fremmer eller hæmmer en god forflytningspraksis. Kulturændringer sker ikke fra den ene dag til den anden og kræver, at alle på arbejdspladsen bidrager. Lederen har en særlig rolle som kulturskaber og rollemodel. 8

9 Holdninger til sundhed og faglighed Dilemmaer mellem hensynet til borgeren og hensynet til personalets helbred er velkendt. Hvis holdningen er, at det er synd for borgeren at bruge hjælpemidler, kan det være udtryk for en udpræget omsorgskultur og at de ansattes helbred ikke er prioriteret. Viden & uddannelse Mange efterspørger genopfriskningskurser og vejledning i den konkrete forflytningssituation fra særlige ressourcepersoner, fx forflytningsvejledere. Jeres evne til at dele viden har også betydning for forflytningspraksis. Fysiske rammer Gode pladsforhold og ryddelighed er en forudsætning for, at I kan bruge hjælpemidler. Se også side Hjælpemidler Hjælpemidlerne skal være let tilgængelige, lette at anvende og I skal være instrueret i at bruge dem. Det er vigtigt med fælles holdninger, fx at tidspres ikke er en undskyldning for ikke at bruge hjælpemidler. Se også side 6-7 Mål og retningslinjer Nogle arbejdspladser har en forflytningspolitik, mens mange har procedurer, fx at man skal være to om en forflytning. Hænger I retningslinjer og procedurer op som opslag, kan det være et signal om, at forflytning har stor betydning. Det kan dog også tolkes, som at medarbejderne ikke vægter forflytning højt, og at ledelsen i afmagt demonstrerer ved at hænge opslag op. Samarbejde og kommunikation De fleste ansatte i social- og sundhedssektoren mener, at samarbejde om forflytning er den vigtigste faktor, når arbejdspladsens forflytningspraksis skal forbedres. Se også side Ledelse og støtte Ledelsens beslutninger om fx hjælpemidler, arbejdstilrettelæggelse og kompetenceudvikling og måde at støtte i forhold komplekse forflytningssituationer er vigtige for medarbejderes holdninger og handlinger i forbindelse med forflytninger. Tilrettelæggelse af arbejdet Tilrettelæggelsen af arbejdet har både betydning for, hvor mange belastende forflytninger den enkelte har og for tidspresset. Det optimale er at tænke plejetyngde ind i arbejdstilrettelæggelsen. Læs mere på forflyt.dk Forflytningskultur»» Forflytningsspillet 9

10 Du skal have plads Du skal have plads Når du arbejder på et bo- og servicetilbud for borgere med funktionsnedsættelser, er dine forflytningsudfordringer meget afhængige af, om det er nybyggeri eller byggeri af ældre dato. Det ældre byggeri har ofte trange pladsforhold, og det betyder, at du ofte står i en situation, hvor der må ændres på indretning eller rummets funktion, for at du kan få et sikkert arbejdsmiljø. Forskel fra dag til dag En anden af dine daglige udfordringer er, at funktionsevnen hos de borgere, du skal hjælpe, kan ændre sig fra den ene dag til den anden. Selv om indretningen den ene dag har været passende til at du kunne udføre en sikker forflytning, så kan borgeren den næste dag fx modsætte sig forflytning, og så har du måske brug for andre hjælpemidler og teknikker, som er mere pladskrævende. Du skal derfor hver dag være opmærksom på den borger, du hjælper, og sikre at forflytningen giver mening for vedkommende. Det kræver en dialog med borgeren. Hvis det ikke kan lade sig gøre kan du bede om hjælp hos din leder eller dine kolleger. Ledelsens ansvar din opgave Overordnet er det ledelsens ansvar, at du har plads til at udføre en forflytning, der er sikker for både dig og borgeren. Og i hverdagen er det dig, der følger borgeren tæt og ved, hvilke krav hans eller hendes funktionsevne sætter til indretningen dér, hvor du skal lave forflytningen. Det er derfor også dig, der har viden nok til melde tilbage til din vejleder, arbejdsmiljøansvarlige eller leder, hvis pladsbehovene ændrer sig. Inddrag borgeren For borgeren er din arbejdsplads et hjem. Og det kan være en svær balancegang mellem at beholde den hjemlige atmosfære og samtidig gøre plads til, at du får et godt arbejdsmiljø. Ofte vil du også skulle hjælpe borgere, som gerne vil have et hjem, der ligner alle andres hjem og ikke en institution. For at gøre det lettere for borgeren er det vigtigt at inddrage vedkommende 10

11 og meget gerne pårørende meget tidligt i processen. Tal sammen om indretningen, giv borgeren relevante pjecer og fortæl, at det også er for hans eller hendes sikkerheds skyld, at hjemmet skal ommøbleres. Og sørg for at ledelsen og hele personalegruppen er enige, så borgeren får en enslydende besked fra alle. Problem: Borgeren har brug for så mange hjælpemidler, at indretningen ligner en institution mere end et hjem. Løsning: Tal med borgeren og pårørende om, hvordan I sammen kan finde en indretning, som giver dig et godt arbejdsmiljø og borgeren et hyggeligt og rart hjem. Få din leder til at hjælpe og støtte dig i processen. Svært overvægtige borgere Svært overvægtige borgere kræver ofte flere og større hjælpemidler og flere hjælpere og det er pladskrævende. I disse tilfælde er det ekstra vigtigt, at I laver en grundig APV, så I får overblik over de særlige problemer, som skal løses for at sikre medarbejderne en sikker arbejdssituation. Problem: De fysiske rammer gør, at du i hverdagen ikke selv kan finde løsninger på indretningsproblemerne. Løsning: Lav en arbejdspladsvurdering, APV. Derved får I gennemgået alle problemer og mulige løsninger, på en mere langtidsholdbar måde. Eksempler på indretningsproblemer og -løsninger Problem: Baderummet er for lille til en gulvlift. Løsning: Du kan enten flytte borgeren til et større baderum eller erstatte badet med sengevask eller etagevask. 11

12 Se på de typiske situationer Se på de typiske situationer 12 Et kig på de typiske situationer i dagligdagen er et godt og konkret udgangspunkt for en diskussion af fordelingen af opgaver og ansvar på jeres arbejdsplads. Det er også i forhold til de typiske situationer, I skal vurdere eller genvurdere forudsætningerne for forflytning eventuelt i form af en arbejdspladsvurdering. Når der kommer en ny borger En af de centrale situationer er, at der flytter en ny borger ind i botilbuddet. Her har de fleste arbejdspladser en rutine, som sikrer, at borgerens tilstand og de fysiske forhold bliver vurderet, så borgeren får den rigtige behandling, og medarbejdernes helbred bliver tilgodeset. Her er det naturligt at bruge arbejdspladsvurdering, APV, som et værktøj. Når borgerens tilstand ændrer sig En mere kompliceret situation er den, hvor borgerens tilstand har ændret sig. Her vil det enkleste være, at den daglige hjælper vurderer, om ændringen kræver nye tiltag i form af hjælpemidler, ny indretning eller nye teknikker. Desværre er det nogle gange sådan, at netop hjælperen med den daglige kontakt ikke opdager udviklingen, fordi den er glidende. Derfor er der ofte brug for en rutine, hvor situationen med mellemrum bliver vurderet af andre. Svært overvægtige borgere Hvis borgerens vægt eller størrelse giver anledning til ændrede arbejdsgange, står du i en særlig situation. Der skal ofte flere medarbejdere til at gennemføre en sikker forflytning af ham. Det er ledelsens opgave at tilrettelægge arbejdet, så I har de nødvendige personaleressourcer til opgaven. Når en medarbejder bliver gravid Når en medarbejder er gravid, skal arbejdsgiveren sørge for at vurdere, om der er risiko for, at den gravide bliver udsat for skadelige påvirkninger i arbejdet. Det kan fx ske ved at lave en APV. Hvis der er en risiko, skal den fjernes, fx ved at købe nye hjælpemidler eller ændre den måde, arbejdet er organiseret på. Hvis risikoen ikke kan fjernes, skal den gravide flyttes til andre opgaver.

13 Sæt ord på dilemmaerne Sæt ord på dilemmaerne I arbejdet med borgere med funktionsnedsættelser bliver man ofte stillet overfor dilemmaer. Et af de typiske eksempler er, hvis borgerens tilstand løbende bliver dårligere. Hensynet til borgeren taler for, at han gør så meget som muligt selv. Det indebærer bl.a. at han bruger sine egne ben i stedet for at blive båret i en lift. Hensynet til dig som medarbejder taler ofte for det modsatte, fordi du har behov for at kunne forudse og tage højde for risikofyldte situationer, f.eks. at borgeren knækker sammen i benene. Støtte i dilemmaer Denne form for dilemmaer kan være belastende, fordi du ofte vil være i tvivl om, hvorvidt du har gjort det rigtige. Derfor har du brug for ledelsens og kollegernes støtte. I kan fx støtte hinanden ved at have dialog om dilemmaer på personalemøder, og ved at opbygge rutiner, hvor I undgår, at dilemmasituationerne presser jer til at sætte jeres eget helbred på spil. Der kan også være brug for input udefra, fx i form af supervision eller undervisning i»den svære samtale.«et andet dilemma gælder svært overvægtige borgere. De kan have brug for specielle hjælpemidler og teknikker i forflytning og pleje, som virker så overvældende, at I viger tilbage fra at benytte dem. 13

14 Find din rolle og kend de andres Find din rolle og kend de andres Klare roller og en tydelig ansvarsfordeling er en nødvendig forudsætning for en god forflytningskultur. Medarbejderen Du skal deltage i undervisning i forflytning og gå aktivt ind i løsningen af problemer med forflytninger i dagligdagen. Det kan f.eks. være ved at gøre opmærksom på problemer med forflytninger eller brug af hjælpemidler. Forflytningsvejlederen Forflytningsvejlederens opgave er at vejlede dig, både hvis du beder om det, og hvis hun selv bliver opmærksom på, at du har brug for hjælp. Hun skal involvere dig og dine kolleger, så jeres erfaringer bliver hørt og følge op på de belastende forflytningssituationer. Vejlederen skal også vise, hvordan I bruger arbejdspladsens hjælpemidler. NB. Ikke alle arbejdspladser har forflytningsvejledere. Arbejdsmiljøgruppen Arbejdsmiljøgruppen består af jeres arbejdsmiljørepræsentant og en ledelsesrepræsentant. Den skal være med til at sørge for, at arbejdsmiljøloven bliver overholdt, at den lokale forflytningspolitik bliver ført ud i livet og overholdt, samt at politikken bliver evalueret en gang om året. Den daglige leder Den daglige leder har ansvaret for, at forflytningspolitikken bliver ført ud i livet og overholdt. Arbejdet skal tilrettelægges, så du og dine kolleger har tid og mulighed for at bruge de rigtige forflytningsteknikker og få vejledning fra eventuelle forflytningsvejledere efter behov. Hvis det ikke er muligt at føre forflytningspolitikken ud i livet, skal den daglige leder gøre den øverste ledelse opmærksom på problemet. Terapeuten Terapeuten ved, om det er muligt at genoptræne borgeren til et bedre funktionsniveau, og om de har ressourcer til at udføre en forflytning. Nogle terapeuter uddanner forflytningsvejledere og kan vejlede i en 14

15 forflytningssituation. Andre har stor viden om arbejdsredskaber og hjælpemidler til borgerne. Borgeren Borgeren skal bidrage i det omfang, han er i stand til det. Det er vigtigt at orientere ham både i forbindelse med den enkelte forflytning og om retningslinjer på det ergonomiske område. Også aften- og nattevagter kan komme til at mangle informationer. Hvis de nødvendige informationer ikke er givet videre, kan der let opstå konflikter mellem dag- og aftenhold. Derfor har mange arbejdspladser opbygget systemer til registrering og videreformidling af viden, bl.a. om den enkelte borgers ressourcer i forbindelse med forflytning. De pårørende Pårørende vil ofte være talerør for borgeren, og det er derfor en god ide at holde dem orienteret om retningslinjer på det ergonomiske område, og hvilke konsekvenser det har for deres pårørende. God kommunikation forhindrer konflikter Det er vigtigt, at de nødvendige informationer er til rådighed for alle og på en måde, så de kan bruges. Nyansatte og afløsere, som ikke kender historien, kulturen og vanerne på arbejdspladsen er særligt sårbare i den forbindelse. 15

16 Forflytningsguide Få hjælp og inspiration på forflyt.dk På hjemmesiden forflyt.dk kan du finde informationer og værktøjer, der kan hjælpe dig til bedre forflytninger. Her kan du blandt andet finde et e-læringsmodul, der med videoklip sætter fokus på forskellige forflytningssituationer og hvordan man tackler dem. I Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed samarbejder arbejdsgivere, arbejdsledere og arbejdstagere inden for social- og sundhedssektoren om initiativer til at skabe et bedre arbejdsmiljø både fysisk og psykisk. Samarbejdet tager udgangspunkt i arbejdsmiljøloven og er formaliseret i Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed. Branchearbejdsmiljørådet bistår arbejdspladserne med at skabe et godt arbejdsmiljø ved bl.a. at udarbejde informations- og vejledningsmateriale. I Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed deltager repræsentanter for KL, Danske Regioner, AC, Kost & Ernæringsforbundet, Dansk Sygeplejeråd, Danske Fysioterapeuter, BUPL, FOA - Fag og Arbejde, Socialpædagogerne, 3F og de øvrige sundhedsorganisationer i FTF. Varenummer Køb materialet i Hent opdateringer samt pdf-version på Yderligere information om arbejdsmiljø i den offentlige og finansielle sektor på

Forflytningsguide. Til ansatte på sygehuse og elever og studerende på sundhedsuddannelserne. Træk, skub eller rul.

Forflytningsguide. Til ansatte på sygehuse og elever og studerende på sundhedsuddannelserne. Træk, skub eller rul. Forflytningsguide Til ansatte på sygehuse og elever og studerende på sundhedsuddannelserne Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad patienterne bruge deres egne ressourcer Indhold Skab rammer for god

Læs mere

Forflytningsguide. Til ansatte i hjemmeplejen og på plejehjem samt elever og studerende på uddannelserne inden for social- og sundhedsområdet

Forflytningsguide. Til ansatte i hjemmeplejen og på plejehjem samt elever og studerende på uddannelserne inden for social- og sundhedsområdet Forflytningsguide Til ansatte i hjemmeplejen og på plejehjem samt elever og studerende på uddannelserne inden for social- og sundhedsområdet Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres

Læs mere

Forflytningsguide. Til ansatte i bo- og servicetilbud for borgere med funktionsnedsættelser og elever og studerende på uddannelserne inden for området

Forflytningsguide. Til ansatte i bo- og servicetilbud for borgere med funktionsnedsættelser og elever og studerende på uddannelserne inden for området Forflytningsguide Til ansatte i bo- og servicetilbud for borgere med funktionsnedsættelser og elever og studerende på uddannelserne inden for området Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne

Læs mere

Forflytningsguide. Til ansatte i hjemmeplejen og på plejehjem samt elever og studerende på uddannelserne inden for social- og sundhedsområdet

Forflytningsguide. Til ansatte i hjemmeplejen og på plejehjem samt elever og studerende på uddannelserne inden for social- og sundhedsområdet Forflytningsguide Til ansatte i hjemmeplejen og på plejehjem samt elever og studerende på uddannelserne inden for social- og sundhedsområdet Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

FORFLYTNINGSGUIDE TIL ANSATTE I BO- OG SERVICETILBUD FOR FUNKTIONSHÆMMEDE OG ELEVER PÅ UDDANNELSERNE INDENFOR OMRÅDET

FORFLYTNINGSGUIDE TIL ANSATTE I BO- OG SERVICETILBUD FOR FUNKTIONSHÆMMEDE OG ELEVER PÅ UDDANNELSERNE INDENFOR OMRÅDET xxxxxxxxx FORFLYTNINGSGUIDE TIL ANSATTE I BO- OG SERVICETILBUD FOR FUNKTIONSHÆMMEDE OG ELEVER PÅ UDDANNELSERNE INDENFOR OMRÅDET BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET SOCIAL & SUNDHED REVIDERET UDGAVE 2005 OM DENNE

Læs mere

FORFLYTNINGSGUIDE TIL ANSATTE PÅ SYGEHUSE OG ELEVER PÅ SUNDHEDSUDDANNELSERNE

FORFLYTNINGSGUIDE TIL ANSATTE PÅ SYGEHUSE OG ELEVER PÅ SUNDHEDSUDDANNELSERNE xxxxxxxxx FORFLYTNINGSGUIDE TIL ANSATTE PÅ SYGEHUSE OG ELEVER PÅ SUNDHEDSUDDANNELSERNE BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET SOCIAL & SUNDHED REVIDERET UDGAVE 2005 OM DENNE GUIDE God forflytningsteknik forebygger nedslidning

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Du skal vejlede og påvirke holdninger Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side

Læs mere

FORFLYTNINGSGUIDEN. Til ansatte, elever og studerende i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer

FORFLYTNINGSGUIDEN. Til ansatte, elever og studerende i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer FORFLYTNINGSGUIDEN Til ansatte, elever og studerende i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer Forflytningspyramiden Træk, skub eller rul Forflytningspyramiden ligner den kendte madpyramide: Du

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer Guide til forflytningsvejlederen Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer INDHOLD Forflytningsvejlederens rolle Side 3 Hvilke opgaver har en forflytningsvejleder Side

Læs mere

Forflytningskultur. Værktøj til arbejdet med udvikling af forflytningspraksis

Forflytningskultur. Værktøj til arbejdet med udvikling af forflytningspraksis Forflytningskultur Værktøj til arbejdet med udvikling af forflytningspraksis INDHOLD Den gode forflytningspraksis 3 Forflytningsblomsten 4 Ny forflytningskultur - hvordan? 6 Den gode forflytning i praksis

Læs mere

Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune

Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Mål og visioner Vision... side 3 Målet er... side 3 Målene kan nås ved...

Læs mere

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen Det er billigere at viske ud end at flytte mure - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen 1 Det er billigere at viske ud end at flytte mure Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3,3.

Læs mere

Forflytningspolitik. For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter. Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse

Forflytningspolitik. For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter. Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse Forflytningspolitik For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse Indhold Indledning...2 Mål...2 Struktur og organisering...3 Ansvarsfordeling...3

Læs mere

Vejledning om arbejdsmiljø. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen

Vejledning om arbejdsmiljø. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen Vejledning om arbejdsmiljø Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen 1 VEJLEDNING OM ARBEJDSMILJØ INDHOLD Indledning 3 Når du er i skole,

Læs mere

Nye veje til den gode forflytning

Nye veje til den gode forflytning Nye veje til den gode forflytning 1 NYE VEJE TIL DEN GODE FORFLYTNING INDHOLD Nye veje til den gode forflytning 3 Lines første dag på Gådevænget 5 Forflytning og kultur 6 Kom videre med jeres forflytningspraksis

Læs mere

TEMA Unges arbejde. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen

TEMA Unges arbejde. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen TEMA Unges arbejde 1 Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen 2 Vi har skrevet denne vejledning til dig for at gøre opmærksom på, hvor

Læs mere

KOMPETENCEUDVIKLING RÅDGIVNING UDDANNELSE

KOMPETENCEUDVIKLING RÅDGIVNING UDDANNELSE KOMPETENCEUDVIKLING RÅDGIVNING UDDANNELSE Forflytning i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indhold Bestil et af Arbejdsmiljø Københavns gratis tilbud på forflytningsområdet! 3 Kompetenceudvikling til arbejdspladsen

Læs mere

Forflytningsguide. Til ansatte på sygehuse og elever og studerende på sundhedsuddannelserne. Træk, skub eller rul.

Forflytningsguide. Til ansatte på sygehuse og elever og studerende på sundhedsuddannelserne. Træk, skub eller rul. Forflytningsguide Til ansatte på sygehuse og elever og studerende på sundhedsuddannelserne Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad patienterne bruge deres egne ressourcer Indhold Skab rammer for god

Læs mere

Det pædagogiske køkken. Guide til godt arbejdsmiljø og samarbejde i køkkenet i daginstitutioner

Det pædagogiske køkken. Guide til godt arbejdsmiljø og samarbejde i køkkenet i daginstitutioner Det pædagogiske køkken Guide til godt arbejdsmiljø og samarbejde i køkkenet i daginstitutioner Godt arbejdsmiljø i Det pædagogiske køkken De fleste køkkenmedarbejdere er glade for deres arbejde. Men nogle

Læs mere

Anerkendende øvelser. Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø. 1 social kapital på social og sundhedsområdet

Anerkendende øvelser. Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø. 1 social kapital på social og sundhedsområdet Anerkendende øvelser Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø 1 social kapital på social og sundhedsområdet Indhold Indhold 3 Forord 4 Supplement til APV 5 Sæt den gode historie på dagsordenen 6

Læs mere

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet Jeres hverdag er i konstant forandring Meget er blevet lettere, og mange har fået nye arbejdsrutiner bag en skærm. Men er jeres arbejde også blevet

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til ansatte på sygehuse TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet. Det

Læs mere

Kom godt i gang med social kapital

Kom godt i gang med social kapital Kom godt i gang med social kapital Kom godt i gang med social kapital Overvejelser og afklaringer inden I går i gang og undervejs i en indsats for at opbygge arbejdspladsens sociale kapital. Anvendelse

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til ansatte i psykiatrien TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet.

Læs mere

Godt psykisk arbejdsmiljø. Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere

Godt psykisk arbejdsmiljø. Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere Godt psykisk arbejdsmiljø Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere Inspiration og metoder til et sundt arbejdsliv På www.etsundtarbejdsliv.dk finder du en vifte af værktøjer og metoder til at

Læs mere

Fagligt Træf 2007. Nyborg Strand 13.-14. september 2007

Fagligt Træf 2007. Nyborg Strand 13.-14. september 2007 Fagligt Træf 1 TEMA Fagligt Tekst indsættes Træf Invitation til Fagligt Træf 2007 Nyborg Strand 13.-14. september 2007 Faglig inspiration til forflytningsvejledere, forflytningsansvarlige og undervisere

Læs mere

TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis. Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem

TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis. Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem 2 Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem Sætter

Læs mere

Forflytning fra liggende i seng til siddende på sengekant

Forflytning fra liggende i seng til siddende på sengekant Forflytning fra liggende i seng til siddende på sengekant, til en eller flere selv? Kan sidde sikkert på sengekant?, til alt - Guide til selv at sætte sig op på sengekant - Tag udgangspunkt i det naturlige

Læs mere

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen Det er billigere at viske ud end at flytte mure - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen 1 DET ER BILLIGERE AT VISKE UD END AT FLYTTE MURE Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3,3.

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi TEMA Stress Værktøj 1 Det der giver os energi - Og det der dræner os for energi Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til den private praksis TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet. Det

Læs mere

Produktudvikling og formgivning

Produktudvikling og formgivning TEMA Fysisk arbejdsmiljø Produktudvikling og formgivning Faktablad fra branchevejledningen»når klokken ringer«til grundskolen og STX Om faktabladet Faktabladet om produktudvikling og formgivning er en

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til ansatte i ældreplejen TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet.

Læs mere

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning FORFLYTNINGSTEKNIK i ambulance og sygetransport Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet af brancheudvalget for brand- og redning under BAR

Læs mere

TEMA Fysisk arbejdsmiljø. Byggeværksted. Faktablad fra branchevejledningen»når klokken ringer«til grundskolen og STX

TEMA Fysisk arbejdsmiljø. Byggeværksted. Faktablad fra branchevejledningen»når klokken ringer«til grundskolen og STX TEMA Fysisk arbejdsmiljø Byggeværksted Faktablad fra branchevejledningen»når klokken ringer«til grundskolen og STX Om faktabladet Faktabladet om byggeværksted er en del af branchevejledningen»når klokken

Læs mere

Forflytningsteknikkens grundprincipper

Forflytningsteknikkens grundprincipper Forflytningsteknikkens grundprincipper Forflytningsteknik Forflytninger tager udgangspunkt i det funktionsniveau som den, der skal have hjælp har. Funktionsniveauet beskrives ud fra, hvordan man klarer

Læs mere

Er I udfordret af trusler og vold? Identifikation, forebyggelse og håndtering på specialskoler og andre uddannelsesinstitutioner

Er I udfordret af trusler og vold? Identifikation, forebyggelse og håndtering på specialskoler og andre uddannelsesinstitutioner Er I udfordret af trusler og vold? Identifikation, forebyggelse og håndtering på specialskoler og andre uddannelsesinstitutioner Forord Når der forekommer trusler og vold på special skoler eller på andre

Læs mere

Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 ANERKENDENDE APV

Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 ANERKENDENDE APV Anerkendende APV Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 ANERKENDENDE APV Indhold 1. Energi og stolthed i nutiden 2. Fremtiden 3. Præsentation af drømmene Fælles 4. Prioritering 5. Hvordan

Læs mere

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet 1 TEMA Psykisk arbejdsmiljø Styrkespillet Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet er et enkelt kortspil, som kan bruges på alle typer af arbejdspladser til at udvikle kulturen,

Læs mere

Forflytningspolitik for Plejecenterområdet Pleje og Omsorg

Forflytningspolitik for Plejecenterområdet Pleje og Omsorg Forflytningspolitik for Plejecenterområdet Pleje og Omsorg Udarbejdet af sektionsledere for plejecentre område Øst og Vest i Faaborg-Midtfyn Kommune d. 31. maj 2010 Godkendt af MED-udvalg for plejecentre

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til ansatte i døgntilbud TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet.

Læs mere

Forflytningskultur. - en metode til at få kollegernes oplevelse af forflytning - og hvad der skal til for at ændre forflytningsvaner

Forflytningskultur. - en metode til at få kollegernes oplevelse af forflytning - og hvad der skal til for at ændre forflytningsvaner Forflytningskultur - en metode til at få kollegernes oplevelse af forflytning - og hvad der skal til for at ændre forflytningsvaner Forflytningstræf Nyborg Strand 2013 Kaia Nielsen, Ergoterapeut, MPH TeamArbejdsliv

Læs mere

SAMMEN. og arbejdspladskulturen Lederens opgaver med stress Personlige og kollektive strategier. 1Hvad er stress? 6. 4Aktiverende APV.

SAMMEN. og arbejdspladskulturen Lederens opgaver med stress Personlige og kollektive strategier. 1Hvad er stress? 6. 4Aktiverende APV. VI FOREBYGGER 9 og sparring Stresspolitik 3 7Det gode personalemøde 5 og arbejdspladskulturen Lederens opgaver med stress Personlige og kollektive strategier 1Hvad er stress? 6 4Aktiverende APV Omgangstone

Læs mere

LEDSAGEORDNINGENS ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Udarbejdet af Ledsageordningen

LEDSAGEORDNINGENS ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Udarbejdet af Ledsageordningen 10.2. Vejledning i forflytningsteknik (Nedenstående er delvist materiale udarbejdet af BST, Århus kommune og hentet fra pjecen Forflytningsguide,udgivet af Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed) Som

Læs mere

xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET!

xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET! xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET! SIDE 2 Generelt Forflytning i hjemmeplejen kan først foregå når du enten har været på forflytningskursus eller du er blevet oplært

Læs mere

4. Opfølgning Er der ændringer i arbejdsfunktionen og arbejdsbelastninger for medarbejderne skal I foretage en ny vurdering.

4. Opfølgning Er der ændringer i arbejdsfunktionen og arbejdsbelastninger for medarbejderne skal I foretage en ny vurdering. Vurdering af arbejdsfunktioner og belastninger ved liftning Redskabet er Arbejdsmiljø Københavns anbefaling til vurdering af belastninger ved liftning. Ud fra vurderingen bliver det synligt hvilke tiltag

Læs mere

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen. Værktøj nr. 6 i serien Vi finder os ikke i stress! DET GODE PERSONALEMØDE OG ARBEJDSPLADSKULTUREN

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen. Værktøj nr. 6 i serien Vi finder os ikke i stress! DET GODE PERSONALEMØDE OG ARBEJDSPLADSKULTUREN Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen Værktøj nr. 6 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 DET GODE PERSONALEMØDE OG ARBEJDSPLADSKULTUREN Indhold 1. Det gode personalemøde 2. Kortlægning af arbejdspladskulturen

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Værktøjskasse: Forebyg muskel- og skeletbesvær

Værktøjskasse: Forebyg muskel- og skeletbesvær Værktøjskasse: Forebyg muskel- og skeletbesvær Syv værktøjer til brug i de lokale MED / arbejdsmiljøgrupper som led i en strategisk indsats mod muskel- og skeletbesvær MSB-værktøj-FINAL.indd 1 01/11/2016

Læs mere

Styr uden om trusler og vold

Styr uden om trusler og vold Psykisk arbejdsmiljø Styr uden om trusler og vold - inspiration til ansatte i klub, SFO, daginstitution og dagpleje Trusler og vold er en faglig udfordring Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man

Læs mere

KURSER DER SKABER. muligheder UDVID DINE KOMPETENCER

KURSER DER SKABER. muligheder UDVID DINE KOMPETENCER KURSER DER SKABER muligheder UDVID DINE KOMPETENCER Indledning Etac udvikler og markedsfører hjælpemidler til personer med nedsat bevægelsesfrihed. Nøgleordene for vores produkter er funktion, form og

Læs mere

09-11-2015. Vejledning i Forflytning Oktober 2015 Sopu Hillerød. Underviser Judith Forbert Petersen. Velkommen. Bliv stærk i forflytning

09-11-2015. Vejledning i Forflytning Oktober 2015 Sopu Hillerød. Underviser Judith Forbert Petersen. Velkommen. Bliv stærk i forflytning Vejledning i Forflytning Oktober 2015 Sopu Hillerød. Underviser Judith Forbert Petersen Velkommen Præsentation af underviser, navnerunde, funktion og hvilken arbejdsplads I kommer fra. Vi skal have jeres

Læs mere

Observation af social kapital i en arbejdsgruppe

Observation af social kapital i en arbejdsgruppe Observation af social Observation af social Formålet: Formålet med observationen er, at den kan danne baggrund for en dialog i gruppen (et team, en arbejdsgruppe, en afdeling, en enhed eller anden afgrænset

Læs mere

At dele stjernestunder

At dele stjernestunder TEMA Stress Værktøj 6 At dele stjernestunder 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Redskab 1: Inspiration til oplæg 4 Redskab 2: Øvelse

Læs mere

Opgaver: Tildele nødvendige ressourcer for at organisationen kan løfte forflytningsopgaven.

Opgaver: Tildele nødvendige ressourcer for at organisationen kan løfte forflytningsopgaven. LEDER AF ÆLDREPLEJEN Leder for den samlede ældrepleje og/eller hjemmeplejen i hele kommunen. Ansvar: Sikre løbende udvikling og tilretning af forflytningspolitik- og retningslinjer. Sikre mulighed for

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3. Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3. Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3 Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer Juli 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Kurser der skaber muligheder. Udvid dine kompetencer

Kurser der skaber muligheder. Udvid dine kompetencer Kurser der skaber muligheder Udvid dine kompetencer Indledning Etac udvikler og markedsfører hjælpemidler til personer med nedsat bevægelsesfrihed. Nøgleordene for vores produkter er funktion, form og

Læs mere

Den skal revideres mindst hvert tredje år. Men den skal også revideres, når vi laver noget nyt.

Den skal revideres mindst hvert tredje år. Men den skal også revideres, når vi laver noget nyt. APV Hvad er en APV? En APV er en arbejdspladsvurdering. Den består af 2 dele: En kortlægning/vurdering og en handlingsplan for de problemer, der er fundet i kortlægningen. Dette skema indeholder kortlægningen.

Læs mere

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet 1 DIGITALISERINGEN STILLER NYE KRAV Jeres hverdag er i konstant forandring Meget er blevet lettere, og mange har fået nye arbejdsrutiner bag en skærm.

Læs mere

Bliv stærk i forflytning

Bliv stærk i forflytning Bliv stærk i forflytning Hvad indgår i forflytningstanken? Fagligt perspektiv: den faglige viden, der skal til for at kunne tage særlige hensyn til borgerens /beboerens sygdoms-tilstand Etisk perspektiv:

Læs mere

TEMA Fysisk arbejdsmiljø. Teknologiværksted. Faktablad fra branchevejledningen»når klokken ringer«til grundskolen og STX

TEMA Fysisk arbejdsmiljø. Teknologiværksted. Faktablad fra branchevejledningen»når klokken ringer«til grundskolen og STX TEMA Fysisk arbejdsmiljø Teknologiværksted Faktablad fra branchevejledningen»når klokken ringer«til grundskolen og STX Om faktabladet Faktabladet om teknologiværksted er en del af branchevejledningen»når

Læs mere

værktøj 6 At dele stjernestunder At dele stjernestunder værktøj 6

værktøj 6 At dele stjernestunder At dele stjernestunder værktøj 6 værktøj 6 At dele stjernestunder værktøj 6 1 Indhold Værktøj 6 3 Introduktion 3 Formålet med dette værktøj 4 Arbejdsgruppens forberedelse 4 Processen trin for trin 5 Redskab 1: Inspiration til oplæg 6

Læs mere

Omgangstone og kollegialitet. Værktøj nr. 5 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 omgangstone og kollegialitet

Omgangstone og kollegialitet. Værktøj nr. 5 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 omgangstone og kollegialitet Omgangstone og kollegialitet Værktøj nr. 5 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 omgangstone og kollegialitet Indhold 1. Omgangstone og spilleregler for omgangstonen 2. Omsorg og kollegial støtte ved

Læs mere

Arbejdstid og fritid et spørgsmål om balance. TID-skrift nr. 1, marts 2007

Arbejdstid og fritid et spørgsmål om balance. TID-skrift nr. 1, marts 2007 Arbejdstid og fritid et spørgsmål om balance Balance hvorfor og hvordan? Om du oplever balance og sammenhæng i din tilværelse arbejdstiden, så den sikrer den nødvendige bemanding på har stor betydning

Læs mere

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op

TEMA Stress. Værktøj 9. Pauser! Pauser hvor vi lader op TEMA Stress Værktøj 9 Pauser! Pauser hvor vi lader op 1 Indhold Introduktion 1. Oplæg til drøftelse af pausepraksis Pausekultur som et godt værn mod stress 3 3 5 2. Instruktion til et lille pusterum i

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Arbejdspladsens indretning og inventar

Arbejdspladsens indretning og inventar 1.4 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Arbejdspladsens indretning og inventar Overordnet om indretning og inventar 1 1 Er arbejdspladsen

Læs mere

Hvordan laver I retningslinier for forflytning i plejearbejdet?

Hvordan laver I retningslinier for forflytning i plejearbejdet? - for organisationer og mennesker i bevægelse Hvordan laver I retningslinier for forflytning i plejearbejdet? - et værktøj til arbejdspladser, der gerne vil udarbejde eller udvikle retningslinier for forflytning

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Byggeværksted. Faktaark fra branchevejledning Når klokken ringer til grundskolen og STX BYGGEVÆRKSTED

Byggeværksted. Faktaark fra branchevejledning Når klokken ringer til grundskolen og STX BYGGEVÆRKSTED Byggeværksted Faktaark fra branchevejledning Når klokken ringer til grundskolen og STX BYGGEVÆRKSTED 1 Indhold Indhold 4 Arbejdsmiljø 4 Førstehjælp Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3,3. sal 1455

Læs mere

Vi finder os ikke i stress!

Vi finder os ikke i stress! psykisk arbejdsmiljø Vi finder os ikke i stress! Introduktion til otte forebyggende værktøjer Udgivet af Indhold Otte korte og koncentrerede forløb 3 Tag udgangspunkt i jeres ønsker og behov 4 Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

Forflytningskompendium

Forflytningskompendium Forflytningskompendium Forflytningsteknik Forflytninger tager udgangspunkt i det funktionsniveau som den, der skal have hjælp har. Funktionsniveauet beskrives ud fra, hvordan man klarer at holde sig oprejst

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til ansatte i banker TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet. Det

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET Institut for Teknologi og Innovation Indhold Graviditetspolitik ved Institut for Teknologi og Innovation... 2 Hvad skal arbejdsgiveren sørge for... 3 Risikovurderinger Arbejdsmedicinsk

Læs mere

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S Rapporten er lavet d.18-09-2012 APV 2012 - Firma A/S Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingssrapport Områder: APV Kortlægning: APV 2012 Denne rapport: Firma A/S Periode for svar: Fra: 06-09-2012 Til: 14-09-2012

Læs mere

VOLD en faglig udfordring

VOLD en faglig udfordring VOLD en faglig udfordring Til dig som er: ergoterapeutstuderende, fysioterapeutstuderende, pædagogstuderende, sygeplejestuderende, social- og sundhedsassistentelev, social- og sundhedshjælperelev, lægestuderende

Læs mere

Værktøj 9 Pauser. Pauser. Pauser hvor vi lader op. Værktøj 9. NY_9_Pauser_tryk.indd 1 01-07-2015 21:22:59

Værktøj 9 Pauser. Pauser. Pauser hvor vi lader op. Værktøj 9. NY_9_Pauser_tryk.indd 1 01-07-2015 21:22:59 hvor vi lader op Værktøj 9 1 NY_9 tryk.indd 1 01-07-2015 21:22:59 Indhold 3 Introduktion 4 Oplæg til drøftelse af pausepraksis 5 Pausekultur som et godt værn mod stress 6 Instruktion til et lille pusterum

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv.

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv. FEBRUAR APRIL JUNI August Fysiske forhold - Jeg har generelt et godt fysisk arbejdsmiljø Enig 45 88,2% 55 96,5% 47 85,5% 48 90,6% Uenig 3 5,9% 2 3,5% 7 12,7% 5 9,4% Ikke relevant 3 5,9% 0 0,0% 1 1,8% 0

Læs mere

Værktøj - til analyse og forebyggelse af arbejdsulykker

Værktøj - til analyse og forebyggelse af arbejdsulykker ******************************************************************************** Ældreplejen Værktøj - til analyse og forebyggelse af arbejdsulykker Indeholder: BAR Social & Sundhed * Introduktion August

Læs mere

SIKKER JOBSTART - SPÆND NETTET UD!

SIKKER JOBSTART - SPÆND NETTET UD! SIKKER JOBSTART - SPÆND NETTET UD! For mange børn og unge skades på jobbet Børn og unge er særlig sårbare over for skadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet. Ofte mangler børn og unge den viden, erfaring

Læs mere

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads Under 15 medarbejdere Skema til kortlægning af problemer, samt forslag til løsninger og prioritering udarbejdet af Socialpædagogerne APV-dialogmødet Program for

Læs mere

Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer

Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Produktudvikling og formgivning. Faktaark fra branchevejledning Når klokken ringer til grundskolen og STX PRODUKTUDVIKLING OG FORMNING 1

Produktudvikling og formgivning. Faktaark fra branchevejledning Når klokken ringer til grundskolen og STX PRODUKTUDVIKLING OG FORMNING 1 Produktudvikling og formgivning Faktaark fra branchevejledning Når klokken ringer til grundskolen og STX PRODUKTUDVIKLING OG FORMNING 1 Indhold Indhold 4 Arbejdsmiljø 4 Førstehjælp Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Praktiserende læger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi værktøj 1 Det der giver os energi - og det der dræner os for energi værktøj 1 1 Indhold 3 Introduktion 4 Formålet med dette værktøj 4 Arbejdsgruppens forberedelse 5 Processen trin for trin Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE?

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? Vælg mellem 22 korte film og se hvordan I nemt og sikkert kan arbejde ude i jeres butik klik ind på www.hvordandubedst.dk Velkommen til Hvordan du bedst Varer skal transporteres

Læs mere

Kend din stress tæm din stress

Kend din stress tæm din stress TEMA Stress Værktøj 7 Kend din stress tæm din stress Om at se din stress udefra 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Individuel refleksion Fælles refleksion 4 Udgivet af Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Arbejdsmiljøkonsulentens perspektiv på forebyggelse og behandling af dårlig ryg

Arbejdsmiljøkonsulentens perspektiv på forebyggelse og behandling af dårlig ryg Arbejdsmiljøkonsulentens perspektiv på forebyggelse og behandling af dårlig ryg Oplæg af: Fysioterapeut, Master of Public Health og Specialist i sundhedsfremme og forebyggelse Definitionerne afslører perspektivet.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Ændrede regler om uddannelse på arbejdsmiljøområdet v/sekretær for MIA, chefkonsulent Torben Rentzius Jans, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation 2 Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Læs mere

KAB & arbejdsmiljøet

KAB & arbejdsmiljøet KAB & arbejdsmiljøet Arbejdsmiljøgruppen i KAB Søren Silving Arbejdsmiljøkonsulent Tonja Erensø Arbejdsmiljøchef Tlf.: 33 63 13 74 Mobil: 51 68 62 24 Mail: sos@kab-bolig.dk Organisationsplan Hovedarbejdsmiljøudvalg

Læs mere

Til medarbejdere. Graviditet. Vælg farve. Vejle og Middelfart Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling

Til medarbejdere. Graviditet. Vælg farve. Vejle og Middelfart Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling Til medarbejdere Graviditet Vælg farve Vejle og Middelfart Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 2 Tillykke Tillykke med din graviditet! At vente et barn er en begivenhed i livet, som forbindes med stor glæde

Læs mere

Når pædagogik og ergonomi går hånd i hånd 1 LAD DOG BARNET

Når pædagogik og ergonomi går hånd i hånd 1 LAD DOG BARNET Lad dog barnet! Når pædagogik og ergonomi går hånd i hånd 1 LAD DOG BARNET INDHOLD 3 God pædagogik gør mindre ondt i ryggen 5 Styr din hjælperefleks 6 Se på hverdagens situationer 8 Brug ergonomipyramiden

Læs mere

Værktøj til analyse og forebyggelse af arbejdsulykker. Børn- og ungeområdet

Værktøj til analyse og forebyggelse af arbejdsulykker. Børn- og ungeområdet Værktøj til analyse og forebyggelse af arbejdsulykker Børn- og ungeområdet Introduktion Skema til udredning af arbejdsulykke Handlingsplan til forebyggelse Introduktion Dette værktøj bruges til at udrede

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES ARBEJDSMILJØPOLITIK SIDE 1 / 6 Tre fokusområder i arbejdsmiljøet: INDLEDNING For at kunne løfte de opgaver, der er omtalt her

Læs mere

Hvordan forholder jeg mig til arbejdsmiljøet på arbejdspladsen?

Hvordan forholder jeg mig til arbejdsmiljøet på arbejdspladsen? Hvordan forholder jeg mig til arbejdsmiljøet på arbejdspladsen? En pjece til dig fra din klub Social og sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere Revideret august 2007 1 Indholdsfortegnelse: Indledning side 2

Læs mere