FORFLYTNINGSGUIDE TIL ANSATTE I BO- OG SERVICETILBUD FOR FUNKTIONSHÆMMEDE OG ELEVER PÅ UDDANNELSERNE INDENFOR OMRÅDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORFLYTNINGSGUIDE TIL ANSATTE I BO- OG SERVICETILBUD FOR FUNKTIONSHÆMMEDE OG ELEVER PÅ UDDANNELSERNE INDENFOR OMRÅDET"

Transkript

1 xxxxxxxxx FORFLYTNINGSGUIDE TIL ANSATTE I BO- OG SERVICETILBUD FOR FUNKTIONSHÆMMEDE OG ELEVER PÅ UDDANNELSERNE INDENFOR OMRÅDET BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET SOCIAL & SUNDHED REVIDERET UDGAVE 2005

2 OM DENNE GUIDE God forflytningsteknik forebygger nedslidning og forhindrer arbejdsulykker, men teknikken hjælper kun hvis den bliver brugt i dagligdagen. Denne guide er en kort gennemgang af de vigtigste elementer i god forflytningsteknik: Grundreglerne for forflytningsteknik, krav til pladsforhold og brug af hjælpemidler. Samtidig gennemgår den de to vigtigste forudsætninger for, at teknikker bliver brugt i dagligdagen, nemlig det psykiske arbejdsmiljø og den måde arbejdet bliver organiseret på. Guiden er tænkt som et redskab i hverdagen og et supplement til branchevejledningen om forflytning, som du kan finde på SIDE 2: OM DENNE GUIDE SIDE 3: FORFLYTNINGSTEKNIK SIDE 6: PLADSFORHOLD SIDE 7: HJÆLPEMIDLER SIDE 8: PSYKISK ARBEJDSMILJØ SIDE 12: ORGANISERING AF ARBEJDET SIDE 16: MERE VIDEN PÅ NETTET UDGIVER Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Studiestræde 3-2. sal 1455 København K Telefon: BAR Social & Sundhed er et af i alt 11 branchearbejdsmiljøråd, som består af repræsentanter for arbejdsmarkedets parter. Inden for det døgnpædagogiske område er det primært Socialpædagogernes Landsforbund, Forbundet af Offentligt Ansatte og Amtsrådsforeningen. BAR Social & Sundhed udarbejder information og afholder temamøder for sikkerhedsrepræsentanter og ledere indenfor socialog sundhedsområdet. BESTILLING Pjecen kan bestilles hos Arbejdsmiljøbutikken Telefon: ISBN- nr.: Bestillingsnr.: PRODUCERET AF: svith.dk - Tegninger: Lars-Ole Nejstgaard Grafisk design: Hans-Michael Testmann MDD Tryk: Trøjborg Grafisk A/S 2. udgave 2005

3 FORFLYTNINGSTEKNIK FØLG GRUNDREGLERNE UNDGÅ LØFT Forflyt i stedet for at løfte. Du skal trække, rulle, støtte og skubbe beboeren. UDNYT BEBOERENS RESSOURCER Du skal udnytte beboerens eget bevægemønster og egne kræfter og ressourcer mest muligt. Få så vidt muligt beboeren til at forstå, hvad der skal foregå og være motiveret for at medvirke aktivt. Det giver samtidig beboeren en oplevelse af at kunne selv. SKUB OG TRÆK NÅR BEBOERENS KRÆFTER IKKE SLÅR TIL Når beboerens kræfter ikke slår til, skal du ALTID anvende skub, træk og rullebevægelser i stedet for at løfte. BLIV ENIGE OM HVAD DER SKAL GØRES Hvis I er flere om forflytningen, er det den af jer, der kender beboeren bedst, der styrer forflytningen. Det er vigtigt, at både I og beboeren ved, hvad I hver især vil gøre og skal bidrage med. TAG HENSYN TIL DIG SELV Endelig er det afgørende, at du tager hensyn til dit eget helbred og lærer at bruge din viden om teknik og hjælpemidler praktisk i dagligdagen. BRUG GLIDESTYKKER M.V. Efter behov skal du bruge glidestykker, vendelagner osv. til at mindske belastningen ved forflytning og til at nedsætte friktionen mellem underlaget og beboeren. BRUG STØRRE HJÆLPEMIDLER NÅR DE MINDRE IKKE SLÅR TIL Når de simple hjælpemidler ikke slår til, skal I anvende større hjælpemidler f.eks. mobile eller loftsmonterede personløftere. 3

4 FORFLYTNINGSTEKNIK BLIV EN GOD FORFLYTTER Århus Kommunes BST har undersøgt, hvad der kendetegner den medarbejder, der er særlig god til at passe på sig selv i arbejdet med forflytninger. 4 Du kan tænke nye løsninger med de midler, der er for hånden. 4 Du kan sætte dig ind i beboerens situation og give støtte og tid. 4 Du har overblik og arbejder struktureret. 4 Du er kropsbevidst, har god kropsfornemmelse og er i god træningstilstand. 4 Du har en god forflytningsteknik og bruger de nødvendige hjælpemidler. 4 Du giver dig tid til at tænke tingene igennem og planlægger arbejdet, før du går i gang. 4 Du er konsekvent og overholder de aftaler, der er lavet om at bruge hjælpemidler m.v. 4 Du har et godt samspil med beboeren og får beboeren til at gøre så meget som muligt selv og giver den nødvendige tid til det. 4 Du siger til, når du har brug for hjælp. DIN LEDELSES ANSVAR Din arbejdsgiver har ansvaret for, at du og dine kolleger får den undervisning og instruktion, der er nødvendig, for at I kan udføre jeres arbejde på en forsvarlig måde. PAS PÅ DE PLUDSELIGE HÆNDELSER En stor del af arbejdsskaderne i bo -og servicetilbud for udviklingshæmmede opstår, når der sker noget uforudset: Pludselige fald, en beboer der glider, gør uventet modstand eller mister balancen. God forflytningsteknik kan ikke afværge alle uforudsete hændelser, men omtanke, rigtige hjælpemidler og omhu under forflytningen kan mindske antallet af uheld. MEGET TUNGE BEBOERE Svært overvægtige beboere kræver en særlig forflytningsteknik, som I skal uddannes i. Ofte vil der også være brug for særlige hjælpemidler og ekstra plads. GRAVIDE MEDARBEJDERE Tunge løft giver risiko for abort og for tidlig fødsel. Derfor bør gravide ikke foretage manuelle forflytninger. Gravide kan ofte gennemføre forflytninger med lifte eller andre hjælpemidler, men arbejdet skal tilrettelægges, så det tager hensyn til den gravides særlige behov for bl.a. plads og hvile. 4Når du arbejder med forflytning, SKAL du undervises i forflytningsteknikker, inden du begynder på arbejdet. Det gælder også for vikarer og midlertidigt ansatte. 4Du SKAL have instruktion og oplæring i de hjælpemidler, der bliver brugt på din arbejdsplads. Oplæringen bør foregå konkret på det sted, hvor hjælpemidlet skal bruges. 4

5 FORFLYTNINGSTEKNIK FÅ HJÆLP FRA FORFLYTNINGSVEJLEDEREN Mange arbejdspladser i social- og sundhedssektoren har forflytningsvejledere. Det er kolleger, som har fået uddannelse i forflytningsteknik, og hvis vigtigste opgave er at vejlede dig i hverdagen. Det vil typisk være i helt konkrete situationer, hvor du er i gang med en forflytning, og har brug for hjælp. Det kan være, at du beder om hjælp eller et godt råd, men det kan også være, at forflytningsvejlederen selv bliver opmærksom på, at du har brug for vejledning. TAG GODT IMOD ET RÅD Forflytningsvejlederen er hverken ekspert eller leder. Hun er en kollega, som ved lidt mere om emnet end du og som gerne vil dele ud af sin viden. Derfor er det vigtigt, at du tager konstruktivt imod hendes råd, og at I i fællesskab kommer frem til den bedste løsning. Forflytningsvejlederens opgaver er ikke at kontrollere dig, og du skal ikke være bange for at blive irettesat, hvis du går til hende for at få hjælp eller råd. Nogle forflytningsvejledere underviser også på grundkursus i forflytningsteknik for deres kolleger især de nyansatte - og instruktion i brug af hjælpemidler. Nogle arbejdspladser har øverum, hvor vejlederne kan vise gode forflytningsteknikker. Det er ikke alle forflytningsvejledere, som underviser. På nogle arbejdspladser står terapeuter eller andre for undervisningen. PÅVIRKE HOLDNINGER I hverdagen er det også forflytningsvejlederens opgave at give sine holdninger til forflytning tilkende. Det kan hun for eksempel gøre ved at lægge op til diskussioner på personalemøder, i frokostpausen og andre situationer i hverdagen. Du kan støtte forflytningsvejlederen ved selv at bidrage til diskussionen. TYPISKE ARBEJDSOPGAVER FOR FORFLYTNINGSVEJLEDEREN 4 Analysere arbejdssituationer og finde frem til de mindst belastende metoder 4 Vejlede kollegerne og instruere jer i brug af hjælpemidler. Det gælder ikke mindst nyansatte og folk, som har været ude for en skade. Begge disse grupper har større risiko for at få skader end gennemsnittet. 4 Hjælpe når du beder om det, og selv gribe ind når de opdager et behov. 4 Være sparringspartner for ledelsen i spørgsmål om pladsforhold, indretning, tilrettelæggelse af arbejdet og indkøb af hjælpemidler. 4 Informere ledelsen om belastende arbejde eller uheldig tilrettelægning af arbejde. 4 Skærpe jeres opmærksomhed på det, I selv har ansvar for. 5

6 PLADSFORHOLD DER SKAL OGSÅ VÆRE PLADS TIL DIG Reglerne siger, at der skal være plads nok til, at du som hjælper kan arbejde sikkert og med forsvarlige arbejdsstillinger. Det har især betydning, hvor forflytning er aktuel, nemlig omkring seng, toilet og bad. ARBEJDSPLADS, APV I forbindelse med ombygninger eller ændringer i boog servicetilbuddets funktion, organisation eller normering skal der laves en arbejdspladsvurdering, som konkret vurderer de arbejdsmiljømæssige konsekvenser af ændringen. APV skal sikre, at arbejdsforholdene er i orden, og at nødvendige hjælpemidler bliver anskaffet og installeret. Det samme gælder i forbindelse med nye beboere og revurdering af plejebehov. En APV er samtidig er godt redskab i forbindelse med vurdering af arbejdsforholdene i bo- og servicetil- bud, hvis faciliteter er af ældre dato, og hvor pladsforholdene er utilstrækkelige. BST kan hjælpe med at gennemføre APV. Ved ombygning eller nybygning SKAL sikkerhedsorganisationen deltage i planlægningen af, hvordan arbejdsstedet bliver indrettet. Det fremgår af 8 i "Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning." Vær opmærksomme på, at svært overvægtige beboere kan kræve særlige hjælpemidler og ekstra plads omkring sengen og på toilet og bad. BEKENDTGØRELSE OM ARBEJDSSTEDERS INDRETNING»Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning" er udarbejdet af Arbejdstilsynet og kan hentes på www. at.dk. Se også det direkte link i linksamlingen på www. forflyt.dk 6

7 HJÆLPEMIDLER HJÆLP BEBOEREN OG SKÅN DIG SELV DER ER TO HELT OVERORDNEDE GRUNDE TIL, AT DU SKAL BRUGE HJÆLPEMIDLER: 4 Du gør beboeren mere selvhjulpen. 4 Du skåner dig selv og dine kolleger for unødige belastninger. FIRE HOVEDTYPER AF HJÆLPEMIDLER 4 Personløftere. Stationære løftere med løftesejl, stålifte og løftevogne. Mobile typer med loftmontering eller til brug ved badekar/bassin. 4 Overflytningshjælpemidler: Gildebrætter/-måtter (slides), rebstiger, sengebånd og løftestropper. 4 Vendehjælpemidler: Løfte- og vendepuder, vendelagner og vendetæpper. 4 Andre hjælpemidler: Indstillelige senge, toiletud-styr, badeudstyr, støttegreb, indstillelige hvilestole m.v. HJÆLPEMIDLER TIL DE MEGET TUNGE Svært overvægtige beboere over 150 kg kræver ofte særlige hjælpemidler, som er godkendt til en stor belastning. Vær opmærksom på, at der skal være plads til at bruge dem: Brede senge skal kunne gå gennem dørene, ekstra stærke lifte kræver mere plads omkring sengen. REGLER FOR BRUG AF HJÆLPEMIDLER Det er vigtigt, at der er klare regler for, hvordan I skal bruge hjælpemidler, og at alle medarbejdere kender reglerne. 4 Et hjælpemiddel skal bruges, når det er købt og installeret. 4 Både personale, beboeren selv og evt. pårørende skal instrueres i de forskellige måder, hjælpemidlet kan bruges. 4 Hjælpemidler erstatter ikke de generelle anbefalinger for, hvordan arbejdet skal udføres. F.eks. bør der altid være to til et personløft også selv om der bruges personløfter. Personløfteren er en maskine ikke en person. 4 Konsekvensen af ikke at bruge de aftalte hjælpemidler kan f.eks. være advarsler eller fyring. 4 Ledelsen bør sørge for, at alle medarbejdere kender reglerne for vedligeholdelse og sikkerhedstjek af hjælpemidler. 7

8 PSYKISK ARBEJDSMILJØ FORANDRINGER KRÆVER ÅBENHED Et godt og åbent arbejdsklima er en forudsætning for at gennemføre nødvendige forandringer, f.eks. ændringer af rutiner i forbindelse med forflytninger. En vigtig del af åbenheden handler om risikoen for fejl. Når I skal gøre ting på en ny måde, kan det ikke undgås, at I begår fejl. Det må ledelsen acceptere og melde klart ud, så alle kan være trygge i tider med forandringer. Også du og dine kolleger kan sikkert blive bedre til at acceptere, at fejl kan forekomme. Det er samtidig en forudsætning for, at I kan lære af jeres fejl. KONFLIKTER ER EN DEL AF ARBEJDSDAGEN Det kan heller ikke undgås, at der opstår konflikter på arbejdspladsen. Både i forbindelse med forandringer og når I skal tage hurtige beslutninger i dagligdagen, f.eks. i forbindelse med forflytninger. Konflikterne kan have et fagligt indhold og f.eks. dreje sig om, hvordan I bedst løser problemet. Den type konflikter er som udgangspunkt både nødvendige og umulige at undgå. De er en naturlig del af alt arbejde og giver mulighed for udvikling. Men selv faglige konflikter kan udvikle sig meget negativt, hvis I på arbejdspladsen ikke har en naturlig respekt for andres holdninger og grænser. KONFLIKTER KAN BLIVE TIL MAGTKAMPE En konflikt kan f.eks. handle om, hvorvidt der skal bruges lift til en forflytning. Hvis en af parterne ikke mener, at det er nødvendigt og beskylder den anden for at være sart eller pivet, så har konflikten bevæget sig væk fra det faglige indhold og over til at være en personlig konflikt. Ofte udvikler de personlige konflikter sig af de saglige konflikter. Når konflikten mister sit faglige indhold, bliver det en magtkamp. 8

9 PSYKISK ARBEJDSMILJØ STRESS SABOTERER FORFLYTNINGSPOLITIKKEN Psykisk profil af den gode forflytter 4 Hun kan lide sit arbejde 4 Hun er interesseret i sit eget helbred 4 Hun tror på sig selv 4 Hun hviler i sig selv og kan sige både til og fra 4 Hun kan tackle at have travlt 4 Hun er nysgerrig 4 Hun er åben over for forandringer 4 Hun er tålmodig I stressede situationer vil du som hjælper være tilbøjelig til at gøre tingene selv i stedet for at give dig den nødvendige tid til, at beboeren kan medvirke. Samtidig er det svært at få overskud til at ændre de daglige vaner i forbindelse med forflytninger. Stress kan være en af de største forhindringer for en succesfuld forflytningspolitik, og blandt andet derfor er det et problem, som skal løses af hele arbejdspladsen. VÆRN MOD STRESS 4 Indflydelse Mulighed for indflydelse på planlægning af egen arbejdsdag og prioritering af opgaver i løbet af arbejdsdagen. 4 Meningsfuldt arbejde At arbejdet og de enkelte arbejdsopgaver giver mening. Du føler, at du gør en forskel. 4 Hjælp og støtte Supervision og mulighed for at få hjælp og støtte fra kolleger og overordnede i svære sager. 4 Dialog Løbende information og dialog om tilrettelæggelsen af arbejdet. 9

10 PSYKISK ARBEJDSMILJØ DILEMMAER KAN VÆRE BELASTENDE I arbejde med handicappede mennesker bliver man ofte stillet overfor dilemmaer. Et af de typiske eksempler er, hvis beboerens tilstand løbende bliver dårligere. Hensynet til beboeren taler for, at han gør så meget som muligt selv. Det indebærer bl.a. at han bruger sine egne ben i stedet for at blive båret i en lift. Hensynet til dig som medarbejder taler ofte for det modsatte, fordi du har behov for at kunne forudse og tage højde for risikofyldte situationer, f.eks. at beboeren knækker sammen i benene. Et andet dilemma gælder svært overvægtige beboere. De kan have brug for specielle hjælpemidler og teknikker i forflytning og pleje, som virker så overvældende, at I viger tilbage fra at benytte dem. 4 Tage initiativ til, at dilemmasituationer bliver diskuteret. 4 Opbygge rutiner der sikrer, at du og dine kolleger ikke føler jer pressede til at sætte jeres eget helbred på spil i disse dilemmasituationer. 4 Fra starten tage dialogen med beboeren og de pårørende om hvilke ændringer, der skal ske i hjemmet og hvorfor. Det vil forebygge konflikter mellem dig på den ene side og beboeren og de pårørende på den anden side. STØTTE I DILEMMAER Denne form for dilemmaer kan være belastende for det psykiske arbejdsmiljø, fordi du ofte vil være i tvivl om, hvorvidt du har gjort det rigtige. Nogle mennesker vil ikke være i stand til at tage tilstrækkeligt hensyn til sig selv i disse situationer. Derfor er det vigtigt, at den enkelte får støtte i de situationer, hvor dilemmaet opstår, og at I f.eks. på personalemøder diskuterer almindelige dilemmaer, og hvad I skal stille op med dem. Vær opmærksom på om du selv eller nogle af dine kolleger er blandt dem, der har svært ved at tage tilstrækkeligt hensyn til sig selv i denne type dilemmaer. DET KAN DU BEDE LEDELSEN GØRE 4 Klæde dig på til at føre dialog med beboerne. Få f.eks. en arbejdspsykolog til at komme og fortælle om "Den svære samtale". 4 Tilbyde dig supervision. 4 Overtage opgaven i de situationer, hvor der opstår konflikter mellem dig og beboerne eller deres pårørende. 10

11 PSYKISK ARBEJDSMILJØ KEND DE VIGTIGSTE HINDRINGER FOR GOD FORFLYTNINGSTEKNIK Som det fremgår af denne guide, er det ikke altid nok at kende til god forflytningsteknik. Det er også godt at vide, hvad der nogle gange forhindrer jer i at bruge den i hverdagen. Her er fem af de vigtigste hindringer. 4 Vaner: Det kræver en vedholdende indsats at ændre holdninger og indgroede vaner. 4 Travlhed og stress: Hvis I arbejder under stort pres til daglig, vil I være tilbøjelige til at skyde hensynet til jeres arbejdsmiljø til side. 4 Dilemmaer: I kan opleve, at hensynet til beboeren vejer tungere i den konkrete situation end hensynet til eget arbejdsmiljø. 4 Usikkerhed: Virkeligheden er aldrig helt så enkelt som på forflytningskurset. 4 Beboerens tilstand: Hvis f.eks. demens forhindrer beboeren i at se formålet med det, hjælperen gør, og han derfor er passiv eller ligefrem kæmper imod. 11

12 ORGANISERING AF ARBEJDET SKAB KLARHED OVER ANSVAR OG ROLLER Alle på arbejdspladsen skal være klar over deres opgaver og ansvar hvis samarbejdet skal fungere godt. Uklarhed skaber frustrationer, konflikter og usikkerhed. Det er derfor en god idé at diskutere og klart formulere, hvilke opgaver de forskellige medarbejdere på arbejdspladsen har. Jo mere konkret og præcist I kan beskrive opgaverne, desto bedre. En beskrivelse af ansvar og opgaver kan f.eks. være en del af forflytningspolitikken. 12

13 ORGANISERING AF ARBEJDET JERES ROLLER ER FORSKELLIGE Det følgende er en beskrivelse af, hvordan opgaverne og ansvaret kan være fordelt. Brug den eventuelt som udgangspunkt for en diskussion af fordelingen af opgaver og ansvar på jeres arbejdsplads. DIN ROLLE SOM MEDARBEJDER Det er dit ansvar at deltage i undervisning i forflytning og gå aktivt ind i løsningen af problemer med forflytninger i dagligdagen. Det kan f.eks. være ved at gøre en forflytningsvejleder, en ergonomiansvarlig eller din sikkerhedsrepræsentant opmærksom på problemer med forflytninger eller brug af hjælpemidler. FORFLYTNINGSVEJLEDEREN Hvis jeres arbejdsplads har forflytningsvejledere, er det deres opgave at vejlede dig, både hvis du beder om det, og hvis de selv bliver opmærksom på, at du har brug for hjælp. De skal involvere dig og dine kolleger, så jeres erfaringer bliver hørt og følge op på de belastende forflytningssituationer. Vejlederne skal også vise, hvordan I bruger arbejdspladsens hjælpemidler. TERAPEUTEN Terapeutens opgave er at undervise i forflytninger, formidle viden om hjælpemidler, være konsulent og sparringspartner for eventuelle forflytningsvejledere. Desuden skal terapeuten vejlede i særligt vanskelige situationer. DEN DAGLIGE LEDER Den daglige leder skal også sørge for, at forflytningspolitikken bliver ført ud i livet og overholdt. Arbejdet skal tilrettelægges, så du og dine kolleger har tid og mulighed for at bruge de rigtige forflytningsteknikker og få vejledning fra eventuelle forflytningsvejledere efter behov. Hvis det ikke er muligt at føre forflytningspolitikken ud i livet, skal den daglige leder gøre den øverste ledelse opmærksom på problemet. Det kan f.eks. skyldes, at de økonomiske rammer ikke er tilstrækkelige, at der er mange nyansatte blandt personalet, at der er ekstraordinært meget sygdom blandt personalet eller at sammensætningen af beboere har ændret sig. POLITIKERNE OG DEN ØVERSTE LEDELSE Den øverste ledelse og politikerne skal skabe rammerne for forflytningspolitikken og sørge for, at der er den nødvendige tid og de nødvendige økonomiske ressourcer til rådighed, for at den kan gennemføres. Det er ekstra vigtigt, at fordelingen af opgaver og ansvar ligger fast, når der kommer nye medarbejdere eller afløsere. Det kan f.eks. dreje sig om ansvar for uddannelse og vejledning og dokumentation f.eks. i form af forflytningsskemaer. SIKKERHEDSGRUPPEN Sikkerhedsgruppen består af jeres sikkerhedsrepræsentant og den daglige leder eller en anden ledelsesrepræsentant. Den skal være med til at sørge for, at arbejdsmiljøloven bliver overholdt, at den lokale forflytningspolitik bliver ført ud i livet og overholdt samt at politikken bliver evalueret en gang om året. 13

14 ORGANISERING AF ARBEJDET SE PÅ DE TYPISKE SITUATIONER Et kig på de typiske situationer i dagligdagen er et andet og mere konkret udgangspunkt for en diskussion af fordelingen af opgaver og ansvar på jeres arbejdsplads. NÅR DER KOMMER EN NY BEBOER En af de centrale situationer er, at der kommer en ny beboer. Her har de fleste arbejdspladser en rutine, som sikrer, at beboerens tilstand og de fysiske forhold bliver vurderet, så beboeren får den rigtige behandling, og pædagogens og de øvrige hjælperes helbred bliver tilgodeset. Her er det naturligt at bruge arbejdspladsvurdering, APV, som et værktøj. NÅR EN MEDARBEJDER BLIVER GRAVID Når en medarbejder er gravid, skal arbejdsgiveren sørge for at vurdere, om der er risiko for, at den gravide bliver udsat for skadelige påvirkninger i arbejdet. Det kan fx ske ved at lave en APV. 4Hvis der er en risiko, skal den fjernes, fx ved at købe nye hjælpemidler eller ændre den måde, arbejdet er organiseret på. 4Hvis risikoen ikke kan fjernes, skal den gravide flyttes til andre opgaver. NÅR BEBOERENS TILSTAND BLIVER VÆRRE En mere kompliceret situation er den, hvor beboerens tilstand har ændret sig. Her vil det enkleste være, at den daglige hjælper vurderer, om ændringen kræver nye tiltag i form af hjælpemidler, ny indretning eller nye teknikker. Desværre er det ofte sådan, at netop hjælperen med den daglige kontakt ikke opdager udviklingen, fordi den er glidende. Derfor er der ofte brug for en rutine, hvor situationen med mellemrum bliver vurderet af andre. SVÆRT OVERVÆGTIGE BEBOERE Forflytning og pleje af svært overvægtige beboere på over 150 kg tager mere tid og kræver flere ressourcer. Der skal ofte flere medarbejdere til at gennemføre en sikker forflytning af dem. Det er ledelsens opgave at tilrettelægge arbejdet, så I har de nødvendige personaleressourcer til opgaven. 14

15 ORGANISERING AF ARBEJDET GOD KOMMUNIKATION FORHINDRER KONFLIKTER For at sikre en forsvarlig forflytning er det nødvendigt at I alle ved, hvad I skal gøre. Derfor er det vigtigt, at de nødvendige informationer er til rådighed for alle på en måde, så de kan bruges. Nyansatte og afløsere, som ikke kender historien, kulturen og vanerne på arbejdspladsen er særligt sårbare i den forbindelse. Også aften- og nattevagter kan lettere komme til at mangle informationer. Hvis de nødvendige informationer ikke er givet videre, kan der let opstå konflikter mellem dag- og aftenhold. Derfor har man i mange steder opbygget forskellige systemer til registrering og videreformidling af viden, bl.a. om den enkelte beboers ressourcer i forbindelse med forflytning. SKRIFTLIGE FORFLYTNINGSVEJLEDNINGER Nogle arbejdspladser bruger skriftlige forflytningsvejledninger. Ordningen sikrer, at afløsere og nyansatte altid har adgang til information om beboerens ressourcer og f.eks. behov for hjælpemidler. Nogle af disse vejledninger indeholder fotos eller tegninger, så beskrivelserne bliver lettere at forstå. Ikke mindst hos demente beboere kan det være en stor hjælp med skriftlige vejledninger. De demente beboere kræver nemlig ofte, at tingene bliver sagt på en helt bestemt måde hver gang. Imidlertid er hver forflytningssituation forskellig, og kræver en analyse af situationen her og nu. Derfor er det vigtigt, at beskrivelserne er ajourførte, og at I er klar over, at de skriftlige vejledninger kun er en støtte til jeres egen analyse af situationen. HÅNDBOG I BRUG AF FORFLYTNINGSVEJLEDERE En håndbog i hvordan I bruger de lokale forflytningsvejledere kan gøre det tydeligt for alle medarbejdere, hvad I kan bruge vejlederne til. Håndbogen kan også indeholde navne på alle vejlederne og oplysninger om, hvordan man får fat i dem. Hvad håndbogen præcist skal indeholde afhænger af de lokale forhold. Der findes ikke en centralt udarbejdet standard. INFORMATION KAN FOREBYGGE KONFLIKTER MED BEBOERE En tidlig og udførlig information til beboere og deres pårørende om retningslinierne på det ergonomiske område og konsekvenserne for dem selv, kan være med til at forebygge konflikter i fremtiden. Det kan bl.a. dreje sig om information om, hvilke ændringer der kan komme på tale, hvis beboerens plejebehov ændrer sig. 15

16 MERE VIDEN PÅ NETTET LÆS MERE I DE ELEKTRONISKE BRANCHEVEJLEDNINGER På kan du finde flere oplysninger om forflytning Du kan blandt andet finde BAR SoSus branchevejledning om forflytning i bo- og servicetilbud for funktionshæmmede og en vejledning om ordninger med forflytningsvejledere. Vejledningerne har også hver en linksamling, som viser vej til flere informationer om emnet. På hjemmesiden kan du også hente en printervenlig version af denne forflytningsguide.

FORFLYTNINGSGUIDE TIL ANSATTE PÅ SYGEHUSE OG ELEVER PÅ SUNDHEDSUDDANNELSERNE

FORFLYTNINGSGUIDE TIL ANSATTE PÅ SYGEHUSE OG ELEVER PÅ SUNDHEDSUDDANNELSERNE xxxxxxxxx FORFLYTNINGSGUIDE TIL ANSATTE PÅ SYGEHUSE OG ELEVER PÅ SUNDHEDSUDDANNELSERNE BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET SOCIAL & SUNDHED REVIDERET UDGAVE 2005 OM DENNE GUIDE God forflytningsteknik forebygger nedslidning

Læs mere

Forflytningsguide. Til ansatte i bo- og servicetilbud for borgere med funktionsnedsættelser og elever og studerende på uddannelserne inden for området

Forflytningsguide. Til ansatte i bo- og servicetilbud for borgere med funktionsnedsættelser og elever og studerende på uddannelserne inden for området Forflytningsguide Til ansatte i bo- og servicetilbud for borgere med funktionsnedsættelser og elever og studerende på uddannelserne inden for området Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne

Læs mere

Forflytningsguide. Til ansatte på sygehuse og elever og studerende på sundhedsuddannelserne. Træk, skub eller rul.

Forflytningsguide. Til ansatte på sygehuse og elever og studerende på sundhedsuddannelserne. Træk, skub eller rul. Forflytningsguide Til ansatte på sygehuse og elever og studerende på sundhedsuddannelserne Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad patienterne bruge deres egne ressourcer Indhold Skab rammer for god

Læs mere

Forflytningsguide. Til ansatte i hjemmeplejen og på plejehjem samt elever og studerende på uddannelserne inden for social- og sundhedsområdet

Forflytningsguide. Til ansatte i hjemmeplejen og på plejehjem samt elever og studerende på uddannelserne inden for social- og sundhedsområdet Forflytningsguide Til ansatte i hjemmeplejen og på plejehjem samt elever og studerende på uddannelserne inden for social- og sundhedsområdet Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Forflytningsguide. Til ansatte i bo- og servicetilbud for borgere med funktionsnedsættelser og elever og studerende på uddannelserne inden for området

Forflytningsguide. Til ansatte i bo- og servicetilbud for borgere med funktionsnedsættelser og elever og studerende på uddannelserne inden for området Forflytningsguide Til ansatte i bo- og servicetilbud for borgere med funktionsnedsættelser og elever og studerende på uddannelserne inden for området Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer Guide til forflytningsvejlederen Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer INDHOLD Forflytningsvejlederens rolle Side 3 Hvilke opgaver har en forflytningsvejleder Side

Læs mere

Forflytningsguide. Til ansatte i hjemmeplejen og på plejehjem samt elever og studerende på uddannelserne inden for social- og sundhedsområdet

Forflytningsguide. Til ansatte i hjemmeplejen og på plejehjem samt elever og studerende på uddannelserne inden for social- og sundhedsområdet Forflytningsguide Til ansatte i hjemmeplejen og på plejehjem samt elever og studerende på uddannelserne inden for social- og sundhedsområdet Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Du skal vejlede og påvirke holdninger Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side

Læs mere

Forflytningspolitik. For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter. Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse

Forflytningspolitik. For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter. Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse Forflytningspolitik For ansatte på omsorgscentre og hjemmeplejedistrikter Frederikssund kommune Sundhed og forebyggelse Indhold Indledning...2 Mål...2 Struktur og organisering...3 Ansvarsfordeling...3

Læs mere

Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune

Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Mål og visioner Vision... side 3 Målet er... side 3 Målene kan nås ved...

Læs mere

FORFLYTNINGSGUIDEN. Til ansatte, elever og studerende i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer

FORFLYTNINGSGUIDEN. Til ansatte, elever og studerende i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer FORFLYTNINGSGUIDEN Til ansatte, elever og studerende i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer Forflytningspyramiden Træk, skub eller rul Forflytningspyramiden ligner den kendte madpyramide: Du

Læs mere

LEDSAGEORDNINGENS ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Udarbejdet af Ledsageordningen

LEDSAGEORDNINGENS ARBEJDSMILJØHÅNDBOG Udarbejdet af Ledsageordningen 10.2. Vejledning i forflytningsteknik (Nedenstående er delvist materiale udarbejdet af BST, Århus kommune og hentet fra pjecen Forflytningsguide,udgivet af Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed) Som

Læs mere

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning FORFLYTNINGSTEKNIK i ambulance og sygetransport Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet af brancheudvalget for brand- og redning under BAR

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

KOMPETENCEUDVIKLING RÅDGIVNING UDDANNELSE

KOMPETENCEUDVIKLING RÅDGIVNING UDDANNELSE KOMPETENCEUDVIKLING RÅDGIVNING UDDANNELSE Forflytning i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Indhold Bestil et af Arbejdsmiljø Københavns gratis tilbud på forflytningsområdet! 3 Kompetenceudvikling til arbejdspladsen

Læs mere

Fagligt Træf 2007. Nyborg Strand 13.-14. september 2007

Fagligt Træf 2007. Nyborg Strand 13.-14. september 2007 Fagligt Træf 1 TEMA Fagligt Tekst indsættes Træf Invitation til Fagligt Træf 2007 Nyborg Strand 13.-14. september 2007 Faglig inspiration til forflytningsvejledere, forflytningsansvarlige og undervisere

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Forflytningskultur. Værktøj til arbejdet med udvikling af forflytningspraksis

Forflytningskultur. Værktøj til arbejdet med udvikling af forflytningspraksis Forflytningskultur Værktøj til arbejdet med udvikling af forflytningspraksis INDHOLD Den gode forflytningspraksis 3 Forflytningsblomsten 4 Ny forflytningskultur - hvordan? 6 Den gode forflytning i praksis

Læs mere

Forflytningspolitik for Plejecenterområdet Pleje og Omsorg

Forflytningspolitik for Plejecenterområdet Pleje og Omsorg Forflytningspolitik for Plejecenterområdet Pleje og Omsorg Udarbejdet af sektionsledere for plejecentre område Øst og Vest i Faaborg-Midtfyn Kommune d. 31. maj 2010 Godkendt af MED-udvalg for plejecentre

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 3 UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN Psykisk arbejdsmiljø og vold på arbejdspladsen I denne pjece kan du læse 10 gode råd til,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 2020 Nedslidning som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder og for

Læs mere

Bliv stærk i forflytning

Bliv stærk i forflytning Bliv stærk i forflytning Hvad indgår i forflytningstanken? Fagligt perspektiv: den faglige viden, der skal til for at kunne tage særlige hensyn til borgerens /beboerens sygdoms-tilstand Etisk perspektiv:

Læs mere

TEMA Unges arbejde. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen

TEMA Unges arbejde. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen TEMA Unges arbejde 1 Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen 2 Vi har skrevet denne vejledning til dig for at gøre opmærksom på, hvor

Læs mere

Forflytningsteknikkens grundprincipper

Forflytningsteknikkens grundprincipper Forflytningsteknikkens grundprincipper Forflytningsteknik Forflytninger tager udgangspunkt i det funktionsniveau som den, der skal have hjælp har. Funktionsniveauet beskrives ud fra, hvordan man klarer

Læs mere

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen Du kan vente dig i butikken 1 Tillykke med din graviditet! Når du er gravid, sker der utrolig mange ting i din krop. Derfor dukker der naturligvis en masse spørgsmål

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder.

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder. PROCESVÆRKTØJ Hvordan kan arbejdspladsen arbejde med at lave retningslinjer? - Forslag til et forløb i fire trin Retningslinjer giver ikke i sig selv bedre forflytninger. Men de rummer fælles aftaler som

Læs mere

Hvordan laver I retningslinier for forflytning i plejearbejdet?

Hvordan laver I retningslinier for forflytning i plejearbejdet? - for organisationer og mennesker i bevægelse Hvordan laver I retningslinier for forflytning i plejearbejdet? - et værktøj til arbejdspladser, der gerne vil udarbejde eller udvikle retningslinier for forflytning

Læs mere

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT - DERFOR ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT At være arbejdsmiljørepræsentant forpligter. Som tillidsvalgt er man valgt til at være kollegernes talsmand.

Læs mere

Nye veje til den gode forflytning

Nye veje til den gode forflytning Nye veje til den gode forflytning 1 NYE VEJE TIL DEN GODE FORFLYTNING INDHOLD Nye veje til den gode forflytning 3 Lines første dag på Gådevænget 5 Forflytning og kultur 6 Kom videre med jeres forflytningspraksis

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer

Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Rengøring Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Det pædagogiske køkken. Guide til godt arbejdsmiljø og samarbejde i køkkenet i daginstitutioner

Det pædagogiske køkken. Guide til godt arbejdsmiljø og samarbejde i køkkenet i daginstitutioner Det pædagogiske køkken Guide til godt arbejdsmiljø og samarbejde i køkkenet i daginstitutioner Godt arbejdsmiljø i Det pædagogiske køkken De fleste køkkenmedarbejdere er glade for deres arbejde. Men nogle

Læs mere

Hvordan forholder jeg mig til arbejdsmiljøet på arbejdspladsen?

Hvordan forholder jeg mig til arbejdsmiljøet på arbejdspladsen? Hvordan forholder jeg mig til arbejdsmiljøet på arbejdspladsen? En pjece til dig fra din klub Social og sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere Revideret august 2007 1 Indholdsfortegnelse: Indledning side 2

Læs mere

Vejledning om arbejdsmiljø. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen

Vejledning om arbejdsmiljø. Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen Vejledning om arbejdsmiljø Vejledning om arbejdsmiljø til unge under 18 år på arbejde i forbindelse med social- og sundhedsuddannelsen 1 VEJLEDNING OM ARBEJDSMILJØ INDHOLD Indledning 3 Når du er i skole,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Danske Fysioterapeuters

Danske Fysioterapeuters Danske Fysioterapeuters nr. 3 dec. 2004 Tilmeld dig til årskonferencen den 25. januar 2005 og kom og hør om resultaterne af arbejdsmiljøundersøgelsen Sidste papirudgave af Arbejdsmiljønyt så tilmeld dig

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Produktudvikling og formgivning

Produktudvikling og formgivning TEMA Fysisk arbejdsmiljø Produktudvikling og formgivning Faktablad fra branchevejledningen»når klokken ringer«til grundskolen og STX Om faktabladet Faktabladet om produktudvikling og formgivning er en

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

4. Opfølgning Er der ændringer i arbejdsfunktionen og arbejdsbelastninger for medarbejderne skal I foretage en ny vurdering.

4. Opfølgning Er der ændringer i arbejdsfunktionen og arbejdsbelastninger for medarbejderne skal I foretage en ny vurdering. Vurdering af arbejdsfunktioner og belastninger ved liftning Redskabet er Arbejdsmiljø Københavns anbefaling til vurdering af belastninger ved liftning. Ud fra vurderingen bliver det synligt hvilke tiltag

Læs mere

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet Jeres hverdag er i konstant forandring Meget er blevet lettere, og mange har fået nye arbejdsrutiner bag en skærm. Men er jeres arbejde også blevet

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Praktiserende læger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET!

xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET! xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET! SIDE 2 Generelt Forflytning i hjemmeplejen kan først foregå når du enten har været på forflytningskursus eller du er blevet oplært

Læs mere

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet 1 TEMA Psykisk arbejdsmiljø Styrkespillet Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet er et enkelt kortspil, som kan bruges på alle typer af arbejdspladser til at udvikle kulturen,

Læs mere

Sikkerhed og arbejdsmiljø

Sikkerhed og arbejdsmiljø Taastrup Hovedgade 28 2630 Taastrup Tlf.: 43 71 58 33 Fax: 43 71 58 65 E-mail: john@jpk.dk www.jpk.dk Sikkerhed og arbejdsmiljø Taastrup Hovedgade 28 2630 Taastrup Tlf.: 43 71 58 33 Fax: 43 71 58 65 E-mail:

Læs mere

09-11-2015. Vejledning i Forflytning Oktober 2015 Sopu Hillerød. Underviser Judith Forbert Petersen. Velkommen. Bliv stærk i forflytning

09-11-2015. Vejledning i Forflytning Oktober 2015 Sopu Hillerød. Underviser Judith Forbert Petersen. Velkommen. Bliv stærk i forflytning Vejledning i Forflytning Oktober 2015 Sopu Hillerød. Underviser Judith Forbert Petersen Velkommen Præsentation af underviser, navnerunde, funktion og hvilken arbejdsplads I kommer fra. Vi skal have jeres

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

TEMA Fysisk arbejdsmiljø. Byggeværksted. Faktablad fra branchevejledningen»når klokken ringer«til grundskolen og STX

TEMA Fysisk arbejdsmiljø. Byggeværksted. Faktablad fra branchevejledningen»når klokken ringer«til grundskolen og STX TEMA Fysisk arbejdsmiljø Byggeværksted Faktablad fra branchevejledningen»når klokken ringer«til grundskolen og STX Om faktabladet Faktabladet om byggeværksted er en del af branchevejledningen»når klokken

Læs mere

valg af sikkerheds repræsentant

valg af sikkerheds repræsentant 09 valg af sikkerheds repræsentant din mulighed for at komme i front med arbejdsmiljøet er du den nye sikkerhedsrepræsentant? Det giver mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø,

Læs mere

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen Det er billigere at viske ud end at flytte mure - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen 1 Det er billigere at viske ud end at flytte mure Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3,3.

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Døgninstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

KURSER DER SKABER. muligheder UDVID DINE KOMPETENCER

KURSER DER SKABER. muligheder UDVID DINE KOMPETENCER KURSER DER SKABER muligheder UDVID DINE KOMPETENCER Indledning Etac udvikler og markedsfører hjælpemidler til personer med nedsat bevægelsesfrihed. Nøgleordene for vores produkter er funktion, form og

Læs mere

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet 1 DIGITALISERINGEN STILLER NYE KRAV Jeres hverdag er i konstant forandring Meget er blevet lettere, og mange har fået nye arbejdsrutiner bag en skærm.

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ TUNGE LØFT Løfter medarbejderne tunge emner eller byrder manuelt? Løfter eller holder medarbejderne tungt værktøj eller redskaber under arbejdet, f støvsuger, skraldespande, gulvspande

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering 2 BAR Kontor (Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste At-VEJLEDNING F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til at

Læs mere

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 19. juni 2006 Arbejdstilsynet Sag nr Opgave nr. 1 JSL

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 19. juni 2006 Arbejdstilsynet Sag nr Opgave nr. 1 JSL Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 130 Offentligt BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 19. juni 2006 Arbejdstilsynet Sag nr. 20060037360 Opgave nr. 1 JSL Beskæftigelsesministerens besvarelse

Læs mere

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole

Generel arbejdsmiljøpolitik. for. Danmarks Domstole Side 1 af 6 Generel arbejdsmiljøpolitik for Danmarks Domstole Side 2 af 6 Vision Danmarks Domstole prioriterer medarbejdernes sundhed og trivsel højt, og der skal til stadighed arbejdes for at skabe et

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

APV og Trivselsundersøgelsen 2015

APV og Trivselsundersøgelsen 2015 Rapporten er lavet d.31-01-2015 APV og Trivselsundersøgelsen 2015 02 Afgrænsninger Skabelon: Kronologisk rapport Områder: APV Kortlægning: APV og Trivselsundersøgelsen 2015 Denne rapport: Borgmesterkontoret

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv.

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv. FEBRUAR APRIL JUNI August Fysiske forhold - Jeg har generelt et godt fysisk arbejdsmiljø Enig 45 88,2% 55 96,5% 47 85,5% 48 90,6% Uenig 3 5,9% 2 3,5% 7 12,7% 5 9,4% Ikke relevant 3 5,9% 0 0,0% 1 1,8% 0

Læs mere

PLIGTER, ANSVAR OG POTENTIELLE GEVINSTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

PLIGTER, ANSVAR OG POTENTIELLE GEVINSTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros PLIGTER, ANSVAR OG POTENTIELLE GEVINSTER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvad har jeg egentlig pligt til? Hvis skyld er det, hvis noget går galt på virksomheden? Og hvem har ansvaret

Læs mere

SIKKER JOBSTART - SPÆND NETTET UD!

SIKKER JOBSTART - SPÆND NETTET UD! SIKKER JOBSTART - SPÆND NETTET UD! For mange børn og unge skades på jobbet Børn og unge er særlig sårbare over for skadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet. Ofte mangler børn og unge den viden, erfaring

Læs mere

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen Det er billigere at viske ud end at flytte mure - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen 1 DET ER BILLIGERE AT VISKE UD END AT FLYTTE MURE Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3,3.

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Restauranter og barer

Restauranter og barer Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Restauranter og barer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering El-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

F.0.4 December 2003 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder

F.0.4 December 2003 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder At-VEJLEDNING F.0.4 December 2003 Forebyggelse af arbejdsulykker i små virksomheder 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET Institut for Teknologi og Innovation Indhold Graviditetspolitik ved Institut for Teknologi og Innovation... 2 Hvad skal arbejdsgiveren sørge for... 3 Risikovurderinger Arbejdsmedicinsk

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Daginstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Arbejdspladsens indretning og inventar

Arbejdspladsens indretning og inventar 1.4 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Arbejdspladsens indretning og inventar Overordnet om indretning og inventar 1 1 Er arbejdspladsen

Læs mere

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S Rapporten er lavet d.18-09-2012 APV 2012 - Firma A/S Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingssrapport Områder: APV Kortlægning: APV 2012 Denne rapport: Firma A/S Periode for svar: Fra: 06-09-2012 Til: 14-09-2012

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Engros Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole. Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole

FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole. Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole FOKUS PÅ ARBEJDSMILJØ Randers Ungdomsskole Dialogredskab til ansatte i Randers Ungdomsskole FOKUS PÅ PSYKISK ARBEJDSMILJØ Det er vigtigt at have en løbende og konstruktiv dialog omkring det psykiske arbejdsmiljø

Læs mere

Værktøj - til analyse og forebyggelse af arbejdsulykker

Værktøj - til analyse og forebyggelse af arbejdsulykker ******************************************************************************** Ældreplejen Værktøj - til analyse og forebyggelse af arbejdsulykker Indeholder: BAR Social & Sundhed * Introduktion August

Læs mere

Værktøj til analyse og forebyggelse af arbejdsulykker. Børn- og ungeområdet

Værktøj til analyse og forebyggelse af arbejdsulykker. Børn- og ungeområdet Værktøj til analyse og forebyggelse af arbejdsulykker Børn- og ungeområdet Introduktion Skema til udredning af arbejdsulykke Handlingsplan til forebyggelse Introduktion Dette værktøj bruges til at udrede

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER/ANDEN SERVICE

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER/ANDEN SERVICE så kan du holde liv i den gode stemning, forebygge og håndtere konflikter Lær spillereglerne at kende BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER/ANDEN SERVICE VÆRKTØJSKASSER gode råd til

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Autobranchen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Kurser der skaber muligheder. Udvid dine kompetencer

Kurser der skaber muligheder. Udvid dine kompetencer Kurser der skaber muligheder Udvid dine kompetencer Indledning Etac udvikler og markedsfører hjælpemidler til personer med nedsat bevægelsesfrihed. Nøgleordene for vores produkter er funktion, form og

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter

Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Tandlæger, kliniske tandteknikere og klinikassistenter Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering VVS-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Tobaksindustri V ejledning om EGA i tobaksindustrien

Tobaksindustri V ejledning om EGA i tobaksindustrien Organisationer repræsenteret i Industriens Branchearbejdsmiljøråd: Arbejdstagerside: Dansk Metal Specialarbejderforbundet Kvindeligt Arbejderforbund Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund Forbundet

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Arbejdsskadeforsikring Ulykkesbegrebet Arbejdsskadesikringslovens 6, stk. 1 Ved en ulykke forstås efter denne lov en personskade forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller

Læs mere