RASTRITES SKIFEREN PÅ BORNHOLM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RASTRITES SKIFEREN PÅ BORNHOLM"

Transkript

1 RASTRTES SKFEREN PÅ BORNHOLM MERETE SJØRRNG SJØRRNG, M.: Rastrites Skiferen på Bornholm. Dansk geol. Foren., Årsskrift for 1969, side København, 7. januar, De foreløbige resultater af en ny undersøgelse af den silure Rastrites Skifer præsenteres. En revideret zoneinddeling foreslås i forbindelse med en diskussion af arternes vertikale udbredelse. Der synes ikke at være nogen skarp grænse til den overlejrende Cyrtograptus Skifer. Begrebet Rastrites Skifer opstod i Sverige, hvor det omtaltes af Linnarsson i 1881 (Wærn, 1960a). På den tid omfattede Rastrites Skiferen Elles & Wood Zonerne 16-24, dvs. hele Llandovery bortset fra Zone 25 (Wærn, 1960a.). flere af zonerne findes ingen arter af slægten Rastrites. Den første vigtige undersøgelse af den tilsvarende danske aflejring på Bornholm blev foretaget af Gronwall (1899). Han inddelte skiferen i fem graptolitzoner. Denne inddeling blev bibeholdt i kortbladsbeskrivelsen (Gronwall, 1916), og mægtigheden af skiferen blev her angivet til m. Den sidst publicerede undersøgelse foretoges af Bjerring Petersen (1922). Han beskrev 55 graptolitarter fra Rastrites Skiferen, hvoraf 5 var nye, og opstillede samtidig en ny zoneinddeling (se skema). Skiferen blev angivet til at omfatte Zonerne 16-22, og denne definition er også blevet lagt til grund for nærværende arbejde. udlandet er der siden 1922, bl. a. i Sverige, foretaget nye undersøgelser benytter Wærn ikke navnet Rastrites Skifer, men indfører i stedet 4 etager (se skema), som citeres af Poulsen (1966). Grænseforhold og mægtighed Rastrites Skiferen findes blottet over en strækning på ca. 2 km i den sydlige del af Øleåen. Skiferen er mod øst og vest begrænset af forkastninger, grænseforholdene mod nord er ukendte, og mod syd grænser skiferen op til Cyrtograptus Skiferen. Rastrites Skiferen har en øst-vestlig strygning og en svag sydlig hældning (1-6 ), således at de ældste dele af skiferen er blottet længst mod nord. 80 m nord for broen over Øleåen ved Billegravgård er fundet Tretaspis Skifer (Øvre Ordovicium) (Poulsen, 1968) med en lagorientering på 90 /44 S. Umiddelbart nord for denne blotning placerer Gry (1960) en forkastning med retningen VNV-ØSØ. Mellem Tretaspis

2 30 SØRRNG: Rastrites Skiferen på Bornholm Skiferen og Rastrites Skiferens nordligste lokalitet, lok. 1, er forholdene ukendte. Mellem de enkelte blottede profiler i åløbet er foretaget et nivellement, og ved hjælp af dette er fremstillet et profil gennem skiferen. Den nivellerede lagseries mægtighed er 50 m, hvoraf næsten halvdelen er blottet. Dertil kommer ca. 30 m skønnet i den nordlige del mellem lok. 1 og 3. Endvidere kan eventuelt tilføjes maksimalt 20 m, hvis skiferen anses for at nå til umiddelbart syd for Tretaspis Skiferen. Rastrites Skiferen får således en mægtighed på mellem 80 og 100 m. Lithologiske forhold Den ældste del af den blottede skifer er en grå-mørkegrå lerskifer, der på lok. 3 og 4 indeholder 50 cm tykke mørkegrå kalkbænke og linseformede kalkboller op til ca. 1 m i diameter. Højere oppe i lagserien bliver skiferen efterhånden mørkere og er på lok. 13 næsten helt sort, meget pyritholdig og med et stort antal graptoliter. På lok. 13 sker en pludselig forandring, idet skiferen bliver lysegrå, mere grovkornet og graptolitfri. et par horisonter cm over denne overgang findes talrige ca. 1 mm brede bugtede pyritiserede krybespor. Ca. 1,5 m over grænsen mellem mørk og lys skifer

3 Dansk Geologisk Forening, Årsskrift for 1969 [1970] 31 i viser graptoliterne sig igen, og i de følgende blotninger genvinder skiferen den mørke farve, dog uden at blive helt så mørk som på lok. 13. Bortset fra et enkelt 5 cm tykt kalkbånd på lok. 13b findes ingen kalk i den øverste del af skiferen. Pyrit forekommer stedvis gennem lagserien i store mængder. Bentonit Der er observeret 12 lysegrå uhærdnede lag af bentonit samt et tilsvarende antal rustbånd, der rimeligvis er forvitrede bentonitlag. Mægtigheden af lagene varierer fra 1-12 cm. Også i Sverige er observeret bentonitlag, bl. a. kendes der 40 lag fra Llandovery i Dalarne (Wærn, 1960b), men en korrelation med de bornholmske synes ikke mulig. Sverige er de fleste bentonitlag i Dalarne fundet i M. turriculatus Zonen svarende til en stor vulkansk aktivitet i Nordeuropa på denne tid (Thorslund, 1948). En tilsvarende hyppighed i denne zone er ikke iagttaget på Bornholm, måske pga. manglende blotninger. Her er observeret flest lag i M. gregarius Zonen. Tidligere er kun fundet 3 bentonitlag i Rastrites Skiferen på Bornholm (Laursen, 1940 og Rosenkrantz, 1962). Fauna og stratigrafi Ved fossilindsamling blev fundet repræsentanter fra følgende dyregrupper; graptoliter (helt dominerende), cephalopoder, pelycopoder, brachiopoder, en enkelt arthropod og sclerocodont. Det indsamlede materiale omfatter ca skiferstykker, hvis samlede indhold af graptoliter udgør omkring mere eller mindre fuldkomne rhabdosomer. Heraf kan 62 graptolitarter bestemmes med nogenlunde sikkerhed. Følgende graptolitslægter og arter er ikke tidligere observeret på Bornholm: Diplograptus mutabilis Elles & Wood Climacograptus scalaris miserabilis Elles & Wood Climacograptus scalaris normalis Lapworth Retiolites perlatus Nicholson Retiolites obesus Lapworth Monograptus argutus Lapworth Monograptus becki Barrande Monograptus concinnus Lapworth Monograptus crispus Lapworth Monograptus exiguus primulus Boucek & Pfibyl Monograptus largus Perner Diversograptus sp.

4 32 SJØRRNG: Rastrites Skiferen på Bomholm ZONENDDELNG 1 LLANDOVERY Storbritanien Sverige Danmark (Bornholm) Elles & Wood 1913 M. crenulatus M. griestoniensis M. crispus M> turnculahjs Roslrites maximus b6nd i Wæm 960 a Cyrrograpj-us lapworthi M. spiralis M. griestoniensis M. crispus M.'runcinatus i Bjerring 1922 Petersen M. rurricularus Sjørring 1969 M. griestoniensis M. crispus? M. proteus M. turricu lotus M. sedgwfclci cometa bond M. convolutus to M. sedgwiclci cometa Peta lograptus folium M. sedgwfcki Cephatograptus cometa bånd M. convolutus M. sedgwicki cometa bånd M. convolutus M. gregorius M. cyphus Orthograptus vesiculosus M. argenteus M. triangulatus M. fimbria tus 2 (M. argenteus) o O) V M. triangulatus o> & M. fimbria tus M. revolutus Dimorphograptus extenuatus Rastrites Skifer M. gregorius M. acinaces Nedre - Mellem Llandovery 3 O V 0)? M. pecf inarus M. triangulatus M. revolutus Orthograptus vesiculosus bånd M. acinaces 16 acu ninatus Akidograptus acuminatus Glypfograpfus persculptus? Biostratigrafisk zoneinddeling Overgangen mellem Ordovicium og Silur er ikke blottet. På lok. 1 er kun fundet diplograptider, blandt hvilke en enkelt har en svag lighed med Diplograptus persculptus, hvorfor skiferen måske kan henføres til Elles & Wood Zone 16 ved denne lokalitet. Monograptus acinaces Zonen. Den nederste sikre graptolitzone indeholder kun 1 art Monograptus, M. acinaces (zonefossil). Den nederste del af zonen er både arts- og individfattig; den øverste del har en rigere graptolitfauna og indeholder et bånd med Orthograptus vesiculosus, som er et almindeligt zonefossil i andre lande. Zonegrænserne er ikke blottede. Monograptus revolutus Zonen. Denne zone findes kun blottet i et 50 cm højt profil. Både zonefossilet og den øvrige fauna kan paralleliseres med

5 Dansk Geologisk Forening, Årsskrift for 1969 [1970] 33 Sveriges (Wærn, 1960a). Hverken på Bornholm eller i Sverige er der fundet M. cyphus, som er zonefossil i Storbritannien og Tyskland. Monograptus gregarius Zonen. Denne zone defineres ved tilstedeværelsen af M. gregarius og afsluttes, hvor M. convolutus viser sig. den nederste del af zonen findes et bånd med M. triangulatus, umiddelbart derover følger et tilsvarende bånd med M. pectinatus. De to arter er på Bornholm, i modsætning til i Storbritannien og Sverige (se skema), skarpt adskilte. Det er endnu uvist om et tredie bånd, svarende til det engelske M. argenteus (Elles & Wood, 1913) eller M. leptotheca (Sudbury, 1958), kan udskilles. Monograptus convolutus Zonen. Denne zone svarer til den svenske Petalograptus folium Zone. Petalograptus folium er også fundet på Bornholm, men har her en mindre vertikal udbredelse og er derfor mindre egnet som zonefossil end M. convolutus, hvis større udbredelse følger den øvrige faunas. toppen af M. convolutus Zonen, hvor skiferen bliver næsten helt sort og meget pyritholdig, findes et bånd, hvori Cephalograptus cometa er hyppig. M. convolutus Zonen afsluttes brat ved sedimentskiftet på lok. 13, hvor graptoliterne forsvinder. Højere oppe i lagserien optræder helt nye graptolitarter, dvs. at der samtidig med en markant lithologisk forandring sker en gennemgribende faunaændring. Monograptus sedgwicki Zonen. Denne zone er karakteriseret af M. sedgwicki, som har vist sig at være det bedst egnede zonefossil. Den nedre grænse defineres ved fremkomsten af denne art, medens grænsen opadtil, som er lidt usikker, er placeret, hvor den karakteristiske M. sedgwicki er ved at forsvinde, idet arten bliver vanskelig at skelne fra M. halli, og hvor M. turriculatus for første gang findes med stor hyppighed. Sidstnævnte art begynder at optræde samtidig med M. sedgwicki, men er her kun observeret i nogle få meget små eksemplarer. M. runcinatus forekommer samtidig med M. sedgwicki, men er lidt mindre hyppig. Ved korrelation med andre lande er M. sedgwicki langt at foretrække. M. sedgwicki optræder tilsyneladende på et noget senere tidspunkt på Bornholm end i udlandet. Både i Storbritannien, Sverige og Tyskland findes M. sedgwicki sammen med en gammel fauna fra convolutus Zonen, medens arten på Bornholm kun findes med yngre graptoliter. Den graptolitfri zone på lok. 13 kunne eventuelt tænkes at omfatte lagene indeholdende M. sedgwicki sammen med gamle arter fra M. convolutus Zonen. Storbritannien placeres grænsen imellem Mellem og Øvre Llandovery i overgangen fra M. convolutus Zonen til M. sedgwicki Zonen (Curtis, 1961). På Bornholm kunne den tydelige faciesændring mellem de to zoner eventuelt også angive en sådan grænse. Det er ikke muligt at fastlægge en tilsvarende grænse mellem Nedre og Mellem Llandovery. 3 D.G.F. Årsskrift ",

6 34 SJØRRNG: Rastrites Skiferen på Bomholm Monograptus turriculatus Zonen. M. turriculatus er et karakteristisk, let genkendeligt og hyppigt forekommende zonefossil. Den øvre grænse for zonen sættes ved artens forsvinden. Midt i zonen viser der sig på samme tid nogle nye karakteristiske arter, bl.a. M. priodon, der uafbrudt forekommer helt op til midten af Wenlock. Monograptus proteus Zonen. Efter M. turriculatus forsvinden er det vanskeligt at finde et egnet zonefossil, men de to næste blotninger har M. proteus tilfælles. Dog sker der i zonen en vis faunaændring, idet vigtige arter som M. veles og M. spiralis viser sig i den øverste blotning. M. proteus Zonen er foreløbig behæftet med et?. Den øvre grænse af zonen er defineret ved tilstedeværelsen af M. crispus. Monograptus crispus Zonen. Her forekommer for sidste gang en art, som er ubestemmelig, af slægten Rastrites. Rastrites Skiferen, som den er defineret af Bjerring Petersen, har således her sin øverste grænse. Monograptus griestoniensis Zonen. Ved fundet af denne art er således alle Rastrites Skiferens zonefossiler tilstede på Bornholm. følge den svenske definition er M. griestoniensis den øverste zone i Rastrites Skiferen. M. griestoniensis Zbiien er der ikke sket nogen væsentlig ændring af den øvrige fauna. Overgangen til næste zone er jævn. Både M. crenulatus og M. spiralis er tilstede, men det er endnu ikke fastslået, hvilken art, som er bedst egnet til at karakterisere den øverste zone i Llandovery. Den nederste del af den tidligere Cyrtograptus gray i Zone (Laursen, 1940) omfatter ikke som angivet af Poulsen (1966) M. spiralis Zonen, men tilhører de to underliggende zoner, M. crispus og M. griestoniensis. Selve slægten Rastrites mangler i den nederste del af skiferen, er meget sjælden i den øverste del og mangler i den øverste zone, M. griestoniensis Zonen, på Bornholm. Rastrites Skiferen er derfor ikke noget velegnet navn. Der findes ingen skarp grænse opadtil mod Cyrtograptus Skiferen. Efter en fornyet undersøgelse af sidstnævnte skifer er det højst tænkeligt, det ville vise sig, at de to skifre kunne sammenfattes under én fællesbetegnelse. (Foredrag i Palæontologisk Klub 31. marts) Mineralogisk Museum, Østervoldgade København K

7 Dansk Geologisk Forening, Årsskrift for 1969 [1970] 35 Litteratur Bjerring Petersen, T. 1922: Rastritesskiferen på Bornholm. Meddr dansk geol. Foren. 6, nr. 11, 29 pp. Curtis, M. L. K. 1961: Lexique Stratigraphique nternational,, Europa, Fascicule 3a V, Silurien. Elles, G. & Wood, E : Monograph of British Graptolites. The Palæontographical Society, London, 539 pp. Gry, H. 1960: Geology of Bornholm. Guide to Excursions A 45 and C Geol. Congr., Norden, pp. Gronwall, K. A. 1899: Bemærkninger om Bornholms sedimentære Dannelser og deres tektoniske Forhold. Danmarks geol. Unders, række 2, 10, 48 pp. Gronwall, K. A. 1916: : Gronwall, K. A. & Milthers, V.: Beskrivelse til Geologiske Kort over Danmark (1: ). Kortbladet Bornholm. Danmarks geol. Unders. række 1, 13, Laursen, D. 1940: Cyrtograptusskifrene på Bornholm,, Øleå. Danmarks geol. Unders. række 2, 64, Poulsen, V. 1966: Cambro-Silurian Stratigraphy of Bornholm. Meddr dansk geol. Foren. 16, Poulsen, V. 1968: Tretaspis Shale at Øleå, Bornholm. Meddr dansk geol. Foren. 18, Rosenkrantz, A. 1952: Geologisk fører for en tre-dages ekskursion til Bornholm. København, 20 pp. Sudbury, M. 1958: Triangulate Monograptids from the Monograptus gregarius zone (Lower Llandovery) of the Rheidol Gorge (Cardiganshire). Philosophical Transactions of Royal Society of London. Ser. B. No. 685 Vol.241, Thorslund, P. 1948: De siluriska lagren ovan Pentameruskalkstenen i Jamtland. Sveriges geol. Unders. Ser. C, 494, Wærn, B., Thorslund, P. & Henningsmoen, G. 1948: Deep Boring through Ordovician and Silurian Strata at Kinnekulle, Vestergotland. Bull. Geol. nst. Uppsala, XXX, Wærn, B. 1960a: On the Middle Llandovery of Dalarne. 21 nt. Geol. Congr., Norden 960, V, Copenhagen. Wærn, B. 1960b: Bentonite and Long-Distance Correlation. Geol. Foren. Stockholm Forhandl. 82, *

PJ 2014. Geologisk datering. En tekst til brug i undervisning i Geovidenskab A. Philip Jakobsen, 2014

PJ 2014. Geologisk datering. En tekst til brug i undervisning i Geovidenskab A. Philip Jakobsen, 2014 Geologisk datering En tekst til brug i undervisning i Geovidenskab A Philip Jakobsen, 2014 Spørgsmål og forslag til forbedringer sendes til: pj@sg.dk 1 Indledning At vide hvornår noget er sket er en fundamental

Læs mere

OPTIMERING AF GEOLOGISK TOLKNING AF SKYTEM MED SEISMIK OG SSV - CASE LOLLAND

OPTIMERING AF GEOLOGISK TOLKNING AF SKYTEM MED SEISMIK OG SSV - CASE LOLLAND OPTIMERING AF GEOLOGISK TOLKNING AF SKYTEM MED SEISMIK OG SSV - CASE LOLLAND PETER THOMSEN, JOHANNE URUP RAMBØLL FRANK ANDREASEN - NATURSTYRELSEN INDHOLD Baggrund for opdateringen af Lollandsmodellen Problemstillinger

Læs mere

Om Mellemoligocænets Udbredelse

Om Mellemoligocænets Udbredelse Om Mellemoligocænets Udbredelse i Jylland. Af J. P. J. RAVN. ED Opdagelsen af ny forsteningsførende Lokaliteter Vi Jylland øges stadig vort Kendskab til Tertiærformationens forskellige Underetagers Udbredelse

Læs mere

Modellering af vand og stoftransport i mættet zone i landovervågningsoplandet Odderbæk (LOOP2) Delrapport 1 Beskrivelse af modelopsætning.

Modellering af vand og stoftransport i mættet zone i landovervågningsoplandet Odderbæk (LOOP2) Delrapport 1 Beskrivelse af modelopsætning. Modellering af vand og stoftransport i mættet zone i landovervågningsoplandet Odderbæk (LOOP2) Delrapport 1 Beskrivelse af modelopsætning Bilag Bilag 1 - Geologiske profiler I dette bilag er vist 26 geologiske

Læs mere

Rastritesskiferen. Bornholm. Foreløbig meddelelse om en palæontologisk og stratigrafisk undersøgelse i somrene Th. Bjerring Pedersen.

Rastritesskiferen. Bornholm. Foreløbig meddelelse om en palæontologisk og stratigrafisk undersøgelse i somrene Th. Bjerring Pedersen. Rastritesskiferen på Bornholm. Foreløbig meddelelse om en palæontologisk og stratigrafisk undersøgelse i somrene 1920 21. Af Th. Bjerring Pedersen. With an English Summary of the Contents. Meddelelser

Læs mere

1. Indledning. Figur 1. Alternative placeringer af Havvindmølleparken HR 2.

1. Indledning. Figur 1. Alternative placeringer af Havvindmølleparken HR 2. 1. Indledning. Nærværende rapport er udarbejdet for Energi E2, som bidrag til en vurdering af placering af Vindmølleparken ved HR2. Som baggrund for rapporten er der foretaget en gennemgang og vurdering

Læs mere

Geologisk baggrund for skifergas i Danmark

Geologisk baggrund for skifergas i Danmark Geologisk baggrund for skifergas i Danmark Niels H. Schovsbo Reservoir geolog De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Klima-,Energi- og Bygningsministeriet Opdateret december 2013

Læs mere

BIOFACIESUNDERSØGELSER VED KARLBY KLINT

BIOFACIESUNDERSØGELSER VED KARLBY KLINT BIOFACIESUNDERSØGELSER VED KARLBY KLINT ERIK THOMSEN THOMSEN, E.: Biofaciesundersøgelser ved Karlby Klint. Dansk geol. Foren., Årsskrift for 1972, side 95-99. København, 5. januar 1973. ' Resultaterne

Læs mere

Oversigt over det reviderede Mellem Kambrium på Bornholm

Oversigt over det reviderede Mellem Kambrium på Bornholm Oversigt over det reviderede Mellem Kambrium på Bornholm VIVIANNE BERG-MADSEN n This paper summarizes eight papers published on aspects of the Middle Cambrian in southern Bai toscandia and in particular

Læs mere

Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense

Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense GEUS Workshop Kortlægning af kalkmagasiner Kortlægning af Danienkalk/Selandien ved Nyborg og Odense Geolog Peter Sandersen Hydrogeolog Susie Mielby, GEUS 1 Disposition Kortlægning af Danienkalk/Selandien

Læs mere

Rapport over geologisk feltarbejde i området

Rapport over geologisk feltarbejde i området Rapport over geologisk feltarbejde i området Slemmestad, Oslofjorden, Norge 18.08.03-28.08.03 Thue Weel Jensen 20021223 Mick Rasmussen 20021470 Dorthe Reng 20022216 Studerende ved Geologisk Institut, Aarhus

Læs mere

Geologimodeller beskrivelse

Geologimodeller beskrivelse Geologimodeller beskrivelse Denne beskrivelse er fælles for produkterne: 7990.00 Verden i 3-D 7990.10 Grand Canyon Frederiksen A/S Denne produktbeskrivelse må kopieres til intern brug på den adresse hvortil

Læs mere

LOLLANDS-MODELLEN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I BL.A. ANVENDELSEN AF SSV 2011/05/03 GERDA-MØDE

LOLLANDS-MODELLEN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I BL.A. ANVENDELSEN AF SSV 2011/05/03 GERDA-MØDE LOLLANDS-MODELLEN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I BL.A. ANVENDELSEN AF SSV INDHOLD Baggrund for opdateringen af Lollandsmodellen Problemstillinger SSV-beregningen fra Lolland Introduktion til SSV-metoden

Læs mere

&6i4e* tø&éc&od. Cambro-Silurian Stratigraphy of Bornholm

&6i4e* tø&éc&od. Cambro-Silurian Stratigraphy of Bornholm &6i4e* tø&éc&od Cambro-Silurian Stratigraphy of Bornholm by VALDEMAR POULSEN Geological Institute of the University of Copenhagen The Cambro-Silurian geology of the island of Bornholm is in many ways related

Læs mere

EN INSTRUSIV PRÆ-SYNKINEMATISK GRANIT

EN INSTRUSIV PRÆ-SYNKINEMATISK GRANIT EN INSTRUSIV PRÆ-SYNKINEMATISK GRANIT RENÉ PONTOPPIDAN PETERSEN PETERSEN, R. P.: En intrusiv præ-synkinematisk granit. Dansk geol. Foren., Årsskrift for 1973, side 82-88. København, 14. januar 1974. På

Læs mere

Skifergas i Danmark en geologisk analyse

Skifergas i Danmark en geologisk analyse Skifergas i Danmark en geologisk analyse Niels H. Schovsbo Reservoir geolog De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Klima-,Energi- og Bygningsministeriet Måske Måske ikke Artikel

Læs mere

Sydvestjylland - Nollund, Stakroge, Nørre Nebel, Stavshede, Vamdrup. Råstofkortlægning. Sonderende boringer - sand, grus og sten - nr.

Sydvestjylland - Nollund, Stakroge, Nørre Nebel, Stavshede, Vamdrup. Råstofkortlægning. Sonderende boringer - sand, grus og sten - nr. Sydvestjylland - Nollund, Stakroge, Nørre Nebel, Stavshede, Vamdrup Råstofkortlægning Sonderende boringer - sand, grus og sten - nr. 4 Oktober 2013 Side 1 Kolofon Region Syddanmark Råstofkortlægning,

Læs mere

Hvad kan man finde af fossiler på stranden ved Aarhus?

Hvad kan man finde af fossiler på stranden ved Aarhus? Hvad kan man finde af fossiler på stranden ved Aarhus? Blokkene med fossiler i denne første lille artikel kommer fra stranden ved Aarhus og stammer fra tidsperioderne Kambrium, Ordovicium og Silur. BLOKKE

Læs mere

Jordlag, Forekomst af skifergas i Danmark og globalt

Jordlag, Forekomst af skifergas i Danmark og globalt Jordlag, Forekomst af skifergas i Danmark og globalt Niels H. Schovsbo Reservoir geolog De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Klima-,Energi- og Bygningsministeriet (Foredrag lavet

Læs mere

Kortbilag 2 - Gjerrild Klint, Sangstrup og Karlby Klinter og Bredstrup Klint.

Kortbilag 2 - Gjerrild Klint, Sangstrup og Karlby Klinter og Bredstrup Klint. Kortbilag 2 - Gjerrild Klint, Sangstrup og Karlby Klinter og Bredstrup Klint. Indhold: Sangstrup Karlby Klinter (Århus amt) Side 02 Bredstrup, Sangstrup, Karlby, Gjerrild Klinter (Skov- og Naturstyrelsen)

Læs mere

KIRKEN & BYEN PÅ TOPPEN

KIRKEN & BYEN PÅ TOPPEN FORKASTNINGEN KIRKEN & BYEN PÅ TOPPEN Aakirkeby er bygget på en klippeknold af grundfjeld højt i landskabet på den sydlige del af Bornholm med Almindingen, Danmarks tredje største skov, i ryggen. Syd for

Læs mere

Havmøllepark ved Rødsand VVM-redegørelse Baggrundsraport nr 2

Havmøllepark ved Rødsand VVM-redegørelse Baggrundsraport nr 2 Havmøllepark ved Rødsand VVM-redegørelse Baggrundsraport nr 2 Juli 2000 Møllepark på Rødsand Rapport nr. 3, 2000-05-16 Sammenfatning Geoteknisk Institut har gennemført en vurdering af de ressourcer der

Læs mere

Undervisningsplan for STRATIGRAFI 2. kvarter, efterår 2013

Undervisningsplan for STRATIGRAFI 2. kvarter, efterår 2013 Undervisningsplan for STRATIGRAFI 2. kvarter, efterår 2013 1. gang Grundlæggende begreber og start på litostratigrafi 2. gang Litostratigrafi 3. gang Start på biostratigrafi 4. gang Biostratigrafi og start

Læs mere

Begravede dale på Sjælland

Begravede dale på Sjælland Begravede dale på Sjælland - Søndersø-, Alnarp- og Kildebrønde-dalene Søndersø en novemberdag i 28. Søndersøen ligger ovenpå den begravede dal,, ligesom en af de andre store søer i Danmark, Furesøen. Søernes

Læs mere

LOVE FOR DANSK GEOLOGISK FORENING

LOVE FOR DANSK GEOLOGISK FORENING LOVE FOR DANSK GEOLOGISK FORENING Foreningens formål er at fremme interessen for geologi og beslægtede videnskaber, at knytte deres dyrkere nærmere sammen og særlig virke for udbredelsen af kendskab til

Læs mere

skifergas i Danmark Niels H. Schovsbo Reservoir geolog

skifergas i Danmark Niels H. Schovsbo Reservoir geolog Den geologiske baggrund for skifergas i Danmark Niels H. Schovsbo Reservoir geolog De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Klima-,Energi- og Bygningsministeriet De Nationale Geologiske

Læs mere

SPOR EFTER LOKALE GRUNDVANDSFOREKOMSTER I UNGTERTIÆRET VED FASTERHOLT

SPOR EFTER LOKALE GRUNDVANDSFOREKOMSTER I UNGTERTIÆRET VED FASTERHOLT SPOR EFTER LOKALE GRUNDVANDSFOREKOMSTER I UNGTERTIÆRET VED FASTERHOLT GUNNAR LARSEN OG ALBERT A. KUYP LARSEN, G. & KUYP, A. A.: Spor efter lokale grundvandsforekomster i ungtertiæret ved Fasterholt. Dansk

Læs mere

FOTOGEOLOGISKE OG FELTGEOLOGISKE UNDERSØGELSER I NV-SJÆLLAND

FOTOGEOLOGISKE OG FELTGEOLOGISKE UNDERSØGELSER I NV-SJÆLLAND FOTOGEOLOGISKE OG FELTGEOLOGISKE UNDERSØGELSER I NV-SJÆLLAND ASGER BERTHELSEN BERTHELSEN, A.: Fotogeologiske og feltgeologiske undersøgelser i NV- Sjælland. Dansk geol. Foren., Årsskrift for 1970, side

Læs mere

Krabbelagene ved Sangstrup Klint med en krabbefauna fra Nedre Danien

Krabbelagene ved Sangstrup Klint med en krabbefauna fra Nedre Danien Krabbelagene ved Sangstrup Klint med en krabbefauna fra Nedre Danien Af Henrik S. Jensen (alle fotos, forfatteren) Sangstrup Klint set fra Fornæs-siden På kyststrækningen mellem Fornæs Fyr og Sangstrup

Læs mere

Eifel, Tyskland. Turguide til vulkanprovinsen. Dansk Geologisk Forening & Steno

Eifel, Tyskland. Turguide til vulkanprovinsen. Dansk Geologisk Forening & Steno Eifel, Tyskland Turguide til vulkanprovinsen Dansk Geologisk Forening & Steno Praktisk Dato: 02.10-04.10 2015 Turleder: Christian Søgaard- Jensen Overnatning: Laacherseehaus, Laacher- See- Straße 17 D-

Læs mere

Geofysik som input i geologiske og hydrostratigrafiske modeller. Jette Sørensen og Niels Richardt, Rambøll

Geofysik som input i geologiske og hydrostratigrafiske modeller. Jette Sørensen og Niels Richardt, Rambøll Geofysik som input i geologiske og hydrostratigrafiske modeller Jette Sørensen og Niels Richardt, Rambøll 1 Oversigt Eksempel 1: OSD 5, Vendsyssel Eksempel 2: Hadsten, Midtjylland Eksempel 3: Suså, Sydsjælland

Læs mere

FAHUD FELTET, ENDNU ET OLIE FELT I OMAN.

FAHUD FELTET, ENDNU ET OLIE FELT I OMAN. FAHUD FELTET, ENDNU ET OLIE FELT I OMAN. Efterforsknings aktiviteter støder ofte på overraskelser og den første boring finder ikke altid olie. Her er historien om hvorledes det først olie selskab opgav

Læs mere

Principerne for stratigrafisk inddeling og nomenklatur

Principerne for stratigrafisk inddeling og nomenklatur ''l / H Principerne for stratigrafisk inddeling og nomenklatur Procedure and Terminology in Stratigraphie Classification at J. C. TROELSEN og TH. SORGENFREI Abstract An outline is given of H. D. HEDBERG'S

Læs mere

Geologi og geosites i Nationalparken Øst og Nord Grønland

Geologi og geosites i Nationalparken Øst og Nord Grønland Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfik Bureau of Minerals and Petroleum Geologi og geosites i Nationalparken Øst og Nord Grønland Henrik Stendal hdal@nanoq.gl Copyright: NASA Visible Earth, the SeaWiFS

Læs mere

HYDRAULISK KARAKTERISERING AF KALKBJERGARTERNE I ØRESUNDSREGIONEN

HYDRAULISK KARAKTERISERING AF KALKBJERGARTERNE I ØRESUNDSREGIONEN HYDRAULISK KARAKTERISERING AF KALKBJERGARTERNE I ØRESUNDSREGIONEN Civilingeniør Jesper Aarosiin Hansen Chefkonsulent Lars Møller Markussen Rambøll ATV MØDE KALK PÅ TVÆRS SCHÆFFERGÅRDEN 8. november 26 1.

Læs mere

Air sparging test, STEP. Sagsnavn: Høfde 42 Sagsnr. 0704409 Dato: 07-10-08 Initialer: SRD Tid, start: 12.11 Tid, slut: 13.42.

Air sparging test, STEP. Sagsnavn: Høfde 42 Sagsnr. 0704409 Dato: 07-10-08 Initialer: SRD Tid, start: 12.11 Tid, slut: 13.42. Air sparging test, STEP Sagsnavn: Høfde 42 Sagsnr. 7449 Dato: 7-1-8 Initialer: SRD Tid, start: 12.11 Tid, slut: 13.42 Sparge boring: DGE19a : Ny air2, dybt filter Vand Logger nr. Luft Logger nr. Observationsboring

Læs mere

Geologi. Med skoletjenesten på NaturBornholm. Skoletjenesten

Geologi. Med skoletjenesten på NaturBornholm. Skoletjenesten Geologi Med skoletjenesten på NaturBornholm 2015 Skoletjenesten Skoletjenesten 0 Forord og lærervejledning Bornholms natur er så mangfoldig at den kan være svær at beskrive. Den skal opleves. NaturBornholm

Læs mere

Fase 1 Opstilling af geologisk model. Landovervågningsopland 6. Rapport, april 2010 ALECTIA A/S

Fase 1 Opstilling af geologisk model. Landovervågningsopland 6. Rapport, april 2010 ALECTIA A/S M I L J Ø C E N T E R R I B E M I L J Ø M I N I S T E R I E T Fase 1 Opstilling af geologisk model Landovervågningsopland 6 Rapport, april 2010 Teknikerbyen 34 2830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00

Læs mere

Rapport. over de arkæologiske undersøgelser, i forbi delse med nedlægge se af fjernvarmerør i Fruegade, Slagelse. 6.- 7. og 10.-11. juni 1996.

Rapport. over de arkæologiske undersøgelser, i forbi delse med nedlægge se af fjernvarmerør i Fruegade, Slagelse. 6.- 7. og 10.-11. juni 1996. Sorø Amts Museum Al'IuøaIogllkAtlIslng ftiiiundaiii""tt. 5110. 4220Korør M.: 5S Rapport over de arkæologiske undersøgelser, i forbi delse med nedlægge se af fjernvarmerør i Fruegade, Slagelse. 6.- 7. og

Læs mere

NATIH OLIE FELTET. Forhistorien

NATIH OLIE FELTET. Forhistorien NATIH OLIE FELTET Forhistorien Forfatteren til denne artikel har tidligere fortalt (Geologisk Nyt nr. 1,2003) om overflade geologien for Natih antiklinalen i Oman. I den forbindelse blev det nævnt at antiklinalen

Læs mere

BLANDT de Forsteninger, som nuværende Direktør

BLANDT de Forsteninger, som nuværende Direktør Om fossile Terebellide-Rør fra Danmark. Af J. É J. RAVN. BLANDT de Forsteninger, som nuværende Direktør J. ROSENBERG, Kongsdal Cementfabrik, for en Del Aar siden indsendte til Mineralogisk Museum fra Skrivekridtet

Læs mere

KALKEN i AALBORG-OMRÅDET

KALKEN i AALBORG-OMRÅDET KALKEN i AALBORG-OMRÅDET Seniorprojektleder Jan Jul Christensen COWI A/S Civilingeniør Per Grønvald Aalborg Kommune, Vandforsyningen ATV MØDE KALK PÅ TVÆRS SCHÆFFERGÅRDEN 8 november 2006 KALKEN I AALBORG-OMRÅDET

Læs mere

Sammenfatning af de geologiske/geotekniske undersøgelser

Sammenfatning af de geologiske/geotekniske undersøgelser Startside Forrige kap. Næste kap. Sammenfatning af de geologiske/geotekniske undersøgelser Copyright Trafikministeriet, 1996 1. INDLEDNING Klienten for de aktuelle geologiske/geotekniske undersøgelser

Læs mere

Geologi opgave 7 (eksamensopgaven)

Geologi opgave 7 (eksamensopgaven) Geologi opgave 7 (eksamensopgaven) Opgaven her med bilag ligger på http://www.frberg-hf.dk/hf-geografi-geologi.asp 1. Beskriv hvordan modellen for det geologiske kredsløb (- cyklus) kan anvendes til at

Læs mere

Fossiler i Danmark. 24. November 2014

Fossiler i Danmark. 24. November 2014 Fossiler i Danmark 24. November 2014 Hvad fortæller jeg om? Hvordan bliver man et godt fossil? Danmark er et smørhul Og så er der også hindringer GEOLOGIEN Hurtig tidsrejse med eksempler på fossiler Ikke

Læs mere

NV Europa - 55 millioner år Land Hav

NV Europa - 55 millioner år Land Hav Fur Formationen moler og vulkanske askelag. Fur Formationen består overvejende af moler med op mod 200 tynde lag af vulkansk aske. Lagserien er ca. 60 meter tyk og forefindes hovedsagligt i den vestlige

Læs mere

Hjemmesidens andre funktioner

Hjemmesidens andre funktioner Hjemmesidens andre funktioner Observationer Når du er logget ind, ser du dagens udmeldinger. (Det er her at dine sendte udmeldinger vil blive vist). Billedet nedenfor viser at udmeldingen, som vises, kan

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 9135 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Nedbøjning og fald på gulv i stue samt nedbøjning af gulvet i gangen. 2. Stueloftet buer ved skillevæg mod gangen. 3. Vinduesparti

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Vedtægter for Dansk Geologisk Forening

Vedtægter for Dansk Geologisk Forening Vedtægter for Dansk Geologisk Forening Vedtægter for Dansk Geologisk Forening 1 Navn Stk.1. Foreningens navn er Dansk Geologisk Forening (DGF), stiftet d. 16. januar 1893 i København. Stk. 2. I internationale

Læs mere

22. Birket og Ravnsby Bakker og tunneldalene i område

22. Birket og Ravnsby Bakker og tunneldalene i område 22. Birket og Ravnsby Bakker og tunneldalene i område Tunneldal Birket Kuperet landskabskompleks dannet under to isfremstød i sidste istid og karakteriseret ved markante dybe lavninger i landskabet Nakskov

Læs mere

GOI I VÆREBRO INDSATSOMRÅDE

GOI I VÆREBRO INDSATSOMRÅDE GOI I VÆREBRO INDSATSOMRÅDE Sektionsleder Anne Steensen Blicher Orbicon A/S Geofysiker Charlotte Beiter Bomme Geolog Kurt Møller Miljøcenter Roskilde ATV MØDE VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING

Læs mere

BEGRAVEDE DALE I NORDSJÆLLAND. Søndersø, Alnarp og Kildbrønde dalene Af Nick Svendsen

BEGRAVEDE DALE I NORDSJÆLLAND. Søndersø, Alnarp og Kildbrønde dalene Af Nick Svendsen BEGRAVEDE DALE I NORDSJÆLLAND. Søndersø, Alnarp og Kildbrønde dalene Af Nick Svendsen Indledning I Nordsjælland ligger der to begravede dale, Søndersø dalen og Alnarp-Esrum dalen. Begge dale har været

Læs mere

EN MULIG FOREKOMST AF SUPRAKRUSTAL- BJERGARTER I AUSTAD-OMRÅDET, SYDNORGE

EN MULIG FOREKOMST AF SUPRAKRUSTAL- BJERGARTER I AUSTAD-OMRÅDET, SYDNORGE EN MULIG FOREKOMST AF SUPRAKRUSTAL- BJERGARTER I AUSTAD-OMRÅDET, SYDNORGE JOHN A. MACFADYEN MACFADYEN, J. A.: En mulig forekomst af suprakrustal-bjergarter i Austad-området, Sydnorge. Dansk geol. Foren.,

Læs mere

Praktisk erfaring med DK-modellen i forbindelse med kvalitetssikring af DK-modellen

Praktisk erfaring med DK-modellen i forbindelse med kvalitetssikring af DK-modellen Praktisk erfaring med DK-modellen i forbindelse med kvalitetssikring af DK-modellen Kristian Bitsch og Christina Hansen, Rambøll Opgaven er udført i samarbejde med NST Roskilde og GEUS ATV gå-hjem-møde

Læs mere

Strømningsfordeling i mættet zone

Strømningsfordeling i mættet zone Strømningsfordeling i mættet zone Definition af strømningsfordeling i mættet zone På grund af variationer i jordlagenes hydrauliske ledningsvene kan der være store forskelle i grundvandets vertikale strømningsfordeling

Læs mere

Betydning af usikkerhed på geologiske modeller i forhold til grundvandsbeskyttelse

Betydning af usikkerhed på geologiske modeller i forhold til grundvandsbeskyttelse Betydning af usikkerhed på geologiske modeller i forhold til grundvandsbeskyttelse Hydrogeolog Claus Holst Iversen Viborg Kommune Claus Holst Iversen Viborg Kommune, Natur Vand, e-mail: cli@viborg.dk,

Læs mere

Geologisk kortlægning

Geologisk kortlægning Lodbjerg - Blåvands Huk December 2001 Kystdirektoratet Trafikministeriet December 2001 Indhold side 1. Indledning 1 2. Geologiske feltundersøgelser 2 3. Resultatet af undersøgelsen 3 4. Det videre forløb

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

CALLIANASSAGANGE OG SKOLITHOSRØR I ROBBEDALEFORMATIONEN

CALLIANASSAGANGE OG SKOLITHOSRØR I ROBBEDALEFORMATIONEN CALLIANASSAGANGE OG SKOLITHOSRØR I ROBBEDALEFORMATIONEN Af HELGE GRY*) Abstract The burrows found in about 20 horizons in the sandy Robbedale formation in the Purbeck-Wealden deposits on the island of

Læs mere

Greve Indsatsplan Vurdering af sårbare områder

Greve Indsatsplan Vurdering af sårbare områder G R E V E K O M M U N E Greve Indsatsplan Vurdering af sårbare områder 2015-08-19 Teknikerbyen 34 2830 Virum Danmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10 01 CVR nr. 22 27 89 16 www.alectia.com jnku@alectia.com

Læs mere

KONVENTHUSET. Beretning for arkæologisk forundersøgelse ved. Roskilde Domsogn ROSKILDE MUSEUM. ROM 2509 KUAS FOR Stednr.

KONVENTHUSET. Beretning for arkæologisk forundersøgelse ved. Roskilde Domsogn ROSKILDE MUSEUM. ROM 2509 KUAS FOR Stednr. Beretning for arkæologisk forundersøgelse ved KONVENTHUSET, Roskilde Domsogn ROM 2509 KUAS FOR 2003-2122-1783. Stednr. 020410 KONVENTHUSET Kulturlag, brønd Tidlig middelalder, nyere tid Matr.nr. 339 af

Læs mere

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport Hylke sogn, Voer Herred, Skanderborg amt. Stednr. 16.05.03, sb.nr. 81 Ved udgravningen af Præstehaven blev der i alt registreret 192 anlæg, dvs stolpehuller,

Læs mere

Århus Havn er hovedsagelig anlagt ved opfyldning af et tidligere havdækket område i kombination med uddybning for havnebassinerne.

Århus Havn er hovedsagelig anlagt ved opfyldning af et tidligere havdækket område i kombination med uddybning for havnebassinerne. Søvindmergel Nik Okkels GEO, Danmark, nio@geo.dk Karsten Juul GEO, Danmark, knj@geo.dk Abstract: Søvindmergel er en meget fed, sprækket tertiær ler med et plasticitetsindeks, der varierer mellem 50 og

Læs mere

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev Forud for etablering af nyt ældrecenter og ældreboliger på arealet mellem

Læs mere

DEN NEDREKARBONE LAGSERIE I BORINGEN ØRSLEV NR. 1 OG DENS FORAMINIFERFAUNA

DEN NEDREKARBONE LAGSERIE I BORINGEN ØRSLEV NR. 1 OG DENS FORAMINIFERFAUNA DEN NEDREKARBONE LAGSERIE I BORINGEN ØRSLEV NR. 1 OG DENS FORAMINIFERFAUNA OLAF MICHELSEN MICHELSEN, O.: Den nedrekarbone lagserie i boringen Ørslev nr. 1 og dens foraminiferfauna. Dansk geol. Foren.,

Læs mere

Nye mulige fremtidige vindmølleområder i Salling

Nye mulige fremtidige vindmølleområder i Salling Tillæg nr. 6 til Regionplan 2005 for Viborg Amt Nye mulige fremtidige vindmølleområder i Salling VIBORG AMT - Miljø og Teknik J.nr. 8-52-6-2-4-05 Tillæg nr. 6 til Regionplan 2005 for Viborg Amt er udarbejdet

Læs mere

Facadeelement 9 Uventileret hulrum, vindspærre af cementspånplade

Facadeelement 9 Uventileret hulrum, vindspærre af cementspånplade Notat Fugt i træfacader II Facadeelement 9 Uventileret hulrum, vindspærre af cementspånplade Tabel 1. Beskrivelse af element 9 udefra og ind. Facadebeklædning Type Vandret panel 22 mm Vanddampdiffusionsmodstand

Læs mere

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK

DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Aabenraa Kommune Steen Thomsen 2014.07.31 1 Bilag nr. 1 DATABLAD - BARSØ VANDVÆRK Generelle forhold Barsø Vandværk er et alment vandværk i Aabenraa Kommune. Vandværket er beliggende centralt på Barsø (fig.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Bilag 1 Oversigtskort Bilag 2 Deailkort

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Bilag 1 Oversigtskort Bilag 2 Deailkort Bagsværd Sø Vurdering af hydraulisk påvirkning af Kobberdammene ved udgravning ved Bagsværd Sø. COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arkæologisk forundersøgelse Beretning. HOM897, Saaby, Østbirk. Tidl. Skanderborg Amt, Voer Herred, Yding Sogn. Sted-SBnr.

Arkæologisk forundersøgelse Beretning. HOM897, Saaby, Østbirk. Tidl. Skanderborg Amt, Voer Herred, Yding Sogn. Sted-SBnr. Arkæologisk forundersøgelse Beretning HOM897, Saaby, Østbirk Tidl. Skanderborg Amt, Voer Herred, Yding Sogn. Sted-SBnr.: 160515-230 Fig. 1. Den gule linje markerer kloakledningens forløb. Kort fra Gedved

Læs mere

Workshop om kortlægning af Forekomst af lampretlarver Resultater og evaluering

Workshop om kortlægning af Forekomst af lampretlarver Resultater og evaluering Workshop om kortlægning af Forekomst af lampretlarver Resultater og evaluering Internt notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 18. april 2016 Forfattere: Peter Wiberg-Larsen Institut

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Vrå Kirke d oktober 2010

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Vrå Kirke d oktober 2010 Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Vrå Kirke d. 26-27. oktober 2010 Vrå sogn, Børglum hrd., Hjørring amt., Stednr. 10.01.18 Rapport ved arkæolog Heidi Maria Møller Nielsen J.nr. 710/2010 Indhold: 1.

Læs mere

Jammerbugtens glacialtektonik

Jammerbugtens glacialtektonik Jammerbugtens glacialtektonik sasp@geus.dk Glacialtektonisk tolkning af seismisk arkitektur i Jammerbugten Stig A. Schack Pedersen De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Energi-,

Læs mere

Guldborgsund. Geologiske forhold i linieføringen ved Hjelms Nakke

Guldborgsund. Geologiske forhold i linieføringen ved Hjelms Nakke Guldborgsund. Geologiske forhold i linieføringen ved Hjelms Nakke GUNNAR LARSEN, JENS BAUMANN og JENS LUDVIG SØRENSEN DGF Larsen, G., Baumann, J. og Sørensen, J. L.: Guldborgsund. Geologiske forhold i

Læs mere

&DGF. Trzk af Kattegats geologi, - Palzozoikum og Mesozoikum. -. encountered Palaeozoic and Mesozoic rocks. Indledning.

&DGF. Trzk af Kattegats geologi, - Palzozoikum og Mesozoikum. -. encountered Palaeozoic and Mesozoic rocks. Indledning. Trzk af Kattegats geologi, - Palzozoikum og Mesozoikum OLAF MCHELSEN & LARS HENRK NELSEN &DGF, Dansk geol. Foren., Arsskrift for 1990-91, side 135-141. Kabenhavn, 18. november 1992. The Hans-, Szby-l.

Læs mere

Jordbundsundersøgelse i Bolderslev Skov

Jordbundsundersøgelse i Bolderslev Skov Aabenraa Statsskovdistrikt Jordbundsundersøgelse i Bolderslev Skov Maj 2004 Udarbejdet af: Henrik J. Granat DRIFTSPLANKONTORET SKOV- & NATURSTYRELSEN 0 Indholdsfortegnelse 1 Arbejdets genneførelse 2 Undersøgelsesmetode

Læs mere

Nye iagttagelser på Kridtlokaliteten Rodmolla/Tosterup i sydøst-skåne DGF

Nye iagttagelser på Kridtlokaliteten Rodmolla/Tosterup i sydøst-skåne DGF Nye iagttagelser på Kridtlokaliteten Rodmolla/Tosterup i sydøst-skåne PALLE GRAVESEN DGF Gravesen, P.: Nye iagttagelser på Kridtlokaliteten Rodmolla/Tosterup i sydøst-skåne. Dansk geol. Foren., Årsskrift

Læs mere

Fangst i tons 2008 indenskærs

Fangst i tons 2008 indenskærs Rådgivning for krabber 1 Krabber i Vestgrønland Baggrund Fiskeriet efter krabber i de kystnære områder startede i Disko Bugt og ved Sisimiut i midten af 199 erne, og er siden udvidet til området fra Kap

Læs mere

Om Muligheden for Tilstedeværelsen af Bentonit paa Bornholm.

Om Muligheden for Tilstedeværelsen af Bentonit paa Bornholm. Om Muligheden for Tilstedeværelsen af Bentonit paa Bornholm. Af RICHARD BØGVAD. (With an English Summary). i en foreløbig Meddelelse har PER THORSLTJND (16, p. 286) omtalt Fund af Bentonitlag i Sveriges

Læs mere

Flokit. En ny Zeolith fra Island. Karen Callisen. Meddelelser fra Dansk geologisk Forening. Bd. 5. Nr. 9. 1917.

Flokit. En ny Zeolith fra Island. Karen Callisen. Meddelelser fra Dansk geologisk Forening. Bd. 5. Nr. 9. 1917. Flokit. En ny Zeolith fra Island. Af Karen Callisen. Meddelelser fra Dansk geologisk Forening. Bd. 5. Nr. 9. 1917. JDlandt de islandske Zeolither, som fra gammel Tid har været henlagt i Mineralogisk Museum

Læs mere

VHM Borgen. Vendsyssel Historiske Museum. Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder

VHM Borgen. Vendsyssel Historiske Museum. Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder VHM 00437 Borgen Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100106-252 VHM00437_F6061. Muldafrømning af den sydlige del af arealet. Arkæologisk tilsyn og overvågning af muldafrømning af areal

Læs mere

Undersøgelsesnotat vedrørende indgreb i det fredede anlæg Christiani Quinti (Quintus) Bastion

Undersøgelsesnotat vedrørende indgreb i det fredede anlæg Christiani Quinti (Quintus) Bastion Undersøgelsesnotat vedrørende indgreb i det fredede anlæg Christiani Quinti (Quintus) Bastion Matr.nr. 601, Christianshavns Vold, Vor Frelsers Sogn, Københavns Amt, Fred.nr. 3130:15 KBM 4102 E-doc.nr.:

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Stor opbakning til campus

Stor opbakning til campus Stor opbakning til campus Opbakningen til campus-dannelse, hvor ungdomsuddannelser flytter helt eller delvist ind i fælles faciliteter, er stor, men dog faldet noget siden en tilsvarende undersøgelse fra

Læs mere

Sammentolkning af data ved opstilling af den geologiske model

Sammentolkning af data ved opstilling af den geologiske model Sammentolkning af data ved opstilling af den geologiske model Margrethe Kristensen De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Klima- og Energiministeriet Du sidder med ALLE data! Alle

Læs mere

Facadeelement 1 Ventileret hulrum bag klinklagt facadebeklædning

Facadeelement 1 Ventileret hulrum bag klinklagt facadebeklædning Notat Fugt i træfacader II Facadeelement 1 Ventileret hulrum bag klinklagt facadebeklædning Tabel 1. Beskrivelse af element 1 udefra og ind. Facadebeklædning Type Klink (bræddetykkelse) 22 mm Vanddampdiffusionsmodstand

Læs mere

Knopsvane. Knopsvane han i imponerepositur

Knopsvane. Knopsvane han i imponerepositur Knopsvane Knopsvane han i imponerepositur Videnskabeligt navn (Cygnus olor) Udbredelse: Knopsvanen er udbredt fra Irland i vest, gennem Vest og Mellemeuropa (indtil Alperne) til det vestlige Rusland, og

Læs mere

NOTAT Dato 2011-03-22

NOTAT Dato 2011-03-22 NOTAT Dato 2011-03-22 Projekt Kunde Notat nr. Dato Til Fra Hydrostratigrafisk model for Beder-Østerby området Aarhus Kommune 1 2011-08-17 Charlotte Agnes Bamberg Theis Raaschou Andersen & Jette Sørensen

Læs mere

EOCÆNE AFLEJRINGER I ØLST-OMRÅDET OG DERES INDPASNING I OMRÅDETS KVARTÆRGEOLOGI

EOCÆNE AFLEJRINGER I ØLST-OMRÅDET OG DERES INDPASNING I OMRÅDETS KVARTÆRGEOLOGI EOCÆNE AFLEJRINGER I ØLST-OMRÅDET OG DERES INDPASNING I OMRÅDETS KVARTÆRGEOLOGI OLE BJØRSLEV NIELSEN NIELSEN, O. B.: Eocæne aflejringer i Ølst-området og deres indpasning i områdets Kvartærgeologi. Dansk

Læs mere

RAPPORT TIL VEJDIREKTORATET. Korskær Bæk - august 2012

RAPPORT TIL VEJDIREKTORATET. Korskær Bæk - august 2012 RAPPORT TIL VEJDIREKTORATET Korskær Bæk - august 2012 - 2 - R A P P O R T T I L V E J D I R E K T O R A T E T Korskær Bæk - august 2012 RAPPORT UDARBEJDET FOR Vejdirektoratet Anlægsdivisionen Projekt &

Læs mere

www.share-project.dk Resultater fra 50+ i Europa undersøgelsen

www.share-project.dk Resultater fra 50+ i Europa undersøgelsen www.share-project.dk Resultater fra 50+ i Europa undersøgelsen Hvad skal der ske fremover? Det næste der skal ske med 50+ i Europa, er at tidligere interviewede personers livshistorie skal tilføjes den

Læs mere

Forhøjninger i landskabet

Forhøjninger i landskabet Forhøjninger i landskabet Erfaringer med brugen af det nye reliefkort indenfor Færgegårdens ansvarsområde Palle Ø. Sørensen, museumsinspektør, Museet Færgegården Kan man se ting som man troede var væk?

Læs mere

Faglige netværk for kliniske diætister

Faglige netværk for kliniske diætister Faglige netværk for kliniske diætister Kost & Ernæringsforbundet ønsker dig velkommen til det faglige netværk for kliniske diætister. Det faglige netværk er en mulighed for dig til, at dele viden og erfaringer

Læs mere

nr. Afsender Hovedindhold Bemærkninger 1 Indsender

nr. Afsender Hovedindhold Bemærkninger 1 Indsender Lokalplan 230 Boliger ved Søbjergvej Haralsted Sø. Indsigelser og ændringsforslag Dette er et kort sammendrag af hovedindholdet i de indkomne indsigelser og ændringsforslag. For den fulde ordlyd henvises

Læs mere

SMIDSTRUP BRUGS Blistrup Sogn, Holbo Herred, Frederiksborg Amt ( ) GIM j. nr Lokalplan 40.10

SMIDSTRUP BRUGS Blistrup Sogn, Holbo Herred, Frederiksborg Amt ( ) GIM j. nr Lokalplan 40.10 Blistrup Sogn, Holbo Herred, Frederiksborg Amt (01.01.02) GIM j. nr. 3561 Lokalplan 40.10 PRØVEUDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Jonas Grønnegaard Resumé Undersøgelsen gav med sin stratigrafi en

Læs mere

STÆNDERTORVET 1. Roskilde Domsogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen

STÆNDERTORVET 1. Roskilde Domsogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen for arkæologisk forundersøgelse af STÆNDERTORVET 1, Roskilde Domsogn ROM 2737 KUAS j.nr. 2010-7.24.02/ROM-0002. Stednr. 020410 STÆNDERTORVET 1 Kulturlag, hustomt, anlægsspor Middelalder Matr.nr. 331a Roskilde

Læs mere

Geovidenskab A 2015 Evaluering af den skriftlige prøve Geovidenskab A, htx og stx Maj-juni 2015

Geovidenskab A 2015 Evaluering af den skriftlige prøve Geovidenskab A, htx og stx Maj-juni 2015 Geovidenskab A 2015 Evaluering af den skriftlige prøve Geovidenskab A, htx og stx Maj-juni 2015 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Kontor for Prøver, Eksamen og Test April 2016 Indhold

Læs mere

Billedet viser udseendet af livmodermunden ved en klinisk undersøgelse.

Billedet viser udseendet af livmodermunden ved en klinisk undersøgelse. Tekst til billede 1 Billedet viser udseendet af livmodermunden ved en klinisk undersøgelse. Skeden er udvidet med et såkaldt speculum. Lige under instrumentets øverste gren ses en blomkålslignende svulst,

Læs mere

SEDIMENTÆRE BJERGARTER. Bjergart Vandig opløsning Biologisk materiale. Forvitring Transport Aflejring Lithificering. <150 C Overfladebetingelser

SEDIMENTÆRE BJERGARTER. Bjergart Vandig opløsning Biologisk materiale. Forvitring Transport Aflejring Lithificering. <150 C Overfladebetingelser MAGMATISKE BJERGARTER SEDIMENTÆRE BJERGARTER METAMORFE BJERGARTER UDGANGS MATERIALE Smelte Bjergart Vandig opløsning Biologisk materiale Bjergart DANNELSES- PROCESSER Størkning Krystallisation fra smelte

Læs mere