Keith Mathews Keith Mathews Træningssystem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Keith Mathews 2015. Keith Mathews Træningssystem"

Transkript

1 Keith Mathews 2015 Sammenfattet af Elisabeth Johansen - Redigeret af Pia Holm Nielsen og Pia Bielefeldt Foto af Pia Bielefeldt og videoklip af Pia Holm Nielsen Region Nordsjælland havde i samarbejde med Pernille Schwartz inviteret Keith Mathews til Danmark maj Det gav DRK s medlemmer mulighed for at deltage i to dages træning i Krogenberg Hegn. Her er samlet indtryk, øvelser og tip fra de to dage. Se også billeder fra dagen på regionens hjemmeside. Keith Mathews Træningssystem KM fortalte om sit træningssystem, som han sammenligner med opførelsen af et hus. Der skal være en plan - the blueprint, der skal lægges et godt fundament - the foundation, hvorpå apporteringstræningen bygges. Træningsøvelserne skal laves simple, så man er sikker på hunden forstår, hvad den skal. Træningen skal bygge på succes, hund og fører skal blive et team, hvor hunden har tillid til sin fører. FOUNDATION: Den første træning består i at socialisere hvalpen, og at lære den at holde sig i ro i forskellige miljøer. KM fortalte om, hvordan han sætter sig i en park med en bog, eller foran supermarkedet, hvor forbipasserende kun får lov at hilse på hvalpen, når den sidder. Socialiseringen suppleres med basistræning, som består af lineføring, fri ved fod, sit på fløjtesignal, hjemkald, afleveringer og ikke mindst ro. Basistræningen bør være på plads, når hunden er 12 måneder, men den indgår altid som element i den videre træning og vedligeholdes hele hundens liv. GAME FINDING ABILITY: Hvalpens lyst og evne til at finde og bringe apporten stimuleres tidligt gennem leg, uden krav om pæne afleveringer. Dette viste KM med en 12 ugers hvalp, som også fik lov at vise, hvordan træning af områdesøg startes med at søge efter godbidder. KM starter apporteringstræning, når hvalpen er 6-7 måneder. Først og fremmest tilbagesendinger - memory retrieves, hvor dummyen bliver lagt. De kræver fokus, og man undgår det stress, markeringer kan give. MARKING - CASTING - HANDLING - HUNTING: Er i det følgende oversat til markering, ligeudsending, dirigering og områdesøg. KM starter denne træning, når basistræningen er på plads, og hunden er ca et år. Mange af elementerne i den videregående træning er allerede indarbejdet under basistræningen. For eksempel sit på fløjten og områdesøg på godbidder. Derfor behøver den egentlige apporteringstræning ikke at tage mere end 6 måneder. KM arbejder efter et system, hvor han uge for uge arbejder i et nyt terræn. For eksempel (justeret efter danske forhold): Uge 1: Højskov Uge 2: Eng Uge 3: Fældet granskov Uge 4: Vand Uge 5: Bakker Uge 6: Hede I løbet af en uge trænes alle fire discipliner: markering, ligeudsending, dirigering og områdesøg. Den daglige træning bør bestå i 4-6 velovervejede apporteringer, og den behøver ikke vare mere end minutter. Husk at træne de fire discipliner lige meget og at vedligeholde basistræningen. Træningen skal forberede hunden på alle de situationer, den kan komme ud for på jagt eller prøver. En træning af den unge hund skal ikke bestå af mere end fire dummyer, de ældre hunde seks. Gå ud med et mål, og stop når det er nået. Hvis noget kikser, har man gjort det for svært for hunden, og man må vende tilbage til en sværhedsgrad, man er sikker på, hunden kan klare. Hav altid foundation med i træningen. 1

2 Arbejde med hundene KM startede begge dage med at spørge deltagerne om deres ønsker til træningen, og deltagerne fik et navneskilt med angivelse af hundens niveau - begynder, åben eller vinder. Ønskerne var mange, for eksempel: dirigering, ro ved aflevering, afleveringer fra vand, bytte / søge med apport i munden, uro / stress, stop, hvalpetræning, stabilt arbejde, fokus på dummy. KM lagde ud med en afprøvning af hundene i en presset situation for at få et indtryk af deres niveau. For eksempel lod KM deltagere med og uden hund stå ganske tæt på, og placerede i flere tilfælde tilskuerne, så de dannede en korridor, hunden skulle løbe igennem. Ifølge KM øger det den arbejdende hunds fokus på opgaven. Afprøvning af apportering med de unge hunde KM startede med de unge hunde, som fik en markering med skud. Dummyen faldt i en klynge unge bøge lige ved siden af den sti, hundene blev sendt ned ad. Hundene skulle derfor både markere og søge (hunte), for at finde dummyen, og KM kunne også se ro på post og afleveringer. Efterfølgende spørger KM deltagerne enkeltvis om deres præstation. Afprøvning med de øvede hunde Denne træning foregik i højskoven øst for Hornbækvejen. Hundene blev placeret på linie højt i terrænet og vendt mod grøften. Tre hjælpere blev placeret ved grøften: En til højre ved et lille vandhul og en gruppe små bøge, en i midten, og en til venstre ved nogle væltede træer. Hjælperne kastede dummyer, hujede, og affyrede skud samtidig. Hjælperen til højre kastede ind i bøgene og i terrænet foran. hjælperen i midten skød med dummyskyderen bagud over grøften. Hjælperen til venstre kastede bagud over grøften og imellem de væltede stammer. Mens der stadig blev skudt og støjet, blev den første hund trukket lidt frem fra rækken og fik anvist et område, hvorfra der skulle hentes en dummy. Med få undtagelser var præstationerne ikke imponerende. Den pressede og uvante situation påvirker både hunde og førere. Det hjalp lidt, da skudene ophørte. Efterfølgende spørger KM deltagerne enkeltvis om deres præstation. Mange af hundene kommer ikke helt ud til området på en kommando, og må dirigeres videre. Ikke alle følger førers anvisninger. KM fortalte, at risikoen for at hunden er urolig og giver lyd er størst i perioder, hvor der ikke sker noget, og det er derfor det er så vigtigt at træne ro. 2

3 Foundation træning Lineføring KM understregede vigtigheden af, at hunden har lært at følge fører, når hunden bruges på jagt. Hunden skal holde sig ved førers side, så fører kan koncentrere sig om jagten. KM træner også med sin stok under højre arm, for at hunden skal lære at følge bøssens bevægelser. Efter at have set alle hunde gå fri ved fod eller i line frem og tilbage 10 m viste KM deltagerne enkeltvis, hvordan han træner lineføring. Enden af linen holdes i højre hånd, mens venstre hånd ligger om linen tættere på hunden. KM anbefaler, at man går langsomt, og der indgår mange vendinger og stop. I forbindelse med vendinger, går KM lidt ned i knæene samtidig med, at venstre hånd bruges til at føre linen lidt nedad samtidig med at kommandoen (plads/hinter/heel/foot) sættes på. Denne vending bruges også, hvis hunden sænker hovedet for at snuse. Når KM gør det, foregår det i en glidende bevægelse, og den nedadgående bevægelse med venstre hånd, får hunden til at fokusere på fører. Flere deltagere opnår, at hunden holder øje med deres bevægelser og følger dem tæt. Ro og hjemkald Alle hunde blev sat på linje, og førerne stillede sig overfor 10-15m fra hundene. KM anbefalede, at man gradvist lærte hunden at sidde i længere og længere tid, og denne træning også skulle flyttes til miljøer med mange forstyrrelser. For eksempel på en tankstation eller foran et supermarked. Hunden bør lære at sidde i ro i 30 min. Man skal bruge tid på at lære hunden at slå fra, når den er i ro. Begge dage blev det tydeligt for stort et pres for mange af hundene, som en efter en søgte tilbage til deres fører. Hundene blev sat tilbage på linjen, men søgte i flere tilfælde kun hurtigere tilbage til fører. 3

4 Øvelsen afsluttedes med, at førerne gik tilbage til hundene, som belønnes med ros fra fører. Herefter forlod førerne igen hundene, og hundene blev yderligere udfordret af en deltager med hund, som gik zig-zag imellem hundene. Herefter blev kaldt hjem enkeltvis. Ro og selvkontrol blev også afprøvet med en øvelse, hvor hundene igen blev sat af på linje. En fører går lidt frem mod hundene for at kaste en dummy over hovedet på sin hund. Herefter blev denne hund kaldt hjem og fik lov til at hente dummyen. Til slut blev hunden sat tilbage på linjen, før næste fører laver øvelsen med sin hund. En hund har meget svært ved denne øvelse, og i stedet stilles deltagerne og tilskuere som en korridor. Hund og fører går ned gennem korridoren, lægger en dummy, returnerer til udgangspunktet, hvorefter hundens sendes efter dummyen. Så snart hunden har dummyen i munden, får den hjemkald, som gentages under hele tilbageløbet. KM anbefaler, at man træner, hvor der er forstyrrelser, så hunden lærer at fokusere på opgaven. Der blev også afprøvet en øvelse, hvor deltagerne kastede en tennisbold i jorden samtidig med de gik. Øvelsen var svær på grusstien, fordi boldens returretning var uforudsigelig. Nogle hunde fik også succes med at snuppe bolden. 4

5 Videregående træning Træning af ligeudsending KM rådede ved flere lejligheder til at træne færre markeringer og flere ligeudsendinger og at træne længere ligeudsendinger. Han fortæller at hans unge hunde lærer at løbe 200m ligeud. Denne træning startes på en sti, hvor dummyen ligger synligt, og altid på samme sted. I begyndelsen tages hunden med ud at lægge dummyen, og den sendes tilbage ca 50 m. Herefter øges afstanden gradvist og til sidst skal hunden kunne sendes 200m uden at have set dummyen blive lagt. Herefter flyttes træningen til andre terræner, hvor ligeudsendingen opbygges på samme måde. Hunden skal tro på fører, når den sendes, og den skal løbe ligeud, indtil den får søgesignal. Når træningen flyttes til andre terræner, er det vigtigt, at man går den lige linie hunden skal løbe. Det er vigtigt at have et punkt i terrænet at gå efter, da det ellers er svært at gå lige. For de unge hunde (startes i 7-8 mdr alderen): Foregik på en sti, som slår et sving til højre. Dummyen placeres i lidt bevoksning, som ligger lige fremme, der hvor stien svinger. Hunden skal altså løbe ligeud, og ikke følge stien, hvor den drejer. Tilskuere med og uden hunde var placeret tæt omkring stien, hvor hunden startede ligeudsendingen. Ifølge KM, får det hunden til at fokusere på dummyen. Øvelsen foregår ved, at fører går med hunden af stien, frem til svinget, hvor dummyen kastes nogle meter videre frem. Fører returnerer og sender hunden. Her anbefaler KM, at man i starten sender, så snart hunden har opmærksomheden rettet mod dummyen, og undlader at rette på detaljer. Og så skal man huske søgesignalet, når hunden er fremme ved området. Sværhedsgraden øges ved at lade hunden sidde, mens man går ud og lægger, eller ved at have hjælper til at lægge yderligere dummyer, som hentes fra større og større afstand. Dummyerne lægges samme sted for at styrke hundens tillid til, at der er noget at hente. KM understregede, at man ALDRIG må lægge mere en en dummy ud ad gangen. Under træningen skal hunden ikke opleve en situation, hvor bytning er en mulighed. Hvis skaden er sket, må man støtte hundens hjemløb ved at kalde på den med navn, og/eller lægge dummyen, så det er tydeligt for hunden, at der kun er en. Variationer og flere gode råd. Bagudsending kan indlæres ved at gå ud og placere dummyen sammen med hunden, og sætte den af på tilbagevejen og selv gå lidt videre, vende rundt og sende bagud. Lær også hunden at gå bagud uden håndsignal, for at kunne sende hunden bagud, selvom den ikke kan se fører. Hunden kan støttes med gentagne hjemkald på tilbagevejen, hvis den ser ud til at blive distraheret af omgivelserne. Øvelsen kan også kombineres med et stop, hvor hunden sidder et stykke tid, så der kommer ro på, inden den sendes videre. Når der trænes stop, er det en fordel med en hjælper, der samler op, hvis hunden ikke stopper, eller først lægger dummyen, når hunden sidder med opmærksomheden rettet mod fører. Der blev også vist en øvelse af hjemkald, som kan trænes ved at kaste dummyen over hovedet på hunden, og kalde den hjem før den sendes. Hjemkald på fløjten alene kan trænes, hvis hunden sættes af på tilbagevejen, fører går videre og fløjter på hunden uden at vende sig om. For de øvede hunde: Foregik i første dag højskoven øst for Hornbækvejen, med udgangspunkt samme sted som afprøvningen af de øvede hunde. Træningen består af lange tilbagesendinger til tre punkter, som ligger bag de områder, som blev brugt under afprøvningen. De tre områder blev valgt, således at en var med svært terrænskift, en var kortere og en, hvor hunden skulle søge/hunte for at finde dummyen. 5

6 Enkeltvis går fører med hund ud og lægger dummyen. Her må fører forcere grøfter og grenbunker for at følge den lige linje, hunden skal løbe. Fører og hund returnerer, og hunden sendes. Fører bruger søgesignal, når hunden er fremme. KM fortalte at søgesignalet bruges for at lære hunden at løbe ligeud, indtil den hører signalet. Derved forebygger man, at hunden går i søg for tidligt. Ligeudsendingen kan kombineres med et stop. Her anbefaler KM, at hunden sidder helt i ro, før den sendes videre. Det hjælper hunden til at koncentrere sig og følge førers videre anvisninger. Ved træning af stop, skal man tage hensyn til hundens temperament. Hårdtgående hunde kan tåle flere stop, mens bløde hunde ikke skal have for mange. Slut altid træningen med en ligeudsending uden stop. Ved træningen af den uerfarne hund, lægges og hentes dummyerne enkeltvis, mens den erfarne hund trænes ved at lægge alle tre dummyer, før der sendes. KM anbefalede også at fjerne en af de udlagte dummyer (eventuelt af en hjælper) for træne hjemkald. KM understregede, at han under træning ALDRIG lægger mere end en dummy samme sted. Hunden skal ikke opleve, at der er mulighed for at bytte. Under eftermiddagens træning, så vi flere hunde, som lige skulle se efter flere dummyer, før de kom hjem. Førerne indrømmede, at de havde trænet med flere dummyer udlagt samme sted. KM anbefalede at støtte hunden ved at kalde hjem, så snart den har dummyen i munden. Man kan også træne hunden i ikke at bytte ved placere en dummy i dens hjemløbsbane. I starten tæt på fører, så det er lettere at støtte den, når den skal passere distraktionsdummyen. Denne øvelse kan med fordel laves på en sti, hvor distraktionsdummyen er helt synlig. Anden dag foregik træningen i det meget udfordrende terræn med fældede graner syd for Daverød Dam, hvor deltagerne var nødt til at forcere en meget dyb grøft ved udlægning af dummyen længst til venstre. Pga terrænet var afstandene var kortere, men opbygningen den samme. Variationer og flere gode råd. Træn stop, men husk at sende lige igennem ved den næste ligeudsending. Lær hunden at gå gennem gammel fært ved at lægge en dummy nr to længere ude i samme bane som den første. Har man en meget tændt hund, så hold pause med markeringstræningen og træn kun med udlagte dummyer. Selvom hunden bliver mere erfaren, sender KM aldrig på dummyer, hunden ikke har set blive lagt. Dog forstået sådan, at når hunden kender dummyernes placering fra tidligere træning, kan dummyerne godt lægges uden hunden ser det. KM mindede igen om at arbejde med lange afstande, så hunden bliver udfordret. Træning af områdesøg Med hvalpen: KM viste, hvordan han starter med at lære hvalpen at stikke næsen i jorden og søge ved at kaste godbidder og sætte søgesignal på. KM bruge kommandoen STEADY. Når hvalpen forstår, hvad det drejer sig om gøres øvelsen sværere ved at kaste færre godbidder og/eller kaste dem i blade eller andet mere udfordrende underlag. Målet er, at kommandoen/søgesignalet får hunden til at søge, også selv om den ikke har set noget blive kastet. For de unge hunde: Områdesøg med de unge hunde startes ved at sætte fært i et mindre område med en tennisbold eller minidummy, samtidig med der skydes. Bolden samles op og kastes. så der sættes fært i hele området. Til slut samles den op. Hunden sidder i området, mens færten sættes. Til slut puttes bolden i lommen og hunden sættes i gang med at søge af fører, som står lige i kanten af området. Når fører synes, hunden har søgt længe nok, kastes bolden ind i området, uden hunden ser det. I starten kasten bolden til hunden efter kort tid, men efterhånden som hunden bliver mere erfaren, lader man den søge længere tid, før bolden kastes ind. Øvelsen trænes i forskelligt terræn. For de øvede hunde: Når hunden har forstået øvelsen anbefaler KM, at man også lægger et stop ind, og lader hunden sidde et stykke tid, før den sættes igang med at søge igen. Det sikrer, at hunden arbejder for fører. Man kan også træne hunden i at afbryde søget med et hjemkald, hvorefter den sendes ind igen. Hårdtgående hunde kan stoppes oftere end bløde hunde. Ved den videre træning sendes hunden ind i området, fra større og større afstand. Her bliver det nødvendigt med en hjælper, der kan kaste bolden ind. Øvelsen kan også kombineres med en distraktion. KM bruger STEADY til det helt snævre områdesøg, mens han bruger fløjte til at sætte hunden igang med et mere frit søg. Det er nok anderledes end vi plejer at gøre det, og et egentlig frit søg, som vi kender det, er ikke en del af hans træning. 6

7 Træning på vand For de unge hunde: KM anbefaler, at man træner fra land til land, så hundene fra starten lærer at svømme over på den anden side. Han sender som på en ligeudsending med kommandoen GET OVER. Har hunden lært at svømme over, vil den ikke have svært ved at løse opgaven, hvis dummyen falder på vand. Træningen forgik, hvor søen er smallest. Kaster var placeret på modsatte bred, og der blev skudt og dummyen faldt lige i vandkanten. KM fortalte, at hvis hunden tøver med at gå i vandet, skal man slække på lydigheden og lade den gå idet dummyen rammer vandet. Når hunden går villigt i vandet, sættes lydigheden på igen. En hund slipper dummyen idet førers hænder nærmer sig, og KM understreger, at gode afleveringer fra vand, forudsætter at afleveringerne på land fungerer perfekt. For at træne afleveringer fra vand, anbefaler KM at starte et sted, hvor man kan gå ud i vandet og modtage dummyen, og at dummyen ikke kastes ret langt. Tag dummyen hurtigt, inden hunden ryster sig. Hvis hunden smider dummyen for at ryste sig, skal man ikke tvinge den til at tage den igen. Det giver kun konflikt. KM opfordrer også til at bruge hjemkaldet, så snart hunden har dummyen, for at få den til at komme direkte hjem. Nogle hunde springer i, og KM foreslår, at man forsøger at træne det væk, ved at sende hunden helt nede fra vandkanten. For de øvede hunde: Træningen foregik mellem de to næs, hvor grillpladserne ligger. Kaster var placeret på modsatte bred, og der blev skudt og dummyen faldt på land tæt ved vandkanten. Hvis hunden tøver undervejs støttes den med yderligere kommando og med ekstra kast, for at give den tillid til, der er noget at hente. De mere erfarne hunde sendes på en dummy, som blot lægges eller udfordres med en distraktion. KM bruger både distraktioner, som kastes før hunden sendes og når hunden arbejder. I starten bruger han sten som distraktion, da det sikrer, at hunden ikke får success med at gå efter distraktionen. Senere bruges dummyer. Hvis hunden ryster sig, når den går i land på modsatte bred, kan man sætte søgesignal på, for at minde den om, hvad den skal. 7

8 Dirigering KM adskiller indlæring af stop og bagudsending fra højre og venstre dirigering. Stop og bagud træner han med the compas, som vi nok kender fra uret. Højre og venstredirigering kan startes, når hunden er i 1-årsalderen og indlæres på en fodboldbane, hvor dummyerne kan ses, og banens grænser hjælper hunden. Først trænes den ene retning, så den anden, og træningen på fodboldbanen fortsætter til hunden har forstået signalerne og har tillid til førers anvisninger. Det testes ved at blande højre og venstredirigering. Derefter flyttes træningen ud i sværere terræn. Herefter fulgte test af dirigeringstræningen, hvor stop, bagud, højre og venstre kombineres. I testen var afstandene ret korte. Øvelse til den mindre erfarne hund Med start ved A går fører til B, hunden sættes ved B og fører går til C, hvor der kastes over en grøft til C1. Fører returnerer til B og kaster til D. Fører går til A og sender hunden til venstre fra B til C1. Hunden sættes igen ved B, fører går til A og sender til højre til D. Hunden sættes igen ved B, og fører kaster til E, til C og til D. Hunden sendes nu fra B til E, Fra B til C, og fra B til D C1 C A B E D Øvelse til den mere erfarne hund Med start ved A går fører til B, hunden sættes ved B Fører kaster til C, til D og hund går med fører ud og lægger ved E. Hunden sættes ved B, og fører fortsætter mod A. Der kaldes hjem på fløjten med ryggen til. Hunden sendes fra A mod E, men stoppes ved B, hvorfra hunden sendes til venstre mod C. Hunden sendes fra A mod E, men stoppes ved B, hvorfra hunden sendes til højre mod D. Herefter sendes lige igennem til E. Herefter vendes øvelsen en kvart omgang. Efter de seks dummyer er træningen slut. Opgaven kan laves sværere ved at øge afstandende og ved at lægge terrænskift ind. KM opfordrede til at man udfordrer hunden. Hvis en øvelse mislykkes, så gøres det simplere, så man går hjem med success. Som supplement til dette referat, kan du læse referatet fra Keith Mathews besøg august

1. træning Daverød Dam. Indledende bemærkninger

1. træning Daverød Dam. Indledende bemærkninger 1. træning Daverød Dam Indledende bemærkninger Fælles info om træningen Vandapportering A D B Træningen består af en øvelse med træner og to selvtræningsøvelser. Vi starter med at gennemgå selvtræningsøvelserne

Læs mere

Begyndende vinderklasse

Begyndende vinderklasse Første træning Indledende bemærkninger Krogenberg Hegn Træningen består af en øvelse med træner og to selvtræningsøvelser. Vi starter med at gennemgå selvtræningsøvelserne med en enkelt hund. I dag arbejder

Læs mere

1. lektion Begynderklassetræning 3 forår Danstrup Hegn Præsentation

1. lektion Begynderklassetræning 3 forår Danstrup Hegn Præsentation 1. lektion Begynderklassetræning 3 forår 2016 - Danstrup Hegn Præsentation Fælles info om træningen Dagens træning Hilse og kender hunden sit navn Sit på fløjten, Plads og Lineføring 1 2 3 4 5 6 7 8 P3

Læs mere

Calmness Leads to Reward

Calmness Leads to Reward Calmness Leads to Reward Referat af foredrag og træningsdag med Keith Mathews, den kendte irske hundeguru 27. maj og 1. juni 2015 i Region Midtsjælland, Dansk Retrieverklub Keith Mathews har været professional

Læs mere

FOREDRAG MED KEITH MATTHEWS THE DOG GURU Lørdag d. 4. februar 2012 i på Ejby Skovkro, Fyn. med temaet CALMNESS LEADS TO REWARD

FOREDRAG MED KEITH MATTHEWS THE DOG GURU Lørdag d. 4. februar 2012 i på Ejby Skovkro, Fyn. med temaet CALMNESS LEADS TO REWARD FOREDRAG MED KEITH MATTHEWS THE DOG GURU Lørdag d. 4. februar 2012 i på Ejby Skovkro, Fyn med temaet CALMNESS LEADS TO REWARD Frit refereret og kommenteret af Elisabeth Johansen Filosofi Valg af hvalp

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

Flatcoated Retriever Hvalpebreve Nr. 3 af 4 www.flatcoat.dk

Flatcoated Retriever Hvalpebreve Nr. 3 af 4 www.flatcoat.dk BRUGSPRØVEN Det kan være at du allerede er i gang med at træne din flat, for på nuværende tidspunkt er det vist for alvor gået op for dig hvor aktiv en flat er, og hvor mange numre den kan finde på at

Læs mere

Rita Kökény Blackthorn Gundogs Basic training for a champion.

Rita Kökény Blackthorn Gundogs Basic training for a champion. Rita Kökény Blackthorn Gundogs Basic training for a champion. Introduktion af Rita Kökény Rita kommer fra Ungarn og har kennel Blackthorn, som hun har haft i 10 år. Hun har trænet retrievere i 18 år, og

Læs mere

Håndteringsøvelse (se hvalpetræning del 1)

Håndteringsøvelse (se hvalpetræning del 1) Hvalpetræning del 1 Samling i rundkreds om træningsleder på eget medbragt tæppe. Tæppet er et sted hvor hunden, skal forholde sig i ro, og være glad for at være. Starter med at hvalpen skal sidde stille

Læs mere

Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning

Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning Workingtest - råd og vink ved tilrettelægning Indledning En Working Test (WT) afholdes med det formål at vurdere brugsegenskaberne for de deltagende retrievere. Retrieveren er jægerens uundværlige hjælp

Læs mere

Retriever training. Calmness leads to reward. Keith Mathews, Irland

Retriever training. Calmness leads to reward. Keith Mathews, Irland Retriever training Calmness leads to reward Keith Mathews, Irland Fjeldsted Skov Kro er rammen om erfaringsudvekslingsdagen, som TU afholder i 2012. Smukt koldt vejr og mange glade hundemennesker. Keith

Læs mere

Runderingsteori Klaus Buddig

Runderingsteori Klaus Buddig Introduktion til rundering. Indledning Runderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande, indtil hundeføreren kommer frem.

Læs mere

Ronderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande.

Ronderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande. Introduktion til rondering. Indledning Ronderingsøvelsen i PH, består i at hunden i samarbejde med hundeføreren, skal finde og bevogte såvel personer som større genstande. Oplæring af en hund i denne disciplin

Læs mere

Sporarbejde for begyndere. Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde.

Sporarbejde for begyndere. Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde. Sporarbejde for begyndere Sakset fra nettet, oversat fra tysk af Finn Kristiansen Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde. Det er fuldstændig underordnet

Læs mere

Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line.

Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line. Hvalpekonkurrence Øvelse 1, lineføring Øvelsen udføres ved at hundeføreren på dommerens kommando fører hunden i line. Dommeren kan kommandere: fremad gå venstre om højre om omkring, 3 skridt fremad og

Læs mere

Sporteori 01-08-2014- Klaus Buddig

Sporteori 01-08-2014- Klaus Buddig Indledning Alle hunde kan bruge deres næse til at finde frem til noget de gerne vil have. Vi skal guide hunden til at identificere og følge en menneskefærd på forskellige typer underlag, samt vise os ved

Læs mere

Gode råd før en prøve i klasse 1

Gode råd før en prøve i klasse 1 Det er en god idé at gå til prøve i ÅHF så tit man kan. Både hund og fører får en masse erfaring, så unødvendige fejl kan udgås.!1 En hel del fejl, vi ser til prøverne, er førerfejl, altså fejl som hunden

Læs mere

Dansk Retriever klub Region Østjylland

Dansk Retriever klub Region Østjylland Dansk Retriever klub Region Østjylland Grundlæggende regler ved træning af hund Hunden lærer bedst ved succes og det er førerens ansvar at tilrettelægge træningen, så den bliver en succes! Ting tager tid,

Læs mere

Øvelse: DcH B-klasse fremadsendelse

Øvelse: DcH B-klasse fremadsendelse Beskriv øvelsen: På signal fra dommeren gør hundeføreren og hund klar på et anvist startsted. Dette startsted er markeret af en port af 2 markeringspinde opsat med 3 skridt imellem. Føreren placerer sig

Læs mere

Galten civile Hundeførerforening Gældende fra 01.01.2001

Galten civile Hundeførerforening Gældende fra 01.01.2001 KONKURRENCEPROGRAM FOR K-KLASSEN Øvelser: Lineføring 10x2 Stå 10x1 Sid 10x1 Dæk 10x1 Spring 10x2 Fremadsendelse m. indkald 10x1 --------------------------------------------------- I alt 80 Point. Galten

Læs mere

VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning.

VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning. Dansk Retriever Klub. VEJLEDNING I BEDØMMELSER PÅ MARKPRØVE B. Revideret 2004 i overensstemmelse med ændret markprøvereglement og vejledning. Indledning. B-prøver afholdes normalt uden for den egentlige

Læs mere

Kriterieplan for: Bringselmelding

Kriterieplan for: Bringselmelding Skrevet af: Helle Lund Pedersen, DcH Vestfyn, september 2010 Forudsætninger: Dette er en kriterieplan for selve bringselmeldingen, og ikke for træningen i at søge, løbemønster, blindsslag etc. Det forudsættes,

Læs mere

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk Side 1 Trin 1. Seletræning. Kaninen er minimum 10 uger gammel og du har brugt masser af tid på at oprette et tillidsforhold til den. Den er tryg ved at du tager den ud af buret så nu er tiden kommet hvor

Læs mere

DGI Fører og hund samarbejde

DGI Fører og hund samarbejde DGI Fører og hund samarbejde Konkurrenceprogram FH HB Hvalpe (3-10 mdr.) Begynder 2003 Bedømmelseskriterier: Side 1 af 13 sider Bedømmelserne af prøverne vægter samarbejdet og kontakten mellem hund og

Læs mere

Dommervejledning. for. Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs. Tollerjagtprøve

Dommervejledning. for. Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs. Tollerjagtprøve Dommervejledning for Dansk Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubs Tollerjagtprøve Indholdsfortegnelse Skema til dommervejledning... 3 Tabel 1: Vejledende skema for bedømmelse af fejl og mangler i hundearbejdet

Læs mere

DGI Fører og Hund samarbejde

DGI Fører og Hund samarbejde DGI Fører og Hund samarbejde konkurrenceprogram FH 2 August 2003 Bedømmelseskriterier: Bedømmelserne af prøverne vægter samarbejdet og kontakten mellem hund (herefter H) og fører (herefter F) højt, samt

Læs mere

Kommandoer i klikkertræning

Kommandoer i klikkertræning Kommandoer i klikkertræning Klikkertræning af din hvalp Klikkertræning blev udviklet tilbage i 1940 erne af trænere af havpattedyr, idet de blev klar over, at de kunne kommunikere med delfiner og hvaler

Læs mere

Dirigerings træning. v. Annette Vestmar og Elisabeth Johansen 2015

Dirigerings træning. v. Annette Vestmar og Elisabeth Johansen 2015 Dirigerings træning v. Annette Vestmar og Eisabeth Johansen 2015 Dirigeringstræningen har føgende eementer: Ligeudsending Bagud, højre og venstre dirigering Søgesigna Stop Disse trænes og udbygges ved

Læs mere

Impulskontrol for fuglehunde

Impulskontrol for fuglehunde Impulskontrol for fuglehunde Spanielskolen Steen Stenild 3 typer fuglehunde Efterskuds hunde retrivere Stødende hunde spaniels Stående hunde hønsehunde, settere, pointere osv. Vores mål Den stødende hund

Læs mere

Irene Jarnved - DRK trænerseminar februar 2014

Irene Jarnved - DRK trænerseminar februar 2014 Indlæringsmekanismer Irene Jarnved - DRK trænerseminar februar 2014 Positiv forstærkning: At tilføre hunden noget behageligt for at øge sandsynligheden for gentagelse af adfærd. Kan være belønning eller

Læs mere

BRUGS GRUND KURSUS 2 (BGK 2):

BRUGS GRUND KURSUS 2 (BGK 2): (BGK 2): GENERELT: For tilmelding til BGK 2 skal man have bestået BGK 1 eller kunne indstilles af dressurlederen, hvis man har anden tilsvarende bedømmelse/kåring fra en anden klub. HUSK til og fra meldinger

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-Klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-KLASSEN 1. Lineføring 10 x 2 = 20 2.Stå 10 x 1,5 = 15 3.Sid 10 x 1,5 = 15 4.Dæk 10 x 1,5 = 15 5.Apport 10 x 2 = 20 6.Spring 10 x 1,5 = 15 7.Rundering 10 x

Læs mere

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVER ABC BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC I programmet er kun ABC prøven beskrevet. Begynderprøve B skal udføres og bedømmes som beskrevet i Begynderprøve ABC gruppe B. Begynderprøve

Læs mere

Rally Øvelsesbeskrivelser 2019

Rally Øvelsesbeskrivelser 2019 Generelt I begynderklassen er hunden i line og skal føres i løs line. I øvrige klasser er hunden uden line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder venstreposition

Læs mere

2. Fri ved fod...0-6 + 10/10 Kommando ved prøve: Ingen. Øvelsen udføres som øvelse 1, men uden line.

2. Fri ved fod...0-6 + 10/10 Kommando ved prøve: Ingen. Øvelsen udføres som øvelse 1, men uden line. Bilag 18, side 1 BEDØMMELSESHOLD 1 og 2. Viborg afdeling PROGRAM Generelle bestemmelser. Der må ikke anvendes skarpt halsbånd, og hunden må ikke under nogen form afstraffes under prøvens gennemførelse.

Læs mere

' Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser Senior klassen

' Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser Senior klassen ' Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser Senior klassen 1. Start På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder pladspositionen. Afhængig af sin størrelse skal hunden

Læs mere

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelserne er kopieret fra DKK (Dansk Kennel Klub) Regler for lydighedstræning Hunden trænes alle 13 træningsaftener af samme fører, som skal

Læs mere

LEKTIONSPLAN Program: Unghundeklasse Emne: Gerningssted

LEKTIONSPLAN Program: Unghundeklasse Emne: Gerningssted Bilag 35 Indlæring Feltet Genstande Ros og godbid Kommando Synsretning mindskes Størrelse og alder Nedgravede Program: Unghundeklasse Emne: Gerningssted En stor del af indlæringen har oftest allerede fundet

Læs mere

om skudøvelser Skud mod mål kan være for enten spillere eller for målmanden eller for både spillere og målmand.

om skudøvelser Skud mod mål kan være for enten spillere eller for målmanden eller for både spillere og målmand. skudøvelser om skudøvelser Skud mod mål kan være for enten spillere eller for målmanden eller for både spillere og målmand. I dette tilfælde koncentrerer vi os om skud, der skal dygtiggøre målmanden i

Læs mere

M å l m a n d s t r æ n i n g m e j r u p f o d b o l d u n g d o m s a f d e l i n g e n

M å l m a n d s t r æ n i n g m e j r u p f o d b o l d u n g d o m s a f d e l i n g e n M å l m a n d s t r æ n i n g m e j r u p f o d b o l d u n g d o m s a f d e l i n g e n INTRODUKTION FORORD Det er svært at finde materialer til målmandstræning, men efter selv at have søgt på Internettet,

Læs mere

IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V)

IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V) IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V) Prøven består af 3 grupper A sporarbejde 100 point B lydighedsarbejde 100 point C forsvarsarbejde 100 point 300 point Almindelige bestemmelser: IPO-V er udarbejdet af

Læs mere

Spanielskolens hvalpetræning 2-10 måneder.

Spanielskolens hvalpetræning 2-10 måneder. Indledning s hvalpetræning 2-10 måneder. FT spaniels er ekstrem lærenemme i de jagtlige discipliner og ens fejlmargen for indlæring skal ligeledes være ekstrem lille. Første gang du laver en træningsfejl

Læs mere

EFTERSØGNING 2 1 august 2019 / FO

EFTERSØGNING 2 1 august 2019 / FO : Min: 300 point Max: 360 point. TANDVISNING: Max: 5 point. HF står med hunden på plads. På tegn fra dommeren går HF i gang med at fremvise hundens tænder, ved at HF krænger hundens læber til side, således

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-Klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 2 = 20 2. Stå 10 x 1 = 10 3. Sid 10 x 1 = 10 4. Dæk 10 x 1 = 10 5. Apport 10 x 1,5 = 15 6. Spring 10 x 1,5 = 15 7. Fremadsendelse

Læs mere

Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest

Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest i redningsberedskabet 5. del, afsnit 13, side 1 Grunduddannelse Redningshund Optagelsestest Formål Optagelsestesten har til formål at bedømme hundens trænbarhed samt om hundens karaktertræk er anvendelige

Læs mere

Det sidste kvarter er afsat hyggeligt samvær og hundeleg. Hundeleg er dog kun muligt hvis din hund er social og hvis

Det sidste kvarter er afsat hyggeligt samvær og hundeleg. Hundeleg er dog kun muligt hvis din hund er social og hvis Foreløbig Holdplan Efterår 2019 - der tages forbehold for ændringer Mandage: Hold 460 Begynderhold November 5/8 2019 kl. 17-18 2/9 2019 kl. 17-18 7/10 2019 kl. 17-18 4/11 2019 kl. 17-18 12/8 2019 kl. 17-18

Læs mere

EFTERSØGNING 1 1 august 2019 / FO

EFTERSØGNING 1 1 august 2019 / FO GENERELT: For at træne på EFTERSØGNING skal man have bestået BGK 2. Man starter i laveste klasse, som så skal bestås for at rykke til næste klasse. Hvis der bruges momenter fra andre programmer skal det

Læs mere

Føreren må (men skal ikke) samtidig med afgivelse af "stå" kommandoen holde en hånd foran hunden, som dog ikke må berøres.

Føreren må (men skal ikke) samtidig med afgivelse af stå kommandoen holde en hånd foran hunden, som dog ikke må berøres. KLASSE 1 1. Lineføring (Koeff. 3 max. 30 p.) Dommeren dirigerer føreren, der skal gå naturligt. Hunden skal følge føreren ved dennes venstre side med skulderpartiet ud for førerens venstre ben i gang,

Læs mere

Flatcoated Retriever Hvalpebreve Nr. 4 af 4 www.flatcoat.dk

Flatcoated Retriever Hvalpebreve Nr. 4 af 4 www.flatcoat.dk MARKPRØVER. Hvalpen er nu ved at nå en alder, hvor den nærmest ikke er hvalp længere, men i stedet en ung - hund. Det er sikkert vanskeligt at forstå, hvordan den nuttede hvalp, som indtog dit hjem, i

Læs mere

Rally Øvelsesbeskrivelser 1. august I begynderklassen skal hunden føres i løs line. I øvrige klasser er hunden uden line.

Rally Øvelsesbeskrivelser 1. august I begynderklassen skal hunden føres i løs line. I øvrige klasser er hunden uden line. Generelt I begynderklassen skal hunden føres i løs line. I øvrige klasser er hunden uden line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder venstrepositionen eller

Læs mere

DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub

DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub DMK anerkendte APPORTERINGSPRØVE. Dansk Münsterländer Klub Prøvens formål er at vække og støtte interessen for hundens arbejde efter skuddet, og derigennem at tjene til højnelse af jagtkulturen, samt at

Læs mere

DKK Rally-lydighed, Begynderklasse.

DKK Rally-lydighed, Begynderklasse. DKK Rally-lydighed, Begynderklasse. Start Teamet stiller sig klar i en afstand af ½ - 1 meter skråt foran og til venstre for startskiltet med hunden i "plads-position" (indenfor ½ meter af førerens venstre

Læs mere

Aktive Lege. Kom godt i gang med Kids Walk

Aktive Lege. Kom godt i gang med Kids Walk Aktivitetshæfte Kom godt i gang med Kids Walk Her er et par ideer til, hvordan I kan gøre Kids Walk mere varieret og samtidig få trænet børnenes balance, koordination, reflekser og samarbejdsevne. Børneulykkesfonden

Læs mere

DcH Bjerringbro. D - Programmet. Gældende fra marts 2015. TU og KU

DcH Bjerringbro. D - Programmet. Gældende fra marts 2015. TU og KU DcH Bjerringbro D - Programmet Gældende fra marts 2015 TU og KU Rev. 19/3 2015 D-klassen D-klassen er ikke en officiel klasse indenfor DcHs lydighedsprogram. Dette vil sige, at det kun er muligt at stille

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA Titel på øvelse: Frastødte magneter Deltagere: alle 1. Alle går rundt imellem hinanden i rummet. Husk at fylde hele rummet ud. 2. Man udvælger en person i sine tanker,

Læs mere

Træning med målbilleder

Træning med målbilleder Træning med målbilleder Om indlæring i henhold til bøgerne ALMEN LYDIGHED og Grundlæggende KONKURRENCELYDIGHED Dansk oversættelse Kirsten Christoffersen Sammensat af Inki Sjösten SRI Publication AB 2014

Læs mere

Rally Øvelsesbeskrivelser 2019

Rally Øvelsesbeskrivelser 2019 Generelt I begynderklassen er hunden i line og skal føres i løs line. I øvrige klasser er hunden uden line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder venstreposition

Læs mere

Ny-C program 2009. NY C-KLASSEN 2009.

Ny-C program 2009. NY C-KLASSEN 2009. NY C-KLASSEN 2009. 1.LINEFØRING... 10 x 2,0 = 20 point 2.STÅ... 10 x 1,5 = 15 point 3.SID...10 x 1,5 = 15 point 4.DÆK... 10 x 1,5 = 15 point 5.APPORT m/valgfri apport /genstand... 10 x 2,0 = 20 point 6.SPRING...

Læs mere

Floorball. Undervisningsmateriale. Dansk Floorball Union Uddannelse skole - indskoling

Floorball. Undervisningsmateriale. Dansk Floorball Union Uddannelse skole - indskoling Floorball Undervisningsmateriale Udarbejdet i samarbejde med Hørsholm Rungsted Floorball Klub 1 Indhold Rammerne... 4 Storytelling... 4 Opvarmning... 4 Fælles øvelser... 4 Stationsbaserede øvelser... 5

Læs mere

Føreren gør holdt ca. ½ meter fra skiltet. Hunden sætter sig i udgangsstillingen (ved førerens venstre side). Dette kan

Føreren gør holdt ca. ½ meter fra skiltet. Hunden sætter sig i udgangsstillingen (ved førerens venstre side). Dette kan Rally Lydighed 1. Stop Når hunden har sat sig, kommanderes den til igen at følge med ved dennes venstre side indtil næste øvelse. Skævt-sidninger på under 45 trækker ikke fra. Hvis hunden selv rejser sig

Læs mere

Ketcheropvarmning: Stafetter: Afleverer bolden til næste i køen!

Ketcheropvarmning: Stafetter: Afleverer bolden til næste i køen! DROP IN Der er 3 baner til rådighed, og jeg forestiller mig, at hvis der kun er 2 Drop-in-tovholdere, så er der en bane, hvor der gives instruktion til øvelser + emne (fx serv og så evt. have udskrevet

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere

Forslag til træningsøvelser for U13 14

Forslag til træningsøvelser for U13 14 Forslag til træningsøvelser for U13 14 Inderside. Spillerantal: Alle 2 bolde pr. 3 spiller Banestørrelse: 20 x 20 meter Scoring: Ingen Rød spiller skal stoppe bolden med fodsålen inden den spilles tilbage

Læs mere

DANSK MÜNSTERLÄNDER KLUB

DANSK MÜNSTERLÄNDER KLUB DANSK MÜNSTERLÄNDER KLUB INTRODUKTIONSFOLDER TIL KURSISTER I DMK KØBENHAVNS-OMRÅDET Træning i DMK København - en introduktion til kursister 2 DMK KØBENHAVN DMK KØBENHAVN 3 VELKOMMEN I DMK KØBENHAVN HVAD

Læs mere

Indhold: Reglement udarbejdet marts 2006. Godkendt i DKK marts 2006. 1. udgave - marts 2006.

Indhold: Reglement udarbejdet marts 2006. Godkendt i DKK marts 2006. 1. udgave - marts 2006. 1 Indhold: Indledning.... side 3 Tilrettelæggelse af en WT... side 3 Etiske regler... side 3 Adgangsbetingelser... side 4 Bedømmelse... side 4 Praktiske forhold ved bedømmelse... side 5 Klasser og præmiering...

Læs mere

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde

Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelser for SLH. Sunds Lydige Hunde Øvelsesbeskrivelserne er kopieret fra DKK (Dansk Kennel Klub) Regler for lydighedstræning Hunden trænes alle 13 træningsaftener af samme fører, som skal

Læs mere

BHR 18. september 2013

BHR 18. september 2013 Opdateringer til konkurrenceprogram 2012 samt bedømmelses beslutninger truffet på dommermøder. 28 09 2011 Besked udsendt af DKK BHU 14 01 2012 DKK Dommermøde 02 02 2013 DKK Dommermøde 24 08 2013 Dommermøde

Læs mere

Mellem de enkelte øvelser skal hunden føres som under fri ved fod eller føres i line.

Mellem de enkelte øvelser skal hunden føres som under fri ved fod eller føres i line. Fællesbestemmelser - lydighed FÆLLESBESTEMMELSER FOR LYDIGHEDSØVELSERNE 1 6 Alle øvelser udføres uden line fri ved fod. Mellem de enkelte øvelser skal hunden føres som under fri ved fod eller føres i line.

Læs mere

Renner. din hvalp - 8 lektioner

Renner. din hvalp - 8 lektioner Opdrag din hvalp 23/08/07 O 9:08 Side 1 Renner pdrag din hvalp - 8 lektioner Opdrag din hvalp 23/08/07 9:09 Side 2 Renner In Opdrag din hvalp 23/08/07 9:09 Side 3 Indledning Ligesom vaccinationer eller

Læs mere

Holdplan Vinter Redigeret d. 13/9 2018

Holdplan Vinter Redigeret d. 13/9 2018 Holdplan Vinter 2018-2019 Redigeret d. 13/9 2018 Mandage: Hold 400 Begynderhold 7/1 2019 kl. 17-18 4/2 2019 kl. 17-18 17/12 2018 kl. 17-18 14/1 2019 kl. 17-18 11/2 2019 Ingen træning 24/12 2018 Ingen træning

Læs mere

Introduktion til Shaping og brugen af klikker.

Introduktion til Shaping og brugen af klikker. Introduktion til Shaping og brugen af klikker. Af Klikkerinstruktør Sussan Svane Jensen Efter at jeg har taget hul på serien om træning af tricks, har jeg fået flere opfordringer om at lave en artikel

Læs mere

Teknikmærker. FC Skanderborgs teknikmærke. Indholdsfortegnelse. FC Skanderborg. Spillernavn: Baggrund side 2. Teknikmærkerne og afvikling side 3

Teknikmærker. FC Skanderborgs teknikmærke. Indholdsfortegnelse. FC Skanderborg. Spillernavn: Baggrund side 2. Teknikmærkerne og afvikling side 3 FC Skanderborg Teknikmærker FC Skanderborgs teknikmærke Spillernavn: Indholdsfortegnelse Baggrund side 2 Teknikmærkerne og afvikling side 3 Øvelse 1: Jonglering side 4 Øvelse 2: Løb/dribling med bolden

Læs mere

LP-regler Øvelsen udføres som i klasse II, dog med den tilføjelse at langsom gang indgår i øvelsen.

LP-regler Øvelsen udføres som i klasse II, dog med den tilføjelse at langsom gang indgår i øvelsen. LP-regler 2009 19 KLASSE III 1. Fællesafdækning (4 minutter) (Koeff. 2 max. 20 p.) Hundene placeres ved siden af hinanden med ca. 3 meter imellem. På tegn fra dommeren kommanderes hundene i dæk, hvorefter

Læs mere

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen

Rally Lydighed Øvelsesbeskrivelser 2014 Begynderklassen 1. Start Rally Lydighed Begynderklassen I begynderklassen er hunden i snor og skal føres i løs line. På hele banen bliver kontakten mellem hund og fører bedømt, herunder at hunden holder pladspositionen.

Læs mere

Holdplan Forår der tages forbehold for ændringer. Sidst rettet d. 7/

Holdplan Forår der tages forbehold for ændringer. Sidst rettet d. 7/ Holdplan Forår 2019 - der tages forbehold for ændringer. Sidst rettet d. 7/5 2019. Mandage: Hold 426 Begynderhold alt optaget 1/4 2019 kl. 17-18 6/5 2019 Ingen træning 3/6 2019 kl. 17-18 8/4 2019 kl. 17-18

Læs mere

Rettelser Øvelsesoversigten

Rettelser Øvelsesoversigten Rettelser 2017 Øvelsesoversigten 16 17 Højre spiral Hund yderst. Føreren skal gå højre om keglerne - først rundt om alle 3, derefter om 2 og til sidst om 1. Hunden følger i pladspositionen, hunden er på

Læs mere

2.-3. klasse Kast, spring og løb Del 7: Lege

2.-3. klasse Kast, spring og løb Del 7: Lege Del 7: Lege Apport Fido: 0-10 minutter Forklaring og instruktion til Apport Fido. Eleverne er sammen to og to. 1 bold. Bolde i forskellige størrelser og materiale. Ingen bane. Den ene elev er hunden Fido

Læs mere

NIVEAU M CRAWL LEKTION 1/12. Del Tid Beskrivelse Mål og fokuspunkter

NIVEAU M CRAWL LEKTION 1/12. Del Tid Beskrivelse Mål og fokuspunkter LEKTION 1/12 Dagens Tema: Vejrtrækning og balance Opvarmning 5 Valgfri svømning. Vejrtrækning 5 Skift imellem de to øvelser 2-4 gange. 1. Hold fast i kanten med begge hænder, stræk dig ud og lig i overfladen

Læs mere

Få den jagtkammerat du fortjener

Få den jagtkammerat du fortjener Få den jagtkammerat du fortjener ROLF ANDERSEN 1 forlaget INDBLIK FÅ DEN JAGTKAMMERAT DU FORTJENER FÅ DEN JAGTKAMMERAT DU FORTJENER Copyright 2012 Rolf Andersen All rights reserved Udgivet 2012 af forlaget

Læs mere

Sæsonens første træningsdag

Sæsonens første træningsdag Sæsonens første træningsdag Vækkeuret ringede kl.6.00 her til morgen. Jeg var spændt men også lidt nervøs for hvordan dagen i dag kom til at forløbe. Mest nervøs var jeg nok fordi jeg selv skulle gå på

Læs mere

Del Tid Beskrivelse Fokuspunkter. 5 min Skift imellem de tre øvelser 2-4 gange.

Del Tid Beskrivelse Fokuspunkter. 5 min Skift imellem de tre øvelser 2-4 gange. Lektion: 1 ud af 12 Rytmisk vejrtrækning og vandret kropsposition Opvarmning 5 min Valgfri. Varm musklerne op i roligt tempo. Rytmisk vejrtrækning 5 min Skift imellem de tre øvelser 2-4 gange. 1. Hold

Læs mere

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning Spil og lege vejledning Cricketrundbold I skal bruge: Et gærde, et bat, en blød skumbold, en gul top og 3 kegler. Start med at stille banen op. Placer gærdet, så der er god plads foran det. Sæt den gule

Læs mere

Træningsmateriale 400 meter

Træningsmateriale 400 meter Træningsmateriale 400 meter Indhold Generelt om lang sprint... 2 Lektion 1 løbeteknik... 3 Lektion 2 lange stigningsløb... 4 Lektion 3 fartkontrol... 5 Træningsøvelser og lege... 6 Konkurrencen... 7 1

Læs mere

DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal

DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal DKK Rally-lydighed, Øvede-klassen. 40. Fristende 8-tal Øvelsen består af 2 madskåle eller lignende fristelser samt 2 kegler, stolper eller personer og der skal gås et 8-tal rundt om de to yderste kegler.

Læs mere

Mogens Eliasen: "HjerneGymnastik for Kvikke Hunde" Del 3A: Simple Lydighedsøvelser. Forrige øvelse Tilbage til indholdsfortegnelsen Næste øvelse

Mogens Eliasen: HjerneGymnastik for Kvikke Hunde Del 3A: Simple Lydighedsøvelser. Forrige øvelse Tilbage til indholdsfortegnelsen Næste øvelse 1 Forrige øvelse Tilbage til indholdsfortegnelsen Næste øvelse Introduktion Hunde strækker sig, når de rejser sig op og gør klar til at bevæge sig De sætter forbenene så langt frem, som de kan nå, sænker

Læs mere

Brugsprøve. Øvelsesbeskrivelsen for øvelser, som er taget fra DKK s program, skal altid tages fra det til enhver tid gældende DKK lydighedsreglement.

Brugsprøve. Øvelsesbeskrivelsen for øvelser, som er taget fra DKK s program, skal altid tages fra det til enhver tid gældende DKK lydighedsreglement. Brugsprøven er godkendt af DKK, alene for shelties og collies. Bestået brugsprøve indsendes til DKK, der noterer den på hundens stamkort. Brugsprøven skal være bedømt af en autoriseret DKK dommer, som

Læs mere

Dansk Retriever Klubs Bilag til Vildtspor prøvereglement

Dansk Retriever Klubs Bilag til Vildtspor prøvereglement Dansk Retriever Klubs Bilag til Vildtspor prøvereglement Gældende fra 1. januar 2013 Indhold: 1 Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2 Vildtspor, Championatsklassens sporelementer:

Læs mere

Forsvarstræning med 5 stationer

Forsvarstræning med 5 stationer Forsvarstræning med 5 stationer Intervaltræning arbejde 30 sek / hvile 30 sek. Sammen 2 og 2. God i forbindelse med opvarmning. Ved alle øvelser arbejdes der med mindst én fod i gulvet ( slæbende ), lidt

Læs mere

Unghunde: ( 0 24 mdr.)

Unghunde: ( 0 24 mdr.) Unghunde: ( 0 24 mdr.) Løsgående hinter på afmærket bane med vinkler og stop. Afstås fra løsgående, reduceres pointtallet forlods med 3. Endvidere vises dæklydighed på kort og langt hold. "På langt hold"

Læs mere

NIVEAU M CRAWL LEKTION 1/12. Del Tid Beskrivelse Mål og fokuspunkter. Skift imellem de to øvelser 2-4 gange.

NIVEAU M CRAWL LEKTION 1/12. Del Tid Beskrivelse Mål og fokuspunkter. Skift imellem de to øvelser 2-4 gange. LEKTION 1/12 Dagens Tema: Balance og vejrtrækning Opvarmning 5 Svøm forskellige stilarter og varm musklerne op. Balance Skift imellem de to øvelser 2-4 gange. 1. Afsæt fra kanten. Hold armene strakt over

Læs mere

BEMÆRK Fem gentagelser er temmelig sikkert nok.

BEMÆRK Fem gentagelser er temmelig sikkert nok. BEN- OG FODARBEJDE 1. ØVELSE - STIGETRÆNING Målmanden tager enkeltstep i trinene. Ved enden af stigen ligger hun sig på maven. Rejser sig i grundstillingen, hvorefter træneren / målmandsmakkeren laver

Læs mere

Udviklingsfaser

Udviklingsfaser Udviklingsfaser 2019 1 0-3 uger Fødsel og sanseudvikling: hvalpen vil hovedsagelig die, sove og holde sig varm. Hvalpen er modtagelig for visse informationer. Derfor der skal være ro til dem og tæven.

Læs mere

Operant indlæring 2017

Operant indlæring 2017 Operant indlæring 2017 Operant betingning 1 Operant indlæring - grundprincipper Under klassisk indlæring er responsen udløst i hunden (refleks), forbinder to handlinger Under operant indlæring er responsen

Læs mere

Holdplan Vinter Redigeret d. 4. januar 2019

Holdplan Vinter Redigeret d. 4. januar 2019 Holdplan Vinter 2018-2019 Redigeret d. 4. januar 2019 Mandage: Hold 400 Begynderhold II Alt optaget. 7/1 2019 kl. 17-18 4/2 2019 kl. 17-18 17/12 2018 kl. 17-18 14/1 2019 kl. 17-18 11/2 2019 kl. 17-18 24/12

Læs mere

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Formål: Prøvens formål er at fremme interessen og forståelsen hos Danmarks jægere for betydningen af veldresserede jagthunde for derigennem at medvirke til en højnelse af

Læs mere

Indhold: 1. Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2

Indhold: 1. Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2 Indhold: 1 Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2 Sporelementer fælles for DM og champinatsklassen: Sporelement 1. Startområde (kasse) 3 Sporelement 2. Knæk, vinkelrette

Læs mere

Forslag til træningsøvelser for U9 10

Forslag til træningsøvelser for U9 10 Forslag til træningsøvelser for U9 10 Koordinationstræning: Alle 25 x 10 meter Opstil en koordinationsbane som spillerne skal løbe igennem. Lav ikke for svære øvelser i starten, da motorikken ikke er lige

Læs mere

FORSVAR 1 1 august 2018 / FO

FORSVAR 1 1 august 2018 / FO FORSVAR 1 GENERELT: For at træne på FORSVAR 1 skal man have bestået BGK 2. Man starter i laveste klasse, som så skal bestås for at rykke til næste klasse. Hvis der bruges momenter fra andre programmer

Læs mere

I dette moment beskrives hundens evne til at tage kontakt med fremmede mennesker og bevare denne kontakt.

I dette moment beskrives hundens evne til at tage kontakt med fremmede mennesker og bevare denne kontakt. Mentalbeskrivelsens momenter (1-8) 1. Kontakt håndtering I dette moment beskrives hundens evne til at tage kontakt med fremmede mennesker og bevare denne kontakt. Hundeføreren er instrueret på forhånd

Læs mere