Præstationsprøvning 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Præstationsprøvning 2010"

Transkript

1 Rapport nr Præstationsprøvning 2010 QAL2-beregning for NO X, SO 2, og partikler Lars K. Gram 17. december 2010 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften Park Allé 345, DK-2605 Brøndby TEL FAX WEB

2 1 Baggrund Kort beskrivelse af projektet Gennemførelse Dokumentation af de sande værdier Evaluering af resultaterne Statistiske test Deltagernes resultater Beregnede resultater SO NO X Partikler Generelle kommentarer Laboratoriernes kommentarer og anbefalinger (i rapporteringen) Konklusion Bilagsoversigt Side 2 af 16

3 1 Baggrund Blandt Referencelaboratoriets opgaver er at bidrage til kvaliteten i akkrediterede emissionsmålinger og relaterede ydelser, der udføres af danske målefirmaer. Referencelaboratoriets styregruppe har derfor besluttet at udføre en sammenlignende QAL2-beregning i 2009 blandt danske laboratorier, der er akkrediteret til måling af NO X, SO 2 og partikler i strømmende gasser. Der indgår ikke målinger i præstationsberegningen, der udelukkende bygger på fiktive, tilsendte måledata. Da opgaven går ud på at udføre og rapportere en QAL2-beregning i henhold til DS/EN , er kun laboratorier, der udfører denne type rådgivning, inviteret til at deltage. og DS/EN DANAK har været behjælpelig med at modtage beregningsresultater fra de enkelte deltagende laboratorier, samt at sende dem videre i anonymiseret form til Referencelaboratoriet for videre behandling. Det var Miljøstyrelsens ønske, at deltagerne selv skulle finansiere hovedparten af projektomkostningerne. Miljøstyrelsen har dog af Referencelaboratoriets midler ydet et tilskud til igangsættelse af projektet. Opgaven og det fiktive data sæt har sin oprindelse i England, hvor den har været brugt i en tilsvarende præstationsberegning. 2 Kort beskrivelse af projektet Opgaven blev stillet i november 2009, men på baggrund af tilbagemeldinger fra de deltagende laboratorier blev det besluttet at flytte deadline frem til d. 20. januar På baggrund af opklarende spørgsmål fra deltagerne blev datamaterialet og opgaven udsat for et par præciseringer. Beregningsdata blev leveret som værende QAL2-målinger foretaget på et kulfyret kraftværk underlagt bekendtgørelse Data bestod af oplysninger om AMS måleudstyr, SRM måleudstyr, værkets emissionsgrænseværdier samt 18 (NO x og SO 2 ) til 21 (partikler) datasæt for AMS og SRM. De fiktive måleresultater fra SRM og AMS blev fremsendt i regneark, således at indtastningsfejl kunne undgås. Se opgavebeskrivelsen i deltagerbrevet i bilag 1. 3 Gennemførelse Data til præstationsberegningen blev udsendt i november Deadline for indrapportering til DANAK var d. 20. januar Følgende laboratorier deltog i beregningsopgaven: Akkreditering nr. 51 FORCE Technology Akkreditering nr. 168 Eurofins Miljø A/S Akkreditering nr. 348 DONG Energy Generation A/S, Enstedværket Akkreditering nr. 401 AnalyTech Miljølaboratorium A/S Akkreditering nr. 458 DONG Energy, Miljølaboratoriet, Kalundborg Akkreditering nr. 486 DGtek A/S 1 DS/EN 14181: Stationary source emissions quality assurance of automated measuring systems 2 DS/EN : Stationary source emissions Determination of low range mass concentration of dust - Part 2: Automated measuring systems 3 Bekendtgørelse nr. 808 af den 25. september 2003 om store fyr. Side 3 af 16

4 4 Dokumentation af de sande værdier Den udleverede opgave fra England indeholdt ikke en løsning på opgaven. Resultaterne vurderes derfor ud fra en samlet vurdering af, hvad laboratorierne er nået frem til og, hvordan de præsenterer resultaterne. Såfremt der er oplagte regnefejl bliver disse påpeget, men er der tale om afrundingsfejl eller lignende, som ikke rykker ved det samlede billede, vil Referencelaboratoriet (som selv deltager i opgaven) ikke fremhæve den ene løsning som bedre eller mere korrekt end den anden. 5 Evaluering af resultaterne Laboratorierne har leveret deres opgaveløsning enten som en rapport, som de normalt gør i forbindelse med en QAL2-opgave for en kunde, eller som et notat, der besvarer spørgsmålene i opgaven. Begge løsninger svarer til opgaveformuleringen, som ikke skitserer et rapporteringsformat. Laboratorierne vurderes på deres beregnede løsning af opgaven, og evt. forskelle laboratorierne imellem kommenteres. Anvendelse af enheder mv. diskuteres. Der kan være flere løsninger på opgaven, som alle er korrekte i henhold til standarden uden måske at være lige hensigtsmæssige i forhold til kundens behov, og som sikrer fremtidige AMS-målinger som er tættest muligt på den sande værdi. 5.1 Statistiske test Pga. opgavens natur indgår der ingen statistiske test i vurderingen. 6 Deltagernes resultater Pga. det meget forskellige format og omfang af laboratoriernes indrapporteringer har vi valgt ikke at gengive laboratoriernes opgaveløsning i nærværende rapport. De samlede resultater af beregninger af f.eks. kalibreringsfunktion vises grafisk og kommenteres i dette kapitel. 6.1 Beregnede resultater Besvarelserne på følgende opgaver fra deltagerbrevet bliver behandlet i dette kapitel: Beregning af kalibreringsfunktion Angivelse af gyldigt kalibreringsinterval Gennemførelse af variabilitetstest Side 4 af 16

5 6.1.1 SO 2 Kalibrerings Accept Beregnet Variabilitet Laboratorium Skæring (a) Hældning (b) interval grænse variabilitet overholdt 1 0,93 0, ,91 12,55 ja 2-0,1 0, ja 3 1,106 0, ja 4 0,93 0, ,2 39,9 12,6 ja 5 2,7 0, ja 6-0,93 0, ,91 12,93 ja SO 2 kalibreringsfunktioner AMS kalibreret værdi [mg/m³] AMS [mg/m³] Data Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 Lab 6 Alle laboratorier er nået frem til den samme kalibreringsfunktion og har valgt at kalde de to tydelige outliere for outliere og har ikke medtaget disse i beregningen. Når der alligevel er små forskelle i kalibreringsfunktionen skyldes dette formodentlig enten afrundingsproblematik eller manglende korrektion for tryk i kanal. Overordnet set må det konkluderes, at samtlige laboratorier har beregnet kalibreringsfunktionen tilfredsstillende. Der er mindre forskelle i gyldigt kalibreringsinterval og variabilitet, som ikke burde forekomme. Referencelaboratoriet har ikke defineret den sande værdi. Side 5 af 16

6 6.1.2 NO X Kalibrerings Accept Beregnet Variabilitet Laboratorium Skæring (a) Hældning (b) interval grænse variabilitet overholdt 1-0,97 0, ,91 8,57 ja 2 0,4 0, ja 3-1,452 0, ,6 ja 4-1,48 0, ,9 8,6 ja 5 0,6 0, ,2 ja 6-0,97 0, ,91 8,71 ja NO X kalibreringsfunktioner AMS kalibreret værdi [mg/m³] AMS [mg/m³] Data Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 Lab 6 Alle laboratorier er nået frem til den samme kalibreringsfunktion og har valgt at kalde de to tydelige outliere for outliere og har ikke medtaget disse i beregningen. Når der alligevel er små forskelle i kalibreringsfunktionen skyldes dette formodentlig enten afrundingsproblematik eller manglende korrektion for tryk i kanal. Overordnet set må det konkluderes at samtlige laboratorier har beregnet kalibreringsfunktionen tilfredsstillende. Alle laboratorier har beregnet det gyldige kalibreringsinterval til stort set samme værdi. Der er mindre forskelle i variabiliteten, som ikke burde forekomme. Referencelaboratoriet har ikke defineret den sande værdi. Side 6 af 16

7 6.1.3 Partikler Parameter: Partikler lineær Kalibrerings Accept Beregnet Variabilitet Laboratorium Skæring (a) Hældning (b) interval grænse variabilitet overholdt 1-0,22 0, ,47 2,21 ja 2-2,2 1, ,5 6,6 ja 3-2,225 1, ,5 6,6 ja 4-2,25 1,19 65,4 7,5 6,6 ja 5-2,2 1, ,5 6,64 ja 6a lavt omr. -0,3 0, ,47 2,23 ja 6b højt omr. -25,241 2, ,47 2,27 ja Laboratorium 6 har leveret en kalibreringsfunktion for det lave område og én for det høje område. Laboratorium 2 og 3 har endvidere leveret en kvadratisk kalibreringsfunktion 4 og anbefalet, at den kvadratiske kalibreringsfunktion anvendes: Parameter: Partikler kvadratisk Kalibrerings Accept Beregnet Variabilitet Laboratorium A (x 2 ) B (x) C interval grænse variabilitet overholdt 1 2 0,0589-0,116 0, ,5 2,1 ja 3 0,0583-0, ,5 - ja 4 Nævner at den kvadratiske funktion kan anvendes, men beregner den ikke. 5 6 Laboratorium 3 har ikke beregnet variabilitet for den kvadratiske kalibreringsfunktion, men konkluderer, at variabiliteten er overholdt, da den er overholdt for den lineære funktion, der har et dårligere fit end den kvadratiske kalibreringsfunktion. 4 DS/EN angiver, at den kvadratiske kalibreringsfunktion må anvendes når måleren er følsom overfor partikelstørrelse. Hvis den kvadratiske funktions anvendes skal variabilitetstesten også udføres på denne. Hvis der manipuleres med anlægget (fx bypass af sektion i posefilteret) skal manipulationen godkendes af tilsynsmyndigheden. Det er ofte en bedre løsning at udføre 5 målinger fordelt over 3 dage af længere varighed (og dermed lavere detektionsgrænse), som angivet i afsnit 7.1 i standarden. Også dette valg skal godkendes af myndigheden. Både den lineære og den kvadratiske funktion for partikelmålere kan med fordel tvinges gennem nulpunktet (anbefaling i note i standarden afsnit 7.3). Side 7 af 16

8 Partikler kalibreringsfunktioner AMS kalibreret værdi [mg/m³] Lab 2, 3, 4 og 5 Lab 6 (højt område) Lab 1 og 6 (lavt område) Lab 2 og 3 kvadratisk AMS [mg/m³] Data Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 Lab 6 lavt omr. Lab 6 højt omr. Lab 2 kvadr. Lab 3 kvadr. Alle laboratorier har løst opgaven korrekt i henhold til DS/EN De forskellige løsninger for kalibreringsfunktionen er alle korrekte ud fra de kriterier, som er angivet i løsningen for det enkelte laboratorium. Alle laboratorier har betragtet de tre oplagte outliere som outliere og har ikke medtaget disse i beregningerne (et enkelt laboratorium har anvendt værdien 0,0 for den negative værdi). Laboratorium 6 har valgt at sige, at der er behov for to lineære kalibreringsfunktioner - én for det lave område og én for det høje område. Laboratorium 2 og 3 har beregnet en lineær og en kvadratisk kalibreringsfunktion og anbefalet den kvadratiske. Laboratorium 1 har valgt at betragte de 3 højeste målinger, som ikke repræsentative for anlæggets drift og dermed som outliere. Laboratorium 4 og 5 har leveret en lineær kurve baseret på samtlige måleresultater (bortset fra de oplagte outliere). Laboratorium 4 angiver i teksten at en kvadratisk kalibreringsfunktion med fordel kunne anvendes, men anbefaler ikke dette, da det angiveligt vil give problemer med indtastning i SRO-systemet. Lineære kalibreringsfunktioner, der er beregnet på samme grundlag er ens bortset fra et par afrundingsforskelle. Ingen af laboratorierne har tvunget den lineære kalibreringsfunktion gennem nulpunktet, selvom standarden anbefaler dette (referencelaboratoriet anbefaler, at lineære kalibreringsfunktioner for partikler ikke tvinges gennem nulpunktet). De to laboratorier, som har beregnet den kvadratiske funktion har også forskelle i resultatet. Denne forskel skyldes, at laboratorium 2 ikke har tvunget funktionen gennem nulpunktet, som standarden anbefaler. Laboratorium 1 har kasseret de 3 højeste datasæt og henviser til, at der ikke er god lineær sammenhæng mellem målinger i normalt niveau og målinger i manipuleret drift. Selvom Rapport 39 anbefaler 5, at de højeste måleværdier kasseres først, er baggrunden for at kassere dem forkert, idet kalibreringsfunktionen for en optisk partikelmåler netop ikke er lineær. Overordnet set må det konkluderes, at samtlige laboratorier har beregnet kalibreringsfunktionen tilfredsstillende. Gyldige kalibreringsintervaller er beregnet korrekt i alle situationer og det samme gælder for variabiliteten. 5 Anbefaling 22 i Rapport 39 ver. 1 Side 8 af 16

9 Kommentarer til anvendelsen af lineære og kvadratiske kalibreringsfunktioner for partikler Partikler kalibreringsfunktioner AMS visning op til 100 mg/m³ Lab 2 og 3 kvadratisk Lab 6 (højt område) AMS kalibreret værdi [mg/m³] GV time GV Døgn Gyldigt kalibreringsinterval Lab 2, 3, 4 og 5 Lab 1 og 6 (lavt område) AMS [mg/m³] Data Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 Lab 6 lavt omr. Lab 6 højt omr. GV døgn GV time GKI Lab 2 kvadr. Lab 3 kvadr. I praksis er de fleste partikelmålere følsomme over for partikelstørrelsen og har dermed en kvadratisk funktion. Som det fremgår af figuren, er det ikke ligegyldigt, hvilken af de foreslåede kalibreringsfunktioner, der anvendes, og lineære funktioner underestimerer tydeligt koncentrationen. Da data er fiktive, er det muligt, at eksemplet overdriver risikoen for underestimering. Det bør ikke være tilfældigt, hvilken kalibreringsfunktion anlægget taster ind i sit system 6. Selv inden for det gyldige kalibreringsinterval er der store forskelle mellem den lineære funktion og den kvadratiske. Den kvadratiske funktion giver i princippet den korrekte koncentration i anlæggets afkastluft. Den lineære overestimerer partikelkoncentrationen i det lave område og underestimerer den i det høje. Laboratorium 6, som har leveret en lineær funktion til det høje område, vil ikke underestimere partikelemissionen i området omkring maksimum af det gyldige kalibreringsinterval. Ved betydeligt højere partikelemissioner (f.eks. ved nedbrud af elektrofilter) vil også denne funktion underestimere partikelemissionen, men så er man også langt uden for det gyldige kalibreringsområde. Når det gyldige kalibreringsinterval er overskredet, skal der udføres en fornyet QAL2. Hvis denne regel overholdes, er risikoen for underestimerede måleresultater begrænset, men dog tilstede. Inden for det gyldige kalibreringsinterval kan der forekomme betydelige underestimeringer af partikelniveauet med den lineære funktion. Denne konklusion er kun gældende for nærværende datasæt. Ved lavere emissioner på f.eks. et affaldsforbrændingsanlæg med en døgnemissionsgrænseværdi på 10 mg/m³ vil den lineære og kvadratiske kalibreringsfunktion inden for det gyldige kalibreringsinterval sandsynligvis ligne hinanden mere. 6 Bemærk at nogle partikelmålere kan have en pre-kalibreringsfunktion tastet ind i selve partikelmåleren, som sikrer at måleren, indtil det er muligt at gennemføre en QAL2, giver et signal der kan omsættes til mg/m³. Denne funktion bør altid fjernes inden QAL2. Hvis den ikke er fjernet under QAL2 er udgangssignalet tilnærmet lineært, og den lineære funktion skal indtastes i SRO eller lign. Pre-kalibreringsfunktionen må dermed ikke fjernes før næste QAL2. Side 9 af 16

10 Anbefalinger: Generelt: Anvend den kvadratiske kalibreringsfunktion, hvis data er tilstrækkeligt varierede til. at den kan beregnes. Lave partikelemissioner: Ved grænseværdier på 10 mg/m³(n,t) og reelle måleværdier i området op til 5 mg/m³ vil den lineære kalibreringsfunktion være tilstrækkelig. Hvis det er muligt at skabe et par værdier i et højere niveau under QAL2, kan man gøre det og beregne den kvadratiske kalibreringsfunktion. Høje partikelemissioner: o Ved anlæg med grænseværdier på fx 50 mg/m³(n,t) eller højere bør den kvadratiske kali- o breringsfunktion anvendes. Anbefalingen i standardens afsnit 7.3 om, at man med fordel kan tvinge funktionen gennem nulpunktet, bør ikke anvendes, hvis man benytter den lineære funktion i det høje område, da man på den måde vil underestimere partikelemissionen. Lineære kalibreringsfunktioner bør ikke tvinges gennem nulpunktet. Kvadratiske kalibreringsfunktioner kan med fordel tvinges gennem nulpunktet Generelle kommentarer Ét laboratorium (laboratorium 4) har angivet det gyldige kalibreringsinterval i hovedrapporten i mg/m³, våd for samtlige parametre og i bilag ved referencetilstanden. Det er normalt og anbefalelsesværdigt altid at opgive det gyldige kalibreringsinterval ved referencetilstanden, da det derved direkte kan sammenlignes med emissionsgrænseværdien. DS/EN giver da også flere eksempler på, at referencetilstanden er den rette enhed for det gyldige kalibreringsinterval. DS/EN foreskriver endvidere, at det gyldige kalibreringsinterval skal markeres i den graf, hvor kalibreringsfunktionen vises. Her vil det naturligvis være ved den aktuelle enhed i grafen. Ingen af laboratorierne har angivet det gyldige kalibreringsinterval på grafen, selvom det er et krav i DS/EN Laboratorium 2 og 5 har slet ikke vist grafen med kalibreringsfunktionen, selvom dette også er et krav i standarden. Det er muligt, at disse ting er undladt pga. opgavens karakter og de manglende krav til rapportering i opgaven. Grafen bør altid vises ved AMS konditioner. 6.2 Laboratoriernes kommentarer og anbefalinger (i rapporteringen) Besvarelserne på følgende opgaver fra deltagerbrevet bliver behandlet i dette kapitel: 1. Afgørelse om metode A eller B benyttes 7 2. Kommentarer vedrørende emissioner med henblik på de oplyste emissionsgrænseværdier 3. Kommentarer til de sekundære parametre som vandindhold, temperatur og iltindhold 4. Kommentarer til driftsforholdende under målingerne og pålideligheden af de anvendte data 5. Anbefalinger til driftspersonalet Ad 1: Alle laboratorier har anvendt metode A for SO 2, NO X og partikler (lineær). Ad 2: Ikke alle laboratorier har kommenteret om måleværdier under QAL2 er over eller under emissionsgrænseværdierne. Dette vurderes dog også som irrelevant, da formålet med en QAL2 ikke er at eftervise overholdelse af emissionsgrænseværdier, men derimod at sikre, at AMS måler korrekt inden for det gyldige kalibreringsinterval. Rapport 39 anbefaler endvidere, at anlægget (inden for normal drift) søger at opnå et større gyldigt kalibreringsinterval for på den måde at sikre valide data i området omkring emissionsgrænseværdien. 7 Metode A er lineær regression på alle måleværdier og metode B er lineære regression mellem nulpunktet og gennemsnittet af alle måleværdier (tvunget gennem nulpunktet). Side 10 af 16

11 Ad. 3: Alle laboratorier har vurderet de perifere parametre (O 2 og H 2 O). Laboratorium 1, 2, 3, 4 og 5 har alle kommenteret det forhold, at O 2 og H 2 O ikke ændres markant ved anlægsstop. Laboratorium 6 har ikke kommenteret den manglende ændring for O 2 og H 2 O. Ad 4: Alle laboratorier har kommenteret driftsforholdene under målingerne. Laboratorium 1, 2, 4 og 6 har alle kommenteret, at SO 2 -kalibreringsfunktionens hældning afviger markant fra værdien 1 8. Laboratorium 3 og 5 har ikke kommenteret SO 2 -kalibrerings funktionens hældning. Ad 5: Alle laboratorierne har anbefalinger til driftspersonalet. De er dog af noget forskellig karakter. Det vurderes, at alle anbefalinger er relevante, samt at ingen laboratorier mangler at angive vigtige anbefalinger. 7 Konklusion Alle laboratorier har beregnet og rapporteret korrekt. Der er dog mindre forskelle i de beregnede kalibreringsfunktioner, som skyldes afrundingsproblematikker eller muligvis manglende korrektion for tryk. Forskellene er uden betydning for kvaliteten af de leverede kalibreringsfunktioner. Kalibreringsfunktioner for partikler må beregnes både som lineær og som kvadratisk funktion, selvom de fleste partikelmålere vil følge en kvadratisk funktion. Dette skaber en del forvirring om, hvilken kalibreringsfunktion der giver den højeste kvalitet i AMS-målingen og som sikrer mod uopdagede overskridelser af grænseværdier. Illustrationen i kapitel viser, at det er nødvendigt med nogle generelle anbefalinger vedr. anvendelse og beregning af kalibreringsfunktioner for partikelmålere. Referencelaboratoriets anbefalinger er angivet i kapitel Bilagsoversigt Bilag 1 Opgavebeskrivelsen i deltagerbrevet. 8 Jf. anbefaling 11 i Rapport 39 ver. 1. Side 11 af 16

12 Bilag 1. Opgavebeskrivelsen i deltagerbrevet Side 12 af 16

13 Side 13 af 16

14 Side 14 af 16

15 Side 15 af 16

16 Side 16 af 16

Præstationsprøvning 2006

Præstationsprøvning 2006 Rapport nr. 36-006 Præstationsprøvning 006 NO x, CO, UHC og O i strømmende gas Arne Oxbøl 10. juli 006 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften Park Allé 345, DK-605 Brøndby

Læs mere

Brugervejledning til FORCE Technologys QAL 3-program

Brugervejledning til FORCE Technologys QAL 3-program Brugervejledning til FORCE Technologys QAL 3-program Formål: Det overordnede formål med dette program er at samle al relevant dokumentation, der medvirker til at sikre kvaliteten af de målinger anlæggets

Læs mere

1 Indledning Formål Test af DAHS Test af DAHS ved funktionstest Test af DAHS... 4

1 Indledning Formål Test af DAHS Test af DAHS ved funktionstest Test af DAHS... 4 Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Titel Undertitel Signalveje og beregninger af AMS data Forfatter(e) Lars K. Gram Arbejdet udført, år 2015 Udgivelsesdato Januar 2016 Revideret,

Læs mere

Præstationsprøvning NO x, CO, O 2, H 2 O, HCl, HF, SO 2 og volumenstrøm i strømmende gas

Præstationsprøvning NO x, CO, O 2, H 2 O, HCl, HF, SO 2 og volumenstrøm i strømmende gas Rapport nr. 35-6 Præstationsprøvning 6 NO x, CO, O, H O, HCl, HF, SO og volumenstrøm i strømmende gas Arne Oxbøl. juni 6 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften Park Allé

Læs mere

Fortolkning af QAL2/AST måleresultater og deres brug.

Fortolkning af QAL2/AST måleresultater og deres brug. Fortolkning af måleresultater fra QAL2 og AST målinger. 25 minutter Fortolkning af QAL2/AST måleresultater og deres brug. Det er vigtigste at huske er, at standarder er ikke en lovtekst, som man følger

Læs mere

Rapport nr.: 64. Indholdsfortegnelse

Rapport nr.: 64. Indholdsfortegnelse Rapport nr.: 64 Titel Præstationsprøvning 2012 Undertitel Gashastighed og volumenstrøm i vindtunnel Forfatter(e) Lars K. Gram, Steen Meldorf, Arne Oxbøl Arbejdet udført, år 2012 Udgivelsesdato 11 marts

Læs mere

1 Indledning Måleresultater fra anlæg til direkte tørring Referencetilstand Problemer med målingernes detektionsgrænser...

1 Indledning Måleresultater fra anlæg til direkte tørring Referencetilstand Problemer med målingernes detektionsgrænser... Rapport nr.: 72 Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Titel Undertitel Forfatter(e) Ole Schleicher, Knud Christiansen Arbejdet udført, år 2014 Udgivelsesdato 27. november 2015 Revideret,

Læs mere

Anbefalinger til anvendelsen af AMS i industrivirksomheder, der ikke er omfattet af bekendtgørelserne om affaldsforbrænding og store fyringsanlæg

Anbefalinger til anvendelsen af AMS i industrivirksomheder, der ikke er omfattet af bekendtgørelserne om affaldsforbrænding og store fyringsanlæg Rapport 40, februar 2007 Anbefalinger til anvendelsen af AMS i industrivirksomheder, der ikke er omfattet af bekendtgørelserne om affaldsforbrænding og store fyringsanlæg Annemette Geertinger Lars K. Gram

Læs mere

Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede

Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede anlæg Brøndby, 9. november 2012 Knud Christiansen 1 Baggrund Ved beregninger af skorstenshøjder for især affaldsforbrændingsanlæg

Læs mere

Høring, metodeblade til brug for måling af emissioner til luften i henhold til Miljøstyrelsens luftvejledning.

Høring, metodeblade til brug for måling af emissioner til luften i henhold til Miljøstyrelsens luftvejledning. Side Afsnit Kommentar Reaktion til kommentar (udfyldes af Miljøstyrelsen/Ref-lab.) 53 Definitio De indledende definitioner af PEMS mv. nen på har primært til formål at hjælpe læseren PEMS til en forståelse

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af uklarhed (turbiditet) Miljøstyrelsens Referencelaboratorium

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af uklarhed (turbiditet) Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af uklarhed (turbiditet) Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2004 Betydning af erstatning af DS metoder

Læs mere

Energiafgift opgjort efter røggasmetoden

Energiafgift opgjort efter røggasmetoden FORCE Technology Brøndby d. 15/11-2011 LKG/LPJ 111-23664/111-31534 Energiafgift opgjort efter røggasmetoden 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Indledning... 1 3. Målere... 2 4. Kvalitetskrav... 3 5. Gennemgang

Læs mere

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Notat Titel Om våde røggasser i relation til OML-beregning Undertitel - Forfatter Lars K. Gram Arbejdet udført, år 2015 Udgivelsesdato 6. august

Læs mere

Ændring af vilkår for kontrol af virksomhedens udsendelse af luftforurening.

Ændring af vilkår for kontrol af virksomhedens udsendelse af luftforurening. Svendborg Kraftvarmeværk Bodøvej 15 5700 Svendborg Att. Niels Christian Hansen Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00158 Ref. Johje/olkri Den 5. december 2008 Svendborg Kraftvarmeværk. CVR-nr: 29-18-97-30

Læs mere

Præstationsprøvning metaller på/i filtre og væsker

Præstationsprøvning metaller på/i filtre og væsker Rapport nr. 44-2007 Præstationsprøvning 2007 Metaller, partikler, CO, O 2 og H 2 O i strømmende gas og metaller på/i filtre og væsker Arne Oxbøl 4. april 2008 Revideret 18. juli 2008 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium

Læs mere

Anbefalinger til praktisk anvendelse af DS/EN og bekendtgørelserne om affaldsforbrænding og store fyringsanlæg

Anbefalinger til praktisk anvendelse af DS/EN og bekendtgørelserne om affaldsforbrænding og store fyringsanlæg Rapport nr. 39 2007 Anbefalinger til praktisk anvendelse af DS/EN 14181 og bekendtgørelserne om affaldsforbrænding og store fyringsanlæg Annemette Geertinger Lars K. Gram Referencelaboratoriet for måling

Læs mere

Bestemmelse af koncentrationer af ilt (O 2 ) i strømmende gas (paramagnetisk metode) Indholdsfortegnelse

Bestemmelse af koncentrationer af ilt (O 2 ) i strømmende gas (paramagnetisk metode) Indholdsfortegnelse Metodeblad nr. Bestemmelse af koncentrationer af ilt ( ) i strømmende gas (paramagnetisk metode) Parameter Ilt, Anvendelsesområde Måling af i luftemissioner fra virksomheder. Metode Kontinuert bestemmelse

Læs mere

Fortolkning af måleresultater fra QAL2 og AST målinger.

Fortolkning af måleresultater fra QAL2 og AST målinger. Fortolkning af måleresultater fra QAL2 og AST målinger. 30 minutter Fortolkning af QAL2/AST måleresultater og deres brug. Det er vigtigste at huske er, at standarder er ikke en lovtekst, som man følger

Læs mere

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse):

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse): DuPont Nutrition Biosciences Aps Langebrogade 1 1411 København K Virksomheder J.nr. MST-1272-01658 Ref. hechr/sulvi Den 15. december 2015 Påbud om ændrede emissionsgrænser og kontrol af disse for kedel

Læs mere

Måling af emissioner til luften Metodeblad nr.: MEL-16: 2015. Kvalitetssikring af AMS (Automatisk Målende Systemer)

Måling af emissioner til luften Metodeblad nr.: MEL-16: 2015. Kvalitetssikring af AMS (Automatisk Målende Systemer) Måling af emissioner til luften Metodeblad nr.: MEL-16: 2015 (Automatisk Målende Systemer) Parameter Anvendelsesområde Metode Referencer År 2003 AMS for gasser, støv og flow Revideret år 2004, 2013 og

Læs mere

Bilag 1 Grundvandsanalyser og grænseværdier

Bilag 1 Grundvandsanalyser og grænseværdier Bilag 1 Grundvandsanalyser og grænseværdier I miljøgodkendelsen for Faxe Miljøanlæg er der fastsat alarmgrænser for tre parametre: klorid, COD og AOX. Grænseværdierne for de tre parametre varierer fra

Læs mere

BEK nr 1412 af 21/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1412 af 21/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1412 af 21/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 11-0296761 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om måling

Læs mere

Rapport Præstationsprøvning UHC og VOC

Rapport Præstationsprøvning UHC og VOC Rapport nr. 29-2004 Rapport Præstationsprøvning 1-2004 UHC og VOC Kurt Egmose 13. januar 2005 Baggrund En af Referencelaboratoriets vigtigste opgaver er at gennemføre sammenlignende prøvninger blandt de

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder BEK nr 1447 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52103-00108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Høring, metodeblade til brug for måling af emissioner til luften i henhold til Miljøstyrelsens luftvejledning.

Høring, metodeblade til brug for måling af emissioner til luften i henhold til Miljøstyrelsens luftvejledning. Laboratorium/interessent: Carsten Malthe Birkemose; FLSmidth Airloq A/S Kommentarer til metodeblad: MEL-16 Kvalitetssikring af AMS Side Afsnit Kommentar Reaktion til kommentar (udfyldes af Miljøstyrelsen/Ref-lab.)

Læs mere

FÅ MERE VIDEN UD AF DINE MÅLINGER OG DATA

FÅ MERE VIDEN UD AF DINE MÅLINGER OG DATA FÅ MERE VIDEN UD AF DINE MÅLINGER OG DATA www.geerticon.dk STANDARDER FRA CEN OG SIGNALVEJ SRO-anlæg QAL 3 QAL 2 Validering, gyldigt kalibreringsinterval AMS 4-20 ma Span Span H 2 O NO NO 2 HCL SO 2 CO

Læs mere

Måling af emissioner til luften Metodeblad nr.: MEL-16: 2015. Kvalitetssikring af AMS (Automatisk Målende Systemer)

Måling af emissioner til luften Metodeblad nr.: MEL-16: 2015. Kvalitetssikring af AMS (Automatisk Målende Systemer) Måling af emissioner til luften Metodeblad nr.: MEL-16: 2015 (Automatisk Målende Systemer) Parameter Anvendelsesområde Metode Referencer Først udgivet år 2003 AMS for gasser, støv og flow Revideret år

Læs mere

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Rapport nr.: 77 Titel Hvordan skal forekomsten af outliers på lugtmålinger vurderes? Undertitel - Forfatter(e) Arne Oxbøl Arbejdet udført, år 2015

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 6. juni 2016 QA: Emne: Maj-Britt

Læs mere

U D K A S T 24. august 2017

U D K A S T 24. august 2017 U D K A S T 24. august 2017 Indholdsfortegnelse 1. Anvendelsesområde 2. Definitioner 3. Regler om kommunal anvisning 3. Anmeldelse 4. Indretning og drift 5. Emissionsgrænseværdier 6. Overvågning af emissioner

Læs mere

Måling af emissioner til luften Metodeblad nr.: MEL-16: 2015. Kvalitetssikring af AMS (Automatisk Målende Systemer) Høringsversion november 2015

Måling af emissioner til luften Metodeblad nr.: MEL-16: 2015. Kvalitetssikring af AMS (Automatisk Målende Systemer) Høringsversion november 2015 Måling af emissioner til luften Metodeblad nr.: MEL-16: 2015 (Automatisk Målende Systemer) Parameter Anvendelsesområde Metode Referencer Først udgivet år 2003 AMS for gasser, støv og flow Revideret år

Læs mere

Miljøstyrelsen ændrer ved påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens 41, stk. 1 følgende vilkår i påbud af 3. januar 2014:

Miljøstyrelsen ændrer ved påbud i henhold til miljøbeskyttelseslovens 41, stk. 1 følgende vilkår i påbud af 3. januar 2014: DONG Energy Thermal Power A/S Kyndbyværket Att: Rudi Hansen Virksomheder J.nr. MST-1271-00261 Ref. vba/kabje Den 18. december 2015 Sendt digitalt cvr.nr. 27446469 Påbud om vilkårsændringer vedr. emissionsgrænseværdier

Læs mere

Rapport December Miljøstyrelsen. BOD 5 på lavt niveau. Evaluering af BOD 5 metoder til anvendelse på detektionsgrænseniveau i spildevand

Rapport December Miljøstyrelsen. BOD 5 på lavt niveau. Evaluering af BOD 5 metoder til anvendelse på detektionsgrænseniveau i spildevand Rapport December 2000 Miljøstyrelsen BOD 5 på lavt niveau Evaluering af BOD 5 metoder til anvendelse på detektionsgrænseniveau i spildevand Agern Allé 11 2970 Hørsholm Tel: 4516 9200 Fax: 4516 9292 E-mail:

Læs mere

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner BEK nr 1450 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52100-00022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Rapport. Weifa AS Måling for emission af organiske opløsningsmidler. Sagsnr. 221134-151-122. Februar 2013

Rapport. Weifa AS Måling for emission af organiske opløsningsmidler. Sagsnr. 221134-151-122. Februar 2013 Rapport Weifa AS Måling for emission af organiske opløsningsmidler Februar 2013 Rekvirent: Dato: Udført af: Weifa AS Arne Kristian Øvland Gruveveien 1 N-3791 Kragerø Norge 26. februar 2013 JV/- Eurofins

Læs mere

Bestemmelse af koncentrationer af kulmonoxid (CO) i strømmende gas

Bestemmelse af koncentrationer af kulmonoxid (CO) i strømmende gas Metodeblad nr. Bestemmelse af koncentrationer af kulmonoxid () i strømmende gas Parameter Anvendelsesområde Metode Kulmonoxid () Måling af i luftemissioner fra virksomheder. Kontinuert bestemmelse efter

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 1

Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 1 J nr. 52103-00108 Udkast 7. august 2012 Bekendtgørelse om forbrænding af visse typer af træaffald på trævareforarbejdende virksomheder 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, nr. 2 og nr. 8, 7 a, stk. 1 og 2,

Læs mere

Bestemmelse af koncentrationen af totalt partikulært materiale i strømmende

Bestemmelse af koncentrationen af totalt partikulært materiale i strømmende Metodeblad nr. Bestemmelse af koncentrationen af totalt partikulært materiale i strømmende gas Parameter Anvendelsesområde Metode Referencer År Totalt partikulært stof Måling af totalt partikulært stof

Læs mere

Bestemmelse af koncentrationer af kvælstofoxider (NOx) i strømmende gas (chemiluminescens metode)

Bestemmelse af koncentrationer af kvælstofoxider (NOx) i strømmende gas (chemiluminescens metode) Måling af emissioner til luften Metodeblad nr.: MEL-03:2014 Bestemmelse af koncentrationer af kvælstofoxider (NOx) i strømmende gas (chemiluminescens metode) Parameter Anvendelsesområde Metode Kvælstofoxider,

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af opløst oxygen Miljøstyrelsens Referencelaboratorium

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af opløst oxygen Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af opløst oxygen Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2005 Betydning af erstatning af DS metoder med

Læs mere

Præstationsprøvning 2010

Præstationsprøvning 2010 Rapport nr. 59-2010 Præstationsprøvning 2010 Lugt i strømmende gas Arne Oxbøl Marts 2011 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften Park Allé 345, DK-2605 Brøndby TEL +45

Læs mere

Emissionskortlægning for decentral kraftvarme Emissionsmålinger. Anlæg A1. September 2008

Emissionskortlægning for decentral kraftvarme Emissionsmålinger. Anlæg A1. September 2008 Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007 Emissionsmålinger Anlæg A1 September 2008 RAPPORT NR.: 08-11063 AnalyTech Miljølaboratorium A/S Bøgildsmindevej 21 9400 Nørresundby Claus Degn Ingeniør

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Til: cc: Fra: Styringsgruppen for Miljøstyrelsen Referencelaboratorium Irene Edelgaard, Miljøstyrelsen Ulla Lund Dato: 21. september

Læs mere

U D K A S T 24. august 2017

U D K A S T 24. august 2017 U D K A S T 24. august 2017 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6. Kapitel 7. Kapitel 8. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4 Bilag 5. Anvendelsesområde Definitioner

Læs mere

Ændringen omfatter krav til målemetode og måleomfang ved præstationskontrol. Emissionsgrænser er uændrede.

Ændringen omfatter krav til målemetode og måleomfang ved præstationskontrol. Emissionsgrænser er uændrede. Chr. Hansen A/S Søndre Ringvej 22 4000 Roskilde Att. Lars Stern, dklrs@chr-hansen.com Virksomheder J.nr. MST-1272-01420 Ref. SOJEN/JEPPJ Den 27. marts 2015 Påbud om ændring af påbud om emissionsvilkår

Læs mere

Estimering af måleusikkerhed for det samlede års udslip af drivhusgasser.

Estimering af måleusikkerhed for det samlede års udslip af drivhusgasser. Estimering af måleusikkerhed for det samlede års udslip af drivhusgasser. Baggrund Det blev pr. 1.1.2013 påkrævet at alle større forbrændingsanlæg skal kvantificere den målenøjagtighed, hvormed man bestemmer

Læs mere

Emissionskortlægning for decentral kraftvarme Emissionsmålinger. Anlæg B3. Februar 2009

Emissionskortlægning for decentral kraftvarme Emissionsmålinger. Anlæg B3. Februar 2009 Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007 Emissionsmålinger Anlæg B3 Februar 2009 RAPPORT NR.: 09-2213 AnalyTech Miljølaboratorium A/S Bøgildsmindevej 21 9400 Nørresundby Claus Degn Ingeniør Sven-Erik

Læs mere

Kontrolvilkår for absolutfiltre. Forslag til supplement til Luftvejledningen

Kontrolvilkår for absolutfiltre. Forslag til supplement til Luftvejledningen Rapport nr. 33-2005 Kontrolvilkår for absolutfiltre Forslag til supplement til Luftvejledningen Lars K. Gram 23. december 2005 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften

Læs mere

MILJØGODKENDELSE Vilkårsændringer

MILJØGODKENDELSE Vilkårsændringer Virksomheder J.nr. MST-1270-01879 Ref. clben/anbri Den 6. april 2016 MILJØGODKENDELSE Vilkårsændringer Ændring af egenkontrol og emissionsgrænseværdier for NH 3 mv. på ovn 6 For: Kara/Noveren I/S Håndværkervej

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER Notat 11.4 dato den /7-011 ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.10, Kontrol af jord Endeligt forslag til kvalitetskrav for nye parametre

Læs mere

Præstationsprøvning 2009

Præstationsprøvning 2009 Rapport nr. 5-009 Præstationsprøvning 009 NO X, CO, UHC og O i strømmende gas Kim Nøhr Christensen Arne Oxbøl 8. december 009 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften Park

Læs mere

RAPPORT. Krav til vvs-måleudstyr. Projektrapport April 2012

RAPPORT. Krav til vvs-måleudstyr. Projektrapport April 2012 Krav til vvs-måleudstyr Projektrapport April 2012 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc.dk Krav til vvs-måleudstyr Jørgen

Læs mere

Emissionsgrænse mg/nm 3 Ref. O 2 %

Emissionsgrænse mg/nm 3 Ref. O 2 % Danske Commodities A/S DTU Kraftvarmeværk, Energivej 411 2800 Kgs. Lyngby Att.: Kenneth Harder Risto khr@danskecommodities.com CVR 34071977 Dato: 04-10-2016 Ref.: eka J.nr.: 09.02.08-P19-1-16 Påbud om

Læs mere

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Testrapport DANAK Reg. nr. 100 Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Udført for BONUS Energy A/S Sagsnr.: A 100629 Side 1 af 18 inkl. 6 måleblade og 5 bilag 2003-05-12

Læs mere

Danish Crown A/S - Herning. Miljøgodkendelse til vilkårsændring. 18. juni 2014

Danish Crown A/S - Herning. Miljøgodkendelse til vilkårsændring. 18. juni 2014 Danish Crown A/S - Herning Miljøgodkendelse til vilkårsændring 18. juni 2014 Virksomheder J.nr. MST-1270-01009 Ref. Maljs/tasme Den 18. juni 2014 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Danish Crown A/S,

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

Dette notat er udarbejdet af Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften ved Lars K. Gram.

Dette notat er udarbejdet af Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften ved Lars K. Gram. Fortolkningsbidrag til Bekendtgørelse nr. 852. 1. Indledning Dette notat er udarbejdet af Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften ved Lars K. Gram. Miljøstyrelsens bekendtgørelse

Læs mere

Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering. Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet

Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering. Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet med EVA Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes

Læs mere

Nyeland, B.A. & Kvamm, B. (1999): Phenoler i drikkevand. Præstationsprøvning. Danmarks Miljøundersøgelser. 162 s. -Faglig rapport fra DMU, nr. 264.

Nyeland, B.A. & Kvamm, B. (1999): Phenoler i drikkevand. Præstationsprøvning. Danmarks Miljøundersøgelser. 162 s. -Faglig rapport fra DMU, nr. 264. [Tom side] Datablad Titel: Undertitel: Forfattere: Afdeling: Phenoler i drikkevand Præstationsprøvning Bente Nyeland, Birthe Kvamm Afdeling for Miljøkemi Serietitel og nummer: Faglig rapport fra DMU nr.

Læs mere

Dansk Testcenter for Bioenergi

Dansk Testcenter for Bioenergi Åbningsseminar Dansk Testcenter for Bioenergi Dansk Testcenter for Bioenergi Muligheder Afdelingschef Industrielle Processer, FORCE Technology Centerleder, Dansk Testcenter for Bioenergi Kristian Lykkemark

Læs mere

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Beregning af SO2 emission fra fyringsanlæg Undertitel

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Beregning af SO2 emission fra fyringsanlæg Undertitel Rapport nr.: 78 Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Titel: Undertitel Forfatter Ole Schleicher Arbejdet udført, år 2015 Udgivelsesdato Januar 2016 Revideret, dato - Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 10.8 dato den 15/1-010 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.9, Svømmebassinkontrol Endeligt forslag til bilag

Læs mere

Forprojekt vedrørende Asbest- og Mineraluldfibre

Forprojekt vedrørende Asbest- og Mineraluldfibre Rapport nr. 28 Forprojekt vedrørende Asbest- og Mineraluldfibre Kurt N. Egmose Eurofins Danmark A/S 1. Indledning 1.1 Relevante virksomheder En række danske produktionsvirksomheder udleder fibre til omgivelserne.

Læs mere

Virksomheder J.nr. MST Ref. vba/zuyuk Den 3. januar DONG Energy Thermal Power Kyndbyværket. Att: Helle Fischer

Virksomheder J.nr. MST Ref. vba/zuyuk Den 3. januar DONG Energy Thermal Power Kyndbyværket. Att: Helle Fischer DONG Energy Thermal Power Kyndbyværket Att: Helle Fischer Virksomheder J.nr. MST-1271-00261 Ref. vba/zuyuk Den 3. januar 2013 Sendt til helfi@dongenergy.dk Påbud om emissionsgrænseværdier til luft og egenkontrol

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT. Energi og Klima

PRØVNINGSRAPPORT. Energi og Klima PRØVNINGSRAPPORT Produkt: Brugg præisoleret fleksibelt fjernvarmerør 2 20/110 mm Isoplus præisoleret fleksibelt fjernvarmerør 2 20/110 mm Logstor præisoleret fleksibelt fjernvarmerør 2 20/110 mm Set Pipe

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Stine Kjær Ottsen Dato: 30. oktober 2014 QA:

Læs mere

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme på havet 1)

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme på havet 1) BEK nr 1449 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 3. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52100-00022 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS VURDERING OG PRÆSENTATION AF MÅLE- OG BEREGNINGSRESULTATER Orientering nr. 29 Ole F. Carlsen / Jørgen Kragh 2000-07-19 AFRUNDING AF RESULTATER PRÆSENTATION AF RESULTATER

Læs mere

Usikkerhed ved prøvetagning i havvand af Mikael Krysell, Eurofins A/S

Usikkerhed ved prøvetagning i havvand af Mikael Krysell, Eurofins A/S NYT FRA 2005/ Usikkerhed ved prøvetagning i havvand af Mikael Krysell, Eurofins A/S En gennemgang af eksisterende data viser, at prøvetagningen normalt er den dominerende kilde til usikkerhed i havvandsdata.

Læs mere

Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007. Emissionsmålinger. Anlæg A3. August/september 2008

Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007. Emissionsmålinger. Anlæg A3. August/september 2008 Emissionskortlægning for decentral kraftvarme 2007 Emissionsmålinger Anlæg A3 August/september 2008 RAPPORT NR.: 08-8928 AnalyTech Miljølaboratorium A/S Bøgildsmindevej 21 9400 Nørresundby Claus Degn Ingeniør

Læs mere

Eksaminanderne på hf tilvalg forventes ikke at kunne udnytte grafregnerens muligheder for regression.

Eksaminanderne på hf tilvalg forventes ikke at kunne udnytte grafregnerens muligheder for regression. Bilag 3: Uddrag af Matematik 1999. Skriftlig eksamen og større skriftlig opgave ved studentereksamen og hf. Kommentarer på baggrund af censorernes tilbagemeldinger HF-tilvalgsfag (opgavesæt HF 99-8-1)

Læs mere

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium. Aggressiv carbondioxid. By- og Landskabsstyrelsen. Vurdering af analysemetodens detektionsgrænse

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium. Aggressiv carbondioxid. By- og Landskabsstyrelsen. Vurdering af analysemetodens detektionsgrænse By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Aggressiv carbondioxid Vurdering af analysemetodens detektionsgrænse By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni 2010 Aggressiv carbondioxid Vurdering af analysemetodens

Læs mere

Sendt som digital post(cvr) og til Solveig Jørgensen,

Sendt som digital post(cvr) og til Solveig Jørgensen, DONG Energy Thermal Power, Esbjergværket Amerikavej 7 6700 Esbjerg Virksomheder J.nr. MST-1272-01625 Ref. Mschu/kabje Den 25. februar 2015 Sendt som digital post(cvr) og til Solveig Jørgensen, sofjo@dongenergy.dk

Læs mere

ReportLoq Miljørapportering: når du vil, hvor du vil

ReportLoq Miljørapportering: når du vil, hvor du vil ReportLoq Miljørapportering: når du vil, hvor du vil Airloq gasanalyse 2 REPORTLOQ: MILJØRAPPORTERING - NÅR DU VIL, HVOR DU VIL ReportLoq Miljørapportering: når du vil, hvor du vil FLSmidths webbaserede

Læs mere

KRITERIER FOR TILFREDSSTILLENDE PRÆSTATION I

KRITERIER FOR TILFREDSSTILLENDE PRÆSTATION I KRITERIER FOR TILFREDSSTILLENDE PRÆSTATION I PRÆSTATIONSPRØVNING - SAMMENLIGNING MELLEM BKG. 866 OG FORSLAG TIL REVIDERET BEKENDTGØRELSE 1 Baggrund Ved høring af revideret bekendtgørelse om analysekvalitet

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Tilsynsrapport til offentliggørelse Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST-1272-00025 Ref. ulsee/lonha Dato: 23. september 2016 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 46076753 Virksomhedstype

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Brugere af Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer mv.

Læs mere

Partikelfiltre og målinger

Partikelfiltre og målinger Partikelfiltre og målinger Lars K. Gram FORCE Technology Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af (stationære) emissioner til luften Disposition Formål med rapporten Principgodkendelse og kontrolværdi

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Til: Styringsgruppen for Miljøstyrelsen Referencelaboratorium cc: Fra: Kirsten Jebjerg Andersen Dato: 16. marts 2005 Emne: Bestemmelser

Læs mere

Påbuddet af den 24. november 2015 bortfalder hermed og erstattes af nærværende påbud, som skal efterkommes fra dags dato.

Påbuddet af den 24. november 2015 bortfalder hermed og erstattes af nærværende påbud, som skal efterkommes fra dags dato. I/S Vestforbrænding Ejby Mosevej 219 2600 Glostrup Virksomheder J.nr. MST-1271-00276 Ref. dossu/anbri Den 23. februar 2016 Sendt til: CVR-nr.: 10866111 og Kim Crillesen, kc@vestfor.dk Påbud om emissionsgrænseværdier

Læs mere

Indskærpelse af vilkår, samt accept af og bemærkninger til emissionsmåling fra vådelektrofilteret

Indskærpelse af vilkår, samt accept af og bemærkninger til emissionsmåling fra vådelektrofilteret Novopan Træindustri A-S Fabriksvej 2 8550 Ryomgård Sendes pr E-mail til: jw@novopan.dk 4. december 2013 Sagsnr.: 13/33604 Kontaktperson: Anders Sloth Møller Tlf.: 87 53 52 59 apsm@syddjurs.dk Indskærpelse

Læs mere

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE

REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1271-00144 Ref. melso/susbe 19. september 2013 REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE Affald Plus Næstved forbrændingsanlæg med tilhørende aktiviteter Ved Fjorden 20, 4700 Næstved Genbrugsterminalens

Læs mere

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af revision af en DS/EN ISO standard Bestemmelser af total cyanid og fri cyanid i vand med flow analyse By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni

Læs mere

Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede. kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999

Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede. kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999 Notat om grænseværdier for NO x og CO for naturgas- og gasoliefyrede fyringsanlæg fra 120 kw til 50 MW (indfyret effekt) JUNI 1999 Udarbejdet af Knud Christiansen Akademiingeniør dk-teknik ENERGI & MILJØ

Læs mere

Måleteknisk direktiv (Vejledning) FJERNVARMEMÅLERE. Kontrolsystem for målere i drift. MDIR 07.01-01, udg. 3

Måleteknisk direktiv (Vejledning) FJERNVARMEMÅLERE. Kontrolsystem for målere i drift. MDIR 07.01-01, udg. 3 Den fulde tekst Måleteknisk direktiv (Vejledning) FJERNVARMEMÅLERE. Kontrolsystem for målere i drift. MDIR 07.01-01, udg. 3 Minimumskrav/Vejledning I henhold til Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Maj-Britt Fruekilde Dato: 26. november 2014

Læs mere

Ringanalyse for de autoriserede foderlaboratorier

Ringanalyse for de autoriserede foderlaboratorier Ringanalyse for de autoriserede foderlaboratorier 19. august 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Ringanalyse for de autoriserede foderlaboratorier Denne rapport

Læs mere

Grafregnerkravet på hf matematik tilvalg

Grafregnerkravet på hf matematik tilvalg Grafregnerkravet på hf matematik tilvalg Dette dokument er en sammenskrivning af uddrag af følgende skrifter: Undervisningsvejledning nr. 21 for matematik i HF (september 1995); findes på adressen: http://us.uvm.dk/gymnasie/almen/vejledninger/undervishf/hfvej21.htm;

Læs mere

Rapport nr. 79 Præstationsprøvning 2015 partikler og røggasser i strømmende gas

Rapport nr. 79 Præstationsprøvning 2015 partikler og røggasser i strømmende gas Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Titel Præstationsprøvning 2015 Undertitel Partikler og røggasser i strømmende gas Forfatter(e) Arne Oxbøl, Lars K. Gram Arbejdet udført, år 2015

Læs mere

Rapport. Undersøgelse af Dantale DVD i forhold til CD. Udført for Erik Kjærbøl, Bispebjerg hospital og Jens Jørgen Rasmussen, Slagelse sygehus

Rapport. Undersøgelse af Dantale DVD i forhold til CD. Udført for Erik Kjærbøl, Bispebjerg hospital og Jens Jørgen Rasmussen, Slagelse sygehus Rapport Undersøgelse af Dantale DVD i forhold til CD Udført for Erik Kjærbøl, Bispebjerg hospital og Jens Jørgen Rasmussen, Slagelse sygehus 2003-08-19 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk

Læs mere

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Til: Styringsgruppen for By- og Landskabsstyrelsen Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 31. oktober 2007 Emne:

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af biokemisk oxygenforbrug (BOD) Miljøstyrelsens Referencelaboratorium

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af biokemisk oxygenforbrug (BOD) Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af biokemisk oxygenforbrug (BOD) Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2005 Betydning af erstatning af

Læs mere

Beregning af usikkerhed på emissionsfaktorer. Arne Oxbøl

Beregning af usikkerhed på emissionsfaktorer. Arne Oxbøl Beregning af usikkerhed på emissionsfaktorer Arne Oxbøl Fremgangsmåde for hver parameter (stof) Vurdering af metodeusikkerhed Datamaterialet er indsamlede enkeltmålinger fra de enkelte anlæg inden for

Læs mere

Såfremt Shell foreslår, at der gøres brug af andet end landanlæg, ek-

Såfremt Shell foreslår, at der gøres brug af andet end landanlæg, ek- A/S Dansk Shell Shell-Raffinaderiet Fredericia Egeskovvej 265 7000 Fredericia Virksomheder J.nr. MST-1272-01022 Ref. Klhou/subjo 5. december 2012 Påbud om ændring af vilkår i miljøgodkendelse af Shell

Læs mere

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Rapport nr.: 71 Titel Forslag til retningslinjer for kalibrering og kontrol af EBK-anlægsmålere Undertitel Forfatter(e) Lars K. Gram, Steen Meldorf

Læs mere

Nitrat sticks AquaChek 0-50 Bilag 3 Nitrat sticks

Nitrat sticks AquaChek 0-50 Bilag 3 Nitrat sticks Notat SEGES P/S SEGES Planter & Miljø Test af måleudstyr til måling af nitrat i drænvand Ansvarlig KRP Oprettet 12-10-2016 Projekt: [3687, TReNDS] Side 1 af 5 Test af måleudstyr til måling af nitrat i

Læs mere

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1

Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1 J. nr. MST-52100-00002 UDKAST 13. august 2012 Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, 2, 6 og 8, 7 a, stk. 1, 35, stk. 2, 39, stk.

Læs mere

cc: Til: Ulla Lund Fra: Dato: QA: Emne: drænvand) og bilag pladsperkolat (bilag (bilag Gran-plot. Metodekrav M037 Prøvetypee Grundvand Parameter

cc: Til: Ulla Lund Fra: Dato: QA: Emne: drænvand) og bilag pladsperkolat (bilag (bilag Gran-plot. Metodekrav M037 Prøvetypee Grundvand Parameter Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Styregruppen for Naturstyrels sens Referencelaboratorium cc: Fra: Dato: QA: Emne: Ulla Lund 23. januar 2013 Stine Kjær Ottsen

Læs mere

Præstationsprøvning 2008 (udført i 2009) Ammoniak i strømmende gas - Målestedets egnethed og gassens homogenitet

Præstationsprøvning 2008 (udført i 2009) Ammoniak i strømmende gas - Målestedets egnethed og gassens homogenitet Rapport nr. 49-2009 Præstationsprøvning 2008 (udført i 2009) Ammoniak i strømmende gas - Målestedets egnethed og gassens homogenitet Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Anders Svaneborg Dato: 6. oktober 2014 QA:

Læs mere