KURSUS o ÜÜÜ v ÃÀv ersigt ` Ê U Ê À Ã Ì i Ê > Û F À Ê Ó ä ä n

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KURSUS o ÜÜÜ v ÃÀv ersigt ` Ê U Ê À Ã Ì i Ê > Û F À Ê Ó ä ä n"

Transkript

1 KURSUS oversigt

2 URSUS 1. halvår 2008 oversigt Tag på Danmarks bedste skattekurser og styrk din markedsværdi - vi har gjort vores, nu er det op til dig Uddannelsesudvalget har hermed fornøjelsen at præsentere SRFs efteruddannelsestilbud for 1. halvår Danmarks absolut bedste skattekurser er måske et meget højt mål, men i al beskedenhed synes vi faktisk at SRFs skattekurser hører hjemme i den absolutte top 5. Det er vi stolte af i Uddannelsesudvalget og vi acceptere gerne, at en sådan placering også forpligter. Vi tror og håber også, at skatterevisorer landet over er stolte over at være skatterevisor og medlem af SRF. Kun via et fagligt fællesskab og vor fortsatte faglige dygtiggørelse kan vi sikre skatterevisors fortsatte skarpe profil og identitet. I den netop gennemførte medlemsundersøgelse fremgår det da også ganske tydeligt, at den klart vigtigste årsag til at være medlem af SRF er foreningens efteruddannelsestilbud. Med 7 dagskurser, 4 internatkurser og 2 kurser til lokal afvikling byder foråret 2008 på en bred vifte af spændende tilbud. I Uddannelsesudvalget synes vi det kunne være interessant at høre, hvad en række af kendte profiler på skatteområdet mente om SRFs kursuskatalog for foråret Læs her hvad de havde af bemærkninger: Udviklingsdirektør Jesper Skovhus Poulsen, Skatteministeriet»Jeg synes, at det er et fornemt uddannelsesprogram. En af styrkerne ligger for mig i kombinationen af helt aktuelle problemstillinger, mere klassiske - men altid relevante - skatteretlige emner og ikke mindst de lidt blødere temaer, der handler om det samfund, skatteopgaven er en del af.«koncernskattechef Ole Bendixen, Novo Nordisk»Tillykke SRF med det flotte kursusprogram for første halvår Man bliver faktisk lidt misundelig, når man ser de mange spændende og varierede efteruddannelsestilbud, som I kan tilbyde skatterevisorerne. Efteruddannelse er et vigtigt element i den professionelle og personlige opkvalificering, og jeg er virkelig imponeret over, at det har været muligt for jer, at sammensætte et så varieret program. Det er til fælles glæde og gavn, at skatterevisorerne løbende ajourfører deres uddannelse, så jeg vil ønske jer held og lykke med de kommende kursusaktiviteter.«rådgivende skatterevisor Christen Amby»Det er endnu engang lykkedes for Skatterevisorforeningen at få sammensat et kursusudbud, der både er spændende og alsidigt, og først og fremmest med et højt fagligt indhold, og en række gode foredragsholdere. Netop nu, hvor skatteadministrationen er under store forvandlinger er det vigtigt for alle skatterevisorer at holde et højt fagligt beredskab og være ajour med den faglige udvikling. Det bidrager SRFs kursusudbud i høj grad til.«formand Per Krogh, FRR»Det er et meget alsidigt og spændende kursusprogram, som I har fået sat sammen. Specielt kurset om Omgørelse, omvalg, skatteforbehold og forældelse samt de to kurser Kend din ligningslov - personer og selskaber ser meget spændende ud. Skal jeg vælge et SRF Internatkursus - vil jeg vælge et af Knæk et regnskabskurserne omkring regnskabsanalyse.«skattedirektør Søren Linér Christensen, Skattecenter Skive»Konkurrence er godt og mangfoldighed er sundt. Med det som udgangspunkt er det glædeligt, at det endnu engang er lykkedes SRF at komme med et meget interessant og varieret kursusprogram. Programmet er et væsentligt bidrag til, at SKAT kan holde medarbejdere up-to-date på det faglige område.«i Uddannelsesudvalget er vi glade for de flotte anmeldelser og håber også medlemmerne vil finde tilbuddene relevante, spændende og attraktive. Vi kan herefter kun opfordre til at man bakker op omkring tilbudene og altid tænkes faglig dygtiggørelse og styrkelse af personlige kompetencer ind, når der skal aftales udviklingssamtaler mm i det nye år. SKAT er en vidensorganisation med stort behov for faglighed og skatterevisorerne er en vigtigt del heraf. Vi ses til foråret. 08 På Uddannelsesudvalget vegne Leo Holm, Landsformand Kim Tolstrup, Formand for Uddannelsesudvalget Leo holm Landsformand sc Næstved Tlf Mobil SRF DaGSkURSUS Offentlige myndigheders arbejde i et etnisk miljø Det er kursets formål at give deltagerne indsigt i etnisk kulturforståelse, herunder familiens oplevelse af offentlige myndigheder med henblik på at sikre eller få skabt en konstruktiv dialog. Der sigtes således efter at give kursisterne et indblik 1) i den mellemøstlige kultur med henblik på at nå til en forståelse af den»mellemøstlige måde«at gøre tingene på, 2) i de kommunikationsværktøjer der skal til for at undgå misforståelser i forbindelse med udvekslingsforhold mellem offentlige ansatte og borgere med en mellemøstlig baggrund, med henblik på at kunne håndtere såvel den almindelige kontakt med fremmede kulturer eksempelvis ved skranken i forbindelse med forskudsopgørelser eller andet servicerelateret arbejde, til de mere konfliktfyldte opgaver omkring inddrivelse og kontrol. I den forbindelse er det endvidere kursets formål at give deltagerne adgang til de værktøjer, som Politiet anvender for at sikre en effektiv gennemførelse af kontrolbesøg i etniske miljøer. Med førstehånds indsigt i etnisk kultur bliver der gennemgået en række problemstillinger man kan blive mødt med i arbejdet med etniske kulturer. Der vil foreligge eksempler på forskelle og navnlig kulturelt betingede misforståelser, ligesom der gives en række værktøjer til brug for konfliktløsning. På kurset belyses politiets arbejdsmetoder, samt styring og kontrol af et»gerningssted«. Metoder man også under udførelse af kontrolbesøg med fordel kan anvende. Alle der i deres daglige arbejde er i kontakt med etniske minoriteter. Kreds 1 & 2 d. 31. jan på Pejsegården, Brædstrup. Kreds 3 d. 30. januar 2008 på Vejen Kongreshotel, Vejen. Kreds 4 & 5 d. 29. januar 2008 i Roskilde Kongrescenter. Sprog-/Kultur- og kommunikationskonsulent Chadi El-Sokhon. Chadi El-Sokhon er libanesisk/dansk statsborger og er 31 år gammel. Han kom til Danmark i slutningen af 1990 og påbegyndte i 1996 sit studie i arabisk sprog/kultur og interkulturel kommunikation på Syddansk Universitet i Odense. Chadi har siden 1995 fungeret som tolk/translatør bl.a. for dansk politi. Chadi har siden 2000 afholdt flere kurser i arabisk sprog/kultur og interkulturel kommunikation for offentlige ansatte. Vicekriminalkommissær Thomas Anderskov, efterforskningsleder fra Fyns Politi. Thomas Anderskov er ansat ved politiet i Odense og har mange års undervisningserfaring, og har gennem flere år arbejdet med fremmede kulturer i både uropatruljens særlige gruppe»balkanpatruljen«samt Kriminalpolitiets afdelinger for organiseret kriminalitet. 1

3 SRF Dagskursus 2 SRF Dagskursus 3 SRF Dagskursus 4 Genbeskatning af underskud og skyggesambeskatning i praksis Udviklingen i driftsomkostningsbegrebet Omgørelse, omvalg, skatteforbehold og forældelse De nye sambeskatningsregler, herunder overgangsreglerne om genbeskatning af underskud i udenlandske datterselskaber og faste driftssteder/ejendomme (»skyggesambeskatning«), som blev indført i 2005, har nu virket i 3 år, og de mange praktiske og tekniske problemstillinger, som reglerne giver anledning til, har efterhånden vist sig. Nogle af disse problemstillinger er blevet afklaret gennem administrativ praksis, mens andre er løst ved lovændringer. Der er dog fortsat en del uafklarede spørgsmål. et med dette kursus er - med afsæt i konkrete eksempler fra praksis - at give deltagerne en grundig indsigt i reglerne om skyggesambeskatning med særlig fokus på den praktiske håndtering i relation til indkomstopgørelsen, herunder beregning og indtægtsførsel af genbeskatningssaldi, samt selvangivelsesforhold og skatteberegning. Skyggesambeskatning er ikke forbeholdt store koncerner. En fast ejendom i udlandet kan være nok til, at regelsættet finder anvendelse. et med kurset er derfor også at give deltagerne et overblik over de situationer, hvor reglerne finder anvendelse, samt de grundlæggende forskelle mellem genbeskatning af underskud efter regelsættet om skyggesambeskatning og regelsættet om international sambeskatning. På kurset vil bl.a. følgende emner blive gennemgået: Gennemgang af regelsættet om skyggesambeskatning. Lovændringer og praksis. Hvilke selskaber er reglerne relevante for, og hvordan finder man dem? Indkomstopgørelsen i»skyggeselskaber«og»skyggefilialer«, bl.a. behandling af underskud. Lempelser og skatteberegning. Opgørelse og beregning af genbeskatningssaldi. Administrative forhold vedrørende selvangivelsen. Sammenligning med regelsættet om international sambeskatning. Alle beskæftiget med selskabsbeskatning. Kreds 1 & 2 d. 26. feb på Hotel Hvide Hus, Aalborg Kreds 3 d. 27. feb på Vejen Kongreshotel, Vejen Kreds 4 & 5 d. 3. marts 2008 i Roskilde Kongrescenter Specialkonsulent Dennis D. Bernhardt, TP center Høje Tåstrup. Dennis er blandt SKATs absolut førende eksperter indenfor dette område og har tidligere undervist indenfor bl.a. genbeskatning af underskud mv., og ligeledes skrevet flere artikler herom i årenes løb. et med kurset er at gennemgå driftsomkostningsbegrebet i teori og praksis således, at deltagerne har en ajourført viden om udviklingen af driftsomkostningsområdet set i lyset af de seneste års praksis. Kursets hovedindhold er følgende: Afgrænsningen mellem driftsomkostninger og etablerings- og formueudgifter. Afgrænsning af driftsomkostningerne i forhold til privatforbrugsudgifter. Periodisering af driftsomkostninger. Omkostninger uden fradrag. Praksis vedrørende bistandsudgifter, finansieringsudgifter og formueforvaltningsudgifter. Praksis vedrørende fradrag for arbejdsværelse, kursusudgifter og udgifter til fagliglitteratur. Alle der arbejder skatteret - Driftsomkostninger har betydning for alle erhvervsdrivende, og spørgsmål omfradragsretten giver fortsat anledning til tvister mellem SKAT og borgerne, sagerne vedrørende LL 8 J er et blandt mange eksempler herpå. Kreds 1 & 2 d. 26. marts 2008 på Pejsegården, Brædstrup Kreds 3 d. 25. marts 2008 på Vejen Kongreshotel, Vejen Kreds 4 & 5 d. 27. marts 2008 i Roskilde Kongrescenter Ole Bjørn. Ole har i mere end 35 år beskæftiget sig med skatteret, hvilket har resulteret i en lang række bøger og artikler om skatteretlige emner. Hans indfaldsvinkel til skatteretten har været såvel en teoretisk indfaldsvinkel som forsker og underviser inden for handelshøjskole- og universitetsverdenen som en praktisk indfaldsvinkel som rådgiver og - ikke mindst - som formand for Ligningsrådet i perioden 1995 til Netop driftsomkostningsbegrebet og udviklingen heri har Ole skrevet en del artikler om i årenes løb. Adjunkt Jane Ferniss. Ansat ved Syddansk Universitet, juridisk institut, og forfatter til bogen»det skatteretlige driftsomkostningsbegreb«. Jane er uddannet skatterevisor - Statsskatteforvaltningens Diplomuddannelse samt spy-spids i selskabsskatteret fra Danmarks Forvaltningshøjskole i Århus. Forfatteren har tidligere i en årrække arbejdet i SKAT. Bogen udgør hendes ph.d.-afhandling..dk Den formelle skatteret eller skatteprocessen som det også kaldes spiller betydeligt ind i rådgivning og planlægning af skatteyders forhold. Set fra et retssikkerhedsmæssigt perspektiv skal der fra myndighedsside foreligge og udvises en førstehåndsviden om de gældende formelle regler og skattepraksis i tilknytning dertil. Offentliggjort praksis fra dagældende skattestyrelseslov og nu skatteforvaltningsloven er betydelig og den professionelle aktør skal kende processen. Fristreglerne sætter deres ultimative værn mod for sene skatteansættelser mv., hvilket stiller krav til tilrettelæggelse af ligningsarbejdet. Hertil kommer, at justitsministeren ved Folketingssamlingen 2006/2007 fremsatte L165 som blev vedtaget ved lov nr. 522 af 6. juni 2007, hvilket har givet os en helt ny forældelseslov, som også får betydning på skatteområdet, jf. følgelov (L166) lov nr. 523 af 6. juni Skatterevisorens og rådgivernes rolle kræver endvidere et indgående kendskab til de skattemæssige sikringsmuligheder, som kunden har forinden økonomiske dispositioner foretages. Samtidig skal vejledes og træffes afgørelser om»reparationen«, herunder fornødne omvalg, omgørelse mv., som efterfølgende kan afbøde på uhensigtsmæssige situationer. Fra ansættelse til krav Ansættelsesfrister og forældelse. Ordinære frister. Ekstraordinære frister. Ny forældelseslov - sammenhæng med fristreglerne. Sikringsakter og reparationsmuligheder Bindende svar. Skatteforbehold. Omvalg (selvangivelsesvalg). Omgørelse og betalingskorrektioner. Klage og genoptagelse. Alle der arbejder med skatteret. Kreds 1 & 2 d. 25. april 2008 på Hotel Hvide Hus, Aalborg Kreds 3 d. 24. april 2008 på Vejen Kongreshotel, Vejen Kreds 4 & 5 d. 29. april 2008 i Roskilde Kongrescenter Partner Hans Henrik Bonde Eriksen og Tax Partner Thomas Keller, begge KPMG C. Jespersens skatteafdeling KPMG TAX. Hans Henrik Bonde Eriksen er cand. jur. og Tax partner hos KPMG Skat. Han har siden 1998 været ansat ved Københavns Universitet som ekstern lektor i faget skatteret på cand. polit-uddannelsen. Hans Henrik er endvidere medforfatter på bøgern: Betalingskorrektion, Omgørelse og Skatteforbehold og den kommenterede skatteforvaltningslov. Thomas Keller har i mange år undervist på Danmarks Forvaltningshøjskole indenfor selskabsret og selskabsskatteret, og endvidere for SRF på kurset»beskatning af hovedaktionærselskaber og deres aktionærer«. Thomas sidder også i artikelredaktionen for det nye tidsskrift UfS.

4 SRF Dagskursus 5 SRF Dagskursus 6 SRF Dagskursus 7 Kend din ligningslov (personer) - Danmarks vigtigste skattelov Ligningsloven regulerer i dag mange helt fundamentale skattespørgsmål og loven fremstår reelt som Danmarks vigtigste skattelov. Ligningsloven bør alle, der arbejder med skat, have et grundlæggende kendskab til. Ligningsloven supplerer statsskatteloven med en række værnsog undtagelsesbestemmer, som både er udtryk for særregulering af forskellige samfundsgrupper og ikke mindst udtryk for den stigende internationalisering af samfundet, som i større og større udstrækning presser den danske skattebase. Loven har efterhånden haft en del år på bagen, og de forskellige bestemmelser er derfor understøttet af en ganske omfattende praksis. Der er derfor behov for at få et overblik over lovens ramme. Du vil få en god viden og et stort overblik over de vigtigste personrelaterede paragraffer i ligningsloven. Du vil komme til at forstå, hvorfor bestemmelserne er indført og deres eventuelle sammenhæng med andre bestemmelser. Der vil konkret bl.a. blive gennemgået følgende bestemmelser: Gaver, legater, fratrædelsesgodtgørelse m.v. ( 7 O, 7 Q og 7 U). Fradrag for bruttoskat, vindmøllereglen m.v. ( 8 M og 8 P). Ligningsmæssige fradrag ( 9). Rejser og befordringsgodtgørelse ( 9 A og 9 B). Befordringsfradrag ( 9 C). Børne- og hustrubidrag ( 10 og 11). Løbende ydelser ( B). Alle der primært arbejder med personbeskatning, hvad enten dette er som sagsbehandler i Indsats, arbejdsgiverkontrolopgaven, kundeservice, Kundecenter eller juridisk service. Kreds 1., 2. & 3 d. 14. maj 2008 på Pejsegården i Brædstrup Kreds 4 & 5 d. 15. maj 2008 i Roskilde Kongrescenter Advokat Bent Ramskov, advokatfirmaet Dahl. Advokat Bent Ramskov er kandidat fra Århus Universitet i 1994 og har siden da arbejdet som advokat. I 2001 opnåede Bent Ramskov Ph.d.-grad med afhandlingen»intern selskabsomstrukturering«. Bent Ramskovs arbejdsområde er førelse af skattesager på alle niveauer, selskabsomstrukturering og skatterådgivning, navnlig for revisorer og erhvervskunder. Bent Ramskov har betydelig undervisningserfaring fra bl.a. Handels- og Ingeniørskolen i Herning. Bent Ramskov har gentagne gange tidligere undervist for Skatterevisorforeningen, er medforfatter på bogen»sambeskatning«(som det tidligere har været muligt at købe gennem Skatterevisorforeningen), og i øvrigt forfatter til en lang række artikler om aktuelle skatteretlige emner. Beskatning af international erhvervsog kapitalindkomst At give deltagerne et overblik over centrale problemer om beskatningen af international erhvervsindkomst, indkomst fra ejendomme, samt udbytte, renter og royalties. På kurset behandles både beskatningen af danske selskaber og personer, som har indkomst fra udlandet, og beskatningen af udenlandske selskaber og personer, som har indkomst fra Danmark. Der fokuseres på reglerne i dansk skatteret og dobbeltbeskatningsoverenskomsterne, men også EU-retlige regler bliver inddraget. På kurset omtales bl.a. Skattefrihed for danske selskabers faste driftssteder og ejendomme i udlandet. Personers faste driftssteder og ejendomme i udlandet. Deltagelse i I/S er og K/S er i udlandet. Den skattepligtige indkomst fra faste driftssteder og ejendomme i Danmark. Betydningen af nye OECD-kommentarer til art. 7. Forskellig kvalifikation - skattemæssig transparens eller selskabsbeskatning. Udbytte, renter og royalties fra udlandet. Udbytte, renter og royalties, der betales til udlandet. Beneficial owner. Alle beskæftiget med international skatteret. Kreds 1., 2. & 3 d. 10. juni 2008 på Pejsegården i Brædstrup Kreds 4 & 5 d. 12. juni i Roskilde Kongrescenter Professor Dr. Jur. Niels Winther Sørensen, Copenhagen Business School. Niels er forfatter til»beskatning af international erhvervs indkomst«(disputats), og medforfatter på bøgerne»skatteretten«, samt diverse artikler om national og international skatteret, tidligere formand for Ligningsrådet og en af Danmarks førende skatteeksperter og er bland de mest anvendte foredragsholdere inden for international skatteret. Kend din ligningslov (selskaber) - Danmarks vigtigste skattelov Ligningsloven regulerer i dag mange helt fundamentale skattespørgsmål og loven fremstår reelt som Danmarks vigtigste skattelov. Ligningsloven bør alle, der arbejder med skat, have et grundlæggende kendskab til. Ligningsloven supplerer statsskatteloven med en række værnsog undtagelsesbestemmer, som både er udtryk for særregulering af forskellige samfundsgrupper og ikke mindst udtryk for den stigende internalisering af samfundet, som i større og større udstrækning presser den danske skattebase. Loven har efterhånden haft en del år på bagen, og de forskellige bestemmelser er derfor understøttet af en ganske omfattende praksis. Der er derfor behov for at få et overblik over lovens ramme. Du vil få en god viden og et stort overblik over de vigtigste selskabsrelaterede paragraffer i ligningsloven. Du vil komme til at forstå, hvorfor bestemmelserne er indført og deres eventuelle sammenhæng med andre bestemmelser. Der vil bl.a. blive gennemgået følgende bestemmelser: Armslængde og transfer princing ( 2). Rentefradragsreglerne ( 5 m.fl.). Reglerne om underskudsbegrænsning ( 15). Reglen om genbeskatning af underskud ( 33 H). Medarbejderaktieaflønning ( 7 A, 7 H og 28). Udbyttebeskatning m.v. ( 16 A og 16 B). Alle der primært arbejder med selskabsbeskatning og hovedaktionærbeskatning, hvad enten dette er som sagsbehandler i Indsats, juridisk service, TP-centre eller i Center for Store Selskaber. Kreds 1., 2. & 3 d. 26. august 2008 på Pejsegården i Brædstrup Kreds 4 & 5 d. 25. august 2008 i Roskilde Kongrescenter Advokat Bent Ramskov, advokatfirmaet Dahl. Advokat Bent Ramskov er kandidat fra Århus Universitet i 1994 og har siden da arbejdet som advokat. I 2001 opnåede Bent Ramskov Ph.d.-grad med afhandlingen»intern selskabsomstrukturering«. Bent Ramskovs arbejdsområde er førelse af skattesager på alle niveauer, selskabsomstrukturering og skatterådgivning, navnlig for revisorer og erhvervskunder. Bent Ramskov har betydelig undervisningserfaring fra bl.a. Handels- og Ingeniørskolen i Herning, Bent Ramskov har gentagne gange tidligere undervist for Skatterevisorforeningen, er medforfatter på bogen»sambeskatning«(som det tidligere har været muligt at købe gennem Skatterevisorforeningen), og i øvrigt forfatter til en lang række artikler om aktuelle skatteretlige emner.

5 Ok alt SPÆNDENDE kurser TIL afvikling I DIT LOkaLE SkaTTECENTER SRF INTERNaT 1 Skatajour er en ny form for efteruddannelse på skatteområdet, som er udviklet af srf i samarbejde med lektor ole Aagesen, danmarks forvaltningshøjskole. knæk et regnskab er et kursus i grundlæggende regnskabsforståelse, hvis formål er at give deltageren en grundlæggende viden om den indre sammenhæng i et regnskab, herunder vurdere værdiansættelsen af aktiver og passiver. disse dagskurser udbydes af srf til afvikling ét sted i hvert af skats fem områder. skatterevisorforeningen sørger for underviser/-ne samt udvikling, produktion og levering af undervisningsmateriale i sædvanlig srf kvalitet på kursusstedet. skat/skattecentrene sørger selv for alt andet omkring kurset, dvs. indbydelser, lokaler og evt. fortæring til kursisterne. Kontakt kasserer Niels Andersen på mobil eller og hør mere om mulighederne. Skatajour og indhold Målet er at ajourføre og udbygge deltagernes kendskab til regler, praksis og beregninger på skatteområdet, og indeholder en teoretisk gennemgang af nye regler og praktisk orienteret gennemgang af væsentlige områder indenfor skatteretten, som har særlig betydning for faglige medarbejdere hos SKAT, der arbejder med kundebetjening, compliance og indsats. Undervisningen omfatter følgende hovedområder: Aktuelle skatteretlige temaer (udvalgte dele af de landsdækkende indsatsområder). Lovændringer i folketingssamlingen 2006/07 og 2007/08. Nye afgørelser, kendelser og domme. Undervisningsformen består i en præsentation og gennemgang af undervisningsmaterialet (et omfattende kompendium, der efterfølgende kan bruges som opslagsværk), der giver indsigt i og overblik over skatteretten (lovændringer og afgørelser), systematiseret på de udvalgte indsatsområder og på de respektive skattelove. Lektor Ole Aagesen, Danmarks Forvaltningshøjskole. Ole Aagesen er lektor i skatteret på Danmarks Forvaltningshøjskole og programkoordinator på Master i Skat, som udbydes af Handelshøjskolen i København. Han er en erfaren underviser med et solidt kendskab til det praktiske arbejde på regnskabs- og revisionskontorer og i skatteadministrationen. Tilbydes til afvikling i ét skattecenter i området således: Mandag den 4/ Jylland Nord Tirsdag den 5/ Jylland Midt Mandag den 25/ Jylland Syd inkl. Fyn Torsdag den 13/ Sjælland med omliggende øer Mandag den 17/ Sjælland med omliggende øer Kontakt kasserer Niels Andersen og få en pris og aftal nærmere om afviklingen i jeres område. knæk et regnskab - grundlæggende regnskabsforståelse og indhold et med dette kursus er at give deltageren en grundlæggende viden om den indre sammenhæng i et regnskab, herunder vurdere værdiansættelsen af aktiver og passiver. Deltagerne kan således selvstændigt foretage en gennemgang af dette og forstå sammenhængen mellem resultatopgørelsens indtægter og udgifter og balancens aktiver, passiver og egenkapital. Deltagerne opnår viden om: Bogføring - det dobbelte bogholderi. Fra indtægt og udgift til overskud og egenkapital. Fra bilag og kontering til saldobalance og regnskabsafslutning. Lagerregulering, afskrivninger, låneoptagelse og deres regnskabspåvirkning. Konvertering til skatteregnskabet. Budgetter og deres sammenhæng med regnskabet. Forståelse for hvorledes et regnskab er opbygget og deltagerne bliver således også i stand til at hente og forstå informationen i et sådant. Kurset vil veksle mellem forelæsning og opgaveløsning/ gruppearbejde. konkret udbytte Deltagerne vil efter kurset have opnået en grundig indsigt i følgende: Grundlæggende viden om den indre sammenhæng i et regnskab. Forståelse af, hvorledes gennemgang af virksomhedsregnskaber foretages, såvel i relation til ligning som inddrivelse. Grundlæggende viden om værdiansættelsen af aktiver og passiver i regnskabet. Grundlæggende viden omkring anvendelse af budgetter i relation til SKATs arbejde. Alle der har behov for at læse og forstå et regnskab, fx medarbejdere i SKAT der tidligere har beskæftiget sig med ligning af lønmodtagere og som nu skal ligne selvstændige erhvervsdrivende eller har foretaget arbejdsgiverkontrol, eller medarbejdere, der er beskæftiget med inddrivelsesopgaven, og som har behov for at kunne forstå et regnskab. Skatterevisor Ole Bagger Pedersen. Skatterevisor Ove Kjeld Nielsen. Begge undervisere har mange års erfaring med undervisning inden for dette område. Tilbydes - efter nærmere aftale - til afvikling i maksimalt ét skattecenter i området. Kontakt kasserer Niels Andersen og få en pris og aftal nærmere om afviklingen i jeres område. Mindmaps - Genvej til overblik - projekt- og ideudvikling Hvad er mindmaps Mindmaps er en lynhurtig, effektiv og tankebefordrende notatteknik, som giver markante fordele i arbejdsområder med komplekse opgaver, tværfaglighed og løbende behov for læring og videndeling. Mindmappede noter kan samle store mængder oplysninger i et visuelt overblik på blot én A4 side, og de kan videreudvikles, som grene skyder kviste. De gør det muligt at notere efter normal talehastighed og få % af indholdet nedfældet, kort og overskueligt. At præsentere mindmaps som et værktøj til notater, strukturering, overblik, nytænkning, analyse og udvikling. At introducere mindmaps som et arbejdsbesparende og godt redskab i idé- og projektudviklingsprocesser. kursusindhold Introduktion til metoden og dens baggrund. Du lærer tommelfingerregler og kreative virkemidler, der styrker overblikket, og du træner brugen af mindmaps til dokumentation, overblik og strukturering. Mulig for at gå i dybden med selvvalgte projekter (arbejds- eller fritidsrelaterede) og for (på dag 2) at arbejde med mindmaps som værktøj for arbejdsgrupper til brainstorms, beslutningsprocesser eller idé- og projektudvikling. Udbytte Efter kurset vil du kunne bruge mindmaps til at Skabe overblik over sager, opgaver, love, processer mm. Strukturere og udvikle projekter og procedurer. Notere lynhurtigt og få det hele med. Disponere dine oplæg til tale og tryk. Styrke dine personlige kompetencer. Nå forsamlinger med dine ord. Følge op på resultater. Undervisningsform Oplæg, individuelle øvelser og gruppearbejde. Programmet er intensivt. Kurset henvender sig til alle medarbejdere i SKAT, men i særdeleshed afdelings- og projektledere og -deltagere. 5. og 6. februar 2008 på Hotel Faaborg Fjord. Marianne Kibenich, konsulent, foredragsholder og musiker. Marianne Kibenich underviser en bred vifte af faggrupper i centrale og kommunale organisationer og institutioner, i det private erhvervsliv samt i efteruddannelse af udøvende og skabende kunstnere. Læs mere i artiklen i SKATTEREVISOREN 2007, nr. 6. kursusleder Jørn Dysted. Medlemmer i dobbeltværelse: kr. Medlemmer i enkeltværelse: kr. Ikke medlemmer i dobbeltværelse: kr. Ikke medlemmer i enkeltværelse: kr. Kursusgebyret dækker kursusmaterialer, 1 overnatning jf. ovenfor, samt fuld forplejning under hele kurset.

6 SRF INTERNAT 2 SRF INTERNAT 3 SRF INTERNAT 4 Knæk et regnskab II - avanceret regnskabsanalyse Skat executive - få opdateret din master Processpil med fokus på juridisk metode og retskildelære for skattefolk og indhold Værdiansættelse af virksomheder er både spændende og udfordrende og kræver indsigt i flere forskellige faglige discipliner. Med afsæt i regnskabs- og finansieringslitteraturen undersøges, hvorledes disse to fagområder bidrager til værdiansættelsen af virksomheder og kapitalandele. Efter deltagelse i kurset forventes deltagerne at være i stand til at Kende strukturen og indholdet i årsrapporten. Vurdere kvaliteten af et regnskab. Måle rentabiliteten (lønsomheden) i en virksomhed. Udarbejde en budgetteret resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse. Vurdere»boniteten«i et budget. Måle værdien af en virksomhed baseret på armslængde-princippet. Gennemføre følsomhedsanalyser. Der gøres aktivt brug af en integreret case baseret på en børsnoteret virksomhed. Det tilstræbes, at alle deltagere aktivt er involveret i måling af den historiske lønsomhed, udarbejdelse af budgettal og estimation af værdien. Ved at tage udgangspunkt i en børsnoteret virksomhed, vil deltagerne kunne sammenligne deres estimater med eksempelvis den aktuelle børskurs. Det er ambitionen, at deltagerne via arbejdet på kurset, erhverver kompetencer, de med fordel kan anvende i det daglige arbejde. Kurset henvender sig til alle medarbejder i SKAT der har brug for at opnå en større forståelse indenfor regnskabsanalyse, budgettering og værdiansættelse af virksomheder. Især inden for selskabsbeskatning, transfer pricing og omstrukturering synes dette at være relevant. Niveaumæssigt forudsættes deltagerne at være på minimum HH (HHX) niveau. Hotel Faaborg Fjord, 5., 6. og 7. marts Professor Thomas Plenborg. Thomas Plenborg er professor i regnskab på Copenhagen Business School. Hans primære forskningsområder er investeringsstrategi, værdiansættelse af virksomheder samt udarbejdelse af eksterne regnskaber. Thomas Plenborg er medlem af bestyrelsen for Copenhagen Business School. Kursusleder Jørgen Simonsen. Medlemmer i dobbeltværelse: kr. Medlemmer i enkeltværelse: kr. Ikke medlemmer i dobbeltværelse: kr. Ikke medlemmer i enkeltværelse: kr. Kursusgebyret dækker kursusmaterialer, 2 overnatninger jf. ovenfor, samt fuld forplejning under hele kurset. SKAT er én vidensvirksomhed og SRF og SKAT ønsker en fortsat udvikling af de personer, der har taget en masteruddannelse indenfor skatte- og momsområdet. SRF har derfor udviklet dette spændende internatkursus, der sikrer, at SKAT fortsat kan matche de udfordringer, vi bliver stillet overfor. og indhold Dansk skatte- og momslovgivning undergår konstant store forandringer, og reglerne bliver stadig mere komplicerede. På dette internatkursus får du på kun 3 dage bl.a. opdateret din masteruddannelse således, at du bliver i stand til at håndtere de mest komplicerede praktiske problemstillinger indenfor områderne: Sambeskatning: National, International og skyggesambeskatning. Selskabsbeskatning: Omstrukturering. Rentefradragsbegrænsning - assets test, EBIT-test, tynd kapitalisering. Underskudsbegrænsning. Skattefrie tilskud. Udbyttebeskatning. Transfer pricing: Armslængde princippet. Transfer pricing strukturer for varer. Transfer pricing strukturer for finansielle transaktioner. Transfer pricing strukturer for services. Omstruktureringer og immaterielle aktiver. Rekonstruktion: Kursgevinstbeskatning. Underskudsbegrænsning. International skatteret: CFC-beskatning. Hybrid finansiering. Transparente enheder. Kildeskat på renter, ubytte, royalties. Dobbeltbeskatningslempelse. EU skatteret. Moms og afgifter: Omstrukturering/handel med virksomheder. Værnsregler - svig og misbrug. Henførsel af transaktioner til forretningssteder. Hovedaktionærforhold: Rette indkomstmod tager (selskabsindkomst/personlig indkomst). Hvornår berettiget til lønindkomst (kriterier, aktivitet, niveau). Løn sammensætning for hovedaktionærer (herunder specielt personalegoder). Omstrukturering/Generationsskifte (aktieombytning og spaltning). Emigration til udlandet. Passiv Investering: K/S er - Vindmøller, solcelleanlæg og ejendomme. Handel med brugte anparter. Købsomkostninger. Etableringsomkostninger. Alle der har bestået masteruddannelsen. Der kan konkret dispenseres herfra. Anmodning herom sendes til Kim Tolstrup på mail: Hotel Faaborg Fjord, 31. marts, 1. og 2. april 2008 Kim Wind Andersen (faglig ansvarlig), Nikolaj Vinther, Lars Nyhegn Eriksen, Kasper Toftemark, Jan Storgaard Hove og Lars Rasmussen - alle fra Deloitte, Skat. Kursusleder: Jesper Kiholm. Medlemmer i dobbeltværelse: kr. Medlemmer i enkeltværelse: kr. Ikke medlemmer i dobbeltværelse: kr. Ikke medlemmer i enkeltværelse: kr. Kursusgebyret dækker kursusmaterialer, 2 overnatninger jf. ovenfor, samt fuld forplejning under hele kurset. og indhold Intentionen med internatkurset er at give deltagerne er solidt indblik i, hvorledes en skatteretlig argumentation kan konstrueres og styrkes på baggrund af forskellige synsvinkler på sagen. Kurset er baseret på aktiv deltagelse og praktisk øvelse af skatteretlig argumentation, og alle deltagere indgår i et processpil om konkrete cases. Første dag Første dag på internatkurset har som formål at give deltagerne et solidt indblik i den skatteretlige argumentation på baggrund af en fokuseret teoretisk gennemgang af retskilder og fortolkning. Der tages ved denne gennemgang udgangspunkt i fortolkningstilgange i konkrete sager, og der lægges op til, at deltagerne får mulighed for aktivt at efterprøve fortolkning og skatteretlig argumentation. I denne del af internatkurset inddrages såvel nationale som internationale retskilder. Desuden deles deltagerne på førstedagen op i hold à 3-4. Hvert hold udpeges til enten 1) skatteyders repræsentant, 2) skattemyndighederne eller 3) dommere. Tre hold udgør derefter en sagsenhed. Hver sagsenhed vil få præsenteret en case ved et kort oplæg og får derefter udleveret det skriftlige materiale om casen. Dernæst vil hvert hold få tid til at arbejde med casen og fordele roller og ansvar. Anden dag Den følgende dag har holdene for skatteyderens repræsentant og skattemyndighederne til opgave at procedere sagen i plenum. Dommerholdet skal votere i plenum på baggrund af parternes procedure og holdets egen selvstændige behandling af sagen. Alle cases gennemgår denne fremgangsmåde. Efter gennemgang af hver case samles der op på sagen i plenum. Skatterevisorer, jurister og andre sagsbehandlere, der i deres hverdag skal håndtere både det at kunne argumentere godt og sagligt samt at blive mødt med stærk argumentation fra modparten. Kurset henvender sig således til personer, der ønsker at styrke sine kompetencer på dette område samt personer, der ønsker at stifte nærmere kendskab til juridisk metode og retskildelære. Et klassisk og væsentligt kursus for medlemmer både i Juridisk Service, Hovedcenteret, kompetencecentre samt i rekursinstanserne samt ikke mindst for skatterevisorer med tungere sagsbehandling. Hotel Faaborg Fjord, 28. og 29. maj 2008 Dekan og professor, dr.jur. Henrik Dam og lektor, ph.d. Jacob Graff Nielsen. Kursusleder Leo Holm. Medlemmer i dobbeltværelse: kr. Medlemmer i enkeltværelse: kr. Ikke medlemmer i dobbeltværelse: kr. Ikke medlemmer i enkeltværelse: kr. Kursusgebyret dækker kursusmaterialer, 1 overnatning jf. ovenfor, samt fuld forplejning under hele kurset. forside AF B. R. KLIIM FOR SKATTEREVISORFORENINGEN

KURSUS oversigt EFTERÅR 2008 SPÆNDENDE NYE KURSUS- TILBUD FRA SRF

KURSUS oversigt EFTERÅR 2008 SPÆNDENDE NYE KURSUS- TILBUD FRA SRF KURSUS oversigt EFTERÅR 2008 SPÆNDENDE NYE KURSUS- TILBUD FRA SRF 08 URSUS Leo 2. halvår 2008 oversigt Tag på Danmarks bedste skattekurser og styrk din markedsværdi - vi har gjort vores, nu er det op til

Læs mere

Kursusprogram - Andet halvår 2010

Kursusprogram - Andet halvår 2010 Kursusprogram - Andet halvår 2010 Tag hånd om din efteruddannelse Velkommen til Skatterevisorforeningens nye kursussæson - efteråret 2010. Vi er stolte over at kunne udbyde et godt kursusprogram for 2.

Læs mere

KURSUS oversigt. w w w. s r f. d k A n d e t h a l v å r 2 0 0 7

KURSUS oversigt. w w w. s r f. d k A n d e t h a l v å r 2 0 0 7 KURSUS oversigt w w w. s r f. d k A n d e t h a l v å r 2 0 0 7 URSUS Velkommen til kursustilbudene for 2. halvår 2007 Uddannelsesudvalget har hermed fornøjelsen at præsentere SRFs efteruddannelsestilbud

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Kursusprogram - Første halvår 2010

Kursusprogram - Første halvår 2010 Kursusprogram - Første halvår 2010 Tag hånd om din efteruddannelse Velkommen til Skatterevisorforeningens nye kursussæson - foråret 2010. Vi er stolte over at kunne udbyde et godt kursusprogram for 1.

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

VELKOMMEN TIL EN NY OG MEGET SPÆNDENDE MØDESÆSON 2003-2004

VELKOMMEN TIL EN NY OG MEGET SPÆNDENDE MØDESÆSON 2003-2004 Print ud og gem KUSUS- KATALOG 2003/2004 Møder Fyraftensr Kursusoversigt VELKOMMEN TIL EN NY OG MEGET SPÆNDENDE MØDESÆSON 2003-2004 Så har vi fornøjelsen at præsentere Skatterevisorforeningens nye kususkatalog

Læs mere

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert

NYT OM SKAT. Selskabsdagen 2013. Ved Thomas Frøbert NYT OM SKAT Selskabsdagen 2013 Ved Thomas Frøbert HVORFOR INTERESSANT? Koncernjuristen skal have en basal viden om skat, især fordi skat: - spiller sammen med almindelig selskabsret (koncernstrukturering);

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

KURSUS oversigt. forår 2009 spændende NYe kursus- www.srf.dk Første halvår 2009. TILBud fra SRF

KURSUS oversigt. forår 2009 spændende NYe kursus- www.srf.dk Første halvår 2009. TILBud fra SRF KURSUS oversigt www.srf.dk Første halvår 2009 forår 2009 spændende NYe kursus- TILBud fra SRF 09 URSUS Leo 1. halvår 2009 oversigt holm Landsformand SC næstved Tlf. 7238 5657 Mobil 4063 0925 Leo.holm@Skat.dk

Læs mere

Ø90 Selskaber i praksis

Ø90 Selskaber i praksis Ø90 Selskaber i praksis v/ Solvejg Poulsen og Kristian Lang Heden & Fjorden Landbrugsrådgivning Syd Den 1. December 2011 Holding selskaber Typisk formål at eje anparter/aktier i et eller flere helt eller

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

Landsskatterettens og Københavns Universitets processpil i skatteret. Introduktionsmateriale. Side 1 af 8

Landsskatterettens og Københavns Universitets processpil i skatteret. Introduktionsmateriale. Side 1 af 8 Landsskatterettens og Københavns Universitets processpil i skatteret Introduktionsmateriale Side 1 af 8 Processpil i skatteret Landsskatteretten arrangerer i samarbejde med Københavns Universitet i foråret

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

J.nr. 20110275 FÆLLES MATERIALESAMLING - BIND 2. Højesteret, sag nr. 56/2010 (2. afd.) Symbion Capital I A/S (advokat Nikolaj Bjørnholm ) mod

J.nr. 20110275 FÆLLES MATERIALESAMLING - BIND 2. Højesteret, sag nr. 56/2010 (2. afd.) Symbion Capital I A/S (advokat Nikolaj Bjørnholm ) mod J.nr. 20110275 FÆLLES MATERIALESAMLING - BIND 2 Højesteret, sag nr. 56/2010 (2. afd.) Symbion Capital I A/S (advokat Nikolaj Bjørnholm ) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten v/advokat Steffen Sværke)

Læs mere

Bestyrelsesarbejde. På kurset arbejder du med at: Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet. Mød en advokat, en jurist og en økonom

Bestyrelsesarbejde. På kurset arbejder du med at: Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet. Mød en advokat, en jurist og en økonom Bestyrelsesarbejde Bestyrelsesarbejde Bliv et værdiskabende, kompetent og ansvarligt bestyrelsesmedlem Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet Bestyrelsen er virksomhedens øverste ledelse. Derfor er

Læs mere

Nye bogudgivelser inden for selskabsret

Nye bogudgivelser inden for selskabsret Nye bogudgivelser inden for selskabsret Flere af titlerne fås også i en onlineversion. Se efter markeringen karnov group denmark A/S Sankt Petri Passage 5 1165 KØBENHAVN K T: 33 74 07 00 www.karnovgroup.dk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis. Advokat Jan Steen Hansen. 30. Januar 2013

Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis. Advokat Jan Steen Hansen. 30. Januar 2013 Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis Advokat Jan Steen Hansen 30. Januar 2013 Omgørelse og selvangivelsesomvalg Lovbestemmelserne Omgørelse Skatteforvaltningslovens 29: I det

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

mas aster www.cbs.dk/mas Master i skat

mas aster www.cbs.dk/mas Master i skat mas as aster skat www.cbs.dk/mas Master i skat 2 mas master i skat Formål og baggrund Læring, herunder livslang læring, spiller en stigende rolle i det moderne samfund. Det er vigtigt, at du løbende vurderer

Læs mere

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE Ved advokat Torben Buur - DAHL Herning DISPOSITION SITUATION 1. INTRO SKATTEPLIGT TIL DK 2. HVAD ER ARBEJDSUDLEJE 3. BESKATNING

Læs mere

Uddannelsen, der er godkendt af Uddannelses- og forskningsministeriet, udbydes af Copenhagen Business School (CBS). Enkeltfag som efteruddannelse

Uddannelsen, der er godkendt af Uddannelses- og forskningsministeriet, udbydes af Copenhagen Business School (CBS). Enkeltfag som efteruddannelse mas master i skat 1 2 mas master i skat Formål og baggrund Læring, herunder livslang læring, spiller en stigende rolle i det moderne samfund. Det er vigtigt, at du løbende vurderer dit eller afdelingens

Læs mere

R s. Initiativet blev varslet i november, og det indeholder en styrkelse af indsatsen mod:

R s. Initiativet blev varslet i november, og det indeholder en styrkelse af indsatsen mod: R s RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem

Læs mere

Læger på arbejde i Norge

Læger på arbejde i Norge - 1 Læger på arbejde i Norge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en dom fra Højesteret er der nu sat et punktum for skattefrihed af danske lægers indkomst ved arbejde for det norske Rigstrygdeverk.

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær.

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær. RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger mere end 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Økonomi for advokater og jurister

Økonomi for advokater og jurister Økonomi for advokater og jurister - styrk dine kompetencer til økonomiske vurderinger 2 x 8 kursuslektioner 2 6. O G 2 7. J A N U A R 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Fokus

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Skat, moms og personalejura ved. 18. marts 2010

Skat, moms og personalejura ved. 18. marts 2010 Skat, moms og personalejura ved aktiviteter i udlandet 18. marts 2010 Disclaimer Denne præsentation indeholder alene en generel gennemgang af emner, som KPMG efter aftale kan yde nærmere rådgivning om.

Læs mere

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING kursuskatalog 2013 Rabat ved tilmelding inden 1. juli 2013, se side 2 Indhold Revitax er et specialfirma i skatterådgivning, der primært har revisionsfirmaer som målgruppe. Vi

Læs mere

SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD...

SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD... INVITATION TIL MORGENMØDE SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD - 10 TING, SOM HR BØR VIDE OM SKAT OG SOCIAL SIKRING NORRBOM VINDING INVITERER TIL MORGENMØDE TORSDAG DEN 26. MARTS 2015 KL. 9.00 11.30,

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

Translatørforeningen

Translatørforeningen Translatørforeningen KURSUSKATALOG EFTERÅR 2013 Translatørforeningen og kursusudvalget har hermed fornøjelsen af at præsentere kursuskataloget for efteråret 2013. På de næste sider kan du læse om kurserne,

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 29. maj 2006 har K klaget over

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Told- og Skattestyrelsen** 5 0,1 128.075 0,1 25.615 25.615 4 0 91.897 0 22.974 22.974. EF-voldgiftsret - - - - - - - - - - - -

Told- og Skattestyrelsen** 5 0,1 128.075 0,1 25.615 25.615 4 0 91.897 0 22.974 22.974. EF-voldgiftsret - - - - - - - - - - - - Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 351 Offentligt Indberettede udgifter fordelt på instans Bilag 1 Instans 2007 2007* 2008 2008* i alt i alt Skatteankenævn 1.476 38,9 22.116.797 16,0 14.984 14.984 1.072

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

NY LEDER - NY VIRKELIGHED VI SKABER GROBUND FOR DIN UDVIKLING OG KOMMER TÆT PÅ DIG SOM NY LEDER

NY LEDER - NY VIRKELIGHED VI SKABER GROBUND FOR DIN UDVIKLING OG KOMMER TÆT PÅ DIG SOM NY LEDER NY LEDER - NY VIRKELIGHED VI SKABER GROBUND FOR DIN UDVIKLING OG KOMMER TÆT PÅ DIG SOM NY LEDER NY LEDER - NY VIRKELIGHED FORMÅL OG UDBYTTE Mange nye ledere kastes ud i deres første lederjob uden at være

Læs mere

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.

Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Aftale om en styrket indsats mod skattely mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten December 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Dansk Folkeparti,

Læs mere

Hovedresultater fra SKATs undersøgelse af regelefterlevelsen hos borgere og virksomheder

Hovedresultater fra SKATs undersøgelse af regelefterlevelsen hos borgere og virksomheder Notat Koncerncentret Intern Kommunikation og Presse 13. januar 2012 Hovedresultater fra SKATs undersøgelse af regelefterlevelsen hos borgere og virksomheder I perioden 2007-2009 gennemførte SKAT for første

Læs mere

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt

Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Filialer i Danmark og Sverige en oversigt Danske og svenske selskaber etablerer sig ofte i udlandet via et datterselskab. Nogle gange kan et fordelagtigt alternativ dog være at etablere en filial. Denne

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Dagsorden Formål Reglen i hovedtræk Selskabsretten - aktionærlån Undtagelsen for lån ydet som led i en sædvanlig forretningsmæssig

Læs mere

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007.

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007. til lovforslaget fra Hostline Aps 21/2 2007 Side 1 af 9 Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007. Dette høringssvar

Læs mere

Uforudsete konsekvenser for speditionsbranchen af opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne

Uforudsete konsekvenser for speditionsbranchen af opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne Uforudsete konsekvenser for speditionsbranchen af opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med Frankrig og Spanien Som følge af uenighed om beskatningsretten til pensionsudbetalinger valgte Danmark

Læs mere

Landsskatteretten og Århus Universitets processpil i skatteret. Introduktionsmateriale

Landsskatteretten og Århus Universitets processpil i skatteret. Introduktionsmateriale Landsskatteretten og Århus Universitets processpil i skatteret Introduktionsmateriale Processpil i skatteret efteråret 2015 Skatteankestyrelsen arrangerer i samarbejde med Aarhus Universitet i efteråret

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Kontraktforhandling der lykkes!

Kontraktforhandling der lykkes! Kontraktforhandling der lykkes! Målrettet uddannelse i jura og forhandlingsteknik for alle, der forhandler kontrakter Få det maksimale udbytte af dine kontraktforhandlinger Kontraktforhandleruddannelsen.

Læs mere

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater

Artikler. De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater 978 Artikler 229 De skattefri aktionærer betaler skatten! Af advokaterne Gitte Skouby og Jesper Dreyer, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann advokater De ny transparensregler i aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Danmarks skatteadvokater 25. maj 2012. Lovforslaget om nulskatteselskaber L 173 2012 CORIT

Danmarks skatteadvokater 25. maj 2012. Lovforslaget om nulskatteselskaber L 173 2012 CORIT Danmarks skatteadvokater 25. maj 2012 Lovforslaget om nulskatteselskaber L 173 Virksomhedspræsentation Højt specialiseret og uafhængigt skatterådgivningsfirma. Assisterer virksomheder med at identificere,

Læs mere

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi.

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi. December 2008 Indhold: 1. Ejendomsværdiskat på udenlandske ejendomme 2. De skattemæssige konsekvenser af opsigelsen af dobbeltbeskatnings-overenskomsterne med Frankrig og Spanien for selskaber 3. Reparationspakken

Læs mere

Landsskatteretten. Processpil i skatteret. Introduktionsmateriale

Landsskatteretten. Processpil i skatteret. Introduktionsmateriale Landsskatteretten Processpil i skatteret Introduktionsmateriale Københavns Universitet Processpil i skatteret efteråret 2015 Skatteankestyrelsen arrangerer i samarbejde med Københavns Universitet og PwC

Læs mere

Skærpet beskatning af iværksættere

Skærpet beskatning af iværksættere - 1 Skærpet beskatning af iværksættere Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Undertiden nægter skattemyndighederne fradrag for underskud ved en given aktivitet ud fra den betragtning, at der ikke

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen

Søren Revsbæk. Bogen om skat. med virksomhedsordningen Søren Revsbæk Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen Bogen om skat med virksomhedsordningen af Søren Revsbæk Regnskabsskolen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719. 13.november 2000 RESUMÉ KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL

Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719. 13.november 2000 RESUMÉ KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL i:\november-2000\skat-b-11-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 7719 RESUMÉ 13.november 2000 KONTROLUNDERSØGELSE MED AKTIEHANDEL En landsdækkende undersøgelse af aktiehandler i 1996 og 1997,

Læs mere

Argumentation der overbeviser

Argumentation der overbeviser Argumentation der overbeviser Argumentation der overbeviser Vær skarpere i din argumentation Overbevisende og målrettet argumentation Mange virksomhedspræsentationer har en uklar argumentation. Det kan

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN Af advokat Bodil Tolstrup og advokat Nikolaj Bjørnholm, Hannes Snellman Forfatterne har tidligere i dette nyhedsbrev fra DVCA genoptrykt en artikel fra Tidsskrift for Skatteret

Læs mere

REVISORMANUAL 2013-1 OG EU MOMSMANUAL 2013

REVISORMANUAL 2013-1 OG EU MOMSMANUAL 2013 REVISORMANUAL 2013-1 OG EU MOMSMANUAL 2013 REVISORMANUAL 2013-1 Af Thorbjørn Helmo Madsen I RevisorManualen finder du de vigtigste regler, satser og beløbsgrænser samlet i et alfabetisk opslagsværk. VERSION

Læs mere

Moms og afgifter for det private erhvervsliv

Moms og afgifter for det private erhvervsliv Deltag på et intensivt seminar om Moms og afgifter for det private erhvervsliv Det får du ud af at deltage: n Indblik i de seneste nyheder og ændringer n Overblik over moms- og afgiftsforhold i Danmark

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

Forhandling, der skaber resultater

Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Forhandling, der skaber resultater Giv dig selv et forspring til at nå dine forhandlingsmål Forhandling med gennemslagskraft Alt er under forandring og derfor er alt

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2015

Forskerordningen. Skat 2015 Forskerordningen Skat 2015 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Februar 2009 Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Folketinget vedtog den 5. februar 2009 en reparationspakke til de regler, der blev indført i 2007, om begrænsning af rentefradragsretten for selskaber

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer EFTER UDDAN NELSE 2013 Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer Et samarbejde mellem Kursuscentret Frederikshavn Handelsskole, Kursusafdelingen Aalborg Handelsskole, KursusCentret EUC Nordvest

Læs mere

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer GENNEMFØRELSESGARANTI PÅ ALLE KURSERNE

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer GENNEMFØRELSESGARANTI PÅ ALLE KURSERNE EFTER UDDAN NELSE 2015 Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer GENNEMFØRELSESGARANTI PÅ ALLE KURSERNE Et samarbejde mellem: Kursuscentret Frederikshavn Handelsskole, Center for Karriere &

Læs mere

November 2003 Seminar skat Tyskland

November 2003 Seminar skat Tyskland November 2003 Seminar skat Tyskland investering fast ejendom, vindmøller transfer pricing - tynd kapitalisering skattenyt foredragsholderne Dr. Klaus Först LL.M, advokat, tysk revisor (Steuerberater) Reinhard

Læs mere

Marts 2013. Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013

Marts 2013. Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013 Marts 2013 Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013 Indhold Ankestyrelsens familieretlige kurser 4 Målrettede kurser for statsforvaltninger, kommuner og andre aktører 4 Undervisere og kursusmateriale

Læs mere

FORDI. Indsigt. Viden er vores værktøj

FORDI. Indsigt. Viden er vores værktøj 201 5 Uddra in g i r o g af g o l a t alt ka FORDI Indsigt Viden er vores værktøj Et individuelt, sammenhængende uddannelsesforløb med fokus på faglig, personlig og forretningsmæssig udvikling. Et kompetence-

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Kurser i forhandling af komplekse IT-aftaler

Kurser i forhandling af komplekse IT-aftaler Kurser i forhandling af komplekse IT-aftaler Advokat Ane Falck Glavind og Henrik Zangenberg Grundkursus i forhandling af komplekse IT-aftaler Der er mange penge på spil, når kunder forhandler komplekse

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Uddannelse i offentlig servicedesign

Uddannelse i offentlig servicedesign Uddannelse i offentlig servicedesign - For biblioteker i CB-område Midtjylland 2014 ... baseret på design thinking... anvender designmetoder og procesmodeller... anvendes til at udvikle og forbedre serviceydelser

Læs mere

Produktionsrådgiver planteavl

Produktionsrådgiver planteavl 1 / 9 PROGRAM for: Produktionsrådgiver planteavl Bliv bedre til at udfordre dine kunder, finde forbedringspunkter på den enkelte bedrift og bruge sammenligningstal aktivt i din rådgivning. På kurset får

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Genoprettende Praksis

Genoprettende Praksis Grundkursus i Genoprettende Praksis Et kursusforløb for dig der arbejder med ungekontakt DK Vest : 21.-23.sept. + 11.nov. 2015 DK Øst : 5.-7.okt. + 18.nov. 2015 Om genoprettende processer og praksis Genoprettende

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Retsudvalget, Skatteudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 401, SAU Alm.del Bilag 309 Offentligt Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Generelt om retssikkerheden

Læs mere

Dråbemetoden sparer afgifter

Dråbemetoden sparer afgifter - 1 Dråbemetoden sparer afgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når forældre giver børn gaver, skal der betales gaveafgift. Dog er de første 60.700 kr. afgiftsfri. Hver ægtefælle kan udnytte

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 20. november 2014 J.nr. 14-0357670 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven,

Læs mere

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker Tønder kommune Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker 22. maj 2013 Chefrevisor Erik Bendtsen, BDO Kommunernes revision Skattepartner Ole Sørensen, BDO skatteafdeling Introduktion

Læs mere

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold:

Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: Regnskab Forlaget Andersen 8.6 Tilgodehavender Af revisor Lasse Glud Dybbøl, Beierholm lgd@beierholm.dk Indhold Denne artikel omhandlende tilgodehavender har følgende indhold: 1. Generelt om tilgodehavender

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering

Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Eksamineret kursus i Lean og arbejdsgangsananlyse - bliv KLAR til procesoptimering Formål Kurset giver deltagerne en solid teoretisk og praktisk indføring i Lean principper og kompetencer til selv at kunne

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere