KURSUS o ÜÜÜ v ÃÀv ersigt ` Ê U Ê À Ã Ì i Ê > Û F À Ê Ó ä ä n

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KURSUS o ÜÜÜ v ÃÀv ersigt ` Ê U Ê À Ã Ì i Ê > Û F À Ê Ó ä ä n"

Transkript

1 KURSUS oversigt

2 URSUS 1. halvår 2008 oversigt Tag på Danmarks bedste skattekurser og styrk din markedsværdi - vi har gjort vores, nu er det op til dig Uddannelsesudvalget har hermed fornøjelsen at præsentere SRFs efteruddannelsestilbud for 1. halvår Danmarks absolut bedste skattekurser er måske et meget højt mål, men i al beskedenhed synes vi faktisk at SRFs skattekurser hører hjemme i den absolutte top 5. Det er vi stolte af i Uddannelsesudvalget og vi acceptere gerne, at en sådan placering også forpligter. Vi tror og håber også, at skatterevisorer landet over er stolte over at være skatterevisor og medlem af SRF. Kun via et fagligt fællesskab og vor fortsatte faglige dygtiggørelse kan vi sikre skatterevisors fortsatte skarpe profil og identitet. I den netop gennemførte medlemsundersøgelse fremgår det da også ganske tydeligt, at den klart vigtigste årsag til at være medlem af SRF er foreningens efteruddannelsestilbud. Med 7 dagskurser, 4 internatkurser og 2 kurser til lokal afvikling byder foråret 2008 på en bred vifte af spændende tilbud. I Uddannelsesudvalget synes vi det kunne være interessant at høre, hvad en række af kendte profiler på skatteområdet mente om SRFs kursuskatalog for foråret Læs her hvad de havde af bemærkninger: Udviklingsdirektør Jesper Skovhus Poulsen, Skatteministeriet»Jeg synes, at det er et fornemt uddannelsesprogram. En af styrkerne ligger for mig i kombinationen af helt aktuelle problemstillinger, mere klassiske - men altid relevante - skatteretlige emner og ikke mindst de lidt blødere temaer, der handler om det samfund, skatteopgaven er en del af.«koncernskattechef Ole Bendixen, Novo Nordisk»Tillykke SRF med det flotte kursusprogram for første halvår Man bliver faktisk lidt misundelig, når man ser de mange spændende og varierede efteruddannelsestilbud, som I kan tilbyde skatterevisorerne. Efteruddannelse er et vigtigt element i den professionelle og personlige opkvalificering, og jeg er virkelig imponeret over, at det har været muligt for jer, at sammensætte et så varieret program. Det er til fælles glæde og gavn, at skatterevisorerne løbende ajourfører deres uddannelse, så jeg vil ønske jer held og lykke med de kommende kursusaktiviteter.«rådgivende skatterevisor Christen Amby»Det er endnu engang lykkedes for Skatterevisorforeningen at få sammensat et kursusudbud, der både er spændende og alsidigt, og først og fremmest med et højt fagligt indhold, og en række gode foredragsholdere. Netop nu, hvor skatteadministrationen er under store forvandlinger er det vigtigt for alle skatterevisorer at holde et højt fagligt beredskab og være ajour med den faglige udvikling. Det bidrager SRFs kursusudbud i høj grad til.«formand Per Krogh, FRR»Det er et meget alsidigt og spændende kursusprogram, som I har fået sat sammen. Specielt kurset om Omgørelse, omvalg, skatteforbehold og forældelse samt de to kurser Kend din ligningslov - personer og selskaber ser meget spændende ud. Skal jeg vælge et SRF Internatkursus - vil jeg vælge et af Knæk et regnskabskurserne omkring regnskabsanalyse.«skattedirektør Søren Linér Christensen, Skattecenter Skive»Konkurrence er godt og mangfoldighed er sundt. Med det som udgangspunkt er det glædeligt, at det endnu engang er lykkedes SRF at komme med et meget interessant og varieret kursusprogram. Programmet er et væsentligt bidrag til, at SKAT kan holde medarbejdere up-to-date på det faglige område.«i Uddannelsesudvalget er vi glade for de flotte anmeldelser og håber også medlemmerne vil finde tilbuddene relevante, spændende og attraktive. Vi kan herefter kun opfordre til at man bakker op omkring tilbudene og altid tænkes faglig dygtiggørelse og styrkelse af personlige kompetencer ind, når der skal aftales udviklingssamtaler mm i det nye år. SKAT er en vidensorganisation med stort behov for faglighed og skatterevisorerne er en vigtigt del heraf. Vi ses til foråret. 08 På Uddannelsesudvalget vegne Leo Holm, Landsformand Kim Tolstrup, Formand for Uddannelsesudvalget Leo holm Landsformand sc Næstved Tlf Mobil SRF DaGSkURSUS Offentlige myndigheders arbejde i et etnisk miljø Det er kursets formål at give deltagerne indsigt i etnisk kulturforståelse, herunder familiens oplevelse af offentlige myndigheder med henblik på at sikre eller få skabt en konstruktiv dialog. Der sigtes således efter at give kursisterne et indblik 1) i den mellemøstlige kultur med henblik på at nå til en forståelse af den»mellemøstlige måde«at gøre tingene på, 2) i de kommunikationsværktøjer der skal til for at undgå misforståelser i forbindelse med udvekslingsforhold mellem offentlige ansatte og borgere med en mellemøstlig baggrund, med henblik på at kunne håndtere såvel den almindelige kontakt med fremmede kulturer eksempelvis ved skranken i forbindelse med forskudsopgørelser eller andet servicerelateret arbejde, til de mere konfliktfyldte opgaver omkring inddrivelse og kontrol. I den forbindelse er det endvidere kursets formål at give deltagerne adgang til de værktøjer, som Politiet anvender for at sikre en effektiv gennemførelse af kontrolbesøg i etniske miljøer. Med førstehånds indsigt i etnisk kultur bliver der gennemgået en række problemstillinger man kan blive mødt med i arbejdet med etniske kulturer. Der vil foreligge eksempler på forskelle og navnlig kulturelt betingede misforståelser, ligesom der gives en række værktøjer til brug for konfliktløsning. På kurset belyses politiets arbejdsmetoder, samt styring og kontrol af et»gerningssted«. Metoder man også under udførelse af kontrolbesøg med fordel kan anvende. Alle der i deres daglige arbejde er i kontakt med etniske minoriteter. Kreds 1 & 2 d. 31. jan på Pejsegården, Brædstrup. Kreds 3 d. 30. januar 2008 på Vejen Kongreshotel, Vejen. Kreds 4 & 5 d. 29. januar 2008 i Roskilde Kongrescenter. Sprog-/Kultur- og kommunikationskonsulent Chadi El-Sokhon. Chadi El-Sokhon er libanesisk/dansk statsborger og er 31 år gammel. Han kom til Danmark i slutningen af 1990 og påbegyndte i 1996 sit studie i arabisk sprog/kultur og interkulturel kommunikation på Syddansk Universitet i Odense. Chadi har siden 1995 fungeret som tolk/translatør bl.a. for dansk politi. Chadi har siden 2000 afholdt flere kurser i arabisk sprog/kultur og interkulturel kommunikation for offentlige ansatte. Vicekriminalkommissær Thomas Anderskov, efterforskningsleder fra Fyns Politi. Thomas Anderskov er ansat ved politiet i Odense og har mange års undervisningserfaring, og har gennem flere år arbejdet med fremmede kulturer i både uropatruljens særlige gruppe»balkanpatruljen«samt Kriminalpolitiets afdelinger for organiseret kriminalitet. 1

3 SRF Dagskursus 2 SRF Dagskursus 3 SRF Dagskursus 4 Genbeskatning af underskud og skyggesambeskatning i praksis Udviklingen i driftsomkostningsbegrebet Omgørelse, omvalg, skatteforbehold og forældelse De nye sambeskatningsregler, herunder overgangsreglerne om genbeskatning af underskud i udenlandske datterselskaber og faste driftssteder/ejendomme (»skyggesambeskatning«), som blev indført i 2005, har nu virket i 3 år, og de mange praktiske og tekniske problemstillinger, som reglerne giver anledning til, har efterhånden vist sig. Nogle af disse problemstillinger er blevet afklaret gennem administrativ praksis, mens andre er løst ved lovændringer. Der er dog fortsat en del uafklarede spørgsmål. et med dette kursus er - med afsæt i konkrete eksempler fra praksis - at give deltagerne en grundig indsigt i reglerne om skyggesambeskatning med særlig fokus på den praktiske håndtering i relation til indkomstopgørelsen, herunder beregning og indtægtsførsel af genbeskatningssaldi, samt selvangivelsesforhold og skatteberegning. Skyggesambeskatning er ikke forbeholdt store koncerner. En fast ejendom i udlandet kan være nok til, at regelsættet finder anvendelse. et med kurset er derfor også at give deltagerne et overblik over de situationer, hvor reglerne finder anvendelse, samt de grundlæggende forskelle mellem genbeskatning af underskud efter regelsættet om skyggesambeskatning og regelsættet om international sambeskatning. På kurset vil bl.a. følgende emner blive gennemgået: Gennemgang af regelsættet om skyggesambeskatning. Lovændringer og praksis. Hvilke selskaber er reglerne relevante for, og hvordan finder man dem? Indkomstopgørelsen i»skyggeselskaber«og»skyggefilialer«, bl.a. behandling af underskud. Lempelser og skatteberegning. Opgørelse og beregning af genbeskatningssaldi. Administrative forhold vedrørende selvangivelsen. Sammenligning med regelsættet om international sambeskatning. Alle beskæftiget med selskabsbeskatning. Kreds 1 & 2 d. 26. feb på Hotel Hvide Hus, Aalborg Kreds 3 d. 27. feb på Vejen Kongreshotel, Vejen Kreds 4 & 5 d. 3. marts 2008 i Roskilde Kongrescenter Specialkonsulent Dennis D. Bernhardt, TP center Høje Tåstrup. Dennis er blandt SKATs absolut førende eksperter indenfor dette område og har tidligere undervist indenfor bl.a. genbeskatning af underskud mv., og ligeledes skrevet flere artikler herom i årenes løb. et med kurset er at gennemgå driftsomkostningsbegrebet i teori og praksis således, at deltagerne har en ajourført viden om udviklingen af driftsomkostningsområdet set i lyset af de seneste års praksis. Kursets hovedindhold er følgende: Afgrænsningen mellem driftsomkostninger og etablerings- og formueudgifter. Afgrænsning af driftsomkostningerne i forhold til privatforbrugsudgifter. Periodisering af driftsomkostninger. Omkostninger uden fradrag. Praksis vedrørende bistandsudgifter, finansieringsudgifter og formueforvaltningsudgifter. Praksis vedrørende fradrag for arbejdsværelse, kursusudgifter og udgifter til fagliglitteratur. Alle der arbejder skatteret - Driftsomkostninger har betydning for alle erhvervsdrivende, og spørgsmål omfradragsretten giver fortsat anledning til tvister mellem SKAT og borgerne, sagerne vedrørende LL 8 J er et blandt mange eksempler herpå. Kreds 1 & 2 d. 26. marts 2008 på Pejsegården, Brædstrup Kreds 3 d. 25. marts 2008 på Vejen Kongreshotel, Vejen Kreds 4 & 5 d. 27. marts 2008 i Roskilde Kongrescenter Ole Bjørn. Ole har i mere end 35 år beskæftiget sig med skatteret, hvilket har resulteret i en lang række bøger og artikler om skatteretlige emner. Hans indfaldsvinkel til skatteretten har været såvel en teoretisk indfaldsvinkel som forsker og underviser inden for handelshøjskole- og universitetsverdenen som en praktisk indfaldsvinkel som rådgiver og - ikke mindst - som formand for Ligningsrådet i perioden 1995 til Netop driftsomkostningsbegrebet og udviklingen heri har Ole skrevet en del artikler om i årenes løb. Adjunkt Jane Ferniss. Ansat ved Syddansk Universitet, juridisk institut, og forfatter til bogen»det skatteretlige driftsomkostningsbegreb«. Jane er uddannet skatterevisor - Statsskatteforvaltningens Diplomuddannelse samt spy-spids i selskabsskatteret fra Danmarks Forvaltningshøjskole i Århus. Forfatteren har tidligere i en årrække arbejdet i SKAT. Bogen udgør hendes ph.d.-afhandling..dk Den formelle skatteret eller skatteprocessen som det også kaldes spiller betydeligt ind i rådgivning og planlægning af skatteyders forhold. Set fra et retssikkerhedsmæssigt perspektiv skal der fra myndighedsside foreligge og udvises en førstehåndsviden om de gældende formelle regler og skattepraksis i tilknytning dertil. Offentliggjort praksis fra dagældende skattestyrelseslov og nu skatteforvaltningsloven er betydelig og den professionelle aktør skal kende processen. Fristreglerne sætter deres ultimative værn mod for sene skatteansættelser mv., hvilket stiller krav til tilrettelæggelse af ligningsarbejdet. Hertil kommer, at justitsministeren ved Folketingssamlingen 2006/2007 fremsatte L165 som blev vedtaget ved lov nr. 522 af 6. juni 2007, hvilket har givet os en helt ny forældelseslov, som også får betydning på skatteområdet, jf. følgelov (L166) lov nr. 523 af 6. juni Skatterevisorens og rådgivernes rolle kræver endvidere et indgående kendskab til de skattemæssige sikringsmuligheder, som kunden har forinden økonomiske dispositioner foretages. Samtidig skal vejledes og træffes afgørelser om»reparationen«, herunder fornødne omvalg, omgørelse mv., som efterfølgende kan afbøde på uhensigtsmæssige situationer. Fra ansættelse til krav Ansættelsesfrister og forældelse. Ordinære frister. Ekstraordinære frister. Ny forældelseslov - sammenhæng med fristreglerne. Sikringsakter og reparationsmuligheder Bindende svar. Skatteforbehold. Omvalg (selvangivelsesvalg). Omgørelse og betalingskorrektioner. Klage og genoptagelse. Alle der arbejder med skatteret. Kreds 1 & 2 d. 25. april 2008 på Hotel Hvide Hus, Aalborg Kreds 3 d. 24. april 2008 på Vejen Kongreshotel, Vejen Kreds 4 & 5 d. 29. april 2008 i Roskilde Kongrescenter Partner Hans Henrik Bonde Eriksen og Tax Partner Thomas Keller, begge KPMG C. Jespersens skatteafdeling KPMG TAX. Hans Henrik Bonde Eriksen er cand. jur. og Tax partner hos KPMG Skat. Han har siden 1998 været ansat ved Københavns Universitet som ekstern lektor i faget skatteret på cand. polit-uddannelsen. Hans Henrik er endvidere medforfatter på bøgern: Betalingskorrektion, Omgørelse og Skatteforbehold og den kommenterede skatteforvaltningslov. Thomas Keller har i mange år undervist på Danmarks Forvaltningshøjskole indenfor selskabsret og selskabsskatteret, og endvidere for SRF på kurset»beskatning af hovedaktionærselskaber og deres aktionærer«. Thomas sidder også i artikelredaktionen for det nye tidsskrift UfS.

4 SRF Dagskursus 5 SRF Dagskursus 6 SRF Dagskursus 7 Kend din ligningslov (personer) - Danmarks vigtigste skattelov Ligningsloven regulerer i dag mange helt fundamentale skattespørgsmål og loven fremstår reelt som Danmarks vigtigste skattelov. Ligningsloven bør alle, der arbejder med skat, have et grundlæggende kendskab til. Ligningsloven supplerer statsskatteloven med en række værnsog undtagelsesbestemmer, som både er udtryk for særregulering af forskellige samfundsgrupper og ikke mindst udtryk for den stigende internationalisering af samfundet, som i større og større udstrækning presser den danske skattebase. Loven har efterhånden haft en del år på bagen, og de forskellige bestemmelser er derfor understøttet af en ganske omfattende praksis. Der er derfor behov for at få et overblik over lovens ramme. Du vil få en god viden og et stort overblik over de vigtigste personrelaterede paragraffer i ligningsloven. Du vil komme til at forstå, hvorfor bestemmelserne er indført og deres eventuelle sammenhæng med andre bestemmelser. Der vil konkret bl.a. blive gennemgået følgende bestemmelser: Gaver, legater, fratrædelsesgodtgørelse m.v. ( 7 O, 7 Q og 7 U). Fradrag for bruttoskat, vindmøllereglen m.v. ( 8 M og 8 P). Ligningsmæssige fradrag ( 9). Rejser og befordringsgodtgørelse ( 9 A og 9 B). Befordringsfradrag ( 9 C). Børne- og hustrubidrag ( 10 og 11). Løbende ydelser ( B). Alle der primært arbejder med personbeskatning, hvad enten dette er som sagsbehandler i Indsats, arbejdsgiverkontrolopgaven, kundeservice, Kundecenter eller juridisk service. Kreds 1., 2. & 3 d. 14. maj 2008 på Pejsegården i Brædstrup Kreds 4 & 5 d. 15. maj 2008 i Roskilde Kongrescenter Advokat Bent Ramskov, advokatfirmaet Dahl. Advokat Bent Ramskov er kandidat fra Århus Universitet i 1994 og har siden da arbejdet som advokat. I 2001 opnåede Bent Ramskov Ph.d.-grad med afhandlingen»intern selskabsomstrukturering«. Bent Ramskovs arbejdsområde er førelse af skattesager på alle niveauer, selskabsomstrukturering og skatterådgivning, navnlig for revisorer og erhvervskunder. Bent Ramskov har betydelig undervisningserfaring fra bl.a. Handels- og Ingeniørskolen i Herning. Bent Ramskov har gentagne gange tidligere undervist for Skatterevisorforeningen, er medforfatter på bogen»sambeskatning«(som det tidligere har været muligt at købe gennem Skatterevisorforeningen), og i øvrigt forfatter til en lang række artikler om aktuelle skatteretlige emner. Beskatning af international erhvervsog kapitalindkomst At give deltagerne et overblik over centrale problemer om beskatningen af international erhvervsindkomst, indkomst fra ejendomme, samt udbytte, renter og royalties. På kurset behandles både beskatningen af danske selskaber og personer, som har indkomst fra udlandet, og beskatningen af udenlandske selskaber og personer, som har indkomst fra Danmark. Der fokuseres på reglerne i dansk skatteret og dobbeltbeskatningsoverenskomsterne, men også EU-retlige regler bliver inddraget. På kurset omtales bl.a. Skattefrihed for danske selskabers faste driftssteder og ejendomme i udlandet. Personers faste driftssteder og ejendomme i udlandet. Deltagelse i I/S er og K/S er i udlandet. Den skattepligtige indkomst fra faste driftssteder og ejendomme i Danmark. Betydningen af nye OECD-kommentarer til art. 7. Forskellig kvalifikation - skattemæssig transparens eller selskabsbeskatning. Udbytte, renter og royalties fra udlandet. Udbytte, renter og royalties, der betales til udlandet. Beneficial owner. Alle beskæftiget med international skatteret. Kreds 1., 2. & 3 d. 10. juni 2008 på Pejsegården i Brædstrup Kreds 4 & 5 d. 12. juni i Roskilde Kongrescenter Professor Dr. Jur. Niels Winther Sørensen, Copenhagen Business School. Niels er forfatter til»beskatning af international erhvervs indkomst«(disputats), og medforfatter på bøgerne»skatteretten«, samt diverse artikler om national og international skatteret, tidligere formand for Ligningsrådet og en af Danmarks førende skatteeksperter og er bland de mest anvendte foredragsholdere inden for international skatteret. Kend din ligningslov (selskaber) - Danmarks vigtigste skattelov Ligningsloven regulerer i dag mange helt fundamentale skattespørgsmål og loven fremstår reelt som Danmarks vigtigste skattelov. Ligningsloven bør alle, der arbejder med skat, have et grundlæggende kendskab til. Ligningsloven supplerer statsskatteloven med en række værnsog undtagelsesbestemmer, som både er udtryk for særregulering af forskellige samfundsgrupper og ikke mindst udtryk for den stigende internalisering af samfundet, som i større og større udstrækning presser den danske skattebase. Loven har efterhånden haft en del år på bagen, og de forskellige bestemmelser er derfor understøttet af en ganske omfattende praksis. Der er derfor behov for at få et overblik over lovens ramme. Du vil få en god viden og et stort overblik over de vigtigste selskabsrelaterede paragraffer i ligningsloven. Du vil komme til at forstå, hvorfor bestemmelserne er indført og deres eventuelle sammenhæng med andre bestemmelser. Der vil bl.a. blive gennemgået følgende bestemmelser: Armslængde og transfer princing ( 2). Rentefradragsreglerne ( 5 m.fl.). Reglerne om underskudsbegrænsning ( 15). Reglen om genbeskatning af underskud ( 33 H). Medarbejderaktieaflønning ( 7 A, 7 H og 28). Udbyttebeskatning m.v. ( 16 A og 16 B). Alle der primært arbejder med selskabsbeskatning og hovedaktionærbeskatning, hvad enten dette er som sagsbehandler i Indsats, juridisk service, TP-centre eller i Center for Store Selskaber. Kreds 1., 2. & 3 d. 26. august 2008 på Pejsegården i Brædstrup Kreds 4 & 5 d. 25. august 2008 i Roskilde Kongrescenter Advokat Bent Ramskov, advokatfirmaet Dahl. Advokat Bent Ramskov er kandidat fra Århus Universitet i 1994 og har siden da arbejdet som advokat. I 2001 opnåede Bent Ramskov Ph.d.-grad med afhandlingen»intern selskabsomstrukturering«. Bent Ramskovs arbejdsområde er førelse af skattesager på alle niveauer, selskabsomstrukturering og skatterådgivning, navnlig for revisorer og erhvervskunder. Bent Ramskov har betydelig undervisningserfaring fra bl.a. Handels- og Ingeniørskolen i Herning, Bent Ramskov har gentagne gange tidligere undervist for Skatterevisorforeningen, er medforfatter på bogen»sambeskatning«(som det tidligere har været muligt at købe gennem Skatterevisorforeningen), og i øvrigt forfatter til en lang række artikler om aktuelle skatteretlige emner.

5 Ok alt SPÆNDENDE kurser TIL afvikling I DIT LOkaLE SkaTTECENTER SRF INTERNaT 1 Skatajour er en ny form for efteruddannelse på skatteområdet, som er udviklet af srf i samarbejde med lektor ole Aagesen, danmarks forvaltningshøjskole. knæk et regnskab er et kursus i grundlæggende regnskabsforståelse, hvis formål er at give deltageren en grundlæggende viden om den indre sammenhæng i et regnskab, herunder vurdere værdiansættelsen af aktiver og passiver. disse dagskurser udbydes af srf til afvikling ét sted i hvert af skats fem områder. skatterevisorforeningen sørger for underviser/-ne samt udvikling, produktion og levering af undervisningsmateriale i sædvanlig srf kvalitet på kursusstedet. skat/skattecentrene sørger selv for alt andet omkring kurset, dvs. indbydelser, lokaler og evt. fortæring til kursisterne. Kontakt kasserer Niels Andersen på mobil eller og hør mere om mulighederne. Skatajour og indhold Målet er at ajourføre og udbygge deltagernes kendskab til regler, praksis og beregninger på skatteområdet, og indeholder en teoretisk gennemgang af nye regler og praktisk orienteret gennemgang af væsentlige områder indenfor skatteretten, som har særlig betydning for faglige medarbejdere hos SKAT, der arbejder med kundebetjening, compliance og indsats. Undervisningen omfatter følgende hovedområder: Aktuelle skatteretlige temaer (udvalgte dele af de landsdækkende indsatsområder). Lovændringer i folketingssamlingen 2006/07 og 2007/08. Nye afgørelser, kendelser og domme. Undervisningsformen består i en præsentation og gennemgang af undervisningsmaterialet (et omfattende kompendium, der efterfølgende kan bruges som opslagsværk), der giver indsigt i og overblik over skatteretten (lovændringer og afgørelser), systematiseret på de udvalgte indsatsområder og på de respektive skattelove. Lektor Ole Aagesen, Danmarks Forvaltningshøjskole. Ole Aagesen er lektor i skatteret på Danmarks Forvaltningshøjskole og programkoordinator på Master i Skat, som udbydes af Handelshøjskolen i København. Han er en erfaren underviser med et solidt kendskab til det praktiske arbejde på regnskabs- og revisionskontorer og i skatteadministrationen. Tilbydes til afvikling i ét skattecenter i området således: Mandag den 4/ Jylland Nord Tirsdag den 5/ Jylland Midt Mandag den 25/ Jylland Syd inkl. Fyn Torsdag den 13/ Sjælland med omliggende øer Mandag den 17/ Sjælland med omliggende øer Kontakt kasserer Niels Andersen og få en pris og aftal nærmere om afviklingen i jeres område. knæk et regnskab - grundlæggende regnskabsforståelse og indhold et med dette kursus er at give deltageren en grundlæggende viden om den indre sammenhæng i et regnskab, herunder vurdere værdiansættelsen af aktiver og passiver. Deltagerne kan således selvstændigt foretage en gennemgang af dette og forstå sammenhængen mellem resultatopgørelsens indtægter og udgifter og balancens aktiver, passiver og egenkapital. Deltagerne opnår viden om: Bogføring - det dobbelte bogholderi. Fra indtægt og udgift til overskud og egenkapital. Fra bilag og kontering til saldobalance og regnskabsafslutning. Lagerregulering, afskrivninger, låneoptagelse og deres regnskabspåvirkning. Konvertering til skatteregnskabet. Budgetter og deres sammenhæng med regnskabet. Forståelse for hvorledes et regnskab er opbygget og deltagerne bliver således også i stand til at hente og forstå informationen i et sådant. Kurset vil veksle mellem forelæsning og opgaveløsning/ gruppearbejde. konkret udbytte Deltagerne vil efter kurset have opnået en grundig indsigt i følgende: Grundlæggende viden om den indre sammenhæng i et regnskab. Forståelse af, hvorledes gennemgang af virksomhedsregnskaber foretages, såvel i relation til ligning som inddrivelse. Grundlæggende viden om værdiansættelsen af aktiver og passiver i regnskabet. Grundlæggende viden omkring anvendelse af budgetter i relation til SKATs arbejde. Alle der har behov for at læse og forstå et regnskab, fx medarbejdere i SKAT der tidligere har beskæftiget sig med ligning af lønmodtagere og som nu skal ligne selvstændige erhvervsdrivende eller har foretaget arbejdsgiverkontrol, eller medarbejdere, der er beskæftiget med inddrivelsesopgaven, og som har behov for at kunne forstå et regnskab. Skatterevisor Ole Bagger Pedersen. Skatterevisor Ove Kjeld Nielsen. Begge undervisere har mange års erfaring med undervisning inden for dette område. Tilbydes - efter nærmere aftale - til afvikling i maksimalt ét skattecenter i området. Kontakt kasserer Niels Andersen og få en pris og aftal nærmere om afviklingen i jeres område. Mindmaps - Genvej til overblik - projekt- og ideudvikling Hvad er mindmaps Mindmaps er en lynhurtig, effektiv og tankebefordrende notatteknik, som giver markante fordele i arbejdsområder med komplekse opgaver, tværfaglighed og løbende behov for læring og videndeling. Mindmappede noter kan samle store mængder oplysninger i et visuelt overblik på blot én A4 side, og de kan videreudvikles, som grene skyder kviste. De gør det muligt at notere efter normal talehastighed og få % af indholdet nedfældet, kort og overskueligt. At præsentere mindmaps som et værktøj til notater, strukturering, overblik, nytænkning, analyse og udvikling. At introducere mindmaps som et arbejdsbesparende og godt redskab i idé- og projektudviklingsprocesser. kursusindhold Introduktion til metoden og dens baggrund. Du lærer tommelfingerregler og kreative virkemidler, der styrker overblikket, og du træner brugen af mindmaps til dokumentation, overblik og strukturering. Mulig for at gå i dybden med selvvalgte projekter (arbejds- eller fritidsrelaterede) og for (på dag 2) at arbejde med mindmaps som værktøj for arbejdsgrupper til brainstorms, beslutningsprocesser eller idé- og projektudvikling. Udbytte Efter kurset vil du kunne bruge mindmaps til at Skabe overblik over sager, opgaver, love, processer mm. Strukturere og udvikle projekter og procedurer. Notere lynhurtigt og få det hele med. Disponere dine oplæg til tale og tryk. Styrke dine personlige kompetencer. Nå forsamlinger med dine ord. Følge op på resultater. Undervisningsform Oplæg, individuelle øvelser og gruppearbejde. Programmet er intensivt. Kurset henvender sig til alle medarbejdere i SKAT, men i særdeleshed afdelings- og projektledere og -deltagere. 5. og 6. februar 2008 på Hotel Faaborg Fjord. Marianne Kibenich, konsulent, foredragsholder og musiker. Marianne Kibenich underviser en bred vifte af faggrupper i centrale og kommunale organisationer og institutioner, i det private erhvervsliv samt i efteruddannelse af udøvende og skabende kunstnere. Læs mere i artiklen i SKATTEREVISOREN 2007, nr. 6. kursusleder Jørn Dysted. Medlemmer i dobbeltværelse: kr. Medlemmer i enkeltværelse: kr. Ikke medlemmer i dobbeltværelse: kr. Ikke medlemmer i enkeltværelse: kr. Kursusgebyret dækker kursusmaterialer, 1 overnatning jf. ovenfor, samt fuld forplejning under hele kurset.

6 SRF INTERNAT 2 SRF INTERNAT 3 SRF INTERNAT 4 Knæk et regnskab II - avanceret regnskabsanalyse Skat executive - få opdateret din master Processpil med fokus på juridisk metode og retskildelære for skattefolk og indhold Værdiansættelse af virksomheder er både spændende og udfordrende og kræver indsigt i flere forskellige faglige discipliner. Med afsæt i regnskabs- og finansieringslitteraturen undersøges, hvorledes disse to fagområder bidrager til værdiansættelsen af virksomheder og kapitalandele. Efter deltagelse i kurset forventes deltagerne at være i stand til at Kende strukturen og indholdet i årsrapporten. Vurdere kvaliteten af et regnskab. Måle rentabiliteten (lønsomheden) i en virksomhed. Udarbejde en budgetteret resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse. Vurdere»boniteten«i et budget. Måle værdien af en virksomhed baseret på armslængde-princippet. Gennemføre følsomhedsanalyser. Der gøres aktivt brug af en integreret case baseret på en børsnoteret virksomhed. Det tilstræbes, at alle deltagere aktivt er involveret i måling af den historiske lønsomhed, udarbejdelse af budgettal og estimation af værdien. Ved at tage udgangspunkt i en børsnoteret virksomhed, vil deltagerne kunne sammenligne deres estimater med eksempelvis den aktuelle børskurs. Det er ambitionen, at deltagerne via arbejdet på kurset, erhverver kompetencer, de med fordel kan anvende i det daglige arbejde. Kurset henvender sig til alle medarbejder i SKAT der har brug for at opnå en større forståelse indenfor regnskabsanalyse, budgettering og værdiansættelse af virksomheder. Især inden for selskabsbeskatning, transfer pricing og omstrukturering synes dette at være relevant. Niveaumæssigt forudsættes deltagerne at være på minimum HH (HHX) niveau. Hotel Faaborg Fjord, 5., 6. og 7. marts Professor Thomas Plenborg. Thomas Plenborg er professor i regnskab på Copenhagen Business School. Hans primære forskningsområder er investeringsstrategi, værdiansættelse af virksomheder samt udarbejdelse af eksterne regnskaber. Thomas Plenborg er medlem af bestyrelsen for Copenhagen Business School. Kursusleder Jørgen Simonsen. Medlemmer i dobbeltværelse: kr. Medlemmer i enkeltværelse: kr. Ikke medlemmer i dobbeltværelse: kr. Ikke medlemmer i enkeltværelse: kr. Kursusgebyret dækker kursusmaterialer, 2 overnatninger jf. ovenfor, samt fuld forplejning under hele kurset. SKAT er én vidensvirksomhed og SRF og SKAT ønsker en fortsat udvikling af de personer, der har taget en masteruddannelse indenfor skatte- og momsområdet. SRF har derfor udviklet dette spændende internatkursus, der sikrer, at SKAT fortsat kan matche de udfordringer, vi bliver stillet overfor. og indhold Dansk skatte- og momslovgivning undergår konstant store forandringer, og reglerne bliver stadig mere komplicerede. På dette internatkursus får du på kun 3 dage bl.a. opdateret din masteruddannelse således, at du bliver i stand til at håndtere de mest komplicerede praktiske problemstillinger indenfor områderne: Sambeskatning: National, International og skyggesambeskatning. Selskabsbeskatning: Omstrukturering. Rentefradragsbegrænsning - assets test, EBIT-test, tynd kapitalisering. Underskudsbegrænsning. Skattefrie tilskud. Udbyttebeskatning. Transfer pricing: Armslængde princippet. Transfer pricing strukturer for varer. Transfer pricing strukturer for finansielle transaktioner. Transfer pricing strukturer for services. Omstruktureringer og immaterielle aktiver. Rekonstruktion: Kursgevinstbeskatning. Underskudsbegrænsning. International skatteret: CFC-beskatning. Hybrid finansiering. Transparente enheder. Kildeskat på renter, ubytte, royalties. Dobbeltbeskatningslempelse. EU skatteret. Moms og afgifter: Omstrukturering/handel med virksomheder. Værnsregler - svig og misbrug. Henførsel af transaktioner til forretningssteder. Hovedaktionærforhold: Rette indkomstmod tager (selskabsindkomst/personlig indkomst). Hvornår berettiget til lønindkomst (kriterier, aktivitet, niveau). Løn sammensætning for hovedaktionærer (herunder specielt personalegoder). Omstrukturering/Generationsskifte (aktieombytning og spaltning). Emigration til udlandet. Passiv Investering: K/S er - Vindmøller, solcelleanlæg og ejendomme. Handel med brugte anparter. Købsomkostninger. Etableringsomkostninger. Alle der har bestået masteruddannelsen. Der kan konkret dispenseres herfra. Anmodning herom sendes til Kim Tolstrup på mail: Hotel Faaborg Fjord, 31. marts, 1. og 2. april 2008 Kim Wind Andersen (faglig ansvarlig), Nikolaj Vinther, Lars Nyhegn Eriksen, Kasper Toftemark, Jan Storgaard Hove og Lars Rasmussen - alle fra Deloitte, Skat. Kursusleder: Jesper Kiholm. Medlemmer i dobbeltværelse: kr. Medlemmer i enkeltværelse: kr. Ikke medlemmer i dobbeltværelse: kr. Ikke medlemmer i enkeltværelse: kr. Kursusgebyret dækker kursusmaterialer, 2 overnatninger jf. ovenfor, samt fuld forplejning under hele kurset. og indhold Intentionen med internatkurset er at give deltagerne er solidt indblik i, hvorledes en skatteretlig argumentation kan konstrueres og styrkes på baggrund af forskellige synsvinkler på sagen. Kurset er baseret på aktiv deltagelse og praktisk øvelse af skatteretlig argumentation, og alle deltagere indgår i et processpil om konkrete cases. Første dag Første dag på internatkurset har som formål at give deltagerne et solidt indblik i den skatteretlige argumentation på baggrund af en fokuseret teoretisk gennemgang af retskilder og fortolkning. Der tages ved denne gennemgang udgangspunkt i fortolkningstilgange i konkrete sager, og der lægges op til, at deltagerne får mulighed for aktivt at efterprøve fortolkning og skatteretlig argumentation. I denne del af internatkurset inddrages såvel nationale som internationale retskilder. Desuden deles deltagerne på førstedagen op i hold à 3-4. Hvert hold udpeges til enten 1) skatteyders repræsentant, 2) skattemyndighederne eller 3) dommere. Tre hold udgør derefter en sagsenhed. Hver sagsenhed vil få præsenteret en case ved et kort oplæg og får derefter udleveret det skriftlige materiale om casen. Dernæst vil hvert hold få tid til at arbejde med casen og fordele roller og ansvar. Anden dag Den følgende dag har holdene for skatteyderens repræsentant og skattemyndighederne til opgave at procedere sagen i plenum. Dommerholdet skal votere i plenum på baggrund af parternes procedure og holdets egen selvstændige behandling af sagen. Alle cases gennemgår denne fremgangsmåde. Efter gennemgang af hver case samles der op på sagen i plenum. Skatterevisorer, jurister og andre sagsbehandlere, der i deres hverdag skal håndtere både det at kunne argumentere godt og sagligt samt at blive mødt med stærk argumentation fra modparten. Kurset henvender sig således til personer, der ønsker at styrke sine kompetencer på dette område samt personer, der ønsker at stifte nærmere kendskab til juridisk metode og retskildelære. Et klassisk og væsentligt kursus for medlemmer både i Juridisk Service, Hovedcenteret, kompetencecentre samt i rekursinstanserne samt ikke mindst for skatterevisorer med tungere sagsbehandling. Hotel Faaborg Fjord, 28. og 29. maj 2008 Dekan og professor, dr.jur. Henrik Dam og lektor, ph.d. Jacob Graff Nielsen. Kursusleder Leo Holm. Medlemmer i dobbeltværelse: kr. Medlemmer i enkeltværelse: kr. Ikke medlemmer i dobbeltværelse: kr. Ikke medlemmer i enkeltværelse: kr. Kursusgebyret dækker kursusmaterialer, 1 overnatning jf. ovenfor, samt fuld forplejning under hele kurset. forside AF B. R. KLIIM FOR SKATTEREVISORFORENINGEN

KURSUS oversigt EFTERÅR 2008 SPÆNDENDE NYE KURSUS- TILBUD FRA SRF

KURSUS oversigt EFTERÅR 2008 SPÆNDENDE NYE KURSUS- TILBUD FRA SRF KURSUS oversigt EFTERÅR 2008 SPÆNDENDE NYE KURSUS- TILBUD FRA SRF 08 URSUS Leo 2. halvår 2008 oversigt Tag på Danmarks bedste skattekurser og styrk din markedsværdi - vi har gjort vores, nu er det op til

Læs mere

WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012

WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012 WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012 Mere og bedre - obligatorisk efteruddannelse for revisorer Vi er stolte af at kunne præsentere vores katalog for den

Læs mere

Kursuskatalog. efterår 2012. Kurser i skatteret, moms & afgifter og selskabsret

Kursuskatalog. efterår 2012. Kurser i skatteret, moms & afgifter og selskabsret Kursuskatalog efterår 2012 Kurser i skatteret, moms & afgifter og selskabsret Revitax er et specialfirma i skatterådgivning, der primært har revisionsfirmaer som målgruppe. Vi har defineret nogle ambitiøse

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING kursuskatalog 2013 Rabat ved tilmelding inden 1. juli 2013, se side 2 Indhold Revitax er et specialfirma i skatterådgivning, der primært har revisionsfirmaer som målgruppe. Vi

Læs mere

2 0 1 4 Kursuskatalog

2 0 1 4 Kursuskatalog 2014 Kursuskatalog Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Telefon 7010 3322 post@domstolsstyrelsen.dk www.domstol.dk Grafisk design og produktion: GP-Tryk Fotograf: Ulrik

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 2. 37. Årgang Juni 2010

Danske Revisorer. Nr. 2. 37. Årgang Juni 2010 Danske Revisorer Nr. 2 37. Årgang Juni 2010 KURSER 2010 Revision af mindre virksomheder Onsdag den 8. September 2010 Comwell, Roskilde Torsdag den 9. September 2010 Centerbakken Kursus- og konferencecenter,

Læs mere

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006 kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006 Af Tage Borregaard Pedersen Statsaut. revisor. Adm. direktør tbp@hlb.dk I denne udgave Fusion i København side 3 Goodwill side

Læs mere

EFTER UDDAN. NELSE Kursuskatalog andet halvår 2011

EFTER UDDAN. NELSE Kursuskatalog andet halvår 2011 EFTER UDDAN NELSE Kursuskatalog andet halvår 2011 Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer Generel efteruddannelse for revisorer og bogføringsvirksomheder Et samarbejde mellem Kursuscentret

Læs mere

Tag på kursus med Skat & Råd i 2014/15

Tag på kursus med Skat & Råd i 2014/15 1 Tag på kursus med Skat & Råd i 2014/15 Velkommen: Vores kurser i denne sæson vil være præget af de reformer som Folketinget har vedtaget på flere relevante områder. Der er dog andet end vedtagne reformer

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2012/13 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

KURSUSPROGRAM FOR SOMMeR/eFteRåR 2015 OBLIGAtORISK efteruddannelse FOR ReVISOReR ReVISOReRNeS-HR DK

KURSUSPROGRAM FOR SOMMeR/eFteRåR 2015 OBLIGAtORISK efteruddannelse FOR ReVISOReR ReVISOReRNeS-HR DK KURSUSPROGRAM FOR sommer/efterår 2015 OBLIGATORISK EFTERUDDANNELSE FOR REVISORER Revisorernes-HR DK Obligatorisk efteruddannelse til fornuftige priser REVISORERNES HR GENNEMFØRER REKRUTTERINGER, FUSIONER

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 3. 37. Årgang September 2010

Danske Revisorer. Nr. 3. 37. Årgang September 2010 Danske Revisorer Nr. 3 37. Årgang September 2010 KURSER 2010 Arvelov og dødsbobeskatning Mandag den 25. Oktober 2010 Comwell, Roskilde Tirsdag den 26. Oktober 2010 Centerbakken Kursus- og konferencecenter,

Læs mere

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015

KORDEGNENES BLAD FEBRUAR 2015 KORDEGNENES BLAD 1 FEBRUAR 2015 2 KORDEGNENES BLAD NR. 1 FEBRUAR 2015 Kordegnenes blad Nr. 1 2015, 89. årgang Kordegneforeningens kontor Sekretær Krista Grane Larsen Worsaaesgade 10, st., 7100 Vejle Telefontid:

Læs mere

Særnummer ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Advokaten gennemgår det nye regelsæt for advokaterne EU FÆLLES STRAFFERET LIGE OM HJØRNET

Særnummer ADVOKATERNES UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET. Advokaten gennemgår det nye regelsæt for advokaterne EU FÆLLES STRAFFERET LIGE OM HJØRNET EU FÆLLES STRAFFERET LIGE OM HJØRNET SELVJUSTITS MIDDELALDERENS LAUG I NYE KLÆDER MORAL NYT BOGPROJEKT UDFORDRER ADVOKATER LOGO DEN BESYNDERLIGE HISTORIE OM PALLAS ATHENE ADVOKATERNES SERVIC 1 2008 UDGIVET

Læs mere

Tag på kursus med Skat & Råd i 2012/13

Tag på kursus med Skat & Råd i 2012/13 1 Tag på kursus med Skat & Råd i 2012/13 Velkommen: Vores kurser i denne sæson vil naturligvis være præget af den skattereform som regeringen netop har fremlagt i en helt overordnet form. Vi forventer

Læs mere

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut

Direktion. Selskabet. Bestyrelse. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2010/11 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

Kursuskatalog 2015 Dental Consult

Kursuskatalog 2015 Dental Consult 01-04-2015 Kursuskatalog 2015 Dental Consult Hos Dental Consult kan du få et løft, der styrker dine egne kompetencer og klinikken som arbejdsplads. kurser 2015 Indholdsfortegnelse 01) Dental - Lederudvikling

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

KUNSTNERNES BESKATNING GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER

KUNSTNERNES BESKATNING GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER KUNSTNERNES BESKATNING 2014 GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER 1 FORORD Kunstnernes Beskatning er siden 2002 udgivet af Dansk Kunstnerråd med årlige opdateringer. 2014-udgaven foreligger her i en digital version,

Læs mere

Danske Advokaters. Etableringsguide. 8 gode råd til dig, der vil starte egen advokatvirksomhed

Danske Advokaters. Etableringsguide. 8 gode råd til dig, der vil starte egen advokatvirksomhed Danske Advokaters Etableringsguide 8 gode råd til dig, der vil starte egen advokatvirksomhed 1 2 Introduktion Antallet af advokatvirksomheder i Danmark har i mange år ligget nogenlunde stabilt på omkring

Læs mere

Sommerskole 2010 uge 33 - den 16. - 20. august og uge 34 - den 23. - 27. august

Sommerskole 2010 uge 33 - den 16. - 20. august og uge 34 - den 23. - 27. august Forskningsbaseret efteruddannelse - intensive sommerskolekurser Sommerskole 2010 uge 33 - den 16. - 20. august og uge 34 - den 23. - 27. august Dalgas Have 15 2000 Frederiksberg Redaktion: Sommerskoleansvarlig

Læs mere

Årsrapport 2009/10. Årsrapport 2009/10

Årsrapport 2009/10. Årsrapport 2009/10 Årsrapport 2009/10 Årsrapport 2009/10 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04

Læs mere

Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab

Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab Forfatter: Carsten Langvad Vejleder: Pernille Pless Copenhagen Business School HD(R), Regnskab og økonomistyring, maj 2011 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere