BeoCom 4. Vejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BeoCom 4. Vejledning"

Transkript

1 BeoCom 4 Vejledning

2 Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet Hjul Tasten Opkaldsliste, der giver adgang til listen over udgående og indkommende opkald Tasten i midten af hjulet Telefontasten, der bruges til at indlede eller afslutte et opkald 0 9 Taltasterne Håndsættets display En sort pil angiver, at der er flere muligheder s Ring op? t tilgængelige, hvis du drejer hjulet i den angivne retning med uret til højre og mod uret til venstre. En grå pil angiver, at der ikke er flere muligheder tilgængelige.

3 Indhold 3 Kom hurtigt i gang med BeoCom 4, 4 Find ud af, hvordan du slutter basen til telefonlinien og lysnettet, indstiller tid og dato, oplader batteriet, aflæser indikatorlampen, bruger tasterne og bevæger dig rundt i funktionerne ved hjælp af menuerne i displayet. Kapitlet indeholder også oplysninger om vedligeholdelse og tilbehør. Daglig brug, 10 Find ud af, hvordan du ringer op og besvarer opkald, justerer lydstyrken, slår mikrofonen fra, gemmer et nummer og navn i Telefonbogen efter et opkald, bruger Opkaldslisten, får vist oplysninger om nye, ubesvarede opkald og låser håndsættets tastatur. Brug af Telefonbogen, 17 Find ud af, hvordan du indtaster, ændrer og sletter navne og numre i Telefonbogen, gemmer numre fra Opkaldslisten, samt ringer op til og gemmer numre med lokalnummer. Foretrukne grundindstillinger, 22 Dette kapitel indeholder en oversigt over menuen Indstillinger, som giver dig mulighed for at vælge ringermelodi og ringerniveau, give håndsættet et navn, indstille uret, slå visning af nye opkald fra og vælge displaysprog. Vigtige oplysninger om BeoCom 4, 23 Dette kapitel indeholder tekniske data, betingelser for produktgarantien og andre vigtige oplysninger om telefonen. Indeks, 26 Find det emne, du gerne vil vide mere om.

4 4 Kom hurtigt i gang med BeoCom 4 Placering Placer basen på en jævn, vandret overflade. Telefonen bør ikke placeres i fugtige, støvede og snavsede omgivelser. Desuden bør telefonen ikke udsættes for direkte sollys, og der må ikke spildes væske på den. Sørg for, at håndsættets opladningskontakter ikke kommer i kontakt med metal eller fedtede genstande. Telefonen er udelukkende beregnet til indendørs anvendelse under tørre forhold og inden for et temperaturområde på 0 45 C og en relativ luftfugtighed på 15 95%. Rengør telefonen med en blød klud, hårdt opvredet i vand, der er tilsat et par dråber mildt rengøringsmiddel. Tilslutning LINE POWER For at kunne bruge telefonen skal du slutte den til telefonlinien og lysnettet som vist. Hvis netadaptoren ikke er sat i stikket, eller hvis der er slukket for strømmen, fungerer telefonen ikke. Træf alternative foranstaltninger for at få adgang til nødtjenester Tilslutning og brug af hovedsæt Slut et hovedsæt til stikket i bunden af håndsættet. Derefter kan du besvare indkommende opkald ved at trykke på en vilkårlig tast på håndsættets tastatur dog ikke tasten C. Ring op som beskrevet på side 10. Hovedsæt kan købes hos din Bang & Olufsen forhandler. Når du tilslutter et hovedsæt, vises teksten Hovedsæt tilkoblet kortvarigt i displayet.

5 5 Opladning af håndsætbatteriet Når håndsættet er placeret i basen, oplades batteriet, hvis det er nødvendigt. Af sikkerhedsgrunde oplades batteriet ikke før indpakning, så du er er nødt til at oplade batteriet i mindst 20 minutter, før du kan bruge telefonen. Om opladning Basen skal være tilsluttet lysnettet. Det tager fire timer at oplade batteriet helt. Taletid pr. opladning er ca. 12 timer. Stand-by-tid pr. opladning er ca. 150 timer. Håndsættet kontrollerer opladningen af batteriet, så du kan roligt placere håndsættet i basen efter brug, også selvom batteriet ikke skal oplades. Batteriets levetid nedsættes ikke af, at håndsættet står i basen. Hvis det bliver nødvendigt at udskifte batteriet, skal du kontakte din Bang & Olufsen forhandler. Indstilling af ur Når du slutter basen til lysnettet og telefonlinien, opfordres du via displayet til at indstille ur og dato. Tidspunktet vises, når telefonen ikke er i brug og når der ikke vises nye oplysninger i displayet. Tidspunkt og dato vises også sammen med opkaldsinformationer i Opkaldslisten. Når batteriet trænger til at blive ladet op, vises en meddelelse i displayet, og håndsættet bipper under samtale. Tryk på C både for at stoppe lydsignalet og fjerne advarslen fra displayet under samtale. s Information t Teksten Information vises i displayet. Tryk på for at få vist oplysningerne s Ur t ikke stillet Drej på hjulet, indtil Ur ikke stillet vises, og tryk på Drej på hjulet for at indstille år Tryk på tasten for at gemme og gå til den næste indstilling Afslut indstillingen af uret Tryk på tasten for at gemme den valgte indstilling

6 6 >> Kom hurtigt i gang med BeoCom 4 Tilbagemelding fra telefonen indikatorlampe Indikatorlampen er placeret på bagsiden af håndsættet. Indikatorlampen blinker rødt, når Telefonen ringer Der er informationer i menuen Information. Se side 9 for at få en beskrivelse af menuen Information Linien bruges af en anden telefon Der er registreret nye, ubesvarede opkald. Se side 15 for at få yderligere oplysninger Du fører en samtale Brug af bælteclipsen Du kan købe en bælteclips til telefonen hos din Bang & Olufsen forhandler. Fastgør håndsættet i bælteclipsen, og tag telefonen med dig rundt i hjemmet eller på kontoret.

7 7 Håndsættets taster Henter Opkaldslisten frem. Opkaldslisten indeholder de seneste udgående og indkommende opkald Drej på hjulet for at søge i Telefonbogen, Opkaldslisten og menusystemet. Under en samtale kan du dreje på hjulet for at regulere lydstyrken Henter menumuligheder frem i displayet, accepterer og gemmer indtastninger eller indstillinger. Tryk på tasten, og hold den nede for at slukke håndsættet, og tryk kortvarigt for at tænde det (midt på hjulet) 10:08 C Afbryder ringesignalet for et enkelt indkommende opkald, eller sletter den seneste indtastning. Tryk på tasten for at gå tilbage til en tidligere menu, eller tryk på tasten, og hold den nede for at forlade en funktion helt C R Ringer op og afslutter en samtale Taltaster til indtastning af telefonnumre Bruges i telefonnumre til f.eks. Viderestilling og andre automatiske tjenester Bruges til visse automatiske tjenester og når BeoCom 4 bruges med omstillingsanlæg R Displayet er oplyst, når håndsættet er i brug.

8 8 >> Kom hurtigt i gang med BeoCom 4 Håndsættets display Telefonbog Displayets primære funktion er at holde dig informeret før, under og efter en samtale. Displayet oplyser dig om nye opkald. Tastaturlås? Hent hovedmenuen frem Hvis håndsættet er slukket, skal du trykke på for at sætte det i stand-by Lydløs? Hvis håndsættet er i stand-by, skal du trykke på for at få adgang til hovedmenuen Drej på hjulet for at få vist mulighederne i displayet Slet opkaldsliste Tryk for at vælge en mulighed Indstillinger Valgmuligheder i hovedmenuen Telefonbog Henter den indbyggede Telefonbog frem. Tastaturlås? Låser håndsættets tastatur. Se side 16 for at få yderligere oplysninger. Lydløs?/Lydløs fra? Slår håndsættets ringesignal til eller fra. Hvis du slår håndsættets ringesignal fra, vises teksten Lydløs i displayet. Indkommende opkald registreres stadig i Opkaldslisten. Slet opkaldsliste Sletter hele indholdet af Opkaldslisten. Se side 14 for at få yderligere oplysninger om Opkaldslisten. Indstillinger Se side 22 for at få oplysninger om menuen Indstillinger. 3 nye opkald Jens Schmidt 23. maj 17:22 2 opkald Hvis du ønsker at hente hovedmenuen frem uden at få vist oplysninger om nye opkald, skal du blot dreje på hjulet. Visning af nye, ubesvarede opkald Når håndsættet er i stand-by, informerer displayet dig om eventuelle ubesvarede opkald. Menuen forsvinder, når du har set opkaldene, og opkaldsinformationerne flyttes til Opkaldslisten. Du kan slå visning af nye opkald fra via menuen Indstillinger. Teksten 3 nye opkald vises i displayet Tryk på tasten for at få vist opkaldsnummer, tidspunkt og dato for det seneste opkald. Hvis navnet er gemt i Telefonbogen, vises navnet i stedet for nummeret Drej på hjulet for at få vist andre opkald C Når du har set de nye opkald, skal du trykke på C for at forlade menuen

9 9 Vigtige informationer i displayet Når telefonen er i stand-by, oplyser menuen Information dig om forhold, som hæmmer eller på anden måde påvirker den optimale brug af telefonen. Menuen Information vises i displayet, når håndsættet er i stand-by, og lige så længe, som forholdet er gældende. Teksten Information vises i displayet Tryk på tasten for at få adgang til at se informationen Information Ingen kontakt til basen s Ur t ikke stillet Drej på hjulet for at se informationen Ingen klartone Vælg år s 2003 t Tryk på tasten for at kunne justere de relevante indstillinger Oplad batteriet Drej på hjulet for at justere indstillingerne og tryk på for at gemme dem Ur ikke stillet Hvis du ønsker at hente hovedmenuen frem uden at få vist informationen, skal du blot dreje på hjulet.

10 10 Daglig brug Sådan ringer du op og besvarer opkald Dan Jensen Taletid: 0:43 Tryk på tasten for at ringe op og afslutte en samtale. Under samtalen vises samtaletiden samt nummer eller navn på den person, du har ringet op. Hvis du ikke ønsker at besvare et opkald, kan du afbryde ringesignalet. Der vises en sort linie nederst i displayet under samtaler. En grå linie angiver en samtale fra en telefon på den samme linie, og en blinkende sort linie angiver et indkommende opkald. Ring op og afslut opkald 0 9 Indtast telefonnummer Hvis du vil ændre nummeret, kan du bruge hjulet C til at flytte markøren til det pågældende tal og trykke på C for at slette det. Eller For at få en klartone, før du indtaster nummeret, skal du trykke på. Tryk på tasten for at ringe op. Samtaletiden vises, og hvis navnet er gemt i Telefonbogen, vises det også Du kan slå ringesignalet fra for alle indkommende opkald via menuen Lydløs?. Se side 8 for at få yderligere oplysninger. Besvar et opkald Tryk på tasten for at afslutte samtalen. Du kan også placere håndsættet i basen Tryk på tasten for at besvare opkaldet Tryk på tasten for at afslutte samtalen, eller placer håndsættet i basen Afbryd ringesignalet for et enkelt indkommende opkald C Tryk på tasten for at afbryde ringesignalet

11 11 Lydstyrke og mikrofon Under en samtale kan du regulere lydstyrken ved at dreje på hjulet. Du kan også slå mikrofonen fra, hvis du ikke ønsker at personen i håndsættet skal overhøre en samtale, du har med en person i rummet. Lydstyrke Skru op eller ned for lyden i håndsættet Drej på hjulet for at regulere lydstyrken i håndsættet Slå mikrofonen til eller fra Tryk på tasten for at åbne displayet. Hvis Mikrofon fra? mikrofonen er slået til, opfordres du via displayet til at slå den fra. Hvis den er slået fra, opfordres du til at slå den til Nye samtaler starter på den lydstyrke, du sidst benyttede dog ikke på de to højeste indstillinger indtil næste gang, du justerer lydstyrken. Hvis mikrofonen er slået fra, lyder der en hurtig bippen fra håndsættet. Tryk på tasten for at vælge den viste indstilling

12 12 >> Daglig brug Sådan gemmer du et telefonnummer efter en samtale Sådan gør du det lettere at finde et navn i Telefonbogen. Eksempel: Lise & Peter B&O Michael L_Jane Når du har afsluttet en samtale, bliver du opfordret til at gemme nummeret i Telefonbogen, hvis det ikke allerede står der, og Telefonbogen ikke er fuld. Du kan også indtaste et navn sammen med nummeret. Du kan gemme op til 200 navne eller numre, men det maksimale antal afhænger af længden på de indtastede navne og numre. Når du indtaster navne på et par, så sæt deres fornavne i alfabetisk orden. Når du indtaster navne på dine kolleger, så sæt firmanavnet først. Når du indtaster navne på dine børns legekammerater, så indtast begyndelsesbogstavet på barnets navn først. Vælg A a for at skifte mellem store og små bogstaver, når du indtaster et navn. a for at få adgang til specialtegn. Vælg A a for at gå ud af listen over specialtegn. Se kapitlet Brug af Telefonbogen på side for at få yderligere oplysninger om brug af den indbyggede Telefonbog. Efter en samtale Opret navn? Indtast navn: Aa ABCDEFGHIJK Du opfordres via displayet til at gemme nummeret og indtaste et navn. Hvis du ikke ønsker at gemme nummeret, kan du trykke på C eller placere håndsættet i basen. Eller Tryk på tasten for at gemme nummeret. Du kan nu indtaste et navn Vælg bogstaver til navnet ved at dreje på hjulet Tryk på tasten for at gemme det valgte bogstav Afslut indtastningen af navnet Drej på hjulet for at flytte markøren til gemmesymbolet, og tryk på for at gemme navn og nummer

13 13 Sådan søger du i Telefonbogen og ringer op Du kan søge direkte efter et navn eller nummer i hele listen over navne i Telefonbogen. Hvis der er gemt mange navne og numre i Telefonbogen, kan du finde et navn og nummer ved at søge efter navne, der begynder med et bestemt bogstav. Søg i hele Telefonbogen Drej på hjulet for at søge i hele Telefonbogen, når telefonen er i stand-by Dan Jensen Jens Schmidt Karen Jørgensen Dan Jensen Taletid: 0:09 Tryk på tasten for at ringe op Søg på begyndelsesbogstav Tryk på for at hente hovedmenuen frem, når telefonen er i stand-by Tryk på for at hente Telefonbogen frem Drej på hjulet for at vælge det første bogstav. Der vises kun bogstaver, hvortil der er knyttet navne og numre Vælg søgebogstav: BDJKLMRS Dan Jensen Jens Schmidt Karen Jørgensen Tryk på for at søge i de navne, der begynder med det valgte bogstav Drej på hjulet for at søge i navnene, og tryk på for at ringe op Få vist det nummer, der er gemt sammen med et navn Tryk på tasten, når du har valgt et navn i Telefonbogen Drej på hjulet for at vælge Se detaljer?, og tryk på Dan Jensen Jens Schmidt Karen Jørgensen Dan Jensen Se detaljer? Dan Jensen

14 14 >> Daglig brug Opkaldsinformation udgående opkald og afsluttede, indkommende opkald Dan Jensen 23. maj 17:22 Taletid: 32:19 angiver et indkommende opkald, og angiver et udgående opkald. Hvis du har modtaget ubesvarede opkald, vises antallet af opkald modtaget fra et bestemt nummer i stedet for taletid. Opkaldslisten gemmer de sidste 24 telefonnumre, du har ringet op til eller modtaget opkald fra. Du kan også få vist tidspunkt, dato og samtaletid for hvert enkelt opkald. Hvis du har indtastet et navn i Telefonbogen, vises dette i stedet for nummeret. Opkaldslisten vises i kronologisk rækkefølge, startende med det seneste opkald. Udgående og indkommende opkald til og fra det samme nummer vises kun en gang på listen. Opkald fra Opkaldslisten Tryk på tasten for at hente Opkaldslisten frem Drej på hjulet for at vælge et navn eller nummer Du kan gemme telefonnumre fra Opkaldslisten direkte i Telefonbogen. Se side 20 for at få yderligere oplysninger. Du kan slette hele indholdet i Opkaldslisten via hovedmenuen. Se side 8 for at få yderligere oplysninger. Tryk på tasten for at ringe op Slet et nummer på listen Drej på hjulet for at vælge et navn eller nummer og tryk på Drej på hjulet for at vælge Slet?, og tryk på for at slette det valgte navn eller nummer Få vist detaljer om det enkelte opkald Tryk på, når du har valgt et navn eller nummer i Opkaldslisten Drej på hjulet for at vælge Se detaljer? og tryk på. Tidspunkt og samtaletid for det seneste opkald samt antal opkald vises

15 15 Opkaldsinformation nye, ubesvarede opkald Telefonnumre på ubesvarede opkald gemmes i menuen Nye opkald. Hvis nummeret findes i Telefonbogen, vises navnet i stedet. Identiske numre gemmes kun en gang i menuen, dvs. det seneste opkald. Menuen viser, hvem der ringede op, antal opkald og tidspunktet for opkaldet. Opkaldsinformationen flyttes til Opkaldslisten, når du har set opkaldet. Hvis du ikke ønsker, at nye, ubesvarede opkald skal flyttes til Opkaldslisten, kan du slette dem fra menuen Nye opkald. Displayet informerer dig om, at du har nye, ubesvarede opkald 2 nye opkald Tryk på for at hente menuen frem Drej på hjulet for at vælge et navn eller nummer. Opkaldsinformationen vises i displayet Ring op fra menuen Nye opkald Drej på hjulet for at vælge et navn eller nummer Tryk på tasten for at ringe op Slet et nyt opkald fra menuen Nye opkald Drej på hjulet for at vælge et navn eller nummer Tryk på tasten for at få vist mulighederne Drej på hjulet for at vælge Slet?, og tryk på for at slette det valgte navn eller nummer Du kan gemme telefonnumre fra menuen Nye opkald direkte i Telefonbogen. Følg samme procedure i menuen Nye opkald, som du ville følge i Opkaldslisten. Se side 20 for at få yderligere oplysninger. Tjenesten Vis Nummer kræver, at du abonnerer på den hos dit teleselskab. Hvis Vis Nummer ikke er muligt, udsender teleselskabet følgende informationer: Anonymt opkald opkald fra hemmelige eller tilbageholdte numre. Internationalt opkald internationale opkald. Vis Nummer ikke muligt oplysninger om Vis Nummer overføres ikke eller er ikke tilgængelige af tekniske årsager. Hvis du ikke ønsker at blive informeret om nye opkald, kan du slå visning af nye opkald fra via menuen Indstillinger. Se side 22 for at få yderligere oplysninger.

16 16 >> Daglig brug Sådan låser du håndsættets tastatur Bemærk, at det er muligt at bruge et låst håndsæt umiddelbart efter, at et indgående opkald er afsluttet. Det kan være nyttigt, hvis du f.eks. ønsker at gemme navn og nummer i Telefonbogen på den person, der har ringet op. Hvis du ikke bruger håndsættets taster eller hjulet i et par sekunder, låser håndsættets tastatur automatisk. Du kan låse tastaturet og derved undgå at trykke på tastaturet ved en fejl, f.eks. når håndsættet ligger i en lomme. Hvis du låser tastaturet, kan du stadig besvare opkald, men du skal låse tastaturet op for selv at ringe op. Lås håndsættets tastatur Tryk på for at hente hovedmenuen frem, når telefonen er i stand-by Drej på hjulet, indtil Tastaturlås? vises, og tryk på. Tastaturet er nu låst Lås tastaturet op Tryk på, når telefonen er i stand-by Drej på hjulet for at vælge 'Lås tastatur op - Ja?, og tryk på

17 Brug af Telefonbogen 17 Sådan indtaster du et nyt navn og nummer i Telefonbogen Du kan til enhver tid gemme et navn og nummer i Telefonbogen. Et nummer kan bestå af op til 30 cifre, mens et navn kan bestå af op til 16 karakterer. Du kan gemme op til 200 navne og numre, men det maksimale antal afhænger af længden på disse. Indtast et nummer 0 9 Indtast telefonnummeret Vælg A a for at skifte mellem store og små bogstaver, når du indtaster et navn. a for at få adgang til specialtegn. Vælg A a for at gå ud af listen over specialtegn s Ring op? t Tryk på tasten for at få adgang til at indtaste et navn s Opret navn? t Drej på hjulet for at vælge Opret navn?, og tryk på. Du kan nu indtaste et navn som beskrevet nedenfor Indtast et navn Aa ABCDEFGHIJK Vælg bogstaver ved at dreje på hjulet Tryk på tasten for at gemme det valgte bogstav Afslut indtastningen af navnet Drej på hjulet for at flytte markøren til gemmesymbolet, og tryk på for at gemme navn og nummer

18 18 >> Brug af Telefonbogen Sådan ændrer du et navn og nummer i Telefonbogen Dan Jensen Jens Schmidt Karen Jørgensen Dan Jensen Se detaljer? Du kan til enhver tid ændre numre og navne i Telefonbogen. Når du ønsker at ændre et nummer, skal du placere markøren efter tallet, slette det, og derefter indtaste et nyt tal. Når du ændrer et navn, skal du slette bogstaverne bagfra, før du erstatter dem med nye bogstaver. Drej på hjulet for at søge i hele Telefonbogen, når telefonen er i stand-by Dan Jensen Tryk på tasten for at vælge det navn eller nummer, der skal ændres Tryk på tasten C for at slette det tal eller bogstav, der står til venstre for markøren. Vælg A a for at skifte mellem store og små bogstaver, når du indtaster et navn. a for at få adgang til specialtegn. Vælg A a for at gå ud af listen over specialtegn. Drej på hjulet for at vælge Ændre?, og tryk på Foretag ændringer i et telefonnummer og navn Drej på hjulet for at vælge et tal i nummeret s C 0 9 Nummer? t Tryk på tasten for at slette et tal Indtast nye tal i nummeret Tryk på tasten for at få adgang til at gemme nummeret Tryk på tasten for at bekræfte. Nu kan du ændre navnet Vælg bogstaver ved at dreje på hjulet Tryk på tasten for at gemme det valgte bogstav, eller C tryk på tasten for at slette bogstaver Gem det ændrede navn Drej på hjulet for at flytte markøren til gemmesymbolet og tryk på

19 19 Sådan sletter du et navn og nummer i Telefonbogen Du kan til enhver tid slette navne og numre, som er gemt i Telefonbogen. Derved kan du holde Telefonbogen ajourført og reducere den tid, du bruger på at søge efter et nummer. Drej på hjulet for at søge i hele Telefonbogen, når telefonen er i stand-by Dan Jensen Jens Schmidt Karen Jørgensen Dan Jensen Tryk på tasten for at vælge det navn eller nummer, der skal slettes Drej på hjulet for at vælge Slet?, og tryk på Slet? Dan Jensen slettet

20 20 >> Brug af Telefonbogen Sådan gemmer du numre fra Opkaldslisten Opret navn? Telefonnumre fra Opkaldslisten kan gemmes og navngives i Telefonbogen. Tryk på tasten for at hente Opkaldslisten frem. Det seneste nummer i listen vises i displayet Drej på hjulet for at vælge det ønskede nummer, og tryk på Indtast navn: A a ABCDEFGHIJK... Numre, der optræder på Opkaldslisten som navne, er allerede gemt i Telefonbogen. Vælg A a for at skifte mellem store og små bogstaver, når du indtaster et navn. a for at få adgang til specialtegn. Vælg A a for at gå ud af listen over specialtegn. Drej på hjulet for at vælge Opret navn?, og tryk på for at gemme det i Telefonbogen Vælg bogstaver ved at dreje på hjulet Tryk på tasten for at gemme det valgte bogstav Afslut indtastningen af navnet Drej på hjulet for at flytte markøren til gemmesymbolet, og tryk på for at gemme navn og nummer

21 21 Sådan ringer du op til og gemmer et lokalnummer i Telefonbogen Hvis du vil ringe op til et telefonnummer, hvortil der er knyttet et lokalnummer, skal du indsætte en pause før lokalnummeret. Gem hovednummer, pause og lokalnummer i Telefonbogen, og navngiv det. Derefter kan du hente nummeret frem fra Telefonbogen. Ring direkte op til et lokalnummer 0 9 Indtast hovednummeret Tryk på tasten for at ringe op, og vent på at få forbindelse Indsæt pause? Indtast lokalnummeret Tryk på tasten for at afslutte samtalen Gem et lokalnummer i Telefonbogen 0 9 Indtast hovednummeret, og tryk på Drej på hjulet for at vælge Indsæt pause?, og tryk på 0 9 Indtast lokalnummeret, og tryk på for at gemme nummeret i Telefonbogen. Du kan herefter indtaste et navn, som beskrevet på side 17 Ring op til et lokalnummer fra Telefonbogen Drej på hjulet for at søge i Telefonbogen Fortsæt? Tryk på tasten for at ringe op til hovednummeret Tryk på tasten for at ringe op til lokalnummeret

22 22 Foretrukne grundindstillinger Menuen Indstillinger Menuen Indstillinger indeholder flere muligheder for at slå funktioner til eller fra eller justere dem. Indstillingerne og de funktioner, de påvirker, beskrives nedenfor. Vælg indstillinger i menuen Tryk på for at hente hovedmenuen frem, når telefonen er i stand-by Drej på hjulet, indtil Indstillinger vises, og tryk på Drej på hjulet, indtil den ønskede menu vises, f.eks. Ur og dato, og tryk på for at få adgang til menuen Drej på hjulet for at vælge en indstilling, og tryk på for at gemme den Valgmuligheder i menuen Indstillinger Ringer niveau Der er fire muligheder for ringesignalets lydstyrke. Hvis du vil høre et eksempel, skal du dreje hjulet hen på en af mulighederne og vente. Ringer melodi Ringesignalet kan indstilles til otte forskellige melodier. Hvis du vil høre et eksempel, skal du dreje hjulet hen på en af mulighederne og vente. Ur og dato Indstil ur, dato og år. Håndsætnavn Giv håndsættet et navn på op til 16 karakterer. Vis nyheder Indstil blinket af håndsættets indikatorlampe og visning af nye, ubesvarede opkald. Mulighederne er Til og Fra. Sprog Vælg det sprog, displayteksterne skal vises på.

23 Tekniske data 23 Rækkevidde Telefonen har en indendørs rækkevidde på op til 50 meter, og en udendørs rækkevidde på op til 300 meter. Rækkevidden afhænger dog i begge tilfælde af forholdene System DECT Strømforsyning, base 230V AC Strømforsyning, håndsæt NiMH-batterier, 700 mah Udgangseffekt (EIRP) 250 mw / 10 mw

24 24 Om BeoCom 4 BeoCom 4 er beregnet til brug i offentlige analoge netværk. Telefonen understøtter Vis Nummer, hvis en sådan automatisk tjeneste tilbydes af dit teleselskab. Ikke alle supplerende tjenester, der tilbydes af de forskellige tjenesteudbydere, er tilgængelige i alle lande. Du kan kun forvente, at din telefon fungerer i det land, den blev fremstillet til, da transmissionssystemer, lovkrav og automatiske tjenester kan variere fra land til land. På emballagen er angivet, hvilket land din BeoCom 4 er fremstillet til. De nationale landekoder er angivet ovenfor den nederste stregkode på etiketten. Hvis du er i tvivl om, hvordan du bruger din BeoCom 4, kan du kontakte din forhandler for at få yderligere oplysninger. Struer, OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Bang & Olufsen erklærer hermed, at BeoCom 4 er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EC og følgende harmoniserede standarder: EN (1998) EN 60950(1992)+A1(1993)+A2(1993)+A3(1993)+A4(1997)+A11(1997) ETS (1997) TBR 6 Kategori: Trådløs telefon Model: BeoCom 4 Producent: Bang & Olufsen Telecom a/s Kjeldsmarkvej 1 DK 7600 Struer Underskrift producent: Michael Andreasen Project Manager, Telecom approvals

25 Garantibetingelser 25 Ethvert Bang & Olufsen produkt, der købes hos en autoriseret Bang & Olufsen forhandler, er omfattet af en garanti mod fejl og mangler i udførelse og materialer. Garantigiveren er den autoriserede Bang & Olufsen forhandler eller efterfølgende den nationale Bang & Olufsen repræsentant. Garantiperioden er 24 måneder. Da Bang & Olufsens teleprodukter kun fungerer i det land, de blev fremstillet til, gælder garantien kun i det pågældende land. Det skyldes variationerne i de forskellige landes transmissionssystemer og lovkrav. Garantien dækker ikke skader som følge af uheld, heriblandt skader forårsaget af lyn, brand, vand, transport, forkert brug eller forsømmelighed. Bang & Olufsen kan ikke gøres ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab. Garantien dækker ikke udskiftning af eksempelvis batterier. Der er 24 måneders reklamationsret på reparerede og udskiftede dele. Garantien ophører, hvis serienummeret er fjernet, eller hvis produktet repareres eller ændres af andre end en person autoriseret af Bang & Olufsen. Hvis garantien skal gælde, kræves normalt et dokument med følgende angivelser: Produktnavn og typenummer Serienummer Købs- eller leveringsdato Garantiperiode Stempel og underskrift fra en autoriseret Bang & Olufsen forhandler

26 26 Indeks Batteri Oplade håndsætbatteriet, 5 Bælteclips Bruge bælteclipsen, 6 Display og menuer Håndsætdisplayet, 8 Menuen Indstillinger, 22 Menuen Information, 9 Navigere i menusystemet, 8 Permanente menumuligheder, 8 Vise nye, ubesvarede opkald, 8, 15 Indikatorlampe Tilbagemelding fra telefonen indikatorlampen, 6 Indstillinger Menuen Håndsætnavn, 22 Menuen Indstillinger, 22 Menuen Ringer melodi, 22 Menuen Ringer niveau, 22 Menuen Sprog, 22 Menuen Tastaturlås, 16 Menuen Ur og dato, 22 Menuen Ur og dato (førstegangsbrug), 5 Menuen Vis nyheder, 22 Opkald Afbryde ringesignalet for et enkelt indkommende opkald, 10 Få vist opkaldsdetaljer i Opkaldslisten, 14 Gemme et telefonnummer efter samtale, 12 Ringe op fra Opkaldslisten, 14 Ringe op fra menuen Nye opkald, 15 Ringe op og besvare opkald, 10 Ringe op til og gemme lokalnumre i Telefonbogen, 21 Søge i Telefonbogen og ringe op, 13 Vise nye, ubesvarede opkald, 8, 15 Førstegangsopsætning Indstille uret, 5 Oplade håndsætbatteriet, 5 Hovedsæt Tilslutte et hovedsæt, 4 Håndsæt Afbryde ringesignalet for et enkelt indkommende opkald, 10 Slå ringesignalet fra, 8 Håndsættets display, 8 Håndsættets tastefunktioner, 7 Lydstyrke og mikrofon, 11 Låse håndsættets tastatur, 16 Navngive håndsæt, 22 Tilbagemelding fra telefonen indikatorlampen, 6 Tænde eller slukke, 7 Kontakt Kontakt Bang & Olufsen, 30 Lydstyrke Lydstyrke og mikrofon, 11 Mikrofon Lydstyrke og mikrofon, 11 Opkaldsliste Få vist opkaldsdetaljer i Opkaldslisten, 14 Gemme numre fra Opkaldslisten i Telefonbogen, 20 Ringe op fra Opkaldslisten, 14 Slette et navn eller nummer fra Opkaldslisten, 14 Opladning Oplade håndsætbatteriet, 5 Placering Krav til omgivelserne, 4

27 27 Ringesignal Afbryde ringesignalet for et enkelt indkommende opkald, 10 Slå ringesignalet fra, 8 Menuen Ringer melodi, 22 Menuen Ringer niveau, 22 Slette Hele Opkaldslisten, 8 Navn og nummer fra Opkaldslisten, 14 Navn og nummer fra menuen Nye opkald, 15 Navn eller nummer i Telefonbogen, 19 Tastatur Håndsættets tastefunktioner, 7 Låse håndsættets tastatur, 16 Tekniske data Specifikationer, 23 Telefonbog Gemme et telefonnummer efter samtale, 12 Gemme numre fra Opkaldslisten, 20 Indtaste et nyt navn og nummer, 17 Ringe op til og gemme lokalnumre, 21 Slette et navn og nummer, 19 Søge i Telefonbogen og ringe op, 13 Ændre et navn eller nummer, 18 Telefonnummer med lokalnummer Ringe op til og gemme lokalnumre i Telefonbogen, 21 Tilbehør Bælteclips, 6 Hovedsæt, 4 Tilslutning Tilslutte basen, 4 Tilslutte og bruge et hovedsæt, 4 Vis Nummer Få vist detaljer for opkald i opkaldslisten, 14 Få vist opkaldsinformation om nye, ubesvarede opkald menuen Nye opkald, 15 Ændre Ændre et navn og nummer i Telefonbogen, 18 Vedligeholdelse Rengøre telefonen, 4

28 28

29 29

30 30 Til orientering Dine behov som bruger får størst mulig opmærksomhed, når et Bang & Olufsen produkt designes og udvikles, og vi bestræber os på at gøre det let og behageligt at betjene vores produkter. Vi håber derfor, at du vil tage dig tid til at fortælle os om dine oplevelser med dit Bang & Olufsen produkt. Alle de positive eller negative ting, du anser for vigtige, vil kunne hjælpe os i vores bestræbelser på at forbedre vores produkter yderligere. På forhånd tak! Skriv til: Bang & Olufsen a/s Kundeservice Peter Bangs Vej Struer eller send en fax til: Bang & Olufsen Kundeservice (fax) eller send en til: Besøg vores website på Tekniske specifikationer, funktioner og brug deraf kan ændres uden varsel Printed in Denmark by Bogtrykkergården a-s, Struer

31

32

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Vejledningen indeholder instruktioner i, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine PSTN, BeoLine ISDN eller BeoCom 6000. Den

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang BeoCom 2 Kom hurtigt i gang Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks.

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning BeoCom 2 Getting started BeoCom 2 Guide Før du starter Sådan kommer du i gang Vejledning Sådan kommer du i gang indeholder instruktioner om, hvordan BeoCom 2 sættes op sammen med en

Læs mere

BeoCom Vejledning

BeoCom Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 6000 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks.

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Denne Vejledning indeholder instruktioner om, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine ISDN, BeoLine PSTN eller BeoCom 6000.

Læs mere

BeoCom 5. Vejledning

BeoCom 5. Vejledning BeoCom 5 Vejledning Før du starter 3 Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af håndsættet med en BeoLine 2 base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, som f.eks. en BeoLine

Læs mere

Kundesupport Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom a/s. Kundesupport 96 84 44 01. besøg vores hjemmeside på www.bang-olufsen.

Kundesupport Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom a/s. Kundesupport 96 84 44 01. besøg vores hjemmeside på www.bang-olufsen. Kære bruger! Vi håber, du får glæde af din nye BeoCom 2100 fra Bang & Olufsen og anbefaler at du læser vejledningen før du tager telefonen i brug. BeoCom 2100 er en fleksibel telefon med Direkte-taster

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 6000

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 6000 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

BeoCom Vejledning

BeoCom Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Denne Vejledning indeholder instruktioner om, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine ISDN, BeoLine PSTN eller BeoCom 6000.

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465405

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465405 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BeoCom 3. Vejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoCom 3. Vejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoCom 3 Vejledning BeoCom 3 Med BeoCom 3 kan du holde styr på dine samtaler via telefonens display. Displayet leder dig igennem brugen af telefonen, når du skal ringe op, besvare opkald og indstille

Læs mere

BeoCom 3. Vejledning

BeoCom 3. Vejledning BeoCom 3 Vejledning BeoCom 3 Med BeoCom 3 kan du holde styr på dine samtaler via telefonens display. Displayet leder dig igennem brugen af telefonen, når du skal ringe op, besvare opkald og indstille

Læs mere

Kære bruger! Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom a/s Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer

Kære bruger! Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom a/s Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer BeoTalk 1200 2 Kære bruger! Vi håber, du får glæde af din nye Beo- Talk 1200 fra Bang & Olufsen og anbefaler, at du læser vejledningen, før du tager telefonsvareren i brug. Vi vil meget gerne høre om dine

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Kære bruger! På forhånd tak! Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom A/S. Kundeservice 96 84 44 01

Kære bruger! På forhånd tak! Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom A/S. Kundeservice 96 84 44 01 BeoTalk 1100 2 Kære bruger! Vi håber, De får glæde af Deres nye BeoTalk 1100 fra Bang & Olufsen. BeoTalk 1100 er en kombineret telefonsvarer og Vis Nummer modtager, hvor design, komfort og funktionalitet

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide.

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide. KIRK 5020 Håndsæt Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt Skærm Volume kontrol Venstre Softkey Viderestilling Højre Softkey Løft af/ læg på Navigeringstast

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Butterfly Brugervejledning D3030B

Butterfly Brugervejledning D3030B Butterfly Brugervejledning D3030B Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com Indholdsfortegnelse

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3. Front-page to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3. Front-page to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3 Front-page to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

DELTA S1. Brugervejledning

DELTA S1. Brugervejledning DELTA S1 Brugervejledning DELTA S1 BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af ur 7 2

Læs mere

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE TG8200NE_QG_(da-da).fm Page 1 Friday, September 7, 2007 10:57 AM Kort vejledning Regelmæssig vedligeholdelse L Brug en tør blød klud til at rengøre produktet. Produktets overflade kan blive ridset, hvis

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. M550 M555. Lynvejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  M550 M555. Lynvejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome M550 M555 Lynvejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde, hvorpå

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

BeoLab 4. Vejledning

BeoLab 4. Vejledning BeoLab 4 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du slutte hele systemet til lysnettet. Indikatorlamperne lyser rødt som tegn på, at højttalerne

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D6050. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D6050. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D6050 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

Introduktion af BeoTalk 1200

Introduktion af BeoTalk 1200 BeoTalk 1200 Introduktion af BeoTalk 1200 BeoTalk 1200 værner om privatlivets fred og giver dig frihed Bestem selv, hvem du vil tale med, og hvornår! Se i displayet eller hør, hvem der ringer. Hør eller

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Betjeningsvejledning Kirk Lotus TDQ

Betjeningsvejledning Kirk Lotus TDQ Betjeningsvejledning Kirk Lotus TDQ Håndfri og medhør - display - 30 nummerhukommelser - genkald Bemærk, at denne vejledning kun gælder for modellen TDQ. Andre modeller, f. eks. T, TD og TDA har andre

Læs mere

Quick-guide til Konftel 300IP

Quick-guide til Konftel 300IP Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 300IP DANSK Beskrivelse Konftel 300IP er en konferencetelefon til IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip finder du en håndbog med en mere udførlig

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Quick-guide til Konftel 300M

Quick-guide til Konftel 300M Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 300M DANSK Beskrivelse Konftel 300M er en batteridrevet trådløs konferencetelefon til tilslutning til mobilnet (GSM/3G) eller computer (USB).

Læs mere

TM-02V Bordtelefon Bruger vejledning

TM-02V Bordtelefon Bruger vejledning TM-02V Bordtelefon Bruger vejledning 1. Oversigt 1) NEW, blinker ved ubesvaret kald 2) IN USE, lyser når telefonen er i brug 3) LCD, skærm 4) OUT/X, udgående kald, vælge melodi på musik på hold 5) DEL,

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

De dele der skal bruges til at samle BeoLab 6000, leveres sammen med højttaleren: 1 Unbrakonøgle 3 skruer (pr. højttaler)

De dele der skal bruges til at samle BeoLab 6000, leveres sammen med højttaleren: 1 Unbrakonøgle 3 skruer (pr. højttaler) BeoLab 6000 Guide S Å D A N S A M L E S H Ø J T T A L E R E N 3 Søjle og fod Det er nemmest at samle foden og højttalersøjlen, hvis højttaleren lægges på et bord. For at beskytte bordet og søjlen mod

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

Quick-guide til Konftel 250

Quick-guide til Konftel 250 Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 250 DANSK BESKRIVELSE Konftel 250 er en konferencetelefon, der kan tilsluttes analogt telefonstik. På www.konftel.com/250 finder du en håndbog

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

Om 9608/9611 IP Telefon

Om 9608/9611 IP Telefon IP Office 9608/9611 Telefon betjeningsguide Meddelelse / ringe indikation Mistede opkald Linietast Funktionstast etiket Funktionstast Om 9608/9611 IP Telefon Telefonen understøtter 24 programmerbare linie

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

PRÆSENTATION. Base. Kontrollampe elnet/linie. Display. SOS tast Tast til genopringning (bis) Tast til nummerfortegnelse

PRÆSENTATION. Base. Kontrollampe elnet/linie. Display. SOS tast Tast til genopringning (bis) Tast til nummerfortegnelse PRÆSENTATION Base Kontrollampe elnet/linie Hørerør Display Tast til nummerfortegnelse Linietast Tastatur til indtastning af nummer SOS tast Tast til genopringning (bis) Tast interkommunikation/ venteposition

Læs mere

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér.

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér. Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer SE140 SE145 Velkommen Kort betjeningsvejledning 1 2 3 Forbind Installér Brug Hvad finder du i æsken? SE140/SE145 håndsæt SE140 eller

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Til det norske marked: Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning af

Til det norske marked: Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning af BEOLAB 8000 Til det norske marked: Mekaniske og elektroniske komponenter i produktene slites ved bruk. Det må derfor påregnes reparasjoner og utskiftning af komponenter innenfor kjøpslovens reklamasjonstid,

Læs mere

Comfort Focus Brugsanvisning. Comfort Focus. Comfort Digisystem Microphone DM10 & Receiver DE10. For øget koncentration og indlæring.

Comfort Focus Brugsanvisning. Comfort Focus. Comfort Digisystem Microphone DM10 & Receiver DE10. For øget koncentration og indlæring. Comfort Focus Brugsanvisning Comfort Focus Comfort Digisystem Microphone DM10 & Receiver DE10 For øget koncentration og indlæring Dansk Introduktion til Comfort Focus Tak fordi du valgte Comfort Focus.

Læs mere

BeoVision 8. Vejledning

BeoVision 8. Vejledning BeoVision 8 Vejledning Vejledningen og håndbogen Denne vejledning indeholder oplysninger om den daglige brug af dit Bang & Olufsen produkt. Håndbogen indeholder oplysninger om mere avanceret betjening,

Læs mere

Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) udgave

Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) udgave Brugervejledning til Wireless Boom Headset (HS-4W) 9311709 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-4W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Quick-guide til Konftel 300W

Quick-guide til Konftel 300W Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 300W DANSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferencetelefon til tilslutning til DECT-system, mobiltelefon eller computer.

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis.

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis. KANSO M100 indeholder mobiltelefon batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 750 mah) dock lader brugermanual Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning til det trådløse

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Quick-guide til Konftel 300M

Quick-guide til Konftel 300M DANSK Quick-guide til Konftel 300M Konftel 300M er en batteridrevet trådløs konferencetelefon til tilslutning til mobilnet (GSM/3G) eller computer (USB). På www.konftel.com/300m finder du en håndbog med

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald.

Indholdsfortegnelse. Flere funktioner 58 Kalender, vækkeur, stopur, timer, spil. Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Foretage og modtage det første opkald. Lær telefonen at kende 7 Tastfunktioner, hurtigtaster, indtastning af bogstaver. Personlige indstillinger 16 Valg af ringesignal,

Læs mere