BeoCom 3. Vejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BeoCom 3. Vejledning"

Transkript

1 BeoCom 3 Vejledning

2

3 BeoCom 3 Med BeoCom 3 kan du holde styr på dine samtaler via telefonens display. Displayet leder dig igennem brugen af telefonen, når du skal ringe op, besvare opkald og indstille telefonen. BeoCom 3 er en ISDN telefon. Med ISDN har du to telefonlinier ind i huset, og dermed kan du f.eks. tale i telefon samtidigt med, at du bruger internettet, eller du kan føre to samtaler på samme tid. Du kan have tilknyttet op til to telefonnumre til hver linie i din BeoCom 3, som desuden understøtter brugen af en lang række ISDN Services. BeoCom 3 er endvidere et godt værktøj til en hjemmevirksomhed. Den tilbyder let adgang til den indbyggede Telefonbog og samtale med enten hovedsæt eller håndfri samtale, så du har begge hænder frie til andre arbejdsopgaver mens du taler.

4 4 Indholdsfortegnelse Tilslut BeoCom 3 6 Placering og omgivelser telefonens tekniske data 6 Indstil telefonen hoved- eller biapparat? 6 Tilslut til ISDN telefonstik 7 Specielle forhold for BeoCom 3 7 Tilslut og brug af hovedsæt 7 Vedligehold og rengør telefonen 25 Vælg nummer og opsætning for linie 1 og linie 2 Kom i gang med at bruge BeoCom 3 8 Tastatur og display hvad betyder de enkelte taster? 10 Indikatorlamper hvorfor blinker indikatorlamperne? 10 Ekstra-tasten 32 Oversigt over menuer Daglig brug ring op og besvar opkald 11 Samtale ring op og besvar ring op, afslut og besvar opkald vælg mellem telefonlinie 1 og 2 11 Håndfrit opkald eller opkald med hovedsæt besvar og ring op uden at løfte røret 12 Ret i nummeret under indtastning 12 Reguler lydstyrken under samtale 12 Slå mikrofonen fra 13 Se prisen for samtalen 13 BeskedSvar 13 Notering når nummeret er optaget Indbygget Telefonbog 14 Gem navn og nummer i Telefonbogen efter samtale indtast et navn 14 Opret nyt navn og nummer i Telefonbogen 15 Søg på alle navne i Telefonbogen og ring op 15 Søg på begyndelsesbogstav i Telefonbogen 15 Se status for Telefonbogen 16 Ret navn eller nummer i Telefonbogen 16 Slet navn og nummer i Telefonbogen 16 Kopier navn og nummer i Telefonbogen Pause i et nummer 17 Ring op til telefonnummer med lokalnummer pause før lokalnummer indsættes automatisk 17 Gem et nummer med lokalnummer i Telefonbogen Vis Nummer brug og redigering 18 Brug af Vis Nummer se navn og nummer på dem der har ringet, ring op fra Vis Nummer listen 18 Slet navn og nummer i Vis Nummer listen slet hele listen Genkald brug og redigering 19 Brug af Genkaldslisten se navn og nummer på dem du har ringet til, ring op fra Genkaldslisten 19 Slet navn og nummer i Genkaldslisten slet hele listen 26 Slå Udvidet Genkald fra - telefonen gemmer opkald fra andre telefoner i Genkaldslisten

5 5 To samtaler på samme tid 20 Skift mellem to samtaler Parkering og Banke-På sæt en samtale i venteposition træk samtalen ind igen 21 Sammenkoble to eksterne opkald 21 Konference mellem tre samtalepartnere Flyt en samtale 22 Flyt en samtale flyt din samtale til en anden telefon 22 Hent en samtale fra en anden telefon 27 Identificer en samtale ved flytning når du flytter en samtale til en anden telefon, tildeles samtalen et nummer Viderestilling 23 Slå Viderestilling til eller fra vælg viderestillingstype og -nummer 31 Viderestil samtaler på kontoret Indstil ringesignalet 24 Indstil lydstyrke, melodi og forsinkelse vælg ringeforsinkelse hvor lang tid der skal gå, inden BeoCom 3 ringer 30 Et eksempel flere telefoner i hjemmet Udvidede indstillinger 27 Identificer en samtale ved flytning når du flytter en samtale til en anden telefon, tildeles samtalen et nummer 27 Indstil displaykontrasten 28 Indstil til brug under omstillingsanlæg 28 Samtaletransport 28 Aflæs versionsnummer i telefonens display 29 Nulstil indstillinger og slet Telefonbogen slet indholdet i Telefonbogen og sæt alle indstillinger til fabriksopsætning System med flere BeoCom 3 telefoner 30 Et eksempel flere telefoner i hjemmet 31 Viderestil samtaler på kontoret Oversigt over menuer 32 Oversigt over muligheder i telefonens menusystem ISDN Services og BeoCom 3 33 Hvilke ISDN Services understøtter BeoCom 3? Indstillinger for telefon eller telefonsystem 25 Vælg nummer og opsætning for linie 1 og linie 2 26 Indstil en fast lydstyrke vælg den lydstyrke som alle samtaler skal starte på 26 Slå Udvidet Genkald fra telefonen gemmer opkald fra andre telefoner i Genkaldslisten 26 Slå indikatorlampernes blink fra Hvad gør jeg hvis 34 Spørgsmål og svar Til din orientering 36 Til kunden 37 Garantibestemmelser

6 6 Tilslut BeoCom 3 Placér og tilslut telefonen til din ISDN forbindelse, som anvist og beskrevet i det følgende. Hvis du har flere ISDN telefoner, skal de tilpasses den funktion, de udfylder enten som hoved- eller biapparat. Du må kun have ét hovedapparat til hver ISDN forbindelse. De øvrige telefoner på samme forbindelse skal være biapparater. Placering Telefonen må ikke opstilles i fugtige, støvede eller forurenede omgivelser, og må ikke udsættes for direkte væskepåvirkning eller sollys. Omgivelser telefonens tekniske data omgivelsestemperatur: 0 45 C relativ luftfugtighed: 15% 95% Terminal Equipment Equivalence Factor: 4 Du kan placere røret i holderen, som det passer dig bedst. Røret kan drejes rundt i holderen. Hovedapparatet virker under strømsvigt, og kan dermed bruges Indstil til hoved- eller biapparat til nødopkald. Et biapparat fungerer ikke under strømsvigt. Telefonen er forudindstillet til at fungere som hovedapparat. Du behøver derfor kun foretage denne indstilling hvis Når du har tilsluttet BeoCom 3, telefonen skal fungere som biapparat. skal du tilknytte telefonnumre (MSN numre) for linie 1 og linie 2, og foretage linieopsætning. Dermed får du det fulde udbytte af telefonens muligheder og dine > Sæt omskifteren under bunden af telefonen til ON for hovedapparat, eller OFF for biapparat. Brug en spids genstand, f.eks. en lille skruetrækker. > Monter dækslet. OFF ON OFF ON ISDN Services, se side 25. Bemærk at ved strømsvigt fungerer kun Du skal ikke selv indstille uret i hovedapparatet. Biapparaterne kan ikke bruges under strømsvigt. telefonen. Klokkeslæt og dato indstilles automatisk, første gang du har foretaget et udgående opkald og fået forbindelse. Tilslut til ISDN forbindelsen BeoCom 3 understøtter brug med For at komme i gang med at bruge telefonen skal den tilsluttes ISDN forbindelsen. hovedsæt og du kan til enhver tid skifte mellem at bruge røret, hovedsættet eller håndfri samtale. > Tilslut telefonstikket til ISDN forbindelsen (NT boksen). > Tilslut NT boksen til stikkontakten, for at Hovedsæt kan købes som tilbehør. sikre optimal funktion af telefonen. Se side 25 for linieopsætning og valg af eget telefonnummer for linie 1 og linie 2. ISDN (NT boksen)

7 7 Specielle forhold for BeoCom 3 BeoCom 3 er beregnet til brug på det offentlige Tilslut og brug af hovedsæt ISDN net. Telefonen understøtter en lang række Hovedsæt kan købes som tilbehør. ISDN Services, hvoraf nogle kræver specielt Tilslut hovedsættet til stikket på siden af abonnement hos telefonselskabet. BeoCom 3. C Vis Nr Tlf bog Telefonen kan kun forventes at fungere i det land, den er produceret til, da lovpligtige Ring op med hovedsæt tilsluttet 0 9 Indtast telefonnummeret Genkald godkendelseskrav og ISDN Services kan variere Menu fra land til land. Det fremgår af emballagen, Tast for at ringe op hvilket land din BeoCom 3 er produceret til. De nationale kendingsbogstaver findes over Tast for at afslutte samtalen nederste stregkode på mærkaten. Hvis du er i tvivl om anvendelsen af BeoCom 3, kan du Kontakt din forhandler for nærmere kontakte din forhandler for yderligere oplysninger om hovedsæt. information. Bang & Olufsen erklærer hermed, at BeoCom 3 er i overensstemmelse med grundlæggende Vedligehold og rengør telefonen krav og andre relevante bestemmelser i direktiv BeoCom 3 rengøres med en blød klud, 1999/5/EF. hårdt opvredet i vand, der er tilsat få dråber rengøringsmiddel.

8 8 Kom i gang med at bruge BeoCom 3 Ud over at udfylde funktionen som en almindelig telefon, er BeoCom 3 fuld af muligheder. For at give dig et hurtigt overblik over betjeningen, præsenteres her de enkelte tasters betydning og funktion. Du får desuden information om det, der vises i displayet, og hvorfor indikatorlamperne under displayet blinker. 19. februar 09:20 Linie 1 Linie 2 Ekstra Flyt På side 32 kan du se en oversigt over telefonens menusystem Side 33 og det vedlagte tillæg 'BeoCom 3 og ISDN Services' viser en oversigt over de mange ISDN Services, telefonen understøtter. Ved at bruge begge B-kanaler kan BeoCom 3 udføre nogle Services C Genkald Vis Nr Tlf bog Menu udenom centralen, og giver derved mulighed for at udnytte disse Services uden abonnement hos telefonselskabet. Når begge B-kanaler bruges til at udføre Services, kan du ikke samtidig 0 9 Ciffertaster til indtastning af telefonnumre. ringe op fra en anden telefon eller være tilkoblet internettet. Bruges i telefonnumre, ved omstilling og ISDN Services. Kobler mikrofonen fra eller til, og indsætter pause i et telefonnummer. Kobler håndfri funktionen til eller fra. Kobler hovedsæt til eller fra.

9 9 Indikatorlamper Indikatorlamperne over Linie 1 og Linie 2 lyser, når en linie er i brug, og blinker når en samtale er i venteposition, eller for status. 19. februar 09:20 1 ubesvaret opkald 1 ny besked Displayet viser telefonens aktuelle status for den valgte linie, og vejleder dig i betjeningen. Linie 1 Linie 2 Vælg hvilken linie du vil bruge linie 1 eller 2. Linie 1 Linie 2 Ekstra Flyt Fanebladene i displayet indikerer hvilken linie, der er i brug, og om ekstrafunktioner er mulige. Ekstra Kalder ekstrafunktioner frem i displayet i visse situationer. Flyt Flytter den samtale, du er i gang med, til en anden telefon på samme ISDN forbindelse. Displayet viser de aktuelle 'nyheder' og status for den valgte linie: der er ubesvarede opkald der er nye beskeder under BeskedSvar du har valgt 'Viderestilling af alle opkald' du har noteret en samtale du har slået ringesignalet fra Drej hjulet for at søge i Telefonbogen, Genkald, Vis Nummer og telefonens menusystem. Under samtale, drej hjulet for at regulere lydstyrken. Tast for at acceptere og gemme indtastninger. Tast for at bekræfte valg i displayet. Tlf bog Giver adgang til Telefonbogen. Vis Nr Giver adgang til Vis Nummer listen. Genkald Giver adgang til Genkaldslisten. Menu Giver adgang til telefonens menusystem. C Sletter sidste indtastning. Hold C nede for at forlade menusystemet eller en funktion. Brug også C til at afvise opkald.

10 10 >> Kom i gang med at bruge BeoCom 3 Indikatorlamperne Ekstra-tasten Indikatorlamperne over tasterne Linie 1 og Linie 2 er telefonens nyheds- og statusindikatorer. Under samtale lyser indikatorlampen over den linie der er i brug, og blinker når en samtale er i venteposition. Når telefonen ikke er i brug, blinker indikatorlamperne når telefonen ringer der er ubesvarede Vis Nummer opkald der er nye beskeder under BeskedSvar telefonen viderestiller alle opkald en samtale er noteret ringesignalet er frakoblet I mange situationer får du adgang til ekstrafunktioner. Dette indikeres med et faneblad i displayet lige over Ekstra-tasten. Ekstrafunktioner findes blandt andet i Telefonbogen, i Vis Nummer og Genkald, og når du har to samtaler i gang på samme tid. Indtast navn ABCDEFGHIJKLM Ekstra Se hvorfor indikatorlamperne blinker Linie 1 Tast for at se status for linie 1 Linie 2 eller linie 2 Drej hjulet for at markere en af årsagerne Tast for mere information Du kan frakoble blink fra indikatorlamperne, se side 26 for nærmere instruktion. Linie 1 Linie 2 Ekstra Flyt Når du f.eks. er ved at indtaste et navn i Telefonbogen, giver Ekstra-tasten direkte adgang til at: > gemme i Telefonbogen. > ændre nummeret. > indsætte nationale bogstaver under indtastning af navn se side 14. > gem ikke.

11 Daglig brug ring op og besvar opkald 11 Du kan ringe op ved at løfte røret, anvende håndfri funktion eller hovedsæt. Ved håndfri samtale eller ved opkald med hovedsæt, kan du føre en samtale uden at løfte røret. Hvis du under samtale ønsker at kunne modtage et nyt opkald, skal Banke-På være slået til, se side 25. Under samtalen kan du hurtigt regulere lydstyrken med hjulet. Hvis du ikke ønsker, at din samtalepartner i telefonen skal overhøre en samtale, du har med en person i lokalet, kan du slå mikrofonen fra. ISDN Servicen Vis Pris viser samtaleprisen i stedet for samtaletiden umiddelbart efter samtalen er afsluttet. ISDN Servicen BeskedSvar er en telefonsvarer i nettet, der tager imod besked når du ikke selv kan besvare opkald. BeoCom 3 viser i displayet, når der er indtalt nye beskeder. Når et telefonnummer er optaget, kan du notere opkaldet. Når nummeret er ledigt igen, giver BeoCom 3 signal og spørger om du ønsker at ringe op igen. Denne Service er dog endnu ikke tilgængelig i Danmark. Samtale ring op og besvar Normalt står telefonen parat til opkald på linie 1. Hvis du ønsker at ringe fra linie 2, skal du derfor taste Linie 2. Telefonnummeret (Opkaldsnummeret) for den anvendte linie vil blive vist som Vis Nummer overfor den du ringer til. Ring op Linie 2 Vælg evt. linie 2 ved at taste Linie Indtast telefonnummeret Løft røret for at ringe op Placér røret i holderen igen for at afslutte samtalen Besvar et opkald Løft røret for at besvare opkaldet eller C Tast C og derefter for at afvise opkaldet Placér røret i holderen igen for at afslutte samtalen Under samtalen kan du skifte fra røret til håndfri funktion eller hovedsæt ved at holde eller nede, mens du placerer røret i holderen. Du kan afbryde forbindelsen ved et let tryk oven på holderen til røret. Du får nu en ny klartone med det samme, og kan straks foretage et nyt opkald. Hvis du afviser et opkald, vil den der ringer høre optagettoner. Håndfrit opkald, eller opkald med hovedsæt Ring op eller besvar opkald uden at løfte røret, så du kan have begge hænder frie, mens du taler. Ring op og besvar håndfrit 0 9 Indtast telefonnummeret Tast for at ringe op Tast for at afslutte samtalen Besvare opkald håndfrit Tast for at besvare opkaldet Tast for at afslutte samtalen Ring op og besvar med hovedsæt 0 9 Indtast telefonnummeret Tast for at ringe op Tast for at afslutte samtalen Besvare opkald med hovedsæt Tast for at besvare opkaldet Tast for at afslutte samtalen Løft røret hvis du ønsker at overflytte samtalen til røret, eller tryk for at skifte til håndfri samtale.

12 12 >> Daglig brug ring op og besvar opkald Ret i nummeret Regulere lydstyrken Slå mikrofonen fra eller til Hvis du indtaster telefonnummeret før du løfter røret, kan du redigere i nummeret inden du ringer op. Under en samtale kan du regulere lydstyrken i otte trin, hvor 1 er den laveste lydstyrke og 8 den højeste lydstyrke. Hvis du ikke ønsker, at din samtalepartner skal overhøre en samtale, du har med en person i lokalet, kan du slå mikrofonen fra Indtast nummer Lydstyrke 4 Lydstyrke Mikrofonen er slået fra Anders Andersen Samtaletid: 8:00 C 0 9 Drej hjulet for at flytte markøren til den ønskede position i nummeret Tast C for at slette cifferet eller Hold C nede i 2 sekunder for at slette hele nummeret Ret i nummeret eller indtast hele nummeret forfra Drej hjulet for at regulere lydstyrken Det indikeres i displayet om du skruer op eller ned. En ny samtale starter på den lydstyrke, du sidst benyttede. Hvis du ønsker at alle samtaler starter på samme lydstyrke, skal du indstille en fast lydstyrke, se side 25. Tast for at slå mikrofonen fra Tast for at slå mikrofonen til igen Så længe mikrofonen er slået fra, hører du et lydsignal i røret eller i højttaleren.

13 13 Se prisen for samtalen Med Vis Pris får du mulighed for at se prisen for hvert opkald du foretager. Prisen vises i displayet umiddelbart efter, du har afsluttet samtalen. BeskedSvar BeskedSvar er en telefonsvarer i telefonnettet. BeskedSvar tager imod besked når du ikke selv kan besvare opkaldet. BeoCom 3 viser når der er nye beskeder. Notering når nummeret er optaget Når et telefonnummer er optaget, bliver du via telefonens display spurgt, om du vil informeres, når nummeret er ledigt igen. Samtalen er afsluttet Jens Andersen Pris: 1,70 KR. Nye beskeder Antal : 2 Dato : 8. feb. Tid : 12:57 Aflyt beskeder? Nummeret er optaget Jens Andersen Ring igen når ledig? Se prisen efter en samtale... Placér røret i holderen for at afslutte samtalen Prisen for opkaldet vises i displayet Aflyt en besked Drej hjulet for at markere visning af nye beskeder Tast for at se informationer om den nye besked Notér et opkald Tast for at notere opkaldet Når nummeret bliver ledigt, ringer telefonen med et specielt ringesignal, og i displayet vises Abonnenten er ledig nu og Ledig, ring igen? Se prisen for et tidligere opkald Genkald Tast Genkald for at få adgang til Genkaldslisten Drej hjulet for at vælge navn og nummer Tast for at hente Genkaldsinformationen frem Den angivne pris svarer ikke nødvendigvis til afregningen fra telefonselskabet, f.eks. er eventuelle rabatordninger ikke indregnet. Når du anvender Vis Pris kan du ikke på et senere tidspunkt se samtaletiden for et opkald. Denne vises udelukkende i løbet af samtalen. Tast for at ringe op til BeskedSvar på Afvent nærmere instruktion fra talemaskine Normalt bliver nyhedsvisningen for hver BeskedSvar slettet automatisk fra telefonselskabet efter aflytning. Hvis dette ikke sker, kan du selv nulstille visningen i displayet. Nulstil visning... Drej hjulet for at markere visning af nye beskeder Tast Ekstra Tast Ekstra. I displayet vises Nulstil? Løft røret for at ringe op Hvis du fortryder en notering Drej hjulet for at markere visning af notering Tast Drej hjulet for at vælge nummer og tast Drej hjulet for at vælge Ja eller Nej Tast Notering er endnu ikke muligt i Danmark. Tast for at nulstille visningen i displayet BEMÆRK! Kontakt dit telefonselskab for udbud af og abonnement på Vis Pris, BeskedSvar og Notering.

14 14 Indbygget Telefonbog Den indbyggede Telefonbog bliver hurtigt dit personlige opslagsværk, når du skal ringe til familie eller venner. Søg blot på navnet og ring op. Telefonbogen kan indeholde cirka 250 navne og numre, der vises i displayet i alfabetisk rækkefølge. Gem et nummer efter samtale Efter en samtale bliver du opfordret til at gemme nummeret i Telefonbogen, hvis det ikke findes i forvejen. I stavelinien nederst i displayet kan du vælge mellem store og små bogstaver, tegn og cifre til indtastning af navnet. De tomme pladser i listen indikerer mellemrum, og er gemmesymbolet. Opret et nyt navn og nummer Når du indtaster navne, kan du indtaste det antal bogstaver der er plads til i displayet, dog maks. 25. Længden af numre kan maksimalt være 48 cifre. Der er én linie til navn og én linie til nummer. Antallet af pladser i Telefonbogen afhænger af længden på de navne og numre, du indtaster. Du kan nemt opbygge din Telefonbog ved at gemme relevante telefonnumre i Telefonbogen, Samtalen er afsluttet Indtast navn umiddelbart efter samtalen er afsluttet Gem i Telefonbogen? ABCDEFGHIJKLM... Der er forskellige måder at søge på. Søg enten gennem alle navne eller søg alfabetisk på begyndelsesbogstavet. Numre uden navne Efter afsluttet samtale Tast for at gemme nummeret og indtaste et navn Menu Tast Menu for at få adgang til hovedmenuen - tast for at vælge Telefonbogs-menuen findes under søgebogstav '?'. Drej hjulet for at vælge de Tast for at vælge enkelte bogstaver i navnet Opret i Telefonbogen Tast for at gemme det valgte bogstav Drej hjulet for at vælge bogstaver til navnet 'Skriv' navnet færdigt Drej hjulet indtil vises og tast for at gemme navn og nummer Hvis du under indtastning af navn har behov for national-specifikke bogstaver Ekstra Tast Ekstra for at få adgang til ekstrafunktioner Drej hjulet og tast for at vælge 'Nationale tegn' Drej hjulet og tast for at vælge det ønskede bogstav Tast for at gemme det valgte bogstav 'Skriv' navnet færdigt Drej hjulet indtil vises og tast for at gemme navnet 0 9 Indtast telefonnummeret Tast for at gemme navn og nummer Du kan også indtaste nummeret først og dernæst taste, så får du direkte adgang til at navngive nummeret og gemme det i Telefonbogen. BEMÆRK! Mens du er i Telefonbogen, kan du få direkte adgang til funktioner såsom indtast nummer, ændre navn og kopiere navn og nummer.

15 15 Søg på alle navne i Telefonbogen Søg på begyndelsesbogstav Se status for Telefonbogen Når telefonen ikke er i brug, kan du dreje på hjulet for at søge direkte på alle navnene i Telefonbogen. Hvis du er i gang med en samtale og ønsker at søge efter et navn i Telefonbogen, skal du taste Tlf bog først for at få adgang til Telefonbogen. Når du søger på begyndelsesbogstav i Telefonbogen, skal du vælge et bogstav og får dernæst adgang til de navne, der starter med det pågældende bogstav. Hvis du vil have adgang til hele Telefonbogen eller navne, der starter med et andet bogstav, så tast Tlf bog igen. Du kan hurtigt få overblik over hvor mange pladser, der er tilbage i Telefonbogen, ved at kalde status-menuen frem. Anders Jensen DSB Jens Andersen Tommy Pedersen Søgebogstav: B A Z ABDFGHJKM Telefonbog Telefonbogsstatus Brugte pladser 99 Ledige pladser 151 Når telefonen ikke er i brug Tlf bog Tast Tlf bog for at få adgang til Menu Tast Menu for at få adgang til Drej hjulet for at søge gennem Telefonbogen hovedmenuen tast for at hele Telefonbogen vælge Telefonbogs-menuen Drej hjulet for at vælge Tast evt. for at se begyndelsesbogstav Drej hjulet for at vælge nummeret på navnet 'Telefonbogsstatus Tast for at kunne søge Løft røret for at ringe op igennem navne med det valgte Tast for at kalde status frem begyndelsesbogstav Søg i Telefonbogen under samtale Tlf bog Tast Tlf bog for at få adgang til Drej hjulet for at søge igennem Telefonbogen navnene Tast for at kunne søge igennem alle navnene i Telefonbogen Drej hjulet for at søge igennem navnene Tast evt. for at se nummeret på navnet Tast evt. for at se nummeret på navnet Løft røret for at ringe op I listen nederst i displayet med bogstaver, tegn og cifre vises kun de relevante begyndelsesbogstaver de bogstaver, der er gemt navne under. Hvis du vil søge på numre uden navn, så vælg? i listen for at søge specifikt på dem.

16 16 >> Indbygget Telefonbog Ret et navn eller nummer Slet et navn og nummer Kopier et navn og nummer Du kan rette i et nummer og navn i Telefonbogen ved hjælp af Ændre navn og nr. i Telefonbogs-menuen. Brug Slet navn og nr. i Telefonbogsmenuen, for at slette en registrering i Telefonbogen. Du kan kopiere et nummer og navn i Telefonbogen, og derefter tilrette det, inden du gemmer det som en ny registrering, hvis der f.eks. er flere navne eller numre der ligner hinanden. Telefonbog Christian Hansen Ændre navn og nr.? Telefonbog Christian Hansen Slet navn og nr.? Telefonbog Christian Hansen Kopiere navn og nr.? Menu Tast Menu for at få adgang til Menu Tast Menu for at få adgang til Menu Tast Menu for at få adgang til hovedmenuen tast for at hovedmenuen tast for at hovedmenuen tast for at vælge Telefonbogs-menuen vælge Telefonbogs-menuen vælge Telefonbogs-menuen Drej hjulet og tast for at Drej hjulet og tast for at Drej hjulet og tast for at vælge Ændre navn og nr. vælge Slet navn og nr. vælge Kopiere navn og nr. Vælg begyndelsesbogstav for Vælg begyndelsesbogstav for Vælg begyndelsesbogstav for navn og nummer med hjulet navn og nummer med hjulet navn og nummer med hjulet og tast og tast og tast Vælg navn og nummer med Vælg navn og nummer med Vælg navn og nummer med hjulet og tast hjulet og tast hjulet og tast Tast for at ændre Tast for at slette Tast for at kopiere C Tast C for at slette cifre C Tast C for at slette bogstaver 0 9 indtast nye cifre brug hjulet og for at vælge nye bogstaver Ekstra Tast Ekstra for at rette i navnet brug hjulet og for at Drej hjulet indtil vises og vælge Ændre navn tast for at gemme det nye navn og nummer C Tast C for at slette bogstaver brug hjulet og for at vælge nye bogstaver Ret navnet færdigt Drej hjulet indtil vises og tast for at gemme navn og nummer BEMÆRK! Når du er inde i Telefonbogen, får du nemmest adgang til at rette, kopiere eller slette ved at taste Ekstra og her vælge den pågældende funktion.

17 Pause i et nummer 17 Hvis du skal ringe op til et telefonnummer med efterfølgende lokalnummer, er det nødvendigt med en pause før lokalnummeret. BeoCom 3 indsætter automatisk en pause efter hovednummeret, når forbindelsen er opnået. Både hovednummeret, pausen og lokalnummeret gemmes i Genkald. Hvis du ofte skal bruge nummeret og lokalnummeret, kan du gemme hele telefonnummeret og pausen i Telefonbogen, og så ringe op derfra. Ring op til et telefonnummer med lokalnummer Når du ringer op til et hovednummer med efterfølgende lokalnummer, skal du afvente forbindelse, inden du indtaster lokalnummeret. 19. februar 10: Samtaletid: 2:35 Ring direkte til lokalnummer 0 9 Indtast hovednummeret Løft røret for at ringe op Gem et telefonnummer med lokalnummer i Telefonbogen Gem hovednummeret, lokalnummeret og pausen i Telefonbogen og navngiv nummeret. Du kan nu ringe nummeret op fra Telefonbogen. Indtast navn ABCDEFGHIJKLM... Gem i Telefonbogen 0 9 Indtast hovednummeret Indtast pausen Afvent forbindelse 0 9 Indtast lokalnummeret 0 9 Indtast lokalnummeret Placér røret i holderen for at afslutte samtalen Ring op fra Genkaldslisten Genkald Tast Genkald Tast for at gemme nummeret og pausen i Telefonbogen tast igen Brug hjulet og til at indtaste et navn sammen med nummeret Brug hjulet og for at vælge nummeret Løft røret for at ringe op Afvent klartone eller besked fra talemaskine... Tast for at afsende lokalnummeret Drej hjulet indtil vises og tast for at gemme navn og nummer Ring op fra Telefonbogen Brug tasten Tlf bog, hjulet og til først at vælge søgebogstav og derefter til at vælge navnet Løft røret for at ringe op Afvent klartone eller besked fra talemaskine... Tast for at afsende lokalnummeret

18 18 Vis Nummer brug og redigering I Vis Nummer listen gemmes de seneste 24 telefonnumre, du har modtaget opkald fra. Det samme nummer gemmes kun én gang i listen, dvs. det seneste opkald. Når der er nye, ubesvarede opkald, indikeres det ved, at indikatorlampen for den pågældende linie blinker, og det vises i displayet hvor mange ubesvarede opkald, du har modtaget. Hvis du slår op i Vis Nummer listen, finder du information om hvilken linie opkaldet kom ind på, hvem det var, antal opkald fra nummeret, og opkaldstidspunktet for det seneste opkald. Brug af Vis Nummer Når du kalder Vis Nummer listen frem, vil det seneste opkald være det første i listen. Når du er inde i listen, får du adgang til ekstrafunktioner, bl.a. sletning af Vis Nummer opkald, mulighed for at gemme opkaldet i Telefonbogen, eller ændring af navn og nummer. Ring op fra Vis Nummer listen Vis Nr Tast Vis Nr for at få adgang til listen Drej hjulet for at vælge nummer eller navn Tast evt. for at kalde Vis Nummer informationen frem Løft røret for at ringe op Gem Vis Nummer i Telefonbogen Vis Nr Tast Vis Nr for at få adgang til listen Slet navn og nummer i Vis Nummer listen Når du er inde i Vis Nummer listen, får du fra ekstramenuen direkte adgang til at slette et enkelt nummer eller hele listen. Slet et enkelt Vis Nummer opkald Vis Nr Tast Vis Nr for at få adgang til listen Drej hjulet or at vælge nummer eller navn og tast Ekstra Tast Ekstra for at få adgang til ekstrafunktioner Drej hjulet for at vælge Slet nummeret? Tast for at slette det valgte Vis Nummer opkald Drej hjulet for at vælge nummeret Slet hele listen Vis Nr Tast Vis Nr Ekstra Tast Ekstra for at få adgang til Ekstra Tast Ekstra og drej hjulet for at ekstrafunktioner vælge Slet listen? og tast Drej hjulet for at vælge Gem i Telefonbogen og Drej hjulet for at vælge 'Ja tast Tast for at slette hele listen BEMÆRK! Hvis BeoCom 3 bliver frakoblet ISDN linien, slettes Vis Nummer listen. Hvis Vis Nummer informationen ikke er til stede, vises i displayet: Anonym ved opkald fra hemmeligt eller tilbageholdt nummer International ved internationalt opkald Ikke muligt ved opkald hvor Vis Nummer af tekniske årsager ikke er mulig. Kontakt dit telefonselskab for nærmere information om udbud af og abonnement på Vis Nummer.

19 Genkald brug og redigering 19 I Genkaldslisten gemmes de seneste 24 telefonnumre, du har ringet op til. Det samme nummer gemmes kun én gang i listen, dvs. den seneste gang, du ringede til nummeret. Hvis du slår op i Genkaldslisten, finder du information om hvilken linie, det sidste opkald blev foretaget fra, hvem du ringede til, samtaletiden og opkaldstidspunktet. Hvis du abonnerer på ISDN Servicen Vis Pris, vises samtaleprisen i stedet for samtaletiden. Brug af Genkald Når du kalder Genkaldslisten frem, vil dit seneste opkald være det første i listen. Når du er inde i listen, får du adgang til ekstrafunktioner, bl.a. sletning af Genkald, ændring af navn og nummer, og mulighed for at gemme opkaldet i Telefonbogen. Ring op fra Genkaldslisten Genkald Tast Genkald for at få adgang til listen Drej hjulet for at vælge navn og nummer Tast evt. for at kalde Genkaldsinformationen frem Slet navn og nummer i Genkaldslisten Når du er inde i Genkaldslisten, får du fra ekstramenuen direkte adgang til at slette et enkelt nummer eller hele listen. Slet et enkelt Genkaldsnummer Genkald Tast Genkald for at få adgang til listen Drej hjulet for at vælge navn og nummer og tast Ekstra Tast Ekstra for at få adgang til ekstrafunktioner Løft røret for at ringe op Gem Genkald i Telefonbogen Genkald Tast Genkald for at få adgang til listen Drej hjulet for at vælge Slet navn og nr.? Tast for at slette det valgte Genkaldsnummer Drej hjulet for at vælge nummeret Slet hele listen Genkald Tast Genkald Ekstra Tast Ekstra for at få adgang til Ekstra Tast Ekstra og drej hjulet for at ekstrafunktioner vælge Slet listen? og tast Drej hjulet for at vælge Gem i Telefonbogen og Drej hjulet for at vælge 'Ja' tast Tast for at slette hele listen BEMÆRK! Hvis BeoCom 3 bliver frakoblet ISDN linien, slettes Genkaldslisten. For information om at gemme opkald fra andre telefoner i Genkald, se side 26.

20 20 To samtaler på samme tid Hvis du får et nyt indkommende opkald, mens du taler i telefon, kan du sætte den første samtale i venteposition og besvare det nye opkald. BeoCom 3 kan håndtere to samtaler samtidigt en aktiv samtale og en samtale i venteposition. For at kunne modtage et nyt opkald under samtale, skal Banke- På være slået til, se side 25. Du kan nu skifte mellem de to samtaler, eller etablere en konference mellem begge samtaler og dig selv. Du kan også vælge at sammenkoble de to eksterne samtaler, uden du selv deltager. Skift mellem to samtaler Parkering og Banke-På Skift mellem to samtaler ved at taste Linie 1 eller Linie 2. Fanebladene i displayet og indikatorlamperne viser hvilken linie, der er aktiv, og om en samtale er i venteposition på den anden linie. 19. februar Dorthe Hansen Samtaletid: 3:00 12:38 Indkommende opkald Christian Jensen Du er i gang med en samtale på linie 1 og et indkommende opkald registreres på linie 2 > Tast Linie 2 for at vælge linie 2 og besvare det nye opkald. > Tast Linie 1 for at vende tilbage til samtalen på linie 1. Hvis du under samtale modtager et nyt opkald, og ønsker at afslutte den igangværende samtale, skal du lægge på, hvorefter du kan løfte af for at besvare det nye opkald. 19. februar 12:39 Christian Jensen Samtaletid: 0: februar 12:40 Dorthe Hansen Samtaletid: 6:01 BEMÆRK! Funktioner under 'To samtaler på samme tid' er knyttet til ISDN Servicen Parkering. BeoCom 3 kan dog udføre Parkering udenom centralen, ved at bruge begge B-kanaler. Du behøver derfor ikke abonnere på Servicen. Kontakt dit telefonselskab hvis du ønsker nærmere information om Parkering. Hvis du ønsker at kunne besvare opkald, når den ene B-kanal bruges af en anden telefon eller et modem, samtidig med at du har en igangværende samtale på BeoCom 3, skal du abonnere på Banke-På Servicen.

21 21 Sammenkoble to eksterne opkald Hvis du har en aktiv samtale og en anden samtale i venteposition, kan du sammenkoble de to eksterne opkald. Derved afslutter du begge dine opkald, mens de to eksterne samtalepartnere fortsætter. Konference mellem tre samtalepartnere Hvis du har en aktiv samtale og en anden samtale i venteposition, kan du etablere en konference med begge samtaler samtidigt, så I er tre på linien. 2 samtaler Forbind samtaler Konference Forbind begge linier og afslut 2 samtaler Forbind samtaler Konference Hurtig genvej: Tryk begge linietaster Du har samtaler både på linie 1 og 2 Ekstra Tast Ekstra for at få adgang til ekstrafunktioner Drej hjulet for at vælge 'Forbind samtaler' Tast for at koble de to eksterne samtalepartnere sammen Placér røret i holderen for at afslutte Det er den, der ringer op, der betaler for samtalen. Det vil sige at afregningen sker efter princippet 'du betaler for det du ringer op til'. Du har samtaler både på linie 1 og 2 Ekstra Tast Ekstra for at få adgang til ekstrafunktioner Drej hjulet for at vælge 'Konference' Tast for at etablere en konference Placér røret i holderen for at afslutte konferencen Du kan også etablere en konference ved at trykke tasterne Linie 1 og Linie 2 ned samtidigt. For at kunne forbinde samtaler, hvis din BeoCom 3 er tilsluttet et omstillingsanlæg, kan det være nødvendigt at foretage en indstilling i telefonen. Se Samtaletransport side 28. BEMÆRK! 'Sammenkobling af to eksterne opkald' og 'Konference mellem tre samtalepartnere' er knyttet til de to ISDN Services Sammenkobling af eksterne parter og 3-På-Linien. På visse centraler kan BeoCom 3 udføre disse Services uden særskilt abonnement, ved at bruge begge B-kanaler. Kontakt dit telefonselskab hvis du ønsker nærmere information om Services.

22 22 Flyt en samtale Med ISDN kan du flytte en samtale til en anden telefon på samme forbindelse, hvis du f.eks. ønsker at fortsætte samtalen hvor der er mere ro, eller du ønsker at en anden skal fortsætte samtalen. Hvis du vælger at flytte den samtale, du er i gang med, bliver den sat i venteposition. Du kan nu løfte af på en anden ISDN telefon og hente samtalen ind igen. Under flytning tilknyttes samtalen et identifikationsnummer se side 27 for nærmere instruktion. Flyt en samtale til en anden telefon Hvis du ønsker at fortsætte en samtale på en anden ISDN telefon, skal du anvende Flyt-funktionen. Opkaldet er flyttet: 1 Anders Andersen Samtaletid: 2:34 Mens du er i gang med en samtale Flyt Tast Flyt for at flytte samtalen Hent en samtale fra en anden telefon Hvis en samtale er flyttet fra en anden telefon, vil BeoCom 3 ringe med et specielt ringesignal. Du skal hente samtalen indenfor 3 minutter. Ellers bliver den afbrudt af centralen. Hent samtale: 1? Anders Andersen Løft røret for at hente samtalen ind Placer røret i holderen Du kan fortryde flytning af samtalen ved at taste Flyt igen. BEMÆRK! Funktioner under 'Flyt en samtale' er knyttet til ISDN Servicen Terminalskift. Kontakt dit telefonselskab for nærmere information om udbud af og abonnement på Terminalskift.

23 Viderestilling 23 Viderestilling giver dig mulighed for at stille dine opkald videre til et andet telefonnummer i forskellige situationer. I Viderestillingsmenuen kan du indstille telefonen til hvornår den skal viderestille, og om det skal gøres automatisk eller manuelt. Hvis du vælger manueltindstillingen, kan du hver gang telefonen ringer, vælge om du vil besvare opkaldet, eller du vil viderestille det til et forud indkodet nummer. Du kan foretage indstillingerne for Linie 1 og Linie 2 uafhængigt af hinanden. For mere information om hvordan du viderestiller opkald til andre telefoner, se System med flere BeoCom 3 telefoner side Viderestilling til eller fra Når du slår Viderestilling til, kan du vælge at viderestille til et af de tre sidst brugte viderestillingsnumre, et nummer fra Telefonbogen, eller et manuelt indtastet nummer. Viderestilling Alle kald :Fra Manglende svar : Fra Optaget : Fra Manuelt : Fra Menu Tast Menu for at få adgang til hovedmenuen Viderestilling og tast Drej hjulet for at vælge linie 1 eller linie 2 og tast Drej hjulet og vælg hvornår Viderestilling skal være slået til Tast for at vælge indstillingen Indstillingerne i Viderestillingsmenuen Vælg, hvornår Viderestilling skal være slået til: for alle opkald ved manglende svar når telefonen er optaget eller manuel Viderestilling* Vælg viderestillingsnummeret, eller vælg Viderestilling frakoblet: Vælg et af de tre sidst brugte numre Frakoblet Hentes fra Telefonbogen Indtast nummer Drej hjulet og vælg hvor nummeret skal hentes fra, eller vælg frakobling tast for at vælge *Hvis du vælger Manuelt, vises ved nyt indkommende opkald i displayet: Indkommende opkald og Viderestil opkaldet? tast for at viderestille opkaldet. BEMÆRK! Hvis Viderestillingen ændres fra en anden telefon, vil indstillingerne i BeoCom 3 automatisk blive opdateret. Funktioner under 'Viderestilling' er knyttet til ISDN Servicen Viderestilling. BeoCom 3 kan dog i nogle tilfælde udføre Viderestilling udenom centralen, ved at bruge begge B-kanaler, se det vedlagte tillæg 'BeoCom 3 og ISDN Services'. Du behøver derfor ikke abonnere på Servicen. Kontakt dit telefonselskab hvis du ønsker nærmere information om Viderestilling. Afhængigt af dit valg, hent eller indtast det pågældende nummer Tast for at gemme indstillingen Viderestilling virker kun ved opkald til Opkaldsnummeret for hver linie. Se 'Indstillinger - for telefon eller telefonsystem' side 25. Før du viderestiller opkaldet, kan du se viderestillingsnummeret ved at taste 'Ekstra'.

24 24 Indstil ringesignalet Ringesignalet kan indstilles separat for linie 1 og linie 2. Du kan indstille lydstyrken, melodien og en ringeforsinkelse. Ringeforsinkelse er velegnet både i hjemmet og på mindre kontorer, hvor flere telefoner er koblet på samme ISDN forbindelse og har samme nummer eller numre. Lydstyrke, melodi og forsinkelse Når du indstiller ringesignalet, kan du regulere ringesignalets lydstyrke, vælge mellem 8 melodier, og indstille forsinkelsen på ringesignalet på op til 45 sekunder. Hvis ringeforsinkelsen er indstillet Ringerstatus forskelligt på de forskellige telefoner, vil telefonen ringe hos én medarbejder først. Hvis Lydstyrke : Melodi : 1 Forsinkelse : 0 s. opkaldet ikke besvares, vil telefonen stadig med samme opkald nu ringe forsinket hos en anden medarbejder, som så kan modtage opkaldet. For mere information om ringe- Menu Tast Menu for at få adgang til hovedmenuen Ringer og tast Indstillingsmuligheder for ringesignalet Lydstyrke Vælg indstillingerne Fra, Lav, Mellem og Høj Melodi Vælg melodi 1 8 Forsinkelse forsinkelse, se System med flere BeoCom 3 telefoner side Drej hjulet for at vælge linie 1 eller linie 2 og tast Vælg forsinkelse på 0 45 sekunder. Du vil først høre telefonen efter det antal sekunder du har valgt for ringeforsinkelsen. Drej hjulet og vælg Lydstyrke, Melodi eller Forsinkelse Hvis du frakobler ringesignalet, ringer tast for at vælge telefonen ikke, men den registrerer stadig opkald i Vis Nummer listen. Drej hjulet for at indstille Ringesignalet er frakoblet, indtil du vælger en Tast for at gemme anden indstilling, Lav, Mellem eller Høj. indstillingen Hvis du venter i 3 sekunder efter du har valgt indstillingen for ringesignalets lydstyrke eller melodi, afspilles det valgte signal.

25 Indstillinger for telefon eller telefonsystem 25 Du kan foretage opsætninger for linie 1 og linie 2 uafhængigt af hinanden: oprette to telefonnumre for hver linie (MSN numre). Opkaldsnummeret anvendes til udgående opkald, indkommende opkald og ISDN Services. Opkaldsnummeret overføres som Vis Nummer overfor den person, du ringer til. Lyttenummeret anvendes udelukkende til indkommende opkald. vælge Skjul Nummer, så dit nummer ikke vises, når du ringer op. Hvis du blot engang imellem ønsker at være anonym, kan du indstille Skjul Nummer til 'Ja' på f.eks. linie 2, og så ringe fra den linie, når du ønsker at være anonym. vælge om Banke-På Servicen skal kobles til. Med Banke-På tilkoblet kan du modtage et nyt opkald under samtale. Desuden kan du: vælge fast lydstyrke. frakoble Udvidet Genkald. frakoble indikatorlampernes blink. BEMÆRK! Kontakt dit telefonselskab for nærmere information om udbud af og abonnement på Skjul Nummer, Banke-På og tildeling af Ekstra Numre til samme ISDN forbindelse (MSN-numre). Se desuden side 33 og det vedlagte tillæg 'BeoCom 3 og ISDN Services'. Vælg nummer og opsætning for linie 1 og linie 2 Du kan tilknytte op til to telefonnumre til hver linie. Hvis du ikke ønsker at dit nummer overføres når du ringer op, skal du vælge Anonym. Desuden kan du vælge om Banke-På skal være mulig. Linieopsætninger Eget telefonnr. : Nej Skjul Nummer : --- Banke-På : Nej Ja Nej Eget telefonnr. Tilknyt linien et bestemt nr. (MSN) Eget telefonnr. Opkaldsnummer (MSN) Lyttenummer (MSN) Indtast nummer Eget telefonnummer (MSN) Menu Tast Menu for at få adgang til hovedmenuen Indstillinger og tast Menuen Linieopsætninger er valgt tast Drej hjulet for at vælge linie 1 eller linie 2 og tast Drej hjulet for at vælge de enkelte punkter tast Drej evt. hjulet og tast afhængig af hvilket menupunkt du ønsker at indstille følg teksten i displayet 0 9 Brug ciffertasterne til at indtaste telefonnumrene Tast for at gemme indstillingen Hvis du har ISDN abonnement med flere telefonnumre og ikke vælger noget nummer for linierne, vil BeoCom 3 ringe fra hovednummeret. Ved indkommende opkald vil BeoCom 3 ringe ved alle opkald, uanset nummer.

26 26 >> Indstillinger for telefon eller telefonsystem Indstil fast lydstyrke Udvidet Genkald Slå indikatorlampernes blink fra Du kan vælge om alle opkald skal starte på samme lydstyrke. Lydstyrken kan reguleres i otte trin, hvor 1 er den laveste lydstyrke og 8 den højeste lydstyrke. Selvom du indstiller en fast lydstyrke, kan du stadig regulere lydstyrken via hjulet under samtale. BeoCom 3 er indstillet til at gemme opkald fra andre telefoner i dens Genkaldsliste. Hvis du ikke ønsker denne registrering, skal du slå Udvidet Genkald fra. Indikatorlamperne blinker ved nye Vis Nummer opkald, ved aktivering af diverse ISDN Services, og når ringesignalet er frakoblet. Hvis du vælger at frakoble indikatorlampernes blink, bliver du stadig informeret om status og nyheder via displayet. Ja Nej Fast lydstyrke Start samtaler på samme lydstyrke Ja Nej Udvidet Genkald Gem opkald fra andre telefoner Ja Nej Indikatorlamper Blink ved nyheder Menu Tast Menu for at få adgang til Menu Tast Menu for at få adgang til Menu Tast Menu for at få adgang til hovedmenuen hovedmenuen hovedmenuen Indstillinger og tast Indstillinger og tast Indstillinger og tast Fast lydstyrke og tast Udvidet Genkald og tast Indikatorlamper og tast Drej hjulet for at vælge Ja Drej hjulet for at vælge Ja Drej hjulet for at vælge 'Ja' eller Nej tast eller Nej eller 'Nej' hvis du vælger Ja indstil Tast for at gemme Tast for at gemme nu lydstyrken ved hjælp af indstillingen indstillingen hjulet Tast for at gemme indstillingen

27 Udvidede indstillinger 27 Din telefon har udvidede indstillingsmuligheder, som du ikke nødvendigvis skal anvende, eller sjældent får brug for. Disse indstillinger findes i menuen Avanceret og omfatter: flytning af samtaler når en samtale flyttes til en anden telefon på samme ISDN forbindelse, tildeles samtalen et identifikationsnummer. indstilling af displaykontrasten. brug under omstillingsanlæg... indsæt kode for bylinie. Samtaletransport... indstil til 'Normal' eller brug under 'Omstillingsanlæg' aflæs versionsnummer. Slet alt som sletter alle navne og numre i Telefonbogen, Vis Nummer og Genkald og nulstiller alle indstillinger. Identificer samtale ved flytning Ved flytning af en samtale, bliver opkaldet automatisk tilknyttet et identifikationsnummer. Din BeoCom 3 er på forhånd indstillet med identifikationsnummer 1. Det kan være nødvendigt at ændre nummeret, hvis du har andre ISDN telefoner end BeoCom 3, og disse ikke anvender identifikationsnummer 1. Menu 1 Indtast nummer Identifikation af samtale under flytning Tast Menu for at få adgang til hovedmenuen Indstillinger og tast Avanceret og tast Indstil displaykontrasten Hvis displayets tekst er svær at læse, eventuelt på grund af stærkt sollys, kan du justere displayets kontrast. Der er 5 trin at vælge imellem. Displaykontrast Displaykontrast 3 Gem indstillingen? Menu Tast Menu for at få adgang til hovedmenuen Indstillinger og tast Avanceret og tast Flyt identifikation og tast Displaykontrast og tast 0 9 Indtast et identifikations- Drej hjulet for at vælge nummer op til 2 cifre kontrasten Tast for at gemme Tast for at gemme indstillingen indstillingen

28 28 >> Udvidede indstillinger Brug under omstillingsanlæg Normalt tilføjes bylinie-koden automatisk til indkommende Vis Nummer opkald under omstillingsanlæg, men nogle omstillingsanlæg tilføjer dog ikke koden automatisk. Du kan derfor indstille BeoCom 3 til at indsætte en bylinie-kode. Samtaletransport BeoCom 3 er på forhånd indstillet til den mest benyttede form for sammenkobling af eksterne samtaler. For at kunne anvende denne funktion, hvis din telefon er tilsluttet et omstillingsanlæg, kan det være nødvendigt at ændre indstilling. Aflæs versionsnummer i telefonens display Hvis du i forbindelse med en eventuel reparation af telefonen får brug for at oplyse data om telefonen, kan du finde disse i menuen. Ja Nej Omstillingsanlæg Indsæt kode for bylinie Samtaletransport Normal Omstillingsanlæg Brug normal ISDN signalering (ECT) Versionsnummer Land : DK SW version : x.x HW version : x Serienr. : xxxxxxxx Menu Tast Menu for at få adgang til hovedmenuen Menu Tast Menu for at få adgang til hovedmenuen Menu Tast Menu for at få adgang til hovedmenuen Indstillinger og tast Indstillinger og tast Indstillinger og tast Avanceret og tast Avanceret og tast Avanceret og tast 'Omstillingsanlæg' og tast 'Samtaletransport' og tast Versionsnummer og tast 0 9 Drej hjulet for at vælge Ja eller Nej tast Hvis du vælger Ja, indtast koden via ciffertasterne brug evt. hjulet til at redigere i koden Drej hjulet for at vælge Normal eller Omstillingsanlæg Tast for at gemme indstillingen Tast for at gemme indstillingen Når du gemmer eksterne navne og numre i Telefonbogen, skal du huske først at taste koden for bylinien, og derefter telefonnummeret.

29 29 Nulstil indstillinger og slet Telefonbogen Hvis du vælger at slette indholdet i Telefonbogen og nulstille alle indstillinger, vil det være umuligt at genfinde disse informationer. Slet alt Ja Nej Slet alle indstillinger og Telefonbogen Menu Tast Menu for at få adgang til hovedmenuen Indstillinger og tast Avanceret og tast Slet alt og tast Drej hjulet for at vælge 'Ja' eller 'Nej' Tast for at slette Telefonbogen og alle indstillinger

30 30 System med flere BeoCom 3 telefoner Med flere BeoCom 3 telefoner tilsluttet din ISDN forbindelse, kan du udnytte telefonens muligheder optimalt, idet den holder styr på samtalerne. Et eksempel flere telefoner i hjemmet Du kan skifte mellem de to telefonlinier, tilknytte ekstra telefonnumre (MSN) til de forskellige brugere i hjemmet eller på kontoret, flytte samtaler mellem de forskellige rum og bruge Viderestilling. Indstil hver linie til forskellig ringemelodi og f.eks. ringeforsinkelse, hvor telefonen ringer med forskellig melodi og tidsinterval på de sammenkoblede telefoner. Dette kan udnyttes effektivt både i hjemmet og af små kontorer til nemt at give overblik over hvem et opkald er til. I hjemmet kan flere BeoCom 3 telefoner udnyttes optimalt, hvis de to ISDN-linier er dedikeret forældre og børn, og telefonerne er sat op og indstillet i forhold til disse to linier. A: BeoCom 3 i børneværelset med eget telefonnummer (MSN) specifikt til børnene. Opsætning i børneværelset (A) > I menuen Linieopsætningerr indstil Linie 1 til børnenes eget MSN telefonnummer og indstil Linie 2 til forældrenes. Dette vil betyde at de to linier er dedikeret forældre og børn. > I Ringer menuen indstil børnenes nummer på Linie 1 til én melodi og Linie 2 med forældrenes nummer til en anden. Lydstyrken kan selvfølgelig også indstilles til forskellige niveauer. > I Ringer menuen indstil en forsinkelse på ringesignalet som vil bidrage til at skelne imellem opkaldene til de to telefonnumre. På børnenes værelse indstil Linie 2 med en forsinkelse på op til 45 sekunders forsinkelse. Linie 1 skal ikke indstilles, da den skal ringe uden forsinkelse. B: BeoCom 3 i stuen med eget telefonnummer (MSN) specifikt til forældrene. Opsætning i stuen (B) > I menuen Linieopsætninger indstil Linie 1 til forældrenes nummer og Linie 2 til børnenes nummer. > I Ringer menuen indstil ringemelodien forskelligt for Linie 1 og Linie 2, eventuelt med helt andre ringemelodier end de to, der er valgt for børnenes BeoCom 3. Indstil eventuelt også lydstyrken forskelligt. > I Ringer menuen 'indstil 'Linie 2' med en forsinkelse på op til 45 sekunder. En opringning, som ikke besvares af børnene på deres linie 1, ringer så på forældrenes linie 2. En opringning, som ikke besvares af forældrene på deres linie 1, ringer så på børnenes linie 2. Se side 24 for mere information om indstilling af ringesignalet. Se side 25 for mere information om linieopsætninger.

31 31 Viderestil samtaler på kontoret Flyt samtaler På et hjemmekontor eller mindre kontor med flere BeoCom 3 telefoner, kan du naturligvis også anvende indstillingerne, som beskrevet i eksemplet for hjemmet. Telefonens to linier kan dedikeres til forskellige medarbejdere eller indstilles sådan, at man kan høre hvem opringningerne er til. Derudover kan besvarede samtaler flyttes mellem telefonerne. Viderestilling understøtter yderligere disse funktioner, og du kan derved yde en bedre service overfor den der ringer. Du kan i menuen Viderestilling indstille viderestilling til at foregå automatisk til et bestemt nummer, f.eks. når du går til møde eller hvis en chef eller medarbejder er udrejst eller manuelt, så du i opkaldsøjeblikket kan bestemme om du vil besvare opkaldet, eller viderestille det til et forud indkodet nummer. Viderestil manuelt til anden BeoCom 3 Hvis du har valgt at viderestille samtaler automatisk, skal du ikke selv gøre noget i opkaldsøjeblikket. Men hvis du har valgt at viderestille manuelt ved hvert opkald, så følg nedenstående procedure. I displayet vises: Indkommende opkald og Viderestil opkaldet? Indkommende opkald Anders Andersen Viderestil opkaldet? Tast for at viderestille Inden du taster for at stille opkaldet videre, kan du taste Ekstra for at se hvilket nummer du har indstillet Manuel Viderestilling til. Flytning af samtaler kan gøres fra én BeoCom 3 til en anden BeoCom 3, eller til en anden ISDN telefon på samme tilslutning. Opkaldet er flyttet: 1 Anders Andersen Samtaletid: 2:34 For at flytte samtaler > Tast Flyt for at flytte samtalen og placér røret i holderen. > På den anden BeoCom 3 telefon løft røret for at modtage den flyttede samtale. > Placér røret i holderen for at afslutte samtalen. Se side 22 for mere information om flytning. Se side 23 for mere information om indstilling af Viderestilling.

BeoCom 3. Vejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoCom 3. Vejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoCom 3 Vejledning BeoCom 3 Med BeoCom 3 kan du holde styr på dine samtaler via telefonens display. Displayet leder dig igennem brugen af telefonen, når du skal ringe op, besvare opkald og indstille

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

Kundesupport Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom a/s. Kundesupport 96 84 44 01. besøg vores hjemmeside på www.bang-olufsen.

Kundesupport Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom a/s. Kundesupport 96 84 44 01. besøg vores hjemmeside på www.bang-olufsen. Kære bruger! Vi håber, du får glæde af din nye BeoCom 2100 fra Bang & Olufsen og anbefaler at du læser vejledningen før du tager telefonen i brug. BeoCom 2100 er en fleksibel telefon med Direkte-taster

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning BeoCom 2 Getting started BeoCom 2 Guide Før du starter Sådan kommer du i gang Vejledning Sådan kommer du i gang indeholder instruktioner om, hvordan BeoCom 2 sættes op sammen med en

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Denne Vejledning indeholder instruktioner om, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine ISDN, BeoLine PSTN eller BeoCom 6000.

Læs mere

Brugervejledning. ISDN NTab-boks. Denne vejledning viser, hvordan du installerer ISDN

Brugervejledning. ISDN NTab-boks. Denne vejledning viser, hvordan du installerer ISDN Brugervejledning ISDN NTab-boks Denne vejledning viser, hvordan du installerer ISDN Indhold 1. Introduktion 4. Indkodning af telefonnumre 5.1 Aktivering af ab-port 7. Mulige tilslutninger af telefoner

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Indholdsfortegnelse Kortnummervalg... 3 Banke på... 3 Viderestilling altid... 4 Viderestilling

Læs mere

BeoCom Vejledning

BeoCom Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Denne Vejledning indeholder instruktioner om, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine ISDN, BeoLine PSTN eller BeoCom 6000.

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465405

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465405 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

Kære bruger! Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom a/s Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer

Kære bruger! Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom a/s Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer BeoTalk 1200 2 Kære bruger! Vi håber, du får glæde af din nye Beo- Talk 1200 fra Bang & Olufsen og anbefaler, at du læser vejledningen, før du tager telefonsvareren i brug. Vi vil meget gerne høre om dine

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Side 2 Indhold 1. Priser/ Produktnummer... 3 2. Faktablad... 3 3. Produktbeskrivelse... 3 3.1. Beskrivelse af produktet... 3 3.1.1. A-abonnentens brugergrænseflade... 3 3.1.2.

Læs mere

Brugervejledning. IP apparatet LIP-24. Til LG ipecs anlæg version 5

Brugervejledning. IP apparatet LIP-24. Til LG ipecs anlæg version 5 Brugervejledning IP apparatet LIP-24 Til LG ipecs anlæg version 5 Indholdsfortegnelse Foretage et opkald....7 Foretage et opkald til et eksternt telefonnummer................................... 7 Foretage

Læs mere

Bilag 1f: Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f: Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f: Beskedsvar/Voicemail Dette bilag: Udgør bilag 1f til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Gensalg fastnet Erstatter tidligere bilag: Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail hørende til Standardaftale

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DELTA S1. Brugervejledning

DELTA S1. Brugervejledning DELTA S1 Brugervejledning DELTA S1 BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af ur 7 2

Læs mere

LG IP 8830 og LG IP 8840

LG IP 8830 og LG IP 8840 TDC A/S, København, CVR 14773908 Communication/SP, 8830/8840-0936 LG IP 8830 og LG IP 8840 Brugervejledning Kundeservice 80 80 80 90 Internet tdc.dk TDC A/S Teglholmensgade 1-3 0900 København C Version

Læs mere

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Brugervejledning til TDC Scale Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Indledning... 3 Indledning... 3 Parkering af opkald...

Læs mere

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06 Kom godt fra start Kom godt fra start med din nye mobiltelefon JUNI 06 2 Indhold: SIM-kort...1 "Tryk selv" service a. Viderestilling (ved optaget, ved manglende svar, ved alle opkald)...3 b. Banke på...4

Læs mere

Quick-guide til Konftel 250

Quick-guide til Konftel 250 Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 250 DANSK BESKRIVELSE Konftel 250 er en konferencetelefon, der kan tilsluttes analogt telefonstik. På www.konftel.com/250 finder du en håndbog

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

Kære bruger! På forhånd tak! Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom A/S. Kundeservice 96 84 44 01

Kære bruger! På forhånd tak! Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom A/S. Kundeservice 96 84 44 01 BeoTalk 1100 2 Kære bruger! Vi håber, De får glæde af Deres nye BeoTalk 1100 fra Bang & Olufsen. BeoTalk 1100 er en kombineret telefonsvarer og Vis Nummer modtager, hvor design, komfort og funktionalitet

Læs mere

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten.

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten. Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner på SNOM 300 telefonen. På den sidste side er der svar på de spørgsmål vi oftest er stødt på. De viderestillingsfunktionaliteter

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Vejledningen indeholder instruktioner i, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine PSTN, BeoLine ISDN eller BeoCom 6000. Den

Læs mere

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner Brugervejledning Standardtelefoner 1 2 Brugervejledning Standardtelefoner Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION...4 2. SYMBOLER I GUIDEN...5

Læs mere

i760/m760e Quick guide

i760/m760e Quick guide i760/m760e Quick guide Din i760/m760e Din i760/m760e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter, som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i760/m760e systemtelefon er enkel og nem

Læs mere

D N! Brugervejledning. . For 832 afdeling 8. Telefonen. Porttelefonen. Telefonsvarer. oole lxjense as. Side 1

D N! Brugervejledning. . For 832 afdeling 8. Telefonen. Porttelefonen. Telefonsvarer. oole lxjense as. Side 1 z D N! Brugervejledning. For 832 afdeling 8 Telefonen Porttelefonen Telefonsvarer oole lxjense Side 1 AD N, II Indholdsfortegnelse Generelle forhold...... no... 3 Vejledning...... 3 Viderestilling......

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen.

Læs mere

Betjeningsvejledning til Commander Business, Commander Basic.2, Compact 5010 VoIP og Compact 5020VoIP

Betjeningsvejledning til Commander Business, Commander Basic.2, Compact 5010 VoIP og Compact 5020VoIP Betjeningsvejledning til Commander Business, Commander Basic.2, Compact 5010 VoIP og Compact 5020VoIP Denne vejledning er et koncentrat af den originale engelske Operator s Manual for the User, der medfølger

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3. Front-page to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3. Front-page to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3 Front-page to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang BeoCom 2 Kom hurtigt i gang Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks.

Læs mere

Lad din telefon arbejde for dig

Lad din telefon arbejde for dig Telia Fastnet XtraServices Brugervejledning Mulighederne er mange på www.telia.dk/minesider På www.telia.dk/minesider kan du se, hvilke XtraServices du er tilmeldt eller bestille andre Xtraservices. Desuden

Læs mere

Introduktion af BeoTalk 1200

Introduktion af BeoTalk 1200 BeoTalk 1200 Introduktion af BeoTalk 1200 BeoTalk 1200 værner om privatlivets fred og giver dig frihed Bestem selv, hvem du vil tale med, og hvornår! Se i displayet eller hør, hvem der ringer. Hør eller

Læs mere

BeoCom Vejledning

BeoCom Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 6000 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks.

Læs mere

Vision 24. Part No.: 18934 Version 1.0

Vision 24. Part No.: 18934 Version 1.0 Vision 24 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design,

Læs mere

Switel BIG T18. Fastnettelefon. Bruger vejledning. Tele Call ene-distributør i Danmark for Switel www.telecall.dk

Switel BIG T18. Fastnettelefon. Bruger vejledning. Tele Call ene-distributør i Danmark for Switel www.telecall.dk Switel BIG T18 Fastnettelefon Bruger vejledning 1. Klargøring 1. Forbind stikket i telefonrøret og stikket i bunden af basen med spiralledningen 2. Tilslut telefonen til telefonstikket 2. Monter Batteri

Læs mere

FONET Viderestilling

FONET Viderestilling FONET Viderestilling 110722/ff Med FONETs viderestilling får du et effektivt og fleksibelt værktøj til at administrere dine indgående opkald, der også betegnes som Tilringning, via Mine Sider og/eller

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

TM-02V Bordtelefon Bruger vejledning

TM-02V Bordtelefon Bruger vejledning TM-02V Bordtelefon Bruger vejledning 1. Oversigt 1) NEW, blinker ved ubesvaret kald 2) IN USE, lyser når telefonen er i brug 3) LCD, skærm 4) OUT/X, udgående kald, vælge melodi på musik på hold 5) DEL,

Læs mere

TUSASS Mobil. Kom godt fra start

TUSASS Mobil. Kom godt fra start TUSASS Mobil Kom godt fra start 1 Indhold DIN TUSASS PAKKE INDEHOLDER... 3 KOM GODT FRA START MED TUSASS... 3 SÅDAN TANKER DU OP... 3 SERVICER MED TUSASS... 4 TELEsvar... 4 Aflytning af TELEsvar... 5 Andre

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

Brugevejledning med tast selv koder, for Cirque telefoni på Brøndbynet

Brugevejledning med tast selv koder, for Cirque telefoni på Brøndbynet LOKAL OMSTILLING De kan når som helst stille en samtale om til et andet nummer. Tast R + nummeret, informer om samtalen og læg røret på. Hvis nummeret er optaget eller ikke svarer, kan De gå tilbage til

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

BeoCom 5. Vejledning

BeoCom 5. Vejledning BeoCom 5 Vejledning Før du starter 3 Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af håndsættet med en BeoLine 2 base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, som f.eks. en BeoLine

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG LDK-24/50/100-omstillingsanlæg version 3

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG LDK-24/50/100-omstillingsanlæg version 3 Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LG LDK-24/50/100-omstillingsanlæg version 3 Indholdsfortegnelse Foretage opkald... 5 Eksternt opkald... 5 Internt opkald... 5 Gruppekald... 5 Besvarelse af

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system SSI 2600.8002 GSM porttelefon system GSM samtale anlæg og 1000 telefon numre med opkald for dør/port åbning Udendørs station med separat indendørs kontrol boks SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Brugerguide Tillægspakke Telefoni

Brugerguide Tillægspakke Telefoni Brugerguide Tillægspakke Telefoni Tillægspakke Telefoni indeholder: Vis nummer side 1 Viderestilling side 1 Telefonsvarer side 3 Bemærk: Du kan også redigere indstillinger for viderestilling og telefonsvarer

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

Guide til ] abonnement. 02 Ekstra serviceydelser

Guide til ] abonnement. 02 Ekstra serviceydelser Guide til ] abonnement og ekstra serviceydelser Denne oplysende guide er en oversigt over alle de ekstra serviceydelser, der findes med ACN abonnement, og hvordan du kan benytte dem og få mere ud af din

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG ipecs omstillingsanlæg

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG ipecs omstillingsanlæg Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LG ipecs omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Foretage opkald... 5 Eksternt opkald... 5 Internt opkald... 5 Gruppekald........................................................

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 6000

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 6000 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER TELEFON 69 12 12 12 WWW.DANSKKABELTV.DK INDHOLD Tonesignaler s. 3 Opkald s. 3 Modtage kald s. 3 Samtale venter s. 3 Viderestilling s. 4 Viderestilling ved intet svar

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET

FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET INDHOLDSFORTEGNELSE TONESIGNALER:...3 LOKAL OMSTILLING...4 LOKALKALD OG NOTERING...4 SAMTALE VENTER...4 VIDERESTILLING (VALGFRI)...4 VIDERESTILLING

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

FONET Viderestilling. På de næste sider kan du se nogle typiske eksempler: 150930/ff

FONET Viderestilling. På de næste sider kan du se nogle typiske eksempler: 150930/ff FONET Viderestilling 593/ff Med FONETs viderestilling får du et effektivt og fleksibelt værktøj til at administrere dine indgående opkald, der også betegnes som Tilringning, via Mine Sider og/eller din

Læs mere

VEJLEDNING I IP TELEFONI

VEJLEDNING I IP TELEFONI VEJLEDNING I IP TELEFONI Indholdsfortegnelse IP telefoni hvad er nyt?... 3 1. Telefonens udseende og funktioner... 5 2. Funktioner på din IP telefon... 6 3. Log ind/log ud af telefonen og afdelingstelefonnummer...

Læs mere

K I R K D E L T A I S D N 9 5 2

K I R K D E L T A I S D N 9 5 2 KIRK DELTA ISDN 952 6 menu taster Menuvalg Udskiftelig frontplade Navnefelt Navnetaster Hovedsættilslutning Mikrofon afbryder Gentagekald Volumenkontrol Opkald og håndfri Display: Linie 1 I hviletilstand

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Om 9608/9611 IP Telefon

Om 9608/9611 IP Telefon IP Office 9608/9611 Telefon betjeningsguide Meddelelse / ringe indikation Mistede opkald Linietast Funktionstast etiket Funktionstast Om 9608/9611 IP Telefon Telefonen understøtter 24 programmerbare linie

Læs mere

Brugervejledning for fastnettelefoner

Brugervejledning for fastnettelefoner Brugervejledning for fastnettelefoner Læs mere på: www.danskkabeltv.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling Durokald Trio A+ trio Viderestilling ved intet

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2 Mambo 300 / 300-2 Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger Trådløs DECT - telefon med nummervisning 12/05hj V.2 1 Kort vejledning - håndsæt Tastetoner til/fra Ekstern opkald Intern opkald Genopkald (sidste

Læs mere

Brugervejledning. ~ &9lesen. ~ uensen as. .~aras SADAN! Telefonsvarer System. Porttelefonen. Telefonen. Datanet. Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22

Brugervejledning. ~ &9lesen. ~ uensen as. .~aras SADAN! Telefonsvarer System. Porttelefonen. Telefonen. Datanet. Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22 SADAN! Brugervejledning Telefonen Porttelefonen Datanet Telefonsvarer System Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22 ~ &9lesen ~ uensen as.~aras Side 1 SADAN,. Indholdsfortegnelse Generelle forhold......,...

Læs mere

SmileTelefoni BRUGERVEJLEDNING

SmileTelefoni BRUGERVEJLEDNING SmileTelefoni BRUGERVEJLEDNING Indhold 3 SmileTelefoni tjenester Standardtjenester 4 Skjul nummer/præsentér nummer 5 Spærring for anonyme opkald Tillægstjenester 5 Vis nummer 6 Viderestilling ved alle

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt igang. med ComX Telefoni 7 8 # INTERNET TELEFONI

Kom godt i gang. Kom godt igang. med ComX Telefoni 7 8 # INTERNET TELEFONI Kom godt i gang Kom godt igang med ComX Telefoni 2 3 4 5 6 9 7 8 0 * TELEFONI INTERNET 1 TV Com X Telefoni - indstilling af tjenester via trykknaptelefon 1. Telefonsvarer Sådan ændrer du din adgangskode:

Læs mere

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk Brugervejledning for analoge telefoner Siemens AS180 trådløs telefon kun 99,- INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling

Læs mere

Vejledning Telefoni. Sådan tilslutter du din telefon og anvender telefonitjenesterne

Vejledning Telefoni. Sådan tilslutter du din telefon og anvender telefonitjenesterne Vejledning Telefoni Sådan tilslutter du din telefon og anvender telefonitjenesterne Indhold Tilkobling til din telefon...3 Waoo! Telefoni tjenester...3 Tilkobling af din telefon Beholder du dit eksisterende

Læs mere

BeoLab 6002. Vejledning

BeoLab 6002. Vejledning BeoLab 6002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Part No.: 18934 Version 1.0

Part No.: 18934 Version 1.0 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design, komponenter

Læs mere

Brug Photo Story 3 en let introduktion

Brug Photo Story 3 en let introduktion Brug Photo Story 3 en let introduktion Denne vejledning forudsætter at programmet Photo Story 3 er installeret på din computer. Se andetsteds for vejledning i at installere programmet, der kan findes gratis

Læs mere

Hvordan bruger du din IP Office 5410/5420/5610/5620 telefon

Hvordan bruger du din IP Office 5410/5420/5610/5620 telefon Hvordan bruger du din IP Office 5410/5420/5610/5620 telefon Håndtering af samtaler Brug af kortnumre Kald log Personlig opsætning System funktioner Funktionstaster Håndtering af samtaler Din nye Avaya

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LDK-24 omstillingsanlæg

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LDK-24 omstillingsanlæg Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LDK-24 omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Foretage opkald... 5 Eksternt opkald... 5 Internt opkald... 5 Gruppekald... 5 Besvarelse af samtale... 5 Omstilling...

Læs mere

Installationsguide. Router Tilgin HG13xx serien. Fiberbredbånd TV Telefoni

Installationsguide. Router Tilgin HG13xx serien. Fiberbredbånd TV Telefoni Installationsguide Router Tilgin HG13xx serien Fiberbredbånd TV Telefoni Kære Kunde Tillykke med dit nye Waoo! produkt. Det er vigtigt, at du læser nedenstående inden, du begynder at bruge din router.

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 3 3. LOG IND... 3 4. HURTIGT OVERBLIK... 3 5. ÆNDRING AF STATUS...

Læs mere

Telefonadministration

Telefonadministration Telefonadministration Styring af telefonfunktioner gennem Tast-selv system Brugervejledning Version 1.2 Dansk August 2014 Velkommen! Denne manual beskriver, hvorledes man kan ændre indstillingerne for

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

Snom M3 Brugervejledning version 1.0

Snom M3 Brugervejledning version 1.0 Snom M3 Brugervejledning version 1.0 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Introduktion... 2 3. Modtage og foretage opkald... 2 3.1. Foretage opkald fra telefonbogen... 2 4. Omstille opkald... 2 4.1. Sætte et

Læs mere

Ascotel IntelliGate Kommunikationssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Aastra 5360 / Aastra 5360ip Betjeningsvejledninger

Ascotel IntelliGate Kommunikationssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Aastra 5360 / Aastra 5360ip Betjeningsvejledninger Ascotel IntelliGate Kommunikationssystemer A150 A300 2025 2045 2065 Aastra 5360 / Aastra 5360ip Betjeningsvejledninger Betjenings- og Displayelementer Betjenings- og Displayelementer Betjeningselementer

Læs mere

Premio 500 / 500-2. Betjeningsvejledning. sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay. 12/05hj V.

Premio 500 / 500-2. Betjeningsvejledning. sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay. 12/05hj V. Premio 500 / 500-2 Betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisninger Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay 12/05hj V.3 Kort brugervejledning, håndsæt Aktivering/deaktivering af

Læs mere

TDC Scale Mobil. Kvikguide. TDC Scale Mobil

TDC Scale Mobil. Kvikguide. TDC Scale Mobil TDC Scale Mobil Kvikguide TDC Scale Mobil Kom godt i gang med din TDC Scale Mobilpakke fra TDC Erhverv Med din TDC Scale Mobilpakke får du en række funktioner som omstilling og viderestillinger. Desuden

Læs mere