BeoCom Vejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BeoCom 6000. Vejledning"

Transkript

1 BeoCom 6000 Vejledning

2

3 Før du starter 3 Vejledningen indeholder instruktioner i, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine PSTN, BeoLine ISDN eller BeoCom Den indeholder også oplysninger om tjenester, der tilbydes på PSTN-netværket. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om ISDNtjenester, der tilbydes, hvor du bor, skal du se i brochuren ISDNtjenester, der følger med din BeoLine ISDN-base, eller kont akte dit telefonselskab. ISDN eller PSTN? ISDN og PSTN er to forskellige netværk til telefonlinier. PSTN (Public Switched Telephone Network) er det mest almindelige netværk. ISDN (Integrated Services Digital Network) er et netværk, der f.eks. gør det muligt for dig at bruge Internettet og telefonen på samme tid.

4 4

5 Indhold 5 Kom hurtigt i gang, 6 Find ud af, hvordan du tilslutter og sætter BeoCom 6000 op samt bruger håndsættets taster og displayet. Du kan også finde oplysninger om vedligeholdelse og tilbehør, der kan købes hos din Bang & Olufsen forhandler. Daglig brug, 18 Find ud af, hvordan du ringer op og besvarer opkald, regulerer lydstyrken, ringer op fra Telefonbogen, Vis Nummer-listen og Genkaldslisten, gemmer et nummer i Telefonbogen efter en samtale, fjerner håndsættets ringetone og låser håndsættastaturet. Avancerede funktioner, 28 Find ud af, hvordan du indtaster, ændrer og sletter navne og numre i Telefonbogen, gemmer numre fra Genkaldslisten og Vis nummer-listen, ringer op til og gemmer et lokalnummer samt regulerer lydstyrken på nogle af Bang & Olufsens musik- og videoprodukter. Foretrukne grundindstillinger, 36 Dette kapitel indeholder en oversigt over menuen Indstillinger. Find f.eks. ud af, hvordan du tilmelder et håndsæt til en base, indstiller tidspunkt og dato og vælger indstillinger for ringetonen. System med flere håndsæt, 39 Find ud af, hvordan du gør et håndsæt personligt eller fælles, ringer op til et andet håndsæt, viderestiller eksterne opkald og laver et internt konferenceopkald. Garantibetingelser, 44 Indeks, 45

6 6 Kom hurtigt i gang Oplad håndsætbatteriet Følg nedenstående fremgangsmåde for at komme i gang: 1 Sæt laderens stik i stikkontakten som beskrevet i den vejledning, der følger med laderen 2 Oplad håndsætbatteriet 3 Tilslut BeoLine basen som beskrevet i den vejledning, der følger med BeoLine 4 Tilmeld håndsættet til basen. Hvis håndsættet skal oplades, sker det automatisk, når håndsættet placeres i laderen. Af sikkerhedsgrunde oplades batteriet ikke, før det afsendes fra fabrikken. Vi anbefaler dig at oplade håndsættet i mindst en time, før du går videre med førstegangstilmelding af håndsættet. Om opladning Laderen skal være tilsluttet lysnettet. Det tager fire timer at oplade batteriet helt. Den maksimale taletid pr. opladning er ca. 15 timer. Stand-by-tid pr. opladning er ca. 200 timer. Batteristatus ========= 25% ====== 50% === 75% Håndsættet kontrollerer opladningen af batteriet, så du kan roligt placere håndsættet i laderen efter brug, også selvom batteriet ikke skal oplades. Det forringer ikke batteriets levetid, at håndsættet står i laderen. Batteristatus Batteriindikatoren i displayet viser håndsætbatteriets status. Hvis batteriet trænger til at blive ladet op, vises en meddelelse i displayet, og der lyder et lydsignal. Få vist batteristatus Tryk på tasten, mens håndsættet er i stand-by Drej på hjulet, indtil teksten Batteristatus vises, og tryk på. Den aktuelle status vises i displayet Batteristatus

7 7 Skift batteriet > Tag batteridækslet af ved at presse let på dæks let og trække det af. > Fjern batteriet, og træk batteristikket ud. > Tilslut batteristikket (A), og placer batteri og ledninger som vist. > Sæt batteridækslet på plads igen. Sørg for, at hakkene foroven og forneden på dækslet sættes korrekt i. A Placering og omgivelser Telefonen må ikke placeres i fugtige, støvede og forurenede omgivelser. Desuden må telefonen ikke udsættes for direkte sollys og væskepåvirkning. Sørg for, at håndsættets opladningskontakter ikke kommer i kontakt med metal eller fedtede dele. Rengør BeoCom 6000 Rengør BeoCom 6000 med en hårdt opvredet, blød klud dyppet i vand tilsat et par dråber mildt rengøringsmiddel. Til rengøring af laderens og håndsættets ladekontakter og kun disse dele bruges en vatpind og iso propylalkohol. Brug ikke isopropylalkohol til at rengøre andre dele af laderen eller håndsættet! Hvis batteriet i håndsættet udskiftes med et nyt, skal du følge de instruktioner, der følger med det nye batteri. Brug kun originale batterier fra din Bang & Olufsen forhandler!

8 8 >> Kom hurtigt i gang Førstegangstilmelding af håndsættet til en base For at basen og håndsættet skal kunne kommunikere med hinanden, skal håndsættet tilmeldes basen. Der kan tilmeldes op til seks håndsæt til den samme base. Du kan ikke tilmelde et håndsæt til mere end én base. Følg den fremgangsmåde, der gælder for din base: Knap BeoLine PSTN-base. Hvis du har en BeoLine PSTN-base > Sørg for, at base og lader er tilsluttet lysnettet. > Tryk på knappen i hullet på bagsiden af basen (brug en kuglepen eller blyant), og hold den nede i mindst fire sekunder. Basen er nu åben for tilmelding i fem minutter. Indikatorlampe BeoLine ISDN-base. Basens indikatorlampe Knap Hvis du har en BeoLine ISDN-base Hvis det er første gang, du tilmelder et håndsæt til basen, skal du sørge for, at base og lader er tilsluttet lysnettet. > Hvis du tidligere har tilmeldt håndsæt til basen, skal du åbne basen for tilmelding ved at afbryde strømmen til basen i mindst to sekunder og derefter tilslutte den igen. Indikatorlampen blinker, og basen er åben for tilmelding i f em minutter. Hvis du har en BeoCom 6000 base > Tryk på knappen på basen, og hold den nede i mindst to sekunder. Indikatorlampen blinker rødt, og basen er åben for tilmelding i fem minutter. Når basen er åben for tilmelding, skal du følge den fremgangsmåde, der er beskrevet på næste side. BeoCom 6000 base.

9 9 Tryk for at tænde for håndsættet. Tilmeld håndsæt til base? vises i displayet Tilmeld håndsæt til base? Tryk på. Håndsættet søger efter en åben base Når der er fundet en base, vises basens PARKnummer*. Sammenlign nummeret med det nummer, der står på basen Base 01/ Hvis numrene ikke er ens, skal du dreje på hjulet for at få vist de ledige baser. Hvis din base ikke vises, skal du åbne basen for tilmelding igen og gentage fremgangsmåden Base 02/ Hvis numrene er ens, skal du trykke på tasten for at tilmelde håndsættet til basen Hvis basen beder dig om en pinkode, skal du indtaste den og trykke på. Displayet fortæller dig, når tilmeldingen er gennemført. Du kan herefter give håndsættet et navn, som beskrevet på side *PARK-nummeret står på en mærkat bag stikdækslet, på stikdækslet eller på bunden af basen.

10 10 >> Kom hurtigt i gang Navngiv håndsættet Du kan f.eks. navngive håndsættet efter det rum, det er placeret i, eller efter den person, der bruger det mest. Du kan også få adgang til de funktioner, der beskrives på disse sider, via menuen Indstillinger. Se kapitlet Foretrukne grundindstillinger på side 36 for at få yderligere oplysninger. Hvis du tilmelder et håndsæt, der allerede er navngivet, til basen, vises navnet i displayet, når tilmeldingen er gennemført. Hvis du vil blive ved med at bruge det navn, skal du flytte markøren til symbolet og trykke på. Når tilmeldingen er gennemført, beder displayet dig om at navngive håndsættet. Det er praktisk, hvis du har mere end ét håndsæt. Du kan eventuelt navngive håndsættet senere. Du bliver via displayet bedt om at indtaste et navn Tryk på for at få adgang til at gøre det, eller tryk på C, hvis du vil springe over dette trin Drej på hjulet for at vælge karakterer, og tryk på for at gemme hver enkelt karakter Når du har indtastet navnet, skal du dreje på hjulet for at flytte markøren hen under symbolet. Navn? vises i displaye t Tryk for at gemme navnet. Nu kan du indstille tidspunkt og dato Indtast håndsætnavn? _ ABCDEFGHIJKL Stue Navn? Stue Gemt

11 11 Indstil tidspunkt og dato Når du har tilmeldt og navngivet håndsættet, opfordres du via displayet til at indstille tidspunkt og dato. Tidspunktet vises, når telefonen ikke er i brug og når der ikke vises nye oplysninger i displayet. Tidspunkt og dato vises også sammen med oplysningerne Vis nummer og Genkald. Indstil ur? vises Indstil ur? Tryk på for at få adgang til at indstille uret, eller tryk på C, hvis du vil springe over dette trin Vælg år 2005 Drej på hjulet for at indstille år Tryk på for at gemme og gå til indstilling af måned Indstil måned, dag, time og minut ved at dreje på hjulet og trykke på

12 12 >> Kom hurtigt i gang Håndsættets tastefunktioner 1: 09:51 20 Jan CALLER ID REDIAL PHONEBO R INT A V 1 0 C Når telefonen henstår ubenyttet, vises håndsættets nummer (1:) og navn, hvis du har givet det et, i displayet. VIS NR Henter Vis nummer-listen frem GENKALD Henter Genkaldslisten frem TLF BOG Henter Telefonbogen frem. Bruges også til at gemme navne og numre i Telefonbogen Drej på hjulet for at søge i Telefonbog, Genkaldsliste, Vis nummer-liste og telefonens menusystem. Under en samtale kan du dreje på hjulet for at regulere lydstyrken (i midten af hjulet) Godkender og gemmer indtastninger og valg i displayet Afhængig af telefonen får du, når du trykker på, adgang til ekstra funktioner eller valgmuligheder, som du kan se ved at dreje på hjulet Tryk på tasten, og hold den nede for at slukke håndsættet. Tryk på tasten én gang for tænde for det igen Tryk for at ringe op og afslutte en samtale A. V Tryk for at få adgang til at skrue op eller ned for lydstyrken på Bang & Olufsen musik- og videosystemer INT Tryk for at få adgang til at ringe op til et internt håndsæt. Du kan gennemse listen over håndsæt ved at dreje på hjulet eller vælge et håndsæt ved at trykke håndsættets nummer (1 6) R Bruges sammen med Viderestilling, Banke-På og andre a u tomatiske tjenester 0 9 Taltaster til indtastning af telefonnumre Bruges i telefonnumre, til Viderestilling og andre automatiske tjenester C Tryk for at slette den seneste indtastning. Tryk på tasten, og hold den nede for at forlade en funktion

13 13 Tilbagemelding fra telefonen indikatorlamper Indikatorlampe på håndsættet Indikatorlampen blinker rødt, når Telefonen er i brug Telefonen ringer Der er registreret ubesvarede opkald Noget påvirker eller hindrer optimal brug af telefonen. Se side 15 for at få yderligere op lysninger. Indikatorlampen lyser grønt, når håndsættet står i laderen og ingen af ovennævnte situationer forekommer. Indikatorlampe Du kan deaktivere funktionen for visning af ubesvarede opkald. Se kapitlet Foretrukne grundindstillinger på side 36 for at få yderligere oplysninger. Tilslut og brug et hovedsæt Slut et hovedsæt til stikket på telefonen som vist. Du kan derefter besvare indgående opkald ved at trykke på eller en taltast på håndsættets tastatur. Ring op som beskrevet på side 18. Ekstra hovedsæt kan købes hos din Bang & Olufsen forhandler. Når du tilslutter et hovedsæt, vises teksten Hovedsæt tilkoblet kort i displayet.

14 14 >> Kom hurtigt i gang Håndsættets dis play Ring op? En sort pil angiver, at der er flere tilgængelige valgmuligheder, hvis du drejer på hjulet med uret til højre og mod uret til venstre. En grå pil angiver, at der ikke er flere tilgængelige valgmuligheder. Tænd displayet > Tryk på, mens håndsættet er i stand-by. > Drej på hjulet for at få vist valgmulighederne i displayet. > Tryk på for at vælge en mulighed. Valgmuligheder i hovedmenuen Lås tastatur? Lås håndsættets tastatur. Se side 19. Lydløs? Slå håndsættets ringesignal og batterialarm fra. Se side 20. Batteristatus Se batteriets opladningsstatus. Indstillinger Aktivér, reguler eller deaktiver funkti oner. Se side 36. Vis nye, ubesvarede opkald Når håndsættet er i stand-by, informerer displayet dig om eventuelle ubesvarede opkald, du måtte have modtaget. Menuen forsvinder, når du har fået vist opkaldene, og opkaldsinformationerne flyttes til Vis nummerlisten. 3 nye opkald Vis? Hvis du ikke ønsker at få vist oplysninger om nye opkald, skal du blot dreje på hjulet. 3 nye opkald vises i displayet > Tryk på for at få vist nummer, tidpunkt og dato for det seneste opkald. Hvis navnet er gemt i Telefonbogen, vises navnet i stedet for nummeret. > Drej på hjulet for at få vist de andre opkald. > Når du har set de nye opkald, skal d u trykke på C for at forlade menuen.

15 15 Fejlfinding via displayet menuen Alarm Hvis der er opstået en situation, der hindrer eller påvirker optimal brug af telefonen, vises teksten Alarm i displayet, når telefonen er i stand-by. Teksten vises, så længe den pågældende situation varer. Alarm vises i displayet > Tryk på for at få adgang til at se årsagen til alarmen > Drej på hjulet for at se, om der er andre årsager > Tryk på for at få adgang til at justere de relevante indstillinger, hvis de er tilgængelige > Drej på hjulet for at justere indstillingerne, og tryk på for at gemme dem Hvis du ikke ønsker at se alarmen, skal du bare dreje på hjulet. Andre meddelelser i stand-by: Tilmeld håndsæt til base? Håndsættet er ikke tilmeldt en base. Tryk på for at igangsætte proceduren for førstegangsopsætning. 1:Stue Lyd slået fra Lyden er slået fra på håndsættet. Tryk på for at få adgang til at deaktivere funktionen Lydløs. 1:Stue Linien optaget Linien er optaget.

16 16 >> Kom hurtigt i gang Fastgør lommeclips CLICK CLICK 2 1 B Med clipsen kan du fastgøre håndsættet til din lomme. Fastgør clipsen på bagsiden af håndsættet: Sådan fastgøres lommeclipsen > Før clipsens to flige ned gennem håndsættets to langsgående riller. > Når clipsen sidder korrekt, ca. 4,5 cm fra toppen af håndsættet, klikker den på plads. Sørg for, at clipsen er korrekt fæstnet på begge sider af håndsættet. Sådan fjernes lommeclipsen > Træk clipsens venstre flig (B) lidt ud mod venstre med en flad genstand. > Når den venstre flig er fri fra rillen, trækkes clipsen bagover pas på, at clipsen ikke ridser håndsættet. BeoCom 6000 kan kun bruges sammen med det viste Bang & Olufsen tilbehør: Ekstra håndsæt, EarSet 1 Home, clips, bordlader og væglader.

17 17

18 18 Daglig brug Ring op og besvar opkald Hvis du afslutter et opkald til eller fra et nummer, der ikke er gemt i Telefonbogen, bliver du via displayet opfordret til at gøre det. Se kapitlet Gem et telefonnummer efter en samtale på side 22 for at få yderligere oplysninger. For at få en klartone før du indtaster nummeret, skal du trykke på Tasten på BeoCom 6000 bruges til at indlede og afslutte en samtale. Under samtalen vises taletiden samt nummer eller navn på den person, du har ringet op. Hvis du ikke ønsker at besvare et opkald, kan du afbryde ringesignalet. Ring op Indtast telefonnummeret _ Hvis du taster forkert, kan du bruge hjulet til at flytte markøren til det pågældende tal og trykke på C for at slette det C Tryk på tasten for at ringe op. Taletiden vises, og hvis navnet er gemt i Telefonbogen, vises det også Tid: 0:19 Tryk på tasten for at afslutte samtalen. Du kan også sætte håndsættet i laderen Besvar et opkald Tryk på tasten for at besvare opkaldet Tid: 0:02 Tryk på tasten for at afslutte en samtale. Du kan også sætte hå ndsættet i laderen Slå ringesignalet fra Tryk på tasten for at slå ringesignalet for et indgående opkald fra. Indikatorlampen på håndsættet blinker, indtil den per son, der ringer op, lægger røret på C

19 19 Lås håndsættets tastatur Du kan låse håndsættets tastatur. Derved kan du undgå at trykke på tastaturet ved en fejl, f.eks. når du har håndsættet i lommen. Hvis du låser tastaturet, kan du stadig besvare opkald, men du skal låse tastaturet op for selv at ringe op. Lås håndsættets tastatur Tryk på tasten, mens håndsættet er i stand-by Lås tastatur? Tryk på. Tastatur låst vises kortvarigt i displayet Tastatur låst Du kan også låse håndsættets tastatur ved at trykke på knappen og holde den nede. Du kan indstille håndsættet til automatisk at låse, når det ikke er i brug. Denne funktion aktiveres og deaktiveres via menuen Indstillinger. Se side 36 for at få yderligere oplysninger. Lås håndsættets tastatur op Tryk på tasten for at få adgang til at låse tastaturet op. Lås op Nej? vises i displayet Lås op Nej? Drej på hjulet, indtil teksten Lås op Ja? vises, og tryk på Lås op Ja?

20 20 >> Daglig brug Slå håndsættets ringesignal og batterialarm fra Du kan slå håndsættets ringesignal fra, hvis du ikke vil forstyrres. Når håndsættet er indstillet til Lydløs, er ringesignalet deaktiveret, men indgående opkald registreres stadig i menuen Nye opkald, som beskrevet på side 14. Slå håndsættets ringesignal fra Tryk på tasten for at hente hovedmenuen frem Drej på hjulet, indtil teksten Lydløs? vises, og tryk på. Lydløs valgt vises kortvarigt i displayet, og teksten ændres til Lyd slået fra, når håndsættet skifter til stand-by Lydløs? Lydløs valgt 1:Stue Lyd slået fra Genaktiver håndsættets ringesignal Tryk på tasten for at få adgang til at genaktivere ringesignalet. Lydløs fra? vises i displayet Lydløs fra? Tryk på. Ringesignalet genaktiveres. Lydløs fra valgt vises kortvarigt i displayet, og håndsættet skifter til stand-by Lydløs fra valgt 1:Stue 12:15 24 okt

21 21 Lydstyrke og mikrofon Under en samtale kan du regulere lydstyrken ved at dreje på hjulet. Du kan også slå mikrofonen fra, hvis du ikke ønsker, at personen i røret skal overhøre en samtale, du har med en person i rummet. Skru op eller ned for lydstyrken i håndsættet Drej på hjulet for at regulere lydstyrken i håndsættet Lydstyrke === ==== Nye samtaler starter på den lydstyrke, du sidst benyttede dog ikke på de to højeste indstillinger indtil næste gang, du justerer lydstyrken. Hvis der er sluttet et hovedsæt til håndsættet, og du slukker mikrofonen, bipper telefonen ikke. Tænd eller sluk mikrofonen under en samtale Tryk på tasten for at få adgang til at slå mikrofonen fra. Mikrofon fra? vises i displayet Mikrofon fra? Tryk på. Mikrofon fra vises i displayet, og håndsættet bipper med korte mellemrum, indtil mikrofonen tændes igen Mikrofon fra Tryk på to gange for at tænde for mikrofonen Mikrofon til?

22 22 >> Daglig brug Gem et telefonnummer efter en samtale Her får du nogle tips, så det bliver nemmere at finde numre i Telefonbogen: Når en samtale er afsluttet, bliver du spurgt, om telefonnummeret skal gemmes i Telefonbogen, hvis det ikke allerede står der. Du kan også indtaste et navn sammen med nummeret. Lise & Peter Når du indtaster navne på et par, så sæt deres fornavne i alfabetisk orden. B&O Michael Når du indtaster navne på dine kolleger, så sæt firmanavnet først. Efter en samtale Displayet viser nummeret, og du bliver spurgt, om du vil gemme det i Telefonbogen. Hvis et navn er modtaget med Vis nummer-oplysninger, vises navnet Tryk på tasten for at gemme nummeret. Hvis der blev vist et navn, bliver det også gemt. Ellers Gem nummer? L Jane Når du indtaster navne på dine børns legekammerater, så indtast begyndelsesbogstavet på barnet først. Du kan hurtigt gemme et navn og et nummer ved at trykke på tasten TLF BOG, når du er færdig med at skrive navnet. drej på hjulet for at vælge bogstaver til navnet. Du kan både vælge store og små bogstaver Tryk på tasten for at gemme det valgte bogstav. Hvis du gemmer et stort bogstav, skifter markøren automatisk til små bogstaver Afslut indtastningen af navnet I en indtastning medtages cifre ved at trykke på taltasterne _ ABCDEFGHIJKL D_ abcdefghijklm Dennis Jensen_ nopqrstuvwxy 0 9 Drej på hjulet for at flytte mark øren hen under symbolet. Navn? vises i displayet Dennis Jensen Navn? Tryk på tasten for at gemme navn og nummer Dennis Jensen gemt

23 23 Søg i Telefonbogen og ring op Når telefonen ikke er i brug, kan du søge i samtlige navne i Telefonbogen ved at dreje på hjulet. Når telefonen ikke er i brug Drej på hjulet for at søge i Telefonbogen, og tryk på for at ringe op. Denne metode er hurtigst, hvis der kun står få navne i Telefonbogen Dennis Jensen Hvis der står mange navne i Telefonbogen, skal du trykke på TLF BOG for at åbne den. Bogstaverne i displayet svarer til de første bogstaver i navne i Telefonbogen TLF BOG Søgebogstav: ABDEFHIK Drej på hjulet for at vælge søgebogstav Søgebogstav: ABDEFHIK Tryk på tasten for at søge i de navne, der begynder med det valgte bogstav Dan Schmidt Drej på hjulet for at søge i navnene Dennis Jensen Tryk på tasten for at ringe op

24 24 >> Daglig brug Brug Genkald Du kan gemme telefonnumre fra Genkaldslisten direkte i Telefonbogen. Se kapitlet Gem numre fra Genkald og Vis nummer på side 32 for at få yderligere oplysninger. Genkaldslisten er kun fælles for håndsæt, der er indstillet til at være fælles. Se Gør et håndsæt personligt eller fælles på side 41 for at få yderligere oplysninger. Genkaldsfunktionen gemmer de sidste 24 telefonnumre, du har ringet op. På listen kan du foruden nummeret se tidspunkt og dato for opkaldet samt taletid. Hvis du har indkodet et navn i Telefonbogen, vises dette i stedet for nummeret. Interne opkald registreres ikke på Genkaldslisten. Ring op fra Genkaldslisten Tryk på tasten for at hente Genkaldslisten frem GENKALD Drej på hjulet for at vælge et navn eller nummer Dennis Jensen 11:51 10 dec Tryk på tasten for at ringe op Få vist opkaldsinformation for et udgående opkald Tryk på tasten for at få vist valgmulighederne Dennis Jensen Ring op? Drej på hjulet, indtil Detaljer? vis es i displayet Dennis Jensen Detaljer? Tryk på. Telefonnummer og taletid vises Dennis Jensen Tid: 1:02:14

25 25 Slet et nummer på Genkaldslisten Tryk på tasten for at hente Genkaldslisten frem GENKALD Drej på hjulet for at vælge et navn eller nummer :51 10 dec Tryk på tasten for at få vist valgmulighederne Ring op? Drej på hjulet, indtil Slet? vises i displayet Slet? Tryk på tasten for at slette det valgte navn eller nummer slettet

26 26 >> Daglig brug Brug Vis nummer-funktionen Denne funktion kræver, at du har abonnement på Vis nummerfunktionen hos dit teleselskab. Du kan gemme telefonnumre fra Vis nummer-listen direkte i Telefonbogen. Se kapitlet Gem numre fra Genkald og Vis nummer på side 32 for at få yderligere oplysninger. Selvom du har abonnement på Vis nummer, kan opkaldsinformationer dog alligevel være utilgængelige for visse opkald. Følgende tekst kan vises i displayet for et indgående opkald: Anonymt... Opkald fra hemmelige numre. Vis nummer ikke muligt Vis nummer understøttes ikke af telefonselskabet. International Oplysninge r er ikke tilgængelige for internationale opkald. Telefonnumrene på de sidste 24 opkald gemmes på Vis nummerlisten. Hvis et navn er gemt med nummeret i Telefonbogen, vises dette navn, også selvom dit telefonselskab tilbyder Vis nummeroplysninger. Identiske numre gemmes kun én gang på lis ten, dvs. det senest foretagne opkald. Ring op fra Vis nummer-listen Tryk på tasten for at hente Vis nummer-listen VIS NR frem Drej p å hjulet for at vælge et navn eller nummer Dennis Jensen 12:41 12 dec Tryk på tasten for at ringe op Slet et nummer på Vis nummer-listen Tryk på tasten for at hente Vis nummer-listen VIS NR frem Dennis Jensen 12:41 12 dec Drej på hjulet for at vælge et navn eller nummer Dan Schmidt 11:51 10 dec Tryk på tasten for at få vist valgmulighederne Dan Schmidt Ring op? Drej på hjulet, indtil Slet? vises i displayet Dan Schmidt Slet? Tryk på tasten for at slette det valgte navn eller nummer Dan Schmidt slettet

27 27

28 28 Avancerede funktioner Indtast et nyt navn og nummer i Telefonbogen Navne og numre er kun fælles for håndsæt, der er konfigureret til at være fælles. Se Gør et håndsæt personligt eller fælles på side 41 for at få yderligere oplysninger. Du kan hurtigt gemme et navn og et nummer ved at trykke på tasten TLF BOG, når du er færdig med at skrive navnet. Du kan til enhver tid gemme et navn og nummer i Telefonbogen. Et nummer kan bestå af op til 48 cifre, mens et navn kan bestå af op til 16 karakterer. Du kan gemme op til 200 numre og navne. Indtast et nummer Indtast telefonnummeret 0 9 Tryk på tasten for at få adgang til at gemme nummeret. Gem nummer? vises i displayet Gem nummer? Tryk på. Du kan nu indtaste et navn _ ABCDEFGHIJKL Indtast et navn Vælg bogstaver ved at dreje på hjulet Tryk på tasten for at gemme det valgte bogstav Afslut indtastningen af navnet Drej på hjulet for at flytte markøren hen unde r symbolet. Navn? vises i displayet Navn? Tryk på tasten for at gemme navnet

29 29 Slet et navn og nummer i Telefonbogen Du kan slette navne og numre, der er gemt i Telefonbogen. Tryk på TLF BOG TLF BOG Drej på hjulet for at vælge et søgebogstav, og tryk på Drej på hjulet for at vælge et navn eller nummer, og tryk på Drej på hjulet, indtil Slet? vises i displayet. Tryk derefter på for at slette navnet eller nummeret Slet?

30 30 >> Avancerede funktioner Ændre et navn eller nummer i Telefonbogen Hvis du vil indtaste et ekstra nummer for den samme person i Telefonbogen, skal du indtaste et nyt nummer som beskrevet på side 28. Et ændret navn eller nummer erstatter det tidligere navn eller nummer i Telefonbogen. Du kan til enhver tid ændre oplysninger i Telefonbogen som typisk indeholder et nummer og et navn. Ændre navn og nummer i Telefonbogen Drej på hjulet for at vælge et navn eller nummer Dennis Jensen Du kan hurtigt gemme et ændret navn og nummer ved at trykke på tasten TLF BO G, når du har ændret navnet. Tryk på tasten for at få vist valgmulighederne Drej på hjulet, indtil Ændre? vises i displayet Ring op? Ændre? Tryk på tasten for at få adgang til at ændre nummeret Hvis du kun vil ændre et navn, skal du trykke på og gå videre til næste side. Ellers drej på hjulet for at vælge et tal, du ønsker at ændre Tryk på tasten for at slette tallet C Indtast et tal, der skal erstatte det, du har slettet Gentag ovenstående tre trin for hvert tal, du ønsker at ændre Tryk på tasten, når du er færdig med at ændre nummeret. Du kan herefter ændre navnet som beskrevet på næste side

31 31 Ændre et navn Displayet beder dig om at bekræfte, at nummeret er korrekt _ Nummer? Tryk på tasten for at bekræfte Displayet beder dig om at bekræfte, at navnet er korrekt Dennis Jensen_ Navn? Hvis navnet er korrekt, skal du trykke på. Ellers drej på hjulet for at vælge bogstaver til navnet Dennis Jensen_ ABCDEFGHIJKL Tryk på tasten for at gemme det valgte bogstav, eller tryk på tasten for at slette bogstaver C Afslut ændringen af navnet Drej på hjulet for at flytte markøren til symbolet, og tryk på for at gemme navnet Dennis Jensen_ Navn?

32 32 >> Avancerede funktioner Gem numre fra Genkald og Vis nummer Du kan hurtigt gemme et navn og et nummer ved at trykke på tasten TLF BOG, når du er færdig med at skrive navnet. Telefonnumre fra Genkaldslisten og Vis nummer-listen kan gemmes og navngives i Telefonbogen. Tryk på GENKALD eller VIS NR. Det seneste GENKALD nummer på listen vises i displayet VIS NR Drej på hjulet for at vælge det ønskede nummer Tryk på tasten for at få vist valgmulighederne Ring op? Drej på hjulet, indtil Gem nummer? vises i displayet. Tryk derefter på Gem nummer? Drej på hjulet for at vælge karakterer, og tryk på for at gemme den valgte karakter _ ABCDEFGHIJKL Afslut indtastningen af navnet Drej på hjulet for at flytte markøren til symbolet, og tryk på for at gemme navnet Navn?

33 33 Reguler lydstyrken på musik- og videoprodukter Du kan regulere lydstyrken på dine musik- og videoprodukter fra Bang & Olufsen direkte fra håndsættet. Først skal du vælge, hvilken kilde musik eller video du vil regulere. Reguler lydstyrken på et musik- eller videosystem Tryk på tasten flere gange, indtil det ønskede A. V system vises i displayet Lydstyrke Audio A. V Video A. V Link audio A. V Link video Du kan regulere lydstyrken på et Bang & Olufsen produkt uden at trykke på knappen A. V først. Du skal bare dreje på hjulet. Produktet skal dog være det samme, som du sidst regulerede lydstyrken på ved hjælp af håndsættet. Drej på hjulet for at skrue op eller ned for lydstyrken Lydstyrke op Link video

34 34 >> Avancerede funktioner Ring op til og gem et lokalnummer i Telefonbogen Hvis du vil ringe op til et telefonnummer, hvortil der er knyttet et lokalnummer som f.eks. banker og andre virksomheder med omstilling skal der indsættes en pause før lokalnummeret. Gem hovednummer, pause og lokalnummer i Telefonbogen. Derefter kan du ringe op til nummeret fra Telefonbogen. Ring direkte op til et lokalnummer Indtast hovednummeret 0 9 Tryk på tasten for at ringe op. Vent på forbindelse Indtast lokalnummeret 0 9 Tryk på tasten for at afslutte samtalen Gem et lokalnummer i Telefonbogen Indtast hovednummeret Tryk på tasten for at få adgang til at indsætte en pause Gem nummer? Drej på hjulet, indtil Indsæt pause? vises i displayet. Tryk derefter på Indsæt pause? Indtast lokalnummeret Tryk på tasten to gange for at gemme nummeret. Du kan nu give nummeret et navn som beskrevet på side 28

35 35 Ring op til et lokalnummer fra Telefonbogen Drej på hjulet for at søge i hele Telefonbogen Tryk på tasten for at ringe op. Hovednummeret indtastes Du bliver via displayet bedt om at fortsætte. Tryk på for at ringe op til lokalnummeret Fortsæt?

36 36 Foretrukne grundindstillinger Når du går gennem menuen Indstillinger, vises den aktuelle indstilling for hver valgmulighed i displayet. Hvis du f.eks. går til valgmuligheden Ur, vises det aktuelle tidspunkt og den aktuelle dato i anden linie i displayet. Menuen Indstillinger indeholder flere funktioner, der giver dig mulighed for at justere funktionerne i BeoCom Vælg indstillinger i menuen Tryk på tasten for at hente hovedmenuen frem Drej på hjulet for at finde menuen Indstillinger, og tryk på for at hente den frem Indstillinger Drej på hjulet, indtil den ønskede funktion vises i displayet, f.eks. Ur Ur Tryk på tasten for at hente menuen frem Vælg år 2005 Drej på hjule t for at vælge en indstilling, og tryk på for at gemme den Valgmuligheder i menuen Indstillinger Ringer Denne menu indeholder tre forskellige indstillinger for ringetone: Ringer til/fra gør det muligt at slå ringesignalet til eller fra samt at programmere en periode, hvor telefonen ikke ringer. Hvis du slår ringesignalet fra, ringer telefonen ikke, men den registrerer stadig opkaldet i Vis nummerlisten. Ringesignalet er slået fra, indtil du ændrer indstillingen. Ringer niveau gør det muligt at indstille ringesignalets lydsty rke. Valgmulighederne er Ekstra l av, Lav, Mellem eller Høj. Det valgte ringesignal afspilles efter et kort øjeblik. Ringer melodi gør det muligt at vælge mellem otte melodier.

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Denne Vejledning indeholder instruktioner om, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine ISDN, BeoLine PSTN eller BeoCom 6000.

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Part No.: 18934 Version 1.0

Part No.: 18934 Version 1.0 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design, komponenter

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

VEJLEDNING I IP TELEFONI

VEJLEDNING I IP TELEFONI VEJLEDNING I IP TELEFONI Indholdsfortegnelse IP telefoni hvad er nyt?... 3 1. Telefonens udseende og funktioner... 5 2. Funktioner på din IP telefon... 6 3. Log ind/log ud af telefonen og afdelingstelefonnummer...

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Side 2 Indhold 1. Priser/ Produktnummer... 3 2. Faktablad... 3 3. Produktbeskrivelse... 3 3.1. Beskrivelse af produktet... 3 3.1.1. A-abonnentens brugergrænseflade... 3 3.1.2.

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

De dele der skal bruges til at samle BeoLab 6000, leveres sammen med højttaleren: 1 Unbrakonøgle 3 skruer (pr. højttaler)

De dele der skal bruges til at samle BeoLab 6000, leveres sammen med højttaleren: 1 Unbrakonøgle 3 skruer (pr. højttaler) BeoLab 6000 Guide S Å D A N S A M L E S H Ø J T T A L E R E N 3 Søjle og fod Det er nemmest at samle foden og højttalersøjlen, hvis højttaleren lægges på et bord. For at beskytte bordet og søjlen mod

Læs mere

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Brugervejledning til TDC Scale Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Indledning... 3 Indledning... 3 Parkering af opkald...

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Quick-guide til Konftel 300M

Quick-guide til Konftel 300M DANSK Quick-guide til Konftel 300M Konftel 300M er en batteridrevet trådløs konferencetelefon til tilslutning til mobilnet (GSM/3G) eller computer (USB). På www.konftel.com/300m finder du en håndbog med

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide TDC Scale Kom godt i gang - betjening af IP-telefon Kvikguide Ip-telefoner i TDC Scale Ved overgangen til TDC Scale har du udskiftet din bordtelefon med en ip-telefon. Vær opmærksom på, at du kan programmere

Læs mere

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)!

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)! Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg (Publiseret af ipvision februar 2014) Introduktion til ipvisions Hostede Omstillingsanlæg Vi har bygget hosted omstillingsanlæg i snart 10 år og vi er stolte af

Læs mere

Brugevejledning med tast selv koder, for Cirque telefoni på Brøndbynet

Brugevejledning med tast selv koder, for Cirque telefoni på Brøndbynet LOKAL OMSTILLING De kan når som helst stille en samtale om til et andet nummer. Tast R + nummeret, informer om samtalen og læg røret på. Hvis nummeret er optaget eller ikke svarer, kan De gå tilbage til

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang. Version 1.0a

Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang. Version 1.0a Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang Version 1.0a Sådan bruger du dit mobile lokalnummer Som følge af systemets indbyggede fleksibilitet kan facilitetskoder og tilbudte faciliteter adskille sig fra det,

Læs mere

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk Brugervejledning for analoge telefoner Siemens AS180 trådløs telefon kun 99,- INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET

FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET INDHOLDSFORTEGNELSE TONESIGNALER:...3 LOKAL OMSTILLING...4 LOKALKALD OG NOTERING...4 SAMTALE VENTER...4 VIDERESTILLING (VALGFRI)...4 VIDERESTILLING

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31)

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31) 1 2 3 4 9 8 7 5 6 Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på 6 # och knapplås 7 Programmering 8 Återuppringning 9 Nummerpresentation

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

Ascotel Office 35IP Betjeningsvejledninger. Ascotel IntelliGate telekommunikationssystemer

Ascotel Office 35IP Betjeningsvejledninger. Ascotel IntelliGate telekommunikationssystemer Ascotel Office 35IP Betjeningsvejledninger Ascotel IntelliGate telekommunikationssystemer Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 14 16 18 1 2 3 4 15 17 63.304 11 9 13 12 10 9 8

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 4 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 4 3. LOG IND... 4 4. HURTIGT OVERBLIK... 4 5. BESVAR OPKALD...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Jabra LINK 860. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra LINK 860. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra LINK 0 Brugervejledning www..com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PRODUKTOVERSIGT... 1.1 JABRA LINK 0... 1.2 VALGFRIT TILBEHØR...4 2. TILSLUTNING AF JABRA LINK 0...5 2.1 TILSLUTNING TIL STRØMFORSYNING...5

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

GPRS-TELEFON SGH-X450

GPRS-TELEFON SGH-X450 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. GPRS-TELEFON SGH-X450 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Brugervejledning. ~ &9lesen. ~ uensen as. .~aras SADAN! Telefonsvarer System. Porttelefonen. Telefonen. Datanet. Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22

Brugervejledning. ~ &9lesen. ~ uensen as. .~aras SADAN! Telefonsvarer System. Porttelefonen. Telefonen. Datanet. Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22 SADAN! Brugervejledning Telefonen Porttelefonen Datanet Telefonsvarer System Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22 ~ &9lesen ~ uensen as.~aras Side 1 SADAN,. Indholdsfortegnelse Generelle forhold......,...

Læs mere

Lync møde videokonference

Lync møde videokonference 2014 Lync introduktion Lync møde videokonference 1 Kontrollerer at dit udstyr er klargjort og parat 1 Hvordan det virker 1 Udstyr 1 Lyd 1 Video 3 Eksterne partnere og Lync 3 Ad hoc møde med interne og

Læs mere

JABRA SPORT COACH WIRELESS

JABRA SPORT COACH WIRELESS JABRA SPORT COACH WIRELESS Brugervejledning jabra.com/sportcoachwireless 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Center for IT & Digitalisering. Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon

Center for IT & Digitalisering. Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon Indholdsfortegnelse Når telefonen ringer... 3 Når du skal foretage et opkald... 5 Eksternt nummer... 5 Internt nummer... 7 Tastatur... 8 Tilmelding til

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012 Introduktion Med sit store farvedisplay, menuer og navigationstaster minder Snom M3 langt hen af vejen om en mobiltelefon i den måde den benyttes.

Læs mere

Dialog 4187 Plus. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform

Dialog 4187 Plus. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform Dialog 4187 Plus BusinessPhone kommunikationsplatform Brugervejledning Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Kvikguide AGFEO Telefone. www.agfeo.com

Kvikguide AGFEO Telefone. www.agfeo.com Kvikguide GFEO Telefone www.agfeo.com Om denne kvikguide Denne kvikguide giver en forklaring på GFEO TKanlæggets mest almindelige funktioner. For at få et overblik over alle GFEO TKanlæggets funktioner

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37 34 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Produktregistrering...37 Sådan kommer du i gang... 37 Strømforsyning...37 Isætning af tapekassetter...38 Sådan bruges etiketmaskinen første gang...

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Dansk. Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok)

Dansk. Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok) AmpliPOWER 40/50 Dansk Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok) Brugermanual - læs omhyggeligt før brugen! VÆR FORSIGTIG: Denne telefon er specielt

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient iphone

Kvik guide Mitel MC Klient iphone 1 Kvik guide Mitel MC Klient iphone Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af menuer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Dansk 92 www.logitech.com/support/type-s

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUGERHÅNDBOG ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03194A Dansk. 01/2003. Rev.2.0

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUGERHÅNDBOG ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03194A Dansk. 01/2003. Rev.2.0 DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUGERHÅNDBOG ELECTRONICS Printed in Korea Code No.: GH68-03194A Dansk. 01/2003. Rev.2.0 Indhold Vigtige sikkerhedshensyn........................ 7 Udpakning.....................................

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Start her BlackBerry Curve 9300 Series

Start her BlackBerry Curve 9300 Series Velkommen til BlackBerry! Lær din nye BlackBerry Curve -smartphone at kende. Udforsk enhedens taster 2010 Research In Motion Limited. Alle rettigheder forbeholdes. BlackBerry, RIM, Research In Motion,

Læs mere

Telefoni. Vejledning. Guide til Mobilflex Connect Plus - Hvordan man aktivere forskellige viderestillinger ved hjælp af korte koder.

Telefoni. Vejledning. Guide til Mobilflex Connect Plus - Hvordan man aktivere forskellige viderestillinger ved hjælp af korte koder. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 16. maj 2015 IT-AFDELINGEN Vejledning Telefoni Guide til Mobilflex Connect Plus - Hvordan man aktivere forskellige viderestillinger ved hjælp

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 3 3. LOG IND... 3 4. HURTIGT OVERBLIK... 3 5. ÆNDRING AF STATUS...

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Business Communications Manager Telefonens funktioner

Business Communications Manager Telefonens funktioner Business Communications Manager Telefonens funktioner 2002 Nortel Networks P0341611 Version 02 Taster Funktionstasten i Business Series Terminal (T-series) er et lille globusikon. På funktionstasten i

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning

Jabra EXTREME FOR PC. jabra. Brugervejledning Jabra EXTREME FOR PC jabra Brugervejledning indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 Om.................................. 2 OM Jabra LINK 320 USB-ADAPTER..............................

Læs mere

Brugervejledning. Systemapparat LDP-7024D. Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3

Brugervejledning. Systemapparat LDP-7024D. Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3 Brugervejledning Systemapparat LDP-7024D Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3 Indhold Beskrivelse af taster... 4 Etablere et opkald... 5 Etablere et eksternt opkald... 5 Etablere et internt

Læs mere

Jabra HALO2. Brugervejledning. www.jabra.com

Jabra HALO2. Brugervejledning. www.jabra.com Jabra HALO2 Brugervejledning www.jabra.com indholdsfortegnelse TAK............................................................ 2 Om.............................................. 2 Headsettets funktioner....................................

Læs mere

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården.

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Forord På Rytterkasernen og Åløkkegården er der i sommeren 2000 installeret en fælles telefoncentral og et computernetværk med adgang til

Læs mere

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Kom godt i gang Læs om dine muligheder Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Mobilopsætning Spærring af opkald Data på din mobil Mobilt bredbånd Og meget meget mere Callme.dk Velkommen

Læs mere