BeoCom Vejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BeoCom 6000. Vejledning"

Transkript

1 BeoCom 6000 Vejledning

2

3 Før du starter 3 Vejledningen indeholder instruktioner i, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine PSTN, BeoLine ISDN eller BeoCom Den indeholder også oplysninger om tjenester, der tilbydes på PSTN-netværket. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om ISDNtjenester, der tilbydes, hvor du bor, skal du se i brochuren ISDNtjenester, der følger med din BeoLine ISDN-base, eller kont akte dit telefonselskab. ISDN eller PSTN? ISDN og PSTN er to forskellige netværk til telefonlinier. PSTN (Public Switched Telephone Network) er det mest almindelige netværk. ISDN (Integrated Services Digital Network) er et netværk, der f.eks. gør det muligt for dig at bruge Internettet og telefonen på samme tid.

4 4

5 Indhold 5 Kom hurtigt i gang, 6 Find ud af, hvordan du tilslutter og sætter BeoCom 6000 op samt bruger håndsættets taster og displayet. Du kan også finde oplysninger om vedligeholdelse og tilbehør, der kan købes hos din Bang & Olufsen forhandler. Daglig brug, 18 Find ud af, hvordan du ringer op og besvarer opkald, regulerer lydstyrken, ringer op fra Telefonbogen, Vis Nummer-listen og Genkaldslisten, gemmer et nummer i Telefonbogen efter en samtale, fjerner håndsættets ringetone og låser håndsættastaturet. Avancerede funktioner, 28 Find ud af, hvordan du indtaster, ændrer og sletter navne og numre i Telefonbogen, gemmer numre fra Genkaldslisten og Vis nummer-listen, ringer op til og gemmer et lokalnummer samt regulerer lydstyrken på nogle af Bang & Olufsens musik- og videoprodukter. Foretrukne grundindstillinger, 36 Dette kapitel indeholder en oversigt over menuen Indstillinger. Find f.eks. ud af, hvordan du tilmelder et håndsæt til en base, indstiller tidspunkt og dato og vælger indstillinger for ringetonen. System med flere håndsæt, 39 Find ud af, hvordan du gør et håndsæt personligt eller fælles, ringer op til et andet håndsæt, viderestiller eksterne opkald og laver et internt konferenceopkald. Garantibetingelser, 44 Indeks, 45

6 6 Kom hurtigt i gang Oplad håndsætbatteriet Følg nedenstående fremgangsmåde for at komme i gang: 1 Sæt laderens stik i stikkontakten som beskrevet i den vejledning, der følger med laderen 2 Oplad håndsætbatteriet 3 Tilslut BeoLine basen som beskrevet i den vejledning, der følger med BeoLine 4 Tilmeld håndsættet til basen. Hvis håndsættet skal oplades, sker det automatisk, når håndsættet placeres i laderen. Af sikkerhedsgrunde oplades batteriet ikke, før det afsendes fra fabrikken. Vi anbefaler dig at oplade håndsættet i mindst en time, før du går videre med førstegangstilmelding af håndsættet. Om opladning Laderen skal være tilsluttet lysnettet. Det tager fire timer at oplade batteriet helt. Den maksimale taletid pr. opladning er ca. 15 timer. Stand-by-tid pr. opladning er ca. 200 timer. Batteristatus ========= 25% ====== 50% === 75% Håndsættet kontrollerer opladningen af batteriet, så du kan roligt placere håndsættet i laderen efter brug, også selvom batteriet ikke skal oplades. Det forringer ikke batteriets levetid, at håndsættet står i laderen. Batteristatus Batteriindikatoren i displayet viser håndsætbatteriets status. Hvis batteriet trænger til at blive ladet op, vises en meddelelse i displayet, og der lyder et lydsignal. Få vist batteristatus Tryk på tasten, mens håndsættet er i stand-by Drej på hjulet, indtil teksten Batteristatus vises, og tryk på. Den aktuelle status vises i displayet Batteristatus

7 7 Skift batteriet > Tag batteridækslet af ved at presse let på dæks let og trække det af. > Fjern batteriet, og træk batteristikket ud. > Tilslut batteristikket (A), og placer batteri og ledninger som vist. > Sæt batteridækslet på plads igen. Sørg for, at hakkene foroven og forneden på dækslet sættes korrekt i. A Placering og omgivelser Telefonen må ikke placeres i fugtige, støvede og forurenede omgivelser. Desuden må telefonen ikke udsættes for direkte sollys og væskepåvirkning. Sørg for, at håndsættets opladningskontakter ikke kommer i kontakt med metal eller fedtede dele. Rengør BeoCom 6000 Rengør BeoCom 6000 med en hårdt opvredet, blød klud dyppet i vand tilsat et par dråber mildt rengøringsmiddel. Til rengøring af laderens og håndsættets ladekontakter og kun disse dele bruges en vatpind og iso propylalkohol. Brug ikke isopropylalkohol til at rengøre andre dele af laderen eller håndsættet! Hvis batteriet i håndsættet udskiftes med et nyt, skal du følge de instruktioner, der følger med det nye batteri. Brug kun originale batterier fra din Bang & Olufsen forhandler!

8 8 >> Kom hurtigt i gang Førstegangstilmelding af håndsættet til en base For at basen og håndsættet skal kunne kommunikere med hinanden, skal håndsættet tilmeldes basen. Der kan tilmeldes op til seks håndsæt til den samme base. Du kan ikke tilmelde et håndsæt til mere end én base. Følg den fremgangsmåde, der gælder for din base: Knap BeoLine PSTN-base. Hvis du har en BeoLine PSTN-base > Sørg for, at base og lader er tilsluttet lysnettet. > Tryk på knappen i hullet på bagsiden af basen (brug en kuglepen eller blyant), og hold den nede i mindst fire sekunder. Basen er nu åben for tilmelding i fem minutter. Indikatorlampe BeoLine ISDN-base. Basens indikatorlampe Knap Hvis du har en BeoLine ISDN-base Hvis det er første gang, du tilmelder et håndsæt til basen, skal du sørge for, at base og lader er tilsluttet lysnettet. > Hvis du tidligere har tilmeldt håndsæt til basen, skal du åbne basen for tilmelding ved at afbryde strømmen til basen i mindst to sekunder og derefter tilslutte den igen. Indikatorlampen blinker, og basen er åben for tilmelding i f em minutter. Hvis du har en BeoCom 6000 base > Tryk på knappen på basen, og hold den nede i mindst to sekunder. Indikatorlampen blinker rødt, og basen er åben for tilmelding i fem minutter. Når basen er åben for tilmelding, skal du følge den fremgangsmåde, der er beskrevet på næste side. BeoCom 6000 base.

9 9 Tryk for at tænde for håndsættet. Tilmeld håndsæt til base? vises i displayet Tilmeld håndsæt til base? Tryk på. Håndsættet søger efter en åben base Når der er fundet en base, vises basens PARKnummer*. Sammenlign nummeret med det nummer, der står på basen Base 01/ Hvis numrene ikke er ens, skal du dreje på hjulet for at få vist de ledige baser. Hvis din base ikke vises, skal du åbne basen for tilmelding igen og gentage fremgangsmåden Base 02/ Hvis numrene er ens, skal du trykke på tasten for at tilmelde håndsættet til basen Hvis basen beder dig om en pinkode, skal du indtaste den og trykke på. Displayet fortæller dig, når tilmeldingen er gennemført. Du kan herefter give håndsættet et navn, som beskrevet på side *PARK-nummeret står på en mærkat bag stikdækslet, på stikdækslet eller på bunden af basen.

10 10 >> Kom hurtigt i gang Navngiv håndsættet Du kan f.eks. navngive håndsættet efter det rum, det er placeret i, eller efter den person, der bruger det mest. Du kan også få adgang til de funktioner, der beskrives på disse sider, via menuen Indstillinger. Se kapitlet Foretrukne grundindstillinger på side 36 for at få yderligere oplysninger. Hvis du tilmelder et håndsæt, der allerede er navngivet, til basen, vises navnet i displayet, når tilmeldingen er gennemført. Hvis du vil blive ved med at bruge det navn, skal du flytte markøren til symbolet og trykke på. Når tilmeldingen er gennemført, beder displayet dig om at navngive håndsættet. Det er praktisk, hvis du har mere end ét håndsæt. Du kan eventuelt navngive håndsættet senere. Du bliver via displayet bedt om at indtaste et navn Tryk på for at få adgang til at gøre det, eller tryk på C, hvis du vil springe over dette trin Drej på hjulet for at vælge karakterer, og tryk på for at gemme hver enkelt karakter Når du har indtastet navnet, skal du dreje på hjulet for at flytte markøren hen under symbolet. Navn? vises i displaye t Tryk for at gemme navnet. Nu kan du indstille tidspunkt og dato Indtast håndsætnavn? _ ABCDEFGHIJKL Stue Navn? Stue Gemt

11 11 Indstil tidspunkt og dato Når du har tilmeldt og navngivet håndsættet, opfordres du via displayet til at indstille tidspunkt og dato. Tidspunktet vises, når telefonen ikke er i brug og når der ikke vises nye oplysninger i displayet. Tidspunkt og dato vises også sammen med oplysningerne Vis nummer og Genkald. Indstil ur? vises Indstil ur? Tryk på for at få adgang til at indstille uret, eller tryk på C, hvis du vil springe over dette trin Vælg år 2005 Drej på hjulet for at indstille år Tryk på for at gemme og gå til indstilling af måned Indstil måned, dag, time og minut ved at dreje på hjulet og trykke på

12 12 >> Kom hurtigt i gang Håndsættets tastefunktioner 1: 09:51 20 Jan CALLER ID REDIAL PHONEBO R INT A V 1 0 C Når telefonen henstår ubenyttet, vises håndsættets nummer (1:) og navn, hvis du har givet det et, i displayet. VIS NR Henter Vis nummer-listen frem GENKALD Henter Genkaldslisten frem TLF BOG Henter Telefonbogen frem. Bruges også til at gemme navne og numre i Telefonbogen Drej på hjulet for at søge i Telefonbog, Genkaldsliste, Vis nummer-liste og telefonens menusystem. Under en samtale kan du dreje på hjulet for at regulere lydstyrken (i midten af hjulet) Godkender og gemmer indtastninger og valg i displayet Afhængig af telefonen får du, når du trykker på, adgang til ekstra funktioner eller valgmuligheder, som du kan se ved at dreje på hjulet Tryk på tasten, og hold den nede for at slukke håndsættet. Tryk på tasten én gang for tænde for det igen Tryk for at ringe op og afslutte en samtale A. V Tryk for at få adgang til at skrue op eller ned for lydstyrken på Bang & Olufsen musik- og videosystemer INT Tryk for at få adgang til at ringe op til et internt håndsæt. Du kan gennemse listen over håndsæt ved at dreje på hjulet eller vælge et håndsæt ved at trykke håndsættets nummer (1 6) R Bruges sammen med Viderestilling, Banke-På og andre a u tomatiske tjenester 0 9 Taltaster til indtastning af telefonnumre Bruges i telefonnumre, til Viderestilling og andre automatiske tjenester C Tryk for at slette den seneste indtastning. Tryk på tasten, og hold den nede for at forlade en funktion

13 13 Tilbagemelding fra telefonen indikatorlamper Indikatorlampe på håndsættet Indikatorlampen blinker rødt, når Telefonen er i brug Telefonen ringer Der er registreret ubesvarede opkald Noget påvirker eller hindrer optimal brug af telefonen. Se side 15 for at få yderligere op lysninger. Indikatorlampen lyser grønt, når håndsættet står i laderen og ingen af ovennævnte situationer forekommer. Indikatorlampe Du kan deaktivere funktionen for visning af ubesvarede opkald. Se kapitlet Foretrukne grundindstillinger på side 36 for at få yderligere oplysninger. Tilslut og brug et hovedsæt Slut et hovedsæt til stikket på telefonen som vist. Du kan derefter besvare indgående opkald ved at trykke på eller en taltast på håndsættets tastatur. Ring op som beskrevet på side 18. Ekstra hovedsæt kan købes hos din Bang & Olufsen forhandler. Når du tilslutter et hovedsæt, vises teksten Hovedsæt tilkoblet kort i displayet.

14 14 >> Kom hurtigt i gang Håndsættets dis play Ring op? En sort pil angiver, at der er flere tilgængelige valgmuligheder, hvis du drejer på hjulet med uret til højre og mod uret til venstre. En grå pil angiver, at der ikke er flere tilgængelige valgmuligheder. Tænd displayet > Tryk på, mens håndsættet er i stand-by. > Drej på hjulet for at få vist valgmulighederne i displayet. > Tryk på for at vælge en mulighed. Valgmuligheder i hovedmenuen Lås tastatur? Lås håndsættets tastatur. Se side 19. Lydløs? Slå håndsættets ringesignal og batterialarm fra. Se side 20. Batteristatus Se batteriets opladningsstatus. Indstillinger Aktivér, reguler eller deaktiver funkti oner. Se side 36. Vis nye, ubesvarede opkald Når håndsættet er i stand-by, informerer displayet dig om eventuelle ubesvarede opkald, du måtte have modtaget. Menuen forsvinder, når du har fået vist opkaldene, og opkaldsinformationerne flyttes til Vis nummerlisten. 3 nye opkald Vis? Hvis du ikke ønsker at få vist oplysninger om nye opkald, skal du blot dreje på hjulet. 3 nye opkald vises i displayet > Tryk på for at få vist nummer, tidpunkt og dato for det seneste opkald. Hvis navnet er gemt i Telefonbogen, vises navnet i stedet for nummeret. > Drej på hjulet for at få vist de andre opkald. > Når du har set de nye opkald, skal d u trykke på C for at forlade menuen.

15 15 Fejlfinding via displayet menuen Alarm Hvis der er opstået en situation, der hindrer eller påvirker optimal brug af telefonen, vises teksten Alarm i displayet, når telefonen er i stand-by. Teksten vises, så længe den pågældende situation varer. Alarm vises i displayet > Tryk på for at få adgang til at se årsagen til alarmen > Drej på hjulet for at se, om der er andre årsager > Tryk på for at få adgang til at justere de relevante indstillinger, hvis de er tilgængelige > Drej på hjulet for at justere indstillingerne, og tryk på for at gemme dem Hvis du ikke ønsker at se alarmen, skal du bare dreje på hjulet. Andre meddelelser i stand-by: Tilmeld håndsæt til base? Håndsættet er ikke tilmeldt en base. Tryk på for at igangsætte proceduren for førstegangsopsætning. 1:Stue Lyd slået fra Lyden er slået fra på håndsættet. Tryk på for at få adgang til at deaktivere funktionen Lydløs. 1:Stue Linien optaget Linien er optaget.

16 16 >> Kom hurtigt i gang Fastgør lommeclips CLICK CLICK 2 1 B Med clipsen kan du fastgøre håndsættet til din lomme. Fastgør clipsen på bagsiden af håndsættet: Sådan fastgøres lommeclipsen > Før clipsens to flige ned gennem håndsættets to langsgående riller. > Når clipsen sidder korrekt, ca. 4,5 cm fra toppen af håndsættet, klikker den på plads. Sørg for, at clipsen er korrekt fæstnet på begge sider af håndsættet. Sådan fjernes lommeclipsen > Træk clipsens venstre flig (B) lidt ud mod venstre med en flad genstand. > Når den venstre flig er fri fra rillen, trækkes clipsen bagover pas på, at clipsen ikke ridser håndsættet. BeoCom 6000 kan kun bruges sammen med det viste Bang & Olufsen tilbehør: Ekstra håndsæt, EarSet 1 Home, clips, bordlader og væglader.

17 17

18 18 Daglig brug Ring op og besvar opkald Hvis du afslutter et opkald til eller fra et nummer, der ikke er gemt i Telefonbogen, bliver du via displayet opfordret til at gøre det. Se kapitlet Gem et telefonnummer efter en samtale på side 22 for at få yderligere oplysninger. For at få en klartone før du indtaster nummeret, skal du trykke på Tasten på BeoCom 6000 bruges til at indlede og afslutte en samtale. Under samtalen vises taletiden samt nummer eller navn på den person, du har ringet op. Hvis du ikke ønsker at besvare et opkald, kan du afbryde ringesignalet. Ring op Indtast telefonnummeret _ Hvis du taster forkert, kan du bruge hjulet til at flytte markøren til det pågældende tal og trykke på C for at slette det C Tryk på tasten for at ringe op. Taletiden vises, og hvis navnet er gemt i Telefonbogen, vises det også Tid: 0:19 Tryk på tasten for at afslutte samtalen. Du kan også sætte håndsættet i laderen Besvar et opkald Tryk på tasten for at besvare opkaldet Tid: 0:02 Tryk på tasten for at afslutte en samtale. Du kan også sætte hå ndsættet i laderen Slå ringesignalet fra Tryk på tasten for at slå ringesignalet for et indgående opkald fra. Indikatorlampen på håndsættet blinker, indtil den per son, der ringer op, lægger røret på C

19 19 Lås håndsættets tastatur Du kan låse håndsættets tastatur. Derved kan du undgå at trykke på tastaturet ved en fejl, f.eks. når du har håndsættet i lommen. Hvis du låser tastaturet, kan du stadig besvare opkald, men du skal låse tastaturet op for selv at ringe op. Lås håndsættets tastatur Tryk på tasten, mens håndsættet er i stand-by Lås tastatur? Tryk på. Tastatur låst vises kortvarigt i displayet Tastatur låst Du kan også låse håndsættets tastatur ved at trykke på knappen og holde den nede. Du kan indstille håndsættet til automatisk at låse, når det ikke er i brug. Denne funktion aktiveres og deaktiveres via menuen Indstillinger. Se side 36 for at få yderligere oplysninger. Lås håndsættets tastatur op Tryk på tasten for at få adgang til at låse tastaturet op. Lås op Nej? vises i displayet Lås op Nej? Drej på hjulet, indtil teksten Lås op Ja? vises, og tryk på Lås op Ja?

20 20 >> Daglig brug Slå håndsættets ringesignal og batterialarm fra Du kan slå håndsættets ringesignal fra, hvis du ikke vil forstyrres. Når håndsættet er indstillet til Lydløs, er ringesignalet deaktiveret, men indgående opkald registreres stadig i menuen Nye opkald, som beskrevet på side 14. Slå håndsættets ringesignal fra Tryk på tasten for at hente hovedmenuen frem Drej på hjulet, indtil teksten Lydløs? vises, og tryk på. Lydløs valgt vises kortvarigt i displayet, og teksten ændres til Lyd slået fra, når håndsættet skifter til stand-by Lydløs? Lydløs valgt 1:Stue Lyd slået fra Genaktiver håndsættets ringesignal Tryk på tasten for at få adgang til at genaktivere ringesignalet. Lydløs fra? vises i displayet Lydløs fra? Tryk på. Ringesignalet genaktiveres. Lydløs fra valgt vises kortvarigt i displayet, og håndsættet skifter til stand-by Lydløs fra valgt 1:Stue 12:15 24 okt

21 21 Lydstyrke og mikrofon Under en samtale kan du regulere lydstyrken ved at dreje på hjulet. Du kan også slå mikrofonen fra, hvis du ikke ønsker, at personen i røret skal overhøre en samtale, du har med en person i rummet. Skru op eller ned for lydstyrken i håndsættet Drej på hjulet for at regulere lydstyrken i håndsættet Lydstyrke === ==== Nye samtaler starter på den lydstyrke, du sidst benyttede dog ikke på de to højeste indstillinger indtil næste gang, du justerer lydstyrken. Hvis der er sluttet et hovedsæt til håndsættet, og du slukker mikrofonen, bipper telefonen ikke. Tænd eller sluk mikrofonen under en samtale Tryk på tasten for at få adgang til at slå mikrofonen fra. Mikrofon fra? vises i displayet Mikrofon fra? Tryk på. Mikrofon fra vises i displayet, og håndsættet bipper med korte mellemrum, indtil mikrofonen tændes igen Mikrofon fra Tryk på to gange for at tænde for mikrofonen Mikrofon til?

22 22 >> Daglig brug Gem et telefonnummer efter en samtale Her får du nogle tips, så det bliver nemmere at finde numre i Telefonbogen: Når en samtale er afsluttet, bliver du spurgt, om telefonnummeret skal gemmes i Telefonbogen, hvis det ikke allerede står der. Du kan også indtaste et navn sammen med nummeret. Lise & Peter Når du indtaster navne på et par, så sæt deres fornavne i alfabetisk orden. B&O Michael Når du indtaster navne på dine kolleger, så sæt firmanavnet først. Efter en samtale Displayet viser nummeret, og du bliver spurgt, om du vil gemme det i Telefonbogen. Hvis et navn er modtaget med Vis nummer-oplysninger, vises navnet Tryk på tasten for at gemme nummeret. Hvis der blev vist et navn, bliver det også gemt. Ellers Gem nummer? L Jane Når du indtaster navne på dine børns legekammerater, så indtast begyndelsesbogstavet på barnet først. Du kan hurtigt gemme et navn og et nummer ved at trykke på tasten TLF BOG, når du er færdig med at skrive navnet. drej på hjulet for at vælge bogstaver til navnet. Du kan både vælge store og små bogstaver Tryk på tasten for at gemme det valgte bogstav. Hvis du gemmer et stort bogstav, skifter markøren automatisk til små bogstaver Afslut indtastningen af navnet I en indtastning medtages cifre ved at trykke på taltasterne _ ABCDEFGHIJKL D_ abcdefghijklm Dennis Jensen_ nopqrstuvwxy 0 9 Drej på hjulet for at flytte mark øren hen under symbolet. Navn? vises i displayet Dennis Jensen Navn? Tryk på tasten for at gemme navn og nummer Dennis Jensen gemt

23 23 Søg i Telefonbogen og ring op Når telefonen ikke er i brug, kan du søge i samtlige navne i Telefonbogen ved at dreje på hjulet. Når telefonen ikke er i brug Drej på hjulet for at søge i Telefonbogen, og tryk på for at ringe op. Denne metode er hurtigst, hvis der kun står få navne i Telefonbogen Dennis Jensen Hvis der står mange navne i Telefonbogen, skal du trykke på TLF BOG for at åbne den. Bogstaverne i displayet svarer til de første bogstaver i navne i Telefonbogen TLF BOG Søgebogstav: ABDEFHIK Drej på hjulet for at vælge søgebogstav Søgebogstav: ABDEFHIK Tryk på tasten for at søge i de navne, der begynder med det valgte bogstav Dan Schmidt Drej på hjulet for at søge i navnene Dennis Jensen Tryk på tasten for at ringe op

24 24 >> Daglig brug Brug Genkald Du kan gemme telefonnumre fra Genkaldslisten direkte i Telefonbogen. Se kapitlet Gem numre fra Genkald og Vis nummer på side 32 for at få yderligere oplysninger. Genkaldslisten er kun fælles for håndsæt, der er indstillet til at være fælles. Se Gør et håndsæt personligt eller fælles på side 41 for at få yderligere oplysninger. Genkaldsfunktionen gemmer de sidste 24 telefonnumre, du har ringet op. På listen kan du foruden nummeret se tidspunkt og dato for opkaldet samt taletid. Hvis du har indkodet et navn i Telefonbogen, vises dette i stedet for nummeret. Interne opkald registreres ikke på Genkaldslisten. Ring op fra Genkaldslisten Tryk på tasten for at hente Genkaldslisten frem GENKALD Drej på hjulet for at vælge et navn eller nummer Dennis Jensen 11:51 10 dec Tryk på tasten for at ringe op Få vist opkaldsinformation for et udgående opkald Tryk på tasten for at få vist valgmulighederne Dennis Jensen Ring op? Drej på hjulet, indtil Detaljer? vis es i displayet Dennis Jensen Detaljer? Tryk på. Telefonnummer og taletid vises Dennis Jensen Tid: 1:02:14

25 25 Slet et nummer på Genkaldslisten Tryk på tasten for at hente Genkaldslisten frem GENKALD Drej på hjulet for at vælge et navn eller nummer :51 10 dec Tryk på tasten for at få vist valgmulighederne Ring op? Drej på hjulet, indtil Slet? vises i displayet Slet? Tryk på tasten for at slette det valgte navn eller nummer slettet

26 26 >> Daglig brug Brug Vis nummer-funktionen Denne funktion kræver, at du har abonnement på Vis nummerfunktionen hos dit teleselskab. Du kan gemme telefonnumre fra Vis nummer-listen direkte i Telefonbogen. Se kapitlet Gem numre fra Genkald og Vis nummer på side 32 for at få yderligere oplysninger. Selvom du har abonnement på Vis nummer, kan opkaldsinformationer dog alligevel være utilgængelige for visse opkald. Følgende tekst kan vises i displayet for et indgående opkald: Anonymt... Opkald fra hemmelige numre. Vis nummer ikke muligt Vis nummer understøttes ikke af telefonselskabet. International Oplysninge r er ikke tilgængelige for internationale opkald. Telefonnumrene på de sidste 24 opkald gemmes på Vis nummerlisten. Hvis et navn er gemt med nummeret i Telefonbogen, vises dette navn, også selvom dit telefonselskab tilbyder Vis nummeroplysninger. Identiske numre gemmes kun én gang på lis ten, dvs. det senest foretagne opkald. Ring op fra Vis nummer-listen Tryk på tasten for at hente Vis nummer-listen VIS NR frem Drej p å hjulet for at vælge et navn eller nummer Dennis Jensen 12:41 12 dec Tryk på tasten for at ringe op Slet et nummer på Vis nummer-listen Tryk på tasten for at hente Vis nummer-listen VIS NR frem Dennis Jensen 12:41 12 dec Drej på hjulet for at vælge et navn eller nummer Dan Schmidt 11:51 10 dec Tryk på tasten for at få vist valgmulighederne Dan Schmidt Ring op? Drej på hjulet, indtil Slet? vises i displayet Dan Schmidt Slet? Tryk på tasten for at slette det valgte navn eller nummer Dan Schmidt slettet

27 27

28 28 Avancerede funktioner Indtast et nyt navn og nummer i Telefonbogen Navne og numre er kun fælles for håndsæt, der er konfigureret til at være fælles. Se Gør et håndsæt personligt eller fælles på side 41 for at få yderligere oplysninger. Du kan hurtigt gemme et navn og et nummer ved at trykke på tasten TLF BOG, når du er færdig med at skrive navnet. Du kan til enhver tid gemme et navn og nummer i Telefonbogen. Et nummer kan bestå af op til 48 cifre, mens et navn kan bestå af op til 16 karakterer. Du kan gemme op til 200 numre og navne. Indtast et nummer Indtast telefonnummeret 0 9 Tryk på tasten for at få adgang til at gemme nummeret. Gem nummer? vises i displayet Gem nummer? Tryk på. Du kan nu indtaste et navn _ ABCDEFGHIJKL Indtast et navn Vælg bogstaver ved at dreje på hjulet Tryk på tasten for at gemme det valgte bogstav Afslut indtastningen af navnet Drej på hjulet for at flytte markøren hen unde r symbolet. Navn? vises i displayet Navn? Tryk på tasten for at gemme navnet

29 29 Slet et navn og nummer i Telefonbogen Du kan slette navne og numre, der er gemt i Telefonbogen. Tryk på TLF BOG TLF BOG Drej på hjulet for at vælge et søgebogstav, og tryk på Drej på hjulet for at vælge et navn eller nummer, og tryk på Drej på hjulet, indtil Slet? vises i displayet. Tryk derefter på for at slette navnet eller nummeret Slet?

30 30 >> Avancerede funktioner Ændre et navn eller nummer i Telefonbogen Hvis du vil indtaste et ekstra nummer for den samme person i Telefonbogen, skal du indtaste et nyt nummer som beskrevet på side 28. Et ændret navn eller nummer erstatter det tidligere navn eller nummer i Telefonbogen. Du kan til enhver tid ændre oplysninger i Telefonbogen som typisk indeholder et nummer og et navn. Ændre navn og nummer i Telefonbogen Drej på hjulet for at vælge et navn eller nummer Dennis Jensen Du kan hurtigt gemme et ændret navn og nummer ved at trykke på tasten TLF BO G, når du har ændret navnet. Tryk på tasten for at få vist valgmulighederne Drej på hjulet, indtil Ændre? vises i displayet Ring op? Ændre? Tryk på tasten for at få adgang til at ændre nummeret Hvis du kun vil ændre et navn, skal du trykke på og gå videre til næste side. Ellers drej på hjulet for at vælge et tal, du ønsker at ændre Tryk på tasten for at slette tallet C Indtast et tal, der skal erstatte det, du har slettet Gentag ovenstående tre trin for hvert tal, du ønsker at ændre Tryk på tasten, når du er færdig med at ændre nummeret. Du kan herefter ændre navnet som beskrevet på næste side

31 31 Ændre et navn Displayet beder dig om at bekræfte, at nummeret er korrekt _ Nummer? Tryk på tasten for at bekræfte Displayet beder dig om at bekræfte, at navnet er korrekt Dennis Jensen_ Navn? Hvis navnet er korrekt, skal du trykke på. Ellers drej på hjulet for at vælge bogstaver til navnet Dennis Jensen_ ABCDEFGHIJKL Tryk på tasten for at gemme det valgte bogstav, eller tryk på tasten for at slette bogstaver C Afslut ændringen af navnet Drej på hjulet for at flytte markøren til symbolet, og tryk på for at gemme navnet Dennis Jensen_ Navn?

32 32 >> Avancerede funktioner Gem numre fra Genkald og Vis nummer Du kan hurtigt gemme et navn og et nummer ved at trykke på tasten TLF BOG, når du er færdig med at skrive navnet. Telefonnumre fra Genkaldslisten og Vis nummer-listen kan gemmes og navngives i Telefonbogen. Tryk på GENKALD eller VIS NR. Det seneste GENKALD nummer på listen vises i displayet VIS NR Drej på hjulet for at vælge det ønskede nummer Tryk på tasten for at få vist valgmulighederne Ring op? Drej på hjulet, indtil Gem nummer? vises i displayet. Tryk derefter på Gem nummer? Drej på hjulet for at vælge karakterer, og tryk på for at gemme den valgte karakter _ ABCDEFGHIJKL Afslut indtastningen af navnet Drej på hjulet for at flytte markøren til symbolet, og tryk på for at gemme navnet Navn?

33 33 Reguler lydstyrken på musik- og videoprodukter Du kan regulere lydstyrken på dine musik- og videoprodukter fra Bang & Olufsen direkte fra håndsættet. Først skal du vælge, hvilken kilde musik eller video du vil regulere. Reguler lydstyrken på et musik- eller videosystem Tryk på tasten flere gange, indtil det ønskede A. V system vises i displayet Lydstyrke Audio A. V Video A. V Link audio A. V Link video Du kan regulere lydstyrken på et Bang & Olufsen produkt uden at trykke på knappen A. V først. Du skal bare dreje på hjulet. Produktet skal dog være det samme, som du sidst regulerede lydstyrken på ved hjælp af håndsættet. Drej på hjulet for at skrue op eller ned for lydstyrken Lydstyrke op Link video

34 34 >> Avancerede funktioner Ring op til og gem et lokalnummer i Telefonbogen Hvis du vil ringe op til et telefonnummer, hvortil der er knyttet et lokalnummer som f.eks. banker og andre virksomheder med omstilling skal der indsættes en pause før lokalnummeret. Gem hovednummer, pause og lokalnummer i Telefonbogen. Derefter kan du ringe op til nummeret fra Telefonbogen. Ring direkte op til et lokalnummer Indtast hovednummeret 0 9 Tryk på tasten for at ringe op. Vent på forbindelse Indtast lokalnummeret 0 9 Tryk på tasten for at afslutte samtalen Gem et lokalnummer i Telefonbogen Indtast hovednummeret Tryk på tasten for at få adgang til at indsætte en pause Gem nummer? Drej på hjulet, indtil Indsæt pause? vises i displayet. Tryk derefter på Indsæt pause? Indtast lokalnummeret Tryk på tasten to gange for at gemme nummeret. Du kan nu give nummeret et navn som beskrevet på side 28

35 35 Ring op til et lokalnummer fra Telefonbogen Drej på hjulet for at søge i hele Telefonbogen Tryk på tasten for at ringe op. Hovednummeret indtastes Du bliver via displayet bedt om at fortsætte. Tryk på for at ringe op til lokalnummeret Fortsæt?

36 36 Foretrukne grundindstillinger Når du går gennem menuen Indstillinger, vises den aktuelle indstilling for hver valgmulighed i displayet. Hvis du f.eks. går til valgmuligheden Ur, vises det aktuelle tidspunkt og den aktuelle dato i anden linie i displayet. Menuen Indstillinger indeholder flere funktioner, der giver dig mulighed for at justere funktionerne i BeoCom Vælg indstillinger i menuen Tryk på tasten for at hente hovedmenuen frem Drej på hjulet for at finde menuen Indstillinger, og tryk på for at hente den frem Indstillinger Drej på hjulet, indtil den ønskede funktion vises i displayet, f.eks. Ur Ur Tryk på tasten for at hente menuen frem Vælg år 2005 Drej på hjule t for at vælge en indstilling, og tryk på for at gemme den Valgmuligheder i menuen Indstillinger Ringer Denne menu indeholder tre forskellige indstillinger for ringetone: Ringer til/fra gør det muligt at slå ringesignalet til eller fra samt at programmere en periode, hvor telefonen ikke ringer. Hvis du slår ringesignalet fra, ringer telefonen ikke, men den registrerer stadig opkaldet i Vis nummerlisten. Ringesignalet er slået fra, indtil du ændrer indstillingen. Ringer niveau gør det muligt at indstille ringesignalets lydsty rke. Valgmulighederne er Ekstra l av, Lav, Mellem eller Høj. Det valgte ringesignal afspilles efter et kort øjeblik. Ringer melodi gør det muligt at vælge mellem otte melodier.

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BeoCom Vejledning

BeoCom Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 6000 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks.

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 6000

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 6000 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang BeoCom 2 Kom hurtigt i gang Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks.

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning BeoCom 2 Getting started BeoCom 2 Guide Før du starter Sådan kommer du i gang Vejledning Sådan kommer du i gang indeholder instruktioner om, hvordan BeoCom 2 sættes op sammen med en

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Denne Vejledning indeholder instruktioner om, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine ISDN, BeoLine PSTN eller BeoCom 6000.

Læs mere

BeoCom 5. Vejledning

BeoCom 5. Vejledning BeoCom 5 Vejledning Før du starter 3 Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af håndsættet med en BeoLine 2 base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, som f.eks. en BeoLine

Læs mere

BeoCom Vejledning

BeoCom Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Denne Vejledning indeholder instruktioner om, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine ISDN, BeoLine PSTN eller BeoCom 6000.

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465405

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 5 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465405 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kundesupport Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom a/s. Kundesupport 96 84 44 01. besøg vores hjemmeside på www.bang-olufsen.

Kundesupport Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom a/s. Kundesupport 96 84 44 01. besøg vores hjemmeside på www.bang-olufsen. Kære bruger! Vi håber, du får glæde af din nye BeoCom 2100 fra Bang & Olufsen og anbefaler at du læser vejledningen før du tager telefonen i brug. BeoCom 2100 er en fleksibel telefon med Direkte-taster

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

BeoCom 3. Vejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoCom 3. Vejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoCom 3 Vejledning BeoCom 3 Med BeoCom 3 kan du holde styr på dine samtaler via telefonens display. Displayet leder dig igennem brugen af telefonen, når du skal ringe op, besvare opkald og indstille

Læs mere

BeoCom 3. Vejledning

BeoCom 3. Vejledning BeoCom 3 Vejledning BeoCom 3 Med BeoCom 3 kan du holde styr på dine samtaler via telefonens display. Displayet leder dig igennem brugen af telefonen, når du skal ringe op, besvare opkald og indstille

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

Kære bruger! Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom a/s Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer

Kære bruger! Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom a/s Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer BeoTalk 1200 2 Kære bruger! Vi håber, du får glæde af din nye Beo- Talk 1200 fra Bang & Olufsen og anbefaler, at du læser vejledningen, før du tager telefonsvareren i brug. Vi vil meget gerne høre om dine

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Om 9608/9611 IP Telefon

Om 9608/9611 IP Telefon IP Office 9608/9611 Telefon betjeningsguide Meddelelse / ringe indikation Mistede opkald Linietast Funktionstast etiket Funktionstast Om 9608/9611 IP Telefon Telefonen understøtter 24 programmerbare linie

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

LG IP 8830 og LG IP 8840

LG IP 8830 og LG IP 8840 TDC A/S, København, CVR 14773908 Communication/SP, 8830/8840-0936 LG IP 8830 og LG IP 8840 Brugervejledning Kundeservice 80 80 80 90 Internet tdc.dk TDC A/S Teglholmensgade 1-3 0900 København C Version

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Part No.: 18934 Version 1.0

Part No.: 18934 Version 1.0 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design, komponenter

Læs mere

DELTA S1. Brugervejledning

DELTA S1. Brugervejledning DELTA S1 Brugervejledning DELTA S1 BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af ur 7 2

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3. Front-page to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3. Front-page to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3 Front-page to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide.

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide. KIRK 5020 Håndsæt Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt Skærm Volume kontrol Venstre Softkey Viderestilling Højre Softkey Løft af/ læg på Navigeringstast

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

Butterfly Brugervejledning D3030B

Butterfly Brugervejledning D3030B Butterfly Brugervejledning D3030B Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Kære bruger! På forhånd tak! Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom A/S. Kundeservice 96 84 44 01

Kære bruger! På forhånd tak! Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom A/S. Kundeservice 96 84 44 01 BeoTalk 1100 2 Kære bruger! Vi håber, De får glæde af Deres nye BeoTalk 1100 fra Bang & Olufsen. BeoTalk 1100 er en kombineret telefonsvarer og Vis Nummer modtager, hvor design, komfort og funktionalitet

Læs mere

BeoLab 4. Vejledning

BeoLab 4. Vejledning BeoLab 4 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du slutte hele systemet til lysnettet. Indikatorlamperne lyser rødt som tegn på, at højttalerne

Læs mere

Bilag 1f: Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f: Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f: Beskedsvar/Voicemail Dette bilag: Udgør bilag 1f til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Gensalg fastnet Erstatter tidligere bilag: Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail hørende til Standardaftale

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Side 2 Indhold 1. Priser/ Produktnummer... 3 2. Faktablad... 3 3. Produktbeskrivelse... 3 3.1. Beskrivelse af produktet... 3 3.1.1. A-abonnentens brugergrænseflade... 3 3.1.2.

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Quick-guide til Konftel 300M

Quick-guide til Konftel 300M Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 300M DANSK Beskrivelse Konftel 300M er en batteridrevet trådløs konferencetelefon til tilslutning til mobilnet (GSM/3G) eller computer (USB).

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Brugervejledning til TDC Scale Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Indledning... 3 Indledning... 3 Parkering af opkald...

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

Brugevejledning med tast selv koder, for Cirque telefoni på Brøndbynet

Brugevejledning med tast selv koder, for Cirque telefoni på Brøndbynet LOKAL OMSTILLING De kan når som helst stille en samtale om til et andet nummer. Tast R + nummeret, informer om samtalen og læg røret på. Hvis nummeret er optaget eller ikke svarer, kan De gå tilbage til

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. M550 M555. Lynvejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  M550 M555. Lynvejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome M550 M555 Lynvejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde, hvorpå

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER TELEFON 69 12 12 12 WWW.DANSKKABELTV.DK INDHOLD Tonesignaler s. 3 Opkald s. 3 Modtage kald s. 3 Samtale venter s. 3 Viderestilling s. 4 Viderestilling ved intet svar

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Quick-guide til Konftel 250

Quick-guide til Konftel 250 Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 250 DANSK BESKRIVELSE Konftel 250 er en konferencetelefon, der kan tilsluttes analogt telefonstik. På www.konftel.com/250 finder du en håndbog

Læs mere

VEJLEDNING I IP TELEFONI

VEJLEDNING I IP TELEFONI VEJLEDNING I IP TELEFONI Indholdsfortegnelse IP telefoni hvad er nyt?... 3 1. Telefonens udseende og funktioner... 5 2. Funktioner på din IP telefon... 6 3. Log ind/log ud af telefonen og afdelingstelefonnummer...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient Android

Kvik guide Mitel MC Klient Android 1 Kvik guide Mitel MC Klient Android Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af

Læs mere

Quick-guide til Konftel 300M

Quick-guide til Konftel 300M DANSK Quick-guide til Konftel 300M Konftel 300M er en batteridrevet trådløs konferencetelefon til tilslutning til mobilnet (GSM/3G) eller computer (USB). På www.konftel.com/300m finder du en håndbog med

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Quick-guide til Konftel 300IP

Quick-guide til Konftel 300IP Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 300IP DANSK Beskrivelse Konftel 300IP er en konferencetelefon til IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip finder du en håndbog med en mere udførlig

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone 1 TDC Erhverv P.A Brugermanual til iphone 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

TM-02V Bordtelefon Bruger vejledning

TM-02V Bordtelefon Bruger vejledning TM-02V Bordtelefon Bruger vejledning 1. Oversigt 1) NEW, blinker ved ubesvaret kald 2) IN USE, lyser når telefonen er i brug 3) LCD, skærm 4) OUT/X, udgående kald, vælge melodi på musik på hold 5) DEL,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET

FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET INDHOLDSFORTEGNELSE TONESIGNALER:...3 LOKAL OMSTILLING...4 LOKALKALD OG NOTERING...4 SAMTALE VENTER...4 VIDERESTILLING (VALGFRI)...4 VIDERESTILLING

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

Introduktion af BeoTalk 1200

Introduktion af BeoTalk 1200 BeoTalk 1200 Introduktion af BeoTalk 1200 BeoTalk 1200 værner om privatlivets fred og giver dig frihed Bestem selv, hvem du vil tale med, og hvornår! Se i displayet eller hør, hvem der ringer. Hør eller

Læs mere

De dele der skal bruges til at samle BeoLab 6000, leveres sammen med højttaleren: 1 Unbrakonøgle 3 skruer (pr. højttaler)

De dele der skal bruges til at samle BeoLab 6000, leveres sammen med højttaleren: 1 Unbrakonøgle 3 skruer (pr. højttaler) BeoLab 6000 Guide S Å D A N S A M L E S H Ø J T T A L E R E N 3 Søjle og fod Det er nemmest at samle foden og højttalersøjlen, hvis højttaleren lægges på et bord. For at beskytte bordet og søjlen mod

Læs mere

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér.

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér. Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer SE140 SE145 Velkommen Kort betjeningsvejledning 1 2 3 Forbind Installér Brug Hvad finder du i æsken? SE140/SE145 håndsæt SE140 eller

Læs mere

Vision 24. Part No.: 18934 Version 1.0

Vision 24. Part No.: 18934 Version 1.0 Vision 24 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design,

Læs mere

Sennheiser DW 800 Guide. 1 Installation & Tilslutning

Sennheiser DW 800 Guide. 1 Installation & Tilslutning Sennheiser DW 800 Guide 1 Installation & Tilslutning DW 800 pakken indeholder følgende 2 Mobile enheder 1 Lade station 1 Mellemkabel 1 Strømforsyning 1 PC-kabel 1 Manual Tilslut mellemkablet til din DW

Læs mere

Brugervejledning. IP apparatet LIP-24. Til LG ipecs anlæg version 5

Brugervejledning. IP apparatet LIP-24. Til LG ipecs anlæg version 5 Brugervejledning IP apparatet LIP-24 Til LG ipecs anlæg version 5 Indholdsfortegnelse Foretage et opkald....7 Foretage et opkald til et eksternt telefonnummer................................... 7 Foretage

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang. Version 1.0a

Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang. Version 1.0a Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang Version 1.0a Sådan bruger du dit mobile lokalnummer Som følge af systemets indbyggede fleksibilitet kan facilitetskoder og tilbudte faciliteter adskille sig fra det,

Læs mere

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner Brugervejledning Standardtelefoner 1 2 Brugervejledning Standardtelefoner Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION...4 2. SYMBOLER I GUIDEN...5

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D6050. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D6050. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D6050 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06 Kom godt fra start Kom godt fra start med din nye mobiltelefon JUNI 06 2 Indhold: SIM-kort...1 "Tryk selv" service a. Viderestilling (ved optaget, ved manglende svar, ved alle opkald)...3 b. Banke på...4

Læs mere

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide TDC Scale Kom godt i gang - betjening af IP-telefon Kvikguide Ip-telefoner i TDC Scale Ved overgangen til TDC Scale har du udskiftet din bordtelefon med en ip-telefon. Vær opmærksom på, at du kan programmere

Læs mere

Jabra GN9120/GN9125. User manual. www.jabra.com

Jabra GN9120/GN9125. User manual. www.jabra.com Jabra GN9120/GN9125 User manual www.jabra.com Dansk GN9120/GN9125 Referenceguide Denne referenceguide indeholder yderligere oplysninger om opsætning, brug og vedligeholdelse af GN9120/GN9125. Bemærk venligst:

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere