Pusher og Svartur á leik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pusher og Svartur á leik"

Transkript

1 Hugvísindasvið Pusher og Svartur á leik En komparativ filmanalyse med fokus på beskuerens reception af virkelighedspræsentationen og den realitet filmene udspringer af Ritgerð til B.A.-prófs í dönsku Þorbjörg Erla Sigurðardóttir September 2012

2 Háskóli Íslands Hugvísindasvið Danska Pusher og Svartur á leik En komparativ filmanalyse med fokus på beskuerens reception af virkelighedspræsentationen og den realitet filmene udspringer af Ritgerð til B.A.-prófs í dönsku Þorbjörg Erla Sigurðardóttir Kt.: Leiðbeinandi: Þórhildur Oddsdóttir og Susanne Antoinette Elgum September 2012

3 Resumé I år havde den islandske film Svartur a leik (2012) premiere og en af den allerstørste islandske publikumsmagnet i islandsk filmhistorie. Filmen tegner et sort billede af Reykjavik s underverden og skildrer desuden de radikale ændringer som fandt sted i den kriminelle underverden omkring årtusindeskiftet. Svartur a leik siges at være under indflydelse af Pusher (1996) som fik kæmpe succes både i Danmark og udenlands. Filmene anses for at være, hver i sit land den første realistiske kortlægning af narkotikahandel som foregår i forbrydermiljøet men på hver sin måde og fra forskellig synsvinkel. Opgaven går ud på komparativ filmanalyse med hensyn til indhold, stil, miljø og samfund samt den virkelighed filmene har deres rødder og udspringer af. I den første del er der lagt vægt på baggrundsemne som knyttes til filmene, både direkte og indirekte. Dernæst kommer selve filmanalysen hvor fokussen ligger på værkanalysen eller filmens indhold og i kølvandet følger så den filmtekniske analyse. Derefter er filmene sat i et perspektiv i relation til dens virkelighed og samfundsmæssige forhold. Jeg vil endvidere se på hvilke områder filmene adskiller sig, og på hvilke områder de ligner hinanden, og i hvor høj grad vi befinder os i en realistisk verden i filmene. Hvordan kommer den til syne og hvordan holder filmene sig til realismen? Har de overhovedet noget tilfælles?

4 Ágrip Snemma á þessu ári var íslenska kvikmyndin Svartur á leik (2012) frumsýnd - ein langaðsóknarmesta íslenska kvikmyndin frá upphafi. Hún dregur upp ansi dökka mynd af undirheimum Reykjavikur og lýsir jafnframt þeim miklu breytingum sem áttu sér stað í glæpasamfélaginu í kringum aldamótin. Svartur á leik er sðgð vera undir töluverðum áhrifum dönsku kvikmyndarinnar Pusher (1996) sem öðlaðist miklar vinsældir i Danmörku og utan hennar á sínum tíma. Myndirnar eru hvor í sínu landi sagðar vera þær fyrstu sem fjalla á raunsæjan og trúverðugan hátt um eiturlyfjaveröldina í undirheimunum, en þó hvor á sinn hátt og frá ólíku sjónarhorni. Hér er á ferðinni samanburðargreining á kvikmyndunum tveimur með tilliti til innihalds, tæknilegrar úrvinnslu, umhverfisins, samfélagsins og þeim raunveruleika sem myndirnar eru sprottnar upp úr. Í fyrsta hlutanum er lögð áhersla á efni sem tengist kvikmyndunum, ýmist beint eða óbeint. Síðan kemur sjálf kvikmyndagreiningin sem varðar bæði innihald þeirra og tæknihlið. Þar á eftir eru þær settar í samhengi við þann raunveruleika sem þær eiga að vera sprottnar upp úr og reynt ad varpa ljósi á hvort kvikmyndirnar séu trúverðugar - eða ekki og hvernig þá? Endurspegla þær veruleikann og eiga þær eitthvað sameiginlegt?

5 Indholdsfortegnelse 1.1 Indledning Analyse og fortællermæssige modeller Hvad er en film? Filmgenrer Realismen i film Dogme Nicolas Winding Refn biografi, værker og Pusher-trilogiens baggrundshistorie Alle gode gange tre! Pusher trilogien som helhed Pusher Pusher Svartur a leik og dens baggrundshistorie Filminstruktør Oskar Thor Axelsson Analyse af indhold 2.1 Præsentation Handling Sted og miljø Tidsforhold Personer og udvikling Identifikation Konflikt Vidensniveau Berettermodellen det dramaturgiske model: Anslag Præsentation Uddybning Point of no return Konflikt Klimaks Udtoning Sammenfatning af værkanalysen...41

6 3. Analyse af filmtekniske virkemidler 3.1 Filmtekniske virkemidler Sammenfatning- filmtekniske virkemidler Fortolkning og perspektivering 4.1 Temaet og titlen Tema Hvilken betydning har filmens titel? Samfundsmæssige forhold Filmen og virkeligheden Sammenfatning fortolkning og perspektivering Konklusion Litteraturliste Billag Filmtekniske virkemidler 2. Fakta- og fiktionskoder 3. Kort over indre Vesterbro 4. Fakta om stoffer

7 1.1 Indledning Jeg har valgt at fokusere på komparativ analyse med virkeligheden som filmene er blevet til under og hvordan de holder sig til realismen, som udgangspunkt. Valget af disse to film, den danske film Pusher (1996), og den islandske film Svartur á leik (2012) på dansk Sorts udspil, er begrundet på at de siges begge to at have deres rødder i realismen, og den status at være de første film som anses for at være, hver i sit land i sin tid den første realistiske kortlægning af narkotikahandel som foregår i forbrydermiljøet. Ligeledes har den islandske film været omtalt af både kritikere, og af instruktøren at være under indflydelse af Pusher, og at filmene har en del tilfælles. Handlingen i begge film finder sted i nogenlunde samme tidsperiode eller fra i midten af 1990 erne, og til omkring årtusindeskiftet. Filmene er lavet med seksten års mellemrum. Svartur á leik er en blanding af fiktion og fakta (faktion), idet den er baseret på virkelige hændelser men Pusher er derimod ikke sammenvævet med faktaen. Derfor skulle vores forventninger til filmene dvs. faktion vs. fiktion være forskellige hvad angår sandhedskrav. I faktagenren er der krav om handlemæssig relevans, og man skal have påstand og oplysninger om virkelige forhold, personer og begivenheder, hvor der ikke forventes i fiktionen at det fortalte kunne være sket i virkeligheden, trods virkelige miljøer og personer. Det er nok at levere en god historie, men vi kan sagtens vælge at tro på at det er sket i virkeligheden. Men hvad er en analyse uden baggrundsemne? I denne sammenhæng er det vigtigt at få lidt kundskab om forskellige emner som knyttes både direkte og indirekte til filmene ss. realismen i film, filmgenrer, værkernes baggrundshistorie og Dogmekoncepts-filmene, som kom til at præge dansk filmverden i den senere halvdel af 1990 erne, i nogenlunde samme periode hvor Pusher fik premiere. Selve analysen består af følgende dele: værkanalyse, og herunder dramaturgien som fylder hovedparten af analysedelen, filmtekniske virkemidler, perspektivering i relation til dens virkelighed og samfundsmæssige forhold samt fortolkning med en afsluttende konklusion. Vi vil endvidere se på hvilke områder filmene adskiller sig, og på hvilke 1

8 områder de ligner hinanden, og i hvor høj grad vi befinder os i en realistisk verden. Hvordan kommer virkeligheden til syne, og hvordan holder filmene sig til realismen? Er virkeligheden troværdig, og hvad er det man muligvis opfatter som realistisk på et givet tidspunkt? 1.2 Analyse- og fortællemæssige modeller og metoder Der findes forskellige metoder og modeller til analysering af film, og hvad man vælger at bruge er afhængig af hvor man tager udgangspunktet, og det perspektiv man anlægger. Da filmene siges for at have deres rødder i realismen, vil værkerne perspektiveres i relation til dens virkelighed de udspringer af, og på en eller anden måde indgår i samfunds- og/eller sociologisk analyse dvs under hvilke samfundsmæssige forhold de er blevet til under, og beskrive det omgivende samfund. Analysen som både er ekstern og intern er bygget op som komparativ analyse, dvs. en sammenligning af filmene hvor hovedvægten, og størstedelen ligger på den eksterne analyse eller det indholdsmæssige i fortællingen, og består af filmens handling, tidsforhold, sted og miljø, personkarakteristik og udvikling, identifikation, vidensniveau, fortællermåde og dramaturgien. Den faste fortællestruktur, og det genkendelige forløb som seeren kan relatere til med det samme er i meget høj grad et kendetegn for film. I formanalysen eller dramaturgien fokuseres på hvordan fortællingen udfolder sig, og i denne sammenhæng introduceres og bruges Berettermodellen, det klassiske dramaturgiske model, det mest anvendte i film, og et grundlæggende værktøj filmanalysen, hvor faserne i modellen er funderet omkring hovedkonflikten. Berettermodellen strukturerer fortællingen, og beskriver forholdet mellem filmens afsnit. Modellen består af syv dele i kronologisk orden (se kapitel om Berettermodellen) For at forstå de levende billeder er det altså ikke nok kun at fokusere på indholdet. Stilen er lige så vigtig til at bære handlingen frem. Hvordan er filmen lavet? Hvordan er 2

9 virkemidlerne brugt for at formidle historien, og fremkalde lige den bestemte stemning? Er der sparsom brug af filmtekniske virkemidler eller er der tale om overflødige tekniske effekter og elementer? De filmiske virkemidler spiller en afgørende rolle for vores oplevelse af filmen uden at vi tænker så meget på det. Kamerabevægelser, klipning, lyd, farver, billedbeskæring, synsvinkel osv. er med til at formidle historien, og afspejle filmens tema og personernes situation og udvikling. Her vil jeg fokusere på følgende elementer: klipning, lyd og fotografering. Pointen er hvor det er relevant, at gribe fat i nogle fremtrædende stilistiske træk generelt. (se bilag 1 filmiske virkemidler) (Kilder: Drotner Kultur og medier, Christiansen En skabelon til filmanalyse ) 1.3 Hvad er en film? Filmen er et stærkt medium til fortælling af historier. Ved hjælp af lyd og musik, kamerabevægelser og klipning sættes både høre- og synssansen i brug. Den fortæller med billeder og lyd som klippes til en helhed, og har normalt halvanden til to timer til at fortælle sin historie. Billederne skal fortælle historien, og har derfor brug for filmiske virkemidler som bidrager til at skabe en stemning i scenen. Filmen er en fortælleform der har tiltrækningskraft på et bredt publikum på tværs af alder, køn og klasse. Den kan opleves af stort set alle mennesker. At se en film er en oplevelse men den er individuel. Vi oplever ikke film på samme måde, idet vi ikke har samme livserfaringer, og kommer fra forskellige kultursamfund. Derfor kan vi også tolke film meget forskelligt. Når vi ser eller har set en film taler vi ofte om handlingen, plottet og eventuelt hovedpersonerne, men lægger måske ikke så meget mærke til at hvert eneste lille element så som klip, lyd, kamerabevægelser er tilrettelagt og overvejet. Uden at vi tænker på det, handler de filmiske virkemidler om at skabe en stemning og bevidsthed om bestemte ting i fortællingen. Vi vælger gerne historier som handler om liv, død, kærlighed osv. hvor vi kan opleve fortolkninger af virkeligheden, men ikke nødvendigvis at få konkret gengivelse af virkeligheden. 3

10 Film har i princippet den samme opbygning som romaner i grove træk en begyndelse, en midte og en slutning. De fortæller begge to historier som kan tilfredstille det fælles menneskelige behov for historier overhovedet, som er at vi som mennesker gerne vil have at historier afsluttes på en eller anden måde eller en slutning med en form for løsning, en såkaldt åben slutning. Det betyder altså ikke at slutningen nødvendigvis skal være lykkelig. Romanen har mulighed for at have flere dimensioner med i sin fortælling da flere facetter kan forklares med ord, og kan forklare tanker og indre følelser med ord. Men til gengæld er der ingen ydre hjælpemidler så som underlægningsmusik og stemmer. Vi skal selv danne billeder i vores hoved af karaktererne, miljøet og landskaber, hvor vi i filmen får det serveret på en tallerken. For at forstå bedre hvordan de levende billeder fortæller os en historie, altså hvordan den filmiske fortælling er skruet sammen, hvordan opbygningen og plottet er, hvordan personers tanker og følelser formidles, og hvordan de filmiske virkemidler fungerer, bliver man nødt til at bruge bestemte analytiske redskaber og modeller for at kunne arbejde med filmanalyse. Filmanalyse handler om at undersøge hvad den enkelte film fortæller, og hvordan den gør det og hvilken oplevelse den kan formodes at give tilskueren. 1.4 Filmgenrer Det er en måde at kategorisere en film på. En film der hører til en bestemt genre referer til nogle fællestræk som indebærer nogle væsentlige punkter ss. den måde de fortæller deres historier på, miljøet, stemningen eller formattet. Nogle film låner fra andre genrer, og ligeledes findes der film som ikke tilhører en bestemt eller særlig genre.vi kan organisere genrer, og undergenrer i et system med overgenrer afledt af fortællermåden. Vi deler fortællingerne op i fiktive og faktafortællinger (non-fiktive). Faktagenren henviser til en faktisk eksisterende virkelighed, at dokumentere virkelige hændelser ss. dokumentar og portrætter mens fiktionen beskriver en opfundet virkelighed. Man kan skelne mellem forskellige dokumentarundergenrer fx. den dramatiserende- og den observerende dokumentar, men den enkelte film holder sig sjældent kun til en genre men bevæger sig 4

11 ofte på tværs af to eller flere genrer. (se forskel på fiktions- og faktakoder i bilag 2) Fiktive fortællinger har overgenrene: drama ( fx. action, krimi, gyser, western, krigsfilm), melodrama (fx katastrofefilm, romantisk kærlighedsfilm, socialt melodrama) og komedie (fx farce, familiekomedie, den romantiske komedie) Realismen er ikke en genre i sig selv men findes indenfor alle genrer. Nordiske/europæiske film kendetegnes meget ofte af de realistiske træk de har i sig, men det er varierende hvordan realismen er behandlet, og i hvilken selskab realismen befinder sig. (Kilder: Drotner Kultur og medier Danskfag,https://sites.google.com/site/danskfag/medier/film/spillefilmgenrer) 1.5 Realismen i film Der findes ingen konkrete definitioner på realisme, men der kan gives et nogenlunde sammenhængende billede af nogle fællestræk, og det gælder stort set fortælleformen og temaer. Realismen findes både i fakta og fiktionen, kan være indenfor flere genrer, og har mange varianter så som socialrealisme, hverdagsrealisme og ungdomspsykologiske film. Den sidstnævnte er i dansk sammenhæng meget ofte i selskab med komedien, men alle har det tilfælles at de skildrer emnet med socialt indhold. Vores forventninger og krav til realismen i fakta vs. fiktion er forskellige mht. troværdighed og sandhedskrav. I fiktionen er realismen en stil som skaber autenticitetsfølelse, troværdighed og genkendelighed men er ikke en påstand om at det fortalte er sket i virkeligheden. Vi forventer ikke sandfærdighed, selvom der optræder virkelige miljøer eller personer. I faktaen er der krav om handlemæssig relevans, og man skal have påstande og oplysninger om virkelige forhold, personer og begivenheder. I de nordiske lande er realismen en lang tradition, og den har været en slags central strømning i nordiske samt øvrige europæiske film. Den amerikanske realisme spiller på mere universielt genkendelige følelser ss. såret stolthed, forelskelse osv. og slutningerne er oftere end ikke lykkelige, og er sjældent åbne modsat de nordiske/europæiske film som ofte har åbne og/eller bratte slutninger 5

12 Realismen har ofte (det gælder mere nutidens film) nutidighed i filmstil og konflikter. Der er mundrette replikker, stileksperiment i brug af kamera, og lyden er ofte real-lyden. For at realisere sin fortælling, benytter den sig af en række tekniske virkemidler: spillestil, kamerabrug, lys, lyd, underlægningsmusik og klipning. En givet stil er med til at realisere en fortælling så vi bedre opfatter historien som mere realistisk. Men den har selvfølgelig også den klassiske fortælleform eller en kombination af den klassiske, og den afvigende fortælleform. Men ellers kan man sige at realismen er åben for stilistisk nyhed og eksperimenter, så længe den kan forstærke oplevelsesmæssigt de konflikter som realismen arbejder med. Som før er blevet sagt så fortsætter virkeligheden ofte som en åben proces i slutningen. Det giver tilskueren et håb om at det siden vil gå godt med hovedpersonen. Den åbne slutning ender som sagt ofte når hovedpersonen eller helten (realismen hylder ofte sine hovedpersoner, og gør dem til helte) tvinges til eller har taget en afgørende beslutning, hvor tilskueren så herefter kan spekulere over hvordan det vil gå. Det sociale- og psykologiske er filmens omdrejningspunkt. Menneskets indre kamp mod de former for socialt og/eller psykologisk pres, der hører familien, kærligheden, arbejdet og samfundet til. Det kan være de socialt udsatte, underverdenen, problemfyldte familier, og opløsning i alle samfundets klasser, svigt, misbrug og opdragelse...der er jo ingen grænser for hvad mennesker kan opleve i livet! Realismen skaber ofte debat ude i samfundet, da den formår at bore sig ned i vores ømmeste punkter. Realismen kræver i en vis omfang research arbejde, idet fortællingerne skal forekomme troværdige og realistiske som muligt. Forfatteren til Svartur á leik, Stefan Mani (filmen er lavet efter bog med samme navn) har fortalt at han har lagt et stort arbejde i at nærstudere den kriminelle underverden i Reykjavik. Historien beskriver ændringen i det kriminelle narkomiljø i Reykjavik lige før årtusindeskiftet, og bygger på nogle virkelige hændelser som fandt sted i samme periode, så filmen er fiktion sammenvævet med dokumentarisk materiale. Den kan således betegnes som gangster-krimi med fakta-nuancer (faktion) hvor noget er virkeligt og noget opdigtet. Da Pusher ikke er baseret på virkelige hændelser kan 6

13 den betegnes som realistisk gangster-krimi (fiktion) hvor virkeligheden er opfundet men giver et socialt indblik, og et realistisk billede af nogle hårde hverdage i alt en uge, med narkomaner, pusher og ludere. Naturalisme vil ofte kombinere den realistiske detalje med en kausal forklaringsramme, der gør mennesket til en brik i det biologiske spil eller den sociale arv. Hvor kommer man fra? Hvorfor gentager man omgivelsernes mønster og fejltagelser? Kan man være en mønsterbryder og vælge en anden vej? Nicholas Winding Refn har antydet at den sociale arv er den røde tråd i Pusher 2. Jeg kan ligeledes nævne det meget triste og dybt rørende socialrealistiske drama Submarino (2010) af Thomas Vinterberg. Den handler om to brødre som vokser op i det udsatte Nordvest-kvarter i Københvan, og pålægges de voksnes ansvar. Traumaer fra barndommen efterlader deres sår, og ar på sjælen som følger dem hele livet igennem. Brødrene er bærere af den sociale arv. I et bredere perspektiv handler filmen om svigt af børn, misbrug og ensomhed som er en hverdag for mange i det socialt belastede under-danmark, og overalt i verden. Dogme95 har også sine rødder i realismen, men det er først og fremmest tekniske- og optagelsesmæssige betingelser eller forbud mod overflødig teknisk brug. Udover at være lavproduktionsfilm, så rummer Pusher nogle træk i Dogmefilmens stil ss. kornede billeder, urolig håndholdt kamera, og grim i lyd hvor man ofte ikke kan høre hvad personerne siger til hinanden. (Kilder: Birger Langkjær i et interview af Lisbeth Overgaard Nielsen Ny dansk film og den realistiske tradition i 16:9 og Bænken Filmmagasinet Ekko, artikel af Birger Langkjær Dogme95 Den sidste halvdel af halvfemserne ses for at være en opblomstringstid i dansk filmhistorie. Dogme-filmene skabte international gennembrud i 1998, og satte dansk film på verdenskortet. De såkaldte Dogmebrødre som sammenstod af Lars von Trier, Thomas Vinterberg, Søren Kragh-Jacobsen og Kristian Levring forpligtede sig i 1995 ved 7

14 underskrivelse til at instruere en spillefilm i overenstemmelse med Dogmets ide og retningslinjer, lige præcis 100 år efter den første filmforevisning i Paris Dogme kom til at præge dansk film i en periode, fra 1998 og nogle år opefter. Året 1996 blev Pusher vist på det hvide lærred, og ganske vist er den opblomstringstid i midten af 90 erne markant for dansk film af flere årsager ss. generationsskifte med en ny bølge af debuterende instruktører og skuespillere ss. Mads Mikkelsen og Kim Bodnia begge to fra Pusher. Dogme-filmene er lavproduktionsfilm, og optages i overensstemmelse med det såkaldte kyskhedsløftets ti regler, der først og fremmest er tekniske eller optagelsesmæssige betingelser. Dogmereglerne er sådan set en protest mod en overlæsset og teknologisk filmstil (Hollywood-stilen), og stræber i stedet efter at gå efter øjeblikket, og lede efter noget ægte og rent, og uden klicheer. At komme væk fra typisk skuespillerdansk, hvilket ofte resulterede i at tilskuerne dårligt kunne høre hvad skuepillerne sagde. Ingen lyssætning, ingen underlægningsmusik, kun direkte lyd, hvilket betyder at lyden ikke må produceres adskilt fra billedet. Ingen kostumering, altså ikke noget brug af ekstra-udstyr, og ingen efterfølgende justering eller efterredigering. Der skal benyttes håndholdt kamera, og det kræves at handlingen udspilles samme dag, ingen spring i tid og rum, og scenografi må ikke tilføres. Optagelserne skal foregå on location. Alt dette skal således bidrage til virkelighedsgengivelse. Ud over det må der ingen mord forekomme, og genrefilm er forbudt. At genrefilm er forbudt sætter et spørgsmålstegn om Dogme i virkeligheden er en undergenre med sin særlige stil? Afvisning af en stil bliver nemlig på en måde en ny stil. På den anden side er der ingen retningslinjer for Dogmefilmens indhold. Motiv, tema og opbygning må godt være klassisk, så på trods af alt har Dogmefilmene næsten kun teknikken tilfælles. De fire Dogmabrødre stod for de første film. Festen (1998) Thomas Vinterbergs familiedrama som blev hans helt store gennembrud vakte international opsigt med sin meget stærke incest-historie. Den radikale film Idioterne (1998) af Lars von Trier, den romantiske komedie Mifunes sidste sang (1999) af Søren Kragh-Jacobsen, og den engelsksprogede Kristian Levrings film The King is alive (2000), den sidste film af 8

15 Dogmekvartetten. Øvrige filminstruktører deltog i bevægelsen, og fortsatte med success videre med konceptet med fx den populære, charmerende romantiske komedie Italiensk for begyndere (2000) af Lone Scherfig og den hverdagsrealistiske Forbrydelser (2004) af Annette Olesen som den sidste i Dogmekonceptet. (Kilder: og Dogme95 ægthed og æstetik. Íris Dögg Oddsd.) 1.7 Nicolas Winding Refn - biografi, værker og Pusher-trilogiens baggrundshistorie Nicolas Winding Refn eller Jang som han kaldes i filmbranchen samt blandt venner, og hans værker er et kapitel for sig. Den danske filminstruktør var kun 24 år gammel da han i 1996 brød igennem med et brag med sin første film, den meget hårdkogte og realistiske kultfilm om narkodealerne på Vesterbro, Pusher som siges at være den første danske lavbudget film, der har appelleret så bredt. Han er født i København d. 29. september 1970 men opvoksede i New York fra otte år til tidlige ungdom. Han er søn af filminstruktøren Anders Refn og dokumentaristen og fotograferen Vibeke Winding. Anders Refn har blandt andet lavet tv-serien En gang strømer 1985 og stået for klipningen af Breaking the Waves (1996) af Lars von Trier. Nicholas Winding Refns bror er den kendte musikker Kasper Winding. Refn blev tilbudt en af de eftertragtede pladser på Den danske Filmskole men takkede nej, da han efter egen mening har et stort problem med autoriteter, systemer, og at læres af andre mennesker. Af samme grund stoppede han efter et kort ophold på en af New Yorks teaterskoler. I stedet for at bøje sig for Den danske Filmskoles autoriteter satsede han på Pusher. Pusher var med til at kickstarte den danske filmeksplosion, den moderne danske filmproduktion i halvfemserne, samt hans egen karriere. Pusher indvarslede en ny realisme og en ny rå tone i danske film, og blev taget imod med åbne arme af både publikum og kritikere, og blev ligeledes solgt til lande verden over. Pusher blev først født 9

16 som en kortfilm som blev vist på den eksperimenterende lokal tv-station Tv-Stop, hvor Refn både var instruktør og hovedrolleskuespiller, og det blev så til at han pludselig stod med et millionbeløb i hånden som kunne bidrage til at han kunne lave sin første spillefilm i fuld længde. Man skulle have troet at fremtiden var lys for Refn, efter successen med Pusher men hans filmkarriere har virkelig været præget af op- og nedture. Hans næste film var den psyko- og socialrealistiske film Bleeder (1999) om de fortabte underklasseeksistenser på Nørrebro. Den blev altså ikke den success han havde håbet på. I 2003 lavede han en mere kunstnerisk og eksperimenterende film, den psykologiske thriller Fear X som var internationalt finansieret med John Turturro i hovedrollen. Kort sagt floppede filmen, og blev en økonomisk fiasko, og solgte så lidt som 6000 billetter i Danmark, hvorimod billetter blev solgt til Pusher. En hovedinvestor faldt fra i produktionsfasen, og Refn sad tilbage med en personlig gæld til millioner danske kroner. Idet den finansielle kilde havde slået benene væk under Refn, og han blev erklæret konkurs besluttede han sig for at lave to opfølgere til Pusher, nemlig Pusher 2 (2004) og Pusher 3 (2005) lige efter hinanden, både for at komme videre men ikke mindst for at komme ud af pengekrisen som han var havnet i eller som han selv har givet udtryk for det var en kunstnerisk nødvendighed. Jeg har ikke lavet den her film, fordi jeg er gået kunstnerisk fallit, men fordi jeg er gået økonomisk fallit, og fordi der er en gæld som skal betales Den store kunstneriske udfordring i at lave to Pusher-film ligger i at tage udgangspunkt i det samme univers, uden at det bare bliver en gentagelse af noget jeg allerede har lavet for ti år siden. (Refn i et interview af Henrik List En mand ser rødt ) De to efterfølgere af den første Pusher film gjorde det muligt at købe rettighederne til Fear X tilbage fra kreditorerne, men de nåede dog ikke den samme højde i billetsalg som deres forgænger. Pusher 2 blev alligevel både en kritiker-og publikumsucces, men der var mere delte meninger om tre eren. Den fik blandede modtagelser bl.a. fordi den ansås for at være alt for makaber. Refn har siden mødt flere økonomiske nedture efter Fear-X floppet, men i 2006 gik han bankrot med firmaet Refn Produktion ApS. Hans nedture har dog ikke 10

17 stoppet ham i at lave flere film, selvom mange havde helt afskrevet ham som filminstruktør på et tidspunkt. I 2008 lavede Refn den engelske film Bronson om en voldspsykopat, og Englands mest berygtede og voldelige fange, og Valhalla Rising året 2010 som kritikerne enten elskede eller hadede, en engelsksproget blodig vikingefilm med Mads Mikkelsen i hovedrollen som ikke siger et eneste ord i hele filmen. Året 2011 udkom den vaskeægte Hollywood-producerede film Drive som Refn modtog Cannes Festivalens pris 2011 for bedste instruktør med den canadiske Ryan Gosling i hovedrollen som stuntcar-driver i Los Angeles kriminelle underverden. Den skuffer vist heller ikke de blodtørstige da en række scener indeholder ekstrem brutalitet. Der er ingen tvivl om at Refn er meget fascineret af det mørkere lag og skyggesiderne i livet, det socialrealistiske og forbryder-miljøet. Volden, kriminaltiteten, og det menneskelige sammenbrud spiller en meget stor rolle i hans film, det er nærmest selve kernen. Det gode ved at lave film om menneskelige konflikter i et kriminelt miljø er, at det også i virkeligheden er et miljø der handler om liv eller død på en helt anden måde end i en normal borgelig tilværelse. Alting bliver skærpet, og kontrasterne bliver større, lidt på samme måde som Shakespeare skrev om kongefamilier, hvor alle laver intriger mod hinanden og vil slå hinanden ihjel ( Refn, artikel af Matthias Blicher Rebellen, der drog fra andedammen ) Fx i Pusher 3 hylder Refn den alternative film Motorsavsmassakren (1974) i filmens meget voldsomme slutning men det er en af Refn yndlingsfilm der også er under stor inspiration af Martin Scorsese og Tarantino. Amerikanske film er hans helt store inspirationskilde, og hans hang til amerikanske B-film er vist velkendt. Jeg elsker amerikansk film, men de bliver bedst, hvis de har et element af noget europæisk i sig og det omvendte gør sig gældende (Refn i Vold er kernen i min film af Kristian Lindberg. ) Refn har et nært forhold til det amerikanske, og mange synes at der ikke er noget specielt dansk over hans person, film eller karriere. Inderst inde er jeg Newyorker (Refn, artikel af Catherine Shoard Jeg er den bedste i at lave den slags film ) og nærmest sætter en ære i at være antidansk: 11

18 Oh, you Danes..., (Refn, artikel af Matthias Blicher Rebellen, der drog fra andedammen ), sukkede Refn da han i hans øjne fik et par ubegavede spørgsmål fra danske journalister ved et pressemøde i Cannes for hans film Drive sidste år. Pusher filmene og Bleeder vakte opsigt ved at have særdeles autentiske gangster- og rockertyper med i vigtige biroller. I Pusher 2 brugte Refn næsten udelukkende amatører - tidligere narkomaner, og rigtige kriminelle der lige var kommet ud af spjældet for at få en autenticitet følelse, og give det et mere realistisk præg. Eksgangsteren og misbrugeren Kusse-Kurt (Kurt Nielsen) spiller fx. Kusse-Kurt. Refn har selv opsøgt og studeret dette rå og barske miljø i Københavns underverden, da det er fundamentet i realismen at den forekommer troværdig. Refns filmografi i kronologisk rækkefølge: Pusher 1996, Bleeder 1999, Fear X 2003, Pusher , Pusher , Bronson 2008, Valhalla Rising 2010, Drive (Kilder: - Mig og Bronson, Rebellen der drog fra andedammen, Jeg er den bedste til at lave den slags film og En mand ser rødt. - Med pistolen for panden, (dansk filmhistorie) Wikipedia.dk. At lege med sværdet. - Overleveren og En gang pusher, (Berlingske)- Vold er kernen i min film ) 1.8 Alle gode gange tre! Pusher-trilogien som helhed Trilogi er et værk der består af tre dele der hver for sig er afsluttede men sammen udgør en helhed. Der findes flere tilgange at lave trilogier eller en sammenkædning af flere film til et samlet hele, og et fælles tema. Det kan være fx i en kronologisk eller i en synkron tilgang. En auteaur-trilogi er sammenhængende film i en instruktørs værk. Med Pusherauteur-trilogien har Refn vist hvordan en trilogi kan planlægges på forhånd ud fra økonomiske og praktiske hensyn. Andre danske auteaur-trilogier er fx Lars von Trier med Europa (1991), Epidemic (1987) og Forbrydelsens element (1984) i Europa-trilogien, som han siden fulgte op med Guldhjerte-trilogien der samler Breaking the Waves (1996), Idioterne (1998) og Dancer in the Dark (2000) og Per Fly med Bænken (2000), Arven (2003) og Drabet (2005). 12

19 For hele Pusher-sekvensen gælder det, at den tager udgangspunkt i en hverdag for narkopushere, og foregår i det københavnske kriminelle og kuldslåede narkomiljø. Handlingerne skifter bare område i den københavnske underverden, Vesterbro i Pusher og Pusher 3 og Amager i Pusher 2. Vi følger narkomaner, pushere, alfonser og ludere, dem der ikke kan tilpasse sig samfundets normer og regler, og mennesker som i desperation drives til den yderste rand. Mennesker, der lever på grænsen til vanvid, er forførende (Refn - interview af Rikke Schubart Mig og Bronson ) Centralt står den gennemgående hovedperson sat op mod en fjendsk omverden. De tre film er selvstændige, men man kan sige at Pusher 2 og Pusher 3 er forgreninger på den første Pusher-film, hvorfra to personer forfremmes til alt-dominerende hovedpersoner, Mads Mikkelsen som Tonny i Pusher 2, og Zlatko Buric som Milo i Pusher 3, så filmene hænger altså næsten kun sammen i kraft af skuespillerne, og den københavnske underverden. Hovedpersonerne er alle rigtig stærke og smarte på overfladen, men under den hårde skal lurer den paranoide frygt, skrøbelig- og rådvildheden. Man skal elske sine hovedpersoner. De skal have en følelsesmæssig styrke, en følsomhed. Jeg starter med at finde karakterernes sårbarhed. De har alle ekstrem sårbarhed, som de skjuler med ekstrem styrke. Det gælder om at finde ind til denne følsomhed. Jeg leder efter den emotionelle dynamik inde i mine hovedpersoner og tager udgangspunkt der (Refn -interview af Rikke Schubart Mig og Bronson ) Filmene er optaget i kronologisk orden, og slutningerne er åbne som er typisk for den europæiske realisme. De handler ikke om selve begivenhederne, men om hovedpersonernes indre konflikt, om menneskelige følelser og menneskelige problemer sat i forbrydermiljøet. Filmteknisk er det ligeså et dystert, mørkt og realistisk billede der tegner sig for alle film de samme stilistiske træk gennem trilogien. Brutal vold og desperationen formidles med håndholdt kamera så det giver næsten et dokumentarisk præg, og ved siden af den dogmeagtige kamerastil er musikken anvendt voldsomt samt brug af ægte mennesker fra miljøet. Alt dette er med til at opnå størst mulig det realistiske og det troværdige, intensitet og autencitet. (Kilder: Mig og Bronson, 13 Dansk filmhistorie , Bipersoner ) 1.9 Pusher 2 13 Man kan ikke udelade at se på de to efterfølgere, og kigge lidt under overfladen

20 (Kilder: Mig og Bronson, Dansk filmhistorie , Bipersoner ) 1.9 Pusher 2 Man kan ikke udelade at se på de to efterfølgere, og kigge lidt under overfladen handlings- og indholdsmæssigt. I Pusher 2 er fokussen på Franks tidligere pusherkammerat fra den første film, den kronragede og tattoverede Tonny. Vi følger Tonnys gøren og laden i dagene efter han kommer ud af fængsel, endnu en gang. Han starter med at opsøge sin mor, men opdager at hun er død for et stykke tid siden. Derefter finder han sin far kaldt Smeden, men han er en effektiv bagmand i det danske kriminelle miljø. I en desperation prøver Tonny alt hvad han kan for at vinde sin fars respekt, som afviser ham kynisk gang på gang. Tonny kæmper ligeledes for at skaffe penge til at afdrage sin gæld til faren. Det får efterfølgende alvorlige konsekvenser. Nu ser vi en anden Tonny end i den første film. På overfladen er han jo den samme pralhals, og har det hele i munden men her kan vi se at der ligger meget mere bag facaden. Den røde tråd er Tonnys søgen efter anerkendelse og hans ensomhed. Han hungrer efter respekt, og har oven i købet tattoveret ordet respect i sin kronragede nakke, men det er stort set det eneste han slet ikke får. Denne søgen efter anerkendelse driver ham ud til den yderste rand. Ingen bryder sig om ham, og hans omgangskreds ser ned på ham og udnytter ham. Hold kæft, jeg er for fed mand siger Tonny i et håb om at det han udtaler er sandt, men sådan er det bare ikke i virkeligheden, og bliver aldrig. Han vil så gerne være for fed og være en del af det miljø han er født ind i, og accepteret af sin far og omgangskreds. Man kan også sige at filmen handler om ensomheden. Hvis vi kigger nærmere på ensomheden, så er Tonny helt alene! Det er trist at se på når Tonny opsøger sin mor efter et fængselsophold, ringer på hendes dørtelefon, og opdager først der at hun er død for et godt stykke tid siden. Ingen har ulejliget sig med at bringe ham de oplysninger som alle ville tage for givet. Hvor overset og ensom kan man dog være? Normalt er det sådan, at en hovedperson i en film skal have et eller andet projekt, noget han vil 14 14

Berettermodellen FILMUGE. Kortfilm

Berettermodellen FILMUGE. Kortfilm FILMUGE Berettermodellen MUST DO - TRICKS - OG ANDET DANSK FAGLIGT 1 2 Anslag: stemningssætter - en lille appetitvækker Præsentation af personer, tid og sted. Uddybning: Lære personerne at kende - kan

Læs mere

Noveller og kortfilm i dansk som fremmedsprog

Noveller og kortfilm i dansk som fremmedsprog Noveller og kortfilm i dansk som fremmedsprog Dansklærertræf Glymur maj 2015 Peter Plys: Det var klogt, da det var inde i mit hoved, men så skete der noget på vejen ud. Program Indledning Klasserummet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni, 10/11 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Analyse af Eksil - af Jakob Ejersbo

Analyse af Eksil - af Jakob Ejersbo Analyse af Eksil - af Jakob Ejersbo Skrevet af Asta Sofia Resume Eksil er en ungdomsroman der handler om en ung pige, ved navnet Samantha. Man følger hende gennem fire år, fra hun er 15, tii hun er 18

Læs mere

FIKTION (NOVELLE): NOVELLEANALYSE

FIKTION (NOVELLE): NOVELLEANALYSE FIKTION (NOVELLE): NOVELLEANALYSE OVERBLIK OVER TEKSTEN PRÆSENTATION Analyse af Henning Mortensens novelle Miraklet fra novellesamlingen Ofelia skal ikke være fed. Historier fra sindets hundehuller. Gyldendal,

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Gys og gru. Forforståelse. Hvad ved du om genren gys og gru?

Gys og gru. Forforståelse. Hvad ved du om genren gys og gru? Gys og gru Forforståelse Hvad ved du om genren gys og gru? Har du læst nogen bøger fra genren? Skriv ja eller nej. Hvis ja, nævn en eller to. Kan du lide at læse gyser? Skriv ja eller nej. Hvorfor, eller

Læs mere

4. Berettermodellen:

4. Berettermodellen: 4. Berettermodellen: Buster har i forvejen lavet sin egen Motion Comic: Den Onde Vampyr (D.O.V.), så I kan se hvordan I kan bygge jeres egen Motion Comic op. Ligesom rigtig mange film er D.O.V. bygget

Læs mere

Filmhuset 25. oktober

Filmhuset 25. oktober Filmhuset 25. oktober Majken Tang Koch Møde med film og forfatter Gode råd til filmarbejde Hvorfor film i undervisningen? Hvad skal vi vælge? Hvordan skal vi arbejde med filmen? Hvorfor film i undervisningen?

Læs mere

En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen

En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen En dag skinner solen også på en hunds røv Af Sanne Munk Jensen Peter Thrane Indhold: 1. Titlen side 2 2. Sproget side 2 3. Tiden side 2 4. Forholdet til moren side 3 5. Venskabet til Julie side 3 6. Søsteren

Læs mere

Undervisningen foregår som klasseundervisning, enten i form af forelæsning, diskussion eller som øvelser.

Undervisningen foregår som klasseundervisning, enten i form af forelæsning, diskussion eller som øvelser. Undervisning Undervisningen foregår som klasseundervisning, enten i form af forelæsning, diskussion eller som øvelser. Der undervises kontinuerligt og repetitivt fra semester til semester i: Scenens struktur

Læs mere

Alberte Josephsen. Gruppe 1

Alberte Josephsen. Gruppe 1 Alberte Josephsen Gruppe 1 Indholdsfortegnelse Krimi 2-3 Moodboard Karaktertræk 4 Moodboard Farver 5 Moodboard Typografi 6 Persona 7 Krimigenre 1 KRIMI Kriminallitteraturen er en genre, som kan føres længere

Læs mere

Filmtekniskevirkemidler

Filmtekniskevirkemidler Filmtekniskevirkemidler STIL OG GENRE Genre udgøres af fælles temaer behandlet med særlige stilistiske træk og fortælleform, for eksempel melodrama, farce, western og thriller. Den enkelte genre spiller

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Uddybende info til underviseren omkring dramaturgi.

Uddybende info til underviseren omkring dramaturgi. Uddybende info til underviseren omkring dramaturgi. Overvejelser om hvordan en historie fortælles og i hvilken rækkefølge scenerne falder kaldes også for dramaturgi. Begyndelse, midte og slutning er en

Læs mere

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra TRANSFORMATION UBEVIDSTE HANDLEMØNSTRE Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra vores barndom. De hjælper os til at overleve og få vores behov opfyldt.

Læs mere

Fucking forelsket - af Nils J. A. Schou

Fucking forelsket - af Nils J. A. Schou Viborg, oktober 2008 Denne bog (og titel) deler vandene. Hvor nogle lærere finder sproget i bogen uegnet til undervisningsbrug, mener jeg, at Nils Schou fanger tidens tone blandt unge og fortæller med

Læs mere

Årsplan for dansk 3.-4.klasse

Årsplan for dansk 3.-4.klasse Årsplan for dansk 3.-4.klasse I den faste morgenlektion efter morgensamling, vil vi i dansk arbejde med følgende; Mandag: læsebånd + skrivebog Tirsdag: læsebånd + diktat Onsdag: læsebånd + bibliotekstid

Læs mere

Undervisningsforløb til mellemtrinnet. Et børnehjem

Undervisningsforløb til mellemtrinnet. Et børnehjem FORLAG Et børnehjem Af Henriette Langkjær, Bredballe Privatskole Foto: Frank Productions ApS Introduktion Et børnehjem er en gribende animationsfilm, som bygger på en dokumentarisk radioudsendelse fra

Læs mere

Lærerintroduktion. 2) Storyboardet Storyboardet og dermed handlingen vil bestå af følgende 11 scener/billeder (herefter billeder):

Lærerintroduktion. 2) Storyboardet Storyboardet og dermed handlingen vil bestå af følgende 11 scener/billeder (herefter billeder): Lærerintroduktion 1) Formål med forberedelsen Formålet med de 4 timers forberedelse til workshoppen er at få udviklet et storyboard (elevark 4), som udgangspunkt for udviklingen af elevernes Motion Comic.

Læs mere

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel.

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. 2 Mos 20,1-17, Rom 3,23-28, Matt 19,16-26 Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. Martin Elmquist) Lihme 10.30 5 O, havde

Læs mere

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen CUT Af Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen INT. DAG, LOCATION: MØRK LAGERHAL Ind ad en dør kommer en spinkel kvinde løbende. Det er tydeligt at se at hun har det elendigt. Hendes øjne flakker og hun har

Læs mere

Navn, klasse. Skriftlig dansk. Antal ark i alt: 5. Rekruttering

Navn, klasse. Skriftlig dansk. Antal ark i alt: 5. Rekruttering Rekruttering Sammenhold er en stor del livet. Om det er i et kollektiv eller i forsvaret, om det er der hjemme eller på arbejdet, fungerer det bedst, hvis der er et godt sammenhold. Allerede som barn lærer

Læs mere

12. søndag efter Trinitatis

12. søndag efter Trinitatis 12. søndag efter Trinitatis Salmevalg 743: Nu rinder solen op af østerlide 417: Herre Jesus, vi er her 414: Den Mægtige finder vi ikke 160: Jeg tror det, min genløser 418: Herre Jesus, kom at røre Dette

Læs mere

LOGBOG KORTFILM. Hammerum-skole Marcus Juul Nielsen

LOGBOG KORTFILM. Hammerum-skole Marcus Juul Nielsen LOGBOG KORTFILM Hammerum-skole Marcus Juul Nielsen Analysemodel til kortfilm SKA' VI VÆRE KÆRESTER? 1) Filmens dramaturgi A. Filmens handling og fortalte tid - Hvor lang tid varer kortfilmen (fortælletiden)?

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Foredrag for folkeskoler

Foredrag for folkeskoler Foredrag for folkeskoler Tina vil fortælle om, at hun som barn ikke vidste, vold ikke var normalt. Tina følte, hun fortjente volden og turde ikke fortælle om den. Tina vidste heller ikke, hvem hun skulle

Læs mere

Den besidderiske kærlighed 3. At spille den besidderiske kærlighed 6. Dine opgaver i løbet af scenariet 7

Den besidderiske kærlighed 3. At spille den besidderiske kærlighed 6. Dine opgaver i løbet af scenariet 7 1 Den besidderiske kærlighed 3 Fortællingerne 4 Kontroltabet 4 At spille den besidderiske kærlighed 6 Monologerne 7 Dine opgaver i løbet af scenariet 7 Værktøjer 10 2 Den besidderiske kærlighed Scenariet

Læs mere

FIND MEDIERÅDETS VURDERINGER:

FIND MEDIERÅDETS VURDERINGER: DET GODE GYS. SMÅ ØJNE, STORE OPLEV- ELSER. Spøgelser på loftet, varulve i baghaven og uhyrer under sengen. Et rigtigt godt gys i biografens tusmørke eller under tæppet hjemme foran fjernsynet kan være

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Titlen. Diamanthulen

Titlen. Diamanthulen Bogen handler om: Da de finder hulen, melder spørgsmålet sig: Hvor mange diamanter må de tage? Og hvad skal de bruges til? Men mellemkomsten af en tredje og lidt ældre dreng, Yakup, bringer Philip i en

Læs mere

Novelleanalyse. Præsentation af novellen. Oplæsning af et valgt stykke fra teksten. Novellens opbygning: Komposition og åbning

Novelleanalyse. Præsentation af novellen. Oplæsning af et valgt stykke fra teksten. Novellens opbygning: Komposition og åbning Præsentation af novellen Oplæsning af et valgt stykke fra teksten Novellens opbygning: Komposition og åbning Personkarakteristik: Indre og ydre Miljøbeskrivelse: Kan fortælle meget om personerne, det kan

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

HTX BUBBLEFUN EVENT

HTX BUBBLEFUN EVENT HTX BUBBLEFUN EVENT - 2015 PLAKAT RAPPORT VIDEO Lavet af: Andreas Heise, Mathias Larsen Indledning Denne rapport er delt op i 2 dele. Da den er udarbejdet fælles i klassen og internt i grupper. Del 1 er

Læs mere

Dagens program. 1. Didaktiske overvejelser - Hvordan små børn oplever film - Fælles Mål i faget dansk - Udvikling af børns mediekompetence

Dagens program. 1. Didaktiske overvejelser - Hvordan små børn oplever film - Fælles Mål i faget dansk - Udvikling af børns mediekompetence Dagens program 1. Didaktiske overvejelser - Hvordan små børn oplever film - Fælles Mål i faget dansk - Udvikling af børns mediekompetence 2. Undervisningsforslag til film: - Drengen i kufferten - Bondegårdens

Læs mere

DE ELEKTRONISKE MEDIER TV - DET SOCIALE MEDIE

DE ELEKTRONISKE MEDIER TV - DET SOCIALE MEDIE KOMMUNIKATION 61 DE ELEKTRONISKE MEDIER TV - DET SOCIALE MEDIE Tv er et supermarked for oplevelser og informationer. Det er det mest populære medie til trods for at det kræver sin seer på bestemte tidspunkter

Læs mere

Junior. A-klassen 2009/10. Undervisningsplan for uge: 14-16 Emne: Dansk med udgangspunkt i HC Andersens Store Claus og Lille Claus

Junior. A-klassen 2009/10. Undervisningsplan for uge: 14-16 Emne: Dansk med udgangspunkt i HC Andersens Store Claus og Lille Claus Undervisningsplan for uge: 14-16 Emne: Dansk med udgangspunkt i HC Andersens Store Claus og Lille Claus Fælles mål: Store Claus og Lille Claus: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

SPILLEFILM PÅ FANØ. INFO OM PROJEKTET (Fortroligt) 27. September 2017

SPILLEFILM PÅ FANØ. INFO OM PROJEKTET (Fortroligt) 27. September 2017 SPILLEFILM PÅ FANØ INFO OM PROJEKTET (Fortroligt) 27. September 2017 KÆRE LÆSER På de følgende sider kan du læse diverse information om den spillefilm vi planlægger at optage på Fanø i begyndelsen af 2018.

Læs mere

Hosekræmmeren. Genre: Genren er epik, som man kan kende på, at der er en tekst med en handling, der foregår i ukendt tid og sted. Der er en fortæller.

Hosekræmmeren. Genre: Genren er epik, som man kan kende på, at der er en tekst med en handling, der foregår i ukendt tid og sted. Der er en fortæller. Hosekræmmeren Forfatter: Forfatteren er Steen Steensen Blicher og har dermed skrevet fortællingen. 1 Steen Steensen Blicher blev født den 11. oktober 1782 og døde den 16. marts 1848. Han var dansk præst

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

DVD-ROM UNDERVISNINGSMATERIALE

DVD-ROM UNDERVISNINGSMATERIALE DVD-ROM UNDERVISNINGSMATERIALE PERKER NIVEAU: 9.-10.klasse, gymnasiet og HF GENRE: novellefilm LÆNGDE: 28 minutter, Danmark 2002 INSTRUKTØR: Dennis Petersen Dette undervisningsmateriale er en bearbejdet

Læs mere

Sara Skaarup: Sort sommer, Dansklærerforeningen, FFF,

Sara Skaarup: Sort sommer, Dansklærerforeningen, FFF, Sara Skaarup: Sort sommer, Dansklærerforeningen, FFF, Jonas og 27 andre unge ankommer til en sommerlejr, der er noget anderledes end de fleste af den slags lejre. Ingen fælles arrangementer og pligterne

Læs mere

Interview med LCK s videpræsident

Interview med LCK s videpræsident Interview med LCK s videpræsident 0.09-0.12 Interviewer 1: Kan du starte med at fortælle om hvad din rolle i LEO er? 0.15-0.44 Brødreskift: Altså jeg har jo været med at starte det op med Zenia. Og jeg

Læs mere

Danskbogen til Social- og sundhedselever

Danskbogen til Social- og sundhedselever Tillæg til Danskbogen til Social- og sundhedselever Filmanalyse Af Lisbeth Bjerrum Jensen Gads Forlag Overblik Præsentation En sang for Martin er fra 2001, og den er instrueret af Bille August. Hovedrollerne

Læs mere

HVAD DEFINERER MIG? En stærk bog om Tro og Selvbillede. Benedicte Frölich

HVAD DEFINERER MIG? En stærk bog om Tro og Selvbillede. Benedicte Frölich DEDIKATION Denne bog er dedikeret til min mor og min far, hvem jeg elsker så usigeligt højt og for hvem min respekt og kærlighed kun er vokset med den indsigt jeg har opnået, gennem min egen personlige

Læs mere

Skab kraft i fortællingen

Skab kraft i fortællingen Skab kraft i fortællingen Dette er et værktøj for dig, som vil: - Brænde igennem med dine budskaber på små som store møder. - Gøre dine ord og billeder til en del af dine medarbejderes forståelse. - Skabe

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

ANALYSEMODEL TIL ROMAN OG NOVELLE

ANALYSEMODEL TIL ROMAN OG NOVELLE ANALYSEMODEL TIL ROMAN OG NOVELLE HUSK!!!! BRUG DIN TEKST HENVIS TIL DEN SKRIV VIGTIGE TING I MARGEN UNDERSTREG NOGET DU SYNES ER VIGTIGT!!! Præsentationspunkter o Tekstens titel og forfatter o Tekstens

Læs mere

Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787

Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787 Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787 Kære konfirmander, forældre og familie og venner. Lige når foråret er allersmukkest

Læs mere

Billedet. Man kan overveje, om der er tale om objektivt eller subjektivt kamera og dermed en auktoral fortæller eller en af aktørernes synsvinkel.

Billedet. Man kan overveje, om der er tale om objektivt eller subjektivt kamera og dermed en auktoral fortæller eller en af aktørernes synsvinkel. Film Ved arbejde med film kan man skelne mellem de rent filmtekniske virkemidler og de fortælletekniske virkemidler. Tilsammen udgør de den helhed, der gør, at vi opfatter budskabet, reagerer på og forfølger

Læs mere

Jeg skal et stykke ud på isen. Jo tættere man er på bredden, jo tykkere er isen. Jeg skal så langt ud, at isen bare lige kan holde mig, men der skal

Jeg skal et stykke ud på isen. Jo tættere man er på bredden, jo tykkere er isen. Jeg skal så langt ud, at isen bare lige kan holde mig, men der skal 1 youtube.com Fessor har flest views. 977. Men fuck det. Nu får han så meget baghjul, at han aldrig gider se den film igen. Jeg har forberedt mig til den her dag i flere måneder. Høj frost og solskin.

Læs mere

Workshop om Analyserende artikler. Digitale opgaver Forsøg med skriftlig dansk hf

Workshop om Analyserende artikler. Digitale opgaver Forsøg med skriftlig dansk hf Workshop om Analyserende artikler Digitale opgaver Forsøg med skriftlig dansk hf Program Om analyserende opgaver med digitale tekster Eksempel på digital tekst Gruppearbejde: a) Analyse af digitalt eksempel

Læs mere

Karla og Jonas Spillefilm. Målgruppe: 5. 6. klasse

Karla og Jonas Spillefilm. Målgruppe: 5. 6. klasse Fag: Dansk Spilletid: 83 min. Om filmen og kapitelmærknigen: Handling»«er 3. film i Karla-serien, der er baseret på bøger af Renée Toft Simonsen, og på filmlærredet instrueret af Charlotte Sachs Bostrup.

Læs mere

Analyse og vurdering af filmen Lille far. Filmcentralen.dk: http://filmcentralen.dk/alle/film/lille-far

Analyse og vurdering af filmen Lille far. Filmcentralen.dk: http://filmcentralen.dk/alle/film/lille-far Analyse og vurdering af filmen Lille far Filmcentralen.dk: http://filmcentralen.dk/alle/film/lille-far Metode Denne analyse af filmen Lille far tager afsæt i følgende metoder: Værkanalyse - nykritisk metode

Læs mere

Alterne.dk - dit naturlige liv. Den smukke og meget charmerende Kira Eggers er kendt for at være noget af et naturbarn.

Alterne.dk - dit naturlige liv. Den smukke og meget charmerende Kira Eggers er kendt for at være noget af et naturbarn. Kira Eggers Tilføjet af Charlotte Rachlin søndag 25. maj 2008 Sidst opdateret tirsdag 01. juli 2008 Den smukke og meget charmerende Kira Eggers er kendt for at være noget af et naturbarn. Det er almindelig

Læs mere

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Fest for mellemtrinnet. Så er det blevet tiden for den årlige store begivenhed for eleverne i 4., 5. og 6. klasse. Der er fest! Torsdag d.

Læs mere

vand, næringsstoffer, lys, kuldioxid til blå druer, mørkerøde Ingrid Marieæbler, grønne Clara Friis pærer, orange appelsiner, gule bananer frugter af

vand, næringsstoffer, lys, kuldioxid til blå druer, mørkerøde Ingrid Marieæbler, grønne Clara Friis pærer, orange appelsiner, gule bananer frugter af Tekster: Sl 121, 1 Joh 4,12-16a, Joh 15,1-11 Salmer: Lihme kl 9.00: 4 Giv mig Gud 289 Nu bede vi 292 Kærligheds og sandheds ånd 696 Kærlighed er lysets kilde Rødding kl 10.30 4 Giv mig Gud 47 Jeg løfter

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Hvornår er man egentlig dansker? Når man ser dansk ud? Når man har dansk pas? Eller danske forældre? Er man

Læs mere

Forfatter Romantikken Genre og art Fortællere

Forfatter Romantikken Genre og art Fortællere Hosekræmmeren Forfatter Steen Steensen Blicher er forfatteren af Hosekræmmeren. Han skrev novellen Hosekræmmeren i 1829. St. St. Blicher blev født d. 11 oktober 1782 og døde d. 26 marts 1848. Han var en

Læs mere

Sidste søndag hørte vi begyndelsen af det 17 kapitel i Johannesevangeliet, som vi nu i dag har hørt de sidste vers af.

Sidste søndag hørte vi begyndelsen af det 17 kapitel i Johannesevangeliet, som vi nu i dag har hørt de sidste vers af. Tekster: Joel 3,1-5, Rom 8,31b-39, Joh 17,20-26 Rødding 9.00 281 Nu nærmer sig (mel. Vor Herres Jesu mindefest) 292 Kærligheds og sandheds ånd 319 Vidunderligst 302 Gud Helligånd, o kom! (mel. Aug. Winding)

Læs mere

Undervisningsmateriale & film Drengene fra Tingbjerg

Undervisningsmateriale & film Drengene fra Tingbjerg Undervisningsmateriale & film Drengene fra Tingbjerg Kære lærer, Filmen og undervisningsmaterialet kan give dine elever en viden om livet som ung indvandrere. Elverne får inspiration og I kan bruge filmen,

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Alt det, som mange mennesker troede, at de havde lagt bag sig, kan blusse op med fornyet voldsom styrke, når boet skal gøres op, og der skal deles

Alt det, som mange mennesker troede, at de havde lagt bag sig, kan blusse op med fornyet voldsom styrke, når boet skal gøres op, og der skal deles 1. søndag i fasten, 2. tkt. rk. 2016 Læsninger: 1. Mos 4, 1-12 Jak 1,9-16 Luk 22, 24-32 Salmer: 747: Lysets engel 498: Gud efter dig jeg længes 557: Her vil ties 70: Du kom til vor runde jord 697: Herre,

Læs mere

Undervisningsmateriale

Undervisningsmateriale 360 Undervisningsmateriale Dansk / Drama / Samfundsfag / Billedkunst Elevernes eksemplar E n f o r e s t i l l i n g a f : N i l s P. M u n k, A n d e r s V a l e n t i n u s D a m o g L a r s D a m m

Læs mere

Prolog. 1. Præsenter scenariets form 2. Introducer monologer 3. Spillederens instruktørrolle og det falmende rige 4.

Prolog. 1. Præsenter scenariets form 2. Introducer monologer 3. Spillederens instruktørrolle og det falmende rige 4. Spillerbriefing Præsentationsrunde og forventningsafstemning Præsenter scenariets genre og tema Tag en snak om spillernes grænser Spillerne får roller og læser dem Opvarmningsøvelse: Tæl til 13 Systemoversigt

Læs mere

Ung kvinde Ung mand Ung kvinde Ung mand Ung kvinde Ung mand Han bryder sammen i gråd. Græder i kramper. Ung kvinde Ung mand Han går ud.

Ung kvinde Ung mand Ung kvinde Ung mand Ung kvinde Ung mand Han bryder sammen i gråd. Græder i kramper. Ung kvinde Ung mand Han går ud. 1.scene I en lejlighed. Lyden af stemmer fra en tv-serie. Romantisk filmmusik. Det er de samme replikker fra scenen, der gentager sig i tv-serien på et fremmedsprog. er kun optaget af skærmbilledet. står

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2011 Institution Handelsskolen Minerva Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Mediefag C Bente Hansen

Læs mere

EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie

EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie Kære oplægsholder Det, du sidder med i hånden, er en guide der vil hjælpe dig til at løfte din opgave som oplægsholder. Her finder

Læs mere

FILM I DANSK Dansklærerforeningen 2011

FILM I DANSK Dansklærerforeningen 2011 FILM I DANSK Dansklærerforeningen 2011 Hans Oluf Schou 1. Film og litteratur 2. Den filmiske fortælling 3. Analysestrategier og eksempler 4. Øvelser i filmanalyse 5. Flere film i dansk 1. Film og litteratur

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Dokumentarfilmen mellem fiktion og fakta

Dokumentarfilmen mellem fiktion og fakta Dokumentarfilmen mellem fiktion og fakta Traditionen. Typer & genrer CFU Nordjylland marts 2011 Henrik Poulsen Dokumentarfilmen Program 13.00-14.15 Dokumentarfilmen: Tradition og genrer eksempler 14.25-15.00

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt.

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt. 1. søndag efter påske Brændkjær 408-300 - 54-249 -236, v. 5-6 218 Vi ved som regel, når vi har dummet os, når vi har begået en fejl. Vi har vel prøvet det alle sammen. Har prøvet at sige det, der ikke

Læs mere

INSPIRATION TIL LITTERATURSAMTALE I KLASSEN OM

INSPIRATION TIL LITTERATURSAMTALE I KLASSEN OM INSPIRATION TIL LITTERATURSAMTALE I KLASSEN OM KEVINS HUS I litteratursamtalen får eleverne mulighed for at fortælle om deres oplevelse af bogen samtidig med at de hører om deres klassekammeraters. Samtalen

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Seksualiserede medier

Seksualiserede medier Seksualiserede medier Generelt set giver besvarelserne i undersøgelsen udtryk for en meget homogen gruppe af unge på tværs af alder, geografi og uddannelsestype. Der er ingen af de nævnte faktorer, som

Læs mere

PROGRAM FOR DAGEN ONE-DAY FILM MAKER. Lav jeres egen kortfilm på en dag. Tirsdag den 10. januar. Tirsdag den 10. januar

PROGRAM FOR DAGEN ONE-DAY FILM MAKER. Lav jeres egen kortfilm på en dag. Tirsdag den 10. januar. Tirsdag den 10. januar ONE-DAY FILM MAKER Lav jeres egen kortfilm på en dag Tirsdag den 10. januar Jeres egne fiktions- eller dokumetarfilm På workshoppen skal I lave film i grupper. Hver gruppe skal skrive, optage og klippe

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Efterår 2011 Institution Htx Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Mediefag C Anna Fenger-Grøn

Læs mere

Lindvig Enok Juul Osmundsen Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1. Prædiken til Julesøndag Prædiketekst.

Lindvig Enok Juul Osmundsen Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1. Prædiken til Julesøndag Prædiketekst. Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1 Prædiken til Julesøndag 2014. Prædiketekst. Lukas 2,25-40 Et øjeblik i historien. Der sad de på kirkebænken juleaften, hele familien, og bedstefar sad med sit yngste

Læs mere

Som Kristus er Guds levende Søn, så er vi Kristi brødre og søstre at få fortalt, at man er mere, end man véd af

Som Kristus er Guds levende Søn, så er vi Kristi brødre og søstre at få fortalt, at man er mere, end man véd af Som Kristus er Guds levende Søn, så er vi Kristi brødre og søstre at få fortalt, at man er mere, end man véd af prædiken til 5. s. e. trin. efter 2. tekstrække: Matt 16,13-26 i Lønne og Henne kirker den

Læs mere

Analysemodel til Film

Analysemodel til Film Analysemodel til Film ET FORSLAG IKKE EN ENDEGYLDIG OPSKRIFT... 1 KORT OM FILMANALYSEN... 1 ANALYSEMODELLEN... 2 1. INDHOLDSANALYSE... 2 GENREANALYSE... 2 PLOTTETS OPBYGNING... 3 MILJØ... 3 KARAKTERER...

Læs mere

Fra tidlig frustration til frustrerede drømme

Fra tidlig frustration til frustrerede drømme Søren Hertz, Gitte Haag, Flemming Sell 2003 Fra tidlig frustration til frustrerede drømme. Adoption og Samfund 1 Fra tidlig frustration til frustrerede drømme Når adoptivfamilien har problemer og behøver

Læs mere

Nangijala LÆS DETTE HÆFTE HØJT

Nangijala LÆS DETTE HÆFTE HØJT Nangijala Tekst og Design: Uffe Thorsen Illustration: Sandra Døssing Tak til Frederik J. Jensen for Montsegur 1244, og Astrid Lindgren for Brødrene Løvehjerte LÆS DETTE HÆFTE HØJT Indledning Brødrene

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Læs og lær om. Lukas Graham

Læs og lær om. Lukas Graham Læs og lær om Lukas Graham Lukas Graham Forchhammer Lukas Graham er et dansk band. Forsangeren i bandet hedder Lukas Graham Forchhammer. Lukas blev født på sine forældres sofa i Christiania d. 18. september

Læs mere

For meget og for meget?

For meget og for meget? For meget og for meget? 8 historier med kant om etik og livsfilosofi af Henrik Krog Nielsen Forlaget X Indledning Målgruppe Bogen henvender sig især til folkeskolens ældste klasser, efterskoler og ungdomsskoler.

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

SCRAPBOG KARAKTEROVERSIGT

SCRAPBOG KARAKTEROVERSIGT SCRAPBOG KARAKTEROVERSIGT OVERSIGT INTRO KARAKTERER... 2 MONA... 3 THOMAS... 4 GITTE... 5 KIMMI... 6 LIVA OG KURT... 7 TOVE, PATRICK, HELLE OG JENS PEDER... 8 Mor glæder sig til sin søns besøg! profil

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

P.E. OG Q. Jeg ved godt at min kærlighed til Q handler om mig

P.E. OG Q. Jeg ved godt at min kærlighed til Q handler om mig P.E. 1 P.E. OG Q Q er min verden Hun er derude et sted. Alene. Hun er nødt til at være alene. Jeg vil ikke kunne håndtere det, hvis hun ikke er alene. Savnet brænder i mig. En dødelig lille stjerne af

Læs mere

Bilag 1: Interviewguide:

Bilag 1: Interviewguide: Bilag 1: Interviewguide: Vores interview guideforskningsspørgsmål Spiller folk på ITU multiplayer, frem for singleplayer? Skaber onlinespil sociale relationer mellem folk på ITU? Interviewspørgsmål Foretrækker

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Pårørende - reaktioner og gode råd

Pårørende - reaktioner og gode råd Pårørende - reaktioner og gode råd Når et menneske får kræft, rammes hele familien. Sygdommen påvirker ofte familiens liv, både praktisk og følelsesmæssigt. Det er hårdt for alle parter, også for de pårørende.

Læs mere

Det perfekte parforhold

Det perfekte parforhold Det perfekte parforhold - sådan gør du Mette Glargaard Forlaget Grenen Andre bøger af Mette Glargaard Selvværd for begyndere Poul Glargaards datter det usynlige barn Helterejsen slip følgerne af din opvækst

Læs mere