Ve t e r a n e r b y d e r v i v e l k o m m e n

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ve t e r a n e r b y d e r v i v e l k o m m e n"

Transkript

1 Ve t e r a n e r b y d e r v i velkommen Marts 2015

2 Eft e r m i s s i o n e n Vores mål KFUM Soldaterhjem har siden 1889 fungeret som et reservehjem for forsvarets personale herhjemme og i udlandet. Hjemvendte soldater opsøger KFUMs soldaterhjem for at få hjælp, fællesskab og midlertidigt ophold. Flere soldater ønsker hjælp og tid til, at bearbejde de mén udsendelsen har givet dem. Andre hjemvendte soldater bruger KFUMs Soldaterhjem fordi det er blevet en tradition eller fordi, de oplever gode rammer for et godt fællesskab. Vi giver plads til alle veteraner på KFUMs Soldaterhjem uanset om man er i en sårbar periode eller om man aldrig har haft det bedre. Hjem fra mission KFUMs Soldaterhjem er en velkendt oase for udsendte soldater. Siden 1990 har flere end danske soldater i verdens brændpunkter brugt KFUMs soldaterhjem som et pusterum og en oase midt i krigens ørken. Vi har Fra KFUMs Soldatermissions vision: Vi skal være der, hvor soldaten er både herhjemme og ude i verden. Vi skal skabe trygge rammer. Vi skal være der for de mange og for de få i tale, ord og praktisk arbejde. ( ) Vi skal ikke være behandlende, men alene støttende og hjælpende. Vi skal være villige til i kortere perioder at tage hånd om tidligere udsendte, der har behov for husly, støtte og hjælp, inden de pågældende kan komme videre med deres tilværelse. oplevet, at soldater bruger KFUMs medarbejdere og hinanden til at bearbejde deres oplevelser. Specielt fysiske og psykiske skadede soldater har søgt heling og støtte hos KFUM - både på soldaterhjemmene i brændpunkterne og efter hjemkomsten. Udsendte soldater benyttede flittigt KFUMs Soldaterhjem i Afghanistan fra som uofficielt mødested. Vokset ud af praksis I takt med at danske soldater er vendt hjem fra skarpe missioner er der opstået et nyt behov. KFUMs Soldaterhjem er ét af de steder, hvor soldater har oplevet en fortrolighed med både kammerater og soldaterhjemmets medarbejdere. Ved efterreaktioner i kølvandet på en udsendelse har flere efterspurgt muligheden for at bo i trygge rammer i en periode. Dette ønske er så vidt muligt imødekommet. KFUMs Soldaterhjem i Fredericia har i høj grad været med til at udvikle denne praksis, der danner baggrund for etableringen af KFUMs SoldaterRekreation fra 2012.

3 S o l d a t e r R e k r e a ti o n Her har vi boliger til veteraner KFUMs Soldaterhjem i Holstebro Antal boliger: 4 et-værelses lejligheder Indviet: September 2012 (nybygget) Lederpar: Natalie og Troels Moesgaard Rekreationsboligerne ligger i en separat bygning lige ved KFUMs Soldaterhjem. Her er mulighed for selv at lave mad eller være på fuld kost via Soldaterhjemmet. KFUMs Soldaterhjem i Fredericia Antal boliger: 3 værelser Taget i brug: Sommeren 2014 (renoveret) Leder: Ester Kofoed Rekreationsværelserne er i samme bygning som soldaterhjemmet, hvor fuld kost er en del af pakken. KFUMs Soldaterhjem i Hvorup (Aalborg Kaserner) Antal boliger: 8 et-værelses lejligheder Indviet: Marts 2013 (nybygget) Lederpar: Solveig og Leif Hove Nielsen Rekreationsboligerne ligger i en separat bygning lige ved KFUMs Soldaterhjem. Her er mulighed for selv at lave mad eller være på fuld kost via Soldaterhjemmet. KFUMs Soldaterhjem i Høvelte (Nordsjælland) Antal boliger: 9 et-værelses lejligheder Indviet: April 2014 (nybygget) Lederpar: Inga og Bjarne Kjær Andersen Rekreationsboligerne er bygget sammen med KFUMs Soldaterhjem. Her er mulighed for selv at lave mad eller være på fuld kost via Soldaterhjemmet. KFUMs Soldaterhjem i Varde Antal boliger: 7 et-værelses lejligheder Forventes færdig i løbet af 2015 Lederpar: Pia og Ivan Ælmholdt Rekreationsboligerne er bygget sammen med KFUMs Soldaterhjem. Her er mulighed for selv at lave mad eller være på fuld kost via Soldaterhjemmet.

4 E r f a r i n g e r med KFUMs SoldaterRekreation Behovet er der Siden første officielle åbning at KFUMs SoldaterRekreation i 2012, har vi oplevet at mange veteraner har brug for et botilbud. Det viste sig, at flere slet ikke havde haft et sted at bo og havde opholdt sig på forsorgshjem eller væresteder, flere udtrykte hvor svært det var at bo alene eller være sammen med deres familie. Fællesskab er et vigtigt element i tilbuddet, men samtidig har soldaterne mulighed for at være sig selv Hjemvendte soldater kan have udviklet PTSD eller symptomer derpå, og kan have svært ved bl.a. at huske aftaler. Soldaterhjemmenes medarbejdere hjælper dem med at få overblik og overholde de aftaler, som de har i forbindelse med f.eks. et behandlingsforløb. KFUM tilbyder soldaterne aktiviteter, udflugter og socialt fællesskab. Fælleskabet er et vigtigt element i tilbuddet, men samtidig har soldaterne mulighed for at være sig selv i egne omgivelser, evt. sammen med familien. Hverken patient eller klient KFUM arbejdet ud fra et kristent værdigrundlag, hvor vi møder hver enkelt soldat som et unikt menneske. Vi tager os af soldaterne som hele mennesker med ånd, sjæl og legeme. Vores medarbejdere tilbyder varme, praktiske hænder, hjerterum og lyttende ører. Soldaten kan tilbydes enesamtale og rådgivning, med henblik på hjælp til selvhjælp. Hvis soldaten har et betydeligt behov for behandling, henviser vi soldaten til forsvarets tilbud om behandling og/eller det almindelige behandlingssystem. Vi arbejder tæt sammen med Forsvarets Veterancenter, der oftest er en indgang til den relevante hjælp. KFUMs Soldaterhjem er åben for alle soldater og veteraner - uanset køn, status, religiøs eller etnisk baggrund. Vores medarbejdere tilbyder varme, praktiske hænder, hjerterum og lyttende ører En større opgave end forventet Erfaringerne efter de første to-tre år med KFUMs SoldaterRekreation er, at beboerne har brug for mere Samtale på KFUMs Soldaterhjem i Holstebro. hjælp end det blev forventet i Erfaringen viser også, at der ikke er andre, der tilbyder sammen koordinering, som der finder sted på SoldaterRekreation. Tilbuddet tilpasses løbende målgruppen og deres behov.

5 D e t g ø r v i Eksempler på hjælp til veteraner Brudte familierelationer Mange af beboerne på SoldaterRekreation har én eller flere eks-kærester/koner. For nogle af beboerne er eks erne kommet i forbindelse med veteranens psykiske problemer efter hjemkomsten fra internationale missioner. En stor del af beboerne er også selv opvokset i brudte familierelationer, hvilket kan påvirke den tillid og til andre mennesker, som vi gerne vil genskabe ved et ophold på KFUMs Soldaterhjem. Samvær med eventuelle børn Hvis veteranen har børn er det ofte en problemstilling at få børnene hentet og bragt hver anden weekend. Det hjælper vi med, fordi vi gerne vil være med til at skabe et godt samvær mellem børn og veteranen. Nogle gange er der brug for bistand til at få aftale om samvær i stand og andre gange kan der være praktiske eller logistiske udfordringer. At få en diagnose Det er svært at erkende, hvis man ikke længere er i psykisk topform, og for veteraner opleves det som en stor kontrast til deres tid som udsendt soldat, hvor de var i fuld vigør. Når efterreaktionerne dukker op afvises det ofte eller bagatelliseres. Ofte er det omgivelserne, der først bemærker ændringer. Det tager tid selv at nå til den erkendelse, at der er noget galt, og der er brug for hjælp. I sådan et forløb kan midlertidig bopæl på KFUMs Soldaterhjem være en stor hjælp. Når veteranen når frem til en diagnose, er der ofte et behandlingsforløb, som kræver mere regelmæssighed. Men usikkerheden før diagnose kan være en svær tid, hvor det er godt med trygge omgivelser. Økonomisk rådgivning De fleste beboere på KFUMs SoldaterRekreation har økonomiske problemer. Under udsendelse med Forsvaret har indtjeningen været høj, hvilket har vænnet soldaten til et højt forbrug. En efterfølgende nedgang i indtægt er svært for de fleste. En psykisk nedgangsperiode er økonomisk set et dyrt bekendtskab, og derfor har næsten alle beboere rod i egen økonomi. I samarbejde med Nykredit tilbyder vi uvildig økonomisk rådgivning for den enkelte beboer. Der er gode erfaringer med dette samarbejde. Selvmordsforsøg og psykiatrisk behandling Et par gange har Soldaterhjemsledere oplevet veteraner, der vil forsøge eller har forsøgt selvmord. Det er et råb om hjælp og et udtryk for afmagt, som vi tager alvorligt og hjælper videre til relevant behandling. Selvmedicinering, alkohol eller stofmisbrug opleves jævnligt. En forudsætning for at bo på KFUMs SoldaterRekreation er, at den enkelte er villig til at arbejde for at komme tilbage til en mere normal tilværelse uden misbrug. Fællesspisning, udflugter og arrangementer På KFUMs Soldaterhjem tilrettelægger vi gerne fællesspisning, udflugter eller andre arrangementer for beboere, pårørende og/eller andre veteraner. Vi tager udgangspunkt i evner, ønsker og dagsformen.

6 Ve t e r a n e r e r KFUMs Soldaterhjem i Skive Soldaterhjemslederne Birthe og Per Anderson oplever, at Kasernens faste personel bruger KFUMs Soldaterhjem i stigende grad, men denne del af arbejdet er ifølge lederparret ikke anderledes end for år siden. Der kommer mange veteraner på KFUMs Soldaterhjem i Skive, men lederparret skelner ikke mellem veteraner og øvrige fastansatte. For dem er veteranerne en del af kasernens faste personel. Ingeniører, der har været tjenstgørende i mere end to år, har en udsendelse med i bagagen. I øjeblikket er ingeniører fra Skive Kaserne udsendt til fem forskellige steder udenfor Danmark, og en udsendelse er simpelthen en del af jobbet. Tager sig af dem, der kommer på Soldaterhjemmet Ifølge Per Anderson kan de mærke forskel på soldaterne før og efter udsendelse. Det kan vi, fordi det ikke er den samme soldater, der kommer hjem, som bliver sendt ud, forklarer soldaterhjemslederen. Med den bemærkning mener Per, at den enkelte soldat ændrer sig i forbindelse med en udsendelse, og soldaten ændrer sig under udsendelsen. Der er med rette meget fokus på de soldater, der har fysiske og psykiske efterreaktioner som et resultat af en udsendelse. På KFUMs Soldaterhjem i Skive opleves et par stykker med særlige behov. Men størstedelen er velfungerende og bruger soldaterhjemmet, som soldater har brugt KFUMs Soldaterhjem i mange år. Birthe og Per Anderson har tidligere været leder af KFUMs Soldaterhjem i bl.a. Slagelse, og kan se mange paralleller En stor del af de fastansatte soldater på Skive Kaserne har en udsendelse i bagagen. Her er soldater samlet på KFUMs Soldaterhjem om et spil. faktisk svært ved at sige, hvad vi gør til dengang for år siden. Jeg har for veteraner, vedgår Per. Vi snakker med dem, når de har behov for det. Men jeg oplever en god effekt af ikke at sygeliggøre nogen, der ikke er syge. Når man spørger ind til dette, plejer Per at fortælle, at der ikke kommer syge soldater på KFUMs Soldaterhjem i Skive. Men nogle veteraner er udfordret på en række punkter. Det kan være ham, der fortæller samme historie 10 gange. Birthe og Per er opmærksomme på, at de værnepligtige ikke skræmmes af historierne, men lægger gerne ører til. Aktiviteter med veteraner Det har en god effekt at lave aktiviteter sammen med veteraner. Per Anderson cykler og reparerer cykler sammen med flere veteraner. Det er ligesom at sparke dæk, mener solda-

7 e n n a t u r l i g d e l terhjemslederen. At gøre noget sammen giver en fortrolighed. Så har man et projekt, man skal have kørt igennem sammen. Per har sammen med en veteran tilmeldt sig hærvejsløbet til sommer. 160 km. på cykel betyder, at de også skal træne sammen i løbet af foråret. Der er også et par veteraner, som lederparret SMS'er med. Det kan være på skæve tider af døgnet, men langt de fleste er gode til at respektere åbningstiderne på KFUMs Soldaterhjem. Nogle kommer ind på soldaterhjemmet hver uge, mens de møder andre på ture med kantinevognen. Langt størstedelen af veteranerne bor i byen, og bruger derfor KFUMs Soldaterhjem på en anden måde, end hvis de boede på Kasernen. Soldaterhjemmet bruges af veteranerne til at hænge ud eller sidde og snakke. Vi oplever ofte, at de spørger efter Birthe eller jeg. Vores medarbejdere er rigtig gode til at snakke med soldater, men veteraner og andet fast personel vil gerne snakke med nogen, der har lidt mere livserfaring, oplever Per. Efter fire år som soldaterhjemsledere i Skive oplever lederparret, at kasernens faste personel bruger KFUMs Soldaterhjem i stigende grad. En dag kom en Oversergent ind af døren og sagde direkte: Jeg vil gerne bede om en kop kaffe og en snak. Ofte er det soldaterhjemmets serviceydelse, men langtfra alle efterspørgsler er så direkte. En typisk aften på KFUMs Soldaterhjem i Skive. Opgaven med veteraner Arbejdet med veteraner på KFUMs Soldaterhjem i Skive tiltrækker sig formodentlig ikke så meget opmærksomhed, fordi det foregår på en stille måde. Ifølge lederparret handler et om at have godt øje for kasernens faste folk. Samtidig forsøger de at være synlige ved at være med til åbent hus eller tage sig god tid når de er på skydebanen med kantinevognen. Samtidig bemærker de, hvis der er en veteran, de ikke har set på soldaterhjemmet i et stykke tid. Når de kommer igen, spørges der selvfølgelig til, hvordan det går. Det er ikke nødvendigvis fordi der er noget galt, at de ikke kommer på KFUMs Soldaterhjem, det kan lige såvel være et godt tegn. Når vi ikke ser dem i et stykke tid, er det ofte fordi, at de har det godt, slutter Per Anderson. Birthe og Per Anderson foran KFUMs Soldaterhjem i Skive.

8 En base, hvor jeg Interview med veteran Tanja Sunekær Tanja Sunekær er én af de veteraner, der er kommet meget på KFUMs Soldaterhjem i Fredericia gennem de seneste 15 år. Jeg føler, at jeg giver noget tilbage til soldaterhjemmet efter selv at have brugt hjemmet, fortæller Kosovo veteranen. På KFUMs Soldaterhjem i Fredericia kan man ofte se en yngre kvinde i malertøj. Det er Tanja Sunekær, der i de seneste par år har hjulpet flittigt med forskelligt forefaldende arbejde på KFUMs Soldaterhjem i Fredericia. Tanja er smilende og har et imødekommende væsen, men bærer også en historie med sig. Særligt som veteran har hun brugt soldaterhjemmet til at komme videre i tilværelsen og acceptere, at hun må lære at leve med efterreaktioner fra et seks måneders ophold i Kosovo for over 10 år siden. Fra Holstebro til Fredericia Hun har hænderne godt skruet på. Og hun har altid været fysisk aktiv. Tanja Sunekær er midt i 30 erne, og hendes accent afslører, at hun er født og opvokset på Fyn. Jeg valgte Forsvaret fordi jeg gerne ville være mekaniker, begynder historien. Under værnepligten lærte Tanja sig selv bedre at kende både fysisk og psykisk. Samtidig stødte hun på sin egen stædighed, der er en positiv egenskab som én af de få kvinder i en mandelig verden. Under værnepligten fik Tanja en kæreste, og hun flyttede efterfølgende med ham til Fredericia, hvorefter hun fik en læreplads. 1. januar 2000 begyndte Tanja i lære som civil mekaniker. Det var ikke verdens bedste læreplads, lyder erindringen. Jeg følte mig ikke klar til svendeprøven, men bestod den alligevel i I noget af læretiden boede jeg på Ryes Kaserne, hvor jeg fik mange historier om at være udstationeret. Derfor søgte Tanja en udsendelse Under uddannelsen lærte vi at træne med gevær og gå over ild. Det var meget forskellig fra at være værnepligtig gennem telegrafregimentet. Det lykkedes ikke, men hun fik mulighed for at få kontrakt med Danmarks Internationale Brigade. Dengang var der mangel på folk, og Tanja startede derfor en missionsorienteret uddannelse ved Gardehusarregimentet. Under uddannelsen lærte vi at træne med gevær og gå over ild. Det var meget forskellig fra at være værnepligtig, synes jeg. Jeg blev omskolet til let maskingevær, men jeg tænkte det hele som om, det kun var en øvelse, husker Tanja. Udsendelsen I februar 2004 var Tanja på sit livs første flyvetur. Turen gik til Kosovo og forventedes at vare i seks måneder. Jeg sad ved siden af Malene og kan huske, at det gav et sug i maven. Malene var én af de få andre kvinder, der var udsendt på samme hold som Tanja. De var dog ikke i samme deling, og de to piger kom derfor ikke til at arbejde sammen under de fremmede himmelstrøg. Men det var godt at have en ligesindet i den mandsdominerede militære verden. Tanja fortæller: Jeg fik den første overraskelse på busturen fra Pristina til lejren. Alt var forladt, og der lå skrald Veteranen Tanja hjælper i dag flittigt til på KFUMs Soldaterhjem i Fredericia.

9 kan være mig selv overalt. Gamle maskiner, der ikke fungerede og så videre. Hvor har vi det godt derhjemme, tænke jeg. Det var koldt at komme til Kosovo i februar måned. 17 graders frost og revnede fingre efter få dage. Men trods kulden gik de første måneder stille og roligt. Man skulle lige finde rytmen og vænne sig til, at der altid var nogen omkring én. Op- og nedture Jeg kan huske en episode, hvor jeg sidder på Soldaterhjemmet og spiller. Delta 253 til TOC en lød det over store mund (lejrens højttaleranlæg, red.). Det var mig. Min kæreste var i Irak, og jeg frygtede at der kunne være sket noget med ham. Jeg løb over til TOC en, hvor jeg fik at vide, at CB var gået bort. CB boede på kasernen og kom rigtig meget på KFUMs Soldaterhjem i Fredericia. Han var blevet lidt af en papfar for mig. Jeg følte mig magtesløs, husker Tanja, der gerne ville hjem til bisættelsen. Før udsendelsen havde hun brugt soldaterhjemmet en del og fået gode og værdifulde venskaber der. Tanja havde ikke ret til en hjemrejse i denne situation, men fordi der ikke var spidsbelastning i lejren, fik hun lov til at rejse hjem en tirsdag. Onsdag var der bisættelse og afsted igen med fly til Kosovo om torsdagen. På med vanten igen og ingen tid til sorgproces i den forbindelse. Tanja holdt ud og brugte flere gange messen som et sted, hvor hun i nogle timer forsøgte at glemme, hvordan hun egentlig havde det Tanja trivedes ikke under udsendelsen. Der gik rygter, som var ødelæggende. Hendes mor og søster var oppe at toppes. Det kunne Tanja ikke gøre noget ved, mens hun var udsendt. Og så havde Tanja en oversergent, der hundsede med hende. At Tanja er kvinde, er ikke uvæsentligt. Som udsendt kvindelig soldat vil man gerne være én af drengene, men Tanja havde det ind imellem dårligt, og det kunne ses. Tanja blev beordret til at tale med en psykolog, men her gav hun ikke udtryk for, hvordan hun i virkeligheden havde det. Tanja kan ikke huske, at nogen af de andre fra holdet kom hjem undervejs. Også Tanja holdt ud og brugte flere gange messen som et sted, hvor hun i nogle timer forsøgte at glemme, hvordan hun egentlig havde det. Soldaterhjemmet blev også brugt en hel del. Jeg kan huske, at der var to ældre mennesker, der ledte soldaterhjemmet. Det var et sted, hvor jeg fik talt med kammeraterne, erindrer fynboen. Når der ikke er nogen handling, er der i stedet for plads til tanker Et andet billede har printet sig fast i hukommelsen: En aften efter en ubehagelig oplevelse på en vagt på Tanguerville broen kan jeg huske, at jeg havde det skidt. Der var forhøjet beredskab og skud ind over Mitrovica. Vi skulle gå med hjelm og fragmentationsvest og fik at vide, at vi skulle sige til, hvis vi var utrygge. Jeg overvejede. Skal-skal ikke? Der var en trykket stemning, og vi fik besked om, at vi skulle sove på værkstedet. Jeg meldte fra til vagtopgaven. Tanjas deling fungerede som lidt af en alt mulig gruppe, der både reparerede og havde vagtopgaver. Én af vagtposterne var på en strategisk bro, hvor der altid var en kvinde med på holdet for at visitere de kvindelige forbipasserende. Det brød Tanja sig ikke om, men udførte alligevel opgaven. Over store mund blev vi kaldt ud til skyttehullerne. Jeg tænkte ikke, men handlede som indstuderet. Der lå skarpladte våben, og vi lå og kiggede ud over marken. Jeg tænkte på, om jeg kunne få mig selv til at trykke på aftrækkeren Der skete intet. Hvis der skete noget, havde jeg nok handlet pr. refleks. Men når der ikke er nogen handling, er der i stedet for plads til tanker, forklarer Tanja. Tankerne er ikke nødvendigvis bedre end handling. De sidste dage talte Tanja ned til hun skulle hjem, hvilket ikke er usædvanligt Sidste del af udsendelsen havde været lang, og da kammera-

10 En base (fortsat) terne for sidste gang kørte ud af lejren, gik det op for Tanja, at nu gik turen rigtigt hjem. Hun var rørt af situationen. Hjemme igen Hjemme var kæresten, men alligevel var der ikke kun idyl. Jeg kan huske, at jeg blev meget ensom efter, at der hele tiden havde været andre mennesker omkring mig i seks måneder. Ret hurtigt opdagede jeg, at jeg blev skræmt, når jeg hørte høje lyde. Instinkterne havde kørt på max, og det var svært at slappe af. Nytår gav mig associationer til højt beredskab, husker mekanikeren. Efter udsendelsen havde hun et par vikarjobs, hvor hun knoklede mange timer om ugen. I slutningen af 2005 fik Tanja et fast arbejde som reservedelsekspedient ved Volvo Entreprenørmaskiner i Taulov. Efter et årstid var der en længsel efter nye eventyrer, og en folder om at blive flymekaniker havde fanget Tanjas opmærksomhed. Samtidig med længslen efter nye eventyrer var der ugler i mosen. Tanja havde haft et enkelt sammenbrud og var blevet visiteret til en psykolog på Svanemøllens Kaserne. Men der var meget lang ventetid på at få en psykologsamtale, og det blev opgivet. Tingene var dog ikke, som de skulle være. Jeg havde happy face på, når jeg var på arbejde, men jeg var Jeg lå i druk i en måned. Det var et tegn på, at der var noget galt smadret når jeg kom hjem. Det meldte jeg til min chef ved Volvo, som havde respekt for, at jeg meldte ærligt ud. Jeg kunne ikke være mig selv, erkender Tanja. Sidst i februar 2007 stoppede Tanja ved Volvo for at begynde på Flyvestation Skrydstrup. Samme dag som hun stoppede ved Volvo mødtes Tanja med en god veninde, der også havde været udsendt. De så en håndboldkamp og fik en øl. En blev til flere, og den næste måneds tid husker Tanja ikke så mange ting. Jeg lå i druk i en måned. Det var et tegn på, at der var noget galt. Ester sendte bud efter mig I en periode havde Tanja boet ovenpå KFUMs Soldaterhjem i Fredericia. Her blev der knyttet bånd, og Tanja havde hjulpet til, som man nu engang gør i et hjem. Men Tanja var flyttet til Skanseparken, der ligger tæt på soldaterhjemmet, og hun besøgte fortsat soldaterhjemmet flittigt. I den periode i 2007, hvor Tanja havde det dårligst, ringede hun efter mad på Soldaterhjemmet. Soldaterhjemsleder Ester Kofoed kørte ud med maden for at være i kontakt med Tanja. Der kunne gå flere uger, hvor Tanja levede i sin seng. Hun sov højst to timer om natten, og turde ikke lukke øjnene af fare for at få mareridt. Tanja fortæller: Jeg var konstant på vagt og blev let ked af det. Tilliden forsvandt. Jeg talte med en overlæge i Skrydstrup, der forstod, at jeg havde brug for hjælp. Datoen 21. juni 2007 kan jeg godt huske. Jeg havde gjort mig tanker om selvmord og samme dag kom en vagtlæge hjem til mig med Det har været - og er stadig - en kamp at leve med efterreaktionerne fra et seks måneders ophold i Kosovo. Løbeture er en god hjælp.

11 Soldaterhjemsleder Ester Kofoed har brede skuldre, mener Tanja Sunekær. noget beroligende.. Langsomt fik Tanja det bedre. Soldaterhjemmet blev en del af hverdagen, da jeg blev syg. Jeg brugte hjemmet til at sidde og hygge. Og hvis ikke jeg selv kom herhen, sendte Ester bud efter mig. Om jeg ikke kunne komme og hjælpe lidt - bare et par timer? Ester er og bliver et fantastisk menneske. Hun har brede skuldre, er dybt seriøs og hjælpsom, konstaterer Tanja. Samtidig blev psykologsamtaler regelmæssige. Tanja havde en psykolog i Kolding, der ikke rigtigt fungerede for hende. Det delte Tanja med Ester, hvorefter der blev tildelt en anden psykolog. Denne gang i Odense. En løbetur frigør Første gang jeg ringede til Majbritt, kom endorfiner, der jeg til at smile af hendes stemme. Hun gav virker som naturent egen humørmedicin. mig fysiske opgaver, som jeg fik med på en lap papir for at huske dem. Det havde en god effekt, siger Tanja om hendes psykolog. Det Soldaterhjemsleder Ester Kofoed kørte ud med maden for at være i kontakt med Tanja. blev et vendepunkt for Tanja. Halvmarathon og læreplads At komme tilbage har været en lang kamp. I begyndelsen af 2008 begyndte Tanja at løbe, og hun trænede sammen med en veninde. At løbe er at bruge kroppen, og det har samtidig en god effekt på psyken. Man bliver fysisk træt, og en løbetur frigør endorfiner, der virker som naturens egen humørmedicin. I maj 2008 gennemførte jeg for første gang en halvmarathon, fortæller Tanja stolt. Det gav en ny selvtillid. I april 2008 var veteranen begyndt i praktik som maler, og i løbet af et par måneder var hun igen på fuld tid. Fysisk var Tanja i gang samtidig med sideløbende psykologsamtaler. Der var stadig nætter uden søvn, men mester var forstående. I hvert fald indtil Tanja begyndte i lære, hvor der kom en anden tone på overfor hendes ustabile dage. Skoleforløbene gik rigtig godt, men praktikken var mildt sagt ikke noget at råbe hurra for. En dag havde jeg ondt i lysken. Lægen sagde, at jeg skulle tage den med ro, og det havde mester ikke forståelse for. Det blev til længere tids sygemelding, hvor jeg intet hørte fra virksomheden. Efter kontakt til min fagforening blev jeg fritstillet af praktikaftale. Tanja stod nu med en halvfærdig uddannelse som maler i december 2010, hvor hun fortsat havde smerter i lysken. Det fortsatte i en længere periode indtil en fysioterapeut i september 2011 fandt forklaringen. Det var Tanjas angst og stress, der havde sat sig i musklen. Et forløb med genoptræning ventede. Løbeturer kom i gang igen, og Tanja blev raskmeldt i maj 2012.

12 Det kristne hjem Jeg er glad for, at KFUMs Soldaterhjem er et kristent hjem. Jeg oplever det ved, at Ester læser i en bog om morgenen, men det er ikke noget, man får trukket ned over hovedet. Jeg kan mærke den kristne atmosfære på soldaterhjemmet, og så kan vi godt lave fis med hinanden alligevel. At hjemmet er alkoholfrit påvirker atmosfæren på en god måde. Man kan mærke det på den måde, folk taler på. At hjemmet er kristent bliver vist uden at det tager overhånd Tanja Sunekær, veteran. I Horsens fandt Tanja et nyt praktiksted med henblik på at færdiggøre maleruddannelsen. Men det var et hårdt psykisk arbejdsmiljø, og Tanja fik verbale tæsk. For Tanja var det naturligt at tale med Ester på Soldaterhjemmet om problemet, og det endte med, at hun holdt ud til næste skoleperiode. Den virkede som et frirum fra det hårde psykiske arbejdsmiljø i Horsens. Jeg blev fritstillet fra praktikaftalen i samarbejde med min fagforening, fortæller Tanja. Efter skoleperioden kørte rumlen igen. I januar 2013 blev Tanja sygemeldt, og efter denne sygemelding deltog hun i et forløb ved Center for Traume og Tortur i Vejle. Det var et godt forløb, husker Tanja. Jeg fik større forståelse for, hvad PTSD er, og jeg delte mine oplevelser med andre. Missionen lykkedes Maleruddannelsen var endnu ikke afsluttet efter to forskellige lærepladser. Hjælpen kom fra en uventet kant: KFUMs Soldaterhjem i Fredericia. Ester har hjulpet mig hele vejen igennem. Jeg har brugt hendes skuldre og brugt hende som bisidder. Men hun manglede en til at gå til hånde på soldaterhjemmet. Det var et passende tempo for mig, og jeg kom i aktivering i 3-4 måneder, hvor jeg lavede håndværksmæssigt arbejde i forbindelse med, at salen skulle renoveres. Det var et stort malerarbejde, hvor jeg foreslog at kontakte Malergården i Fredericia. De har et godt rygte, lyder der fra Tanja. Malergården så hvad Tanja kunne, og de ville gerne hjælpe hende færdig med uddannelsen. Der var gode kolleger, og Tanja kunne være sig selv uden at sætte en facade op. Det var et godt match med denne praktikplads. Men det afsluttende skoleforløb manglede, og det blev et forløb, hvor mange følelser var i spil. Spændingshovedpine er afledt af PTSD, og kroppen drillede før svendeprøven. Efter et angstanfald råbte Tanja til sig selv: Jeg kan godt. Og det kunne hun. I december 2014 var der et flot gennemsnit på 10 for tredje fagklasse og svendeprøven blev bestået med et 7-tal. Det var en lettelse at få svendebrevet i hus efter 5 års uddannelse. I dag er Tanja stadig sygemeldt. Hun har lært sig selv bedre at kende, og hun ved, at hun kan få lyst til en aggressiv adfærd. Hun ved også, at der ikke skal meget forstyrrelse til, før hendes planer vælter. Det er Tanja ved at lære at leve med. Det er Tanja nødt til at leve med for at komme videre med tilværelsen. Jeg fik en større forståelse af, hvad PTSD er, og jeg delte mine oplevelser med andre Interviewet af Bjarke Friis/KFUMs Soldatermission. Tanja sammen med hendes tidligere kolleger fra Malergården i Fredericia, der har hjulpet hende til afslutningen af hendes uddannelse.

13 KFUMs Soldatermission Formål Formålet for KFUMs Soldatermission er at forkynde det kristne budskab og være til praktisk tjeneste for forsvarets personel og hvor muligt også blandt pårørende. Arbejdet finder sted på den evangelisk-lutherske folkekirkes grundlag. Ved forsvarets personel forstås tjenstgørende og hjemkomne samt tidligere soldater. Formålet efterleves på KFUMs Soldaterhjem, hvor tjenestegørende og veteraner oplever hjemlige rammer og møder et levende fællesskab på et kristent værdigrundlag. KFUMs Soldatermission har drevet soldaterhjem for soldater siden 1889 Organisationen har en ulønnet bestyrelse på 11 personer med sognepræst Jesper Hornstrup som formand og Per Møller Henriksen som Generalsekretær. På Landskontoret i Fredericia arbejder Økonomichef Steen K. Sørensen med bl.a. regnskab, bygningsdrift og fundraising. Mere end Soldatervenner støtter KFUMs Soldatermission. Soldatervennerne er organiseret i ca. 75 lokale støttekredse. Der er ca. 100 ansatte - svarende til ca. 75 fuldtidsstillinger. En del af dem er unge volontører, der giver et år til KFUMs Soldatermission. 14 Genbrugsbutikker er tilknyttet KFUMs Soldatermission. Årsbudgettet er på ca. 24 mio. kr. HKH Kronprinsesse Mary er protektor for KFUMs Soldatermission i Danmark. Forsvarschef Peter Bertran, der talte ved indvielsen af KFUMs SoldaterRekreation i Høvelte i april KFUM har en central funktion for soldaternes trivsel og velfærd. Det gælder ude som hjemme, og det er overalt meget værdsat i Forsvaret. Se hele talen her

14 Fa k t a Mission På KFUMs Soldaterhjem møder soldater og veteraner en åben og inkluderende kristendom samt et levende og livgivende fællesskab. Nysgerrige og engagerede soldaterhjemsledere og medarbejdere viser en smittende tro i både handling og ord. På KFUMs Soldaterhjem er det kristne evangelium og det levede liv i gensidig vekselvirkning. Soldater på KFUMs Soldaterhjem i Slagelse. Gennem mange år har det været en tradition at byde nye værnepligtige velkommen. Her er værnepligtige samlet til velkomstfest på KFUMs Soldaterhjem i Haderslev. Værdigrundlag På KFUMs Soldaterhjem byder vi alle velkommen uanset køn, alder, militær rang, etnisk oprindelse eller religiøs overbevisning. Vi arbejder blandt forsvarets tjenestegørende personel ved forkyndelse af det kristne budskab og praktisk tjeneste i eller uden for Danmark. KFUMs Soldatermission arbejder på folkekirkens grundlag.

15 Presseklip Fra indvielsen af KFUMs SoldaterRekreation i Høvelte April 2014

16

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Veteraner og pårørendes ønsker og behov

Veteraner og pårørendes ønsker og behov Bilag 6 Resultat af fokusgruppeinterview Veteraner og pårørendes ønsker og behov Input til en dansk veteranpolitik 18. juni 2010 FORSVARETS PERSONELTJENESTE Indholdsfortegnelse 1. Indledning og hovedresultater...1

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Støtte og hjælp i sorgen

Støtte og hjælp i sorgen DETTE NUMMERS TEMA Landsforeningens tilbud Støtte og hjælp i sorgen Midt i sorgen over at have mistet sit spædbarn, kan det være meget vanskeligt at få overblik over, hvilke forskellige tilbud om støtte

Læs mere

De gode fortællinger

De gode fortællinger Udvikling og forandring NØRBYGÅRD NYT alkoholdbehandlingscenter og bosted Nr. 3 2010 21. årgang De gode fortællinger 30 ÅRS JUBILÆUMSUDGAVE 1980-2010 Nørbygårdforeningen er en støtteforening for Nørbygård

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet.

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte Mine fremtidsdrømme består

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

forside jakob kehlet indimellem taber jeg salatskalen Otte unge med sklerose fortæller om at leve med en kronisk sygdom Til indholdsfortegnelse

forside jakob kehlet indimellem taber jeg salatskalen Otte unge med sklerose fortæller om at leve med en kronisk sygdom Til indholdsfortegnelse jakob kehlet forside indimellem taber jeg salatskalen Otte unge med sklerose fortæller om at leve med en kronisk sygdom indimellem taber jeg salatskalen jakob kehlet Indimellem taber jeg salatskålen Jakob

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Fortællinger om alkohol

Fortællinger om alkohol Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familiefortællinger om alkohol - erfaringer

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem Evaluering af veteranpolitikken FORSVARSKOMMANDOEN Maj 2013 PROJEKT Evaluering af veteranpolitikken Forsvarskommandoen NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød

Læs mere

Bianca Solveig Stjerne UDDRAG. et godt liv med kronisk Sygdom. Dansk Psykologisk Forlag

Bianca Solveig Stjerne UDDRAG. et godt liv med kronisk Sygdom. Dansk Psykologisk Forlag et godt liv med kronisk Sygdom Bianca Solveig Stjerne Dansk Psykologisk Forlag et godt liv med kronisk sygdom Bianca Solveig Stjerne et godt liv med kronisk Sygdom Dansk Psykologisk Forlag Bianca Solveig

Læs mere

Baby - skal skal ikke?

Baby - skal skal ikke? Baby - skal skal ikke? Erfaringer fra kursus med babysimulatorer Afdelingen for Specialinstitutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 5 Introduktion 6 Baggrund Formål Afgrænsning Deltagere Kurset 10

Læs mere

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland

UNG PÅ VEJ I FÅG. Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland UNG PÅ VEJ I FÅG Kogebog til et succesfuldt vejledningsforløb ved Når man fokuserer på mål og kompetencer, er det ligesom første stolpe i at finde ud af, hvad man er god til. Det kan man ikke lære af sig

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

SAMFUNDSTJENESTE. gavner alle parter

SAMFUNDSTJENESTE. gavner alle parter SAMFUNDSTJENESTE gavner alle parter SAMFUNDSTJENESTE FOREBYGGER NY KRIMINALITET Samfundstjeneste kan gives enten som vilkår for en betinget dom eller som vilkår for en prøveløsladelse. I 2013 fik 3.618

Læs mere

De Gode Historier fra Blåkærgård

De Gode Historier fra Blåkærgård De Gode Historier fra Blåkærgård Blåkærgård www.blaakaergaard.rm.dk Projektet er gennemført i samarbejde med Uddannelsesafdelingen, Psykiatri og Social, Region Midtjylland v. uddannelseskonsulent Lisbeth

Læs mere

Det er mit bedste sted!

Det er mit bedste sted! Det er mit bedste sted! (Udpluk fra citat fra et barn i Børnehuset) En evaluering af Børnehuset Buen i Hillerød Kommune Første statusrapport Familier og Sundhed Maj 2008 Af Nina Hannemann Forord Hillerød

Læs mere

BLIV EN GLADERE KÆRESTE

BLIV EN GLADERE KÆRESTE BLIV EN GLADERE KÆRESTE Af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar Møller www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog i 2012

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

Søskende til psykisk syge

Søskende til psykisk syge Januar 2005 Søskende til psykisk syge En undersøgelse af søskendes problemer og behov for støtte 2 Forord Denne rapport handler om, hvordan det er at være søster eller bror til mennesker med psykiske sygdomme.

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere