Ve t e r a n e r b y d e r v i v e l k o m m e n

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ve t e r a n e r b y d e r v i v e l k o m m e n"

Transkript

1 Ve t e r a n e r b y d e r v i velkommen Marts 2015

2 Eft e r m i s s i o n e n Vores mål KFUM Soldaterhjem har siden 1889 fungeret som et reservehjem for forsvarets personale herhjemme og i udlandet. Hjemvendte soldater opsøger KFUMs soldaterhjem for at få hjælp, fællesskab og midlertidigt ophold. Flere soldater ønsker hjælp og tid til, at bearbejde de mén udsendelsen har givet dem. Andre hjemvendte soldater bruger KFUMs Soldaterhjem fordi det er blevet en tradition eller fordi, de oplever gode rammer for et godt fællesskab. Vi giver plads til alle veteraner på KFUMs Soldaterhjem uanset om man er i en sårbar periode eller om man aldrig har haft det bedre. Hjem fra mission KFUMs Soldaterhjem er en velkendt oase for udsendte soldater. Siden 1990 har flere end danske soldater i verdens brændpunkter brugt KFUMs soldaterhjem som et pusterum og en oase midt i krigens ørken. Vi har Fra KFUMs Soldatermissions vision: Vi skal være der, hvor soldaten er både herhjemme og ude i verden. Vi skal skabe trygge rammer. Vi skal være der for de mange og for de få i tale, ord og praktisk arbejde. ( ) Vi skal ikke være behandlende, men alene støttende og hjælpende. Vi skal være villige til i kortere perioder at tage hånd om tidligere udsendte, der har behov for husly, støtte og hjælp, inden de pågældende kan komme videre med deres tilværelse. oplevet, at soldater bruger KFUMs medarbejdere og hinanden til at bearbejde deres oplevelser. Specielt fysiske og psykiske skadede soldater har søgt heling og støtte hos KFUM - både på soldaterhjemmene i brændpunkterne og efter hjemkomsten. Udsendte soldater benyttede flittigt KFUMs Soldaterhjem i Afghanistan fra som uofficielt mødested. Vokset ud af praksis I takt med at danske soldater er vendt hjem fra skarpe missioner er der opstået et nyt behov. KFUMs Soldaterhjem er ét af de steder, hvor soldater har oplevet en fortrolighed med både kammerater og soldaterhjemmets medarbejdere. Ved efterreaktioner i kølvandet på en udsendelse har flere efterspurgt muligheden for at bo i trygge rammer i en periode. Dette ønske er så vidt muligt imødekommet. KFUMs Soldaterhjem i Fredericia har i høj grad været med til at udvikle denne praksis, der danner baggrund for etableringen af KFUMs SoldaterRekreation fra 2012.

3 S o l d a t e r R e k r e a ti o n Her har vi boliger til veteraner KFUMs Soldaterhjem i Holstebro Antal boliger: 4 et-værelses lejligheder Indviet: September 2012 (nybygget) Lederpar: Natalie og Troels Moesgaard Rekreationsboligerne ligger i en separat bygning lige ved KFUMs Soldaterhjem. Her er mulighed for selv at lave mad eller være på fuld kost via Soldaterhjemmet. KFUMs Soldaterhjem i Fredericia Antal boliger: 3 værelser Taget i brug: Sommeren 2014 (renoveret) Leder: Ester Kofoed Rekreationsværelserne er i samme bygning som soldaterhjemmet, hvor fuld kost er en del af pakken. KFUMs Soldaterhjem i Hvorup (Aalborg Kaserner) Antal boliger: 8 et-værelses lejligheder Indviet: Marts 2013 (nybygget) Lederpar: Solveig og Leif Hove Nielsen Rekreationsboligerne ligger i en separat bygning lige ved KFUMs Soldaterhjem. Her er mulighed for selv at lave mad eller være på fuld kost via Soldaterhjemmet. KFUMs Soldaterhjem i Høvelte (Nordsjælland) Antal boliger: 9 et-værelses lejligheder Indviet: April 2014 (nybygget) Lederpar: Inga og Bjarne Kjær Andersen Rekreationsboligerne er bygget sammen med KFUMs Soldaterhjem. Her er mulighed for selv at lave mad eller være på fuld kost via Soldaterhjemmet. KFUMs Soldaterhjem i Varde Antal boliger: 7 et-værelses lejligheder Forventes færdig i løbet af 2015 Lederpar: Pia og Ivan Ælmholdt Rekreationsboligerne er bygget sammen med KFUMs Soldaterhjem. Her er mulighed for selv at lave mad eller være på fuld kost via Soldaterhjemmet.

4 E r f a r i n g e r med KFUMs SoldaterRekreation Behovet er der Siden første officielle åbning at KFUMs SoldaterRekreation i 2012, har vi oplevet at mange veteraner har brug for et botilbud. Det viste sig, at flere slet ikke havde haft et sted at bo og havde opholdt sig på forsorgshjem eller væresteder, flere udtrykte hvor svært det var at bo alene eller være sammen med deres familie. Fællesskab er et vigtigt element i tilbuddet, men samtidig har soldaterne mulighed for at være sig selv Hjemvendte soldater kan have udviklet PTSD eller symptomer derpå, og kan have svært ved bl.a. at huske aftaler. Soldaterhjemmenes medarbejdere hjælper dem med at få overblik og overholde de aftaler, som de har i forbindelse med f.eks. et behandlingsforløb. KFUM tilbyder soldaterne aktiviteter, udflugter og socialt fællesskab. Fælleskabet er et vigtigt element i tilbuddet, men samtidig har soldaterne mulighed for at være sig selv i egne omgivelser, evt. sammen med familien. Hverken patient eller klient KFUM arbejdet ud fra et kristent værdigrundlag, hvor vi møder hver enkelt soldat som et unikt menneske. Vi tager os af soldaterne som hele mennesker med ånd, sjæl og legeme. Vores medarbejdere tilbyder varme, praktiske hænder, hjerterum og lyttende ører. Soldaten kan tilbydes enesamtale og rådgivning, med henblik på hjælp til selvhjælp. Hvis soldaten har et betydeligt behov for behandling, henviser vi soldaten til forsvarets tilbud om behandling og/eller det almindelige behandlingssystem. Vi arbejder tæt sammen med Forsvarets Veterancenter, der oftest er en indgang til den relevante hjælp. KFUMs Soldaterhjem er åben for alle soldater og veteraner - uanset køn, status, religiøs eller etnisk baggrund. Vores medarbejdere tilbyder varme, praktiske hænder, hjerterum og lyttende ører En større opgave end forventet Erfaringerne efter de første to-tre år med KFUMs SoldaterRekreation er, at beboerne har brug for mere Samtale på KFUMs Soldaterhjem i Holstebro. hjælp end det blev forventet i Erfaringen viser også, at der ikke er andre, der tilbyder sammen koordinering, som der finder sted på SoldaterRekreation. Tilbuddet tilpasses løbende målgruppen og deres behov.

5 D e t g ø r v i Eksempler på hjælp til veteraner Brudte familierelationer Mange af beboerne på SoldaterRekreation har én eller flere eks-kærester/koner. For nogle af beboerne er eks erne kommet i forbindelse med veteranens psykiske problemer efter hjemkomsten fra internationale missioner. En stor del af beboerne er også selv opvokset i brudte familierelationer, hvilket kan påvirke den tillid og til andre mennesker, som vi gerne vil genskabe ved et ophold på KFUMs Soldaterhjem. Samvær med eventuelle børn Hvis veteranen har børn er det ofte en problemstilling at få børnene hentet og bragt hver anden weekend. Det hjælper vi med, fordi vi gerne vil være med til at skabe et godt samvær mellem børn og veteranen. Nogle gange er der brug for bistand til at få aftale om samvær i stand og andre gange kan der være praktiske eller logistiske udfordringer. At få en diagnose Det er svært at erkende, hvis man ikke længere er i psykisk topform, og for veteraner opleves det som en stor kontrast til deres tid som udsendt soldat, hvor de var i fuld vigør. Når efterreaktionerne dukker op afvises det ofte eller bagatelliseres. Ofte er det omgivelserne, der først bemærker ændringer. Det tager tid selv at nå til den erkendelse, at der er noget galt, og der er brug for hjælp. I sådan et forløb kan midlertidig bopæl på KFUMs Soldaterhjem være en stor hjælp. Når veteranen når frem til en diagnose, er der ofte et behandlingsforløb, som kræver mere regelmæssighed. Men usikkerheden før diagnose kan være en svær tid, hvor det er godt med trygge omgivelser. Økonomisk rådgivning De fleste beboere på KFUMs SoldaterRekreation har økonomiske problemer. Under udsendelse med Forsvaret har indtjeningen været høj, hvilket har vænnet soldaten til et højt forbrug. En efterfølgende nedgang i indtægt er svært for de fleste. En psykisk nedgangsperiode er økonomisk set et dyrt bekendtskab, og derfor har næsten alle beboere rod i egen økonomi. I samarbejde med Nykredit tilbyder vi uvildig økonomisk rådgivning for den enkelte beboer. Der er gode erfaringer med dette samarbejde. Selvmordsforsøg og psykiatrisk behandling Et par gange har Soldaterhjemsledere oplevet veteraner, der vil forsøge eller har forsøgt selvmord. Det er et råb om hjælp og et udtryk for afmagt, som vi tager alvorligt og hjælper videre til relevant behandling. Selvmedicinering, alkohol eller stofmisbrug opleves jævnligt. En forudsætning for at bo på KFUMs SoldaterRekreation er, at den enkelte er villig til at arbejde for at komme tilbage til en mere normal tilværelse uden misbrug. Fællesspisning, udflugter og arrangementer På KFUMs Soldaterhjem tilrettelægger vi gerne fællesspisning, udflugter eller andre arrangementer for beboere, pårørende og/eller andre veteraner. Vi tager udgangspunkt i evner, ønsker og dagsformen.

6 Ve t e r a n e r e r KFUMs Soldaterhjem i Skive Soldaterhjemslederne Birthe og Per Anderson oplever, at Kasernens faste personel bruger KFUMs Soldaterhjem i stigende grad, men denne del af arbejdet er ifølge lederparret ikke anderledes end for år siden. Der kommer mange veteraner på KFUMs Soldaterhjem i Skive, men lederparret skelner ikke mellem veteraner og øvrige fastansatte. For dem er veteranerne en del af kasernens faste personel. Ingeniører, der har været tjenstgørende i mere end to år, har en udsendelse med i bagagen. I øjeblikket er ingeniører fra Skive Kaserne udsendt til fem forskellige steder udenfor Danmark, og en udsendelse er simpelthen en del af jobbet. Tager sig af dem, der kommer på Soldaterhjemmet Ifølge Per Anderson kan de mærke forskel på soldaterne før og efter udsendelse. Det kan vi, fordi det ikke er den samme soldater, der kommer hjem, som bliver sendt ud, forklarer soldaterhjemslederen. Med den bemærkning mener Per, at den enkelte soldat ændrer sig i forbindelse med en udsendelse, og soldaten ændrer sig under udsendelsen. Der er med rette meget fokus på de soldater, der har fysiske og psykiske efterreaktioner som et resultat af en udsendelse. På KFUMs Soldaterhjem i Skive opleves et par stykker med særlige behov. Men størstedelen er velfungerende og bruger soldaterhjemmet, som soldater har brugt KFUMs Soldaterhjem i mange år. Birthe og Per Anderson har tidligere været leder af KFUMs Soldaterhjem i bl.a. Slagelse, og kan se mange paralleller En stor del af de fastansatte soldater på Skive Kaserne har en udsendelse i bagagen. Her er soldater samlet på KFUMs Soldaterhjem om et spil. faktisk svært ved at sige, hvad vi gør til dengang for år siden. Jeg har for veteraner, vedgår Per. Vi snakker med dem, når de har behov for det. Men jeg oplever en god effekt af ikke at sygeliggøre nogen, der ikke er syge. Når man spørger ind til dette, plejer Per at fortælle, at der ikke kommer syge soldater på KFUMs Soldaterhjem i Skive. Men nogle veteraner er udfordret på en række punkter. Det kan være ham, der fortæller samme historie 10 gange. Birthe og Per er opmærksomme på, at de værnepligtige ikke skræmmes af historierne, men lægger gerne ører til. Aktiviteter med veteraner Det har en god effekt at lave aktiviteter sammen med veteraner. Per Anderson cykler og reparerer cykler sammen med flere veteraner. Det er ligesom at sparke dæk, mener solda-

7 e n n a t u r l i g d e l terhjemslederen. At gøre noget sammen giver en fortrolighed. Så har man et projekt, man skal have kørt igennem sammen. Per har sammen med en veteran tilmeldt sig hærvejsløbet til sommer. 160 km. på cykel betyder, at de også skal træne sammen i løbet af foråret. Der er også et par veteraner, som lederparret SMS'er med. Det kan være på skæve tider af døgnet, men langt de fleste er gode til at respektere åbningstiderne på KFUMs Soldaterhjem. Nogle kommer ind på soldaterhjemmet hver uge, mens de møder andre på ture med kantinevognen. Langt størstedelen af veteranerne bor i byen, og bruger derfor KFUMs Soldaterhjem på en anden måde, end hvis de boede på Kasernen. Soldaterhjemmet bruges af veteranerne til at hænge ud eller sidde og snakke. Vi oplever ofte, at de spørger efter Birthe eller jeg. Vores medarbejdere er rigtig gode til at snakke med soldater, men veteraner og andet fast personel vil gerne snakke med nogen, der har lidt mere livserfaring, oplever Per. Efter fire år som soldaterhjemsledere i Skive oplever lederparret, at kasernens faste personel bruger KFUMs Soldaterhjem i stigende grad. En dag kom en Oversergent ind af døren og sagde direkte: Jeg vil gerne bede om en kop kaffe og en snak. Ofte er det soldaterhjemmets serviceydelse, men langtfra alle efterspørgsler er så direkte. En typisk aften på KFUMs Soldaterhjem i Skive. Opgaven med veteraner Arbejdet med veteraner på KFUMs Soldaterhjem i Skive tiltrækker sig formodentlig ikke så meget opmærksomhed, fordi det foregår på en stille måde. Ifølge lederparret handler et om at have godt øje for kasernens faste folk. Samtidig forsøger de at være synlige ved at være med til åbent hus eller tage sig god tid når de er på skydebanen med kantinevognen. Samtidig bemærker de, hvis der er en veteran, de ikke har set på soldaterhjemmet i et stykke tid. Når de kommer igen, spørges der selvfølgelig til, hvordan det går. Det er ikke nødvendigvis fordi der er noget galt, at de ikke kommer på KFUMs Soldaterhjem, det kan lige såvel være et godt tegn. Når vi ikke ser dem i et stykke tid, er det ofte fordi, at de har det godt, slutter Per Anderson. Birthe og Per Anderson foran KFUMs Soldaterhjem i Skive.

8 En base, hvor jeg Interview med veteran Tanja Sunekær Tanja Sunekær er én af de veteraner, der er kommet meget på KFUMs Soldaterhjem i Fredericia gennem de seneste 15 år. Jeg føler, at jeg giver noget tilbage til soldaterhjemmet efter selv at have brugt hjemmet, fortæller Kosovo veteranen. På KFUMs Soldaterhjem i Fredericia kan man ofte se en yngre kvinde i malertøj. Det er Tanja Sunekær, der i de seneste par år har hjulpet flittigt med forskelligt forefaldende arbejde på KFUMs Soldaterhjem i Fredericia. Tanja er smilende og har et imødekommende væsen, men bærer også en historie med sig. Særligt som veteran har hun brugt soldaterhjemmet til at komme videre i tilværelsen og acceptere, at hun må lære at leve med efterreaktioner fra et seks måneders ophold i Kosovo for over 10 år siden. Fra Holstebro til Fredericia Hun har hænderne godt skruet på. Og hun har altid været fysisk aktiv. Tanja Sunekær er midt i 30 erne, og hendes accent afslører, at hun er født og opvokset på Fyn. Jeg valgte Forsvaret fordi jeg gerne ville være mekaniker, begynder historien. Under værnepligten lærte Tanja sig selv bedre at kende både fysisk og psykisk. Samtidig stødte hun på sin egen stædighed, der er en positiv egenskab som én af de få kvinder i en mandelig verden. Under værnepligten fik Tanja en kæreste, og hun flyttede efterfølgende med ham til Fredericia, hvorefter hun fik en læreplads. 1. januar 2000 begyndte Tanja i lære som civil mekaniker. Det var ikke verdens bedste læreplads, lyder erindringen. Jeg følte mig ikke klar til svendeprøven, men bestod den alligevel i I noget af læretiden boede jeg på Ryes Kaserne, hvor jeg fik mange historier om at være udstationeret. Derfor søgte Tanja en udsendelse Under uddannelsen lærte vi at træne med gevær og gå over ild. Det var meget forskellig fra at være værnepligtig gennem telegrafregimentet. Det lykkedes ikke, men hun fik mulighed for at få kontrakt med Danmarks Internationale Brigade. Dengang var der mangel på folk, og Tanja startede derfor en missionsorienteret uddannelse ved Gardehusarregimentet. Under uddannelsen lærte vi at træne med gevær og gå over ild. Det var meget forskellig fra at være værnepligtig, synes jeg. Jeg blev omskolet til let maskingevær, men jeg tænkte det hele som om, det kun var en øvelse, husker Tanja. Udsendelsen I februar 2004 var Tanja på sit livs første flyvetur. Turen gik til Kosovo og forventedes at vare i seks måneder. Jeg sad ved siden af Malene og kan huske, at det gav et sug i maven. Malene var én af de få andre kvinder, der var udsendt på samme hold som Tanja. De var dog ikke i samme deling, og de to piger kom derfor ikke til at arbejde sammen under de fremmede himmelstrøg. Men det var godt at have en ligesindet i den mandsdominerede militære verden. Tanja fortæller: Jeg fik den første overraskelse på busturen fra Pristina til lejren. Alt var forladt, og der lå skrald Veteranen Tanja hjælper i dag flittigt til på KFUMs Soldaterhjem i Fredericia.

9 kan være mig selv overalt. Gamle maskiner, der ikke fungerede og så videre. Hvor har vi det godt derhjemme, tænke jeg. Det var koldt at komme til Kosovo i februar måned. 17 graders frost og revnede fingre efter få dage. Men trods kulden gik de første måneder stille og roligt. Man skulle lige finde rytmen og vænne sig til, at der altid var nogen omkring én. Op- og nedture Jeg kan huske en episode, hvor jeg sidder på Soldaterhjemmet og spiller. Delta 253 til TOC en lød det over store mund (lejrens højttaleranlæg, red.). Det var mig. Min kæreste var i Irak, og jeg frygtede at der kunne være sket noget med ham. Jeg løb over til TOC en, hvor jeg fik at vide, at CB var gået bort. CB boede på kasernen og kom rigtig meget på KFUMs Soldaterhjem i Fredericia. Han var blevet lidt af en papfar for mig. Jeg følte mig magtesløs, husker Tanja, der gerne ville hjem til bisættelsen. Før udsendelsen havde hun brugt soldaterhjemmet en del og fået gode og værdifulde venskaber der. Tanja havde ikke ret til en hjemrejse i denne situation, men fordi der ikke var spidsbelastning i lejren, fik hun lov til at rejse hjem en tirsdag. Onsdag var der bisættelse og afsted igen med fly til Kosovo om torsdagen. På med vanten igen og ingen tid til sorgproces i den forbindelse. Tanja holdt ud og brugte flere gange messen som et sted, hvor hun i nogle timer forsøgte at glemme, hvordan hun egentlig havde det Tanja trivedes ikke under udsendelsen. Der gik rygter, som var ødelæggende. Hendes mor og søster var oppe at toppes. Det kunne Tanja ikke gøre noget ved, mens hun var udsendt. Og så havde Tanja en oversergent, der hundsede med hende. At Tanja er kvinde, er ikke uvæsentligt. Som udsendt kvindelig soldat vil man gerne være én af drengene, men Tanja havde det ind imellem dårligt, og det kunne ses. Tanja blev beordret til at tale med en psykolog, men her gav hun ikke udtryk for, hvordan hun i virkeligheden havde det. Tanja kan ikke huske, at nogen af de andre fra holdet kom hjem undervejs. Også Tanja holdt ud og brugte flere gange messen som et sted, hvor hun i nogle timer forsøgte at glemme, hvordan hun egentlig havde det. Soldaterhjemmet blev også brugt en hel del. Jeg kan huske, at der var to ældre mennesker, der ledte soldaterhjemmet. Det var et sted, hvor jeg fik talt med kammeraterne, erindrer fynboen. Når der ikke er nogen handling, er der i stedet for plads til tanker Et andet billede har printet sig fast i hukommelsen: En aften efter en ubehagelig oplevelse på en vagt på Tanguerville broen kan jeg huske, at jeg havde det skidt. Der var forhøjet beredskab og skud ind over Mitrovica. Vi skulle gå med hjelm og fragmentationsvest og fik at vide, at vi skulle sige til, hvis vi var utrygge. Jeg overvejede. Skal-skal ikke? Der var en trykket stemning, og vi fik besked om, at vi skulle sove på værkstedet. Jeg meldte fra til vagtopgaven. Tanjas deling fungerede som lidt af en alt mulig gruppe, der både reparerede og havde vagtopgaver. Én af vagtposterne var på en strategisk bro, hvor der altid var en kvinde med på holdet for at visitere de kvindelige forbipasserende. Det brød Tanja sig ikke om, men udførte alligevel opgaven. Over store mund blev vi kaldt ud til skyttehullerne. Jeg tænkte ikke, men handlede som indstuderet. Der lå skarpladte våben, og vi lå og kiggede ud over marken. Jeg tænkte på, om jeg kunne få mig selv til at trykke på aftrækkeren Der skete intet. Hvis der skete noget, havde jeg nok handlet pr. refleks. Men når der ikke er nogen handling, er der i stedet for plads til tanker, forklarer Tanja. Tankerne er ikke nødvendigvis bedre end handling. De sidste dage talte Tanja ned til hun skulle hjem, hvilket ikke er usædvanligt Sidste del af udsendelsen havde været lang, og da kammera-

10 En base (fortsat) terne for sidste gang kørte ud af lejren, gik det op for Tanja, at nu gik turen rigtigt hjem. Hun var rørt af situationen. Hjemme igen Hjemme var kæresten, men alligevel var der ikke kun idyl. Jeg kan huske, at jeg blev meget ensom efter, at der hele tiden havde været andre mennesker omkring mig i seks måneder. Ret hurtigt opdagede jeg, at jeg blev skræmt, når jeg hørte høje lyde. Instinkterne havde kørt på max, og det var svært at slappe af. Nytår gav mig associationer til højt beredskab, husker mekanikeren. Efter udsendelsen havde hun et par vikarjobs, hvor hun knoklede mange timer om ugen. I slutningen af 2005 fik Tanja et fast arbejde som reservedelsekspedient ved Volvo Entreprenørmaskiner i Taulov. Efter et årstid var der en længsel efter nye eventyrer, og en folder om at blive flymekaniker havde fanget Tanjas opmærksomhed. Samtidig med længslen efter nye eventyrer var der ugler i mosen. Tanja havde haft et enkelt sammenbrud og var blevet visiteret til en psykolog på Svanemøllens Kaserne. Men der var meget lang ventetid på at få en psykologsamtale, og det blev opgivet. Tingene var dog ikke, som de skulle være. Jeg havde happy face på, når jeg var på arbejde, men jeg var Jeg lå i druk i en måned. Det var et tegn på, at der var noget galt smadret når jeg kom hjem. Det meldte jeg til min chef ved Volvo, som havde respekt for, at jeg meldte ærligt ud. Jeg kunne ikke være mig selv, erkender Tanja. Sidst i februar 2007 stoppede Tanja ved Volvo for at begynde på Flyvestation Skrydstrup. Samme dag som hun stoppede ved Volvo mødtes Tanja med en god veninde, der også havde været udsendt. De så en håndboldkamp og fik en øl. En blev til flere, og den næste måneds tid husker Tanja ikke så mange ting. Jeg lå i druk i en måned. Det var et tegn på, at der var noget galt. Ester sendte bud efter mig I en periode havde Tanja boet ovenpå KFUMs Soldaterhjem i Fredericia. Her blev der knyttet bånd, og Tanja havde hjulpet til, som man nu engang gør i et hjem. Men Tanja var flyttet til Skanseparken, der ligger tæt på soldaterhjemmet, og hun besøgte fortsat soldaterhjemmet flittigt. I den periode i 2007, hvor Tanja havde det dårligst, ringede hun efter mad på Soldaterhjemmet. Soldaterhjemsleder Ester Kofoed kørte ud med maden for at være i kontakt med Tanja. Der kunne gå flere uger, hvor Tanja levede i sin seng. Hun sov højst to timer om natten, og turde ikke lukke øjnene af fare for at få mareridt. Tanja fortæller: Jeg var konstant på vagt og blev let ked af det. Tilliden forsvandt. Jeg talte med en overlæge i Skrydstrup, der forstod, at jeg havde brug for hjælp. Datoen 21. juni 2007 kan jeg godt huske. Jeg havde gjort mig tanker om selvmord og samme dag kom en vagtlæge hjem til mig med Det har været - og er stadig - en kamp at leve med efterreaktionerne fra et seks måneders ophold i Kosovo. Løbeture er en god hjælp.

11 Soldaterhjemsleder Ester Kofoed har brede skuldre, mener Tanja Sunekær. noget beroligende.. Langsomt fik Tanja det bedre. Soldaterhjemmet blev en del af hverdagen, da jeg blev syg. Jeg brugte hjemmet til at sidde og hygge. Og hvis ikke jeg selv kom herhen, sendte Ester bud efter mig. Om jeg ikke kunne komme og hjælpe lidt - bare et par timer? Ester er og bliver et fantastisk menneske. Hun har brede skuldre, er dybt seriøs og hjælpsom, konstaterer Tanja. Samtidig blev psykologsamtaler regelmæssige. Tanja havde en psykolog i Kolding, der ikke rigtigt fungerede for hende. Det delte Tanja med Ester, hvorefter der blev tildelt en anden psykolog. Denne gang i Odense. En løbetur frigør Første gang jeg ringede til Majbritt, kom endorfiner, der jeg til at smile af hendes stemme. Hun gav virker som naturent egen humørmedicin. mig fysiske opgaver, som jeg fik med på en lap papir for at huske dem. Det havde en god effekt, siger Tanja om hendes psykolog. Det Soldaterhjemsleder Ester Kofoed kørte ud med maden for at være i kontakt med Tanja. blev et vendepunkt for Tanja. Halvmarathon og læreplads At komme tilbage har været en lang kamp. I begyndelsen af 2008 begyndte Tanja at løbe, og hun trænede sammen med en veninde. At løbe er at bruge kroppen, og det har samtidig en god effekt på psyken. Man bliver fysisk træt, og en løbetur frigør endorfiner, der virker som naturens egen humørmedicin. I maj 2008 gennemførte jeg for første gang en halvmarathon, fortæller Tanja stolt. Det gav en ny selvtillid. I april 2008 var veteranen begyndt i praktik som maler, og i løbet af et par måneder var hun igen på fuld tid. Fysisk var Tanja i gang samtidig med sideløbende psykologsamtaler. Der var stadig nætter uden søvn, men mester var forstående. I hvert fald indtil Tanja begyndte i lære, hvor der kom en anden tone på overfor hendes ustabile dage. Skoleforløbene gik rigtig godt, men praktikken var mildt sagt ikke noget at råbe hurra for. En dag havde jeg ondt i lysken. Lægen sagde, at jeg skulle tage den med ro, og det havde mester ikke forståelse for. Det blev til længere tids sygemelding, hvor jeg intet hørte fra virksomheden. Efter kontakt til min fagforening blev jeg fritstillet af praktikaftale. Tanja stod nu med en halvfærdig uddannelse som maler i december 2010, hvor hun fortsat havde smerter i lysken. Det fortsatte i en længere periode indtil en fysioterapeut i september 2011 fandt forklaringen. Det var Tanjas angst og stress, der havde sat sig i musklen. Et forløb med genoptræning ventede. Løbeturer kom i gang igen, og Tanja blev raskmeldt i maj 2012.

12 Det kristne hjem Jeg er glad for, at KFUMs Soldaterhjem er et kristent hjem. Jeg oplever det ved, at Ester læser i en bog om morgenen, men det er ikke noget, man får trukket ned over hovedet. Jeg kan mærke den kristne atmosfære på soldaterhjemmet, og så kan vi godt lave fis med hinanden alligevel. At hjemmet er alkoholfrit påvirker atmosfæren på en god måde. Man kan mærke det på den måde, folk taler på. At hjemmet er kristent bliver vist uden at det tager overhånd Tanja Sunekær, veteran. I Horsens fandt Tanja et nyt praktiksted med henblik på at færdiggøre maleruddannelsen. Men det var et hårdt psykisk arbejdsmiljø, og Tanja fik verbale tæsk. For Tanja var det naturligt at tale med Ester på Soldaterhjemmet om problemet, og det endte med, at hun holdt ud til næste skoleperiode. Den virkede som et frirum fra det hårde psykiske arbejdsmiljø i Horsens. Jeg blev fritstillet fra praktikaftalen i samarbejde med min fagforening, fortæller Tanja. Efter skoleperioden kørte rumlen igen. I januar 2013 blev Tanja sygemeldt, og efter denne sygemelding deltog hun i et forløb ved Center for Traume og Tortur i Vejle. Det var et godt forløb, husker Tanja. Jeg fik større forståelse for, hvad PTSD er, og jeg delte mine oplevelser med andre. Missionen lykkedes Maleruddannelsen var endnu ikke afsluttet efter to forskellige lærepladser. Hjælpen kom fra en uventet kant: KFUMs Soldaterhjem i Fredericia. Ester har hjulpet mig hele vejen igennem. Jeg har brugt hendes skuldre og brugt hende som bisidder. Men hun manglede en til at gå til hånde på soldaterhjemmet. Det var et passende tempo for mig, og jeg kom i aktivering i 3-4 måneder, hvor jeg lavede håndværksmæssigt arbejde i forbindelse med, at salen skulle renoveres. Det var et stort malerarbejde, hvor jeg foreslog at kontakte Malergården i Fredericia. De har et godt rygte, lyder der fra Tanja. Malergården så hvad Tanja kunne, og de ville gerne hjælpe hende færdig med uddannelsen. Der var gode kolleger, og Tanja kunne være sig selv uden at sætte en facade op. Det var et godt match med denne praktikplads. Men det afsluttende skoleforløb manglede, og det blev et forløb, hvor mange følelser var i spil. Spændingshovedpine er afledt af PTSD, og kroppen drillede før svendeprøven. Efter et angstanfald råbte Tanja til sig selv: Jeg kan godt. Og det kunne hun. I december 2014 var der et flot gennemsnit på 10 for tredje fagklasse og svendeprøven blev bestået med et 7-tal. Det var en lettelse at få svendebrevet i hus efter 5 års uddannelse. I dag er Tanja stadig sygemeldt. Hun har lært sig selv bedre at kende, og hun ved, at hun kan få lyst til en aggressiv adfærd. Hun ved også, at der ikke skal meget forstyrrelse til, før hendes planer vælter. Det er Tanja ved at lære at leve med. Det er Tanja nødt til at leve med for at komme videre med tilværelsen. Jeg fik en større forståelse af, hvad PTSD er, og jeg delte mine oplevelser med andre Interviewet af Bjarke Friis/KFUMs Soldatermission. Tanja sammen med hendes tidligere kolleger fra Malergården i Fredericia, der har hjulpet hende til afslutningen af hendes uddannelse.

13 KFUMs Soldatermission Formål Formålet for KFUMs Soldatermission er at forkynde det kristne budskab og være til praktisk tjeneste for forsvarets personel og hvor muligt også blandt pårørende. Arbejdet finder sted på den evangelisk-lutherske folkekirkes grundlag. Ved forsvarets personel forstås tjenstgørende og hjemkomne samt tidligere soldater. Formålet efterleves på KFUMs Soldaterhjem, hvor tjenestegørende og veteraner oplever hjemlige rammer og møder et levende fællesskab på et kristent værdigrundlag. KFUMs Soldatermission har drevet soldaterhjem for soldater siden 1889 Organisationen har en ulønnet bestyrelse på 11 personer med sognepræst Jesper Hornstrup som formand og Per Møller Henriksen som Generalsekretær. På Landskontoret i Fredericia arbejder Økonomichef Steen K. Sørensen med bl.a. regnskab, bygningsdrift og fundraising. Mere end Soldatervenner støtter KFUMs Soldatermission. Soldatervennerne er organiseret i ca. 75 lokale støttekredse. Der er ca. 100 ansatte - svarende til ca. 75 fuldtidsstillinger. En del af dem er unge volontører, der giver et år til KFUMs Soldatermission. 14 Genbrugsbutikker er tilknyttet KFUMs Soldatermission. Årsbudgettet er på ca. 24 mio. kr. HKH Kronprinsesse Mary er protektor for KFUMs Soldatermission i Danmark. Forsvarschef Peter Bertran, der talte ved indvielsen af KFUMs SoldaterRekreation i Høvelte i april KFUM har en central funktion for soldaternes trivsel og velfærd. Det gælder ude som hjemme, og det er overalt meget værdsat i Forsvaret. Se hele talen her

14 Fa k t a Mission På KFUMs Soldaterhjem møder soldater og veteraner en åben og inkluderende kristendom samt et levende og livgivende fællesskab. Nysgerrige og engagerede soldaterhjemsledere og medarbejdere viser en smittende tro i både handling og ord. På KFUMs Soldaterhjem er det kristne evangelium og det levede liv i gensidig vekselvirkning. Soldater på KFUMs Soldaterhjem i Slagelse. Gennem mange år har det været en tradition at byde nye værnepligtige velkommen. Her er værnepligtige samlet til velkomstfest på KFUMs Soldaterhjem i Haderslev. Værdigrundlag På KFUMs Soldaterhjem byder vi alle velkommen uanset køn, alder, militær rang, etnisk oprindelse eller religiøs overbevisning. Vi arbejder blandt forsvarets tjenestegørende personel ved forkyndelse af det kristne budskab og praktisk tjeneste i eller uden for Danmark. KFUMs Soldatermission arbejder på folkekirkens grundlag.

15 Presseklip Fra indvielsen af KFUMs SoldaterRekreation i Høvelte April 2014

16

HVORFOR FORSØGER DE HJEMVENDTE SOLDATER AT BEGÅ SELVMORD? Ph.D. Lilian Zøllner, Center for Selvmordsforskning

HVORFOR FORSØGER DE HJEMVENDTE SOLDATER AT BEGÅ SELVMORD? Ph.D. Lilian Zøllner, Center for Selvmordsforskning HVORFOR FORSØGER DE HJEMVENDTE SOLDATER AT BEGÅ SELVMORD? Ph.D. Lilian Zøllner, Center for Selvmordsforskning Registerundersøgelse N= 25.645 (1990 2009) Interviewundersøgelse (N=30) Uddybende interviewundersøgelse

Læs mere

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5 Indhold Forord... 2 At komme hjem... 3 Du er ikke helt den samme, når du kommer hjem... 3 Hjemkomsten kræver tilvænning... 3 Reaktioner kræver tid og plads... 4 Mange bække små... 4 Normale efterreaktioner...

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Introduktion til arbejdet med veteraner

Introduktion til arbejdet med veteraner VETERANCENTRET Når veteraner skal videre i ET CIVILT job Introduktion til arbejdet med veteraner INDHOLD INDLEDNING HVAD ER EN VETERAN OPLEVELSER UNDER UDSENDELSEN PSYKISKE REAKTIONER PÅ EN UDSENDELSE

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk NYE MULIGHEDER blåkorshumlebæk.dk Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Har du drukket alkohol i kortere eller længere tid kan din krop være medtaget, dit humør er måske trist og dit netværk

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

Kilde nr. 37: Veteranernes vilkår

Kilde nr. 37: Veteranernes vilkår Kilde nr. 37: Veteranernes vilkår Jyllands-Posten, 20.06.2010 Det begyndte for alvor med Balkan-veteranerne. Det er fortsat med de danske soldater fra Irak-krigen. Det fortsætter med de hjemvendte fra

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Christen er soldat og veteran

Christen er soldat og veteran anerkendelse og støtte regeringens veteranpolitik Christen er soldat og veteran Christen er 30 år og professionel soldat og officer. Han har været udsendt to gange til Afghanistan. Som delingsfører har

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Bogstaverne i N.A.B.O. står for:

Bogstaverne i N.A.B.O. står for: N.A.B.O. er et samværs- og aktivitetssted, samt en boenhed, for voksne psykisk sårbare, som er beliggende på Amager. N.A.B.O. er et tilbud til Københavns kommunes borgere, som kan komme frivilligt og uden

Læs mere

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK AF PRAKTIKANT ANDERS VIDTFELDT LARSEN 35-årige Amara Kamara er fra Liberia. Med sig i bagagen har han flugt fra 2 borgerkrige; en opvækst uden en

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var Mor i krise Store kriser i privatlivet og på arbejdet var mere, end Iben kunne magte, så da hendes 16-årige søn blev smidt ud af skolen efter at have røget hash, gik hendes verden i spåner. Men efter hjælp

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

Rejsebrev. Studerende: Camilla I. Eskildsen. Email: cies@stud.ucl.dk. Rejsekammerat: Mette V. Jensen. Hjemmeinstitution: University College Lillebælt

Rejsebrev. Studerende: Camilla I. Eskildsen. Email: cies@stud.ucl.dk. Rejsekammerat: Mette V. Jensen. Hjemmeinstitution: University College Lillebælt Rejsebrev Studerende: Camilla I. Eskildsen Email: cies@stud.ucl.dk Rejsekammerat: Mette V. Jensen Hjemmeinstitution: University College Lillebælt Holdnummer: SOB11 By: Edinburgh, Skotland Periode: 23/4-2013

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Åben Anonym Rådgivning for børn og unge i familier med alkoholproblemer Ca. hvert tiende barn eller ung i Danmark vokser op i familier med alkoholproblemer.

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

Det har gjort noget ved min sjæl

Det har gjort noget ved min sjæl Det har gjort noget ved min sjæl Mariann Østergaard Bomholt er vokset op i Lyngby nord for København. Hendes far var skattesagkyndig ved kommunen, og hendes mor var hjemmegående. De var begge amatørdansere

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET (FERTILITET OG INTIMITET)

UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET (FERTILITET OG INTIMITET) UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET (FERTILITET OG INTIMITET) HVEM ER JEG Stine Legarth, 29 år Frivillig gruppeleder i Drivkræften, København Ansat som projektleder i Drivkræften Ergoterapeut Studerer cand.pæd.pæd.psyk

Læs mere

Medicinpædagogik - så meget mere end medicin

Medicinpædagogik - så meget mere end medicin P A R K V Æ N G E T Der sker noget særligt, når mennesker sætter sig sammen og begynder at tale med hinanden. Dét der før var andres påstande, bliver til nye måder at forstå og erkende hverdagen på. I

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

t spi der ikke kan vinde$

t spi der ikke kan vinde$ t spil der ikke t spi der ikke kan vinde$ AF Mathias Skov Rasch kan vinde$ t spi der Flere og flere danskere kommer i berøring med ludomani enten som pårørende eller ludoman. Hos Center for Ludomani mærker

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Udgivet af Psykologcentret Trekanten 1998 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 VORES REAKTIONER EFTER EN CHOKERENDE OPLEVELSE...3...3

Læs mere

A: Jeg er lige flyttet sammen med min kæreste på Nørrebro for, ja den 1. - to uger siden.

A: Jeg er lige flyttet sammen med min kæreste på Nørrebro for, ja den 1. - to uger siden. Interview med Agni I = Interviewer A = Agni I: Ok ja, så hvis du vil starte med at fortælle lidt om dig selv, hvor gammel du er og sådan... A: Ja, men jeg er lige blevet færdig som pædagog, her i januar,

Læs mere

Den nænsomme flytning

Den nænsomme flytning Den nænsomme flytning Beskrevet af pædagogisk konsulent Susanne Hollund, Landsbyen Sølund I Landsbyen Sølund bor der 230 mennesker med udviklingshæmning. Der er 14 boenheder Vi er i Landsbyen i gang med

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

?Ëc Uf dv_uvd fu :_dezefe W`c >Z]ZeÌcadj\`]`XZ #!!(

?Ëc Uf dv_uvd fu :_dezefe W`c >Z]ZeÌcadj\`]`XZ #!!( Indhold Forord.......................... 2 Udsendelsen betyder nye oplevelser......... 3 Hverdagen ændrer sig.................. 3 Den fremmede kultur.................. 3 Klima..........................

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

Det gælder livet. Krop og sundhed. Afspændingspædagog Ane Moltke

Det gælder livet. Krop og sundhed. Afspændingspædagog Ane Moltke Det gælder livet Krop og sundhed Afspændingspædagog Ane Moltke Indholdet i oplægget Udbytte og barrierer for fysisk aktivitet Hvordan griber vi det an? Lad os starte med at prøve det Og mærke hvordan det

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

NYHEDSBREV TIL VÆRTER

NYHEDSBREV TIL VÆRTER NYHEDSBREV TIL VÆRTER NR. 1 Oktober 2011 1. ÅRGANG Formandens hjørne Af Carl Bratved Kære værter! Vi har nu overstået sommerferien, hvor der har været travlhed på Veteranhjemmet, men takket været jeres

Læs mere

Min Guide til Trisomi X

Min Guide til Trisomi X Min Guide til Trisomi X En Guide for Triple-X piger og deres forældre Skrevet af Kathleen Erskine Kathleen.e.erskine@gmail.com Kathleen Erskine var, da hun skrev hæftet, kandidatstuderende på Joan H. Marks

Læs mere

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet Evaluering af projekt Mor i bevægelse Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet 1 Evaluering Interventionsgruppe (n=65) Matchet kontrolgruppe (n=89)

Læs mere

Boligudsættelse fra et børneperspektiv i Danmark

Boligudsættelse fra et børneperspektiv i Danmark Boligudsættelse fra et børneperspektiv i Danmark Forsker Helene Oldrup Afd. for børn og familie, SFI Konferencen Barnfattigdom Radisson Blu Hotel, Stockholm, 19.3.2014 Konsekvenser af fattigdom for børn

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER STRESS Stress er blevet et stort problem for os og for vores trivsel i hverdagen. Stressforeningen i Danmark melder, at der hver dag er 35.000 danskere, der er sygemeldt pga. stress, og at ca. 430.000

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Ensomhed i egen bolig hvordan oplever borgerne det?

Ensomhed i egen bolig hvordan oplever borgerne det? Ensomhed i egen bolig hvordan oplever borgerne det? Lars Benjaminsen 09-09-2014 1 Ensomhedens årsager og mekanismer Misbrug langvarig nedslidning af relationer til både familie og gamle venner erstatning

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Information til ansatte om. Natarbejde. Arbejdsmiljø

Information til ansatte om. Natarbejde. Arbejdsmiljø Information til ansatte om Natarbejde Pas godt på dig selv! Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Natarbejde og helbredskontrol Lovgivning Helbredskontrol ved natarbejde er et tilbud med grundlag i

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Mænds FOKUS psykiske sundhed MÆND HAR OGSÅ PSYKISKE PROBLEMER. Ser du det? Taler du med ham om det? Er du opmærksom på mænds særlige symptomer?

Mænds FOKUS psykiske sundhed MÆND HAR OGSÅ PSYKISKE PROBLEMER. Ser du det? Taler du med ham om det? Er du opmærksom på mænds særlige symptomer? Mænds FOKUS psykiske sundhed MÆND HAR OGSÅ PSYKISKE PROBLEMER Ser du det? Taler du med ham om det? Er du opmærksom på mænds særlige symptomer? KØNSFORSKELLE I PSYKISKE SYGDOMME Depression er en folkesygdom:

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Allerførst skal du planlægge de praktiske rammer for din meditation. Første skridt er at lægge aktiviteten ind i din kalender. Sæt allerførst en startdato, gerne

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver forklarer at grunden til, at det går så godt nok er at de har haft en AKT-lærer inde over klassen, og det har gjort at de har fundet ud af at agere på samme

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag derhjemme, på arbejdet og i skoler og foreninger.

Læs mere

Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015

Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015 1 Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015 Deltagere 6 unge fra 8. klasse, 4 piger, 2 drenge. Tilstede Interviewe og referent ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende.

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. PSYKISK SELVHJÆLP Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. NORMALE, ALMINDELIGE MÅDER AT REAGERE PÅ EFTER EN VOLDSOM OPLEVELSE. Hvis du ikke kender til

Læs mere

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER VI SKAL HJÆLPE DEM, SÅ GODT VI KAN. DE ER BEBOERE LIGESOM ALLE ANDRE. CARSTEN, varmemester 2 NÅR EN BEBOER

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2 Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE INDLEDNING Ung 2 er en opfølgende samtale på Ung 1 og henvender sig til samme målgruppe henholdsvis seniorvæbnere eller seniorer

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Det sidste der er sket er at hun siger hun tager antabus indtil efter deres sommerferie og så vil hun gå i behandling. (det gør hun ikke)

Det sidste der er sket er at hun siger hun tager antabus indtil efter deres sommerferie og så vil hun gå i behandling. (det gør hun ikke) Charlotte: Jeg er en kvinde på 31 år, jeg vil fortælle om mit liv i en misbrugsfamilie. Jeg er vokset op i en kernefamilie med far, mor og storesøster. Vi har i altid boet i en villa med vovse og bil.

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Styrk de særligt sensitive børn

Styrk de særligt sensitive børn Styrk de særligt sensitive børn Særligt sensitive børn er på godt og ondt mere påvirkede af det omgivende miljø. De er blandt de mest fagligt og socialt stærke børn, når de trives i et miljø. Men føler

Læs mere

Jeg bor lige derovre

Jeg bor lige derovre UNGE HJEMLØSE I 'Den første nat var ikke så slem' Jens er 19 år og har været hjemløs de sidste tre måneder. Han er en af de cirka 1.300 hjemløse unge, der udgør en fjerdedel af alle hjemløse i Danmark.

Læs mere

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig.

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig. Forleden hørte jeg en kvinde sige, at det føltes helt forfærdeligt at fylde 50 år. Jeg kunne slet ikke forstå, at hun havde det sådan. Hun er da heldig, at hun er blevet 50. Lonnie, der fik diagnosen kronisk

Læs mere

Stresscoaching. Den hurtigste og mest effektive metode til et liv uden stress. Specialist i stresscoaching, stressbehandling og stresshåndtering

Stresscoaching. Den hurtigste og mest effektive metode til et liv uden stress. Specialist i stresscoaching, stressbehandling og stresshåndtering Stresscoaching Forebyg Stress Stress Coaching Team Den hurtigste og mest effektive metode til et liv uden stress Specialist i stresscoaching, stressbehandling og stresshåndtering Mange tror, at stress

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Mænd har også psykiske problemer: Hvordan har du det

Mænd har også psykiske problemer: Hvordan har du det Mænd har også psykiske problemer: Hvordan har du det? DK 2013 Mænds mentale sundhed fordi: Mange mænd med psykiske problemer får ikke behandling for det Kun halvdelen af de mænd, der har depression, er

Læs mere

Skema over ansøgere 2. runde 2015

Skema over ansøgere 2. runde 2015 Skema over ansøgere 2. runde 2015 Ansøger Aktivitet, der søges tilskud til Ansøgt beløb Vurdering 1. KFUM s soldaterhjem 1. Ansøgning om støtte til etablering af hobbyværksted. Målgruppen: er hjemvendte

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression!

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Vores datter Emma blev født i okt. 2003. Vi havde været gravide før men jeg aborterede i 7. uge af graviditeten. Graviditeten med Emma var præget af angst

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Tidligere patient i psykiatrien fortæller

Tidligere patient i psykiatrien fortæller Tidligere patient i psykiatrien fortæller Kampen tilbage til livet (Februar 2012) Jeg kom ind i det psykiatriske system som 20-årig med en svær depression. Gennem de næste 6 ½ år ændrede min diagnose sig

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole

Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Selvevaluering 2005/06 Unge Hjems Efterskole Evalueringsgenstanden: Beskrivelse af M/K: Unge Hjems Efterskoles bestyrelse besluttede på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien 05 at evalueringsgenstanden

Læs mere

I Minibo får du en ny chance

I Minibo får du en ny chance I Minibo får du en ny chance Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler, og hvis hverdag er præget af psykiske lidelser. Behov for ro og tryghed Minibo er

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere